WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-035. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4 Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552 Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Oprócz wersji produktu wymienionej w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”, ta aktualizacja zabezpieczeń jest przeznaczona do zastosowania do pakietu redystrybucyjnego oprogramowania Microsoft Visual C++ 2005 z dodatkiem Service Pack 1. Tej aktualizacji zabezpieczeń nie można stosować do żadnych innych wersji oprogramowania Microsoft Visual Studio 2005 z dodatkiem Service Pack 1.

Uwaga Numery aktualizacji KB dla pakietów redystrybucyjnych oprogramowania Visual C++ w Centrum pobierania Microsoft różnią się od numerów aktualizacji KB w programach SMS, SCCM i WSUS oraz w usłudze Microsoft Update. Pełne wersje poprawionych pakietów redystrybucyjnych oprogramowania Visual C++ 2005 i 2008 (KB973544, KB973551 i KB973552) są wymienione w Centrum pobierania Microsoft tylko ze względu na fakt, że są to pełne nowe wersje produktów. Aktualizacje wymienione w programach SMS, SCCM i WSUS oraz w usłudze Microsoft Update (KB973923 i KB9739234) są przeznaczone wyłącznie dla klientów, którzy już zainstalowali zagrożone wersje pakietów redystrybucyjnych oprogramowania Visual C++. Te aktualizacje nie są takie same jak wersje w Centrum pobierania. Firma Microsoft nie zaleca klientom rozpowszechniania żadnych wersji innych niż pełne wersje dostępne w Centrum pobierania Microsoft (KB973544, KB973551 i KB973552).

Więcej informacji

Wymagania wstępne dotyczące instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany Instalator Windows 3.1 lub nowszy. Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=5a58b56f-60b6-4412-95b9-54d056d6f9f4

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń nie zastępuje żadnych innych aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Po zainstalowaniu tej aktualizacji można ją odinstalować przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Informacje dotyczące różnych przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację można uzyskać, stosując opcję /? po nazwie pakietu aktualizacji w wierszu polecenia.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.


x86

File name

File version

File size

Date

Time

8.0.50727.4053.cat

Not applicable

7,495

12-Jul-2009

1:48

8.0.50727.4053.policy

Not applicable

804

11-Jul-2009

19:41

ATL80.dll

8.0.50727.4053

114,688

11-Jul-2009

19:40

ATL80.dll

8.0.50727.4053

97,280

11-Jul-2009

19:41

x86_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_473666fd.cat

Not applicable

7,473

12-Jul-2009

1:47

x86_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_473666fd.manifest

Not applicable

466

11-Jul-2009

19:41


AMD64

File name

File version

File size

Date

Time

8.0.50727.4053.cat

Not applicable

7,495

12-Jul-2009

1:47

8.0.50727.4053.policy

Not applicable

808

11-Jul-2009

18:15

amd64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_79404cdd.cat

Not applicable

7,473

12-Jul-2009

1:48

amd64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_79404cdd.manifest

Not applicable

468

11-Jul-2009

18:15

ATL80.dll

8.0.50727.4053

113,664

11-Jul-2009

18:14


IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

8.0.50727.4053.cat

Not applicable

7,495

12-Jul-2009

1:48

8.0.50727.4053.policy

Not applicable

806

11-Jul-2009

19:24

ATL80.dll

8.0.50727.4053

278,528

11-Jul-2009

19:23

ATL80.dll

8.0.50727.4053

278,528

11-Jul-2009

19:23

ia64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_76914d9d.cat

Not applicable

7,473

12-Jul-2009

1:48

ia64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_76914d9d.manifest

Not applicable

467

11-Jul-2009

19:24

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×