Nie można skonfigurować ustawienia protokołu TLS dla komunikacji SMTP w systemie Microsoft Dynamics NAV 2009

Szablon: CPR — szablon poprawek systemu Navision

Nr błędu: 141040 (Obsługa zawartości)

Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Dynamics NAV dla wszystkich krajów i ustawień regionalnych języka.

Objawy

Nie można skonfigurować ustawienia protokołu TLS dla komunikacji SMTP w systemie Microsoft Dynamics NAV 2009.
Ten problem występuje w następujących produktach:

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)


Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Istnieje sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" w górnej części tego artykułu bazy wiedzy. Jeśli wystąpią pobieranie problemu, instalowania tej poprawki lub masz inne pytania natury technicznej, skontaktuj się z partnerem lub zarejestrowane w planie pomocy technicznej bezpośrednio z firmą Microsoft, można skontaktować się z pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i utworzyć nowe żądanie pomocy technicznej. Aby to zrobić, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxMożna również kontakt pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics telefonu za pomocą tych łączy dla kraju określonych numerów. Aby to zrobić, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Partnerzy

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+ContactsKlienci

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmW wyjątkowych przypadkach opłaty, telefonujący do pomocy technicznej mogą zostać anulowane, jeśli pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów powiązanych Określa, że określonej aktualizacji, można rozwiązać swój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do wszelkich dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.

Po zastosowaniu tej poprawki, wyjątek nie spowoduje nieoczekiwanych crash. W tej sytuacji komunikatu obsługiwany błąd jest zapisywane w dzienniku aplikacji w zamian.

Jak uzyskać poprawkę systemu Microsoft Dynamics NAV lub Aktualizuj moje pliki

Po zgłoszeniu poprawek systemu Microsoft Dynamics NAV, hiperłącza będą wysyłane do Ciebie w wiadomości e-mail.


Wiadomość e-mail będzie zawierać hiperłącze i hasło. Hiperłącze można użyć do pobrania plików aktualizacji lub poprawek systemu Microsoft Dynamics NAV. Po kliknięciu hiperłącza zostanie otwarte okno dialogowe Pobieranie pliku — ostrzeżenie o zabezpieczeniach . Następnie monit, aby uruchomić, zapisać lub anulować pobieranie.


Jeśli klikniesz przycisk Uruchom, pliki rozpocznie się pobieranie i wyodrębnianie. Musisz określić folder dla nowych plików, a następnie podaj hasło.


Jeśli klikniesz przycisk Zapisz, należy określić ścieżkę do zapisania pliku skompresowanego. Po otwarciu zapisanego pliku są pojawi się monit, aby określić ścieżkę dla plików. Następnie należy podać hasło przesłane w wiadomości e-mail.


Jeśli klikniesz przycisk Anuluj, proces pobierania zostanie przerwany.


Jak zainstalować plik aktualizacji lub poprawek systemu Microsoft Dynamics NAV

Aktualizacje i poprawki dla systemu Microsoft Dynamics NAV są udostępniane jako pojedyncze pliki. Aby zainstalować aktualizacji lub poprawek systemu Microsoft Dynamics NAV, należy zastąpić istniejące pliki instalacji systemu Microsoft Dynamics NAV z poprawki lub aktualizacji plików.

Informacje o pliku

Wersja globalna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.navision.mail.dll

7.3.0.0

26,480

20-Jan-2011

16:31

x86

Microsoft.navision.mail.tlb

Nie dotyczy

3.648

20-Jan-2011

09:42

Nie dotyczy

Uwaga Ta poprawka działa w przypadku certyfikatów z podpisem własnym. Jeśli certyfikat jest podpisem własnym, możesz ręcznie podpisania przez siebie i zainstalować tę poprawkę jako zaufane.

Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 1. Skopiuj pliki, które zostały wyodrębnione pliki poprawki do następującego folderu:
  %ProgramFiles%\Common Files\Microsoft Dynamics NAV\Mail

 2. Zarejestruj nowego zestawu Microsoft.Navision.Mail.dll przy użyciu narzędzia rejestracji zestawu (Regasm.exe) przy użyciu następującego polecenia:
  regasm / codebase /tlb:Microsoft.Navision.Mail.tlb Microsoft.Navision.Mail.dll

  Na przykład będziesz mieć pewność, że plik Regasm.exe w folderze wiadomości E-mail , wymieniony w kroku 1, Otwórz okno wiersza polecenia, zmień katalog na "C:\Program Files (x86) \Common Dynamics NAV\Mail", a następnie uruchom następujące polecenie, aby zarejestrować zestawu Microsoft.Navision.Mail.dll:
  RegAsm.exe /codebase /tlb:Microsoft.Navision.Mail.tlb Microsoft.Navision.Mail.dll

 3. Zmień kod w tabeli Ustawienia poczty SMTP (409) w następujący sposób:
  Istniejący kod

  ...FIELDS
  {
  { 1 ; ;Primary Key ;Code10 ;CaptionML=ENU=Primary Key }
  { 2 ; ;SMTP Server ;Text250 ;CaptionML=ENU=SMTP Server }
  { 3 ; ;Authentication ;Option ;OnValidate=BEGIN
  IF Authentication <> Authentication::Basic THEN BEGIN
  "User ID" := '';
  Password := '';
  END;
  END;

  CaptionML=ENU=Authentication;
  OptionCaptionML=ENU=Anonymous,NTLM,Basic;
  OptionString=Anonymous,NTLM,Basic }
  { 4 ; ;User ID ;Text30 ;OnValidate=BEGIN
  TESTFIELD(Authentication,Authentication::Basic);
  END;

  CaptionML=ENU=User ID }
  { 5 ; ;Password ;Text30 ;OnValidate=BEGIN
  TESTFIELD(Authentication,Authentication::Basic);
  END;

  CaptionML=ENU=Password }
  }
  ...

  Kod zastępczy

  ...FIELDS
  {
  { 1 ; ;Primary Key ;Code10 ;CaptionML=ENU=Primary Key }
  { 2 ; ;SMTP Server ;Text250 ;CaptionML=ENU=SMTP Server }
  { 3 ; ;Authentication ;Option ;OnValidate=BEGIN
  IF Authentication <> Authentication::Basic THEN BEGIN
  "User ID" := '';
  Password := '';
  END;
  END;

  CaptionML=ENU=Authentication;
  OptionCaptionML=ENU=Anonymous,NTLM,Basic;
  OptionString=Anonymous,NTLM,Basic }
  { 4 ; ;User ID ;Text30 ;OnValidate=BEGIN
  TESTFIELD(Authentication,Authentication::Basic);
  END;

  CaptionML=ENU=User ID }
  { 5 ; ;Password ;Text30 ;OnValidate=BEGIN
  TESTFIELD(Authentication,Authentication::Basic);
  END;

  CaptionML=ENU=Password }

  // Add the following lines.
  { 50000; ;SMTP Server Port ;Integer ;InitValue=25 }
  { 50001; ;Secure Connection ;Boolean ;InitValue=No }
  // End of the lines.

  }
  ...
 4. Zmień kod w formularzu Konfiguracja poczty SMTP (409) w następujący sposób:
  Istniejący kod 1

  ...OnOpenForm=BEGIN
  RESET;
  IF NOT GET THEN
  INSERT;
  CurrForm."User ID".EDITABLE := Authentication = Authentication::Basic;
  CurrForm.Password.EDITABLE := Authentication = Authentication::Basic;
  END;
  ...

  Kod zastępczy 1

  ...OnOpenForm=BEGIN
  RESET;
  IF NOT GET THEN
  BEGIN

  // Add the following line.
  INIT;

  INSERT;

  // Add the following line.
  END;

  CurrForm."User ID".EDITABLE := Authentication = Authentication::Basic;
  CurrForm.Password.EDITABLE := Authentication = Authentication::Basic;
  END;
  ...

  Istniejący kod 2

  ...CONTROLS
  {
  { 1 ;TabControl ;220 ;220 ;9350 ;5280 ;HorzGlue=Both;
  VertGlue=Both;
  PageNamesML=ENU=General }
  { 2 ;TextBox ;3850 ;990 ;5500 ;440 ;ParentControl=1;
  InPage=0;
  SourceExpr="SMTP Server" }
  { 3 ;Label ;440 ;990 ;3300 ;440 ;ParentControl=2 }
  { 6 ;TextBox ;3850 ;2090 ;5500 ;440 ;ParentControl=1;
  InPage=0;
  SourceExpr="User ID" }
  { 7 ;Label ;440 ;2090 ;3300 ;440 ;ParentControl=6 }
  { 8 ;TextBox ;3850 ;2640 ;5500 ;440 ;ParentControl=1;
  InPage=0;
  PasswordText=Yes;
  SourceExpr=Password }
  { 9 ;Label ;440 ;2640 ;3300 ;440 ;ParentControl=8 }
  { 4 ;TextBox ;3850 ;1540 ;2750 ;440 ;ParentControl=1;
  InPage=0;
  SourceExpr=Authentication;
  OnAfterValidate=BEGIN
  CurrForm."User ID".EDITABLE := Authentication = Authentication::Basic;
  CurrForm.Password.EDITABLE := Authentication = Authentication::Basic;
  END;
  }
  { 5 ;Label ;440 ;1540 ;3300 ;440 ;ParentControl=4 }
  { 10 ;CommandButton;7370 ;5720 ;2200 ;550 ;HorzGlue=Right;
  VertGlue=Bottom;
  PushAction=FormHelp }
  }
  ...

  Kod zastępczy 2

  ...CONTROLS
  {
  { 1 ;TabControl ;220 ;220 ;9350 ;5280 ;HorzGlue=Both;
  VertGlue=Both;
  PageNamesML=ENU=General }
  { 2 ;TextBox ;3850 ;990 ;5500 ;440 ;ParentControl=1;
  InPage=0;
  SourceExpr="SMTP Server" }
  { 3 ;Label ;440 ;990 ;3300 ;440 ;ParentControl=2 }
  { 6 ;TextBox ;3850 ;2640 ;5500 ;440 ;ParentControl=1;
  InPage=0;
  SourceExpr="User ID" }
  { 7 ;Label ;440 ;2640 ;3300 ;440 ;ParentControl=6 }
  { 8 ;TextBox ;3850 ;3190 ;5500 ;440 ;ParentControl=1;
  InPage=0;
  PasswordText=Yes;
  SourceExpr=Password }
  { 9 ;Label ;440 ;3190 ;3300 ;440 ;ParentControl=8 }
  { 4 ;TextBox ;3850 ;1540 ;2750 ;440 ;ParentControl=1;
  InPage=0;
  SourceExpr=Authentication;
  OnAfterValidate=BEGIN
  CurrForm."User ID".EDITABLE := Authentication = Authentication::Basic;
  CurrForm.Password.EDITABLE := Authentication = Authentication::Basic;
  END;
  }
  { 5 ;Label ;440 ;1540 ;3300 ;440 ;ParentControl=4 }

  // Add the following lines.
  { 14 ;TextBox ;3850 ;2090 ;5500 ;440 ;Name=<SMTP Server Port>;
  ParentControl=1;
  InPage=0;
  DecimalPlaces=0:0;
  NotBlank=Yes;
  Numeric=Yes;
  SourceExpr="SMTP Server Port";
  MinValue=1 }
  { 15 ;Label ;440 ;2090 ;3300 ;440 ;ParentControl=14;
  CaptionML=ENU=SMTP Server Port }
  { 12 ;CheckBox ;3850 ;3740 ;440 ;440 ;ParentControl=1;
  InPage=0;
  ShowCaption=No;
  SourceExpr="Secure Connection" }
  { 11 ;Label ;440 ;3740 ;3300 ;440 ;ParentControl=12 }
  // End of the lines.

  { 10 ;CommandButton;7370 ;5720 ;2200 ;550 ;HorzGlue=Right;
  VertGlue=Bottom;
  PushAction=FormHelp }
  }
  ...
 5. Zmień zmiennej poczty w codeunit poczty SMTP (400) w następujący sposób:
  Istniejącą wartość

  Mail@1000 : Automation "{68AEAA7B-9523-3511-AF5F-F2381D2C6F04} 1.0:{F9DAE2A4-D2F8-37C3-86D5-E4FFE166D860}:'Microsoft Navision Mail'.SmtpMessage";

  Wartość zastępcza

  Mail@1000 : Automation "{68AEAA7B-9523-3511-AF5F-F2381D2C6F04} 7.3:{F9DAE2A4-D2F8-37C3-86D5-E4FFE166D860}:'Microsoft Navision Mail'.SmtpMessage";
 6. Zmień kod w codeunit poczty SMTP (400) w następujący sposób:
  Istniejący kod

  ...BEGIN
  WITH SMTPMailSetup DO
  Result :=
  Mail.Send(

  // Delete the following line.
  "SMTP Server",Authentication <> SMTPMailSetup.Authentication::Anonymous,"User ID", Password);

  Mail.Dispose;
  CLEAR(Mail);
  IF Result <> '' THEN
  ERROR(Text003,Result);
  END;
  ...

  Kod zastępczy

  ...BEGIN
  WITH SMTPMailSetup DO
  Result :=
  Mail.Send(

  // Add the following lines.
  "SMTP Server",
  "SMTP Server Port",
  Authentication <> Authentication::Anonymous,
  "User ID",
  Password,
  "Secure Connection");
  // End of the lines.

  Mail.Dispose;
  CLEAR(Mail);
  IF Result <> '' THEN
  ERROR(Text003,Result);
  END;
  ...

Wymagania wstępne

Musi mieć jedną z następujących produktów, w celu zastosowania tej poprawki:

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej poprawki.

VSTF DynamicsNAVSE: 245250

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Powiązane artykuły

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2345735 nie można zmienić domyślny port dla komunikacji SMTP w systemie Microsoft Dynamics NAV

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Uwaga Jest to artykuł " szybkiej publikacji" tworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są dostarczane jako odpowiedź na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego udostępnienia, materiały te mogą zawierać błędy typograficzne i mogą być zmieniane w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Zobacz Warunki użytkowania w celu uzyskania innych informacji.

Autor: mmels
Scenariusz: v-zhipen
Weryfikacja tech.: mmels
Redaktor:

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×