Uwaga

Ta aktualizacja nie jest już dostępna. Aby rozwiązać problemy opisane w tym artykule, zainstaluj najnowszą aktualizację pakietu Microsoft Office z następującego artykułu w witrynie Microsoft docs:

Najnowsze aktualizacje wersji pakietu Office korzystających z Instalatora Windows (MSI)

WPROWADZENIE

Firma Microsoft opublikowała aktualizację dla programu Microsoft SharePoint Server 2013. Ta aktualizacja zawiera najnowsze poprawki dotyczące programu SharePoint Server 2013. Jeśli w danym środowisku jest zainstalowany program Office Server, należy również zainstalować aktualizację KB2752001, aby upewnić się, że wszystkie funkcje są poprawne.

Znany problem

Następujący komunikat o błędzie jest wyświetlany dwa razy w trakcie procesu instalacji aktualizacji:

Narzędzie do administrowania programem Microsoft SharePoint Foundation przestało odpowiadać

Ten problem występuje po wprowadzeniu aktualizacji w folderze aktualizacje na serwerze programu SharePoint, aby aktualizacja została zainstalowana automatycznie. Ten problem nie dotyczy jednak procesu instalacji. Aby kontynuować proces instalacji, kliknij przycisk Zamknij program w oknach dialogowych komunikat o błędzie. Obecnie firma Microsoft nie ma poprawki dla tego błędu.

Problem rozwiązywany przez tę aktualizację

Załóżmy, że migruje niektóre typy aktywności (na przykład Zapytaj mnie o) z serwera programu SharePoint Server 2010 do serwera programu SharePoint Server 2013. Włączenie zadania czasomierza kanał aktywności umożliwia generowanie zdarzeń kanału aktywności, gdy użytkownicy zaktualizują właściwości profilu. W takiej sytuacji zdarzenia źródeł aktywności nie są pomyślnie generowane na stronie Moje kanały Aktualności w programie SharePoint Server 2013.Uwaga Ten problem występuje tylko w dzierżawie domyślnej, która ma lokalne wdrożenia programu SharePoint Server 2013.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×