Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

SZYBKIE PUBLIKOWANIE ARTYKUŁY ZAWIERAJĄ INFORMACJE POCHODZĄCE BEZPOŚREDNIO Z ORGANIZACJI POMOCY TECHNICZNEJ FIRMY MICROSOFT. INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE JEST TWORZONY W ODPOWIEDZI NOWYCH LUB UNIKATOWYCH TEMATY, ALBO MAJĄCE NA CELU UZUPEŁNIENIE INNYCH INFORMACJI Z BAZY WIEDZY.

Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Dynamics AX dla wszystkich regionów.

Objawy

Rozważmy następujący scenariusz w systemie Microsoft Dynamics AX 2009. Utwórz arkusz płatności dla dwóch dostawców. Następnie wystawia się dwie kontrole. Następnie odrzucić wyboru w dzienniku płatności i ponownie opublikowała nowe wyboru dostawcy. W tym scenariuszu nie można wycofać płatności czekiem w zarządzania bankami.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest obecnie udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak to jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj ją tylko w systemach, w których występuje ten problem. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następny dodatek service pack dla systemu Microsoft Dynamics AX 2009 lub następną wersję zawierającą tę poprawkę. Uwaga W wyjątkowych przypadkach opłaty, telefonujący do pomocy technicznej mogą zostać anulowane, jeśli pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów powiązanych Określa, że określonej aktualizacji, można rozwiązać swój problem. Normalne koszty pomocy technicznej będą dotyczyć dodatkowych pytań oraz problemów, których rozwiązanie nie jest objęte określoną aktualizacją.

Informacje dotyczące instalacji

Przed zainstalowaniem tej poprawki należy sprawdzić użytkownicy klienta systemu Microsoft Dynamics AX są wylogowani systemu. Powinny być użytkownika klienta, który jest zalogowany w momencie wdrożyć tę poprawkę. Aby wdrożyć tę poprawkę, musi mieć licencję deweloperską.Uwaga Zaleca się, że konto użytkownika w oknie identyfikatorów logowania systemu Windows lub w oknie identyfikatorów logowania bazy danych być członkiem grupy użytkowników Administratorzy w systemie Microsoft Dynamics AX.

Zmiany kodu

Firma Microsoft podaje przykłady programowania tylko dla celów ilustracyjnych, nie udzielając żadnej rękojmi, wyrażonej wprost ani dorozumianej, w tym także, ale nie tylko, dorozumianej rękojmi co do przydatności handlowej lub do określonych celów. W tym artykule zakłada się, że czytelnik zna demonstrowany język programowania oraz narzędzia używane do tworzenia i debugowania procedur. Wykwalifikowani pracownicy Pomocy technicznej firmy Microsoft mogą pomóc w wyjaśnieniu działania określonej procedury. Nie będą oni jednak modyfikować tych przykładów w celu dodania funkcji ani konstruować nowych procedur celem dostosowania ich do potrzeb użytkownika. Zawsze test poprawki kodu w kontrolowanym środowisku przed zastosowaniem poprawki na komputerach produkcyjnych.Aby rozwiązać ten problem, Zmień kod w metodzie updateBankCheque w klasie LedgerJournalCheckPost w następujący sposób:

Istniejący kod
...    select firstonly forupdate bankChequeTable      where bankChequeTable.Voucher  == _oldVoucher &&         bankChequeTable.TransDate == _ledgerJournalTrans.TransDate &&         bankChequeTable.RecipientAccountNum == _ledgerJournalTrans.AccountNum;...
Kod zastępczy
...    select firstonly forupdate bankChequeTable      where bankChequeTable.Voucher  == _oldVoucher &&         bankChequeTable.TransDate == _ledgerJournalTrans.TransDate &&         bankChequeTable.RecipientAccountNum == _ledgerJournalTrans.AccountNum &&         bankChequeTable.ChequeStatus != ChequeStatus::Rejected;...

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

FIRMA MICROSOFT LUB JEJ DOSTAWCÓW SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI O PRZYDATNOŚĆ, WIARYGODNOŚĆ LUB DOKŁADNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W DOKUMENTACH I POKREWNE GRAFIKI OPUBLIKOWANE W TEJ WITRYNIE SIECI WEB ("MATERIAŁY") W JAKIMKOLWIEK CELU. MATERIAŁY MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI TECHNICZNE LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE I MOŻE BYĆ ZMIENIANY W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDZENIA. MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, FIRMA MICROSOFT LUB JEJ DOSTAWCÓW UCHYLANIA I WYKLUCZYĆ OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I WARUNKI CZY WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH, W TYM, ALE NIE OGRANICZA SIĘ DO OŚWIADCZENIA, GWARANCJE, LUB WARUNKI TYTUŁU, NIENARUSZANIA, ZADOWALAJĄCYM STANIE LUB JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, W ODNIESIENIU DO MATERIAŁÓW.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×