Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Zabezpieczając dowolne sekcje notesów programu OneNote za pomocą hasła, uniemożliwisz innym osobom oglądanie Twoich prywatnych notatek i informacji. Jeśli sekcja jest chroniona hasłem, wszystkie jej strony są zablokowane do momentu podania prawidłowego hasła.

Ochrona hasłem sekcji w notesie

Chronienie sekcji notesu jest procesem dwuetapowym. Najpierw należy ustawić hasło dla sekcji. Po drugie, blokujesz sekcję.

Uwaga: W celu zabezpieczenia notatek program OneNote automatycznie blokuje sekcje chronione hasłem po kilku minutach braku aktywności. Nie można zmienić czasu, przez który program OneNote automatycznie chroni sekcję hasłem.

 1. Przytrzymując naciśnięty klawisz Control, kliknij kartę sekcji, którą chcesz chronić, wskaż pozycję Ochrona hasłem, a następnie kliknij pozycję Chroń tę sekcję.

 2. W polu Hasło wpisz hasło, którego chcesz użyć.

 3. Potwierdź hasło, wpisując je w polu Zweryfikuj, a następnie kliknij pozycję Ustaw hasło.

  Ostrzeżenie: Zachowaj ostrożność, wybierając i wpisując hasło. Jeśli zapomnisz hasła, odblokowanie notatek będzie niemożliwe — nie zrobi tego nawet pracownik pomocy technicznej firmy Microsoft.

 4. Po ustawieniu hasła dla sekcji ponownie kliknij ponownie kartę sekcji przy użyciu klawisza Control, wskaż pozycję Ochrona hasłem, a następnie kliknij pozycję Zablokuj sekcję.

Blokowanie wszystkich chronionych sekcji notesu

W celu zabezpieczenia notatek program OneNote automatycznie blokuje sekcje chronione hasłem po kilku minutach braku aktywności. Jeśli to konieczne, możesz wymusić blokowanie przez program OneNote wszystkich chronionych sekcji notesu naraz (na przykład przed przekazaniem komputera Mac innemu użytkownikowi).

Wykonaj następujące czynności:

 • Przy użyciu klawisza Control kliknij kartę dowolnej chronionej (ale obecnie odblokowanej) sekcji, wskaż pozycję Ochrona hasłem, a następnie kliknij pozycję Zablokuj wszystkie chronione sekcje.

  Porada: Aby od razu zablokować wszystkie sekcje chronione hasłem w bieżącym notesie, naciśnij klawisze Opcja+Command+L.

Odblokowywanie chronionej sekcji notesu

Aby można było wyświetlać strony w chronionej sekcji notesu, należy ją odblokować przez podanie prawidłowego hasła.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Przytrzymując naciśnięty klawisz Control, kliknij kartę chronionej sekcji, którą chcesz odblokować, wskaż pozycję Ochrona hasłem, a następnie kliknij pozycję Odblokuj sekcję.

 2. W polu Hasło wpisz poprawne hasło dla sekcji, a następnie kliknij pozycję Odblokuj.

  Pamiętaj, że w hasłach jest uwzględniana wielkość liter. Przed dodaniem lub wprowadzeniem hasła upewnij się, że klawisz Caps Lock jest wyłączony.

  Porada: Aby szybko odblokować dowolną sekcję chronioną hasłem, kliknij jej kartę, a następnie naciśnij klawisze Opcja+Command+U.

Zmienianie hasła chronionej sekcji notesu

Jeśli hasło chroniące sekcję notesu nie jest już bezpieczne (na przykład ktoś podejrzał, jak je wprowadzasz), możesz je łatwo zmienić na inne i zachować ochronę notatek w tej sekcji.

Uwaga: Zmiana hasła dotyczy tylko bieżącej sekcji. Aby zmienić hasła do innych chronionych sekcji notesu, wykonaj powyższe kroki dla każdej sekcji chronionej.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Jeśli to konieczne, najpierw odblokuj chronioną sekcję, której hasło chcesz zmienić.

 2. Przytrzymując naciśnięty klawisz Control, kliknij kartę chronionej sekcji, wskaż pozycję Ochrona hasłem, a następnie kliknij pozycję Zmień hasło.

 3. Wpisz bieżące hasło w polu Stare hasło.

 4. Wpisz nowe hasło w polu Nowe hasło.

 5. Potwierdź hasło, wpisując je w polu Zweryfikuj, a następnie kliknij pozycję Zmień hasło.

  Ostrzeżenie: Zachowaj ostrożność, wybierając i wpisując hasło. Jeśli zapomnisz hasła, odblokowanie notatek będzie niemożliwe — nie zrobi tego nawet pracownik pomocy technicznej firmy Microsoft.

Usuwanie hasła chronionej sekcji notesu

Jeśli ochrona danej sekcji notesu nie jest już konieczna, możesz usunąć jej hasło.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Jeśli to konieczne, najpierw odblokuj chronioną sekcję, której hasło chcesz usunąć.

 2. Przytrzymując naciśnięty klawisz Control, kliknij kartę chronionej sekcji, wskaż pozycję Ochrona hasłem, a następnie kliknij pozycję Usuń hasło.

 3. Wpisz bieżące hasło w polu Hasło, a następnie kliknij pozycję Usuń hasło.

Uwaga: Zachowaj ostrożność, wybierając i wpisując hasło. Jeśli zapomnisz hasła, odblokowanie notatek będzie niemożliwe — nie zrobi tego nawet pracownik pomocy technicznej firmy Microsoft.

Kilka ważnych uwag dotyczących haseł

 • Hasła można stosować do jednej lub kilku sekcji notesu pojedynczo, ale nie można chronić pojedynczych stron w sekcjach ani chronić całego notesu jednocześnie.

 • W hasłach jest uwzględniana wielkość liter. Przed wprowadzeniem lub zastosowaniem hasła upewnij się, że klawisz Caps Lock jest wyłączony.

 • Program OneNote używa algorytmu szyfrowania do zabezpieczania sekcji chronionych hasłem. Jeśli zapomnisz hasła do sekcji, nikt nie będzie mógł odblokować tych notatek (nawet pomoc techniczna firmy Microsoft). Podczas dodawania haseł do sekcji notesu i zmieniania ich należy zachować ostrożność.

 • Zablokowane sekcje chronione hasłem nie są uwzględniane podczas przeszukiwania notesu. Aby uwzględnić notatki z chronionej sekcji w wyszukiwaniu, musisz najpierw odblokować tę sekcję.

 • W celu zabezpieczenia notatek program OneNote automatycznie blokuje sekcje chronione hasłem po kilku minutach braku aktywności. Nie można zmienić czasu, przez który program OneNote automatycznie chroni sekcję hasłem.

 • Ochrona hasłem zwiększa bezpieczeństwo informacji osobistych, utrudniając innym osobom odczytanie notatek bez Twojej zgody, jednak nie jest to niezawodna metoda. Osoby mające fizyczny dostęp do Twojego komputera lub urządzenia nadal mogą wiedzieć, jak uzyskać dostęp do Twoich informacji. Dlatego zalecamy przechowywanie wyjątkowo ważnych informacji osobistych w miejscach innych niż program OneNote (na przykład numerów PESEL lub kodów dostępu do kont bankowych).

 • Sekcje w grupach sekcji można chronić hasłem. Nie można jednak chronić samej grupy sekcji.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×