Niektóre funkcje programu Excel są niedostępne, jeżeli program Excel zostanie uruchomiony po wyłączeniu obsługi języka Visual Basic for Applications

Jeżeli obsługa języka Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) zostanie wyłączona, a następnie zostanie uruchomiony program Microsoft Excel, kilka funkcji programu Excel w następujących kategoriach jest niedostępnych:

 • Projekty VBA, kod makr XLM i formanty ActiveX

 • Nieskompilowane dodatki (pliki .xla)

 • Elementy menu, przyciski pasków narzędzi i klawisze skrótów związane z językiem VBA

Uwaga: Dostępne są dwie metody wyłączania obsługi języka VBA:

 • Wybranie ustawienia Niedostępne tego składnika podczas instalowania programu Excel.

 • Użycie zasad systemowych Disable VBA for Office Applications (Wyłącz obsługę języka VBA dla aplikacji systemu Office).

Następujące funkcje w programie Microsoft Excel są wyłączone wtedy, gdy obsługa języka VBA nie jest włączona.

 • Nie można tworzyć nowego kodu lub formantów ActiveX i nie można uruchamiać istniejącego kodu lub formantów ActiveX.

 • Podczas otwierania plików zawierających obiekty związane z programowaniem obiekty te są usuwane i wyświetlane jest następujące ostrzeżenie:

  Skoroszyt utracił projekt VBA, formanty ActiveX i inne funkcje związane z programowaniem.

  Jeżeli użytkownik kliknie przycisk OK, program Excel otwiera dany plik w trybie tylko do odczytu, aby zapobiec przypadkowej utracie składników związanych z programowaniem.

 • Model obiektowy programu Excel jest nadal dostępny dla innych programów, jednak inne programy nie mogą automatyzować programu Excel w celu wykorzystania tych obiektów związanych z programowaniem.

Nieskompilowany dodatek jest plikiem dodatku utworzonym przy użyciu języka VBA. Jeżeli zostanie otwarty nieskompilowany dodatek, wyświetlane jest ostrzeżenie, podobnie jak w przypadku otwierania pliku zawierającego standardowy projekt VBA.

Na następującej liście uwzględniono niektóre z wbudowanych dodatków, które są niedostępne:

 • Analysis ToolPak

 • Solver

 • Kreator sum warunkowych

 • Narzędzia do waluty euro

 • Kreator odnośników

 • Wszystkie pozostałe dodatki, z Menedżerem raportów i dodatkami dostarczonymi przez inne firmy włącznie

Jeżeli obsługa języka VBA nie jest zainstalowana i otwierany jest plik zawierający funkcje dostarczone przez te dodatki, program Excel zmienia wyniki formuły na #NAME?, ponieważ te funkcje są niedostępne.

Uwaga: Skompilowane dodatki, takie jak pliki .xll, dodatki COM i dodatki związane z automatyzacją, są niezależne od instalacji obsługi języka VBA.

 • Wszystkie elementy w podmenu Makro menu Narzędzia są niedostępne (na przykład Makra, Zarejestruj nowe makro i Edytor Visual Basic).

 • Standardowy pasek narzędzi Visual Basic jest nadal dostępny, jednak jest ograniczony do trzech dostępnych przycisków: Zabezpieczenia, Przybornik formantów i Microsoft Script Editor.

 • Przybornik formantów jest dostępny, jednak nie jest dostępny żaden z przycisków.

 • Klawisz skrótu ALT+F11 służący do przełączania do Edytora Visual Basic jest wyłączony, podobnie jak klawisz skrótu ALT+F8 służący do otwierania okna dialogowego Makro.

Uwaga: Następujące funkcje arkusza związane z dodatkiem Analysis ToolPak zwracają wynik #NAME?, jeżeli obsługa języka VBA nie jest zainstalowana:
ACCRINT CUMIPMT HEX2BIN IMSUM PRICEMAT
ACCRINTM CUMPRINC HEX2DEC INTRATE QUOTIENT
AMORDEGRC DEC2BIN HEX2OCT ISEVEN RANDBETWEEN
AMORLINC DEC2HEX IMABS ISODD RECEIVED
BESSELI DEC2OCT IMAGINARY LCM SERIESSUM
BESSELJ DELTA IMARGUMENT MDURATION SQRTPI
BESSELK DISC IMCONJUGATE MROUND TBILLEQ
BESSELY DOLLARDE IMCOS MULTINOMIAL TBILLPRICE
BIN2DEC DOLLARFR IMDIV NETWORKDAYS TBILLYIELD
BIN2HEX DURATION IMEXP NOMINAL WEEKNUM
BIN2OCT EDATE IMLN OCT2BIN WORKDAY
COMPLEX EFFECT IMLOG10 OCT2DEC XIRR
CONVERT EOMONTH IMLOG2 OCT2HEX XNPV
COUPDAYBS ERF IMPOWER ODDFPRICE YEARFRAC
COUPDAYS ERFC IMPRODUCT ODDFYIELD YIELD
COUPDAYSNC FACTDOUBLE IMREAL ODDLPRICE YIELDDISC
COUPNCD FVSCHEDULE IMSIN ODDLYIELD YIELDMAT
COUPNUM GCD IMSQRT PRICE
COUPPCD GESTEP IMSUB PRICEDISC

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rezygnacji z instalowania obsługi języka VBA w pakiecie Office, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

281953 OFFXP: Funkcje zostają wyłączone, jeżeli program Visual Basic for Applications nie jest zainstalowany


Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×