Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Support Topic: Browser\Microsoft Edge - duplicate (do not use)\Security + Privacy\Vulnerabilities/exploits/security bulletins

Ten pakiet zbiorczy aktualizacji to aktualizacja zabezpieczeń, która umożliwia rozwiązywanie luk w zabezpieczeniach programu Microsoft Exchange. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych luk, zobacz następujące typowe luki w zabezpieczeniach i zagrożenia (CVE):

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Podczas próby ręcznego zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń przez dwukrotne kliknięcie pliku aktualizacji (msp) w celu uruchomienia go w trybie normalnym (nie jako administrator) Niektóre pliki nie są poprawnie aktualizowane.

  W przypadku wystąpienia tego problemu nie jest wyświetlany komunikat o błędzie ani wzmianka o nieprawidłowym zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń. Jednak program Outlook Web Access (OWA) i Panel sterowania programu Exchange (ECP) mogą przestać działać. Ten problem występuje na serwerach korzystających z funkcji Kontrola konta użytkownika. Ten problem występuje, ponieważ aktualizacja zabezpieczeń nie zatrzymuje się poprawnie określonych usług związanych z programem Exchange.

  Aby uniknąć tego problemu, wykonaj następujące czynności, aby ręcznie zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń:

  1. Wybierz pozycję Start, a następnie wpisz ciąg cmd.

  2. W wynikach kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję wiersz polecenia, a następnie wybierz pozycję Uruchom jako administrator.

  3. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika , sprawdź, czy akcja domyślna jest akcją, którą chcesz wybrać, a następnie wybierz pozycję Kontynuuj.

  4. Wpisz pełną ścieżkę do pliku msp, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Ten problem nie występuje podczas instalowania aktualizacji za pośrednictwem usługi Microsoft Update.

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń usługi programu Exchange mogą pozostać w stanie wyłączonym. Ten warunek nie oznacza, że aktualizacja nie została poprawnie zainstalowana. Ten problem może wystąpić, jeśli podczas próby powrotu usług programu Exchange do zwykłego stanu występują problemy ze skryptami sterowania usługą. Aby rozwiązać ten problem, użyj Menedżera usług, aby przywrócić automatycznietyp uruchomienia, a następnie ręcznie uruchomić odpowiednie usługi programu Exchange. Aby uniknąć tego problemu, uruchom aktualizację zabezpieczeń w wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień. Aby uzyskać więcej informacji na temat otwierania okna wiersza polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień, zobacz Uruchamianie wiersza polecenia jako administrator.

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Metoda 1: Microsoft Update

Ta aktualizacja jest dostępna za pośrednictwem usługi Windows Update. Po włączeniu funkcji automatycznego aktualizowania ta aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania automatycznego aktualizowania, zobaczWindows Update: często zadawane pytania.

Metoda 2: wykaz Microsoft Update

Aby uzyskać pakiet autonomiczny dla tej aktualizacji, przejdź do witryny sieci Web wykazu usługi Microsoft Update .

Metoda 3: Centrum pobierania Microsoft

Pakiet aktualizacji autonomicznej można uzyskać za pośrednictwem Centrum pobierania Microsoft.

Więcej informacji

Informacje dotyczące wdrażania aktualizacji zabezpieczeń

Aby uzyskać informacje dotyczące wdrażania tej aktualizacji, zobacz informacje dotyczące wdrażania aktualizacji zabezpieczeń: 9 lipca 2019r. 

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje następującą opublikowaną wcześniej aktualizację:

Informacje dotyczące pliku

Informacje o mieszaniu plików

Nazwa aktualizacji

Nazwa pliku

Mieszanie SHA1

Skrót SHA256

Exchange Server 2016 — Zbiorcza aktualizacja 13

Exchange2016-KB4509409-x64-en.msp

BDBD08C9658EB94FC70CA5D291BB58EEB9E51D9D

27BED6535C7C9CCDB8C4A9998FDC17D08B4754F9A303859D950611B491900C4B

Exchange Server 2016 — Zbiorcza aktualizacja 12

Exchange2016-KB4509409-x64-en.msp

2BD14DD8CD4F3C97B6FA56E9B6B31C244E5B4F29

3195D2D24CA23C70DEDFA64EEC2C6DB9579320D42BA37883DC565DEFFB6A67CB

Exchange Server 2013 — Zbiorcza aktualizacja 23

Exchange2013-KB4509409-x64-en.msp

68141FC90D7C3B9E4242EBBD03707276F73EEC47

AF92FDC9B179CB4FC4487F29AE2E875DF522B09D243705E904625F6ABD423BC2

Informacje o pliku programu Exchange Server

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny dla tych plików są podane w formacie UTC (Coordinated Universal Time). Daty i godziny dla tych plików na komputerze lokalnym są wyświetlane w czasie lokalnym wraz z bieżącą odchyleniami czasu letniego. Ponadto daty i godziny mogą ulec zmianie, gdy wykonujesz określone operacje na plikach.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Activemonitoringeventmsg.dll

15.1.1779.3

77 984

26-Jun-2019

23:42

x64

Activemonitoringexecutionlibrary.ps1

Nie dotyczy

27 394

26-Jun-2019

23:43

Nie dotyczy

Adduserstopfrecursive.ps1

Nie dotyczy

12 853

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Ademodule.dll

15.1.1779.3

113 248

26-Jun-2019

23:43

x64

Airfilter.dll

15.1.1779.3

49 976

26-Jun-2019

23:42

x64

Ajaxcontroltoolkit.dll

15.1.1779.3

99 464

26-Jun-2019

23:42

x86

Antispamcommon.ps1

Nie dotyczy

11 393

26-Jun-2019

23:47

Nie dotyczy

Asdat.msi

Nie dotyczy

5 087 232

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Asentirs.msi

Nie dotyczy

77 824

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Asentsig.msi

Nie dotyczy

73 728

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Bigfunnel.bondtypes.dll

15.1.1779.4

51 032

26-Jun-2019

23:44

x86

Bigfunnel.common.dll

15.1.1779.3

70 784

26-Jun-2019

23:43

x86

Bigfunnel.configuration.dll

15.1.1779.4

106 136

26-Jun-2019

23:43

x86

Bigfunnel.entropy.dll

15.1.1779.4

51 336

26-Jun-2019

23:43

x86

Bigfunnel.filter.dll

15.1.1779.4

61 048

26-Jun-2019

23:44

x86

Bigfunnel.indexstream.dll

15.1.1779.4

61 288

26-Jun-2019

23:43

x86

Bigfunnel.poi.dll

15.1.1779.4

210 760

26-Jun-2019

23:44

x86

Bigfunnel.postinglist.dll

15.1.1779.4

129 376

26-Jun-2019

23:43

x86

Bigfunnel.query.dll

15.1.1779.4

106 824

26-Jun-2019

23:44

x86

Bigfunnel.ranking.dll

15.1.1779.4

86 144

26-Jun-2019

23:43

x86

Bigfunnel.syntheticdatalib.dll

15.1.1779.4

3 641 720

26-Jun-2019

23:44

x86

Bigfunnel.wordbreakers.dll

15.1.1779.4

53 608

26-Jun-2019

23:44

x86

Cafe_airfilter_dll

15.1.1779.3

49 976

26-Jun-2019

23:42

x64

Cafe_exppw_dll

15.1.1779.3

90 192

26-Jun-2019

23:42

x64

Cafe_owaauth_dll

15.1.1779.3

98 904

26-Jun-2019

23:42

x64

Calcalculation.ps1

Nie dotyczy

39 977

26-Jun-2019

23:44

Nie dotyczy

Checkdatabaseredundancy.ps1

Nie dotyczy

92 486

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Chksgfiles.dll

15.1.1779.3

64 096

26-Jun-2019

23:45

x64

Citsconstants.ps1

Nie dotyczy

13 709

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Citslibrary.ps1

Nie dotyczy

80 568

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Citstypes.ps1

Nie dotyczy

12 368

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Classificationengine_mce

15.1.1779.3

1 699 912

26-Jun-2019

23:43

Nie dotyczy

Clusmsg.dll

15.1.1779.3

140 888

26-Jun-2019

23:43

x64

Coconet.dll

15.1.1779.3

54 880

26-Jun-2019

23:43

x64

Collectovermetrics.ps1

Nie dotyczy

79 520

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Collectreplicationmetrics.ps1

Nie dotyczy

39 750

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Commonconnectfunctions.ps1

Nie dotyczy

27 803

26-Jun-2019

23:43

Nie dotyczy

Complianceauditservice.exe

15.1.1779.4

46 744

26-Jun-2019

23:44

x86

Configureadam.ps1

Nie dotyczy

20 688

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Configurecaferesponseheaders.ps1

Nie dotyczy

18 232

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Configurenetworkprotocolparameters.ps1

Nie dotyczy

17 694

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Configuresmbipsec.ps1

Nie dotyczy

37 752

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Configure_enterprisepartnerapplication.ps1

Nie dotyczy

20 207

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Connectfunctions.ps1

Nie dotyczy

34 997

26-Jun-2019

23:44

Nie dotyczy

Connect_exchangeserver_help.xml

Nie dotyczy

28 528

26-Jun-2019

23:44

Nie dotyczy

Consoleinitialize.ps1

Nie dotyczy

22 112

26-Jun-2019

23:43

Nie dotyczy

Convertoabvdir.ps1

Nie dotyczy

17 977

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Converttomessagelatency.ps1

Nie dotyczy

12 456

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Convert_distributiongrouptounifiedgroup.ps1

Nie dotyczy

32 689

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Create_publicfoldermailboxesformigration.ps1

Nie dotyczy

25 836

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Cts.14.0.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

499

26-Jun-2019

21:31

Nie dotyczy

Cts.14.1.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

499

26-Jun-2019

21:31

Nie dotyczy

Cts.14.2.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

499

26-Jun-2019

21:31

Nie dotyczy

Cts.14.3.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

499

26-Jun-2019

21:31

Nie dotyczy

Cts.14.4.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

499

26-Jun-2019

21:31

Nie dotyczy

Cts.15.0.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

499

26-Jun-2019

21:31

Nie dotyczy

Cts.15.1.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

499

26-Jun-2019

21:31

Nie dotyczy

Cts.15.2.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

499

26-Jun-2019

21:31

Nie dotyczy

Cts.15.20.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

499

26-Jun-2019

21:31

Nie dotyczy

Cts.8.1.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

499

26-Jun-2019

21:31

Nie dotyczy

Cts.8.2.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

499

26-Jun-2019

21:31

Nie dotyczy

Cts.8.3.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

499

26-Jun-2019

21:31

Nie dotyczy

Cts_exsmime.dll

15.1.1779.3

387 888

26-Jun-2019

23:45

x64

Cts_microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1779.3

1 693 920

26-Jun-2019

23:43

x86

Cts_microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

499

26-Jun-2019

21:31

Nie dotyczy

Cts_policy.14.0.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1779.3

19 704

26-Jun-2019

23:43

x86

Cts_policy.14.1.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1779.3

19 696

26-Jun-2019

23:43

x86

Cts_policy.14.2.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1779.3

19 704

26-Jun-2019

23:43

x86

Cts_policy.14.3.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1779.3

19 704

26-Jun-2019

23:43

x86

Cts_policy.14.4.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1779.3

19 696

26-Jun-2019

23:43

x86

Cts_policy.15.0.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1779.3

19 704

26-Jun-2019

23:43

x86

Cts_policy.15.1.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1779.3

19 912

26-Jun-2019

23:43

x86

Cts_policy.15.2.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1779.3

19 912

26-Jun-2019

23:43

x86

Cts_policy.15.20.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1779.3

19 704

26-Jun-2019

23:43

x86

Cts_policy.8.0.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1779.3

19 696

26-Jun-2019

23:43

x86

Cts_policy.8.1.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1779.3

19 704

26-Jun-2019

23:43

x86

Cts_policy.8.2.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1779.3

19 704

26-Jun-2019

23:43

x86

Cts_policy.8.3.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1779.3

19 904

26-Jun-2019

23:43

x86

Dagcommonlibrary.ps1

Nie dotyczy

58 106

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Dependentassemblygenerator.exe

15.1.1779.3

29 560

26-Jun-2019

23:44

x86

Diaghelper.dll

15.1.1779.3

74 040

26-Jun-2019

23:43

x86

Diagnosticscriptcommonlibrary.ps1

Nie dotyczy

14 238

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Disableinmemorytracing.ps1

Nie dotyczy

11 286

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Disable_antimalwarescanning.ps1

Nie dotyczy

13 113

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Disable_outsidein.ps1

Nie dotyczy

11 578

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Disklockerapi.dll

Nie dotyczy

29 296

26-Jun-2019

23:43

x64

Dlmigrationmodule.psm1

Nie dotyczy

37 504

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Dsaccessperf.dll

15.1.1779.3

53 080

26-Jun-2019

23:43

x64

Dscperf.dll

15.1.1779.3

39 512

26-Jun-2019

23:45

x64

Dup_cts_microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1779.3

1 693 920

26-Jun-2019

23:43

x86

Dup_ext_microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1779.4

608 704

26-Jun-2019

23:42

x86

Ecpperfcounters.xml

Nie dotyczy

29 600

26-Jun-2019

23:43

Nie dotyczy

Edgeextensibility_microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

502

26-Jun-2019

21:34

Nie dotyczy

Edgeextensibility_policy.8.0.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1779.3

19 920

26-Jun-2019

23:45

x86

Edgetransport.exe

15.1.1779.4

56 688

26-Jun-2019

23:44

x86

Eext.14.0.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

502

26-Jun-2019

21:34

Nie dotyczy

Eext.14.1.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

502

26-Jun-2019

21:34

Nie dotyczy

Eext.14.2.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

502

26-Jun-2019

21:34

Nie dotyczy

Eext.14.3.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

502

26-Jun-2019

21:34

Nie dotyczy

Eext.14.4.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

502

26-Jun-2019

21:34

Nie dotyczy

Eext.15.0.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

502

26-Jun-2019

21:34

Nie dotyczy

Eext.15.1.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

502

26-Jun-2019

21:34

Nie dotyczy

Eext.15.2.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

502

26-Jun-2019

21:34

Nie dotyczy

Eext.15.20.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

502

26-Jun-2019

21:34

Nie dotyczy

Eext.8.1.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

502

26-Jun-2019

21:34

Nie dotyczy

Eext.8.2.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

502

26-Jun-2019

21:34

Nie dotyczy

Eext.8.3.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

502

26-Jun-2019

21:34

Nie dotyczy

Eext_policy.14.0.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1779.3

19 920

26-Jun-2019

23:45

x86

Eext_policy.14.1.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1779.3

19 920

26-Jun-2019

23:45

x86

Eext_policy.14.2.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1779.3

19 712

26-Jun-2019

23:45

x86

Eext_policy.14.3.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1779.3

19 712

26-Jun-2019

23:45

x86

Eext_policy.14.4.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1779.3

19 712

26-Jun-2019

23:45

x86

Eext_policy.15.0.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1779.3

19 712

26-Jun-2019

23:45

x86

Eext_policy.15.1.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1779.3

19 712

26-Jun-2019

23:45

x86

Eext_policy.15.2.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1779.3

19 920

26-Jun-2019

23:45

x86

Eext_policy.15.20.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1779.3

20 232

26-Jun-2019

23:45

x86

Eext_policy.8.1.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1779.3

19 920

26-Jun-2019

23:45

x86

Eext_policy.8.2.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1779.3

19 704

26-Jun-2019

23:45

x86

Eext_policy.8.3.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1779.3

19 704

26-Jun-2019

23:45

x86

Enableinmemorytracing.ps1

Nie dotyczy

11 288

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Enable_antimalwarescanning.ps1

Nie dotyczy

15 487

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Enable_basicauthtooauthconverterhttpmodule.ps1

Nie dotyczy

16 512

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Enable_crossforestconnector.ps1

Nie dotyczy

16 522

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Enable_outlookcertificateauthentication.ps1

Nie dotyczy

20 840

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Enable_outsidein.ps1

Nie dotyczy

11 571

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Engineupdateserviceinterfaces.dll

15.1.1779.4

24 760

26-Jun-2019

23:43

x86

Escprint.dll

15.1.1779.3

27 232

26-Jun-2019

23:42

x64

Ese.dll

15.1.1779.3

3 702 568

26-Jun-2019

23:44

x64

Eseback2.dll

15.1.1779.3

331 880

26-Jun-2019

23:43

x64

Esebcli2.dll

15.1.1779.3

299 616

26-Jun-2019

23:43

x64

Eseperf.dll

15.1.1779.3

122 976

26-Jun-2019

23:45

x64

Eseutil.exe

15.1.1779.3

405 600

26-Jun-2019

23:43

x64

Esevss.dll

15.1.1779.3

51 296

26-Jun-2019

23:44

x64

Etweseproviderresources.dll

15.1.1779.3

89 456

26-Jun-2019

23:44

x64

Eventperf.dll

15.1.1779.4

66 656

26-Jun-2019

23:43

x64

Exchange.depthtwo.types.ps1xml

Nie dotyczy

37 748

26-Jun-2019

23:45

Nie dotyczy

Exchange.format.ps1xml

Nie dotyczy

646 251

26-Jun-2019

23:45

Nie dotyczy

Exchange.partial.types.ps1xml

Nie dotyczy

40 965

26-Jun-2019

23:45

Nie dotyczy

Exchange.ps1

Nie dotyczy

18 663

26-Jun-2019

23:44

Nie dotyczy

Exchange.support.format.ps1xml

Nie dotyczy

24 222

26-Jun-2019

23:44

Nie dotyczy

Exchange.types.ps1xml

Nie dotyczy

362 788

26-Jun-2019

23:45

Nie dotyczy

Exchangeudfcommon.dll

15.1.1779.3

128 640

26-Jun-2019

23:44

x86

Exchangeudfs.dll

15.1.1779.4

276 824

26-Jun-2019

23:44

x86

Exchmem.dll

15.1.1779.3

92 968

26-Jun-2019

23:42

x64

Exchsetupmsg.dll

15.1.1779.3

26 432

26-Jun-2019

23:43

x64

Exchucutil.ps1

Nie dotyczy

21 844

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Exdbfailureitemapi.dll

Nie dotyczy

33 928

26-Jun-2019

23:43

x64

Exdbmsg.dll

15.1.1779.3

236 848

26-Jun-2019

23:44

x64

Exeventperfplugin.dll

15.1.1779.4

32 384

26-Jun-2019

23:43

x64

Exmime.dll

15.1.1779.3

372 008

26-Jun-2019

23:45

x64

Exportedgeconfig.ps1

Nie dotyczy

25 315

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Export_mailpublicfoldersformigration.ps1

Nie dotyczy

16 482

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Export_modernpublicfolderstatistics.ps1

Nie dotyczy

26 778

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Export_outlookclassification.ps1

Nie dotyczy

12 286

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Export_publicfolderstatistics.ps1

Nie dotyczy

21 049

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Export_retentiontags.ps1

Nie dotyczy

14 968

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Exppw.dll

15.1.1779.3

90 192

26-Jun-2019

23:42

x64

Exprfdll.dll

15.1.1779.3

33 376

26-Jun-2019

23:45

x64

Exrpc32.dll

15.1.1779.3

1 929 816

26-Jun-2019

23:44

x64

Exrw.dll

15.1.1779.3

35 104

26-Jun-2019

23:44

x64

Exsetdata.dll

15.1.1779.3

2 786 096

26-Jun-2019

23:43

x64

Exsetup.exe

15.1.1779.4

42 120

26-Jun-2019

23:44

x86

Exsetupui.exe

15.1.1779.4

200 328

26-Jun-2019

23:44

x86

Extrace.dll

15.1.1779.3

252 208

26-Jun-2019

23:42

x64

Ext_microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1779.4

608 704

26-Jun-2019

23:42

x86

Exwatson.dll

15.1.1779.3

51 808

26-Jun-2019

23:42

x64

Fastioext.dll

15.1.1779.3

67 376

26-Jun-2019

23:44

x64

Fil01ff8cfb38c959ebc428189b22a59ed2

Nie dotyczy

1 363

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil06f84122c94c91a0458cad45c22cce20

Nie dotyczy

778 739

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil0aff9b8e03ff8a9bb1517388f2c44d1a

Nie dotyczy

10 972

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil0df73b9f729a1f941734875965032e01

Nie dotyczy

660 965

26-Jun-2019

21:34

Nie dotyczy

Fil11364618faea90d632e254088444fc52

Nie dotyczy

3 542

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil126397337d1c127a6e319b7e6eb732c3

Nie dotyczy

1 870

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil1345119f8821bdb8913544874e184e2f

Nie dotyczy

9 036

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil143a7a5d4894478a85eefc89a6539fc8

Nie dotyczy

1 909 032

26-Jun-2019

21:34

Nie dotyczy

Fil1696980eba48067e2ae900f45faad78e

Nie dotyczy

1 614

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil17dabf898da5842de67d62e3681258c2

Nie dotyczy

10 865

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil19183400565ab2ccc44ecaa477a5e3d1

Nie dotyczy

21 043

26-Jun-2019

21:31

Nie dotyczy

Fil19f527f284a0bb584915f9994f4885c3

Nie dotyczy

648 707

26-Jun-2019

21:34

Nie dotyczy

Fil1a9540363a531e7fb18ffe600cffc3ce

Nie dotyczy

358 406

26-Jun-2019

21:33

Nie dotyczy

Fil1b989ebabd9452a8b4273307ec396aa2

Nie dotyczy

546

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil1bbf3e38efe960ca2113daaab481b364

Nie dotyczy

2 166

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil1c1a336a16eb5cdc976df494224bbfa0

Nie dotyczy

31 344

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil220d95210c8697448312eee6628c815c

Nie dotyczy

303 658

26-Jun-2019

21:34

Nie dotyczy

Fil24e0da5a5ff26b23a2b9315600925f38

Nie dotyczy

448 119

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil29377ff2543c30503a0b1c68cde2e7b3

Nie dotyczy

52 096

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil2941d5b2133abefc9c2a293adbb65e33

Nie dotyczy

79 253

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil2cf5a31e239a45fabea48687373b547c

Nie dotyczy

652 606

26-Jun-2019

21:34

Nie dotyczy

Fil3595e91846c5c14bf4bc6acb8f5ce6a3

Nie dotyczy

427 781

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil3804327ae3bca4c1a589eed2acaf0909

Nie dotyczy

1 205

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil397f0b1f1d7bd44d6e57e496decea2ec

Nie dotyczy

778 736

26-Jun-2019

21:34

Nie dotyczy

Fil3a42ef50a1ae3edbb7a00bc22f3434e3

Nie dotyczy

36 915

02-Jun-2019

23:54

Nie dotyczy

Fil3ab126057b34eee68c4fd4b127ff7aee

Nie dotyczy

778 712

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil3e7cd5352ab27351d37dc5a0d70eb5da

Nie dotyczy

5 824

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil4278d1df336a84435b4ce9034fb1a172

Nie dotyczy

522

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil444f381a4260e6ac130fe31bb4c82189

Nie dotyczy

6 356

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil449a3b586a9163232e7d21b204dff9e2

Nie dotyczy

1 573

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil4aa30f91267dc1dffacc9bb3f9e43367

Nie dotyczy

1 253

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil4b622a1d73e8a02febd3ad6f59e8b98c

Nie dotyczy

11 438

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil4d0f14d8c2b6b77898bcc5954a8335d4

Nie dotyczy

9 556

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil51669bfbda26e56e3a43791df94c1e9c

Nie dotyczy

9 346

26-Jun-2019

21:34

Nie dotyczy

Fil54337210b89f5380a40a0904d6d860f8

Nie dotyczy

718

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil558cb84302edfc96e553bcfce2b85286

Nie dotyczy

85 242

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil55ce217251b77b97a46e914579fc4c64

Nie dotyczy

648 701

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil5a9e78a51a18d05bc36b5e8b822d43a8

Nie dotyczy

1 639 432

26-Jun-2019

21:31

Nie dotyczy

Fil5c7d10e5f1f9ada1e877c9aa087182a9

Nie dotyczy

1 639 432

26-Jun-2019

21:31

Nie dotyczy

Fil64dd0c27769e484c139e2503ec3eef51

Nie dotyczy

162 600

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil6569a92c80a1e14949e4282ae2cc699c

Nie dotyczy

1 639 432

26-Jun-2019

21:31

Nie dotyczy

Fil668547357d3138dba1ab72fc3975e43b

Nie dotyczy

122 528

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil6799a286782653a9488ea081004b7121

Nie dotyczy

476 063

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil6a01daba551306a1e55f0bf6894f4d9f

Nie dotyczy

648 677

26-Jun-2019

21:34

Nie dotyczy

Fil7189adae9ca485f37c0c74269ff71aca

Nie dotyczy

11 416

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil7332c61fe6101e9bae82c487d99082df

Nie dotyczy

500

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil7700cf10ad703df7c8918a0563a5e129

Nie dotyczy

103 226

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil780df069c247b8094634ab0404623781

Nie dotyczy

2 817

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil7c0bfc74cbabf082d3083e0027320752

Nie dotyczy

9 641

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil7d70c9a77b929fca7ec95381251c56f1

Nie dotyczy

8 464

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil806c20c9b1702e4d4db893128b64866b

Nie dotyczy

408 190

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil819cef16705be45debd0be4d68755dbb

Nie dotyczy

42 892

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil819e4ee2c73b6dac7c9b217a2edccf64

Nie dotyczy

7 805

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil832eb962b387b4e7631ffa4158cb28cc

Nie dotyczy

12 106

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil8863143ea7cd93a5f197c9fff13686bf

Nie dotyczy

648 707

26-Jun-2019

21:34

Nie dotyczy

Fil8a8c76f225c7205db1000e8864c10038

Nie dotyczy

1 639 432

26-Jun-2019

21:31

Nie dotyczy

Fil8a8ccb7d908582145a6ab75b33c795e9

Nie dotyczy

83 707

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil8b153dea503da810e5e578642a5c28fe

Nie dotyczy

2 380

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil8cd999415d36ba78a3ac16a080c47458

Nie dotyczy

778 742

26-Jun-2019

21:34

Nie dotyczy

Fil8dc3b8e19a7e2e60f48bf22687139503

Nie dotyczy

4 280

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil8e9637e486491d4df1ea670c5b33eb16

Nie dotyczy

4 542

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil8fecfc92757f0eac0aa0c1e69de4e405

Nie dotyczy

6 196

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil90dd8e0c9e53cfb622bbea651ff7403b

Nie dotyczy

8 010

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil9141167468612be7f7ce04061b4ba430

Nie dotyczy

203 331

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil922f0dc015ce910e694c684667216edf

Nie dotyczy

183 780

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil97913e630ff02079ce9889505a517ec0

Nie dotyczy

1 639 432

26-Jun-2019

21:31

Nie dotyczy

Fil98647a2ac766507b9ea24b37fe05ec0c

Nie dotyczy

476 063

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil98ef484ce7150b406e3016cd9924d142

Nie dotyczy

8 750

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil99c16dc2ad51dbf4baa9da0400b87dd8

Nie dotyczy

1 621

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil9bc19d53264a55a58e5f699c80356bb2

Nie dotyczy

1 879

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil9dcd6acf40988f816fc7f7ecf6518ef3

Nie dotyczy

322

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil9de6d2597c6f6361b46b2484f1e1f944

Nie dotyczy

2 865

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fil9ea1491fc4877fc7fa9727e7088af186

Nie dotyczy

538

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fila307ee345f2630d7c86526fb38b35678

Nie dotyczy

10 682

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fila81c35a6dd987af9a5c4f42ebe408e30

Nie dotyczy

36 915

02-Jun-2019

23:54

Nie dotyczy

Filaa49badb2892075a28d58d06560f8da2

Nie dotyczy

779 766

26-Jun-2019

21:34

Nie dotyczy

Filae28aeed23ccb4b9b80accc2d43175b5

Nie dotyczy

648 704

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Filb17f496f9d880a684b5c13f6b02d7203

Nie dotyczy

778 742

26-Jun-2019

21:34

Nie dotyczy

Filb20b3cc21a25081a4bca14731ed24d46

Nie dotyczy

10 578

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Filb35db2e3b7a0078ce060da6495a4c8b2

Nie dotyczy

3 446

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Filb8a030548dba78c9b64b6a65f64dc4e0

Nie dotyczy

1 054

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Filbac509fa0e072d1cea52129ba1408636

Nie dotyczy

6 420

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Filbeb9894753111198a8eb929434ae5335

Nie dotyczy

119 708

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Filc32556083574b9dbebc8cfbe6ea85843

Nie dotyczy

1 620

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Filc4e20aa5ebddc880b8d03e9d37934ff9

Nie dotyczy

1 435

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Filc5c55afa5d74d23f6b65f3216e37d317

Nie dotyczy

787

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Filc6501f2b58553161ad6b565cb104287c

Nie dotyczy

50 871

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Filc76ee0989333a46f140c5787e914c80f

Nie dotyczy

6 376

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Filc92cf2bf29bed21bd5555163330a3d07

Nie dotyczy

652 624

26-Jun-2019

21:34

Nie dotyczy

Filcc478d2a8346db20c4e2dc36f3400628

Nie dotyczy

778 742

26-Jun-2019

21:34

Nie dotyczy

Filcdeac64cfa7ce1eea739f76527cabe27

Nie dotyczy

424 961

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fild029ab23cd8743eca9033d617dfc91f0

Nie dotyczy

3 694

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fild26cd6b13cfe2ec2a16703819da6d043

Nie dotyczy

1 639 432

26-Jun-2019

21:31

Nie dotyczy

Fild461695bfff0e19c71cc7858750fec9a

Nie dotyczy

3 462

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fild7384a33403c22c434420a4b26881a6f

Nie dotyczy

1 536

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fildb1011cd10d6450ca9bea73618ac15dc

Nie dotyczy

6 103

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Filddf1398ea08c21cf968685f7ec6a87a2

Nie dotyczy

204 856

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Fildeb1eb5e06fd4f9ea01b736f7c5d3489

Nie dotyczy

8 336

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

File04dd978900b1ba3280402901fe66045

Nie dotyczy

2 963

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

File2a091148b8ca423a6f1f046e0adf881

Nie dotyczy

1 777

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

File4813c9a6f21fe0395be54cda44f74e4

Nie dotyczy

693

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

File4cef8f0b4848cf4bdf415724d1f64d4

Nie dotyczy

713

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

File5dacfcc6f5dfff94990a84e026c4de2

Nie dotyczy

40 005

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Filea1eb6eff1f72f85a2fb4649e1dafdea

Nie dotyczy

818

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Filec4338229af7da65b4b819322b30edda

Nie dotyczy

3 559

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Filf110500280406615ae7f7d27c3170805

Nie dotyczy

131

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Filf2719f9dc8f7b74df78ad558ad3ee8a6

Nie dotyczy

779 748

26-Jun-2019

21:34

Nie dotyczy

Filf62b77977e8afd1c073bc3543b1802e3

Nie dotyczy

411 010

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Filf703fe4b5a67deaaa43a5f6ec9473805

Nie dotyczy

448 119

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Filf9f6edd39dceaf9e49f9eb33efd6947e

Nie dotyczy

4 603

26-Jun-2019

21:35

Nie dotyczy

Filteringconfigurationcommands.ps1

Nie dotyczy

16 155

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Filteringpowershell.dll

15.1.1779.4

230 160

26-Jun-2019

23:43

x86

Filteringpowershell.format.ps1xml

Nie dotyczy

27 461

26-Jun-2019

23:43

Nie dotyczy

Filtermodule.dll

15.1.1779.3

187 200

26-Jun-2019

23:43

x64

Fipexeuperfctrresource.dll

15.1.1779.3

22 168

26-Jun-2019

23:43

x64

Fipexeventsresource.dll

15.1.1779.3

51 848

26-Jun-2019

23:44

x64

Fipexperfctrresource.dll

15.1.1779.3

39 568

26-Jun-2019

23:44

x64

Firewallres.dll

15.1.1779.3

79 464

26-Jun-2019

23:44

x64

Fms.exe

15.1.1779.4

1 356 880

26-Jun-2019

23:43

x64

Forefrontactivedirectoryconnector.exe

15.1.1779.3

118 168

26-Jun-2019

23:44

x64

Fpsdiag.exe

15.1.1779.3

25 696

26-Jun-2019

23:43

x86

Fsccachedfilemanagedlocal.dll

15.1.1779.3

829 072

26-Jun-2019

23:43

x64

Fscconfigsupport.dll

15.1.1779.4

63 616

26-Jun-2019

23:43

x86

Fscconfigurationserver.exe

15.1.1779.4

437 912

26-Jun-2019

23:43

x64

Fscconfigurationserverinterfaces.dll

15.1.1779.4

22 936

26-Jun-2019

23:43

x86

Fsccrypto.dll

15.1.1779.4

215 656

26-Jun-2019

23:43

x64

Fscipcinterfaceslocal.dll

15.1.1779.3

35 456

26-Jun-2019

23:43

x86

Fscipclocal.dll

15.1.1779.3

45 144

26-Jun-2019

23:43

x86

Fscsqmuploader.exe

15.1.1779.4

460 616

26-Jun-2019

23:43

x64

Getucpool.ps1

Nie dotyczy

17 699

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Getvalidengines.ps1

Nie dotyczy

11 178

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Get_antispamfilteringreport.ps1

Nie dotyczy

13 697

26-Jun-2019

23:47

Nie dotyczy

Get_antispamsclhistogram.ps1

Nie dotyczy

12 543

26-Jun-2019

23:47

Nie dotyczy

Get_antispamtopblockedsenderdomains.ps1

Nie dotyczy

13 615

26-Jun-2019

23:47

Nie dotyczy

Get_antispamtopblockedsenderips.ps1

Nie dotyczy

12 663

26-Jun-2019

23:47

Nie dotyczy

Get_antispamtopblockedsenders.ps1

Nie dotyczy

13 386

26-Jun-2019

23:47

Nie dotyczy

Get_antispamtoprblproviders.ps1

Nie dotyczy

12 593

26-Jun-2019

23:47

Nie dotyczy

Get_antispamtoprecipients.ps1

Nie dotyczy

12 698

26-Jun-2019

23:47

Nie dotyczy

Get_dleligibilitylist.ps1

Nie dotyczy

40 260

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Get_exchangeetwtrace.ps1

Nie dotyczy

26 871

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Get_publicfoldermailboxsize.ps1

Nie dotyczy

12 950

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Get_storetrace.ps1

Nie dotyczy

48 491

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Huffman_xpress.dll

15.1.1779.3

39 752

26-Jun-2019

23:43

x64

Importedgeconfig.ps1

Nie dotyczy

75 172

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Import_mailpublicfoldersformigration.ps1

Nie dotyczy

27 404

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Import_retentiontags.ps1

Nie dotyczy

26 742

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Inproxy.dll

15.1.1779.3

92 760

26-Jun-2019

23:43

x64

Installwindowscomponent.ps1

Nie dotyczy

32 403

26-Jun-2019

23:44

Nie dotyczy

Install_antispamagents.ps1

Nie dotyczy

15 817

26-Jun-2019

23:47

Nie dotyczy

Install_odatavirtualdirectory.ps1

Nie dotyczy

15 883

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Interop.activeds.dll.4b7767dc_2e20_4d95_861a_4629cbc0cabc

15.1.1779.4

114 520

26-Jun-2019

23:43

Nie dotyczy

Interop.adsiis.dll.4b7767dc_2e20_4d95_861a_4629cbc0cabc

15.1.1779.4

27 264

26-Jun-2019

23:43

Nie dotyczy

Interop.certenroll.dll

15.1.1779.3

149 648

26-Jun-2019

23:43

x86

Interop.licenseinfointerface.dll

15.1.1779.4

21 176

26-Jun-2019

23:43

x86

Interop.netfw.dll

15.1.1779.3

41 288

26-Jun-2019

23:43

x86

Interop.plalibrary.dll

15.1.1779.3

79 504

26-Jun-2019

23:42

x86

Interop.stdole2.dll.4b7767dc_2e20_4d95_861a_4629cbc0cabc

15.1.1779.3

33 920

26-Jun-2019

23:44

Nie dotyczy

Interop.taskscheduler.dll

15.1.1779.3

53 400

26-Jun-2019

23:42

x86

Interop.wuapilib.dll

15.1.1779.3

67 720

26-Jun-2019

23:44

x86

Interop.xenroll.dll

15.1.1779.3

46 928

26-Jun-2019

23:43

x86

Kerbauth.dll

15.1.1779.3

69 936

26-Jun-2019

23:44

x64

Licenseinfointerface.dll

15.1.1779.4

650 592

26-Jun-2019

23:43

x64

Lpversioning.xml

Nie dotyczy

18 882

26-Jun-2019

23:44

Nie dotyczy

Mailboxdatabasereseedusingspares.ps1

Nie dotyczy

29 780

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Managedavailabilitycrimsonmsg.dll

15.1.1779.3

145 808

26-Jun-2019

23:43

x64

Managedstorediagnosticfunctions.ps1

Nie dotyczy

123 721

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Managescheduledtask.ps1

Nie dotyczy

34 216

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Mce.dll

15.1.1779.3

1 699 912

26-Jun-2019

23:43

x64

Measure_storeusagestatistics.ps1

Nie dotyczy

27 367

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Merge_publicfoldermailbox.ps1

Nie dotyczy

20 547

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Microsoft.database.isam.dll

15.1.1779.3

134 304

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.dkm.proxy.dll

15.1.1779.3

32 904

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.activemonitoring.activemonitoringvariantconfig.dll

15.1.1779.4

75 592

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.activemonitoring.eventlog.dll

15.1.1779.3

24 824

26-Jun-2019

23:42

x64

Microsoft.exchange.addressbook.service.dll

15.1.1779.4

239 840

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.addressbook.service.eventlog.dll

15.1.1779.3

22 992

26-Jun-2019

23:47

x64

Microsoft.exchange.airsync.airsyncmsg.dll

15.1.1779.3

50 384

26-Jun-2019

23:45

x64

Microsoft.exchange.airsync.comon.dll

15.1.1779.4

1 783 024

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.airsync.dll1

15.1.1779.4

512 168

26-Jun-2019

23:43

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.airsynchandler.dll

15.1.1779.4

83 136

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.anchorservice.dll

15.1.1779.4

142 528

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.antispam.eventlog.dll

15.1.1779.3

30 424

26-Jun-2019

23:42

x64

Microsoft.exchange.antispamupdate.eventlog.dll

15.1.1779.3

22 768

26-Jun-2019

23:44

x64

Microsoft.exchange.antispamupdatesvc.exe

15.1.1779.4

34 000

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.approval.applications.dll

15.1.1779.4

60 688

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.assistants.dll

15.1.1779.4

931 032

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.assistants.eventlog.dll

15.1.1779.3

33 200

26-Jun-2019

23:47

x64

Microsoft.exchange.assistants.interfaces.dll

15.1.1779.4

49 376

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.audit.azureclient.dll

15.1.1779.4

22 224

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.auditlogsearch.eventlog.dll

15.1.1779.3

21 744

26-Jun-2019

23:42

x64

Microsoft.exchange.auditlogsearchservicelet.dll

15.1.1779.4

77 560

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.auditstoragemonitorservicelet.dll

15.1.1779.4

101 848

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.auditstoragemonitorservicelet.eventlog.dll

15.1.1779.3

20 264

26-Jun-2019

23:42

x64

Microsoft.exchange.authadmin.eventlog.dll

15.1.1779.3

22 736

26-Jun-2019

23:42

x64

Microsoft.exchange.authadminservicelet.dll

15.1.1779.4

43 744

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.authservicehostservicelet.dll

15.1.1779.4

22 768

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.autodiscover.configuration.dll

15.1.1779.4

86 776

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.autodiscover.dll

15.1.1779.4

403 384

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.autodiscover.eventlogs.dll

15.1.1779.3

28 392

26-Jun-2019

23:42

x64

Microsoft.exchange.autodiscoverv2.dll

15.1.1779.4

63 896

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.bandwidthmonitorservicelet.dll

15.1.1779.4

21 760

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.batchservice.dll

15.1.1779.4

42 888

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.cabutility.dll

15.1.1779.3

283 328

26-Jun-2019

23:44

x64

Microsoft.exchange.certificatedeployment.eventlog.dll

15.1.1779.3

23 520

26-Jun-2019

23:47

x64

Microsoft.exchange.certificatedeploymentservicelet.dll

15.1.1779.4

33 040

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.certificatenotification.eventlog.dll

15.1.1779.3

20 752

26-Jun-2019

23:47

x64

Microsoft.exchange.certificatenotificationservicelet.dll

15.1.1779.4

30 488

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.clients.common.dll

15.1.1779.4

383 176

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.clients.eventlogs.dll

15.1.1779.3

90 832

26-Jun-2019

23:45

x64

Microsoft.exchange.clients.owa.dll

15.1.1779.4

2 977 456

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.clients.owa2.server.dll

15.1.1779.4

5 036 464

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.clients.owa2.servervariantconfiguration.dll

15.1.1779.4

901 928

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.clients.security.dll

15.1.1779.4

420 600

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.clients.strings.dll

15.1.1779.3

931 576

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.cluster.bandwidthmonitor.dll

15.1.1779.4

38 640

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.cluster.common.dll

15.1.1779.3

59 072

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.cluster.common.extensions.dll

15.1.1779.4

28 912

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.cluster.diskmonitor.dll

15.1.1779.4

40 712

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.cluster.replay.dll

15.1.1779.4

3 485 632

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.cluster.replicaseeder.dll

15.1.1779.3

115 440

26-Jun-2019

23:44

x64

Microsoft.exchange.cluster.replicavsswriter.dll

15.1.1779.4

295 672

26-Jun-2019

23:45

x64

Microsoft.exchange.cluster.shared.dll

15.1.1779.4

628 976

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.common.agentconfig.transport.dll

15.1.1779.4

93 440

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.common.componentconfig.transport.dll

15.1.1779.4

1 835 792

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.common.directory.adagentservicevariantconfig.dll

15.1.1779.4

38 720

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.common.directory.directoryvariantconfig.dll

15.1.1779.4

472 872

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.common.directory.domtvariantconfig.dll

15.1.1779.4

32 536

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.common.directory.ismemberofresolverconfig.dll

15.1.1779.4

45 368

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.common.directory.tenantrelocationvariantconfig.dll

15.1.1779.4

109 896

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.common.directory.topologyservicevariantconfig.dll

15.1.1779.4

55 624

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.common.diskmanagement.dll

15.1.1779.3

74 464

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.common.dll

15.1.1779.3

179 920

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.common.encryption.variantconfig.dll

15.1.1779.4

120 584

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.common.il.dll

15.1.1779.3

20 872

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.common.inference.dll

15.1.1779.4

137 416

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.common.optics.dll

15.1.1779.3

70 840

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.common.processmanagermsg.dll

15.1.1779.3

27 072

26-Jun-2019

23:44

x64

Microsoft.exchange.common.protocols.popimap.dll

15.1.1779.3

22 256

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.common.search.dll

15.1.1779.3

114 928

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.common.search.eventlog.dll

15.1.1779.3

24 808

26-Jun-2019

23:47

x64

Microsoft.exchange.common.smtp.dll

15.1.1779.3

58 552

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.common.suiteservices.suiteservicesvariantconfig.dll

15.1.1779.4

43 856

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.common.transport.azure.dll

15.1.1779.3

34 536

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.common.transport.monitoringconfig.dll

15.1.1779.4

1 049 576

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.commonmsg.dll

15.1.1779.3

36 016

26-Jun-2019

23:43

x64

Microsoft.exchange.compliance.auditlogpumper.messages.dll

15.1.1779.3

20 456

26-Jun-2019

23:45

x64

Microsoft.exchange.compliance.auditservice.core.dll

15.1.1779.4

188 160

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.compliance.auditservice.messages.dll

15.1.1779.3

37 136

26-Jun-2019

23:45

x64

Microsoft.exchange.compliance.common.dll

15.1.1779.4

29 392

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.compliance.crimsonevents.dll

15.1.1779.3

92 928

26-Jun-2019

23:44

x64

Microsoft.exchange.compliance.dll

15.1.1779.3

48 304

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.compliance.recordreview.dll

15.1.1779.3

44 272

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.compliance.supervision.dll

15.1.1779.4

57 784

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.compliance.taskcreator.dll

15.1.1779.4

40 376

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.compliance.taskdistributioncommon.dll

15.1.1779.4

1 107 776

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.compliance.taskdistributionfabric.dll

15.1.1779.4

213 992

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.compliance.taskplugins.dll

15.1.1779.4

218 040

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.compression.dll

15.1.1779.3

24 248

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.configuration.certificateauth.dll

15.1.1779.4

44 848

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.configuration.certificateauth.eventlog.dll

15.1.1779.3

21 288

26-Jun-2019

23:47

x64

Microsoft.exchange.configuration.core.dll

15.1.1779.4

152 832

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.configuration.core.eventlog.dll

15.1.1779.3

21 240

26-Jun-2019

23:42

x64

Microsoft.exchange.configuration.delegatedauth.dll

15.1.1779.4

60 200

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.configuration.delegatedauth.eventlog.dll

15.1.1779.3

22 816

26-Jun-2019

23:47

x64

Microsoft.exchange.configuration.diagnosticsmodules.dll

15.1.1779.4

30 528

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.configuration.diagnosticsmodules.eventlog.dll

15.1.1779.3

20 280

26-Jun-2019

23:42

x64

Microsoft.exchange.configuration.failfast.dll

15.1.1779.4

61 712

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.configuration.failfast.eventlog.dll

15.1.1779.3

20 960

26-Jun-2019

23:47

x64

Microsoft.exchange.configuration.objectmodel.dll

15.1.1779.4

1 851 680

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.configuration.objectmodel.eventlog.dll

15.1.1779.3

37 144

26-Jun-2019

23:47

x64

Microsoft.exchange.configuration.redirectionmodule.dll

15.1.1779.4

75 576

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.configuration.redirectionmodule.eventlog.dll

15.1.1779.3

22 320

26-Jun-2019

23:47

x64

Microsoft.exchange.configuration.remotepowershellbackendcmdletproxymodule.dll

15.1.1779.4

28 560

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.configuration.remotepowershellbackendcmdletproxymodule.eventlog.dll

15.1.1779.3

20 584

26-Jun-2019

23:47

x64

Microsoft.exchange.connectiondatacollector.dll

15.1.1779.3

33 008

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.connections.common.dll

15.1.1779.4

177 104

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.connections.eas.dll

15.1.1779.4

337 096

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.connections.imap.dll

15.1.1779.4

180 944

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.connections.pop.dll

15.1.1779.4

78 024

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.contentfilter.wrapper.exe

15.1.1779.3

210 664

26-Jun-2019

23:42

x64

Microsoft.exchange.context.client.dll

15.1.1779.4

33 984

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.context.configuration.dll

15.1.1779.4

58 592

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.context.core.dll

15.1.1779.4

58 096

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.context.datamodel.dll

15.1.1779.4

54 176

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.core.strings.dll

15.1.1779.3

1 099 496

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.core.timezone.dll

15.1.1779.3

64 232

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.data.applicationlogic.deep.dll

15.1.1779.3

333 560

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.data.applicationlogic.dll

15.1.1779.4

3 355 920

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.data.applicationlogic.eventlog.dll

15.1.1779.3

42 760

26-Jun-2019

23:47

x64

Microsoft.exchange.data.applicationlogic.monitoring.ifx.dll

15.1.1779.4

24 872

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.data.connectors.dll

15.1.1779.4

172 280

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.data.consumermailboxprovisioning.dll

15.1.1779.4

626 448

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.data.directory.dll

15.1.1779.4

7 785 712

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.data.directory.eventlog.dll

15.1.1779.3

87 280

26-Jun-2019

23:45

x64

Microsoft.exchange.data.dll

15.1.1779.4

1 792 704

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.data.groupmailboxaccesslayer.dll

15.1.1779.4

1 633 576

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.data.ha.dll

15.1.1779.4

369 360

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.data.imageanalysis.dll

15.1.1779.3

112 848

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.data.mailboxfeatures.dll

15.1.1779.4

22 752

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.data.mailboxloadbalance.dll

15.1.1779.4

231 704

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.data.mapi.dll

15.1.1779.4

193 760

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.data.metering.contracts.dll

15.1.1779.3

46 824

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.data.metering.dll

15.1.1779.3

126 144

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.data.msosyncxsd.dll

15.1.1779.3

975 264

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.data.notification.dll

15.1.1779.4

148 224

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.data.personaldataplatform.dll

15.1.1779.4

776 432

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.data.providers.dll

15.1.1779.4

146 632

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.data.provisioning.dll

15.1.1779.4

63 696

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.data.rightsmanagement.dll

15.1.1779.4

460 048

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.data.scheduledtimers.dll

15.1.1779.4

39 648

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.data.storage.clientstrings.dll

15.1.1779.3

263 664

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.data.storage.dll

15.1.1779.4

11 637 992

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.data.storage.eventlog.dll

15.1.1779.3

44 984

26-Jun-2019

23:47

x64

Microsoft.exchange.data.storageconfigurationresources.dll

15.1.1779.3

662 808

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.data.storeobjects.dll

15.1.1779.4

181 504

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.data.throttlingservice.client.dll

15.1.1779.4

43 312

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.data.throttlingservice.client.eventlog.dll

15.1.1779.3

21 288

26-Jun-2019

23:46

x64

Microsoft.exchange.data.throttlingservice.eventlog.dll

15.1.1779.3

21 472

26-Jun-2019

23:42

x64

Microsoft.exchange.datacenter.management.activemonitoring.recoveryservice.eventlog.dll

15.1.1779.3

22 120

26-Jun-2019

23:44

x64

Microsoft.exchange.datacenterstrings.dll

15.1.1779.4

79 616

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.delivery.eventlog.dll

15.1.1779.3

20 384

26-Jun-2019

23:47

x64

Microsoft.exchange.diagnostics.certificatelogger.dll

15.1.1779.4

30 192

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.dll

15.1.1779.3

1 791 208

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.performancelogger.dll

15.1.1779.4

30 976

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.service.common.dll

15.1.1779.4

553 720

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.service.eventlog.dll

15.1.1779.3

222 672

26-Jun-2019

23:43

x64

Microsoft.exchange.diagnostics.service.exchangejobs.dll

15.1.1779.4

200 464

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.service.exe

15.1.1779.4

153 520

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.service.fuseboxperfcounters.dll

15.1.1779.4

34 608

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.diagnosticsaggregation.eventlog.dll

15.1.1779.3

20 960

26-Jun-2019

23:42

x64

Microsoft.exchange.diagnosticsaggregationservicelet.dll

15.1.1779.4

56 592

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.directory.topologyservice.eventlog.dll

15.1.1779.3

35 096

26-Jun-2019

23:47

x64

Microsoft.exchange.directory.topologyservice.exe

15.1.1779.4

215 800

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.disklocker.events.dll

15.1.1779.3

95 960

26-Jun-2019

23:44

x64

Microsoft.exchange.disklocker.interop.dll

15.1.1779.3

39 632

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.drumtesting.calendarmigration.dll

15.1.1779.4

53 000

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.drumtesting.common.dll

15.1.1779.4

26 024

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.dxstore.dll

15.1.1779.3

480 464

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.dxstore.ha.events.dll

15.1.1779.3

213 208

26-Jun-2019

23:44

x64

Microsoft.exchange.dxstore.ha.instance.exe

15.1.1779.4

43 736

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.eac.flighting.dll

15.1.1779.4

138 424

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.edgecredentialsvc.exe

15.1.1779.4

28 880

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.edgesync.common.dll

15.1.1779.4

155 384

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.edgesync.datacenterproviders.dll

15.1.1779.4

227 072

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.edgesync.eventlog.dll

15.1.1779.3

30 936

26-Jun-2019

23:42

x64

Microsoft.exchange.edgesyncsvc.exe

15.1.1779.4

104 840

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.ediscovery.export.dll

15.1.1779.4

1 273 040

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.ediscovery.export.dll.deploy

15.1.1779.4

1 273 040

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.ediscovery.exporttool.application

Nie dotyczy

16 323

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.ediscovery.exporttool.exe.deploy

15.1.1779.4

94 432

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.ediscovery.exporttool.manifest

Nie dotyczy

66 258

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.ediscovery.exporttool.strings.dll.deploy

15.1.1779.4

59 416

26-Jun-2019

23:43

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.ediscovery.mailboxsearch.dll

15.1.1779.4

300 784

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.entities.birthdaycalendar.dll

15.1.1779.4

80 120

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.entities.booking.defaultservicesettings.dll

15.1.1779.4

53 080

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.entities.booking.dll

15.1.1779.4

225 536

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.entities.booking.management.dll

15.1.1779.4

85 288

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.entities.bookings.dll

15.1.1779.4

42 744

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.entities.calendaring.dll

15.1.1779.4

940 808

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.entities.common.dll

15.1.1779.4

343 496

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.entities.connectors.dll

15.1.1779.4

59 608

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.entities.contentsubmissions.dll

15.1.1779.4

39 168

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.entities.context.dll

15.1.1779.4

67 792

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.entities.datamodel.dll

15.1.1779.4

860 928

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.entities.fileproviders.dll

15.1.1779.4

298 776

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.entities.foldersharing.dll

15.1.1779.4

46 352

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.entities.holidaycalendars.dll

15.1.1779.4

83 192

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.entities.insights.dll

15.1.1779.4

173 824

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.entities.meetinglocation.dll

15.1.1779.4

1 493 744

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.entities.meetingparticipants.dll

15.1.1779.4

129 320

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.entities.meetingtimecandidates.dll

15.1.1779.4

12 334 600

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.entities.onlinemeetings.dll

15.1.1779.4

271 120

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.entities.people.dll

15.1.1779.4

44 744

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.entities.peopleinsights.dll

15.1.1779.4

193 816

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.entities.reminders.dll

15.1.1779.4

71 424

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.entities.schedules.dll

15.1.1779.4

90 888

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.entities.shellservice.dll

15.1.1779.4

70 880

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.entities.tasks.dll

15.1.1779.4

107 248

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.entities.xrm.dll

15.1.1779.4

151 784

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.entityextraction.calendar.dll

15.1.1779.4

277 240

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.eserepl.common.dll

15.1.1779.3

22 216

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.eserepl.configuration.dll

15.1.1779.4

22 992

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.eserepl.dll

15.1.1779.4

137 632

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.ews.configuration.dll

15.1.1779.4

261 328

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.exchangecertificate.eventlog.dll

15.1.1779.3

20 432

26-Jun-2019

23:47

x64

Microsoft.exchange.exchangecertificateservicelet.dll

15.1.1779.4

44 296

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.extensibility.internal.dll

15.1.1779.4

647 440

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.extensibility.partner.dll

15.1.1779.4

44 256

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.federateddirectory.dll

15.1.1779.4

153 512

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.ffosynclogmsg.dll

15.1.1779.3

20 368

26-Jun-2019

23:42

x64

Microsoft.exchange.frontendhttpproxy.dll

15.1.1779.4

599 248

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.frontendhttpproxy.eventlogs.dll

15.1.1779.3

21 760

26-Jun-2019

23:47

x64

Microsoft.exchange.frontendtransport.monitoring.dll

15.1.1779.4

37 328

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.griffin.variantconfiguration.dll

15.1.1779.4

106 752

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.hathirdpartyreplication.dll

15.1.1779.3

49 432

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.helpprovider.dll

15.1.1779.4

47 336

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.addressfinder.dll

15.1.1779.4

61 160

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.common.dll

15.1.1779.4

170 696

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.diagnostics.dll

15.1.1779.4

65 968

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.flighting.dll

15.1.1779.4

211 160

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.passivemonitor.dll

15.1.1779.4

25 024

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.proxyassistant.dll

15.1.1779.4

37 616

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.routerefresher.dll

15.1.1779.4

46 016

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.routeselector.dll

15.1.1779.4

55 528

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.routing.dll

15.1.1779.4

187 600

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.httpredirectmodules.dll

15.1.1779.4

43 736

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.httputilities.dll

15.1.1779.4

32 960

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.hygiene.data.dll

15.1.1779.4

1 875 336

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.hygiene.diagnosisutil.dll

15.1.1779.3

61 664

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.hygiene.eopinstantprovisioning.dll

15.1.1779.4

42 760

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.idserialization.dll

15.1.1779.3

42 696

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.imap4.eventlog.dll

15.1.1779.3

25 288

26-Jun-2019

23:43

x64

Microsoft.exchange.imap4.eventlog.dll.fe

15.1.1779.3

25 288

26-Jun-2019

23:43

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.imap4.exe

15.1.1779.4

270 024

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.imap4.exe.fe

15.1.1779.4

270 024

26-Jun-2019

23:43

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.imap4service.exe

15.1.1779.4

31 976

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.imap4service.exe.fe

15.1.1779.4

31 976

26-Jun-2019

23:43

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.imapconfiguration.dl1

15.1.1779.4

60 112

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.inference.common.dll

15.1.1779.4

223 952

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.inference.hashtagsrelevance.dll

15.1.1779.4

39 168

26-Jun-2019

23:43

x64

Microsoft.exchange.inference.peoplerelevance.dll

15.1.1779.4

289 056

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.inference.ranking.dll

15.1.1779.4

25 816

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.inference.safetylibrary.dll

15.1.1779.4

90 864

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.inference.service.eventlog.dll

15.1.1779.3

22 264

26-Jun-2019

23:42

x64

Microsoft.exchange.infoworker.assistantsclientresources.dll

15.1.1779.3

101 200

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.infoworker.common.dll

15.1.1779.4

1 847 552

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.infoworker.eventlog.dll

15.1.1779.3

78 760

26-Jun-2019

23:47

x64

Microsoft.exchange.infoworker.meetingvalidator.dll

15.1.1779.4

182 528

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.instantmessaging.dll

15.1.1779.3

52 944

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.irm.formprotector.dll

15.1.1779.3

166 616

26-Jun-2019

23:45

x64

Microsoft.exchange.irm.msoprotector.dll

15.1.1779.3

58 064

26-Jun-2019

23:45

x64

Microsoft.exchange.irm.ofcprotector.dll

15.1.1779.3

53 152

26-Jun-2019

23:45

x64

Microsoft.exchange.isam.databasemanager.dll

15.1.1779.4

37 592

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.isam.esebcli.dll

15.1.1779.3

107 208

26-Jun-2019

23:43

x64

Microsoft.exchange.jobqueue.eventlog.dll

15.1.1779.3

20 408

26-Jun-2019

23:47

x64

Microsoft.exchange.jobqueueservicelet.dll

15.1.1779.4

278 232

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.killswitch.dll

15.1.1779.3

29 360

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.killswitchconfiguration.dll

15.1.1779.4

40 680

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.auditing.dll

15.1.1779.3

25 352

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.certificatelog.dll

15.1.1779.3

22 304

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.cmdletinfralog.dll

15.1.1779.3

34 808

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.easlog.dll

15.1.1779.4

37 640

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.ecplog.dll

15.1.1779.3

29 440

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.eventlog.dll

15.1.1779.4

73 488

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.ewslog.dll

15.1.1779.3

36 608

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.griffinperfcounter.dll

15.1.1779.4

26 936

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.groupescalationlog.dll

15.1.1779.3

27 448

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.httpproxylog.dll

15.1.1779.4

26 400

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.hxservicelog.dll

15.1.1779.4

41 448

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.iislog.dll

15.1.1779.3

110 848

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.lameventlog.dll

15.1.1779.4

38 680

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.migrationlog.dll

15.1.1779.3

22 816

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.oabdownloadlog.dll

15.1.1779.4

28 168

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.oauthcafelog.dll

15.1.1779.3

23 320

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.outlookservicelog.dll

15.1.1779.4

56 112

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.owaclientlog.dll

15.1.1779.4

51 488

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.owalog.dll

15.1.1779.3

45 312

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.perflog.dll

15.1.1779.4

10 382 088

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.pfassistantlog.dll

15.1.1779.3

36 128

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.rca.dll

15.1.1779.3

28 408

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.restlog.dll

15.1.1779.4

31 496

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.store.dll

15.1.1779.4

22 272

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.transportsynchealthlog.dll

15.1.1779.3

29 000

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.core.dll

15.1.1779.3

96 464

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.auditing.dll

15.1.1779.3

27 912

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.certificatelog.dll

15.1.1779.3

33 784

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.cmdletinfralog.dll

15.1.1779.3

28 664

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.common.dll

15.1.1779.3

35 312

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.easlog.dll

15.1.1779.3

35 592

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.errordetection.dll

15.1.1779.3

43 512

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.ewslog.dll

15.1.1779.3

23 808

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.griffinperfcounter.dll

15.1.1779.3

26 936

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.groupescalationlog.dll

15.1.1779.3

22 328

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.httpproxylog.dll

15.1.1779.3

24 344

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.hxservicelog.dll

15.1.1779.3

26 912

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.iislog.dll

15.1.1779.3

64 264

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.migrationlog.dll

15.1.1779.3

24 856

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.oabdownloadlog.dll

15.1.1779.4

25 888

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.oauthcafelog.dll

15.1.1779.3

23 320

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.outlookservicelog.dll

15.1.1779.3

24 880

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.owaclientlog.dll

15.1.1779.3

22 536

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.owalog.dll

15.1.1779.3

22 488

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.perflog.dll

15.1.1779.3

59 864

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.pfassistantlog.dll

15.1.1779.3

25 376

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.rca.dll

15.1.1779.3

41 424

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.restlog.dll

15.1.1779.4

24 328

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.store.dll

15.1.1779.3

25 864

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.transportsynchealthlog.dll

15.1.1779.3

50 712

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.loguploader.dll

15.1.1779.4

172 424

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.loguploaderproxy.dll

15.1.1779.4

61 856

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.mailboxassistants.assistants.dll

15.1.1779.4

9 066 496

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.mailboxassistants.attachmentthumbnail.dll

15.1.1779.4

40 272

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.mailboxassistants.common.dll

15.1.1779.4

131 352

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.mailboxassistants.crimsonevents.dll

15.1.1779.3

89 880

26-Jun-2019

23:43

x64

Microsoft.exchange.mailboxassistants.eventlog.dll

15.1.1779.3

21 240

26-Jun-2019

23:47

x64

Microsoft.exchange.mailboxassistants.rightsmanagement.dll

15.1.1779.4

37 192

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.mailboxloadbalance.dll

15.1.1779.4

668 584

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.mailboxloadbalance.serverstrings.dll

15.1.1779.4

70 672

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.calendarsyncprovider.dll

15.1.1779.4

182 816

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.common.dll

15.1.1779.4

2 791 232

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.complianceprovider.dll

15.1.1779.4

60 464

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.contactsyncprovider.dll

15.1.1779.4

159 264

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.dll

15.1.1779.4

973 040

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.easprovider.dll

15.1.1779.4

192 504

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.eventlog.dll

15.1.1779.3

38 680

26-Jun-2019

23:47

x64

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.googledocprovider.dll

15.1.1779.4

47 128

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.imapprovider.dll

15.1.1779.4

113 152

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.mapiprovider.dll

15.1.1779.4

101 888

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.popprovider.dll

15.1.1779.4

50 680

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.proxyclient.dll

15.1.1779.3

25 896

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.proxyservice.dll

15.1.1779.4

180 008

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.pstprovider.dll

15.1.1779.4

110 072

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.remoteprovider.dll

15.1.1779.4

106 016

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.storageprovider.dll

15.1.1779.4

195 904

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.syncprovider.dll

15.1.1779.4

50 472

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.xml.dll

15.1.1779.3

454 408

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.xrmprovider.dll

15.1.1779.4

97 064

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransport.monitoring.dll

15.1.1779.4

115 144

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransport.storedriveragents.dll

15.1.1779.4

381 728

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransport.storedrivercommon.dll

15.1.1779.4

200 992

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransport.storedriverdelivery.dll

15.1.1779.4

558 928

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransport.storedriverdelivery.eventlog.dll

15.1.1779.3

23 368

26-Jun-2019

23:42

x64

Microsoft.exchange.mailboxtransport.submission.eventlog.dll

15.1.1779.3

23 024

26-Jun-2019

23:47

x64

Microsoft.exchange.mailboxtransport.submission.storedriversubmission.dll

15.1.1779.4

328 576

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransport.submission.storedriversubmission.eventlog.dll

15.1.1779.3

24 960

26-Jun-2019

23:42

x64

Microsoft.exchange.mailboxtransport.syncdelivery.dll

15.1.1779.4

52 696

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransportwatchdogservicelet.dll

15.1.1779.4

25 584

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransportwatchdogservicelet.eventlog.dll

15.1.1779.3

19 776

26-Jun-2019

23:42

x64

Microsoft.exchange.managedlexruntime.mppgruntime.dll

15.1.1779.3

27 904

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.management.activedirectory.dll

15.1.1779.4

422 136

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.management.classificationdefinitions.dll

15.1.1779.3

1 276 752

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.management.compliancepolicy.dll

15.1.1779.4

46 376

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.management.controlpanel.basics.dll

15.1.1779.3

440 120

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.management.controlpanel.dll

15.1.1779.4

4 566 800

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.management.controlpanel.owaoptionstrings.dll

15.1.1779.3

268 120

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.management.controlpanelmsg.dll

15.1.1779.3

40 696

26-Jun-2019

23:43

x64

Microsoft.exchange.management.deployment.analysis.dll

15.1.1779.3

101 168

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.management.deployment.dll

15.1.1779.4

598 488

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.management.deployment.xml.dll

15.1.1779.3

3 562 784

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.management.detailstemplates.dll

15.1.1779.4

75 048

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.management.dll

15.1.1779.4

16 470 232

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.management.edge.systemmanager.dll

15.1.1779.4

66 048

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.management.infrastructure.asynchronoustask.dll

15.1.1779.4

31 040

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.management.jitprovisioning.dll

15.1.1779.4

108 832

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.management.migration.dll

15.1.1779.4

550 624

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.management.mobility.dll

15.1.1779.4

312 072

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.management.nativeresources.dll

15.1.1779.3

139 208

26-Jun-2019

23:43

x64

Microsoft.exchange.management.powershell.support.dll

15.1.1779.4

425 736

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.management.provisioning.dll

15.1.1779.4

282 904

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.management.psdirectinvoke.dll

15.1.1779.4

77 768

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.management.rbacdefinition.dll

15.1.1779.4

7 879 664

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.management.recipient.dll

15.1.1779.4

1 507 080

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.management.reportingwebservice.dll

15.1.1779.4

152 584

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.management.reportingwebservice.eventlog.dll

15.1.1779.3

20 784

26-Jun-2019

23:46

x64

Microsoft.exchange.management.snapin.esm.dll

15.1.1779.4

78 816

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.management.systemmanager.dll

15.1.1779.4

1 245 944

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.management.transport.dll

15.1.1779.4

1 883 912

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.managementgui.dll

15.1.1779.4

5 232 872

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.managementmsg.dll

15.1.1779.3

43 192

26-Jun-2019

23:45

x64

Microsoft.exchange.mapihttpclient.dll

15.1.1779.3

124 616

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.mapihttphandler.dll

15.1.1779.4

214 728

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.messagesecurity.dll

15.1.1779.4

86 776

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.messagesecurity.messagesecuritymsg.dll

15.1.1779.3

24 344

26-Jun-2019

23:43

x64

Microsoft.exchange.messagingpolicies.dlppolicyagent.dll

15.1.1779.4

163 096

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.edgeagents.dll

15.1.1779.4

72 968

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.eventlog.dll

15.1.1779.3

37 624

26-Jun-2019

23:47

x64

Microsoft.exchange.messagingpolicies.filtering.dll

15.1.1779.4

65 488

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.hygienerules.dll

15.1.1779.4

36 664

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.journalagent.dll

15.1.1779.4

182 544

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.redirectionagent.dll

15.1.1779.4

35 616

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.retentionpolicyagent.dll

15.1.1779.4

82 216

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.rmsvcagent.dll

15.1.1779.4

214 320

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.rules.dll

15.1.1779.4

447 256

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.supervisoryreviewagent.dll

15.1.1779.4

90 424

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.transportruleagent.dll

15.1.1779.4

42 280

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.unifiedpolicycommon.dll

15.1.1779.4

60 200

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.unjournalagent.dll

15.1.1779.4

103 704

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.migration.dll

15.1.1779.4

1 116 848

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.migrationworkflowservice.eventlog.dll

15.1.1779.3

21 784

26-Jun-2019

23:47

x64

Microsoft.exchange.mobiledriver.dll

15.1.1779.4

142 568

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.monitoring.activemonitoring.local.components.dll

15.1.1779.4

5 163 584

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.monitoring.servicecontextprovider.dll

15.1.1779.4

27 120

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.mrsmlbconfiguration.dll

15.1.1779.4

75 480

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.net.dll

15.1.1779.3

5 091 008

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.net.rightsmanagement.dll

15.1.1779.3

272 648

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.networksettings.dll

15.1.1779.4

44 744

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.notifications.broker.eventlog.dll

15.1.1779.3

21 256

26-Jun-2019

23:47

x64

Microsoft.exchange.notifications.broker.exe

15.1.1779.4

556 808

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.oabauthmodule.dll

15.1.1779.4

29 880

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.oabrequesthandler.dll

15.1.1779.4

113 408

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.oauth.core.dll

15.1.1779.3

298 888

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.objectstoreclient.dll

15.1.1779.3

24 272

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.odata.configuration.dll

15.1.1779.4

284 888

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.odata.dll

15.1.1779.4

2 999 704

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.officegraph.common.dll

15.1.1779.4

96 000

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.officegraph.grain.dll

15.1.1779.4

108 752

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.officegraph.graincow.dll

15.1.1779.4

45 280

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.officegraph.graineventbasedassistants.dll

15.1.1779.4

52 776

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.officegraph.grainpropagationengine.dll

15.1.1779.4

65 512

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.officegraph.graintransactionstorage.dll

15.1.1779.4

154 608

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.officegraph.graintransportdeliveryagent.dll

15.1.1779.4

33 584

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.officegraph.graphstore.dll

15.1.1779.4

191 456

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.officegraph.permailboxkeys.dll

15.1.1779.4

33 568

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.officegraph.secondarycopyquotamanagement.dll

15.1.1779.4

45 576

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.officegraph.secondaryshallowcopylocation.dll

15.1.1779.4

62 816

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.officegraph.security.dll

15.1.1779.4

154 376

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.officegraph.semanticgraph.dll

15.1.1779.4

198 896

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.officegraph.tasklogger.dll

15.1.1779.4

40 680

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.partitioncache.dll

15.1.1779.3

35 016

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.passivemonitoringsettings.dll

15.1.1779.4

39 664

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.photogarbagecollectionservicelet.dll

15.1.1779.4

22 504

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.pop3.eventlog.dll

15.1.1779.3

24 256

26-Jun-2019

23:44

x64

Microsoft.exchange.pop3.eventlog.dll.fe

15.1.1779.3

24 256

26-Jun-2019

23:44

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.pop3.exe

15.1.1779.4

113 864

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.pop3.exe.fe

15.1.1779.4

113 864

26-Jun-2019

23:43

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.pop3service.exe

15.1.1779.4

31 968

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.pop3service.exe.fe

15.1.1779.4

31 968

26-Jun-2019

23:43

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.popconfiguration.dl1

15.1.1779.4

49 864

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.popimap.core.dll

15.1.1779.4

271 080

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.popimap.core.dll.fe

15.1.1779.4

271 080

26-Jun-2019

23:43

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.powersharp.dll

15.1.1779.3

365 232

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.powersharp.management.dll

15.1.1779.4

4 173 536

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.powershell.configuration.dll

15.1.1779.4

333 080

26-Jun-2019

23:45

x64

Microsoft.exchange.powershell.rbachostingtools.dll

15.1.1779.4

48 384

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.protectedservicehost.exe

15.1.1779.4

37 600

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.protocols.fasttransfer.dll

15.1.1779.4

142 056

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.protocols.mapi.dll

15.1.1779.4

443 800

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.provisioning.eventlog.dll

15.1.1779.3

21 216

26-Jun-2019

23:42

x64

Microsoft.exchange.provisioningagent.dll

15.1.1779.4

231 680

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.provisioningservicelet.dll

15.1.1779.4

112 872

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.pst.dll

15.1.1779.4

175 760

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.pst.dll.deploy

15.1.1779.4

175 760

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.pswsclient.dll

15.1.1779.3

266 416

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.publicfolders.dll

15.1.1779.4

79 032

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.pushnotifications.crimsonevents.dll

15.1.1779.3

223 208

26-Jun-2019

23:43

x64

Microsoft.exchange.pushnotifications.dll

15.1.1779.4

113 912

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.pushnotifications.publishers.dll

15.1.1779.4

432 944

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.pushnotifications.server.dll

15.1.1779.4

77 592

26-Jun-2019

23:46

x86

Microsoft.exchange.query.analysis.dll

15.1.1779.4

53 656

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.query.configuration.dll

15.1.1779.4

213 208

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.query.core.dll

15.1.1779.4

169 648

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.query.ranking.dll

15.1.1779.4

349 584

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.query.retrieval.dll

15.1.1779.4

156 576

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.query.suggestions.dll

15.1.1779.4

102 096

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.realtimeanalyticspublisherservicelet.dll

15.1.1779.4

134 432

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.relevance.core.dll

15.1.1779.3

70 344

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.relevance.data.dll

15.1.1779.4

43 720

26-Jun-2019

23:44

x64

Microsoft.exchange.relevance.mailtagger.dll

15.1.1779.4

24 792

26-Jun-2019

23:45

x64

Microsoft.exchange.relevance.people.dll

15.1.1779.4

9 673 936

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.relevance.peopleindex.dll

15.1.1779.4

20 795 104

26-Jun-2019

23:43

x64

Microsoft.exchange.relevance.peopleranker.dll

15.1.1779.4

43 752

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.relevance.perm.dll

15.1.1779.3

104 648

26-Jun-2019

23:44

x64

Microsoft.exchange.relevance.sassuggest.dll

15.1.1779.3

35 552

26-Jun-2019

23:43

x64

Microsoft.exchange.relevance.upm.dll

15.1.1779.4

79 248

26-Jun-2019

23:44

x64

Microsoft.exchange.routing.client.dll

15.1.1779.3

22 728

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.routing.eventlog.dll

15.1.1779.3

20 176

26-Jun-2019

23:42

x64

Microsoft.exchange.routing.server.exe

15.1.1779.4

66 248

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.rpc.dll

15.1.1779.3

1 645 216

26-Jun-2019

23:42

x64

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.dll

15.1.1779.4

214 216

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.exmonhandler.dll

15.1.1779.4

67 328

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.handler.dll

15.1.1779.4

524 248

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.monitoring.dll

15.1.1779.4

168 432

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.parser.dll

15.1.1779.3

728 808

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.server.dll

15.1.1779.4

242 112

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.service.eventlog.dll

15.1.1779.3

28 136

26-Jun-2019

23:42

x64

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.service.exe

15.1.1779.4

42 432

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.rpchttpmodules.dll

15.1.1779.4

49 352

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.rpcoverhttpautoconfig.dll

15.1.1779.4

63 208

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.rpcoverhttpautoconfig.eventlog.dll

15.1.1779.3

34 576

26-Jun-2019

23:42

x64

Microsoft.exchange.rules.common.dll

15.1.1779.4

137 448

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.saclwatcher.eventlog.dll

15.1.1779.3

21 936

26-Jun-2019

23:47

x64

Microsoft.exchange.saclwatcherservicelet.dll

15.1.1779.4

27 568

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.safehtml.dll

15.1.1779.3

28 328

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.sandbox.activities.dll

15.1.1779.3

274 648

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.sandbox.contacts.dll

15.1.1779.3

117 968

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.sandbox.core.dll

15.1.1779.3

119 480

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.sandbox.services.dll

15.1.1779.3

629 664

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.search.bigfunnel.dll

15.1.1779.4

169 216

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.search.bigfunnel.eventlog.dll

15.1.1779.3

19 192

26-Jun-2019

23:45

x64

Microsoft.exchange.search.blingwrapper.dll

15.1.1779.3

26 328

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.search.core.dll

15.1.1779.4

216 760

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.search.ediscoveryquery.dll

15.1.1779.4

25 024

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.search.engine.dll

15.1.1779.4

103 616

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.search.fast.configuration.dll

15.1.1779.4

23 792

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.search.fast.dll

15.1.1779.4

442 080

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.search.files.dll

15.1.1779.4

281 992

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.search.flighting.dll

15.1.1779.4

31 944

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.search.mdb.dll

15.1.1779.4

226 008

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.search.service.exe

15.1.1779.4

33 472

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.security.applicationencryption.dll

15.1.1779.4

169 264

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.security.dll

15.1.1779.4

1 561 296

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.security.msarpsservice.exe

15.1.1779.4

26 856

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.security.securitymsg.dll

15.1.1779.3

35 552

26-Jun-2019

23:45

x64

Microsoft.exchange.server.storage.admininterface.dll

15.1.1779.4

229 640

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.server.storage.common.dll

15.1.1779.4

1 117 112

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.server.storage.diagnostics.dll

15.1.1779.4

219 384

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.server.storage.directoryservices.dll

15.1.1779.4

120 592

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.server.storage.esebackinterop.dll

15.1.1779.4

89 872

26-Jun-2019

23:45

x64

Microsoft.exchange.server.storage.eventlog.dll

15.1.1779.3

88 000

26-Jun-2019

23:45

x64

Microsoft.exchange.server.storage.fulltextindex.dll

15.1.1779.4

73 472

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.server.storage.ha.dll

15.1.1779.4

88 280

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.server.storage.lazyindexing.dll

15.1.1779.4

215 296

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.server.storage.logicaldatamodel.dll

15.1.1779.4

1 170 400

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.server.storage.mapidisp.dll

15.1.1779.4

511 216

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.server.storage.multimailboxsearch.dll

15.1.1779.4

54 552

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.server.storage.physicalaccess.dll

15.1.1779.4

854 792

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.server.storage.propertydefinitions.dll

15.1.1779.4

1 227 040

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.server.storage.propertytag.dll

15.1.1779.4

37 632

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.server.storage.rpcproxy.dll

15.1.1779.4

127 728

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.server.storage.storecommonservices.dll

15.1.1779.4

1 016 088

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.server.storage.storeintegritycheck.dll

15.1.1779.4

118 040

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.server.storage.workermanager.dll

15.1.1779.4

41 736

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.server.storage.xpress.dll

15.1.1779.3

26 336

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.servicehost.eventlog.dll

15.1.1779.3

21 728

26-Jun-2019

23:47

x64

Microsoft.exchange.servicehost.exe

15.1.1779.4

67 768

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.servicelets.globallocatorcache.dll

15.1.1779.4

57 616

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.servicelets.globallocatorcache.eventlog.dll

15.1.1779.3

21 288

26-Jun-2019

23:42

x64

Microsoft.exchange.servicelets.unifiedpolicysyncservicelet.eventlog.dll

15.1.1779.3

21 336

26-Jun-2019

23:42

x64

Microsoft.exchange.services.common.dll

15.1.1779.4

81 136

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.services.dll

15.1.1779.4

8 497 880

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.services.eventlogs.dll

15.1.1779.3

37 080

26-Jun-2019

23:47

x64

Microsoft.exchange.services.ewshandler.dll

15.1.1779.4

640 728

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.services.ewsserialization.dll

15.1.1779.4

1 658 312

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.services.json.dll

15.1.1779.4

303 808

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.services.messaging.dll

15.1.1779.4

50 392

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.services.onlinemeetings.dll

15.1.1779.4

239 848

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.services.surface.dll

15.1.1779.4

185 544

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.services.wcf.dll

15.1.1779.4

355 512

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.setup.acquirelanguagepack.dll

15.1.1779.3

63 776

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.setup.bootstrapper.common.dll

15.1.1779.3

101 872

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.setup.common.dll

15.1.1779.4

304 360

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.setup.commonbase.dll

15.1.1779.4

42 912

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.setup.console.dll

15.1.1779.4

34 240

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.setup.gui.dll

15.1.1779.4

122 288

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.setup.parser.dll

15.1.1779.4

61 168

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.setup.signverfwrapper.dll

15.1.1779.3

82 160

26-Jun-2019

23:45

x64

Microsoft.exchange.sharedcache.caches.dll

15.1.1779.4

149 720

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.sharedcache.client.dll

15.1.1779.3

31 952

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.sharedcache.eventlog.dll

15.1.1779.3

22 448

26-Jun-2019

23:47

x64

Microsoft.exchange.sharedcache.exe

15.1.1779.4

65 720

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.sharepointsignalstore.dll

15.1.1779.3

34 016

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.slabmanifest.dll

15.1.1779.3

53 944

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.sqm.dll

15.1.1779.3

53 912

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.store.service.exe

15.1.1779.4

35 216

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.store.worker.exe

15.1.1779.4

33 464

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.storeobjectsservice.eventlog.dll

15.1.1779.3

20 736

26-Jun-2019

23:47

x64

Microsoft.exchange.storeobjectsservice.exe

15.1.1779.4

38 656

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.storeprovider.dll

15.1.1779.3

1 173 904

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.structuredquery.dll

15.1.1779.3

165 592

26-Jun-2019

23:44

x64

Microsoft.exchange.symphonyhandler.dll

15.1.1779.4

635 336

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.syncmigration.eventlog.dll

15.1.1779.3

20 432

26-Jun-2019

23:42

x64

Microsoft.exchange.syncmigrationservicelet.dll

15.1.1779.4

23 280

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.systemprobemsg.dll

15.1.1779.3

20 168

26-Jun-2019

23:42

x64

Microsoft.exchange.textprocessing.dll

15.1.1779.4

228 592

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.textprocessing.eventlog.dll

15.1.1779.3

20 712

26-Jun-2019

23:42

x64

Microsoft.exchange.transport.agent.addressbookpolicyroutingagent.dll

15.1.1779.4

36 168

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.antispam.common.dll

15.1.1779.4

145 720

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.contentfilter.cominterop.dll

15.1.1779.4

28 976

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.controlflow.dll

15.1.1779.4

47 352

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.faultinjectionagent.dll

15.1.1779.4

30 192

26-Jun-2019

23:46

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.frontendproxyagent.dll

15.1.1779.4

28 440

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.hygiene.dll

15.1.1779.4

219 624

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.interceptoragent.dll

15.1.1779.4

105 952

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.liveidauth.dll

15.1.1779.4

29 944

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.malware.dll

15.1.1779.4

176 616

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.malware.eventlog.dll

15.1.1779.3

25 360

26-Jun-2019

23:47

x64

Microsoft.exchange.transport.agent.phishingdetection.dll

15.1.1779.4

27 928

26-Jun-2019

23:46

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.prioritization.dll

15.1.1779.4

38 664

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.protocolanalysis.dbaccess.dll

15.1.1779.4

54 112

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.search.dll

15.1.1779.4

37 096

26-Jun-2019

23:46

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.senderid.core.dll

15.1.1779.4

60 168

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.sharedmailboxsentitemsroutingagent.dll

15.1.1779.4

52 064

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.systemprobedrop.dll

15.1.1779.4

25 352

26-Jun-2019

23:46

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.transportfeatureoverrideagent.dll

15.1.1779.4

53 576

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.trustedmailagents.dll

15.1.1779.4

53 520

26-Jun-2019

23:46

x86

Microsoft.exchange.transport.cloudmonitor.common.dll

15.1.1779.3

35 080

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.transport.common.dll

15.1.1779.4

464 120

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.transport.contracts.dll

15.1.1779.4

25 304

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.transport.decisionengine.dll

15.1.1779.4

37 824

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.transport.dll

15.1.1779.4

4 188 592

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.transport.dsapiclient.dll

15.1.1779.4

189 368

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.transport.eventlog.dll

15.1.1779.3

128 936

26-Jun-2019

23:46

x64

Microsoft.exchange.transport.extensibility.dll

15.1.1779.4

410 600

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.transport.extensibilityeventlog.dll

15.1.1779.3

21 776

26-Jun-2019

23:47

x64

Microsoft.exchange.transport.flighting.dll

15.1.1779.4

94 120

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.transport.logging.dll

15.1.1779.4

96 168

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.transport.logging.search.dll

15.1.1779.4

75 504

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.transport.loggingcommon.dll

15.1.1779.4

70 376

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.transport.monitoring.dll

15.1.1779.4

437 680

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.transport.net.dll

15.1.1779.4

129 208

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.transport.protocols.contracts.dll

15.1.1779.4

24 840

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.transport.protocols.dll

15.1.1779.4

36 056

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.transport.protocols.httpsubmission.dll

15.1.1779.4

67 864

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.transport.requestbroker.dll

15.1.1779.3

57 072

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.transport.scheduler.contracts.dll

15.1.1779.4

40 200

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.transport.scheduler.dll

15.1.1779.4

120 024

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.transport.smtpshared.dll

15.1.1779.3

25 312

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.transport.storage.contracts.dll

15.1.1779.4

59 344

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.transport.storage.dll

15.1.1779.4

682 240

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.transport.storage.management.dll

15.1.1779.4

28 928

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.transport.sync.agents.dll

15.1.1779.4

24 800

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.transport.sync.common.dll

15.1.1779.4

494 560

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.transport.sync.common.eventlog.dll

15.1.1779.3

19 728

26-Jun-2019

23:42

x64

Microsoft.exchange.transport.sync.manager.dll

15.1.1779.4

313 104

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.transport.sync.manager.eventlog.dll

15.1.1779.3

22 800

26-Jun-2019

23:42

x64

Microsoft.exchange.transport.sync.migrationrpc.dll

15.1.1779.4

53 504

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.transport.sync.worker.dll

15.1.1779.4

1 051 360

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.transport.sync.worker.eventlog.dll

15.1.1779.3

22 288

26-Jun-2019

23:42

x64

Microsoft.exchange.transportlogsearch.eventlog.dll

15.1.1779.3

26 064

26-Jun-2019

23:47

x64

Microsoft.exchange.transportsyncmanagersvc.exe

15.1.1779.4

25 840

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.um.callrouter.exe

15.1.1779.4

29 376

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.um.clientstrings.dll

15.1.1779.3

67 328

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.um.grammars.dll

15.1.1779.3

219 064

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.um.lad.dll

15.1.1779.4

127 872

26-Jun-2019

23:45

x64

Microsoft.exchange.um.prompts.dll

15.1.1779.3

222 128

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.um.troubleshootingtool.shared.dll

15.1.1779.3

125 912

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.um.ucmaplatform.dll

15.1.1779.4

246 480

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.um.umcommon.dll

15.1.1779.4

932 064

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.um.umcore.dll

15.1.1779.4

1 475 968

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.um.umvariantconfiguration.dll

15.1.1779.4

39 664

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.unifiedcontent.dll

15.1.1779.3

48 840

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.unifiedcontent.exchange.dll

15.1.1779.4

31 984

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.unifiedmessaging.eventlog.dll

15.1.1779.3

137 672

26-Jun-2019

23:47

x64

Microsoft.exchange.unifiedpolicyfilesync.eventlog.dll

15.1.1779.3

22 280

26-Jun-2019

23:42

x64

Microsoft.exchange.unifiedpolicyfilesyncservicelet.dll

15.1.1779.4

90 384

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.unifiedpolicysyncservicelet.dll

15.1.1779.4

57 088

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.variantconfiguration.antispam.dll

15.1.1779.4

649 472

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.variantconfiguration.core.dll

15.1.1779.3

193 272

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.variantconfiguration.dll

15.1.1779.4

74 456

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.variantconfiguration.eventlog.dll

15.1.1779.3

19 720

26-Jun-2019

23:42

x64

Microsoft.exchange.variantconfiguration.excore.dll

15.1.1779.4

63 952

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.variantconfiguration.globalsettings.dll

15.1.1779.4

34 584

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.variantconfiguration.hygiene.dll

15.1.1779.4

127 744

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.variantconfiguration.protectionservice.dll

15.1.1779.4

38 696

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.variantconfiguration.threatintel.dll

15.1.1779.4

64 272

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.exchange.webservices.auth.dll

15.1.1779.3

42 936

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.webservices.dll

15.1.1779.3

1 061 048

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.webservices.xrm.dll

15.1.1779.3

74 952

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.wlmservicelet.dll

15.1.1779.4

30 616

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.wopiclient.dll

15.1.1779.3

84 144

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.workingset.signalapi.dll

15.1.1779.3

24 288

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.workingsetabstraction.signalapiabstraction.dll

15.1.1779.3

36 160

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.exchange.workloadmanagement.dll

15.1.1779.4

512 256

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.exchange.workloadmanagement.eventlogs.dll

15.1.1779.3

21 976

26-Jun-2019

23:47

x64

Microsoft.exchange.workloadmanagement.throttling.configuration.dll

15.1.1779.4

43 840

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.exchange.workloadmanagement.throttling.dll

15.1.1779.4

73 520

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.fast.contextlogger.json.dll

15.1.1779.3

26 304

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.filtering.dll

15.1.1779.4

119 944

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.filtering.exchange.dll

15.1.1779.4

64 176

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.filtering.interop.dll

15.1.1779.4

22 408

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.forefront.activedirectoryconnector.dll

15.1.1779.4

54 000

26-Jun-2019

23:45

x86

Microsoft.forefront.activedirectoryconnector.eventlog.dll

15.1.1779.3

22 808

26-Jun-2019

23:45

x64

Microsoft.forefront.filtering.common.dll

15.1.1779.3

31 136

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.forefront.filtering.diagnostics.dll

15.1.1779.3

29 416

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.forefront.filtering.eventpublisher.dll

15.1.1779.3

41 928

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.forefront.management.powershell.format.ps1xml

Nie dotyczy

46 676

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Microsoft.forefront.management.powershell.types.ps1xml

Nie dotyczy

14 052

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Microsoft.forefront.monitoring.activemonitoring.local.components.dll

15.1.1779.4

1 525 816

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.forefront.monitoring.activemonitoring.local.components.messages.dll

15.1.1779.3

20 336

26-Jun-2019

23:42

x64

Microsoft.forefront.monitoring.management.outsidein.dll

15.1.1779.4

40 416

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.forefront.recoveryactionarbiter.contract.dll

15.1.1779.3

25 360

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.forefront.reporting.common.dll

15.1.1779.4

53 672

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.forefront.reporting.ondemandquery.dll

15.1.1779.4

57 584

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.isam.esent.collections.dll

15.1.1779.3

79 560

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.isam.esent.interop.dll

15.1.1779.3

540 848

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.managementgui.dll

15.1.1779.3

140 440

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.mce.interop.dll

15.1.1779.3

31 376

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.office.audit.dll

15.1.1779.3

130 712

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.office.client.discovery.unifiedexport.dll

15.1.1779.4

600 360

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.office.common.ipcommonlogger.dll

15.1.1779.3

49 368

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.office.compliance.console.core.dll

15.1.1779.4

225 208

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.office.compliance.console.dll

15.1.1779.4

862 152

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.office.compliance.console.extensions.dll

15.1.1779.4

493 048

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.office.compliance.core.dll

15.1.1779.4

420 032

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.office.compliance.ingestion.dll

15.1.1779.3

43 224

26-Jun-2019

23:44

x86

Microsoft.office.compliancepolicy.exchange.dar.dll

15.1.1779.4

92 152

26-Jun-2019

23:43

x86

Microsoft.office.compliancepolicy.platform.dll

15.1.1779.3

1 788 656

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.office.datacenter.activemonitoring.management.common.dll

15.1.1779.4

56 680

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.office.datacenter.activemonitoring.management.dll

15.1.1779.4

34 640

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.office.datacenter.activemonitoringlocal.dll

15.1.1779.4

182 024

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.office.datacenter.monitoring.activemonitoring.recovery.dll

15.1.1779.4

173 424

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.office365.datainsights.uploader.dll

15.1.1779.3

47 336

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.online.box.shell.dll

15.1.1779.3

53 416

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.powershell.hostingtools.dll

15.1.1779.3

74 952

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.powershell.hostingtools_2.dll

15.1.1779.3

74 952

26-Jun-2019

23:42

x86

Microsoft.tailoredexperiences.core.dll

15.1.1779.3

127 176

26-Jun-2019

23:44

x86

Migrateumcustomprompts.ps1

Nie dotyczy

17 034

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Modernpublicfoldertomailboxmapgenerator.ps1

Nie dotyczy

26 976

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Movemailbox.ps1

Nie dotyczy

56 964

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Movetransportdatabase.ps1

Nie dotyczy

28 514

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Move_publicfolderbranch.ps1

Nie dotyczy

15 444

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Mpgearparser.dll

15.1.1779.3

106 816

26-Jun-2019

23:44

x64

Msclassificationadapter.dll

15.1.1779.3

255 640

26-Jun-2019

23:44

x64

Msexchangecompliance.exe

15.1.1779.4

85 680

26-Jun-2019

23:42

x86

Msexchangedagmgmt.exe

15.1.1779.4

32 592

26-Jun-2019

23:44

x86

Msexchangedelivery.exe

15.1.1779.4

45 744

26-Jun-2019

23:44

x86

Msexchangefrontendtransport.exe

15.1.1779.4

38 568

26-Jun-2019

23:44

x86

Msexchangehmhost.exe

15.1.1779.4

33 960

26-Jun-2019

23:42

x86

Msexchangehmrecovery.exe

15.1.1779.4

36 536

26-Jun-2019

23:42

x86

Msexchangemailboxassistants.exe

15.1.1779.4

79 576

26-Jun-2019

23:44

x86

Msexchangemailboxreplication.exe

15.1.1779.4

28 024

26-Jun-2019

23:44

x86

Msexchangemigrationworkflow.exe

15.1.1779.4

75 944

26-Jun-2019

23:44

x86

Msexchangerepl.exe

15.1.1779.4

78 152

26-Jun-2019

23:43

x86

Msexchangesubmission.exe

15.1.1779.4

130 440

26-Jun-2019

23:44

x86

Msexchangethrottling.exe

15.1.1779.4

46 768

26-Jun-2019

23:44

x86

Msexchangetransport.exe

15.1.1779.4

81 080

26-Jun-2019

23:44

x86

Msexchangetransportlogsearch.exe

15.1.1779.4

146 136

26-Jun-2019

23:44

x86

Msexchangewatchdog.exe

15.1.1779.3

62 600

26-Jun-2019

23:44

x64

Mspatchlinterop.dll

15.1.1779.3

60 536

26-Jun-2019

23:44

x64

Nativehttpproxy.dll

15.1.1779.3

98 432

26-Jun-2019

23:42

x64

Navigatorparser.dll

15.1.1779.3

643 712

26-Jun-2019

23:43

x64

Nego2nativeinterface.dll

15.1.1779.3

26 256

26-Jun-2019

23:44

x64

Negotiateclientcertificatemodule.dll

15.1.1779.3

37 056

26-Jun-2019

23:42

x64

Newtestcasconnectivityuser.ps1

Nie dotyczy

20 176

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Newtestcasconnectivityuserhosting.ps1

Nie dotyczy

22 491

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Ntspxgen.dll

15.1.1779.3

87 648

26-Jun-2019

23:43

x64

Oleconverter.exe

15.1.1779.3

180 840

26-Jun-2019

23:43

x64

Outsideinmodule.dll

15.1.1779.3

94 840

26-Jun-2019

23:43

x64

Owaauth.dll

15.1.1779.3

98 904

26-Jun-2019

23:42

x64

Owasmime.msi

Nie dotyczy

720 896

26-Jun-2019

23:44

Nie dotyczy

Perf_common_extrace.dll

15.1.1779.3

252 208

26-Jun-2019

23:42

x64

Perf_exchmem.dll

15.1.1779.3

92 968

26-Jun-2019

23:42

x64

Pipeline2.dll

15.1.1779.4

1 461 352

26-Jun-2019

23:43

x64

Powershell.rbachostingtools.dll_1bf4f3e363ef418781685d1a60da11c1

15.1.1779.4

48 384

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Preparemoverequesthosting.ps1

Nie dotyczy

68 907

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Prepare_moverequest.ps1

Nie dotyczy

71 141

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Productinfo.managed.dll

15.1.1779.3

33 928

26-Jun-2019

23:43

x86

Proxybinclientsstringsdll

15.1.1779.3

931 576

26-Jun-2019

23:45

x86

Publicfoldertomailboxmapgenerator.ps1

Nie dotyczy

21 150

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Quietexe.exe

15.1.1779.3

21 600

26-Jun-2019

23:45

x86

Redistributeactivedatabases.ps1

Nie dotyczy

246 292

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Reinstalldefaulttransportagents.ps1

Nie dotyczy

19 547

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Remoteexchange.ps1

Nie dotyczy

21 433

26-Jun-2019

23:45

Nie dotyczy

Removeuserfrompfrecursive.ps1

Nie dotyczy

12 596

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Replaceuserpermissiononpfrecursive.ps1

Nie dotyczy

12 914

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Replaceuserwithuseronpfrecursive.ps1

Nie dotyczy

12 924

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Replaycrimsonmsg.dll

15.1.1779.3

1 106 056

26-Jun-2019

23:43

x64

Resetattachmentfilterentry.ps1

Nie dotyczy

13 368

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Resetcasservice.ps1

Nie dotyczy

19 619

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Reset_antispamupdates.ps1

Nie dotyczy

11 993

26-Jun-2019

23:47

Nie dotyczy

Restoreserveronprereqfailure.ps1

Nie dotyczy

13 009

26-Jun-2019

23:45

Nie dotyczy

Resumemailboxdatabasecopy.ps1

Nie dotyczy

15 078

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Rightsmanagementwrapper.dll

15.1.1779.3

93 552

26-Jun-2019

23:44

x64

Rollalternateserviceaccountpassword.ps1

Nie dotyczy

53 702

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Rpcperf.dll

15.1.1779.3

30 504

26-Jun-2019

23:44

x64

Rpcproxyshim.dll

15.1.1779.3

46 192

26-Jun-2019

23:44

x64

Rulesauditmsg.dll

15.1.1779.3

19 568

26-Jun-2019

23:43

x64

Rwsperfcounters.xml

Nie dotyczy

21 460

26-Jun-2019

23:43

Nie dotyczy

Safehtmlnativewrapper.dll

15.1.1779.3

41 848

26-Jun-2019

23:45

x64

Scanenginetest.exe

15.1.1779.4

963 400

26-Jun-2019

23:43

x64

Scanningprocess.exe

15.1.1779.4

746 104

26-Jun-2019

23:43

x64

Searchdiagnosticinfo.ps1

Nie dotyczy

14 724

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Servicecontrol.ps1

Nie dotyczy

50 197

26-Jun-2019

23:45

Nie dotyczy

Setmailpublicfolderexternaladdress.ps1

Nie dotyczy

18 666

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Settingsadapter.dll

15.1.1779.3

123 240

26-Jun-2019

23:42

x64

Setup.exe

15.1.1779.3

27 728

26-Jun-2019

23:45

x86

Setupui.exe

15.1.1779.4

55 904

26-Jun-2019

23:45

x86

Split_publicfoldermailbox.ps1

Nie dotyczy

50 101

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Startdagservermaintenance.ps1

Nie dotyczy

25 715

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Statisticsutil.dll

15.1.1779.4

149 104

26-Jun-2019

23:43

x64

Stopdagservermaintenance.ps1

Nie dotyczy

19 001

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Storetsconstants.ps1

Nie dotyczy

13 722

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Storetslibrary.ps1

Nie dotyczy

25 895

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Store_mapi_net_bin_perf_x64_exrpcperf.dll

15.1.1779.3

35 632

26-Jun-2019

23:45

x64

Sync_mailpublicfolders.ps1

Nie dotyczy

41 839

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Sync_modernmailpublicfolders.ps1

Nie dotyczy

41 885

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Textconversionmodule.dll

15.1.1779.3

93 536

26-Jun-2019

23:43

x64

Troubleshoot_ci.ps1

Nie dotyczy

20 619

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Troubleshoot_databaselatency.ps1

Nie dotyczy

31 325

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Troubleshoot_databasespace.ps1

Nie dotyczy

27 921

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Umservice.exe

15.1.1779.4

107 104

26-Jun-2019

23:45

x86

Umworkerprocess.exe

15.1.1779.4

45 184

26-Jun-2019

23:45

x86

Uninstall_antispamagents.ps1

Nie dotyczy

13 365

26-Jun-2019

23:47

Nie dotyczy

Updateapppoolmanagedframeworkversion.ps1

Nie dotyczy

11 942

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Updatecas.ps1

Nie dotyczy

30 816

26-Jun-2019

23:45

Nie dotyczy

Updateconfigfiles.ps1

Nie dotyczy

17 610

26-Jun-2019

23:45

Nie dotyczy

Updateserver.exe

15.1.1779.4

3 021 424

26-Jun-2019

23:43

x64

Update_malwarefilteringserver.ps1

Nie dotyczy

16 068

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Web.config_053c31bdd6824e95b35d61b0a5e7b62d

Nie dotyczy

31 986

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Wsbexchange.exe

15.1.1779.3

132 208

26-Jun-2019

23:45

x64

X400prox.dll

15.1.1779.3

110 176

26-Jun-2019

23:44

x64

_search.lingoperators.a

15.1.1779.4

41 688

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

_search.lingoperators.b

15.1.1779.4

41 688

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

_search.mailboxoperators.a

15.1.1779.4

296 208

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

_search.mailboxoperators.b

15.1.1779.4

296 208

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

_search.operatorschema.a

15.1.1779.4

490 208

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

_search.operatorschema.b

15.1.1779.4

490 208

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

_search.tokenoperators.a

15.1.1779.4

113 888

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

_search.tokenoperators.b

15.1.1779.4

113 888

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

_search.transportoperators.a

15.1.1779.4

72 160

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

_search.transportoperators.b

15.1.1779.4

72 160

26-Jun-2019

23:42

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Activemonitoringeventmsg.dll

15.1.1713.8

77 984

25-Jun-2019

21:58

x64

Activemonitoringexecutionlibrary.ps1

Nie dotyczy

27 394

25-Jun-2019

21:59

Nie dotyczy

Adduserstopfrecursive.ps1

Nie dotyczy

12 857

25-Jun-2019

22:01

Nie dotyczy

Ademodule.dll

15.1.1713.8

113 256

25-Jun-2019

21:59

x64

Airfilter.dll

15.1.1713.8

49 760

25-Jun-2019

22:00

x64

Ajaxcontroltoolkit.dll

15.1.1713.8

99 672

25-Jun-2019

21:58

x86

Antispamcommon.ps1

Nie dotyczy

11 393

25-Jun-2019

22:02

Nie dotyczy

Asdat.msi

Nie dotyczy

5 087 232

25-Jun-2019

21:59

Nie dotyczy

Asentirs.msi

Nie dotyczy

77 824

25-Jun-2019

21:58

Nie dotyczy

Asentsig.msi

Nie dotyczy

73 728

25-Jun-2019

21:58

Nie dotyczy

Bigfunnel.bondtypes.dll

15.1.1713.8

50 824

25-Jun-2019

21:59

x86

Bigfunnel.common.dll

15.1.1713.8

70 784

25-Jun-2019

21:59

x86

Bigfunnel.configuration.dll

15.1.1713.8

106 352

25-Jun-2019

21:59

x86

Bigfunnel.entropy.dll

15.1.1713.8

51 328

25-Jun-2019

22:00

x86

Bigfunnel.filter.dll

15.1.1713.8

61 056

25-Jun-2019

21:59

x86

Bigfunnel.indexstream.dll

15.1.1713.8

61 072

25-Jun-2019

21:59

x86

Bigfunnel.poi.dll

15.1.1713.8

210 544

25-Jun-2019

21:59

x86

Bigfunnel.postinglist.dll

15.1.1713.8

129 384

25-Jun-2019

21:59

x86

Bigfunnel.query.dll

15.1.1713.8

106 824

25-Jun-2019

21:59

x86

Bigfunnel.ranking.dll

15.1.1713.8

86 144

25-Jun-2019

21:59

x86

Bigfunnel.syntheticdatalib.dll

15.1.1713.8

3 641 504

25-Jun-2019

21:59

x86

Bigfunnel.wordbreakers.dll

15.1.1713.8

53 608

25-Jun-2019

21:59

x86

Cafe_airfilter_dll

15.1.1713.8

49 760

25-Jun-2019

22:00

x64

Cafe_exppw_dll

15.1.1713.8

90 192

25-Jun-2019

22:00

x64

Cafe_owaauth_dll

15.1.1713.8

98 904

25-Jun-2019

22:00

x64

Calcalculation.ps1

Nie dotyczy

39 981

25-Jun-2019

21:59

Nie dotyczy

Checkdatabaseredundancy.ps1

Nie dotyczy

92 482

25-Jun-2019

22:01

Nie dotyczy

Chksgfiles.dll

15.1.1713.8

64 096

25-Jun-2019

21:59

x64

Citsconstants.ps1

Nie dotyczy

13 713

25-Jun-2019

22:01

Nie dotyczy

Citslibrary.ps1

Nie dotyczy

80 572

25-Jun-2019

22:01

Nie dotyczy

Citstypes.ps1

Nie dotyczy

12 372

25-Jun-2019

22:01

Nie dotyczy

Classificationengine_mce

15.1.1713.8

1 700 632

25-Jun-2019

21:59

Nie dotyczy

Clusmsg.dll

15.1.1713.8

141 096

25-Jun-2019

21:59

x64

Coconet.dll

15.1.1713.8

54 880

25-Jun-2019

21:59

x64

Collectovermetrics.ps1

Nie dotyczy

79 520

25-Jun-2019

22:00

Nie dotyczy

Collectreplicationmetrics.ps1

Nie dotyczy

39 746

25-Jun-2019

21:59

Nie dotyczy

Commonconnectfunctions.ps1

Nie dotyczy

27 803

25-Jun-2019

21:59

Nie dotyczy

Complianceauditservice.exe

15.1.1713.8

46 744

25-Jun-2019

21:59

x86

Configureadam.ps1

Nie dotyczy

20 692

25-Jun-2019

22:01

Nie dotyczy

Configurecaferesponseheaders.ps1

Nie dotyczy

18 236

25-Jun-2019

22:00

Nie dotyczy

Configurenetworkprotocolparameters.ps1

Nie dotyczy

17 698

25-Jun-2019

21:59

Nie dotyczy

Configuresmbipsec.ps1

Nie dotyczy

37 756

25-Jun-2019

22:01

Nie dotyczy

Configure_enterprisepartnerapplication.ps1

Nie dotyczy

20 211

25-Jun-2019

22:01

Nie dotyczy

Connectfunctions.ps1

Nie dotyczy

34 997

25-Jun-2019

21:59

Nie dotyczy

Connect_exchangeserver_help.xml

Nie dotyczy

28 532

25-Jun-2019

21:59

Nie dotyczy

Consoleinitialize.ps1

Nie dotyczy

22 116

25-Jun-2019

22:00

Nie dotyczy

Convertoabvdir.ps1

Nie dotyczy

17 981

25-Jun-2019

22:02

Nie dotyczy

Converttomessagelatency.ps1

Nie dotyczy

12 460

25-Jun-2019

22:02

Nie dotyczy

Convert_distributiongrouptounifiedgroup.ps1

Nie dotyczy

32 693

25-Jun-2019

22:02

Nie dotyczy

Create_publicfoldermailboxesformigration.ps1

Nie dotyczy

25 840

25-Jun-2019

22:02

Nie dotyczy

Cts.14.0.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

25-Jun-2019

19:37

Nie dotyczy

Cts.14.1.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

25-Jun-2019

19:37

Nie dotyczy

Cts.14.2.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

25-Jun-2019

19:37

Nie dotyczy

Cts.14.3.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

25-Jun-2019

19:37

Nie dotyczy

Cts.14.4.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

25-Jun-2019

19:37

Nie dotyczy

Cts.15.0.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

25-Jun-2019

19:37

Nie dotyczy

Cts.15.1.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

25-Jun-2019

19:37

Nie dotyczy

Cts.15.2.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

25-Jun-2019

19:37

Nie dotyczy

Cts.15.20.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

25-Jun-2019

19:37

Nie dotyczy

Cts.8.1.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

25-Jun-2019

19:37

Nie dotyczy

Cts.8.2.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

25-Jun-2019

19:37

Nie dotyczy

Cts.8.3.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

25-Jun-2019

19:37

Nie dotyczy

Cts_exsmime.dll

15.1.1713.8

387 680

25-Jun-2019

21:59

x64

Cts_microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1713.8

1 693 920

25-Jun-2019

21:59

x86

Cts_microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

25-Jun-2019

19:37

Nie dotyczy

Cts_policy.14.0.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1713.8

19 912

25-Jun-2019

21:58

x86

Cts_policy.14.1.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1713.8

19 936

25-Jun-2019

21:58

x86

Cts_policy.14.2.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1713.8

19 912

25-Jun-2019

21:58

x86

Cts_policy.14.3.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1713.8

19 912

25-Jun-2019

21:58

x86

Cts_policy.14.4.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1713.8

19 912

25-Jun-2019

21:58

x86

Cts_policy.15.0.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1713.8

19 704

25-Jun-2019

21:58

x86

Cts_policy.15.1.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1713.8

19 912

25-Jun-2019

21:58

x86

Cts_policy.15.2.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1713.8

19 912

25-Jun-2019

21:58

x86

Cts_policy.15.20.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1713.8

19 920

25-Jun-2019

21:58

x86

Cts_policy.8.0.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1713.8

19 912

25-Jun-2019

21:58

x86

Cts_policy.8.1.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1713.8

19 904

25-Jun-2019

21:58

x86

Cts_policy.8.2.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1713.8

19 696

25-Jun-2019

21:58

x86

Cts_policy.8.3.microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1713.8

19 936

25-Jun-2019

21:59

x86

Dagcommonlibrary.ps1

Nie dotyczy

58 102

25-Jun-2019

22:00

Nie dotyczy

Dependentassemblygenerator.exe

15.1.1713.8

29 584

25-Jun-2019

21:59

x86

Diaghelper.dll

15.1.1713.8

74 040

25-Jun-2019

22:01

x86

Diagnosticscriptcommonlibrary.ps1

Nie dotyczy

14 242

25-Jun-2019

22:01

Nie dotyczy

Disableinmemorytracing.ps1

Nie dotyczy

11 290

25-Jun-2019

22:01

Nie dotyczy

Disable_antimalwarescanning.ps1

Nie dotyczy

13 117

25-Jun-2019

22:02

Nie dotyczy

Disable_outsidein.ps1

Nie dotyczy

11 582

25-Jun-2019

22:02

Nie dotyczy

Disklockerapi.dll

Nie dotyczy

29 296

25-Jun-2019

21:59

x64

Dlmigrationmodule.psm1

Nie dotyczy

37 504

25-Jun-2019

22:01

Nie dotyczy

Dsaccessperf.dll

15.1.1713.8

53 056

25-Jun-2019

21:59

x64

Dscperf.dll

15.1.1713.8

39 512

25-Jun-2019

21:58

x64

Dup_cts_microsoft.exchange.data.common.dll

15.1.1713.8

1 693 920

25-Jun-2019

21:59

x86

Dup_ext_microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1713.8

608 496

25-Jun-2019

21:58

x86

Ecpperfcounters.xml

Nie dotyczy

29 596

25-Jun-2019

22:02

Nie dotyczy

Edgeextensibility_microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

507

25-Jun-2019

19:39

Nie dotyczy

Edgeextensibility_policy.8.0.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1713.8

19 704

25-Jun-2019

21:59

x86

Edgetransport.exe

15.1.1713.8

56 472

25-Jun-2019

21:59

x86

Eext.14.0.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

507

25-Jun-2019

19:39

Nie dotyczy

Eext.14.1.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

507

25-Jun-2019

19:39

Nie dotyczy

Eext.14.2.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

507

25-Jun-2019

19:39

Nie dotyczy

Eext.14.3.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

507

25-Jun-2019

19:39

Nie dotyczy

Eext.14.4.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

507

25-Jun-2019

19:39

Nie dotyczy

Eext.15.0.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

507

25-Jun-2019

19:39

Nie dotyczy

Eext.15.1.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

507

25-Jun-2019

19:39

Nie dotyczy

Eext.15.2.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

507

25-Jun-2019

19:39

Nie dotyczy

Eext.15.20.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

507

25-Jun-2019

19:39

Nie dotyczy

Eext.8.1.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

507

25-Jun-2019

19:39

Nie dotyczy

Eext.8.2.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

507

25-Jun-2019

19:39

Nie dotyczy

Eext.8.3.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

507

25-Jun-2019

19:39

Nie dotyczy

Eext_policy.14.0.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1713.8

19 928

25-Jun-2019

21:59

x86

Eext_policy.14.1.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1713.8

19 920

25-Jun-2019

21:59

x86

Eext_policy.14.2.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1713.8

19 712

25-Jun-2019

22:00

x86

Eext_policy.14.3.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1713.8

19 920

25-Jun-2019

21:59

x86

Eext_policy.14.4.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1713.8

19 712

25-Jun-2019

21:59

x86

Eext_policy.15.0.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1713.8

19 712

25-Jun-2019

21:59

x86

Eext_policy.15.1.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1713.8

19 928

25-Jun-2019

21:59

x86

Eext_policy.15.2.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1713.8

19 712

25-Jun-2019

21:59

x86

Eext_policy.15.20.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1713.8

20 440

25-Jun-2019

21:59

x86

Eext_policy.8.1.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1713.8

19 920

25-Jun-2019

21:59

x86

Eext_policy.8.2.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1713.8

19 920

25-Jun-2019

21:59

x86

Eext_policy.8.3.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1713.8

19 920

25-Jun-2019

21:59

x86

Enableinmemorytracing.ps1

Nie dotyczy

11 292

25-Jun-2019

22:01

Nie dotyczy

Enable_antimalwarescanning.ps1

Nie dotyczy

15 491

25-Jun-2019

22:02

Nie dotyczy

Enable_basicauthtooauthconverterhttpmodule.ps1

Nie dotyczy

16 516

25-Jun-2019

22:01

Nie dotyczy

Enable_crossforestconnector.ps1

Nie dotyczy

16 522

25-Jun-2019

22:02

Nie dotyczy

Enable_outlookcertificateauthentication.ps1

Nie dotyczy

20 844

25-Jun-2019

22:02

Nie dotyczy

Enable_outsidein.ps1

Nie dotyczy

11 575

25-Jun-2019

22:02

Nie dotyczy

Engineupdateserviceinterfaces.dll

15.1.1713.8

24 760

25-Jun-2019

22:01

x86

Escprint.dll

15.1.1713.8

27 232

25-Jun-2019

21:58

x64

Ese.dll

15.1.1713.8

3 702 568

25-Jun-2019

21:59

x64

Eseback2.dll

15.1.1713.8

332 088

25-Jun-2019

21:59

x64

Esebcli2.dll

15.1.1713.8

299 840

25-Jun-2019

21:59

x64

Eseperf.dll

15.1.1713.8

123 184

25-Jun-2019

21:58

x64

Eseutil.exe

15.1.1713.8

405 600

25-Jun-2019

21:59

x64

Esevss.dll

15.1.1713.8

51 528

25-Jun-2019

21:59

x64

Etweseproviderresources.dll

15.1.1713.8

89 248

25-Jun-2019

21:59

x64

Eventperf.dll

15.1.1713.8

66 656

25-Jun-2019

22:01

x64

Exchange.depthtwo.types.ps1xml

Nie dotyczy

37 748

25-Jun-2019

21:59

Nie dotyczy

Exchange.format.ps1xml

Nie dotyczy

646 251

25-Jun-2019

21:59

Nie dotyczy

Exchange.partial.types.ps1xml

Nie dotyczy

40 965

25-Jun-2019

21:59

Nie dotyczy

Exchange.ps1

Nie dotyczy

18 663

25-Jun-2019

21:59

Nie dotyczy

Exchange.support.format.ps1xml

Nie dotyczy

24 226

25-Jun-2019

21:59

Nie dotyczy

Exchange.types.ps1xml

Nie dotyczy

362 788

25-Jun-2019

21:59

Nie dotyczy

Exchangeudfcommon.dll

15.1.1713.8

128 856

25-Jun-2019

21:59

x86

Exchangeudfs.dll

15.1.1713.8

276 592

25-Jun-2019

21:59

x86

Exchmem.dll

15.1.1713.8

92 976

25-Jun-2019

21:58

x64

Exchsetupmsg.dll

15.1.1713.8

26 224

25-Jun-2019

22:00

x64

Exchucutil.ps1

Nie dotyczy

21 848

25-Jun-2019

22:02

Nie dotyczy

Exdbfailureitemapi.dll

Nie dotyczy

33 928

25-Jun-2019

21:59

x64

Exdbmsg.dll

15.1.1713.8

236 864

25-Jun-2019

21:59

x64

Exeventperfplugin.dll

15.1.1713.8

32 600

25-Jun-2019

22:01

x64

Exmime.dll

15.1.1713.8

372 008

25-Jun-2019

21:59

x64

Exportedgeconfig.ps1

Nie dotyczy

25 319

25-Jun-2019

22:01

Nie dotyczy

Export_mailpublicfoldersformigration.ps1

Nie dotyczy

16 486

25-Jun-2019

22:02

Nie dotyczy

Export_modernpublicfolderstatistics.ps1

Nie dotyczy

26 782

25-Jun-2019

22:02

Nie dotyczy

Export_outlookclassification.ps1

Nie dotyczy

12 286

25-Jun-2019

22:01

Nie dotyczy

Export_publicfolderstatistics.ps1

Nie dotyczy

21 053

25-Jun-2019

22:01

Nie dotyczy

Export_retentiontags.ps1

Nie dotyczy

14 972

25-Jun-2019

22:02

Nie dotyczy

Exppw.dll

15.1.1713.8

90 192

25-Jun-2019

22:00

x64

Exprfdll.dll

15.1.1713.8

33 608

25-Jun-2019

21:58

x64

Exrpc32.dll

15.1.1713.8

1 930 024

25-Jun-2019

21:59

x64

Exrw.dll

15.1.1713.8

34 896

25-Jun-2019

21:59

x64

Exsetdata.dll

15.1.1713.8

2 786 608

25-Jun-2019

21:59

x64

Exsetup.exe

15.1.1713.8

42 120

25-Jun-2019

22:00

x86

Exsetupui.exe

15.1.1713.8

200 328

25-Jun-2019

21:59

x86

Extrace.dll

15.1.1713.8

251 992

25-Jun-2019

21:58

x64

Ext_microsoft.exchange.data.transport.dll

15.1.1713.8

608 496

25-Jun-2019

21:58

x86

Exwatson.dll

15.1.1713.8

51 808

25-Jun-2019

21:58

x64

Fastioext.dll

15.1.1713.8

67 168

25-Jun-2019

21:59

x64

Fil003f3e638decbb27a97833ab2abe619f

Nie dotyczy

595 021

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil01bd9a9a2bcf149829d23070267be522

Nie dotyczy

1 848 758

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil01ff8cfb38c959ebc428189b22a59ed2

Nie dotyczy

1 363

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fil025106aedd253b03c4216c72104efc4f

Nie dotyczy

580 094

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil0305990a76e47242acbbef10dae8b809

Nie dotyczy

482 688

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil033f829997b75b89c6b779cf9624e156

Nie dotyczy

483 204

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil0414b19ba102aa247b2f220b1345eba9

Nie dotyczy

1 770 355

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil04f4d6dd8b3614663bab3d71c60265bb

Nie dotyczy

593 178

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil06923338965a77fab3e2d01d892ba343

Nie dotyczy

427 857

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil069464b42ea9e6940634afebf471a896

Nie dotyczy

86 372

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil06f84122c94c91a0458cad45c22cce20

Nie dotyczy

778 739

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil085eb8f8455739a14c3ba170e8e032e0

Nie dotyczy

1 639 805

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil08c1bdadb8ffdc616631f39df308d396

Nie dotyczy

91 657

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil08e8c29eab3904ace465aa23bd557bae

Nie dotyczy

80 602

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil098cd77950ecc93e59a6d478029be507

Nie dotyczy

653 201

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil09b484348ee87664dd4a9adb649dc74e

Nie dotyczy

619 404

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil0aff9b8e03ff8a9bb1517388f2c44d1a

Nie dotyczy

10 972

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fil0b7796d3b591874a4425e5796940ade1

Nie dotyczy

2 202 662

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil0bbc18ee23560a67e7d93679775bcef4

Nie dotyczy

482 685

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil0c9458b818a0ad4ac80a9342ef65f409

Nie dotyczy

1 629 547

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil0ce095b467ff2f426a34d92424f55073

Nie dotyczy

1 639 787

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil0dde39b37f8ed1d7e36271d14367b5cf

Nie dotyczy

2 214 734

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil0df73b9f729a1f941734875965032e01

Nie dotyczy

660 965

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil0e6c4430287b0f96af2b40e233035241

Nie dotyczy

776 700

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil0f6e4e15e9f9f0a6adc2918cbc2d98b6

Nie dotyczy

774 159

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil0fc50c05a6a4518f80c970924ee4e0d0

Nie dotyczy

18 995

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil11364618faea90d632e254088444fc52

Nie dotyczy

3 542

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fil114d08edc4b198c96e523c262a20f7fb

Nie dotyczy

2 195 605

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil11df4703a7638dc55469ae3f8c37d203

Nie dotyczy

24 605

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil121338e666219eb514227d70973b2661

Nie dotyczy

580 617

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil1219bedc32199fbc06378b4ca3a85ccc

Nie dotyczy

414 640

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil126397337d1c127a6e319b7e6eb732c3

Nie dotyczy

1 870

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fil12f236f0d48d4327c6f5bbb47fe044f4

Nie dotyczy

796 110

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil132f7d8b6e4ea72d85c1cfc059be8997

Nie dotyczy

2 134 480

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil1345119f8821bdb8913544874e184e2f

Nie dotyczy

9 036

25-Jun-2019

19:37

Nie dotyczy

Fil13464a6cff3e3a8f52d54b11123d1025

Nie dotyczy

597 025

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil143a7a5d4894478a85eefc89a6539fc8

Nie dotyczy

1 909 032

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil148815303a9aabc188cf691a4a5c4849

Nie dotyczy

1 762 861

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil158a599b4332729e2ce13d489267dd90

Nie dotyczy

593 184

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil1696980eba48067e2ae900f45faad78e

Nie dotyczy

1 614

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fil17c98d3480406dc43b110a446d8d7a04

Nie dotyczy

441 918

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil17dabf898da5842de67d62e3681258c2

Nie dotyczy

10 865

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fil18291d12ca0dd441ad72478059da0103

Nie dotyczy

165 617

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil183c6159a47490b0557f914d2a86d293

Nie dotyczy

776 700

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil186c0ec134339c907db904398bd98ca0

Nie dotyczy

2 276 885

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil186e258012e42e04569630007f96561a

Nie dotyczy

1 854 903

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil19183400565ab2ccc44ecaa477a5e3d1

Nie dotyczy

21 043

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil19f527f284a0bb584915f9994f4885c3

Nie dotyczy

648 707

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil1a24c4d1db7fd4b5e37f75534173feea

Nie dotyczy

649 120

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil1a8f4b0ce8d7a34ce5349588089c4ac1

Nie dotyczy

1 629 565

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil1a9540363a531e7fb18ffe600cffc3ce

Nie dotyczy

358 406

25-Jun-2019

19:40

Nie dotyczy

Fil1b02ca19569be65aad7e2a7b6101df22

Nie dotyczy

781 579

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil1b989ebabd9452a8b4273307ec396aa2

Nie dotyczy

546

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fil1bbf3e38efe960ca2113daaab481b364

Nie dotyczy

2 166

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fil1c1a336a16eb5cdc976df494224bbfa0

Nie dotyczy

31 344

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fil1c47fad671484bed52e0f292ab02f1e3

Nie dotyczy

580 094

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil1f361147450a4016ff812af96663dccd

Nie dotyczy

271 442

25-Jun-2019

19:37

Nie dotyczy

Fil1fcdf84737cf1f94b99109b5f7cd1ae0

Nie dotyczy

385 601

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil1fdc02752e36985d632fcc997789baba

Nie dotyczy

141 346

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil1fe796ef5e5df66905656aecfc302d18

Nie dotyczy

2 276 873

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil200cac8705f976e3fe74cc076f3947a7

Nie dotyczy

657 144

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil20b21accbd21f089b3550f27f163a4d5

Nie dotyczy

4 683 753

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil2153b45e0e3fe6625647505c29a7f779

Nie dotyczy

205 119

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil218aafeea630a444eb0368419b7cbac7

Nie dotyczy

1 629 565

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil21ba102511d92287e044aa69167c8c10

Nie dotyczy

444 798

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil220d95210c8697448312eee6628c815c

Nie dotyczy

303 658

25-Jun-2019

19:40

Nie dotyczy

Fil224232287fdb488232572ca4dfd87f0f

Nie dotyczy

651 888

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil2311b785816aa0ac23170402c88a1682

Nie dotyczy

4 479 085

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil23d106477de96d834e184d110595b964

Nie dotyczy

595 039

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil24e0da5a5ff26b23a2b9315600925f38

Nie dotyczy

448 119

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fil24ea63d85ff31ddc5c680ab78500ea9e

Nie dotyczy

267 457

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil265480aa7e9991bfd923444b1cb3dc25

Nie dotyczy

421 928

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil267f34a9484f5211831d5c5ce07b4a16

Nie dotyczy

2 073 453

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil26b7e26d7a543adf3330d31e5f35e1ed

Nie dotyczy

572 107

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil26cdce9e03cffe32b95d672f6b306ea4

Nie dotyczy

1 526 272

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil26d11851a541d0744fabd09bca573c96

Nie dotyczy

87 309

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil2774039ecdeffced9c88e609d908de99

Nie dotyczy

1 741 606

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil28345cb43c88b16cf2088b48d8211553

Nie dotyczy

651 497

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil291f62ade4ee7c22e493f5682e6fc23b

Nie dotyczy

417 561

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil29377ff2543c30503a0b1c68cde2e7b3

Nie dotyczy

52 096

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fil2941d5b2133abefc9c2a293adbb65e33

Nie dotyczy

79 253

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fil2a6b0663833d438eea50ffe81c51ec83

Nie dotyczy

649 150

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil2b73c8915dda5c7b4e044c6df0fffd57

Nie dotyczy

2 070 872

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil2b8922c46c8bc8890b39ab5dbcddfc42

Nie dotyczy

598 044

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil2cf5a31e239a45fabea48687373b547c

Nie dotyczy

652 606

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil2d568c397c23e707d613a6c5fe63b254

Nie dotyczy

4 433 682

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil2da31bae00b721d2af4db02bad1c5e91

Nie dotyczy

414 646

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil2df3cfc8d1414cf330ced2535c91ce8e

Nie dotyczy

2 051 388

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil2f8b187f66d1e60f5608ce04cbbc1f66

Nie dotyczy

40 186

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil2fe01e7cdd6df53abb157701b1c5d09d

Nie dotyczy

77 508

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil30e4de520a1fa32effee4c3d7eb51d8a

Nie dotyczy

444 828

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil316c23020bf5070d12fae3fda3d957ca

Nie dotyczy

593 184

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil32548953d4ee7971f00cb96bd0d8bd9a

Nie dotyczy

762 492

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil3595e91846c5c14bf4bc6acb8f5ce6a3

Nie dotyczy

427 781

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fil35d048eb07e0d70f16aeb528115fa577

Nie dotyczy

598 026

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil35e950c9a9def14ee7204b8f2ff41c91

Nie dotyczy

2 175 529

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil3649d1f45b3cecda1b78ea93fd3c1769

Nie dotyczy

415 368

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil3740d5c7afa7f796b8d7b720f4078ab2

Nie dotyczy

590 476

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil3804327ae3bca4c1a589eed2acaf0909

Nie dotyczy

1 205

25-Jun-2019

19:37

Nie dotyczy

Fil38eefa06adae8ad26a8402233e790a70

Nie dotyczy

428 793

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil39107bfb32d5efe679573cbc40d5312d

Nie dotyczy

483 201

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil397f0b1f1d7bd44d6e57e496decea2ec

Nie dotyczy

778 736

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil3a42ef50a1ae3edbb7a00bc22f3434e3

Nie dotyczy

36 915

11-Jun-2019

01:30

Nie dotyczy

Fil3a50e5f198bcce239c964dc4c5c7d45b

Nie dotyczy

40 087

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil3ab126057b34eee68c4fd4b127ff7aee

Nie dotyczy

778 712

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil3b23956a57ab5293826252ee5a85e241

Nie dotyczy

360 689

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil3bb447abee561f42a44c8d1103ffbb03

Nie dotyczy

1 741 633

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil3c82558addb944ebc547fbd008c94290

Nie dotyczy

441 765

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil3d33581a68c24c163d0821e28602fd42

Nie dotyczy

421 910

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil3d5b20b985ae134f3a573e2181821f20

Nie dotyczy

11 626

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil3e7cd5352ab27351d37dc5a0d70eb5da

Nie dotyczy

5 824

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fil3fb8ba1cba731af118e6911566535eb3

Nie dotyczy

2 211 664

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil410b1b4f3634f97bfa576f2b5482c376

Nie dotyczy

122 597

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil417f32cbf55fd13d347c741bb5a1ee82

Nie dotyczy

3 600 225

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil420fc59cceb0b501dc293f4667fabad6

Nie dotyczy

448 546

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil4278d1df336a84435b4ce9034fb1a172

Nie dotyczy

522

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fil42b1e1a5747cc9635217ff9ba524edb4

Nie dotyczy

784 235

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil4390ca2407563b9574fd9a19be889e8e

Nie dotyczy

427 863

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil444f381a4260e6ac130fe31bb4c82189

Nie dotyczy

6 356

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fil445e02f6e41b362a05fc59afa68d6056

Nie dotyczy

2 214 746

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil449a3b586a9163232e7d21b204dff9e2

Nie dotyczy

1 573

25-Jun-2019

19:37

Nie dotyczy

Fil45073fd8c0f1c27dac0c38ce47d31152

Nie dotyczy

2 214 752

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil46233812dcee5af00423b2fc332d0c5d

Nie dotyczy

649 144

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil4649530e47ccdde22b5b21e709f3330c

Nie dotyczy

622 229

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil465ce823219d231db6504716638365de

Nie dotyczy

4 309 752

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil46b6e7c2dc1da33061d07222cd4a850d

Nie dotyczy

31 666

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil47a3691ac8391d34cb40eb351963776b

Nie dotyczy

2 211 658

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil486cf0eb39c0f2be427dcc0d890f79e1

Nie dotyczy

428 775

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil48aebff705eba6fd716ee60df7d027c2

Nie dotyczy

580 611

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil49cc0769be48e83fb118effddac91177

Nie dotyczy

448 573

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil49d7105653273af0fd4889b9b170fc7f

Nie dotyczy

605 502

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil4aa30f91267dc1dffacc9bb3f9e43367

Nie dotyczy

1 253

25-Jun-2019

19:37

Nie dotyczy

Fil4aa50f2597f212e0223dfcbc3b73d4ef

Nie dotyczy

444 825

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil4b622a1d73e8a02febd3ad6f59e8b98c

Nie dotyczy

11 438

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fil4c9e10022cc865b8cb6e27ca21417789

Nie dotyczy

776 697

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil4cf838a6e906e5881070a6b054cc5082

Nie dotyczy

79 944

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil4cfb8205b058042575571bf50104f9a8

Nie dotyczy

651 885

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil4d0f14d8c2b6b77898bcc5954a8335d4

Nie dotyczy

9 556

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fil4d1b3a25d728a4d7a622d7f8c84aa0f2

Nie dotyczy

592 569

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil4dc291b6b3cb8938f910be3b1c6f494d

Nie dotyczy

415 368

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil4f247a1a921c7b34bbbd3a51ff430e6c

Nie dotyczy

53 169

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil4f3f4609ed3fac91faf0937a060da25b

Nie dotyczy

762 486

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil4f5f3754bfedcf980baab8af59eb0e23

Nie dotyczy

651 503

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil50b9f2b5061dbef696a84fae5fd27094

Nie dotyczy

591 913

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil5138c2724f3423eef92d4e14bbe11841

Nie dotyczy

487 635

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil51669bfbda26e56e3a43791df94c1e9c

Nie dotyczy

9 346

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil51f6006232ae50c8f869df031c31097c

Nie dotyczy

145 012

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil526aab1a7161716902f2f1f1f43b8eaa

Nie dotyczy

486 380

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil5303db2c1d8cff33a961fffe9bf5c663

Nie dotyczy

1 639 805

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil5387207480a1873bc7ed50c9eaed89c7

Nie dotyczy

649 147

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil54337210b89f5380a40a0904d6d860f8

Nie dotyczy

718

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fil543797a7fe515192c707405577b9dd44

Nie dotyczy

618 397

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil5507cea337a574b54def3ee8f9c1d77d

Nie dotyczy

651 503

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil550f2219a74513d28a5836e38118e318

Nie dotyczy

441 985

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil555284010c5ccc460335bbf24ba3886c

Nie dotyczy

4 586 074

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil558cb84302edfc96e553bcfce2b85286

Nie dotyczy

85 242

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil55b244da6d19df81da2925f42700950a

Nie dotyczy

13 806

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil55ce217251b77b97a46e914579fc4c64

Nie dotyczy

648 701

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil56b54a1ec4cd3899c4b057178b7d61e4

Nie dotyczy

5 339 995

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil571dacd517f8bcd1f69d5bcf9f158eeb

Nie dotyczy

591 919

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil579cf9be0194b0e19da15189c9f27e5b

Nie dotyczy

141 124

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil592eea51731fd99e752922fe57edcbbc

Nie dotyczy

1 740 339

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil59bd9c043eccc2e59a1ddf9b0e8edd08

Nie dotyczy

605 475

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil5a9e78a51a18d05bc36b5e8b822d43a8

Nie dotyczy

1 639 432

25-Jun-2019

19:37

Nie dotyczy

Fil5bf1fb1e47f74074813a9f6575f5ee8c

Nie dotyczy

769 978

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil5c7d10e5f1f9ada1e877c9aa087182a9

Nie dotyczy

1 639 432

25-Jun-2019

19:37

Nie dotyczy

Fil5ce7d17beea7e7b6cabcc3a128ee57af

Nie dotyczy

539 140

25-Jun-2019

19:40

Nie dotyczy

Fil5dd1ce86be788be167b23937cbd99850

Nie dotyczy

5 089 901

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil5e24cf9cfe7f5247707f876188cb9a3b

Nie dotyczy

592 569

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil6212b8caa9d2d293264b36d5a663ff47

Nie dotyczy

2 183 793

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil62a98ea00deb92f5dd7d73651c7384bd

Nie dotyczy

115 679

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil64dd0c27769e484c139e2503ec3eef51

Nie dotyczy

162 600

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fil6569a92c80a1e14949e4282ae2cc699c

Nie dotyczy

1 639 432

25-Jun-2019

19:37

Nie dotyczy

Fil661e828db3f3d9ff3ca103642e9f4688

Nie dotyczy

585 353

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil6667ab270c8dd68f15340c61f432f23e

Nie dotyczy

417 543

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil667186dd53b1e92e573ae31ae0fed5ef

Nie dotyczy

483 207

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil668547357d3138dba1ab72fc3975e43b

Nie dotyczy

122 528

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fil6799a286782653a9488ea081004b7121

Nie dotyczy

476 063

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fil67f055ad4e506e333f9e5d55e92dad13

Nie dotyczy

235 249

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil680af791cbe13fe07ea2a081245b49e4

Nie dotyczy

182 778

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil6857c6a202a3ca63cb0ed82422291246

Nie dotyczy

271 610

25-Jun-2019

19:37

Nie dotyczy

Fil69318c941a4efc8c13e86baa17565064

Nie dotyczy

591 919

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil6a01daba551306a1e55f0bf6894f4d9f

Nie dotyczy

648 677

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil6a86e8ca3a9c47de366f97e3654d537c

Nie dotyczy

37 415

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil6ac46ba5d25e68fc9a88acd132dd4193

Nie dotyczy

427 863

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil6b74c83f86f6ee3a47f14fd78f19020f

Nie dotyczy

311 310

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fil6cc76d458d5ded6657827b927d5ac54d

Nie dotyczy

444 828

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil6ceb13f2093130f32b8f29a037554ff8

Nie dotyczy

482 658

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil6d0e13a7457073debae788d262123368

Nie dotyczy

2 211 664

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil6d483b7d7b63fcae3767569faa94f8a7

Nie dotyczy

1 762 834

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil6dc8bd3907b4708a423faa934fe9d23b

Nie dotyczy

769 981

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil6fb5d4fed9b72fdff3ba147491dbc191

Nie dotyczy

2 276 891

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil6fc30ced2f62f34fb2d1a75bb5dfb3d1

Nie dotyczy

441 958

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil701f296ec2e7aa141b557c62e6b042c4

Nie dotyczy

784 205

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil709aad193f670cfde9637e0eb6fae65b

Nie dotyczy

579 285

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil70f2715877d742e49729f21af7798353

Nie dotyczy

31 772

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil7189adae9ca485f37c0c74269ff71aca

Nie dotyczy

11 416

25-Jun-2019

19:37

Nie dotyczy

Fil72f0d0f6cfb73da60e82a1b7985d7176

Nie dotyczy

769 951

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil72ff4be8d9d0e8929225b830863639fb

Nie dotyczy

2 108 601

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil7332c61fe6101e9bae82c487d99082df

Nie dotyczy

500

25-Jun-2019

19:37

Nie dotyczy

Fil7356e31de17fca266642694dee34fa62

Nie dotyczy

461 764

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil73f4c73d36c0f9975a67d9185454c34e

Nie dotyczy

762 492

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil742e87b4e9ee7352403882928d9d0c1e

Nie dotyczy

622 256

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil7475d07dac3d8168d2312941dd8a6e43

Nie dotyczy

583 481

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil747f175e0ea0a5edbb50d3c614e109f9

Nie dotyczy

2 206 547

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil747f786f6ac25de84fedd8c2d62538cd

Nie dotyczy

347 489

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil74818e33f3b52b3c152cae916792f7dc

Nie dotyczy

2 134 498

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil74bb61c1b060f3870169e2f95e1f6bf0

Nie dotyczy

88 015

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil751a40c4ac6cd5b9589e223fda518eed

Nie dotyczy

776 682

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil765d88b1c70c2babfe2b6b6be4edf472

Nie dotyczy

774 942

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil7663eb8296c2234444667c5791ed7401

Nie dotyczy

1 639 805

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil766b71a304c653f29d613f4f720e7c09

Nie dotyczy

651 858

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil76d1ebdaf3d6ea3636173c8beb44ff45

Nie dotyczy

165 530

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil7700cf10ad703df7c8918a0563a5e129

Nie dotyczy

103 226

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fil771647124679d7536f587a56c875b515

Nie dotyczy

2 092 719

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil780df069c247b8094634ab0404623781

Nie dotyczy

2 817

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fil78f081dbcfe6baea393223804fe40f7c

Nie dotyczy

591 047

25-Jun-2019

19:40

Nie dotyczy

Fil79ff54b626ec6e8bb4ae1d1a51014571

Nie dotyczy

651 473

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil7b3840444ad131760c954da71a3e9ade

Nie dotyczy

403 057

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil7b39ee7183c2f03b03953ee57d4b1b78

Nie dotyczy

424 643

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil7c0bfc74cbabf082d3083e0027320752

Nie dotyczy

9 641

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fil7c1f0e2eb9a6b6cd26cb0287370475da

Nie dotyczy

424 637

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil7c59f3a1aa35aa7fdaeb931760ff39d8

Nie dotyczy

581 333

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil7cb5657e2c1b9fdddeebe63782a4f7fc

Nie dotyczy

2 214 752

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil7d27aae1f29c8cca57513950bf8a6624

Nie dotyczy

429 945

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil7d70c9a77b929fca7ec95381251c56f1

Nie dotyczy

8 464

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fil7d9efff8bd395319c446d17ffc725dbe

Nie dotyczy

235 078

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil7dc9d2a086e3acc3e979acf312abcc7f

Nie dotyczy

784 235

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil7e0c2824bb8383f1a33ffca46aaf057d

Nie dotyczy

328 567

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil7e0e7a1091b0ac807533663e5e298d3a

Nie dotyczy

427 863

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil7e5f4987cde034907651d5ba399b6065

Nie dotyczy

2 134 498

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil7e9a1000f6b6b5b489c8a363272c2576

Nie dotyczy

769 981

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil7ea1d5115ecdd07cf5699ea33b4ac705

Nie dotyczy

432 694

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil806c20c9b1702e4d4db893128b64866b

Nie dotyczy

408 190

25-Jun-2019

19:37

Nie dotyczy

Fil80d362bf83ef478a320f6ede25bffcaa

Nie dotyczy

1 878 433

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil8109a65db719c1be16871c9b2fa1e8af

Nie dotyczy

400 602

25-Jun-2019

19:40

Nie dotyczy

Fil819cef16705be45debd0be4d68755dbb

Nie dotyczy

42 892

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fil819e4ee2c73b6dac7c9b217a2edccf64

Nie dotyczy

7 805

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fil832eb962b387b4e7631ffa4158cb28cc

Nie dotyczy

12 106

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fil83fb23cd323ede649c6830059d4b3d4a

Nie dotyczy

2 276 891

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil84ed6bef4efb7a0b6fecef874479277c

Nie dotyczy

1 563 928

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil858a1feea4386f5e9d3fe13218cbb93c

Nie dotyczy

590 476

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil85dfb9f6479e03f58227f5181f87186b

Nie dotyczy

482 682

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil85f0e120fd328973105e74a431c2797f

Nie dotyczy

619 377

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil86db05205f4dc272b1e4b78c3f045377

Nie dotyczy

581 339

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil872165e3b52114be6daed04f3586ad6e

Nie dotyczy

444 822

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil8839be9a24e689bf5f5cf800a7bb9f82

Nie dotyczy

53 292

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil8863143ea7cd93a5f197c9fff13686bf

Nie dotyczy

648 707

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil88bc605c08b63d56ed8f3cb257dc1ef5

Nie dotyczy

115 553

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil896744ef43b32ef1682cfab7d0b81844

Nie dotyczy

581 339

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil8a8c76f225c7205db1000e8864c10038

Nie dotyczy

1 639 432

25-Jun-2019

19:37

Nie dotyczy

Fil8a8ccb7d908582145a6ab75b33c795e9

Nie dotyczy

83 707

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fil8b153dea503da810e5e578642a5c28fe

Nie dotyczy

2 380

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fil8b95094eff3379affced1e658e1ddb76

Nie dotyczy

776 700

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil8be38b42a37099cbd165ea7faa6f6471

Nie dotyczy

136 166

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil8c10f19767e15e5a789e44382ea3e3aa

Nie dotyczy

1 639 799

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil8cd999415d36ba78a3ac16a080c47458

Nie dotyczy

778 742

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil8cf3ec7f5bcc3332e33c152bf3d5e6aa

Nie dotyczy

580 617

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil8d0b0a12495228fe055fec6dd67c627c

Nie dotyczy

318 743

25-Jun-2019

19:40

Nie dotyczy

Fil8dc3b8e19a7e2e60f48bf22687139503

Nie dotyczy

4 280

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fil8e7bd71dbe9af3f99931e393b61348a0

Nie dotyczy

2 175 529

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil8e9637e486491d4df1ea670c5b33eb16

Nie dotyczy

4 542

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fil8f0daa6fb68dfd3b72f7a7e71021412c

Nie dotyczy

2 211 664

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil8f5f5fd37a7c764a35f53fe4042ee02e

Nie dotyczy

452 269

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil8fb552ad882ed8b31e0100d52f3b9a15

Nie dotyczy

590 702

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil8fecfc92757f0eac0aa0c1e69de4e405

Nie dotyczy

6 196

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fil90dd8e0c9e53cfb622bbea651ff7403b

Nie dotyczy

8 010

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fil90fe4cb9d19d5c15a65635da5dca5457

Nie dotyczy

616 895

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil9141167468612be7f7ce04061b4ba430

Nie dotyczy

203 331

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fil918c00917ec8a261d575ffd7a553f75d

Nie dotyczy

770 987

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil9193789fad6d7509a05bf41c0fbee500

Nie dotyczy

55 025

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil922f0dc015ce910e694c684667216edf

Nie dotyczy

183 780

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fil92993385726b3ae48bda5cee7db31302

Nie dotyczy

771 005

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil929cf35b77d4d149aac86a840d4a5731

Nie dotyczy

487 617

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil939d191e02468bea28e3b99f98a187a2

Nie dotyczy

13 847

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil93c04372b95c7a7015fac699c29ec99c

Nie dotyczy

572 089

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil940e712051161080b9952289f24fd09e

Nie dotyczy

80 610

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil9412ca7cc3a1854c09de9158f5dfe509

Nie dotyczy

111 627

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil944339ce4df48ab1cc86cb30a0d86cd0

Nie dotyczy

266 765

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil9455f870a3366e22edbffa334d20fba2

Nie dotyczy

136 301

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil95558f8e296d456b3fae55d450f72f4b

Nie dotyczy

2 206 541

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil9574bd4987a954e6ffb0039646daad6d

Nie dotyczy

63 734

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil969cef7f118d3f325203fd0cb688b9ec

Nie dotyczy

653 219

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil97913e630ff02079ce9889505a517ec0

Nie dotyczy

1 639 432

25-Jun-2019

19:37

Nie dotyczy

Fil97c9bd214878962cb1bc49ac18ff1c17

Nie dotyczy

590 729

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil97efecff184a2e3793f0ad2e9551f3c8

Nie dotyczy

583 463

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil982459b1df3b11b9526c1dd278814ca7

Nie dotyczy

73 487

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil98647a2ac766507b9ea24b37fe05ec0c

Nie dotyczy

476 063

25-Jun-2019

19:37

Nie dotyczy

Fil98ef484ce7150b406e3016cd9924d142

Nie dotyczy

8 750

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fil992eacb7b5d185a74d7ba9086aab7092

Nie dotyczy

482 688

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil99586b80e37b51413e4f268ac7eb3038

Nie dotyczy

776 670

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil99c16dc2ad51dbf4baa9da0400b87dd8

Nie dotyczy

1 621

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fil9a8dda1b4b2a46a71da4156eff04ef0c

Nie dotyczy

483 177

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil9a9876bb71c9f08ed481d9a063cfd223

Nie dotyczy

597 007

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil9aa8b504493ac2e37cb8a02f4e8f0447

Nie dotyczy

55 900

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil9ae12120447a92c0bf4e6abba0383531

Nie dotyczy

386 959

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil9bc19d53264a55a58e5f699c80356bb2

Nie dotyczy

1 879

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fil9bf5162aba955f2ac9c09630e13c2343

Nie dotyczy

597 034

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil9c13bf2a65fa1ba4b51320993d930b42

Nie dotyczy

651 882

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil9c4860c3b03f3a9bef5cc1f313ea8e53

Nie dotyczy

32 666

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil9dcd6acf40988f816fc7f7ecf6518ef3

Nie dotyczy

322

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fil9de6d2597c6f6361b46b2484f1e1f944

Nie dotyczy

2 865

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fil9ea1491fc4877fc7fa9727e7088af186

Nie dotyczy

538

25-Jun-2019

19:37

Nie dotyczy

Fil9f3b34ab6ab9e0a3143edd2503c0b3b8

Nie dotyczy

450 166

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil9f4284e0215cbdae891d294e643e730b

Nie dotyczy

2 134 498

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fil9fa0dc903c37785224f56eca7837082d

Nie dotyczy

77 350

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fila01f580c1e66e558299fea12538b62a6

Nie dotyczy

63 789

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fila11ab2d4b1d212a6920a342ec47d77ea

Nie dotyczy

580 094

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fila2619faa2f7b01e34e9435fbc255d6cb

Nie dotyczy

455 455

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fila2835288607eba443fcee5c44c08c7c5

Nie dotyczy

1 192 162

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fila29b3c7b507baa28757bd329b5945f5b

Nie dotyczy

12 759

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fila307ee345f2630d7c86526fb38b35678

Nie dotyczy

10 682

25-Jun-2019

19:37

Nie dotyczy

Fila37cd990d3fdd6bcb500a43ed3e6a40c

Nie dotyczy

376 927

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fila6008a7e609178cd856b538dc91bb3c7

Nie dotyczy

651 500

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fila656c1681aab21cd03bb600dbae937d9

Nie dotyczy

241 740

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fila67a9a980ba7a2b0e946fc8cf2a68f31

Nie dotyczy

91 369

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fila6b28e9162b507ea5bd49bf43058d691

Nie dotyczy

2 108 628

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fila6bf78c7d90cf34fdc0ed308428e83c8

Nie dotyczy

784 235

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fila6ce1054737ed5ba91bc43519f8f6d9f

Nie dotyczy

268 509

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fila81c35a6dd987af9a5c4f42ebe408e30

Nie dotyczy

36 915

11-Jun-2019

01:30

Nie dotyczy

Fila89efdc373b3d1637799a57aa4f8e5ea

Nie dotyczy

655 875

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fila97772350fc39891fab8d91a68c5ad4b

Nie dotyczy

24 546

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filaa32a3caa36fab220feefa319402f213

Nie dotyczy

2 214 752

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filaa49badb2892075a28d58d06560f8da2

Nie dotyczy

779 766

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filaa4c582d1dc047d45bf295db57736aa9

Nie dotyczy

596 682

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filaab2607d5551cf1fda2ff4820f3b53a7

Nie dotyczy

657 162

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filabb2adbf3896c714c0c6c271e98448ab

Nie dotyczy

452 296

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filac0197e458857904a862e428c6e8ac20

Nie dotyczy

80 079

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filace1dc6888380f94199edd8b3d3a93c2

Nie dotyczy

956 568

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filadc6544d2529813344a7dd7f05891940

Nie dotyczy

361 054

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filae066dd531e59918ba4532a9c72e86ba

Nie dotyczy

775 985

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filae28aeed23ccb4b9b80accc2d43175b5

Nie dotyczy

648 704

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filae2d07e7d52b8e168b5913537f078e22

Nie dotyczy

4 257 087

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filae739cefbba41818b4c08a0993725f99

Nie dotyczy

55 801

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filae7a39b8c4fa9721b81b2d9bc9af4565

Nie dotyczy

776 042

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filaef4c50078524db98ac327540c9994da

Nie dotyczy

580 088

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filaf95a16f43ec886986e6204599e83e01

Nie dotyczy

19 075

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filb0157ff5be6df7e928e24a518dd1a80b

Nie dotyczy

73 126

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filb03d8a88477bedbaae39583b1d1283af

Nie dotyczy

441 792

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filb17f496f9d880a684b5c13f6b02d7203

Nie dotyczy

778 742

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filb20b3cc21a25081a4bca14731ed24d46

Nie dotyczy

10 578

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Filb2410bdf4162c149811498e96d1292ca

Nie dotyczy

1 519 176

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filb2b64740dc0b5c0a32e8a11599363209

Nie dotyczy

2 092 692

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filb35db2e3b7a0078ce060da6495a4c8b2

Nie dotyczy

3 446

25-Jun-2019

19:37

Nie dotyczy

Filb41f9fadaedc8747b9ec9c09fd02593a

Nie dotyczy

784 217

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filb4d6e5c45378826d5df3e0e94fa48db9

Nie dotyczy

483 207

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filb7da3abbf36ea994c1a18dd8521ad395

Nie dotyczy

139 765

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filb8a030548dba78c9b64b6a65f64dc4e0

Nie dotyczy

1 054

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Filb8cc63b525b6602f4f0dd7f38bb09843

Nie dotyczy

954 881

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filb912bf1e6297e438aecc59f0f230d012

Nie dotyczy

774 891

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filb93a1ef953b36d5cf9435c9dd1c5a617

Nie dotyczy

429 927

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filb9b5831cacaa835e170ad67979a78ef3

Nie dotyczy

2 211 664

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filbac509fa0e072d1cea52129ba1408636

Nie dotyczy

6 420

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Filbc46716a16c0d2a83a8c4a8c51c02684

Nie dotyczy

306 590

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filbc9e97299a20531a96f6da03c8c3484b

Nie dotyczy

2 214 752

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filbde536f62393d62dc84eaeefd261de9c

Nie dotyczy

651 888

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filbeb9894753111198a8eb929434ae5335

Nie dotyczy

119 708

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Filbf39638af62a201c0330d0f40fb654ea

Nie dotyczy

2 060 590

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filbfcba1042957f3efcaca7cca8e2d96ba

Nie dotyczy

581 339

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filc099e2a3f3915d650a3439bca3619b7d

Nie dotyczy

2 174 086

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filc0e23e183a853109e22bc0c02aa860f9

Nie dotyczy

783 685

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filc1183c401a3fba926124ccc16f50bd94

Nie dotyczy

2 383 675

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filc1a985331aa18ab2429398b092496941

Nie dotyczy

784 232

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filc216da190bf61772dda062202e8981da

Nie dotyczy

295 827

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filc284cfe4a26bf666e9ebb99a4f7b887f

Nie dotyczy

415 368

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filc32556083574b9dbebc8cfbe6ea85843

Nie dotyczy

1 620

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Filc3c1d2824a0f0fc6eb12c79835515933

Nie dotyczy

784 229

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filc4e20aa5ebddc880b8d03e9d37934ff9

Nie dotyczy

1 435

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Filc5b87fa74043774fe615099777e1036e

Nie dotyczy

117 875

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filc5c55afa5d74d23f6b65f3216e37d317

Nie dotyczy

787

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Filc616f3f50cd0e1a0653c4a57f3c30c9a

Nie dotyczy

441 945

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filc619b3eb3471c3e17f4e83ad050ccdb9

Nie dotyczy

1 639 805

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filc61af3415dc5bb0803065f3b67a288f9

Nie dotyczy

270 891

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Filc6501f2b58553161ad6b565cb104287c

Nie dotyczy

50 871

25-Jun-2019

19:37

Nie dotyczy

Filc713e20b74a5ea547aa6e7e1da788511

Nie dotyczy

414 646

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filc73cdd8596890564548ef78693c7cc9e

Nie dotyczy

593 184

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filc76ee0989333a46f140c5787e914c80f

Nie dotyczy

6 376

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Filc7b52d5eb4095aa7081aa5206f6a8d4b

Nie dotyczy

774 044

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filc8642d4a354ca62350c28a435a393a36

Nie dotyczy

403 746

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filc86fe3670d6f7b074a5b51cf0a3c24a8

Nie dotyczy

449 923

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filc92cf2bf29bed21bd5555163330a3d07

Nie dotyczy

652 624

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filca15f1fe114cda34aa4b7b0fe9345563

Nie dotyczy

174 522

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filca72ef0fd6b47965a522fff85ea56e89

Nie dotyczy

2 175 523

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filcac831e2b5ed4fdefae3eb65af9b227d

Nie dotyczy

73 309

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filcae09b5ef49c6759a1e63a83a1b9e944

Nie dotyczy

144 709

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filcb6425ec29b501befbe9bd67c576d5a9

Nie dotyczy

2 276 891

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filcbb393d6aeaecf5536b687ee14dae165

Nie dotyczy

2 211 646

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filcc0d4ad6e24a199dd8548c14eecc0c2f

Nie dotyczy

461 746

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filcc478d2a8346db20c4e2dc36f3400628

Nie dotyczy

778 742

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filcc721cc9dd7ee55eb0e0698f712731d7

Nie dotyczy

649 150

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filcc7a7573e196764e794140b801c2d412

Nie dotyczy

579 285

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filcd207914251517406ac67aa1abb59b58

Nie dotyczy

591 919

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filcd41f34c08519a4ff483a940ebe3155e

Nie dotyczy

1 718 328

25-Jun-2019

19:40

Nie dotyczy

Filcdba4842db8e3c25cd246eedf5d63393

Nie dotyczy

762 462

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filcdeac64cfa7ce1eea739f76527cabe27

Nie dotyczy

424 961

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Filcdfa6ad37c078949b65c0524c4f51a2b

Nie dotyczy

2 206 547

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filce2bff1d7f41bf0faf8b0e22b66329c3

Nie dotyczy

592 569

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filcf7c41b9e7852b4f7103fbc69b9a6370

Nie dotyczy

784 235

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fild029ab23cd8743eca9033d617dfc91f0

Nie dotyczy

3 694

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fild132f200a1101a32ad04ee8fa9637de0

Nie dotyczy

2 175 529

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fild17a3f7e7961b031c3be25627225b561

Nie dotyczy

579 279

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fild1988efde3c9c683a2d9f1e111bbb3bc

Nie dotyczy

87 420

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fild1adbc8d19e9dfc5e3420e1d212d322f

Nie dotyczy

592 563

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fild26cd6b13cfe2ec2a16703819da6d043

Nie dotyczy

1 639 432

25-Jun-2019

19:37

Nie dotyczy

Fild26ed6057440090345f3fc85cb6cd48d

Nie dotyczy

86 519

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fild461695bfff0e19c71cc7858750fec9a

Nie dotyczy

3 462

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fild470a9b4bb0b74bc29bf6867d15b908a

Nie dotyczy

5 141 007

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fild5ff175395c143be31a007a3369cd381

Nie dotyczy

486 362

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fild6202610e727420d2c9841363626fd5e

Nie dotyczy

2 073 426

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fild647f99276af4df726e381dbcda01276

Nie dotyczy

579 285

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fild6e5041f3060eb8f6389a67c364bb7e1

Nie dotyczy

2 206 547

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fild7384a33403c22c434420a4b26881a6f

Nie dotyczy

1 536

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fild76d2d3973129e35c7096a138b974f78

Nie dotyczy

55 082

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fild7af112e18b7768dab1349d1dbcd3661

Nie dotyczy

2 206 547

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fild8107a8a9ab70f8fc94d165a3d8b2181

Nie dotyczy

1 629 559

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fild8eef5c64bd7407592ffb5b52c936fc5

Nie dotyczy

241 278

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fild9182a4039af34ca2c0a3b9e706f8d03

Nie dotyczy

2 070 845

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fild9af1b75a403854d7d77ce26558cba9e

Nie dotyczy

414 646

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filda09660a54a36527d576bc1d1aeda7f5

Nie dotyczy

73 670

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fildabdb8668c14f5eda9443b5e23cb9943

Nie dotyczy

763 498

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fildb1011cd10d6450ca9bea73618ac15dc

Nie dotyczy

6 103

25-Jun-2019

19:37

Nie dotyczy

Fildb918a66f1b1b2ebf73332ac4c953d4d

Nie dotyczy

1 740 312

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fildc34454cda4198fdac8178313baa14de

Nie dotyczy

2 175 511

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fildd0e8917eb1dc5fb8e5db62078fbf6c5

Nie dotyczy

762 492

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Fildd3105cc4596f036cdff69834794394d

Nie dotyczy

767 729

25-Jun-2019

19:41

Nie dotyczy

Filddf1398ea08c21cf968685f7ec6a87a2

Nie dotyczy

204 856

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

Fildeb1eb5e06fd4f9ea01b736f7c5d3489

Nie dotyczy

8 336

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

File04dd978900b1ba3280402901fe66045

Nie dotyczy

2 963

25-Jun-2019

19:36

Nie dotyczy

File0575f24f396345b3b8b5884462adb2d

Nie dotyczy

769 975