WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-035. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4 Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552 Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Wymagania wstępne dotyczące instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany Instalator Windows 3.1 lub nowszy. Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=5a58b56f-60b6-4412-95b9-54d056d6f9f4

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń nie zastępuje żadnych innych aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Po zainstalowaniu tej aktualizacji można ją odinstalować przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Informacje dotyczące różnych przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację można znaleźć w biuletynie zabezpieczeń MS09-035 oraz w następującej witrynie MSDN w sieci Web:

http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/aa367988(VS.85).aspxAby uzyskać więcej informacji na temat Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę MSDN w sieci Web:

http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/aa367449(VS.85).aspx

Znane problemy

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów z instalowaniem aktualizacji oprogramowania Microsoft Visual Studio 2005 z dodatkiem SP1, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  • 974654
    Pliki symboli (PDB) są usunięte z folderu systemu Windows po odinstalowaniu aktualizacji 971090 lub 973830 dla oprogramowania Visual Studio 2005 z dodatkiem Service Pack 1 (j. ang.)

  • 939043 Udostępniony plik jest wycofywany po odinstalowaniu uprzednio zainstalowanej aktualizacji jednego wydania lub jednostki SKU z komputera, na którym jest zainstalowanych więcej wydań lub jednostek SKU dowolnej wersji programu Visual Studio

  • 925336 Podczas próby zainstalowania pakietu Instalatora Windows lub pakietu poprawki Instalatora Windows w systemie Windows Server 2003 lub Windows XP wyświetlany jest komunikat o błędzie: „Błąd 1718. Plik został odrzucony przez zasady podpisów cyfrowych”

  • 973825 Komunikat o błędzie podczas próby zainstalowania dużego pakietu lub pakietu poprawek Instalatora Windows w systemie Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2: „Błąd 1718. Plik został odrzucony przez zasady podpisu cyfrowego” (j. ang.)

  • 974054 Pliki symboli (PDB) nie są zaktualizowane po zainstalowaniu aktualizacji 971090 lub 973830 dla oprogramowania Visual Studio 2005 z dodatkiem Service Pack 1 albo aktualizacji 971089 dla oprogramowania Visual Studio .NET 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (j. ang.)

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

File name

File version

Filesize

Date

Time

ATL80.dll

8.0.50727.4053

114,688

11-Jul-2009

19:40

atl80.AMD64.pdb

2,519,040

11-Jul-2009

18:14

ATL80.dll

8.0.50727.4053

113,664

11-Jul-2009

18:14

ATL80.dll

8.0.50727.4053

97,280

11-Jul-2009

19:41

ATL80.dll

8.0.50727.4053

278,528

11-Jul-2009

19:23

atl80.i386.pdb

2,723,840

11-Jul-2009

19:40

atl80.IA64.pdb

2,789,376

11-Jul-2009

19:23

8.0.50727.4053.cat

7,516

12-Jul-2009

01:48

8.0.50727.4053.cat

7,501

12-Jul-2009

01:47

amd64_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_19a62d03.cat

7,501

12-Jul-2009

01:48

x86_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e79c4723.cat

7,486

12-Jul-2009

01:48

ia64_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_16f72dc3.cat

7,501

12-Jul-2009

01:47

amd64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d305190d.cat

7,494

12-Jul-2009

01:47

amd64_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_021ea608.cat

7,494

12-Jul-2009

01:48

8.0.50727.4053.cat

7,505

12-Jul-2009

01:48

8.0.50727.4053.cat

7,505

12-Jul-2009

01:48

8.0.50727.4053.cat

7,495

12-Jul-2009

01:47

8.0.50727.4053.cat

7,495

12-Jul-2009

01:47

x86_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_a0fb332d.cat

7,494

12-Jul-2009

01:48

ia64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d05619cd.cat

7,509

12-Jul-2009

01:48

8.0.50727.4053.cat

7,495

12-Jul-2009

01:48

x86_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d014c028.cat

7,494

12-Jul-2009

01:47

ia64_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_ff6fa6c8.cat

7,494

12-Jul-2009

01:48

8.0.50727.4053.cat

7,505

12-Jul-2009

01:47

8.0.50727.4053.cat

7,505

12-Jul-2009

01:48

8.0.50727.4053.cat

7,505

12-Jul-2009

01:47

8.0.50727.4053.cat

7,505

12-Jul-2009

01:48

amd64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3ed5eb6c.cat

7,486

12-Jul-2009

01:48

8.0.50727.4053.cat

7,495

12-Jul-2009

01:48

8.0.50727.4053.cat

7,510

12-Jul-2009

01:48

8.0.50727.4053.cat

7,495

12-Jul-2009

01:48

8.0.50727.4053.cat

7,495

12-Jul-2009

01:48

8.0.50727.4053.cat

7,495

12-Jul-2009

01:47

8.0.50727.4053.cat

7,495

12-Jul-2009

01:48

8.0.50727.4053.cat

7,512

12-Jul-2009

01:48

x86_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_0ccc058c.cat

7,486

12-Jul-2009

01:48

ia64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3c26ec2c.cat

7,486

12-Jul-2009

01:47

amd64_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_71780da4.cat

7,506

12-Jul-2009

01:48

8.0.50727.4053.cat

7,527

12-Jul-2009

01:47

8.0.50727.4053.cat

7,512

12-Jul-2009

01:48

amd64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_79404cdd.cat

7,473

12-Jul-2009

01:48

amd64_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_18a05f69.cat

7,488

12-Jul-2009

01:48

amd64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e986d26e.cat

7,488

12-Jul-2009

01:48

x86_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3f6e27c4.cat

7,506

12-Jul-2009

01:47

ia64_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_6ec90e64.cat

7,506

12-Jul-2009

01:48

x86_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_473666fd.cat

7,473

12-Jul-2009

01:47

ia64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_76914d9d.cat

7,473

12-Jul-2009

01:48

x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6967989.cat

7,473

12-Jul-2009

01:47

ia64_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_15f16029.cat

7,473

12-Jul-2009

01:48

x86_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_b77cec8e.cat

7,473

12-Jul-2009

01:47

ia64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6d7d32e.cat

7,473

12-Jul-2009

01:48

8.0.50727.4053.cat

7,501

12-Jul-2009

01:48

8.0.50727.4053.cat

7,501

12-Jul-2009

01:48

8.0.50727.4053.cat

7,516

12-Jul-2009

01:47

8.0.50727.4053.cat

7,501

12-Jul-2009

01:48

chkstk.obj

1,225

11-Jul-2009

19:39

comsuppd.lib

356,490

11-Jul-2009

19:41

Atl.lib

16,828

11-Jul-2009

19:40

atl.lib

18,594

11-Jul-2009

23:13

atl.lib

15,850

11-Jul-2009

23:14

atl80.dll

8.0.50727.4053

97,280

11-Jul-2009

19:10

atl80.dll

8.0.50727.4053

278,528

11-Jul-2009

23:14

atl80.dll

8.0.50727.4053

113,664

11-Jul-2009

23:14

atlassem.h

1,841

11-Jul-2009

19:40

atlcom.h

172,949

11-Jul-2009

19:40

atlcomcli.h

67,956

11-Jul-2009

19:40

atldload.lib

394,896

11-Jul-2009

19:40

atldload.lib

485,762

11-Jul-2009

23:13

atldload.lib

416,614

11-Jul-2009

23:14

atlhost.h

77,740

11-Jul-2009

19:40

atlmincrt.lib

71,536

11-Jul-2009

19:40

atlmincrt.lib

86,976

11-Jul-2009

23:13

atlmincrt.lib

56,224

11-Jul-2009

23:14

atlmincrt.pdb

774,144

11-Jul-2009

19:40

atlmincrt.pdb

782,336

11-Jul-2009

23:14

atlmincrt.pdb

774,144

11-Jul-2009

23:14

atls.lib

993,498

11-Jul-2009

19:40

atls.lib

913,900

11-Jul-2009

23:13

atls.lib

668,260

11-Jul-2009

23:14

atls.pdb

1,527,808

11-Jul-2009

19:40

atls.pdb

1,527,808

11-Jul-2009

23:14

atls.pdb

1,527,808

11-Jul-2009

23:14

atlsd.lib

1,175,476

11-Jul-2009

19:40

atlsd.lib

1,517,062

11-Jul-2009

23:13

atlsd.lib

1,082,190

11-Jul-2009

23:14

atlsd.pdb

1,527,808

11-Jul-2009

19:40

atlsd.pdb

1,536,000

11-Jul-2009

23:14

atlsd.pdb

1,544,192

11-Jul-2009

23:14

bardock.cpp

24,756

11-Jul-2009

20:32

binmode.obj

2,545

11-Jul-2009

19:39

binmode.obj

1,371

11-Jul-2009

23:13

binmode.obj

1,379

11-Jul-2009

23:14

chkstk.obj

2,073

11-Jul-2009

23:13

chkstk.obj

1,822

11-Jul-2009

23:14

commode.obj

4,747

11-Jul-2009

19:39

commode.obj

3,639

11-Jul-2009

23:13

commode.obj

3,683

11-Jul-2009

23:14

comsupp.lib

347,252

11-Jul-2009

19:41

comsupp.lib

373,260

11-Jul-2009

23:13

comsupp.lib

357,946

11-Jul-2009

23:14

comsuppd.lib

391,468

11-Jul-2009

23:13

comsuppd.lib

373,444

11-Jul-2009

23:14

comsuppw.lib

346,922

11-Jul-2009

19:41

comsuppw.lib

372,946

11-Jul-2009

23:13

comsuppw.lib

357,644

11-Jul-2009

23:14

comsuppwd.lib

356,174

11-Jul-2009

19:41

comsuppwd.lib

391,168

11-Jul-2009

23:13

comsuppwd.lib

373,148

11-Jul-2009

23:14

crtassem.h

647

11-Jul-2009

19:40

delayimp.lib

42,760

11-Jul-2009

19:40

delayimp.lib

58,510

11-Jul-2009

23:13

delayimp.lib

43,038

11-Jul-2009

23:14

dlgcore.cpp

25,963

11-Jul-2009

20:32

eafxis.lib

419,660

11-Jul-2009

20:32

EAFXIS.lib

613,684

11-Jul-2009

23:13

eafxis.lib

469,972

11-Jul-2009

23:14

eafxis.pdb

1,126,400

11-Jul-2009

20:32

eafxis.pdb

1,069,056

11-Jul-2009

23:14

eafxis.pdb

1,069,056

11-Jul-2009

23:14

eafxisd.lib

429,802

11-Jul-2009

20:32

EAFXISD.lib

675,600

11-Jul-2009

23:13

eafxisd.lib

494,136

11-Jul-2009

23:14

eafxisd.pdb

921,600

11-Jul-2009

20:32

eafxisd.pdb

880,640

11-Jul-2009

23:14

eafxisd.pdb

880,640

11-Jul-2009

23:14

fp10.obj

6,097

11-Jul-2009

19:39

invalidcontinue.obj

6,123

11-Jul-2009

19:39

invalidcontinue.obj

5,601

11-Jul-2009

23:13

invalidcontinue.obj

5,222

11-Jul-2009

23:14

libcmt.lib

7,705,590

11-Jul-2009

19:39

libcmt.lib

10,866,778

11-Jul-2009

23:13

libcmt.lib

7,889,278

11-Jul-2009

23:14

libcmt.pdb

143,360

11-Jul-2009

19:39

libcmt.pdb

143,360

11-Jul-2009

23:14

libcmt.pdb

143,360

11-Jul-2009

23:14

libcmtd.lib

9,749,136

11-Jul-2009

19:39

libcmtd.lib

13,866,014

11-Jul-2009

23:13

libcmtd.lib

9,865,476

11-Jul-2009

23:14

libcmtd.pdb

151,552

11-Jul-2009

19:39

libcmtd.pdb

151,552

11-Jul-2009

23:14

libcmtd.pdb

151,552

11-Jul-2009

23:14

libcpmt.lib

4,983,946

11-Jul-2009

19:39

libcpmt.lib

8,210,490

11-Jul-2009

23:13

libcpmt.lib

7,225,520

11-Jul-2009

23:14

libcpmt.pdb

258,048

11-Jul-2009

19:39

libcpmt.pdb

258,048

11-Jul-2009

23:14

libcpmt.pdb

258,048

11-Jul-2009

23:14

libcpmtd.lib

6,686,248

11-Jul-2009

19:39

libcpmtd.lib

11,602,082

11-Jul-2009

23:13

libcpmtd.lib

9,305,750

11-Jul-2009

23:14

libcpmtd.pdb

282,624

11-Jul-2009

19:39

libcpmtd.pdb

282,624

11-Jul-2009

23:14

libcpmtd.pdb

282,624

11-Jul-2009

23:14

libsmanifest.res

1,644

11-Jul-2009

20:45

libsmanifest.res

1,636

11-Jul-2009

20:45

loosefpmath.obj

6,368

11-Jul-2009

19:39

loosefpmath.obj

6,145

11-Jul-2009

23:13

loosefpmath.obj

5,655

11-Jul-2009

23:14

mfc80.lib

2,623,050

11-Jul-2009

20:32

mfc80.lib

3,370,886

11-Jul-2009

23:13

mfc80.lib

2,563,176

11-Jul-2009

23:14

mfc80d.lib

3,414,806

11-Jul-2009

20:32

mfc80d.lib

4,392,626

11-Jul-2009

23:13

mfc80d.lib

3,364,464

11-Jul-2009

23:14

mfc80u.lib

3,429,192

11-Jul-2009

20:32

mfc80U.lib

4,421,408

11-Jul-2009

23:13

mfc80u.lib

3,269,356

11-Jul-2009

23:14

mfc80ud.lib

4,401,158

11-Jul-2009

20:32

mfc80Ud.lib

5,716,154

11-Jul-2009

23:13

mfc80ud.lib

4,254,530

11-Jul-2009

23:14

mfc80.dll

8.0.50727.4053

1,105,920

11-Jul-2009

20:46

mfc80.dll

8.0.50727.4053

3,522,560

11-Jul-2009

23:14

mfc80.dll

8.0.50727.4053

1,658,880

11-Jul-2009

23:14

MFC80CHS.dll

8.0.50727.4053

40,960

11-Jul-2009

20:46

MFC80CHS.dll

8.0.50727.4053

33,280

11-Jul-2009

23:14

MFC80CHS.dll

8.0.50727.4053

33,280

11-Jul-2009

23:14

MFC80CHT.dll

8.0.50727.4053

45,056

11-Jul-2009

20:46

MFC80CHT.dll

8.0.50727.4053

33,792

11-Jul-2009

23:14

MFC80CHT.dll

8.0.50727.4053

33,792

11-Jul-2009

23:14

mfc80d.dll

8.0.50727.4053

2,404,352

11-Jul-2009

20:46

mfc80d.dll

8.0.50727.4053

9,244,672

11-Jul-2009

23:14

mfc80d.dll

8.0.50727.4053

3,224,576

11-Jul-2009

23:14

MFC80DEU.dll

8.0.50727.4053

65,536

11-Jul-2009

20:46

MFC80DEU.dll

8.0.50727.4053

54,272

11-Jul-2009

23:14

MFC80DEU.dll

8.0.50727.4053

54,272

11-Jul-2009

23:14

MFC80ENU.dll

8.0.50727.4053

57,344

11-Jul-2009

20:46

MFC80ENU.dll

8.0.50727.4053

47,104

11-Jul-2009

23:14

MFC80ENU.dll

8.0.50727.4053

47,104

11-Jul-2009

23:14

MFC80ESP.dll

8.0.50727.4053

61,440

11-Jul-2009

20:46

MFC80ESP.dll

8.0.50727.4053

51,712

11-Jul-2009

23:14

MFC80ESP.dll

8.0.50727.4053

51,712

11-Jul-2009

23:14

MFC80FRA.dll

8.0.50727.4053

61,440

11-Jul-2009

20:46

MFC80FRA.dll

8.0.50727.4053

52,736

11-Jul-2009

23:14

MFC80FRA.dll

8.0.50727.4053

52,736

11-Jul-2009

23:14

MFC80ITA.dll

8.0.50727.4053

61,440

11-Jul-2009

20:46

MFC80ITA.dll

8.0.50727.4053

52,224

11-Jul-2009

23:14

MFC80ITA.dll

8.0.50727.4053

52,224

11-Jul-2009

23:14

MFC80JPN.dll

8.0.50727.4053

49,152

11-Jul-2009

20:46

MFC80JPN.dll

8.0.50727.4053

38,912

11-Jul-2009

23:14

MFC80JPN.dll

8.0.50727.4053

38,912

11-Jul-2009

23:14

MFC80KOR.dll

8.0.50727.4053

49,152

11-Jul-2009

20:46

MFC80KOR.dll

8.0.50727.4053

38,400

11-Jul-2009

23:14

MFC80KOR.dll

8.0.50727.4053

38,400

11-Jul-2009

23:14

mfc80u.dll

8.0.50727.4053

1,093,120

11-Jul-2009

20:46

mfc80u.dll

8.0.50727.4053

3,514,368

11-Jul-2009

23:14

mfc80u.dll

8.0.50727.4053

1,655,296

11-Jul-2009

23:14

mfc80ud.dll

8.0.50727.4053

2,407,936

11-Jul-2009

20:46

mfc80ud.dll

8.0.50727.4053

9,224,192

11-Jul-2009

23:14

mfc80ud.dll

8.0.50727.4053

3,231,744

11-Jul-2009

23:14

MFCassem.h

3,055

11-Jul-2009

20:32

mfcdload.lib

744,650

11-Jul-2009

20:32

mfcdload.lib

851,864

11-Jul-2009

23:13

mfcdload.lib

733,970

11-Jul-2009

23:14

mfcm80.dll

8.0.50727.4053

69,632

12-Jul-2009

01:50

mfcm80.dll

8.0.50727.4053

114,688

12-Jul-2009

01:47

mfcm80.dll

8.0.50727.4053

65,024

12-Jul-2009

01:31

mfcm80.lib

39,108

11-Jul-2009

20:33

MFCM80.lib

51,932

11-Jul-2009

23:13

MFCM80.lib

37,270

11-Jul-2009

23:14

mfcm80d.dll

8.0.50727.4053

114,688

12-Jul-2009

01:33

mfcm80d.dll

8.0.50727.4053

258,048

12-Jul-2009

01:31

mfcm80d.dll

8.0.50727.4053

123,904

12-Jul-2009

01:44

mfcm80d.lib

42,632

11-Jul-2009

20:33

MFCM80D.lib

51,952

11-Jul-2009

23:13

MFCM80D.lib

40,306

11-Jul-2009

23:14

mfcm80u.dll

8.0.50727.4053

57,856

12-Jul-2009

01:34

mfcm80u.dll

8.0.50727.4053

114,688

12-Jul-2009

01:49

mfcm80u.dll

8.0.50727.4053

63,488

12-Jul-2009

01:46

mfcm80u.lib

40,432

11-Jul-2009

20:33

MFCM80U.lib

53,946

11-Jul-2009

23:13

MFCM80U.lib

38,614

11-Jul-2009

23:14

mfcm80ud.dll

8.0.50727.4053

102,912

12-Jul-2009

01:37

mfcm80ud.dll

8.0.50727.4053

258,048

12-Jul-2009

01:49

mfcm80ud.dll

8.0.50727.4053

122,880

12-Jul-2009

01:43

mfcm80ud.lib

43,966

11-Jul-2009

20:33

MFCM80UD.lib

53,962

11-Jul-2009

23:13

MFCM80UD.lib

41,662

11-Jul-2009

23:14

mfcmifc80.dll

8.0.50727.4053

7,168

12-Jul-2009

01:32

mfcmifc80.dll

8.0.50727.4053

7,680

11-Jul-2009

23:13

mfcmifc80.dll

8.0.50727.4053

7,168

11-Jul-2009

23:14

mfcs80.lib

798,000

11-Jul-2009

20:32

mfcs80.lib

934,504

11-Jul-2009

23:13

mfcs80.lib

825,802

11-Jul-2009

23:14

mfcs80.pdb

2,322,432

11-Jul-2009

20:32

mfcs80.pdb

2,248,704

11-Jul-2009

23:14

mfcs80.pdb

2,248,704

11-Jul-2009

23:14

mfcs80d.lib

847,704

11-Jul-2009

20:32

mfcs80d.lib

1,047,976

11-Jul-2009

23:13

mfcs80d.lib

892,114

11-Jul-2009

23:14

mfcs80d.pdb

2,330,624

11-Jul-2009

20:32

mfcs80d.pdb

2,256,896

11-Jul-2009

23:14

mfcs80d.pdb

2,256,896

11-Jul-2009

23:14

mfcs80u.lib

661,582

11-Jul-2009

20:32

mfcs80U.lib

693,386

11-Jul-2009

23:13

mfcs80u.lib

653,738

11-Jul-2009

23:14

mfcs80u.pdb

2,322,432

11-Jul-2009

20:32

mfcs80u.pdb

2,256,896

11-Jul-2009

23:14

mfcs80u.pdb

2,248,704

11-Jul-2009

23:14

mfcs80ud.lib

692,720

11-Jul-2009

20:32

mfcs80Ud.lib

742,336

11-Jul-2009

23:13

mfcs80ud.lib

695,968

11-Jul-2009

23:14

mfcs80ud.pdb

2,330,624

11-Jul-2009

20:32

mfcs80ud.pdb

2,256,896

11-Jul-2009

23:14

mfcs80ud.pdb

2,256,896

11-Jul-2009

23:14

Microsoft.VC80.ATL.manifest

466

11-Jul-2009

19:10

Microsoft.VC80.ATL.manifest

467

11-Jul-2009

23:14

Microsoft.VC80.ATL.manifest

468

11-Jul-2009

23:14

Microsoft_VC80_ATL_x86_ia64.msm

189,952

12-Jul-2009

01:56

Microsoft_VC80_ATL_x86.msm

168,448

12-Jul-2009

01:56

Microsoft_VC80_ATL_x86_x64.msm

147,456

12-Jul-2009

01:56

Microsoft.VC80.CRT.manifest

1,870

11-Jul-2009

19:10

Microsoft.VC80.CRT.manifest

1,871

11-Jul-2009

23:14

Microsoft.VC80.CRT.manifest

1,872

11-Jul-2009

23:14

Microsoft_VC80_CRT_x86_ia64.msm

2,476,032

12-Jul-2009

01:56

Microsoft_VC80_CRT_x86.msm

654,848

12-Jul-2009

01:56

Microsoft_VC80_CRT_x86_x64.msm

1,799,680

12-Jul-2009

01:56

Microsoft.VC80.DebugCRT.manifest

1,878

11-Jul-2009

19:10

Microsoft.VC80.DebugCRT.manifest

1,879

11-Jul-2009

23:14

Microsoft.VC80.DebugCRT.manifest

1,880

11-Jul-2009

23:14

Microsoft_VC80_DebugCRT_x86_ia64.msm

3,983,872

12-Jul-2009

01:57

Microsoft_VC80_DebugCRT_x86.msm

2,185,216

12-Jul-2009

01:57

Microsoft_VC80_DebugCRT_x86_x64.msm

2,287,104

12-Jul-2009

01:57

Microsoft.VC80.DebugMFC.manifest

2,381

11-Jul-2009

20:46

Microsoft.VC80.DebugMFC.manifest

2,382

11-Jul-2009

23:14

Microsoft.VC80.DebugMFC.manifest

2,383

11-Jul-2009

23:14

Microsoft_VC80_DebugMFC_x86_ia64.msm

9,189,888

12-Jul-2009

01:57

Microsoft_VC80_DebugMFC_x86.msm

4,339,712

12-Jul-2009

01:57

Microsoft_VC80_DebugMFC_x86_x64.msm

4,863,488

12-Jul-2009

01:57

Microsoft.VC80.DebugOpenMP.manifest

475

11-Jul-2009

20:54

Microsoft.VC80.DebugOpenMP.manifest

476

11-Jul-2009

23:14

Microsoft.VC80.DebugOpenMP.manifest

477

11-Jul-2009

23:14

Microsoft_VC80_DebugOpenMP_x86_ia64.msm

175,104

12-Jul-2009

01:58

Microsoft_VC80_DebugOpenMP_x86.msm

136,704

12-Jul-2009

01:58

Microsoft_VC80_DebugOpenMP_x86_x64.msm

133,632

12-Jul-2009

01:58

Microsoft.VC80.MFC.manifest

2,372

11-Jul-2009

20:46

Microsoft.VC80.MFC.manifest

2,373

11-Jul-2009

23:14

Microsoft.VC80.MFC.manifest

2,374

11-Jul-2009

23:14

Microsoft_VC80_MFC_x86_ia64.msm

5,818,880

12-Jul-2009

01:58

Microsoft_VC80_MFC_x86.msm

1,639,936

12-Jul-2009

01:58

Microsoft_VC80_MFC_x86_x64.msm

1,920,512

12-Jul-2009

01:58

Microsoft.VC80.MFCLOC.manifest

1,240

11-Jul-2009

20:46

Microsoft.VC80.MFCLOC.manifest

1,241

11-Jul-2009

23:14

Microsoft.VC80.MFCLOC.manifest

1,242

11-Jul-2009

23:14

Microsoft_VC80_MFCLOC_x86_ia64.msm

158,720

12-Jul-2009

01:59

Microsoft_VC80_MFCLOC_x86.msm

163,328

12-Jul-2009

01:59

Microsoft_VC80_MFCLOC_x86_x64.msm

158,720

12-Jul-2009

01:59

Microsoft.VC80.OpenMP.manifest

469

11-Jul-2009

20:54

Microsoft.VC80.OpenMP.manifest

470

11-Jul-2009

23:14

Microsoft.VC80.OpenMP.manifest

471

11-Jul-2009

23:14

Microsoft_VC80_OpenMP_x86_ia64.msm

152,064

12-Jul-2009

01:59

Microsoft_VC80_OpenMP_x86.msm

124,928

12-Jul-2009

01:59

Microsoft_VC80_OpenMP_x86_x64.msm

131,584

12-Jul-2009

01:59

msvcm80.dll

8.0.50727.4053

479,232

12-Jul-2009

01:38

msvcm80.dll

8.0.50727.4053

574,464

12-Jul-2009

01:31

msvcm80.dll

8.0.50727.4053

515,072

12-Jul-2009

01:49

msvcm80d.dll

8.0.50727.4053

1,015,808

12-Jul-2009

01:34

msvcm80d.dll

8.0.50727.4053

1,650,176

12-Jul-2009

01:46

msvcm80d.dll

8.0.50727.4053

1,347,072

12-Jul-2009

01:40

msvcmrt.lib

948,046

11-Jul-2009

19:39

msvcmrt.lib

1,066,758

11-Jul-2009

23:14

msvcmrt.lib

1,215,088

11-Jul-2009

23:13

msvcmrtd.lib

988,878

11-Jul-2009

19:39

msvcmrtd.lib

1,110,970

11-Jul-2009

23:14

msvcmrtd.lib

1,256,262

11-Jul-2009

23:13

msvcp80.dll

8.0.50727.4053

554,832

12-Jul-2009

01:38

msvcp80.dll

8.0.50727.4053

1,404,752

12-Jul-2009

01:31

msvcp80.dll

8.0.50727.4053

1,068,368

12-Jul-2009

01:49

msvcp80d.dll

8.0.50727.4053

1,036,288

11-Jul-2009

19:10

msvcp80d.dll

8.0.50727.4053

3,240,448

11-Jul-2009

23:14

msvcp80d.dll

8.0.50727.4053

1,402,368

11-Jul-2009

23:14

msvcprt.lib

1,482,866

11-Jul-2009

19:39

msvcprt.lib

1,960,630

11-Jul-2009

23:13

msvcprt.lib

1,512,940

11-Jul-2009

23:14

msvcprtd.lib

1,632,576

11-Jul-2009

19:39

msvcprtd.lib

2,162,820

11-Jul-2009

23:13

msvcprtd.lib

1,663,914

11-Jul-2009

23:14

msvcr80.dll

8.0.50727.4053

632,656

12-Jul-2009

01:45

msvcr80.dll

8.0.50727.4053

1,495,888

12-Jul-2009

01:38

msvcr80.dll

8.0.50727.4053

802,640

12-Jul-2009

01:34

msvcr80d.dll

8.0.50727.4053

1,175,552

11-Jul-2009

19:10

msvcr80d.dll

8.0.50727.4053

3,725,824

11-Jul-2009

23:14

msvcr80d.dll

8.0.50727.4053

1,334,784

11-Jul-2009

23:14

msvcrt.lib

960,894

11-Jul-2009

19:39

msvcrt.lib

1,197,288

11-Jul-2009

23:13

msvcrt.lib

961,012

11-Jul-2009

23:14

msvcrtd.lib

992,030

11-Jul-2009

19:39

msvcrtd.lib

1,230,848

11-Jul-2009

23:13

msvcrtd.lib

994,068

11-Jul-2009

23:14

msvcurt.lib

5,968,958

11-Jul-2009

19:39

msvcurt.lib

6,142,662

11-Jul-2009

23:14

msvcurt.lib

6,303,986

11-Jul-2009

23:13

msvcurtd.lib

6,644,090

11-Jul-2009

19:39

msvcurtd.lib

6,803,730

11-Jul-2009

23:14

msvcurtd.lib

6,982,004

11-Jul-2009

23:13

nafxcw.lib

19,135,728

11-Jul-2009

20:32

Nafxcw.lib

32,185,212

11-Jul-2009

23:13

nafxcw.lib

22,207,794

11-Jul-2009

23:14

nafxcw.pdb

2,584,576

11-Jul-2009

20:32

nafxcw.pdb

2,510,848

11-Jul-2009

23:14

nafxcw.pdb

2,510,848

11-Jul-2009

23:14

nafxcwd.lib

21,840,562

11-Jul-2009

20:32

Nafxcwd.lib

36,334,946

11-Jul-2009

23:13

nafxcwd.lib

25,716,424

11-Jul-2009

23:14

nafxcwd.pdb

2,600,960

11-Jul-2009

20:32

nafxcwd.pdb

2,535,424

11-Jul-2009

23:14

nafxcwd.pdb

2,535,424

11-Jul-2009

23:14

nafxis.lib

189,526

11-Jul-2009

20:32

NAFXIS.lib

285,398

11-Jul-2009

23:13

nafxis.lib

192,398

11-Jul-2009

23:14

nafxis.pdb

126,976

11-Jul-2009

20:32

nafxis.pdb

135,168

11-Jul-2009

23:14

nafxis.pdb

135,168

11-Jul-2009

23:14

nafxisd.lib

219,226

11-Jul-2009

20:32

NAFXISD.lib

346,256

11-Jul-2009

23:13

nafxisd.lib

230,464

11-Jul-2009

23:14

nafxisd.pdb

135,168

11-Jul-2009

20:32

nafxisd.pdb

135,168

11-Jul-2009

23:14

nafxisd.pdb

135,168

11-Jul-2009

23:14

newmode.obj

4,679

11-Jul-2009

19:39

newmode.obj

3,567

11-Jul-2009

23:13

newmode.obj

3,607

11-Jul-2009

23:14

noarg.obj

4,171

11-Jul-2009

19:39

noarg.obj

3,318

11-Jul-2009

23:13

noarg.obj

2,696

11-Jul-2009

23:14

nochkclr.obj

2,582

11-Jul-2009

19:39

nochkclr.obj

829

11-Jul-2009

23:13

nochkclr.obj

833

11-Jul-2009

23:14

noenv.obj

4,142

11-Jul-2009

19:39

noenv.obj

3,316

11-Jul-2009

23:13

noenv.obj

2,659

11-Jul-2009

23:14

nothrownew.obj

9,036

11-Jul-2009

23:13

nothrownew.obj

8,376

11-Jul-2009

23:14

nothrownew.obj

8,167

11-Jul-2009

19:39

oldnames.lib

89,094

11-Jul-2009

19:39

oldnames.lib

130,222

11-Jul-2009

23:13

oldnames.lib

88,316

11-Jul-2009

23:14

pbinmode.obj

6,590

11-Jul-2009

19:39

pbinmode.obj

5,347

11-Jul-2009

23:13

pbinmode.obj

5,360

11-Jul-2009

23:14

pcommode.obj

12,992

11-Jul-2009

19:39

pcommode.obj

13,057

11-Jul-2009

23:13

pcommode.obj

12,842

11-Jul-2009

23:14

pgobootrun.lib

2,500

11-Jul-2009

19:41

pgobootrun.lib

2,716

11-Jul-2009

23:13

pgobootrun.lib

2,294

11-Jul-2009

23:14

pgort.lib

20,456

11-Jul-2009

19:41

pgort.lib

36,372

11-Jul-2009

23:13

pgort.lib

19,458

11-Jul-2009

23:14

pinvalidcontinue.obj

17,508

11-Jul-2009

19:39

pinvalidcontinue.obj

17,608

11-Jul-2009

23:13

pinvalidcontinue.obj

17,429

11-Jul-2009

23:14

pnewmode.obj

12,916

11-Jul-2009

19:39

pnewmode.obj

12,977

11-Jul-2009

23:13

pnewmode.obj

12,762

11-Jul-2009

23:14

pnoarg.obj

7,446

11-Jul-2009

19:39

pnoarg.obj

6,251

11-Jul-2009

23:13

pnoarg.obj

6,260

11-Jul-2009

23:14

pnoenv.obj

7,427

11-Jul-2009

19:39

pnoenv.obj

6,184

11-Jul-2009

23:13

pnoenv.obj

6,193

11-Jul-2009

23:14

pnothrownew.obj

16,732

11-Jul-2009

19:39

pnothrownew.obj

16,842

11-Jul-2009

23:13

pnothrownew.obj

16,886

11-Jul-2009

23:14

policy_8_0_Microsoft_VC80_ATL_x86_ia64.msm

89,600

12-Jul-2009

01:56

policy_8_0_Microsoft_VC80_ATL_x86.msm

89,600

12-Jul-2009

01:56

policy_8_0_Microsoft_VC80_ATL_x86_x64.msm

89,600

12-Jul-2009

01:56

policy_8_0_Microsoft_VC80_CRT_x86_ia64.msm

89,600

12-Jul-2009

01:56

policy_8_0_Microsoft_VC80_CRT_x86.msm

89,600

12-Jul-2009

01:56

policy_8_0_Microsoft_VC80_CRT_x86_x64.msm

89,600

12-Jul-2009

01:56

policy_8_0_Microsoft_VC80_DebugCRT_x86_x64.msm

89,600

12-Jul-2009

01:57

policy_8_0_Microsoft_VC80_DebugCRT_x86_ia64.msm

89,600

12-Jul-2009

01:57

policy_8_0_Microsoft_VC80_DebugCRT_x86.msm

89,600

12-Jul-2009

01:57

policy_8_0_Microsoft_VC80_DebugMFC_x86_x64.msm

89,600

12-Jul-2009

01:57

policy_8_0_Microsoft_VC80_DebugMFC_x86_ia64.msm

89,600

12-Jul-2009

01:58

policy_8_0_Microsoft_VC80_DebugMFC_x86.msm

89,600

12-Jul-2009

01:57

policy_8_0_Microsoft_VC80_DebugOpenMP_x86_x64.msm

90,624

12-Jul-2009

01:58

policy_8_0_Microsoft_VC80_DebugOpenMP_x86_ia64.msm

90,112

12-Jul-2009

01:58

policy_8_0_Microsoft_VC80_DebugOpenMP_x86.msm

90,624

12-Jul-2009

01:58

policy_8_0_Microsoft_VC80_MFC_x86_ia64.msm

89,600

12-Jul-2009

01:59

policy_8_0_Microsoft_VC80_MFC_x86.msm

89,600

12-Jul-2009

01:58

policy_8_0_Microsoft_VC80_MFC_x86_x64.msm

89,600

12-Jul-2009

01:58

policy_8_0_Microsoft_VC80_MFCLOC_x86_ia64.msm

89,600

12-Jul-2009

01:59

policy_8_0_Microsoft_VC80_MFCLOC_x86.msm

89,600

12-Jul-2009

01:59

policy_8_0_Microsoft_VC80_MFCLOC_x86_x64.msm

89,600

12-Jul-2009

01:59

policy_8_0_Microsoft_VC80_OpenMP_x86_ia64.msm

89,600

12-Jul-2009

01:59

policy_8_0_Microsoft_VC80_OpenMP_x86.msm

89,600

12-Jul-2009

01:59

policy_8_0_Microsoft_VC80_OpenMP_x86_x64.msm

89,600

12-Jul-2009

01:59

psetargv.obj

12,393

11-Jul-2009

19:39

psetargv.obj

12,438

11-Jul-2009

23:13

psetargv.obj

12,223

11-Jul-2009

23:14

pthreadlocale.obj

4,498

11-Jul-2009

19:39

pthreadlocale.obj

3,198

11-Jul-2009

23:13

pthreadlocale.obj

3,206

11-Jul-2009

23:14

ptrustm.lib

510,908

11-Jul-2009

23:13

ptrustm.lib

383,024

11-Jul-2009

19:39

ptrustm.lib

435,096

11-Jul-2009

23:14

ptrustmd.lib

517,702

11-Jul-2009

23:13

ptrustmd.lib

389,694

11-Jul-2009

19:39

ptrustmd.lib

440,066

11-Jul-2009

23:14

ptrustu.lib

263,562

11-Jul-2009

19:39

ptrustu.lib

276,070

11-Jul-2009

23:14

ptrustu.lib

321,652

11-Jul-2009

23:13

ptrustud.lib

268,878

11-Jul-2009

19:39

ptrustud.lib

279,348

11-Jul-2009

23:14

ptrustud.lib

327,384

11-Jul-2009

23:13

pwsetargv.obj

12,407

11-Jul-2009

19:39

pwsetargv.obj

12,452

11-Jul-2009

23:13

pwsetargv.obj

12,229

11-Jul-2009

23:14

RunTmChk.lib

310,890

11-Jul-2009

19:39

RunTmChk.lib

331,478

11-Jul-2009

23:13

runtmchk.lib

287,736

11-Jul-2009

23:14

setargv.obj

5,073

11-Jul-2009

19:39

setargv.obj

4,393

11-Jul-2009

23:13

setargv.obj

3,862

11-Jul-2009

23:14

smalheap.obj

12,646

11-Jul-2009

19:39

smalheap.obj

18,451

11-Jul-2009

23:13

smalheap.obj

13,804

11-Jul-2009

23:14

threadlocale.obj

2,219

11-Jul-2009

19:39

threadlocale.obj

1,020

11-Jul-2009

23:13

threadlocale.obj

1,024

11-Jul-2009

23:14

uafxcw.lib

19,317,284

11-Jul-2009

20:32

Uafxcw.lib

32,427,378

11-Jul-2009

23:13

uafxcw.lib

22,207,042

11-Jul-2009

23:14

uafxcw.pdb

2,576,384

11-Jul-2009

20:32

uafxcw.pdb

2,510,848

11-Jul-2009

23:14

uafxcw.pdb

2,510,848

11-Jul-2009

23:14

uafxcwd.lib

22,162,358

11-Jul-2009

20:32

Uafxcwd.lib

36,812,184

11-Jul-2009

23:13

uafxcwd.lib

25,865,188

11-Jul-2009

23:14

uafxcwd.pdb

2,600,960

11-Jul-2009

20:32

uafxcwd.pdb

2,527,232

11-Jul-2009

23:14

uafxcwd.pdb

2,535,424

11-Jul-2009

23:14

vcomp.dll

8.0.50727.4053

65,536

11-Jul-2009

20:54

vcomp.dll

8.0.50727.4053

165,376

11-Jul-2009

23:14

vcomp.dll

8.0.50727.4053

87,552

11-Jul-2009

23:14

vcomp.lib

26,812

11-Jul-2009

20:54

vcomp.lib

26,270

11-Jul-2009

23:14

vcomp.lib

31,758

11-Jul-2009

23:13

vcompd.dll

8.0.50727.4053

102,400

11-Jul-2009

20:54

vcompd.dll

8.0.50727.4053

378,368

11-Jul-2009

23:14

vcompd.dll

8.0.50727.4053

116,736

11-Jul-2009

23:14

vcompd.lib

26,384

11-Jul-2009

23:14

vcompd.lib

26,946

11-Jul-2009

20:54

vcompd.lib

31,872

11-Jul-2009

23:13

vcredist_IA64.exe

2.0.50727.4053

6,620,992

11-Jul-2009

22:48

vcredist_x86.exe

2.0.50727.4053

2,705,744

12-Jul-2009

03:12

vcredist_x64.exe

2.0.50727.4053

3,178,320

11-Jul-2009

20:50

wsetargv.obj

5,079

11-Jul-2009

19:39

wsetargv.obj

4,406

11-Jul-2009

23:13

wsetargv.obj

3,877

11-Jul-2009

23:14

8.0.50727.4053.policy

810

11-Jul-2009

20:54

8.0.50727.4053.policy

812

11-Jul-2009

20:33

amd64_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_19a62d03.manifest

471

11-Jul-2009

18:56

x86_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e79c4723.manifest

469

11-Jul-2009

20:54

ia64_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_16f72dc3.manifest

470

11-Jul-2009

20:33

amd64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d305190d.manifest

2,383

11-Jul-2009

20:42

amd64_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_021ea608.manifest

1,880

11-Jul-2009

20:42

8.0.50727.4053.policy

818

11-Jul-2009

18:14

8.0.50727.4053.policy

818

11-Jul-2009

18:55

8.0.50727.4053.policy

808

11-Jul-2009

18:14

8.0.50727.4053.policy

808

11-Jul-2009

18:15

x86_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_a0fb332d.manifest

2,381

12-Jul-2009

01:50

ia64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d05619cd.manifest

2,382

11-Jul-2009

22:38

8.0.50727.4053.policy

808

11-Jul-2009

18:55

x86_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d014c028.manifest

1,878

12-Jul-2009

01:50

ia64_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_ff6fa6c8.manifest

1,879

11-Jul-2009

22:38

8.0.50727.4053.policy

814

11-Jul-2009

19:40

8.0.50727.4053.policy

816

11-Jul-2009

19:22

8.0.50727.4053.policy

814

11-Jul-2009

20:46

8.0.50727.4053.policy

816

11-Jul-2009

20:31

amd64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3ed5eb6c.manifest

1,242

11-Jul-2009

18:55

8.0.50727.4053.policy

804

11-Jul-2009

19:40

8.0.50727.4053.policy

806

11-Jul-2009

19:22

8.0.50727.4053.policy

804

11-Jul-2009

19:41

8.0.50727.4053.policy

806

11-Jul-2009

19:24

8.0.50727.4053.policy

804

11-Jul-2009

20:46

8.0.50727.4053.policy

806

11-Jul-2009

20:31

8.0.50727.4053.policy

824

11-Jul-2009

18:56

x86_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_0ccc058c.manifest

1,240

11-Jul-2009

20:46

ia64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3c26ec2c.manifest

1,241

11-Jul-2009

20:31

amd64_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_71780da4.manifest

477

11-Jul-2009

18:56

8.0.50727.4053.policy

820

11-Jul-2009

20:54

8.0.50727.4053.policy

822

11-Jul-2009

20:33

amd64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_79404cdd.manifest

468

11-Jul-2009

18:15

amd64_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_18a05f69.manifest

1,872

12-Jul-2009

01:50

amd64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e986d26e.manifest

2,374

11-Jul-2009

20:42

x86_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3f6e27c4.manifest

475

11-Jul-2009

20:54

ia64_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_6ec90e64.manifest

476

11-Jul-2009

20:33

x86_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_473666fd.manifest

466

11-Jul-2009

19:41

ia64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_76914d9d.manifest

467

11-Jul-2009

19:24

x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6967989.manifest

1,870

12-Jul-2009

01:50

ia64_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_15f16029.manifest

1,871

12-Jul-2009

01:50

x86_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_b77cec8e.manifest

2,372

12-Jul-2009

01:50

ia64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6d7d32e.manifest

2,373

11-Jul-2009

22:38

8.0.50727.4053.policy

814

11-Jul-2009

18:55

8.0.50727.4053.policy

810

11-Jul-2009

20:46

8.0.50727.4053.policy

812

11-Jul-2009

20:31

8.0.50727.4053.policy

814

11-Jul-2009

18:56

mfc80.AMD64.pdb

10,506,240

11-Jul-2009

18:51

mfc80.dll

8.0.50727.4053

1,658,880

11-Jul-2009

18:51

mfc80.dll

8.0.50727.4053

1,105,920

11-Jul-2009

20:46

mfc80.dll

8.0.50727.4053

3,522,560

11-Jul-2009

20:23

mfc80.i386.pdb

10,358,784

11-Jul-2009

20:31

mfc80.IA64.pdb

12,980,224

11-Jul-2009

20:23

mfc80CHS.dll

8.0.50727.4053

33,280

11-Jul-2009

18:52

mfc80CHS.dll

8.0.50727.4053

40,960

11-Jul-2009

20:32

mfc80CHS.dll

8.0.50727.4053

33,280

11-Jul-2009

20:25

mfc80CHT.dll

8.0.50727.4053

33,792

11-Jul-2009

18:52

mfc80CHT.dll

8.0.50727.4053

45,056

11-Jul-2009

20:32

mfc80CHT.dll

8.0.50727.4053

33,792

11-Jul-2009

20:25

mfc80d.AMD64.pdb

13,529,088

11-Jul-2009

18:50

mfc80d.dll

8.0.50727.4053

3,224,576

11-Jul-2009

18:50

mfc80d.dll

8.0.50727.4053

2,404,352

11-Jul-2009

20:46

mfc80d.dll

8.0.50727.4053

9,244,672

11-Jul-2009

20:23

mfc80d.i386.pdb

13,889,536

11-Jul-2009

20:31

mfc80d.IA64.pdb

15,192,064

11-Jul-2009

20:23

mfc80DEU.dll

8.0.50727.4053

54,272

11-Jul-2009

18:52

mfc80DEU.dll

8.0.50727.4053

65,536

11-Jul-2009

20:32

mfc80DEU.dll

8.0.50727.4053

54,272

11-Jul-2009

20:25

mfc80ENU.dll

8.0.50727.4053

47,104

11-Jul-2009

18:52

mfc80ENU.dll

8.0.50727.4053

57,344

11-Jul-2009

20:32

mfc80ENU.dll

8.0.50727.4053

47,104

11-Jul-2009

20:25

mfc80ESP.dll

8.0.50727.4053

51,712

11-Jul-2009

18:52

mfc80ESP.dll

8.0.50727.4053

61,440

11-Jul-2009

20:32

mfc80ESP.dll

8.0.50727.4053

51,712

11-Jul-2009

20:25

mfc80FRA.dll

8.0.50727.4053

52,736

11-Jul-2009

18:52

mfc80FRA.dll

8.0.50727.4053

61,440

11-Jul-2009

20:32

mfc80FRA.dll

8.0.50727.4053

52,736

11-Jul-2009

20:25

mfc80ITA.dll

8.0.50727.4053

52,224

11-Jul-2009

18:52

mfc80ITA.dll

8.0.50727.4053

61,440

11-Jul-2009

20:32

mfc80ITA.dll

8.0.50727.4053

52,224

11-Jul-2009

20:25

mfc80JPN.dll

8.0.50727.4053

38,912

11-Jul-2009

18:52

mfc80JPN.dll

8.0.50727.4053

49,152

11-Jul-2009

20:32

mfc80JPN.dll

8.0.50727.4053

38,912

11-Jul-2009

20:25

mfc80KOR.dll

8.0.50727.4053

38,400

11-Jul-2009

18:52

mfc80KOR.dll

8.0.50727.4053

49,152

11-Jul-2009

20:32

mfc80KOR.dll

8.0.50727.4053

38,400

11-Jul-2009

20:25

mfc80u.AMD64.pdb

10,489,856

11-Jul-2009

18:51

mfc80u.dll

8.0.50727.4053

1,655,296

11-Jul-2009

18:51

mfc80u.dll

8.0.50727.4053

1,093,120

11-Jul-2009

20:46

mfc80u.dll

8.0.50727.4053

3,514,368

11-Jul-2009

20:25

mfc80u.i386.pdb

10,366,976

11-Jul-2009

20:31

mfc80u.IA64.pdb

12,963,840

11-Jul-2009

20:25

mfc80ud.AMD64.pdb

13,578,240

11-Jul-2009

18:51

mfc80ud.dll

8.0.50727.4053

3,231,744

11-Jul-2009

18:51

mfc80ud.dll

8.0.50727.4053

2,407,936

11-Jul-2009

20:46

mfc80ud.dll

8.0.50727.4053

9,224,192

11-Jul-2009

20:24

mfc80ud.i386.pdb

13,914,112

11-Jul-2009

20:31

mfc80ud.IA64.pdb

15,224,832

11-Jul-2009

20:24

mfcm80.AMD64.pdb

3,125,248

11-Jul-2009

18:53

mfcm80.dll

8.0.50727.4053

65,024

12-Jul-2009

01:03

mfcm80.dll

8.0.50727.4053

69,632

12-Jul-2009

01:19

mfcm80.dll

8.0.50727.4053

114,688

12-Jul-2009

01:13

mfcm80.i386.pdb

3,231,744

11-Jul-2009

20:33

mfcm80.IA64.pdb

3,207,168

11-Jul-2009

20:28

mfcm80d.AMD64.pdb

3,330,048

11-Jul-2009

18:52

mfcm80d.dll

8.0.50727.4053

123,904

12-Jul-2009

01:12

mfcm80d.dll

8.0.50727.4053

114,688

12-Jul-2009

01:19

mfcm80d.dll

8.0.50727.4053

258,048

12-Jul-2009

01:04

mfcm80d.i386.pdb

3,428,352

11-Jul-2009

20:33

mfcm80d.IA64.pdb

3,411,968

11-Jul-2009

20:27

mfcm80u.AMD64.pdb

3,076,096

11-Jul-2009

18:53

mfcm80u.dll

8.0.50727.4053

63,488

12-Jul-2009

01:12

mfcm80u.dll

8.0.50727.4053

57,856

12-Jul-2009

01:07

mfcm80u.dll

8.0.50727.4053

114,688

12-Jul-2009

01:19

mfcm80u.i386.pdb

3,198,976

11-Jul-2009

20:33

mfcm80u.IA64.pdb

3,166,208

11-Jul-2009

20:28

mfcm80ud.AMD64.pdb

3,395,584

11-Jul-2009

18:53

mfcm80ud.dll

8.0.50727.4053

122,880

12-Jul-2009

01:10

mfcm80ud.dll

8.0.50727.4053

102,912

12-Jul-2009

01:07

mfcm80ud.dll

8.0.50727.4053

258,048

12-Jul-2009

01:19

mfcm80ud.i386.pdb

3,502,080

11-Jul-2009

20:33

mfcm80ud.IA64.pdb

3,477,504

11-Jul-2009

20:28

msvcm80.AMD64.pdb

2,108,416

11-Jul-2009

18:12

msvcm80.dll

8.0.50727.4053

515,072

12-Jul-2009

01:19

msvcm80.dll

8.0.50727.4053

479,232

12-Jul-2009

01:08

msvcm80.dll

8.0.50727.4053

574,464

12-Jul-2009

01:04

msvcm80.i386.pdb

2,157,568

11-Jul-2009

19:38

msvcm80.IA64.pdb

2,305,024

11-Jul-2009

19:18

msvcm80d.AMD64.pdb

5,721,088

11-Jul-2009

18:12

msvcm80d.dll

8.0.50727.4053

1,347,072

12-Jul-2009

01:10

msvcm80d.dll

8.0.50727.4053

1,015,808

12-Jul-2009

01:04

msvcm80d.dll

8.0.50727.4053

1,650,176

12-Jul-2009

01:13

msvcm80d.i386.pdb

5,336,064

11-Jul-2009

19:38

msvcm80d.IA64.pdb

6,343,680

11-Jul-2009

19:18

msvcp80.AMD64.pdb

3,902,464

11-Jul-2009

18:13

msvcp80.dll

8.0.50727.4053

1,068,368

12-Jul-2009

01:12

msvcp80.dll

8.0.50727.4053

554,832

12-Jul-2009

01:09

msvcp80.dll

8.0.50727.4053

1,404,752

12-Jul-2009

01:14

msvcp80.i386.pdb

3,206,144

11-Jul-2009

19:39

msvcp80.IA64.pdb

4,353,024

11-Jul-2009

19:19

msvcp80d.AMD64.pdb

5,336,064

11-Jul-2009

18:12

msvcp80d.dll

8.0.50727.4053

1,402,368

11-Jul-2009

18:12

msvcp80d.dll

8.0.50727.4053

1,036,288

11-Jul-2009

19:40

msvcp80d.dll

8.0.50727.4053

3,240,448

11-Jul-2009

19:18

msvcp80d.i386.pdb

4,418,560

11-Jul-2009

19:39

msvcp80d.IA64.pdb

6,343,680

11-Jul-2009

19:18

msvcr80.AMD64.pdb

3,279,872

11-Jul-2009

18:10

msvcr80.dll

8.0.50727.4053

802,640

12-Jul-2009

01:04

msvcr80.dll

8.0.50727.4053

632,656

12-Jul-2009

01:12

msvcr80.dll

8.0.50727.4053

1,495,888

12-Jul-2009

01:09

msvcr80.i386.pdb

3,271,680

11-Jul-2009

19:37

msvcr80.IA64.pdb

3,820,544

11-Jul-2009

19:16

msvcr80d.AMD64.pdb

4,271,104

11-Jul-2009

18:10

msvcr80d.dll

8.0.50727.4053

1,334,784

11-Jul-2009

18:10

msvcr80d.dll

8.0.50727.4053

1,175,552

11-Jul-2009

19:40

msvcr80d.dll

8.0.50727.4053

3,725,824

11-Jul-2009

19:16

msvcr80d.i386.pdb

4,189,184

11-Jul-2009

19:37

msvcr80d.IA64.pdb

4,410,368

11-Jul-2009

19:16

ATL80.dll

8.0.50727.4053

97,280

11-Jul-2009

19:41

mfc80.dll

8.0.50727.4053

1,105,920

11-Jul-2009

20:46

mfc80CHS.dll

8.0.50727.4053

40,960

11-Jul-2009

20:32

mfc80CHT.dll

8.0.50727.4053

45,056

11-Jul-2009

20:32

mfc80d.dll

8.0.50727.4053

2,404,352

11-Jul-2009

20:46

mfc80DEU.dll

8.0.50727.4053

65,536

11-Jul-2009

20:32

mfc80ENU.dll

8.0.50727.4053

57,344

11-Jul-2009

20:32

mfc80ESP.dll

8.0.50727.4053

61,440

11-Jul-2009

20:32

mfc80FRA.dll

8.0.50727.4053

61,440

11-Jul-2009

20:32

mfc80ITA.dll

8.0.50727.4053

61,440

11-Jul-2009

20:32

mfc80JPN.dll

8.0.50727.4053

49,152

11-Jul-2009

20:32

mfc80KOR.dll

8.0.50727.4053

49,152

11-Jul-2009

20:32

mfc80u.dll

8.0.50727.4053

1,093,120

11-Jul-2009

20:46

mfc80ud.dll

8.0.50727.4053

2,407,936

11-Jul-2009

20:46

mfcm80.dll

8.0.50727.4053

69,632

12-Jul-2009

01:19

mfcm80d.dll

8.0.50727.4053

114,688

12-Jul-2009

01:19

mfcm80u.dll

8.0.50727.4053

57,856

12-Jul-2009

01:07

mfcm80ud.dll

8.0.50727.4053

102,912

12-Jul-2009

01:07

msvcm80.dll

8.0.50727.4053

479,232

12-Jul-2009

01:08

msvcm80d.dll

8.0.50727.4053

1,015,808

12-Jul-2009

01:04

msvcp80.dll

8.0.50727.4053

554,832

12-Jul-2009

01:09

msvcp80d.dll

8.0.50727.4053

1,036,288

11-Jul-2009

19:40

msvcr80.dll

8.0.50727.4053

632,656

12-Jul-2009

01:12

msvcr80d.dll

8.0.50727.4053

1,175,552

11-Jul-2009

19:40

vcomp.dll

8.0.50727.4053

65,536

11-Jul-2009

20:54

vcompd.dll

8.0.50727.4053

102,400

11-Jul-2009

20:54

ATL80.dll

8.0.50727.4053

113,664

11-Jul-2009

18:14

ATL80.dll

8.0.50727.4053

97,280

11-Jul-2009

19:41

ATL80.dll

8.0.50727.4053

278,528

11-Jul-2009

19:23

8.0.50727.4053.cat

7,516

12-Jul-2009

01:48

8.0.50727.4053.cat

7,501

12-Jul-2009

01:47

amd64_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_19a62d03.cat

7,501

12-Jul-2009

01:48

x86_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e79c4723.cat

7,486

12-Jul-2009

01:48

ia64_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_16f72dc3.cat

7,501

12-Jul-2009

01:47

amd64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d305190d.cat

7,494

12-Jul-2009

01:47

amd64_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_021ea608.cat

7,494

12-Jul-2009

01:48

8.0.50727.4053.cat

7,505

12-Jul-2009

01:48

8.0.50727.4053.cat

7,505

12-Jul-2009

01:48

8.0.50727.4053.cat

7,495

12-Jul-2009

01:47

8.0.50727.4053.cat

7,495

12-Jul-2009

01:47

x86_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_a0fb332d.cat

7,494

12-Jul-2009

01:48

ia64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d05619cd.cat

7,509

12-Jul-2009

01:48

8.0.50727.4053.cat

7,495

12-Jul-2009

01:48

x86_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d014c028.cat

7,494

12-Jul-2009

01:47

ia64_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_ff6fa6c8.cat

7,494

12-Jul-2009

01:48

8.0.50727.4053.cat

7,505

12-Jul-2009

01:47

8.0.50727.4053.cat

7,505

12-Jul-2009

01:48

8.0.50727.4053.cat

7,505

12-Jul-2009

01:47

8.0.50727.4053.cat

7,505

12-Jul-2009

01:48

amd64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3ed5eb6c.cat

7,486

12-Jul-2009

01:48

8.0.50727.4053.cat

7,495

12-Jul-2009

01:48

8.0.50727.4053.cat

7,510

12-Jul-2009

01:48

8.0.50727.4053.cat

7,495

12-Jul-2009

01:48

8.0.50727.4053.cat

7,495

12-Jul-2009

01:48

8.0.50727.4053.cat

7,495

12-Jul-2009

01:47

8.0.50727.4053.cat

7,495

12-Jul-2009

01:48

8.0.50727.4053.cat

7,512

12-Jul-2009

01:48

x86_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_0ccc058c.cat

7,486

12-Jul-2009

01:48

ia64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3c26ec2c.cat

7,486

12-Jul-2009

01:47

amd64_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_71780da4.cat

7,506

12-Jul-2009

01:48

8.0.50727.4053.cat

7,527

12-Jul-2009

01:47

8.0.50727.4053.cat

7,512

12-Jul-2009

01:48

amd64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_79404cdd.cat

7,473

12-Jul-2009

01:48

amd64_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_18a05f69.cat

7,488

12-Jul-2009

01:48

amd64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e986d26e.cat

7,488

12-Jul-2009

01:48

x86_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3f6e27c4.cat

7,506

12-Jul-2009

01:47

ia64_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_6ec90e64.cat

7,506

12-Jul-2009

01:48

x86_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_473666fd.cat

7,473

12-Jul-2009

01:47

ia64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_76914d9d.cat

7,473

12-Jul-2009

01:48

x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6967989.cat

7,473

12-Jul-2009

01:47

ia64_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_15f16029.cat

7,473

12-Jul-2009

01:48

x86_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_b77cec8e.cat

7,473

12-Jul-2009

01:47

ia64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6d7d32e.cat

7,473

12-Jul-2009

01:48

8.0.50727.4053.cat

7,501

12-Jul-2009

01:48

8.0.50727.4053.cat

7,501

12-Jul-2009

01:48

8.0.50727.4053.cat

7,516

12-Jul-2009

01:47

8.0.50727.4053.cat

7,501

12-Jul-2009

01:48

8.0.50727.4053.policy

810

11-Jul-2009

20:54

8.0.50727.4053.policy

812

11-Jul-2009

20:33

amd64_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_19a62d03.manifest

471

11-Jul-2009

18:56

x86_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e79c4723.manifest

469

11-Jul-2009

20:54

ia64_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_16f72dc3.manifest

470

11-Jul-2009

20:33

amd64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d305190d.manifest

2,383

11-Jul-2009

20:42

amd64_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_021ea608.manifest

1,880

11-Jul-2009

20:42

8.0.50727.4053.policy

818

11-Jul-2009

18:14

8.0.50727.4053.policy

818

11-Jul-2009

18:55

8.0.50727.4053.policy

808

11-Jul-2009

18:14

8.0.50727.4053.policy

808

11-Jul-2009

18:15

x86_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_a0fb332d.manifest

2,381

12-Jul-2009

01:50

ia64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d05619cd.manifest

2,382

11-Jul-2009

22:38

8.0.50727.4053.policy

808

11-Jul-2009

18:55

x86_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d014c028.manifest

1,878

12-Jul-2009

01:50

ia64_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_ff6fa6c8.manifest

1,879

11-Jul-2009

22:38

8.0.50727.4053.policy

814

11-Jul-2009

19:40

8.0.50727.4053.policy

816

11-Jul-2009

19:22

8.0.50727.4053.policy

814

11-Jul-2009

20:46

8.0.50727.4053.policy

816

11-Jul-2009

20:31

amd64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3ed5eb6c.manifest

1,242

11-Jul-2009

18:55

8.0.50727.4053.policy

804

11-Jul-2009

19:40

8.0.50727.4053.policy

806

11-Jul-2009

19:22

8.0.50727.4053.policy

804

11-Jul-2009

19:41

8.0.50727.4053.policy

806

11-Jul-2009

19:24

8.0.50727.4053.policy

804

11-Jul-2009

20:46

8.0.50727.4053.policy

806

11-Jul-2009

20:31

8.0.50727.4053.policy

824

11-Jul-2009

18:56

x86_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_0ccc058c.manifest

1,240

11-Jul-2009

20:46

ia64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3c26ec2c.manifest

1,241

11-Jul-2009

20:31

amd64_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_71780da4.manifest

477

11-Jul-2009

18:56

8.0.50727.4053.policy

820

11-Jul-2009

20:54

8.0.50727.4053.policy

822

11-Jul-2009

20:33

amd64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_79404cdd.manifest

468

11-Jul-2009

18:15

amd64_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_18a05f69.manifest

1,872

12-Jul-2009

01:50

amd64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e986d26e.manifest

2,374

11-Jul-2009

20:42

x86_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3f6e27c4.manifest

475

11-Jul-2009

20:54

ia64_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_6ec90e64.manifest

476

11-Jul-2009

20:33

x86_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_473666fd.manifest

466

11-Jul-2009

19:41

ia64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_76914d9d.manifest

467

11-Jul-2009

19:24

x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6967989.manifest

1,870

12-Jul-2009

01:50

ia64_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_15f16029.manifest

1,871

12-Jul-2009

01:50

x86_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_b77cec8e.manifest

2,372

12-Jul-2009

01:50

ia64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6d7d32e.manifest

2,373

11-Jul-2009

22:38

8.0.50727.4053.policy

814

11-Jul-2009

18:55

8.0.50727.4053.policy

810

11-Jul-2009

20:46

8.0.50727.4053.policy

812

11-Jul-2009

20:31

8.0.50727.4053.policy

814

11-Jul-2009

18:56

mfc80.dll

8.0.50727.4053

1,658,880

11-Jul-2009

18:51

mfc80.dll

8.0.50727.4053

1,105,920

11-Jul-2009

20:46

mfc80.dll

8.0.50727.4053

3,522,560

11-Jul-2009

20:23

mfc80CHS.dll

8.0.50727.4053

33,280

11-Jul-2009

18:52

mfc80CHS.dll

8.0.50727.4053

40,960

11-Jul-2009

20:32

mfc80CHS.dll

8.0.50727.4053

33,280

11-Jul-2009

20:25

mfc80CHT.dll

8.0.50727.4053

33,792

11-Jul-2009

18:52

mfc80CHT.dll

8.0.50727.4053

45,056

11-Jul-2009

20:32

mfc80CHT.dll

8.0.50727.4053

33,792

11-Jul-2009

20:25

mfc80d.dll

8.0.50727.4053

3,224,576

11-Jul-2009

18:50

mfc80d.dll

8.0.50727.4053

2,404,352

11-Jul-2009

20:46

mfc80d.dll

8.0.50727.4053

9,244,672

11-Jul-2009

20:23

mfc80DEU.dll

8.0.50727.4053

54,272

11-Jul-2009

18:52

mfc80DEU.dll

8.0.50727.4053

65,536

11-Jul-2009

20:32

mfc80DEU.dll

8.0.50727.4053

54,272

11-Jul-2009

20:25

mfc80ENU.dll

8.0.50727.4053

47,104

11-Jul-2009

18:52

mfc80ENU.dll

8.0.50727.4053

57,344

11-Jul-2009

20:32

mfc80ENU.dll

8.0.50727.4053

47,104

11-Jul-2009

20:25

mfc80ESP.dll

8.0.50727.4053

51,712

11-Jul-2009

18:52

mfc80ESP.dll

8.0.50727.4053

61,440

11-Jul-2009

20:32

mfc80ESP.dll

8.0.50727.4053

51,712

11-Jul-2009

20:25

mfc80FRA.dll

8.0.50727.4053

52,736

11-Jul-2009

18:52

mfc80FRA.dll

8.0.50727.4053

61,440

11-Jul-2009

20:32

mfc80FRA.dll

8.0.50727.4053

52,736

11-Jul-2009

20:25

mfc80ITA.dll

8.0.50727.4053

52,224

11-Jul-2009

18:52

mfc80ITA.dll

8.0.50727.4053

61,440

11-Jul-2009

20:32

mfc80ITA.dll

8.0.50727.4053

52,224

11-Jul-2009

20:25

mfc80JPN.dll

8.0.50727.4053

38,912

11-Jul-2009

18:52

mfc80JPN.dll

8.0.50727.4053

49,152

11-Jul-2009

20:32

mfc80JPN.dll

8.0.50727.4053

38,912

11-Jul-2009

20:25

mfc80KOR.dll

8.0.50727.4053

38,400

11-Jul-2009

18:52

mfc80KOR.dll

8.0.50727.4053

49,152

11-Jul-2009

20:32

mfc80KOR.dll

8.0.50727.4053

38,400

11-Jul-2009

20:25

mfc80u.dll

8.0.50727.4053

1,655,296

11-Jul-2009

18:51

mfc80u.dll

8.0.50727.4053

1,093,120

11-Jul-2009

20:46

mfc80u.dll

8.0.50727.4053

3,514,368

11-Jul-2009

20:25

mfc80ud.dll

8.0.50727.4053

3,231,744

11-Jul-2009

18:51

mfc80ud.dll

8.0.50727.4053

2,407,936

11-Jul-2009

20:46

mfc80ud.dll

8.0.50727.4053

9,224,192

11-Jul-2009

20:24

mfcm80.dll

8.0.50727.4053

65,024

12-Jul-2009

01:03

mfcm80.dll

8.0.50727.4053

69,632

12-Jul-2009

01:19

mfcm80.dll

8.0.50727.4053

114,688

12-Jul-2009

01:13

mfcm80d.dll

8.0.50727.4053

123,904

12-Jul-2009

01:12

mfcm80d.dll

8.0.50727.4053

114,688

12-Jul-2009

01:19

mfcm80d.dll

8.0.50727.4053

258,048

12-Jul-2009

01:04

mfcm80u.dll

8.0.50727.4053

63,488

12-Jul-2009

01:12

mfcm80u.dll

8.0.50727.4053

57,856

12-Jul-2009

01:07

mfcm80u.dll

8.0.50727.4053

114,688

12-Jul-2009

01:19

mfcm80ud.dll

8.0.50727.4053

122,880

12-Jul-2009

01:10

mfcm80ud.dll

8.0.50727.4053

102,912

12-Jul-2009

01:07

mfcm80ud.dll

8.0.50727.4053

258,048

12-Jul-2009

01:19

msvcm80.dll

8.0.50727.4053

515,072

12-Jul-2009

01:19

msvcm80.dll

8.0.50727.4053

479,232

12-Jul-2009

01:08

msvcm80.dll

8.0.50727.4053

574,464

12-Jul-2009

01:04

msvcm80d.dll

8.0.50727.4053

1,347,072

12-Jul-2009

01:10

msvcm80d.dll

8.0.50727.4053

1,015,808

12-Jul-2009

01:04

msvcm80d.dll

8.0.50727.4053

1,650,176

12-Jul-2009

01:13

msvcp80.dll

8.0.50727.4053

1,068,368

12-Jul-2009

01:12

msvcp80.dll

8.0.50727.4053

554,832

12-Jul-2009

01:09

msvcp80.dll

8.0.50727.4053

1,404,752

12-Jul-2009

01:14

msvcp80d.dll

8.0.50727.4053

1,402,368

11-Jul-2009

18:12

msvcp80d.dll

8.0.50727.4053

1,036,288

11-Jul-2009

19:40

msvcp80d.dll

8.0.50727.4053

3,240,448

11-Jul-2009

19:18

msvcr80.dll

8.0.50727.4053

802,640

12-Jul-2009

01:04

msvcr80.dll

8.0.50727.4053

632,656

12-Jul-2009

01:12

msvcr80.dll

8.0.50727.4053

1,495,888

12-Jul-2009

01:09

msvcr80d.dll

8.0.50727.4053

1,334,784

11-Jul-2009

18:10

msvcr80d.dll

8.0.50727.4053

1,175,552

11-Jul-2009

19:40

msvcr80d.dll

8.0.50727.4053

3,725,824

11-Jul-2009

19:16

vcomp.dll

8.0.50727.4053

87,552

11-Jul-2009

18:56

vcomp.dll

8.0.50727.4053

65,536

11-Jul-2009

20:54

vcomp.dll

8.0.50727.4053

165,376

11-Jul-2009

20:33

vcompd.dll

8.0.50727.4053

116,736

11-Jul-2009

18:56

vcompd.dll

8.0.50727.4053

102,400

11-Jul-2009

20:54

vcompd.dll

8.0.50727.4053

378,368

11-Jul-2009

20:33

vcomp.AMD64.pdb

93,184

11-Jul-2009

18:56

vcomp.dll

8.0.50727.4053

87,552

11-Jul-2009

18:56

vcomp.dll

8.0.50727.4053

65,536

11-Jul-2009

20:54

vcomp.dll

8.0.50727.4053

165,376

11-Jul-2009

20:33

vcomp.i386.pdb

84,992

11-Jul-2009

20:54

vcomp.IA64.pdb

101,376

11-Jul-2009

20:33

vcompd.AMD64.pdb

117,760

11-Jul-2009

18:56

vcompd.dll

8.0.50727.4053

116,736

11-Jul-2009

18:56

vcompd.dll

8.0.50727.4053

102,400

11-Jul-2009

20:54

vcompd.dll

8.0.50727.4053

378,368

11-Jul-2009

20:33

vcompd.i386.pdb

125,952

11-Jul-2009

20:54

vcompd.IA64.pdb

183,296

11-Jul-2009

20:33

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×