Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-035. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4 Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552 Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Oprócz wersji produktu wymienionej w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”, ta aktualizacja zabezpieczeń jest przeznaczona do zastosowania tylko do następującego produktu:

  • Pakiet redystrybucyjny oprogramowania Microsoft Visual C++ 2008 z dodatkiem Service Pack 1

Tej aktualizacji zabezpieczeń nie można stosować do żadnych innych wersji oprogramowania Microsoft Visual C++ 2008 z dodatkiem Service Pack 1.

Więcej informacji

Wymagania wstępne dotyczące zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany Instalator Windows 3.1 lub nowszy. Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=5a58b56f-60b6-4412-95b9-54d056d6f9f4

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje następującą aktualizację zabezpieczeń: brak.

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Tę aktualizację można odinstalować przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Informacje dotyczące różnych przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację można uzyskać, stosując opcję /? po nazwie pakietu aktualizacji w wierszu polecenia.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Pakiet redystrybucyjny oprogramowania Visual C++ 2008 z dodatkiem Service Pack 1, wersja dla komputerów z procesorami x86

File name

File version

File size

Date

Time

9.0.30729.4148.cat

Not applicable

6,537

12-Jul-2009

12:11

9.0.30729.4148.cat

Not applicable

6,562

12-Jul-2009

12:11

9.0.30729.4148.cat

Not applicable

6,549

12-Jul-2009

12:11

9.0.30729.4148.policy

Not applicable

764

11-Jul-2009

19:38

9.0.30729.4148.policy

Not applicable

764

11-Jul-2009

21:58

9.0.30729.4148.policy

Not applicable

770

11-Jul-2009

21:58

atl90.dll

9.0.30729.4148

159,032

12-Jul-2009

0:02

atl90.dll

9.0.30729.4148

159,032

12-Jul-2009

0:02

mfc90.dll

9.0.30729.4148

3,765,048

12-Jul-2009

0:02

mfc90chs.dll

9.0.30729.4148

35,648

12-Jul-2009

0:02

mfc90cht.dll

9.0.30729.4148

36,688

12-Jul-2009

0:02

mfc90deu.dll

9.0.30729.4148

63,296

12-Jul-2009

0:02

mfc90enu.dll

9.0.30729.4148

53,568

12-Jul-2009

0:02

mfc90esn.dll

9.0.30729.4148

61,776

12-Jul-2009

0:02

mfc90esp.dll

9.0.30729.4148

61,760

12-Jul-2009

0:02

mfc90fra.dll

9.0.30729.4148

62,800

12-Jul-2009

0:02

mfc90ita.dll

9.0.30729.4148

61,264

12-Jul-2009

0:02

mfc90jpn.dll

9.0.30729.4148

43,344

12-Jul-2009

0:02

mfc90kor.dll

9.0.30729.4148

42,832

12-Jul-2009

0:02

mfc90rus.dll

9.0.30729.4148

59,728

12-Jul-2009

0:02

mfc90u.dll

9.0.30729.4148

3,780,424

12-Jul-2009

0:02

mfcm90.dll

9.0.30729.4148

59,904

12-Jul-2009

0:05

mfcm90u.dll

9.0.30729.4148

59,904

12-Jul-2009

0:05

msdia90.dll

9.0.30729.4148

670,016

12-Jul-2009

12:11

msvcm90.dll

9.0.30729.4148

225,280

12-Jul-2009

0:05

msvcp90.dll

9.0.30729.4148

569,664

12-Jul-2009

0:02

msvcr90.dll

9.0.30729.4148

653,120

12-Jul-2009

0:02

vcomp90.dll

9.0.30729.4148

51,008

12-Jul-2009

0:02

x86_Microsoft.VC90.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_353599c2.cat

Not applicable

6,501

12-Jul-2009

12:11

x86_Microsoft.VC90.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_353599c2.manifest

Not applicable

856

12-Jul-2009

0:08

x86_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_d495ac4e.cat

Not applicable

6,501

12-Jul-2009

12:11

x86_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_d495ac4e.manifest

Not applicable

1,860

12-Jul-2009

0:08

x86_Microsoft.VC90.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_a57c1f53.cat

Not applicable

6,488

12-Jul-2009

12:11

x86_Microsoft.VC90.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_a57c1f53.manifest

Not applicable

2,357

12-Jul-2009

0:08

x86_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_15fc9313.cat

Not applicable

6,514

12-Jul-2009

12:11

x86_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_15fc9313.manifest

Not applicable

5,882

12-Jul-2009

0:08

x86_Microsoft.VC90.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_f0ccd4aa.cat

Not applicable

6,501

12-Jul-2009

12:11

x86_Microsoft.VC90.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_f0ccd4aa.manifest

Not applicable

861

12-Jul-2009

0:08

Pakiet redystrybucyjny oprogramowania Visual C++ 2008 z dodatkiem Service Pack 1, wersja dla komputerów z procesorami x64

File name

File version

File size

Date

Time

9.0.30729.4148.cat

Not applicable

6,550

12-Jul-2009

7:35

9.0.30729.4148.cat

Not applicable

6,537

12-Jul-2009

7:35

9.0.30729.4148.cat

Not applicable

6,562

12-Jul-2009

7:35

9.0.30729.4148.policy

Not applicable

768

11-Jul-2009

19:46

9.0.30729.4148.policy

Not applicable

768

11-Jul-2009

19:45

9.0.30729.4148.policy

Not applicable

768

11-Jul-2009

21:35

9.0.30729.4148.policy

Not applicable

774

11-Jul-2009

21:35

amd64_Microsoft.VC90.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_673f7fa2.cat

Not applicable

6,501

12-Jul-2009

7:35

amd64_Microsoft.VC90.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_673f7fa2.manifest

Not applicable

858

11-Jul-2009

22:17

amd64_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_069f922e.cat

Not applicable

6,501

12-Jul-2009

7:35

amd64_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_069f922e.manifest

Not applicable

1,862

11-Jul-2009

22:17

amd64_Microsoft.VC90.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_d7860533.cat

Not applicable

6,501

12-Jul-2009

7:35

amd64_Microsoft.VC90.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_d7860533.manifest

Not applicable

2,359

11-Jul-2009

22:17

amd64_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_480678f3.cat

Not applicable

6,501

12-Jul-2009

7:35

amd64_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_480678f3.manifest

Not applicable

5,884

11-Jul-2009

22:17

amd64_Microsoft.VC90.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_22d6ba8a.cat

Not applicable

6,514

12-Jul-2009

7:35

amd64_Microsoft.VC90.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_22d6ba8a.manifest

Not applicable

863

11-Jul-2009

22:17

atl90.dll

9.0.30729.4148

176,456

11-Jul-2009

22:11

atl90.dll

9.0.30729.4148

176,456

11-Jul-2009

22:11

mfc90.dll

9.0.30729.4148

5,083,448

11-Jul-2009

22:11

mfc90chs.dll

9.0.30729.4148

35,664

11-Jul-2009

22:11

mfc90cht.dll

9.0.30729.4148

36,672

11-Jul-2009

22:11

mfc90deu.dll

9.0.30729.4148

63,312

11-Jul-2009

22:11

mfc90enu.dll

9.0.30729.4148

53,584

11-Jul-2009

22:11

mfc90esn.dll

9.0.30729.4148

61,776

11-Jul-2009

22:11

mfc90esp.dll

9.0.30729.4148

61,776

11-Jul-2009

22:11

mfc90fra.dll

9.0.30729.4148

62,800

11-Jul-2009

22:11

mfc90ita.dll

9.0.30729.4148

61,264

11-Jul-2009

22:11

mfc90jpn.dll

9.0.30729.4148

43,328

11-Jul-2009

22:11

mfc90kor.dll

9.0.30729.4148

42,832

11-Jul-2009

22:11

mfc90rus.dll

9.0.30729.4148

59,728

11-Jul-2009

22:11

mfc90u.dll

9.0.30729.4148

5,102,400

11-Jul-2009

22:11

mfcm90.dll

9.0.30729.4148

67,072

11-Jul-2009

22:14

mfcm90u.dll

9.0.30729.4148

67,072

11-Jul-2009

22:14

msdia90.dll

9.0.30729.4148

855,376

12-Jul-2009

7:35

msvcm90.dll

9.0.30729.4148

245,760

11-Jul-2009

22:14

msvcp90.dll

9.0.30729.4148

853,312

11-Jul-2009

22:11

msvcr90.dll

9.0.30729.4148

624,448

11-Jul-2009

22:11

vcomp90.dll

9.0.30729.4148

56,656

11-Jul-2009

22:11

Pakiet redystrybucyjny oprogramowania Visual C++ 2008 z dodatkiem Service Pack 1, wersja dla komputerów z procesorami IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

9.0.21022.8.cat

Not applicable

10,785

6-Nov-2007

22:58

9.0.21022.8.cat

Not applicable

10,797

6-Nov-2007

22:58

9.0.21022.8.policy

Not applicable

664

6-Nov-2007

22:17

9.0.21022.8.policy

Not applicable

670

6-Nov-2007

22:17

9.0.30729.4148.cat

Not applicable

6,537

12-Jul-2009

11:58

9.0.30729.4148.cat

Not applicable

6,549

12-Jul-2009

11:58

9.0.30729.4148.policy

Not applicable

766

11-Jul-2009

21:00

9.0.30729.4148.policy

Not applicable

766

11-Jul-2009

20:58

9.0.30729.4148.policy

Not applicable

772

12-Jul-2009

0:33

atl90.dll

9.0.30729.4148

416,056

12-Jul-2009

1:27

atl90.dll

9.0.30729.4148

416,056

12-Jul-2009

1:27

ia64_Microsoft.VC90.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_64908062.cat

Not applicable

6,488

12-Jul-2009

11:58

ia64_Microsoft.VC90.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_64908062.manifest

Not applicable

857

12-Jul-2009

1:33

ia64_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_03f092ee.cat

Not applicable

6,488

12-Jul-2009

11:58

ia64_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_03f092ee.manifest

Not applicable

1,861

12-Jul-2009

1:33

ia64_Microsoft.VC90.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.8_x-ww_d0ce5d1a.cat

Not applicable

10,736

6-Nov-2007

22:57

ia64_Microsoft.VC90.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.8_x-ww_d0ce5d1a.cat

Not applicable

10,736

12-Jul-2009

11:58

ia64_Microsoft.VC90.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.8_x-ww_d0ce5d1a.manifest

Not applicable

2,355

6-Nov-2007

22:57

ia64_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.8_x-ww_414ed0da.cat

Not applicable

10,749

6-Nov-2007

22:57

ia64_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.8_x-ww_414ed0da.cat

Not applicable

6,501

6-Nov-2007

22:57

ia64_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.8_x-ww_414ed0da.manifest

Not applicable

5,378

6-Nov-2007

22:57

ia64_Microsoft.VC90.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_2027bb4a.cat

Not applicable

6,501

12-Jul-2009

11:58

ia64_Microsoft.VC90.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_2027bb4a.manifest

Not applicable

862

12-Jul-2009

1:33

mfc90.dll

9.0.21022.8

3,624,440

6-Nov-2007

22:53

mfc90chs.dll

9.0.21022.8

41,472

6-Nov-2007

22:53

mfc90cht.dll

9.0.21022.8

41,984

6-Nov-2007

22:53

mfc90deu.dll

9.0.21022.8

60,928

6-Nov-2007

22:53

mfc90enu.dll

9.0.21022.8

54,272

6-Nov-2007

22:53

mfc90esn.dll

9.0.21022.8

59,392

6-Nov-2007

22:53

mfc90esp.dll

9.0.21022.8

59,392

6-Nov-2007

22:53

mfc90fra.dll

9.0.21022.8

60,416

6-Nov-2007

22:53

mfc90ita.dll

9.0.21022.8

59,392

6-Nov-2007

22:53

mfc90jpn.dll

9.0.21022.8

47,104

6-Nov-2007

22:53

mfc90kor.dll

9.0.21022.8

46,592

6-Nov-2007

22:53

mfc90u.dll

9.0.21022.8

3,631,096

6-Nov-2007

22:53

mfcm90.dll

9.0.21022.8

93,184

6-Nov-2007

22:16

mfcm90u.dll

9.0.21022.8

93,184

6-Nov-2007

22:16

msdia90.dll

9.0.30729.4148

2,146,624

12-Jul-2009

11:58

msvcm90.dll

9.0.30729.4148

324,096

12-Jul-2009

1:30

msvcp90.dll

9.0.30729.4148

1,466,192

12-Jul-2009

1:27

msvcr90.dll

9.0.30729.4148

1,505,600

12-Jul-2009

1:27

vcomp90.dll

9.0.30729.4148

141,648

12-Jul-2009

1:27

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×