Objaśnienie cyklu pomocy technicznej dla programów .NET Framework 3.5, .NET Framework 3.0 oraz .NET Framework 2.0

WPROWADZENIE

Ten artykuł zawiera objaśnienie cyklu pomocy technicznej dla programów .NET Framework 3.5, .NET Framework 3.0 oraz .NET Framework 2.0.

Informacje ogólne

Programy .NET Framework 3.5, .NET Framework 3.0 oraz .NET Framework 2.0 były wydawane jako indywidualne produkty oparte na platformie w wersjach systemu Windows starszych niż Windows 7 i Windows Server 2008 R2.

W istocie wszystkie te wersje produktu stanowią warstwy stosu funkcji. Wewnętrznie każda warstwa zawiera wzajemnie wykluczające się składniki. Składniki programu .NET Framework 3.0 są oparte na programie .NET Framework 2.0, a składniki programu .NET Framework 3.5 są oparte zarówno na programie .NET Framework 2.0, jak i na programie .NET Framework 3.0. Przedstawiono to na poniższej ilustracji:Jednym z efektów ubocznych takiej architektury jest to, że program .NET Framework 3.5 nie może działać bez programów .NET Framework 2.0 i .NET Framework 3.0, ponieważ warstwa programu .NET Framework 3.5 nie zawiera aparatu plików wykonywalnych języka wspólnego (CLR, Common Language Runtime). Dlatego podczas instalowania produktu .NET Framework 3.5 są również instalowane produkty .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) oraz .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP1. Podobnie, podczas instalowania produktu .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 są również instalowane produkty .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 oraz .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2. Klienci korzystający z systemu Windows XP lub Windows Server 2003 mogą wyświetlać wszystkie te wersje razem z odpowiednimi aktualizacjami w aplecie Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania:
Systemy operacyjne Windows Vista z dodatkiem SP2 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 zawierają wbudowane programy .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 oraz .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2. Podobnie, systemy operacyjne Windows Vista z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 zawierają wbudowane programy .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP1 oraz .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP1. Dlatego klienci będą widzieć tylko program .NET Framework 3.5 w aplecie Programy i funkcje, jak pokazano na następującej ilustracji:


Konsekwencje dotyczące cyklu pomocy technicznej

Programy .NET Framework 3.5, .NET Framework 3.0 oraz .NET Framework 2.0 były wydawane jako niezależne wersje produktu, dlatego każdy z nich jest objęty niezależnym cyklem pomocy technicznej.

Jak wspomniano wcześniej w tym artykule, program .NET Framework 3.5 nie może działać bez programów .NET Framework 2.0 i .NET Framework 3.0. W wielu przypadkach rozwiązanie problemów z funkcjami lub lukami w zabezpieczeniach u klientów korzystających z programu .NET Framework 3.5 wymaga rozwiązania problemów w każdej z trzech wersji produktu. W rezultacie mogą wystąpić sytuacje, w których program .NET Framework 3.5 jest objęty pomocą techniczną i wymaga aktualizacji przeznaczonej dla warstw produktu .NET Framework 2.0 lub .NET Framework 3.0, podczas gdy w dokumentacji cyklu pomocy technicznej określona wersja jest wskazana jako nieobjęta pomocą techniczną. Przykładem może być program .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1, który jest obecnie objęty pomocą techniczną. Jednak świadczenie pomocy technicznej dla programu .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 zostało zakończone w dniu 2011-07-12.


W takich przypadkach pomoc techniczna dla autonomicznych instalacji programu .NET Framework 3.0 przestała być dostępna. Jednak dopóki program .NET Framework 3.5 pozostanie objęty pomocą techniczną, firma Microsoft będzie świadczyć pomoc techniczną dla składników programów .NET Framework 2.0 oraz .NET Framework 3.0 w przypadku klientów, którzy zainstalowali program .NET Framework 3.5.

Ponadto systemy Windows Vista z dodatkiem SP2 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 zawierają wbudowane programy .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 oraz .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2, a systemy Windows Vista z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 zawierają wbudowane programy .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP1 oraz .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP1, dlatego te wersje będą objęte pomocą techniczną w ramach odpowiednich systemów operacyjnych, dopóki będzie dostępna pomoc techniczna dla tych wersji programu .NET.

UwagaProgram .NET Framework 3.5 jest objęty pomocą techniczną tylko na poziomie dodatku SP1, razem z programami .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 oraz .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2. Nie jest już dostępna pomoc techniczna dla oryginalnej wersji programu .NET Framework 3.5 razem z programami .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP1 oraz .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP1.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×