Dziękujemy za pobranie dodatku Narzędzia edukacyjne dla programu OneNote! Ten plik readme zawiera instrukcje dotyczące instalowania i używania oprogramowania oraz rozwiązywania wszelkich napotkanych problemów. W poniższym klipie wideo Doug przedstawi szybki przegląd dodatku Narzędzia edukacyjne.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo.

Więcej pomocy technicznej

 1. Instalacja

 2. Uruchamianie dodatku

 3. Czytnik immersyjny

 4. Dyktowanie

 5. Aktualizowanie do nowszej wersji

 6. Rozwiązywanie problemów

 7. Informacje o wersji

5. Aktualizowanie do nowszej wersji

5.1 Podsumowanie

Po udostępnieniu nowej wersji na Wstążce pojawi się nowy przycisk Aktualizuj.

5.2 Przycisk Aktualizuj

Po udostępnieniu nowej wersji na Wstążce pojawi się nowy przycisk Aktualizuj. Kliknięcie tego przycisku spowoduje otwarcie domyślnej przeglądarki i pobranie instalatora nowej wersji dodatku Narzędzia edukacyjne. Możesz także przejść do witryny https://www.onenote.com/learningtools/, aby pobrać nową wersję.

5.3 Uruchamianie nowego instalatora

Zamknij program OneNote, przejdź do lokalizacji pobierania i uruchom nowego instalatora.

Po zakończeniu instalacji uruchom ponownie OneNote, a na wstążce powinna być Edukacja karta Narzędzia. Jeśli karta nie jest tam, zobacz sekcję Instalacja powyżej, aby uzyskać instrukcje rozwiązania tego problemu.

5.4 Sprawdzanie bieżącej wersji po aktualizacji

Po pomyślnej aktualizacji przycisk Aktualizuj powinien zniknąć ze wstążki. Ponadto w obszarze Narzędzia edukacyjne > Ustawienia > Informacje powinna być widoczna bieżąca wersja dodatku Narzędzia edukacyjne. Możesz także przejść do obszaru Programy i funkcje w Panelu sterowania. Znajdź pozycję Narzędzia edukacyjne dla programu OneNote. W kolumnie Wersja będzie widoczny numer wersji.

Informacje o wersji

Wersja 1.0.0.0 (styczeń 2016 r.)

» Wyświetl wpis w blogu poświęcony tej wersji

Funkcje:

 • Ulepszone dyktowanie

 • Tryb koncentracji uwagi

 • Czytnik immersyjny

 • Odstępy czcionek i krótkie wiersze

 • Wyróżnianie części mowy (rzeczowników, czasowników i przymiotników)

 • Sylabizacja

 • Tryb nauki ze zrozumieniem (czasowniki i zdania podrzędne)

 • Obsługa optycznego rozpoznawania znaków w czytniku immersyjnym (np. w tekście z aplikacji Office Lens)

Wersja 0.2.14.0 (kwiecień 2016 r.)

Funkcje:

 • Odczyt i rozpoznawanie pisma odręcznego w czytniku immersyjnym

 • Plik do pobrania z połączeniem wersji 32- i 64-bitowej

 • Zmniejszony rozmiar pliku do pobrania

 • Ulepszenia konfiguracji

Wersja 1.0.7.0 (lipiec 2016 r.)

Uwaga: Jest to ogólnie dostępna wersja dodatku Narzędzia edukacyjne. Dodatek Narzędzia edukacyjne nie jest już dostępny w wersji „Customer Preview” dla języka angielskiego.

Funkcje:

 • W interfejsie użytkownika dodatku Narzędzia edukacyjne są obsługiwane nowe języki (34 języki).

 • Obsługa wielu języków funkcji funkcji mowy na jednej stronie tekstu (np. francuskiego i niemieckiego). Każdy język będzie odczytywany za pomocą głosu odpowiedniego dla języka, jeśli został zainstalowany.

 • Dostępna jest pomoc techniczna dla nowych języków dyktowania, w tym dla następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki i włoski. Języki dyktowania można wybierać za pomocą ulepszonego menu Mowa.

 • Dodano nowe motywy kolorów.

 • Ułatwiono wybieranie głosów funkcji zamiany tekstu na mowę.

 • Ulepszono obsługę ułatwień dostępu i dotyku.

 • Dodano ulepszenia w zakresie poprawek błędów i wydajności.

Wersja 1.2.0.0 (styczeń 2017 r.)

Funkcje:

 • Dodano 6 nowych języków interfejsu użytkownika — chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), hindi, japoński, koreański i tajski.

 • Dodano 3 nowe języki dyktowania: chiński (uproszczony), portugalski (Brazylia) i rosyjski.

 • Zaktualizowano ikony przycisków odstępów czcionek i menu głosu czytnika.

 • Ulepszono czytanie tekstu w języku chińskim przez przywrócenie bardziej stosownych głosów dla różnych regionów języka, jeśli właściwe głosy nie są zainstalowane.

 • Dodano komunikat o błędzie mikrofonu podczas dyktowania i jest wyświetlany tylko pierwszy błąd, który wystąpił.

 • Zmieniono wyszukiwanie aktualizacji, tak aby przycisk Aktualizuj nie był wyświetlany na wstążce w przypadku instalacji informatycznych.

 • Dodano nowy monit dotyczący aktualizacji ze szczegółowymi informacjami o wersji.

 • Dodano ulepszenia w zakresie poprawek błędów i wydajności. 

Wersja 1.3.0.0 (maj 2017 r.)

Funkcje:

 • Dodano obsługę dyktowania dla języka japońskiego

 • Ulepszenia dotyczące wydajności i stabilności

Wersja 1.4.0.0 (czerwiec 2017 r.)

Funkcje:

 • Większa dokładność funkcji sylab dla języka angielskiego.

 • Dodano funkcję sylab dla 4 nowych języków: francuskiego, niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego.

 • Ulepszone wykrywanie i wyróżnianie wyrazów w językach chińskim i japońskim

 • Przeniesiono do platformy HelpShift na potrzeby używania adresu e-mail pomocy technicznej 

Wersja 1.5.0.0 (sierpień 2017 r.)

Funkcje:

 • Dodano funkcję sylab dla 4 nowych języków: duńskiego, holenderskiego, fińskiego i portugalskiego.

 • Dodano funkcję rzeczowników, czasowników i przymiotników dla 3 nowych języków: francuskiego, niemieckiego i hiszpańskiego.

 • Zwiększono dokładność rzeczowników, czasowników i przymiotników dla języka angielskiego.

Wersja 1.6.0.0 (październik 2017 r.)

Funkcje:

 • Dodano funkcje rzeczowników, czasowników i przymiotników dla 3 następujących nowych języków: duński, włoski i portugalski (Brazylia)

 • Zwiększono dokładność czasowników dla języka angielskiego i niemieckiego

 • Języki dla funkcji sylab, rzeczowników, czasowników i przymiotników czytnika immersyjnego są teraz funkcjami opcjonalnymi w instalatorze. Teraz domyślnie instalowane są wyłącznie języki angielski, francuski, hiszpański i niemiecki. Podczas instalacji można wybrać dodatkowe języki.

Wersja 1.7.0.0 (luty 2018 r.)

Funkcje:

 • Dodano funkcje sylab, rzeczowników, czasowników i przymiotników dla 4 następujących nowych języków: fiński, holenderski, norweski (bokmål) i szwedzki.

 • Dodano nową pozycję Zapytaj społeczność w menu Pomoc.

Najnowsza wersja

Wersja 1.8.0.0 (maj 2018 r.)

  Funkcje:

 • Dodano funkcje sylab, rzeczowników, czasowników i przymiotników dla rosyjskiego.

 • Zgłoszenia do pomocy „Zgłoś problem” można wysyłać za pomocą portalu online zamiast wiadomości e-mail.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×