Objawy

Każdorazowego ponownego otwarcia okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie , w programie Microsoft Visual Studio 2010 IDE, szerokość okna dialogowego powiększa się o kilka pikseli.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ program Visual Studio 2010 niepoprawnie oblicza rozmiar okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie .

Rozwiązanie

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę. Tę poprawkę można pobrać z następującej strony sieci Web Microsoft Connect: programu Visual Studio i.NET Framework: KB2268081

Wymagania wstępne

Nie istnieją żadne wymagania wstępne dotyczące instalacji tego pakietu poprawek.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ten pakiet poprawek nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tego pakietu poprawek używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows, aby zainstalować pakiet poprawek. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Msenv.dll

10.0.30319.341

9,613,128

30-Jul-2010

01:08

x86

Obejście

Aby obejść ten problem, można ręcznie zmienić jego rozmiar pola okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie . Jednak okno dialogowe Znajdowanie i zamienianie będzie w dalszym ciągu rozwijać szersze ponownie zawsze go ponownie.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×