Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Dynamics AX dla regionu Unii Europejskiej (UE).

Wprowadzenie

W tym artykule opisano, że określonej aktualizacji kraju jest dostępna do wystawienia faktury terminu w programie Microsoft Dynamics AX 2012 R2 i dodatku Service Pack 1 dla systemu Microsoft Dynamics AX 2009.

Dyrektywy UE 45/2010 ma wymogu, że Wewnątrzwspólnotowe wysyłki musi fakturowany później niż 15 dnia następnego miesiąca po dostawie.
W tym samym czasie każdy kraj UE może mieć inny termin fakturowania dla krajowych dostaw.

Ta funkcja pozwala użytkownikowi wyrównać przedział dat, aby kraj/region typu i faktura ukończenia problemu Data są obliczane przez reguły ustawione w interwale dat dla wszystkich przesyłek do/z kraju tego typu.
Ponadto użytkownik może uzyskać wszystkich dokumentów dostawy z wystawienia faktury za należne daty, Filtruj według wystawienia faktury termin w sprzedaży okresowych procedur, fakturowania kontrolować datę wydania faktury sprzedaży w Księgowanie faktury.


Więcej informacji

Ta aktualizacja pozwalają określić następujące ustawienia, aby obliczyć wystawienia faktury należne daty:

• Tworzenie interwałów dat dla wystawienia faktury w formie Interwały daty obliczania terminu (Księga główna > Ustawienia > Okresy > odstępy między datami)

Na przykład aby utworzyć interwału dat dla wystawienia faktury obliczania terminu dla dostaw UE, który jest przed 15 dnia następnego miesiąca po dostarczeniu należy zdefiniować

Karta Przegląd :
Kod interwału daty = 15 NM
Opis = 15 następnego miesiąca

Karta Ogólne :
Do tej pory grupa pól:
Przed = miesiąc
Rozpoczęcie/zakończenie = koniec
+/- = +
Dni, miesiące, lata lub okresy = dni

• Konfigurować ukończenia zasady obliczania daty faktury problemu w formie Konfiguracja obliczania dla wystawienia faktury termin (księgi głównej > Ustawienia > Konfiguracja obliczania dla wystawienia faktury termin)

Na przykład aby skonfigurować faktury problem ostateczny termin dostaw UE jako 15 dnia miesiąca następnego po dostarczeniu można należy zdefiniować

Karta Przegląd :
Typ kraju/regionu UE =
Data rozpoczęcia = data @set, z których bieżącej konfiguracji wiersz będzie obowiązywał @
Kod interwału daty = 15 NM (Wybierz kod interwału dat z ustawieniem 15. dzień następnego miesiąca)

• Ustaw typ kraju/regionu
W formularzu Kraj/region Ustaw typ kraju/regionu dla każdego kraju, gdzie proces dostaw, na przykład "UE"


Ta aktualizacja pozwala wykonać następujące ustawienia do sterowania daty faktur rozrachunków z odbiorcami:

Konfigurowanie kontroli daty faktury sprzedaży

Można skonfigurować kontrolę poprawności daty faktury na parametry modułu rozrachunków z odbiorcami, karta aktualizacje (Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Parametry)
Daty faktur Grupa pól kontroli :
Kontrola daty faktury: Wybierz Brak, ostrzeżenie, błąd kontroli czy "Data faktury" na fakturze jest wcześniejsza lub równa "faktura problem termin" na dostawy uwzględnione na fakturze.
Kontrola daty dokumentu: Wybierz Brak, ostrzeżenie, błąd kontroli czy "Data dokumentu" na fakturze jest wcześniejsza lub równa "faktura problem termin" na dostawy uwzględnione na fakturze.

Karta kontroli daty faktury korygującej :
Kontrola daty faktury: Wybierz Brak, ostrzeżenie, błąd kontroli czy "Data faktury" od faktury korygującej jest wcześniejsza lub równa "faktura problem termin" na dostawy do faktury korygującej.
Kontrola daty dokumentu: Wybierz Brak, ostrzeżenie, błąd kontroli czy "Data dokumentu" od faktury korygującej jest wcześniejsza lub równa "faktura problem termin" na dostawy do faktury korygującej.

Ta aktualizacja zawiera nowe możliwości w rozrachunkach z odbiorcami:

· Utwórz zamówienie sprzedaży. W zamówieniu sprzedaży należy zidentyfikować kraju przeznaczenia jako adres dostawy. "Faktura problem termin" będą obliczane dla zaksięgowanych dokumentów dostawy oparte na "Kraj" określony w adresie dostawy zamówienia sprzedaży.
Księgowanie dokumentów dostawy. Opisz problem faktury termin dla każdego dokumentu dostawy na dokumencie formularza Arkusz dokumentu dostawy.

· Przegląd dokumentu dostawy nie zafakturowane
Można przejrzeć wszystkie dostawy, które nie zostały zafakturowane jeszcze w nowym formularzu dostawy niezafakturowane (konta należności > otrzymywać > Arkusze > dostawy nie zostało zafakturowane)

· Filtruj według wystawienia faktury termin w procedurze okresowych do księgowania faktur
Można filtrować dostawy, aby uwzględnić w fakturze przez "faktura problem termin" w formularzu "Select dostawy" (Rozrachunki z odbiorcami > Okresowo > aktualizacji sprzedaży > faktury > Wybierz dokument dostawy)

Ta aktualizacja zawiera nowe możliwości w rozrachunkach z dostawcami:

· Utwórz zamówienie zakupu i Księgowanie dokumentów dostawy. "Faktura problem termin" będą obliczane dla zaksięgowanych dokumentów dostawy oparte na "Kraj" określony w polu adres podstawowy dla dostawcy. Opisz problem faktury termin płatności dla każdej dostawy w formie "Arkusz kasowy dostawy".

· Przegląd dostawy niezafakturowane.
Można przejrzeć wszystkie dostawy, które nie zostały jeszcze zafakturowane w nowy formularz "Dokumentów dostawy nie fakturowane" (rozrachunków z dostawcami > otrzymywać > Arkusze > dostawy nie zostało zafakturowane)

Ta aktualizacja zawiera szczególne cechy dla Polski:

· Konfigurowanie kontroli daty faktury sprzedaży
Można skonfigurować kontrolę poprawności daty faktury na parametry modułu rozrachunków z odbiorcami, karta aktualizacje (Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Parametry)
Karta kontroli daty faktury :
Kontrola daty dokumentu: Wybierz opcję Brak, ostrzeżenie, błąd kontrolować
o "Data dokumentu" na fakturze jest wcześniejsza lub równa "faktura problem termin" na dostawy uwzględnione na fakturze.
o "Data dokumentu" na fakturze jest wcześniejsza lub równa "Data sprzedaży" plus ustawioną w odpowiednich dat liczbę dni. Ten formant działa dla fakturowania zamówienia sprzedaży, faktury niezależnej i projektu.

Ta aktualizacja zawiera szczególne cechy dla Węgier:

· Konfigurowanie kontroli daty faktury sprzedaży
Można skonfigurować kontrolę poprawności daty faktury na parametry modułu rozrachunków z odbiorcami, karta aktualizacje (Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Parametry)
Karta kontroli daty faktury :
Kontrola daty dokumentu: Wybierz opcję Brak, ostrzeżenie, błąd kontrolować
o "Data dokumentu" na fakturze jest wcześniejsza lub równa "faktura problem termin" na dostawy uwzględnione na fakturze.
o "Data dokumentu" na fakturze jest wcześniejsza lub równa "Data faktury" plus ustawioną w odpowiednich dat liczbę dni. Ten formant działa dla fakturowania zamówienia sprzedaży, faktury niezależnej i projektu.

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Istnieje sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" w górnej części tego artykułu bazy wiedzy. Jeśli wystąpią pobieranie problemu, instalowania tej poprawki lub masz inne pytania natury technicznej, skontaktuj się z partnerem lub zarejestrowane w planie pomocy technicznej bezpośrednio z firmą Microsoft, można skontaktować się z pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i utworzyć nowe żądanie pomocy technicznej. Aby to zrobić, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxMożna również kontakt pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics telefonu za pomocą tych łączy dla kraju określonych numerów. Aby to zrobić, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Partnerzy

https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/Klienci

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmW wyjątkowych przypadkach opłaty, telefonujący do pomocy technicznej mogą zostać anulowane, jeśli pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów powiązanych Określa, że określonej aktualizacji, można rozwiązać swój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do wszelkich dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.


Informacje dotyczące instalacji

Jeśli dostosowano jedną lub większą liczbę metod lub tabel, na które ma wpływ ta poprawka, należy zastosować te zmiany w środowisku testowym przed zastosowaniem tej poprawki w środowisku produkcyjnym.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania tej poprawki kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

893082jak zainstalować poprawkę systemu Microsoft Dynamics AX

Wymagania wstępne

Musi mieć Microsoft Dynamics AX 2012 R2 lub dodatku Service Pack 1 dla systemu Microsoft Dynamics AX 2009 zainstalować tę poprawkę.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić usługę Serwer obiektów aplikacji (AOS).

Informacje o plikach

Wersja globalna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.


Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Aximpactanalysis.exe

Nie dotyczy

61,136

14-Oct-2013

16:29

x86

Axupdate.exe

Nie dotyczy

61,120

14-Oct-2013

16:29

x86

Licensetermsar.rtf

Nie dotyczy

2 173

20-Nov-2012

13:39

Nie dotyczy

Licensetermscs.rtf

Nie dotyczy

91,247

20-Nov-2012

13:39

Nie dotyczy

Licensetermsda.rtf

Nie dotyczy

101,181

20-Nov-2012

13:39

Nie dotyczy

Licensetermsde.rtf

Nie dotyczy

116,642

20-Nov-2012

13:39

Nie dotyczy

Licensetermsen.rtf

Nie dotyczy

102,374

14-Oct-2013

16:29

Nie dotyczy

Licensetermses.rtf

Nie dotyczy

96,985

20-Nov-2012

13:39

Nie dotyczy

Licensetermset.rtf

Nie dotyczy

102,895

20-Nov-2012

13:39

Nie dotyczy

Licensetermsfi.rtf

Nie dotyczy

106,101

20-Nov-2012

13:39

Nie dotyczy

Licensetermsfr.rtf

Nie dotyczy

130,011

20-Nov-2012

13:39

Nie dotyczy

Licensetermshu.rtf

Nie dotyczy

93,010

20-Nov-2012

13:39

Nie dotyczy

Licensetermsis.rtf

Nie dotyczy

36,458

20-Nov-2012

13:39

Nie dotyczy

Licensetermsit.rtf

Nie dotyczy

115,086

20-Nov-2012

13:39

Nie dotyczy

Licensetermsja.rtf

Nie dotyczy

105,917

20-Nov-2012

13:39

Nie dotyczy

Licensetermslt.rtf

Nie dotyczy

122,674

20-Nov-2012

13:39

Nie dotyczy

Licensetermslv.rtf

Nie dotyczy

105,401

20-Nov-2012

13:39

Nie dotyczy

Licensetermsnb-no.rtf

Nie dotyczy

115,700

20-Nov-2012

13:39

Nie dotyczy

Licensetermsnl.rtf

Nie dotyczy

110,040

20-Nov-2012

13:39

Nie dotyczy

Licensetermspl.rtf

Nie dotyczy

116,322

20-Nov-2012

13:39

Nie dotyczy

Licensetermspt-br.rtf

Nie dotyczy

101,514

20-Nov-2012

13:39

Nie dotyczy

Licensetermsru.rtf

Nie dotyczy

148,577

20-Nov-2012

13:39

Nie dotyczy

Licensetermssv.rtf

Nie dotyczy

115,453

20-Nov-2012

13:39

Nie dotyczy

Licensetermsth.rtf

Nie dotyczy

153,768

20-Nov-2012

13:39

Nie dotyczy

Licensetermszh-hans.rtf

Nie dotyczy

99,245

20-Nov-2012

13:39

Nie dotyczy

Dynamicsax2012r2-kb2858835-foundation.axmodel

6.2.1000.3670

50,416

10-Oct-2013

21:19

Nie dotyczy

Dynamicsax2012r2-kb2909140-foundation.axmodel

6.2.1000.4748

17,136

08-Nov-2013

20:20

Nie dotyczy

Dynamicsax2012r2-kb2912783-foundation.axmodel

6.2.1000.5104

25,249,520

28-Nov-2013

13:35

Nie dotyczy

Dynamicsax2012r2-kb2912783-syplabels.axmodel

6.2.1000.5104

12,225,264

28-Nov-2013

13:35

Nie dotyczy

Axsetupsp.exe

6.2.1000.1154

1,391,280

14-Oct-2013

16:29

x86

Axutillib.dll

6.2.120.0

929,968

28-Nov-2013

13:35

x86

Microsoft.dynamics.servicing.operations.dll

6.2.73.8303

37,168

14-Oct-2013

16:29

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

387,776

28-Nov-2013

13:35

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,488

28-Nov-2013

13:34

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,488

28-Nov-2013

13:34

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

379,584

28-Nov-2013

13:34

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

379,584

28-Nov-2013

13:34

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

371,392

28-Nov-2013

13:34

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,488

28-Nov-2013

13:34

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

383,680

28-Nov-2013

13:34

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

395,968

28-Nov-2013

13:34

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,488

28-Nov-2013

13:34

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

379,584

28-Nov-2013

13:34

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

387,776

28-Nov-2013

13:34

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,488

28-Nov-2013

13:34

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,488

28-Nov-2013

13:34

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,488

28-Nov-2013

13:34

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

379,584

28-Nov-2013

13:34

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

379,584

28-Nov-2013

13:34

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

379,584

28-Nov-2013

13:34

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

395,968

28-Nov-2013

13:34

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,488

28-Nov-2013

13:34

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

416,448

28-Nov-2013

13:34

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

371,392

28-Nov-2013

13:34

x86


Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Axupdate.exe

Nie dotyczy

62,120

29-Nov-2013

16:19

x86

Kb2912783-glp-cons.cab

Nie dotyczy

4,706,090

29-Nov-2013

16:19

Nie dotyczy

Kb2912783-glp-ee.cab

Nie dotyczy

5,758,506

29-Nov-2013

16:19

Nie dotyczy

Kb2912783-glp-il.cab

Nie dotyczy

417,288

29-Nov-2013

16:19

Nie dotyczy

Kb2912783-glp-tr.cab

Nie dotyczy

1,659,413

29-Nov-2013

16:19

Nie dotyczy

Kb2912783-syp-cons.cab

Nie dotyczy

5,975,900

29-Nov-2013

16:19

Nie dotyczy

Kb2912783-syp-ee.cab

Nie dotyczy

5,942,078

29-Nov-2013

16:19

Nie dotyczy

Kb2912783-syp-il.cab

Nie dotyczy

5,643,897

29-Nov-2013

16:19

Nie dotyczy

Kb2912783-syp-syp.cab

Nie dotyczy

5,642,357

29-Nov-2013

16:19

Nie dotyczy

Kb2912783-syp-tr.cab

Nie dotyczy

5,778,047

29-Nov-2013

16:19

Nie dotyczy

Licensetermsar.rtf

Nie dotyczy

101,414

28-Nov-2013

21:54

Nie dotyczy

Licensetermscs.rtf

Nie dotyczy

92,705

28-Nov-2013

21:54

Nie dotyczy

Licensetermsda.rtf

Nie dotyczy

102,543

28-Nov-2013

21:54

Nie dotyczy

Licensetermsde.rtf

Nie dotyczy

119,313

28-Nov-2013

21:54

Nie dotyczy

Licensetermsen.rtf

Nie dotyczy

111,795

28-Nov-2013

21:54

Nie dotyczy

Licensetermses.rtf

Nie dotyczy

98,313

28-Nov-2013

21:54

Nie dotyczy

Licensetermset.rtf

Nie dotyczy

104,484

28-Nov-2013

21:54

Nie dotyczy

Licensetermsfi.rtf

Nie dotyczy

107,418

28-Nov-2013

21:54

Nie dotyczy

Licensetermsfr.rtf

Nie dotyczy

133,197

28-Nov-2013

21:54

Nie dotyczy

Licensetermshe-il.rtf

Nie dotyczy

4,258

28-Nov-2013

21:54

Nie dotyczy

Licensetermshu.rtf

Nie dotyczy

94,304

28-Nov-2013

21:54

Nie dotyczy

Licensetermsis.rtf

Nie dotyczy

36,112

28-Nov-2013

21:54

Nie dotyczy

Licensetermsit.rtf

Nie dotyczy

117,765

28-Nov-2013

21:54

Nie dotyczy

Licensetermsja.rtf

Nie dotyczy

107,092

28-Nov-2013

21:54

Nie dotyczy

Licensetermslt.rtf

Nie dotyczy

125,197

28-Nov-2013

21:54

Nie dotyczy

Licensetermslv.rtf

Nie dotyczy

106,681

28-Nov-2013

21:54

Nie dotyczy

Licensetermsnb-no.rtf

Nie dotyczy

118,245

28-Nov-2013

21:54

Nie dotyczy

Licensetermsnl.rtf

Nie dotyczy

112,657

28-Nov-2013

21:54

Nie dotyczy

Licensetermspl.rtf

Nie dotyczy

118,887

28-Nov-2013

21:54

Nie dotyczy

Licensetermspt-br.rtf

Nie dotyczy

102,982

28-Nov-2013

21:54

Nie dotyczy

Licensetermsru.rtf

Nie dotyczy

151,400

28-Nov-2013

21:54

Nie dotyczy

Licensetermssv.rtf

Nie dotyczy

117,960

28-Nov-2013

21:54

Nie dotyczy

Licensetermsth.rtf

Nie dotyczy

156,708

28-Nov-2013

21:54

Nie dotyczy

Licensetermstr.rtf

Nie dotyczy

105,693

28-Nov-2013

21:54

Nie dotyczy

Licensetermszh-hans.rtf

Nie dotyczy

100,528

28-Nov-2013

21:54

Nie dotyczy

Axsetupsp.exe

5.0.1100.45

1,637,040

29-Nov-2013

16:23

x86

Cabextractor.dll

Nie dotyczy

19,632

29-Nov-2013

16:23

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.dll

5.0.1100.9

150,440

28-Nov-2013

22:18

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

539,328

29-Nov-2013

16:19

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

17,336

28-Nov-2013

22:18

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

535,232

29-Nov-2013

16:04

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

28-Nov-2013

22:18

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

531,136

29-Nov-2013

16:20

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

28-Nov-2013

22:18

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

535,232

29-Nov-2013

16:19

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,824

28-Nov-2013

22:18

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

535,232

29-Nov-2013

16:04

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,824

28-Nov-2013

22:18

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

531,136

29-Nov-2013

16:04

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

28-Nov-2013

22:18

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

531,136

29-Nov-2013

16:23

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

28-Nov-2013

22:18

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

539,328

29-Nov-2013

16:25

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,824

28-Nov-2013

22:18

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

539,328

29-Nov-2013

16:04

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1500.1212

16,320

28-Nov-2013

22:18

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

535,232

29-Nov-2013

16:21

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,824

28-Nov-2013

22:18

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

531,136

29-Nov-2013

16:04

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

28-Nov-2013

22:18

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

531,136

29-Nov-2013

16:25

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

28-Nov-2013

22:18

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

543,424

29-Nov-2013

16:04

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

17,848

28-Nov-2013

22:18

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

531,136

29-Nov-2013

16:18

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

28-Nov-2013

22:18

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

535,232

29-Nov-2013

16:04

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

28-Nov-2013

22:18

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

531,136

29-Nov-2013

16:04

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

28-Nov-2013

22:18

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

531,136

29-Nov-2013

16:04

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

28-Nov-2013

22:18

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

535,232

29-Nov-2013

16:22

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,824

28-Nov-2013

22:18

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

535,232

29-Nov-2013

16:24

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

28-Nov-2013

22:18

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

547,520

29-Nov-2013

16:04

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

18,872

28-Nov-2013

22:18

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

531,136

29-Nov-2013

16:04

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

28-Nov-2013

22:18

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

559,808

29-Nov-2013

16:04

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

20,408

28-Nov-2013

22:18

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

531,136

29-Nov-2013

16:18

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

28-Nov-2013

22:18

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

527,040

29-Nov-2013

16:23

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

15,800

28-Nov-2013

22:18

x86

Cabextractor.dll

Nie dotyczy

23,216

29-Nov-2013

16:19

x64


Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Uwaga Jest to artykuł " szybkiej publikacji" tworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Informacje zawarte w tym miejscu w są dostarczane jako-jest w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego udostępnienia, materiały te mogą zawierać błędy typograficzne i mogą być zmieniane w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Zobacz Warunki użytkowania w celu uzyskania innych informacji.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×