Symptomy

Uwzględnij następujący scenariusz. Chcesz zaimportować plik Open Financial Exchange (OFX) do programu Microsoft Office Accounting Professional lub Microsoft Office Accounting Express. Po pobraniu pliku OFX z witryny sieci Web banku nie jest wyświetlany monit o zapisanie pliku OFX na komputerze.

Przyczyna

Ten problem występuje, jeśli na komputerze jest zainstalowany program Microsoft Money.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, Zmień ustawienia dotyczące sposobu zapisywania plików OFX podczas pobierania OFX plików. Aby to zrobić, należy skorzystać z jednej z następujących metod.

Metoda 1: Windows Vista

 1. Kliknij przycisk Start.

 2. Kliknij pozycję Programy domyślne.

 3. Kliknij pozycję Skojarz typ pliku lub protokół z programem.

 4. W kolumnie name (nazwa ) kliknij pozycję . OFX, a następnie kliknij pozycję Zmień program.

 5. Kliknij przycisk Przeglądaj.

 6. Znajdź dowolny z poniższych folderów.

  • W przypadku konta Microsoft Office 2009:

   C:\Program Files\Microsoft Small Business\Office Accounting 2009

  • W przypadku konta Microsoft Office 2008:

   C:\Program Files\Microsoft Small Business\Office Accounting 2008

  • W przypadku konta Microsoft Office 2007:

   C:\Program Files\Microsoft Small Business\Small Business Accounting 2007

  Następnie kliknij plik SBA. exe . Uwaga Jeśli program nie został zainstalowany w lokalizacji domyślnej, ścieżka pliku SBA. exe będzie inna.

 7. Kliknij pozycję Microsoft Office accounting 2009, Microsoft office Accounting 2008lub Microsoft Office accounts 2007, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Kliknij przycisk Zamknij.

Metoda 2: system Windows XP

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Opcje folderów.

 2. Kliknij kartę typy plików , kliknij pozycję OFX Otwórz plik wymiany walut na liście zarejestrowane typy plików , a następnie kliknij pozycję Zaawansowane.

 3. W oknie dialogowym Edytowanie typu pliku kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Potwierdź otwarcie po pobraniu , a następnie pole wyboru Zawsze pokazuj rozszerzenie .

 4. Kliknij przycisk OK.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×