Niewłaściwa "Liczba rejestrów", jeśli 0 kwota faktury ewoluował w hiszpańskiej wersji systemu Microsoft Dynamics NAV 2009

Szablon: CPR — szablon Fiacx kodu systemu Navision

Nr błędu: 217315 (Obsługa zawartości)

Objawy

"Nie rejestrów" liczy się tych zero kwota faktury za ważne i eksportuje całkowita liczba, włączając te faktury w hiszpańskiej wersji systemu Microsoft Dynamics NAV 2009. Ta kwota faktury jest zero nie wykazuje się w pliku 340 modelu i nie być uwzględniane w podsumowaniach "Liczba rejestrów" albo. Wykonaj kroki opisane w sekcji zmiany kodu , aby rozwiązać ten problem. Ten problem występuje w następujących produktach:

 • W wersji hiszpańskiej dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • W wersji hiszpańskiej dla dodatku SP1 dla programu Microsoft Dynamics NAV 2009

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest obecnie udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak to jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj ją tylko w systemach, w których występuje ten problem. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następny dodatek service pack dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2009 lub następną wersję systemu Microsoft Dynamics NAV, zawierający tę poprawkę.

Uwaga W wyjątkowych przypadkach opłaty, telefonujący do pomocy technicznej mogą zostać anulowane, jeśli pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów powiązanych Określa, że określonej aktualizacji, można rozwiązać swój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.

Jeśli ta poprawka nie została ogłoszona do publicznego pobierania (tzn. publiczny adres URL tej poprawki nie jest podany w treści artykułu), dystrybucja wymaga akceptacji kierownika technicznego, starszego członka zespołu lub menedżera i stosuje się następujące informacje:

 • Aby otrzymać poprawkę, klient musi napotkać błąd, który jest wymieniony w sekcji "Symptomy".

 • Należy śledzić klientom wysyła się poprawkę i przesłać im następny dodatek service pack, kiedy będzie dostępny (Jeśli zostanie wydany dodatek service pack).

Ta poprawka zostanie uwzględniona zostanie uwzględniona w hiszpańskiej wersji systemu Microsoft Dynamics NAV 2013.

Informacje dotyczące instalacji

Firma Microsoft podaje przykłady programowania wyłącznie, bez jakichkolwiek gwarancji wyrażonych wprost lub domyślnie. To obejmuje, ale nie jest ograniczona, ustawowej rękojmi co do przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. W tym artykule założono, że użytkownik zna demonstrowany język programowania oraz narzędzia, które są używane do tworzenia i debugowania procedur. Wykwalifikowani pracownicy pomocy technicznej firmy Microsoft mogą pomóc w wyjaśnieniu, jak działa określona procedura. Nie będą jednak modyfikować tych przykładów ani dodawać funkcjonalności i konstruować procedur w celu zaspokojenia określonych potrzeb użytkownika.

Uwaga Przed zainstalowaniem tej poprawki należy zweryfikować, że wszyscy użytkownicy klienta systemu Microsoft Dynamics NAV są wylogowani systemu. Obejmuje to usług systemu Microsoft Dynamics NAV aplikacji serwera (NAS). Powinny być użytkownika klienta, który jest zalogowany w momencie wdrożyć tę poprawkę.

Aby wdrożyć tę poprawkę, musi mieć licencję deweloperską.

Firma Microsoft zaleca, aby do konta użytkownika w oknie identyfikatorów logowania systemu Windows lub w oknie identyfikatorów logowania bazy danych być przypisany identyfikator roli "SUPER". Jeśli konto użytkownika nie można przypisać Identyfikatora roli "SUPER", należy sprawdzić, czy konto użytkownika ma następujące uprawnienia:

 • Uprawnienie Modyfikacja dla obiektu, który będzie zmieniany.

 • Uprawnienie Execute obiektu 5210 identyfikator obiektu systemu i 9015 identyfikator obiektu systemu

  obiekt.

Uwaga Nie trzeba mieć prawa do magazynów danych, chyba że konieczne jest przeprowadzenie naprawy danych.

Zmiany kodu

Uwaga Zawsze test poprawki kodu w kontrolowanym środowisku przed zastosowaniem poprawki na komputerach produkcyjnych.

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:

 1. Zmień kod w funkcji CalcTotals w raporcie dokonać zgłoszenia 340 (10743) w następujący sposób:
  Istniejący kod 1

  ...VAR
  VATEntry6@1100000 : Record 254;
  VATEntry7@1100002 : Record 254;
  BEGIN
  VATEntryTemporary.DELETEALL;
  VATEntry6.RESET;
  ...

  Kod zastępczy 1

  ...VAR
  VATEntry6@1100000 : Record 254;
  VATEntry7@1100002 : Record 254;

  // Add the following line.
  TempUnrealVATBuffer@1100001 : TEMPORARY Record 10704;
  // End of the added line.

  BEGIN
  VATEntryTemporary.DELETEALL;
  VATEntry6.RESET;
  ...

  Istniejący kod 2

  ...VATEntry7.SETRANGE(VATEntry7.Type,VATEntryTemporary.Type);
  IF VATEntry7.FINDFIRST THEN
  VATBuffer.DELETEALL;
  REPEAT
  VATBuffer."VAT %" := VATEntry7."VAT %";
  VATBuffer."EC %" := VATEntry7."EC %";
  ...

  Kod zastępczy 2

  ...VATEntry7.SETRANGE(VATEntry7.Type,VATEntryTemporary.Type);
  IF VATEntry7.FINDFIRST THEN
  VATBuffer.DELETEALL;

  // Add the following line.
  TempUnrealVATBuffer.DELETEALL;
  // End of the added line.

  REPEAT
  VATBuffer."VAT %" := VATEntry7."VAT %";
  VATBuffer."EC %" := VATEntry7."EC %";
  ...

  Istniejący kod 3

  ... IF VATEntry7.Type = VATEntry7.Type::Sale THEN BEGIN
  VATEntry7.Base := -VATEntry7.Base;
  VATEntry7.Amount := -VATEntry7.Amount;

  // Delete the following lines.
  END;
  IF VATBuffer.FIND THEN BEGIN
  VATBuffer.Base := VATBuffer.Base + VATEntry7.Base;
  VATBuffer.Amount := VATBuffer.Amount + VATEntry7.Amount;
  IF (VATEntry7.Type = VATEntry7.Type::Sale) AND (VATEntry7."EC %" <> 0) THEN
  VATBuffer."EC Amount" := VATBuffer."EC Amount" + ROUND(VATEntry7.Base * VATEntry7."EC %" / 100);
  VATBuffer.MODIFY;
  END ELSE BEGIN
  VATBuffer.Base := VATEntry7.Base;
  VATBuffer.Amount := VATEntry7.Amount;
  VATBuffer."EC Amount" := 0;
  IF (VATEntry7.Type = VATEntry7.Type::Sale) AND (VATEntry7."EC %" <> 0) THEN
  VATBuffer."EC Amount" := ROUND(VATEntry7.Base * VATEntry7."EC %" / 100);
  VATBuffer.INSERT;
  END;
  // End of the deleted lines.

  UNTIL VATEntry7.NEXT = 0;
  IF VATBuffer.FINDFIRST THEN
  NoofRecords := NoofRecords + VATBuffer.COUNT;
  ...

  Kod zastępczy 3

  ...IF VATEntry7.Type = VATEntry7.Type::Sale THEN BEGIN
  VATEntry7.Base := -VATEntry7.Base;
  VATEntry7.Amount := -VATEntry7.Amount;

  // Add the following lines.
  VATEntry7."Unrealized Base" := -VATEntry7."Unrealized Base";
  VATEntry7."Unrealized Amount" := -VATEntry7."Unrealized Amount";
  END;
  IF VATBuffer.FIND THEN BEGIN
  UpdateVATBuffer(VATBuffer,VATEntry7);
  VATBuffer.MODIFY;
  END ELSE BEGIN
  VATBuffer.INIT;
  UpdateVATBuffer(VATBuffer,VATEntry7);
  VATBuffer.INSERT;
  END;
  TempUnrealVATBuffer := VATBuffer;
  IF TempUnrealVATBuffer.FIND THEN BEGIN
  UpdateUnrealVATBuffer(TempUnrealVATBuffer,VATEntry7);
  TempUnrealVATBuffer.MODIFY;
  END ELSE BEGIN
  TempUnrealVATBuffer.INIT;
  UpdateUnrealVATBuffer(TempUnrealVATBuffer,VATEntry7);
  TempUnrealVATBuffer.INSERT;
  END;
  IF IsEmptyVATBuffer(VATBuffer) AND IsEmptyVATBuffer(TempUnrealVATBuffer) THEN BEGIN
  VATBuffer.DELETE;
  TempUnrealVATBuffer.DELETE;
  END;
  // End of the added lines.

  UNTIL VATEntry7.NEXT = 0;
  IF VATBuffer.FINDFIRST THEN
  NoofRecords := NoofRecords + VATBuffer.COUNT;
  ...
 2. Zmień kod w funkcji IsEmptyVATBuffer w raporcie dokonać zgłoszenia 340 (10743) w następujący sposób:
  Istniejący kod

  ...UNTIL VATEntryTemporary.NEXT = 0;
  END;

  PROCEDURE GetSalesShipmentDate@1100022(DocumentNo@1100000 : Code[20]) : Date;
  VAR
  SalesShipmentHeader@1100001 : Record 110;
  ...

  Kod zastępczy

  ...UNTIL VATEntryTemporary.NEXT = 0;
  END;

  // Add the following lines.
  LOCAL PROCEDURE IsEmptyVATBuffer@1100065(TempVATBuffer@1100000 : Record 10704) : Boolean;
  BEGIN
  WITH TempVATBuffer DO
  EXIT((Base = 0) AND (Amount = 0) AND ("EC Amount" = 0));
  END;

  LOCAL PROCEDURE UpdateVATBuffer@1100061(VAR TempVATBuffer@1100000 : Record 10704;AddedVATEntry@1100001 : Record 254);
  BEGIN
  WITH TempVATBuffer DO BEGIN
  Base += AddedVATEntry.Base;
  Amount += AddedVATEntry.Amount;
  IF (AddedVATEntry.Type = AddedVATEntry.Type::Sale) AND (AddedVATEntry."EC %" <> 0) THEN
  "EC Amount" += ROUND(AddedVATEntry.Base * AddedVATEntry."EC %" / 100);
  END;
  END;

  LOCAL PROCEDURE UpdateUnrealVATBuffer@1100063(VAR TempVATBuffer@1100000 : Record 10704;AddedVATEntry@1100001 : Record 254);
  BEGIN
  WITH TempVATBuffer DO BEGIN
  Base += AddedVATEntry."Unrealized Base";
  Amount += AddedVATEntry."Unrealized Amount";
  IF (AddedVATEntry.Type = AddedVATEntry.Type::Sale) AND (AddedVATEntry."EC %" <> 0) THEN
  "EC Amount" += ROUND(AddedVATEntry."Unrealized Base" * AddedVATEntry."EC %" / 100);
  END;
  END;

  // End of the added lines.

  PROCEDURE GetSalesShipmentDate@1100022(DocumentNo@1100000 : Code[20]) : Date;
  VAR
  SalesShipmentHeader@1100001 : Record 110;
  ...

Wymagania wstępne

Musi mieć jedną z następujących produktów, w celu zastosowania tej poprawki:

 • W wersji hiszpańskiej dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • W wersji hiszpańskiej dla dodatku SP1 dla programu Microsoft Dynamics NAV 2009

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej poprawki.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Powiązane artykuły

VSFT DynamicsNAVSE: 358052

Uwaga Jest to artykuł " szybkiej publikacji" tworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są dostarczane jako odpowiedź na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego udostępnienia, materiały te mogą zawierać błędy typograficzne i mogą być zmieniane w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Zobacz Warunki użytkowaniadla innych względów.

Author: Vanessa.Garcia
Writer: v-luzo
Weryfikacja tech.: Vanessa.Garcia
Editor:

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×