Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Podsumowanie

Ta aktualizacja zabezpieczeń usuwa lukę w zabezpieczeniach programu Microsoft Exchange Web Access (OWA). Luka ta może pozwolić na podniesienie uprawnień lub fałszowanie w programie Microsoft Exchange Server, jeśli osoba atakująca wyśle wiadomość e-mail z specjalnie spreparowanym załącznikiem na zagrożony serwer, na którym jest uruchomiony program Exchange Server. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych luk, zobacz następujące Klasyfikatory zabezpieczeń firmy Microsoft:

Znane problemy

 • Podczas próby ręcznego zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń przez dwukrotne kliknięcie pliku aktualizacji (msp) w celu uruchomienia go w trybie normalnym (nie jako administrator) Niektóre pliki nie są poprawnie aktualizowane.

  W przypadku wystąpienia tego problemu nie jest wyświetlany komunikat o błędzie ani wzmianka o nieprawidłowym zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń. Ponadto program Outlook Web Access (OWA) i Panel sterowania programu Exchange (ECP) mogą przestać działać. Ten problem występuje na serwerach korzystających z funkcji Kontrola konta użytkownika. Ten problem występuje, ponieważ aktualizacja zabezpieczeń nie zatrzymuje się poprawnie określonych usług związanych z programem Exchange.

  Aby uniknąć tego problemu, wykonaj następujące czynności, aby ręcznie zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń:

  1. Wybierz pozycję Start, zaznacz pozycję Wszystkie programy, a następnie wybierz pozycję akcesoria.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję wiersz polecenia, a następnie wybierz pozycję Uruchom jako administrator.

  3. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika , sprawdź, czy akcja domyślna jest akcją, którą chcesz wybrać, a następnie wybierz pozycję Kontynuuj.

  4. Wpisz pełną ścieżkę do pliku msp, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Ten problem nie występuje podczas instalowania aktualizacji z witryny Microsoft Update.

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń usługi programu Exchange mogą pozostać w stanie wyłączonym. Ten warunek nie oznacza, że aktualizacja nie została poprawnie zainstalowana. Ten problem może wystąpić, jeśli podczas próby powrotu usług programu Exchange do zwykłego stanu występują problemy ze skryptami sterowania usługą. Aby rozwiązać ten problem, użyj Menedżera usług, aby przywrócić automatycznietyp uruchomienia, a następnie ręcznie uruchomić odpowiednie usługi programu Exchange. Aby uniknąć tego problemu, uruchom aktualizację zabezpieczeń z wiersza polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień. Aby uzyskać więcej informacji na temat otwierania wiersza polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Rozpoczynanie wiersza polecenia jako administrator

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Metoda 1: Microsoft Update

Metoda 2: wykaz Microsoft Update

Aby uzyskać pakiet autonomiczny dla tej aktualizacji, przejdź do witryny sieci Web wykazu usługi Microsoft Update .

Metoda 3: Centrum pobierania Microsoft

Ta aktualizacja jest dostępna w witrynie Microsoft Update. Po włączeniu funkcji automatycznego aktualizowania ta aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji na temat automatycznego pobierania aktualizacji zabezpieczeń, zobacz Windows Update: często zadawane pytania.

Więcej informacji

Informacje dotyczące wdrażania aktualizacji zabezpieczeń

Aby uzyskać informacje dotyczące wdrażania tej aktualizacji, zobacz informacje dotyczące wdrażania aktualizacji zabezpieczeń: 13 marca 2018r. 

Informacje o mieszaniu plików

Nazwa pakietu

Mieszanie pakietu SHA 1

Mieszanie pakietu SHA 2

CU18 Exchange2013-KB4073392-x64-en.msp

123155E0C90ECB9A9D0A3E09C9171862E3EC9F24

D15A7C31264D16E70CAF0328856C896FAAE4C5132E1F619A21685D80F6DF6BF6

CU19 Exchange2013-KB4073392-x64-en.msp

6EECBC619E7CDA53BDAB87358BD76256E8405F05

8AF9FD258F31BA93EA48C4851ADE72BF13AFA9431F61A51B1A57EBF36F64E539

SP1 Exchange2013-KB4073392-x64-en.msp

CD296F9A1136C882F949937B4057EF76C63C7C43

BA6BD6FB2E5B7008D2A2A885DC722CC3AD2E31C9C8FC7E4CEEB4402EB589C841

CU7 Exchange2016-KB4073392-x64-en.msp

B98AF503C75B88BDD0CBD6AF3C04EEF1E0847FB9

5C509B9516E63527E9E3A14C078FE9E5CDB01FD6A5BBF5661EF69A9CB84B8B67

CU8 Exchange2016-KB4073392-x64-en.msp

59F5539CA29F6396999EFC39D1B5FFD02BB0832F

BCAB4C55B7ABED7E124BCC978DE6092119460E80D174357F0C62B11DBECC866A

Informacje dotyczące pliku

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny dla tych plików są podane w formacie UTC (Coordinated Universal Time). Daty i godziny dla tych plików na komputerze lokalnym są wyświetlane w czasie lokalnym wraz z bieżącą odchyleniami czasu letniego. Ponadto daty i godziny mogą ulec zmianie, gdy wykonujesz określone operacje na plikach.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Activemonitoringeventmsg.dll

15.1.1415.4

78 048

20-Jan-2018

14:57

x64

Activemonitoringexecutionlibrary.ps1

Nie dotyczy

27 398

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Adduserstopfrecursive.ps1

Nie dotyczy

12 789

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Ademodule.dll

15.1.1415.4

113 320

20-Jan-2018

15:00

x64

Airfilter.dll

15.1.1415.4

49 832

20-Jan-2018

14:59

x64

Ajaxcontroltoolkit.dll

15.1.1415.4

99 528

20-Jan-2018

15:01

x86

Antispamcommon.ps1

Nie dotyczy

11 329

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Asdat.msi

Nie dotyczy

5 087 232

20-Jan-2018

15:01

Nie dotyczy

Asentirs.msi

Nie dotyczy

77 824

20-Jan-2018

15:03

Nie dotyczy

Asentsig.msi

Nie dotyczy

73 728

20-Jan-2018

15:01

Nie dotyczy

Basicreadmessage.aspx

Nie dotyczy

7 138

20-Jan-2018

04:03

Nie dotyczy

Bigfunnel.bondtypes.dll

15.1.1415.4

50 888

20-Jan-2018

14:57

x86

Bigfunnel.common.dll

15.1.1415.4

70 848

20-Jan-2018

14:57

x86

Bigfunnel.configuration.dll

15.1.1415.4

106 208

20-Jan-2018

14:57

x86

Bigfunnel.entropy.dll

15.1.1415.4

51 400

20-Jan-2018

14:57

x86

Bigfunnel.filter.dll

15.1.1415.4

61 120

20-Jan-2018

14:57

x86

Bigfunnel.indexstream.dll

15.1.1415.4

61 144

20-Jan-2018

14:57

x86

Bigfunnel.poi.dll

15.1.1415.4

210 616

20-Jan-2018

14:57

x86

Bigfunnel.postinglist.dll

15.1.1415.4

129 240

20-Jan-2018

14:57

x86

Bigfunnel.query.dll

15.1.1415.4

106 688

20-Jan-2018

14:57

x86

Bigfunnel.ranking.dll

15.1.1415.4

86 224

20-Jan-2018

14:57

x86

Bigfunnel.syntheticdatalib.dll

15.1.1415.4

3 641 576

20-Jan-2018

14:57

x86

Bigfunnel.wordbreakers.dll

15.1.1415.4

53 464

20-Jan-2018

14:57

x86

Cafe_airfilter_dll

15.1.1415.4

49 832

20-Jan-2018

14:59

x64

Cafe_exppw_dll

15.1.1415.4

90 264

20-Jan-2018

14:59

x64

Cafe_owaauth_dll

15.1.1415.4

98 976

20-Jan-2018

14:59

x64

Calcalculation.ps1

Nie dotyczy

39 937

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Checkdatabaseredundancy.ps1

Nie dotyczy

92 474

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Chksgfiles.dll

15.1.1415.4

64 168

20-Jan-2018

14:58

x64

Citsconstants.ps1

Nie dotyczy

13 641

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Citslibrary.ps1

Nie dotyczy

80 496

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Citstypes.ps1

Nie dotyczy

12 288

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Classificationengine_mce

15.1.1415.4

1 699 992

20-Jan-2018

14:58

Nie dotyczy

Clusmsg.dll

15.1.1415.4

140 960

20-Jan-2018

15:01

x64

Coconet.dll

15.1.1415.4

54 944

20-Jan-2018

14:58

x64

Collectovermetrics.ps1

Nie dotyczy

79 492

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Collectreplicationmetrics.ps1

Nie dotyczy

39 742

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Commonconnectfunctions.ps1

Nie dotyczy

27 795

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Complianceauditservice.exe

15.1.1415.4

46 808

20-Jan-2018

15:01

x86

Configureadam.ps1

Nie dotyczy

20 600

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Configurecaferesponseheaders.ps1

Nie dotyczy

18 188

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Configurenetworkprotocolparameters.ps1

Nie dotyczy

17 017

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Configuresmbipsec.ps1

Nie dotyczy

37 676

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Configure_enterprisepartnerapplication.ps1

Nie dotyczy

20 191

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Connectfunctions.ps1

Nie dotyczy

34 969

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Connect_exchangeserver_help.xml

Nie dotyczy

26 427

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Consoleinitialize.ps1

Nie dotyczy

22 080

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Convertoabvdir.ps1

Nie dotyczy

17 889

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Converttomessagelatency.ps1

Nie dotyczy

12 400

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Convert_distributiongrouptounifiedgroup.ps1

Nie dotyczy

32 677

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Create_publicfoldermailboxesformigration.ps1

Nie dotyczy

25 828

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Cts.14.0.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

500

20-Jan-2018

04:06

Nie dotyczy

Cts.14.1.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

500

20-Jan-2018

04:06

Nie dotyczy

Cts.14.2.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

500

20-Jan-2018

04:06

Nie dotyczy

Cts.14.3.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

500

20-Jan-2018

04:06

Nie dotyczy

Cts.14.4.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

500

20-Jan-2018

04:06

Nie dotyczy

Cts.15.0.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

500

20-Jan-2018

04:06

Nie dotyczy

Cts.15.1.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

500

20-Jan-2018

04:06

Nie dotyczy

Cts.15.2.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

500

20-Jan-2018

04:06

Nie dotyczy

Cts.15.20.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

500

20-Jan-2018

04:06

Nie dotyczy

Cts.8.1.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

500

20-Jan-2018

04:06

Nie dotyczy

Cts.8.2.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

500

20-Jan-2018

04:06

Nie dotyczy

Cts.8.3.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

500

20-Jan-2018

04:06

Nie dotyczy

Cts_exsmime.dll

15.1.1415.4

387 744

20-Jan-2018

14:59

x64

Cts_microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1415.4

1 693 432

20-Jan-2018

15:01

x86

Cts_microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

500

20-Jan-2018

04:06

Nie dotyczy

Cts_policy.14.0.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1415.4

19 768

20-Jan-2018

14:58

x86

Cts_policy.14.1.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1415.4

19 768

20-Jan-2018

15:01

x86

Cts_policy.14.2.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1415.4

19 768

20-Jan-2018

14:58

x86

Cts_policy.14.3.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1415.4

19 768

20-Jan-2018

14:58

x86

Cts_policy.14.4.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1415.4

19 768

20-Jan-2018

14:58

x86

Cts_policy.15.0.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1415.4

19 768

20-Jan-2018

14:59

x86

Cts_policy.15.1.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1415.4

19 768

20-Jan-2018

14:58

x86

Cts_policy.15.2.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1415.4

19 768

20-Jan-2018

14:58

x86

Cts_policy.15.20.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1415.4

19 768

20-Jan-2018

15:01

x86

Cts_policy.8.0.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1415.4

19 768

20-Jan-2018

15:01

x86

Cts_policy.8.1.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1415.4

19 768

20-Jan-2018

14:58

x86

Cts_policy.8.2.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1415.4

19 760

20-Jan-2018

14:58

x86

Cts_policy.8.3.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1415.4

19 768

20-Jan-2018

14:58

x86

Dagcommonlibrary.ps1

Nie dotyczy

58 070

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Dependentassemblygenerator.exe

15.1.1415.4

29 424

20-Jan-2018

14:57

x86

Diaghelper.dll

15.1.1415.4

73 896

20-Jan-2018

15:03

x86

Diagnosticscriptcommonlibrary.ps1

Nie dotyczy

14 218

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Disableinmemorytracing.ps1

Nie dotyczy

11 230

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Disable_antimalwarescanning.ps1

Nie dotyczy

13 065

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Disable_outsidein.ps1

Nie dotyczy

11 502

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Disklockerapi.dll

Nie dotyczy

29 368

20-Jan-2018

14:57

x64

Dlmigrationmodule.psm1

Nie dotyczy

37 428

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Dsaccessperf.dll

15.1.1415.4

52 912

20-Jan-2018

14:58

x64

Dscperf.dll

15.1.1415.4

39 584

20-Jan-2018

15:02

x64

Dup_cts_microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1415.4

1 693 432

20-Jan-2018

15:01

x86

Dup_ext_microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1415.4

608 520

20-Jan-2018

14:58

x86

Ecpperfcounters.xml

Nie dotyczy

27 194

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Edgeextensibility_microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

503

20-Jan-2018

04:06

Nie dotyczy

Edgeextensibility_policy.8.0.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1415.4

19 776

20-Jan-2018

14:58

x86

Edgetransport.exe

15.1.1415.4

56 504

20-Jan-2018

15:01

x86

Eext.14.0.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

503

20-Jan-2018

04:06

Nie dotyczy

Eext.14.1.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

503

20-Jan-2018

04:06

Nie dotyczy

Eext.14.2.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

503

20-Jan-2018

04:06

Nie dotyczy

Eext.14.3.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

503

20-Jan-2018

04:06

Nie dotyczy

Eext.14.4.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

503

20-Jan-2018

04:06

Nie dotyczy

Eext.15.0.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

503

20-Jan-2018

04:06

Nie dotyczy

Eext.15.1.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

503

20-Jan-2018

04:06

Nie dotyczy

Eext.15.2.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

503

20-Jan-2018

04:06

Nie dotyczy

Eext.15.20.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

503

20-Jan-2018

04:06

Nie dotyczy

Eext.8.1.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

503

20-Jan-2018

04:06

Nie dotyczy

Eext.8.2.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

503

20-Jan-2018

04:06

Nie dotyczy

Eext.8.3.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

503

20-Jan-2018

04:06

Nie dotyczy

Eext_policy.14.0.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1415.4

19 784

20-Jan-2018

14:58

x86

Eext_policy.14.1.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1415.4

19 784

20-Jan-2018

15:01

x86

Eext_policy.14.2.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1415.4

19 784

20-Jan-2018

14:58

x86

Eext_policy.14.3.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1415.4

19 784

20-Jan-2018

14:58

x86

Eext_policy.14.4.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1415.4

19 784

20-Jan-2018

14:58

x86

Eext_policy.15.0.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1415.4

19 784

20-Jan-2018

14:58

x86

Eext_policy.15.1.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1415.4

19 776

20-Jan-2018

14:58

x86

Eext_policy.15.2.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1415.4

19 784

20-Jan-2018

14:58

x86

Eext_policy.15.20.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1415.4

20 296

20-Jan-2018

14:58

x86

Eext_policy.8.1.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1415.4

19 776

20-Jan-2018

15:01

x86

Eext_policy.8.2.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1415.4

19 776

20-Jan-2018

14:58

x86

Eext_policy.8.3.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1415.4

19 776

20-Jan-2018

14:58

x86

Enableinmemorytracing.ps1

Nie dotyczy

11 228

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Enable_antimalwarescanning.ps1

Nie dotyczy

15 439

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Enable_basicauthtooauthconverterhttpmodule.ps1

Nie dotyczy

16 512

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Enable_crossforestconnector.ps1

Nie dotyczy

16 474

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Enable_outlookcertificateauthentication.ps1

Nie dotyczy

20 811

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Enable_outsidein.ps1

Nie dotyczy

11 491

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Engineupdateserviceinterfaces.dll

15.1.1415.4

24 832

20-Jan-2018

15:02

x86

Escprint.dll

15.1.1415.4

27 296

20-Jan-2018

14:58

x64

Ese.dll

15.1.1415.4

3 702 424

20-Jan-2018

14:59

x64

Eseback2.dll

15.1.1415.4

331 944

20-Jan-2018

14:58

x64

Esebcli2.dll

15.1.1415.4

299 688

20-Jan-2018

14:58

x64

Eseperf.dll

15.1.1415.4

123 048

20-Jan-2018

15:01

x64

Eseutil.exe

15.1.1415.4

405 664

20-Jan-2018

15:01

x64

Esevss.dll

15.1.1415.4

51 368

20-Jan-2018

14:58

x64

Etweseproviderresources.dll

15.1.1415.4

89 320

20-Jan-2018

14:57

x64

Eventperf.dll

15.1.1415.4

66 728

20-Jan-2018

15:02

x64

Exchange.depthtwo.types.ps1xml

Nie dotyczy

37 752

20-Jan-2018

14:58

Nie dotyczy

Exchange.format.ps1xml

Nie dotyczy

646 220

20-Jan-2018

14:58

Nie dotyczy

Exchange.partial.types.ps1xml

Nie dotyczy

40 965

20-Jan-2018

14:58

Nie dotyczy

Exchange.ps1

Nie dotyczy

18 615

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Exchange.support.format.ps1xml

Nie dotyczy

24 190

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Exchange.types.ps1xml

Nie dotyczy

362 757

20-Jan-2018

14:58

Nie dotyczy

Exchangeudfcommon.dll

15.1.1415.4

128 712

20-Jan-2018

14:57

x86

Exchangeudfs.dll

15.1.1415.4

276 656

20-Jan-2018

14:57

x86

Exchmem.dll

15.1.1415.4

92 832

20-Jan-2018

14:58

x64

Exchsetupmsg.dll

15.1.1415.4

26 288

20-Jan-2018

15:01

x64

Exchucutil.ps1

Nie dotyczy

21 748

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Exdbfailureitemapi.dll

Nie dotyczy

33 992

20-Jan-2018

14:57

x64

Exdbmsg.dll

15.1.1415.4

236 704

20-Jan-2018

14:58

x64

Exeventperfplugin.dll

15.1.1415.4

32 456

20-Jan-2018

15:03

x64

Exmime.dll

15.1.1415.4

371 864

20-Jan-2018

14:58

x64

Exportedgeconfig.ps1

Nie dotyczy

25 235

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Export_mailpublicfoldersformigration.ps1

Nie dotyczy

16 462

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Export_modernpublicfolderstatistics.ps1

Nie dotyczy

26 754

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Export_outlookclassification.ps1

Nie dotyczy

12 258

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Export_publicfolderstatistics.ps1

Nie dotyczy

21 009

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Export_retentiontags.ps1

Nie dotyczy

14 904

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Exppw.dll

15.1.1415.4

90 264

20-Jan-2018

14:59

x64

Exprfdll.dll

15.1.1415.4

33 440

20-Jan-2018

15:02

x64

Exrpc32.dll

15.1.1415.4

1 929 376

20-Jan-2018

14:59

x64

Exrw.dll

15.1.1415.4

34 960

20-Jan-2018

15:01

x64

Exsetdata.dll

15.1.1415.4

2 785 960

20-Jan-2018

14:59

x64

Exsetup.exe

15.1.1415.4

42 152

20-Jan-2018

14:57

x86

Exsetupui.exe

15.1.1415.4

200 864

20-Jan-2018

14:57

x86

Extrace.dll

15.1.1415.4

252 064

20-Jan-2018

14:58

x64

Ext_microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1415.4

608 520

20-Jan-2018

14:58

x86

Exwatson.dll

15.1.1415.4

51 872

20-Jan-2018

15:01

x64

Fastioext.dll

15.1.1415.4

67 248

20-Jan-2018

14:57

x64

Filteringconfigurationcommands.ps1

Nie dotyczy

16 115

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Filteringpowershell.dll

15.1.1415.4

230 224

20-Jan-2018

15:03

x86

Filteringpowershell.format.ps1xml

Nie dotyczy

27 422

20-Jan-2018

15:03

Nie dotyczy

Filtermodule.dll

15.1.1415.4

187 056

20-Jan-2018

15:00

x64

Fipexeuperfctrresource.dll

15.1.1415.4

22 232

20-Jan-2018

15:03

x64

Fipexeventsresource.dll

15.1.1415.4

51 928

20-Jan-2018

15:03

x64

Fipexperfctrresource.dll

15.1.1415.4

39 632

20-Jan-2018

15:03

x64

Firewallres.dll

15.1.1415.4

79 536

20-Jan-2018

15:02

x64

Fms.exe

15.1.1415.4

1 356 944

20-Jan-2018

15:03

x64

Forefrontactivedirectoryconnector.exe

15.1.1415.4

118 024

20-Jan-2018

14:57

x64

Fpsdiag.exe

15.1.1415.4

25 768

20-Jan-2018

15:03

x86

Fsccachedfilemanagedlocal.dll

15.1.1415.4

829 144

20-Jan-2018

15:03

x64

Fscconfigsupport.dll

15.1.1415.4

63 680

20-Jan-2018

15:03

x86

Fscconfigurationserver.exe

15.1.1415.4

437 984

20-Jan-2018

15:02

x64

Fscconfigurationserverinterfaces.dll

15.1.1415.4

22 800

20-Jan-2018

15:03

x86

Fsccrypto.dll

15.1.1415.4

215 728

20-Jan-2018

15:03

x64

Fscipcinterfaceslocal.dll

15.1.1415.4

35 520

20-Jan-2018

15:03

x86

Fscipclocal.dll

15.1.1415.4

45 208

20-Jan-2018

15:03

x86

Fscsqmuploader.exe

15.1.1415.4

460 472

20-Jan-2018

15:03

x64

Getucpool.ps1

Nie dotyczy

17 603

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Getvalidengines.ps1

Nie dotyczy

11 114

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Get_antispamfilteringreport.ps1

Nie dotyczy

13 669

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Get_antispamsclhistogram.ps1

Nie dotyczy

12 507

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Get_antispamtopblockedsenderdomains.ps1

Nie dotyczy

13 611

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Get_antispamtopblockedsenderips.ps1

Nie dotyczy

12 647

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Get_antispamtopblockedsenders.ps1

Nie dotyczy

13 366

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Get_antispamtoprblproviders.ps1

Nie dotyczy

12 565

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Get_antispamtoprecipients.ps1

Nie dotyczy

12 666

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Get_dleligibilitylist.ps1

Nie dotyczy

40 196

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Get_exchangeetwtrace.ps1

Nie dotyczy

26 807

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Get_publicfoldermailboxsize.ps1

Nie dotyczy

12 902

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Get_storetrace.ps1

Nie dotyczy

48 451

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Huffman_xpress.dll

15.1.1415.4

39 616

20-Jan-2018

14:58

x64

Importedgeconfig.ps1

Nie dotyczy

75 092

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Import_mailpublicfoldersformigration.ps1

Nie dotyczy

27 384

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Import_retentiontags.ps1

Nie dotyczy

26 678

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Inproxy.dll

15.1.1415.4

92 832

20-Jan-2018

14:59

x64

Installwindowscomponent.ps1

Nie dotyczy

32 391

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Install_antispamagents.ps1

Nie dotyczy

15 805

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Install_odatavirtualdirectory.ps1

Nie dotyczy

15 851

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Interop.activeds.dll.4b7767dc_2e20_4d95_861a_4629cbc0cabc

15.1.1415.4

114 384

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Interop.adsiis.dll.4b7767dc_2e20_4d95_861a_4629cbc0cabc

15.1.1415.4

27 328

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Interop.certenroll.dll

15.1.1415.4

149 720

20-Jan-2018

14:57

x86

Interop.licenseinfointerface.dll

15.1.1415.4

21 240

20-Jan-2018

15:03

x86

Interop.netfw.dll

15.1.1415.4

41 152

20-Jan-2018

14:57

x86

Interop.plalibrary.dll

15.1.1415.4

79 568

20-Jan-2018

14:57

x86

Interop.stdole2.dll.4b7767dc_2e20_4d95_861a_4629cbc0cabc

15.1.1415.4

33 992

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Interop.taskscheduler.dll

15.1.1415.4

53 472

20-Jan-2018

14:57

x86

Interop.wuapilib.dll

15.1.1415.4

67 784

20-Jan-2018

14:57

x86

Interop.xenroll.dll

15.1.1415.4

46 792

20-Jan-2018

14:57

x86

Kerbauth.dll

15.1.1415.4

69 792

20-Jan-2018

14:58

x64

Licenseinfointerface.dll

15.1.1415.4

650 448

20-Jan-2018

15:03

x64

Lpversioning.xml

Nie dotyczy

16 484

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Mailboxdatabasereseedusingspares.ps1

Nie dotyczy

29 796

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Managedavailabilitycrimsonmsg.dll

15.1.1415.4

145 664

20-Jan-2018

15:01

x64

Managedstorediagnosticfunctions.ps1

Nie dotyczy

123 729

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Managescheduledtask.ps1

Nie dotyczy

34 196

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Mce.dll

15.1.1415.4

1 699 992

20-Jan-2018

14:58

x64

Measure_storeusagestatistics.ps1

Nie dotyczy

27 367

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Merge_publicfoldermailbox.ps1

Nie dotyczy

20 495

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Microsoft.database.isam.dll

15.1.1415.4

134 384

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.dkm.proxy.dll

15.1.1415.4

32 976

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.activemonitoring.activemonitoringvariantconfig.dll

15.1.1415.4

75 152

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.activemonitoring.eventlog.dll

15.1.1415.4

24 888

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.addressbook.service.dll

15.1.1415.4

239 904

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.addressbook.service.eventlog.dll

15.1.1415.4

22 864

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.airsync.airsyncmsg.dll

15.1.1415.4

50 464

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.airsync.comon.dll

15.1.1415.4

1 781 000

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.airsync.dll1

15.1.1415.4

509 168

20-Jan-2018

15:01

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.airsynchandler.dll

15.1.1415.4

83 208

20-Jan-2018

15:03

x86

Microsoft.exchange.anchorservice.dll

15.1.1415.4

142 600

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.antispam.eventlog.dll

15.1.1415.4

30 488

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.antispamupdate.eventlog.dll

15.1.1415.4

22 832

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.antispamupdatesvc.exe

15.1.1415.4

34 072

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.approval.applications.dll

15.1.1415.4

60 712

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.assistants.dll

15.1.1415.4

931 064

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.assistants.eventlog.dll

15.1.1415.4

33 056

20-Jan-2018

15:00

x64

Microsoft.exchange.assistants.interfaces.dll

15.1.1415.4

49 448

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.audit.azureclient.dll

15.1.1415.4

22 296

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.auditlogsearch.eventlog.dll

15.1.1415.4

21 808

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.auditlogsearchservicelet.dll

15.1.1415.4

77 624

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.auditstoragemonitorservicelet.dll

15.1.1415.4

101 704

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.auditstoragemonitorservicelet.eventlog.dll

15.1.1415.4

20 336

20-Jan-2018

15:00

x64

Microsoft.exchange.authadmin.eventlog.dll

15.1.1415.4

22 808

20-Jan-2018

15:00

x64

Microsoft.exchange.authadminservicelet.dll

15.1.1415.4

43 808

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.authservicehostservicelet.dll

15.1.1415.4

22 840

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.autodiscover.configuration.dll

15.1.1415.4

86 336

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.autodiscover.dll

15.1.1415.4

402 688

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.autodiscover.eventlogs.dll

15.1.1415.4

28 456

20-Jan-2018

15:00

x64

Microsoft.exchange.autodiscoverv2.dll

15.1.1415.4

63 752

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.bandwidthmonitorservicelet.dll

15.1.1415.4

21 824

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.batchservice.dll

15.1.1415.4

42 752

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.cabutility.dll

15.1.1415.4

283 392

20-Jan-2018

14:57

x64

Microsoft.exchange.certificatedeployment.eventlog.dll

15.1.1415.4

23 376

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.certificatedeploymentservicelet.dll

15.1.1415.4

33 104

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.certificatenotification.eventlog.dll

15.1.1415.4

20 824

20-Jan-2018

15:00

x64

Microsoft.exchange.certificatenotificationservicelet.dll

15.1.1415.4

30 560

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.clients.common.dll

15.1.1415.4

383 240

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.clients.eventlogs.dll

15.1.1415.4

90 904

20-Jan-2018

14:57

x64

Microsoft.exchange.clients.owa.dll

15.1.1415.4

2 977 528

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.clients.owa2.server.dll

15.1.1415.4

5 035 808

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.clients.owa2.servervariantconfiguration.dll

15.1.1415.4

898 928

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.clients.security.dll

15.1.1415.4

420 624

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.clients.strings.dll

15.1.1415.4

931 592

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.cluster.bandwidthmonitor.dll

15.1.1415.4

38 704

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.cluster.common.dll

15.1.1415.4

59 152

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.cluster.common.extensions.dll

15.1.1415.4

28 984

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.cluster.diskmonitor.dll

15.1.1415.4

40 736

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.cluster.replay.dll

15.1.1415.4

3 484 936

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.cluster.replicaseeder.dll

15.1.1415.4

115 504

20-Jan-2018

14:57

x64

Microsoft.exchange.cluster.replicavsswriter.dll

15.1.1415.4

295 744

20-Jan-2018

14:57

x64

Microsoft.exchange.cluster.shared.dll

15.1.1415.4

629 000

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.common.agentconfig.transport.dll

15.1.1415.4

93 512

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.common.componentconfig.transport.dll

15.1.1415.4

1 832 280

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.common.directory.adagentservicevariantconfig.dll

15.1.1415.4

38 792

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.common.directory.directoryvariantconfig.dll

15.1.1415.4

471 920

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.common.directory.domtvariantconfig.dll

15.1.1415.4

32 608

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.common.directory.ismemberofresolverconfig.dll

15.1.1415.4

45 440

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.common.directory.tenantrelocationvariantconfig.dll

15.1.1415.4

109 968

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.common.directory.topologyservicevariantconfig.dll

15.1.1415.4

55 696

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.common.diskmanagement.dll

15.1.1415.4

74 528

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.common.dll

15.1.1415.4

179 944

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.common.encryption.variantconfig.dll

15.1.1415.4

120 656

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.common.il.dll

15.1.1415.4

20 728

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.common.inference.dll

15.1.1415.4

137 488

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.common.optics.dll

15.1.1415.4

70 920

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.common.processmanagermsg.dll

15.1.1415.4

26 936

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.common.protocols.popimap.dll

15.1.1415.4

22 328

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.common.search.dll

15.1.1415.4

114 944

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.common.search.eventlog.dll

15.1.1415.4

24 880

20-Jan-2018

15:00

x64

Microsoft.exchange.common.smtp.dll

15.1.1415.4

58 616

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.common.suiteservices.suiteservicesvariantconfig.dll

15.1.1415.4

43 928

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.common.transport.azure.dll

15.1.1415.4

34 608

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.common.transport.monitoringconfig.dll

15.1.1415.4

1 049 432

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.commonmsg.dll

15.1.1415.4

36 080

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.compliance.auditlogpumper.messages.dll

15.1.1415.4

20 320

20-Jan-2018

14:57

x64

Microsoft.exchange.compliance.auditservice.core.dll

15.1.1415.4

188 224

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.compliance.auditservice.messages.dll

15.1.1415.4

37 208

20-Jan-2018

14:57

x64

Microsoft.exchange.compliance.common.dll

15.1.1415.4

29 456

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.compliance.crimsonevents.dll

15.1.1415.4

92 992

20-Jan-2018

14:57

x64

Microsoft.exchange.compliance.dll

15.1.1415.4

48 376

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.compliance.recordreview.dll

15.1.1415.4

44 336

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.compliance.supervision.dll

15.1.1415.4

57 648

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.compliance.taskcreator.dll

15.1.1415.4

40 248

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.compliance.taskdistributioncommon.dll

15.1.1415.4

1 107 288

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.compliance.taskdistributionfabric.dll

15.1.1415.4

213 848

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.compliance.taskplugins.dll

15.1.1415.4

217 896

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.compression.dll

15.1.1415.4

24 312

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.configuration.certificateauth.dll

15.1.1415.4

44 872

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.configuration.certificateauth.eventlog.dll

15.1.1415.4

21 360

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.configuration.core.dll

15.1.1415.4

152 856

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.configuration.core.eventlog.dll

15.1.1415.4

21 312

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.configuration.delegatedauth.dll

15.1.1415.4

60 224

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.configuration.delegatedauth.eventlog.dll

15.1.1415.4

22 888

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.configuration.diagnosticsmodules.dll

15.1.1415.4

30 552

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.configuration.diagnosticsmodules.eventlog.dll

15.1.1415.4

20 352

20-Jan-2018

15:00

x64

Microsoft.exchange.configuration.failfast.dll

15.1.1415.4

61 736

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.configuration.failfast.eventlog.dll

15.1.1415.4

20 816

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.configuration.objectmodel.dll

15.1.1415.4

1 850 168

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.configuration.objectmodel.eventlog.dll

15.1.1415.4

37 216

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.configuration.redirectionmodule.dll

15.1.1415.4

75 600

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.configuration.redirectionmodule.eventlog.dll

15.1.1415.4

22 392

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.configuration.remotepowershellbackendcmdletproxymodule.dll

15.1.1415.4

28 592

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.configuration.remotepowershellbackendcmdletproxymodule.eventlog.dll

15.1.1415.4

20 440

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.connectiondatacollector.dll

15.1.1415.4

33 072

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.connections.common.dll

15.1.1415.4

176 928

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.connections.eas.dll

15.1.1415.4

337 168

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.connections.imap.dll

15.1.1415.4

181 008

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.connections.pop.dll

15.1.1415.4

78 096

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.contentfilter.wrapper.exe

15.1.1415.4

210 728

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.context.client.dll

15.1.1415.4

34 064

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.context.configuration.dll

15.1.1415.4

58 664

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.context.core.dll

15.1.1415.4

58 112

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.context.datamodel.dll

15.1.1415.4

54 040

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.core.strings.dll

15.1.1415.4

1 094 400

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.core.timezone.dll

15.1.1415.4

63 232

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.data.applicationlogic.deep.dll

15.1.1415.4

333 632

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.data.applicationlogic.dll

15.1.1415.4

3 337 008

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.data.applicationlogic.eventlog.dll

15.1.1415.4

42 832

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.data.applicationlogic.monitoring.ifx.dll

15.1.1415.4

24 936

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.data.connectors.dll

15.1.1415.4

172 304

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.data.consumermailboxprovisioning.dll

15.1.1415.4

626 520

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.data.directory.dll

15.1.1415.4

7 779 592

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.data.directory.eventlog.dll

15.1.1415.4

87 344

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.data.dll

15.1.1415.4

1 792 736

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.data.groupmailboxaccesslayer.dll

15.1.1415.4

1 633 608

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.data.ha.dll

15.1.1415.4

369 384

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.data.imageanalysis.dll

15.1.1415.4

112 920

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.data.mailboxfeatures.dll

15.1.1415.4

22 816

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.data.mailboxloadbalance.dll

15.1.1415.4

231 728

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.data.mapi.dll

15.1.1415.4

193 776

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.data.metering.contracts.dll

15.1.1415.4

46 896

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.data.metering.dll

15.1.1415.4

126 216

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.data.msosyncxsd.dll

15.1.1415.4

975 120

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.data.notification.dll

15.1.1415.4

148 248

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.data.personaldataplatform.dll

15.1.1415.4

776 504

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.data.providers.dll

15.1.1415.4

146 696

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.data.provisioning.dll

15.1.1415.4

63 768

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.data.rightsmanagement.dll

15.1.1415.4

460 072

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.data.scheduledtimers.dll

15.1.1415.4

39 712

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.data.storage.clientstrings.dll

15.1.1415.4

263 488

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.data.storage.dll

15.1.1415.4

11 616 512

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.data.storage.eventlog.dll

15.1.1415.4

44 328

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.data.storageconfigurationresources.dll

15.1.1415.4

662 880

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.data.storeobjects.dll

15.1.1415.4

179 992

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.data.throttlingservice.client.dll

15.1.1415.4

43 336

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.data.throttlingservice.client.eventlog.dll

15.1.1415.4

21 360

20-Jan-2018

15:00

x64

Microsoft.exchange.data.throttlingservice.eventlog.dll

15.1.1415.4

21 328

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.datacenter.management.activemonitoring.recoveryservice.eventlog.dll

15.1.1415.4

21 976

20-Jan-2018

14:58

x64

Microsoft.exchange.datacenterstrings.dll

15.1.1415.4

79 640

20-Jan-2018

15:02

x86

Microsoft.exchange.delivery.eventlog.dll

15.1.1415.4

20 248

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.diagnostics.certificatelogger.dll

15.1.1415.4

30 024

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.dll

15.1.1415.4

1 790 712

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.performancelogger.dll

15.1.1415.4

31 048

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.service.common.dll

15.1.1415.4

553 792

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.service.eventlog.dll

15.1.1415.4

222 536

20-Jan-2018

14:58

x64

Microsoft.exchange.diagnostics.service.exchangejobs.dll

15.1.1415.4

200 536

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.service.exe

15.1.1415.4

153 376

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.service.fuseboxperfcounters.dll

15.1.1415.4

34 672

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.diagnosticsaggregation.eventlog.dll

15.1.1415.4

20 816

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.diagnosticsaggregationservicelet.dll

15.1.1415.4

56 664

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.directory.topologyservice.eventlog.dll

15.1.1415.4

35 168

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.directory.topologyservice.exe

15.1.1415.4

215 864

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.disklocker.events.dll

15.1.1415.4

96 024

20-Jan-2018

14:58

x64

Microsoft.exchange.disklocker.interop.dll

15.1.1415.4

39 704

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.drumtesting.calendarmigration.dll

15.1.1415.4

53 064

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.drumtesting.common.dll

15.1.1415.4

25 880

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.dxstore.dll

15.1.1415.4

480 488

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.dxstore.ha.events.dll

15.1.1415.4

213 280

20-Jan-2018

14:57

x64

Microsoft.exchange.dxstore.ha.instance.exe

15.1.1415.4

43 808

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.eac.flighting.dll

15.1.1415.4

138 496

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.edgecredentialsvc.exe

15.1.1415.4

28 952

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.edgesync.common.dll

15.1.1415.4

155 408

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.edgesync.datacenterproviders.dll

15.1.1415.4

227 144

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.edgesync.eventlog.dll

15.1.1415.4

30 992

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.edgesyncsvc.exe

15.1.1415.4

104 696

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.ediscovery.export.dll

15.1.1415.4

1 272 088

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.ediscovery.export.dll.deploy

15.1.1415.4

1 272 088

20-Jan-2018

14:58

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.ediscovery.exporttool.application

Nie dotyczy

16 177

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.ediscovery.exporttool.exe.deploy

15.1.1415.4

94 496

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.ediscovery.exporttool.manifest

Nie dotyczy

66 436

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.ediscovery.exporttool.strings.dll.deploy

15.1.1415.4

59 216

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.ediscovery.mailboxsearch.dll

15.1.1415.4

300 856

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.entities.birthdaycalendar.dll

15.1.1415.4

80 184

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.entities.booking.defaultservicesettings.dll

15.1.1415.4

53 104

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.entities.booking.dll

15.1.1415.4

225 048

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.entities.booking.management.dll

15.1.1415.4

85 312

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.entities.bookings.dll

15.1.1415.4

42 776

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.entities.calendaring.dll

15.1.1415.4

940 832

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.entities.common.dll

15.1.1415.4

340 240

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.entities.connectors.dll

15.1.1415.4

59 680

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.entities.contentsubmissions.dll

15.1.1415.4

39 232

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.entities.context.dll

15.1.1415.4

67 856

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.entities.datamodel.dll

15.1.1415.4

857 880

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.entities.fileproviders.dll

15.1.1415.4

298 800

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.entities.foldersharing.dll

15.1.1415.4

46 384

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.entities.holidaycalendars.dll

15.1.1415.4

83 256

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.entities.insights.dll

15.1.1415.4

173 848

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.entities.meetinglocation.dll

15.1.1415.4

1 493 816

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.entities.meetingparticipants.dll

15.1.1415.4

129 352

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.entities.meetingtimecandidates.dll

15.1.1415.4

12 334 416

20-Jan-2018

14:59

x86

Microsoft.exchange.entities.onlinemeetings.dll

15.1.1415.4

271 152

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.entities.people.dll

15.1.1415.4

44 816

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.entities.peopleinsights.dll

15.1.1415.4

193 840

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.entities.reminders.dll

15.1.1415.4

71 448

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.entities.schedules.dll

15.1.1415.4

90 904

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.entities.shellservice.dll

15.1.1415.4

70 952

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.entities.tasks.dll

15.1.1415.4

107 272

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.entities.xrm.dll

15.1.1415.4

151 800

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.entityextraction.calendar.dll

15.1.1415.4

277 304

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.eserepl.common.dll

15.1.1415.4

22 280

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.eserepl.configuration.dll

15.1.1415.4

22 824

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.eserepl.dll

15.1.1415.4

137 448

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.ews.configuration.dll

15.1.1415.4

258 328

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.exchangecertificate.eventlog.dll

15.1.1415.4

20 288

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.exchangecertificateservicelet.dll

15.1.1415.4

43 848

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.extensibility.internal.dll

15.1.1415.4

647 472

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.extensibility.partner.dll

15.1.1415.4

44 328

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.federateddirectory.dll

15.1.1415.4

153 368

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.ffosynclogmsg.dll

15.1.1415.4

20 224

20-Jan-2018

14:58

x64

Microsoft.exchange.frontendhttpproxy.dll

15.1.1415.4

598 808

20-Jan-2018

14:59

x86

Microsoft.exchange.frontendhttpproxy.eventlogs.dll

15.1.1415.4

21 824

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.frontendtransport.monitoring.dll

15.1.1415.4

37 192

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.griffin.variantconfiguration.dll

15.1.1415.4

106 824

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.hathirdpartyreplication.dll

15.1.1415.4

49 456

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.helpprovider.dll

15.1.1415.4

45 824

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.addressfinder.dll

15.1.1415.4

61 232

20-Jan-2018

14:59

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.common.dll

15.1.1415.4

170 768

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.diagnostics.dll

15.1.1415.4

65 832

20-Jan-2018

14:59

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.flighting.dll

15.1.1415.4

211 232

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.passivemonitor.dll

15.1.1415.4

24 888

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.proxyassistant.dll

15.1.1415.4

37 688

20-Jan-2018

14:59

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.routerefresher.dll

15.1.1415.4

45 880

20-Jan-2018

14:59

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.routeselector.dll

15.1.1415.4

55 600

20-Jan-2018

14:59

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.routing.dll

15.1.1415.4

187 672

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.httpredirectmodules.dll

15.1.1415.4

43 800

20-Jan-2018

15:02

x86

Microsoft.exchange.httputilities.dll

15.1.1415.4

33 024

20-Jan-2018

15:02

x86

Microsoft.exchange.hygiene.data.dll

15.1.1415.4

1 875 200

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.hygiene.diagnosisutil.dll

15.1.1415.4

61 736

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.hygiene.eopinstantprovisioning.dll

15.1.1415.4

42 832

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.idserialization.dll

15.1.1415.4

42 768

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.imap4.eventlog.dll

15.1.1415.4

25 360

20-Jan-2018

15:02

x64

Microsoft.exchange.imap4.eventlog.dll.fe

15.1.1415.4

25 360

20-Jan-2018

15:02

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.imap4.exe

15.1.1415.4

270 048

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.imap4.exe.fe

15.1.1415.4

270 048

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.imap4service.exe

15.1.1415.4

32 000

20-Jan-2018

15:02

x86

Microsoft.exchange.imap4service.exe.fe

15.1.1415.4

32 000

20-Jan-2018

15:02

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.imapconfiguration.dl1

15.1.1415.4

60 184

20-Jan-2018

14:58

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.inference.common.dll

15.1.1415.4

224 016

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.inference.hashtagsrelevance.dll

15.1.1415.4

39 232

20-Jan-2018

14:58

x64

Microsoft.exchange.inference.peoplerelevance.dll

15.1.1415.4

289 080

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.inference.ranking.dll

15.1.1415.4

25 880

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.inference.safetylibrary.dll

15.1.1415.4

90 928

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.inference.service.eventlog.dll

15.1.1415.4

22 336

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.infoworker.assistantsclientresources.dll

15.1.1415.4

98 664

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.infoworker.common.dll

15.1.1415.4

1 842 968

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.infoworker.eventlog.dll

15.1.1415.4

78 624

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.infoworker.meetingvalidator.dll

15.1.1415.4

182 592

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.instantmessaging.dll

15.1.1415.4

53 008

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.irm.formprotector.dll

15.1.1415.4

166 680

20-Jan-2018

14:58

x64

Microsoft.exchange.irm.msoprotector.dll

15.1.1415.4

58 128

20-Jan-2018

14:58

x64

Microsoft.exchange.irm.ofcprotector.dll

15.1.1415.4

53 008

20-Jan-2018

14:58

x64

Microsoft.exchange.isam.databasemanager.dll

15.1.1415.4

37 664

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.isam.esebcli.dll

15.1.1415.4

107 272

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.jobqueue.eventlog.dll

15.1.1415.4

20 248

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.jobqueueservicelet.dll

15.1.1415.4

278 296

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.killswitch.dll

15.1.1415.4

29 432

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.killswitchconfiguration.dll

15.1.1415.4

40 752

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.auditing.dll

15.1.1415.4

25 424

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.certificatelog.dll

15.1.1415.4

22 376

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.cmdletinfralog.dll

15.1.1415.4

34 656

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.easlog.dll

15.1.1415.4

37 696

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.ecplog.dll

15.1.1415.4

29 512

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.eventlog.dll

15.1.1415.4

73 552

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.ewslog.dll

15.1.1415.4

36 680

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.griffinperfcounter.dll

15.1.1415.4

27 000

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.groupescalationlog.dll

15.1.1415.4

27 512

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.httpproxylog.dll

15.1.1415.4

26 464

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.hxservicelog.dll

15.1.1415.4

41 312

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.iislog.dll

15.1.1415.4

110 920

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.lameventlog.dll

15.1.1415.4

38 744

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.migrationlog.dll

15.1.1415.4

22 880

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.oabdownloadlog.dll

15.1.1415.4

28 008

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.oauthcafelog.dll

15.1.1415.4

23 400

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.outlookservicelog.dll

15.1.1415.4

56 176

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.owaclientlog.dll

15.1.1415.4

51 552

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.owalog.dll

15.1.1415.4

45 384

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.perflog.dll

15.1.1415.4

10 382 160

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.pfassistantlog.dll

15.1.1415.4

36 192

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.rca.dll

15.1.1415.4

28 472

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.restlog.dll

15.1.1415.4

31 560

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.store.dll

15.1.1415.4

22 344

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.transportsynchealthlog.dll

15.1.1415.4

29 064

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.core.dll

15.1.1415.4

96 528

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.auditing.dll

15.1.1415.4

27 984

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.certificatelog.dll

15.1.1415.4

33 640

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.cmdletinfralog.dll

15.1.1415.4

28 520

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.common.dll

15.1.1415.4

35 144

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.easlog.dll

15.1.1415.4

35 656

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.errordetection.dll

15.1.1415.4

43 368

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.ewslog.dll

15.1.1415.4

23 880

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.griffinperfcounter.dll

15.1.1415.4

27 008

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.groupescalationlog.dll

15.1.1415.4

22 392

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.httpproxylog.dll

15.1.1415.4

24 416

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.hxservicelog.dll

15.1.1415.4

26 984

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.iislog.dll

15.1.1415.4

64 328

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.migrationlog.dll

15.1.1415.4

24 928

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.oabdownloadlog.dll

15.1.1415.4

25 960

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.oauthcafelog.dll

15.1.1415.4

23 392

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.outlookservicelog.dll

15.1.1415.4

24 952

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.owaclientlog.dll

15.1.1415.4

22 368

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.owalog.dll

15.1.1415.4

22 344

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.perflog.dll

15.1.1415.4

59 728

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.pfassistantlog.dll

15.1.1415.4

25 448

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.rca.dll

15.1.1415.4

41 280

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.restlog.dll

15.1.1415.4

24 400

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.store.dll

15.1.1415.4

25 928

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.transportsynchealthlog.dll

15.1.1415.4

50 576

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.loguploader.dll

15.1.1415.4

172 288

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.loguploaderproxy.dll

15.1.1415.4

61 720

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.mailboxassistants.assistants.dll

15.1.1415.4

9 050 440

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.mailboxassistants.attachmentthumbnail.dll

15.1.1415.4

40 296

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.mailboxassistants.common.dll

15.1.1415.4

131 384

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.mailboxassistants.crimsonevents.dll

15.1.1415.4

89 944

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.mailboxassistants.eventlog.dll

15.1.1415.4

21 312

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.mailboxassistants.rightsmanagement.dll

15.1.1415.4

37 216

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.mailboxloadbalance.dll

15.1.1415.4

668 440

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.mailboxloadbalance.serverstrings.dll

15.1.1415.4

70 488

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.calendarsyncprovider.dll

15.1.1415.4

182 672

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.common.dll

15.1.1415.4

2 790 744

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.complianceprovider.dll

15.1.1415.4

60 296

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.contactsyncprovider.dll

15.1.1415.4

159 120

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.dll

15.1.1415.4

972 600

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.easprovider.dll

15.1.1415.4

192 360

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.eventlog.dll

15.1.1415.4

38 752

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.googledocprovider.dll

15.1.1415.4

46 984

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.imapprovider.dll

15.1.1415.4

113 008

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.mapiprovider.dll

15.1.1415.4

101 744

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.popprovider.dll

15.1.1415.4

50 536

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.proxyclient.dll

15.1.1415.4

25 968

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.proxyservice.dll

15.1.1415.4

180 080

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.pstprovider.dll

15.1.1415.4

109 928

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.remoteprovider.dll

15.1.1415.4

105 848

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.storageprovider.dll

15.1.1415.4

195 968

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.syncprovider.dll

15.1.1415.4

50 544

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.xml.dll

15.1.1415.4

454 472

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.xrmprovider.dll

15.1.1415.4

97 128

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransport.monitoring.dll

15.1.1415.4

115 008

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransport.storedriveragents.dll

15.1.1415.4

381 792

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransport.storedrivercommon.dll

15.1.1415.4

201 056

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransport.storedriverdelivery.dll

15.1.1415.4

558 952

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransport.storedriverdelivery.eventlog.dll

15.1.1415.4

23 440

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.mailboxtransport.submission.eventlog.dll

15.1.1415.4

22 888

20-Jan-2018

15:00

x64

Microsoft.exchange.mailboxtransport.submission.storedriversubmission.dll

15.1.1415.4

328 096

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransport.submission.storedriversubmission.eventlog.dll

15.1.1415.4

25 024

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.mailboxtransport.syncdelivery.dll

15.1.1415.4

52 552

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransportwatchdogservicelet.dll

15.1.1415.4

25 448

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransportwatchdogservicelet.eventlog.dll

15.1.1415.4

19 848

20-Jan-2018

15:00

x64

Microsoft.exchange.managedlexruntime.mppgruntime.dll

15.1.1415.4

27 976

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.management.activedirectory.dll

15.1.1415.4

422 208

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.management.classificationdefinitions.dll

15.1.1415.4

1 276 776

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.management.compliancepolicy.dll

15.1.1415.4

46 400

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.management.controlpanel.basics.dll

15.1.1415.4

440 152

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.management.controlpanel.dll

15.1.1415.4

4 565 808

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.management.controlpanel.owaoptionstrings.dll

15.1.1415.4

268 152

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.management.controlpanelmsg.dll

15.1.1415.4

40 768

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.management.deployment.analysis.dll

15.1.1415.4

101 200

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.management.deployment.dll

15.1.1415.4

591 656

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.management.deployment.xml.dll

15.1.1415.4

3 566 904

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.management.detailstemplates.dll

15.1.1415.4

75 072

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.management.dll

15.1.1415.4

16 441 592

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.management.edge.systemmanager.dll

15.1.1415.4

65 864

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.management.infrastructure.asynchronoustask.dll

15.1.1415.4

31 104

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.management.jitprovisioning.dll

15.1.1415.4

108 856

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.management.migration.dll

15.1.1415.4

550 176

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.management.mobility.dll

15.1.1415.4

312 096

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.management.nativeresources.dll

15.1.1415.4

139 072

20-Jan-2018

14:57

x64

Microsoft.exchange.management.powershell.support.dll

15.1.1415.4

425 800

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.management.provisioning.dll

15.1.1415.4

282 928

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.management.psdirectinvoke.dll

15.1.1415.4

77 624

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.management.rbacdefinition.dll

15.1.1415.4

7 873 848

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.management.recipient.dll

15.1.1415.4

1 505 056

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.management.reportingwebservice.dll

15.1.1415.4

152 400

20-Jan-2018

15:02

x86

Microsoft.exchange.management.reportingwebservice.eventlog.dll

15.1.1415.4

20 848

20-Jan-2018

14:58

x64

Microsoft.exchange.management.snapin.esm.dll

15.1.1415.4

78 632

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.management.systemmanager.dll

15.1.1415.4

1 246 008

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.management.transport.dll

15.1.1415.4

1 884 448

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.managementgui.dll

15.1.1415.4

5 232 896

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.managementmsg.dll

15.1.1415.4

43 264

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.mapihttpclient.dll

15.1.1415.4

126 216

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.mapihttphandler.dll

15.1.1415.4

215 312

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.messagesecurity.dll

15.1.1415.4

86 800

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.messagesecurity.messagesecuritymsg.dll

15.1.1415.4

24 416

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.messagingpolicies.dlppolicyagent.dll

15.1.1415.4

163 160

20-Jan-2018

15:00

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.edgeagents.dll

15.1.1415.4

73 032

20-Jan-2018

15:03

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.eventlog.dll

15.1.1415.4

37 696

20-Jan-2018

15:00

x64

Microsoft.exchange.messagingpolicies.filtering.dll

15.1.1415.4

65 344

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.hygienerules.dll

15.1.1415.4

36 688

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.journalagent.dll

15.1.1415.4

182 608

20-Jan-2018

15:02

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.redirectionagent.dll

15.1.1415.4

35 680

20-Jan-2018

15:03

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.retentionpolicyagent.dll

15.1.1415.4

82 288

20-Jan-2018

15:00

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.rmsvcagent.dll

15.1.1415.4

214 344

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.rules.dll

15.1.1415.4

447 280

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.supervisoryreviewagent.dll

15.1.1415.4

90 488

20-Jan-2018

14:59

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.transportruleagent.dll

15.1.1415.4

42 344

20-Jan-2018

14:59

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.unifiedpolicycommon.dll

15.1.1415.4

60 264

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.unjournalagent.dll

15.1.1415.4

103 768

20-Jan-2018

15:02

x86

Microsoft.exchange.migration.dll

15.1.1415.4

1 116 912

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.migrationworkflowservice.eventlog.dll

15.1.1415.4

21 848

20-Jan-2018

15:00

x64

Microsoft.exchange.mobiledriver.dll

15.1.1415.4

142 592

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.monitoring.activemonitoring.local.components.dll

15.1.1415.4

5 162 376

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.monitoring.servicecontextprovider.dll

15.1.1415.4

26 968

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.mrsmlbconfiguration.dll

15.1.1415.4

75 544

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.net.dll

15.1.1415.4

5 088 984

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.net.rightsmanagement.dll

15.1.1415.4

272 672

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.networksettings.dll

15.1.1415.4

44 816

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.notifications.broker.eventlog.dll

15.1.1415.4

21 320

20-Jan-2018

15:00

x64

Microsoft.exchange.notifications.broker.exe

15.1.1415.4

556 832

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.oabauthmodule.dll

15.1.1415.4

27 904

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.oabrequesthandler.dll

15.1.1415.4

113 432

20-Jan-2018

14:59

x86

Microsoft.exchange.oauth.core.dll

15.1.1415.4

298 744

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.objectstoreclient.dll

15.1.1415.4

24 344

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.odata.configuration.dll

15.1.1415.4

284 448

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.odata.dll

15.1.1415.4

2 999 008

20-Jan-2018

15:00

x86

Microsoft.exchange.officegraph.common.dll

15.1.1415.4

96 032

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.officegraph.grain.dll

15.1.1415.4

108 824

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.officegraph.graincow.dll

15.1.1415.4

45 344

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.officegraph.graineventbasedassistants.dll

15.1.1415.4

52 584

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.officegraph.grainpropagationengine.dll

15.1.1415.4

65 376

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.officegraph.graintransactionstorage.dll

15.1.1415.4

154 464

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.officegraph.graintransportdeliveryagent.dll

15.1.1415.4

33 648

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.officegraph.graphstore.dll

15.1.1415.4

191 280

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.officegraph.permailboxkeys.dll

15.1.1415.4

33 600

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.officegraph.secondarycopyquotamanagement.dll

15.1.1415.4

45 432

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.officegraph.secondaryshallowcopylocation.dll

15.1.1415.4

62 840

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.officegraph.security.dll

15.1.1415.4

154 400

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.officegraph.semanticgraph.dll

15.1.1415.4

198 976

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.officegraph.tasklogger.dll

15.1.1415.4

40 752

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.partitioncache.dll

15.1.1415.4

35 080

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.passivemonitoringsettings.dll

15.1.1415.4

39 736

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.photogarbagecollectionservicelet.dll

15.1.1415.4

22 352

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.pop3.eventlog.dll

15.1.1415.4

24 320

20-Jan-2018

14:57

x64

Microsoft.exchange.pop3.eventlog.dll.fe

15.1.1415.4

24 320

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.pop3.exe

15.1.1415.4

113 880

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.pop3.exe.fe

15.1.1415.4

113 880

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.pop3service.exe

15.1.1415.4

31 992

20-Jan-2018

15:02

x86

Microsoft.exchange.pop3service.exe.fe

15.1.1415.4

31 992

20-Jan-2018

15:02

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.popconfiguration.dl1

15.1.1415.4

49 936

20-Jan-2018

14:58

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.popimap.core.dll

15.1.1415.4

271 104

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.popimap.core.dll.fe

15.1.1415.4

271 104

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.powersharp.dll

15.1.1415.4

365 304

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.powersharp.management.dll

15.1.1415.4

4 169 000

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.powershell.configuration.dll

15.1.1415.4

322 360

20-Jan-2018

14:58

x64

Microsoft.exchange.powershell.rbachostingtools.dll

15.1.1415.4

48 448

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.protectedservicehost.exe

15.1.1415.4

37 664

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.protocols.fasttransfer.dll

15.1.1415.4

142 128

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.protocols.mapi.dll

15.1.1415.4

443 656

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.provisioning.eventlog.dll

15.1.1415.4

21 280

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.provisioningagent.dll

15.1.1415.4

231 192

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.provisioningservicelet.dll

15.1.1415.4

112 944

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.pst.dll

15.1.1415.4

175 832

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.pst.dll.deploy

15.1.1415.4

175 832

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.pswsclient.dll

15.1.1415.4

266 480

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.publicfolders.dll

15.1.1415.4

79 104

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.pushnotifications.crimsonevents.dll

15.1.1415.4

223 064

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.pushnotifications.dll

15.1.1415.4

113 944

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.pushnotifications.publishers.dll

15.1.1415.4

432 968

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.pushnotifications.server.dll

15.1.1415.4

77 624

20-Jan-2018

14:59

x86

Microsoft.exchange.query.analysis.dll

15.1.1415.4

53 512

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.query.configuration.dll

15.1.1415.4

213 280

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.query.core.dll

15.1.1415.4

169 720

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.query.ranking.dll

15.1.1415.4

349 440

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.query.retrieval.dll

15.1.1415.4

156 424

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.query.suggestions.dll

15.1.1415.4

102 168

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.realtimeanalyticspublisherservicelet.dll

15.1.1415.4

134 504

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.relevance.core.dll

15.1.1415.4

70 416

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.relevance.data.dll

15.1.1415.4

43 784

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.relevance.mailtagger.dll

15.1.1415.4

24 864

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.relevance.people.dll

15.1.1415.4

9 674 000

20-Jan-2018

14:59

x86

Microsoft.exchange.relevance.peopleindex.dll

15.1.1415.4

20 795 176

20-Jan-2018

14:59

x64

Microsoft.exchange.relevance.peopleranker.dll

15.1.1415.4

43 824

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.relevance.perm.dll

15.1.1415.4

104 712

20-Jan-2018

14:58

x64

Microsoft.exchange.relevance.sassuggest.dll

15.1.1415.4

35 616

20-Jan-2018

14:58

x64

Microsoft.exchange.relevance.upm.dll

15.1.1415.4

79 104

20-Jan-2018

14:58

x64

Microsoft.exchange.routing.client.dll

15.1.1415.4

22 792

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.routing.eventlog.dll

15.1.1415.4

20 240

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.routing.server.exe

15.1.1415.4

66 312

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.rpc.dll

15.1.1415.4

1 645 280

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.dll

15.1.1415.4

214 800

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.exmonhandler.dll

15.1.1415.4

67 400

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.handler.dll

15.1.1415.4

523 056

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.monitoring.dll

15.1.1415.4

168 256

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.parser.dll

15.1.1415.4

728 880

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.server.dll

15.1.1415.4

241 968

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.service.eventlog.dll

15.1.1415.4

27 992

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.service.exe

15.1.1415.4

42 288

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.rpchttpmodules.dll

15.1.1415.4

49 416

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.rpcoverhttpautoconfig.dll

15.1.1415.4

63 272

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.rpcoverhttpautoconfig.eventlog.dll

15.1.1415.4

34 640

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.rules.common.dll

15.1.1415.4

137 472

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.saclwatcher.eventlog.dll

15.1.1415.4

21 792

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.saclwatcherservicelet.dll

15.1.1415.4

27 432

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.safehtml.dll

15.1.1415.4

28 400

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.sandbox.activities.dll

15.1.1415.4

274 712

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.sandbox.contacts.dll

15.1.1415.4

118 032

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.sandbox.core.dll

15.1.1415.4

119 552

20-Jan-2018

14:59

x86

Microsoft.exchange.sandbox.services.dll

15.1.1415.4

629 520

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.search.bigfunnel.dll

15.1.1415.4

169 232

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.search.bigfunnel.eventlog.dll

15.1.1415.4

19 264

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.search.blingwrapper.dll

15.1.1415.4

26 400

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.search.core.dll

15.1.1415.4

216 832

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.search.ediscoveryquery.dll

15.1.1415.4

24 888

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.search.engine.dll

15.1.1415.4

103 680

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.search.fast.configuration.dll

15.1.1415.4

23 864

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.search.fast.dll

15.1.1415.4

442 104

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.search.files.dll

15.1.1415.4

281 344

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.search.flighting.dll

15.1.1415.4

32 024

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.search.mdb.dll

15.1.1415.4

226 040

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.search.service.exe

15.1.1415.4

33 544

20-Jan-2018

14:59

x86

Microsoft.exchange.security.applicationencryption.dll

15.1.1415.4

168 784

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.security.dll

15.1.1415.4

1 556 200

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.security.msarpsservice.exe

15.1.1415.4

26 928

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.security.securitymsg.dll

15.1.1415.4

35 616

20-Jan-2018

14:58

x64

Microsoft.exchange.server.storage.admininterface.dll

15.1.1415.4

229 704

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.server.storage.common.dll

15.1.1415.4

1 117 992

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.server.storage.diagnostics.dll

15.1.1415.4

219 456

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.server.storage.directoryservices.dll

15.1.1415.4

120 664

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.server.storage.esebackinterop.dll

15.1.1415.4

89 936

20-Jan-2018

14:58

x64

Microsoft.exchange.server.storage.eventlog.dll

15.1.1415.4

87 856

20-Jan-2018

14:58

x64

Microsoft.exchange.server.storage.fulltextindex.dll

15.1.1415.4

73 536

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.server.storage.ha.dll

15.1.1415.4

88 344

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.server.storage.lazyindexing.dll

15.1.1415.4

214 336

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.server.storage.logicaldatamodel.dll

15.1.1415.4

1 170 256

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.server.storage.mapidisp.dll

15.1.1415.4

511 280

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.server.storage.multimailboxsearch.dll

15.1.1415.4

54 616

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.server.storage.physicalaccess.dll

15.1.1415.4

854 856

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.server.storage.propertydefinitions.dll

15.1.1415.4

1 227 104

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.server.storage.propertytag.dll

15.1.1415.4

37 696

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.server.storage.rpcproxy.dll

15.1.1415.4

127 792

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.server.storage.storecommonservices.dll

15.1.1415.4

1 016 160

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.server.storage.storeintegritycheck.dll

15.1.1415.4

118 112

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.server.storage.workermanager.dll

15.1.1415.4

41 800

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.server.storage.xpress.dll

15.1.1415.4

26 408

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.servicehost.eventlog.dll

15.1.1415.4

21 792

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.servicehost.exe

15.1.1415.4

67 832

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.servicelets.globallocatorcache.dll

15.1.1415.4

57 680

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.servicelets.globallocatorcache.eventlog.dll

15.1.1415.4

21 360

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.servicelets.unifiedpolicysyncservicelet.eventlog.dll

15.1.1415.4

21 400

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.services.common.dll

15.1.1415.4

81 168

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.services.dll

15.1.1415.4

8 478 448

20-Jan-2018

14:59

x86

Microsoft.exchange.services.eventlogs.dll

15.1.1415.4

37 144

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.services.ewshandler.dll

15.1.1415.4

638 752

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.services.ewsserialization.dll

15.1.1415.4

1 651 000

20-Jan-2018

14:59

x86

Microsoft.exchange.services.json.dll

15.1.1415.4

302 336

20-Jan-2018

14:59

x86

Microsoft.exchange.services.messaging.dll

15.1.1415.4

50 456

20-Jan-2018

14:59

x86

Microsoft.exchange.services.onlinemeetings.dll

15.1.1415.4

239 920

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.services.surface.dll

15.1.1415.4

185 616

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.services.wcf.dll

15.1.1415.4

355 584

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.setup.acquirelanguagepack.dll

15.1.1415.4

63 800

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.setup.bootstrapper.common.dll

15.1.1415.4

101 696

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.setup.common.dll

15.1.1415.4

304 384

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.setup.commonbase.dll

15.1.1415.4

42 768

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.setup.console.dll

15.1.1415.4

34 048

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.setup.gui.dll

15.1.1415.4

122 096

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.setup.parser.dll

15.1.1415.4

61 184

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.setup.signverfwrapper.dll

15.1.1415.4

82 224

20-Jan-2018

14:58

x64

Microsoft.exchange.sharedcache.caches.dll

15.1.1415.4

149 784

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.sharedcache.client.dll

15.1.1415.4

32 024

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.sharedcache.eventlog.dll

15.1.1415.4

22 304

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.sharedcache.exe

15.1.1415.4

65 784

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.sharepointsignalstore.dll

15.1.1415.4

34 088

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.slabmanifest.dll

15.1.1415.4

54 016

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.sqm.dll

15.1.1415.4

53 976

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.store.service.exe

15.1.1415.4

35 072

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.store.worker.exe

15.1.1415.4

33 536

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.storeobjectsservice.eventlog.dll

15.1.1415.4

20 800

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.storeobjectsservice.exe

15.1.1415.4

38 688

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.storeprovider.dll

15.1.1415.4

1 173 248

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.structuredquery.dll

15.1.1415.4

165 656

20-Jan-2018

14:58

x64

Microsoft.exchange.symphonyhandler.dll

15.1.1415.4

635 152

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.syncmigration.eventlog.dll

15.1.1415.4

20 272

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.syncmigrationservicelet.dll

15.1.1415.4

23 344

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.systemprobemsg.dll

15.1.1415.4

20 232

20-Jan-2018

14:58

x64

Microsoft.exchange.textprocessing.dll

15.1.1415.4

228 616

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.textprocessing.eventlog.dll

15.1.1415.4

20 784

20-Jan-2018

14:58

x64

Microsoft.exchange.transport.agent.addressbookpolicyroutingagent.dll

15.1.1415.4

36 240

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.antispam.common.dll

15.1.1415.4

145 744

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.contentfilter.cominterop.dll

15.1.1415.4

29 048

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.controlflow.dll

15.1.1415.4

47 424

20-Jan-2018

14:59

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.faultinjectionagent.dll

15.1.1415.4

30 048

20-Jan-2018

15:02

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.frontendproxyagent.dll

15.1.1415.4

28 512

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.hygiene.dll

15.1.1415.4

219 440

20-Jan-2018

15:03

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.interceptoragent.dll

15.1.1415.4

105 816

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.liveidauth.dll

15.1.1415.4

30 016

20-Jan-2018

15:03

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.malware.dll

15.1.1415.4

176 432

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.malware.eventlog.dll

15.1.1415.4

25 432

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.transport.agent.phishingdetection.dll

15.1.1415.4

27 992

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.prioritization.dll

15.1.1415.4

38 736

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.protocolanalysis.dbaccess.dll

15.1.1415.4

54 144

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.search.dll

15.1.1415.4

37 168

20-Jan-2018

14:59

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.senderid.core.dll

15.1.1415.4

60 232

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.sharedmailboxsentitemsroutingagent.dll

15.1.1415.4

52 128

20-Jan-2018

14:59

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.systemprobedrop.dll

15.1.1415.4

25 424

20-Jan-2018

15:00

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.transportfeatureoverrideagent.dll

15.1.1415.4

53 648

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.trustedmailagents.dll

15.1.1415.4

53 592

20-Jan-2018

15:03

x86

Microsoft.exchange.transport.cloudmonitor.common.dll

15.1.1415.4

35 144

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.transport.common.dll

15.1.1415.4

461 584

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.transport.contracts.dll

15.1.1415.4

25 376

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.transport.decisionengine.dll

15.1.1415.4

37 688

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.transport.dll

15.1.1415.4

4 187 376

20-Jan-2018

14:59

x86

Microsoft.exchange.transport.dsapiclient.dll

15.1.1415.4

189 224

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.transport.eventlog.dll

15.1.1415.4

128 792

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.transport.extensibility.dll

15.1.1415.4

411 952

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.transport.extensibilityeventlog.dll

15.1.1415.4

21 840

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.transport.flighting.dll

15.1.1415.4

92 960

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.transport.logging.dll

15.1.1415.4

95 000

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.transport.logging.search.dll

15.1.1415.4

75 576

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.transport.loggingcommon.dll

15.1.1415.4

70 448

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.transport.monitoring.dll

15.1.1415.4

437 536

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.transport.net.dll

15.1.1415.4

129 280

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.transport.protocols.contracts.dll

15.1.1415.4

24 904

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.transport.protocols.dll

15.1.1415.4

36 136

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.transport.protocols.httpsubmission.dll

15.1.1415.4

67 936

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.transport.requestbroker.dll

15.1.1415.4

57 136

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.transport.scheduler.contracts.dll

15.1.1415.4

40 264

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.transport.scheduler.dll

15.1.1415.4

120 096

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.transport.smtpshared.dll

15.1.1415.4

25 376

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.transport.storage.contracts.dll

15.1.1415.4

59 200

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.transport.storage.dll

15.1.1415.4

682 264

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.transport.storage.management.dll

15.1.1415.4

29 000

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.transport.sync.agents.dll

15.1.1415.4

24 872

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.transport.sync.common.dll

15.1.1415.4

494 376

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.transport.sync.common.eventlog.dll

15.1.1415.4

19 792

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.transport.sync.manager.dll

15.1.1415.4

313 136

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.transport.sync.manager.eventlog.dll

15.1.1415.4

22 864

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.transport.sync.migrationrpc.dll

15.1.1415.4

53 568

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.transport.sync.worker.dll

15.1.1415.4

1 051 432

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.transport.sync.worker.eventlog.dll

15.1.1415.4

22 352

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.transportlogsearch.eventlog.dll

15.1.1415.4

25 920

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.transportsyncmanagersvc.exe

15.1.1415.4

25 904

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.um.callrouter.exe

15.1.1415.4

29 440

20-Jan-2018

14:59

x86

Microsoft.exchange.um.clientstrings.dll

15.1.1415.4

67 344

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.um.grammars.dll

15.1.1415.4

218 872

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.um.lad.dll

15.1.1415.4

127 728

20-Jan-2018

14:58

x64

Microsoft.exchange.um.prompts.dll

15.1.1415.4

221 944

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.um.troubleshootingtool.shared.dll

15.1.1415.4

125 768

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.um.ucmaplatform.dll

15.1.1415.4

246 552

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.um.umcommon.dll

15.1.1415.4

931 576

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.um.umcore.dll

15.1.1415.4

1 475 824

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.um.umvariantconfiguration.dll

15.1.1415.4

39 736

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.unifiedcontent.dll

15.1.1415.4

48 904

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.unifiedcontent.exchange.dll

15.1.1415.4

32 048

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.unifiedmessaging.eventlog.dll

15.1.1415.4

137 528

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.unifiedpolicyfilesync.eventlog.dll

15.1.1415.4

22 352

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.unifiedpolicyfilesyncservicelet.dll

15.1.1415.4

90 456

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.unifiedpolicysyncservicelet.dll

15.1.1415.4

57 152

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.variantconfiguration.antispam.dll

15.1.1415.4

649 544

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.variantconfiguration.core.dll

15.1.1415.4

193 336

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.variantconfiguration.dll

15.1.1415.4

74 528

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.variantconfiguration.eventlog.dll

15.1.1415.4

19 792

20-Jan-2018

14:58

x64

Microsoft.exchange.variantconfiguration.excore.dll

15.1.1415.4

63 808

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.variantconfiguration.globalsettings.dll

15.1.1415.4

34 664

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.variantconfiguration.hygiene.dll

15.1.1415.4

127 816

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.variantconfiguration.protectionservice.dll

15.1.1415.4

38 768

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.variantconfiguration.threatintel.dll

15.1.1415.4

64 344

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.webservices.auth.dll

15.1.1415.4

42 768

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.webservices.dll

15.1.1415.4

1 061 112

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.webservices.xrm.dll

15.1.1415.4

75 024

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.wlmservicelet.dll

15.1.1415.4

30 464

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.wopiclient.dll

15.1.1415.4

84 216

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.exchange.workingset.signalapi.dll

15.1.1415.4

24 352

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.workingsetabstraction.signalapiabstraction.dll

15.1.1415.4

36 224

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.exchange.workloadmanagement.dll

15.1.1415.4

512 280

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.workloadmanagement.eventlogs.dll

15.1.1415.4

21 832

20-Jan-2018

15:01

x64

Microsoft.exchange.workloadmanagement.throttling.configuration.dll

15.1.1415.4

43 912

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.exchange.workloadmanagement.throttling.dll

15.1.1415.4

73 544

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.fast.contextlogger.json.dll

15.1.1415.4

26 376

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.filtering.dll

15.1.1415.4

120 016

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.filtering.exchange.dll

15.1.1415.4

64 240

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.filtering.interop.dll

15.1.1415.4

22 264

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.forefront.activedirectoryconnector.dll

15.1.1415.4

54 072

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.forefront.activedirectoryconnector.eventlog.dll

15.1.1415.4

22 880

20-Jan-2018

14:58

x64

Microsoft.forefront.filtering.common.dll

15.1.1415.4

31 000

20-Jan-2018

15:03

x86

Microsoft.forefront.filtering.diagnostics.dll

15.1.1415.4

29 488

20-Jan-2018

15:03

x86

Microsoft.forefront.filtering.eventpublisher.dll

15.1.1415.4

41 792

20-Jan-2018

15:03

x86

Microsoft.forefront.management.powershell.format.ps1xml

Nie dotyczy

46 644

20-Jan-2018

14:58

Nie dotyczy

Microsoft.forefront.management.powershell.types.ps1xml

Nie dotyczy

14 016

20-Jan-2018

14:58

Nie dotyczy

Microsoft.forefront.monitoring.activemonitoring.local.components.dll

15.1.1415.4

1 525 648

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.forefront.monitoring.activemonitoring.local.components.messages.dll

15.1.1415.4

20 400

20-Jan-2018

14:58

x64

Microsoft.forefront.monitoring.management.outsidein.dll

15.1.1415.4

40 280

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.forefront.recoveryactionarbiter.contract.dll

15.1.1415.4

25 424

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.forefront.reporting.common.dll

15.1.1415.4

53 520

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.forefront.reporting.ondemandquery.dll

15.1.1415.4

57 656

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.isam.esent.collections.dll

15.1.1415.4

79 632

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.isam.esent.interop.dll

15.1.1415.4

540 912

20-Jan-2018

14:59

x86

Microsoft.managementgui.dll

15.1.1415.4

140 512

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.mce.interop.dll

15.1.1415.4

31 448

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.office.audit.dll

15.1.1415.4

130 784

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.office.client.discovery.unifiedexport.dll

15.1.1415.4

600 392

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.office.common.ipcommonlogger.dll

15.1.1415.4

49 432

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.office.compliance.console.core.dll

15.1.1415.4

225 064

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.office.compliance.console.dll

15.1.1415.4

861 968

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.office.compliance.console.extensions.dll

15.1.1415.4

492 864

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.office.compliance.core.dll

15.1.1415.4

420 096

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.office.compliance.ingestion.dll

15.1.1415.4

43 288

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.office.compliancepolicy.exchange.dar.dll

15.1.1415.4

91 968

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.office.compliancepolicy.platform.dll

15.1.1415.4

1 784 112

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.office.datacenter.activemonitoring.management.common.dll

15.1.1415.4

56 712

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.office.datacenter.activemonitoring.management.dll

15.1.1415.4

34 664

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.office.datacenter.activemonitoringlocal.dll

15.1.1415.4

182 096

20-Jan-2018

15:01

x86

Microsoft.office.datacenter.monitoring.activemonitoring.recovery.dll

15.1.1415.4

173 456

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.office365.datainsights.uploader.dll

15.1.1415.4

47 416

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.online.box.shell.dll

15.1.1415.4

53 480

20-Jan-2018

14:57

x86

Microsoft.powershell.hostingtools.dll

15.1.1415.4

75 016

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.powershell.hostingtools_2.dll

15.1.1415.4

75 016

20-Jan-2018

14:58

x86

Microsoft.tailoredexperiences.core.dll

15.1.1415.4

127 248

20-Jan-2018

14:58

x86

Migrateumcustomprompts.ps1

Nie dotyczy

16 974

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Modernpublicfoldertomailboxmapgenerator.ps1

Nie dotyczy

26 964

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Movemailbox.ps1

Nie dotyczy

56 772

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Movetransportdatabase.ps1

Nie dotyczy

28 454

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Move_publicfolderbranch.ps1

Nie dotyczy

15 388

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Mpgearparser.dll

15.1.1415.4

106 672

20-Jan-2018

15:02

x64

Msclassificationadapter.dll

15.1.1415.4

255 720

20-Jan-2018

14:58

x64

Msexchangecompliance.exe

15.1.1415.4

85 712

20-Jan-2018

14:57

x86

Msexchangedagmgmt.exe

15.1.1415.4

31 432

20-Jan-2018

14:57

x86

Msexchangedelivery.exe

15.1.1415.4

45 768

20-Jan-2018

14:57

x86

Msexchangefrontendtransport.exe

15.1.1415.4

38 640

20-Jan-2018

15:01

x86

Msexchangehmhost.exe

15.1.1415.4

33 984

20-Jan-2018

15:01

x86

Msexchangehmrecovery.exe

15.1.1415.4

36 560

20-Jan-2018

14:57

x86

Msexchangemailboxassistants.exe

15.1.1415.4

79 600

20-Jan-2018

14:57

x86

Msexchangemailboxreplication.exe

15.1.1415.4

27 888

20-Jan-2018

14:57

x86

Msexchangemigrationworkflow.exe

15.1.1415.4

76 016

20-Jan-2018

14:57

x86

Msexchangerepl.exe

15.1.1415.4

76 984

20-Jan-2018

14:58

x86

Msexchangesubmission.exe

15.1.1415.4

130 256

20-Jan-2018

14:57

x86

Msexchangethrottling.exe

15.1.1415.4

46 800

20-Jan-2018

14:57

x86

Msexchangetransport.exe

15.1.1415.4

81 104

20-Jan-2018

14:57

x86

Msexchangetransportlogsearch.exe

15.1.1415.4

146 160

20-Jan-2018

14:57

x86

Msexchangewatchdog.exe

15.1.1415.4

61 640

20-Jan-2018

14:57

x64

Mspatchlinterop.dll

15.1.1415.4

60 608

20-Jan-2018

14:58

x64

Nativehttpproxy.dll

15.1.1415.4

98 496

20-Jan-2018

14:59

x64

Navigatorparser.dll

15.1.1415.4

643 776

20-Jan-2018

15:02

x64

Nego2nativeinterface.dll

15.1.1415.4

26 328

20-Jan-2018

14:58

x64

Negotiateclientcertificatemodule.dll

15.1.1415.4

37 120

20-Jan-2018

15:02

x64

Newtestcasconnectivityuser.ps1

Nie dotyczy

20 128

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Newtestcasconnectivityuserhosting.ps1

Nie dotyczy

22 467

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Ntspxgen.dll

15.1.1415.4

87 712

20-Jan-2018

14:59

x64

Oleconverter.exe

15.1.1415.4

179 888

20-Jan-2018

14:57

x64

Outsideinmodule.dll

15.1.1415.4

94 920

20-Jan-2018

15:03

x64

Owaauth.dll

15.1.1415.4

98 976

20-Jan-2018

14:59

x64

Owasmime.msi

Nie dotyczy

716 800

20-Jan-2018

15:02

Nie dotyczy

Perf_common_extrace.dll

15.1.1415.4

252 064

20-Jan-2018

14:58

x64

Perf_exchmem.dll

15.1.1415.4

92 832

20-Jan-2018

14:58

x64

Pipeline2.dll

15.1.1415.4

1 461 416

20-Jan-2018

15:02

x64

Powershell.rbachostingtools.dll_1bf4f3e363ef418781685d1a60da11c1

15.1.1415.4

48 448

20-Jan-2018

15:01

Nie dotyczy

Preparemoverequesthosting.ps1

Nie dotyczy

68 859

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Prepare_moverequest.ps1

Nie dotyczy

71 073

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Productinfo.managed.dll

15.1.1415.4

34 000

20-Jan-2018

15:03

x86

Proxybinclientsstringsdll

15.1.1415.4

931 592

20-Jan-2018

15:01

x86

Publicfoldertomailboxmapgenerator.ps1

Nie dotyczy

21 122

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Quietexe.exe

15.1.1415.4

21 672

20-Jan-2018

14:58

x86

Redir.aspx

Nie dotyczy

1 726

20-Jan-2018

04:07

Nie dotyczy

Redistributeactivedatabases.ps1

Nie dotyczy

246 292

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Reinstalldefaulttransportagents.ps1

Nie dotyczy

19 531

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Remoteexchange.ps1

Nie dotyczy

21 401

20-Jan-2018

14:58

Nie dotyczy

Removeuserfrompfrecursive.ps1

Nie dotyczy

12 544

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Replaceuserpermissiononpfrecursive.ps1

Nie dotyczy

12 886

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Replaceuserwithuseronpfrecursive.ps1

Nie dotyczy

12 892

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Replaycrimsonmsg.dll

15.1.1415.4

1 106 120

20-Jan-2018

14:58

x64

Resetattachmentfilterentry.ps1

Nie dotyczy

13 336

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Resetcasservice.ps1

Nie dotyczy

19 535

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Reset_antispamupdates.ps1

Nie dotyczy

11 949

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Restoreserveronprereqfailure.ps1

Nie dotyczy

13 009

20-Jan-2018

14:58

Nie dotyczy

Resumemailboxdatabasecopy.ps1

Nie dotyczy

15 070

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Rightsmanagementwrapper.dll

15.1.1415.4

93 408

20-Jan-2018

14:58

x64

Rollalternateserviceaccountpassword.ps1

Nie dotyczy

53 678

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Rpcperf.dll

15.1.1415.4

30 368

20-Jan-2018

14:58

x64

Rpcproxyshim.dll

15.1.1415.4

46 264

20-Jan-2018

14:59

x64

Rulesauditmsg.dll

15.1.1415.4

19 640

20-Jan-2018

14:58

x64

Rwsperfcounters.xml

Nie dotyczy

19 054

20-Jan-2018

15:02

Nie dotyczy

Safehtmlnativewrapper.dll

15.1.1415.4

41 680

20-Jan-2018

14:58

x64

Scanenginetest.exe

15.1.1415.4

963 256

20-Jan-2018

15:03

x64

Scanningprocess.exe

15.1.1415.4

746 176

20-Jan-2018

15:02

x64

Searchdiagnosticinfo.ps1

Nie dotyczy

14 660

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Servicecontrol.ps1

Nie dotyczy

50 153

20-Jan-2018

14:58

Nie dotyczy

Setmailpublicfolderexternaladdress.ps1

Nie dotyczy

18 638

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Settingsadapter.dll

15.1.1415.4

123 104

20-Jan-2018

14:58

x64

Setup.exe

15.1.1415.4

27 800

20-Jan-2018

15:01

x86

Setupui.exe

15.1.1415.4

55 968

20-Jan-2018

15:01

x86

Split_publicfoldermailbox.ps1

Nie dotyczy

50 049

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Startdagservermaintenance.ps1

Nie dotyczy

25 707

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Statisticsutil.dll

15.1.1415.4

149 176

20-Jan-2018

15:02

x64

Stopdagservermaintenance.ps1

Nie dotyczy

18 989

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Storetsconstants.ps1

Nie dotyczy

13 662

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Storetslibrary.ps1

Nie dotyczy

25 831

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Store_mapi_net_bin_perf_x64_exrpcperf.dll

15.1.1415.4

35 496

20-Jan-2018

15:01

x64

Sync_mailpublicfolders.ps1

Nie dotyczy

41 779

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Sync_modernmailpublicfolders.ps1

Nie dotyczy

41 841

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Textconversionmodule.dll

15.1.1415.4

93 392

20-Jan-2018

15:00

x64

Troubleshoot_ci.ps1

Nie dotyczy

20 555

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Troubleshoot_databaselatency.ps1

Nie dotyczy

31 301

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Troubleshoot_databasespace.ps1

Nie dotyczy

27 893

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Umservice.exe

15.1.1415.4

107 176

20-Jan-2018

15:01

x86

Umworkerprocess.exe

15.1.1415.4

45 256

20-Jan-2018

15:01

x86

Uninstall_antispamagents.ps1

Nie dotyczy

13 329

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Updateapppoolmanagedframeworkversion.ps1

Nie dotyczy

11 922

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Updatecas.ps1

Nie dotyczy

30 760

20-Jan-2018

14:58

Nie dotyczy

Updateconfigfiles.ps1

Nie dotyczy

17 536

20-Jan-2018

14:58

Nie dotyczy

Updateserver.exe

15.1.1415.4

3 021 496

20-Jan-2018

15:03

x64

Update_malwarefilteringserver.ps1

Nie dotyczy

16 024

20-Jan-2018

14:57

Nie dotyczy

Web.config_053c31bdd6824e95b35d61b0a5e7b62d

Nie dotyczy

31 986

20-Jan-2018

14:58

Nie dotyczy

Wsbexchange.exe

15.1.1415.4

132 272

20-Jan-2018

14:58

x64

X400prox.dll

15.1.1415.4

110 240

20-Jan-2018

15:02

x64

_search.lingoperators.a

15.1.1415.4

41 768

20-Jan-2018

14:58

Nie dotyczy

_search.lingoperators.b

15.1.1415.4

41 768

20-Jan-2018

14:58

Nie dotyczy

_search.mailboxoperators.a

15.1.1415.4

296 240

20-Jan-2018

14:58

Nie dotyczy

_search.mailboxoperators.b

15.1.1415.4

296 240

20-Jan-2018

14:58

Nie dotyczy

_search.operatorschema.a

15.1.1415.4

489 768

20-Jan-2018

14:58

Nie dotyczy

_search.operatorschema.b

15.1.1415.4

489 768

20-Jan-2018

14:58

Nie dotyczy

_search.tokenoperators.a

15.1.1415.4

113 960

20-Jan-2018

14:58

Nie dotyczy

_search.tokenoperators.b

15.1.1415.4

113 960

20-Jan-2018

14:58

Nie dotyczy

_search.transportoperators.a

15.1.1415.4

71 992

20-Jan-2018

14:58

Nie dotyczy

_search.transportoperators.b

15.1.1415.4

71 992

20-Jan-2018

14:58

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Activemonitoringeventmsg.dll

15.1.1261.39

78 048

20-Jan-2018

09:58

x64

Activemonitoringexecutionlibrary.ps1

Nie dotyczy

27 398

20-Jan-2018

09:57

Nie dotyczy

Adduserstopfrecursive.ps1

Nie dotyczy

12 789

20-Jan-2018

09:57

Nie dotyczy

Ademodule.dll

15.1.1261.39

113 320

20-Jan-2018

09:57

x64

Airfilter.dll

15.1.1261.39

49 832

20-Jan-2018

09:58

x64

Ajaxcontroltoolkit.dll

15.1.1261.39

99 528

20-Jan-2018

09:57

x86

Antispamcommon.ps1

Nie dotyczy

11 329

20-Jan-2018

09:58

Nie dotyczy

Asdat.msi

Nie dotyczy

5 087 232

20-Jan-2018

09:58

Nie dotyczy

Asentirs.msi

Nie dotyczy

77 824

20-Jan-2018

09:58

Nie dotyczy

Asentsig.msi

Nie dotyczy

73 728

20-Jan-2018

09:58

Nie dotyczy

Basicreadmessage.aspx

Nie dotyczy

7 138

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Bigfunnel.bondtypes.dll

15.1.1261.39

50 896

20-Jan-2018

09:58

x86

Bigfunnel.common.dll

15.1.1261.39

70 856

20-Jan-2018

09:57

x86

Bigfunnel.configuration.dll

15.1.1261.39

102 112

20-Jan-2018

09:57

x86

Bigfunnel.entropy.dll

15.1.1261.39

51 400

20-Jan-2018

09:57

x86

Bigfunnel.filter.dll

15.1.1261.39

60 616

20-Jan-2018

09:58

x86

Bigfunnel.indexstream.dll

15.1.1261.39

60 120

20-Jan-2018

09:58

x86

Bigfunnel.poi.dll

15.1.1261.39

207 544

20-Jan-2018

09:58

x86

Bigfunnel.postinglist.dll

15.1.1261.39

123 608

20-Jan-2018

09:57

x86

Bigfunnel.query.dll

15.1.1261.39

106 176

20-Jan-2018

09:58

x86

Bigfunnel.ranking.dll

15.1.1261.39

85 192

20-Jan-2018

09:57

x86

Bigfunnel.syntheticdatalib.dll

15.1.1261.39

3 641 584

20-Jan-2018

09:58

x86

Bigfunnel.wordbreakers.dll

15.1.1261.39

53 464

20-Jan-2018

09:58

x86

Cafe_airfilter_dll

15.1.1261.39

49 832

20-Jan-2018

09:58

x64

Cafe_exppw_dll

15.1.1261.39

90 264

20-Jan-2018

09:58

x64

Cafe_owaauth_dll

15.1.1261.39

98 976

20-Jan-2018

09:58

x64

Calcalculation.ps1

Nie dotyczy

39 937

20-Jan-2018

09:59

Nie dotyczy

Checkdatabaseredundancy.ps1

Nie dotyczy

92 474

20-Jan-2018

09:57

Nie dotyczy

Chksgfiles.dll

15.1.1261.39

64 176

20-Jan-2018

09:59

x64

Citsconstants.ps1

Nie dotyczy

13 641

20-Jan-2018

09:57

Nie dotyczy

Citslibrary.ps1

Nie dotyczy

80 492

20-Jan-2018

09:57

Nie dotyczy

Citstypes.ps1

Nie dotyczy

12 288

20-Jan-2018

09:57

Nie dotyczy

Classificationengine_mce

15.1.1261.39

1 699 984

20-Jan-2018

09:58

Nie dotyczy

Clusmsg.dll

15.1.1261.39

140 960

20-Jan-2018

09:59

x64

Coconet.dll

15.1.1261.39

54 944

20-Jan-2018

09:57

x64

Collectovermetrics.ps1

Nie dotyczy

79 492

20-Jan-2018

09:57

Nie dotyczy

Collectreplicationmetrics.ps1

Nie dotyczy

39 742

20-Jan-2018

09:57

Nie dotyczy

Commonconnectfunctions.ps1

Nie dotyczy

27 795

20-Jan-2018

09:58

Nie dotyczy

Complianceauditservice.exe

15.1.1261.39

46 808

20-Jan-2018

09:59

x86

Configureadam.ps1

Nie dotyczy

20 600

20-Jan-2018

09:57

Nie dotyczy

Configurecaferesponseheaders.ps1

Nie dotyczy

18 188

20-Jan-2018

09:58

Nie dotyczy

Configurenetworkprotocolparameters.ps1

Nie dotyczy

17 017

20-Jan-2018

09:57

Nie dotyczy

Configuresmbipsec.ps1

Nie dotyczy

37 676

20-Jan-2018

09:58

Nie dotyczy

Configure_enterprisepartnerapplication.ps1

Nie dotyczy

20 191

20-Jan-2018

09:58

Nie dotyczy

Connectfunctions.ps1

Nie dotyczy

34 969

20-Jan-2018

09:59

Nie dotyczy

Connect_exchangeserver_help.xml

Nie dotyczy

26 435

20-Jan-2018

09:59

Nie dotyczy

Consoleinitialize.ps1

Nie dotyczy

22 076

20-Jan-2018

09:59

Nie dotyczy

Convertoabvdir.ps1

Nie dotyczy

17 889

20-Jan-2018

09:57

Nie dotyczy

Converttomessagelatency.ps1

Nie dotyczy

12 400

20-Jan-2018

09:57

Nie dotyczy

Convert_distributiongrouptounifiedgroup.ps1

Nie dotyczy

32 677

20-Jan-2018

09:57

Nie dotyczy

Create_publicfoldermailboxesformigration.ps1

Nie dotyczy

25 828

20-Jan-2018

09:57

Nie dotyczy

Cts.14.0.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

536

20-Jan-2018

04:43

Nie dotyczy

Cts.14.1.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

536

20-Jan-2018

04:43

Nie dotyczy

Cts.14.2.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

536

20-Jan-2018

04:43

Nie dotyczy

Cts.14.3.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

536

20-Jan-2018

04:43

Nie dotyczy

Cts.14.4.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

536

20-Jan-2018

04:43

Nie dotyczy

Cts.15.0.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

536

20-Jan-2018

04:43

Nie dotyczy

Cts.15.1.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

536

20-Jan-2018

04:43

Nie dotyczy

Cts.8.1.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

536

20-Jan-2018

04:43

Nie dotyczy

Cts.8.2.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

536

20-Jan-2018

04:43

Nie dotyczy

Cts.8.3.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

536

20-Jan-2018

04:43

Nie dotyczy

Cts_exsmime.dll

15.1.1261.39

387 744

20-Jan-2018

09:58

x64

Cts_microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1261.39

1 688 832

20-Jan-2018

09:58

x86

Cts_microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

536

20-Jan-2018

04:43

Nie dotyczy

Cts_policy.14.0.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1261.39

20 280

20-Jan-2018

09:58

x86

Cts_policy.14.1.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1261.39

20 280

20-Jan-2018

09:58

x86

Cts_policy.14.2.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1261.39

20 288

20-Jan-2018

09:58

x86

Cts_policy.14.3.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1261.39

20 280

20-Jan-2018

09:58

x86

Cts_policy.14.4.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1261.39

20 288

20-Jan-2018

09:58

x86

Cts_policy.15.0.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1261.39

20 288

20-Jan-2018

09:58

x86

Cts_policy.15.1.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1261.39

20 280

20-Jan-2018

09:58

x86

Cts_policy.8.0.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1261.39

19 768

20-Jan-2018

09:58

x86

Cts_policy.8.1.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1261.39

19 760

20-Jan-2018

09:58

x86

Cts_policy.8.2.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1261.39

19 768

20-Jan-2018

09:58

x86

Cts_policy.8.3.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1261.39

19 768

20-Jan-2018

09:58

x86

Dagcommonlibrary.ps1

Nie dotyczy

58 070

20-Jan-2018

09:57

Nie dotyczy

Dependentassemblygenerator.exe

15.1.1261.39

29 424

20-Jan-2018

09:59

x86

Diaghelper.dll

15.1.1261.39

73 904

20-Jan-2018

09:57

x86

Diagnosticscriptcommonlibrary.ps1

Nie dotyczy

14 218

20-Jan-2018

09:57

Nie dotyczy

Disableinmemorytracing.ps1

Nie dotyczy

11 226

20-Jan-2018

09:57

Nie dotyczy

Disable_antimalwarescanning.ps1

Nie dotyczy

13 065

20-Jan-2018

09:58

Nie dotyczy

Disable_outsidein.ps1

Nie dotyczy

11 502

20-Jan-2018

09:58

Nie dotyczy

Disklockerapi.dll

Nie dotyczy

29 368

20-Jan-2018

09:57

x64

Dlmigrationmodule.psm1

Nie dotyczy

37 428

20-Jan-2018

09:57

Nie dotyczy

Dsaccessperf.dll

15.1.1261.39

52 920

20-Jan-2018

09:57

x64

Dscperf.dll

15.1.1261.39

39 584

20-Jan-2018

09:57

x64

Dup_cts_microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1261.39

1 688 832

20-Jan-2018

09:58

x86

Dup_ext_microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1261.39

606 992

20-Jan-2018

09:57

x86

Ecpperfcounters.xml

Nie dotyczy

27 202

20-Jan-2018

09:57

Nie dotyczy

Edgeextensibility_microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

539

20-Jan-2018

04:43

Nie dotyczy

Edgeextensibility_policy.8.0.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1261.39

20 296

20-Jan-2018

09:59

x86

Edgetransport.exe

15.1.1261.39

56 504

20-Jan-2018

09:59

x86

Eext.14.0.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

539

20-Jan-2018

04:43

Nie dotyczy

Eext.14.1.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

539

20-Jan-2018

04:43

Nie dotyczy

Eext.14.2.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

539

20-Jan-2018

04:43

Nie dotyczy

Eext.14.3.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

539

20-Jan-2018

04:43

Nie dotyczy

Eext.14.4.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

539

20-Jan-2018

04:43

Nie dotyczy

Eext.15.0.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

539

20-Jan-2018

04:43

Nie dotyczy

Eext.15.1.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

539

20-Jan-2018

04:43

Nie dotyczy

Eext.8.1.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

539

20-Jan-2018

04:43

Nie dotyczy

Eext.8.2.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

539

20-Jan-2018

04:43

Nie dotyczy

Eext.8.3.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

539

20-Jan-2018

04:43

Nie dotyczy

Eext_policy.14.0.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1261.39

20 296

20-Jan-2018

09:59

x86

Eext_policy.14.1.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1261.39

20 296

20-Jan-2018

09:59

x86

Eext_policy.14.2.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1261.39

20 296

20-Jan-2018

09:59

x86

Eext_policy.14.3.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1261.39

20 296

20-Jan-2018

09:59

x86

Eext_policy.14.4.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1261.39

20 296

20-Jan-2018

09:59

x86

Eext_policy.15.0.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1261.39

20 296

20-Jan-2018

09:59

x86

Eext_policy.15.1.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1261.39

20 296

20-Jan-2018

09:59

x86

Eext_policy.8.1.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1261.39

20 288

20-Jan-2018

09:59

x86

Eext_policy.8.2.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1261.39

20 296

20-Jan-2018

09:59

x86

Eext_policy.8.3.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1261.39

20 288

20-Jan-2018

09:59

x86

Enableinmemorytracing.ps1

Nie dotyczy

11 228

20-Jan-2018

09:57

Nie dotyczy

Enable_antimalwarescanning.ps1

Nie dotyczy

15 435

20-Jan-2018

09:58

Nie dotyczy

Enable_basicauthtooauthconverterhttpmodule.ps1

Nie dotyczy

16 512

20-Jan-2018

09:57

Nie dotyczy

Enable_crossforestconnector.ps1

Nie dotyczy

16 474

20-Jan-2018

09:58

Nie dotyczy

Enable_outlookcertificateauthentication.ps1

Nie dotyczy

20 811

20-Jan-2018

09:58

Nie dotyczy

Enable_outsidein.ps1

Nie dotyczy

11 491

20-Jan-2018

09:58

Nie dotyczy

Engineupdateserviceinterfaces.dll

15.1.1261.39

24 832

20-Jan-2018

09:57

x86

Escprint.dll

15.1.1261.39

27 304

20-Jan-2018

09:57

x64

Ese.dll

15.1.1261.39

3 692 696

20-Jan-2018

09:58

x64

Eseback2.dll

15.1.1261.39

331 432

20-Jan-2018

09:57

x64

Esebcli2.dll

15.1.1261.39

299 176

20-Jan-2018

09:58

x64

Eseperf.dll

15.1.1261.39

123 048

20-Jan-2018

09:57

x64

Eseutil.exe

15.1.1261.39

405 160

20-Jan-2018

09:59

x64

Esevss.dll

15.1.1261.39

51 360

20-Jan-2018

09:58

x64

Etweseproviderresources.dll

15.1.1261.39

89 320

20-Jan-2018

09:59

x64

Eventperf.dll

15.1.1261.39

66 728

20-Jan-2018

09:57

x64

Exchange.depthtwo.types.ps1xml

Nie dotyczy

37 752

20-Jan-2018

09:59

Nie dotyczy

Exchange.format.ps1xml

Nie dotyczy

646 220

20-Jan-2018

09:59

Nie dotyczy

Exchange.partial.types.ps1xml

Nie dotyczy

40 965

20-Jan-2018

09:59

Nie dotyczy

Exchange.ps1

Nie dotyczy

18 615

20-Jan-2018

09:59

Nie dotyczy

Exchange.support.format.ps1xml

Nie dotyczy

24 194

20-Jan-2018

09:59

Nie dotyczy

Exchange.types.ps1xml

Nie dotyczy

362 757

20-Jan-2018

09:59

Nie dotyczy

Exchangeudfcommon.dll

15.1.1261.39

128 712

20-Jan-2018

09:59

x86

Exchangeudfs.dll

15.1.1261.39

275 120

20-Jan-2018

09:59

x86

Exchmem.dll

15.1.1261.39

92 832

20-Jan-2018

09:57

x64

Exchsetupmsg.dll

15.1.1261.39

26 296

20-Jan-2018

09:59

x64

Exchucutil.ps1

Nie dotyczy

21 748

20-Jan-2018

09:57

Nie dotyczy

Exdbfailureitemapi.dll

Nie dotyczy

33 992

20-Jan-2018

09:57

x64

Exdbmsg.dll

15.1.1261.39

236 704

20-Jan-2018

09:59

x64

Exeventperfplugin.dll

15.1.1261.39

32 456

20-Jan-2018

09:57

x64

Exmime.dll

15.1.1261.39

371 872

20-Jan-2018

09:58

x64

Exportedgeconfig.ps1

Nie dotyczy

25 235

20-Jan-2018

09:57

Nie dotyczy

Export_mailpublicfoldersformigration.ps1

Nie dotyczy

16 462

20-Jan-2018

09:57

Nie dotyczy

Export_modernpublicfolderstatistics.ps1

Nie dotyczy

26 754

20-Jan-2018

09:57

Nie dotyczy

Export_outlookclassification.ps1

Nie dotyczy

12 258

20-Jan-2018

09:58

Nie dotyczy

Export_publicfolderstatistics.ps1

Nie dotyczy

21 009

20-Jan-2018

09:57

Nie dotyczy

Export_retentiontags.ps1

Nie dotyczy

14 904

20-Jan-2018

09:57

Nie dotyczy

Exppw.dll

15.1.1261.39

90 264

20-Jan-2018

09:58

x64

Exprfdll.dll

15.1.1261.39

33 448

20-Jan-2018

09:57

x64

Exrpc32.dll

15.1.1261.39

1 926 816

20-Jan-2018

09:58

x64

Exrw.dll

15.1.1261.39

34 968

20-Jan-2018

09:58

x64

Exsetdata.dll

15.1.1261.39

1 870 000

20-Jan-2018

09:59

x64

Exsetup.exe

15.1.1261.39

42 152

20-Jan-2018

09:59

x86

Exsetupui.exe

15.1.1261.39

206 000

20-Jan-2018

09:59

x86

Extrace.dll

15.1.1261.39

251 040

20-Jan-2018

09:57

x64

Ext_microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1261.39

606 992

20-Jan-2018

09:57

x86

Exwatson.dll

15.1.1261.39

51 880

20-Jan-2018

09:58

x64

Fastioext.dll

15.1.1261.39

67 240

20-Jan-2018

09:59

x64

Fil003f3e638decbb27a97833ab2abe619f

Nie dotyczy

592 867

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil01ff8cfb38c959ebc428189b22a59ed2

Nie dotyczy

911

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil025106aedd253b03c4216c72104efc4f

Nie dotyczy

575 056

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil0509f0d415148de9aa335f386d15f8f8

Nie dotyczy

113 329

20-Jan-2018

04:43

Nie dotyczy

Fil06f84122c94c91a0458cad45c22cce20

Nie dotyczy

768 941

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil098cd77950ecc93e59a6d478029be507

Nie dotyczy

646 005

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil0aff9b8e03ff8a9bb1517388f2c44d1a

Nie dotyczy

10 812

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil0b7796d3b591874a4425e5796940ade1

Nie dotyczy

2 177 302

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil0df73b9f729a1f941734875965032e01

Nie dotyczy

659 597

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil0e6c4430287b0f96af2b40e233035241

Nie dotyczy

767 033

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil0f6e4e15e9f9f0a6adc2918cbc2d98b6

Nie dotyczy

764 374

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil11364618faea90d632e254088444fc52

Nie dotyczy

3 542

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil126397337d1c127a6e319b7e6eb732c3

Nie dotyczy

1 870

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil1345119f8821bdb8913544874e184e2f

Nie dotyczy

9 248

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil1696980eba48067e2ae900f45faad78e

Nie dotyczy

1 614

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil17dabf898da5842de67d62e3681258c2

Nie dotyczy

10 865

20-Jan-2018

04:43

Nie dotyczy

Fil183c6159a47490b0557f914d2a86d293

Nie dotyczy

767 033

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil186c0ec134339c907db904398bd98ca0

Nie dotyczy

2 261 120

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil19183400565ab2ccc44ecaa477a5e3d1

Nie dotyczy

21 043

20-Jan-2018

04:43

Nie dotyczy

Fil1a24c4d1db7fd4b5e37f75534173feea

Nie dotyczy

641 803

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil1b02ca19569be65aad7e2a7b6101df22

Nie dotyczy

771 793

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil1b989ebabd9452a8b4273307ec396aa2

Nie dotyczy

488

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil1bbf3e38efe960ca2113daaab481b364

Nie dotyczy

2 166

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil1c1a336a16eb5cdc976df494224bbfa0

Nie dotyczy

28 089

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil1c47fad671484bed52e0f292ab02f1e3

Nie dotyczy

575 056

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil1fe796ef5e5df66905656aecfc302d18

Nie dotyczy

2 261 108

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil200cac8705f976e3fe74cc076f3947a7

Nie dotyczy

648 679

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil23d106477de96d834e184d110595b964

Nie dotyczy

592 885

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil24e0da5a5ff26b23a2b9315600925f38

Nie dotyczy

440 292

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil267f34a9484f5211831d5c5ce07b4a16

Nie dotyczy

2 057 903

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil28345cb43c88b16cf2088b48d8211553

Nie dotyczy

644 264

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil29377ff2543c30503a0b1c68cde2e7b3

Nie dotyczy

51 617

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil2941d5b2133abefc9c2a293adbb65e33

Nie dotyczy

79 253

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil2a6b0663833d438eea50ffe81c51ec83

Nie dotyczy

641 833

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil2b73c8915dda5c7b4e044c6df0fffd57

Nie dotyczy

2 055 184

20-Jan-2018

04:43

Nie dotyczy

Fil2cf5a31e239a45fabea48687373b547c

Nie dotyczy

647 562

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil32548953d4ee7971f00cb96bd0d8bd9a

Nie dotyczy

752 867

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil3595e91846c5c14bf4bc6acb8f5ce6a3

Nie dotyczy

420 680

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil3740d5c7afa7f796b8d7b720f4078ab2

Nie dotyczy

588 763

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil3804327ae3bca4c1a589eed2acaf0909

Nie dotyczy

1 205

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil397f0b1f1d7bd44d6e57e496decea2ec

Nie dotyczy

768 938

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil3ab126057b34eee68c4fd4b127ff7aee

Nie dotyczy

768 914

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil3e7cd5352ab27351d37dc5a0d70eb5da

Nie dotyczy

5 824

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil3fb8ba1cba731af118e6911566535eb3

Nie dotyczy

2 196 398

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil4278d1df336a84435b4ce9034fb1a172

Nie dotyczy

522

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil42b1e1a5747cc9635217ff9ba524edb4

Nie dotyczy

774 567

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil444f381a4260e6ac130fe31bb4c82189

Nie dotyczy

5 800

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil449a3b586a9163232e7d21b204dff9e2

Nie dotyczy

1 573

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil46233812dcee5af00423b2fc332d0c5d

Nie dotyczy

641 827

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil465ce823219d231db6504716638365de

Nie dotyczy

4 265 857

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil47a3691ac8391d34cb40eb351963776b

Nie dotyczy

2 196 392

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil49d7105653273af0fd4889b9b170fc7f

Nie dotyczy

601 460

20-Jan-2018

04:43

Nie dotyczy

Fil4aa30f91267dc1dffacc9bb3f9e43367

Nie dotyczy

1 253

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil4b622a1d73e8a02febd3ad6f59e8b98c

Nie dotyczy

10 924

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil4c9e10022cc865b8cb6e27ca21417789

Nie dotyczy

767 030

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil4d0f14d8c2b6b77898bcc5954a8335d4

Nie dotyczy

9 572

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil4f3f4609ed3fac91faf0937a060da25b

Nie dotyczy

752 861

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil4f5f3754bfedcf980baab8af59eb0e23

Nie dotyczy

644 270

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil5387207480a1873bc7ed50c9eaed89c7

Nie dotyczy

641 830

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil54337210b89f5380a40a0904d6d860f8

Nie dotyczy

718

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil5507cea337a574b54def3ee8f9c1d77d

Nie dotyczy

644 270

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil555284010c5ccc460335bbf24ba3886c

Nie dotyczy

4 540 840

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil56b54a1ec4cd3899c4b057178b7d61e4

Nie dotyczy

5 280 860

20-Jan-2018

04:43

Nie dotyczy

Fil59bd9c043eccc2e59a1ddf9b0e8edd08

Nie dotyczy

601 433

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil5a9e78a51a18d05bc36b5e8b822d43a8

Nie dotyczy

1 633 625

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil5bf1fb1e47f74074813a9f6575f5ee8c

Nie dotyczy

760 352

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil5c7d10e5f1f9ada1e877c9aa087182a9

Nie dotyczy

1 633 625

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil5dd1ce86be788be167b23937cbd99850

Nie dotyczy

5 034 632

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil6212b8caa9d2d293264b36d5a663ff47

Nie dotyczy

2 161 602

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil64dd0c27769e484c139e2503ec3eef51

Nie dotyczy

156 734

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil6569a92c80a1e14949e4282ae2cc699c

Nie dotyczy

1 633 625

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil668547357d3138dba1ab72fc3975e43b

Nie dotyczy

118 022

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil6799a286782653a9488ea081004b7121

Nie dotyczy

468 050

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil6d0e13a7457073debae788d262123368

Nie dotyczy

2 196 398

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil6dc8bd3907b4708a423faa934fe9d23b

Nie dotyczy

760 355

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil6fb5d4fed9b72fdff3ba147491dbc191

Nie dotyczy

2 261 126

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil701f296ec2e7aa141b557c62e6b042c4

Nie dotyczy

774 537

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil7189adae9ca485f37c0c74269ff71aca

Nie dotyczy

11 379

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil72f0d0f6cfb73da60e82a1b7985d7176

Nie dotyczy

760 325

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil72ff4be8d9d0e8929225b830863639fb

Nie dotyczy

2 093 375

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil7332c61fe6101e9bae82c487d99082df

Nie dotyczy

500

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil73f4c73d36c0f9975a67d9185454c34e

Nie dotyczy

752 867

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil7475d07dac3d8168d2312941dd8a6e43

Nie dotyczy

582 084

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil751a40c4ac6cd5b9589e223fda518eed

Nie dotyczy

767 015

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil765d88b1c70c2babfe2b6b6be4edf472

Nie dotyczy

765 217

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil7700cf10ad703df7c8918a0563a5e129

Nie dotyczy

99 138

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil780df069c247b8094634ab0404623781

Nie dotyczy

2 817

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil79ff54b626ec6e8bb4ae1d1a51014571

Nie dotyczy

644 240

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil7c0bfc74cbabf082d3083e0027320752

Nie dotyczy

9 353

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil7d70c9a77b929fca7ec95381251c56f1

Nie dotyczy

8 339

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil7dc9d2a086e3acc3e979acf312abcc7f

Nie dotyczy

774 567

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil7e9a1000f6b6b5b489c8a363272c2576

Nie dotyczy

760 355

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil806c20c9b1702e4d4db893128b64866b

Nie dotyczy

401 375

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil819cef16705be45debd0be4d68755dbb

Nie dotyczy

41 532

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil819e4ee2c73b6dac7c9b217a2edccf64

Nie dotyczy

7 805

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil832eb962b387b4e7631ffa4158cb28cc

Nie dotyczy

12 106

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil83fb23cd323ede649c6830059d4b3d4a

Nie dotyczy

2 261 126

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil84979fef6a5a484c86b8627bb1f85b0f

Nie dotyczy

1 399 677

20-Jan-2018

04:44

Nie dotyczy

Fil858a1feea4386f5e9d3fe13218cbb93c

Nie dotyczy

588 763

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil8a8c76f225c7205db1000e8864c10038

Nie dotyczy

1 633 625

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil8a8ccb7d908582145a6ab75b33c795e9

Nie dotyczy

83 435

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil8b153dea503da810e5e578642a5c28fe

Nie dotyczy

2 380

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil8b95094eff3379affced1e658e1ddb76

Nie dotyczy

767 033

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil8cd999415d36ba78a3ac16a080c47458

Nie dotyczy

768 944

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil8dc3b8e19a7e2e60f48bf22687139503

Nie dotyczy

4 280

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil8e9637e486491d4df1ea670c5b33eb16

Nie dotyczy

4 461

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil8f0daa6fb68dfd3b72f7a7e71021412c

Nie dotyczy

2 196 398

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil8fecfc92757f0eac0aa0c1e69de4e405

Nie dotyczy

6 196

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil90dd8e0c9e53cfb622bbea651ff7403b

Nie dotyczy

5 868

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil90fe4cb9d19d5c15a65635da5dca5457

Nie dotyczy

614 715

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil9141167468612be7f7ce04061b4ba430

Nie dotyczy

202 464

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil918c00917ec8a261d575ffd7a553f75d

Nie dotyczy

761 361

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil922f0dc015ce910e694c684667216edf

Nie dotyczy

182 376

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil92993385726b3ae48bda5cee7db31302

Nie dotyczy

761 379

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil969cef7f118d3f325203fd0cb688b9ec

Nie dotyczy

646 023

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil97913e630ff02079ce9889505a517ec0

Nie dotyczy

1 633 625

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil97efecff184a2e3793f0ad2e9551f3c8

Nie dotyczy

582 066

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil98647a2ac766507b9ea24b37fe05ec0c

Nie dotyczy

468 050

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil98ef484ce7150b406e3016cd9924d142

Nie dotyczy

8 113

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil99586b80e37b51413e4f268ac7eb3038

Nie dotyczy

767 003

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil99c16dc2ad51dbf4baa9da0400b87dd8

Nie dotyczy

1 621

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil9bc19d53264a55a58e5f699c80356bb2

Nie dotyczy

1 468

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil9dcd6acf40988f816fc7f7ecf6518ef3

Nie dotyczy

322

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil9de6d2597c6f6361b46b2484f1e1f944

Nie dotyczy

2 865

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fil9ea1491fc4877fc7fa9727e7088af186

Nie dotyczy

388

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fila11ab2d4b1d212a6920a342ec47d77ea

Nie dotyczy

575 056

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fila307ee345f2630d7c86526fb38b35678

Nie dotyczy

10 135

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fila6008a7e609178cd856b538dc91bb3c7

Nie dotyczy

644 267

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fila6b28e9162b507ea5bd49bf43058d691

Nie dotyczy

2 093 402

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fila6bf78c7d90cf34fdc0ed308428e83c8

Nie dotyczy

774 567

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fila89efdc373b3d1637799a57aa4f8e5ea

Nie dotyczy

648 754

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filaa49badb2892075a28d58d06560f8da2

Nie dotyczy

769 968

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filaab2607d5551cf1fda2ff4820f3b53a7

Nie dotyczy

648 697

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filace1dc6888380f94199edd8b3d3a93c2

Nie dotyczy

937 487

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filae066dd531e59918ba4532a9c72e86ba

Nie dotyczy

766 154

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filae2d07e7d52b8e168b5913537f078e22

Nie dotyczy

4 215 088

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filae7a39b8c4fa9721b81b2d9bc9af4565

Nie dotyczy

766 211

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filaef4c50078524db98ac327540c9994da

Nie dotyczy

575 050

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filb17f496f9d880a684b5c13f6b02d7203

Nie dotyczy

768 944

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filb20b3cc21a25081a4bca14731ed24d46

Nie dotyczy

10 578

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filb2410bdf4162c149811498e96d1292ca

Nie dotyczy

1 506 527

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filb35db2e3b7a0078ce060da6495a4c8b2

Nie dotyczy

2 948

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filb41f9fadaedc8747b9ec9c09fd02593a

Nie dotyczy

774 549

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filb8a030548dba78c9b64b6a65f64dc4e0

Nie dotyczy

1 054

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filb912bf1e6297e438aecc59f0f230d012

Nie dotyczy

765 166

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filb9b5831cacaa835e170ad67979a78ef3

Nie dotyczy

2 196 398

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filbac509fa0e072d1cea52129ba1408636

Nie dotyczy

6 353

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filbeb9894753111198a8eb929434ae5335

Nie dotyczy

115 202

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filc0e23e183a853109e22bc0c02aa860f9

Nie dotyczy

773 853

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filc1a985331aa18ab2429398b092496941

Nie dotyczy

774 564

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filc32556083574b9dbebc8cfbe6ea85843

Nie dotyczy

1 519

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filc3c1d2824a0f0fc6eb12c79835515933

Nie dotyczy

774 561

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filc4e20aa5ebddc880b8d03e9d37934ff9

Nie dotyczy

265

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filc5c55afa5d74d23f6b65f3216e37d317

Nie dotyczy

787

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filc6501f2b58553161ad6b565cb104287c

Nie dotyczy

50 871

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filc76ee0989333a46f140c5787e914c80f

Nie dotyczy

6 315

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filc7b52d5eb4095aa7081aa5206f6a8d4b

Nie dotyczy

764 259

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filc92cf2bf29bed21bd5555163330a3d07

Nie dotyczy

647 580

20-Jan-2018

04:43

Nie dotyczy

Filcb6425ec29b501befbe9bd67c576d5a9

Nie dotyczy

2 261 126

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filcbb393d6aeaecf5536b687ee14dae165

Nie dotyczy

2 196 380

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filcc478d2a8346db20c4e2dc36f3400628

Nie dotyczy

768 944

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filcc721cc9dd7ee55eb0e0698f712731d7

Nie dotyczy

641 833

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filcdba4842db8e3c25cd246eedf5d63393

Nie dotyczy

752 837

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filcdeac64cfa7ce1eea739f76527cabe27

Nie dotyczy

417 860

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filcf7c41b9e7852b4f7103fbc69b9a6370

Nie dotyczy

774 567

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fild029ab23cd8743eca9033d617dfc91f0

Nie dotyczy

3 694

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fild26cd6b13cfe2ec2a16703819da6d043

Nie dotyczy

1 633 625

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fild461695bfff0e19c71cc7858750fec9a

Nie dotyczy

3 462

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fild470a9b4bb0b74bc29bf6867d15b908a

Nie dotyczy

5 083 525

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fild6202610e727420d2c9841363626fd5e

Nie dotyczy

2 057 876

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fild7384a33403c22c434420a4b26881a6f

Nie dotyczy

1 456

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fild9182a4039af34ca2c0a3b9e706f8d03

Nie dotyczy

2 055 157

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fildabdb8668c14f5eda9443b5e23cb9943

Nie dotyczy

753 873

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fildb1011cd10d6450ca9bea73618ac15dc

Nie dotyczy

6 103

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fildd0e8917eb1dc5fb8e5db62078fbf6c5

Nie dotyczy

752 867

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fildd3105cc4596f036cdff69834794394d

Nie dotyczy

758 102

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filddf1398ea08c21cf968685f7ec6a87a2

Nie dotyczy

198 908

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Fildeb1eb5e06fd4f9ea01b736f7c5d3489

Nie dotyczy

8 336

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

File04dd978900b1ba3280402901fe66045

Nie dotyczy

2 963

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

File0575f24f396345b3b8b5884462adb2d

Nie dotyczy

760 349

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

File2a091148b8ca423a6f1f046e0adf881

Nie dotyczy

1 777

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

File4813c9a6f21fe0395be54cda44f74e4

Nie dotyczy

693

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

File4cef8f0b4848cf4bdf415724d1f64d4

Nie dotyczy

713

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

File595d1ec3131421b8f215945193d7637

Nie dotyczy

753 891

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

File5dacfcc6f5dfff94990a84e026c4de2

Nie dotyczy

38 838

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

File6c7d214453322b30cb5e66e4a848843

Nie dotyczy

648 772

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filea1eb6eff1f72f85a2fb4649e1dafdea

Nie dotyczy

668

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filec4338229af7da65b4b819322b30edda

Nie dotyczy

3 249

20-Jan-2018

04:43

Nie dotyczy

Filf110500280406615ae7f7d27c3170805

Nie dotyczy

131

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filf12fb096ff49d26c92ca54f0518c53c0

Nie dotyczy

281 215

20-Jan-2018

04:43

Nie dotyczy

Filf1ebb2ffeb814d7c89895697ccb2b3da

Nie dotyczy

760 355

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filf246d894780f42926aa6fbd2e33789b9

Nie dotyczy

767 027

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filf2719f9dc8f7b74df78ad558ad3ee8a6

Nie dotyczy

769 950

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filf29ab49389a218437c80b535671b17ab

Nie dotyczy

2 361 715

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filf3aad6d801d4e263e7ec83a929cb9657

Nie dotyczy

588 763

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filf511d18bfcb3b284dc3d62e7e622e042

Nie dotyczy

767 033

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filf62b77977e8afd1c073bc3543b1802e3

Nie dotyczy

404 195

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filf703fe4b5a67deaaa43a5f6ec9473805

Nie dotyczy

440 292

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filf7a862123f8cc3446af491017e981796

Nie dotyczy

614 742

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filf98f7a69285fd307431e6c19eb38d150

Nie dotyczy

588 757

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filf9f6edd39dceaf9e49f9eb33efd6947e

Nie dotyczy

4 495

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filfbe00488332674e30fc1ece83fd6f760

Nie dotyczy

2 261 126

20-Jan-2018

04:43

Nie dotyczy

Filfd088c8efb7a17dc0032266f17591efc

Nie dotyczy

752 864

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filffc282998dd34e6893e6df9851c14af6

Nie dotyczy

773 006

20-Jan-2018

04:42

Nie dotyczy

Filteringconfigurationcommands.ps1

Nie dotyczy

16 115

20-Jan-2018

09:58

Nie dotyczy

Filteringpowershell.dll

15.1.1261.39

230 232

20-Jan-2018

09:57

x86

Filteringpowershell.format.ps1xml

Nie dotyczy

27 422

20-Jan-2018

09:57

Nie dotyczy

Filtermodule.dll

15.1.1261.39

187 064

20-Jan-2018

09:58

x64

Fipexeuperfctrresource.dll

15.1.1261.39

22 232

20-Jan-2018

09:57

x64

Fipexeventsresource.dll

15.1.1261.39

51 920

20-Jan-2018

09:57

x64

Fipexperfctrresource.dll

15.1.1261.39

39 632

20-Jan-2018

09:57

x64

Firewallres.dll

15.1.1261.39

79 536

20-Jan-2018

09:58

x64

Fms.exe

15.1.1261.39

1 356 944

20-Jan-2018

09:57

x64

Forefrontactivedirectoryconnector.exe

15.1.1261.39

118 032

20-Jan-2018

09:59

x64

Fpsdiag.exe

15.1.1261.39

25 760

20-Jan-2018

09:58

x86

Fsccachedfilemanagedlocal.dll

15.1.1261.39

829 152

20-Jan-2018

09:57

x64

Fscconfigsupport.dll

15.1.1261.39

63 688

20-Jan-2018

09:57

x86

Fscconfigurationserver.exe

15.1.1261.39

437 992

20-Jan-2018

09:57

x64

Fscconfigurationserverinterfaces.dll

15.1.1261.39

22 800

20-Jan-2018

09:57

x86

Fsccrypto.dll

15.1.1261.39

215 728

20-Jan-2018

09:57

x64

Fscipcinterfaceslocal.dll

15.1.1261.39

35 528

20-Jan-2018

09:57

x86

Fscipclocal.dll

15.1.1261.39

45 216

20-Jan-2018

09:57

x86

Fscsqmuploader.exe

15.1.1261.39

460 480

20-Jan-2018

09:57

x64

Getucpool.ps1

Nie dotyczy

17 603

20-Jan-2018

09:57

Nie dotyczy

Getvalidengines.ps1

Nie dotyczy

11 114

20-Jan-2018

09:57

Nie dotyczy

Get_antispamfilteringreport.ps1

Nie dotyczy

13 669

20-Jan-2018

09:58

Nie dotyczy

Get_antispamsclhistogram.ps1

Nie dotyczy

12 507

20-Jan-2018

09:58

Nie dotyczy

Get_antispamtopblockedsenderdomains.ps1

Nie dotyczy

13 611

20-Jan-2018

09:58

Nie dotyczy

Get_antispamtopblockedsenderips.ps1

Nie dotyczy

12 647

20-Jan-2018

09:58

Nie dotyczy

Get_antispamtopblockedsenders.ps1

Nie dotyczy

13 362

20-Jan-2018

09:58

Nie dotyczy

Get_antispamtoprblproviders.ps1

Nie dotyczy

12 565

20-Jan-2018

09:58

Nie dotyczy

Get_antispamtoprecipients.ps1

Nie dotyczy

12 666

20-Jan-2018

09:58

Nie dotyczy

Get_dleligibilitylist.ps1

Nie dotyczy

40 196

20-Jan-2018

09:57

Nie dotyczy

Get_exchangeetwtrace.ps1

Nie dotyczy

26 800

20-Jan-2018

09:58

Nie dotyczy

Get_publicfoldermailboxsize.ps1

Nie dotyczy

12 902

20-Jan-2018

09:57

Nie dotyczy

Get_storetrace.ps1

Nie dotyczy

47 927

20-Jan-2018

09:57

Nie dotyczy

Huffman_xpress.dll

15.1.1261.39

39 608

20-Jan-2018

09:57

x64

Importedgeconfig.ps1

Nie dotyczy

75 092

20-Jan-2018

09:57

Nie dotyczy

Import_mailpublicfoldersformigration.ps1

Nie dotyczy

27 380

20-Jan-2018

09:57

Nie dotyczy

Import_retentiontags.ps1

Nie dotyczy

26 674

20-Jan-2018

09:57

Nie dotyczy

Inproxy.dll

15.1.1261.39

92 832

20-Jan-2018

09:59

x64

Installwindowscomponent.ps1

Nie dotyczy

32 387

20-Jan-2018

09:59

Nie dotyczy

Install_antispamagents.ps1

Nie dotyczy

15 805

20-Jan-2018

09:58

Nie dotyczy

Install_odatavirtualdirectory.ps1

Nie dotyczy

15 851

20-Jan-2018

09:58

Nie dotyczy

Interop.activeds.dll.4b7767dc_2e20_4d95_861a_4629cbc0cabc

15.1.1261.39

114 384

20-Jan-2018

09:57

Nie dotyczy

Interop.adsiis.dll.4b7767dc_2e20_4d95_861a_4629cbc0cabc

15.1.1261.39

27 336

20-Jan-2018

09:58

Nie dotyczy

Interop.certenroll.dll

15.1.1261.39

149 712

20-Jan-2018

09:57

x86

Interop.licenseinfointerface.dll

15.1.1261.39

21 248

20-Jan-2018

09:57

x86

Interop.netfw.dll

15.1.1261.39

41 152

20-Jan-2018

09:57

x86

Interop.plalibrary.dll

15.1.1261.39

79 568

20-Jan-2018

09:58

x86

Interop.stdole2.dll.4b7767dc_2e20_4d95_861a_4629cbc0cabc

15.1.1261.39

33 992

20-Jan-2018

09:58

Nie dotyczy

Interop.taskscheduler.dll

15.1.1261.39

53 472

20-Jan-2018

09:58

x86

Interop.wuapilib.dll

15.1.1261.39

67 792

20-Jan-2018

09:59

x86

Interop.xenroll.dll

15.1.1261.39

46 792

20-Jan-2018

09:57

x86

Kerbauth.dll

15.1.1261.39

69 792

20-Jan-2018

09:59

x64

Licenseinfointerface.dll

15.1.1261.39

650 456

20-Jan-2018

09:57

x64

Lpversioning.xml

Nie dotyczy

16 488

20-Jan-2018

09:58

Nie dotyczy

Mailboxdatabasereseedusingspares.ps1

Nie dotyczy

29 796

20-Jan-2018

09:58

Nie dotyczy

Managedavailabilitycrimsonmsg.dll

15.1.1261.39

145 672

20-Jan-2018

09:58

x64

Managedstorediagnosticfunctions.ps1

Nie dotyczy

123 729

20-Jan-2018

09:58

Nie dotyczy

Managescheduledtask.ps1

Nie dotyczy

34 196

20-Jan-2018

09:58

Nie dotyczy

Mce.dll

15.1.1261.39

1 699 984

20-Jan-2018

09:58

x64

Measure_storeusagestatistics.ps1

Nie dotyczy

27 367

20-Jan-2018

09:58

Nie dotyczy

Merge_publicfoldermailbox.ps1

Nie dotyczy

20 495

20-Jan-2018

09:58

Nie dotyczy

Microsoft.database.isam.dll

15.1.1261.39

134 376

20-Jan-2018

09:59

x86

Microsoft.dkm.proxy.dll

15.1.1261.39

32 984

20-Jan-2018

09:58

x86

Microsoft.exchange.activemonitoring.activemonitoringvariantconfig.dll

15.1.1261.39

75 152

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.activemonitoring.eventlog.dll

15.1.1261.39

24 896

20-Jan-2018

09:57

x64

Microsoft.exchange.addressbook.service.dll

15.1.1261.39

239 904

20-Jan-2018

09:59

x86

Microsoft.exchange.addressbook.service.eventlog.dll

15.1.1261.39

22 856

20-Jan-2018

09:57

x64

Microsoft.exchange.airsync.airsyncmsg.dll

15.1.1261.39

50 456

20-Jan-2018

09:59

x64

Microsoft.exchange.airsync.comon.dll

15.1.1261.39

1 779 464

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.airsync.dll1

15.1.1261.39

509 672

20-Jan-2018

09:57

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.airsynchandler.dll

15.1.1261.39

83 208

20-Jan-2018

09:58

x86

Microsoft.exchange.anchorservice.dll

15.1.1261.39

142 088

20-Jan-2018

09:58

x86

Microsoft.exchange.antispam.eventlog.dll

15.1.1261.39

30 488

20-Jan-2018

09:58

x64

Microsoft.exchange.antispamupdate.eventlog.dll

15.1.1261.39

22 832

20-Jan-2018

09:58

x64

Microsoft.exchange.antispamupdatesvc.exe

15.1.1261.39

34 072

20-Jan-2018

09:59

x86

Microsoft.exchange.approval.applications.dll

15.1.1261.39

60 712

20-Jan-2018

09:58

x86

Microsoft.exchange.assistants.dll

15.1.1261.39

926 968

20-Jan-2018

09:58

x86

Microsoft.exchange.assistants.eventlog.dll

15.1.1261.39

33 056

20-Jan-2018

09:57

x64

Microsoft.exchange.assistants.interfaces.dll

15.1.1261.39

47 400

20-Jan-2018

09:58

x86

Microsoft.exchange.audit.azureclient.dll

15.1.1261.39

22 296

20-Jan-2018

09:59

x86

Microsoft.exchange.auditlogsearch.eventlog.dll

15.1.1261.39

21 808

20-Jan-2018

09:57

x64

Microsoft.exchange.auditlogsearchservicelet.dll

15.1.1261.39

77 624

20-Jan-2018

09:59

x86

Microsoft.exchange.auditstoragemonitorservicelet.dll

15.1.1261.39

101 712

20-Jan-2018

09:59

x86

Microsoft.exchange.auditstoragemonitorservicelet.eventlog.dll

15.1.1261.39

20 336

20-Jan-2018

09:58

x64

Microsoft.exchange.authadmin.eventlog.dll

15.1.1261.39

22 808

20-Jan-2018

09:57

x64

Microsoft.exchange.authadminservicelet.dll

15.1.1261.39

43 808

20-Jan-2018

09:59

x86

Microsoft.exchange.authservicehostservicelet.dll

15.1.1261.39

22 848

20-Jan-2018

09:59

x86

Microsoft.exchange.autodiscover.configuration.dll

15.1.1261.39

86 336

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.autodiscover.dll

15.1.1261.39

403 200

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.autodiscover.eventlogs.dll

15.1.1261.39

28 464

20-Jan-2018

09:57

x64

Microsoft.exchange.autodiscoverv2.dll

15.1.1261.39

63 760

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.bandwidthmonitorservicelet.dll

15.1.1261.39

21 824

20-Jan-2018

09:59

x86

Microsoft.exchange.batchservice.dll

15.1.1261.39

42 752

20-Jan-2018

09:58

x86

Microsoft.exchange.cabutility.dll

15.1.1261.39

282 888

20-Jan-2018

09:58

x64

Microsoft.exchange.certificatedeployment.eventlog.dll

15.1.1261.39

23 376

20-Jan-2018

09:57

x64

Microsoft.exchange.certificatedeploymentservicelet.dll

15.1.1261.39

33 112

20-Jan-2018

09:59

x86

Microsoft.exchange.certificatenotification.eventlog.dll

15.1.1261.39

20 824

20-Jan-2018

09:57

x64

Microsoft.exchange.certificatenotificationservicelet.dll

15.1.1261.39

30 560

20-Jan-2018

09:59

x86

Microsoft.exchange.clients.common.dll

15.1.1261.39

378 128

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.clients.eventlogs.dll

15.1.1261.39

90 904

20-Jan-2018

09:59

x64

Microsoft.exchange.clients.owa.dll

15.1.1261.39

2 979 072

20-Jan-2018

09:59

x86

Microsoft.exchange.clients.owa2.server.dll

15.1.1261.39

5 012 768

20-Jan-2018

09:59

x86

Microsoft.exchange.clients.owa2.servervariantconfiguration.dll

15.1.1261.39

871 288

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.clients.security.dll

15.1.1261.39

405 264

20-Jan-2018

09:59

x86

Microsoft.exchange.clients.strings.dll

15.1.1261.39

928 528

20-Jan-2018

09:58

x86

Microsoft.exchange.cluster.bandwidthmonitor.dll

15.1.1261.39

38 712

20-Jan-2018

09:59

x86

Microsoft.exchange.cluster.common.dll

15.1.1261.39

59 144

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.cluster.common.extensions.dll

15.1.1261.39

28 992

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.cluster.diskmonitor.dll

15.1.1261.39

38 176

20-Jan-2018

09:59

x86

Microsoft.exchange.cluster.replay.dll

15.1.1261.39

3 406 608

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.cluster.replicaseeder.dll

15.1.1261.39

115 504

20-Jan-2018

09:58

x64

Microsoft.exchange.cluster.replicavsswriter.dll

15.1.1261.39

295 744

20-Jan-2018

09:59

x64

Microsoft.exchange.cluster.shared.dll

15.1.1261.39

623 376

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.common.agentconfig.transport.dll

15.1.1261.39

91 976

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.common.componentconfig.transport.dll

15.1.1261.39

1 814 872

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.common.directory.adagentservicevariantconfig.dll

15.1.1261.39

37 776

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.common.directory.directoryvariantconfig.dll

15.1.1261.39

454 520

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.common.directory.domtvariantconfig.dll

15.1.1261.39

32 608

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.common.directory.ismemberofresolverconfig.dll

15.1.1261.39

45 440

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.common.directory.tenantrelocationvariantconfig.dll

15.1.1261.39

106 904

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.common.directory.topologyservicevariantconfig.dll

15.1.1261.39

55 696

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.common.diskmanagement.dll

15.1.1261.39

74 536

20-Jan-2018

09:58

x86

Microsoft.exchange.common.dll

15.1.1261.39

179 432

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.common.encryption.variantconfig.dll

15.1.1261.39

116 056

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.common.il.dll

15.1.1261.39

20 736

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.common.inference.dll

15.1.1261.39

136 472

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.common.optics.dll

15.1.1261.39

68 864

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.common.processmanagermsg.dll

15.1.1261.39

26 936

20-Jan-2018

09:57

x64

Microsoft.exchange.common.protocols.popimap.dll

15.1.1261.39

22 328

20-Jan-2018

09:58

x86

Microsoft.exchange.common.search.dll

15.1.1261.39

114 944

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.common.search.eventlog.dll

15.1.1261.39

24 880

20-Jan-2018

09:57

x64

Microsoft.exchange.common.smtp.dll

15.1.1261.39

58 112

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.common.suiteservices.suiteservicesvariantconfig.dll

15.1.1261.39

43 928

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.common.transport.azure.dll

15.1.1261.39

34 608

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.common.transport.monitoringconfig.dll

15.1.1261.39

1 037 656

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.commonmsg.dll

15.1.1261.39

36 080

20-Jan-2018

09:58

x64

Microsoft.exchange.compliance.auditlogpumper.messages.dll

15.1.1261.39

20 320

20-Jan-2018

09:59

x64

Microsoft.exchange.compliance.auditservice.core.dll

15.1.1261.39

187 720

20-Jan-2018

09:59

x86

Microsoft.exchange.compliance.auditservice.messages.dll

15.1.1261.39

37 208

20-Jan-2018

09:59

x64

Microsoft.exchange.compliance.common.dll

15.1.1261.39

29 464

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.compliance.crimsonevents.dll

15.1.1261.39

92 992

20-Jan-2018

09:57

x64

Microsoft.exchange.compliance.dll

15.1.1261.39

48 376

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.compliance.recordreview.dll

15.1.1261.39

45 360

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.compliance.supervision.dll

15.1.1261.39

57 648

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.compliance.taskcreator.dll

15.1.1261.39

40 240

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.compliance.taskdistributioncommon.dll

15.1.1261.39

1 096 544

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.compliance.taskdistributionfabric.dll

15.1.1261.39

213 856

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.compliance.taskplugins.dll

15.1.1261.39

217 904

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.compression.dll

15.1.1261.39

24 320

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.configuration.certificateauth.dll

15.1.1261.39

44 880

20-Jan-2018

09:59

x86

Microsoft.exchange.configuration.certificateauth.eventlog.dll

15.1.1261.39

21 360

20-Jan-2018

09:58

x64

Microsoft.exchange.configuration.core.dll

15.1.1261.39

152 864

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.configuration.core.eventlog.dll

15.1.1261.39

21 312

20-Jan-2018

09:57

x64

Microsoft.exchange.configuration.delegatedauth.dll

15.1.1261.39

60 224

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.configuration.delegatedauth.eventlog.dll

15.1.1261.39

22 888

20-Jan-2018

09:57

x64

Microsoft.exchange.configuration.diagnosticsmodules.dll

15.1.1261.39

30 552

20-Jan-2018

09:59

x86

Microsoft.exchange.configuration.diagnosticsmodules.eventlog.dll

15.1.1261.39

20 352

20-Jan-2018

09:57

x64

Microsoft.exchange.configuration.failfast.dll

15.1.1261.39

61 744

20-Jan-2018

09:58

x86

Microsoft.exchange.configuration.failfast.eventlog.dll

15.1.1261.39

20 824

20-Jan-2018

09:58

x64

Microsoft.exchange.configuration.objectmodel.dll

15.1.1261.39

1 846 592

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.configuration.objectmodel.eventlog.dll

15.1.1261.39

37 216

20-Jan-2018

09:57

x64

Microsoft.exchange.configuration.redirectionmodule.dll

15.1.1261.39

75 608

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.configuration.redirectionmodule.eventlog.dll

15.1.1261.39

22 392

20-Jan-2018

09:57

x64

Microsoft.exchange.configuration.remotepowershellbackendcmdletproxymodule.dll

15.1.1261.39

28 592

20-Jan-2018

09:59

x86

Microsoft.exchange.configuration.remotepowershellbackendcmdletproxymodule.eventlog.dll

15.1.1261.39

20 440

20-Jan-2018

09:57

x64

Microsoft.exchange.connectiondatacollector.dll

15.1.1261.39

33 072

20-Jan-2018

09:59

x86

Microsoft.exchange.connections.common.dll

15.1.1261.39

176 408

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.connections.eas.dll

15.1.1261.39

334 096

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.connections.imap.dll

15.1.1261.39

181 008

20-Jan-2018

09:58

x86

Microsoft.exchange.connections.pop.dll

15.1.1261.39

78 096

20-Jan-2018

09:58

x86

Microsoft.exchange.contentfilter.wrapper.exe

15.1.1261.39

210 728

20-Jan-2018

09:58

x64

Microsoft.exchange.context.client.dll

15.1.1261.39

34 056

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.context.configuration.dll

15.1.1261.39

53 544

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.context.core.dll

15.1.1261.39

51 456

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.context.datamodel.dll

15.1.1261.39

51 480

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.core.strings.dll

15.1.1261.39

1 094 400

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.core.timezone.dll

15.1.1261.39

63 232

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.data.applicationlogic.deep.dll

15.1.1261.39

333 632

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.data.applicationlogic.dll

15.1.1261.39

3 327 272

20-Jan-2018

09:58

x86

Microsoft.exchange.data.applicationlogic.eventlog.dll

15.1.1261.39

42 832

20-Jan-2018

09:58

x64

Microsoft.exchange.data.applicationlogic.monitoring.ifx.dll

15.1.1261.39

24 936

20-Jan-2018

09:59

x86

Microsoft.exchange.data.connectors.dll

15.1.1261.39

171 280

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.data.consumermailboxprovisioning.dll

15.1.1261.39

623 448

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.data.directory.dll

15.1.1261.39

7 756 560

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.data.directory.eventlog.dll

15.1.1261.39

87 344

20-Jan-2018

09:58

x64

Microsoft.exchange.data.dll

15.1.1261.39

1 791 200

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.data.groupmailboxaccesslayer.dll

15.1.1261.39

1 227 592

20-Jan-2018

09:58

x86

Microsoft.exchange.data.ha.dll

15.1.1261.39

350 448

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.data.imageanalysis.dll

15.1.1261.39

112 928

20-Jan-2018

09:58

x86

Microsoft.exchange.data.mailboxfeatures.dll

15.1.1261.39

22 816

20-Jan-2018

09:59

x86

Microsoft.exchange.data.mailboxloadbalance.dll

15.1.1261.39

230 192

20-Jan-2018

09:58

x86

Microsoft.exchange.data.mapi.dll

15.1.1261.39

193 776

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.data.metering.contracts.dll

15.1.1261.39

46 904

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.data.metering.dll

15.1.1261.39

126 208

20-Jan-2018

09:58

x86

Microsoft.exchange.data.msosyncxsd.dll

15.1.1261.39

975 120

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.data.notification.dll

15.1.1261.39

145 176

20-Jan-2018

09:58

x86

Microsoft.exchange.data.personaldataplatform.dll

15.1.1261.39

776 504

20-Jan-2018

09:59

x86

Microsoft.exchange.data.providers.dll

15.1.1261.39

146 704

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.data.provisioning.dll

15.1.1261.39

63 768

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.data.rightsmanagement.dll

15.1.1261.39

430 888

20-Jan-2018

09:59

x86

Microsoft.exchange.data.scheduledtimers.dll

15.1.1261.39

39 720

20-Jan-2018

09:59

x86

Microsoft.exchange.data.storage.clientstrings.dll

15.1.1261.39

253 760

20-Jan-2018

09:58

x86

Microsoft.exchange.data.storage.dll

15.1.1261.39

11 548 416

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.data.storage.eventlog.dll

15.1.1261.39

44 328

20-Jan-2018

09:58

x64

Microsoft.exchange.data.storageconfigurationresources.dll

15.1.1261.39

662 880

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.data.storeobjects.dll

15.1.1261.39

175 896

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.data.throttlingservice.client.dll

15.1.1261.39

43 344

20-Jan-2018

09:58

x86

Microsoft.exchange.data.throttlingservice.client.eventlog.dll

15.1.1261.39

21 360

20-Jan-2018

09:57

x64

Microsoft.exchange.data.throttlingservice.eventlog.dll

15.1.1261.39

21 336

20-Jan-2018

09:57

x64

Microsoft.exchange.datacenter.management.activemonitoring.recoveryservice.eventlog.dll

15.1.1261.39

21 976

20-Jan-2018

09:57

x64

Microsoft.exchange.datacenterstrings.dll

15.1.1261.39

79 640

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.delivery.eventlog.dll

15.1.1261.39

20 248

20-Jan-2018

09:57

x64

Microsoft.exchange.diagnostics.certificatelogger.dll

15.1.1261.39

30 032

20-Jan-2018

09:58

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.dll

15.1.1261.39

1 786 624

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.performancelogger.dll

15.1.1261.39

31 056

20-Jan-2018

09:58

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.service.common.dll

15.1.1261.39

553 280

20-Jan-2018

09:58

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.service.eventlog.dll

15.1.1261.39

222 536

20-Jan-2018

09:58

x64

Microsoft.exchange.diagnostics.service.exchangejobs.dll

15.1.1261.39

194 392

20-Jan-2018

09:58

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.service.exe

15.1.1261.39

151 840

20-Jan-2018

09:58

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.service.fuseboxperfcounters.dll

15.1.1261.39

34 672

20-Jan-2018

09:58

x86

Microsoft.exchange.diagnosticsaggregation.eventlog.dll

15.1.1261.39

20 816

20-Jan-2018

09:57

x64

Microsoft.exchange.diagnosticsaggregationservicelet.dll

15.1.1261.39

56 664

20-Jan-2018

09:59

x86

Microsoft.exchange.directory.topologyservice.eventlog.dll

15.1.1261.39

35 168

20-Jan-2018

09:58

x64

Microsoft.exchange.directory.topologyservice.exe

15.1.1261.39

215 872

20-Jan-2018

09:59

x86

Microsoft.exchange.disklocker.events.dll

15.1.1261.39

96 032

20-Jan-2018

09:58

x64

Microsoft.exchange.disklocker.interop.dll

15.1.1261.39

39 712

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.drumtesting.calendarmigration.dll

15.1.1261.39

53 072

20-Jan-2018

09:58

x86

Microsoft.exchange.drumtesting.common.dll

15.1.1261.39

25 888

20-Jan-2018

09:59

x86

Microsoft.exchange.dxstore.dll

15.1.1261.39

480 496

20-Jan-2018

09:58

x86

Microsoft.exchange.dxstore.ha.events.dll

15.1.1261.39

213 280

20-Jan-2018

09:58

x64

Microsoft.exchange.dxstore.ha.instance.exe

15.1.1261.39

43 808

20-Jan-2018

09:59

x86

Microsoft.exchange.eac.flighting.dll

15.1.1261.39

137 472

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.edgecredentialsvc.exe

15.1.1261.39

28 952

20-Jan-2018

09:59

x86

Microsoft.exchange.edgesync.common.dll

15.1.1261.39

155 408

20-Jan-2018

09:58

x86

Microsoft.exchange.edgesync.datacenterproviders.dll

15.1.1261.39

227 144

20-Jan-2018

09:58

x86

Microsoft.exchange.edgesync.eventlog.dll

15.1.1261.39

31 008

20-Jan-2018

09:57

x64

Microsoft.exchange.edgesyncsvc.exe

15.1.1261.39

104 704

20-Jan-2018

09:58

x86

Microsoft.exchange.ediscovery.export.dll

15.1.1261.39

1 273 624

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.ediscovery.export.dll.deploy

15.1.1261.39

1 273 624

20-Jan-2018

09:57

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.ediscovery.exporttool.application

Nie dotyczy

16 176

20-Jan-2018

09:57

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.ediscovery.exporttool.exe.deploy

15.1.1261.39

94 504

20-Jan-2018

09:57

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.ediscovery.exporttool.manifest

Nie dotyczy

66 430

20-Jan-2018

09:57

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.ediscovery.exporttool.strings.dll.deploy

15.1.1261.39

59 728

20-Jan-2018

09:58

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.ediscovery.mailboxsearch.dll

15.1.1261.39

300 856

20-Jan-2018

09:58

x86

Microsoft.exchange.entities.birthdaycalendar.dll

15.1.1261.39

79 680

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.entities.booking.defaultservicesettings.dll

15.1.1261.39

53 112

20-Jan-2018

09:58

x86

Microsoft.exchange.entities.booking.dll

15.1.1261.39

224 536

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.entities.booking.management.dll

15.1.1261.39

85 312

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.entities.bookings.dll

15.1.1261.39

42 776

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.entities.calendaring.dll

15.1.1261.39

936 224

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.entities.common.dll

15.1.1261.39

333 072

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.entities.connectors.dll

15.1.1261.39

59 680

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.entities.contentsubmissions.dll

15.1.1261.39

38 728

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.entities.context.dll

15.1.1261.39

56 592

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.entities.datamodel.dll

15.1.1261.39

857 368

20-Jan-2018

09:58

x86

Microsoft.exchange.entities.fileproviders.dll

15.1.1261.39

298 808

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.entities.foldersharing.dll

15.1.1261.39

45 872

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.entities.holidaycalendars.dll

15.1.1261.39

83 256

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.entities.insights.dll

15.1.1261.39

173 848

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.entities.meetinglocation.dll

15.1.1261.39

1 493 304

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.entities.meetingparticipants.dll

15.1.1261.39

129 352

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.entities.meetingtimecandidates.dll

15.1.1261.39

12 334 416

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.entities.onlinemeetings.dll

15.1.1261.39

271 160

20-Jan-2018

09:58

x86

Microsoft.exchange.entities.people.dll

15.1.1261.39

44 824

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.entities.peopleinsights.dll

15.1.1261.39

193 328

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.entities.reminders.dll

15.1.1261.39

71 456

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.entities.schedules.dll

15.1.1261.39

90 392

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.entities.shellservice.dll

15.1.1261.39

70 952

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.entities.tasks.dll

15.1.1261.39

106 768

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.entities.xrm.dll

15.1.1261.39

146 688

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.entityextraction.calendar.dll

15.1.1261.39

272 184

20-Jan-2018

09:58

x86

Microsoft.exchange.eserepl.common.dll

15.1.1261.39

22 280

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.eserepl.configuration.dll

15.1.1261.39

22 824

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.eserepl.dll

15.1.1261.39

136 936

20-Jan-2018

09:58

x86

Microsoft.exchange.ews.configuration.dll

15.1.1261.39

250 648

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.exchangecertificate.eventlog.dll

15.1.1261.39

20 296

20-Jan-2018

09:57

x64

Microsoft.exchange.exchangecertificateservicelet.dll

15.1.1261.39

43 856

20-Jan-2018

09:59

x86

Microsoft.exchange.extensibility.internal.dll

15.1.1261.39

650 032

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.extensibility.partner.dll

15.1.1261.39

44 328

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.federateddirectory.dll

15.1.1261.39

151 328

20-Jan-2018

09:59

x86

Microsoft.exchange.ffosynclogmsg.dll

15.1.1261.39

20 224

20-Jan-2018

09:57

x64

Microsoft.exchange.frontendhttpproxy.dll

15.1.1261.39

597 784

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.frontendhttpproxy.eventlogs.dll

15.1.1261.39

21 824

20-Jan-2018

09:58

x64

Microsoft.exchange.frontendtransport.monitoring.dll

15.1.1261.39

37 192

20-Jan-2018

09:59

x86

Microsoft.exchange.griffin.variantconfiguration.dll

15.1.1261.39

104 264

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.hathirdpartyreplication.dll

15.1.1261.39

49 456

20-Jan-2018

09:58

x86

Microsoft.exchange.helpprovider.dll

15.1.1261.39

45 824

20-Jan-2018

09:58

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.addressfinder.dll

15.1.1261.39

60 720

20-Jan-2018

09:58

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.common.dll

15.1.1261.39

169 744

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.diagnostics.dll

15.1.1261.39

64 808

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.flighting.dll

15.1.1261.39

210 720

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.passivemonitor.dll

15.1.1261.39

24 888

20-Jan-2018

09:59

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.proxyassistant.dll

15.1.1261.39

37 688

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.routerefresher.dll

15.1.1261.39

45 880

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.routeselector.dll

15.1.1261.39

55 600

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.routing.dll

15.1.1261.39

187 672

20-Jan-2018

09:59

x86

Microsoft.exchange.httpredirectmodules.dll

15.1.1261.39

43 808

20-Jan-2018

09:58

x86

Microsoft.exchange.httputilities.dll

15.1.1261.39

33 024

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.hygiene.data.dll

15.1.1261.39

1 840 896

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.hygiene.diagnosisutil.dll

15.1.1261.39

61 736

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.hygiene.eopinstantprovisioning.dll

15.1.1261.39

42 832

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.idserialization.dll

15.1.1261.39

42 768

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.imap4.eventlog.dll

15.1.1261.39

25 352

20-Jan-2018

09:57

x64

Microsoft.exchange.imap4.eventlog.dll.fe

15.1.1261.39

25 352

20-Jan-2018

09:57

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.imap4.exe

15.1.1261.39

270 056

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.imap4.exe.fe

15.1.1261.39

270 056

20-Jan-2018

09:57

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.imap4service.exe

15.1.1261.39

32 000

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.imap4service.exe.fe

15.1.1261.39

32 000

20-Jan-2018

09:57

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.imapconfiguration.dl1

15.1.1261.39

60 192

20-Jan-2018

09:57

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.inference.common.dll

15.1.1261.39

221 464

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.inference.hashtagsrelevance.dll

15.1.1261.39

39 232

20-Jan-2018

09:58

x64

Microsoft.exchange.inference.peoplerelevance.dll

15.1.1261.39

289 088

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.inference.ranking.dll

15.1.1261.39

25 880

20-Jan-2018

09:59

x86

Microsoft.exchange.inference.safetylibrary.dll

15.1.1261.39

90 936

20-Jan-2018

09:58

x86

Microsoft.exchange.inference.service.eventlog.dll

15.1.1261.39

22 336

20-Jan-2018

09:57

x64

Microsoft.exchange.infoworker.assistantsclientresources.dll

15.1.1261.39

98 664

20-Jan-2018

09:58

x86

Microsoft.exchange.infoworker.common.dll

15.1.1261.39

1 843 480

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.infoworker.eventlog.dll

15.1.1261.39

78 624

20-Jan-2018

09:57

x64

Microsoft.exchange.infoworker.meetingvalidator.dll

15.1.1261.39

182 592

20-Jan-2018

09:58

x86

Microsoft.exchange.instantmessaging.dll

15.1.1261.39

53 016

20-Jan-2018

09:58

x86

Microsoft.exchange.irm.formprotector.dll

15.1.1261.39

166 680

20-Jan-2018

09:58

x64

Microsoft.exchange.irm.msoprotector.dll

15.1.1261.39

58 136

20-Jan-2018

09:59

x64

Microsoft.exchange.irm.ofcprotector.dll

15.1.1261.39

53 008

20-Jan-2018

09:58

x64

Microsoft.exchange.isam.databasemanager.dll

15.1.1261.39

37 672

20-Jan-2018

09:57

x86

Microsoft.exchange.isam.esebcli.dll

15.1.1261.39

107 280

20-Jan-2018