Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Podsumowanie

Ta aktualizacja zabezpieczeń usuwa lukę w zabezpieczeniach programu Microsoft Exchange Web Access (OWA). Luka ta może pozwolić na podniesienie uprawnień lub fałszowanie w programie Microsoft Exchange Server, jeśli osoba atakująca wyśle wiadomość e-mail z specjalnie spreparowanym załącznikiem na zagrożony serwer, na którym jest uruchomiony program Exchange Server. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych luk, zobacz Typowe luki w zabezpieczeniach i zagrożenia firmy Microsoft: CVE-2017-11932 i ADV170023.  

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zabezpieczeń została wydana w celu rozwiązania znanego problemu w aktualizacji zabezpieczeń 4036108 , w którym klienci korzystający z podziału DNS mogą napotykać problemy wpływające na udostępnianie kalendarza.Ta aktualizacja usuwa poprawkę dotyczącą tej usterki.

Znane problemy

  • Mamy świadomość niektórych raportów, że usługi programu Exchange mogą pozostać w stanie wyłączonym po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń. Jeśli tak się stanie, aktualizacja jest zainstalowana poprawnie. Jednak skrypty kontroli usługi napotykają problem, gdy spróbują przywrócić usługi programu Exchange do swojego zwykłego stanu. Aby rozwiązać ten problem, użyj Menedżera usług , aby przywrócić automatycznietyp uruchomienia, a następnie ręcznie uruchomić odpowiednie usługi programu Exchange.

  • Podczas próby ręcznego zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń w trybie "tryb normalny" (bez uruchamiania aktualizacji jako administrator) i po dwukrotnym kliknięciu pliku aktualizacji (msp) Niektóre pliki nie są poprawnie aktualizowane. W przypadku wystąpienia tego problemu nie jest wyświetlany komunikat o błędzie ani wzmianka o nieprawidłowym zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń. Ponadto program Outlook Web Access (OWA) i Panel sterowania programu Exchange (ECP) mogą przestać działać. Ten problem występuje na serwerach korzystających z funkcji UAC (Kontrola konta użytkownika). Ten problem występuje, ponieważ aktualizacja zabezpieczeń nie zatrzymuje się poprawnie określonych usług związanych z programem Exchange. Aby uniknąć tego problemu, należy uruchomić aktualizację zabezpieczeń w trybie z podwyższonym poziomem uprawnień jako administrator. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy plik aktualizacji, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Metoda 1: Microsoft Update

Metoda 2: wykaz Microsoft Update

Aby uzyskać pakiet autonomiczny dla tej aktualizacji, przejdź do witryny sieci Web wykazu usługi Microsoft Update .

Metoda 3: Centrum pobierania Microsoft

Ta aktualizacja jest dostępna w witrynie Microsoft Update. Po włączeniu funkcji automatycznego aktualizowania ta aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji na temat automatycznego pobierania aktualizacji zabezpieczeń, zobacz Windows Update: często zadawane pytania.

Więcej informacji

Informacje dotyczące wdrażania aktualizacji zabezpieczeń

Aby uzyskać informacje dotyczące wdrażania tej aktualizacji, zobacz informacje dotyczące wdrażania aktualizacji zabezpieczeń: 12 grudnia 2017r. 

Informacje dotyczące pliku

Nazwa pakietu

Mieszanie pakietu SHA 1

Mieszanie pakietu SHA 2

E16CU7 Exchange2016-KB4045655-x64-en.msp

AD7A5B178CDEEAE80A233073FDF5F09651A767D3

125BE0BE5AE4965C2A1F3F782047A322CAD58CEF69849C79E714D982C7DDDE7D

E16CU6 Exchange2016-KB4045655-x64-en.msp

5792593D9700FB5B2C02D79008D9C88569061A0F

3EBA47CE4053AE04D0D410FB5A800871324A91160246BBE9891068C696DEB963

E15CU18 Exchange2013-KB4045655-x64-en.msp

48ADA3FA1409A829E2D01EEF84921F466E576659

941F2ABACC936D258C95581A1185A80BF79A7E036D0FAA8778E77CACE6272520

E15CU17 Exchange2013-KB4045655-x64-en.msp

30BAFADCC699281B7FB63240150987222683F44A

304098CD045AE20C3E7A772B79B226D693077476B155A739B4F16FBBF3567C8D

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny dla tych plików są podane w formacie UTC (Coordinated Universal Time). Daty i godziny dla tych plików na komputerze lokalnym są wyświetlane w czasie lokalnym wraz z bieżącą odchyleniami czasu letniego. Ponadto daty i godziny mogą ulec zmianie, gdy wykonujesz określone operacje na plikach.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Activemonitoringeventmsg.dll

15.1.1261.36

78 056

29-Nov-2017

07:14

x64

Activemonitoringexecutionlibrary.ps1

Nie dotyczy

27 398

29-Nov-2017

07:14

Nie dotyczy

Adduserstopfrecursive.ps1

Nie dotyczy

12 789

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Ademodule.dll

15.1.1261.36

113 320

29-Nov-2017

07:17

x64

Airfilter.dll

15.1.1261.36

49 832

29-Nov-2017

07:15

x64

Ajaxcontroltoolkit.dll

15.1.1261.36

99 536

29-Nov-2017

07:15

x86

Antispamcommon.ps1

Nie dotyczy

11 329

29-Nov-2017

07:20

Nie dotyczy

Asdat.msi

Nie dotyczy

5 087 232

29-Nov-2017

07:18

Nie dotyczy

Asentirs.msi

Nie dotyczy

77 824

29-Nov-2017

07:18

Nie dotyczy

Asentsig.msi

Nie dotyczy

73 728

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Bigfunnel.bondtypes.dll

15.1.1261.36

50 896

29-Nov-2017

07:14

x86

Bigfunnel.common.dll

15.1.1261.36

70 856

29-Nov-2017

07:14

x86

Bigfunnel.configuration.dll

15.1.1261.36

102 104

29-Nov-2017

07:14

x86

Bigfunnel.entropy.dll

15.1.1261.36

51 400

29-Nov-2017

07:14

x86

Bigfunnel.filter.dll

15.1.1261.36

60 616

29-Nov-2017

07:14

x86

Bigfunnel.indexstream.dll

15.1.1261.36

60 120

29-Nov-2017

07:14

x86

Bigfunnel.poi.dll

15.1.1261.36

207 544

29-Nov-2017

07:14

x86

Bigfunnel.postinglist.dll

15.1.1261.36

123 608

29-Nov-2017

07:14

x86

Bigfunnel.query.dll

15.1.1261.36

106 176

29-Nov-2017

07:14

x86

Bigfunnel.ranking.dll

15.1.1261.36

85 192

29-Nov-2017

07:14

x86

Bigfunnel.syntheticdatalib.dll

15.1.1261.36

3 641 584

29-Nov-2017

07:14

x86

Bigfunnel.wordbreakers.dll

15.1.1261.36

53 472

29-Nov-2017

07:14

x86

Cafe_airfilter_dll

15.1.1261.36

49 832

29-Nov-2017

07:15

x64

Cafe_exppw_dll

15.1.1261.36

90 264

29-Nov-2017

07:15

x64

Cafe_owaauth_dll

15.1.1261.36

98 976

29-Nov-2017

07:15

x64

Calcalculation.ps1

Nie dotyczy

39 937

29-Nov-2017

07:14

Nie dotyczy

Checkdatabaseredundancy.ps1

Nie dotyczy

92 474

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Chksgfiles.dll

15.1.1261.36

64 168

29-Nov-2017

07:16

x64

Citsconstants.ps1

Nie dotyczy

13 641

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Citslibrary.ps1

Nie dotyczy

80 492

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Citstypes.ps1

Nie dotyczy

12 288

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Classificationengine_mce

15.1.1261.36

1 699 984

29-Nov-2017

07:14

Nie dotyczy

Clusmsg.dll

15.1.1261.36

140 960

29-Nov-2017

07:16

x64

Coconet.dll

15.1.1261.36

54 952

29-Nov-2017

07:16

x64

Collectovermetrics.ps1

Nie dotyczy

79 492

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Collectreplicationmetrics.ps1

Nie dotyczy

39 742

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Commonconnectfunctions.ps1

Nie dotyczy

27 795

29-Nov-2017

07:14

Nie dotyczy

Complianceauditservice.exe

15.1.1261.37

46 816

29-Nov-2017

07:14

x86

Configureadam.ps1

Nie dotyczy

20 600

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Configurecaferesponseheaders.ps1

Nie dotyczy

18 188

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Configurenetworkprotocolparameters.ps1

Nie dotyczy

17 017

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Configuresmbipsec.ps1

Nie dotyczy

37 676

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Configure_enterprisepartnerapplication.ps1

Nie dotyczy

20 191

29-Nov-2017

07:20

Nie dotyczy

Connectfunctions.ps1

Nie dotyczy

34 969

29-Nov-2017

07:14

Nie dotyczy

Connect_exchangeserver_help.xml

Nie dotyczy

26 435

29-Nov-2017

07:14

Nie dotyczy

Consoleinitialize.ps1

Nie dotyczy

22 080

29-Nov-2017

07:16

Nie dotyczy

Convertoabvdir.ps1

Nie dotyczy

17 893

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Converttomessagelatency.ps1

Nie dotyczy

12 400

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Convert_distributiongrouptounifiedgroup.ps1

Nie dotyczy

32 677

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Create_publicfoldermailboxesformigration.ps1

Nie dotyczy

25 828

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Cts.14.0.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

533

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Cts.14.1.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

533

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Cts.14.2.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

533

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Cts.14.3.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

533

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Cts.14.4.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

533

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Cts.15.0.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

533

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Cts.15.1.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

533

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Cts.8.1.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

533

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Cts.8.2.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

533

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Cts.8.3.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

533

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Cts_exsmime.dll

15.1.1261.36

387 744

29-Nov-2017

07:16

x64

Cts_microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1261.36

1 688 824

29-Nov-2017

07:18

x86

Cts_microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

533

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Cts_policy.14.0.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1261.36

20 280

29-Nov-2017

07:16

x86

Cts_policy.14.1.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1261.36

20 288

29-Nov-2017

07:16

x86

Cts_policy.14.2.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1261.36

20 280

29-Nov-2017

07:16

x86

Cts_policy.14.3.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1261.36

20 288

29-Nov-2017

07:16

x86

Cts_policy.14.4.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1261.36

20 288

29-Nov-2017

07:16

x86

Cts_policy.15.0.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1261.36

20 280

29-Nov-2017

07:16

x86

Cts_policy.15.1.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1261.36

20 288

29-Nov-2017

07:16

x86

Cts_policy.8.0.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1261.36

19 768

29-Nov-2017

07:16

x86

Cts_policy.8.1.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1261.36

19 768

29-Nov-2017

07:16

x86

Cts_policy.8.2.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1261.36

19 768

29-Nov-2017

07:16

x86

Cts_policy.8.3.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1261.36

19 768

29-Nov-2017

07:16

x86

Dagcommonlibrary.ps1

Nie dotyczy

58 070

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Dependentassemblygenerator.exe

15.1.1261.36

29 424

29-Nov-2017

07:14

x86

Diaghelper.dll

15.1.1261.36

73 904

29-Nov-2017

07:18

x86

Diagnosticscriptcommonlibrary.ps1

Nie dotyczy

14 214

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Disableinmemorytracing.ps1

Nie dotyczy

11 226

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Disable_antimalwarescanning.ps1

Nie dotyczy

13 065

29-Nov-2017

07:20

Nie dotyczy

Disable_outsidein.ps1

Nie dotyczy

11 502

29-Nov-2017

07:20

Nie dotyczy

Disklockerapi.dll

Nie dotyczy

29 368

29-Nov-2017

07:14

x64

Dlmigrationmodule.psm1

Nie dotyczy

37 428

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Dsaccessperf.dll

15.1.1261.36

52 912

29-Nov-2017

07:14

x64

Dscperf.dll

15.1.1261.36

39 584

29-Nov-2017

07:14

x64

Dup_cts_microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1261.36

1 688 824

29-Nov-2017

07:18

x86

Dup_ext_microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1261.36

606 992

29-Nov-2017

07:14

x86

Ecpperfcounters.xml

Nie dotyczy

27 198

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Edgeextensibility_microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

536

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Edgeextensibility_policy.8.0.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1261.36

20 296

29-Nov-2017

07:16

x86

Edgetransport.exe

15.1.1261.36

56 504

29-Nov-2017

07:14

x86

Eext.14.0.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

536

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Eext.14.1.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

536

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Eext.14.2.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

536

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Eext.14.3.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

536

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Eext.14.4.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

536

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Eext.15.0.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

536

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Eext.15.1.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

536

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Eext.8.1.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

536

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Eext.8.2.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

536

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Eext.8.3.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

536

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Eext_policy.14.0.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1261.36

20 296

29-Nov-2017

07:16

x86

Eext_policy.14.1.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1261.36

20 296

29-Nov-2017

07:16

x86

Eext_policy.14.2.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1261.36

20 296

29-Nov-2017

07:16

x86

Eext_policy.14.3.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1261.36

20 296

29-Nov-2017

07:16

x86

Eext_policy.14.4.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1261.36

20 296

29-Nov-2017

07:16

x86

Eext_policy.15.0.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1261.36

20 296

29-Nov-2017

07:19

x86

Eext_policy.15.1.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1261.36

20 296

29-Nov-2017

07:16

x86

Eext_policy.8.1.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1261.36

20 288

29-Nov-2017

07:16

x86

Eext_policy.8.2.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1261.36

20 296

29-Nov-2017

07:16

x86

Eext_policy.8.3.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1261.36

20 296

29-Nov-2017

07:16

x86

Enableinmemorytracing.ps1

Nie dotyczy

11 228

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Enable_antimalwarescanning.ps1

Nie dotyczy

15 439

29-Nov-2017

07:20

Nie dotyczy

Enable_basicauthtooauthconverterhttpmodule.ps1

Nie dotyczy

16 512

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Enable_crossforestconnector.ps1

Nie dotyczy

16 474

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Enable_outlookcertificateauthentication.ps1

Nie dotyczy

20 811

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Enable_outsidein.ps1

Nie dotyczy

11 491

29-Nov-2017

07:20

Nie dotyczy

Engineupdateserviceinterfaces.dll

15.1.1261.36

24 832

29-Nov-2017

07:18

x86

Escprint.dll

15.1.1261.36

27 296

29-Nov-2017

07:16

x64

Ese.dll

15.1.1261.36

3 693 208

29-Nov-2017

07:16

x64

Eseback2.dll

15.1.1261.36

331 440

29-Nov-2017

07:16

x64

Esebcli2.dll

15.1.1261.36

299 176

29-Nov-2017

07:16

x64

Eseperf.dll

15.1.1261.36

123 048

29-Nov-2017

07:14

x64

Eseutil.exe

15.1.1261.36

405 160

29-Nov-2017

07:16

x64

Esevss.dll

15.1.1261.36

51 368

29-Nov-2017

07:16

x64

Etweseproviderresources.dll

15.1.1261.36

89 320

29-Nov-2017

07:15

x64

Eventperf.dll

15.1.1261.36

66 728

29-Nov-2017

07:16

x64

Exchange.depthtwo.types.ps1xml

Nie dotyczy

37 752

29-Nov-2017

07:16

Nie dotyczy

Exchange.format.ps1xml

Nie dotyczy

646 220

29-Nov-2017

07:16

Nie dotyczy

Exchange.partial.types.ps1xml

Nie dotyczy

40 965

29-Nov-2017

07:16

Nie dotyczy

Exchange.ps1

Nie dotyczy

18 615

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Exchange.support.format.ps1xml

Nie dotyczy

24 194

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Exchange.types.ps1xml

Nie dotyczy

362 757

29-Nov-2017

07:16

Nie dotyczy

Exchangeudfcommon.dll

15.1.1261.36

128 712

29-Nov-2017

07:15

x86

Exchangeudfs.dll

15.1.1261.36

275 120

29-Nov-2017

07:15

x86

Exchmem.dll

15.1.1261.36

92 832

29-Nov-2017

07:14

x64

Exchsetupmsg.dll

15.1.1261.36

26 288

29-Nov-2017

07:19

x64

Exchucutil.ps1

Nie dotyczy

21 748

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Exdbfailureitemapi.dll

Nie dotyczy

34 000

29-Nov-2017

07:15

x64

Exdbmsg.dll

15.1.1261.36

236 704

29-Nov-2017

07:16

x64

Exeventperfplugin.dll

15.1.1261.36

32 456

29-Nov-2017

07:18

x64

Exmime.dll

15.1.1261.36

371 872

29-Nov-2017

07:16

x64

Exportedgeconfig.ps1

Nie dotyczy

25 235

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Export_mailpublicfoldersformigration.ps1

Nie dotyczy

16 462

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Export_modernpublicfolderstatistics.ps1

Nie dotyczy

26 754

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Export_outlookclassification.ps1

Nie dotyczy

12 258

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Export_publicfolderstatistics.ps1

Nie dotyczy

21 005

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Export_retentiontags.ps1

Nie dotyczy

14 904

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Exppw.dll

15.1.1261.36

90 264

29-Nov-2017

07:15

x64

Exprfdll.dll

15.1.1261.36

33 448

29-Nov-2017

07:14

x64

Exrpc32.dll

15.1.1261.36

1 926 816

29-Nov-2017

07:16

x64

Exrw.dll

15.1.1261.36

34 960

29-Nov-2017

07:16

x64

Exsetdata.dll

15.1.1261.36

1 870 000

29-Nov-2017

07:16

x64

Exsetup.exe

15.1.1261.37

42 144

29-Nov-2017

07:15

x86

Exsetupui.exe

15.1.1261.37

206 000

29-Nov-2017

07:19

x86

Extrace.dll

15.1.1261.36

251 040

29-Nov-2017

07:14

x64

Ext_microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1261.36

606 992

29-Nov-2017

07:14

x86

Exwatson.dll

15.1.1261.36

51 880

29-Nov-2017

07:14

x64

Fastioext.dll

15.1.1261.36

67 240

29-Nov-2017

07:19

x64

Fil003f3e638decbb27a97833ab2abe619f

Nie dotyczy

592 867

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil01ff8cfb38c959ebc428189b22a59ed2

Nie dotyczy

911

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil025106aedd253b03c4216c72104efc4f

Nie dotyczy

575 056

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil0509f0d415148de9aa335f386d15f8f8

Nie dotyczy

113 329

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil06f84122c94c91a0458cad45c22cce20

Nie dotyczy

768 941

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil098cd77950ecc93e59a6d478029be507

Nie dotyczy

646 005

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil0aff9b8e03ff8a9bb1517388f2c44d1a

Nie dotyczy

10 812

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil0b7796d3b591874a4425e5796940ade1

Nie dotyczy

2 177 302

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil0df73b9f729a1f941734875965032e01

Nie dotyczy

659 597

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil0e6c4430287b0f96af2b40e233035241

Nie dotyczy

767 033

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil0f6e4e15e9f9f0a6adc2918cbc2d98b6

Nie dotyczy

764 374

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil11364618faea90d632e254088444fc52

Nie dotyczy

3 542

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil126397337d1c127a6e319b7e6eb732c3

Nie dotyczy

1 870

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil1345119f8821bdb8913544874e184e2f

Nie dotyczy

9 248

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil1696980eba48067e2ae900f45faad78e

Nie dotyczy

1 614

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil17dabf898da5842de67d62e3681258c2

Nie dotyczy

10 865

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil183c6159a47490b0557f914d2a86d293

Nie dotyczy

767 033

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil186c0ec134339c907db904398bd98ca0

Nie dotyczy

2 261 120

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil19183400565ab2ccc44ecaa477a5e3d1

Nie dotyczy

21 043

29-Nov-2017

02:15

Nie dotyczy

Fil1a24c4d1db7fd4b5e37f75534173feea

Nie dotyczy

641 803

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil1b02ca19569be65aad7e2a7b6101df22

Nie dotyczy

771 793

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil1b989ebabd9452a8b4273307ec396aa2

Nie dotyczy

488

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil1bbf3e38efe960ca2113daaab481b364

Nie dotyczy

2 166

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil1c1a336a16eb5cdc976df494224bbfa0

Nie dotyczy

28 089

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil1c47fad671484bed52e0f292ab02f1e3

Nie dotyczy

575 056

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil1fe796ef5e5df66905656aecfc302d18

Nie dotyczy

2 261 108

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil200cac8705f976e3fe74cc076f3947a7

Nie dotyczy

648 679

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil23d106477de96d834e184d110595b964

Nie dotyczy

592 885

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil24e0da5a5ff26b23a2b9315600925f38

Nie dotyczy

440 292

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil267f34a9484f5211831d5c5ce07b4a16

Nie dotyczy

2 057 903

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil28345cb43c88b16cf2088b48d8211553

Nie dotyczy

644 264

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil29377ff2543c30503a0b1c68cde2e7b3

Nie dotyczy

51 617

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil2941d5b2133abefc9c2a293adbb65e33

Nie dotyczy

79 253

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil2a6b0663833d438eea50ffe81c51ec83

Nie dotyczy

641 833

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil2b73c8915dda5c7b4e044c6df0fffd57

Nie dotyczy

2 055 184

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil2cf5a31e239a45fabea48687373b547c

Nie dotyczy

647 562

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil32548953d4ee7971f00cb96bd0d8bd9a

Nie dotyczy

752 867

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil3595e91846c5c14bf4bc6acb8f5ce6a3

Nie dotyczy

420 680

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil3740d5c7afa7f796b8d7b720f4078ab2

Nie dotyczy

588 763

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil3804327ae3bca4c1a589eed2acaf0909

Nie dotyczy

1 205

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil397f0b1f1d7bd44d6e57e496decea2ec

Nie dotyczy

768 938

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil3ab126057b34eee68c4fd4b127ff7aee

Nie dotyczy

768 914

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil3e7cd5352ab27351d37dc5a0d70eb5da

Nie dotyczy

5 824

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil3fb8ba1cba731af118e6911566535eb3

Nie dotyczy

2 196 398

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil4278d1df336a84435b4ce9034fb1a172

Nie dotyczy

522

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil42b1e1a5747cc9635217ff9ba524edb4

Nie dotyczy

774 567

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil444f381a4260e6ac130fe31bb4c82189

Nie dotyczy

5 800

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil449a3b586a9163232e7d21b204dff9e2

Nie dotyczy

1 573

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil46233812dcee5af00423b2fc332d0c5d

Nie dotyczy

641 827

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil465ce823219d231db6504716638365de

Nie dotyczy

4 265 857

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil47a3691ac8391d34cb40eb351963776b

Nie dotyczy

2 196 392

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil49d7105653273af0fd4889b9b170fc7f

Nie dotyczy

601 460

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil4aa30f91267dc1dffacc9bb3f9e43367

Nie dotyczy

1 253

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil4b622a1d73e8a02febd3ad6f59e8b98c

Nie dotyczy

10 924

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil4c9e10022cc865b8cb6e27ca21417789

Nie dotyczy

767 030

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil4d0f14d8c2b6b77898bcc5954a8335d4

Nie dotyczy

9 572

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil4f3f4609ed3fac91faf0937a060da25b

Nie dotyczy

752 861

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil4f5f3754bfedcf980baab8af59eb0e23

Nie dotyczy

644 270

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil5387207480a1873bc7ed50c9eaed89c7

Nie dotyczy

641 830

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil54337210b89f5380a40a0904d6d860f8

Nie dotyczy

718

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil5507cea337a574b54def3ee8f9c1d77d

Nie dotyczy

644 270

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil555284010c5ccc460335bbf24ba3886c

Nie dotyczy

4 540 840

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil56b54a1ec4cd3899c4b057178b7d61e4

Nie dotyczy

5 280 860

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil59bd9c043eccc2e59a1ddf9b0e8edd08

Nie dotyczy

601 433

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil5a9e78a51a18d05bc36b5e8b822d43a8

Nie dotyczy

1 633 625

29-Nov-2017

02:09

Nie dotyczy

Fil5bf1fb1e47f74074813a9f6575f5ee8c

Nie dotyczy

760 352

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil5c7d10e5f1f9ada1e877c9aa087182a9

Nie dotyczy

1 633 625

29-Nov-2017

02:09

Nie dotyczy

Fil5dd1ce86be788be167b23937cbd99850

Nie dotyczy

5 034 632

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil6212b8caa9d2d293264b36d5a663ff47

Nie dotyczy

2 161 602

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil64dd0c27769e484c139e2503ec3eef51

Nie dotyczy

156 734

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil6569a92c80a1e14949e4282ae2cc699c

Nie dotyczy

1 633 625

29-Nov-2017

02:09

Nie dotyczy

Fil668547357d3138dba1ab72fc3975e43b

Nie dotyczy

118 022

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil6799a286782653a9488ea081004b7121

Nie dotyczy

468 050

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil6d0e13a7457073debae788d262123368

Nie dotyczy

2 196 398

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil6dc8bd3907b4708a423faa934fe9d23b

Nie dotyczy

760 355

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil6fb5d4fed9b72fdff3ba147491dbc191

Nie dotyczy

2 261 126

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil701f296ec2e7aa141b557c62e6b042c4

Nie dotyczy

774 537

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil7189adae9ca485f37c0c74269ff71aca

Nie dotyczy

11 379

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil72f0d0f6cfb73da60e82a1b7985d7176

Nie dotyczy

760 325

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil72ff4be8d9d0e8929225b830863639fb

Nie dotyczy

2 093 375

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil7332c61fe6101e9bae82c487d99082df

Nie dotyczy

500

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil73f4c73d36c0f9975a67d9185454c34e

Nie dotyczy

752 867

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil7475d07dac3d8168d2312941dd8a6e43

Nie dotyczy

582 084

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil751a40c4ac6cd5b9589e223fda518eed

Nie dotyczy

767 015

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil765d88b1c70c2babfe2b6b6be4edf472

Nie dotyczy

765 217

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil7700cf10ad703df7c8918a0563a5e129

Nie dotyczy

99 138

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil780df069c247b8094634ab0404623781

Nie dotyczy

2 817

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil79ff54b626ec6e8bb4ae1d1a51014571

Nie dotyczy

644 240

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil7c0bfc74cbabf082d3083e0027320752

Nie dotyczy

9 353

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil7d70c9a77b929fca7ec95381251c56f1

Nie dotyczy

8 339

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil7dc9d2a086e3acc3e979acf312abcc7f

Nie dotyczy

774 567

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil7e9a1000f6b6b5b489c8a363272c2576

Nie dotyczy

760 355

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil806c20c9b1702e4d4db893128b64866b

Nie dotyczy

401 375

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil819cef16705be45debd0be4d68755dbb

Nie dotyczy

41 532

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil819e4ee2c73b6dac7c9b217a2edccf64

Nie dotyczy

7 805

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil832eb962b387b4e7631ffa4158cb28cc

Nie dotyczy

12 106

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil83fb23cd323ede649c6830059d4b3d4a

Nie dotyczy

2 261 126

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil84979fef6a5a484c86b8627bb1f85b0f

Nie dotyczy

1 399 677

29-Nov-2017

02:09

Nie dotyczy

Fil858a1feea4386f5e9d3fe13218cbb93c

Nie dotyczy

588 763

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil8a8c76f225c7205db1000e8864c10038

Nie dotyczy

1 633 625

29-Nov-2017

02:09

Nie dotyczy

Fil8a8ccb7d908582145a6ab75b33c795e9

Nie dotyczy

83 435

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil8b153dea503da810e5e578642a5c28fe

Nie dotyczy

2 380

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil8b95094eff3379affced1e658e1ddb76

Nie dotyczy

767 033

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil8cd999415d36ba78a3ac16a080c47458

Nie dotyczy

768 944

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil8dc3b8e19a7e2e60f48bf22687139503

Nie dotyczy

4 280

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil8e9637e486491d4df1ea670c5b33eb16

Nie dotyczy

4 461

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil8f0daa6fb68dfd3b72f7a7e71021412c

Nie dotyczy

2 196 398

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil8fecfc92757f0eac0aa0c1e69de4e405

Nie dotyczy

6 196

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil90dd8e0c9e53cfb622bbea651ff7403b

Nie dotyczy

5 868

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil90fe4cb9d19d5c15a65635da5dca5457

Nie dotyczy

614 715

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil9141167468612be7f7ce04061b4ba430

Nie dotyczy

202 464

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil918c00917ec8a261d575ffd7a553f75d

Nie dotyczy

761 361

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil922f0dc015ce910e694c684667216edf

Nie dotyczy

182 376

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil92993385726b3ae48bda5cee7db31302

Nie dotyczy

761 379

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil969cef7f118d3f325203fd0cb688b9ec

Nie dotyczy

646 023

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil97913e630ff02079ce9889505a517ec0

Nie dotyczy

1 633 625

29-Nov-2017

02:09

Nie dotyczy

Fil97efecff184a2e3793f0ad2e9551f3c8

Nie dotyczy

582 066

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil98647a2ac766507b9ea24b37fe05ec0c

Nie dotyczy

468 050

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil98ef484ce7150b406e3016cd9924d142

Nie dotyczy

8 113

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil99586b80e37b51413e4f268ac7eb3038

Nie dotyczy

767 003

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil99c16dc2ad51dbf4baa9da0400b87dd8

Nie dotyczy

1 621

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil9bc19d53264a55a58e5f699c80356bb2

Nie dotyczy

1 468

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil9dcd6acf40988f816fc7f7ecf6518ef3

Nie dotyczy

322

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil9de6d2597c6f6361b46b2484f1e1f944

Nie dotyczy

2 865

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fil9ea1491fc4877fc7fa9727e7088af186

Nie dotyczy

388

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fila11ab2d4b1d212a6920a342ec47d77ea

Nie dotyczy

575 056

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fila307ee345f2630d7c86526fb38b35678

Nie dotyczy

10 135

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fila6008a7e609178cd856b538dc91bb3c7

Nie dotyczy

644 267

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fila6b28e9162b507ea5bd49bf43058d691

Nie dotyczy

2 093 402

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fila6bf78c7d90cf34fdc0ed308428e83c8

Nie dotyczy

774 567

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fila89efdc373b3d1637799a57aa4f8e5ea

Nie dotyczy

648 754

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filaa49badb2892075a28d58d06560f8da2

Nie dotyczy

769 968

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filaab2607d5551cf1fda2ff4820f3b53a7

Nie dotyczy

648 697

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filace1dc6888380f94199edd8b3d3a93c2

Nie dotyczy

937 487

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filae066dd531e59918ba4532a9c72e86ba

Nie dotyczy

766 154

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filae2d07e7d52b8e168b5913537f078e22

Nie dotyczy

4 215 088

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filae7a39b8c4fa9721b81b2d9bc9af4565

Nie dotyczy

766 211

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filaef4c50078524db98ac327540c9994da

Nie dotyczy

575 050

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filb17f496f9d880a684b5c13f6b02d7203

Nie dotyczy

768 944

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filb20b3cc21a25081a4bca14731ed24d46

Nie dotyczy

10 578

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filb2410bdf4162c149811498e96d1292ca

Nie dotyczy

1 506 527

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filb35db2e3b7a0078ce060da6495a4c8b2

Nie dotyczy

2 948

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filb41f9fadaedc8747b9ec9c09fd02593a

Nie dotyczy

774 549

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filb8a030548dba78c9b64b6a65f64dc4e0

Nie dotyczy

1 054

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filb912bf1e6297e438aecc59f0f230d012

Nie dotyczy

765 166

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filb9b5831cacaa835e170ad67979a78ef3

Nie dotyczy

2 196 398

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filbac509fa0e072d1cea52129ba1408636

Nie dotyczy

6 353

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filbeb9894753111198a8eb929434ae5335

Nie dotyczy

115 202

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filc0e23e183a853109e22bc0c02aa860f9

Nie dotyczy

773 853

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filc1a985331aa18ab2429398b092496941

Nie dotyczy

774 564

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filc32556083574b9dbebc8cfbe6ea85843

Nie dotyczy

1 519

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filc3c1d2824a0f0fc6eb12c79835515933

Nie dotyczy

774 561

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filc4e20aa5ebddc880b8d03e9d37934ff9

Nie dotyczy

265

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filc5c55afa5d74d23f6b65f3216e37d317

Nie dotyczy

787

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filc6501f2b58553161ad6b565cb104287c

Nie dotyczy

50 871

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filc76ee0989333a46f140c5787e914c80f

Nie dotyczy

6 315

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filc7b52d5eb4095aa7081aa5206f6a8d4b

Nie dotyczy

764 259

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filc92cf2bf29bed21bd5555163330a3d07

Nie dotyczy

647 580

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filcb6425ec29b501befbe9bd67c576d5a9

Nie dotyczy

2 261 126

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filcbb393d6aeaecf5536b687ee14dae165

Nie dotyczy

2 196 380

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filcc478d2a8346db20c4e2dc36f3400628

Nie dotyczy

768 944

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filcc721cc9dd7ee55eb0e0698f712731d7

Nie dotyczy

641 833

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filcdba4842db8e3c25cd246eedf5d63393

Nie dotyczy

752 837

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filcdeac64cfa7ce1eea739f76527cabe27

Nie dotyczy

417 860

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filcf7c41b9e7852b4f7103fbc69b9a6370

Nie dotyczy

774 567

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fild029ab23cd8743eca9033d617dfc91f0

Nie dotyczy

3 694

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fild26cd6b13cfe2ec2a16703819da6d043

Nie dotyczy

1 633 625

29-Nov-2017

02:09

Nie dotyczy

Fild461695bfff0e19c71cc7858750fec9a

Nie dotyczy

3 462

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fild470a9b4bb0b74bc29bf6867d15b908a

Nie dotyczy

5 083 525

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fild6202610e727420d2c9841363626fd5e

Nie dotyczy

2 057 876

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fild7384a33403c22c434420a4b26881a6f

Nie dotyczy

1 456

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fild9182a4039af34ca2c0a3b9e706f8d03

Nie dotyczy

2 055 157

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fildabdb8668c14f5eda9443b5e23cb9943

Nie dotyczy

753 873

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fildb1011cd10d6450ca9bea73618ac15dc

Nie dotyczy

6 103

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fildd0e8917eb1dc5fb8e5db62078fbf6c5

Nie dotyczy

752 867

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fildd3105cc4596f036cdff69834794394d

Nie dotyczy

758 102

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filddf1398ea08c21cf968685f7ec6a87a2

Nie dotyczy

198 908

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Fildeb1eb5e06fd4f9ea01b736f7c5d3489

Nie dotyczy

8 336

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

File04dd978900b1ba3280402901fe66045

Nie dotyczy

2 963

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

File0575f24f396345b3b8b5884462adb2d

Nie dotyczy

760 349

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

File2a091148b8ca423a6f1f046e0adf881

Nie dotyczy

1 777

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

File4813c9a6f21fe0395be54cda44f74e4

Nie dotyczy

693

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

File4cef8f0b4848cf4bdf415724d1f64d4

Nie dotyczy

713

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

File595d1ec3131421b8f215945193d7637

Nie dotyczy

753 891

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

File5dacfcc6f5dfff94990a84e026c4de2

Nie dotyczy

38 838

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

File6c7d214453322b30cb5e66e4a848843

Nie dotyczy

648 772

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filea1eb6eff1f72f85a2fb4649e1dafdea

Nie dotyczy

668

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filec4338229af7da65b4b819322b30edda

Nie dotyczy

3 249

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filf110500280406615ae7f7d27c3170805

Nie dotyczy

131

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filf12fb096ff49d26c92ca54f0518c53c0

Nie dotyczy

281 215

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filf1ebb2ffeb814d7c89895697ccb2b3da

Nie dotyczy

760 355

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filf246d894780f42926aa6fbd2e33789b9

Nie dotyczy

767 027

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filf2719f9dc8f7b74df78ad558ad3ee8a6

Nie dotyczy

769 950

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filf29ab49389a218437c80b535671b17ab

Nie dotyczy

2 361 715

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filf3aad6d801d4e263e7ec83a929cb9657

Nie dotyczy

588 763

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filf511d18bfcb3b284dc3d62e7e622e042

Nie dotyczy

767 033

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filf62b77977e8afd1c073bc3543b1802e3

Nie dotyczy

404 195

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filf703fe4b5a67deaaa43a5f6ec9473805

Nie dotyczy

440 292

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filf7a862123f8cc3446af491017e981796

Nie dotyczy

614 742

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filf98f7a69285fd307431e6c19eb38d150

Nie dotyczy

588 757

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filf9f6edd39dceaf9e49f9eb33efd6947e

Nie dotyczy

4 495

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filfbe00488332674e30fc1ece83fd6f760

Nie dotyczy

2 261 126

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filfd088c8efb7a17dc0032266f17591efc

Nie dotyczy

752 864

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filffc282998dd34e6893e6df9851c14af6

Nie dotyczy

773 006

29-Nov-2017

02:10

Nie dotyczy

Filteringconfigurationcommands.ps1

Nie dotyczy

16 115

29-Nov-2017

07:20

Nie dotyczy

Filteringpowershell.dll

15.1.1261.36

230 232

29-Nov-2017

07:18

x86

Filteringpowershell.format.ps1xml

Nie dotyczy

27 422

29-Nov-2017

07:18

Nie dotyczy

Filtermodule.dll

15.1.1261.36

187 064

29-Nov-2017

07:17

x64

Fipexeuperfctrresource.dll

15.1.1261.36

22 240

29-Nov-2017

07:18

x64

Fipexeventsresource.dll

15.1.1261.36

51 920

29-Nov-2017

07:18

x64

Fipexperfctrresource.dll

15.1.1261.36

39 640

29-Nov-2017

07:18

x64

Firewallres.dll

15.1.1261.36

79 528

29-Nov-2017

07:18

x64

Fms.exe

15.1.1261.36

1 356 944

29-Nov-2017

07:18

x64

Forefrontactivedirectoryconnector.exe

15.1.1261.36

118 024

29-Nov-2017

07:15

x64

Fpsdiag.exe

15.1.1261.36

25 760

29-Nov-2017

07:18

x86

Fsccachedfilemanagedlocal.dll

15.1.1261.36

829 152

29-Nov-2017

07:18

x64

Fscconfigsupport.dll

15.1.1261.36

63 688

29-Nov-2017

07:18

x86

Fscconfigurationserver.exe

15.1.1261.36

437 992

29-Nov-2017

07:18

x64

Fscconfigurationserverinterfaces.dll

15.1.1261.36

22 800

29-Nov-2017

07:18

x86

Fsccrypto.dll

15.1.1261.36

215 728

29-Nov-2017

07:18

x64

Fscipcinterfaceslocal.dll

15.1.1261.36

35 528

29-Nov-2017

07:18

x86

Fscipclocal.dll

15.1.1261.36

45 216

29-Nov-2017

07:18

x86

Fscsqmuploader.exe

15.1.1261.36

460 480

29-Nov-2017

07:18

x64

Getucpool.ps1

Nie dotyczy

17 603

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Getvalidengines.ps1

Nie dotyczy

11 114

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Get_antispamfilteringreport.ps1

Nie dotyczy

13 669

29-Nov-2017

07:20

Nie dotyczy

Get_antispamsclhistogram.ps1

Nie dotyczy

12 507

29-Nov-2017

07:20

Nie dotyczy

Get_antispamtopblockedsenderdomains.ps1

Nie dotyczy

13 611

29-Nov-2017

07:20

Nie dotyczy

Get_antispamtopblockedsenderips.ps1

Nie dotyczy

12 647

29-Nov-2017

07:20

Nie dotyczy

Get_antispamtopblockedsenders.ps1

Nie dotyczy

13 366

29-Nov-2017

07:20

Nie dotyczy

Get_antispamtoprblproviders.ps1

Nie dotyczy

12 565

29-Nov-2017

07:20

Nie dotyczy

Get_antispamtoprecipients.ps1

Nie dotyczy

12 666

29-Nov-2017

07:20

Nie dotyczy

Get_dleligibilitylist.ps1

Nie dotyczy

40 196

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Get_exchangeetwtrace.ps1

Nie dotyczy

26 800

29-Nov-2017

07:20

Nie dotyczy

Get_publicfoldermailboxsize.ps1

Nie dotyczy

12 902

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Get_storetrace.ps1

Nie dotyczy

47 931

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Huffman_xpress.dll

15.1.1261.36

39 608

29-Nov-2017

07:16

x64

Importedgeconfig.ps1

Nie dotyczy

75 092

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Import_mailpublicfoldersformigration.ps1

Nie dotyczy

27 384

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Import_retentiontags.ps1

Nie dotyczy

26 678

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Inproxy.dll

15.1.1261.36

92 832

29-Nov-2017

07:15

x64

Installwindowscomponent.ps1

Nie dotyczy

32 387

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Install_antispamagents.ps1

Nie dotyczy

15 805

29-Nov-2017

07:20

Nie dotyczy

Install_odatavirtualdirectory.ps1

Nie dotyczy

15 851

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Interop.activeds.dll.4b7767dc_2e20_4d95_861a_4629cbc0cabc

15.1.1261.36

114 376

29-Nov-2017

07:14

Nie dotyczy

Interop.adsiis.dll.4b7767dc_2e20_4d95_861a_4629cbc0cabc

15.1.1261.36

27 336

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Interop.certenroll.dll

15.1.1261.36

149 720

29-Nov-2017

07:13

x86

Interop.licenseinfointerface.dll

15.1.1261.36

21 240

29-Nov-2017

07:18

x86

Interop.netfw.dll

15.1.1261.36

41 144

29-Nov-2017

07:13

x86

Interop.plalibrary.dll

15.1.1261.36

79 576

29-Nov-2017

07:14

x86

Interop.stdole2.dll.4b7767dc_2e20_4d95_861a_4629cbc0cabc

15.1.1261.36

33 992

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Interop.taskscheduler.dll

15.1.1261.36

53 464

29-Nov-2017

07:14

x86

Interop.wuapilib.dll

15.1.1261.36

67 792

29-Nov-2017

07:15

x86

Interop.xenroll.dll

15.1.1261.36

46 792

29-Nov-2017

07:15

x86

Kerbauth.dll

15.1.1261.36

69 792

29-Nov-2017

07:16

x64

Licenseinfointerface.dll

15.1.1261.36

650 456

29-Nov-2017

07:18

x64

Lpversioning.xml

Nie dotyczy

16 488

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Mailboxdatabasereseedusingspares.ps1

Nie dotyczy

29 796

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Managedavailabilitycrimsonmsg.dll

15.1.1261.36

145 664

29-Nov-2017

07:18

x64

Managedstorediagnosticfunctions.ps1

Nie dotyczy

123 729

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Managescheduledtask.ps1

Nie dotyczy

34 196

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Mce.dll

15.1.1261.36

1 699 984

29-Nov-2017

07:14

x64

Measure_storeusagestatistics.ps1

Nie dotyczy

27 367

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Merge_publicfoldermailbox.ps1

Nie dotyczy

20 495

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Microsoft.database.isam.dll

15.1.1261.36

134 376

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.dkm.proxy.dll

15.1.1261.36

32 976

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.activemonitoring.activemonitoringvariantconfig.dll

15.1.1261.36

75 152

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.activemonitoring.eventlog.dll

15.1.1261.36

24 896

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.addressbook.service.dll

15.1.1261.37

239 904

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.addressbook.service.eventlog.dll

15.1.1261.36

22 856

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.airsync.airsyncmsg.dll

15.1.1261.36

50 456

29-Nov-2017

07:15

x64

Microsoft.exchange.airsync.comon.dll

15.1.1261.36

1 779 464

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.exchange.airsync.dll1

15.1.1261.37

509 680

29-Nov-2017

07:13

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.airsynchandler.dll

15.1.1261.37

83 208

29-Nov-2017

07:17

x86

Microsoft.exchange.anchorservice.dll

15.1.1261.36

142 080

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.antispam.eventlog.dll

15.1.1261.36

30 488

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.antispamupdate.eventlog.dll

15.1.1261.36

22 840

29-Nov-2017

07:15

x64

Microsoft.exchange.antispamupdatesvc.exe

15.1.1261.36

34 072

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.approval.applications.dll

15.1.1261.36

60 712

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.assistants.dll

15.1.1261.36

926 968

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.assistants.eventlog.dll

15.1.1261.36

33 056

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.assistants.interfaces.dll

15.1.1261.36

47 400

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.audit.azureclient.dll

15.1.1261.37

22 288

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.auditlogsearch.eventlog.dll

15.1.1261.36

21 808

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.auditlogsearchservicelet.dll

15.1.1261.37

77 624

29-Nov-2017

07:19

x86

Microsoft.exchange.auditstoragemonitorservicelet.dll

15.1.1261.37

101 704

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.auditstoragemonitorservicelet.eventlog.dll

15.1.1261.36

20 336

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.authadmin.eventlog.dll

15.1.1261.36

22 816

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.authadminservicelet.dll

15.1.1261.37

43 808

29-Nov-2017

07:19

x86

Microsoft.exchange.authservicehostservicelet.dll

15.1.1261.36

22 848

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.autodiscover.configuration.dll

15.1.1261.36

86 336

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.autodiscover.dll

15.1.1261.36

403 200

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.autodiscover.eventlogs.dll

15.1.1261.36

28 464

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.autodiscoverv2.dll

15.1.1261.36

63 760

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.bandwidthmonitorservicelet.dll

15.1.1261.36

21 824

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.batchservice.dll

15.1.1261.36

42 752

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.cabutility.dll

15.1.1261.36

282 880

29-Nov-2017

07:15

x64

Microsoft.exchange.certificatedeployment.eventlog.dll

15.1.1261.36

23 376

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.certificatedeploymentservicelet.dll

15.1.1261.37

33 112

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.certificatenotification.eventlog.dll

15.1.1261.36

20 824

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.certificatenotificationservicelet.dll

15.1.1261.37

30 560

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.clients.common.dll

15.1.1261.36

378 128

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.clients.eventlogs.dll

15.1.1261.36

90 896

29-Nov-2017

07:17

x64

Microsoft.exchange.clients.owa.dll

15.1.1261.37

2 979 072

29-Nov-2017

07:18

x86

Microsoft.exchange.clients.owa2.server.dll

15.1.1261.37

5 012 768

29-Nov-2017

07:17

x86

Microsoft.exchange.clients.owa2.servervariantconfiguration.dll

15.1.1261.36

871 288

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.exchange.clients.security.dll

15.1.1261.37

405 272

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.clients.strings.dll

15.1.1261.36

928 528

29-Nov-2017

07:18

x86

Microsoft.exchange.cluster.bandwidthmonitor.dll

15.1.1261.36

38 712

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.cluster.common.dll

15.1.1261.36

59 152

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.cluster.common.extensions.dll

15.1.1261.36

28 992

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.cluster.diskmonitor.dll

15.1.1261.36

38 168

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.cluster.replay.dll

15.1.1261.36

3 406 608

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.cluster.replicaseeder.dll

15.1.1261.36

115 512

29-Nov-2017

07:15

x64

Microsoft.exchange.cluster.replicavsswriter.dll

15.1.1261.36

295 744

29-Nov-2017

07:15

x64

Microsoft.exchange.cluster.shared.dll

15.1.1261.36

623 368

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.common.agentconfig.transport.dll

15.1.1261.36

91 968

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.exchange.common.componentconfig.transport.dll

15.1.1261.36

1 814 872

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.exchange.common.directory.adagentservicevariantconfig.dll

15.1.1261.36

37 776

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.exchange.common.directory.directoryvariantconfig.dll

15.1.1261.36

454 512

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.exchange.common.directory.domtvariantconfig.dll

15.1.1261.36

32 608

29-Nov-2017

07:18

x86

Microsoft.exchange.common.directory.ismemberofresolverconfig.dll

15.1.1261.36

45 440

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.exchange.common.directory.tenantrelocationvariantconfig.dll

15.1.1261.36

106 904

29-Nov-2017

07:18

x86

Microsoft.exchange.common.directory.topologyservicevariantconfig.dll

15.1.1261.36

55 696

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.exchange.common.diskmanagement.dll

15.1.1261.36

74 536

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.common.dll

15.1.1261.36

179 432

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.exchange.common.encryption.variantconfig.dll

15.1.1261.36

116 056

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.exchange.common.il.dll

15.1.1261.36

20 728

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.exchange.common.inference.dll

15.1.1261.36

136 472

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.common.optics.dll

15.1.1261.36

68 872

29-Nov-2017

07:18

x86

Microsoft.exchange.common.processmanagermsg.dll

15.1.1261.36

26 936

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.common.protocols.popimap.dll

15.1.1261.36

22 328

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.common.search.dll

15.1.1261.36

114 952

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.common.search.eventlog.dll

15.1.1261.36

24 880

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.common.smtp.dll

15.1.1261.36

58 104

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.common.suiteservices.suiteservicesvariantconfig.dll

15.1.1261.36

43 928

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.exchange.common.transport.azure.dll

15.1.1261.36

34 608

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.common.transport.monitoringconfig.dll

15.1.1261.36

1 037 664

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.commonmsg.dll

15.1.1261.36

36 080

29-Nov-2017

07:18

x64

Microsoft.exchange.compliance.auditlogpumper.messages.dll

15.1.1261.36

20 320

29-Nov-2017

07:19

x64

Microsoft.exchange.compliance.auditservice.core.dll

15.1.1261.37

187 720

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.compliance.auditservice.messages.dll

15.1.1261.36

37 208

29-Nov-2017

07:15

x64

Microsoft.exchange.compliance.common.dll

15.1.1261.36

29 464

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.compliance.crimsonevents.dll

15.1.1261.36

92 992

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.compliance.dll

15.1.1261.36

48 376

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.exchange.compliance.recordreview.dll

15.1.1261.36

45 360

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.compliance.supervision.dll

15.1.1261.36

57 648

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.compliance.taskcreator.dll

15.1.1261.36

40 240

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.compliance.taskdistributioncommon.dll

15.1.1261.36

1 096 544

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.compliance.taskdistributionfabric.dll

15.1.1261.36

213 856

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.compliance.taskplugins.dll

15.1.1261.36

217 904

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.compression.dll

15.1.1261.36

24 320

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.configuration.certificateauth.dll

15.1.1261.36

44 880

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.configuration.certificateauth.eventlog.dll

15.1.1261.36

21 360

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.configuration.core.dll

15.1.1261.36

152 864

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.configuration.core.eventlog.dll

15.1.1261.36

21 320

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.configuration.delegatedauth.dll

15.1.1261.36

60 232

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.configuration.delegatedauth.eventlog.dll

15.1.1261.36

22 888

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.configuration.diagnosticsmodules.dll

15.1.1261.36

30 552

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.configuration.diagnosticsmodules.eventlog.dll

15.1.1261.36

20 352

29-Nov-2017

07:19

x64

Microsoft.exchange.configuration.failfast.dll

15.1.1261.36

61 744

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.configuration.failfast.eventlog.dll

15.1.1261.36

20 816

29-Nov-2017

07:19

x64

Microsoft.exchange.configuration.objectmodel.dll

15.1.1261.36

1 846 584

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.configuration.objectmodel.eventlog.dll

15.1.1261.36

37 216

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.configuration.redirectionmodule.dll

15.1.1261.36

75 600

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.configuration.redirectionmodule.eventlog.dll

15.1.1261.36

22 392

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.configuration.remotepowershellbackendcmdletproxymodule.dll

15.1.1261.36

28 592

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.configuration.remotepowershellbackendcmdletproxymodule.eventlog.dll

15.1.1261.36

20 440

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.connectiondatacollector.dll

15.1.1261.36

33 080

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.connections.common.dll

15.1.1261.36

176 408

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.connections.eas.dll

15.1.1261.36

334 096

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.connections.imap.dll

15.1.1261.36

181 016

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.connections.pop.dll

15.1.1261.36

78 096

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.contentfilter.wrapper.exe

15.1.1261.36

210 728

29-Nov-2017

07:18

x64

Microsoft.exchange.context.client.dll

15.1.1261.36

34 064

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.context.configuration.dll

15.1.1261.36

53 536

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.context.core.dll

15.1.1261.36

51 456

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.context.datamodel.dll

15.1.1261.36

51 480

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.core.strings.dll

15.1.1261.36

1 094 400

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.exchange.core.timezone.dll

15.1.1261.36

63 232

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.exchange.data.applicationlogic.deep.dll

15.1.1261.36

333 632

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.data.applicationlogic.dll

15.1.1261.36

3 327 272

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.data.applicationlogic.eventlog.dll

15.1.1261.36

42 832

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.data.applicationlogic.monitoring.ifx.dll

15.1.1261.36

24 936

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.data.connectors.dll

15.1.1261.36

171 280

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.exchange.data.consumermailboxprovisioning.dll

15.1.1261.36

623 448

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.data.directory.dll

15.1.1261.36

7 756 552

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.data.directory.eventlog.dll

15.1.1261.36

87 352

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.data.dll

15.1.1261.36

1 791 200

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.exchange.data.groupmailboxaccesslayer.dll

15.1.1261.36

1 227 592

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.data.ha.dll

15.1.1261.36

350 440

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.exchange.data.imageanalysis.dll

15.1.1261.36

112 928

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.exchange.data.mailboxfeatures.dll

15.1.1261.36

22 824

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.data.mailboxloadbalance.dll

15.1.1261.36

230 192

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.data.mapi.dll

15.1.1261.36

193 776

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.data.metering.contracts.dll

15.1.1261.36

46 896

29-Nov-2017

07:18

x86

Microsoft.exchange.data.metering.dll

15.1.1261.36

126 216

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.data.msosyncxsd.dll

15.1.1261.36

975 120

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.data.notification.dll

15.1.1261.36

145 176

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.data.personaldataplatform.dll

15.1.1261.36

776 504

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.data.providers.dll

15.1.1261.36

146 696

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.data.provisioning.dll

15.1.1261.36

63 768

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.data.rightsmanagement.dll

15.1.1261.36

430 880

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.data.scheduledtimers.dll

15.1.1261.36

39 712

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.data.storage.clientstrings.dll

15.1.1261.36

253 760

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.data.storage.dll

15.1.1261.36

11 548 416

29-Nov-2017

07:18

x86

Microsoft.exchange.data.storage.eventlog.dll

15.1.1261.36

44 328

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.data.storageconfigurationresources.dll

15.1.1261.36

662 880

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.exchange.data.storeobjects.dll

15.1.1261.36

175 896

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.exchange.data.throttlingservice.client.dll

15.1.1261.36

43 336

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.data.throttlingservice.client.eventlog.dll

15.1.1261.36

21 360

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.data.throttlingservice.eventlog.dll

15.1.1261.36

21 328

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.datacenter.management.activemonitoring.recoveryservice.eventlog.dll

15.1.1261.36

21 976

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.datacenterstrings.dll

15.1.1261.37

79 632

29-Nov-2017

07:20

x86

Microsoft.exchange.delivery.eventlog.dll

15.1.1261.36

20 248

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.diagnostics.certificatelogger.dll

15.1.1261.36

30 032

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.dll

15.1.1261.36

1 786 616

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.performancelogger.dll

15.1.1261.36

31 056

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.service.common.dll

15.1.1261.36

553 280

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.service.eventlog.dll

15.1.1261.36

222 536

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.diagnostics.service.exchangejobs.dll

15.1.1261.36

194 392

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.service.exe

15.1.1261.36

151 840

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.service.fuseboxperfcounters.dll

15.1.1261.36

34 680

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.diagnosticsaggregation.eventlog.dll

15.1.1261.36

20 824

29-Nov-2017

07:19

x64

Microsoft.exchange.diagnosticsaggregationservicelet.dll

15.1.1261.36

56 664

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.directory.topologyservice.eventlog.dll

15.1.1261.36

35 168

29-Nov-2017

07:19

x64

Microsoft.exchange.directory.topologyservice.exe

15.1.1261.36

215 872

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.disklocker.events.dll

15.1.1261.36

96 024

29-Nov-2017

07:15

x64

Microsoft.exchange.disklocker.interop.dll

15.1.1261.36

39 704

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.drumtesting.calendarmigration.dll

15.1.1261.36

53 072

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.drumtesting.common.dll

15.1.1261.36

25 880

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.dxstore.dll

15.1.1261.36

480 496

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.dxstore.ha.events.dll

15.1.1261.36

213 272

29-Nov-2017

07:15

x64

Microsoft.exchange.dxstore.ha.instance.exe

15.1.1261.36

43 808

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.eac.flighting.dll

15.1.1261.36

137 472

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.exchange.edgecredentialsvc.exe

15.1.1261.36

28 952

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.edgesync.common.dll

15.1.1261.36

155 408

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.edgesync.datacenterproviders.dll

15.1.1261.36

227 144

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.edgesync.eventlog.dll

15.1.1261.36

31 000

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.edgesyncsvc.exe

15.1.1261.36

104 696

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.ediscovery.export.dll

15.1.1261.37

1 273 616

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.ediscovery.export.dll.deploy

15.1.1261.37

1 273 616

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.ediscovery.exporttool.application

Nie dotyczy

16 176

29-Nov-2017

07:20

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.ediscovery.exporttool.exe.deploy

15.1.1261.37

94 504

29-Nov-2017

07:20

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.ediscovery.exporttool.manifest

Nie dotyczy

66 430

29-Nov-2017

07:20

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.ediscovery.exporttool.strings.dll.deploy

15.1.1261.37

59 720

29-Nov-2017

07:20

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.ediscovery.mailboxsearch.dll

15.1.1261.37

300 856

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.entities.birthdaycalendar.dll

15.1.1261.36

79 680

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.entities.booking.defaultservicesettings.dll

15.1.1261.36

53 104

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.entities.booking.dll

15.1.1261.36

224 528

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.entities.booking.management.dll

15.1.1261.36

85 320

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.entities.bookings.dll

15.1.1261.36

42 776

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.entities.calendaring.dll

15.1.1261.36

936 232

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.entities.common.dll

15.1.1261.36

333 072

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.entities.connectors.dll

15.1.1261.36

59 680

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.entities.contentsubmissions.dll

15.1.1261.36

38 720

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.entities.context.dll

15.1.1261.36

56 592

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.entities.datamodel.dll

15.1.1261.36

857 368

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.entities.fileproviders.dll

15.1.1261.36

298 800

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.entities.foldersharing.dll

15.1.1261.36

45 872

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.entities.holidaycalendars.dll

15.1.1261.36

83 264

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.entities.insights.dll

15.1.1261.36

173 848

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.entities.meetinglocation.dll

15.1.1261.36

1 493 304

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.entities.meetingparticipants.dll

15.1.1261.36

129 352

29-Nov-2017

07:18

x86

Microsoft.exchange.entities.meetingtimecandidates.dll

15.1.1261.36

12 334 416

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.entities.onlinemeetings.dll

15.1.1261.36

271 160

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.entities.people.dll

15.1.1261.36

44 816

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.entities.peopleinsights.dll

15.1.1261.36

193 328

29-Nov-2017

07:18

x86

Microsoft.exchange.entities.reminders.dll

15.1.1261.36

71 448

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.entities.schedules.dll

15.1.1261.36

90 392

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.entities.shellservice.dll

15.1.1261.36

70 952

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.entities.tasks.dll

15.1.1261.36

106 760

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.entities.xrm.dll

15.1.1261.36

146 688

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.entityextraction.calendar.dll

15.1.1261.36

272 184

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.eserepl.common.dll

15.1.1261.36

22 280

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.eserepl.configuration.dll

15.1.1261.36

22 824

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.eserepl.dll

15.1.1261.36

136 944

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.ews.configuration.dll

15.1.1261.36

250 648

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.exchangecertificate.eventlog.dll

15.1.1261.36

20 296

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.exchangecertificateservicelet.dll

15.1.1261.37

43 848

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.extensibility.internal.dll

15.1.1261.36

650 032

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.exchange.extensibility.partner.dll

15.1.1261.36

44 328

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.exchange.federateddirectory.dll

15.1.1261.37

151 328

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.ffosynclogmsg.dll

15.1.1261.36

20 224

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.frontendhttpproxy.dll

15.1.1261.37

597 784

29-Nov-2017

07:18

x86

Microsoft.exchange.frontendhttpproxy.eventlogs.dll

15.1.1261.36

21 824

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.frontendtransport.monitoring.dll

15.1.1261.37

37 192

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.griffin.variantconfiguration.dll

15.1.1261.36

104 256

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.hathirdpartyreplication.dll

15.1.1261.36

49 456

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.helpprovider.dll

15.1.1261.36

45 824

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.addressfinder.dll

15.1.1261.36

60 720

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.common.dll

15.1.1261.36

169 752

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.diagnostics.dll

15.1.1261.36

64 808

29-Nov-2017

07:18

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.flighting.dll

15.1.1261.36

210 720

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.passivemonitor.dll

15.1.1261.36

24 888

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.proxyassistant.dll

15.1.1261.36

37 688

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.routerefresher.dll

15.1.1261.36

45 880

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.routeselector.dll

15.1.1261.36

55 600

29-Nov-2017

07:18

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.routing.dll

15.1.1261.36

187 672

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.httpredirectmodules.dll

15.1.1261.37

43 808

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.httputilities.dll

15.1.1261.36

33 024

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.hygiene.data.dll

15.1.1261.36

1 840 896

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.hygiene.diagnosisutil.dll

15.1.1261.36

61 736

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.hygiene.eopinstantprovisioning.dll

15.1.1261.37

42 832

29-Nov-2017

07:18

x86

Microsoft.exchange.idserialization.dll

15.1.1261.36

42 760

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.imap4.eventlog.dll

15.1.1261.36

25 360

29-Nov-2017

07:19

x64

Microsoft.exchange.imap4.eventlog.dll.fe

15.1.1261.36

25 360

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.imap4.exe

15.1.1261.36

270 056

29-Nov-2017

07:19

x86

Microsoft.exchange.imap4.exe.fe

15.1.1261.36

270 056

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.imap4service.exe

15.1.1261.36

32 000

29-Nov-2017

07:19

x86

Microsoft.exchange.imap4service.exe.fe

15.1.1261.36

32 000

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.imapconfiguration.dl1

15.1.1261.36

60 184

29-Nov-2017

07:13

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.inference.common.dll

15.1.1261.36

221 456

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.inference.hashtagsrelevance.dll

15.1.1261.36

39 240

29-Nov-2017

07:16

x64

Microsoft.exchange.inference.peoplerelevance.dll

15.1.1261.36

289 080

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.inference.ranking.dll

15.1.1261.36

25 880

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.inference.safetylibrary.dll

15.1.1261.36

90 928

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.inference.service.eventlog.dll

15.1.1261.36

22 336

29-Nov-2017

07:19

x64

Microsoft.exchange.infoworker.assistantsclientresources.dll

15.1.1261.36

98 664

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.infoworker.common.dll

15.1.1261.36

1 843 480

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.infoworker.eventlog.dll

15.1.1261.36

78 624

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.infoworker.meetingvalidator.dll

15.1.1261.36

182 600

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.instantmessaging.dll

15.1.1261.36

53 008

29-Nov-2017

07:17

x86

Microsoft.exchange.irm.formprotector.dll

15.1.1261.36

166 680

29-Nov-2017

07:16

x64

Microsoft.exchange.irm.msoprotector.dll

15.1.1261.36

58 136

29-Nov-2017

07:16

x64

Microsoft.exchange.irm.ofcprotector.dll

15.1.1261.36

53 016

29-Nov-2017

07:16

x64

Microsoft.exchange.isam.databasemanager.dll

15.1.1261.36

37 672

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.isam.esebcli.dll

15.1.1261.36

107 280

29-Nov-2017

07:16

x64

Microsoft.exchange.jobqueue.eventlog.dll

15.1.1261.36

20 248

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.jobqueueservicelet.dll

15.1.1261.37

278 296

29-Nov-2017

07:19

x86

Microsoft.exchange.killswitch.dll

15.1.1261.36

27 896

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.exchange.killswitchconfiguration.dll

15.1.1261.36

40 752

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.auditing.dll

15.1.1261.36

25 416

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.certificatelog.dll

15.1.1261.36

22 376

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.cmdletinfralog.dll

15.1.1261.36

34 664

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.easlog.dll

15.1.1261.36

37 704

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.ecplog.dll

15.1.1261.36

29 512

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.eventlog.dll

15.1.1261.36

73 552

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.ewslog.dll

15.1.1261.36

36 680

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.griffinperfcounter.dll

15.1.1261.36

27 000

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.groupescalationlog.dll

15.1.1261.36

27 512

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.httpproxylog.dll

15.1.1261.36

26 464

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.hxservicelog.dll

15.1.1261.36

41 312

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.iislog.dll

15.1.1261.36

110 920

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.lameventlog.dll

15.1.1261.36

38 752

29-Nov-2017

07:18

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.migrationlog.dll

15.1.1261.36

22 368

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.oabdownloadlog.dll

15.1.1261.36

28 008

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.oauthcafelog.dll

15.1.1261.36

23 392

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.outlookservicelog.dll

15.1.1261.36

56 176

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.owaclientlog.dll

15.1.1261.36

51 552

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.owalog.dll

15.1.1261.36

45 384

29-Nov-2017

07:19

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.perflog.dll

15.1.1261.36

10 382 160

29-Nov-2017

07:18

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.pfassistantlog.dll

15.1.1261.36

36 192

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.rca.dll

15.1.1261.36

28 472

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.restlog.dll

15.1.1261.36

31 056

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.store.dll

15.1.1261.36

22 336

29-Nov-2017

07:19

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.transportsynchealthlog.dll

15.1.1261.36

29 072

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.core.dll

15.1.1261.36

96 528

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.auditing.dll

15.1.1261.36

27 992

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.certificatelog.dll

15.1.1261.36

33 648

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.cmdletinfralog.dll

15.1.1261.36

28 528

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.common.dll

15.1.1261.36

35 152

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.easlog.dll

15.1.1261.36

35 656

29-Nov-2017

07:19

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.errordetection.dll

15.1.1261.36

43 376

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.ewslog.dll

15.1.1261.36

23 888

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.griffinperfcounter.dll

15.1.1261.36

27 008

29-Nov-2017

07:19

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.groupescalationlog.dll

15.1.1261.36

22 400

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.httpproxylog.dll

15.1.1261.36

24 424

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.hxservicelog.dll

15.1.1261.36

26 984

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.iislog.dll

15.1.1261.36

64 328

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.migrationlog.dll

15.1.1261.36

24 936

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.oabdownloadlog.dll

15.1.1261.36

25 968

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.oauthcafelog.dll

15.1.1261.36

23 400

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.outlookservicelog.dll

15.1.1261.36

24 440

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.owaclientlog.dll

15.1.1261.36

22 368

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.owalog.dll

15.1.1261.36

22 352

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.perflog.dll

15.1.1261.36

59 728

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.pfassistantlog.dll

15.1.1261.36

25 456

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.rca.dll

15.1.1261.36

41 280

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.restlog.dll

15.1.1261.36

24 400

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.store.dll

15.1.1261.36

25 928

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.transportsynchealthlog.dll

15.1.1261.36

50 576

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.loguploader.dll

15.1.1261.36

172 288

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.loguploaderproxy.dll

15.1.1261.36

61 712

29-Nov-2017

07:18

x86

Microsoft.exchange.mailboxassistants.assistants.dll

15.1.1261.37

8 958 280

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.mailboxassistants.attachmentthumbnail.dll

15.1.1261.36

40 296

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.mailboxassistants.common.dll

15.1.1261.36

131 384

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.mailboxassistants.crimsonevents.dll

15.1.1261.36

89 952

29-Nov-2017

07:18

x64

Microsoft.exchange.mailboxassistants.eventlog.dll

15.1.1261.36

21 312

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.mailboxassistants.rightsmanagement.dll

15.1.1261.36

36 192

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.mailboxloadbalance.dll

15.1.1261.37

660 248

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.mailboxloadbalance.serverstrings.dll

15.1.1261.36

69 464

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.calendarsyncprovider.dll

15.1.1261.36

180 112

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.common.dll

15.1.1261.36

2 771 288

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.complianceprovider.dll

15.1.1261.37

59 784

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.contactsyncprovider.dll

15.1.1261.36

158 608

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.dll

15.1.1261.37

961 344

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.easprovider.dll

15.1.1261.36

190 312

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.eventlog.dll

15.1.1261.36

38 752

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.googledocprovider.dll

15.1.1261.36

46 984

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.imapprovider.dll

15.1.1261.36

112 496

29-Nov-2017

07:19

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.mapiprovider.dll

15.1.1261.36

101 744

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.popprovider.dll

15.1.1261.36

50 544

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.proxyclient.dll

15.1.1261.36

25 968

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.proxyservice.dll

15.1.1261.37

178 544

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.pstprovider.dll

15.1.1261.37

109 416

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.remoteprovider.dll

15.1.1261.36

105 848

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.storageprovider.dll

15.1.1261.36

190 336

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.syncprovider.dll

15.1.1261.36

50 544

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.xml.dll

15.1.1261.36

454 480

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.xrmprovider.dll

15.1.1261.36

95 088

29-Nov-2017

07:19

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransport.monitoring.dll

15.1.1261.37

113 472

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransport.storedriveragents.dll

15.1.1261.36

365 920

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransport.storedrivercommon.dll

15.1.1261.36

204 640

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransport.storedriverdelivery.dll

15.1.1261.36

559 976

29-Nov-2017

07:18

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransport.storedriverdelivery.eventlog.dll

15.1.1261.36

24 464

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.mailboxtransport.submission.eventlog.dll

15.1.1261.36

22 888

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.mailboxtransport.submission.storedriversubmission.dll

15.1.1261.36

328 096

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransport.submission.storedriversubmission.eventlog.dll

15.1.1261.36

25 032

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.mailboxtransport.syncdelivery.dll

15.1.1261.36

52 560

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransportwatchdogservicelet.dll

15.1.1261.36

25 440

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransportwatchdogservicelet.eventlog.dll

15.1.1261.36

19 848

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.managedlexruntime.mppgruntime.dll

15.1.1261.36

27 984

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.management.activedirectory.dll

15.1.1261.36

420 672

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.exchange.management.classificationdefinitions.dll

15.1.1261.36

1 276 776

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.management.compliancepolicy.dll

15.1.1261.36

46 400

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.management.controlpanel.basics.dll

15.1.1261.36

440 144

29-Nov-2017

07:18

x86

Microsoft.exchange.management.controlpanel.dll

15.1.1261.37

4 564 784

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.management.controlpanel.owaoptionstrings.dll

15.1.1261.36

267 640

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.management.controlpanelmsg.dll

15.1.1261.36

40 768

29-Nov-2017

07:15

x64

Microsoft.exchange.management.deployment.analysis.dll

15.1.1261.36

101 200

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.management.deployment.dll

15.1.1261.36

591 144

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.management.deployment.xml.dll

15.1.1261.36

3 559 744

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.management.detailstemplates.dll

15.1.1261.37

75 072

29-Nov-2017

07:19

x86

Microsoft.exchange.management.dll

15.1.1261.37

16 368 888

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.management.edge.systemmanager.dll

15.1.1261.37

65 872

29-Nov-2017

07:19

x86

Microsoft.exchange.management.infrastructure.asynchronoustask.dll

15.1.1261.37

31 104

29-Nov-2017

07:18

x86

Microsoft.exchange.management.jitprovisioning.dll

15.1.1261.36

108 864

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.management.migration.dll

15.1.1261.37

549 672

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.management.mobility.dll

15.1.1261.37

311 576

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.management.nativeresources.dll

15.1.1261.36

139 072

29-Nov-2017

07:15

x64

Microsoft.exchange.management.powershell.support.dll

15.1.1261.37

419 144

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.management.provisioning.dll

15.1.1261.37

282 928

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.management.psdirectinvoke.dll

15.1.1261.37

77 632

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.management.rbacdefinition.dll

15.1.1261.36

7 861 560

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.management.recipient.dll

15.1.1261.37

1 494 312

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.management.reportingwebservice.dll

15.1.1261.37

152 400

29-Nov-2017

07:19

x86

Microsoft.exchange.management.reportingwebservice.eventlog.dll

15.1.1261.36

20 856

29-Nov-2017

07:19

x64

Microsoft.exchange.management.snapin.esm.dll

15.1.1261.37

78 632

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.management.systemmanager.dll

15.1.1261.37

1 246 008

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.management.transport.dll

15.1.1261.37

1 867 040

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.managementgui.dll

15.1.1261.36

5 232 904

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.managementmsg.dll

15.1.1261.36

43 264

29-Nov-2017

07:19

x64

Microsoft.exchange.mapihttpclient.dll

15.1.1261.36

126 216

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.exchange.mapihttphandler.dll

15.1.1261.37

214 288

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.messagesecurity.dll

15.1.1261.36

86 792

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.messagesecurity.messagesecuritymsg.dll

15.1.1261.36

24 416

29-Nov-2017

07:15

x64

Microsoft.exchange.messagingpolicies.dlppolicyagent.dll

15.1.1261.36

163 672

29-Nov-2017

07:19

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.edgeagents.dll

15.1.1261.36

73 032

29-Nov-2017

07:17

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.eventlog.dll

15.1.1261.36

37 696

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.messagingpolicies.filtering.dll

15.1.1261.36

65 344

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.hygienerules.dll

15.1.1261.36

36 688

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.journalagent.dll

15.1.1261.36

182 608

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.redirectionagent.dll

15.1.1261.36

35 680

29-Nov-2017

07:19

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.retentionpolicyagent.dll

15.1.1261.36

82 288

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.rmsvcagent.dll

15.1.1261.36

214 344

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.rules.dll

15.1.1261.36

446 264

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.supervisoryreviewagent.dll

15.1.1261.36

90 488

29-Nov-2017

07:21

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.transportruleagent.dll

15.1.1261.36

42 344

29-Nov-2017

07:18

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.unifiedpolicycommon.dll

15.1.1261.36

60 264

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.unjournalagent.dll

15.1.1261.36

103 768

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.migration.dll

15.1.1261.36

1 117 944

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.migrationworkflowservice.eventlog.dll

15.1.1261.36

21 848

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.mobiledriver.dll

15.1.1261.36

142 592

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.monitoring.activemonitoring.local.components.dll

15.1.1261.37

5 140 880

29-Nov-2017

07:18

x86

Microsoft.exchange.monitoring.servicecontextprovider.dll

15.1.1261.36

26 976

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.mrsmlbconfiguration.dll

15.1.1261.36

74 520

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.net.dll

15.1.1261.36

5 083 352

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.exchange.net.rightsmanagement.dll

15.1.1261.36

273 184

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.exchange.networksettings.dll

15.1.1261.36

44 816

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.notifications.broker.eventlog.dll

15.1.1261.36

21 328

29-Nov-2017

07:19

x64

Microsoft.exchange.notifications.broker.exe

15.1.1261.37

553 256

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.oabauthmodule.dll

15.1.1261.36

27 912

29-Nov-2017

07:19

x86

Microsoft.exchange.oabrequesthandler.dll

15.1.1261.36

113 432

29-Nov-2017

07:18

x86

Microsoft.exchange.oauth.core.dll

15.1.1261.36

298 232

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.objectstoreclient.dll

15.1.1261.36

24 344

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.odata.configuration.dll

15.1.1261.36

263 456

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.odata.dll

15.1.1261.37

2 954 464

29-Nov-2017

07:17

x86

Microsoft.exchange.officegraph.common.dll

15.1.1261.36

92 952

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.officegraph.grain.dll

15.1.1261.36

108 824

29-Nov-2017

07:18

x86

Microsoft.exchange.officegraph.graincow.dll

15.1.1261.36

45 344

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.officegraph.graineventbasedassistants.dll

15.1.1261.36

43 368

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.officegraph.grainpropagationengine.dll

15.1.1261.36

64 864

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.officegraph.graintransactionstorage.dll

15.1.1261.36

154 464

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.officegraph.graintransportdeliveryagent.dll

15.1.1261.36

34 168

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.officegraph.graphstore.dll

15.1.1261.36

192 816

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.officegraph.permailboxkeys.dll

15.1.1261.36

33 600

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.officegraph.secondarycopyquotamanagement.dll

15.1.1261.36

40 824

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.officegraph.secondaryshallowcopylocation.dll

15.1.1261.36

62 840

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.officegraph.security.dll

15.1.1261.36

153 896

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.officegraph.semanticgraph.dll

15.1.1261.36

198 968

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.officegraph.tasklogger.dll

15.1.1261.36

40 752

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.partitioncache.dll

15.1.1261.36

35 080

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.passivemonitoringsettings.dll

15.1.1261.36

39 744

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.photogarbagecollectionservicelet.dll

15.1.1261.36

22 360

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.pop3.eventlog.dll

15.1.1261.36

24 320

29-Nov-2017

07:19

x64

Microsoft.exchange.pop3.eventlog.dll.fe

15.1.1261.36

24 320

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.pop3.exe

15.1.1261.36

114 400

29-Nov-2017

07:19

x86

Microsoft.exchange.pop3.exe.fe

15.1.1261.36

114 400

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.pop3service.exe

15.1.1261.36

31 992

29-Nov-2017

07:19

x86

Microsoft.exchange.pop3service.exe.fe

15.1.1261.36

31 992

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.popconfiguration.dl1

15.1.1261.36

49 936

29-Nov-2017

07:13

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.popimap.core.dll

15.1.1261.36

271 104

29-Nov-2017

07:19

x86

Microsoft.exchange.popimap.core.dll.fe

15.1.1261.36

271 104

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.powersharp.dll

15.1.1261.36

365 296

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.powersharp.management.dll

15.1.1261.37

4 161 832

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.powershell.configuration.dll

15.1.1261.37

321 848

29-Nov-2017

07:16

x64

Microsoft.exchange.powershell.rbachostingtools.dll

15.1.1261.37

48 448

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.protectedservicehost.exe

15.1.1261.36

37 664

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.protocols.fasttransfer.dll

15.1.1261.36

142 128

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.protocols.mapi.dll

15.1.1261.36

442 640

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.provisioning.eventlog.dll

15.1.1261.36

21 288

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.provisioningagent.dll

15.1.1261.37

231 192

29-Nov-2017

07:19

x86

Microsoft.exchange.provisioningservicelet.dll

15.1.1261.37

112 944

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.pst.dll

15.1.1261.37

175 832

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.pst.dll.deploy

15.1.1261.37

175 832

29-Nov-2017

07:16

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.pswsclient.dll

15.1.1261.36

265 976

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.publicfolders.dll

15.1.1261.36

78 592

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.exchange.pushnotifications.crimsonevents.dll

15.1.1261.36

223 072

29-Nov-2017

07:18

x64

Microsoft.exchange.pushnotifications.dll

15.1.1261.36

113 944

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.pushnotifications.publishers.dll

15.1.1261.36

432 968

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.pushnotifications.server.dll

15.1.1261.36

77 624

29-Nov-2017

07:18

x86

Microsoft.exchange.query.analysis.dll

15.1.1261.36

53 512

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.query.configuration.dll

15.1.1261.36

204 064

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.query.core.dll

15.1.1261.36

168 696

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.query.ranking.dll

15.1.1261.36

341 256

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.query.retrieval.dll

15.1.1261.36

151 824

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.query.suggestions.dll

15.1.1261.36

102 168

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.realtimeanalyticspublisherservicelet.dll

15.1.1261.36

133 480

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.relevance.core.dll

15.1.1261.36

69 904

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.relevance.data.dll

15.1.1261.36

43 784

29-Nov-2017

07:16

x64

Microsoft.exchange.relevance.mailtagger.dll

15.1.1261.36

24 864

29-Nov-2017

07:16

x64

Microsoft.exchange.relevance.people.dll

15.1.1261.36

9 658 640

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.relevance.peopleindex.dll

15.1.1261.36

20 773 152

29-Nov-2017

07:18

x64

Microsoft.exchange.relevance.peopleranker.dll

15.1.1261.36

43 824

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.relevance.perm.dll

15.1.1261.36

100 624

29-Nov-2017

07:16

x64

Microsoft.exchange.relevance.sassuggest.dll

15.1.1261.36

35 624

29-Nov-2017

07:18

x64

Microsoft.exchange.relevance.upm.dll

15.1.1261.36

77 576

29-Nov-2017

07:16

x64

Microsoft.exchange.routing.client.dll

15.1.1261.36

22 792

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.routing.eventlog.dll

15.1.1261.36

20 240

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.routing.server.exe

15.1.1261.36

66 312

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.rpc.dll

15.1.1261.36

1 645 288

29-Nov-2017

07:13

x64

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.dll

15.1.1261.36

213 776

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.exmonhandler.dll

15.1.1261.36

67 400

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.handler.dll

15.1.1261.36

522 544

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.monitoring.dll

15.1.1261.36

168 248

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.parser.dll

15.1.1261.36

728 880

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.server.dll

15.1.1261.36

241 968

29-Nov-2017

07:18

x86

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.service.eventlog.dll

15.1.1261.36

27 992

29-Nov-2017

07:19

x64

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.service.exe

15.1.1261.37

42 296

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.rpchttpmodules.dll

15.1.1261.36

49 416

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.rpcoverhttpautoconfig.dll

15.1.1261.37

63 272

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.rpcoverhttpautoconfig.eventlog.dll

15.1.1261.36

34 640

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.rules.common.dll

15.1.1261.36

137 472

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.saclwatcher.eventlog.dll

15.1.1261.36

21 792

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.saclwatcherservicelet.dll

15.1.1261.36

27 432

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.safehtml.dll

15.1.1261.36

28 400

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.sandbox.activities.dll

15.1.1261.36

274 712

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.sandbox.contacts.dll

15.1.1261.36

118 040

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.sandbox.core.dll

15.1.1261.36

119 544

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.sandbox.services.dll

15.1.1261.36

630 040

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.search.bigfunnel.dll

15.1.1261.36

167 704

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.search.bigfunnel.eventlog.dll

15.1.1261.36

19 256

29-Nov-2017

07:16

x64

Microsoft.exchange.search.blingwrapper.dll

15.1.1261.36

26 400

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.search.core.dll

15.1.1261.36

216 320

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.search.ediscoveryquery.dll

15.1.1261.36

24 880

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.search.engine.dll

15.1.1261.36

103 680

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.search.fast.configuration.dll

15.1.1261.36

23 864

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.search.fast.dll

15.1.1261.36

442 112

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.search.files.dll

15.1.1261.36

272 640

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.search.flighting.dll

15.1.1261.36

32 016

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.search.mdb.dll

15.1.1261.36

226 040

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.search.service.exe

15.1.1261.36

33 544

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.security.applicationencryption.dll

15.1.1261.36

168 272

29-Nov-2017

07:18

x86

Microsoft.exchange.security.dll

15.1.1261.36

1 535 728

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.security.msarpsservice.exe

15.1.1261.36

26 416

29-Nov-2017

07:19

x86

Microsoft.exchange.security.securitymsg.dll

15.1.1261.36

35 624

29-Nov-2017

07:16

x64

Microsoft.exchange.server.storage.admininterface.dll

15.1.1261.36

229 704

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.server.storage.common.dll

15.1.1261.36

1 104 680

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.server.storage.diagnostics.dll

15.1.1261.36

218 944

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.server.storage.directoryservices.dll

15.1.1261.36

120 664

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.server.storage.esebackinterop.dll

15.1.1261.36

89 944

29-Nov-2017

07:16

x64

Microsoft.exchange.server.storage.eventlog.dll

15.1.1261.36

87 856

29-Nov-2017

07:16

x64

Microsoft.exchange.server.storage.fulltextindex.dll

15.1.1261.36

73 544

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.server.storage.ha.dll

15.1.1261.36

88 344

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.server.storage.lazyindexing.dll

15.1.1261.36

212 296

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.server.storage.logicaldatamodel.dll

15.1.1261.36

1 177 424

29-Nov-2017

07:19

x86

Microsoft.exchange.server.storage.mapidisp.dll

15.1.1261.36

502 064

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.server.storage.multimailboxsearch.dll

15.1.1261.36

54 616

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.server.storage.physicalaccess.dll

15.1.1261.36

842 568

29-Nov-2017

07:19

x86

Microsoft.exchange.server.storage.propertydefinitions.dll

15.1.1261.36

1 219 936

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.server.storage.propertytag.dll

15.1.1261.36

37 696

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.server.storage.rpcproxy.dll

15.1.1261.36

127 792

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.server.storage.storecommonservices.dll

15.1.1261.36

1 010 016

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.server.storage.storeintegritycheck.dll

15.1.1261.36

114 016

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.server.storage.workermanager.dll

15.1.1261.36

41 800

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.server.storage.xpress.dll

15.1.1261.36

26 408

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.servicehost.eventlog.dll

15.1.1261.36

21 800

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.servicehost.exe

15.1.1261.36

67 320

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.servicelets.globallocatorcache.dll

15.1.1261.36

57 680

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.servicelets.globallocatorcache.eventlog.dll

15.1.1261.36

21 360

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.servicelets.unifiedpolicysyncservicelet.eventlog.dll

15.1.1261.36

21 400

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.services.common.dll

15.1.1261.36

74 000

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.services.dll

15.1.1261.37

8 542 960

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.services.eventlogs.dll

15.1.1261.36

37 152

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.services.ewshandler.dll

15.1.1261.37

634 656

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.services.ewsserialization.dll

15.1.1261.37

1 682 744

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.services.json.dll

15.1.1261.37

300 808

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.services.messaging.dll

15.1.1261.37

50 456

29-Nov-2017

07:18

x86

Microsoft.exchange.services.onlinemeetings.dll

15.1.1261.36

239 928

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.services.surface.dll

15.1.1261.37

182 032

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.services.wcf.dll

15.1.1261.37

128 256

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.setup.acquirelanguagepack.dll

15.1.1261.36

63 800

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.setup.bootstrapper.common.dll

15.1.1261.36

101 696

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.setup.common.dll

15.1.1261.37

304 384

29-Nov-2017

07:19

x86

Microsoft.exchange.setup.commonbase.dll

15.1.1261.37

42 768

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.setup.console.dll

15.1.1261.37

34 048

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.setup.gui.dll

15.1.1261.37

122 104

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.setup.parser.dll

15.1.1261.37

61 184

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.setup.signverfwrapper.dll

15.1.1261.36

82 232

29-Nov-2017

07:19

x64

Microsoft.exchange.sharedcache.caches.dll

15.1.1261.36

149 280

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.sharedcache.client.dll

15.1.1261.36

32 024

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.sharedcache.eventlog.dll

15.1.1261.36

22 304

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.sharedcache.exe

15.1.1261.36

65 792

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.sharepointsignalstore.dll

15.1.1261.36

34 088

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.slabmanifest.dll

15.1.1261.36

52 992

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.sqm.dll

15.1.1261.36

53 984

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.store.service.exe

15.1.1261.36

35 080

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.store.worker.exe

15.1.1261.36

33 536

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.storeobjectsservice.eventlog.dll

15.1.1261.36

20 808

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.storeobjectsservice.exe

15.1.1261.36

38 688

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.storeprovider.dll

15.1.1261.36

1 170 184

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.exchange.structuredquery.dll

15.1.1261.36

165 648

29-Nov-2017

07:16

x64

Microsoft.exchange.symphonyhandler.dll

15.1.1261.37

635 152

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.syncmigration.eventlog.dll

15.1.1261.36

20 272

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.syncmigrationservicelet.dll

15.1.1261.37

23 352

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.systemprobemsg.dll

15.1.1261.36

20 232

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.textprocessing.dll

15.1.1261.36

228 112

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.textprocessing.eventlog.dll

15.1.1261.36

20 784

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.transport.agent.addressbookpolicyroutingagent.dll

15.1.1261.36

36 240

29-Nov-2017

07:18

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.antispam.common.dll

15.1.1261.36

144 208

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.contentfilter.cominterop.dll

15.1.1261.36

29 048

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.controlflow.dll

15.1.1261.36

47 424

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.faultinjectionagent.dll

15.1.1261.36

30 048

29-Nov-2017

07:20

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.frontendproxyagent.dll

15.1.1261.36

28 512

29-Nov-2017

07:17

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.hygiene.dll

15.1.1261.36

219 952

29-Nov-2017

07:18

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.interceptoragent.dll

15.1.1261.36

105 816

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.liveidauth.dll

15.1.1261.36

30 016

29-Nov-2017

07:17

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.malware.dll

15.1.1261.36

176 440

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.malware.eventlog.dll

15.1.1261.36

25 432

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.transport.agent.phishingdetection.dll

15.1.1261.36

27 992

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.prioritization.dll

15.1.1261.36

38 736

29-Nov-2017

07:19

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.protocolanalysis.dbaccess.dll

15.1.1261.36

54 144

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.search.dll

15.1.1261.36

37 168

29-Nov-2017

07:20

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.senderid.core.dll

15.1.1261.36

60 240

29-Nov-2017

07:18

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.sharedmailboxsentitemsroutingagent.dll

15.1.1261.36

52 136

29-Nov-2017

07:19

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.systemprobedrop.dll

15.1.1261.36

25 432

29-Nov-2017

07:19

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.transportfeatureoverrideagent.dll

15.1.1261.36

52 624

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.trustedmailagents.dll

15.1.1261.36

53 592

29-Nov-2017

07:17

x86

Microsoft.exchange.transport.cloudmonitor.common.dll

15.1.1261.36

35 152

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.transport.common.dll

15.1.1261.36

460 048

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.transport.contracts.dll

15.1.1261.36

25 376

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.transport.decisionengine.dll

15.1.1261.36

37 688

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.transport.dll

15.1.1261.36

4 183 280

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.transport.dsapiclient.dll

15.1.1261.36

187 688

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.transport.dsapiclientfactory.dll

15.1.1261.36

23 872

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.transport.eventlog.dll

15.1.1261.36

128 800

29-Nov-2017

07:18

x64

Microsoft.exchange.transport.extensibility.dll

15.1.1261.36

408 368

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.transport.extensibilityeventlog.dll

15.1.1261.36

21 848

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.transport.flighting.dll

15.1.1261.36

91 424

29-Nov-2017

07:18

x86

Microsoft.exchange.transport.logging.dll

15.1.1261.36

95 000

29-Nov-2017

07:18

x86

Microsoft.exchange.transport.logging.search.dll

15.1.1261.36

75 576

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.transport.loggingcommon.dll

15.1.1261.36

70 448

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.transport.monitoring.dll

15.1.1261.37

418 088

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.transport.net.dll

15.1.1261.36

128 256

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.transport.protocols.contracts.dll

15.1.1261.36

24 904

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.transport.protocols.dll

15.1.1261.36

36 128

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.transport.protocols.httpsubmission.dll

15.1.1261.36

54 624

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.transport.requestbroker.dll

15.1.1261.36

57 144

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.transport.scheduler.contracts.dll

15.1.1261.36

40 264

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.transport.scheduler.dll

15.1.1261.36

119 584

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.transport.smtpshared.dll

15.1.1261.36

25 376

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.transport.storage.contracts.dll

15.1.1261.36

52 552

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.transport.storage.dll

15.1.1261.36

684 312

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.transport.storage.management.dll

15.1.1261.36

29 000

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.transport.sync.agents.dll

15.1.1261.36

24 872

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.exchange.transport.sync.common.dll

15.1.1261.36

494 376

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.transport.sync.common.eventlog.dll

15.1.1261.36

19 792

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.transport.sync.manager.dll

15.1.1261.36

313 648

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.transport.sync.manager.eventlog.dll

15.1.1261.36

22 872

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.transport.sync.migrationrpc.dll

15.1.1261.36

53 576

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.transport.sync.worker.dll

15.1.1261.36

1 052 456

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.transport.sync.worker.eventlog.dll

15.1.1261.36

22 352

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.transportlogsearch.eventlog.dll

15.1.1261.36

25 928

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.transportsyncmanagersvc.exe

15.1.1261.36

25 912

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.um.callrouter.exe

15.1.1261.36

29 440

29-Nov-2017

07:17

x86

Microsoft.exchange.um.clientstrings.dll

15.1.1261.36

67 352

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.um.grammars.dll

15.1.1261.36

218 872

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.um.lad.dll

15.1.1261.36

127 728

29-Nov-2017

07:16

x64

Microsoft.exchange.um.prompts.dll

15.1.1261.36

221 944

29-Nov-2017

07:19

x86

Microsoft.exchange.um.troubleshootingtool.shared.dll

15.1.1261.36

125 776

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.um.ucmaplatform.dll

15.1.1261.36

247 056

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.um.umcommon.dll

15.1.1261.36

932 600

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.um.umcore.dll

15.1.1261.36

1 477 368

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.um.umvariantconfiguration.dll

15.1.1261.36

39 736

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.exchange.unifiedcontent.dll

15.1.1261.36

48 912

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.unifiedcontent.exchange.dll

15.1.1261.36

32 048

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.unifiedmessaging.eventlog.dll

15.1.1261.36

137 528

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.unifiedpolicyfilesync.eventlog.dll

15.1.1261.36

22 352

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.unifiedpolicyfilesyncservicelet.dll

15.1.1261.37

90 448

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.unifiedpolicysyncservicelet.dll

15.1.1261.37

57 160

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.variantconfiguration.antispam.dll

15.1.1261.36

626 512

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.variantconfiguration.core.dll

15.1.1261.36

192 832

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.exchange.variantconfiguration.dll

15.1.1261.36

85 792

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.exchange.variantconfiguration.eventlog.dll

15.1.1261.36

19 784

29-Nov-2017

07:13

x64

Microsoft.exchange.variantconfiguration.excore.dll

15.1.1261.36

63 808

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.exchange.variantconfiguration.globalsettings.dll

15.1.1261.36

34 664

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.exchange.variantconfiguration.hygiene.dll

15.1.1261.36

116 040

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.exchange.variantconfiguration.protectionservice.dll

15.1.1261.36

35 696

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.variantconfiguration.threatintel.dll

15.1.1261.36

63 824

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.webservices.auth.dll

15.1.1261.36

42 776

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.webservices.dll

15.1.1261.36

1 059 576

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.exchange.webservices.xrm.dll

15.1.1261.36

72 976

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.wlmservicelet.dll

15.1.1261.36

30 472

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.wopiclient.dll

15.1.1261.36

84 216

29-Nov-2017

07:17

x86

Microsoft.exchange.workingset.signalapi.dll

15.1.1261.36

24 360

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.workingsetabstraction.signalapiabstraction.dll

15.1.1261.36

36 232

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.exchange.workloadmanagement.dll

15.1.1261.36

511 768

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.workloadmanagement.eventlogs.dll

15.1.1261.36

21 832

29-Nov-2017

07:14

x64

Microsoft.exchange.workloadmanagement.throttling.configuration.dll

15.1.1261.36

43 912

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.exchange.workloadmanagement.throttling.dll

15.1.1261.36

73 544

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.fast.contextlogger.json.dll

15.1.1261.36

26 384

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.filtering.dll

15.1.1261.36

120 024

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.filtering.exchange.dll

15.1.1261.36

64 248

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.filtering.interop.dll

15.1.1261.36

22 264

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.forefront.activedirectoryconnector.dll

15.1.1261.36

54 072

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.forefront.activedirectoryconnector.eventlog.dll

15.1.1261.36

22 880

29-Nov-2017

07:19

x64

Microsoft.forefront.filtering.common.dll

15.1.1261.36

31 000

29-Nov-2017

07:18

x86

Microsoft.forefront.filtering.diagnostics.dll

15.1.1261.36

29 488

29-Nov-2017

07:18

x86

Microsoft.forefront.filtering.eventpublisher.dll

15.1.1261.36

41 792

29-Nov-2017

07:18

x86

Microsoft.forefront.management.powershell.format.ps1xml

Nie dotyczy

46 644

29-Nov-2017

07:14

Nie dotyczy

Microsoft.forefront.management.powershell.types.ps1xml

Nie dotyczy

14 016

29-Nov-2017

07:14

Nie dotyczy

Microsoft.forefront.monitoring.activemonitoring.local.components.dll

15.1.1261.37

1 571 216

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.forefront.monitoring.activemonitoring.local.components.messages.dll

15.1.1261.36

20 400

29-Nov-2017

07:19

x64

Microsoft.forefront.monitoring.management.outsidein.dll

15.1.1261.37

40 280

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.forefront.recoveryactionarbiter.contract.dll

15.1.1261.36

25 424

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.forefront.reporting.common.dll

15.1.1261.36

53 528

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.forefront.reporting.ondemandquery.dll

15.1.1261.36

57 656

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.isam.esent.collections.dll

15.1.1261.36

79 632

29-Nov-2017

07:16

x86

Microsoft.isam.esent.interop.dll

15.1.1261.36

540 920

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.managementgui.dll

15.1.1261.36

140 512

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.mce.interop.dll

15.1.1261.36

31 448

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.office.audit.dll

15.1.1261.36

130 264

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.office.client.discovery.unifiedexport.dll

15.1.1261.37

586 568

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.office.common.ipcommonlogger.dll

15.1.1261.36

49 440

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.office.compliance.console.core.dll

15.1.1261.37

225 064

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.office.compliance.console.dll

15.1.1261.37

861 968

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.office.compliance.console.extensions.dll

15.1.1261.37

492 864

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.office.compliance.core.dll

15.1.1261.36

415 496

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.office.compliance.ingestion.dll

15.1.1261.36

43 296

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.office.compliancepolicy.exchange.dar.dll

15.1.1261.36

91 976

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.office.compliancepolicy.platform.dll

15.1.1261.36

1 773 880

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.office.datacenter.activemonitoring.management.common.dll

15.1.1261.36

56 712

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.office.datacenter.activemonitoring.management.dll

15.1.1261.36

34 664

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.office.datacenter.activemonitoringlocal.dll

15.1.1261.36

181 576

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.office.datacenter.monitoring.activemonitoring.recovery.dll

15.1.1261.36

173 456

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.office365.datainsights.uploader.dll

15.1.1261.36

47 408

29-Nov-2017

07:13

x86

Microsoft.online.box.shell.dll

15.1.1261.36

53 480

29-Nov-2017

07:15

x86

Microsoft.powershell.hostingtools.dll

15.1.1261.36

75 016

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.powershell.hostingtools_2.dll

15.1.1261.36

75 016

29-Nov-2017

07:14

x86

Microsoft.tailoredexperiences.core.dll

15.1.1261.36

124 688

29-Nov-2017

07:16

x86

Migrateumcustomprompts.ps1

Nie dotyczy

16 974

29-Nov-2017

07:20

Nie dotyczy

Modernpublicfoldertomailboxmapgenerator.ps1

Nie dotyczy

26 964

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Movemailbox.ps1

Nie dotyczy

56 780

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Movetransportdatabase.ps1

Nie dotyczy

28 454

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Move_publicfolderbranch.ps1

Nie dotyczy

15 388

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Mpgearparser.dll

15.1.1261.36

106 680

29-Nov-2017

07:16

x64

Msclassificationadapter.dll

15.1.1261.36

255 712

29-Nov-2017

07:14

x64

Msexchangecompliance.exe

15.1.1261.36

85 200

29-Nov-2017

07:14

x86

Msexchangedagmgmt.exe

15.1.1261.36

31 432

29-Nov-2017

07:15

x86

Msexchangedelivery.exe

15.1.1261.36

45 776

29-Nov-2017

07:15

x86

Msexchangefrontendtransport.exe

15.1.1261.36

38 640

29-Nov-2017

07:15

x86

Msexchangehmhost.exe

15.1.1261.37

33 992

29-Nov-2017

07:14

x86

Msexchangehmrecovery.exe

15.1.1261.36

36 568

29-Nov-2017

07:14

x86

Msexchangemailboxassistants.exe

15.1.1261.36

79 600

29-Nov-2017

07:15

x86

Msexchangemailboxreplication.exe

15.1.1261.37

27 896

29-Nov-2017

07:15

x86

Msexchangemigrationworkflow.exe

15.1.1261.37

76 008

29-Nov-2017

07:15

x86

Msexchangerepl.exe

15.1.1261.36

76 984

29-Nov-2017

07:16

x86

Msexchangesubmission.exe

15.1.1261.36

130 264

29-Nov-2017

07:15

x86

Msexchangethrottling.exe

15.1.1261.36

46 808

29-Nov-2017

07:15

x86

Msexchangetransport.exe

15.1.1261.36

81 104

29-Nov-2017

07:15

x86

Msexchangetransportlogsearch.exe

15.1.1261.36

146 168

29-Nov-2017

07:15

x86

Msexchangewatchdog.exe

15.1.1261.36

61 648

29-Nov-2017

07:15

x64

Mspatchlinterop.dll

15.1.1261.36

60 608

29-Nov-2017

07:16

x64

Nativehttpproxy.dll

15.1.1261.36

98 496

29-Nov-2017

07:15

x64

Navigatorparser.dll

15.1.1261.36

644 288

29-Nov-2017

07:16

x64

Nego2nativeinterface.dll

15.1.1261.36

26 328

29-Nov-2017

07:16

x64

Negotiateclientcertificatemodule.dll

15.1.1261.36

37 128

29-Nov-2017

07:20

x64

Newtestcasconnectivityuser.ps1

Nie dotyczy

20 128

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Newtestcasconnectivityuserhosting.ps1

Nie dotyczy

22 467

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Ntspxgen.dll

15.1.1261.36

87 712

29-Nov-2017

07:16

x64

Oleconverter.exe

15.1.1261.36

179 896

29-Nov-2017

07:15

x64

Outsideinmodule.dll

15.1.1261.36

94 912

29-Nov-2017

07:18

x64

Owaauth.dll

15.1.1261.36

98 976

29-Nov-2017

07:15

x64

Owasmime.msi

Nie dotyczy

712 704

29-Nov-2017

07:17

Nie dotyczy

Perf_common_extrace.dll

15.1.1261.36

251 040

29-Nov-2017

07:14

x64

Perf_exchmem.dll

15.1.1261.36

92 832

29-Nov-2017

07:14

x64

Pipeline2.dll

15.1.1261.36

1 461 416

29-Nov-2017

07:16

x64

Powershell.rbachostingtools.dll_1bf4f3e363ef418781685d1a60da11c1

15.1.1261.37

48 448

29-Nov-2017

07:14

Nie dotyczy

Preparemoverequesthosting.ps1

Nie dotyczy

68 859

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Prepare_moverequest.ps1

Nie dotyczy

71 073

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Productinfo.managed.dll

15.1.1261.36

34 000

29-Nov-2017

07:18

x86

Proxybinclientsstringsdll

15.1.1261.36

928 528

29-Nov-2017

07:18

x86

Publicfoldertomailboxmapgenerator.ps1

Nie dotyczy

21 122

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Quietexe.exe

15.1.1261.36

21 672

29-Nov-2017

07:16

x86

Redistributeactivedatabases.ps1

Nie dotyczy

246 292

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Reinstalldefaulttransportagents.ps1

Nie dotyczy

19 531

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Remoteexchange.ps1

Nie dotyczy

21 331

29-Nov-2017

07:16

Nie dotyczy

Removeuserfrompfrecursive.ps1

Nie dotyczy

12 544

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Replaceuserpermissiononpfrecursive.ps1

Nie dotyczy

12 886

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Replaceuserwithuseronpfrecursive.ps1

Nie dotyczy

12 892

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Replaycrimsonmsg.dll

15.1.1261.36

1 106 120

29-Nov-2017

07:16

x64

Resetattachmentfilterentry.ps1

Nie dotyczy

13 336

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Resetcasservice.ps1

Nie dotyczy

19 535

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Reset_antispamupdates.ps1

Nie dotyczy

11 949

29-Nov-2017

07:20

Nie dotyczy

Restoreserveronprereqfailure.ps1

Nie dotyczy

13 009

29-Nov-2017

07:16

Nie dotyczy

Resumemailboxdatabasecopy.ps1

Nie dotyczy

15 070

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Rightsmanagementwrapper.dll

15.1.1261.36

93 408

29-Nov-2017

07:16

x64

Rollalternateserviceaccountpassword.ps1

Nie dotyczy

53 678

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Rpcperf.dll

15.1.1261.36

30 368

29-Nov-2017

07:16

x64

Rpcproxyshim.dll

15.1.1261.36

46 264

29-Nov-2017

07:19

x64

Rulesauditmsg.dll

15.1.1261.36

19 632

29-Nov-2017

07:16

x64

Rwsperfcounters.xml

Nie dotyczy

19 058

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Safehtmlnativewrapper.dll

15.1.1261.36

41 688

29-Nov-2017

07:16

x64

Scanenginetest.exe

15.1.1261.36

963 264

29-Nov-2017

07:18

x64

Scanningprocess.exe

15.1.1261.36

746 176

29-Nov-2017

07:18

x64

Searchdiagnosticinfo.ps1

Nie dotyczy

14 660

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Servicecontrol.ps1

Nie dotyczy

49 889

29-Nov-2017

07:16

Nie dotyczy

Setmailpublicfolderexternaladdress.ps1

Nie dotyczy

18 638

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Settingsadapter.dll

15.1.1261.36

123 104

29-Nov-2017

07:14

x64

Setup.exe

15.1.1261.36

27 800

29-Nov-2017

07:19

x86

Setupui.exe

15.1.1261.37

55 968

29-Nov-2017

07:16

x86

Split_publicfoldermailbox.ps1

Nie dotyczy

50 049

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Startdagservermaintenance.ps1

Nie dotyczy

25 707

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Statisticsutil.dll

15.1.1261.36

149 184

29-Nov-2017

07:16

x64

Stopdagservermaintenance.ps1

Nie dotyczy

18 989

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Storetsconstants.ps1

Nie dotyczy

13 662

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Storetslibrary.ps1

Nie dotyczy

25 831

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Store_mapi_net_bin_perf_x64_exrpcperf.dll

15.1.1261.36

35 496

29-Nov-2017

07:14

x64

Sync_mailpublicfolders.ps1

Nie dotyczy

41 779

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Sync_modernmailpublicfolders.ps1

Nie dotyczy

41 841

29-Nov-2017

07:19

Nie dotyczy

Textconversionmodule.dll

15.1.1261.36

93 400

29-Nov-2017

07:17

x64

Troubleshoot_ci.ps1

Nie dotyczy

20 555

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Troubleshoot_databaselatency.ps1

Nie dotyczy

31 301

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Troubleshoot_databasespace.ps1

Nie dotyczy

27 889

29-Nov-2017

07:15

Nie dotyczy

Umservice.exe

15.1.1261.36

107 176

29-Nov-2017

07:16

x86

Umworkerprocess.exe

15.1.1261.36

45 248

29-Nov-2017

07:16

x86

Uninstall_antispamagents.ps1

Nie dotyczy

13 329

29-Nov-2017

07:20

Nie dotyczy

Updateapppoolmanagedframeworkversion.ps1

Nie dotyczy

11 922

29-Nov-2017

07:20

Nie dotyczy

Updatecas.ps1

Nie dotyczy

30 760

29-Nov-2017

07:16

Nie dotyczy

Updateconfigfiles.ps1

Nie dotyczy

17 540

29-Nov-2017

07:16

Nie dotyczy

Updateserver.exe

15.1.1261.36

3 021 496

29-Nov-2017

07:18

x64

Update_malwarefilteringserver.ps1

Nie dotyczy

16 028

29-Nov-2017

07:20

Nie dotyczy

Web.config_053c31bdd6824e95b35d61b0a5e7b62d

Nie dotyczy

31 987

29-Nov-2017

07:13

Nie dotyczy

Wsbexchange.exe

15.1.1261.36

132 272

29-Nov-2017

07:16

x64

X400prox.dll

15.1.1261.36

110 240

29-Nov-2017

07:18

x64

_search.lingoperators.a

15.1.1261.36

41 768

29-Nov-2017

07:16

Nie dotyczy

_search.lingoperators.b

15.1.1261.36

41 768

29-Nov-2017

07:16

Nie dotyczy

_search.mailboxoperators.a

15.1.1261.36

296 248

29-Nov-2017

07:16

Nie dotyczy

_search.mailboxoperators.b

15.1.1261.36

296 248

29-Nov-2017

07:16

Nie dotyczy

_search.operatorschema.a

15.1.1261.36

491 304

29-Nov-2017

07:16

Nie dotyczy

_search.operatorschema.b

15.1.1261.36

491 304

29-Nov-2017

07:16

Nie dotyczy

_search.tokenoperators.a

15.1.1261.36

113 960

29-Nov-2017

07:16

Nie dotyczy

_search.tokenoperators.b

15.1.1261.36

113 960

29-Nov-2017

07:16

Nie dotyczy

_search.transportoperators.a

15.1.1261.36

70 976

29-Nov-2017

07:16

Nie dotyczy

_search.transportoperators.b

15.1.1261.36

70 976

29-Nov-2017

07:16

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Cafe_owaauth_dll

15.0.1347.3

98 464

19-Nov-2017

22:54

x64

Citsconstants.ps1

Nie dotyczy

13 641

19-Nov-2017

22:56

Nie dotyczy

Citslibrary.ps1

Nie dotyczy

80 492

19-Nov-2017

22:56

Nie dotyczy

Citstypes.ps1

Nie dotyczy

12 288

19-Nov-2017

22:56

Nie dotyczy

Cts_microsoft.exchange.data.common.dll

15.0.1347.3

1 660 160

19-Nov-2017

22:58

x86

Diagnosticscriptcommonlibrary.ps1

Nie dotyczy

14 214

19-Nov-2017

22:56

Nie dotyczy

Dup_cts_microsoft.exchange.data.common.dll

15.0.1347.3

1 660 160

19-Nov-2017

22:58

x86

Dup_ext_microsoft.exchange.data.transport.dll

15.0.1347.3

403 728

19-Nov-2017

22:58

x86

Exrpc32.dll

15.0.1347.3

1 690 784

19-Nov-2017

22:54

x64

Exsetdata.dll

15.0.1347.3

1 756 840

19-Nov-2017

22:54

x64

Exsetup.exe

15.0.1347.3

42 144

19-Nov-2017

22:58

x86

Ext_microsoft.exchange.data.transport.dll

15.0.1347.3

403 728

19-Nov-2017

22:58

x86

Getvalidengines.ps1

Nie dotyczy

11 114

19-Nov-2017

22:56

Nie dotyczy

Lpversioning.xml

Nie dotyczy

16 476

19-Nov-2017

22:54

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.clients.owa2.server.dll

15.0.1347.3

2 276 640

19-Nov-2017

22:56

x86

Microsoft.exchange.cluster.replicavsswriter.dll

15.0.1347.3

294 712

19-Nov-2017

22:56

x64

Microsoft.exchange.core.strings.dll

15.0.1347.3

605 440

19-Nov-2017

22:58

x86

Microsoft.exchange.management.controlpanel.dll

15.0.1347.3

6 412 088

19-Nov-2017

22:56

x86

Microsoft.exchange.monitoring.activemonitoring.local.components.dll

15.0.1347.3

3 930 000

19-Nov-2017

22:58

x86

Microsoft.exchange.powersharp.management.dll

15.0.1347.3

4 184 880

19-Nov-2017

22:58

x86

Microsoft.exchange.rpc.dll

15.0.1347.3

1 473 760

19-Nov-2017

22:58

x64

Microsoft.exchange.variantconfiguration.dll

15.0.1347.3

765 224

19-Nov-2017

22:58

x86

Microsoft.forefront.monitoring.activemonitoring.local.components.dll

15.0.1347.3

1 178 008

19-Nov-2017

22:58

x86

Mspatchlinterop.dll

15.0.1347.3

60 616

19-Nov-2017

22:54

x64

Owaauth.dll

15.0.1347.3

98 464

19-Nov-2017

22:54

x64

Rpcproxyshim.dll

15.0.1347.3

47 288

19-Nov-2017

22:54

x64

Storetsconstants.ps1

Nie dotyczy

13 662

19-Nov-2017

22:56

Nie dotyczy

Storetslibrary.ps1

Nie dotyczy

25 827

19-Nov-2017

22:56

Nie dotyczy

Troubleshoot_ci.ps1

Nie dotyczy

20 555

19-Nov-2017

22:56

Nie dotyczy

Troubleshoot_databaselatency.ps1

Nie dotyczy

31 297

19-Nov-2017

22:56

Nie dotyczy

Troubleshoot_databasespace.ps1

Nie dotyczy

27 889

19-Nov-2017

22:56

Nie dotyczy

Web.config_053c31bdd6824e95b35d61b0a5e7b62d

Nie dotyczy

30 305

19-Nov-2017

22:39

Nie dotyczy

Wsbexchange.exe

15.0.1347.3

131 760

19-Nov-2017

22:54

x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Cafe_owaauth_dll

15.0.1347.3

98 464

19-Nov-2017

22:54

x64

Citsconstants.ps1

Nie dotyczy

13 641

19-Nov-2017

22:56

Nie dotyczy

Citslibrary.ps1

Nie dotyczy

80 492

19-Nov-2017

22:56

Nie dotyczy

Citstypes.ps1

Nie dotyczy

12 288

19-Nov-2017

22:56

Nie dotyczy

Cts_microsoft.exchange.data.common.dll

15.0.1347.3

1 660 160

19-Nov-2017

22:58

x86

Diagnosticscriptcommonlibrary.ps1

Nie dotyczy

14 214

19-Nov-2017

22:56

Nie dotyczy

Dup_cts_microsoft.exchange.data.common.dll

15.0.1347.3

1 660 160

19-Nov-2017

22:58

x86

Dup_ext_microsoft.exchange.data.transport.dll

15.0.1347.3

403 728

19-Nov-2017

22:58

x86

Exrpc32.dll

15.0.1347.3

1 690 784

19-Nov-2017

22:54

x64

Exsetdata.dll

15.0.1347.3

1 756 840

19-Nov-2017

22:54

x64

Exsetup.exe

15.0.1347.3

42 144

19-Nov-2017

22:58

x86

Ext_microsoft.exchange.data.transport.dll

15.0.1347.3

403 728

19-Nov-2017

22:58

x86

Getvalidengines.ps1

Nie dotyczy

11 114

19-Nov-2017

22:56

Nie dotyczy

Lpversioning.xml

Nie dotyczy

16 476

19-Nov-2017

22:54

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.clients.owa2.server.dll

15.0.1347.3

2 276 640

19-Nov-2017

22:56

x86

Microsoft.exchange.cluster.replicavsswriter.dll

15.0.1347.3

294 712

19-Nov-2017

22:56

x64

Microsoft.exchange.core.strings.dll

15.0.1347.3

605 440

19-Nov-2017

22:58

x86

Microsoft.exchange.management.controlpanel.dll

15.0.1347.3

6 412 088

19-Nov-2017

22:56

x86

Microsoft.exchange.monitoring.activemonitoring.local.components.dll

15.0.1347.3

3 930 000

19-Nov-2017

22:58

x86

Microsoft.exchange.powersharp.management.dll

15.0.1347.3

4 184 880

19-Nov-2017

22:58

x86

Microsoft.exchange.rpc.dll

15.0.1347.3

1 473 760

19-Nov-2017

22:58

x64

Microsoft.exchange.variantconfiguration.dll

15.0.1347.3

765 224

19-Nov-2017

22:58

x86

Microsoft.forefront.monitoring.activemonitoring.local.components.dll

15.0.1347.3

1 178 008

19-Nov-2017

22:58

x86

Mspatchlinterop.dll

15.0.1347.3

60 616

19-Nov-2017

22:54

x64

Owaauth.dll

15.0.1347.3

98 464

19-Nov-2017

22:54

x64

Rpcproxyshim.dll

15.0.1347.3

47 288

19-Nov-2017

22:54

x64

Storetsconstants.ps1

Nie dotyczy

13 662

19-Nov-2017

22:56

Nie dotyczy

Storetslibrary.ps1

Nie dotyczy

25 827

19-Nov-2017

22:56

Nie dotyczy

Troubleshoot_ci.ps1

Nie dotyczy

20 555

19-Nov-2017

22:56

Nie dotyczy

Troubleshoot_databaselatency.ps1

Nie dotyczy

31 297

19-Nov-2017

22:56

Nie dotyczy

Troubleshoot_databasespace.ps1

Nie dotyczy

27 889

19-Nov-2017

22:56

Nie dotyczy

Web.config_053c31bdd6824e95b35d61b0a5e7b62d

Nie dotyczy

30 305

19-Nov-2017

22:39

Nie dotyczy

Wsbexchange.exe

15.0.1347.3

131 760

19-Nov-2017

22:54

x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Cafe_owaauth_dll

15.0.1320.7

98 464

19-Nov-2017

22:54

x64

Citsconstants.ps1

Nie dotyczy

13 637

19-Nov-2017

22:54

Nie dotyczy

Citslibrary.ps1

Nie dotyczy

80 492

19-Nov-2017

22:54

Nie dotyczy

Citstypes.ps1

Nie dotyczy

12 288

19-Nov-2017

22:54

Nie dotyczy

Cts_microsoft.exchange.data.common.dll

15.0.1320.7

1 660 160

19-Nov-2017

22:57

x86

Diagnosticscriptcommonlibrary.ps1

Nie dotyczy

14 214

19-Nov-2017

22:54

Nie dotyczy

Dup_cts_microsoft.exchange.data.common.dll

15.0.1320.7

1 660 160

19-Nov-2017

22:57

x86

Dup_ext_microsoft.exchange.data.transport.dll

15.0.1320.7

403 728

19-Nov-2017

22:57

x86

Exrpc32.dll

15.0.1320.7

1 690 784

19-Nov-2017

22:54

x64

Exsetdata.dll

15.0.1320.7

1 756 840

19-Nov-2017

22:54

x64

Exsetup.exe

15.0.1320.7

42 144

19-Nov-2017

22:57

x86

Ext_microsoft.exchange.data.transport.dll

15.0.1320.7

403 728

19-Nov-2017

22:57

x86

Getvalidengines.ps1

Nie dotyczy

11 114

19-Nov-2017

22:54

Nie dotyczy

Lpversioning.xml

Nie dotyczy

16 480

19-Nov-2017

22:55

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.clients.owa2.server.dll

15.0.1320.7

2 276 640

19-Nov-2017

22:55

x86

Microsoft.exchange.cluster.replicavsswriter.dll

15.0.1320.7

294 712

19-Nov-2017

22:55

x64

Microsoft.exchange.core.strings.dll

15.0.1320.7

605 448

19-Nov-2017

22:57

x86

Microsoft.exchange.data.storage.dll

15.0.1320.6

8 153 888

28-Jul-2017

21:38

x86

Microsoft.exchange.management.controlpanel.dll

15.0.1320.7

6 412 088

19-Nov-2017

22:55

x86

Microsoft.exchange.management.psdirectinvoke.dll

15.0.1320.7

54 072

19-Nov-2017

22:57

x86

Microsoft.exchange.monitoring.activemonitoring.local.components.dll

15.0.1320.7

3 930 000

19-Nov-2017

22:57

x86

Microsoft.exchange.powersharp.management.dll

15.0.1320.7

4 184 880

19-Nov-2017

22:57

x86

Microsoft.exchange.rpc.dll

15.0.1320.7

1 473 760

19-Nov-2017

22:57

x64

Microsoft.exchange.variantconfiguration.dll

15.0.1320.7

763 688

19-Nov-2017

22:57

x86

Microsoft.forefront.monitoring.activemonitoring.local.components.dll

15.0.1320.7

1 178 000

19-Nov-2017

22:57

x86

Mspatchlinterop.dll

15.0.1320.7

60 608

19-Nov-2017

22:54

x64

Owaauth.dll

15.0.1320.7

98 464

19-Nov-2017

22:54

x64

Rpcproxyshim.dll

15.0.1320.7

47 280

19-Nov-2017

22:54

x64

Storetsconstants.ps1

Nie dotyczy

13 662

19-Nov-2017

22:54

Nie dotyczy

Storetslibrary.ps1

Nie dotyczy

25 827

19-Nov-2017

22:54

Nie dotyczy

Troubleshoot_ci.ps1

Nie dotyczy

20 555

19-Nov-2017

22:54

Nie dotyczy

Troubleshoot_databaselatency.ps1

Nie dotyczy

31 301

19-Nov-2017

22:54

Nie dotyczy

Troubleshoot_databasespace.ps1

Nie dotyczy

27 889

19-Nov-2017

22:54

Nie dotyczy

Web.config_053c31bdd6824e95b35d61b0a5e7b62d

Nie dotyczy

30 305

19-Nov-2017

22:39

Nie dotyczy

Wsbexchange.exe

15.0.1320.7

131 760

19-Nov-2017

22:54

x64

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×