WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-035. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4 Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552 Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Wymagania wstępne dotyczące zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany Instalator Windows 3.1 lub nowszy. Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=5a58b56f-60b6-4412-95b9-54d056d6f9f4

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń nie zastępuje żadnych innych aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Po zainstalowaniu tej aktualizacji można ją odinstalować przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Informacje dotyczące różnych przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację można znaleźć w biuletynie zabezpieczeń MS09-035 oraz w następującej witrynie MSDN w sieci Web:

http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/aa367988(VS.85).aspxAby uzyskać więcej informacji na temat Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę MSDN w sieci Web:

http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/aa367449(VS.85).aspx

Znane problemy

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów z instalowaniem aktualizacji oprogramowania Microsoft Visual Studio 2008, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  • 959417 Komunikat o błędzie podczas próby naprawienia, zainstalowania lub odinstalowania programu Visual Studio Team System 2008 po zainstalowaniu aktualizacji dodającej nową funkcję Instalatora Windows: Napotkano problem podczas ładowania składników instalacji (j. ang.)

  • 974055 Niektóre pliki DLL nie są zaktualizowane po zainstalowaniu aktualizacji 971091 dla oprogramowania Visual Studio 2008 (j. ang.)

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

File name

File version

File size

Date

Time

atl90.amd64.pdb

3,870,720

12-Jul-2009

11:40

atl90.i386.pdb

4,009,984

12-Jul-2009

11:38

atl90.ia64.pdb

4,231,168

12-Jul-2009

11:39

Atl.lib

17,190

12-Jul-2009

11:38

atl.lib

19,026

12-Jul-2009

11:39

atl.lib

16,358

12-Jul-2009

11:40

atl90.dll

9.0.21022.218

176,456

12-Jul-2009

07:43

atl90.dll

9.0.21022.218

416,072

12-Jul-2009

07:39

atl90.dll

9.0.21022.218

159,032

12-Jul-2009

07:35

atlbuild.h

570

12-Jul-2009

11:38

atlcom.h

173,186

12-Jul-2009

11:38

atlcomcli.h

68,589

12-Jul-2009

11:38

atldload.lib

396,184

12-Jul-2009

11:38

atldload.lib

493,568

12-Jul-2009

11:39

atldload.lib

429,094

12-Jul-2009

11:40

atls.lib

1,413,150

12-Jul-2009

11:38

atls.lib

1,354,682

12-Jul-2009

11:39

atls.lib

1,114,736

12-Jul-2009

11:40

atls.pdb

1,880,064

12-Jul-2009

11:38

atls.pdb

1,888,256

12-Jul-2009

11:39

atls.pdb

1,888,256

12-Jul-2009

11:40

atlsd.lib

1,784,314

12-Jul-2009

11:38

atlsd.lib

2,031,994

12-Jul-2009

11:39

atlsd.lib

1,606,444

12-Jul-2009

11:40

atlsd.pdb

1,888,256

12-Jul-2009

11:38

atlsd.pdb

1,888,256

12-Jul-2009

11:40

microsoft.vcxx.atl.i64_msm.msm

214,016

12-Jul-2009

07:39

microsoft.vcxx.atl.x86_msm.msm

134,656

12-Jul-2009

07:35

microsoft.vcxx.atl.x64_msm.msm

135,680

12-Jul-2009

07:43

microsoft.vcxx.crt.i64_msm.msm

1,046,016

17-Jul-2009

07:14

microsoft.vcxx.crt.x64_msm.msm

656,896

17-Jul-2009

06:17

microsoft.vcxx.debugcrt.i64_msm.msm

1,808,896

17-Jul-2009

07:14

microsoft.vcxx.debugcrt.x64_msm.msm

845,312

17-Jul-2009

06:43

microsoft.vcxx.debugmfc.i64_msm.msm

4,759,040

17-Jul-2009

07:14

microsoft.vcxx.debugmfc.x86_msm.msm

1,961,472

17-Jul-2009

06:43

microsoft.vcxx.debugmfc.x64_msm.msm

2,114,048

17-Jul-2009

06:43

microsoft.vcxx.debugopenmp.i64_msm.msm

162,304

17-Jul-2009

07:14

microsoft.vcxx.debugopenmp.x86_msm.msm

112,128

17-Jul-2009

06:43

microsoft.vcxx.debugopenmp.x64_msm.msm

112,640

17-Jul-2009

06:43

microsoft.vcxx.mfc.i64_msm.msm

2,600,960

17-Jul-2009

07:14

microsoft.vcxx.mfc.x86_msm.msm

1,190,400

17-Jul-2009

06:43

microsoft.vcxx.mfc.x64_msm.msm

1,435,648

17-Jul-2009

06:43

microsoft.vcxx.mfcloc.i64_msm.msm

242,176

17-Jul-2009

07:14

microsoft.vcxx.mfcloc.x86_msm.msm

238,592

17-Jul-2009

06:43

microsoft.vcxx.mfcloc.x64_msm.msm

241,152

17-Jul-2009

06:43

microsoft.vcxx.openmp.i64_msm.msm

128,512

17-Jul-2009

07:14

microsoft.vcxx.openmp.x86_msm.msm

102,400

17-Jul-2009

06:43

microsoft.vcxx.openmp.x64_msm.msm

103,424

17-Jul-2009

06:43

policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugopenmp.x86_msm.msm

75,776

17-Jul-2009

06:43

policy.x.xx.microsoft.vcxx.atl.i64_msm.msm

55,296

12-Jul-2009

07:41

policy.x.xx.microsoft.vcxx.atl.x86_msm.msm

55,296

12-Jul-2009

07:37

policy.x.xx.microsoft.vcxx.atl.x64_msm.msm

55,296

12-Jul-2009

07:44

policy.x.xx.microsoft.vcxx.crt.i64_msm.msm

75,264

17-Jul-2009

07:14

policy.x.xx.microsoft.vcxx.crt.x64_msm.msm

74,752

17-Jul-2009

06:43

policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugcrt.i64_msm.msm

74,752

17-Jul-2009

07:14

policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugcrt.x64_msm.msm

74,752

17-Jul-2009

06:43

policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugmfc.i64_msm.msm

75,264

17-Jul-2009

07:14

policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugmfc.x86_msm.msm

75,776

17-Jul-2009

06:43

policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugmfc.x64_msm.msm

74,752

17-Jul-2009

06:43

policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugopenmp.i64_msm.msm

74,752

17-Jul-2009

07:14

policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugopenmp.x64_msm.msm

74,752

17-Jul-2009

06:43

policy.x.xx.microsoft.vcxx.mfc.i64_msm.msm

74,752

17-Jul-2009

07:14

policy.x.xx.microsoft.vcxx.mfc.x86_msm.msm

75,264

17-Jul-2009

06:43

policy.x.xx.microsoft.vcxx.mfc.x64_msm.msm

75,264

17-Jul-2009

06:43

policy.x.xx.microsoft.vcxx.mfcloc.i64_msm.msm

74,752

17-Jul-2009

07:14

policy.x.xx.microsoft.vcxx.mfcloc.x86_msm.msm

75,264

17-Jul-2009

06:43

policy.x.xx.microsoft.vcxx.mfcloc.x64_msm.msm

74,752

17-Jul-2009

06:43

policy.x.xx.microsoft.vcxx.openmp.i64_msm.msm

75,264

17-Jul-2009

07:14

policy.x.xx.microsoft.vcxx.openmp.x86_msm.msm

74,752

17-Jul-2009

06:43

policy.x.xx.microsoft.vcxx.openmp.x64_msm.msm

75,264

17-Jul-2009

06:43

product.xml

1,752

12-Jul-2009

11:38

product.xml

1,620

12-Jul-2009

11:39

product.xml

1,617

12-Jul-2009

11:40

vcredist_IA64.exe

9.0.21022.218

4,202,312

18-Jul-2009

09:24

vcredist_x86.exe

9.0.21022.218

1,843,544

18-Jul-2009

09:13

vcredist_x64.exe

9.0.21022.218

2,394,456

18-Jul-2009

09:35

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×