WPROWADZENIE

Firma Microsoft opublikowała aktualizację programu Microsoft Visio Viewer 2013. Ta aktualizacja zawiera najnowsze poprawki dla 32-bitowych i 64-bitowych wersji programu Visio Viewer 2013. Ponadto ta aktualizacja zawiera ulepszenia dotyczące stabilności i wydajności.

Problem rozwiązywany przez tę aktualizację

Załóżmy, że strona skalowania programu Microsoft Visio zawiera tekst w języku, w którym są używane znaki diakrytyczne, takie jak arabski, hebrajski lub koreański. Po otwarciu strony w programie Visio Viewer 2013 znaki diakrytyczne nie są wyświetlane we właściwych lokalizacjach. USTERKa nr: 3187582 (Office15)

Rozwiązanie

Szczegóły aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnej wcześniej wydanej aktualizacji.

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Uwaga Ta aktualizacja dotyczy tylko instalacji MSI pakietu Office 2013. Ta aktualizacja nie dotyczy instalacji Szybka instalacja. Aby zidentyfikować wersję instalacyjną pakietu Office 2013, wykonaj następujące czynności:

  1. Uruchom aplikację pakietu Office 2013, na przykład Microsoft Word 2013.

  2. W menu plik kliknij polecenie konto.

  3. Jeśli pakiet Office 2013 został zainstalowany za pomocą technologii Szybka instalacja, zostanie wyświetlony element "Opcje aktualizacji". W przypadku instalacji Instalatora MSI element "Opcje aktualizacji" nie jest wyświetlany.

Aby uzyskać pakiet autonomiczny dla tej aktualizacji, przejdź do witryny sieci Web wykazu usługi Microsoft Update . Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwy¿szonym poziomie zabezpieczeñ, które utrudniaj¹ wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku. Informacje dotyczące ponownego uruchamiania Po zainstalowaniu tej aktualizacji nie trzeba ponownie uruchamiać komputera.

Witryna Office System TechCenter zawiera najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby wdrażania dla wszystkich wersji pakietu Office. Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Office System TechCenter, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Ta aktualizacja zawiera pliki wymienione w poniższych tabelach. 32-bit

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Seqchk10.dll

15.0.4454.1000

71 792

25-Jan-13

2:31

Vpreview.exe

15.0.4454.1504

523 888

25-Jan-13

2:31

Vviewdwg.dll.x86

15.0.4454.1000

6 076 496

25-Jan-13

2:31

Vviewer.dll.x86

15.0.4454.1504

7 242 336

25-Jan-13

2:31

64-bit

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Seqchk10.dll

15.0.4454.1000

92 768

25-Jan-13

2:42

Vpreview.exe

15.0.4454.1504

695 392

25-Jan-13

2:42

Vviewdwg.dll.x64

15.0.4454.1000

8 713 808

25-Jan-13

2:42

Vviewdwg.dll.x86

15.0.4454.1000

6 076 496

25-Jan-13

2:42

Vviewer.dll.x64

15.0.4454.1504

9 628 256

25-Jan-13

2:42

Vviewer.dll.x86

15.0.4454.1504

7 242 336

25-Jan-13

2:42

Windows 8

  1. Szybko przesuń palcem do środka od prawej krawędzi ekranu, a następnie naciśnij pozycję Wyszukaj. Jeśli korzystasz z myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.

  2. Wpisz Windows Update, naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje w wynikach wyszukiwania.

  3. Na liście aktualizacji zlokalizuj, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Aktualizacja 2767856, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Odinstaluj.

Windows 7

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Uruchom.

  2. Wpisz Appwiz. cpl, a następnie kliknij przycisk OK.

  3. Kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje.

  4. Na liście aktualizacji zlokalizuj, a następnie kliknij pozycję Aktualizuj 2767856, a następnie kliknij pozycję Odinstaluj.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×