Uwaga

Ta aktualizacja nie jest już dostępna. Aby rozwiązać problemy opisane w tym artykule, zainstaluj najnowszą aktualizację pakietu Microsoft Office z następującego artykułu w witrynie Microsoft docs:

Najnowsze aktualizacje wersji pakietu Office korzystających z Instalatora Windows (MSI)

WPROWADZENIE

Firma Microsoft opublikowała aktualizację dla programu Microsoft Word 2013. Ta aktualizacja zawiera najnowsze poprawki dla 32-bitowych i 64-bitowych wersji programu Word 2013 oraz pakietu Microsoft Office dla użytkowników domowych i uczniów 2013 RT. Ponadto ta aktualizacja zawiera ulepszenia dotyczące stabilności i wydajności.

Ulepszenia zawarte w tej aktualizacji

Ta aktualizacja zawiera następujące ulepszenia funkcji ponownego wlania plików programu Word 2013 w formacie PDF:

Poprawa wydajności

  • Ta aktualizacja zwiększa szybkość analizy układu dokumentu na komputerach korzystających z nowoczesnych, wielordzeniowych procesorów. W związku z tym czas potrzebny na konwertowanie plików PDF na dokumenty programu Word zostanie zmniejszony.

Grupowanie ulepszeń elementów graficznych

  • Ta aktualizacja usprawnia grupowanie elementów graficznych.

  • Ta aktualizacja zwiększa rozróżnienie pomiędzy grupami elementów graficznych a tekstem otaczającym elementy graficzne w głównym przepływie dokumentu.

Udoskonalenia tabeli

  • Ta aktualizacja umożliwia dodanie funkcji do programu Word 2013 obsługującego dokumenty zawierające obramowania tabeli, które zostały utworzone przez producenta PDF. Ta funkcja jest używana tylko w określonych sytuacjach.

  • Ta aktualizacja umożliwia dodanie obsługi tabel, które nie mają obramowań zewnętrznych i tabel z tylko komórkami narożnymi. Tabele te są wspólne w dokumentach biznesowych i finansowych.Uwaga Tabele z tylko komórkami narożnymi są typowe dla komórek CAŁKOWITYch.

Ulepszanie pozycjonowania obiektu

  • Ta aktualizacja poprawia wizualną wierność konwertowanych dokumentów za pomocą dokładnego położenia obiektów, które są wykrywane i rekonstruowane.

Ulepszanie odstępów między wierszami i akapitami

  • Ta aktualizacja poprawia wizualną wierność konwertowanych dokumentów przez dodanie nowego algorytmu zawierającego różne właściwości czcionki.

Udoskonalanie wykrywania spisu treści

  • Ta aktualizacja usprawnia proces dopasowywania spisów treści i nagłówków w głównym przepływie dokumentów.

Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

USTERKa nr: 3378491 (Office15)

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×