Symptomy

Rozpatrzmy następujący scenariusz:

  • Spróbuj zainstalować Usługi domenowe w usłudze Active Directory na serwerze członkowskim nowy jest uruchomiony system Windows Server 2008 lub Windows Server 2008 R2 w domenie podrzędnej.

  • Komunikację systemu DNS i protokołu LDAP komunikacja jest blokowana między nowego serwera członkowskiego, który znajduje się w domenie podrzędnej, a domeną katalogu głównego lasu. Na przykład domena podrzędna znajduje się w sieci obwodowej (znany także jako DMZ, strefa zdemilitaryzowana i podsiecią ekranowaną) i kontrolerów domeny głównej lasu znajdują się w bezpiecznej lokalizacji.

W tym scenariuszu nie można zainstalować Usługi domenowe w usłudze Active Directory i następujący komunikat o błędzie:

Nie można skontaktować się z kontrolerem domeny Active Directory dla domeny < nazwa domeny >. Upewnij się, że nazwa domeny DNS jest wpisana poprawnie. Jeśli nazwa jest poprawna, kliknij przycisk Szczegóły, aby uzyskać informacje dotyczące rozwiązywania problemów.

Przyczyna

Interfejs użytkownika (UI) niepoprawnie instalowania Usługi domenowe w usłudze Active Directory podejmie próbę kontaktu z kontrolerem domeny katalogu głównego lasu na budowanie struktury domeny lasu. Jednak interfejs użytkownika do instalowania Usługi domenowe w usłudze Active Directory można pobrać te informacje z dowolnego kontrolera domeny. Do zlokalizowania kontrolera domeny w domenie katalogu głównego lasu, serwer członkowski musi komunikować się z kontrolera zamierzonego domeny (DC) przy użyciu komunikacji systemu DNS i komunikacji LDAP. Jednak takiego powiadomienia nie powiedzie się w sieci obwodowej, a w oddziale ograniczone, ponieważ niektóre powiązane porty są wyłączone dla zabezpieczeń. W związku z tym to zachowanie zapobiega instalacji Usługi domenowe w usłudze Active Directory.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować tę poprawkę przed zainstalowaniem Usługi domenowe w usłudze Active Directory. Po zainstalowaniu tej poprawki, interfejs umożliwiający instalowanie kontaktów Usługi domenowe w usłudze Active Directory na docelowy kontroler domeny replikacji na budowanie struktury domeny lasu. Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę. Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki. Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Numery telefonów, aby uzyskać pełną listę obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, na komputerze musi działać jeden z następujących systemów operacyjnych:

  • Windows Server 2008

  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

  • Windows Server 2008 R2

Ponadto komputer musi mieć zainstalowane Usługi domenowe w usłudze Active Directory.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje dotyczące pliku

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Dcpromoui.dll

6.0.6001.22516

1,163,776

07-Sep-2009

11:53

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Dcpromoui.dll

6.0.6002.22219

1,163,776

07-Sep-2009

11:53

x86

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 z x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Dcpromoui.dll

6.0.6001.22516

1,872,384

07-Sep-2009

12:12

x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Dcpromoui.dll

6.0.6001.22516

1,163,776

07-Sep-2009

11:53

x86

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Dcpromoui.dll

6.0.6002.22219

1,872,384

07-Sep-2009

11:46

x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Dcpromoui.dll

6.0.6002.22219

1,163,776

07-Sep-2009

11:53

x86

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Dcpromo.exe

6.1.7600.20574

183,808

13-Nov-2009

10:36

x64

Dcpromoexe-ppdlic.xrm-ms

Nie dotyczy

2.993

13-Nov-2009

10:51

Nie dotyczy

Dcpromoui.dll

6.1.7600.20574

1,860,096

13-Nov-2009

10:37

x64

Dcpromocmd.dll

6.1.7600.20574

1,280,512

13-Nov-2009

10:37

x64

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Package_for_kb975142_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

1,851

08-Sep-2009

10:48

Nie dotyczy

Package_for_kb975142_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

1 528

08-Sep-2009

10:48

Nie dotyczy

Package_for_kb975142_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

1,713

08-Sep-2009

10:48

Nie dotyczy

X86_microsoft-windows-d..aincontroller-setup_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22516_none_d56444509899f78f.manifest

Nie dotyczy

11,179

07-Sep-2009

13:33

Nie dotyczy

X86_microsoft-windows-d..aincontroller-setup_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22219_none_d74db71695bd98b8.manifest

Nie dotyczy

11,179

07-Sep-2009

13:13

Nie dotyczy

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji x64 systemu Windows Server 2008

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Amd64_microsoft-windows-d..aincontroller-setup_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22516_none_3182dfd450f768c5.manifest

Nie dotyczy

11,231

07-Sep-2009

13:52

Nie dotyczy

Amd64_microsoft-windows-d..aincontroller-setup_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22219_none_336c529a4e1b09ee.manifest

Nie dotyczy

11,231

07-Sep-2009

13:07

Nie dotyczy

Package_for_kb975142_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

2 139

08-Sep-2009

10:48

Nie dotyczy

Package_for_kb975142_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

1.980

08-Sep-2009

10:48

Nie dotyczy

Package_for_kb975142_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

1,723

08-Sep-2009

10:48

Nie dotyczy

X86_microsoft-windows-d..aincontroller-setup_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22516_none_d56444509899f78f.manifest

Nie dotyczy

11,179

07-Sep-2009

13:33

Nie dotyczy

X86_microsoft-windows-d..aincontroller-setup_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22219_none_d74db71695bd98b8.manifest

Nie dotyczy

11,179

07-Sep-2009

13:13

Nie dotyczy

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji x64 systemu Windows Server 2008 R2

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Amd64_2df45887aabdaf424d9fe626203c09ed_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20574_none_2cd4563bc46391d8.manifest

Nie dotyczy

744

13-Nov-2009

13:22

Nie dotyczy

Amd64_8d1ab07893f6ac506db1869d652539ab_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20574_none_1f47aea35e0c43f2.manifest

Nie dotyczy

745

13-Nov-2009

13:22

Nie dotyczy

Amd64_eaa9468bff1b9aef88ce9b251fc49480_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20574_none_9593a24e3b75d152.manifest

Nie dotyczy

732

13-Nov-2009

13:22

Nie dotyczy

Amd64_microsoft-windows-d..-setup-bootstrapper_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20574_none_7888ba6bce6d7b4c.manifest

Nie dotyczy

4 170

13-Nov-2009

11:12

Nie dotyczy

Amd64_microsoft-windows-d..aincontroller-setup_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20574_none_3167ce17b2411d7e.manifest

Nie dotyczy

3,045

13-Nov-2009

11:16

Nie dotyczy

Amd64_microsoft-windows-d..r-commandline-setup_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20574_none_284d7ee89adf5978.manifest

Nie dotyczy

3,077

13-Nov-2009

11:22

Nie dotyczy

Update.mum

Nie dotyczy

2 556

13-Nov-2009

13:22

Nie dotyczy

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×