Obsługa aktualizacji stosu dla systemu Windows Server 2012 R2 i Windows 8.1 2014 października

W tym artykule opisano obsługę aktualizacji stosu dla Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2.

Należy zauważyć, że firma Microsoft zaleca zainstalowanie aktualizacji , ponieważ zawiera dodatkowe ulepszenia, które bardziej wszechstronny niż ta aktualizacja rozwiązuje problem.

O obsłudze stosu

Stos obsługi zawiera pliki i zasoby, które są wymagane do obsługi obrazu systemu Windows. Obejmuje to plik wykonywalny Menedżera pakietów, wymaganych bibliotek obsługi i innych zasobów. Obsługa stosu jest uwzględniana we wszystkich instalacjach systemu Windows.

Problemy, które naprawiono w aktualizacji thie

Problem 1

Rozważ następujący scenariusz:

  • Włączasz funkcję systemu Windows.

  • Instalujesz aktualizację dla funkcji.

  • Optymalizacja Windows przy użyciu konserwacja systemu Windows w celu wykonania optymalizacji automatycznie lub za pomocą polecenia dism /startcomponentcleanup przeprowadzić optymalizację ręcznie.

  • Wyłączasz tę funkcję.

  • Próbujesz zainstalować późniejszą aktualizację dla funkcji.

W tym scenariuszu instalacja nie powiedzie się i pojawi się komunikat o błędzie ERROR_INVALID_PARAMETER.

Problem 2

Po zainstalowaniu aktualizacji sterowników z witryny Windows Update dla urządzenia, który używa sterowników innych firm są aktualizowane tylko niektóre pliki dla urządzenia.

Problem 3

Załóżmy, że nieprzewidzianych awarii zasilania podczas korzystania z polecenia dism /startcomponentcleanup do optymalizacji systemu Windows. Po przywróceniu zasilania do komputera, niektóre pliki stają się nieprawidłowe.

Problem 4

Załóżmy, że instalujesz obsługę aktualizacji stosu, która wymaga ponownego uruchomienia komputera. Przed ponownym uruchomieniem komputera, zauważasz, że próby wielokrotnej instalacji aktualizacji dla obsługi stosu są zgłaszane w historii Windows Update.

Rozwiązanie

Informacje o aktualizacji

Jak uzyskać tę aktualizację

Windows Update

Ta aktualizacja jest dostępna w

Centrum pobierania firmy Microsoft

Następujące pliki są dostępne do pobrania za pośrednictwem Centrum pobierania firmy Microsoft.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×