You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Symptomy

Po przeniesieniu skrzynki pocztowej do Microsoft Office 365 Dedicated/ITAR (vNext) występuje jeden z następujących problemów:

  • Użytkownik, który ma skrzynkę pocztową w starszej wersji dedykowanej, jest wymieniony w książce adresowej razem z ikoną reprezentującą kontakt zewnętrzny.

  • Podczas próby dodania kolejnej skrzynki pocztowej w Microsoft programie Outlook jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

    tekst alternatywny

  • Podczas próby dodania pełnomocnika lub uprawnienia folderu/kalendarza w programie Outlook użytkownik jest wyświetlany z czerwonym ukośnikiem na ikonie, a następnie jest wyświetlany komunikat o błędzie podobny do następującego:

    tekst alternatywny

Przyczyna

Wszystkie obiekty użytkowników poczty reprezentujące lokalne skrzynki pocztowe powinny mieć obiekt RecipientDisplayType umożliwiający dodanie ich jako dodatkowej skrzynki pocztowej i pełnomocnika. Te obiekty są uważane za "ACLable". (Obiekt można dodać do listy Access Control).

Rozwiązanie

Aby obiekt został zsynchronizowany z obiektem vNext jako obiektem aclable, wartość msExchRecipientDisplayType dla obiektu użytkownika w lokalnej usłudze AD musi mieć wartość 0 (spowoduje to przetłumaczenie na -1073741818, aclableMailboxUser, w vNext). Oznacza to, że obiekt jest równy usłudze MailboxUser i powinien być obiektem ACLable w programie Exchange vNext. Umożliwia to użytkownikom skrzynek pocztowych vNext dodawanie pełnomocników i dodawanie kolejnych skrzynek pocztowych w programie Outlook dla użytkowników, którzy mają skrzynki pocztowe w starszym środowisku dedykowanym.

Uwaga Skrzynki pocztowe pokojów i listy pomieszczeń nie powinny mieć wartości 0, takiej jak dla użytkowników i udostępnionych skrzynek pocztowych. Zasoby, które można pomyślnie funkcjonować podczas współistnienia, mają specjalne wartości.

Należy skontaktować się z zespołem organizacji ds. tożsamości/usługi Active Directory w celu zażądania aktualizacji atrybutu msExchRecipientDisplayType . Po wprowadzeniu zmiany należy zezwolić na synchronizację tej zmiany z programami Azure AD i Exchange vNext.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×