Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Więcej informacji

Opcje narzędzia do naprawy

Narzędzie do naprawy .NET Framework jest objęte czteroetapowym procesem:

 1. Próbuje rozwiązać problemy z konfiguracją

 2. Stosuje poprawki (wymaga zgody użytkownika)

 3. Próbuje naprawić wszystkie zainstalowane wersje .NET Framework

 4. Zbieranie dzienników (wymaga zgody użytkownika)

Narzędzie może wprowadzić jedną lub więcej zmian w zainstalowanej wersji .NET Framework. Może na przykład poprawić stan Instalatora Windows na komputerze, zresetować dyskrecjonalne listy kontroli dostępu (DACLs) w niektórych folderach lub rozwiązać problemy związane z nieprawidłową lub uszkodzoną rejestracją aktualizacji.

Pomoc techniczna w trybie offline

Narzędzie do naprawy .NET Framework umożliwia naprawę wersji .NET Framework zainstalowanych na komputerze (krok 3 procesu w sekcji "Opcje narzędzia do naprawy"). Narzędzie wymaga, aby pliki redystrybucyjnego tych wersji były dostępne w momencie naprawy. Domyślnie narzędzie pobiera te pakiety z Internetu podczas naprawy. Jeśli komputer ma ograniczoną łączność z Internetem lub nie ma jej, do naprawy należy użyć trybu offline. W tym celu określ opcję /addsource wraz ze ścieżką folderu zawierającego pliki redystrybucyjne, jak w poniższym przykładzie:

NetfxRepairTool.exe /addsource \\SHARE_PC\SHARE_FOLDER Jeśli narzędzie do naprawy nie znajdzie wymaganej redystrybucji w określonym folderze, spróbuje pobrać plik z Internetu. Narzędzie do naprawy nie może tego zrobić, jeśli nie można pobrać wymaganego pliku. W poniższej tabeli wymieniono .NET Framework plików redystrybucyjnych.

Wersja i profil

Architektura

Nazwa pliku instalatora

Adres url

.NET Framework 4.8

x86, x64

NDP48-x86-x64-AllOS-ENU.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=2088631

.NET Framework 4.7.2

x86, x64

NDP472-KB4054530-x86-x64-AllOS-ENU.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=863265

.NET Framework 4.7.1

x86, x64

NDP471-KB4033342-x86-x64-AllOS-ENU.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=852104

.NET Framework 4,7

x86, x64

NDP47-KB3186497-x86-x64-AllOS-ENU.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=825302

.NET Framework 4.6.2

x86, x64

NDP462-KB3151800-x86-x64-AllOS-ENU.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=780600

.NET Framework 4.6.1

x86, x64

NDP461-KB3102436-x86-x64-AllOS-ENU.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=671743

.NET Framework 4.6

x86, x64

NDP46-KB3045557-x86-x64-AllOS-ENU.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=528232

.NET Framework 4.5.2

x86, x64

NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=328855

.NET Framework 4.5.1

x86, x64

NDP451-KB2858728-x86-x64-AllOS-ENU.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=321332

.NET Framework 4,5

x86, x64

dotNetFx45_Full_x86_x64.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=255995

Profil klienta .NET Framework 4

x86

dotNetFx40_Client_x86.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=247966

Profil klienta .NET Framework 4

x86, x64

dotNetFx40_Client_x86_x64.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=247965

.NET Framework 4 Pełne

x86

dotNetFx40_Full_x86.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=247964

.NET Framework 4 Pełne

x86, x64

dotNetFx40_Full_x86_x64.exe

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17718

.NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1, .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2, .NET Framework 2.0 SP2 (jeśli są zainstalowane .NET Framework 3.0 i 3.5)

x86, x64

dotnetfx35.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=259762

Tryb cichy i tryb pasywny

Wszystkie funkcje narzędzia do naprawy można zautomatyzować, uruchamiając je w trybie cichym lub pasywnym. Ma to tę zaletę, że nie wymaga interakcji użytkownika z narzędziem do uruchomienia. Jest to szczególnie przydatne w przypadku dużych wdrożeń, w których administratorzy systemu mogą skonfigurować narzędzie (za pomocą wiersza polecenia), a także zbierać dzienniki w określonych lokalizacjach.

Gromadzenie danych

Narzędzie do naprawy .NET Framework gromadzi informacje na temat użycia narzędzia oprócz zbierania danych dotyczących instalacji diagnostycznej. Informacje o użyciu służą do poprawy jakości narzędzia do naprawy .NET Framework, a dane dotyczące instalacji służą do poprawy konfiguracji .NET Framework. Te informacje nie są używane w celach marketingowych ani sprzedawanych innym firmom. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Zasady zachowania poufności informacji dotyczące narzędzia do naprawy microsoft .NET Framework

Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, zobacz następujący artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online

Firma Microsoft przeskanował ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft używała najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, które było dostępne w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach z rozszerzonymi zabezpieczeniami, które pomagają zapobiegać wszelkim nieautoryzowanym zmianom w pliku.

Uwaga Funkcja zbierania danych tworzy skompresowany plik cab dziennika instalacji .NET Framework. Gdy narzędzie przetwarza dzienniki, plik .cab o nazwie "FixDotNet*.cab" lub podobny jest tworzony i zapisywany na pulpicie bieżącego użytkownika (jeśli działa w trybie interfejsu użytkownika) lub w określonej lokalizacji. Po kliknięciu przycisku Zakończ w kreatorze narzędzie wysyła plik .cab zawierający dzienniki do firmy Microsoft.

Plik .cab FixDotNet*pozostaje na pulpicie (lub w określonej lokalizacji) niezależnie od tego, czy zdecydujesz się wysłać dane do firmy Microsoft.

Jeśli używasz opcji "/q", zalecamy użycie opcji "/dzienniki" w celu zapisania dzienników w określonej lokalizacji lub w udziale sieciowym na potrzeby obsługi scenariuszy przedsiębiorstwa.

Podczas korzystania z opcji "/q" zalecamy użycie opcji "/dzienniki" w celu zapisania dzienników w określonej lokalizacji lub w udziale sieciowym na potrzeby obsługi scenariuszy przedsiębiorstwa.  


Historia wersji

Wersja 1.4

Obsługiwane języki: angielski (Stany Zjednoczone)

Dodaje obsługę .NET Framework od 4.6.2 do .NET Framework 4.8.

Wersja 1.3

Obsługiwane języki: angielski (Stany Zjednoczone)

Rozszerza obsługę .NET Framework 4.5.2, .NET Framework 4.6 i .NET Framework 4.6.1.

Wersja 1.2

Obsługiwane języki: angielski (Stany Zjednoczone)

W narzędziu dodano tryb cichy i obsługę trybu pasywnego za pośrednictwem wiersza polecenia. Teraz narzędzie nie wymaga uruchamiania tylko w trybie interfejsu użytkownika. W związku z tym zadanie można zautomatyzować.

Narzędzie obsługuje teraz .NET Framework 4.5 i .NET Framework 4.5.1. W związku z tym do tych produktów stosowane są również naprawy i naprawy.

Nowy, opcjonalny przełącznik wiersza polecenia jest dodawany w celu umożliwienia naprawy określonych wersji .NET Framework w celu zastąpienia naprawy innych zainstalowanych wersji w tym samym czasie.

Plik dziennika wygenerowany przez narzędzie do naprawy można teraz opcjonalnie zapisywać w lokalizacji określonej przez użytkownika przy użyciu opcji wiersza polecenia. Ta nowa opcja zastępuje domyślną lokalizację, czyli pulpit bieżącego użytkownika w trybie interfejsu użytkownika i folder %temp% w trybie cichym lub pasywnym .

Nowa opcja umożliwia uruchomienie narzędzia do naprawy w trybie tylko do zbierania dzienników bez stosowania jakichkolwiek poprawek i napraw. Opcja ta zapewnia elastyczność zbierania i badania dzienników przed zastosowaniem rzeczywistych poprawek.

Dodaliśmy nową, opcjonalną pomoc techniczną, która umożliwia rezygnację z gromadzenia danych w trybie cichym lub pasywnym .  

Wersja: wersja 1.1

Obsługiwane języki: angielski (Stany Zjednoczone)
Wersja 1.1 rozszerza obsługę do .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 (obejmuje to .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 i .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2). Wersja 1.1 dodaje również obsługę trybu offline dla komputerów z ograniczoną lub bez łączności internetowej.

Wersja: wersja 1.0

Obsługiwane języki: angielski (Stany Zjednoczone)
Wersja 1.0 to pierwsza wersja narzędzia, które zapewniało obsługę .NET Framework 4 i jego aktualizacji.

Konfiguracje, których dotyczy problem

Za pomocą narzędzia do naprawy .NET Framework można rozwiązać problemy z konfiguracją dla następujących konfiguracji:

 • .NET Framework 4.8 w następujących systemach operacyjnych:

  • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 4.7.2 w następujących systemach operacyjnych:

  • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 4.7.1 w następujących systemach operacyjnych:

  • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 4.6.1 w następujących systemach operacyjnych:

  • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 4.6 w następujących systemach operacyjnych:

  • Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)

  • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 4.5.2 w następujących systemach operacyjnych:

  • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)

  • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 4.5.1 w następujących systemach operacyjnych:

  • Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)

  • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 4.5 w następujących systemach operacyjnych:

  • Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)

  • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 4 w następujących systemach operacyjnych:

  • Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)

  • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2

  • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 w następujących systemach operacyjnych:

  • Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×