Streszczenie

W tej aktualizacji wprowadzono nową właściwość kompilatora, stosowania Przekształcenia XSL. Ta właściwość została dodana do Właściwości siatki mapy (oprócz właściwości, które są już wymienione w tym miejscu). Jest to akcesorium jest przeznaczone do lepszego zaspokojenia potrzeb klienta.

Informacje dotyczące zbiorczej aktualizacji

Aktualizacja jest dostępna w zbiorczej aktualizacji 2 dla programu BizTalk Server R2 2013.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Aby edytować tę właściwość, wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz mapę BizTalk w programie Visual Studio

  2. W widoku siatki kliknij siatkę programu mapowania punktów końcowych. Okno właściwości zawiera właściwości siatki.

  3. W oknach właściwości zaznacz Użyj przekształcenia XSL, a następnie wybierz żądaną wartość z listy rozwijanej.


Istnieją trzy możliwe wartości dla tej właściwości:

  • Niezdefiniowane: Jest to wartość domyślna. Utrzymuje to zachowanie taka sama, jak przed zastosowaniem tej poprawki w celu zachowania zgodności z poprzednimi wersjami.

  • Wartość true: Wymusza mapę do użycia zachowanie XslTransform. Ta wartość zastępuje inne ustawienia w środowisku serwera BizTalk.

  • Wartość FAŁSZ: Wymusza mapę do użycia zachowanie XslCompiledTransform. Ta wartość zastępuje inne ustawienia w środowisku serwera BizTalk.


Powiązane artykuły

Informacje o dodatku service pack i listy Aktualizacja zbiorcza dla programu BizTalk Server.

Więcej informacji na temat poprawek programu BizTalk Server i obsługi aktualizacji zbiorczej.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×