Nieoczekiwane wyniki przy próbie udostępnienia folderu grupie Wszyscy

Rozważmy następujący scenariusz. Aby udostępnić folder grupie Wszyscy i przyznać uprawnienia do odczytu w tym folderze, należy wykonać następujące czynności:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  2. Kliknij kartę Udostępnianie, a następnie kliknij przycisk Udostępnij, aby otworzyć okno dialogowe Udostępnianie plików.

  3. W oknie dialogowym Udostępnianie plików wpisz Wszyscy w polu tekstowym, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Domyślnie do obiektu Wszyscy zostaną zastosowanie uprawnienia do odczytu.

  4. Kliknij przycisk Udostępnij, a następnie kliknij przycisk Gotowe.

Oczekiwanym wynikiem tych czynności jest przyznanie grupie Wszyscy uprawnień do odczytu w folderze udostępnionym. Aby to sprawdzić, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  2. Kliknij kartę Udostępnianie, a następnie kliknij przycisk Udostępnianie zaawansowane, aby otworzyć okno dialogowe Udostępnianie zaawansowane.

  3. W oknie Udostępnianie zaawansowane grupa Wszyscy może mieć uprawnienia na poziomie Pełna kontrola.

Może to być dezorientujące, ponieważ użytkownicy oczekują uprawnień na poziomie Odczyt w tym oknie dialogowym. Taka sytuacja jest dużo bardziej prawdopodobna, gdy uprawnienia do udostępniania folderu nie zostały jeszcze skonfigurowane. Na przykład nie wystąpi ona w przypadku folderu będącego podfolderem w profilu użytkownika, takim jak folder na pulpicie.

Symptomy

Przyczyną tego problemu jest wyświetlanie w oknach dialogowych Udostępnianie plików i Udostępnianie zaawansowane różnych ustawień udostępniania na podstawie różnych deskryptorów zabezpieczeń. Informacje przetwarzane i zwracane w tych oknach pochodzą z różnych deskryptorów zabezpieczeń. Ten problem nie powoduje luki w zabezpieczeniach, ponieważ w systemie stosowane są uprawnienia zabezpieczeń oparte na najbardziej restrykcyjnej kombinacji deskryptorów. W związku z tym w tej sytuacji grupa Wszyscy może korzystać tylko z uprawnień na poziomie Odczyt.

Przyczyna

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×