WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-035. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4 Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552 Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Oprócz wersji produktu wymienionej w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”, ta aktualizacja zabezpieczeń jest przeznaczona do zastosowania tylko do następującego produktu:

  • Pakiet redystrybucyjny oprogramowania Microsoft Visual C++ 2005 z dodatkiem Service Pack 1

Ważne Tej aktualizacji zabezpieczeń nie można stosować do żadnych innych wersji oprogramowania Microsoft Visual C++ 2005 z dodatkiem Service Pack 1.

Więcej informacji

Wymagania wstępne dotyczące zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany Instalator Windows 3.1 lub nowszy. Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=5a58b56f-60b6-4412-95b9-54d056d6f9f4

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń nie zastępuje żadnych innych aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Tę aktualizację można odinstalować przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Informacje dotyczące różnych przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację można znaleźć w biuletynie zabezpieczeń MS09-035 oraz w dokumencie o przełącznikach wiersza polecenia dla pakietów aktualizacji oprogramowania IExpress.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących oprogramowania IExpress, zobacz witrynę Technet poświęconą oprogramowaniu IExpress w sieci Web.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Pakiet redystrybucyjny oprogramowania Visual C++ 2005 z dodatkiem Service Pack 1, wersja dla komputerów z procesorami x86

File name

File version

File size

Date

Time

8.0.50727.4053.cat

Not applicable

7,516

12-Jul-2009

1:48

8.0.50727.4053.cat

Not applicable

7,495

12-Jul-2009

1:48

8.0.50727.4053.cat

Not applicable

7,495

12-Jul-2009

1:47

8.0.50727.4053.cat

Not applicable

7,501

12-Jul-2009

1:48

8.0.50727.4053.policy

Not applicable

810

11-Jul-2009

20:54

8.0.50727.4053.policy

Not applicable

804

11-Jul-2009

19:40

8.0.50727.4053.policy

Not applicable

804

11-Jul-2009

19:41

8.0.50727.4053.policy

Not applicable

804

11-Jul-2009

20:46

8.0.50727.4053.policy

Not applicable

810

11-Jul-2009

20:46

ATL80.dll

8.0.50727.4053

114,688

11-Jul-2009

19:40

ATL80.dll

8.0.50727.4053

97,280

11-Jul-2009

19:41

mfc80.dll

8.0.50727.4053

1,105,920

11-Jul-2009

20:46

mfc80CHS.dll

8.0.50727.4053

40,960

11-Jul-2009

20:32

mfc80CHT.dll

8.0.50727.4053

45,056

11-Jul-2009

20:32

mfc80DEU.dll

8.0.50727.4053

65,536

11-Jul-2009

20:32

mfc80ENU.dll

8.0.50727.4053

57,344

11-Jul-2009

20:32

mfc80ESP.dll

8.0.50727.4053

61,440

11-Jul-2009

20:32

mfc80FRA.dll

8.0.50727.4053

61,440

11-Jul-2009

20:32

mfc80ITA.dll

8.0.50727.4053

61,440

11-Jul-2009

20:32

mfc80JPN.dll

8.0.50727.4053

49,152

11-Jul-2009

20:32

mfc80KOR.dll

8.0.50727.4053

49,152

11-Jul-2009

20:32

mfc80u.dll

8.0.50727.4053

1,093,120

11-Jul-2009

20:46

mfcm80.dll

8.0.50727.4053

69,632

12-Jul-2009

1:19

mfcm80u.dll

8.0.50727.4053

57,856

12-Jul-2009

1:07

msdia80.dll

8.0.50727.4053

641,536

11-Jul-2009

21:37

msvcm80.dll

8.0.50727.4053

479,232

12-Jul-2009

1:08

msvcp80.dll

8.0.50727.4053

554,832

12-Jul-2009

1:09

msvcr80.dll

8.0.50727.4053

632,656

12-Jul-2009

1:12

vcomp.dll

8.0.50727.4053

65,536

11-Jul-2009

20:54

x86_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_473666fd.cat

Not applicable

7,473

12-Jul-2009

1:47

x86_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_473666fd.manifest

Not applicable

466

11-Jul-2009

19:41

x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6967989.cat

Not applicable

7,473

12-Jul-2009

1:47

x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6967989.manifest

Not applicable

1,870

12-Jul-2009

1:50

x86_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_b77cec8e.cat

Not applicable

7,473

12-Jul-2009

1:47

x86_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_b77cec8e.manifest

Not applicable

2,372

12-Jul-2009

1:50

x86_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_0ccc058c.cat

Not applicable

7,486

12-Jul-2009

1:48

x86_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_0ccc058c.manifest

Not applicable

1,240

11-Jul-2009

20:46

x86_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e79c4723.cat

Not applicable

7,486

12-Jul-2009

1:48

x86_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e79c4723.manifest

Not applicable

469

11-Jul-2009

20:54

Pakiet redystrybucyjny oprogramowania Visual C++ 2005 z dodatkiem Service Pack 1, wersja dla komputerów z procesorami x64

File name

File version

File size

Date

Time

8.0.50727.4053.cat

Not applicable

7,495

11-Jul-2009

20:39

8.0.50727.4053.cat

Not applicable

7,501

11-Jul-2009

20:39

8.0.50727.4053.policy

Not applicable

808

11-Jul-2009

18:14

8.0.50727.4053.policy

Not applicable

808

11-Jul-2009

18:15

8.0.50727.4053.policy

Not applicable

808

11-Jul-2009

18:55

8.0.50727.4053.policy

Not applicable

814

11-Jul-2009

18:55

8.0.50727.4053.policy

Not applicable

814

11-Jul-2009

18:56

amd64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_79404cdd.cat

Not applicable

7,473

11-Jul-2009

20:39

amd64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_79404cdd.manifest

Not applicable

468

11-Jul-2009

18:15

amd64_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_18a05f69.cat

Not applicable

7,473

11-Jul-2009

20:39

amd64_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_18a05f69.manifest

Not applicable

1,872

11-Jul-2009

20:42

amd64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e986d26e.cat

Not applicable

7,473

11-Jul-2009

20:39

amd64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e986d26e.manifest

Not applicable

2,374

11-Jul-2009

20:42

amd64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3ed5eb6c.cat

Not applicable

7,501

11-Jul-2009

20:39

amd64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3ed5eb6c.manifest

Not applicable

1,242

11-Jul-2009

18:55

amd64_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_19a62d03.cat

Not applicable

7,501

11-Jul-2009

20:39

amd64_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_19a62d03.manifest

Not applicable

471

11-Jul-2009

18:56

ATL80.dll

8.0.50727.4053

113,664

11-Jul-2009

18:14

ATL80.dll

8.0.50727.4053

113,664

11-Jul-2009

18:14

mfc80.dll

8.0.50727.4053

1,658,880

11-Jul-2009

18:51

mfc80CHS.dll

8.0.50727.4053

33,280

11-Jul-2009

18:52

mfc80CHT.dll

8.0.50727.4053

33,792

11-Jul-2009

18:52

mfc80DEU.dll

8.0.50727.4053

54,272

11-Jul-2009

18:52

mfc80ENU.dll

8.0.50727.4053

47,104

11-Jul-2009

18:52

mfc80ESP.dll

8.0.50727.4053

51,712

11-Jul-2009

18:52

mfc80FRA.dll

8.0.50727.4053

52,736

11-Jul-2009

18:52

mfc80ITA.dll

8.0.50727.4053

52,224

11-Jul-2009

18:52

mfc80JPN.dll

8.0.50727.4053

38,912

11-Jul-2009

18:52

mfc80KOR.dll

8.0.50727.4053

38,400

11-Jul-2009

18:52

mfc80u.dll

8.0.50727.4053

1,655,296

11-Jul-2009

18:51

mfcm80.dll

8.0.50727.4053

65,024

11-Jul-2009

20:30

mfcm80u.dll

8.0.50727.4053

63,488

11-Jul-2009

20:30

msdia80.dll

8.0.50727.4053

914,944

11-Jul-2009

19:10

msvcm80.dll

8.0.50727.4053

515,072

11-Jul-2009

20:29

msvcp80.dll

8.0.50727.4053

1,068,368

11-Jul-2009

20:30

msvcr80.dll

8.0.50727.4053

802,624

11-Jul-2009

20:30

vcomp.dll

8.0.50727.4053

87,552

11-Jul-2009

18:56

Pakiet redystrybucyjny oprogramowania Visual C++ 2005 z dodatkiem Service Pack 1, wersja dla komputerów z procesorami IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

8.0.50727.4053.cat

Not applicable

7,501

11-Jul-2009

22:35

8.0.50727.4053.cat

Not applicable

7,510

11-Jul-2009

22:35

8.0.50727.4053.cat

Not applicable

7,495

11-Jul-2009

22:35

8.0.50727.4053.cat

Not applicable

7,516

11-Jul-2009

22:35

8.0.50727.4053.policy

Not applicable

812

11-Jul-2009

20:33

8.0.50727.4053.policy

Not applicable

806

11-Jul-2009

19:22

8.0.50727.4053.policy

Not applicable

806

11-Jul-2009

19:24

8.0.50727.4053.policy

Not applicable

806

11-Jul-2009

20:31

8.0.50727.4053.policy

Not applicable

812

11-Jul-2009

20:31

ATL80.dll

8.0.50727.4053

278,528

11-Jul-2009

19:23

ATL80.dll

8.0.50727.4053

278,528

11-Jul-2009

19:23

ia64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_76914d9d.cat

Not applicable

7,473

11-Jul-2009

22:35

ia64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_76914d9d.manifest

Not applicable

467

11-Jul-2009

19:24

ia64_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_15f16029.cat

Not applicable

7,473

11-Jul-2009

22:35

ia64_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_15f16029.manifest

Not applicable

1,871

11-Jul-2009

22:38

ia64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6d7d32e.cat

Not applicable

7,473

11-Jul-2009

22:35

ia64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6d7d32e.manifest

Not applicable

2,373

11-Jul-2009

22:38

ia64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3c26ec2c.cat

Not applicable

7,486

11-Jul-2009

22:35

ia64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3c26ec2c.manifest

Not applicable

1,241

11-Jul-2009

20:31

ia64_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_16f72dc3.cat

Not applicable

7,486

11-Jul-2009

22:35

ia64_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_16f72dc3.manifest

Not applicable

470

11-Jul-2009

20:33

mfc80.dll

8.0.50727.4053

3,522,560

11-Jul-2009

20:23

mfc80CHS.dll

8.0.50727.4053

33,280

11-Jul-2009

20:25

mfc80CHT.dll

8.0.50727.4053

33,792

11-Jul-2009

20:25

mfc80DEU.dll

8.0.50727.4053

54,272

11-Jul-2009

20:25

mfc80ENU.dll

8.0.50727.4053

47,104

11-Jul-2009

20:25

mfc80ESP.dll

8.0.50727.4053

51,712

11-Jul-2009

20:25

mfc80FRA.dll

8.0.50727.4053

52,736

11-Jul-2009

20:25

mfc80ITA.dll

8.0.50727.4053

52,224

11-Jul-2009

20:25

mfc80JPN.dll

8.0.50727.4053

38,912

11-Jul-2009

20:25

mfc80KOR.dll

8.0.50727.4053

38,400

11-Jul-2009

20:25

mfc80u.dll

8.0.50727.4053

3,514,368

11-Jul-2009

20:25

mfcm80.dll

8.0.50727.4053

114,688

11-Jul-2009

22:24

mfcm80u.dll

8.0.50727.4053

114,688

11-Jul-2009

22:25

msdia80.dll

8.0.50727.4053

2,114,560

11-Jul-2009

20:50

msvcm80.dll

8.0.50727.4053

574,464

11-Jul-2009

22:24

msvcp80.dll

8.0.50727.4053

1,404,752

11-Jul-2009

22:20

msvcr80.dll

8.0.50727.4053

1,495,888

11-Jul-2009

22:20

vcomp.dll

8.0.50727.4053

165,376

11-Jul-2009

20:33

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×