WPROWADZENIE

Firma Microsoft opublikowała aktualizację dla programu Microsoft SharePoint Server 2013. Ta aktualizacja zawiera najnowsze poprawki dotyczące programu SharePoint Server 2013.

Znany problem

Następujący komunikat o błędzie jest wyświetlany dwa razy w trakcie procesu instalacji aktualizacji:

Narzędzie do administrowania programem Microsoft SharePoint Foundation przestało odpowiadać

Ten problem występuje po wprowadzeniu aktualizacji w folderze aktualizacje na serwerze programu SharePoint, aby aktualizacja została zainstalowana automatycznie. Ten problem nie dotyczy jednak procesu instalacji. Aby kontynuować proces instalacji, kliknij przycisk Zamknij program w oknach dialogowych komunikat o błędzie. Obecnie firma Microsoft nie ma poprawki dla tego błędu.

Problem rozwiązywany przez tę aktualizację

Załóżmy, że migruje niektóre typy aktywności (na przykład Zapytaj mnie o) z serwera programu SharePoint Server 2010 do serwera programu SharePoint Server 2013. Włączenie zadania czasomierza kanał aktywności umożliwia generowanie zdarzeń kanału aktywności, gdy użytkownicy zaktualizują właściwości profilu. W takiej sytuacji zdarzenia źródeł aktywności nie są pomyślnie generowane na stronie Moje kanały Aktualności w programie SharePoint Server 2013.Uwaga Ten problem występuje tylko w dzierżawie domyślnej, która ma lokalne wdrożenia programu SharePoint Server 2013. 

Rozwiązanie

Szczegóły aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje wcześniej wydanej aktualizacji.

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Aby uzyskać pakiet autonomiczny dla tej aktualizacji, przejdź do witryny sieci Web wykazu usługi Microsoft Update . Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwy¿szonym poziomie zabezpieczeñ, które utrudniaj¹ wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku. Informacje dotyczące ponownego uruchamiania Po zainstalowaniu tej aktualizacji nie trzeba ponownie uruchamiać komputera.

Ta aktualizacja zawiera pliki wymienione w poniższych tabelach.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Microsoft.sharepoint.msg.dll

15.0.4433.1503

225 984

3-Nov-12

22:32

Wsetupui.dll

15.0.4433.1503

68 760

3-Nov-12

22:32

Witryna Office System TechCenter zawiera najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby wdrażania dla wszystkich wersji pakietu Office. Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Office System TechCenter, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Pomoc techniczna i zasoby dla pakietu Microsoft Office

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×