Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

WPROWADZENIE

Firma Microsoft opublikowała aktualizację dla pakietu Microsoft Office 2013. Ta aktualizacja zawiera najnowsze poprawki dla pakietu Office 2013 i pakietu Office dla użytkowników domowych i uczniów 2013 RT. Ponadto ta aktualizacja zawiera ulepszenia dotyczące stabilności i wydajności.

Problem rozwiązywany przez tę aktualizację

Po zapisaniu prezentacji programu PowerPoint 2013 w usłudze OneDrive na pasku stanu jest niewłaściwie wyświetlany komunikat "przekazywanie do SkyDrive". Oczekiwana akcja polega na tym, że na pasku stanu jest wyświetlany komunikat "przekazywanie do usługi OneDrive".

Rozwiązanie

Szczegóły dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Uwaga Ta aktualizacja dotyczy tylko instalacji MSI pakietu Office 2013. Ta aktualizacja nie dotyczy instalacji Szybka instalacja. Aby zidentyfikować wersję instalacyjną pakietu Office 2013, wykonaj następujące czynności:

  1. Uruchom aplikację pakietu Office 2013, na przykład Microsoft Word 2013.

  2. W menu plik kliknij polecenie konto.

  3. Jeśli pakiet Office 2013 został zainstalowany za pomocą technologii Szybka instalacja, zostanie wyświetlony element "Opcje aktualizacji". W przypadku instalacji Instalatora MSI element "Opcje aktualizacji" nie jest wyświetlany.

Aby uzyskać pakiet autonomiczny dla tej aktualizacji, przejdź do witryny sieci Web wykazu usługi Microsoft Update . Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwy¿szonym poziomie zabezpieczeñ, które utrudniaj¹ wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Ta aktualizacja zawiera plik wymieniony w poniższej tabeli: 32-bitowa

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Msores.dll

15.0.4481.1000

61 012 080

22-Feb-13

9:59

64-bit

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Msores.dll

15.0.4481.1000

61 012 064

25-Feb-13

12:30

Msores.dll.x86

15.0.4481.1000

61 012 080

22-Feb-13

10:05

Windows 8

  1. Szybko przesuń palcem do środka od prawej krawędzi ekranu, a następnie naciśnij pozycję Wyszukaj. Jeśli korzystasz z myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.

  2. Wpisz Windows Update, naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje w wynikach wyszukiwania.

  3. Na liście aktualizacji zlokalizuj, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Aktualizacja 2768333, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Odinstaluj.

Windows 7

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Uruchom.

  2. Wpisz Appwiz. cpl, a następnie kliknij przycisk OK.

  3. Kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje.

  4. Na liście aktualizacji zlokalizuj, a następnie kliknij pozycję Aktualizuj 2768333, a następnie kliknij pozycję Odinstaluj.

Informacje dla administratorów dotyczące plików msp Ta aktualizacja zawiera pełny plik Instalatora systemu Microsoft Windows (plik msp). Plik msp jest spakowany w samowyodrębniającym się pliku wykonywalnym. W tej aktualizacji rozpowszechniany jest następujący plik msp:

Outlfltr.msp

Po zaktualizowaniu punktu instalacji administracyjnej, a następnie ponownym zbuforowaniu i ponownym uruchomieniu programu Outlook 2013 na komputerach klienckich, uruchom polecenie wiersza polecenia, które zawiera właściwość REINSTALL = [ Lista funkcji ] . Ta właściwość umożliwia ponowne zainstalowanie określonych składników programu Outlook 2013 z poziomu obrazu administracyjnego. W przypadku tej aktualizacji wartość właściwości REINSTALL = [ Lista funkcji ] jest następująca:

OUTLOOKFiles Możesz też użyć właściwości REINSTALL = ALL , aby ponownie zainstalować wszystkie składniki pakietu Office na komputerze klienckim. Aby uzyskać informacje na temat sposobu rozpowszechniania aktualizacji produktów dla pakietu Office 2013, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Rozpowszechnianie aktualizacji produktów dla pakietu Office 2013 Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad filtrowania wiadomości-śmieci dla programu Outlook i programu Microsoft Exchange Server, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

954199 Opis zasad filtrowania wiadomości e-mail przez filtry wiadomości-śmieci w programie Outlook lub Exchange Server

Witryna Office System TechCenter zawiera najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby wdrażania dla wszystkich wersji pakietu Office. Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Office System TechCenter, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Pomoc techniczna i zasoby dla pakietu Microsoft Office

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×