Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

WPROWADZENIE

Firma Microsoft opublikowała aktualizację dla programu Microsoft SharePoint Server 2013. Ta aktualizacja zawiera najnowsze poprawki dotyczące programu SharePoint Server 2013.

Znany problem

Następujący komunikat o błędzie jest wyświetlany dwa razy w trakcie procesu instalacji aktualizacji:

Narzędzie do administrowania programem Microsoft SharePoint Foundation przestało odpowiadać

Ten problem występuje po wprowadzeniu aktualizacji w folderze aktualizacje na serwerze programu SharePoint, aby aktualizacja została zainstalowana automatycznie. Ten problem nie dotyczy jednak procesu instalacji. Aby kontynuować proces instalacji, kliknij przycisk Zamknij program w oknach dialogowych komunikat o błędzie. Obecnie firma Microsoft nie ma poprawki dla tego błędu.

Problem rozwiązywany przez tę aktualizację

Załóżmy, że migruje niektóre typy aktywności (na przykład Zapytaj mnie o) z serwera programu SharePoint Server 2010 do serwera programu SharePoint Server 2013. Włączenie zadania czasomierza kanał aktywności umożliwia generowanie zdarzeń kanału aktywności, gdy użytkownicy zaktualizują właściwości profilu. W takiej sytuacji zdarzenia źródeł aktywności nie są pomyślnie generowane na stronie Moje kanały Aktualności w programie SharePoint Server 2013.Uwaga Ten problem występuje tylko w dzierżawie domyślnej, która ma lokalne wdrożenia programu SharePoint Server 2013. 

Rozwiązanie

Szczegóły aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje wcześniej wydanej aktualizacji.

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Aby uzyskać pakiet autonomiczny dla tej aktualizacji, przejdź do witryny sieci Web wykazu usługi Microsoft Update . Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwy¿szonym poziomie zabezpieczeñ, które utrudniaj¹ wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku. Informacje dotyczące ponownego uruchamiania Po zainstalowaniu tej aktualizacji nie trzeba ponownie uruchamiać komputera.

Ta aktualizacja zawiera pliki wymienione w poniższych tabelach.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Microsoft.sharepoint.msg.dll

15.0.4433.1503

225 984

3-Nov-12

22:32

Wsetupui.dll

15.0.4433.1503

68 760

3-Nov-12

22:32

Witryna Office System TechCenter zawiera najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby wdrażania dla wszystkich wersji pakietu Office. Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Office System TechCenter, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Pomoc techniczna i zasoby dla pakietu Microsoft Office

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×