Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Dynamics NAV dla wszystkich ustawień regionalnych języka.

Objawy

Nie można zmienić domyślny port dla komunikacji SMTP w systemie Microsoft Dynamics NAV.
Ten problem występuje w następujących produktach:

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 z dodatkiem Service Pack 1

 • Microsoft Dynamics NAV R2

 • Microsoft Dynamics NAV 2009

 • Microsoft Dynamics NAV 5.0 z dodatkiem Service Pack 1

 • Microsoft Dynamics NAV 5.0

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Istnieje sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" w górnej części tego artykułu bazy wiedzy. Jeśli wystąpią pobieranie problemu, instalowania tej poprawki lub masz inne pytania natury technicznej, skontaktuj się z partnerem lub zarejestrowane w planie pomocy technicznej bezpośrednio z firmą Microsoft, można skontaktować się z pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i utworzyć nowe żądanie pomocy technicznej. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxMożna również kontakt pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics telefonu za pomocą tych łączy dla kraju określonych numerów. Aby to zrobić, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Partnerzy

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+ContactsKlienci

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmW wyjątkowych przypadkach opłaty, telefonujący do pomocy technicznej mogą zostać anulowane, jeśli pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów powiązanych Określa, że określonej aktualizacji, można rozwiązać swój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do wszelkich dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.Jak uzyskać poprawkę systemu Microsoft Dynamics NAV lub Aktualizuj moje pliki

Po zgłoszeniu poprawek systemu Microsoft Dynamics NAV, hiperłącza będą wysyłane do Ciebie w wiadomości e-mail.


Wiadomość e-mail będzie zawierać hiperłącze i hasło. Hiperłącze można użyć do pobrania plików aktualizacji lub poprawek systemu Microsoft Dynamics NAV. Po kliknięciu hiperłącza zostanie otwarte okno dialogowe Pobieranie pliku — ostrzeżenie o zabezpieczeniach . Następnie monit, aby uruchomić, zapisać lub anulować pobieranie.


Jeśli klikniesz przycisk Uruchom, pliki rozpocznie się pobieranie i wyodrębnianie. Musisz określić folder dla nowych plików, a następnie podaj hasło.


Jeśli klikniesz przycisk Zapisz, należy określić ścieżkę do zapisania pliku skompresowanego. Po otwarciu zapisanego pliku są pojawi się monit, aby określić ścieżkę dla plików. Następnie należy podać hasło przesłane w wiadomości e-mail.


Jeśli klikniesz przycisk Anuluj, proces pobierania zostanie przerwany.Jak zainstalować plik aktualizacji lub poprawek systemu Microsoft Dynamics NAV

Aktualizacje i poprawki dla systemu Microsoft Dynamics NAV są udostępniane jako pojedyncze pliki. Aby zainstalować aktualizacji lub poprawek systemu Microsoft Dynamics NAV, należy zastąpić istniejące pliki instalacji systemu Microsoft Dynamics NAV z poprawki lub aktualizacji plików.

Informacje o pliku

Wersja globalna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.navision.mail.dll

7.0.0.0

26,480

13-Mar-2010

09:14

x86

Microsoft.navision.mail.tlb

Nie dotyczy

3 564

12-Mar-2010

23:45

Nie dotyczy

Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 1. Skopiuj pliki, które zostały wyodrębnione pliki poprawki do następującego folderu:
  %ProgramFiles%\Common Files\Microsoft Dynamics NAV\Mail

 2. Zarejestruj nowego zestawu Microsoft.Navision.Mail.dll przy użyciu narzędzia rejestracji zestawu (Regasm.exe) przy użyciu następującego polecenia:
  regasm / codebase /tlb:Microsoft.Navision.Mail.tlb Microsoft.Navision.Mail.dll

  Na przykład będziesz mieć pewność, że plik Regasm.exe w folderze wiadomości E-mail, wymieniony w kroku 1, Otwórz okno wiersza polecenia, zmień katalog na "C:\Program Files (x86) \Common Dynamics NAV\Mail", a następnie uruchom następujące polecenie, aby zarejestrować zestawu Microsoft.Navision.Mail.dll:
  RegAsm.exe /codebase /tlb:Microsoft.Navision.Mail.tlb Microsoft.Navision.Mail.dll

 3. W tabeli Ustawienia poczty SMTP (409) dodać liczbę całkowitą dla kolumny SMTP Port, gdzie InitValue wynosi 25. Na przykład można dodać kolumnę 50000:

  { 50000 ; ;SMTP Server Port ;Integer ;InitValue=25; }
 4. W formularzu Konfiguracja poczty SMTP (409) Dodaj pole Port SMTP serwera w następujący sposób:

  { 14;TextBox;3850;1540;5500;440;Name=<SMTP Server Port>;ParentControl=1; InPage=0; DecimalPlaces=0:0;NotBlank=Yes; Numeric=Yes; SourceExpr="SMTP Server Port"; MinValue=1 }{ 15;Label;440;1540;3300;440;ParentControl=14; }
 5. Codeunit poczty SMTP (400) należy zmienić zmienną globalną zmienną poczty do wersji 7 w następujący sposób:
  Existing
  "System Microsoft Navision poczty". SmtpMessage
  Wymiana
  "Pomocnik Poczta systemu Microsoft Dynamics NAV". SmtpMessage

 6. Zmień kod w funkcji Wyślij , aby dołączyć numer portu SMTP skonfigurowany w codeunit poczty SMTP (400) w następujący sposób:

  Istniejący kod

  ...Mail.Send( "SMTP Server",Authentication <>SMTPMailSetup.Authentication::Anonymous,"User ID", Password);
  ...

  Kod zastępczy

  ...  Mail.Send( "SMTP Server",Authentication <>Authentication::Anonymous,"User ID",Password,"SMTP Server Port");      
  ...


Wymagania wstępne

Musi mieć jedną z następujących produktów, w celu zastosowania tej poprawki:

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Microsoft Dynamics NAV 2009

 • Microsoft Dynamics NAV 5.0 z dodatkiem SP1

 • Microsoft Dynamics NAV 5.0Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej poprawki.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Uwaga Jest to artykuł " szybkiej publikacji" tworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są dostarczane jako odpowiedź na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego udostępnienia, materiały te mogą zawierać błędy typograficzne i mogą być zmieniane w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Zobacz Warunki użytkowania w celu uzyskania innych informacji.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×