Niezainstalowany wolumin rozruchowy

Tworzony

Soumitra Sengupta MVP

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE ZAWARTOŚCI ROZWIĄZAŃ SPOŁECZNOŚCI

FIRMA MICROSOFT CORPORATION I/LUB JEJ DOSTAWCY NIE PRZEDSTAWIAJĄ ŻADNYCH UWAG NA TEMAT PRZYDATNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI ANI DOKŁADNOŚCI INFORMACJI I ZWIĄZANYCH Z NIMI ELEMENTÓW GRAFICZNYCH. WSZYSTKIE TE INFORMACJE I POKREWNE ELEMENTY GRAFICZNE SĄ DOSTARCZANE "TAK JAK SĄ" BEZ ŻADNYCH GWARANCJI. FIRMA MICROSOFT I/LUB JEJ DOSTAWCY DISCLAIM WSZYSTKIE GWARANCJE I WARUNKI DOTYCZĄCE TYCH INFORMACJI I ZWIĄZANYCH Z NIMI ELEMENTÓW GRAFICZNYCH, W TYM WSZYSTKIE IMPLIKOWANE GWARANCJE I WARUNKI HANDLOWE, PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU, WORKMANLIKE WYSIŁKI, TYTUŁ I BRAK NARUSZENIA. UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE W ŻADNYM WYPADKU FIRMA MICROSOFT I/LUB JEJ DOSTAWCY MOGĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKĄKOLWIEK BEZPOŚREDNIĄ, POŚREDNIĄ, PUNITIVEĄ, OKAZJONALNĄ, SPECJALNĄ LUB NIEUWZGLĘDNIAJĄCĄ SZKODY, BEZ OGRANICZEŃ, ODSZKODOWANIE ZA UTRATĘ UŻYTKOWANIA, DANE LUB ZYSKI, WYNIKAJĄCE Z LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z UŻYCIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z INFORMACJI I POKREWNEJ GRAFIKI ZAWARTEJ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SĄ OPARTE NA UMOWIE, NIEOBECNOŚCI, ZANIEDBANIA, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI FIRMA MICROSOFT LUB KTÓRYKOLWIEK Z JEJ DOSTAWCÓW ZOSTALI UZNANI ZA MOŻLIWE SZKODY.

WYSTĘP

Podczas uruchamiania programu Windows XP może zostać wyświetlony komunikat o błędzie "nie można odinstalować woluminu rozruchowego".

PRZYCZYNA

1. system plików jest uszkodzony i nie można go zainstalować. 2. za pomocą standardowego kabla programu 40 można połączyć dysk UDMA z kontrolerem zamiast wymaganego kabla 80-przewodowego, 40-PIN.  3. ustawienia podstawowego systemu wejścia/wyjścia (BIOS) są skonfigurowane tak, aby wymuszać szybsze tryby UDMA.

ROZPOZNAWA

Jeśli jest to problem z kablem łącznika, Zastąp kabel 40-przewodowy kablem 80 z UDMA. Jeśli problem jest związany z ustawieniami systemu BIOS, Załaduj ustawienia domyślne "niebezpieczne", a następnie ponownie Aktywuj najczęściej używane opcje, takie jak obsługa magistrali USB. Jeśli jest to przypadek uszkodzonego systemu plików, to: -1. Włóż dysk CD z systemem Windows XP do stacji CD-ROM, a następnie uruchom ponownie komputer. Kliknij, aby wybrać wszystkie opcje wymagane do uruchomienia komputera z dysku CD-ROM po wyświetleniu monitu. 2. po wyświetleniu ekranu "Instalator — Zapraszamy" naciśnij klawisz R, aby uruchomić konsolę odzyskiwania. 3. Jeśli masz komputer z podwójnym lub wielokrotnym rozruchem, wybierz instalację, do której musisz uzyskać dostęp z konsoli odzyskiwania. 4. po wyświetleniu monitu wpisz hasło administratora. Jeśli hasło administratora jest puste, po prostu naciśnij klawisz ENTER. 5.At w wierszu polecenia wpisz polecenie chkdsk/r, a następnie naciśnij klawisz ENTER.  6.At w wierszu polecenia wpisz exit, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby ponownie uruchomić komputer. Jest to trochę dłuższa, ale system powinien być uruchamiany ponownie w systemie Windows. 

WIĘCEJ INFORMACJI

Komunikat o błędzie "STOP 0x000000ED UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME" po ponownym uruchomieniu komputera lub przeprowadzeniu uaktualnienia do systemu Windows XP Opis konsoli odzyskiwania systemu Windows XP, Jeśli powyższy proces nie przywróci systemu, a następnie w kroku nr 5 Użyj polecenia fixboot zamiast polecenia chkdsk/r .

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×