Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Objawy

Rozważ następujący scenariusz:

 • Masz Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)-oparte na serwerze usług pulpitu zdalnego (RDS).

 • Ustawienie zasady grupy Przekierowanie strefy czasowej jest włączone na serwerze.

 • Na komputerze klienta opartego na systemie Windows 7 z dodatkiem SP1, na którym jest uruchomiony inny język wersji systemu Windows niż serwer używasz połączenia pulpitu zdalnego do łączenia komputera klienckiego do serwera.

 • Podczas próby kwerendy informacje o strefie czasowej przy użyciu elementu Panelu sterowania TimeDate.cpl w sesji pulpitu zdalnego.

W tym scenariuszu prawidłowa data i godzina są wyświetlane w sesji pulpitu zdalnego. Jednak element Panelu sterowania nie można pobrać informacji o strefie czasowej sesji klienta. W związku z tym informacje o strefie czasowej jest równa "Nieznane" w sesji pulpitu zdalnego. Ponadto aplikacje (na przykład systemu Microsoft Dynamics NAV lub aplikacji, która jest zbudowana na podstawie źródła rt.jar Java), które opierają się na GetDynamicTimeZoneInformation API przestać działać.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ GetDynamicTimeZoneInformation interfejsu API nie przekierowuje informacje o strefie czasowej. W sesji pulpitu zdalnego, kiedy informacje o strefie czasowej zostanie wezwana do przekierowany, system wywołuje starsza Funkcja GetTimeZoneInformation interfejsu API. GetDynamicTimeZoneInformation interfejsu API nie może zwrócić informacji o strefie czasowej sesji usług pulpitu zdalnego. W związku z tym aplikacje, które używają GetDynamicTimeZoneInformation API może się nie powieść.

Uwaga GetDynamicTimeZoneInformation API została wprowadzona w systemie Windows Vista. Jest ona dostępna w systemie Windows Vista, Windows Server 2008 lub nowszej wersji systemu Windows.

Aby uzyskać więcej informacji o GetDynamicTimeZoneInformation interfejsu API przejdź do następującej witryny firmy Microsoft:

Ogólne informacje o interfejsie API GetDynamicTimeZoneInformationAby uzyskać więcej informacji na temat Funkcja GetTimeZoneInformation interfejsu API przejdź do następującej witryny firmy Microsoft:

Ogólne informacje o interfejsie API Funkcja GetTimeZoneInformation

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować tę poprawkę, na komputerze klienckim z systemem Windows 7 z dodatkiem SP1 i serwer z systemem Windows Server 2008 R2.

Uwaga Jeśli masz aktualizacji 2592687 na komputerze klienckim z systemem Windows 7 z dodatkiem SP1, nie trzeba zainstalować tę poprawkę, na komputerze klienckim. Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji 2592687, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2592687 opis 8.0 protokołu usługi zdalnego pulpitu aktualizacji dla systemu Windows 7 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1
Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, musisz korzystać z systemu Windows 7 z dodatkiem SP1 lub Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania dodatku service pack dla systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

976932 Informacje o dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Informacje dotyczące rejestru

Aby zastosować tę poprawkę, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Wersja globalna tej poprawki instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego, wraz z Twoim bieżącym bias czasu letniego (DST). Dodatkowo, daty mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemie Windows 7 i Windows Server 2008 R2Ważne Poprawki systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 są zawarte w tych samych opakowaniach. Jednak poprawki na stronie żądanie poprawki są wymienione w obu systemach operacyjnych. Aby zażądać pakietu poprawek, który dotyczy jednej lub obu systemów operacyjnych, wybierz poprawkę, która jest wyświetlana w obszarze "Windows 7/Windows Server 2008 R2" na stronie. Zawsze sprawdzaj w sekcji „Stosuje się do”, do jakiego systemu operacyjnego dotyczy każda z poprawek.

 • Pliki, które dotyczą określonego produktu, poziomu SR (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Kamień milowy

  Składnik usługi

  6.1.760
  1,22 xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane są dla każdego środowiska są wymienione osobno w sekcji "Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2". Pliki MUM i pliki MANIFESTU oraz skojarzone zabezpieczeń pliki wykazu (.cat), są bardzo ważne dla utrzymania stanu zaktualizowanego składnika. Pliki katalogu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 x86

Właściwości pliku

Wartość

Nazwa pliku

Conhost.exe

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

271,360

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

11:50

Platforma

x86

Nazwa pliku

Kernel32.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

868,352

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:35

Platforma

x86

Nazwa pliku

Kernelbase.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

293,888

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:35

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:34

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:34

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:34

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:34

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:34

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:34

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

5120

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:34

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:34

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:34

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:34

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:34

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:34

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

4096

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:34

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

4096

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:34

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:34

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

4096

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:34

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:34

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:34

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

4.608

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:34

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:34

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:34

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:34

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

4096

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:34

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

4096

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:34

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

4.608

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

11:42

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

11:42

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

11:42

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

6,144

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

11:42

Platforma

x86

Nazwa pliku

Lsmproxy.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

22,528

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:06

Platforma

x86

Nazwa pliku

Rdpwd.sys

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

185,344

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:07

Platforma

x86

Nazwa pliku

Wksprt.exe

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

223,744

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:06

Platforma

x86

Nazwa pliku

Rdpcorekmts.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

130,048

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:36

Platforma

x86

Nazwa pliku

Rdpwsx.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

58,880

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:36

Platforma

x86

Nazwa pliku

Rdrmemptylst.exe

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

8 192

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:13

Platforma

x86

Nazwa pliku

Lsm.exe

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

269,312

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:07

Platforma

x86

Nazwa pliku

Mstsc.exe

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

1,051,136

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:07

Platforma

x86

Nazwa pliku

Mstsc.mof

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,199

Data (UTC)

09-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:49

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

131,584

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:34

Platforma

x86

Nazwa pliku

Aaclient.mof

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 261

Data (UTC)

10-Jun-2009

Godzina (UTC)

21:14

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3,219,456

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:35

Platforma

x86

Nazwa pliku

Mstscax.mof

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,054

Data (UTC)

10-Jun-2009

Godzina (UTC)

21:17

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

36864

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:07

Platforma

x86

Nazwa pliku

Termsrv.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

523,776

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:36

Platforma

x86

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:30

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:52

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

85,504

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:32

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:08

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:29

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:52

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

103,936

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:32

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:08

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:30

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:52

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

91,648

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:32

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:08

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:29

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:52

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

101,376

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:32

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:08

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:29

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

982

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:52

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

116,736

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 400

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:32

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:08

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:29

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:52

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

118,272

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:32

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:08

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:34

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:34

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

94,720

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:34

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:34

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:34

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:31

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

998

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:52

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

105,984

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1.360

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:33

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:08

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:29

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:52

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

88,064

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:32

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:08

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:31

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:52

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

91,136

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:33

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:08

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:30

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

984

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:52

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

114,176

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,356

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:33

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:08

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:29

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:52

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

73728

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:32

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:08

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:29

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:52

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

98304

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:32

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:08

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:31

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:52

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

100,864

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:33

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:08

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:30

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

962

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:53

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

100,864

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 380

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:32

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:08

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:30

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

932

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:52

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

56,832

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 220

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:32

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

2 048

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:08

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:29

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:52

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

53248

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:32

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

2 048

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:08

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:29

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:52

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

98,816

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:32

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:08

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:29

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:52

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

99,328

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:32

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:08

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:29

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:52

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

94,720

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:32

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:08

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:31

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

990

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:52

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

108,032

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 362

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:33

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:08

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:31

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:52

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

104,960

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:33

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:08

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:29

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:52

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

103424

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:32

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:08

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:31

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:52

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

105,472

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:33

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:08

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:29

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:52

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

104,960

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:32

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:08

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:29

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:52

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

100,864

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:32

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:08

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:29

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:52

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

98,816

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:32

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:08

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:29

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:52

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

101,888

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:32

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:08

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:29

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:52

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

97,280

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:32

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:08

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:30

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:52

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

96,256

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:32

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:08

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:29

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:52

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

96,256

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:32

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:08

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:31

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:52

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

91,648

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:33

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:08

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:29

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:52

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

101,376

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:32

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:08

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:29

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:52

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

35,840

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:32

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

2 048

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:08

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:29

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:52

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

36864

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:32

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

2 048

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:08

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:29

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:52

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

36864

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:32

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

2 048

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

13:08

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Winsrv.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22476

Rozmiar pliku

171,008

Data (UTC)

09-Oct-2013

Godzina (UTC)

12:36

Platforma

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 z procesorami x64

Właściwości pliku

Wartość

Nazwa pliku

Conhost.exe

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

338,432

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

03:17

Platforma

x64

Nazwa pliku

Kernel32.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

1,162,752

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:18

Platforma

x64

Nazwa pliku

Kernelbase.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

424,448

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:18

Platforma

x64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:15

Platforma

x64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:15

Platforma

x64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:15

Platforma

x64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:15

Platforma

x64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:15

Platforma

x64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:15

Platforma

x64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

5120

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:15

Platforma

x64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:15

Platforma

x64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:15

Platforma

x64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:15

Platforma

x64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:15

Platforma

x64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:15

Platforma

x64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

4096

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:15

Platforma

x64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

4096

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:15

Platforma

x64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:15

Platforma

x64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:15

Platforma

x64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:15

Platforma

x64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:15

Platforma

x64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

4.608

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:15

Platforma

x64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:15

Platforma

x64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:15

Platforma

x64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:15

Platforma

x64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

4096

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:15

Platforma

x64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

4096

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:15

Platforma

x64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

4.608

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:15

Platforma

x64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:15

Platforma

x64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:15

Platforma

x64

Nazwa pliku

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

6,144

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:15

Platforma

x64

Nazwa pliku

Lsmproxy.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

51200

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:18

Platforma

x64

Nazwa pliku

Tlsbln.exe

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

48,128

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:07

Platforma

x64

Nazwa pliku

Tsmigplugin.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

132,608

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:21

Platforma

x64

Nazwa pliku

Rdpwd.sys

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

211,968

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:07

Platforma

x64

Nazwa pliku

Wksprt.exe

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

249,344

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:07

Platforma

x64

Nazwa pliku

Rdpcorekmts.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

151,040

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:21

Platforma

x64

Nazwa pliku

Rdpwsx.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

77,312

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:21

Platforma

x64

Nazwa pliku

Rdrmemptylst.exe

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

9,216

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:29

Platforma

x64

Nazwa pliku

Sdclient.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

231,936

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:21

Platforma

x64

Nazwa pliku

Tssdjet.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

95,744

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:22

Platforma

x64

Nazwa pliku

Lsm.exe

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

344,576

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:09

Platforma

x64

Nazwa pliku

Mstsc.exe

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

1,119,232

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:07

Platforma

x64

Nazwa pliku

Mstsc.mof

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,199

Data (UTC)

12-Nov-2010

Godzina (UTC)

23:42

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

158,720

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:15

Platforma

x64

Nazwa pliku

Aaclient.mof

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 261

Data (UTC)

10-Jun-2009

Godzina (UTC)

20:31

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,720,192

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:19

Platforma

x64

Nazwa pliku

Mstscax.mof

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,054

Data (UTC)

10-Jun-2009

Godzina (UTC)

20:34

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

44,032

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:22

Platforma

x64

Nazwa pliku

Termsrv.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

683,520

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:21

Platforma

x64

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:52

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:43

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

85,504

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:55

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:08

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:28

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

103,936

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:54

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:31

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:02

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:47

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:09

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

91,648

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:33

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:43

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

101,376

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:00

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:36

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:06

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:47

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

982

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:09

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

116,736

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 400

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:30

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:43

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

118,272

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:00

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:33

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:06

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:17

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

94,720

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:17

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:49

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

998

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:09

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

105,984

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1.360

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:28

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

88,064

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:54

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:31

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:02

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:30

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:43

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

91,136

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:00

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:33

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:06

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:47

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

984

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:09

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

114,176

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,356

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:43

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:43

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

73728

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:48

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:08

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:28

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

98304

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:54

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:31

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:02

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:57

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:09

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

100,864

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

08:01

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:32

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:47

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

962

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:09

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

100,864

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 380

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

09:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

932

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

08:59

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

56,832

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

09:07

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 220

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

09:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 048

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

09:09

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

09:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

08:59

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

53248

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

09:07

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

09:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 048

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

09:09

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:28

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

98,816

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:54

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:31

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:02

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:41

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

99,328

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:54

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:44

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:02

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:43

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:43

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

94,720

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:48

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:08

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:49

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

990

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:09

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

108,032

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 362

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

08:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:09

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

104,960

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:29

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

08:12

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:35

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:49

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:09

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

103424

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:47

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:09

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

105,472

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:32

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

104,960

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:54

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:36

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:02

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:47

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:09

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

100,864

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:39

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

98,816

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:54

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:42

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:02

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:48

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

101,888

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:55

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:51

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:02

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:30

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

97,280

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:54

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:33

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:02

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

08:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:09

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

96,256

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:29

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

08:12

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:35

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:39

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

96,256

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:55

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:42

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:02

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:57

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:09

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

91,648

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

08:01

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:32

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:30

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

101,376

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:54

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:33

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:02

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

09:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

08:59

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

35,840

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

09:07

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

09:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 048

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

09:09

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:46

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:52

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

36864

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:08

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 048

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:11

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

09:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

08:59

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

36864

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

09:07

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

09:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 048

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

09:09

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Winsrv.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

215,552

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:22

Platforma

x64

Nazwa pliku

Ntvdm64.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

16 384

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:20

Platforma

x64

Nazwa pliku

Wow64.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

243,712

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:22

Platforma

x64

Nazwa pliku

Wow64cpu.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

13,312

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:22

Platforma

x64

Nazwa pliku

Wow64win.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

362,496

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:22

Platforma

x64

Nazwa pliku

Kernel32.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

1,114,112

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:32

Platforma

x86

Nazwa pliku

Kernelbase.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

275,456

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:32

Platforma

x86

Nazwa pliku

Mstsc.exe

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

1,051,136

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

03:32

Platforma

x86

Nazwa pliku

Mstsc.mof

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,199

Data (UTC)

12-Nov-2010

Godzina (UTC)

23:41

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Acwow64.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

44,032

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:26

Platforma

x86

Nazwa pliku

Instnm.exe

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

7680

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

02:46

Platforma

x86

Nazwa pliku

Ntvdm64.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

14,336

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

02:46

Platforma

x86

Nazwa pliku

Setup16.exe

Wersja pliku

3.1.0.1918

Rozmiar pliku

25 600

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

02:46

Platforma

x86

Nazwa pliku

User.exe

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 048

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

02:46

Platforma

x86

Nazwa pliku

Wow32.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

5120

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:32

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:26

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:26

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:26

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:26

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:26

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:26

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

5120

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:26

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:26

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:26

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:26

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:26

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:26

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

4096

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:26

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

4096

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:26

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:26

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

4096

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:26

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:26

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:26

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

4.608

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:26

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:26

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:26

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:26

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

4096

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:26

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

4096

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:26

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

4.608

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

02:41

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

02:41

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

02:41

Platforma

x86

Nazwa pliku

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

6,144

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

02:41

Platforma

x86

Nazwa pliku

Lsmproxy.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

22,528

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

03:33

Platforma

x86

Nazwa pliku

Aaclient.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

131,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:26

Platforma

x86

Nazwa pliku

Aaclient.mof

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 261

Data (UTC)

10-Jun-2009

Godzina (UTC)

21:14

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,219,456

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:29

Platforma

x86

Nazwa pliku

Mstscax.mof

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,054

Data (UTC)

10-Jun-2009

Godzina (UTC)

21:17

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

36864

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

03:33

Platforma

x86

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:41

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

85,504

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:56

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:46

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:01

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

103,936

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:45

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:01

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

91,648

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:34

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:05

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:33

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

101,376

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:54

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:01

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

982

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

116,736

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:32

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 400

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:05

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:36

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:33

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

118,272

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:29

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:54

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:28

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

94,720

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:28

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:01

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

998

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

105,984

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:31

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1.360

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:05

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:36

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

88,064

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:45

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:49

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:33

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

91,136

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:53

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:55

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:59

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:07

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

984

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:18

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

114,176

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,356

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:10

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:41

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

73728

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:53

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:31

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:58

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

98304

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:45

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:29

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:03

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:17

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

100,864

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:33

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:07

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:03

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

962

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

100,864

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:34

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 380

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:06

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

08:45

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

932

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

08:13

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

56,832

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

08:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 220

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

08:47

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 048

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

08:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

08:45

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

08:13

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

53248

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

08:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

08:47

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 048

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

08:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

98,816

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:45

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:30

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

99,328

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:45

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

94,720

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:54

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:31

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:58

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:01

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

990

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

108,032

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:32

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 362

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:05

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:36

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:03

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:18

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

104,960

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:35

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:07

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:39

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

103424

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:45

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:32

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:54

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:03

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:13

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

105,472

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:32

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:06

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:26

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

104,960

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:45

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:32

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

100,864

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:35

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:07

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:39

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

98,816

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:45

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

101,888

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:45

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:31

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:47

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

97,280

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:47

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:55

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:52

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:02

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:13

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

96,256

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:33

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:06

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

96,256

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:45

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:02

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:17

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

91,648

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:35

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

07:06

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:39

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:31

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

101,376

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:46

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:52

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

08:45

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

08:13

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

35,840

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

08:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

08:47

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 048

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

08:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:40

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:47

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

36864

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:04

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:43

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 048

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

05:08

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

08:45

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

944

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

08:13

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

36864

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

08:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 284

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

08:47

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 048

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

08:27

Platforma

Nie dotyczy

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 z procesorami IA-64

Właściwości pliku

Wartość

Nazwa pliku

Conhost.exe

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

748,032

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

02:57

Platforma

IA-64

Nazwa pliku

Kernel32.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2,137,088

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:30

Platforma

IA-64

Nazwa pliku

Kernelbase.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

730,624

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:30

Platforma

IA-64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:28

Platforma

IA-64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:28

Platforma

IA-64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:28

Platforma

IA-64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:28

Platforma

IA-64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:28

Platforma

IA-64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:28

Platforma

IA-64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

5120

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:28

Platforma

IA-64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:28

Platforma

IA-64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:28

Platforma

IA-64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:28

Platforma

IA-64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:28

Platforma

IA-64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:28

Platforma

IA-64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

4.608

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:28

Platforma

IA-64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

4096

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:28

Platforma

IA-64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:28

Platforma

IA-64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

4096

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:28

Platforma

IA-64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:28

Platforma

IA-64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:28

Platforma

IA-64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

4.608

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:28

Platforma

IA-64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:28

Platforma

IA-64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:28

Platforma

IA-64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:28

Platforma

IA-64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

4096

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:28

Platforma

IA-64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

4096

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:28

Platforma

IA-64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

4.608

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:28

Platforma

IA-64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3072

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:28

Platforma

IA-64

Nazwa pliku

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:28

Platforma

IA-64

Nazwa pliku

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

6,144

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:28

Platforma

IA-64

Nazwa pliku

Lsmproxy.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

57856

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:30

Platforma

IA-64

Nazwa pliku

Rdpwd.sys

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

506,880

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

03:43

Platforma

IA-64

Nazwa pliku

Wksprt.exe

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

456,704

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

03:42

Platforma

IA-64

Nazwa pliku

Rdpcorekmts.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

301,056

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:32

Platforma

IA-64

Nazwa pliku

Rdpwsx.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

143360

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:32

Platforma

IA-64

Nazwa pliku

Rdrmemptylst.exe

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

12,800

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

03:57

Platforma

IA-64

Nazwa pliku

Lsm.exe

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

615,936

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

03:44

Platforma

IA-64

Nazwa pliku

Mstsc.exe

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

1,702,912

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

03:43

Platforma

IA-64

Nazwa pliku

Mstsc.mof

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,199

Data (UTC)

12-Nov-2010

Godzina (UTC)

23:42

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

339,968

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:27

Platforma

IA-64

Nazwa pliku

Aaclient.mof

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 261

Data (UTC)

10-Jun-2009

Godzina (UTC)

20:36

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

6,311,424

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:31

Platforma

IA-64

Nazwa pliku

Mstscax.mof

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,054

Data (UTC)

10-Jun-2009

Godzina (UTC)

20:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

97,792

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:33

Platforma

IA-64

Nazwa pliku

Termsrv.dll

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

1,275,392

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

04:33

Platforma

IA-64

Nazwa pliku

Aaclient.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

3,584

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:36

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Aaclient.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

982

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:09

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

116,736

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:17

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Mstscax.mfl

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 400

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Tsgqec.dll.mui

Wersja pliku

6.1.7601.22383

Rozmiar pliku

2 560

Data (UTC)

13-Jul-2013

Godzina (UTC)

06:19

Platforma

Nie dotyczy