Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ostrzeżenie: Wycofana, nieobserwowana aplikacja klasyczna Internet Explorer 11 została trwale wyłączona w ramach aktualizacji przeglądarki Microsoft Edge w niektórych wersjach Windows 10. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wycofywanie aplikacji klasycznej Internet Explorer 11 — często zadawane pytania.

Oznaki

Pakiet Share Distributed Authoring and Versioning (DAV) łączy się z komputerem z systemem Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 lub Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1. Na przykład udział DAV może być hostowany w wystąpieniu programu SAP NetWeaver Application Server. Jeśli łączysz się z udostępnianiem DAV za pośrednictwem Internetu za pomocą "uwierzytelniania podstawowego", otwieranie linków z serwerów WebDAV w programie Internet Explorer może nie być możliwe. Ponadto jest wyświetlany komunikat o błędzie podobny do następującego:
 

Obraz pierwszy: program Internet Explorer nie może otworzyć folderu http://DAVserver:5300/ folder1/folder2/folder3/ jako folderu sieci Web. Czy chcesz zamiast tego wyświetlić jego widok domyślny?

Uwaga W tym komunikacie o błędzie udział DAV jest włączony tylko w trzecim folderze.

Przyczyna

Ten problem występuje z powodu nieprawidłowego zachowania podczas analizy nazwy adresu URL.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem w Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2, zainstaluj 2919355 aktualizacji.
Aby rozwiązać ten problem w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2, zainstaluj poprawkę opisaną w tym artykule.

Informacje o aktualizacji Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2

Aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania aktualizacji 2919355, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2919355 aktualizacja Windows RT 8.1, Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 z kwietnia 2014 r.
 

Informacje dotyczące poprawek w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Obsługiwana poprawka jest dostępna w pomoc techniczna firmy Microsoft. Jednak ta poprawka ma na celu naprawienie tylko problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj tę poprawkę tylko do systemów, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może wymagać dodatkowych testów. Dlatego jeśli ten problem cię nie dotyczy poważnie, zalecamy zaczekanie na kolejną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, u góry tego artykułu z bazy wiedzy znajduje się sekcja "Dostępne do pobrania poprawki". Jeśli ta sekcja nie jest wyświetlana, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Microsoft i pomocą techniczną w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe problemy lub jest wymagane jakiekolwiek rozwiązywanie problemów, może być konieczne utworzenie oddzielnego żądania usługi. Typowe koszty pomocy technicznej będą miały zastosowanie do dodatkowych pytań dotyczących pomocy technicznej i problemów, które nie kwalifikują się do danej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć oddzielne żądanie obsługi serwisowej, przejdź do następującej witryny internetowej firmy Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga W formularzu "Dostępne do pobrania poprawki" są wyświetlane języki, dla których jest dostępna poprawka. Jeśli nie widzisz swojego języka, oznacza to, że poprawka nie jest dostępna dla tego języka.
 

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, musisz mieć zainstalowane następujące elementy:

Wymóg ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnej wcześniej wydanej poprawki.
 

Wersja angielska (Stany Zjednoczone) tej poprawki instaluje pliki z atrybutami wymienionymi w poniższych tabelach. Daty i godziny tych plików są wyświetlane według uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny dla tych plików na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego, wraz z bieżącą różnicą czasu letniego. Ponadto daty i godziny mogą się zmieniać, gdy wykonujesz określone operacje na plikach.
 

Informacje o plikach systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 oraz uwagiZaważne poprawki systemu Windows 7 i poprawki systemu Windows Server 2008 R2 są zawarte w tych samych pakietach. Poprawki na stronie Żądanie poprawek są jednak wymienione w obu systemach operacyjnych. Aby zażądać pakietu poprawek dotyczącego jednego lub obu systemów operacyjnych, wybierz poprawkę wymienioną na stronie w obszarze "Windows 7/Windows Server 2008 R2". Zawsze zapoznaj się z sekcją "Dotyczy" w artykułach, aby ustalić rzeczywisty system operacyjny, do których ma zastosowanie każda poprawka.

 • Pliki dotyczące określonego produktu, SR_Level (RTM, SPn) i gałęzi usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować, analizując numery wersji plików, jak pokazano w poniższej tabeli.
   

  Wersja

  Produkt

  SR_Level

  Oddział usługi

  6.1.760
  1.
  22xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 z dodatkiem R2

  SP1

  LDR

 • Gałęzie usługi GDR zawierają tylko te poprawki, które są szeroko udostępniane w celu rozwiązania powszechnych, niezwykle ważnych problemów. Gałęzie usługi LDR zawierają poprawki oprócz szeroko wydanych poprawek.

 • Pliki MANIFEST (.manifest) i pliki MUM (mum) zainstalowane dla każdego środowiska są wymienione oddzielnie w sekcji "Dodatkowe informacje o plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2". Pliki MUM i MANIFEST oraz skojarzone pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są niezwykle ważne, aby zachować stan zaktualizowanych składników. Pliki wykazu zabezpieczeń, dla których atrybutów nie ma na liście, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 opartych na procesorach x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Shell32.dll

6.1.7601.22498

12,875,264

01-lis-2013

02:01

x86

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 opartych na procesorach x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Shell32.dll

6.1.7601.22498

14,177,280

01-lis-2013

02:53

x64

Shell32.dll

6.1.7601.22498

12,875,264

01-lis-2013

02:01

x86

Status

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem dotyczący produktów firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Dodatkowe informacje o plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 opartych na procesorach x86

Nazwa pliku

Package_1_for_kb2906377~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,818

Data (UTC)

01-lis-2013

Godzina (UTC)

08:58

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_2_for_kb2906377~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,801

Data (UTC)

01-lis-2013

Godzina (UTC)

08:58

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_3_for_kb2906377~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,803

Data (UTC)

01-lis-2013

Godzina (UTC)

08:58

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2906377_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,459

Data (UTC)

01-lis-2013

Godzina (UTC)

08:58

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2906377_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,918

Data (UTC)

01-lis-2013

Godzina (UTC)

08:58

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_2eeaf47c7e6285048871eb663e43552c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22498_none_77babd50cda97134.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

695

Data (UTC)

01-lis-2013

Godzina (UTC)

08:58

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22498_none_6e6798c889990acb.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,059,457

Data (UTC)

01-lis-2013

Godzina (UTC)

02:26

Platforma

Nie dotyczy

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 opartych na procesorach x64

Nazwa pliku

Amd64_8b0c3d669fe272b214552b44f772d020_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22498_none_924330a08c94a8b5.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,040

Data (UTC)

01-lis-2013

Godzina (UTC)

08:58

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_f53889ff51090f2f37e01fb6d795dcf2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22498_none_9af9f56b382cfa85.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

699

Data (UTC)

01-lis-2013

Godzina (UTC)

08:58

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22498_none_ca86344c41f67c01.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,058,443

Data (UTC)

01-lis-2013

Godzina (UTC)

03:18

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_1_for_kb2906377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,828

Data (UTC)

01-lis-2013

Godzina (UTC)

08:58

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_2_for_kb2906377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,226

Data (UTC)

01-lis-2013

Godzina (UTC)

08:58

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_3_for_kb2906377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,028

Data (UTC)

01-lis-2013

Godzina (UTC)

08:58

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2906377_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,467

Data (UTC)

01-lis-2013

Godzina (UTC)

08:58

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb2906377_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,130

Data (UTC)

01-lis-2013

Godzina (UTC)

08:58

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Wow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22498_none_d4dade9e76573dfc.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,054,916

Data (UTC)

01-lis-2013

Godzina (UTC)

02:15

Platforma

Nie dotyczy

Więcej informacji

W systemie Windows XP pakiet Microsoft Office zainstalował własne rozszerzenie WebDAV. To rozszerzenie nie było przekierowaniem i nie jest porównywalne do zintegrowanego przekierowywania DAV w systemie Windows 7. Zarówno system Windows XP, jak i Windows 7 korzystają ze zintegrowanego mechanizmu buforowania przekierowań DAV. Ten mechanizm gwarantuje, że nie musisz podawać poświadczeń za każdym razem, gdy mapujesz udział DAV. Aby wyczyścić tę pamięć podręczną, uruchom ponownie usługę Webclient.

Ten mechanizm buforowania może być postrzeganym problemem z zabezpieczeniami. Naszym zdaniem nie jest to problem z zabezpieczeniami, ponieważ zwykle należy wylogować się lub zablokować sesję, gdy jesteś z dala od komputera.

Informacje pomocnicze

Zobacz terminologię używaną przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.
 

Produkty innych firm omówione w tym artykule są produkowane przez wytwórców niezależnych od Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domniemanych ani innych, co do działania i niezawodności tych produktów.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×