Obsługę czasu letniego Windows dostępna jest poprawka (UTC + 12:00) Fidżi i (UTC -11:00) Samoa

Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

Nr błędu: 10176095 (gethelp)

Dla (UTC + 12:00) Fidżi, ta poprawka aktualizuje 2011 Data końcowa czasu letniego-być pierwsza niedziela marca (6 marca), a nie Ostatnia niedziela marca. Dnia 6 marca odpowiada harmonogramu się na stronie internetowej Rząd Fidżi, http://fiji.gov.fjFor (UTC -11:00) Samoa, ta poprawka aktualizuje 2011 DST-godzina zakończenia przez jedną godzinę, więc kończy się niedziela kwietnia 2011 3 w 1: 00 zamiast północy. Innymi słowy, 01:00:00 w niedzielę 3 kwietnia, 2011, czas letni kończy się i i zegary przywrócić niedziela kwietnia 2011 3 00:00:00 (północ).

Obsługiwana poprawka jest obecnie udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak jest ona przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj ją tylko w systemach, w których występuje ten problem. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następny dodatek service Pack zawierający tę poprawkę. Aby natychmiast rozwiązać ten problem, skontaktuj się z biurem obsługi klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft oraz informacje o pomocy technicznej odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Uwaga W wyjątkowych przypadkach użytkownik telefonujący do pomocy technicznej może być zwolniony z opłaty, jeżeli wykwalifikowany pracownik pomocy technicznej firmy Microsoft ustali, że określona aktualizacja umożliwia rozwiązanie zgłoszonego problemu. Normalne koszty pomocy technicznej będą dotyczyć dodatkowych pytań oraz problemów, których rozwiązanie nie jest objęte określoną aktualizacją.

Aby zastosować tę poprawkę, musi być uruchomiony jeden z następujących systemów operacyjnych: Windows 7 sp1Windows 7Windows Server 2008 R2 systemu Windows Server 2008 R2 sp1Windows Server 2003 usługa dodatkiem Service Pack 2 systemu Windows Vista Service dodatkiem Service Pack 2 Windows XP Service Pack 3

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu tej poprawki

obsługuje http://support.microsoft.com/kb/2443685, która jest ostatnia zbiorcza aktualizacja czasu letniego w systemie Windows, wydanych grudnia 2010 r.

Edytor rejestru Windows wersja 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows czas standardowy NT\CurrentVersion\Time Zones\Fiji] "TZI" = hex: 30, fd, ff ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 01, 00, 03, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Fiji Standard Time\Dynamic czasu letniego] "Wjazdu" = dword:000007 d 8 "LastEntry" = dword:000007db "2008" = Hex: 30, fd, ff ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00" 2009" = hex: 30, fd, ff ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 01, 00, 04, 00, 01, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00, 0b, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00" 2010" = hex: 30, fd, ff ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00 "2011" = hex: 30, fd, FF, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 01, 00, 03, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00 [czas standardowy Zones\Samoa NT\CurrentVersion\Time HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows] "TZI" = Hex: 94, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 01, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Samoa standardowe Czas letni Time\Dynamic] "Wjazdu" = dword:000007 d 9 "LastEntry" = dword:000007db "2009" = hex: 94, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "2010" = hex 94, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 01, 00, 05, 00, 01, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,06,00,05,00,17,00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03' 2011 "= hex: 94, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 01, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00"2012"=-"2013"=-"2014"=-"2015"=-"2016"=-"2017"=-"2018"=-"2019"=-"2020"=-

Aby uzyskać ogólne informacje na temat aktualizowania czasu letniego systemu Windows i strefa czasowa obsługi, zobacz KB 914387

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×