Objawy

Rozważ następujący scenariusz:

  • Tworzenia folderów udostępnionych na komputerze, na którym jest uruchomiony system Windows Server 2012 R2, Windows 8.1 lub Windows RT 8.1.

  • Włączanie protokołu SMB w wersji 1 na komputerze.

  • Próby dostępu do udostępnionych folderów za pomocą protokołu SMB w wersji 1 z komputera, na którym jest uruchomiony system Windows XP lub Windows Server 2003 R2.

W tym scenariuszu przypadkowo pojawić się komunikat o błędzie podobny do następującego w następujący sposób:

"Określona nazwa sieciowa nie jest już dostępny"

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ występuje sytuacja wyścigu między ładowanie sterownika usługi SMB w wersji 1 i inicjowania usługi serwera.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 2975719. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2975719 2014 sierpnia pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Windows RT 8.1, 8.1 systemu Windows i systemu Windows Server 2012 R2

Obejście problemu

Important
Kroki opisane w tej sekcji należy wykonać dokładnie. Jeśli zmiany z rejestru może spowodować poważne problemy. Zanim zmienisz to wykonać kopię zapasową rejestru w celu przywrócenia w razie wystąpienia problemów.

Aby obejść ten problem, zmień następującą wartość rejestru na komputerze, na którym należy utworzyć folder udostępniony. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

  1. Jako administrator lokalny Uruchom Edytor rejestru.

  2. Poznaj HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanManServer.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy wpis rejestru DependOnService , a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.

  4. W polu Dane wartości wpisz SamSS Srv2 Srv, a następnie kliknij przycisk OK.

  5. Zamknij Edytor rejestru.

  6. Uruchom ponownie komputer.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×