Podsumowanie

Firma Microsoft wydała aktualizację klienta na obietnicę dla microsoft System Center Doradca. Ta aktualizacja jest datowana na 14 lutego 2012 r. W tym artykule opisano następujące informacje o aktualizacji:

  • Problemy, które rozwiązuje aktualizacja

  • Jak uzyskać aktualizację

  • Wymagania wstępne dotyczące instalowania aktualizacji


Wprowadzenie

Ta aktualizacja rozwiązuje następujące problemy.

Problem 1

Brama Doradca nie może utworzyć certyfikatu z podpisem własnym, ponieważ kontener kluczy już istnieje.

Problem 2

Jakość kodu jest poprawiona, przenosząc dodaj adres urlacl i dodaj operacje reguł zapory z zestawu SaveToRegistry do zestawu programu PowerShell.

Problem 3

. Konfiguracja w narzędziu konfiguracji nie obsługuje komputera, na którym jest używana nazwa NetBIOS o co najmniej 15 znakach.

Problem 4

Standardowe konto użytkownika może zarejestrować lub wyrejestrować bramę Doradca, uruchamiając polecenia cmdlet Windows PowerShell.

Problem 5

Przycisk Zastosuj w kreatorze konfiguracji Doradca jest mylący, ponieważ nie ma nic do zastosowania.

Problem 6

Objawy

Polecenie cmdlet GetMonitorState kończy się niepowodzeniem w System Center Doradca. 

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ lista przepływów pracy używana przez funkcję ProcessWorkflowReport nie jest zsynchronizowana.

Problem 7

Symptom

Informacje o konfiguracji i dane ostrzegawcze klientów nie są przetwarzane w System Center Doradca. 

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ pakiet danych Model.xml opublikowany na serwerze w chmurze zawiera odłączone jednostki.  

Problem 8

Objaw

Agent Doradca nie uruchamia polecenia cmdlet MPUpdate po wstępnej konfiguracji.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ wartość właściwości SpecifiedCreateOwner jest ustawiona na wartość NULL.

Problem 9

Po wykonaniu naprawy lub odinstalowania agenta Doradca przy użyciu polecenia Dodaj lub usuń programy monit z instrukcją uruchamiania narzędzia konfiguracyjnego może nie być wyświetlany.

Problem 10

Narzędzie konfiguracji Doradca używane do konfiguracji może niepoprawnie zresetować dostosowany port bramy agenta Doradca w określonych warunkach.

Problem 11

Narzędzie konfiguracji Doradca może być wyświetlane niepoprawnie po usunięciu niektórych agentów z narzędzia.

Więcej informacji

Informacje o aktualizacji

Następujące pliki są dostępne do pobrania z Centrum pobierania Microsoft:
Pobierz Pobierz aktualizację dla pakietu System Center Doradca teraz.
Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft od Usługi online
firma Microsoft przeskanował ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft używała najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, które było dostępne w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach z rozszerzonymi zabezpieczeniami, które pomagają zapobiegać wszelkim nieautoryzowanym zmianom w pliku.


Uwaga Aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania najnowszej aktualizacji dla System Center Doradca, odwiedź następującą witrynę internetową firmy Microsoft:

Ogólne informacje o tym, jak uzyskać najnowszą aktualizację dla System Center Doradca

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę aktualizację, musisz mieć wersję System Center Doradca, w której numer kompilacji to 1911 lub wcześniejszy numer zainstalowany na komputerze.
Aby pobrać System Center Doradca, odwiedź następującą witrynę internetową:

System Center Doradca

Wymaganie ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera. 

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×