Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten pakiet zbiorczy aktualizacji jest aktualizacja zabezpieczeń. Ta aktualizacja zabezpieczeń usuwa luki w zabezpieczeniach programu Microsoft Exchange. Aby dowiedzieć się więcej na temat tych luk w zabezpieczeniach, zobacz następujące znanych luk i zagrożeń CVE:

Znane problemy w tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Podczas próby ręcznie zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, klikając dwukrotnie plik aktualizacji (msp), aby go uruchomić w trybie"Normalny" (to znaczy, nie jako administrator), niektóre pliki nie są poprawnie aktualizowane.

  Gdy ten problem wystąpi, nie otrzymasz komunikat o błędzie lub wskazanie, że aktualizacja zabezpieczeń nie został poprawnie zainstalowany. Jednak program Outlook Web Access (OWA) i Panelu sterowania programu Exchange (ECP) mogą przestać działać. Ten problem występuje na serwerach, które używają Kontrola konta użytkownika (UAC). Ten problem występuje, ponieważ aktualizacja zabezpieczeń nie spowodował zatrzymania poprawnie niektórych usług związanych z programem Exchange.

  Aby uniknąć tego problemu, wykonaj następujące kroki, aby ręcznie zainstalować aktualizację zabezpieczeń:

  1. Wybierz opcję Uruchomi wpisz polecenie cmd.

  2. W wynikach kliknij prawym przyciskiem myszy Wiersz polecenia, a następnie wybierz polecenie Uruchom jako administrator.

  3. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika , sprawdź, czy domyślna akcja jest akcja, a następnie wybierz opcję Kontynuuj.

  4. Wpisz pełną ścieżkę pliku msp, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Ten problem występuje po zainstalowaniu aktualizacji z witryny Microsoft Update.

 • Usługi programu Exchange może pozostać w stanie wyłączonym po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń. Warunek ten nie wskazuje, że aktualizacja nie jest poprawnie zainstalowany. Ten stan może wystąpić, jeśli usługa skryptów formantu problem podczas próby powrócić do stanu Zwykły usługi programu Exchange. Aby rozwiązać ten problem, za pomocą Menedżera usług do przywrócenia typu uruchomienia na Automatyczny, a następnie uruchom ręcznie powiązane usługi programu Exchange. Aby uniknąć tego problemu, należy uruchomić aktualizację zabezpieczeń w wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu Otwórz wiersz polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień zobacz uruchomić wiersz polecenia jako Administrator.

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Metoda 1: Witryna Microsoft Update

Ta aktualizacja jest dostępna za pośrednictwem witryny Windows Update. Po włączeniu funkcji automatycznego aktualizowania, ta aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu włączania funkcji automatycznego aktualizowania ZobaczUsługi Windows Update: często zadawane pytania dotyczące.

Metoda 2: Katalog Microsoft Update

Aby uzyskać pakiet autonomiczny tej aktualizacji, przejdź do witryny Wykazu usługi Microsoft Update .

Metoda 3: Microsoft Download Center

Można uzyskać autonomiczny pakiet aktualizacji za pośrednictwem Microsoft Download Center.

Więcej informacji

Informacje dotyczące wdrażania aktualizacji zabezpieczeń

Aby uzyskać informacje na temat wdrażania o tej aktualizacji, zobacz informacje dotyczące wdrażania aktualizacji zabezpieczeń: 11 czerwca 2019.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje następującą dotychczas wydaną aktualizację:

Informacje dotyczące pliku

Informacje hash plików

Nazwa aktualizacji

Nazwa pliku

Skrót SHA1

Skrót SHA256

Exchange Server 2019

Exchange2019-KB4503027-x64-en.msp

5AF0E541F7787854CE72B1F3783A76D45E5EDD0F

3F797EF9EDF58D882EDD32C527A13061C5A42EFA77AB69863CB0BFAB170F8A30

Exchange Server 2019 Zbiorcza aktualizacja 1

Exchange2019-KB4503027-x64-en.msp

03FEA621A62DFFBDA4CF4609A173044B9447B3E0

8DA169BC0E873C9E6D03D1F12543FAECF667688244B0506146EF6216FF0AA9DF

Exchange Server 2016 Zbiorcza aktualizacja 11

Exchange2016-KB4503027-x64-en.msp

7686424D902BD38A6B8EBCF3A2FC340C5D1E0C81

6F9185F529A2F6BBBDA52305EEF41E1ADDFFA0C9978002FBB72AE0944785E41D

Exchange Server 2016 aktualizacji zbiorczej 12

Exchange2016-KB4503027-x64-en.msp

CE678881F36A3A0ED098F7B0DD2FA78382687FAF

15CD8D10ECDFE300ADADD6E0D45E9F99B5F8C651DA6ECCFD40F33FCC42ED8B71

Informacje o plikach programu Exchange server

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego plikom zmiany czasu (DST). Dodatkowo daty mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Activemonitoringeventmsg.dll

15.2.221.17

77,960

19-May-2019

19:57

x64

Activemonitoringexecutionlibrary.ps1

nie dotyczy

27,394

19-May-2019

19:59

nie dotyczy

Adduserstopfrecursive.ps1

nie dotyczy

12,853

19-May-2019

19:58

nie dotyczy

Ademodule.dll

15.2.221.17

113,224

19-May-2019

19:57

x64

Airfilter.dll

15.2.221.17

49,736

19-May-2019

19:57

x64

Ajaxcontroltoolkit.dll

15.2.221.17

99,648

19-May-2019

19:57

x86

Antispamcommon.ps1

nie dotyczy

11,389

19-May-2019

19:58

nie dotyczy

Asdat.msi

nie dotyczy

5,087,232

19-May-2019

19:57

nie dotyczy

Asentirs.msi

nie dotyczy

77,824

19-May-2019

19:57

nie dotyczy

Asentsig.msi

nie dotyczy

73728

19-May-2019

19:57

nie dotyczy

Bigfunnel.bondtypes.dll

15.2.221.17

52,336

19-May-2019

20:00

x86

Bigfunnel.common.dll

15.2.221.17

73,528

19-May-2019

19:59

x86

Bigfunnel.configuration.dll

15.2.221.17

125,272

19-May-2019

19:59

x86

Bigfunnel.entropy.dll

15.2.221.17

51,304

19-May-2019

19:58

x86

Bigfunnel.filter.dll

15.2.221.17

61,240

19-May-2019

20:00

x86

Bigfunnel.indexstream.dll

15.2.221.17

76,112

19-May-2019

20:00

x86

Bigfunnel.neuraltree.dll

nie dotyczy

701,048

19-May-2019

19:59

x64

Bigfunnel.neuraltreeranking.dll

15.2.221.17

26,984

19-May-2019

19:59

x86

Bigfunnel.poi.dll

15.2.221.17

252,000

19-May-2019

20:00

x86

Bigfunnel.postinglist.dll

15.2.221.17

196,216

19-May-2019

19:59

x86

Bigfunnel.query.dll

15.2.221.17

108,128

19-May-2019

20:00

x86

Bigfunnel.ranking.dll

15.2.221.17

116,328

19-May-2019

19:58

x86

Bigfunnel.syntheticdatalib.dll

15.2.221.17

3,641,488

19-May-2019

20:00

x86

Bigfunnel.tracing.dll

15.2.221.17

49,768

19-May-2019

19:59

x86

Bigfunnel.wordbreakers.dll

15.2.221.17

53,376

19-May-2019

20:00

x86

Cafe_airfilter_dll

15.2.221.17

49,736

19-May-2019

19:57

x64

Cafe_exppw_dll

15.2.221.17

90,168

19-May-2019

19:57

x64

Cafe_owaauth_dll

15.2.221.17

98,888

19-May-2019

19:57

x64

Calcalculation.ps1

nie dotyczy

39,981

19-May-2019

20:01

nie dotyczy

Checkdatabaseredundancy.ps1

nie dotyczy

92,482

19-May-2019

19:57

nie dotyczy

Chksgfiles.dll

15.2.221.17

64,288

19-May-2019

20:01

x64

Citsconstants.ps1

nie dotyczy

13,713

19-May-2019

19:57

nie dotyczy

Citslibrary.ps1

nie dotyczy

80,572

19-May-2019

19:57

nie dotyczy

Citstypes.ps1

nie dotyczy

12,372

19-May-2019

19:57

nie dotyczy

Classificationengine_mce

15.2.221.17

1,700,400

19-May-2019

19:58

nie dotyczy

Clusmsg.dll

15.2.221.17

140,864

19-May-2019

19:59

x64

Coconet.dll

15.2.221.17

54,848

19-May-2019

19:57

x64

Collectovermetrics.ps1

nie dotyczy

79,520

19-May-2019

19:57

nie dotyczy

Collectreplicationmetrics.ps1

nie dotyczy

39,746

19-May-2019

19:57

nie dotyczy

Commonconnectfunctions.ps1

nie dotyczy

27,803

19-May-2019

19:57

nie dotyczy

Complianceauditservice.exe

15.2.221.17

46,720

19-May-2019

20:01

x86

Configureadam.ps1

nie dotyczy

20,688

19-May-2019

19:58

nie dotyczy

Configurecaferesponseheaders.ps1

nie dotyczy

18,232

19-May-2019

19:59

nie dotyczy

Configurecryptodefaults.ps1

nie dotyczy

36,120

19-May-2019

20:01

nie dotyczy

Configurenetworkprotocolparameters.ps1

nie dotyczy

17,045

19-May-2019

19:59

nie dotyczy

Configuresmbipsec.ps1

nie dotyczy

37,752

19-May-2019

19:58

nie dotyczy

Configure_enterprisepartnerapplication.ps1

nie dotyczy

20,207

19-May-2019

19:58

nie dotyczy

Connectfunctions.ps1

nie dotyczy

34 997

19-May-2019

20:01

nie dotyczy

Connect_exchangeserver_help.xml

nie dotyczy

28,500

19-May-2019

20:01

nie dotyczy

Consoleinitialize.ps1

nie dotyczy

22,112

19-May-2019

19:58

nie dotyczy

Convertoabvdir.ps1

nie dotyczy

17,977

19-May-2019

19:58

nie dotyczy

Converttomessagelatency.ps1

nie dotyczy

12,456

19-May-2019

19:59

nie dotyczy

Convert_distributiongrouptounifiedgroup.ps1

nie dotyczy

32,689

19-May-2019

19:58

nie dotyczy

Create_publicfoldermailboxesformigration.ps1

nie dotyczy

25,836

19-May-2019

19:58

nie dotyczy

Cts.14.0.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

nie dotyczy

511

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Cts.14.1.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

nie dotyczy

511

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Cts.14.2.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

nie dotyczy

511

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Cts.14.3.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

nie dotyczy

511

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Cts.14.4.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

nie dotyczy

511

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Cts.15.0.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

nie dotyczy

511

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Cts.15.1.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

nie dotyczy

511

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Cts.15.2.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

nie dotyczy

511

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Cts.15.20.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

nie dotyczy

511

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Cts.8.1.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

nie dotyczy

511

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Cts.8.2.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

nie dotyczy

511

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Cts.8.3.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

nie dotyczy

511

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Cts_exsmime.dll

15.2.221.17

387,864

19-May-2019

19:58

x64

Cts_microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.221.17

1,693,384

19-May-2019

19:58

x86

Cts_microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

nie dotyczy

511

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Cts_policy.14.0.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.221.17

19,680

19-May-2019

20:00

x86

Cts_policy.14.1.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.221.17

19,888

19-May-2019

20:01

x86

Cts_policy.14.2.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.221.17

19,680

19-May-2019

20:00

x86

Cts_policy.14.3.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.221.17

19,680

19-May-2019

20:01

x86

Cts_policy.14.4.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.221.17

19,680

19-May-2019

20:00

x86

Cts_policy.15.0.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.221.17

19,680

19-May-2019

20:01

x86

Cts_policy.15.1.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.221.17

19,680

19-May-2019

20:00

x86

Cts_policy.15.2.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.221.17

19,680

19-May-2019

20:00

x86

Cts_policy.15.20.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.221.17

19,680

19-May-2019

20:00

x86

Cts_policy.8.0.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.221.17

19,672

19-May-2019

20:00

x86

Cts_policy.8.1.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.221.17

19,880

19-May-2019

20:01

x86

Cts_policy.8.2.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.221.17

19,672

19-May-2019

20:00

x86

Cts_policy.8.3.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.221.17

19,672

19-May-2019

20:01

x86

Dagcommonlibrary.ps1

nie dotyczy

58,102

19-May-2019

19:57

nie dotyczy

Dependentassemblygenerator.exe

15.2.221.17

29,328

19-May-2019

20:01

x86

Diaghelper.dll

15.2.221.17

73,808

19-May-2019

19:57

x86

Diagnosticscriptcommonlibrary.ps1

nie dotyczy

14,242

19-May-2019

19:57

nie dotyczy

Disableinmemorytracing.ps1

nie dotyczy

11,286

19-May-2019

19:59

nie dotyczy

Disable_antimalwarescanning.ps1

nie dotyczy

13,113

19-May-2019

19:58

nie dotyczy

Disable_outsidein.ps1

nie dotyczy

11,578

19-May-2019

19:59

nie dotyczy

Disklockerapi.dll

nie dotyczy

29,272

19-May-2019

19:57

x64

Dlmigrationmodule.psm1

nie dotyczy

37,504

19-May-2019

19:59

nie dotyczy

Dsaccessperf.dll

15.2.221.17

53,040

19-May-2019

19:57

x64

Dscperf.dll

15.2.221.17

39,704

19-May-2019

19:57

x64

Dup_cts_microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.221.17

1,693,384

19-May-2019

19:58

x86

Dup_ext_microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.221.17

608,680

19-May-2019

19:57

x86

Ecpperfcounters.xml

nie dotyczy

29,248

19-May-2019

19:58

nie dotyczy

Edgeextensibility_microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

nie dotyczy

514

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Edgeextensibility_policy.8.0.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.221.17

19,896

19-May-2019

20:01

x86

Edgetransport.exe

15.2.221.17

56,456

19-May-2019

20:01

x86

Eext.14.0.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

nie dotyczy

514

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Eext.14.1.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

nie dotyczy

514

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Eext.14.2.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

nie dotyczy

514

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Eext.14.3.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

nie dotyczy

514

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Eext.14.4.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

nie dotyczy

514

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Eext.15.0.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

nie dotyczy

514

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Eext.15.1.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

nie dotyczy

514

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Eext.15.2.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

nie dotyczy

514

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Eext.15.20.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

nie dotyczy

514

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Eext.8.1.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

nie dotyczy

514

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Eext.8.2.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

nie dotyczy

514

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Eext.8.3.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

nie dotyczy

514

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Eext_policy.14.0.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.221.17

19,688

19-May-2019

20:01

x86

Eext_policy.14.1.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.221.17

19,904

19-May-2019

20:01

x86

Eext_policy.14.2.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.221.17

19,928

19-May-2019

20:01

x86

Eext_policy.14.3.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.221.17

19,688

19-May-2019

20:01

x86

Eext_policy.14.4.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.221.17

19,688

19-May-2019

20:01

x86

Eext_policy.15.0.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.221.17

19,688

19-May-2019

20:01

x86

Eext_policy.15.1.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.221.17

19,688

19-May-2019

20:01

x86

Eext_policy.15.2.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.221.17

19,928

19-May-2019

20:01

x86

Eext_policy.15.20.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.221.17

20,208

19-May-2019

20:01

x86

Eext_policy.8.1.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.221.17

19,688

19-May-2019

20:01

x86

Eext_policy.8.2.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.221.17

19,896

19-May-2019

20:01

x86

Eext_policy.8.3.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.221.17

19,688

19-May-2019

20:01

x86

Enableinmemorytracing.ps1

nie dotyczy

11,288

19-May-2019

19:58

nie dotyczy

Enable_antimalwarescanning.ps1

nie dotyczy

15,487

19-May-2019

19:58

nie dotyczy

Enable_basicauthtooauthconverterhttpmodule.ps1

nie dotyczy

16,512

19-May-2019

19:58

nie dotyczy

Enable_crossforestconnector.ps1

nie dotyczy

16,522

19-May-2019

19:58

nie dotyczy

Enable_outlookcertificateauthentication.ps1

nie dotyczy

20,840

19-May-2019

19:59

nie dotyczy

Enable_outsidein.ps1

nie dotyczy

11,571

19-May-2019

19:59

nie dotyczy

Engineupdateserviceinterfaces.dll

15.2.221.17

24,744

19-May-2019

19:57

x86

Escprint.dll

15.2.221.17

27,208

19-May-2019

19:57

x64

Ese.dll

15.2.221.17

3,748,624

19-May-2019

19:57

x64

Eseback2.dll

15.2.221.17

356,944

19-May-2019

19:58

x64

Esebcli2.dll

15.2.221.17

325,200

19-May-2019

19:57

x64

Eseperf.dll

15.2.221.17

115,784

19-May-2019

19:57

x64

Eseutil.exe

15.2.221.17

432,200

19-May-2019

19:59

x64

Esevss.dll

15.2.221.17

51,272

19-May-2019

19:57

x64

Etweseproviderresources.dll

15.2.221.17

108,168

19-May-2019

19:59

x64

Eventperf.dll

15.2.221.17

66,632

19-May-2019

19:57

x64

Exchange.depthtwo.types.ps1xml

nie dotyczy

37,748

19-May-2019

20:01

nie dotyczy

Exchange.format.ps1xml

nie dotyczy

646,251

19-May-2019

20:01

nie dotyczy

Exchange.partial.types.ps1xml

nie dotyczy

40,965

19-May-2019

20:01

nie dotyczy

Exchange.ps1

nie dotyczy

18,663

19-May-2019

20:01

nie dotyczy

Exchange.support.format.ps1xml

nie dotyczy

24,226

19-May-2019

20:01

nie dotyczy

Exchange.types.ps1xml

nie dotyczy

362,788

19-May-2019

20:01

nie dotyczy

Exchangeudfcommon.dll

15.2.221.17

129,640

19-May-2019

20:01

x86

Exchangeudfs.dll

15.2.221.17

279,640

19-May-2019

20:01

x86

Exchmem.dll

15.2.221.17

93,464

19-May-2019

19:57

x64

Exchsetupmsg.dll

15.2.221.17

26.200

19-May-2019

19:59

x64

Exdbfailureitemapi.dll

nie dotyczy

33,904

19-May-2019

19:57

x64

Exdbmsg.dll

15.2.221.17

237,632

19-May-2019

20:00

x64

Exeventperfplugin.dll

15.2.221.17

32,360

19-May-2019

19:57

x64

Exmime.dll

15.2.221.17

371,776

19-May-2019

20:01

x64

Exportedgeconfig.ps1

nie dotyczy

25,315

19-May-2019

19:59

nie dotyczy

Export_mailpublicfoldersformigration.ps1

nie dotyczy

16,482

19-May-2019

19:59

nie dotyczy

Export_modernpublicfolderstatistics.ps1

nie dotyczy

26,778

19-May-2019

19:59

nie dotyczy

Export_outlookclassification.ps1

nie dotyczy

12,286

19-May-2019

19:59

nie dotyczy

Export_publicfolderstatistics.ps1

nie dotyczy

21,049

19-May-2019

19:59

nie dotyczy

Export_retentiontags.ps1

nie dotyczy

14,968

19-May-2019

19:58

nie dotyczy

Exppw.dll

15.2.221.17

90,168

19-May-2019

19:57

x64

Exprfdll.dll

15.2.221.17

33,352

19-May-2019

19:57

x64

Exrpc32.dll

15.2.221.17

2,036,800

19-May-2019

19:58

x64

Exrw.dll

15.2.221.17

34,872

19-May-2019

19:57

x64

Exsetdata.dll

15.2.221.17

2,786,384

19-May-2019

20:00

x64

Exsetup.exe

15.2.221.17

42,096

19-May-2019

20:01

x86

Exsetupui.exe

15.2.221.17

200,304

19-May-2019

20:01

x86

Extrace.dll

15.2.221.17

251,968

19-May-2019

19:57

x64

Ext_microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.221.17

608,680

19-May-2019

19:57

x86

Exwatson.dll

15.2.221.17

52,000

19-May-2019

19:57

x64

Fastioext.dll

15.2.221.17

67,144

19-May-2019

19:58

x64

Fil0003e6412d0f04722e3c7a569f6cc753

nie dotyczy

299,543

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil003f3e638decbb27a97833ab2abe619f

nie dotyczy

595,014

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil00825502b1de2634700abc993b26ea99

nie dotyczy

7,489

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

Fil008872fa16bc5b0b6b0d2caf40d87c84

nie dotyczy

573,462

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil0088d820d62d880bdb2de78ff32084d9

nie dotyczy

439,063

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil00e5cd1551dfe52ae323a90332a315d3

nie dotyczy

238,870

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil0104e775dd1a69cf8f038f73184cbb6c

nie dotyczy

267,947

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil0128b1db9740de92e7d1d1485710953c

nie dotyczy

623,541

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil016f43201f6bcd33941f6bfd5ccec4bc

nie dotyczy

7,192

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil01af14aa7800e8402e5ba95e60d9035a

nie dotyczy

5,381

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil01bd9a9a2bcf149829d23070267be522

nie dotyczy

1,848,749

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil01d1b4aea9f5c27721b543a8c32ec106

nie dotyczy

9,326

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil01d1d5cdeb70b32fb3014ef180dc2a99

nie dotyczy

290,950

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil01ddf04569429cbe3ce4c59e11d39c0e

nie dotyczy

164,306

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil01fd8e65263d2a9411b560ca0b22384f

nie dotyczy

6.429

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil01ff8cfb38c959ebc428189b22a59ed2

nie dotyczy

1,363

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil0209d90fb02e924a54e3e3d74af9936a

nie dotyczy

7,687

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil024a3729b6f01c95db0eba11b9704a90

nie dotyczy

37,540

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil025106aedd253b03c4216c72104efc4f

nie dotyczy

580,011

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil02571482f77be637a5473ba146b4d883

nie dotyczy

10,620

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil0305990a76e47242acbbef10dae8b809

nie dotyczy

482,688

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil033f829997b75b89c6b779cf9624e156

nie dotyczy

483,188

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil03c426edf01a3d0ec3d0963a70bc1bed

nie dotyczy

5,316

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

Fil03e551e10cf25f311b2528e6a2eb9cdc

nie dotyczy

247,994

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil0414b19ba102aa247b2f220b1345eba9

nie dotyczy

1,770,339

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil04b0234d4268cf41b780ad6ac1b29f25

nie dotyczy

319,214

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil04f4d6dd8b3614663bab3d71c60265bb

nie dotyczy

593,197

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil0509f0d415148de9aa335f386d15f8f8

nie dotyczy

121,323

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil05343e11ca741971b521c7566b1e5eb1

nie dotyczy

249,938

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil0534773b0ba5b9242e2723c16e283a7d

nie dotyczy

6 982

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil053a5543023608cb40bf76673f759961

nie dotyczy

5,454

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil05ce894d4054d9118744e78c367e9d3a

nie dotyczy

571,997

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil05e09fdff293674603074b4597b87796

nie dotyczy

254,956

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil05f9e07a2a3e3b0bb84fdfe6d955b9d9

nie dotyczy

7,005

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil0685cb3a627d5c30db5b5463f506a964

nie dotyczy

5,604

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil06923338965a77fab3e2d01d892ba343

nie dotyczy

427,841

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil069464b42ea9e6940634afebf471a896

nie dotyczy

86,372

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil06f84122c94c91a0458cad45c22cce20

nie dotyczy

778,656

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil0838ed4fc02340cce60c77249b019512

nie dotyczy

poziomie 6,375

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil085eb8f8455739a14c3ba170e8e032e0

nie dotyczy

1,639,805

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil08906b021c3f72d42dfda8aaf1c84f4e

nie dotyczy

68,323

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil08c1bdadb8ffdc616631f39df308d396

nie dotyczy

91,657

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil08e8c29eab3904ace465aa23bd557bae

nie dotyczy

80,602

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil0939d798a06449d9d3a95a1ec5b4e3fa

nie dotyczy

11,463

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil0961b96cfc48338240762ffe2c8552d6

nie dotyczy

284,465

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil098cd77950ecc93e59a6d478029be507

nie dotyczy

653,118

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil098faae70f41d614edc5bbe2de1c7ab0

nie dotyczy

417,545

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil09b484348ee87664dd4a9adb649dc74e

nie dotyczy

619,404

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil0a6ba1a1901fb868d99637c3d5c550b4

nie dotyczy

326,695

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil0a97c0dffe5d82fcdbe052a43905a755

nie dotyczy

9,920

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil0ae77013281e4c00a3dad68c08189380

nie dotyczy

285,788

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

Fil0aff9b8e03ff8a9bb1517388f2c44d1a

nie dotyczy

11,788

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil0b7796d3b591874a4425e5796940ade1

nie dotyczy

2,202,579

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil0b834007147b9cf27207a71fb3ea2717

nie dotyczy

273,956

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil0bbc18ee23560a67e7d93679775bcef4

nie dotyczy

482,685

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil0c1a5dc03c0a7a5cd3b768e57b74e0f4

nie dotyczy

280,955

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil0c9458b818a0ad4ac80a9342ef65f409

nie dotyczy

1,629,547

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil0cadcbbf9d45004535d8eb07c23cb72b

nie dotyczy

5,232

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil0ce095b467ff2f426a34d92424f55073

nie dotyczy

1,639,787

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil0cf915e6e71b13cce01735353c180bed

nie dotyczy

7,741

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil0da543a74aeda837cf7e1e6d49060cfd

nie dotyczy

7,003

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil0dde39b37f8ed1d7e36271d14367b5cf

nie dotyczy

2,214,734

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil0df65c8bcf2c8fff406af48a93683b5f

nie dotyczy

6,948

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil0df73b9f729a1f941734875965032e01

nie dotyczy

660,897

14-May-2019

11:03

nie dotyczy

Fil0e6c4430287b0f96af2b40e233035241

nie dotyczy

776,617

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil0ea926815722289ca7471b20c88486c8

nie dotyczy

11,496

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil0eb7557bece5957089f801a4c716c86c

nie dotyczy

164,147

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil0f528f2bbd5a501fac426e4e32803c76

nie dotyczy

148,288

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil0f6e4e15e9f9f0a6adc2918cbc2d98b6

nie dotyczy

774,076

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil0fc50c05a6a4518f80c970924ee4e0d0

nie dotyczy

18,995

14-May-2019

11:05

nie dotyczy

Fil10871a212a15eb7bfffa47a66ef5627e

nie dotyczy

623,339

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil1087d51df12299110db595b5e6c7c929

nie dotyczy

699,821

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil109fe6eb7cbef2605451457ee44a04c2

nie dotyczy

604,517

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil10fded8c5c1a0fe63df93a93d3122b32

nie dotyczy

9,543

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil11364618faea90d632e254088444fc52

nie dotyczy

3,542

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil1145a280a914fd357ee44fa301993279

nie dotyczy

604,807

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil114d08edc4b198c96e523c262a20f7fb

nie dotyczy

2,195,596

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil11696ba755d8474d3474221dcb03a776

nie dotyczy

317,290

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil1171b8b25d9b385856fa7b46cfd90433

nie dotyczy

502,854

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil11e91f2bf3e12b73e2a1a08d9a5f0b5a

nie dotyczy

243,210

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil121338e666219eb514227d70973b2661

nie dotyczy

580,617

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil1219bedc32199fbc06378b4ca3a85ccc

nie dotyczy

414,640

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil1220e8041ef3a890e1808943ec6d800c

nie dotyczy

571,273

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil126397337d1c127a6e319b7e6eb732c3

nie dotyczy

1,870

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil12756d3040316886f74c497a8352c07c

nie dotyczy

70,030

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil12f236f0d48d4327c6f5bbb47fe044f4

nie dotyczy

796,110

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil1326294ce341b6e965e1e98c36496ca6

nie dotyczy

161,908

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil132f7d8b6e4ea72d85c1cfc059be8997

nie dotyczy

2,134,464

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil1345119f8821bdb8913544874e184e2f

nie dotyczy

9.036

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil13464a6cff3e3a8f52d54b11123d1025

nie dotyczy

597,025

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil13ec7d7784969824a331d19d3dd8935f

nie dotyczy

53,817

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil1410f6da4785ae327a90fcd3aeff76bb

nie dotyczy

120,696

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil143a7a5d4894478a85eefc89a6539fc8

nie dotyczy

1,909,032

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil145ed3c06aeb490747e852f1a4386fb9

nie dotyczy

573,462

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil1478d9ba8a6c2daeb52df7f07fc1caeb

nie dotyczy

269,553

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil148815303a9aabc188cf691a4a5c4849

nie dotyczy

1,762,861

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil151132c5b730629bd2309007cd565753

nie dotyczy

5 002

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil158a599b4332729e2ce13d489267dd90

nie dotyczy

593,203

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil15a10d015f9d5a659cd62214cfce71f4

nie dotyczy

201,271

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil15c6a828e9d980cb044295bd1d81c184

nie dotyczy

5,224

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil162bfe15a27f9d15e928227b1ec7a6b8

nie dotyczy

51,056

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil1696980eba48067e2ae900f45faad78e

nie dotyczy

1,614

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil16f3de58896d35e75b73f2b6469340f1

nie dotyczy

272,732

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil173b4e619e475b03901be760f67f6d55

nie dotyczy

51,105

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil177c68e637d75dae16e00b0f2c6e83ba

nie dotyczy

246,019

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil1791653c5049db2d78875e24e597769e

nie dotyczy

4,850

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil17afa4b98f3584a640c68bb3a6414106

nie dotyczy

253,904

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil17bd4d5472dcaafc1948433c5d2dafd3

nie dotyczy

5,284

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil17c98d3480406dc43b110a446d8d7a04

nie dotyczy

441,918

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil17d277fabb80423fa20a45b05bad3908

nie dotyczy

7,715

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil17dabf898da5842de67d62e3681258c2

nie dotyczy

10,865

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil17eae3a8c914757d591d912b32e39d30

nie dotyczy

5,212

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil18291d12ca0dd441ad72478059da0103

nie dotyczy

165,617

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil183c6159a47490b0557f914d2a86d293

nie dotyczy

776,617

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil186c0ec134339c907db904398bd98ca0

nie dotyczy

2,276,802

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil186e258012e42e04569630007f96561a

nie dotyczy

1,854,894

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil18ffef600ba4b042b485763d113c7be4

nie dotyczy

274,195

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

Fil19183400565ab2ccc44ecaa477a5e3d1

nie dotyczy

21,043

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil194a76d2d2316f2eb02bc562d5613f43

nie dotyczy

7,352

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil1988d99ee7a9e9c5a8cecdcf3032360d

nie dotyczy

406,471

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil19aadc6a1d5241f6439d365debea4515

nie dotyczy

5.390

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

Fil19b3577458d4bba192ec959095c41a1a

nie dotyczy

287,003

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil19c98062b4ab2d88f910f6c1203876e6

nie dotyczy

382,491

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil19f527f284a0bb584915f9994f4885c3

nie dotyczy

648,707

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil1a24c4d1db7fd4b5e37f75534173feea

nie dotyczy

649,037

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil1a8f4b0ce8d7a34ce5349588089c4ac1

nie dotyczy

1,629,565

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil1a9540363a531e7fb18ffe600cffc3ce

nie dotyczy

358,406

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil1aa3133fa06c031362956138b7d076d4

nie dotyczy

285,788

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

Fil1ab4bc545c06c0cd2e61e339f5d929f4

nie dotyczy

7,018

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil1b02ca19569be65aad7e2a7b6101df22

nie dotyczy

781,496

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil1b4a556081051f03e68a03e2da53ffc4

nie dotyczy

2,054

02-Mar-2019

15:25

nie dotyczy

Fil1b7b43ea4c4e845124837991f0bd23a2

nie dotyczy

35,039

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil1b989ebabd9452a8b4273307ec396aa2

nie dotyczy

546

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil1bbf3e38efe960ca2113daaab481b364

nie dotyczy

2,166

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil1c1a336a16eb5cdc976df494224bbfa0

nie dotyczy

31,344

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil1c241c6deab72450ca4cbb736cd5ce81

nie dotyczy

392,721

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil1c47fad671484bed52e0f292ab02f1e3

nie dotyczy

580,011

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil1c7c72e917deddfc47f8bc672499bf91

nie dotyczy

9,721

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil1c8b1fe3f7912cbde1d13f187431884b

nie dotyczy

217,470

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil1d324b76c3ba19b155f241739c94a6c3

nie dotyczy

130,743

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil1d506c55c7f2d7a7e02ea9e720564afd

nie dotyczy

7,022

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil1db7f2077172afff87743301de65560f

nie dotyczy

39,372

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil1e03e4a5b5ca3911ebf53d671dac0086

nie dotyczy

7,031

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil1e1e7f80ac54ae13f40038034551410e

nie dotyczy

7,635

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil1e36104113f53b7c9f231bfff3c03309

nie dotyczy

425,121

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil1e9b31fd5a31ff873db8b549eb165f52

nie dotyczy

295,338

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil1f17954aa732db49cf36f157f13e40b4

nie dotyczy

5,128

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

Fil1f1cabe59e7e6679fd97d3833d5fa6f7

nie dotyczy

675,359

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil1f361147450a4016ff812af96663dccd

nie dotyczy

271,442

14-May-2019

11:03

nie dotyczy

Fil1fcdf84737cf1f94b99109b5f7cd1ae0

nie dotyczy

385,601

14-May-2019

11:05

nie dotyczy

Fil1fdc02752e36985d632fcc997789baba

nie dotyczy

141,346

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil1fe796ef5e5df66905656aecfc302d18

nie dotyczy

2,276,790

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil200cac8705f976e3fe74cc076f3947a7

nie dotyczy

657,144

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil20b15521dd15bca780e7ce8d0b44938b

nie dotyczy

2 115

14-May-2018

03:40

nie dotyczy

Fil20b21accbd21f089b3550f27f163a4d5

nie dotyczy

4,683,635

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil212676a4ea69451249d8b9b3b25e4534

nie dotyczy

602,459

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil2128720ccacc2f194c43114c7d3a0ade

nie dotyczy

11 492

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil2153b45e0e3fe6625647505c29a7f779

nie dotyczy

205,119

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil218aafeea630a444eb0368419b7cbac7

nie dotyczy

1,629,565

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil218e0674ea70992ac542778f263c6a42

nie dotyczy

53,841

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil21b0f1548732dcb9330a817464646210

nie dotyczy

43,425

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil21ba102511d92287e044aa69167c8c10

nie dotyczy

444,798

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil220d95210c8697448312eee6628c815c

nie dotyczy

303,658

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil222af6e39797de42606f60bcd05f1bf9

nie dotyczy

137,314

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil224232287fdb488232572ca4dfd87f0f

nie dotyczy

651,888

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil224d99ddac71b45b72a01dfb49e484b2

nie dotyczy

594,325

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil22504593e86ac53a167686a346926071

nie dotyczy

560,784

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil226a3fe760a760d9dcfd839dd6d8476f

nie dotyczy

434,603

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil22dafbe689fbbf5aec84434ef66fde15

nie dotyczy

369,089

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil23003faab4a64edd62bd75cb06c34b9d

nie dotyczy

7 452

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil2311b785816aa0ac23170402c88a1682

nie dotyczy

4,478,967

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil233408560ed5b43b60c87a22817bbaac

nie dotyczy

618,629

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil233881f8e25b0b3d6d7858f5024e008f

nie dotyczy

35,065

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil234adf6130ba1d04d4266be38e44840e

nie dotyczy

7,251

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil23c767fb9f16e34191a196e5b83a7a86

nie dotyczy

9,612

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil23d106477de96d834e184d110595b964

nie dotyczy

595,032

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil243765c181fbc943a6d0cbf85ab05e91

nie dotyczy

608,079

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil24829a2849ec8d793168187c82e59ba7

nie dotyczy

9,177

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil24c37254adf57fa89f3366ac3b5dbe79

nie dotyczy

42,016

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil24c4713629f932c66c2e511b993cfa42

nie dotyczy

7,303

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil24d2ecae5249c5aedaa791fd8d6c3ccf

nie dotyczy

279,069

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil24e0da5a5ff26b23a2b9315600925f38

nie dotyczy

448,119

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil24ea63d85ff31ddc5c680ab78500ea9e

nie dotyczy

267,381

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil2633e39df086727634b2d8162db6edef

nie dotyczy

317,290

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil265480aa7e9991bfd923444b1cb3dc25

nie dotyczy

421,912

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil267f34a9484f5211831d5c5ce07b4a16

nie dotyczy

2,073,386

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil26b0de9beba66bd6aefcf60d470adfcf

nie dotyczy

85,235

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil26b7e26d7a543adf3330d31e5f35e1ed

nie dotyczy

572,107

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil26cdce9e03cffe32b95d672f6b306ea4

nie dotyczy

1,526,272

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil26d11851a541d0744fabd09bca573c96

nie dotyczy

87,309

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil26df83b4a1abfa2b14962b95b558333e

nie dotyczy

22,617

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil271b99ce52b4f15ea947a20648033aa9

nie dotyczy

1 554

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil27290f77c825a9768c05299ed3d4c601

nie dotyczy

5,320

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil2774039ecdeffced9c88e609d908de99

nie dotyczy

1,741,526

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil27942fb5bf741760108e0b4ae19715da

nie dotyczy

278,827

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil27a7835a6623e01a421a8b2c8583cc51

nie dotyczy

5,131

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil27d93dea133e46a4049f002362d5600d

nie dotyczy

5,398

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil27f55c07f0f7f20820c572b4b9f5d0be

nie dotyczy

26,678

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil28345cb43c88b16cf2088b48d8211553

nie dotyczy

651,497

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil291f62ade4ee7c22e493f5682e6fc23b

nie dotyczy

417,561

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil29377ff2543c30503a0b1c68cde2e7b3

nie dotyczy

52,096

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil2941d5b2133abefc9c2a293adbb65e33

nie dotyczy

79,253

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil2967bb3c2a711b8d2b1b7a53906f818a

nie dotyczy

402,720

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil296d2f0afc3af3ab51ac8320821c44a4

nie dotyczy

303,059

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil2a6af7f2e4d3a89aeb9550a1ce81a7a9

nie dotyczy

34,611

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil2a6b0663833d438eea50ffe81c51ec83

nie dotyczy

649,067

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil2b14ea817038c57e4c24f2330dd02978

nie dotyczy

284,465

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil2b5add71301047545292ae9fb9337d94

nie dotyczy

26,608

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil2b73c8915dda5c7b4e044c6df0fffd57

nie dotyczy

2,070,856

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil2b8922c46c8bc8890b39ab5dbcddfc42

nie dotyczy

598,044

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil2c21ffd8eb5ecd0f7c89a27b86951a7d

nie dotyczy

7 290

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil2cc893ef5211dde0fe738810476adbe1

nie dotyczy

293,714

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil2cf5a31e239a45fabea48687373b547c

nie dotyczy

652,606

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil2d568c397c23e707d613a6c5fe63b254

nie dotyczy

4,433,564

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil2d67b246ecd4594e37b753233195de04

nie dotyczy

298,045

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil2da31bae00b721d2af4db02bad1c5e91

nie dotyczy

414,646

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil2df3cfc8d1414cf330ced2535c91ce8e

nie dotyczy

2,051,372

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil2e9714252247e609f763840324c76c46

nie dotyczy

7,704

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

Fil2ebbe7cfe53f55c3fd59ff689aa0e736

nie dotyczy

7,492

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil2ef8b91df424324a3561a9e133edf48c

nie dotyczy

7,383

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

Fil2f06cdc8b4e2403e31fc92d3c080fd81

nie dotyczy

4,396

14-May-2018

03:40

nie dotyczy

Fil2f8b187f66d1e60f5608ce04cbbc1f66

nie dotyczy

40,186

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil2faf305cfe18294d4ce2aed54de31da7

nie dotyczy

142,013

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil2fe01e7cdd6df53abb157701b1c5d09d

nie dotyczy

77,508

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil30e4de520a1fa32effee4c3d7eb51d8a

nie dotyczy

444,828

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil30f57ed531f9e57eb0812d0847251bf9

nie dotyczy

52,277

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil30f7dbb937b8245e99d57b8fd7f39526

nie dotyczy

431,610

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil316c23020bf5070d12fae3fda3d957ca

nie dotyczy

593,203

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil319a205cb64ede9ae77d9912c0516e65

nie dotyczy

280,455

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil3209433b8d8ea0fc601caa9a67632999

nie dotyczy

276,513

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil32548953d4ee7971f00cb96bd0d8bd9a

nie dotyczy

762,409

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil325b286e36a6fefd75b66a989ba90020

nie dotyczy

121,128

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil3283197c9b5e00ae215b15717fc5479d

nie dotyczy

351,117

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil32c5b1c1bdea0c8d2de5b6340c07b132

nie dotyczy

7,413

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil33205e85e552102489d9e8dd31136780

nie dotyczy

552,579

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

Fil3327d819c8e52027c69732d9406348d2

nie dotyczy

571,997

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil33a4ff9b080366684519d9289291dccc

nie dotyczy

287,003

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil3427bc5c2306518d1520a258e5f9faaa

nie dotyczy

118,626

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil343302747d82144bda08a1850b7b6364

nie dotyczy

604,807

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil3454f650b025aa85a4eac03ca1c05b60

nie dotyczy

9,583

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil34d8d5e1c5544064f6c36c3018ffc5ae

nie dotyczy

23,406

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil354e29971fad021c82fbbdeb16fafb3b

nie dotyczy

12 414

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil3593eb5fe551cf89bec3e8740b6d8fb8

nie dotyczy

273,169

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil3595e91846c5c14bf4bc6acb8f5ce6a3

nie dotyczy

427,781

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil35d048eb07e0d70f16aeb528115fa577

nie dotyczy

598,026

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil35e950c9a9def14ee7204b8f2ff41c91

nie dotyczy

2,175,513

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil3649d1f45b3cecda1b78ea93fd3c1769

nie dotyczy

415,352

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil366b6a8199b112c06db31750a6fc1eea

nie dotyczy

6,967

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

Fil3677094744f7aaaae965ca50f16ea106

nie dotyczy

245,848

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil3740d5c7afa7f796b8d7b720f4078ab2

nie dotyczy

590,448

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil3804327ae3bca4c1a589eed2acaf0909

nie dotyczy

1205

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil382a04b9138488c57f02960680932354

nie dotyczy

276,091

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

Fil38d23ae5bf91905f7653999c8752f3bd

nie dotyczy

11,373

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil38dd9b08996520abd4d6b02a0da603cf

nie dotyczy

5300

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil38ed9fc36ff4f1b66f2cbd6e270853fa

nie dotyczy

7099

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil38eefa06adae8ad26a8402233e790a70

nie dotyczy

428,793

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil39107bfb32d5efe679573cbc40d5312d

nie dotyczy

483,185

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil3914a0a6aa3508d18f4614808a753c43

nie dotyczy

10,114

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil3927e47f9754592cb28ca048363b2529

nie dotyczy

5.048

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil397f0b1f1d7bd44d6e57e496decea2ec

nie dotyczy

778,653

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil39b0a278f64b959dfcaaf224adf66ea2

nie dotyczy

425,115

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil39fcab53e34a2f992a54424d6c69e300

nie dotyczy

5,831

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

Fil3a50e5f198bcce239c964dc4c5c7d45b

nie dotyczy

40,087

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil3ab126057b34eee68c4fd4b127ff7aee

nie dotyczy

778,629

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil3b23956a57ab5293826252ee5a85e241

nie dotyczy

360,689

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil3bb447abee561f42a44c8d1103ffbb03

nie dotyczy

1,741,553

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil3c70607dd278d22863ed2b6f6c76e057

nie dotyczy

4,839

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil3c82558addb944ebc547fbd008c94290

nie dotyczy

441,765

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil3cee5b6a7b913e2a4d2cfdb7844282b9

nie dotyczy

110,939

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil3d0ffdb061950ace8928909aef17a472

nie dotyczy

37,657

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil3d27b41448d0d5c623f64d69daca814a

nie dotyczy

578,848

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil3d33581a68c24c163d0821e28602fd42

nie dotyczy

421,894

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil3d5b20b985ae134f3a573e2181821f20

nie dotyczy

11,626

14-May-2019

11:05

nie dotyczy

Fil3e626993a11374d860bc4885ca7bc0b8

nie dotyczy

272,732

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil3e7cd5352ab27351d37dc5a0d70eb5da

nie dotyczy

5,824

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil3fb5f75e371d8ce851db79c8cf8cd508

nie dotyczy

10,515

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil3fb62b52028af755c787d9bf182001c4

nie dotyczy

133,852

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil3fb8ba1cba731af118e6911566535eb3

nie dotyczy

2,211,581

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil404b371b5db588b7444cb8164075c095

nie dotyczy

7 290

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

Fil406c0e87df0fba4b476dddfc4bd15cc6

nie dotyczy

1,970,745

14-May-2019

11:02

nie dotyczy

Fil409c09dca9bd4f166f4aaffb05874e74

nie dotyczy

510,297

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil40c8c36998a6e27f97aa34b9ca1ea1d5

nie dotyczy

49,565

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil40f9256db7ee81011c57153fa6c11d3e

nie dotyczy

280,776

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

Fil410b1b4f3634f97bfa576f2b5482c376

nie dotyczy

122,597

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil4112d6582cf0dcc8710c1f53132af24d

nie dotyczy

150,939

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil4115b48aca751f728e5cbd5f2966bb99

nie dotyczy

552,579

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

Fil413c7b913e95e72c8f3030eb117d8c86

nie dotyczy

5,196

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil417f32cbf55fd13d347c741bb5a1ee82

nie dotyczy

3,600,124

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil41b1ddf1a7e5fd7f58cc7a4f5f5870e1

nie dotyczy

981,604

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil41c8faad692fac90dbfe06bce97e46e0

nie dotyczy

303,898

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil41d45b1e2c6fab7ba87fc33a310a0102

nie dotyczy

280,455

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil420fc59cceb0b501dc293f4667fabad6

nie dotyczy

448,546

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil426ed4e232ef27a99aab7c1a3b3c0803

nie dotyczy

28,245

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil4278d1df336a84435b4ce9034fb1a172

nie dotyczy

522

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil42b1e1a5747cc9635217ff9ba524edb4

nie dotyczy

784,152

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil42ddc5825bbdafed3ac047f1f80043bc

nie dotyczy

134,292

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil4311eda12755bc014acc91f632a11846

nie dotyczy

452,195

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil432d9c6fea664932f99626f4c83c626f

nie dotyczy

155,527

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil4390ca2407563b9574fd9a19be889e8e

nie dotyczy

427,847

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil43bc6c928697a30a3e3fe92e774541e2

nie dotyczy

7,320

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil444f381a4260e6ac130fe31bb4c82189

nie dotyczy

6,356

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil445e02f6e41b362a05fc59afa68d6056

nie dotyczy

2,214,746

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil44709e3ebe9ad4379b5675d083197ab0

nie dotyczy

439,063

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil4473d5a489f9e9f8bf4ce012153a5211

nie dotyczy

8,097

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil449a3b586a9163232e7d21b204dff9e2

nie dotyczy

1 573

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil44bcf20524b193460f86b358b7cca220

nie dotyczy

6,280

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil45073fd8c0f1c27dac0c38ce47d31152

nie dotyczy

2,214,752

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil45a0b5773a991c31b8e1f4c3d8758d8e

nie dotyczy

66,941

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil461dda3b28abf2247d57a5366beaa01c

nie dotyczy

6,308

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil46233812dcee5af00423b2fc332d0c5d

nie dotyczy

649,061

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil4649530e47ccdde22b5b21e709f3330c

nie dotyczy

622,229

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil465ce823219d231db6504716638365de

nie dotyczy

4,309,584

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil46b6e7c2dc1da33061d07222cd4a850d

nie dotyczy

31,666

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil47a3691ac8391d34cb40eb351963776b

nie dotyczy

2,211,575

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil47bd13869b7b608ba8984e9ab26dfc52

nie dotyczy

146,640

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil486cf0eb39c0f2be427dcc0d890f79e1

nie dotyczy

428,775

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil48aebff705eba6fd716ee60df7d027c2

nie dotyczy

580,611

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil497dabab35bfc04c01f401fad8dbcedf

nie dotyczy

11,733

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil498c4c6e9d70afd6f2fc00a3a82fd32e

nie dotyczy

110,791

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil49cc0769be48e83fb118effddac91177

nie dotyczy

448,573

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil49d7105653273af0fd4889b9b170fc7f

nie dotyczy

605,419

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil4aa30f91267dc1dffacc9bb3f9e43367

nie dotyczy

1 253

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil4aa50f2597f212e0223dfcbc3b73d4ef

nie dotyczy

444,825

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil4b243f793e72567aa9e644e01dd4d21a

nie dotyczy

415,146

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil4b622a1d73e8a02febd3ad6f59e8b98c

nie dotyczy

11,438

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil4b826de11c41de7d7459cf7138c1f5e5

nie dotyczy

5,063

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil4c1e930e60b1a86cf40ffedf60aa00e9

nie dotyczy

11,499

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil4c5d53c39421e8649eb9f32022db3242

nie dotyczy

7,706

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil4c9e10022cc865b8cb6e27ca21417789

nie dotyczy

776,614

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil4ca4eb4da8280ecf8692779473041cc7

nie dotyczy

15,884

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil4cf838a6e906e5881070a6b054cc5082

nie dotyczy

79,944

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil4cfb8205b058042575571bf50104f9a8

nie dotyczy

651,885

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil4cffd7bc7eff8a900e955839d121f542

nie dotyczy

290,052

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

Fil4d0f14d8c2b6b77898bcc5954a8335d4

nie dotyczy

9 556

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil4d1b3a25d728a4d7a622d7f8c84aa0f2

nie dotyczy

592,514

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil4d9da43955fd63b57aab2fb953131cfb

nie dotyczy

15,207

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil4dc291b6b3cb8938f910be3b1c6f494d

nie dotyczy

415,352

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil4e032f5bfc0c2269e31a21f2509719aa

nie dotyczy

454,786

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil4f247a1a921c7b34bbbd3a51ff430e6c

nie dotyczy

53,169

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil4f3f4609ed3fac91faf0937a060da25b

nie dotyczy

762,403

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil4f43c31c43b49c311c441d0b81c0925e

nie dotyczy

409,913

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil4f5f3754bfedcf980baab8af59eb0e23

nie dotyczy

651,503

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil4f68b894e6320496d48a400bdfb9fc6d

nie dotyczy

635,412

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil50b9f2b5061dbef696a84fae5fd27094

nie dotyczy

591,894

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil5119e0bd439f7b2568ded3104584afd4

nie dotyczy

410,082

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil5138c2724f3423eef92d4e14bbe11841

nie dotyczy

487,635

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil51669bfbda26e56e3a43791df94c1e9c

nie dotyczy

9,346

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil51b44f6ed2822c986c2577bb7db1ec0f

nie dotyczy

77,338

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil51f6006232ae50c8f869df031c31097c

nie dotyczy

145,925

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil52372226e89e060adacb7d1e67914748

nie dotyczy

174,793

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil526a1f73e09dfbe8d99cf9c215755bd5

nie dotyczy

184,708

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil526a477fc3d74791af382ee64d06d574

nie dotyczy

9,149

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

Fil526aab1a7161716902f2f1f1f43b8eaa

nie dotyczy

486,364

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil528c3333e05ddc7257fe54985b6e8644

nie dotyczy

306,946

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil52f1af5cabe13a1138a9ffdab00ade8d

nie dotyczy

571,273

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil5303db2c1d8cff33a961fffe9bf5c663

nie dotyczy

1,639,805

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil534637ea311a7ad4870a52103b1bef10

nie dotyczy

33,091

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil5387207480a1873bc7ed50c9eaed89c7

nie dotyczy

649,064

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil53bf79dc69ec411161f2dd8c27190cd7

nie dotyczy

5,555

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil53d4bf8db5531335602e6eff3bb9dafc

nie dotyczy

4,390

14-May-2018

03:38

nie dotyczy

Fil541f2c830c3277b2f34376666e252bfb

nie dotyczy

12,641

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil54337210b89f5380a40a0904d6d860f8

nie dotyczy

718

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil543797a7fe515192c707405577b9dd44

nie dotyczy

618,357

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil545ded4a03d09180aac019936f4922f0

nie dotyczy

410,331

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

Fil5507cea337a574b54def3ee8f9c1d77d

nie dotyczy

651,503

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil550f2219a74513d28a5836e38118e318

nie dotyczy

441,969

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil5525df7c1bd4d695e744ac3ece4dec5c

nie dotyczy

65,106

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil555284010c5ccc460335bbf24ba3886c

nie dotyczy

4,585,906

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil558cb84302edfc96e553bcfce2b85286

nie dotyczy

85,242

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil55b244da6d19df81da2925f42700950a

nie dotyczy

13,806

14-May-2019

11:05

nie dotyczy

Fil55ce217251b77b97a46e914579fc4c64

nie dotyczy

648,701

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil55e85685334942d265ca0c215bb42783

nie dotyczy

553,840

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil56b54a1ec4cd3899c4b057178b7d61e4

nie dotyczy

5,339,810

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil56d4363fb1d0f9ff8388c7179fdc4380

nie dotyczy

293,714

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil571dacd517f8bcd1f69d5bcf9f158eeb

nie dotyczy

591,900

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil574a0d12b1b106471aec9378b1f9a097

nie dotyczy

5,176

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil579cf9be0194b0e19da15189c9f27e5b

nie dotyczy

141,124

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil581bd88d76fc23f9669aef9381e73dc3

nie dotyczy

419,955

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil582637d880646cb6613752ad6eebd9aa

nie dotyczy

280,776

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

Fil592eea51731fd99e752922fe57edcbbc

nie dotyczy

1,740,403

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil59bd9c043eccc2e59a1ddf9b0e8edd08

nie dotyczy

605,392

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil5a27df536eb4de3363f3a440804c8d71

nie dotyczy

415,146

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil5a8ef4f10a8f096fc92c52761a7d7052

nie dotyczy

7,169

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil5a9e78a51a18d05bc36b5e8b822d43a8

nie dotyczy

1,639,432

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil5aaeb482dc09045f113bb5a453629645

nie dotyczy

1 595

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil5ab577d64a29abffb77ab1b1bc3439e1

nie dotyczy

441,183

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil5ad130abe1e11267f7f877475d17e146

nie dotyczy

7,136

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

Fil5af473d49f3eac7670ecd24eddaa1e94

nie dotyczy

623,945

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil5b98a9d323e969b3a6791c23e0a8a06f

nie dotyczy

130,885

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil5bb770ae09b3fc78197dd8dea422dd37

nie dotyczy

14,325

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil5bcb71b330a517d653c6d78a7ae873f8

nie dotyczy

369,089

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil5bf1fb1e47f74074813a9f6575f5ee8c

nie dotyczy

769,895

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil5c27d86c6244b3ddb692d17b3dce44cb

nie dotyczy

9,346

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil5c7d10e5f1f9ada1e877c9aa087182a9

nie dotyczy

1,639,432

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil5cc24f2c39051aafb003200c1203ccd3

nie dotyczy

623,945

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil5d929a9f49d289f4f7f689bb3fbc5b3c

nie dotyczy

5,318

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil5d9cf5fe3212bd77b8eda089661f6e0e

nie dotyczy

301,947

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil5dd1ce86be788be167b23937cbd99850

nie dotyczy

5,089,716

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil5de0a90b8546a816abd82baf227328eb

nie dotyczy

675,359

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil5e24cf9cfe7f5247707f876188cb9a3b

nie dotyczy

592,514

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil5f5cbb82370c1bf44cdce2580c779eab

nie dotyczy

4,776

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil5f7afb0adf44d26bb6f51c3653cd5eaa

nie dotyczy

390,423

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil60ab89004643b09e1a548c2f6d4fb067

nie dotyczy

11,404

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

Fil60dfb16a64179eb7daab4aa56bc3cfb9

nie dotyczy

298,575

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil60f4989b0123e149730684bf32a467e3

nie dotyczy

960

14-May-2018

03:41

nie dotyczy

Fil6195089f5958d8130807baeea01c88a7

nie dotyczy

7,120

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

Fil61ee3a10a822ed5139bf8bd0731fe401

nie dotyczy

1,067,516

14-May-2019

11:03

nie dotyczy

Fil6204337ac6b43d42891848cef87cbbbd

nie dotyczy

288,240

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil6212b8caa9d2d293264b36d5a663ff47

nie dotyczy

2,183,710

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil62a98ea00deb92f5dd7d73651c7384bd

nie dotyczy

115,679

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil62e832db295d585566eda3d1f931d458

nie dotyczy

155,356

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil62fd2b6ce289451824a64f2f3af28c09

nie dotyczy

282,246

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil63179e1cb286b0ef11dc63dc6af82432

nie dotyczy

8,039

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil631ae82214fee221af5d04e23465bf47

nie dotyczy

79,902

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil632bfb2f47cb1684e97ea11fd71410b5

nie dotyczy

5,564

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil639c43147867227dc1b3fd6d77f86dda

nie dotyczy

136,920

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil63d5264d9be04e8387b4a03d6ab1644b

nie dotyczy

10,482

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil63e26b94cb2fc94a3d95dece4d70adec

nie dotyczy

8,645

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil649b456bbf99f6b41ec02edf8214a455

nie dotyczy

406,471

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil64a19f4a28fb2e8834fe232de64086c3

nie dotyczy

9,302

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil64cd975e6abed0f7d22218ea72b12d9b

nie dotyczy

7,186

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil64d60b8ed5b3b9db2ce96de4e0b9ea92

nie dotyczy

283,337

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil64dd0c27769e484c139e2503ec3eef51

nie dotyczy

162,600

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil6569a92c80a1e14949e4282ae2cc699c

nie dotyczy

1,639,432

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil65a70c298711accc2fb0b440b7fe8bb8

nie dotyczy

454,515

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil65b8271a3107b0fdecf8b2b4b92209aa

nie dotyczy

czego 6833 w wersji

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

Fil661e828db3f3d9ff3ca103642e9f4688

nie dotyczy

585,325

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil6667ab270c8dd68f15340c61f432f23e

nie dotyczy

417,543

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil667186dd53b1e92e573ae31ae0fed5ef

nie dotyczy

483,191

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil668547357d3138dba1ab72fc3975e43b

nie dotyczy

122,528

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil66a933e7bd6d8b32aeedca9693aa9ba6

nie dotyczy

390,760

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil675ee99d505c2661c84c585677077ce5

nie dotyczy

7 346

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil6799a286782653a9488ea081004b7121

nie dotyczy

476,682

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil679fe71f7e6a05fbbb9ec3e3cbe285da

nie dotyczy

131,337

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil67f055ad4e506e333f9e5d55e92dad13

nie dotyczy

235,330

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil680af791cbe13fe07ea2a081245b49e4

nie dotyczy

182,778

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil6857c6a202a3ca63cb0ed82422291246

nie dotyczy

271,610

14-May-2019

11:02

nie dotyczy

Fil685ded5ecdb1e6399696f1887ef84ab8

nie dotyczy

5,182

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil69318c941a4efc8c13e86baa17565064

nie dotyczy

591,900

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil6a01daba551306a1e55f0bf6894f4d9f

nie dotyczy

648,677

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil6a6bfd11f0987399c6afd31911d1bb31

nie dotyczy

294,998

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil6a75bb6d8210f2dcb1f3710f133112c0

nie dotyczy

5,547

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil6a86e8ca3a9c47de366f97e3654d537c

nie dotyczy

37,415

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil6abcc6a6bb3daa39b534e8966ee9a0e4

nie dotyczy

9,654

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil6ac46ba5d25e68fc9a88acd132dd4193

nie dotyczy

427,847

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil6ac7c8e0c357ee1de1d93f9d2c9ea28f

nie dotyczy

289,620

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

Fil6b0190f5511e49b49a1ab76bef9af97f

nie dotyczy

13,046

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil6b74c83f86f6ee3a47f14fd78f19020f

nie dotyczy

311,310

14-May-2019

11:02

nie dotyczy

Fil6c99c24fd624a93199742c45766344e9

nie dotyczy

254,956

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil6cc76d458d5ded6657827b927d5ac54d

nie dotyczy

444,828

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil6ceb13f2093130f32b8f29a037554ff8

nie dotyczy

482,658

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil6d0e13a7457073debae788d262123368

nie dotyczy

2,211,581

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil6d483b7d7b63fcae3767569faa94f8a7

nie dotyczy

1,762,834

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil6dc8bd3907b4708a423faa934fe9d23b

nie dotyczy

769,898

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil6dffa2f293857b3855c6f555069b80a1

nie dotyczy

415,146

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil6ee1e7bc6d54d6528dbdcf09517f4413

nie dotyczy

280,079

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil6f807e494ff2af9120e8b752606a1814

nie dotyczy

434,603

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil6fb5d4fed9b72fdff3ba147491dbc191

nie dotyczy

2,276,808

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil6fc30ced2f62f34fb2d1a75bb5dfb3d1

nie dotyczy

441,942

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil701f296ec2e7aa141b557c62e6b042c4

nie dotyczy

784,122

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil702ed581ac4bf8d32bc3491da21f1d3b

nie dotyczy

343,877

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil709aad193f670cfde9637e0eb6fae65b

nie dotyczy

579,285

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil70c5fb3dca29710b618bef482401276f

nie dotyczy

5,715

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil70f2715877d742e49729f21af7798353

nie dotyczy

31,772

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil7189adae9ca485f37c0c74269ff71aca

nie dotyczy

11,416

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil71d854d273c924caa296986254e2510a

nie dotyczy

5,243

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil726c40c22a35ff06ce3ae09e8f6c1be1

nie dotyczy

14,579

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil72768aa5d11cee50260324ea11beb482

nie dotyczy

290,052

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

Fil72f0d0f6cfb73da60e82a1b7985d7176

nie dotyczy

769,868

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil72ff4be8d9d0e8929225b830863639fb

nie dotyczy

2,108,518

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil7332c61fe6101e9bae82c487d99082df

nie dotyczy

500

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil7356e31de17fca266642694dee34fa62

nie dotyczy

461,764

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil73c18e67104ceec96025fe21abf159bf

nie dotyczy

425,121

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil73f4c73d36c0f9975a67d9185454c34e

nie dotyczy

762,409

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil742e87b4e9ee7352403882928d9d0c1e

nie dotyczy

622,256

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil7475d07dac3d8168d2312941dd8a6e43

nie dotyczy

583,426

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil747f175e0ea0a5edbb50d3c614e109f9

nie dotyczy

2,206,547

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil747f786f6ac25de84fedd8c2d62538cd

nie dotyczy

347,489

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil74818e33f3b52b3c152cae916792f7dc

nie dotyczy

2,134,482

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil74b3c33abfb36a82653aa9ed6f6b7c67

nie dotyczy

72,466

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil74bb61c1b060f3870169e2f95e1f6bf0

nie dotyczy

88,015

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil74fb32d91de5e071f6b977a15cf34c56

nie dotyczy

5.542

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil751a40c4ac6cd5b9589e223fda518eed

nie dotyczy

776,599

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil75cd20427a09bd025332bd39517c672e

nie dotyczy

9,772

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil75e93272e0d43cb8a8cb2f3c1631c848

nie dotyczy

131,399

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil765d88b1c70c2babfe2b6b6be4edf472

nie dotyczy

774,859

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil7663eb8296c2234444667c5791ed7401

nie dotyczy

1,639,805

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil766b71a304c653f29d613f4f720e7c09

nie dotyczy

651,858

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil76709d9da89afb43ace3178e8297c980

nie dotyczy

11,469

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil76978ab7e3cf1b512c802a9d557b06e0

nie dotyczy

141,756

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil76d1ebdaf3d6ea3636173c8beb44ff45

nie dotyczy

165,530

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil7700cf10ad703df7c8918a0563a5e129

nie dotyczy

103,226

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil771647124679d7536f587a56c875b515

nie dotyczy

2,092,719

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil773a9a259c698721c045036028515d38

nie dotyczy

266,775

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil774f9b37f13794b52387b4d735353a40

nie dotyczy

5 329

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

Fil77e0e3190f6b7bef56922711c5f5ccd1

nie dotyczy

6,528

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil780df069c247b8094634ab0404623781

nie dotyczy

2,817

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil7833f6c49c6bb5c2575aa0cb39c330ef

nie dotyczy

30,972

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil7857bfaf4b6a93213a5ed2c8fd14b347

nie dotyczy

518,417

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil78f081dbcfe6baea393223804fe40f7c

nie dotyczy

591,047

14-May-2019

11:03

nie dotyczy

Fil78f578332844546331a9c9bcdec893a6

nie dotyczy

44,440

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil791f9cf24bf2be930bae0a66268a4f6a

nie dotyczy

6,930

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil79f143de1047ec9b902eb74ccbef0aa5

nie dotyczy

343,877

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil79ff54b626ec6e8bb4ae1d1a51014571

nie dotyczy

651,473

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil7a4f831770e510b9b0a7243eb50df805

nie dotyczy

249,938

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil7ae931cb3bf2650856593715fa374f64

nie dotyczy

9,357

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil7aee96fb48fbf0bf59d30c6ff84f27f1

nie dotyczy

980,478

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil7b3840444ad131760c954da71a3e9ade

nie dotyczy

403,051

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil7b39ee7183c2f03b03953ee57d4b1b78

nie dotyczy

424,643

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil7b686cc36ecf6ae5f52b27e7602ae1f0

nie dotyczy

292,729

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil7b940668a288a4e37ab322b4e698058f

nie dotyczy

553,840

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil7bfdb5d6e768c19cba908acda7d26310

nie dotyczy

9,920

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil7c0bfc74cbabf082d3083e0027320752

nie dotyczy

9,641

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil7c16140b719950832f786af369bb5269

nie dotyczy

77,473

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil7c1f0e2eb9a6b6cd26cb0287370475da

nie dotyczy

424,637

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil7c3a7f794b8058a3f7b3f59395c6bf80

nie dotyczy

5,078

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil7c59f3a1aa35aa7fdaeb931760ff39d8

nie dotyczy

581,333

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil7c6923b8693b7826a77a4780db44fe23

nie dotyczy

290,950

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil7cb5657e2c1b9fdddeebe63782a4f7fc

nie dotyczy

2,214,752

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil7cea8f8e74d9d735ab616979f66a93a1

nie dotyczy

22,183

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil7d27aae1f29c8cca57513950bf8a6624

nie dotyczy

429,929

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil7d5797caeae5bab79e5155bc48f94e12

nie dotyczy

281,863

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil7d6709496e2f3412b07c71fdc1112361

nie dotyczy

431,061

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

Fil7d70c9a77b929fca7ec95381251c56f1

nie dotyczy

8,464

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil7d9efff8bd395319c446d17ffc725dbe

nie dotyczy

235,159

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil7dc9d2a086e3acc3e979acf312abcc7f

nie dotyczy

784,152

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil7e0c2824bb8383f1a33ffca46aaf057d

nie dotyczy

328,567

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil7e0e7a1091b0ac807533663e5e298d3a

nie dotyczy

427,847

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil7e5f4987cde034907651d5ba399b6065

nie dotyczy

2,134,482

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil7e6ce33ec0d4ca3eb801ffb4499d1ec5

nie dotyczy

134,011

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil7e9a1000f6b6b5b489c8a363272c2576

nie dotyczy

769,898

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil7ea1d5115ecdd07cf5699ea33b4ac705

nie dotyczy

432,694

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil7ed2c889bff06f0fd2faab7cb5754433

nie dotyczy

5,261

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

Fil7f4c5a513302e7e899f83efdc0d3f6c3

nie dotyczy

2,856

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil7f829f738ee91bff16019c4cf19a35e6

nie dotyczy

330,527

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil7fa70a055f050b1fd8f2904bbbd68f01

nie dotyczy

18,606

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil8025c4c179a4e72b2f39091c43dbcb9a

nie dotyczy

295,363

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

Fil806c20c9b1702e4d4db893128b64866b

nie dotyczy

408,190

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil80bc54dad67899a3b22100710bf75857

nie dotyczy

281,863

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil80d362bf83ef478a320f6ede25bffcaa

nie dotyczy

1,878,417

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil81039422c7ddd5da76a792897da9530a

nie dotyczy

608,052

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil8109a65db719c1be16871c9b2fa1e8af

nie dotyczy

400,602

14-May-2019

11:02

nie dotyczy

Fil8140e571678b0b54f24dffe8abb4a91a

nie dotyczy

5,391

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil818cabe7077ffc4ef6ef19929e9b730d

nie dotyczy

280,079

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

Fil819cef16705be45debd0be4d68755dbb

nie dotyczy

42,892

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil819e4ee2c73b6dac7c9b217a2edccf64

nie dotyczy

7,805

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil822d584ef4fc364f78bbb9c1ceb7eb19

nie dotyczy

7 533

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil824151d29a4ae9a294790c16a83bf0f9

nie dotyczy

303,898

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil8290c4f8319d0a54661899bc414a11a4

nie dotyczy

14,286

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil83272daa6ffff8416b57acfd0c17f361

nie dotyczy

32,947

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil832eb962b387b4e7631ffa4158cb28cc

nie dotyczy

12,106

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil83a62e6a13b5c01342abbf38efb84917

nie dotyczy

264,092

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil83fb23cd323ede649c6830059d4b3d4a

nie dotyczy

2,276,808

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil8421b22320d28cc6677be85cdf40aea7

nie dotyczy

295,813

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil8475e60871be3d5e764655b675843d39

nie dotyczy

110,706

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil8480963641cef53c8af91851cd181409

nie dotyczy

10,804

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil84979fef6a5a484c86b8627bb1f85b0f

nie dotyczy

1,440,199

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil84ed6bef4efb7a0b6fecef874479277c

nie dotyczy

1,563,928

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil84f7da749e34ca7f1d47b560aa29bad8

nie dotyczy

28,188

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil85012165ebea72244134fff7c60e4646

nie dotyczy

35,188

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil858507a3c28d271cb993fb84d72570c7

nie dotyczy

12,468

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil858a1feea4386f5e9d3fe13218cbb93c

nie dotyczy

590,448

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil85dfb9f6479e03f58227f5181f87186b

nie dotyczy

482,682

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil85f0e120fd328973105e74a431c2797f

nie dotyczy

619,377

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil8669cbed40d633d4a495aec085930558

nie dotyczy

7,742

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil868ae99e02ce4ed8498ca16dacf179f9

nie dotyczy

6,803

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil8697ed7861d939dccfeab902b2ed49c3

nie dotyczy

39,312

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil86b6962582cf3a3ecef8cf0bb9012e45

nie dotyczy

296,040

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil86db05205f4dc272b1e4b78c3f045377

nie dotyczy

581,339

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil8701d82ad262d39fcc979d9c7452e2fa

nie dotyczy

9,157

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil871a2fff39ba4cf7dc354f84a1496014

nie dotyczy

425,121

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil872165e3b52114be6daed04f3586ad6e

nie dotyczy

444,822

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil877f3b6e4c270ce111750c872fbd9067

nie dotyczy

12,393

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil8796b3b9593450091b1c57a1e89a51ef

nie dotyczy

7,345

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil8839be9a24e689bf5f5cf800a7bb9f82

nie dotyczy

53,292

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil8863143ea7cd93a5f197c9fff13686bf

nie dotyczy

648,707

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil88bc605c08b63d56ed8f3cb257dc1ef5

nie dotyczy

115,553

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil88fae40a18f6bcca856ed14db9d58529

nie dotyczy

980

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil896744ef43b32ef1682cfab7d0b81844

nie dotyczy

581,339

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil8977a27723bb59a9517b07ac3498b9f1

nie dotyczy

55,771

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil89d59117ed86cece201ee0de50744004

nie dotyczy

107,359

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil8a2a314891a412fc993daa32c7ef5005

nie dotyczy

13,838

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil8a52455735bc8e9b9ea382087eb76102

nie dotyczy

518,387

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil8a8c76f225c7205db1000e8864c10038

nie dotyczy

1,639,432

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil8a8ccb7d908582145a6ab75b33c795e9

nie dotyczy

83,707

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil8a92cf49b8ec321b0db7762ffc32f3ac

nie dotyczy

283,672

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil8ac259dba96a75ed7d5ec5a06a6b1851

nie dotyczy

12,358

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil8b153dea503da810e5e578642a5c28fe

nie dotyczy

2.380

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil8b8b3e1fd8cbbb203e7c769e17ddd31e

nie dotyczy

5,344

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil8b95094eff3379affced1e658e1ddb76

nie dotyczy

776,617

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil8be38b42a37099cbd165ea7faa6f6471

nie dotyczy

136,166

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil8bff9260b36fee43a60d7a79dfe89246

nie dotyczy

294,110

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil8c10f19767e15e5a789e44382ea3e3aa

nie dotyczy

1,639,799

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil8c3fc174ca4f0ea8dd6dacc912a6d8c1

nie dotyczy

70,285

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil8c970fef0c9a6aa3528b24a3bc13cee8

nie dotyczy

292,509

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil8cb58e24bceb2d83c738191f9864c5fc

nie dotyczy

397,274

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil8cc321f01f918df1edc64d6c0bb59446

nie dotyczy

75,951

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil8cd999415d36ba78a3ac16a080c47458

nie dotyczy

778,659

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil8cf3ec7f5bcc3332e33c152bf3d5e6aa

nie dotyczy

580,617

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil8cfa0f2b9552aa6889b71b8af30f7289

nie dotyczy

85,683

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil8d0b0a12495228fe055fec6dd67c627c

nie dotyczy

318,621

14-May-2019

11:02

nie dotyczy

Fil8dc3b8e19a7e2e60f48bf22687139503

nie dotyczy

4,280

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil8dced5eb57d7e2b1cd4c7683d6513def

nie dotyczy

5,530

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil8df59c7fa8d130afc3a8fbf548abaa78

nie dotyczy

29,232

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil8e4908c5bb18f919c46c2aa70c950b91

nie dotyczy

44,611

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil8e7bd71dbe9af3f99931e393b61348a0

nie dotyczy

2,175,513

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil8e9637e486491d4df1ea670c5b33eb16

nie dotyczy

4.542

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil8eb4fd5dff69f5bc5b13240ddf4e5828

nie dotyczy

5.119

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil8edf66ec6807c7c4a85335baa78f4a91

nie dotyczy

578,848

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil8f0daa6fb68dfd3b72f7a7e71021412c

nie dotyczy

2,211,581

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil8f5f5fd37a7c764a35f53fe4042ee02e

nie dotyczy

452,253

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil8fb552ad882ed8b31e0100d52f3b9a15

nie dotyczy

590,702

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil8fc38947c44ea65c001847909b745a9a

nie dotyczy

699,821

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil8fecfc92757f0eac0aa0c1e69de4e405

nie dotyczy

6,196

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil90147c46868bd02e13379d32d3c7614b

nie dotyczy

49,334

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil902ed924844138be2db9163531f89e89

nie dotyczy

312,573

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil90dd8e0c9e53cfb622bbea651ff7403b

nie dotyczy

8010

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil90f000e3d5e2448a9771b517e4f4fc27

nie dotyczy

6,884

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil90fe4cb9d19d5c15a65635da5dca5457

nie dotyczy

616,852

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil91008fce8d7cccaf61e4a953ba2a3450

nie dotyczy

7 081

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil91014f2fd4b53ad604577bbbeb545a1a

nie dotyczy

351,117

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil9141167468612be7f7ce04061b4ba430

nie dotyczy

203,331

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil918c00917ec8a261d575ffd7a553f75d

nie dotyczy

770,904

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil9193789fad6d7509a05bf41c0fbee500

nie dotyczy

55,025

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil91c6d28b1d8c3effa3782838e020902a

nie dotyczy

7,320

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

Fil922f0dc015ce910e694c684667216edf

nie dotyczy

183,780

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil922f191900b72b3a6a63a014006eebd3

nie dotyczy

623,339

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil924e6f9ff07cfbf25b5b75139a6756d3

nie dotyczy

278,827

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil92993385726b3ae48bda5cee7db31302

nie dotyczy

770,922

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil929cf35b77d4d149aac86a840d4a5731

nie dotyczy

487,617

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil932e058a0c3ed9601aacd544430e9c4c

nie dotyczy

518,417

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil934c1b9759d6814878fef498f9626dfc

nie dotyczy

303,380

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil9367d5af98bdcab9abf5e8c711338078

nie dotyczy

326,695

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil939d191e02468bea28e3b99f98a187a2

nie dotyczy

13,847

14-May-2019

11:05

nie dotyczy

Fil93b4076ae27e0d3c3d09f04c06d2f50f

nie dotyczy

50,282

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil93c04372b95c7a7015fac699c29ec99c

nie dotyczy

572,089

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil93c597fd193ce4a60ac799a8ba28ed25

nie dotyczy

75,864

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil93d1a62cd79cb41f8dbc6e35159055ed

nie dotyczy

454,515

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil940e712051161080b9952289f24fd09e

nie dotyczy

80,610

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil9412ca7cc3a1854c09de9158f5dfe509

nie dotyczy

111,610

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil944339ce4df48ab1cc86cb30a0d86cd0

nie dotyczy

266,689

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil9455f870a3366e22edbffa334d20fba2

nie dotyczy

136,301

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil9510ee8d92045dadf9a2de9b9119c308

nie dotyczy

330,527

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

Fil954ccd2008807799f91720e5278b2fa3

nie dotyczy

12,879

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil95558f8e296d456b3fae55d450f72f4b

nie dotyczy

2,206,541

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil9574bd4987a954e6ffb0039646daad6d

nie dotyczy

63,734

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil95920894e6fb909abd2cbae21be406b4

nie dotyczy

281,626

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil9599b294f3a95c66b889f96b5dc34e47

nie dotyczy

7,228

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil95f1479a3a9ffc0a81c12249e3a30d4d

nie dotyczy

424,912

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil961c841bc5ced5a23ada8b6cc6d17111

nie dotyczy

10 000

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil9623562dda0ae8fbc6c67b4f28035262

nie dotyczy

10,315

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil969cef7f118d3f325203fd0cb688b9ec

nie dotyczy

653,136

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil969d103ed521e0af1dd36abc98084e09

nie dotyczy

635,412

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil96b7219b345ed761767bd9757ba02851

nie dotyczy

298,045

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil9703115329c9b7283a93bf9b1e3b5064

nie dotyczy

9,161

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil977a88abda1ed271d08f208cfa6e4e62

nie dotyczy

85,938

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil978519bc47188e257cc52159e4f827e3

nie dotyczy

13,502

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil97913e630ff02079ce9889505a517ec0

nie dotyczy

1,639,432

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil97c9bd214878962cb1bc49ac18ff1c17

nie dotyczy

590,729

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil97efecff184a2e3793f0ad2e9551f3c8

nie dotyczy

583,408

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil982459b1df3b11b9526c1dd278814ca7

nie dotyczy

73,487

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil98647a2ac766507b9ea24b37fe05ec0c

nie dotyczy

476,682

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil9876711ecab31d759ef00c4fdf4a532b

nie dotyczy

280,955

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil989290449703cd16ca677fe7efdeab86

nie dotyczy

25,877

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil98beb53878e88458c73e5ad927de2a0c

nie dotyczy

5,522

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil98ef484ce7150b406e3016cd9924d142

nie dotyczy

9,369

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil992eacb7b5d185a74d7ba9086aab7092

nie dotyczy

482,688

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil99586b80e37b51413e4f268ac7eb3038

nie dotyczy

776,587

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil99c16dc2ad51dbf4baa9da0400b87dd8

nie dotyczy

1,621

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil9a34c1312981b7f8c145253b58e2fa00

nie dotyczy

7,572

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil9a8dda1b4b2a46a71da4156eff04ef0c

nie dotyczy

483,161

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil9a9876bb71c9f08ed481d9a063cfd223

nie dotyczy

597,007

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil9aa8b504493ac2e37cb8a02f4e8f0447

nie dotyczy

55,891

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil9ae12120447a92c0bf4e6abba0383531

nie dotyczy

386,959

14-May-2019

11:05

nie dotyczy

Fil9b2767b0064d5e5c22ff9a073b5490cc

nie dotyczy

12,936

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil9b35e16f293c5affeb3525f8d9a7bfcf

nie dotyczy

7,009

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil9bc19d53264a55a58e5f699c80356bb2

nie dotyczy

1 879

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil9bf5162aba955f2ac9c09630e13c2343

nie dotyczy

596,958

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil9c001d8958fdf39ba93c326304830f7a

nie dotyczy

7.474

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fil9c13bf2a65fa1ba4b51320993d930b42

nie dotyczy

651,882

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil9c4860c3b03f3a9bef5cc1f313ea8e53

nie dotyczy

32,666

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil9ca9eadc845532f5ce254f988874682f

nie dotyczy

62,770

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil9cad14d0111d4de855a9b8c8e2720d03

nie dotyczy

5,286

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil9d12dc404403d46b2a77a1c7c3552584

nie dotyczy

510,279

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil9dcd6acf40988f816fc7f7ecf6518ef3

nie dotyczy

322

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil9dcf9361c52d0e85444e94a4069af207

nie dotyczy

33,578

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil9de6d2597c6f6361b46b2484f1e1f944

nie dotyczy

2,865

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil9e83345b77c435ff1a58a98f954d9b7c

nie dotyczy

138,917

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil9ea1491fc4877fc7fa9727e7088af186

nie dotyczy

538

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil9ef16eda6639b00ae1b9dbbd02a6fa2b

nie dotyczy

5,278

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

Fil9f3b34ab6ab9e0a3143edd2503c0b3b8

nie dotyczy

450,166

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fil9f4284e0215cbdae891d294e643e730b

nie dotyczy

2,134,482

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil9f4b2c77e86acf322ffb650c9aef0a24

nie dotyczy

10,282

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fil9fa0dc903c37785224f56eca7837082d

nie dotyczy

77,350

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fila01f580c1e66e558299fea12538b62a6

nie dotyczy

63,789

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fila06648a53eabaa7bbba59fc0dc3ba8fa

nie dotyczy

294,998

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fila085794043624cd18676b27119685106

nie dotyczy

5,263

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fila0b5f9e85ab9369ed33cc19f528be547

nie dotyczy

5,394

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fila11ab2d4b1d212a6920a342ec47d77ea

nie dotyczy

580,011

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fila1315ecd7764fd7d67f56cf06a2e8d83

nie dotyczy

7,507

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fila1737d2c1bf6b7723488477cd3400404

nie dotyczy

68,209

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fila23b14cad20a003c1c8dd562eeaed635

nie dotyczy

410,082

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fila260c708de6a2a0f78fac1e170340561

nie dotyczy

7,752

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fila2619faa2f7b01e34e9435fbc255d6cb

nie dotyczy

455,455

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fila26d67504a388e545a76cc59e579c4be

nie dotyczy

303,059

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fila2835288607eba443fcee5c44c08c7c5

nie dotyczy

1,192,146

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fila29b3c7b507baa28757bd329b5945f5b

nie dotyczy

12,759

14-May-2019

11:05

nie dotyczy

Fila2ec87ce9ee10b4adcdff013a3bb8a31

nie dotyczy

184,915

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fila307ee345f2630d7c86526fb38b35678

nie dotyczy

10,682

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fila31639e1ce5e44757769b119ec76c0ca

nie dotyczy

8,127

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fila351fa2a8b2b291fa3a2fc40e8fd437b

nie dotyczy

402,720

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fila37cd990d3fdd6bcb500a43ed3e6a40c

nie dotyczy

376,927

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fila3d2d9c25b8af5b47d749cf8740fd2cf

nie dotyczy

594,325

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fila423227d6839f087ffe9364da7a09831

nie dotyczy

5,814

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fila45321473c79730208003986b3116ed4

nie dotyczy

9,080

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fila461bbb0374a9e82cc982cf989455f1e

nie dotyczy

10 006

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fila47cb156047697f090a4e55d6ec4428d

nie dotyczy

306,946

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fila4e5f7101a1cc77d84a473fadc8d0818

nie dotyczy

442,632

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fila51999644e9cf934d1a53d02d6603332

nie dotyczy

267,947

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fila55c3a453e44fb78c033f57fe77ac299

nie dotyczy

5,185

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fila5ca5dcb7a99f8f9105b842b79f19107

nie dotyczy

7,876

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fila6008a7e609178cd856b538dc91bb3c7

nie dotyczy

651,500

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fila64bf3e01a3baf4f2c6dd60133dced9e

nie dotyczy

5,594

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

Fila656c1681aab21cd03bb600dbae937d9

nie dotyczy

241,740

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fila67a9a980ba7a2b0e946fc8cf2a68f31

nie dotyczy

91,369

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fila68c5336a824479b37b8cd79eaae120d

nie dotyczy

419,973

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fila6b28e9162b507ea5bd49bf43058d691

nie dotyczy

2,108,545

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fila6bf78c7d90cf34fdc0ed308428e83c8

nie dotyczy

784,152

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fila6ce1054737ed5ba91bc43519f8f6d9f

nie dotyczy

268,509

14-May-2019

11:03

nie dotyczy

Fila71cbb0b080fef88ed3335e86595a8bd

nie dotyczy

99,421

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fila74d37b0d88d1b7f37c8ee4e59ef70df

nie dotyczy

7,232

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fila7ba244224e3aa1547444a8c43b13086

nie dotyczy

10,508

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fila89efdc373b3d1637799a57aa4f8e5ea

nie dotyczy

655,875

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fila93699b1387d33b08f57270672e1790b

nie dotyczy

295,363

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

Fila985b5835ff5e362e495829be93719df

nie dotyczy

350,404

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fila9928f43b427154b60e4a4f47b142170

nie dotyczy

7,224

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fila9dc3944da733b9eda3d752489df761a

nie dotyczy

217,606

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filaa32a3caa36fab220feefa319402f213

nie dotyczy

2,214,752

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filaa49badb2892075a28d58d06560f8da2

nie dotyczy

779,683

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filaa4c582d1dc047d45bf295db57736aa9

nie dotyczy

596,682

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filaa7a7815efb7352a5610c8aff11e9d9d

nie dotyczy

431,061

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

Filaa949151f0c14871e44e18d40564a86a

nie dotyczy

12,564

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filaab2607d5551cf1fda2ff4820f3b53a7

nie dotyczy

657,162

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filab69024942ca2d55c823dc44e2dbaac2

nie dotyczy

5,151

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filabb2adbf3896c714c0c6c271e98448ab

nie dotyczy

452,280

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filabbe9bc63bb14846fb52fc60c71a3f3f

nie dotyczy

295,813

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filac0197e458857904a862e428c6e8ac20

nie dotyczy

80,079

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filacab2678095f4ed91bffedfb68cc1527

nie dotyczy

234,074

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filacbc79b891d455e276a36835bd5f2cf2

nie dotyczy

244,722

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Filacd25e0ea2dfcccf852cee85dc30df04

nie dotyczy

46,801

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filace1dc6888380f94199edd8b3d3a93c2

nie dotyczy

956,501

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filad506f0c462ea0db352be982d139ede7

nie dotyczy

9,782

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filad9bf29bec40a56ec0d4557650bc1bfd

nie dotyczy

4,244

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filad9e233e654fba79dc9e7503f59c1f22

nie dotyczy

415,140

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filadc6544d2529813344a7dd7f05891940

nie dotyczy

361,054

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filadd196bc4982f0d86c48a60dc8bb7bda

nie dotyczy

299,133

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filadd94de7e2fc2ed32fe3fddec67f2079

nie dotyczy

319,214

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filae066dd531e59918ba4532a9c72e86ba

nie dotyczy

775,902

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filae28aeed23ccb4b9b80accc2d43175b5

nie dotyczy

648,704

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filae2d07e7d52b8e168b5913537f078e22

nie dotyczy

4,256,919

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filae739cefbba41818b4c08a0993725f99

nie dotyczy

55,792

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filae7a39b8c4fa9721b81b2d9bc9af4565

nie dotyczy

775,959

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filaea8e30a796f77392ead618536061b8a

nie dotyczy

5,270

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filaeacb511414c6e6b371a016521f69c94

nie dotyczy

282,246

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Filaef4c50078524db98ac327540c9994da

nie dotyczy

580,005

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filaf95a16f43ec886986e6204599e83e01

nie dotyczy

19,075

14-May-2019

11:05

nie dotyczy

Filafa637c02a8fef184bc727e9997f7081

nie dotyczy

417,545

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Filafc261281dac47448cd3b5bd104e57ff

nie dotyczy

2 050

14-May-2018

03:38

nie dotyczy

Filafccee2cbdfced2ffc680332b1142c11

nie dotyczy

623,541

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filb007a0fe1ba4be2178a401cb315be0fe

nie dotyczy

7,106

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filb0157ff5be6df7e928e24a518dd1a80b

nie dotyczy

73,126

14-May-2019

11:05

nie dotyczy

Filb03d8a88477bedbaae39583b1d1283af

nie dotyczy

441,792

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filb04ef692c785b61b5a2253037af27a42

nie dotyczy

5,443

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filb054097bbf07bc45fe02786cd83597fc

nie dotyczy

269,165

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filb0d5a2a569f5599c4eb03b8d26c3e137

nie dotyczy

10 240

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filb133bd472982240e0ae8ad7fdb867285

nie dotyczy

279,069

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filb17f496f9d880a684b5c13f6b02d7203

nie dotyczy

778,659

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filb20b3cc21a25081a4bca14731ed24d46

nie dotyczy

10,578

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filb22835c85b55642276a70f5d7cd3d099

nie dotyczy

255,401

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filb2410bdf4162c149811498e96d1292ca

nie dotyczy

1,519,093

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filb2b64740dc0b5c0a32e8a11599363209

nie dotyczy

2,092,692

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filb2d07319d7ba71a0b625c4a9f59dc47b

nie dotyczy

13,980

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Filb35db2e3b7a0078ce060da6495a4c8b2

nie dotyczy

3 446

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filb41f9fadaedc8747b9ec9c09fd02593a

nie dotyczy

784,134

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filb4c328e568c7f09911e1d0b74f6d3bda

nie dotyczy

5,323

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filb4d6e5c45378826d5df3e0e94fa48db9

nie dotyczy

483,191

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filb52ed83bfa0e777ddf83132753f1703e

nie dotyczy

173,733

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filb7171939348d528772e14e5b4119993b

nie dotyczy

281,626

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Filb71f8e2dd2b345f2804a2d4178ee5b77

nie dotyczy

26,338

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filb77b71a47b27bf81f9cf0f6e73cdca3b

nie dotyczy

312,573

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Filb7da3abbf36ea994c1a18dd8521ad395

nie dotyczy

139,749

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filb835365b78d425021f765ed7549b1606

nie dotyczy

303,850

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filb8a030548dba78c9b64b6a65f64dc4e0

nie dotyczy

1,054

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filb8cc63b525b6602f4f0dd7f38bb09843

nie dotyczy

954,865

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filb912bf1e6297e438aecc59f0f230d012

nie dotyczy

774,808

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filb93a1ef953b36d5cf9435c9dd1c5a617

nie dotyczy

429,911

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filb93da7209f31f5001d53243232dc93b2

nie dotyczy

255,401

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filb95c2c297cd6626a3d41bb8b535ee86a

nie dotyczy

10,162

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Filb9b5831cacaa835e170ad67979a78ef3

nie dotyczy

2,211,581

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filba6f13f0ec777d60b9e8e30beec4ea28

nie dotyczy

78,743

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filba8d833e9de4f55890153b94e0f6631d

nie dotyczy

26,771

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filbac509fa0e072d1cea52129ba1408636

nie dotyczy

6,420

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filbbd68658c759860302d0528fbd31f5e6

nie dotyczy

32,750

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filbc1c5fd77f7377a5a86b34bca43f8509

nie dotyczy

268,756

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filbc26037078296dc2e20d8d62444918f3

nie dotyczy

614,551

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filbc46716a16c0d2a83a8c4a8c51c02684

nie dotyczy

306,590

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filbc4bf9f626352a3afdfd385a0b3ef70a

nie dotyczy

295,338

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filbc50b1612629c10940659c5527075971

nie dotyczy

10,425

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filbc52b3d0f5e76b7e1c21b8c2b84fba45

nie dotyczy

64,069

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filbc9e97299a20531a96f6da03c8c3484b

nie dotyczy

2,214,752

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filbce863d9e87e78f7b216f9063068fd70

nie dotyczy

9,097

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filbde536f62393d62dc84eaeefd261de9c

nie dotyczy

651,888

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filbdf51b32b4daa09521c737db841e2d78

nie dotyczy

682,881

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filbeb38de26c9afd2b0613938c13bfa9c1

nie dotyczy

16,330

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filbeb9894753111198a8eb929434ae5335

nie dotyczy

119,708

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filbf02ef6bd7e047958fc09daa85bd127d

nie dotyczy

259,377

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filbf39638af62a201c0330d0f40fb654ea

nie dotyczy

2,060,581

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filbf6476126e526f1c989438e6b4ffd158

nie dotyczy

18,651

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filbf7b629d41ba68073096bb6ae4c06610

nie dotyczy

5,081

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filbfcba1042957f3efcaca7cca8e2d96ba

nie dotyczy

581,339

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filc04f09acb44071f954c81e51af2fdf51

nie dotyczy

9,296

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

Filc082a7af35712bb3f8ac27fb61dcf3a8

nie dotyczy

5,308

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filc0834dc8d4a454e3ac44fda2b1f5f1a3

nie dotyczy

136,910

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filc099e2a3f3915d650a3439bca3619b7d

nie dotyczy

2,174,077

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filc0e23e183a853109e22bc0c02aa860f9

nie dotyczy

783,602

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filc0f62a98469d9d389a07da83247526c4

nie dotyczy

15,022

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filc1183c401a3fba926124ccc16f50bd94

nie dotyczy

2,383,666

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filc1758e8d03a589ea016749bcf8e66933

nie dotyczy

7,172

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filc1a985331aa18ab2429398b092496941

nie dotyczy

784,149

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filc216da190bf61772dda062202e8981da

nie dotyczy

295,811

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filc284cfe4a26bf666e9ebb99a4f7b887f

nie dotyczy

415,352

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filc32556083574b9dbebc8cfbe6ea85843

nie dotyczy

1 620

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filc3c1d2824a0f0fc6eb12c79835515933

nie dotyczy

784,146

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filc436d3f2e78513ace8075ec7773d4df7

nie dotyczy

12,610

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filc4e20aa5ebddc880b8d03e9d37934ff9

nie dotyczy

1 435

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filc5b87fa74043774fe615099777e1036e

nie dotyczy

117,875

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filc5c55afa5d74d23f6b65f3216e37d317

nie dotyczy

787

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filc5eb86c6c9cf0ad800b3463a1e07debb

nie dotyczy

297,289

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filc616f3f50cd0e1a0653c4a57f3c30c9a

nie dotyczy

441,945

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filc619b3eb3471c3e17f4e83ad050ccdb9

nie dotyczy

1,639,805

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filc61af3415dc5bb0803065f3b67a288f9

nie dotyczy

270,891

14-May-2019

11:03

nie dotyczy

Filc6501f2b58553161ad6b565cb104287c

nie dotyczy

50,871

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filc65144cf3aa2b2ff26488e21dd21798c

nie dotyczy

4,583

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filc687d98989714063a9968103b3e2b347

nie dotyczy

283,337

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filc6fe1aa539c0a4c92caa6e84946c584d

nie dotyczy

1 616

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filc713e20b74a5ea547aa6e7e1da788511

nie dotyczy

414,646

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filc73cdd8596890564548ef78693c7cc9e

nie dotyczy

593,203

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filc76ee0989333a46f140c5787e914c80f

nie dotyczy

6,376

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filc7b52d5eb4095aa7081aa5206f6a8d4b

nie dotyczy

773,961

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filc7d3ab7ff75357a6550749cfa0da2ecc

nie dotyczy

303,850

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filc7e93d445a1880654d2b5e94bf958ba9

nie dotyczy

238,025

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filc8642d4a354ca62350c28a435a393a36

nie dotyczy

403,740

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filc86fe3670d6f7b074a5b51cf0a3c24a8

nie dotyczy

449,923

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filc88c52b001ff0363ee2a19c99137db56

nie dotyczy

10,707

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filc8e0d52712a1c09cc6734cbb7ec2757d

nie dotyczy

6,050

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filc8e65a33803e909165e4e120d2169713

nie dotyczy

15,146

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filc8ebeeb32a6e7e11826a54afb0010c97

nie dotyczy

7,334

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Filc92cf2bf29bed21bd5555163330a3d07

nie dotyczy

652,624

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filc9d9785dc28b36cde4d74d09dcb9655f

nie dotyczy

67,076

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filca0abe5584f5757c1f4d20cd3938dc4d

nie dotyczy

299,543

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filca15f1fe114cda34aa4b7b0fe9345563

nie dotyczy

174,522

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filca2370e9c0237b71327e582584a81429

nie dotyczy

296,040

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filca30b48be7958289e0e1a4d7e86d9ffd

nie dotyczy

269,515

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filca72ef0fd6b47965a522fff85ea56e89

nie dotyczy

2,175,507

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filcac831e2b5ed4fdefae3eb65af9b227d

nie dotyczy

73,309

14-May-2019

11:05

nie dotyczy

Filcae09b5ef49c6759a1e63a83a1b9e944

nie dotyczy

145,610

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filcb6425ec29b501befbe9bd67c576d5a9

nie dotyczy

2,276,808

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filcb8b641e76337f31746b5a048820a62f

nie dotyczy

43,314

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filcbb393d6aeaecf5536b687ee14dae165

nie dotyczy

2,211,563

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filcc0d4ad6e24a199dd8548c14eecc0c2f

nie dotyczy

461,746

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filcc478d2a8346db20c4e2dc36f3400628

nie dotyczy

778,659

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filcc721cc9dd7ee55eb0e0698f712731d7

nie dotyczy

649,067

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filcc7a7573e196764e794140b801c2d412

nie dotyczy

579,285

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filcc99c851f41aa38a958352513d34a6b1

nie dotyczy

7,054

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

Filcc9f80414c38022351fde24d002eb8f7

nie dotyczy

91,063

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filcca74e66de6b08c48c9fae6b71e3ee59

nie dotyczy

439,271

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filccfc4b69928f7e320804918264e69a63

nie dotyczy

53,881

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filcd207914251517406ac67aa1abb59b58

nie dotyczy

591,900

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filcd41f34c08519a4ff483a940ebe3155e

nie dotyczy

1,718,321

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filcd9e9d8ac79a99298ca14058c6d635f8

nie dotyczy

47,020

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filcda1931e5c72479ae81795fe6b2372a4

nie dotyczy

15,120

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filcdba4842db8e3c25cd246eedf5d63393

nie dotyczy

762,379

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filcdeac64cfa7ce1eea739f76527cabe27

nie dotyczy

424,961

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filcdf6a289a1ff6c32b8f521c8d2590cfb

nie dotyczy

44,139

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filcdfa6ad37c078949b65c0524c4f51a2b

nie dotyczy

2,206,547

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filce2bff1d7f41bf0faf8b0e22b66329c3

nie dotyczy

592,514

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filce7fde4bb2d14bb90dfb69de989b9325

nie dotyczy

157,115

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filceb70e89b959b0a40f150328af582e7d

nie dotyczy

602,459

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filcf657a0da16efa83c3b00408beb2eb7f

nie dotyczy

138,273

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filcf7c41b9e7852b4f7103fbc69b9a6370

nie dotyczy

784,152

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filcfd46239f8ed22e6f6a80c344868ffca

nie dotyczy

294,542

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filcfe55072f9d9e5693132110427a07d37

nie dotyczy

7,536

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filcff1dd14fb439fc7e9daa9dcb3e116c5

nie dotyczy

6,723

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fild029ab23cd8743eca9033d617dfc91f0

nie dotyczy

3,694

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fild0771c8340cbac34ae3eb1ec0edb6934

nie dotyczy

50,890

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fild07f821124e332d27052b1dd871d0d24

nie dotyczy

430,634

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fild0ec034681598723f7c6ea79f9e2d3cf

nie dotyczy

7,430

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fild125ff3164c715e8f3c52e5d451b6c9c

nie dotyczy

634,832

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fild132f200a1101a32ad04ee8fa9637de0

nie dotyczy

2,175,513

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fild14aa0c72a2ea6833c1fc918e1bbfc51

nie dotyczy

72,796

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fild17a3f7e7961b031c3be25627225b561

nie dotyczy

579,279

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fild1943d15d5d26eeee05588da4a96f7c0

nie dotyczy

298,575

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fild1988efde3c9c683a2d9f1e111bbb3bc

nie dotyczy

87,420

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fild1adbc8d19e9dfc5e3420e1d212d322f

nie dotyczy

592,508

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fild1dc086caf669b6a9d02014fc577c2a3

nie dotyczy

110,210

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fild1df858ca81cc43ea3f7b55acba33e3d

nie dotyczy

560,784

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fild26cd6b13cfe2ec2a16703819da6d043

nie dotyczy

1,639,432

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fild26ed6057440090345f3fc85cb6cd48d

nie dotyczy

86,519

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fild2b1a29f207216ebb95d3a0e78bd46b0

nie dotyczy

11,317

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fild3935bf3e780842547ab6d291a24a449

nie dotyczy

9,245

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fild3a4b6a14e8242864a1d6c395ecc2f35

nie dotyczy

101,384

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fild461695bfff0e19c71cc7858750fec9a

nie dotyczy

3.462

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fild470a9b4bb0b74bc29bf6867d15b908a

nie dotyczy

5,140,822

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fild4e28cc0902a9a6ec4a641b79fa10460

nie dotyczy

65,474

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fild54b3e803214f80fd422d0e14ed16dbd

nie dotyczy

452,195

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fild5ff175395c143be31a007a3369cd381

nie dotyczy

486,346

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fild6202610e727420d2c9841363626fd5e

nie dotyczy

2,073,359

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fild647f99276af4df726e381dbcda01276

nie dotyczy

579,285

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fild6a076480fe1c220817b5e767be0766b

nie dotyczy

5,094

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

Fild6e5041f3060eb8f6389a67c364bb7e1

nie dotyczy

2,206,547

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fild6fe195664858a439b2fa132dacec78e

nie dotyczy

7,040

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fild6ff75bf61b5b9c8671fe30fe0bda023

nie dotyczy

292,729

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fild7384a33403c22c434420a4b26881a6f

nie dotyczy

1536

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fild7699e919f25d0d7dab09799223e1e74

nie dotyczy

6,513

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fild76d2d3973129e35c7096a138b974f78

nie dotyczy

55,082

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fild78d4570614c65784bd4bfd9e7e93999

nie dotyczy

283,672

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fild7af112e18b7768dab1349d1dbcd3661

nie dotyczy

2,206,547

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fild7dfd8fb31439bf4481a769df96eba53

nie dotyczy

5 187

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fild8107a8a9ab70f8fc94d165a3d8b2181

nie dotyczy

1,629,559

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fild846962d5c1a4bb3863817f82188d911

nie dotyczy

268,161

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fild876a008289b880e4fd53f3d9af477ef

nie dotyczy

200,982

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fild8b7ecb334a16eea8c486bb5fc399f24

nie dotyczy

12,313

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fild8c3667b264254002fa877fc297e31cd

nie dotyczy

604,517

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fild8d9bc48d92175be15fd8194634e90a5

nie dotyczy

85,622

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fild8eef5c64bd7407592ffb5b52c936fc5

nie dotyczy

241,278

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fild9182a4039af34ca2c0a3b9e706f8d03

nie dotyczy

2,070,829

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fild9812d5e3e109654e889104d9a0a3717

nie dotyczy

9,593

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fild9af1b75a403854d7d77ce26558cba9e

nie dotyczy

414,646

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fild9d5c91c156faf94cdadbde1a8f732cc

nie dotyczy

424,912

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fild9f041f06b485e4428cfc9d8a27602ae

nie dotyczy

273,956

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filda027f41c8882f6177e8fba9e64169ff

nie dotyczy

2,856

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filda09660a54a36527d576bc1d1aeda7f5

nie dotyczy

73,670

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filda0e3a1c713e8b0d2d192d81e915052f

nie dotyczy

502,854

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fildabdb8668c14f5eda9443b5e23cb9943

nie dotyczy

763,415

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fildad28592db216a9f4108d82f1e8d5227

nie dotyczy

7,362

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fildae525cf52cd1c4a4e2b0c9c53a4e1fb

nie dotyczy

289,284

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fildae9a44515e6d0abb34a286388b31a7a

nie dotyczy

170,710

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fildb1011cd10d6450ca9bea73618ac15dc

nie dotyczy

6,103

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fildb8e81c04c36600ffe223f44bdac0dfa

nie dotyczy

9,798

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fildb918a66f1b1b2ebf73332ac4c953d4d

nie dotyczy

1,740,376

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fildbf5f07db97f8a5b858f151227633b9f

nie dotyczy

272,878

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fildbfcac5efdd4113ccbec38366e38620b

nie dotyczy

90,916

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fildc257ea5605ddde591d52a66246f7b6e

nie dotyczy

519,763

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fildc34454cda4198fdac8178313baa14de

nie dotyczy

2,175,495

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fildc500b965c8e0e1547d3a49ef184fdb9

nie dotyczy

134,427

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fildc86b8df7c2bc833c815619a91607bca

nie dotyczy

614,551

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fildc944087b8a8e66ec572436bb86950d5

nie dotyczy

13,799

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fildcb9387d7beb41403add1a7477410064

nie dotyczy

761,575

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fildcf6c2454125b3f35b9926fa6ce779b8

nie dotyczy

7,068

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fildd0e8917eb1dc5fb8e5db62078fbf6c5

nie dotyczy

762,409

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fildd3105cc4596f036cdff69834794394d

nie dotyczy

767,646

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fildd3b59178ca2dbaea3c510eb842c0750

nie dotyczy

292,509

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fildd420a21b6ff581e2f8cba46cf9cfc00

nie dotyczy

9,268

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fildd9863e57bcfc1b1b84ab0c83bd0bcee

nie dotyczy

6,759

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Filddf1398ea08c21cf968685f7ec6a87a2

nie dotyczy

204,856

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filde2ca213b11c6ecf5b606c5b99e41080

nie dotyczy

273,169

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Filde6d3848fcff100228f078385c65c590

nie dotyczy

7,268

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

Fildeb1eb5e06fd4f9ea01b736f7c5d3489

nie dotyczy

8,336

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fildec3ddb0585837b144f4c8933df44cc1

nie dotyczy

294,542

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

File04dd978900b1ba3280402901fe66045

nie dotyczy

2,963

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

File0575f24f396345b3b8b5884462adb2d

nie dotyczy

769,892

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

File0be9b0497f6d84c297e82679f3b4c65

nie dotyczy

1,849,925

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

File10dcf9ad912c63b03319fc0eeae5bca

nie dotyczy

170,991

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

File1d7ed2d7eca48fe3bfae14137a2c834

nie dotyczy

111,733

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

File1da5886aa8d308122f4b048f284b2b6

nie dotyczy

5,275

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

File24a80e2352ee46430626eadcedf0814

nie dotyczy

33,010

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

File24bea9ec92b77c8b28cba0ae0884f28

nie dotyczy

32,934

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

File293341aebc5b130a5d3ed72729158fd

nie dotyczy

1,051,058

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

File2a091148b8ca423a6f1f046e0adf881

nie dotyczy

1,777

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

File2f25b24d0b325367191541f76026cc4

nie dotyczy

4,847

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

File2ff18bbfdd4e3c849da97ec107c22b0

nie dotyczy

8,128

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

File314e1f3bc1133ff040bf6fbb39cc352

nie dotyczy

146,871

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

File3283da9d50f33f692289bd16d1ec38f

nie dotyczy

6,020

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

File37136ef401e749fb55374742405004d

nie dotyczy

431,628

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

File3d397c733dd2b0700027f156e9542c2

nie dotyczy

3,647,218

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

File3f050cb277798e427593c3a115e251a

nie dotyczy

268,161

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

File404eae989d20f9fd7be723206424b43

nie dotyczy

41,893

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

File478af983f8baade2d70eb1326449a22

nie dotyczy

347,109

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

File4813c9a6f21fe0395be54cda44f74e4

nie dotyczy

693

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

File4c7b0504f5ff9baff563a1e044f0880

nie dotyczy

6,778

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

File4cef8f0b4848cf4bdf415724d1f64d4

nie dotyczy

713

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

File525dd51cb66eff514e7624ab909655e

nie dotyczy

14,577

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

File52b1c092ff5501e2a87aba628073bda

nie dotyczy

12,516

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

File595d1ec3131421b8f215945193d7637

nie dotyczy

763,433

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

File5b43980bf193078c587ad9a82290ff5

nie dotyczy

266,775

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

File5dacfcc6f5dfff94990a84e026c4de2

nie dotyczy

40,005

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

File5f8e1c56e25d37317b7412ca25e5179

nie dotyczy

162,469

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

File613f77b8c6bfdf964290777a529afa3

nie dotyczy

244,722

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

File62c90b03a17ee5514fd5ddedcc36fa1

nie dotyczy

2,134,476

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

File6629601bcfa9fb8d12a277089f3a8b0

nie dotyczy

296,548

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

File69899dd0599e264e0effc61e84b0e2c

nie dotyczy

424,643

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

File6c7d214453322b30cb5e66e4a848843

nie dotyczy

655,893

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

File760396d32ff9b6c4732f522dc050c08

nie dotyczy

172,075

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

File76245d4bb2d06cdb968944d7fd8f75a

nie dotyczy

301,947

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

File7930254c30469c09c249a03e6724e84

nie dotyczy

1,629,565

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

File7a1027baafc8508cd83848b7a5f8c48

nie dotyczy

1,192,609

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

File84eba63425e54660f22d1cf202a0591

nie dotyczy

6,875

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

File8b88f3e95163a4582514945b6e82ead

nie dotyczy

940

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

File95e0ba50cf2b698c786f97791aeb2ca

nie dotyczy

433,579

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

File95e46171652709a8e8d53b7759f02da

nie dotyczy

7,930

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

File96d4d1263da0e2a564126def061cd1f

nie dotyczy

198,069

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

File99d480dc84c09ab38c1b910db60f4cf

nie dotyczy

2,206,529

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

File9b0ceb6b1470bc002e7a5d0c8a0296d

nie dotyczy

7,396

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

File9dc558a5acc1760e3ddd61b9bae432e

nie dotyczy

410,331

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

Filea1eb6eff1f72f85a2fb4649e1dafdea

nie dotyczy

818

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filea4b83198202e602498d613b8eed852e

nie dotyczy

415,346

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filea8e5f66045d45d45d90d2741fabff21

nie dotyczy

518,411

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fileaa800cdbc8b00a7c2364cdb422fec9f

nie dotyczy

397,274

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Fileacfd829f1e88dd931b7b22f082914f8

nie dotyczy

382,491

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fileb870edc58aab500c4dd96e82df68cb3

nie dotyczy

596,700

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filebdf9662e7bc9f5b58d5519fde906e2d

nie dotyczy

618,602

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filec41fbddeb575763c99b82083c1ce354

nie dotyczy

1,770,366

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filec4338229af7da65b4b819322b30edda

nie dotyczy

3,559

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filec4f24f995a9cb31f55a70c53f17e5aa

nie dotyczy

83,600

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filecce29d811ffd426514cb8eaf8c1d5a3

nie dotyczy

436,147

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filed3aa1704a66d79147abadaaba825ece

nie dotyczy

3,929,160

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filed4e1f481108abcda6941985326b7389

nie dotyczy

424,643

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filed73440609fc8b542b825d72622b7137

nie dotyczy

303,380

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

Filedd53b1edd56105579b715f1e789b9a3

nie dotyczy

580,617

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filee6d53aac4df2a5656289c4145f9cecd

nie dotyczy

585,307

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Fileeef03f5312431cb8b4332315fc875f7

nie dotyczy

7,542

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Filef2a8c6d46ea082ac6e7439cbc8e32eb

nie dotyczy

113,613

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filef8edb6d05d3ff8be93bae719dd84202

nie dotyczy

7,188

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Fileff5be7a7eb7b2cb916a238e11d4dfa3

nie dotyczy

7,397

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filefff92828acd80e03a7291ceaaf96635

nie dotyczy

439,271

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filf016a81490186f284c008885d5b8b113

nie dotyczy

174,882

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filf04f4f448eb6b006f94a874941680dc8

nie dotyczy

441,183

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filf0506a4df778472c69a497856e85ee17

nie dotyczy

634,832

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filf078f40be8b365e9d87f57c3d87bc342

nie dotyczy

436,147

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filf0c194a386548cabf125ffd98146e4ad

nie dotyczy

5 294

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filf0ce8970639649751cf3849f9656fdd7

nie dotyczy

100,287

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filf110500280406615ae7f7d27c3170805

nie dotyczy

131

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filf12fb096ff49d26c92ca54f0518c53c0

nie dotyczy

290,549

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filf14f295a2c59435df0f67e0d56dd6889

nie dotyczy

53,696

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filf1cb4db7acb2d96179f6ea38122bdd3d

nie dotyczy

144,550

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filf1d0004dbc2f0eb47995f2bd64b919fb

nie dotyczy

596,940

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filf1d4f0f071bd3d08c00012c4ed428bb0

nie dotyczy

7,391

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Filf1ebb2ffeb814d7c89895697ccb2b3da

nie dotyczy

769,898

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filf1efc5846230c344098394b01ef9d193

nie dotyczy

289,620

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Filf1f27d1b2d19db73462b29526f7d1996

nie dotyczy

1,629,565

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filf246d894780f42926aa6fbd2e33789b9

nie dotyczy

776,611

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filf2719f9dc8f7b74df78ad558ad3ee8a6

nie dotyczy

779,665

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filf29499f8e3f50d6d3a403404a8d41fae

nie dotyczy

297,289

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filf29ab49389a218437c80b535671b17ab

nie dotyczy

2,387,345

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filf2c992e015b20c55b802cfe80df125e1

nie dotyczy

118,374

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filf3aad6d801d4e263e7ec83a929cb9657

nie dotyczy

590,448

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filf472f2dcfd88d8acd8ec2916bd5b6838

nie dotyczy

430,634

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filf511d18bfcb3b284dc3d62e7e622e042

nie dotyczy

776,617

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filf60e4570eadea65f170c4c79ee3ebed0

nie dotyczy

276,091

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

Filf62b77977e8afd1c073bc3543b1802e3

nie dotyczy

411,010

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filf66731beafc497b0a28a09ce4d26b3af

nie dotyczy

269,456

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filf6d1d846baba35cfb89540306cd4d27c

nie dotyczy

2,175,513

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filf703fe4b5a67deaaa43a5f6ec9473805

nie dotyczy

448,119

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filf71bf5c7857dc9222a4bf82b13751ba2

nie dotyczy

455,428

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filf740ecd8034a64b0df09ff47db47caaa

nie dotyczy

1,436,609

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filf77a8cab38d21b45c55274f0572b877d

nie dotyczy

2,112

14-May-2018

03:38

nie dotyczy

Filf78c2cb41602cbf29580ceb375eabd89

nie dotyczy

788,304

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filf7a862123f8cc3446af491017e981796

nie dotyczy

616,879

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filf7cb6ee558a3025bc6d3b5d71431fe74

nie dotyczy

454,786

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filf80ee6637b553f0f1a7a35fbec925023

nie dotyczy

2,134,482

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filf863286664d12d188561649a053f8510

nie dotyczy

30,849

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filf8d0b333fb436d76927aeb7afa781536

nie dotyczy

350,404

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filf98f7a69285fd307431e6c19eb38d150

nie dotyczy

590,442

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filf9db8f62efef2115a0beb153b821f033

nie dotyczy

289,284

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Filf9f6edd39dceaf9e49f9eb33efd6947e

nie dotyczy

4,603

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filfa22cd4ce5ea7a1bb43a2bd4abcc5837

nie dotyczy

5,742

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filfa659c0144699713519d0527702c1d8b

nie dotyczy

68880

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filfa7a642ee6169fa1b8dabb653dfee4c9

nie dotyczy

23,486

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filfac6ba943a7e718af655fee39c70b3a9

nie dotyczy

172,457

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filfafa196eeddbd2281dba0b5e21b69f07

nie dotyczy

5,709

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filfb18166f555ce745678bb2976e2de38d

nie dotyczy

9 961

19-May-2019

17:43

nie dotyczy

Filfbe00488332674e30fc1ece83fd6f760

nie dotyczy

2,276,808

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filfbfba01a06cea15f2a7ec6ef608181a6

nie dotyczy

4,669

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filfc2edda57f16cb504ac94ed6dc136fb9

nie dotyczy

26,292

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filfc6b1e161bc48c1e0f424dfb25de55e6

nie dotyczy

9,940

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

Filfd088c8efb7a17dc0032266f17591efc

nie dotyczy

762,406

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filfd2c84d9c3fbad69c990a0c73c43b8c7

nie dotyczy

274,195

19-May-2019

17:44

nie dotyczy

Filfd325914aa2ab8c746e32da645751b64

nie dotyczy

161,584

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filfd8e93ea4bf14356a21377c4abb50f16

nie dotyczy

7,326

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filfdd378acbcda91b07bf2b9dc727b5e4c

nie dotyczy

518,414

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filfe1686e414d4c909f84f74f557ac148e

nie dotyczy

5,461

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filfe244287c04e7aa58f05d9544de53e66

nie dotyczy

268,756

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filfe54b520312aa03c79c2257a23f2b70a

nie dotyczy

83,675

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filfe874d0eec7a585a872ff26534212d02

nie dotyczy

618,384

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filfea75b09d81305857e5261e553955405

nie dotyczy

327,635

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filfeee86ab1d080f83ef94bfcbf4e62000

nie dotyczy

29,390

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filff45eadb2800cd84155fbb503b852945

nie dotyczy

442,632

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filffbff210b30693393fac48df6ea364b4

nie dotyczy

62,796

19-May-2019

17:42

nie dotyczy

Filffc282998dd34e6893e6df9851c14af6

nie dotyczy

782,649

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filfffc230ffcf636c725b92c9d45ea0aae

nie dotyczy

118,749

19-May-2019

17:41

nie dotyczy

Filteringconfigurationcommands.ps1

nie dotyczy

16,155

19-May-2019

19:58

nie dotyczy

Filteringpowershell.dll

15.2.221.17

230,136

19-May-2019

19:57

x86

Filteringpowershell.format.ps1xml

nie dotyczy

27,461

19-May-2019

19:57

nie dotyczy

Filtermodule.dll

15.2.221.17

186,968

19-May-2019

19:57

x64

Fipexeuperfctrresource.dll

15.2.221.17

22,144

19-May-2019

19:57

x64

Fipexeventsresource.dll

15.2.221.17

51,824

19-May-2019

19:57

x64

Fipexperfctrresource.dll

15.2.221.17

39,544

19-May-2019

19:59

x64

Firewallres.dll

15.2.221.17

79,440

19-May-2019

19:59

x64

Fms.exe

15.2.221.17

1,357,064

19-May-2019

19:57

x64

Forefrontactivedirectoryconnector.exe

15.2.221.17

117,936

19-May-2019

20:01

x64

Fpsdiag.exe

15.2.221.17

25,664

19-May-2019

19:57

x86

Fsccachedfilemanagedlocal.dll

15.2.221.17

829,264

19-May-2019

19:59

x64

Fscconfigsupport.dll

15.2.221.17

63,592

19-May-2019

19:59

x86

Fscconfigurationserver.exe

15.2.221.17

438,104

19-May-2019

19:57

x64

Fscconfigurationserverinterfaces.dll

15.2.221.17

22,920

19-May-2019

19:57

x86

Fsccrypto.dll

15.2.221.17

215,848

19-May-2019

19:57

x64

Fscipcinterfaceslocal.dll

15.2.221.17

35,432

19-May-2019

19:57

x86

Fscipclocal.dll

15.2.221.17

45,336

19-May-2019

19:57

x86

Fscsqmuploader.exe

15.2.221.17

460,384

19-May-2019

20:00

x64

Getucpool.ps1

nie dotyczy

17,699

19-May-2019

19:59

nie dotyczy

Getvalidengines.ps1

nie dotyczy

11,182

19-May-2019

19:57

nie dotyczy

Get_antispamfilteringreport.ps1

nie dotyczy

13,693

19-May-2019

19:59

nie dotyczy

Get_antispamsclhistogram.ps1

nie dotyczy

12,539

19-May-2019

19:59

nie dotyczy

Get_antispamtopblockedsenderdomains.ps1

nie dotyczy

13,611

19-May-2019

19:58

nie dotyczy

Get_antispamtopblockedsenderips.ps1

nie dotyczy

12,659

19-May-2019

19:59

nie dotyczy

Get_antispamtopblockedsenders.ps1

nie dotyczy

13,382

19-May-2019

19:59

nie dotyczy

Get_antispamtoprblproviders.ps1

nie dotyczy

12,589

19-May-2019

19:58

nie dotyczy

Get_antispamtoprecipients.ps1

nie dotyczy

12,694

19-May-2019

19:58

nie dotyczy

Get_dleligibilitylist.ps1

nie dotyczy

40,260

19-May-2019

19:59

nie dotyczy

Get_exchangeetwtrace.ps1

nie dotyczy

26,871

19-May-2019

19:58

nie dotyczy

Get_publicfoldermailboxsize.ps1

nie dotyczy

12,950

19-May-2019

19:58

nie dotyczy

Get_storetrace.ps1

nie dotyczy

49,747

19-May-2019

19:57

nie dotyczy

Huffman_xpress.dll

15.2.221.17

39,520

19-May-2019

19:57

x64

Importedgeconfig.ps1

nie dotyczy

75,172

19-May-2019

19:58

nie dotyczy

Import_mailpublicfoldersformigration.ps1

nie dotyczy

27,404

19-May-2019

19:59

nie dotyczy

Import_retentiontags.ps1

nie dotyczy

26,742

19-May-2019

19:58

nie dotyczy

Inproxy.dll

15.2.221.17

92,736

19-May-2019

19:59

x64

Installwindowscomponent.ps1

nie dotyczy

32,407

19-May-2019

20:01

nie dotyczy

Install_antispamagents.ps1

nie dotyczy

15,813

19-May-2019

19:58

nie dotyczy

Install_odatavirtualdirectory.ps1

nie dotyczy

15,879

19-May-2019

19:57

nie dotyczy

Interop.activeds.dll.4b7767dc_2e20_4d95_861a_4629cbc0cabc

15.2.221.17

114,288

19-May-2019

19:58

nie dotyczy

Interop.adsiis.dll.4b7767dc_2e20_4d95_861a_4629cbc0cabc

15.2.221.17

27,240

19-May-2019

19:58

nie dotyczy

Interop.certenroll.dll

15.2.221.17

149,832

19-May-2019

19:57

x86

Interop.licenseinfointerface.dll

15.2.221.17

21,152

19-May-2019

19:57

x86

Interop.netfw.dll

15.2.221.17

41,056

19-May-2019

19:57

x86

Interop.plalibrary.dll

15.2.221.17

79,696

19-May-2019

19:57

x86

Interop.stdole2.dll.4b7767dc_2e20_4d95_861a_4629cbc0cabc

15.2.221.17

33,896

19-May-2019

20:00

nie dotyczy

Interop.taskscheduler.dll

15.2.221.17

53,376

19-May-2019

19:57

x86

Interop.wuapilib.dll

15.2.221.17

67,688

19-May-2019

20:01

x86

Interop.xenroll.dll

15.2.221.17

46,696

19-May-2019

19:57

x86

Kerbauth.dll

15.2.221.17

69,704

19-May-2019

20:00

x64

Licenseinfointerface.dll

15.2.221.17

650,576

19-May-2019

19:57

x64

Lpversioning.xml

nie dotyczy

18,534

19-May-2019

19:58

nie dotyczy

Mailboxdatabasereseedusingspares.ps1

nie dotyczy

29,780

19-May-2019

19:57

nie dotyczy

Managedavailabilitycrimsonmsg.dll

15.2.221.17

145,568

19-May-2019

19:58

x64

Managedstorediagnosticfunctions.ps1

nie dotyczy

124,113

19-May-2019

19:57

nie dotyczy

Managescheduledtask.ps1

nie dotyczy

34,216

19-May-2019

19:57

nie dotyczy

Manage_metacachedatabase.ps1

nie dotyczy

48,926

19-May-2019

19:59

nie dotyczy

Mce.dll

15.2.221.17

1,700,400

19-May-2019

19:58

x64

Measure_storeusagestatistics.ps1

nie dotyczy

27,363

19-May-2019

19:57

nie dotyczy

Merge_publicfoldermailbox.ps1

nie dotyczy

20,547

19-May-2019

19:58

nie dotyczy

Microsoft.database.isam.dll

15.2.221.17

134,792

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.dkm.proxy.dll

15.2.221.17

32,888

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.activemonitoring.activemonitoringvariantconfig.dll

15.2.221.17

75,784

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.activemonitoring.eventlog.dll

15.2.221.17

24,800

19-May-2019

19:58

x64

Microsoft.exchange.addressbook.service.dll

15.2.221.17

240,560

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.addressbook.service.eventlog.dll

15.2.221.17

22,760

19-May-2019

19:59

x64

Microsoft.exchange.airsync.airsyncmsg.dll

15.2.221.17

50,368

19-May-2019

19:59

x64

Microsoft.exchange.airsync.comon.dll

15.2.221.17

1,783,216

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.airsync.dll1

15.2.221.17

512,352

19-May-2019

19:58

nie dotyczy

Microsoft.exchange.airsynchandler.dll

15.2.221.17

83,120

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.anchorservice.dll

15.2.221.17

142,504

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.antispam.eventlog.dll

15.2.221.17

30,608

19-May-2019

19:59

x64

Microsoft.exchange.antispamupdate.eventlog.dll

15.2.221.17

22,744

19-May-2019

19:59

x64

Microsoft.exchange.antispamupdatesvc.exe

15.2.221.17

33,976

19-May-2019

20:01

x86

Microsoft.exchange.approval.applications.dll

15.2.221.17

60,880

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.assistants.dll

15.2.221.17

932,040

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.assistants.eventlog.dll

15.2.221.17

32,960

19-May-2019

19:59

x64

Microsoft.exchange.assistants.interfaces.dll

15.2.221.17

50,376

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.audit.azureclient.dll

15.2.221.17

22,200

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.auditlogsearch.eventlog.dll

15.2.221.17

21,720

19-May-2019

19:58

x64

Microsoft.exchange.auditlogsearchservicelet.dll

15.2.221.17

77,744

19-May-2019

20:01

x86

Microsoft.exchange.auditstoragemonitorservicelet.dll

15.2.221.17

101,616

19-May-2019

20:01

x86

Microsoft.exchange.auditstoragemonitorservicelet.eventlog.dll

15.2.221.17

20,456

19-May-2019

20:00

x64

Microsoft.exchange.authadmin.eventlog.dll

15.2.221.17

22,712

19-May-2019

20:00

x64

Microsoft.exchange.authadminservicelet.dll

15.2.221.17

43,928

19-May-2019

20:01

x86

Microsoft.exchange.authservicehostservicelet.dll

15.2.221.17

22,744

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.autodiscover.configuration.dll

15.2.221.17

86,448

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.autodiscover.dll

15.2.221.17

402,640

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.autodiscover.eventlogs.dll

15.2.221.17

28,368

19-May-2019

19:58

x64

Microsoft.exchange.autodiscoverv2.dll

15.2.221.17

63,664

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.bandwidthmonitorservicelet.dll

15.2.221.17

21,944

19-May-2019

20:01

x86

Microsoft.exchange.batchservice.dll

15.2.221.17

42,656

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.cabutility.dll

15.2.221.17

283,512

19-May-2019

19:58

x64

Microsoft.exchange.certificatedeployment.eventlog.dll

15.2.221.17

23,280

19-May-2019

19:59

x64

Microsoft.exchange.certificatedeploymentservicelet.dll

15.2.221.17

33,224

19-May-2019

20:01

x86

Microsoft.exchange.certificatenotification.eventlog.dll

15.2.221.17

20,728

19-May-2019

19:58

x64

Microsoft.exchange.certificatenotificationservicelet.dll

15.2.221.17

30,672

19-May-2019

20:01

x86

Microsoft.exchange.clients.common.dll

15.2.221.17

383,664

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.clients.eventlogs.dll

15.2.221.17

90,808

19-May-2019

19:59

x64

Microsoft.exchange.clients.owa.dll

15.2.221.17

2,977,952

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.clients.owa2.server.dll

15.2.221.17

5,036,224

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.clients.owa2.servervariantconfiguration.dll

15.2.221.17

901,096

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.clients.security.dll

15.2.221.17

420,792

19-May-2019

20:01

x86

Microsoft.exchange.clients.strings.dll

15.2.221.17

931,760

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.cluster.bandwidthmonitor.dll

15.2.221.17

38,616

19-May-2019

20:01

x86

Microsoft.exchange.cluster.common.dll

15.2.221.17

59,048

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.cluster.common.extensions.dll

15.2.221.17

28,896

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.cluster.diskmonitor.dll

15.2.221.17

40,688

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.cluster.replay.dll

15.2.221.17

3,522,480

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.cluster.replicaseeder.dll

15.2.221.17

115,648

19-May-2019

20:00

x64

Microsoft.exchange.cluster.replicavsswriter.dll

15.2.221.17

295,864

19-May-2019

20:01

x64

Microsoft.exchange.cluster.shared.dll

15.2.221.17

632,536

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.common.agentconfig.transport.dll

15.2.221.17

93,656

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.common.componentconfig.transport.dll

15.2.221.17

1,833,208

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.common.directory.adagentservicevariantconfig.dll

15.2.221.17

38,912

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.common.directory.directoryvariantconfig.dll

15.2.221.17

472,344

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.common.directory.domtvariantconfig.dll

15.2.221.17

32,520

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.common.directory.ismemberofresolverconfig.dll

15.2.221.17

45,560

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.common.directory.tenantrelocationvariantconfig.dll

15.2.221.17

110,088

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.common.directory.topologyservicevariantconfig.dll

15.2.221.17

55,816

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.common.diskmanagement.dll

15.2.221.17

74,448

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.common.dll

15.2.221.17

180,104

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.common.encryption.variantconfig.dll

15.2.221.17

120,776

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.common.il.dll

15.2.221.17

20 640

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.common.inference.dll

15.2.221.17

137,608

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.common.optics.dll

15.2.221.17

70,824

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.common.processmanagermsg.dll

15.2.221.17

26,840

19-May-2019

19:58

x64

Microsoft.exchange.common.protocols.popimap.dll

15.2.221.17

22,472

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.common.search.dll

15.2.221.17

115,928

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.common.search.eventlog.dll

15.2.221.17

24,784

19-May-2019

19:59

x64

Microsoft.exchange.common.smtp.dll

15.2.221.17

58,528

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.common.suiteservices.suiteservicesvariantconfig.dll

15.2.221.17

44,048

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.common.transport.azure.dll

15.2.221.17

34,728

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.common.transport.monitoringconfig.dll

15.2.221.17

1,049,576

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.commonmsg.dll

15.2.221.17

36,208

19-May-2019

19:58

x64

Microsoft.exchange.compliance.auditlogpumper.messages.dll

15.2.221.17

20,224

19-May-2019

20:01

x64

Microsoft.exchange.compliance.auditservice.core.dll

15.2.221.17

188,136

19-May-2019

20:01

x86

Microsoft.exchange.compliance.auditservice.messages.dll

15.2.221.17

37,112

19-May-2019

19:58

x64

Microsoft.exchange.compliance.common.dll

15.2.221.17

29,584

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.compliance.crimsonevents.dll

15.2.221.17

92,896

19-May-2019

19:57

x64

Microsoft.exchange.compliance.dll

15.2.221.17

48,520

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.compliance.recordreview.dll

15.2.221.17

44,464

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.compliance.supervision.dll

15.2.221.17

57,768

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.compliance.taskcreator.dll

15.2.221.17

40,144

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.compliance.taskdistributioncommon.dll

15.2.221.17

1,107,760

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.compliance.taskdistributionfabric.dll

15.2.221.17

213,968

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.compliance.taskplugins.dll

15.2.221.17

217,816

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.compression.dll

15.2.221.17

24,224

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.configuration.certificateauth.dll

15.2.221.17

44,824

19-May-2019

20:01

x86

Microsoft.exchange.configuration.certificateauth.eventlog.dll

15.2.221.17

21,264

19-May-2019

19:58

x64

Microsoft.exchange.configuration.core.dll

15.2.221.17

152,808

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.configuration.core.eventlog.dll

15.2.221.17

21,216

19-May-2019

19:59

x64

Microsoft.exchange.configuration.delegatedauth.dll

15.2.221.17

60,176

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.configuration.delegatedauth.eventlog.dll

15.2.221.17

22,792

19-May-2019

19:59

x64

Microsoft.exchange.configuration.diagnosticsmodules.dll

15.2.221.17

30,504

19-May-2019

20:01

x86

Microsoft.exchange.configuration.diagnosticsmodules.eventlog.dll

15.2.221.17

20,256

19-May-2019

19:58

x64

Microsoft.exchange.configuration.failfast.dll

15.2.221.17

61,688

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.configuration.failfast.eventlog.dll

15.2.221.17

20,728

19-May-2019

19:58

x64

Microsoft.exchange.configuration.objectmodel.dll

15.2.221.17

1,850,328

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.configuration.objectmodel.eventlog.dll

15.2.221.17

37,120

19-May-2019

19:59

x64

Microsoft.exchange.configuration.redirectionmodule.dll

15.2.221.17

75,552

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.configuration.redirectionmodule.eventlog.dll

15.2.221.17

22,296

19-May-2019

19:58

x64

Microsoft.exchange.configuration.remotepowershellbackendcmdletproxymodule.dll

15.2.221.17

28,752

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.configuration.remotepowershellbackendcmdletproxymodule.eventlog.dll

15.2.221.17

20,344

19-May-2019

19:58

x64

Microsoft.exchange.connectiondatacollector.dll

15.2.221.17

33,192

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.connections.common.dll

15.2.221.17

177,088

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.connections.eas.dll

15.2.221.17

337,288

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.connections.imap.dll

15.2.221.17

180,912

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.connections.pop.dll

15.2.221.17

78,008

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.contentfilter.wrapper.exe

15.2.221.17

210,848

19-May-2019

19:59

x64

Microsoft.exchange.context.client.dll

15.2.221.17

33,960

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.context.configuration.dll

15.2.221.17

58,784

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.context.core.dll

15.2.221.17

58,064

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.context.datamodel.dll

15.2.221.17

54,160

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.core.strings.dll

15.2.221.17

1,100,712

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.core.timezone.dll

15.2.221.17

64,216

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.data.applicationlogic.deep.dll

15.2.221.17

333,752

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.data.applicationlogic.dll

15.2.221.17

3,356,104

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.data.applicationlogic.eventlog.dll

15.2.221.17

42,952

19-May-2019

19:58

x64

Microsoft.exchange.data.applicationlogic.monitoring.ifx.dll

15.2.221.17

25,056

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.data.connectors.dll

15.2.221.17

172,472

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.data.consumermailboxprovisioning.dll

15.2.221.17

626,432

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.data.directory.dll

15.2.221.17

7,783,128

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.data.directory.eventlog.dll

15.2.221.17

87,248

19-May-2019

19:58

x64

Microsoft.exchange.data.dll

15.2.221.17

1,794,224

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.data.groupmailboxaccesslayer.dll

15.2.221.17

1,633,560

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.data.ha.dll

15.2.221.17

382,136

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.data.imageanalysis.dll

15.2.221.17

113,040

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.data.mailboxfeatures.dll

15.2.221.17

22,936

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.data.mailboxloadbalance.dll

15.2.221.17

231,888

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.data.mapi.dll

15.2.221.17

193,944

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.data.metering.contracts.dll

15.2.221.17

47,016

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.data.metering.dll

15.2.221.17

126,120

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.data.msosyncxsd.dll

15.2.221.17

975,024

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.data.notification.dll

15.2.221.17

148,416

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.data.personaldataplatform.dll

15.2.221.17

776,624

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.data.providers.dll

15.2.221.17

146,816

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.data.provisioning.dll

15.2.221.17

63,672

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.data.rightsmanagement.dll

15.2.221.17

460,024

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.data.scheduledtimers.dll

15.2.221.17

39,832

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.data.storage.clientstrings.dll

15.2.221.17

264,160

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.data.storage.dll

15.2.221.17

11,808,680

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.data.storage.eventlog.dll

15.2.221.17

44,232

19-May-2019

19:59

x64

Microsoft.exchange.data.storageconfigurationresources.dll

15.2.221.17

662,792

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.data.storeobjects.dll

15.2.221.17

181,480

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.data.throttlingservice.client.dll

15.2.221.17

43,288

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.data.throttlingservice.client.eventlog.dll

15.2.221.17

21,480

19-May-2019

19:59

x64

Microsoft.exchange.data.throttlingservice.eventlog.dll

15.2.221.17

21.240 nagrody

19-May-2019

19:59

x64

Microsoft.exchange.datacenter.management.activemonitoring.recoveryservice.eventlog.dll

15.2.221.17

21,880

19-May-2019

19:59

x64

Microsoft.exchange.datacenterstrings.dll

15.2.221.17

79,808

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.delivery.eventlog.dll

15.2.221.17

20,152

19-May-2019

19:59

x64

Microsoft.exchange.diagnostics.certificatelogger.dll

15.2.221.17

30,144

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.dll

15.2.221.17

1,793,464

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.performancelogger.dll

15.2.221.17

30,960

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.service.common.dll

15.2.221.17

553,936

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.service.eventlog.dll

15.2.221.17

222,440

19-May-2019

19:58

x64

Microsoft.exchange.diagnostics.service.exchangejobs.dll

15.2.221.17

201,464

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.service.exe

15.2.221.17

153,280

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.service.fuseboxperfcounters.dll

15.2.221.17

34,584

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.diagnosticsaggregation.eventlog.dll

15.2.221.17

20,728

19-May-2019

19:58

x64

Microsoft.exchange.diagnosticsaggregationservicelet.dll

15.2.221.17

56,784

19-May-2019

20:01

x86

Microsoft.exchange.directory.topologyservice.eventlog.dll

15.2.221.17

35,072

19-May-2019

19:58

x64

Microsoft.exchange.directory.topologyservice.exe

15.2.221.17

215,984

19-May-2019

20:01

x86

Microsoft.exchange.disklocker.events.dll

15.2.221.17

95,936

19-May-2019

20:00

x64

Microsoft.exchange.disklocker.interop.dll

15.2.221.17

39,824

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.drumtesting.calendarmigration.dll

15.2.221.17

52,968

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.drumtesting.common.dll

15.2.221.17

25,792

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.dxstore.dll

15.2.221.17

480,440

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.dxstore.ha.events.dll

15.2.221.17

213,184

19-May-2019

20:00

x64

Microsoft.exchange.dxstore.ha.instance.exe

15.2.221.17

43,712

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.eac.flighting.dll

15.2.221.17

138,616

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.edgecredentialsvc.exe

15.2.221.17

28,856

19-May-2019

20:01

x86

Microsoft.exchange.edgesync.common.dll

15.2.221.17

155,360

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.edgesync.datacenterproviders.dll

15.2.221.17

227,264

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.edgesync.eventlog.dll

15.2.221.17

30,904

19-May-2019

19:59

x64

Microsoft.exchange.edgesyncsvc.exe

15.2.221.17

104,816

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.ediscovery.export.dll

15.2.221.17

1,273,016

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.ediscovery.export.dll.deploy

15.2.221.17

1,273,016

19-May-2019

19:59

nie dotyczy

Microsoft.exchange.ediscovery.exporttool.application

nie dotyczy

16,003

19-May-2019

19:59

nie dotyczy

Microsoft.exchange.ediscovery.exporttool.exe.deploy

15.2.221.17

94,416

19-May-2019

19:59

nie dotyczy

Microsoft.exchange.ediscovery.exporttool.manifest

nie dotyczy

66,258

19-May-2019

19:59

nie dotyczy

Microsoft.exchange.ediscovery.exporttool.strings.dll.deploy

15.2.221.17

59,368

19-May-2019

20:01

nie dotyczy

Microsoft.exchange.ediscovery.mailboxsearch.dll

15.2.221.17

298,720

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.entities.birthdaycalendar.dll

15.2.221.17

80,304

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.entities.booking.defaultservicesettings.dll

15.2.221.17

53,272

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.entities.booking.dll

15.2.221.17

225,504

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.entities.booking.management.dll

15.2.221.17

85,264

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.entities.bookings.dll

15.2.221.17

42,728

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.entities.calendaring.dll

15.2.221.17

943,352

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.entities.common.dll

15.2.221.17

343,264

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.entities.connectors.dll

15.2.221.17

59,592

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.entities.contentsubmissions.dll

15.2.221.17

39,144

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.entities.context.dll

15.2.221.17

67,976

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.entities.datamodel.dll

15.2.221.17

861,120

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.entities.fileproviders.dll

15.2.221.17

298,744

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.entities.foldersharing.dll

15.2.221.17

46,568

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.entities.holidaycalendars.dll

15.2.221.17

83 400

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.entities.insights.dll

15.2.221.17

173,800

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.entities.meetinglocation.dll

15.2.221.17

1,493,936

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.entities.meetingparticipants.dll

15.2.221.17

129,512

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.entities.meetingtimecandidates.dll

15.2.221.17

12,334,368

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.entities.onlinemeetings.dll

15.2.221.17

271,312

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.entities.people.dll

15.2.221.17

44,936

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.entities.peopleinsights.dll

15.2.221.17

194,000

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.entities.reminders.dll

15.2.221.17

71,616

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.entities.schedules.dll

15.2.221.17

90,856

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.entities.shellservice.dll

15.2.221.17

71,072

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.entities.tasks.dll

15.2.221.17

107,224

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.entities.xrm.dll

15.2.221.17

151,768

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.entityextraction.calendar.dll

15.2.221.17

277,448

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.eserepl.common.dll

15.2.221.17

22,408

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.eserepl.configuration.dll

15.2.221.17

22,944

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.eserepl.dll

15.2.221.17

137,616

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.ews.configuration.dll

15.2.221.17

261,520

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.exchangecertificate.eventlog.dll

15.2.221.17

20,200

19-May-2019

19:59

x64

Microsoft.exchange.exchangecertificateservicelet.dll

15.2.221.17

43,968

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.extensibility.internal.dll

15.2.221.17

647,632

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.extensibility.partner.dll

15.2.221.17

44,232

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.federateddirectory.dll

15.2.221.17

153,280

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.ffosynclogmsg.dll

15.2.221.17

20,344

19-May-2019

20:00

x64

Microsoft.exchange.frontendhttpproxy.dll

15.2.221.17

599,736

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.frontendhttpproxy.eventlogs.dll

15.2.221.17

21,736

19-May-2019

19:58

x64

Microsoft.exchange.frontendtransport.monitoring.dll

15.2.221.17

37,096

19-May-2019

20:01

x86

Microsoft.exchange.griffin.variantconfiguration.dll

15.2.221.17

106,736

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.hathirdpartyreplication.dll

15.2.221.17

49,408

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.helpprovider.dll

15.2.221.17

46,808

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.addressfinder.dll

15.2.221.17

61,352

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.common.dll

15.2.221.17

171,400

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.diagnostics.dll

15.2.221.17

65,952

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.flighting.dll

15.2.221.17

211,352

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.passivemonitor.dll

15.2.221.17

25,008

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.proxyassistant.dll

15.2.221.17

37,808

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.routerefresher.dll

15.2.221.17

46 000

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.routeselector.dll

15.2.221.17

55,512

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.routing.dll

15.2.221.17

187,792

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.httpredirectmodules.dll

15.2.221.17

43,712

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.httputilities.dll

15.2.221.17

33,144

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.hygiene.data.dll

15.2.221.17

1,875,320

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.hygiene.diagnosisutil.dll

15.2.221.17

61,856

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.hygiene.eopinstantprovisioning.dll

15.2.221.17

42,736

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.idserialization.dll

15.2.221.17

42,888

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.imap4.eventlog.dll

15.2.221.17

25,264

19-May-2019

20:00

x64

Microsoft.exchange.imap4.eventlog.dll.fe

15.2.221.17

25,264

19-May-2019

20:00

nie dotyczy

Microsoft.exchange.imap4.exe

15.2.221.17

270,216

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.imap4.exe.fe

15.2.221.17

270,216

19-May-2019

19:58

nie dotyczy

Microsoft.exchange.imap4service.exe

15.2.221.17

31,952

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.imap4service.exe.fe

15.2.221.17

31,952

19-May-2019

19:58

nie dotyczy

Microsoft.exchange.imapconfiguration.dl1

15.2.221.17

60,096

19-May-2019

19:58

nie dotyczy

Microsoft.exchange.inference.common.dll

15.2.221.17

224,144

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.inference.hashtagsrelevance.dll

15.2.221.17

39,144

19-May-2019

20:00

x64

Microsoft.exchange.inference.peoplerelevance.dll

15.2.221.17

289,032

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.inference.ranking.dll

15.2.221.17

25,992

19-May-2019

20:01

x86

Microsoft.exchange.inference.safetylibrary.dll

15.2.221.17

90,840

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.inference.service.eventlog.dll

15.2.221.17

22,240

19-May-2019

19:59

x64

Microsoft.exchange.infoworker.assistantsclientresources.dll

15.2.221.17

101,176

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.infoworker.common.dll

15.2.221.17

1,847,248

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.infoworker.eventlog.dll

15.2.221.17

wynagrodzenie wynosi obecnie 78.528

19-May-2019

19:58

x64

Microsoft.exchange.infoworker.meetingvalidator.dll

15.2.221.17

182,712

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.instantmessaging.dll

15.2.221.17

52,912

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.irm.formprotector.dll

15.2.221.17

166,800

19-May-2019

20:01

x64

Microsoft.exchange.irm.msoprotector.dll

15.2.221.17

58,040

19-May-2019

20:01

x64

Microsoft.exchange.irm.ofcprotector.dll

15.2.221.17

52,920

19-May-2019

20:01

x64

Microsoft.exchange.isam.databasemanager.dll

15.2.221.17

39,320

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.isam.esebcli.dll

15.2.221.17

107,184

19-May-2019

19:59

x64

Microsoft.exchange.jobqueue.eventlog.dll

15.2.221.17

20,152

19-May-2019

19:58

x64

Microsoft.exchange.jobqueueservicelet.dll

15.2.221.17

278,200

19-May-2019

20:01

x86

Microsoft.exchange.killswitch.dll

15.2.221.17

29,552

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.killswitchconfiguration.dll

15.2.221.17

40,872

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.auditing.dll

15.2.221.17

25,544

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.certificatelog.dll

15.2.221.17

22.496

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.cmdletinfralog.dll

15.2.221.17

34,568

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.easlog.dll

15.2.221.17

37,608

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.ecplog.dll

15.2.221.17

29,416

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.eventlog.dll

15.2.221.17

73,456

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.ewslog.dll

15.2.221.17

36 800

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.griffinperfcounter.dll

15.2.221.17

26,912

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.groupescalationlog.dll

15.2.221.17

27,640

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.httpproxylog.dll

15.2.221.17

26,376

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.hxservicelog.dll

15.2.221.17

41,224

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.iislog.dll

15.2.221.17

110.832

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.lameventlog.dll

15.2.221.17

38,656

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.migrationlog.dll

15.2.221.17

23 000

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.oabdownloadlog.dll

15.2.221.17

27,912

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.oauthcafelog.dll

15.2.221.17

23,296

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.outlookservicelog.dll

15.2.221.17

56,088

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.owaclientlog.dll

15.2.221.17

51,456

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.owalog.dll

15.2.221.17

45,288

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.perflog.dll

15.2.221.17

10,382,064

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.pfassistantlog.dll

15.2.221.17

36,104

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.rca.dll

15.2.221.17

28,384

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.restlog.dll

15.2.221.17

31,472

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.store.dll

15.2.221.17

22,248

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.transportsynchealthlog.dll

15.2.221.17

28,976

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.core.dll

15.2.221.17

96,440

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.auditing.dll

15.2.221.17

27,896

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.certificatelog.dll

15.2.221.17

33,760

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.cmdletinfralog.dll

15.2.221.17

28,432

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.common.dll

15.2.221.17

35,056

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.easlog.dll

15.2.221.17

35,568

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.errordetection.dll

15.2.221.17

43,280

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.ewslog.dll

15.2.221.17

23,792

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.griffinperfcounter.dll

15.2.221.17

26,912

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.groupescalationlog.dll

15.2.221.17

22,304

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.httpproxylog.dll

15.2.221.17

24,560

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.hxservicelog.dll

15.2.221.17

26,888

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.iislog.dll

15.2.221.17

64,240

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.migrationlog.dll

15.2.221.17

25,048

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.oabdownloadlog.dll

15.2.221.17

26,080

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.oauthcafelog.dll

15.2.221.17

23,304

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.outlookservicelog.dll

15.2.221.17

25,072

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.owaclientlog.dll

15.2.221.17

22.496

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.owalog.dll

15.2.221.17

22,256

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.perflog.dll

15.2.221.17

59,632

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.pfassistantlog.dll

15.2.221.17

25,360

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.rca.dll

15.2.221.17

41,184

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.restlog.dll

15.2.221.17

24,304

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.store.dll

15.2.221.17

25,840

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.transportsynchealthlog.dll

15.2.221.17

50,480

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.loguploader.dll

15.2.221.17

172,192

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.loguploaderproxy.dll

15.2.221.17

61,840

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.mailboxassistants.assistants.dll

15.2.221.17

9,062,888

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.mailboxassistants.attachmentthumbnail.dll

15.2.221.17

40,456

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.mailboxassistants.common.dll

15.2.221.17

131,544

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.mailboxassistants.crimsonevents.dll

15.2.221.17

89,856

19-May-2019

19:58

x64

Microsoft.exchange.mailboxassistants.eventlog.dll

15.2.221.17

21,216

19-May-2019

19:58

x64

Microsoft.exchange.mailboxassistants.rightsmanagement.dll

15.2.221.17

37,168

19-May-2019

20:01

x86

Microsoft.exchange.mailboxloadbalance.dll

15.2.221.17

668,344

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.mailboxloadbalance.serverstrings.dll

15.2.221.17

70,440

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.calendarsyncprovider.dll

15.2.221.17

182,584

19-May-2019

20:01

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.common.dll

15.2.221.17

2,798,888

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.complianceprovider.dll

15.2.221.17

60,208

19-May-2019

20:01

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.contactsyncprovider.dll

15.2.221.17

159,024

19-May-2019

20:01

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.dll

15.2.221.17

973,744

19-May-2019

20:01

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.easprovider.dll

15.2.221.17

192,272

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.eventlog.dll

15.2.221.17

38,656

19-May-2019

19:59

x64

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.googledocprovider.dll

15.2.221.17

46,888

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.imapprovider.dll

15.2.221.17

112 912

19-May-2019

20:01

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.mapiprovider.dll

15.2.221.17

102,160

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.popprovider.dll

15.2.221.17

50,448

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.proxyclient.dll

15.2.221.17

26,080

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.proxyservice.dll

15.2.221.17

180,200

19-May-2019

20:01

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.pstprovider.dll

15.2.221.17

109,840

19-May-2019

20:01

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.remoteprovider.dll

15.2.221.17

105,752

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.storageprovider.dll

15.2.221.17

195,872

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.syncprovider.dll

15.2.221.17

50,448

19-May-2019

20:01

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.xml.dll

15.2.221.17

454,384

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.xrmprovider.dll

15.2.221.17

97,248

19-May-2019

20:01

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransport.monitoring.dll

15.2.221.17

114,920

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransport.storedriveragents.dll

15.2.221.17

381,936

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransport.storedrivercommon.dll

15.2.221.17

201,176

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransport.storedriverdelivery.dll

15.2.221.17

559,416

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransport.storedriverdelivery.eventlog.dll

15.2.221.17

23,344

19-May-2019

19:59

x64

Microsoft.exchange.mailboxtransport.submission.eventlog.dll

15.2.221.17

22,792

19-May-2019

19:59

x64

Microsoft.exchange.mailboxtransport.submission.storedriversubmission.dll

15.2.221.17

328,048

19-May-2019

20:01

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransport.submission.storedriversubmission.eventlog.dll

15.2.221.17

24,936

19-May-2019

19:59

x64

Microsoft.exchange.mailboxtransport.syncdelivery.dll

15.2.221.17

52,464

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransportwatchdogservicelet.dll

15.2.221.17

25,584

19-May-2019

20:01

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransportwatchdogservicelet.eventlog.dll

15.2.221.17

19,968

19-May-2019

20:00

x64

Microsoft.exchange.managedlexruntime.mppgruntime.dll

15.2.221.17

28,104

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.management.activedirectory.dll

15.2.221.17

422,320

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.management.classificationdefinitions.dll

15.2.221.17

1,276,936

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.management.compliancepolicy.dll

15.2.221.17

46 352

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.management.controlpanel.basics.dll

15.2.221.17

440,096

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.management.controlpanel.dll

15.2.221.17

4,570,064

19-May-2019

19:57

x86

Microsoft.exchange.management.controlpanel.owaoptionstrings.dll

15.2.221.17

268,312

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.management.controlpanelmsg.dll

15.2.221.17

40,672

19-May-2019

19:59

x64

Microsoft.exchange.management.deployment.analysis.dll

15.2.221.17

101,144

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.management.deployment.dll

15.2.221.17

593,144

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.management.deployment.xml.dll

15.2.221.17

3,552,728

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.management.detailstemplates.dll

15.2.221.17

75,024

19-May-2019

20:01

x86

Microsoft.exchange.management.dll

15.2.221.17

16,478,920

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.management.edge.systemmanager.dll

15.2.221.17

66,032

19-May-2019

20:01

x86

Microsoft.exchange.management.infrastructure.asynchronoustask.dll

15.2.221.17

31,016

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.management.jitprovisioning.dll

15.2.221.17

108,816

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.management.migration.dll

15.2.221.17

550,808

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.management.mobility.dll

15.2.221.17

312,256

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.management.nativeresources.dll

15.2.221.17

138,976

19-May-2019

19:59

x64

Microsoft.exchange.management.powershell.support.dll

15.2.221.17

425,920

19-May-2019

20:01

x86

Microsoft.exchange.management.provisioning.dll

15.2.221.17

282,880

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.management.psdirectinvoke.dll

15.2.221.17

77,768

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.management.rbacdefinition.dll

15.2.221.17

7,877,384

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.management.recipient.dll

15.2.221.17

1,506,760

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.management.snapin.esm.dll

15.2.221.17

78,800

19-May-2019

20:01

x86

Microsoft.exchange.management.systemmanager.dll

15.2.221.17

1,246,128

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.management.transport.dll

15.2.221.17

1,884,400

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.managementgui.dll

15.2.221.17

5,232,856

19-May-2019

20:01

x86

Microsoft.exchange.managementmsg.dll

15.2.221.17

43,176

19-May-2019

19:59

x64

Microsoft.exchange.mapihttpclient.dll

15.2.221.17

124,592

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.mapihttphandler.dll

15.2.221.17

214,920

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.messagesecurity.dll

15.2.221.17

86,752

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.messagesecurity.messagesecuritymsg.dll

15.2.221.17

24,320

19-May-2019

19:59

x64

Microsoft.exchange.messagingpolicies.dlppolicyagent.dll

15.2.221.17

163,064

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.edgeagents.dll

15.2.221.17

72,936

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.eventlog.dll

15.2.221.17

37,600

19-May-2019

19:58

x64

Microsoft.exchange.messagingpolicies.filtering.dll

15.2.221.17

65 472

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.hygienerules.dll

15.2.221.17

36,640

19-May-2019

19:58

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.journalagent.dll

15.2.221.17

182,512

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.redirectionagent.dll

15.2.221.17

35,592

19-May-2019

20:01

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.retentionpolicyagent.dll

15.2.221.17

82,408

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.rmsvcagent.dll

15.2.221.17

214,288

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.rules.dll

15.2.221.17

447,232

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.supervisoryreviewagent.dll

15.2.221.17

90,608

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.transportruleagent.dll

15.2.221.17

42,248

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.unifiedpolicycommon.dll

15.2.221.17

60,176

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.unjournalagent.dll

15.2.221.17

103,680

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.migration.dll

15.2.221.17

1,117,032

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.migrationworkflowservice.eventlog.dll

15.2.221.17

21,760

19-May-2019

19:58

x64

Microsoft.exchange.mobiledriver.dll

15.2.221.17

142,760

19-May-2019

20:01

x86

Microsoft.exchange.monitoring.activemonitoring.local.components.dll

15.2.221.17

5,073,448

19-May-2019

20:00

x86

Microsoft.exchange.monitoring.servicecontextprovider.dll

15.2.221.17

27,088

19-May-2019

19:59

x86

Microsoft.exchange.mrsmlbconfiguration.dll<