Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Jeśli niektóre funkcje systemu Windows nie działają lub system Windows nie działa, należy użyć funkcji Kontroler plików systemowych do skanowania systemu Windows i przywrócenia plików.  
 
Chociaż poniższe kroki mogą na pierwszy rzut oka wyglądać na skomplikowane, należy po prostu wykonać je po kolei, krok po kroku, a my spróbujemy naprowadzić Cię na właściwą drogę postępowania.

 

Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij pozycję Wyszukiwanie. Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu i kliknij panel Wyszukiwanie. Wpisz tekst Wiersz polecenia w polu Wyszukaj, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wiersz polecenia, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator. Jeśli zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie lub podanie hasła administratora, wpisz hasło lub kliknij przycisk Zezwalaj.
Command prompt - Run as administrator (Windows 8 or 8.1) 

 

W tym celu kliknij przycisk Start, wpisz tekst Wiersz polecenia lub cmd w polu Wyszukaj, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wiersz polecenia, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator. Jeśli zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie lub podanie hasła administratora, wpisz hasło lub kliknij przycisk Zezwalaj.
Wiersz polecenia - Uruchom jako administrator 

Więcej informacji

Przeglądanie szczegółów procesu Kontrolera plików systemowych

Aby przejrzeć szczegóły znajdujące się w pliku CBS.Log, można skopiować informacje do pliku tekstowego Sfcdetails.txt (za pomocą polecenia Findstr), a następnie zapoznać się ze szczegółami w tym pliku. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz wiersz polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień, zgodnie z opisem w poprzednim kroku 1.

 2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz Enter:

  findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt" 

  Uwaga: plik Sfcdetails.txt zawiera szczegółowe informacje dotyczące każdego uruchomienia narzędzia Kontroler plików systemowych na komputerze. Zawarte w nim informacje dotyczą plików, które nie zostały naprawione przez narzędzie Kontroler plików systemowych. Sprawdzając wpisy dotyczące daty i godziny, można określić, które pliki powodujące problemy zostały wykryte przy ostatnim uruchomieniu narzędzia Kontroler plików systemowych.

 3. Otwórz plik tekstowy Sfcdetails.txt na pulpicie.

 4. Format pliku Sfcdetails.txt jest następujący:

  data/godzina szczegół programu SFC Następujący przykładowy plik dziennika zawiera wpis dla pliku, którego nie można naprawić: 2007-01-12 12:10:42, Info CSI 00000008 [SR] Cannot repair member file [l:34{17}]"Accessibility.dll" of Accessibility, Version = 6.0.6000.16386, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_MSIL (8), Culture neutral, VersionScope neutral, PublicKeyToken = {l:8 b:b03f5f7f11d50a3a}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing


Ręczne zastępowanie uszkodzonego pliku systemowego jego znaną prawidłową kopią

Po zidentyfikowaniu uszkodzonego pliku systemowego, który nie mógł zostać naprawiony na podstawie szczegółów znajdujących się w pliku Sfcdetails.txt, odszukaj uszkodzony plik, a następnie zastąp go ręcznie jego znaną prawidłową kopią. W tym celu wykonaj następujące czynności:

Uwaga: znaną prawidłową kopię pliku systemowego można uzyskać z drugiego komputera z zainstalowaną tą samą wersją systemu Windows. Można uruchomić proces Kontrolera plików systemowych na drugim komputerze, aby upewnić się, że znana kopia danego pliku jest prawidłowa.

 1. Przejmowanie własności uszkodzonego pliku systemowego jako administrator W tym celu skopiuj poniższe polecenie i je wklej (lub wpisz) w wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

  takeown /f ścieżka_i_nazwa_pliku Uwaga: symbol zastępczy ścieżka_i_nazwa_pliku odpowiada ścieżce i nazwie uszkodzonego pliku. Wpisz na przykład polecenie takeown /f C:\windows\system32\jscript.dll. 
  Wiersz polecenia administratora praw - polecenia powiodło się.

 2. Udzielanie pełnego dostępu administratora do uszkodzonego pliku systemowego W tym celu skopiuj i wklej (lub wpisz) poniższe polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

  icacls ścieżka_i_nazwa_pliku /GRANT ADMINISTRATORS:F Uwaga: symbol zastępczy ścieżka_i_nazwa_pliku odpowiada ścieżce i nazwie uszkodzonego pliku. Wpisz na przykład polecenie icacls C:\windows\system32\jscript.dll /grant administrators:F.
  Wiersz polecenia z uprawnieniami administratora

 3. Zastępowanie uszkodzonego pliku systemowego jego znaną prawidłową kopią W tym celu skopiuj i wklej (lub wpisz) poniższe polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

  Copy plik_źródłowy miejsce_docelowe Uwaga: symbol zastępczy plik_źródłowy odpowiada ścieżce i nazwie znanej prawidłowej kopii uszkodzonego pliku, a symbol zastępczy miejsce_docelowe — ścieżce i nazwie pliku uszkodzonego. Wpisz na przykład polecenie copy E:\temp\jscript.dll C:\windows\system32\jscript.dll.

Jeśli powyższe czynności nie umożliwiły wykonania tej operacji, konieczne może być ponowne zainstalowanie systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Opcje odzyskiwania systemu Windows 10.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×