Problem

Podczas próby instalacji dowolnego pakietu R w systemie, na przykład:

install.packages("proto")

 

pojawi się błąd, jak na poniższej ilustracji:

Pakiety źródłowe pobierane są w
?/tmp/Rtmph4YKLX/downloaded_packages?
Aktualizowanie indeksu HTML pakietów w ". Biblioteka "
Ostrzeżenie w install.packages:
Nie można utworzyć pliku
"/ opt/POC/lib64/Revo-7.3/R-3.1.1/lib64/R/doc/html/packages.html", przyczyny
"Odmowa uprawnień"

Rozwiązanie

Ten błąd ma miejsce, gdy nie masz uprawnienia do pliku konieczne aby mieć możliwość zapisywania do bieżącego folderu biblioteki R jako użytkownik

aktualnie zalogowany jako.   Można użyć funkcji R '.libPaths()' do obu kwerendy i zmienić bieżącą lokalizację, którą R będą używane do zainstalowania nowych bibliotek przekazanych przez użytkownika.

Na przykład:

>.libPaths("/home/testuser/Rlib")

 

Aby zmienić domyślną lokalizację, w której chcesz dodać biblioteki użytkownika przyczyniły się R trwale, można dodać to do określonego użytkownika. Plik "Rprofile" lub do całego systemu ". Rprofile.site'   w "/ usr/lib64/Revo-7.3/R-3.1.1/lib64/R/etc", jeśli trzeba zmienić to ustawienie dla wszystkich użytkowników R.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×