Support Topic: Browser\Microsoft Edge - duplicate (do not use)\Security + Privacy\Vulnerabilities/exploits/security bulletins

Ten pakiet zbiorczy aktualizacji to aktualizacja zabezpieczeń, która zawiera Poradnik zabezpieczeń w programie Microsoft Exchange. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych luk, zobacz następujące typowe luki w zabezpieczeniach i zagrożenia (CVE):

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Podczas próby ręcznego zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń przez dwukrotne kliknięcie pliku aktualizacji (msp) w celu uruchomienia go w trybie normalnym (nie jako administrator) Niektóre pliki nie są poprawnie aktualizowane.

  W przypadku wystąpienia tego problemu nie jest wyświetlany komunikat o błędzie ani wzmianka o nieprawidłowym zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń. Jednak program Outlook Web Access (OWA) i Panel sterowania programu Exchange (ECP) mogą przestać działać. Ten problem występuje na serwerach korzystających z funkcji Kontrola konta użytkownika. Ten problem występuje, ponieważ aktualizacja zabezpieczeń nie zatrzymuje się poprawnie określonych usług związanych z programem Exchange.

  Aby uniknąć tego problemu, wykonaj następujące czynności, aby ręcznie zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń:

  1. Wybierz pozycję Start, a następnie wpisz ciąg cmd.

  2. W wynikach kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję wiersz polecenia, a następnie wybierz pozycję Uruchom jako administrator.

  3. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika , sprawdź, czy akcja domyślna jest akcją, którą chcesz wybrać, a następnie wybierz pozycję Kontynuuj.

  4. Wpisz pełną ścieżkę do pliku msp, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Ten problem nie występuje podczas instalowania aktualizacji za pośrednictwem usługi Microsoft Update.

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń usługi programu Exchange mogą pozostać w stanie wyłączonym. Ten warunek nie oznacza, że aktualizacja nie została poprawnie zainstalowana. Ten problem może wystąpić, jeśli podczas próby powrotu usług programu Exchange do zwykłego stanu występują problemy ze skryptami sterowania usługą. Aby rozwiązać ten problem, użyj Menedżera usług, aby przywrócić automatycznietyp uruchomienia, a następnie ręcznie uruchomić odpowiednie usługi programu Exchange. Aby uniknąć tego problemu, uruchom aktualizację zabezpieczeń w wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień. Aby uzyskać więcej informacji na temat otwierania okna wiersza polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień, zobacz Uruchamianie wiersza polecenia jako administrator.

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Metoda 1: Microsoft Update

Ta aktualizacja jest dostępna w witrynie Microsoft Update. Po włączeniu funkcji automatycznego aktualizowania ta aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji na temat automatycznego pobierania aktualizacji zabezpieczeń, zobacz Windows Update: często zadawane pytania.

Metoda 2: wykaz Microsoft Update

Aby uzyskać pakiet autonomiczny dla tej aktualizacji, przejdź do witryny sieci Web wykazu usługi Microsoft Update .

Metoda 3: Centrum pobierania Microsoft

Pakiet aktualizacji autonomicznej można uzyskać za pośrednictwem Centrum pobierania Microsoft.

Aktualizowanie szczegółowych informacji dotyczących programu Exchange Server 2010 z dodatkiem SP3

Instrukcje dotyczące instalacji programu Exchange Server 2010 z dodatkiem SP3

Dowiedz się więcej o tym , jak zainstalować najnowszy pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Exchange Server 2010.

Ponadto Dowiedz się więcej na temat poniższych scenariuszy instalacji aktualizującej.

Wymaganie ponownego uruchamiania

Wymagane usługi są automatycznie ponownie uruchamiane po zastosowaniu tego pakietu zbiorczego aktualizacji.

Informacje dotyczące usuwania

Aby usunąć pakiet aktualizacyjny Update Rollup 29 dla programu Exchange Server 2010 z dodatkiem SP3, usuń aktualizację KB4509410za pomocą apletu Dodaj lub usuń programy w panelu sterowania.

Po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji na komputerze, który nie jest połączony z Internetem, może wystąpić długi czas instalacji. Ponadto może zostać wyświetlony następujący komunikat:

Tworzenie obrazów macierzystych dla zestawów .NET.

To zachowanie jest powodowane przez żądania sieciowe umożliwiające połączenie z następującą witryną sieci Web:  

http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/CodeSigPCA.crl Te żądania sieciowe reprezentują próby uzyskania dostępu do listy odwołań certyfikatów dla każdego zestawu, który jest kompilowany na kod macierzysty. Ponieważ jednak serwer, na którym jest uruchomiony program Exchange Server, nie jest połączony z Internetem, każde żądanie musi czekać na przekroczenie limitu czasu przed kontynuacją procesu. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:  

 1. W programie Internet Explorer wybierz pozycję Opcje internetowe w menu Narzędzia , a następnie wybierz pozycję Zaawansowane.

 2. W sekcji zabezpieczenia wyczyść pole wyboru Sprawdź certyfikat wydawcy , a następnie wybierz przycisk OK. Uwaga Wyczyść to pole wyboru zabezpieczeń w programie Internet Explorer tylko wtedy, gdy komputer znajduje się w ściśle kontrolowanym środowisku.  

 3. Po zakończeniu procesu konfiguracji zaznacz ponownie pole wyboru Sprawdź, czy certyfikat jest odwołaniem certyfikatu wydawcy .

Ważne Przed zastosowaniem tego pakietu zbiorczego aktualizacji wykonaj kopię zapasową wszelkich dostosowanych plików aplikacji Outlook Web App . Gdy zostanie zastosowany pakiet zbiorczy aktualizacji, proces aktualizacji aktualizuje pliki aplikacji Outlook Web App, jeśli jest to wymagane. Dlatego wszelkie dostosowania pliku Logon. aspx lub innych plików aplikacji Outlook Web App zostaną zastąpione i trzeba ponownie utworzyć dostosowania aplikacji Outlook Web App w pliku Logon. aspx.

Jeśli Twój Scenariusz spełnia następujące warunki, przed zastosowaniem pakietu zbiorczego aktualizacji w nieinternetowym urzędzie certyfikacji należy zastosować pakiet zbiorczy aktualizacji na serwerach dostępu klienta (CAS) obsługujących dostęp do Internetu:

UwagaW przypadku innych konfiguracji programu Exchange Server 2010 nie trzeba stosować pakietu zbiorczego aktualizacji na serwerach w określonej kolejności.

Nie można zainstalować ani odinstalować pakietu zbiorczego aktualizacji 29 dla programu Exchange Server 2010 z dodatkiem SP3 w wersji z systemem Windows Server 2012 w wersji z zestawem znaków dwubajtowych (DBCS), jeśli w preferencjach językowych dla programów nieobsługujących kodu Unicode ustawiono język domyślny. Aby obejść ten problem, należy najpierw zmienić to ustawienie. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. W panelu sterowania wybierz pozycję zegar, region i język, wybierz pozycję region, a następnie wybierz pozycję administrator.

 2. W obszarze język dla programów nieobsługujących kodu Unicode wybierz pozycję Zmień ustawienia regionalne systemu.

 3. Na liście bieżące ustawienia regionalne systemu wybierz pozycję angielski (Stany Zjednoczone), a następnie wybierz przycisk OK.

Po pomyślnym zainstalowaniu lub odinstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 29 Przywróć to ustawienie języka, zależnie od potrzeb.

Więcej informacji

Informacje dotyczące wdrażania aktualizacji zabezpieczeń

Aby uzyskać informacje dotyczące wdrażania tej aktualizacji, zobacz informacje dotyczące wdrażania aktualizacji zabezpieczeń: 9 lipca 2019r. 

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje następującą opublikowaną wcześniej aktualizację:

Informacje dotyczące pliku

Informacje o mieszaniu plików

Nazwa pliku

Mieszanie SHA1

Skrót SHA256

Exchange2010-KB4509410-x64-en.msp

F85A3667F6CEB1CA1502F671B84455CC03C94BE8

3FA0AF58A4EDE3C3A286B10CB966A2FAF9528B89BE127F49E37BE30DA6A80000

Informacje o pliku programu Exchange Server

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny dla tych plików są podane w formacie UTC (Coordinated Universal Time). Daty i godziny dla tych plików na komputerze lokalnym są wyświetlane w czasie lokalnym wraz z bieżącą odchyleniami czasu letniego. Ponadto daty i godziny mogą ulec zmianie, gdy wykonujesz określone operacje na plikach.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

A33e7066a3f143ef8386e08c4458051d_premium.css

Nie dotyczy

202 304

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Abv_dg.dll

14.3.442.0

898 632

26-Jun-2019

04:40

x64

Addreplicatopfrecursive.ps1

Nie dotyczy

13 829

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Addressbook.aspx

Nie dotyczy

3 830

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Adduserstopfrecursive.ps1

Nie dotyczy

13 465

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Af46d2bd14db43e0b49619bd0eeb07ec_premium.css

Nie dotyczy

202 304

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Aggregatepfdata.ps1

Nie dotyczy

17 393

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Airfilter.dll

14.3.399.0

49 328

26-Jun-2019

04:42

x64

Airsynctistateparser.dll

14.3.399.0

83 160

26-Jun-2019

04:42

x64

Ajaxcontroltoolkit.dll

14.3.399.0

110 296

26-Jun-2019

04:42

x86

Attachfiledialog.aspx

Nie dotyczy

5 346

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Autodisc_web.config

Nie dotyczy

89 637

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Basicaddressbook.aspx

Nie dotyczy

4 217

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Basicattachmentmanager.aspx

Nie dotyczy

3 826

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Basicautosaveinfo.aspx

Nie dotyczy

4 255

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Basiccalendaritemschedulingtab.aspx

Nie dotyczy

6 908

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Basiccalendarview.aspx

Nie dotyczy

3 259

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Basiccontactview.aspx

Nie dotyczy

3 586

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Basiccontactviewwebpart.aspx

Nie dotyczy

2 485

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Basiceditcalendaritem.aspx

Nie dotyczy

17 517

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Basiceditcontact.aspx

Nie dotyczy

6 356

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Basiceditmeetingresponse.aspx

Nie dotyczy

11 664

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Basiceditmessage.aspx

Nie dotyczy

8 801

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Basiceditrecurrence.aspx

Nie dotyczy

14 645

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Basicfoldermanagement.aspx

Nie dotyczy

3 630

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Basicmeetingpage.aspx

Nie dotyczy

12 659

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Basicmessageview.aspx

Nie dotyczy

4 084

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Basicmessageviewwebpart.aspx

Nie dotyczy

2 625

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Basicmoveitem.aspx

Nie dotyczy

4 112

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Basicoptions.aspx

Nie dotyczy

3 506

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Basicreadaddistributionlist.aspx

Nie dotyczy

4 364

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Basicreadadorgperson.aspx

Nie dotyczy

4 434

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Basicreadcontact.aspx

Nie dotyczy

4 406

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Basicreaddistributionlist.aspx

Nie dotyczy

4 864

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Basicreadmessage.aspx

Nie dotyczy

7 071

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Bpa.common.dll

14.3.399.0

233 144

26-Jun-2019

04:43

x86

Bpa.configcollector.dll

14.3.399.0

126 680

26-Jun-2019

04:43

x86

Bpa.networkcollector.dll

14.3.399.0

69 344

26-Jun-2019

04:43

x86

Bpa.userinterface.dll

14.3.399.0

536 272

26-Jun-2019

04:43

x86

Bpa.wizardengine.dll

14.3.399.0

134 864

26-Jun-2019

04:43

x86

Bsres.dll

14.3.399.0

92 320

26-Jun-2019

04:41

x64

C3197ef34a9e495cb17370b20389036a_premium.css

Nie dotyczy

202 304

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

C4f748eeabe04db79b17bab56b1285a4_premium.css

Nie dotyczy

202 304

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Calcalculation.ps1

Nie dotyczy

29 796

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Captedt.js

Nie dotyczy

11 208

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Casredirect.aspx

Nie dotyczy

4 842

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Cb8b92743d7f42a7b8e53fe033206469_premium.css

Nie dotyczy

202 304

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Checkdatabaseredundancy.ps1

Nie dotyczy

79 079

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Checkinvalidrecipients.ps1

Nie dotyczy

20 913

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Chksgfiles.dll

14.3.399.0

64 696

26-Jun-2019

04:40

x64

Citsconstants.ps1

Nie dotyczy

17 211

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Citslibrary.ps1

Nie dotyczy

169 399

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Citstypes.ps1

Nie dotyczy

14 496

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Cmmap000.bin

Nie dotyczy

381 737

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Cmn.js

Nie dotyczy

7 356

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Cobrandingdiagnostics.aspx

Nie dotyczy

1 649

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Collectovermetrics.ps1

Nie dotyczy

76 425

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Collectreplicationmetrics.ps1

Nie dotyczy

38 714

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Commonconnectfunctions.ps1

Nie dotyczy

27 535

26-Jun-2019

04:40

Nie dotyczy

Configureadam.ps1

Nie dotyczy

21 175

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Configurenetworkprotocolparameters.ps1

Nie dotyczy

16 878

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Configuresmbipsec.ps1

Nie dotyczy

37 693

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Connectfunctions.ps1

Nie dotyczy

32 900

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Connect_exchangeserver_help.xml

Nie dotyczy

28 838

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Consoleinitialize.ps1

Nie dotyczy

24 213

26-Jun-2019

04:40

Nie dotyczy

Convertoabvdir.ps1

Nie dotyczy

17 921

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Converttomessagelatency.ps1

Nie dotyczy

12 400

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Cts.14.0.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

493

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Cts.14.1.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

493

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Cts.14.2.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

493

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Cts.14.3.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

493

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Cts.8.1.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

493

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Cts.8.2.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

493

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Cts.8.3.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

493

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Ctsvw.js

Nie dotyczy

1 982

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Cts_exsmime.dll

14.3.399.0

319 656

26-Jun-2019

04:40

x64

Cts_microsoft.exchange.data.common.dll

14.3.399.0

1 548 032

26-Jun-2019

04:40

x86

Cts_microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

493

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Cts_policy.14.0.microsoft.exchange.data.common.dll

14.3.169.0

20 304

26-Jun-2019

04:40

x86

Cts_policy.14.1.microsoft.exchange.data.common.dll

14.3.169.0

20 304

26-Jun-2019

04:40

x86

Cts_policy.14.2.microsoft.exchange.data.common.dll

14.3.169.0

20 304

26-Jun-2019

04:40

x86

Cts_policy.14.3.microsoft.exchange.data.common.dll

14.3.169.0

20 304

26-Jun-2019

04:40

x86

Cts_policy.8.0.microsoft.exchange.data.common.dll

14.3.169.0

20 296

26-Jun-2019

04:40

x86

Cts_policy.8.1.microsoft.exchange.data.common.dll

14.3.169.0

20 296

26-Jun-2019

04:40

x86

Cts_policy.8.2.microsoft.exchange.data.common.dll

14.3.169.0

20 296

26-Jun-2019

04:40

x86

Cts_policy.8.3.microsoft.exchange.data.common.dll

14.3.169.0

20 296

26-Jun-2019

04:40

x86

Daddrbk.js

Nie dotyczy

5 533

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Dagcommonlibrary.ps1

Nie dotyczy

46 526

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Dattach.js

Nie dotyczy

2 597

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Dess.dll

8.5.3.76

202 080

26-Jun-2019

04:43

x64

Devect.dll

8.5.3.76

1 883 488

26-Jun-2019

04:43

x64

Dewp.dll

8.5.3.76

294 240

26-Jun-2019

04:43

x64

Df9d06af701642c98d336e7d2e95781c_premium.css

Nie dotyczy

202 304

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Diagnosticcmdletcontroller.dll

14.3.442.0

47 256

26-Jun-2019

04:40

x64

Diagnosticscriptcommonlibrary.ps1

Nie dotyczy

12 700

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Disableinmemorytracing.ps1

Nie dotyczy

11 230

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Disable_shouldmarkandskipoccupiedcatalog.reg

Nie dotyczy

288

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Dsaccess.dll

14.3.399.0

841 904

26-Jun-2019

04:40

x64

Dsaccessperf.dll

14.3.399.0

53 440

26-Jun-2019

04:40

x64

Dscperf.dll

14.3.399.0

31 400

26-Jun-2019

04:40

x64

Dup_cts_microsoft.exchange.data.common.dll

14.3.399.0

1 548 032

26-Jun-2019

04:40

x86

Dup_ext_microsoft.exchange.data.transport.dll

14.3.399.0

335 640

26-Jun-2019

04:40

x86

Edgeextensibility_microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

496

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Edgeextensibility_policy.8.0.microsoft.exchange.data.transport.dll

14.3.169.0

20 312

26-Jun-2019

04:40

x86

Edgetransport.exe

14.3.468.0

35 984

26-Jun-2019

04:42

x86

Editorstandalone.js

Nie dotyczy

298 514

26-Jun-2019

04:40

Nie dotyczy

Edittask.aspx

Nie dotyczy

11 565

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Eext.14.0.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

496

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Eext.14.1.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

496

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Eext.14.2.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

496

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Eext.14.3.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

496

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Eext.8.1.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

496

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Eext.8.2.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

496

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Eext.8.3.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

496

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Eext_policy.14.0.microsoft.exchange.data.transport.dll

14.3.169.0

20 312

26-Jun-2019

04:40

x86

Eext_policy.14.1.microsoft.exchange.data.transport.dll

14.3.169.0

20 312

26-Jun-2019

04:40

x86

Eext_policy.14.2.microsoft.exchange.data.transport.dll

14.3.169.0

20 312

26-Jun-2019

04:40

x86

Eext_policy.14.3.microsoft.exchange.data.transport.dll

14.3.169.0

20 312

26-Jun-2019

04:40

x86

Eext_policy.8.1.microsoft.exchange.data.transport.dll

14.3.169.0

20 312

26-Jun-2019

04:40

x86

Eext_policy.8.2.microsoft.exchange.data.transport.dll

14.3.169.0

20 312

26-Jun-2019

04:40

x86

Eext_policy.8.3.microsoft.exchange.data.transport.dll

14.3.169.0

20 304

26-Jun-2019

04:40

x86

Ef306e728a08437e80fe5a896ded4b48_premium.css

Nie dotyczy

202 304

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Enableinmemorytracing.ps1

Nie dotyczy

11 232

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Enable_crossforestconnector.ps1

Nie dotyczy

16 466

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Enable_outlookcertificateauthentication.ps1

Nie dotyczy

26 777

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Enable_shouldmarkandskipoccupiedcatalog.reg

Nie dotyczy

288

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Escprint.dll

14.3.399.0

27 824

26-Jun-2019

04:43

x64

Ese.dll

14.3.399.0

3 225 752

26-Jun-2019

04:40

x64

Eseback2.dll

14.3.399.0

170 672

26-Jun-2019

04:42

x64

Esebcli2.dll

14.3.399.0

118 448

26-Jun-2019

04:42

x64

Eseperf.dll

14.3.399.0

63 144

26-Jun-2019

04:42

x64

Eseutil.exe

14.3.399.0

328 360

26-Jun-2019

04:42

x64

Esevss.dll

14.3.399.0

56 480

26-Jun-2019

04:42

x64

Exabp.dll

14.3.442.0

266 312

26-Jun-2019

04:42

x64

Exbpa.esecollector.dll

14.3.399.0

102 104

26-Jun-2019

04:43

x86

Exbpa.exchangecollector.dll

14.3.399.0

29 416

26-Jun-2019

04:43

x86

Exbpa.exe

14.3.399.0

77 472

26-Jun-2019

04:40

x86

Exbpa.shared.dll

14.3.399.0

130 752

26-Jun-2019

04:43

x86

Exbpa.stayinginformed.config.xml

Nie dotyczy

43 427

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Exbpacmd.exe

14.3.399.0

28 848

26-Jun-2019

04:43

x86

Exbpamdb.dll

14.3.442.0

24 656

26-Jun-2019

04:43

x64

Exchange.format.ps1xml

Nie dotyczy

263 258

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Exchange.partial.types.ps1xml

Nie dotyczy

19 215

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Exchange.ps1

Nie dotyczy

19 308

26-Jun-2019

04:40

Nie dotyczy

Exchange.support.format.ps1xml

Nie dotyczy

23 081

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Exchange.types.ps1xml

Nie dotyczy

361 204

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Exchangeblog.xml

Nie dotyczy

118 904

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Exchmem.dll

14.3.399.0

71 336

26-Jun-2019

04:40

x64

Exchsetupmsg.dll

14.3.399.0

19 648

26-Jun-2019

04:42

x64

Exchucutil.ps1

Nie dotyczy

21 523

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Exdbfailureitemapi.dll

14.3.399.0

65 232

26-Jun-2019

04:42

x64

Exdbmsg.dll

14.3.399.0

155 304

26-Jun-2019

04:43

x64

Exfba.exe

14.3.442.0

110 664

26-Jun-2019

04:43

x64

Exgdsf.dll

8.5.3.76

16 224

26-Jun-2019

04:43

x64

Exhtml.dll

8.5.3.76

640 352

26-Jun-2019

04:43

x64

Exmime.dll

14.3.399.0

339 624

26-Jun-2019

04:40

x64

Expiredpassword.aspx

Nie dotyczy

7 226

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Exportedgeconfig.ps1

Nie dotyczy

25 258

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Export_retentiontags.ps1

Nie dotyczy

14 912

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Exppw.dll

14.3.175.0

73 392

26-Jun-2019

04:43

x64

Exprfdll.dll

14.3.399.0

32 944

26-Jun-2019

04:40

x64

Exrpc32.dll

14.3.442.0

1 665 616

26-Jun-2019

04:42

x64

Exrw.dll

14.3.399.0

34 976

26-Jun-2019

04:42

x64

Exsetdata.dll

14.3.442.0

1 811 544

26-Jun-2019

04:40

x64

Exsetup.exe

14.3.468.0

48 784

26-Jun-2019

04:41

x86

Exsetupui.exe

14.3.468.0

261 776

26-Jun-2019

04:41

x86

Extra.exe

14.3.399.0

130 720

26-Jun-2019

04:43

x86

Extrace.dll

14.3.399.0

170 152

26-Jun-2019

04:42

x64

Extraceman.dll

14.3.399.0

69 304

26-Jun-2019

04:43

x86

Ext_microsoft.exchange.data.transport.dll

14.3.399.0

335 640

26-Jun-2019

04:40

x86

Exwriter.dll

14.3.442.0

544 848

26-Jun-2019

04:43

x64

Fadcnt.js

Nie dotyczy

5 192

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Fedtcali.js

Nie dotyczy

110 582

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Fedtrul.js

Nie dotyczy

30 339

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Fixed.skin

Nie dotyczy

12 879

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Flogon.js

Nie dotyczy

4 296

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Freadmsg.js

Nie dotyczy

13 127

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Galgrammargenerator.exe

14.3.468.0

27 792

26-Jun-2019

04:43

x86

Getdatabaseforsearchindex.ps1

Nie dotyczy

13 449

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Getsearchindexfordatabase.ps1

Nie dotyczy

13 373

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Getucpool.ps1

Nie dotyczy

17 620

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Get_setuplog.ps1

Nie dotyczy

14 102

26-Jun-2019

04:40

Nie dotyczy

Get_setuplog_help.xml

Nie dotyczy

20 176

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Google.protocolbuffers.dll

2.4.1.521

325 504

26-Jun-2019

04:43

x86

Gradienth.png

Nie dotyczy

118

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Huffman_xpress.dll

14.3.399.0

40 136

26-Jun-2019

04:42

x64

Ibfpx2.dll

8.5.3.76

145 760

26-Jun-2019

04:43

x64

Ibgp42.dll

8.5.3.76

41 312

26-Jun-2019

04:43

x64

Ibjpg2.dll

8.5.3.76

77 664

26-Jun-2019

04:43

x64

Ibpcd2.dll

8.5.3.76

171 872

26-Jun-2019

04:43

x64

Ibpsd2.dll

8.5.3.76

42 336

26-Jun-2019

04:43

x64

Ibxbm2.dll

8.5.3.76

35 680

26-Jun-2019

04:43

x64

Ibxpm2.dll

8.5.3.76

67 936

26-Jun-2019

04:43

x64

Ibxwd2.dll

8.5.3.76

37 728

26-Jun-2019

04:43

x64

Im.js

Nie dotyczy

54 992

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Imcd32.dll

8.5.3.76

123 744

26-Jun-2019

04:43

x64

Imcd42.dll

8.5.3.76

142 688

26-Jun-2019

04:43

x64

Imcd52.dll

8.5.3.76

144 736

26-Jun-2019

04:43

x64

Imcd62.dll

8.5.3.76

159 072

26-Jun-2019

04:43

x64

Imcd72.dll

8.5.3.76

279 392

26-Jun-2019

04:43

x64

Imcd82.dll

8.5.3.76

279 392

26-Jun-2019

04:43

x64

Imcdr2.dll

8.5.3.76

73 056

26-Jun-2019

04:43

x64

Imcm52.dll

8.5.3.76

63 840

26-Jun-2019

04:43

x64

Imcm72.dll

8.5.3.76

117 088

26-Jun-2019

04:43

x64

Imcmx2.dll

8.5.3.76

32 096

26-Jun-2019

04:43

x64

Imdsf2.dll

8.5.3.76

168 288

26-Jun-2019

04:43

x64

Imfmv2.dll

8.5.3.76

67 424

26-Jun-2019

04:43

x64

Imgdf2.dll

8.5.3.76

77 664

26-Jun-2019

04:43

x64

Imgem2.dll

8.5.3.76

56 672

26-Jun-2019

04:43

x64

Imigs2.dll

8.5.3.76

117 088

26-Jun-2019

04:43

x64

Immet2.dll

8.5.3.76

167 264

26-Jun-2019

04:43

x64

Impif2.dll

8.5.3.76

71 008

26-Jun-2019

04:43

x64

Importedgeconfig.ps1

Nie dotyczy

77 612

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Import_retentiontags.ps1

Nie dotyczy

26 803

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Impsi2.dll

8.5.3.76

2 031 968

26-Jun-2019

04:43

x64

Impsz2.dll

8.5.3.76

35 168

26-Jun-2019

04:43

x64

Imps_2.dll

8.5.3.76

124 256

26-Jun-2019

04:43

x64

Imrnd2.dll

8.5.3.76

38 752

26-Jun-2019

04:43

x64

Info.aspx

Nie dotyczy

3 447

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Inproxy.dll

14.3.399.0

95 400

26-Jun-2019

04:40

x64

Installwindowscomponent.ps1

Nie dotyczy

23 961

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Interop.activeds.dll.4b7767dc_2e20_4d95_861a_4629cbc0cabc

14.3.399.0

126 672

26-Jun-2019

04:44

Nie dotyczy

Interop.adsiis.dll.4b7767dc_2e20_4d95_861a_4629cbc0cabc

14.3.399.0

27 336

26-Jun-2019

04:44

Nie dotyczy

Interop.certenroll.dll

14.3.399.0

155 352

26-Jun-2019

04:43

x64

Interop.migbase.dll

14.3.442.0

56 944

26-Jun-2019

04:40

x86

Interop.netfw.dll

14.3.399.0

48 832

26-Jun-2019

04:40

x86

Interop.stdole2.dll.4b7767dc_2e20_4d95_861a_4629cbc0cabc

14.3.399.0

32 968

26-Jun-2019

04:44

Nie dotyczy

Interop.wuapilib.dll

14.3.399.0

77 512

26-Jun-2019

04:44

x86

Interop.xenroll.dll

14.3.399.0

57 032

26-Jun-2019

04:40

x64

Iphgw2.dll

8.5.3.76

222 048

26-Jun-2019

04:43

x64

Isgdi32.dll

8.5.3.76

1 406 312

26-Jun-2019

04:43

x64

Isinteg.exe

14.3.442.0

456 272

26-Jun-2019

04:43

x64

Languageselection.aspx

Nie dotyczy

5 421

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Largetoken_iis_ews.ps1

Nie dotyczy

19 623

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Largetoken_kerberos.ps1

Nie dotyczy

13 874

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Logoff.aspx

Nie dotyczy

6 067

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Logon.aspx

Nie dotyczy

13 479

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Lpsetupui.exe

14.3.399.0

241 328

26-Jun-2019

04:41

x86

Mad.exe

14.3.442.0

1 371 200

26-Jun-2019

04:40

x64

Madmsg.dll

14.3.399.0

108 192

26-Jun-2019

04:40

x64

Mailboxdatabasereseedusingspares.ps1

Nie dotyczy

37 765

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Managescheduledtask.ps1

Nie dotyczy

33 301

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Mapiprotocolhandlerstub.dll

14.3.399.0

81 640

26-Jun-2019

04:42

x64

Mdbevent.dll

14.3.442.0

499 792

26-Jun-2019

04:43

x64

Mdbmsg.dll

14.3.399.0

231 592

26-Jun-2019

04:40

x64

Mdbperf.dll

14.3.442.0

475 216

26-Jun-2019

04:44

x64

Mdbperf.ini

Nie dotyczy

724 818

26-Jun-2019

04:40

Nie dotyczy

Mdbperfx.dll

14.3.442.0

475 728

26-Jun-2019

04:44

x64

Mdbrest.dll

14.3.442.0

704 592

26-Jun-2019

04:43

x64

Mdbsz.dll

14.3.442.0

56 392

26-Jun-2019

04:43

x64

Mdbtask.dll

14.3.442.0

455 248

26-Jun-2019

04:43

x64

Meetingpage.aspx

Nie dotyczy

12 927

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Messages.xsd

Nie dotyczy

21 147

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Microsoft.dkm.proxy.dll

14.3.399.0

44 760

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.abproviders.ad.dll

14.3.468.0

48 784

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.addressbook.service.exe

14.3.468.0

155 280

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.airsync.dll1

14.3.468.0

1 183 376

26-Jun-2019

04:40

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.airsynchandler.dll

14.3.468.0

69 264

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.antispamupdatesvc.exe

14.3.399.0

44 832

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.approval.applications.dll

14.3.468.0

69 264

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.assistants.dll

14.3.468.0

233 104

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.auditlogsearchservicelet.dll

14.3.468.0

65 168

26-Jun-2019

04:41

x86

Microsoft.exchange.authorizationplugin.dll

14.3.468.0

78 480

26-Jun-2019

04:42

x64

Microsoft.exchange.authservicehostservicelet.dll

14.3.399.0

22 848

26-Jun-2019

04:41

x86

Microsoft.exchange.autodiscover.dll

14.3.468.0

282 256

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.autodiscover.eventlogs.dll

14.3.231.0

27 440

26-Jun-2019

04:40

x64

Microsoft.exchange.cabutility.dll

14.3.399.0

264 448

26-Jun-2019

04:40

x64

Microsoft.exchange.certificatedeploymentservicelet.dll

14.3.468.0

40 592

26-Jun-2019

04:41

x86

Microsoft.exchange.clients.common.dll

14.3.399.0

61 208

26-Jun-2019

04:43

x86

Microsoft.exchange.clients.owa.dll

14.3.468.0

3 321 488

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.clients.security.dll

14.3.468.0

89 744

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.clients.strings.dll

14.3.399.0

966 424

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.cluster.replay.dll

14.3.468.0

1 969 808

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.cluster.replicaseeder.dll

14.3.399.0

101 176

26-Jun-2019

04:43

x64

Microsoft.exchange.cluster.replicavsswriter.dll

14.3.468.0

184 464

26-Jun-2019

04:43

x64

Microsoft.exchange.common.dll

14.3.399.0

110 320

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.common.il.dll

14.3.399.0

20 224

26-Jun-2019

04:42

x64

Microsoft.exchange.commonmsg.dll

14.3.399.0

28 920

26-Jun-2019

04:40

x64

Microsoft.exchange.compliance.dll

14.3.399.0

57 088

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.configuration.certificateauth.dll

14.3.468.0

56 976

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.configuration.delegatedauth.dll

14.3.468.0

61 072

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.configuration.objectmodel.dll

14.3.468.0

1 052 304

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.configuration.redirectionmodule.dll

14.3.468.0

89 744

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.contentfilter.wrapper.exe

14.3.399.0

182 072

26-Jun-2019

04:43

x64

Microsoft.exchange.core.strings.dll

14.3.439.0

163 696

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.data.applicationlogic.dll

14.3.468.0

429 712

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.data.directory.dll

14.3.468.0

3 468 944

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.data.directory.eventlog.dll

14.3.399.0

83 768

26-Jun-2019

04:40

x64

Microsoft.exchange.data.dll

14.3.439.0

921 416

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.data.mapi.dll

14.3.468.0

220 816

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.data.providers.dll

14.3.468.0

183 952

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.data.storage.clientstrings.dll

14.3.399.0

98 120

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.data.storage.dll

14.3.468.0

5 287 568

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.data.throttlingservice.client.dll

14.3.468.0

52 880

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.datacenterstrings.dll

14.3.439.0

81 792

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.dll

14.3.399.0

827 144

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.edgecredentialsvc.exe

14.3.468.0

28 304

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.edgesync.common.dll

14.3.468.0

167 568

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.edgesync.datacenterproviders.dll

14.3.468.0

233 104

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.edgesyncsvc.exe

14.3.468.0

114 320

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.exchangecertificateservicelet.dll

14.3.468.0

52 880

26-Jun-2019

04:41

x86

Microsoft.exchange.extensibility.eventlog.dll

14.3.157.0

20 208

26-Jun-2019

04:40

x64

Microsoft.exchange.extensibility.internal.dll

14.3.439.0

446 360

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.groupmetricsservicelet.dll

14.3.468.0

28 304

26-Jun-2019

04:41

x86

Microsoft.exchange.hathirdpartyreplication.dll

14.3.399.0

61 248

26-Jun-2019

04:43

x86

Microsoft.exchange.helpprovider.dll

14.3.468.0

52 880

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.imap4.exe

14.3.468.0

224 912

26-Jun-2019

04:44

x86

Microsoft.exchange.imap4service.exe

14.3.468.0

28 816

26-Jun-2019

04:44

x86

Microsoft.exchange.infoworker.assistantsclientresources.dll

14.3.399.0

53 104

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.infoworker.common.dll

14.3.468.0

1 470 096

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.infoworker.common.mailtips.groupmetricsreaderinterop.dll

14.3.468.0

23 696

26-Jun-2019

04:43

x86

Microsoft.exchange.infoworker.eventlog.dll

14.3.162.0

58 600

26-Jun-2019

04:40

x64

Microsoft.exchange.infoworker.meetingvalidator.dll

14.3.468.0

130 704

26-Jun-2019

04:43

x86

Microsoft.exchange.instantmessaging.dll

14.3.399.0

69 408

26-Jun-2019

04:43

x86

Microsoft.exchange.irm.formprotector.dll

14.3.399.0

159 008

26-Jun-2019

04:44

x64

Microsoft.exchange.isam.esebcli.dll

14.3.399.0

95 504

26-Jun-2019

04:42

x64

Microsoft.exchange.isam.interop.dll

14.3.399.0

363 280

26-Jun-2019

04:40

x64

Microsoft.exchange.live.domainservices.dll

14.3.399.0

134 952

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.common.dll

14.3.468.0

577 168

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.dll

14.3.468.0

364 176

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.provider.dll

14.3.468.0

179 856

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.proxyclient.dll

14.3.468.0

126 608

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.proxyservice.dll

14.3.468.0

122 512

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.management.controlpanel.dll

14.3.468.0

3 657 360

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.management.detailstemplates.dll

14.3.468.0

89 744

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.management.dll

14.3.468.0

12 291 728

26-Jun-2019

04:40

x64

Microsoft.exchange.management.edge.systemmanager.dll

14.3.468.0

77 456

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.management.powershell.support.dll

14.3.468.0

110 224

26-Jun-2019

04:41

x86

Microsoft.exchange.management.publicfolders.dll

14.3.468.0

151 184

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.management.snapin.esm.dll

14.3.468.0

2 563 728

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.management.systemmanager.dll

14.3.468.0

1 281 680

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.managementgui.dll

14.3.468.0

5 418 640

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.messagesecurity.dll

14.3.468.0

93 840

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.edgeagents.dll

14.3.468.0

81 552

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.journalagent.dll

14.3.468.0

114 320

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.redirectionagent.dll

14.3.468.0

31 888

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.rmsvcagent.dll

14.3.468.0

138 896

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.rules.dll

14.3.468.0

179 856

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.transportruleagent.dll

14.3.468.0

32 912

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.mobiledriver.dll

14.3.468.0

155 280

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.monitoring.exe

14.3.468.0

73 360

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.net.dll

14.3.442.0

2 186 888

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.oabauthmodule.dll

14.3.399.0

25 872

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.oabmaintenanceservicelet.dll

14.3.468.0

56 976

26-Jun-2019

04:41

x86

Microsoft.exchange.pop3.exe

14.3.468.0

97 936

26-Jun-2019

04:44

x86

Microsoft.exchange.pop3service.exe

14.3.468.0

28 816

26-Jun-2019

04:44

x86

Microsoft.exchange.popimap.core.dll

14.3.468.0

159 376

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.powershell.configuration.dll

14.3.468.0

200 336

26-Jun-2019

04:42

x64

Microsoft.exchange.powershell.rbachostingtools.dll

14.3.468.0

81 552

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.protectedservicehost.exe

14.3.468.0

32 400

26-Jun-2019

04:41

x86

Microsoft.exchange.provisioningagent.dll

14.3.468.0

192 144

26-Jun-2019

04:41

x64

Microsoft.exchange.pst.dll

14.3.399.0

179 944

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.routingtablelogparser.dll

14.3.399.0

110 384

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.rpc.dll

14.3.442.0

873 608

26-Jun-2019

04:42

x64

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.coexistence.dll

14.3.399.0

24 392

26-Jun-2019

04:44

x86

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.dll

14.3.468.0

126 608

26-Jun-2019

04:44

x86

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.exmonhandler.dll

14.3.468.0

73 360

26-Jun-2019

04:44

x86

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.handler.dll

14.3.468.0

437 904

26-Jun-2019

04:44

x86

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.parser.dll

14.3.399.0

601 912

26-Jun-2019

04:44

x86

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.server.dll

14.3.468.0

110 224

26-Jun-2019

04:44

x86

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.service.exe

14.3.468.0

89 744

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.rpcoverhttpautoconfig.dll

14.3.468.0

65 168

26-Jun-2019

04:41

x86

Microsoft.exchange.saclwatcherservicelet.dll

14.3.468.0

26 768

26-Jun-2019

04:41

x86

Microsoft.exchange.search.exsearch.exe

14.3.468.0

417 424

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.search.native.dll

14.3.442.0

138 424

26-Jun-2019

04:42

x64

Microsoft.exchange.security.dll

14.3.468.0

192 144

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.servicehost.exe

14.3.468.0

35 472

26-Jun-2019

04:41

x86

Microsoft.exchange.services.dll

14.3.468.0

3 145 360

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.setup.acquirelanguagepack.dll

14.3.399.0

53 064

26-Jun-2019

04:41

x86

Microsoft.exchange.setup.common.dll

14.3.468.0

454 288

26-Jun-2019

04:41

x86

Microsoft.exchange.setup.exsetupuihelper.dll

14.3.468.0

216 720

26-Jun-2019

04:41

x86

Microsoft.exchange.setup.signverfwrapper.dll

14.3.399.0

74 552

26-Jun-2019

04:41

x64

Microsoft.exchange.sqm.dll

14.3.399.0

65 248

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.storedriver.dll

14.3.468.0

556 688

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.storeprovider.dll

14.3.399.0

859 920

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.structuredquery.dll

14.3.399.0

160 024

26-Jun-2019

04:42

x64

Microsoft.exchange.transport.agent.antispam.common.dll

14.3.468.0

77 456

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.contentfilter.cominterop.dll

14.3.399.0

29 568

26-Jun-2019

04:43

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.headerconversion.dll

14.3.468.0

26 256

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.hygiene.dll

14.3.468.0

233 104

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.liveidauth.dll

14.3.399.0

23 880

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.prioritization.dll

14.3.468.0

44 688

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.protocolanalysis.dbaccess.dll

14.3.468.0

65 168

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.senderid.core.dll

14.3.399.0

73 552

26-Jun-2019

04:43

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.trustedmailagents.dll

14.3.468.0

56 976

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.transport.dll

14.3.468.0

1 916 560

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.transport.eventlog.dll

14.3.274.0

104 248

26-Jun-2019

04:40

x64

Microsoft.exchange.transport.logging.search.dll

14.3.468.0

102 032

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.exchange.transport.sync.common.dll

14.3.468.0

442 000

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.transport.sync.worker.dll

14.3.468.0

1 072 784

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.um.clientstrings.dll

14.3.399.0

77 600

26-Jun-2019

04:43

x86

Microsoft.exchange.um.lad.dll

14.3.399.0

123 632

26-Jun-2019

04:43

x64

Microsoft.exchange.um.prompts.dll

14.3.399.0

212 736

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.um.troubleshootingtool.shared.dll

14.3.399.0

102 232

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.exchange.um.ucmaplatform.dll

14.3.468.0

188 048

26-Jun-2019

04:43

x86

Microsoft.exchange.um.umcommon.dll

14.3.468.0

765 584

26-Jun-2019

04:43

x86

Microsoft.exchange.um.umcore.dll

14.3.468.0

1 384 080

26-Jun-2019

04:43

x86

Microsoft.managementgui.dll

14.3.399.0

155 368

26-Jun-2019

04:40

x86

Microsoft.powershell.hostingtools.dll

14.3.399.0

89 872

26-Jun-2019

04:42

x86

Microsoft.powershell.hostingtools_2.dll

14.3.399.0

89 872

26-Jun-2019

04:40

x86

Migbase.dll

14.3.442.0

783 440

26-Jun-2019

04:42

x64

Migmsg.dll

14.3.399.0

91 304

26-Jun-2019

04:40

x64

Migrateumcustomprompts.ps1

Nie dotyczy

16 978

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Moveallreplicas.ps1

Nie dotyczy

13 043

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Movemailbox.ps1

Nie dotyczy

56 852

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Movetransportdatabase.ps1

Nie dotyczy

28 458

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Msallog.dll

14.3.399.0

46 248

26-Jun-2019

04:40

x64

Msexchangeadtopologyservice.exe

14.3.442.0

113 824

26-Jun-2019

04:44

x64

Msexchangefds.exe

14.3.468.0

110 224

26-Jun-2019

04:40

x86

Msexchangelesearchworker.exe

14.3.468.0

89 744

26-Jun-2019

04:41

x86

Msexchangemailboxassistants.exe

14.3.468.0

802 448

26-Jun-2019

04:40

x86

Msexchangemailboxreplication.exe

14.3.468.0

27 280

26-Jun-2019

04:40

x86

Msexchangemailsubmission.exe

14.3.468.0

118 416

26-Jun-2019

04:40

x86

Msexchangerepl.exe

14.3.468.0

69 264

26-Jun-2019

04:40

x86

Msexchangethrottling.exe

14.3.468.0

48 784

26-Jun-2019

04:40

x86

Msexchangetransport.exe

14.3.468.0

81 552

26-Jun-2019

04:40

x86

Msexchangetransportlogsearch.exe

14.3.468.0

212 624

26-Jun-2019

04:42

x86

Msfte1.dll

14.0.7177.5001

3 228 440

26-Jun-2019

04:42

x64

Msgedt.js

Nie dotyczy

4 778

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Msglst.js

Nie dotyczy

3 295

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Newtestcasconnectivityuser.ps1

Nie dotyczy

20 120

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Newtestcasconnectivityuserhosting.ps1

Nie dotyczy

22 435

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Ntspxgen.dll

14.3.399.0

87 216

26-Jun-2019

04:40

x64

Oabgen.dll

14.3.442.0

356 424

26-Jun-2019

04:42

x64

Ocemul.dll

8.5.3.76

54 112

26-Jun-2019

04:43

x64

Oilink.dll

8.5.3.76

464 736

26-Jun-2019

04:44

x86

Oilink.exe

8.5.3.76

317 280

26-Jun-2019

04:44

x64

Oilink.jar

Nie dotyczy

1 425 202

26-Jun-2019

04:44

Nie dotyczy

Oitnsf.id

Nie dotyczy

4 688

26-Jun-2019

04:44

Nie dotyczy

Oit_font_metrics.db

Nie dotyczy

375 808

26-Jun-2019

04:44

Nie dotyczy

Oleconverter.exe

14.3.456.0

162 400

26-Jun-2019

04:40

x64

Oswin64.dll

8.5.3.76

103 272

26-Jun-2019

04:44

x64

Outsidein.dll

8.5.3.76

296 296

26-Jun-2019

04:44

x86

Owaauth.dll

14.3.442.0

104 528

26-Jun-2019

04:40

x64

Perfnm.h

Nie dotyczy

47 627

26-Jun-2019

04:44

Nie dotyczy

Perf_common_extrace.dll

14.3.399.0

170 152

26-Jun-2019

04:42

x64

Perf_exchmem.dll

14.3.399.0

71 336

26-Jun-2019

04:42

x64

Perf_mdbsz.dll

14.3.442.0

56 392

26-Jun-2019

04:44

x64

Policytest.exe

14.3.399.0

51 384

26-Jun-2019

04:42

x64

Premium.css

Nie dotyczy

202 304

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Preparemoverequesthosting.ps1

Nie dotyczy

68 851

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Prepare_moverequest.ps1

Nie dotyczy

69 046

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Publishedstartpage.js

Nie dotyczy

15 353

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Readpost.aspx

Nie dotyczy

6 516

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Readsharingmessage.ascx

Nie dotyczy

5 235

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Readvoicemailmessage.aspx

Nie dotyczy

9 320

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Redir.aspx

Nie dotyczy

1 714

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Redistributeactivedatabases.ps1

Nie dotyczy

113 307

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Reenable_auditloggingagent.ps1

Nie dotyczy

12 395

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Reinstalldefaulttransportagents.ps1

Nie dotyczy

20 394

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Remoteexchange.ps1

Nie dotyczy

19 439

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Removereplicafrompfrecursive.ps1

Nie dotyczy

13 879

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Removeuserfrompfrecursive.ps1

Nie dotyczy

13 183

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Replacereplicaonpfrecursive.ps1

Nie dotyczy

14 284

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Replaceuserpermissiononpfrecursive.ps1

Nie dotyczy

13 543

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Replaceuserwithuseronpfrecursive.ps1

Nie dotyczy

13 547

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Replaycrimsonevents.man

Nie dotyczy

247 121

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Replaycrimsonmsg.dll

14.3.399.0

266 440

26-Jun-2019

04:43

x64

Resetattachmentfilterentry.ps1

Nie dotyczy

13 332

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Resetcasservice.ps1

Nie dotyczy

19 563

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Resetsearchindex.ps1

Nie dotyczy

14 645

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Resumemailboxdatabasecopy.ps1

Nie dotyczy

14 042

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Rightsmanagementwrapper.dll

14.3.399.0

86 248

26-Jun-2019

04:43

x64

Rollalternateserviceaccountpassword.ps1

Nie dotyczy

53 288

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Routingview.exe

14.3.399.0

167 608

26-Jun-2019

04:42

x86

Sccanno.dll

8.5.3.76

136 552

26-Jun-2019

04:44

x64

Sccca.dll

8.5.3.76

46 944

26-Jun-2019

04:44

x64

Sccch.dll

8.5.3.76

201 056

26-Jun-2019

04:44

x64

Sccda.dll

8.5.3.76

151 904

26-Jun-2019

04:44

x64

Sccdu.dll

8.5.3.76

617 824

26-Jun-2019

04:44

x64

Sccex.dll

8.5.3.76

94 560

26-Jun-2019

04:44

x64

Sccfa.dll

8.5.3.76

86 880

26-Jun-2019

04:44

x64

Sccfi.dll

8.5.3.76

143 712

26-Jun-2019

04:44

x64

Sccfmt.dll

8.5.3.76

75 616

26-Jun-2019

04:44

x64

Sccfnt.dll

8.5.3.76

504 160

26-Jun-2019

04:44

x64

Sccfut.dll

8.5.3.76

862 560

26-Jun-2019

04:44

x64

Sccimg.dll

8.5.3.76

426 848

26-Jun-2019

04:44

x64

Sccind.dll

8.5.3.76

68 960

26-Jun-2019

04:44

x64

Scclo.dll

8.5.3.76

162 656

26-Jun-2019

04:44

x64

Sccole2.dll

8.5.3.76

30 568

26-Jun-2019

04:44

x64

Sccsd.dll

8.5.3.76

43 360

26-Jun-2019

04:44

x64

Sccut.dll

8.5.3.76

2 001 248

26-Jun-2019

04:44

x64

Sccxt.dll

8.5.3.76

54 624

26-Jun-2019

04:44

x64

Servicecontrol.ps1

Nie dotyczy

44 605

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Setup.com

14.3.399.0

444 928

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Setup.exe

14.3.399.0

603 296

26-Jun-2019

04:41

x64

Smimeoptions.aspx

Nie dotyczy

10 805

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Smimeparameterstandalone.js

Nie dotyczy

10 566

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Smtpreceiveperfcounters.h

Nie dotyczy

1 014

26-Jun-2019

04:40

Nie dotyczy

Smtpreceiveperfcounters.ini

Nie dotyczy

11 910

26-Jun-2019

04:44

Nie dotyczy

Smtpreceiveperfcounters.xml

Nie dotyczy

3 439

26-Jun-2019

04:44

Nie dotyczy

Smtpsendperfcounters.h

Nie dotyczy

739

26-Jun-2019

04:44

Nie dotyczy

Smtpsendperfcounters.ini

Nie dotyczy

8 488

26-Jun-2019

04:44

Nie dotyczy

Smtpsendperfcounters.xml

Nie dotyczy

2 527

26-Jun-2019

04:44

Nie dotyczy

Startdagservermaintenance.ps1

Nie dotyczy

21 482

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Startpage.aspx

Nie dotyczy

10 891

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Startpage.js

Nie dotyczy

177 388

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Stopdagservermaintenance.ps1

Nie dotyczy

14 749

26-Jun-2019

04:42

Nie dotyczy

Store.exe

14.3.442.0

6 941 256

26-Jun-2019

04:43

x64

Storetsconstants.ps1

Nie dotyczy

13 424

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Storetslibrary.ps1

Nie dotyczy

23 192

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Store_mapi_net_bin_perf_x64_exrpcperf.dll

14.3.399.0

37 040

26-Jun-2019

04:40

x64

Tokenm.dll

14.3.399.0

66 728

26-Jun-2019

04:40

x64

Transcodingservice.exe

14.3.440.0

130 680

26-Jun-2019

04:40

x64

Troubleshoot_ci.ps1

Nie dotyczy

22 225

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Troubleshoot_databaselatency.ps1

Nie dotyczy

21 507

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Troubleshoot_databasespace.ps1

Nie dotyczy

26 858

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Uglobal.js

Nie dotyczy

984 109

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Umservice.exe

14.3.468.0

147 088

26-Jun-2019

04:40

x86

Umworkerprocess.exe

14.3.468.0

56 976

26-Jun-2019

04:43

x86

Updatecas.ps1

Nie dotyczy

15 534

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Updateconfigfiles.ps1

Nie dotyczy

23 798

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Uview.js

Nie dotyczy

178 233

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Vlv.js

Nie dotyczy

140 614

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Vsacad.dll

8.5.3.76

14 228 832

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsacs.dll

8.5.3.76

41 824

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsami.dll

8.5.3.76

74 592

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsarc.dll

8.5.3.76

24 928

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsasf.dll

8.5.3.76

34 144

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsbdr.dll

8.5.3.76

27 488

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsbmp.dll

8.5.3.76

35 168

26-Jun-2019

04:44

x64

Vscdrx.dll

8.5.3.76

22 880

26-Jun-2019

04:44

x64

Vscgm.dll

8.5.3.76

53 600

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsdbs.dll

8.5.3.76

26 464

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsdez.dll

8.5.3.76

31 072

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsdif.dll

8.5.3.76

25 952

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsdrw.dll

8.5.3.76

36 192

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsdx.dll

8.5.3.76

30 560

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsdxla.dll

8.5.3.76

32 096

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsdxlm.dll

8.5.3.76

80 224

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsemf.dll

8.5.3.76

64 864

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsen4.dll

8.5.3.76

32 096

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsens.dll

8.5.3.76

29 536

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsenw.dll

8.5.3.76

29 024

26-Jun-2019

04:44

x64

Vseps.dll

8.5.3.76

23 904

26-Jun-2019

04:44

x64

Vseshr.dll

8.5.3.76

188 768

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsexe2.dll

8.5.3.76

53 088

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsfax.dll

8.5.3.76

26 464

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsfcd.dll

8.5.3.76

27 488

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsfcs.dll

8.5.3.76

31 072

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsfft.dll

8.5.3.76

29 536

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsflw.dll

8.5.3.76

154 464

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsfwk.dll

8.5.3.76

45 920

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsgdsf.dll

8.5.3.76

89 440

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsgif.dll

8.5.3.76

31 584

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsgzip.dll

8.5.3.76

37 216

26-Jun-2019

04:44

x64

Vshgs.dll

8.5.3.76

50 016

26-Jun-2019

04:44

x64

Vshtml.dll

8.5.3.76

517 984

26-Jun-2019

04:44

x64

Vshwp.dll

8.5.3.76

91 488

26-Jun-2019

04:44

x64

Vshwp2.dll

8.5.3.76

111 968

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsich.dll

8.5.3.76

136 032

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsich6.dll

8.5.3.76

62 816

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsid3.dll

8.5.3.76

53 088

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsimg.dll

8.5.3.76

24 928

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsindd.dll

8.5.3.76

23 904

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsinx.dll

8.5.3.76

21 344

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsiwok.dll

8.5.3.76

36 704

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsiwok13.dll

8.5.3.76

1 409 384

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsiwon.dll

8.5.3.76

70 496

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsiwop.dll

8.5.3.76

40 288

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsiwp.dll

8.5.3.76

29 536

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsjbg2.dll

8.5.3.76

31 584

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsjp2.dll

8.5.3.76

249 184

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsjw.dll

8.5.3.76

35 168

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsleg.dll

8.5.3.76

41 312

26-Jun-2019

04:44

x64

Vslwp7.dll

8.5.3.76

360 288

26-Jun-2019

04:44

x64

Vslzh.dll

8.5.3.76

41 824

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsm11.dll

8.5.3.76

28 512

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsmanu.dll

8.5.3.76

40 288

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsmbox.dll

8.5.3.76

40 288

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsmcw.dll

8.5.3.76

44 384

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsmdb.dll

8.5.3.76

45 920

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsmif.dll

8.5.3.76

217 952

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsmime.dll

8.5.3.76

135 008

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsmm.dll

8.5.3.76

34 144

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsmm4.dll

8.5.3.76

36 192

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsmmfn.dll

8.5.3.76

31 072

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsmp.dll

8.5.3.76

29 536

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsmpp.dll

8.5.3.76

249 696

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsmsg.dll

8.5.3.76

96 096

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsmsw.dll

8.5.3.76

46 432

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsmwkd.dll

8.5.3.76

26 464

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsmwks.dll

8.5.3.76

25 440

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsmwp2.dll

8.5.3.76

49 504

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsmwpf.dll

8.5.3.76

34 656

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsmwrk.dll

8.5.3.76

27 488

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsnsf.dll

8.5.3.76

38 240

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsolm.dll

8.5.3.76

153 952

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsone.dll

8.5.3.76

81 760

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsow.dll

8.5.3.76

24 928

26-Jun-2019

04:44

x64

Vspbm.dll

8.5.3.76

24 928

26-Jun-2019

04:44

x64

Vspcl.dll

8.5.3.76

23 392

26-Jun-2019

04:44

x64

Vspcx.dll

8.5.3.76

29 024

26-Jun-2019

04:44

x64

Vspdf.dll

8.5.3.76

260 448

26-Jun-2019

04:44

x64

Vspdfi.dll

8.5.3.76

278 368

26-Jun-2019

04:44

x64

Vspdx.dll

8.5.3.76

31 584

26-Jun-2019

04:44

x64

Vspfs.dll

8.5.3.76

41 312

26-Jun-2019

04:44

x64

Vspgl.dll

8.5.3.76

59 744

26-Jun-2019

04:44

x64

Vspic.dll

8.5.3.76

25 440

26-Jun-2019

04:44

x64

Vspict.dll

8.5.3.76

55 136

26-Jun-2019

04:44

x64

Vspng.dll

8.5.3.76

53 600

26-Jun-2019

04:44

x64

Vspntg.dll

8.5.3.76

22 880

26-Jun-2019

04:44

x64

Vspp12.dll

8.5.3.76

131 936

26-Jun-2019

04:44

x64

Vspp2.dll

8.5.3.76

72 032

26-Jun-2019

04:44

x64

Vspp7.dll

8.5.3.76

77 664

26-Jun-2019

04:44

x64

Vspp97.dll

8.5.3.76

227 680

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsppl.dll

8.5.3.76

39 264

26-Jun-2019

04:44

x64

Vspsd.dll

8.5.3.76

23 904

26-Jun-2019

04:44

x64

Vspsp6.dll

8.5.3.76

189 792

26-Jun-2019

04:44

x64

Vspst.dll

8.5.3.76

82 272

26-Jun-2019

04:44

x64

Vspstf.dll

8.5.3.76

35 168

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsqa.dll

8.5.3.76

29 536

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsqad.dll

8.5.3.76

35 168

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsqp6.dll

8.5.3.76

53 600

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsqp9.dll

8.5.3.76

76 128

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsqt.dll

8.5.3.76

35 168

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsrar.dll

8.5.3.76

141 152

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsras.dll

8.5.3.76

24 416

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsrbs.dll

8.5.3.76

35 168

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsrft.dll

8.5.3.76

36 192

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsrfx.dll

8.5.3.76

31 584

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsriff.dll

8.5.3.76

28 000

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsrtf.dll

8.5.3.76

171 872

26-Jun-2019

04:44

x64

Vssam.dll

8.5.3.76

29 024

26-Jun-2019

04:44

x64

Vssc5.dll

8.5.3.76

32 608

26-Jun-2019

04:44

x64

Vssdw.dll

8.5.3.76

29 536

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsshw3.dll

8.5.3.76

40 288

26-Jun-2019

04:44

x64

Vssmd.dll

8.5.3.76

27 488

26-Jun-2019

04:44

x64

Vssms.dll

8.5.3.76

28 000

26-Jun-2019

04:44

x64

Vssmt.dll

8.5.3.76

33 632

26-Jun-2019

04:44

x64

Vssnap.dll

8.5.3.76

31 072

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsso6.dll

8.5.3.76

306 016

26-Jun-2019

04:44

x64

Vssoc.dll

8.5.3.76

43 360

26-Jun-2019

04:44

x64

Vssoc6.dll

8.5.3.76

285 536

26-Jun-2019

04:44

x64

Vssoi.dll

8.5.3.76

40 800

26-Jun-2019

04:44

x64

Vssoi6.dll

8.5.3.76

304 992

26-Jun-2019

04:44

x64

Vssow.dll

8.5.3.76

34 144

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsspt.dll

8.5.3.76

28 000

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsssml.dll

8.5.3.76

29 024

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsswf.dll

8.5.3.76

34 144

26-Jun-2019

04:44

x64

Vstaz.dll

8.5.3.76

36 192

26-Jun-2019

04:44

x64

Vstext.dll

8.5.3.76

35 168

26-Jun-2019

04:44

x64

Vstga.dll

8.5.3.76

26 976

26-Jun-2019

04:44

x64

Vstif6.dll

8.5.3.76

103 776

26-Jun-2019

04:44

x64

Vstw.dll

8.5.3.76

34 144

26-Jun-2019

04:44

x64

Vstxt.dll

8.5.3.76

38 752

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsvcrd.dll

8.5.3.76

82 272

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsviso.dll

8.5.3.76

205 664

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsvsdx.dll

8.5.3.76

47 456

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsvw3.dll

8.5.3.76

29 024

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsw12.dll

8.5.3.76

221 536

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsw6.dll

8.5.3.76

138 080

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsw97.dll

8.5.3.76

236 896

26-Jun-2019

04:44

x64

Vswbmp.dll

8.5.3.76

22 368

26-Jun-2019

04:44

x64

Vswg2.dll

8.5.3.76

47 968

26-Jun-2019

04:44

x64

Vswk4.dll

8.5.3.76

103 264

26-Jun-2019

04:44

x64

Vswk6.dll

8.5.3.76

154 464

26-Jun-2019

04:44

x64

Vswks.dll

8.5.3.76

48 480

26-Jun-2019

04:44

x64

Vswm.dll

8.5.3.76

30 048

26-Jun-2019

04:44

x64

Vswmf.dll

8.5.3.76

45 920

26-Jun-2019

04:44

x64

Vswml.dll

8.5.3.76

68 960

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsword.dll

8.5.3.76

86 880

26-Jun-2019

04:44

x64

Vswork.dll

8.5.3.76

36 192

26-Jun-2019

04:44

x64

Vswp5.dll

8.5.3.76

75 616

26-Jun-2019

04:44

x64

Vswp6.dll

8.5.3.76

107 360

26-Jun-2019

04:44

x64

Vswpf.dll

8.5.3.76

30 560

26-Jun-2019

04:44

x64

Vswpg.dll

8.5.3.76

48 480

26-Jun-2019

04:44

x64

Vswpg2.dll

8.5.3.76

57 184

26-Jun-2019

04:44

x64

Vswpl.dll

8.5.3.76

39 264

26-Jun-2019

04:44

x64

Vswpml.dll

8.5.3.76

29 024

26-Jun-2019

04:44

x64

Vswpw.dll

8.5.3.76

68 448

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsws.dll

8.5.3.76

37 728

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsws2.dll

8.5.3.76

29 024

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsxl12.dll

8.5.3.76

261 472

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsxl5.dll

8.5.3.76

289 632

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsxlsb.dll

8.5.3.76

244 064

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsxml.dll

8.5.3.76

31 584

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsxmp.dll

8.5.3.76

22 368

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsxps.dll

8.5.3.76

51 552

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsxy.dll

8.5.3.76

35 680

26-Jun-2019

04:44

x64

Vsyim.dll

8.5.3.76

30 560

26-Jun-2019

04:44

x64

Vszip.dll

8.5.3.76

27 488

26-Jun-2019

04:44

x64

Web.config_cb9a6ac9d1164e879b0b2887c9452d4f

Nie dotyczy

137 151

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Webreadyview.aspx

Nie dotyczy

1 061

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Webreadyviewbody.aspx

Nie dotyczy

1 292

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Webreadyviewhead.aspx

Nie dotyczy

7 406

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

Wizardproperties.js

Nie dotyczy

189 547

26-Jun-2019

04:40

Nie dotyczy

Wizcmd.exe

14.3.399.0

29 864

26-Jun-2019

04:43

x86

Wsbexchange.exe

14.3.442.0

131 168

26-Jun-2019

04:40

x64

Wvcore.dll

8.5.3.76

3 251 040

26-Jun-2019

04:44

x64

X400prox.dll

14.3.399.0

105 136

26-Jun-2019

04:40

x64

_02bdcebd3d694db585f8e38f74a7767e_premium.css

Nie dotyczy

202 304

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

_083c0d59e0a749f2b10174c00cb6727e_premium.css

Nie dotyczy

202 304

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

_24d2e35f00d7423c902e58d04c126642_premium.css

Nie dotyczy

202 304

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

_3184a6f4759943848cf58593791ac971_premium.css

Nie dotyczy

202 304

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

_3539f8afe1684c36847f808f0c76d024_premium.css

Nie dotyczy

202 304

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

_486632cb7cbe412b8a2954012f7e9c7f_premium.css

Nie dotyczy

202 304

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

_50ca03193abf48aca295b3ec864fcd68_premium.css

Nie dotyczy

202 304

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

_545db0f907844150956a0c069a3a0556_premium.css

Nie dotyczy

202 304

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

_5e224a55a0fa465e817e18cec8854723_premium.css

Nie dotyczy

202 304

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

_64f60ad194cd4344bca49df649ac7b36_premium.css

Nie dotyczy

202 304

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

_68e440eb9ffa4b54b3d7490524f7f878_premium.css

Nie dotyczy

202 304

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

_6b0d5c59049a498aa09173d08300a443_premium.css

Nie dotyczy

202 304

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

_71a730c62e764989bd2b2d205dd874b4_premium.css

Nie dotyczy

202 304

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

_756c11efe6574dba874273443609eb8b_premium.css

Nie dotyczy

202 304

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

_791aef9789df465da46941ee38757a31_premium.css

Nie dotyczy

202 304

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

_7b9793f8_5acd_4ef8_83a6_46e957c909a0_error.aspx

Nie dotyczy

8 363

26-Jun-2019

04:43

Nie dotyczy

_7e3dc44156954eacac20b5767cd0ebd7_premium.css

Nie dotyczy

202 304

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

_81ebbb77ed854ee784951876098c52e9_premium.css

Nie dotyczy

202 304

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

_9495e7eba02649c6a26bea7209a2f1e1_premium.css

Nie dotyczy

202 304

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

_9e665be76e144ac89a7d8b37611b752e_premium.css

Nie dotyczy

202 304

26-Jun-2019

04:41

Nie dotyczy

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną dotyczącą tej aktualizacji zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Ochrona w trybie online

Pomoc w ochronie komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Microsoft Security

Wsparcie lokalne zgodnie z Twoim krajem: wsparcie międzynarodowe

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×