Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten pakiet zbiorczy aktualizacji to aktualizacja zabezpieczeń, która umożliwia rozwiązywanie luk w zabezpieczeniach programu Microsoft Exchange Server. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych luk, zobacz następujące typowe luki w zabezpieczeniach i zagrożenia (CVE):

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Podczas próby ręcznego zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń przez dwukrotne kliknięcie pliku aktualizacji (msp) w celu uruchomienia go w trybie normalnym (nie jako administrator) Niektóre pliki nie są poprawnie aktualizowane.

  W przypadku wystąpienia tego problemu nie jest wyświetlany komunikat o błędzie ani wzmianka o nieprawidłowym zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń. Jednak program Outlook Web Access (OWA) i Panel sterowania programu Exchange (ECP) mogą przestać działać. Ten problem występuje na serwerach korzystających z funkcji Kontrola konta użytkownika. Ten problem występuje, ponieważ aktualizacja zabezpieczeń nie zatrzymuje się poprawnie określonych usług związanych z programem Exchange.

  Aby uniknąć tego problemu, wykonaj następujące czynności, aby ręcznie zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń:

  1. Wybierz pozycję Start, a następnie wpisz ciąg cmd.

  2. W wynikach kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję wiersz polecenia, a następnie wybierz pozycję Uruchom jako administrator.

  3. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika , sprawdź, czy akcja domyślna jest akcją, którą chcesz wybrać, a następnie wybierz pozycję Kontynuuj.

  4. Wpisz pełną ścieżkę do pliku msp, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Ten problem nie występuje podczas instalowania aktualizacji za pośrednictwem usługi Microsoft Update.

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń usługi programu Exchange mogą pozostać w stanie wyłączonym. Ten warunek nie oznacza, że aktualizacja nie została poprawnie zainstalowana. Ten problem może wystąpić, jeśli podczas próby powrotu usług programu Exchange do ich zwykłego stanu występują problemy ze skryptami sterowania usługą. Aby rozwiązać ten problem, użyj Menedżera usług, aby przywrócić automatycznietyp uruchomienia, a następnie ręcznie uruchomić odpowiednie usługi programu Exchange. Aby uniknąć tego problemu, uruchom aktualizację zabezpieczeń w wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień. Aby uzyskać więcej informacji na temat otwierania okna wiersza polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień, zobacz Uruchamianie wiersza polecenia jako administrator.

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Metoda 1: Microsoft Update

Ta aktualizacja jest dostępna za pośrednictwem usługi Windows Update. Po włączeniu funkcji automatycznego aktualizowania ta aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania automatycznego aktualizowania, zobaczWindows Update: często zadawane pytania.

Metoda 2: wykaz Microsoft Update

Aby uzyskać pakiet autonomiczny dla tej aktualizacji, przejdź do witryny sieci Web wykazu usługi Microsoft Update .

Metoda 3: Centrum pobierania Microsoft

Pakiet aktualizacji autonomicznej można uzyskać za pośrednictwem Centrum pobierania Microsoft.

Więcej informacji

Informacje dotyczące wdrażania aktualizacji zabezpieczeń

Aby uzyskać informacje dotyczące wdrażania tej aktualizacji, zobacz informacje dotyczące wdrażania aktualizacji zabezpieczeń: 11 lutego 2020r. 

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje następujące poprzednio wydane aktualizacje:

Informacje dotyczące pliku

Informacje o mieszaniu plików

Nazwa aktualizacji

Nazwa pliku

Mieszanie SHA1

Skrót SHA256

Exchange Server 2019 — Zbiorcza aktualizacja 4

Exchange2019-KB4536987-x64-en.msp

F040FFC72F38658BC9B77DF8E368698B70CB825C

774A68E5B4462A6807B34AACD1ABE36901A31C6B1C7AD0270225A2C0C62B2478

Exchange Server 2019 — Zbiorcza aktualizacja 3

Exchange2019-KB4536987-x64-en.msp

F936D367F8AD3F8965BFDDB61FFCFF3BFC107013

78851F1ECD036A768181F9938CF9CFF79FE3D0BD45A4132A22C3587B7D9379C2

Exchange Server 2016 — Zbiorcza aktualizacja 15

Exchange2016-KB4536987-x64-en.msp

864C4A38668A914A4F75DDF679555CFB8F0D4065

6DC7F1CEBCDBCA95FE33C2168426B0AC8BD14F31079B12C759A68F35F6FC3352

Exchange Server 2016 — Zbiorcza aktualizacja 14

Exchange2016-KB4536987-x64-en.msp

68E8E81FB24045AE4EA18862B744BCF5A2CCAE6E

68D642697F7BE93E5070DB0B198918C43D6B05BA7FC62D2322A2C6FE8BB9D171

Informacje o pliku programu Exchange Server

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny dla tych plików są podane w formacie UTC (Coordinated Universal Time). Daty i godziny dla tych plików na komputerze lokalnym są wyświetlane w czasie lokalnym wraz z bieżącą odchyleniami czasu letniego. Ponadto daty i godziny mogą ulec zmianie, gdy wykonujesz określone operacje na plikach.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Activemonitoringeventmsg.dll

15.2.529.8

71 032

01-Jan-2020

11:20

x64

Activemonitoringexecutionlibrary.ps1

Nie dotyczy

29 802

01-Jan-2020

11:22

Nie dotyczy

Adduserstopfrecursive.ps1

Nie dotyczy

14 925

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Ademodule.dll

15.2.529.8

106 368

01-Jan-2020

11:20

x64

Airfilter.dll

15.2.529.8

42 872

01-Jan-2020

11:21

x64

Ajaxcontroltoolkit.dll

15.2.529.8

92 752

01-Jan-2020

11:20

x86

Antispamcommon.ps1

Nie dotyczy

13 485

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Asdat.msi

Nie dotyczy

5 087 232

01-Jan-2020

11:22

Nie dotyczy

Asentirs.msi

Nie dotyczy

77 824

01-Jan-2020

11:22

Nie dotyczy

Asentsig.msi

Nie dotyczy

73 728

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Bigfunnel.bondtypes.dll

15.2.529.8

45 432

01-Jan-2020

11:20

x86

Bigfunnel.common.dll

15.2.529.8

66 424

01-Jan-2020

11:20

x86

Bigfunnel.configuration.dll

15.2.529.8

118 352

01-Jan-2020

11:20

x86

Bigfunnel.entropy.dll

15.2.529.8

44 408

01-Jan-2020

11:20

x86

Bigfunnel.filter.dll

15.2.529.8

54 136

01-Jan-2020

11:21

x86

Bigfunnel.indexstream.dll

15.2.529.8

68 992

01-Jan-2020

11:21

x86

Bigfunnel.neuraltree.dll

Nie dotyczy

694 144

01-Jan-2020

11:19

x64

Bigfunnel.neuraltreeranking.dll

15.2.529.8

19 832

01-Jan-2020

11:20

x86

Bigfunnel.poi.dll

15.2.529.8

245 320

01-Jan-2020

11:21

x86

Bigfunnel.postinglist.dll

15.2.529.8

189 304

01-Jan-2020

11:19

x86

Bigfunnel.query.dll

15.2.529.8

101 240

01-Jan-2020

11:21

x86

Bigfunnel.ranking.dll

15.2.529.8

109 648

01-Jan-2020

11:20

x86

Bigfunnel.syntheticdatalib.dll

15.2.529.8

3 634 760

01-Jan-2020

11:21

x86

Bigfunnel.tracing.dll

15.2.529.8

42 872

01-Jan-2020

11:19

x86

Bigfunnel.wordbreakers.dll

15.2.529.8

46 464

01-Jan-2020

11:20

x86

Cafe_airfilter_dll

15.2.529.8

42 872

01-Jan-2020

11:21

x64

Cafe_exppw_dll

15.2.529.8

83 320

01-Jan-2020

11:21

x64

Cafe_owaauth_dll

15.2.529.8

92 024

01-Jan-2020

11:20

x64

Calcalculation.ps1

Nie dotyczy

42 093

01-Jan-2020

11:22

Nie dotyczy

Checkdatabaseredundancy.ps1

Nie dotyczy

94 902

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Chksgfiles.dll

15.2.529.8

57 416

01-Jan-2020

11:22

x64

Citsconstants.ps1

Nie dotyczy

15 805

01-Jan-2020

11:20

Nie dotyczy

Citslibrary.ps1

Nie dotyczy

82 956

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Citstypes.ps1

Nie dotyczy

14 760

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Classificationengine_mce

15.2.529.8

1 693 264

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Clusmsg.dll

15.2.529.8

134 008

01-Jan-2020

11:21

x64

Coconet.dll

15.2.529.8

48 000

01-Jan-2020

11:19

x64

Collectovermetrics.ps1

Nie dotyczy

81 948

01-Jan-2020

11:20

Nie dotyczy

Collectreplicationmetrics.ps1

Nie dotyczy

41 870

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Commonconnectfunctions.ps1

Nie dotyczy

30 235

01-Jan-2020

11:20

Nie dotyczy

Complianceauditservice.exe

15.2.529.8

39 808

01-Jan-2020

11:22

x86

Configureadam.ps1

Nie dotyczy

23 068

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Configurecaferesponseheaders.ps1

Nie dotyczy

20 308

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Configurecryptodefaults.ps1

Nie dotyczy

42 035

01-Jan-2020

11:22

Nie dotyczy

Configurenetworkprotocolparameters.ps1

Nie dotyczy

19 766

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Configuresmbipsec.ps1

Nie dotyczy

39 824

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Configure_enterprisepartnerapplication.ps1

Nie dotyczy

22 283

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Connectfunctions.ps1

Nie dotyczy

37 421

01-Jan-2020

11:22

Nie dotyczy

Connect_exchangeserver_help.xml

Nie dotyczy

29 604

01-Jan-2020

11:22

Nie dotyczy

Consoleinitialize.ps1

Nie dotyczy

24 528

01-Jan-2020

11:22

Nie dotyczy

Convertoabvdir.ps1

Nie dotyczy

20 053

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Converttomessagelatency.ps1

Nie dotyczy

14 836

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Convert_distributiongrouptounifiedgroup.ps1

Nie dotyczy

34 761

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Create_publicfoldermailboxesformigration.ps1

Nie dotyczy

27 908

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Cts.14.0.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

501

01-Jan-2020

09:08

Nie dotyczy

Cts.14.1.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

501

01-Jan-2020

09:08

Nie dotyczy

Cts.14.2.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

501

01-Jan-2020

09:08

Nie dotyczy

Cts.14.3.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

501

01-Jan-2020

09:08

Nie dotyczy

Cts.14.4.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

501

01-Jan-2020

09:08

Nie dotyczy

Cts.15.0.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

501

01-Jan-2020

09:08

Nie dotyczy

Cts.15.1.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

501

01-Jan-2020

09:08

Nie dotyczy

Cts.15.2.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

501

01-Jan-2020

09:08

Nie dotyczy

Cts.15.20.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

501

01-Jan-2020

09:08

Nie dotyczy

Cts.8.1.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

501

01-Jan-2020

09:08

Nie dotyczy

Cts.8.2.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

501

01-Jan-2020

09:08

Nie dotyczy

Cts.8.3.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

501

01-Jan-2020

09:08

Nie dotyczy

Cts_exsmime.dll

15.2.529.8

380 792

01-Jan-2020

11:21

x64

Cts_microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.529.8

1 686 400

01-Jan-2020

11:21

x86

Cts_microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

501

01-Jan-2020

09:08

Nie dotyczy

Cts_policy.14.0.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.529.8

12 672

01-Jan-2020

11:22

x86

Cts_policy.14.1.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.529.8

12 872

01-Jan-2020

11:22

x86

Cts_policy.14.2.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.529.8

12 672

01-Jan-2020

11:22

x86

Cts_policy.14.3.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.529.8

12 672

01-Jan-2020

11:22

x86

Cts_policy.14.4.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.529.8

12 672

01-Jan-2020

11:22

x86

Cts_policy.15.0.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.529.8

12 664

01-Jan-2020

11:22

x86

Cts_policy.15.1.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.529.8

12 880

01-Jan-2020

11:22

x86

Cts_policy.15.2.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.529.8

12 672

01-Jan-2020

11:22

x86

Cts_policy.15.20.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.529.8

12 664

01-Jan-2020

11:22

x86

Cts_policy.8.0.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.529.8

12 664

01-Jan-2020

11:22

x86

Cts_policy.8.1.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.529.8

12 872

01-Jan-2020

11:21

x86

Cts_policy.8.2.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.529.8

12 664

01-Jan-2020

11:22

x86

Cts_policy.8.3.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.529.8

12 664

01-Jan-2020

11:22

x86

Dagcommonlibrary.ps1

Nie dotyczy

60 222

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Dependentassemblygenerator.exe

15.2.529.8

22 400

01-Jan-2020

11:22

x86

Diaghelper.dll

15.2.529.8

67 152

01-Jan-2020

11:21

x86

Diagnosticscriptcommonlibrary.ps1

Nie dotyczy

16 334

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Disableinmemorytracing.ps1

Nie dotyczy

13 358

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Disable_antimalwarescanning.ps1

Nie dotyczy

15 181

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Disable_outsidein.ps1

Nie dotyczy

13 654

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Disklockerapi.dll

Nie dotyczy

22 608

01-Jan-2020

11:20

x64

Dlmigrationmodule.psm1

Nie dotyczy

39 576

01-Jan-2020

11:20

Nie dotyczy

Dsaccessperf.dll

15.2.529.8

46 160

01-Jan-2020

11:19

x64

Dscperf.dll

15.2.529.8

32 872

01-Jan-2020

11:19

x64

Dup_cts_microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.529.8

1 686 400

01-Jan-2020

11:21

x86

Dup_ext_microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.529.8

601 472

01-Jan-2020

11:19

x86

Ecpperfcounters.xml

Nie dotyczy

30 344

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Edgeextensibility_microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

01-Jan-2020

09:07

Nie dotyczy

Edgeextensibility_policy.8.0.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.529.8

12 880

01-Jan-2020

11:22

x86

Edgetransport.exe

15.2.529.8

49 528

01-Jan-2020

11:22

x86

Eext.14.0.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

01-Jan-2020

09:07

Nie dotyczy

Eext.14.1.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

01-Jan-2020

09:07

Nie dotyczy

Eext.14.2.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

01-Jan-2020

09:07

Nie dotyczy

Eext.14.3.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

01-Jan-2020

09:07

Nie dotyczy

Eext.14.4.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

01-Jan-2020

09:07

Nie dotyczy

Eext.15.0.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

01-Jan-2020

09:07

Nie dotyczy

Eext.15.1.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

01-Jan-2020

09:07

Nie dotyczy

Eext.15.2.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

01-Jan-2020

09:07

Nie dotyczy

Eext.15.20.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

01-Jan-2020

09:07

Nie dotyczy

Eext.8.1.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

01-Jan-2020

09:07

Nie dotyczy

Eext.8.2.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

01-Jan-2020

09:07

Nie dotyczy

Eext.8.3.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

01-Jan-2020

09:07

Nie dotyczy

Eext_policy.14.0.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.529.8

12 880

01-Jan-2020

11:22

x86

Eext_policy.14.1.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.529.8

12 664

01-Jan-2020

11:22

x86

Eext_policy.14.2.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.529.8

12 880

01-Jan-2020

11:22

x86

Eext_policy.14.3.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.529.8

12 672

01-Jan-2020

11:22

x86

Eext_policy.14.4.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.529.8

12 664

01-Jan-2020

11:22

x86

Eext_policy.15.0.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.529.8

12 880

01-Jan-2020

11:21

x86

Eext_policy.15.1.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.529.8

12 664

01-Jan-2020

11:22

x86

Eext_policy.15.2.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.529.8

12 880

01-Jan-2020

11:21

x86

Eext_policy.15.20.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.529.8

13 184

01-Jan-2020

11:22

x86

Eext_policy.8.1.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.529.8

12 664

01-Jan-2020

11:22

x86

Eext_policy.8.2.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.529.8

12 664

01-Jan-2020

11:22

x86

Eext_policy.8.3.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.529.8

12 880

01-Jan-2020

11:22

x86

Enableinmemorytracing.ps1

Nie dotyczy

13 360

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Enable_antimalwarescanning.ps1

Nie dotyczy

17 559

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Enable_basicauthtooauthconverterhttpmodule.ps1

Nie dotyczy

18 584

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Enable_crossforestconnector.ps1

Nie dotyczy

18 598

01-Jan-2020

11:20

Nie dotyczy

Enable_outlookcertificateauthentication.ps1

Nie dotyczy

22 912

01-Jan-2020

11:20

Nie dotyczy

Enable_outsidein.ps1

Nie dotyczy

13 647

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Engineupdateserviceinterfaces.dll

15.2.529.8

17 792

01-Jan-2020

11:21

x86

Escprint.dll

15.2.529.8

20 344

01-Jan-2020

11:22

x64

Ese.dll

15.2.529.8

3 741 568

01-Jan-2020

11:19

x64

Eseback2.dll

15.2.529.8

350 080

01-Jan-2020

11:19

x64

Esebcli2.dll

15.2.529.8

318 536

01-Jan-2020

11:21

x64

Eseperf.dll

15.2.529.8

108 920

01-Jan-2020

11:20

x64

Eseutil.exe

15.2.529.8

425 336

01-Jan-2020

11:22

x64

Esevss.dll

15.2.529.8

44 416

01-Jan-2020

11:21

x64

Etweseproviderresources.dll

15.2.529.8

101 240

01-Jan-2020

11:22

x64

Eventperf.dll

15.2.529.8

59 776

01-Jan-2020

11:21

x64

Exchange.depthtwo.types.ps1xml

Nie dotyczy

40 417

01-Jan-2020

11:22

Nie dotyczy

Exchange.format.ps1xml

Nie dotyczy

649 678

01-Jan-2020

11:22

Nie dotyczy

Exchange.partial.types.ps1xml

Nie dotyczy

44 647

01-Jan-2020

11:22

Nie dotyczy

Exchange.ps1

Nie dotyczy

21 123

01-Jan-2020

11:22

Nie dotyczy

Exchange.support.format.ps1xml

Nie dotyczy

26 531

01-Jan-2020

11:22

Nie dotyczy

Exchange.types.ps1xml

Nie dotyczy

365 453

01-Jan-2020

11:22

Nie dotyczy

Exchangeudfcommon.dll

15.2.529.8

122 744

01-Jan-2020

11:22

x86

Exchangeudfs.dll

15.2.529.8

272 760

01-Jan-2020

11:22

x86

Exchmem.dll

15.2.529.8

86 608

01-Jan-2020

11:21

x64

Exchsetupmsg.dll

15.2.529.8

19 528

01-Jan-2020

11:22

x64

Exdbfailureitemapi.dll

Nie dotyczy

27 008

01-Jan-2020

11:21

x64

Exdbmsg.dll

15.2.529.8

230 784

01-Jan-2020

11:22

x64

Exeventperfplugin.dll

15.2.529.8

25 472

01-Jan-2020

11:20

x64

Exmime.dll

15.2.529.8

364 920

01-Jan-2020

11:22

x64

Exportedgeconfig.ps1

Nie dotyczy

27 391

01-Jan-2020

11:20

Nie dotyczy

Export_mailpublicfoldersformigration.ps1

Nie dotyczy

18 558

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Export_modernpublicfolderstatistics.ps1

Nie dotyczy

28 850

01-Jan-2020

11:20

Nie dotyczy

Export_outlookclassification.ps1

Nie dotyczy

14 374

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Export_publicfolderstatistics.ps1

Nie dotyczy

23 417

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Export_retentiontags.ps1

Nie dotyczy

17 340

01-Jan-2020

11:20

Nie dotyczy

Exppw.dll

15.2.529.8

83 320

01-Jan-2020

11:21

x64

Exprfdll.dll

15.2.529.8

26 704

01-Jan-2020

11:25

x64

Exrpc32.dll

15.2.529.8

2 029 952

01-Jan-2020

11:21

x64

Exrw.dll

15.2.529.8

28 232

01-Jan-2020

11:21

x64

Exsetdata.dll

15.2.529.8

2 779 728

01-Jan-2020

11:22

x64

Exsetup.exe

15.2.529.8

35 200

01-Jan-2020

11:22

x86

Exsetupui.exe

15.2.529.8

471 936

01-Jan-2020

11:22

x86

Extrace.dll

15.2.529.8

245 112

01-Jan-2020

11:20

x64

Ext_microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.529.8

601 472

01-Jan-2020

11:19

x86

Exwatson.dll

15.2.529.8

44 928

01-Jan-2020

11:19

x64

Fastioext.dll

15.2.529.8

60 288

01-Jan-2020

11:22

x64

Fil06f84122c94c91a0458cad45c22cce20

Nie dotyczy

784 631

01-Jan-2020

11:24

Nie dotyczy

Fil143a7a5d4894478a85eefc89a6539fc8

Nie dotyczy

1 909 118

01-Jan-2020

11:25

Nie dotyczy

Fil19f527f284a0bb584915f9994f4885c3

Nie dotyczy

648 793

01-Jan-2020

11:24

Nie dotyczy

Fil1a9540363a531e7fb18ffe600cffc3ce

Nie dotyczy

358 404

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Fil220d95210c8697448312eee6628c815c

Nie dotyczy

303 656

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Fil2cf5a31e239a45fabea48687373b547c

Nie dotyczy

652 625

01-Jan-2020

11:25

Nie dotyczy

Fil397f0b1f1d7bd44d6e57e496decea2ec

Nie dotyczy

784 628

01-Jan-2020

11:25

Nie dotyczy

Fil3ab126057b34eee68c4fd4b127ff7aee

Nie dotyczy

784 604

01-Jan-2020

11:25

Nie dotyczy

Fil41bb2e5743e3bde4ecb1e07a76c5a7a8

Nie dotyczy

149 154

01-Jan-2020

11:20

Nie dotyczy

Fil51669bfbda26e56e3a43791df94c1e9c

Nie dotyczy

9 344

01-Jan-2020

11:25

Nie dotyczy

Fil558cb84302edfc96e553bcfce2b85286

Nie dotyczy

85 258

01-Jan-2020

11:25

Nie dotyczy

Fil55ce217251b77b97a46e914579fc4c64

Nie dotyczy

648 787

01-Jan-2020

11:24

Nie dotyczy

Fil5a9e78a51a18d05bc36b5e8b822d43a8

Nie dotyczy

1 596 145

01-Jan-2020

11:19

Nie dotyczy

Fil5c7d10e5f1f9ada1e877c9aa087182a9

Nie dotyczy

1 596 145

01-Jan-2020

11:19

Nie dotyczy

Fil6569a92c80a1e14949e4282ae2cc699c

Nie dotyczy

1 596 145

01-Jan-2020

11:19

Nie dotyczy

Fil6a01daba551306a1e55f0bf6894f4d9f

Nie dotyczy

648 763

01-Jan-2020

11:24

Nie dotyczy

Fil8863143ea7cd93a5f197c9fff13686bf

Nie dotyczy

648 793

01-Jan-2020

11:24

Nie dotyczy

Fil8a8c76f225c7205db1000e8864c10038

Nie dotyczy

1 596 145

01-Jan-2020

11:19

Nie dotyczy

Fil8cd999415d36ba78a3ac16a080c47458

Nie dotyczy

784 634

01-Jan-2020

11:24

Nie dotyczy

Fil97913e630ff02079ce9889505a517ec0

Nie dotyczy

1 596 145

01-Jan-2020

11:19

Nie dotyczy

Filaa49badb2892075a28d58d06560f8da2

Nie dotyczy

785 658

01-Jan-2020

11:24

Nie dotyczy

Filae28aeed23ccb4b9b80accc2d43175b5

Nie dotyczy

648 790

01-Jan-2020

11:24

Nie dotyczy

Filb17f496f9d880a684b5c13f6b02d7203

Nie dotyczy

784 634

01-Jan-2020

11:24

Nie dotyczy

Filb94ca32f2654692263a5be009c0fe4ca

Nie dotyczy

2 564 949

01-Jan-2020

11:20

Nie dotyczy

Filbabdc4808eba0c4f18103f12ae955e5c

Nie dotyczy

342 793 037

01-Jan-2020

11:20

Nie dotyczy

Filc92cf2bf29bed21bd5555163330a3d07

Nie dotyczy

652 643

01-Jan-2020

11:24

Nie dotyczy

Filcc478d2a8346db20c4e2dc36f3400628

Nie dotyczy

784 634

01-Jan-2020

11:24

Nie dotyczy

Fild26cd6b13cfe2ec2a16703819da6d043

Nie dotyczy

1 596 145

01-Jan-2020

11:19

Nie dotyczy

Filf2719f9dc8f7b74df78ad558ad3ee8a6

Nie dotyczy

785 640

01-Jan-2020

11:25

Nie dotyczy

Filfa5378dc76359a55ef20cc34f8a23fee

Nie dotyczy

1 427 187

01-Jan-2020

11:20

Nie dotyczy

Filteringconfigurationcommands.ps1

Nie dotyczy

18 535

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Filteringpowershell.dll

15.2.529.8

223 096

01-Jan-2020

11:20

x86

Filteringpowershell.format.ps1xml

Nie dotyczy

29 652

01-Jan-2020

11:20

Nie dotyczy

Filtermodule.dll

15.2.529.8

180 088

01-Jan-2020

11:21

x64

Fipexeuperfctrresource.dll

15.2.529.8

15 232

01-Jan-2020

11:21

x64

Fipexeventsresource.dll

15.2.529.8

45 136

01-Jan-2020

11:21

x64

Fipexperfctrresource.dll

15.2.529.8

32 848

01-Jan-2020

11:20

x64

Firewallres.dll

15.2.529.8

72 808

01-Jan-2020

11:21

x64

Fms.exe

15.2.529.8

1 350 008

01-Jan-2020

11:20

x64

Forefrontactivedirectoryconnector.exe

15.2.529.8

110 976

01-Jan-2020

11:22

x64

Fpsdiag.exe

15.2.529.8

18 808

01-Jan-2020

11:21

x86

Fsccachedfilemanagedlocal.dll

15.2.529.8

822 352

01-Jan-2020

11:21

x64

Fscconfigsupport.dll

15.2.529.8

56 904

01-Jan-2020

11:21

x86

Fscconfigurationserver.exe

15.2.529.8

430 976

01-Jan-2020

11:21

x64

Fscconfigurationserverinterfaces.dll

15.2.529.8

15 952

01-Jan-2020

11:21

x86

Fsccrypto.dll

15.2.529.8

208 760

01-Jan-2020

11:21

x64

Fscipcinterfaceslocal.dll

15.2.529.8

28 752

01-Jan-2020

11:21

x86

Fscipclocal.dll

15.2.529.8

38 264

01-Jan-2020

11:21

x86

Fscsqmuploader.exe

15.2.529.8

453 712

01-Jan-2020

11:22

x64

Getucpool.ps1

Nie dotyczy

20 071

01-Jan-2020

11:20

Nie dotyczy

Getvalidengines.ps1

Nie dotyczy

13 270

01-Jan-2020

11:20

Nie dotyczy

Get_antispamfilteringreport.ps1

Nie dotyczy

16 089

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Get_antispamsclhistogram.ps1

Nie dotyczy

14 635

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Get_antispamtopblockedsenderdomains.ps1

Nie dotyczy

15 707

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Get_antispamtopblockedsenderips.ps1

Nie dotyczy

14 755

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Get_antispamtopblockedsenders.ps1

Nie dotyczy

15 778

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Get_antispamtoprblproviders.ps1

Nie dotyczy

14 985

01-Jan-2020

11:20

Nie dotyczy

Get_antispamtoprecipients.ps1

Nie dotyczy

14 794

01-Jan-2020

11:20

Nie dotyczy

Get_dleligibilitylist.ps1

Nie dotyczy

42 668

01-Jan-2020

11:20

Nie dotyczy

Get_exchangeetwtrace.ps1

Nie dotyczy

29 243

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Get_publicfoldermailboxsize.ps1

Nie dotyczy

15 022

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Get_storetrace.ps1

Nie dotyczy

51 867

01-Jan-2020

11:20

Nie dotyczy

Huffman_xpress.dll

15.2.529.8

32 632

01-Jan-2020

11:21

x64

Importedgeconfig.ps1

Nie dotyczy

77 244

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Import_mailpublicfoldersformigration.ps1

Nie dotyczy

29 776

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Import_retentiontags.ps1

Nie dotyczy

29 114

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Inproxy.dll

15.2.529.8

85 880

01-Jan-2020

11:19

x64

Installwindowscomponent.ps1

Nie dotyczy

34 523

01-Jan-2020

11:22

Nie dotyczy

Install_antispamagents.ps1

Nie dotyczy

17 909

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Install_odatavirtualdirectory.ps1

Nie dotyczy

17 959

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Interop.activeds.dll.4b7767dc_2e20_4d95_861a_4629cbc0cabc

15.2.529.8

107 384

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Interop.adsiis.dll.4b7767dc_2e20_4d95_861a_4629cbc0cabc

15.2.529.8

20 344

01-Jan-2020

11:22

Nie dotyczy

Interop.certenroll.dll

15.2.529.8

142 928

01-Jan-2020

11:19

x86

Interop.licenseinfointerface.dll

15.2.529.8

14 208

01-Jan-2020

11:20

x86

Interop.netfw.dll

15.2.529.8

34 384

01-Jan-2020

11:20

x86

Interop.plalibrary.dll

15.2.529.8

72 776

01-Jan-2020

11:19

x86

Interop.stdole2.dll.4b7767dc_2e20_4d95_861a_4629cbc0cabc

15.2.529.8

27 000

01-Jan-2020

11:22

Nie dotyczy

Interop.taskscheduler.dll

15.2.529.8

46 672

01-Jan-2020

11:20

x86

Interop.wuapilib.dll

15.2.529.8

60 800

01-Jan-2020

11:22

x86

Interop.xenroll.dll

15.2.529.8

39 800

01-Jan-2020

11:20

x86

Kerbauth.dll

15.2.529.8

63 056

01-Jan-2020

11:22

x64

Licenseinfointerface.dll

15.2.529.8

643 448

01-Jan-2020

11:21

x64

Lpversioning.xml

Nie dotyczy

19 954

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Mailboxdatabasereseedusingspares.ps1

Nie dotyczy

31 900

01-Jan-2020

11:20

Nie dotyczy

Managedavailabilitycrimsonmsg.dll

15.2.529.8

138 624

01-Jan-2020

11:21

x64

Managedstorediagnosticfunctions.ps1

Nie dotyczy

126 233

01-Jan-2020

11:20

Nie dotyczy

Managescheduledtask.ps1

Nie dotyczy

36 336

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Manage_metacachedatabase.ps1

Nie dotyczy

51 334

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Mce.dll

15.2.529.8

1 693 264

01-Jan-2020

11:21

x64

Measure_storeusagestatistics.ps1

Nie dotyczy

29 483

01-Jan-2020

11:20

Nie dotyczy

Merge_publicfoldermailbox.ps1

Nie dotyczy

22 623

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Microsoft.database.isam.dll

15.2.529.8

127 864

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.dkm.proxy.dll

15.2.529.8

25 984

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.activemonitoring.activemonitoringvariantconfig.dll

15.2.529.8

68 472

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.activemonitoring.eventlog.dll

15.2.529.8

17 792

01-Jan-2020

11:21

x64

Microsoft.exchange.addressbook.service.dll

15.2.529.8

233 344

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.addressbook.service.eventlog.dll

15.2.529.8

15 736

01-Jan-2020

11:22

x64

Microsoft.exchange.airsync.airsyncmsg.dll

15.2.529.8

43 384

01-Jan-2020

11:22

x64

Microsoft.exchange.airsync.comon.dll

15.2.529.8

1 776 232

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.airsync.dll1

15.2.529.8

505 416

01-Jan-2020

11:19

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.airsynchandler.dll

15.2.529.8

76 152

01-Jan-2020

11:25

x86

Microsoft.exchange.anchorservice.dll

15.2.529.8

135 552

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.antispam.eventlog.dll

15.2.529.8

23 424

01-Jan-2020

11:19

x64

Microsoft.exchange.antispamupdate.eventlog.dll

15.2.529.8

15 736

01-Jan-2020

11:22

x64

Microsoft.exchange.antispamupdatesvc.exe

15.2.529.8

27 216

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.approval.applications.dll

15.2.529.8

53 632

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.assistants.dll

15.2.529.8

925 056

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.assistants.eventlog.dll

15.2.529.8

26 192

01-Jan-2020

11:23

x64

Microsoft.exchange.assistants.interfaces.dll

15.2.529.8

43 384

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.audit.azureclient.dll

15.2.529.8

15 224

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.auditlogsearch.eventlog.dll

15.2.529.8

14 712

01-Jan-2020

11:23

x64

Microsoft.exchange.auditlogsearchservicelet.dll

15.2.529.8

70 520

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.auditstoragemonitorservicelet.dll

15.2.529.8

94 592

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.auditstoragemonitorservicelet.eventlog.dll

15.2.529.8

13 176

01-Jan-2020

11:20

x64

Microsoft.exchange.authadmin.eventlog.dll

15.2.529.8

15 744

01-Jan-2020

11:19

x64

Microsoft.exchange.authadminservicelet.dll

15.2.529.8

36 944

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.authservicehostservicelet.dll

15.2.529.8

15 736

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.autodiscover.configuration.dll

15.2.529.8

79 736

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.autodiscover.dll

15.2.529.8

396 160

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.autodiscover.eventlogs.dll

15.2.529.8

21 368

01-Jan-2020

11:23

x64

Microsoft.exchange.autodiscoverv2.dll

15.2.529.8

57 424

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.bandwidthmonitorservicelet.dll

15.2.529.8

14 712

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.batchservice.dll

15.2.529.8

35 704

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.cabutility.dll

15.2.529.8

276 352

01-Jan-2020

11:21

x64

Microsoft.exchange.certificatedeployment.eventlog.dll

15.2.529.8

16 456

01-Jan-2020

11:20

x64

Microsoft.exchange.certificatedeploymentservicelet.dll

15.2.529.8

25 976

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.certificatenotification.eventlog.dll

15.2.529.8

13 688

01-Jan-2020

11:19

x64

Microsoft.exchange.certificatenotificationservicelet.dll

15.2.529.8

23 416

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.clients.common.dll

15.2.529.8

376 704

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.clients.eventlogs.dll

15.2.529.8

83 840

01-Jan-2020

11:20

x64

Microsoft.exchange.clients.owa.dll

15.2.529.8

2 971 008

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.clients.owa2.server.dll

15.2.529.8

5 029 752

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.clients.owa2.servervariantconfiguration.dll

15.2.529.8

893 816

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.clients.security.dll

15.2.529.8

413 776

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.clients.strings.dll

15.2.529.8

924 544

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.cluster.bandwidthmonitor.dll

15.2.529.8

31 824

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.cluster.common.dll

15.2.529.8

52 296

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.cluster.common.extensions.dll

15.2.529.8

21 888

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.cluster.diskmonitor.dll

15.2.529.8

33 656

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.cluster.replay.dll

15.2.529.8

3 515 264

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.cluster.replicaseeder.dll

15.2.529.8

108 616

01-Jan-2020

11:21

x64

Microsoft.exchange.cluster.replicavsswriter.dll

15.2.529.8

288 632

01-Jan-2020

11:22

x64

Microsoft.exchange.cluster.shared.dll

15.2.529.8

625 744

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.common.agentconfig.transport.dll

15.2.529.8

86 400

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.common.componentconfig.transport.dll

15.2.529.8

1 831 504

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.common.directory.adagentservicevariantconfig.dll

15.2.529.8

31 608

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.common.directory.directoryvariantconfig.dll

15.2.529.8

465 792

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.common.directory.domtvariantconfig.dll

15.2.529.8

25 464

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.common.directory.ismemberofresolverconfig.dll

15.2.529.8

38 272

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.common.directory.tenantrelocationvariantconfig.dll

15.2.529.8

102 776

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.common.directory.topologyservicevariantconfig.dll

15.2.529.8

48 504

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.common.diskmanagement.dll

15.2.529.8

67 448

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.common.dll

15.2.529.8

172 920

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.common.encryption.variantconfig.dll

15.2.529.8

113 528

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.common.il.dll

15.2.529.8

13 904

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.common.inference.dll

15.2.529.8

130 424

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.common.optics.dll

15.2.529.8

63 864

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.common.processmanagermsg.dll

15.2.529.8

19 832

01-Jan-2020

11:21

x64

Microsoft.exchange.common.protocols.popimap.dll

15.2.529.8

15 440

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.common.search.dll

15.2.529.8

108 920

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.common.search.eventlog.dll

15.2.529.8

17 792

01-Jan-2020

11:19

x64

Microsoft.exchange.common.smtp.dll

15.2.529.8

51 576

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.common.suiteservices.suiteservicesvariantconfig.dll

15.2.529.8

36 728

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.common.transport.azure.dll

15.2.529.8

27 512

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.common.transport.monitoringconfig.dll

15.2.529.8

1 042 512

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.commonmsg.dll

15.2.529.8

29 264

01-Jan-2020

11:21

x64

Microsoft.exchange.compliance.auditlogpumper.messages.dll

15.2.529.8

13 176

01-Jan-2020

11:22

x64

Microsoft.exchange.compliance.auditservice.core.dll

15.2.529.8

181 328

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.compliance.auditservice.messages.dll

15.2.529.8

30 080

01-Jan-2020

11:22

x64

Microsoft.exchange.compliance.common.dll

15.2.529.8

22 400

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.compliance.crimsonevents.dll

15.2.529.8

85 880

01-Jan-2020

11:21

x64

Microsoft.exchange.compliance.dll

15.2.529.8

41 336

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.compliance.recordreview.dll

15.2.529.8

37 248

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.compliance.supervision.dll

15.2.529.8

50 768

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.compliance.taskcreator.dll

15.2.529.8

33 144

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.compliance.taskdistributioncommon.dll

15.2.529.8

1 100 152

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.compliance.taskdistributionfabric.dll

15.2.529.8

206 712

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.compliance.taskplugins.dll

15.2.529.8

210 816

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.compression.dll

15.2.529.8

17 280

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.configuration.certificateauth.dll

15.2.529.8

37 760

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.configuration.certificateauth.eventlog.dll

15.2.529.8

14 208

01-Jan-2020

11:23

x64

Microsoft.exchange.configuration.core.dll

15.2.529.8

145 792

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.configuration.core.eventlog.dll

15.2.529.8

14 208

01-Jan-2020

11:22

x64

Microsoft.exchange.configuration.delegatedauth.dll

15.2.529.8

53 112

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.configuration.delegatedauth.eventlog.dll

15.2.529.8

15 744

01-Jan-2020

11:20

x64

Microsoft.exchange.configuration.diagnosticsmodules.dll

15.2.529.8

23 632

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.configuration.diagnosticsmodules.eventlog.dll

15.2.529.8

13 184

01-Jan-2020

11:23

x64

Microsoft.exchange.configuration.failfast.dll

15.2.529.8

54 648

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.configuration.failfast.eventlog.dll

15.2.529.8

13 688

01-Jan-2020

11:19

x64

Microsoft.exchange.configuration.objectmodel.dll

15.2.529.8

1 845 840

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.configuration.objectmodel.eventlog.dll

15.2.529.8

30 288

01-Jan-2020

11:22

x64

Microsoft.exchange.configuration.redirectionmodule.dll

15.2.529.8

68 688

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.configuration.redirectionmodule.eventlog.dll

15.2.529.8

15 440

01-Jan-2020

11:19

x64

Microsoft.exchange.configuration.remotepowershellbackendcmdletproxymodule.dll

15.2.529.8

21 376

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.configuration.remotepowershellbackendcmdletproxymodule.eventlog.dll

15.2.529.8

13 184

01-Jan-2020

11:20

x64

Microsoft.exchange.connectiondatacollector.dll

15.2.529.8

25 976

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.connections.common.dll

15.2.529.8

169 856

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.connections.eas.dll

15.2.529.8

330 112

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.connections.imap.dll

15.2.529.8

174 152

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.connections.pop.dll

15.2.529.8

71 240

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.contentfilter.wrapper.exe

15.2.529.8

203 640

01-Jan-2020

11:22

x64

Microsoft.exchange.context.client.dll

15.2.529.8

27 008

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.context.configuration.dll

15.2.529.8

51 576

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.context.core.dll

15.2.529.8

51 064

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.context.datamodel.dll

15.2.529.8

46 976

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.core.strings.dll

15.2.529.8

1 093 496

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.core.timezone.dll

15.2.529.8

57 208

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.data.applicationlogic.deep.dll

15.2.529.8

326 736

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.data.applicationlogic.dll

15.2.529.8

3 352 952

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.data.applicationlogic.eventlog.dll

15.2.529.8

35 920

01-Jan-2020

11:22

x64

Microsoft.exchange.data.applicationlogic.monitoring.ifx.dll

15.2.529.8

17 792

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.data.connectors.dll

15.2.529.8

165 240

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.data.consumermailboxprovisioning.dll

15.2.529.8

619 600

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.data.directory.dll

15.2.529.8

7 788 624

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.data.directory.eventlog.dll

15.2.529.8

80 488

01-Jan-2020

11:22

x64

Microsoft.exchange.data.dll

15.2.529.8

1 789 312

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.data.groupmailboxaccesslayer.dll

15.2.529.8

1 626 488

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.data.ha.dll

15.2.529.8

375 168

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.data.imageanalysis.dll

15.2.529.8

105 848

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.data.mailboxfeatures.dll

15.2.529.8

15 952

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.data.mailboxloadbalance.dll

15.2.529.8

224 640

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.data.mapi.dll

15.2.529.8

186 752

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.data.metering.contracts.dll

15.2.529.8

39 800

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.data.metering.dll

15.2.529.8

119 160

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.data.msosyncxsd.dll

15.2.529.8

968 288

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.data.notification.dll

15.2.529.8

141 384

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.data.personaldataplatform.dll

15.2.529.8

769 608

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.data.providers.dll

15.2.529.8

139 640

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.data.provisioning.dll

15.2.529.8

56 696

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.data.rightsmanagement.dll

15.2.529.8

452 984

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.data.scheduledtimers.dll

15.2.529.8

32 640

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.data.storage.clientstrings.dll

15.2.529.8

256 896

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.data.storage.dll

15.2.529.8

11 809 864

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.data.storage.eventlog.dll

15.2.529.8

37 760

01-Jan-2020

11:23

x64

Microsoft.exchange.data.storageconfigurationresources.dll

15.2.529.8

655 736

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.data.storeobjects.dll

15.2.529.8

175 488

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.data.throttlingservice.client.dll

15.2.529.8

36 224

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.data.throttlingservice.client.eventlog.dll

15.2.529.8

14 200

01-Jan-2020

11:22

x64

Microsoft.exchange.data.throttlingservice.eventlog.dll

15.2.529.8

14 416

01-Jan-2020

11:23

x64

Microsoft.exchange.datacenter.management.activemonitoring.recoveryservice.eventlog.dll

15.2.529.8

14 928

01-Jan-2020

11:20

x64

Microsoft.exchange.datacenterstrings.dll

15.2.529.8

72 808

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.delivery.eventlog.dll

15.2.529.8

13 392

01-Jan-2020

11:23

x64

Microsoft.exchange.diagnostics.certificatelogger.dll

15.2.529.8

22 912

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.dll

15.2.529.8

2 212 736

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.performancelogger.dll

15.2.529.8

23 936

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.service.common.dll

15.2.529.8

546 680

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.service.eventlog.dll

15.2.529.8

215 416

01-Jan-2020

11:19

x64

Microsoft.exchange.diagnostics.service.exchangejobs.dll

15.2.529.8

194 640

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.service.exe

15.2.529.8

146 304

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.service.fuseboxperfcounters.dll

15.2.529.8

27 520

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.diagnosticsaggregation.eventlog.dll

15.2.529.8

13 696

01-Jan-2020

11:22

x64

Microsoft.exchange.diagnosticsaggregationservicelet.dll

15.2.529.8

49 528

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.directory.topologyservice.eventlog.dll

15.2.529.8

28 240

01-Jan-2020

11:22

x64

Microsoft.exchange.directory.topologyservice.exe

15.2.529.8

208 768

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.disklocker.events.dll

15.2.529.8

88 960

01-Jan-2020

11:22

x64

Microsoft.exchange.disklocker.interop.dll

15.2.529.8

32 632

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.drumtesting.calendarmigration.dll

15.2.529.8

46 160

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.drumtesting.common.dll

15.2.529.8

19 024

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.dxstore.dll

15.2.529.8

473 680

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.dxstore.ha.events.dll

15.2.529.8

206 208

01-Jan-2020

11:22

x64

Microsoft.exchange.dxstore.ha.instance.exe

15.2.529.8

36 936

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.eac.flighting.dll

15.2.529.8

131 664

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.edgecredentialsvc.exe

15.2.529.8

21 888

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.edgesync.common.dll

15.2.529.8

148 352

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.edgesync.datacenterproviders.dll

15.2.529.8

220 024

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.edgesync.eventlog.dll

15.2.529.8

23 928

01-Jan-2020

11:22

x64

Microsoft.exchange.edgesyncsvc.exe

15.2.529.8

97 896

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.ediscovery.export.dll

15.2.529.8

1 266 256

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.ediscovery.export.dll.deploy

15.2.529.8

1 266 256

01-Jan-2020

11:19

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.ediscovery.exporttool.application

Nie dotyczy

15 848

01-Jan-2020

11:19

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.ediscovery.exporttool.exe.deploy

15.2.529.8

87 416

01-Jan-2020

11:22

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.ediscovery.exporttool.manifest

Nie dotyczy

66 576

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.ediscovery.exporttool.strings.dll.deploy

15.2.529.8

52 088

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.ediscovery.mailboxsearch.dll

15.2.529.8

292 216

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.entities.birthdaycalendar.dll

15.2.529.8

73 296

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.entities.booking.defaultservicesettings.dll

15.2.529.8

45 952

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.entities.booking.dll

15.2.529.8

218 496

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.entities.booking.management.dll

15.2.529.8

78 208

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.entities.bookings.dll

15.2.529.8

35 704

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.entities.calendaring.dll

15.2.529.8

936 552

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.entities.common.dll

15.2.529.8

336 256

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.entities.connectors.dll

15.2.529.8

52 600

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.entities.contentsubmissions.dll

15.2.529.8

32 128

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.entities.context.dll

15.2.529.8

60 800

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.entities.datamodel.dll

15.2.529.8

853 880

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.entities.fileproviders.dll

15.2.529.8

291 712

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.entities.foldersharing.dll

15.2.529.8

39 288

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.entities.holidaycalendars.dll

15.2.529.8

76 360

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.entities.insights.dll

15.2.529.8

166 992

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.entities.meetinglocation.dll

15.2.529.8

1 486 720

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.entities.meetingparticipants.dll

15.2.529.8

122 448

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.entities.meetingtimecandidates.dll

15.2.529.8

12 327 288

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.entities.onlinemeetings.dll

15.2.529.8

264 056

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.entities.people.dll

15.2.529.8

37 752

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.entities.peopleinsights.dll

15.2.529.8

186 960

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.entities.reminders.dll

15.2.529.8

64 592

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.entities.schedules.dll

15.2.529.8

84 064

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.entities.shellservice.dll

15.2.529.8

63 872

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.entities.tasks.dll

15.2.529.8

100 224

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.entities.xrm.dll

15.2.529.8

144 768

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.entityextraction.calendar.dll

15.2.529.8

270 200

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.eserepl.common.dll

15.2.529.8

15 224

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.eserepl.configuration.dll

15.2.529.8

15 744

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.eserepl.dll

15.2.529.8

130 424

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.ews.configuration.dll

15.2.529.8

254 336

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.exchangecertificate.eventlog.dll

15.2.529.8

13 184

01-Jan-2020

11:20

x64

Microsoft.exchange.exchangecertificateservicelet.dll

15.2.529.8

37 240

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.extensibility.internal.dll

15.2.529.8

640 592

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.extensibility.partner.dll

15.2.529.8

37 240

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.federateddirectory.dll

15.2.529.8

146 512

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.ffosynclogmsg.dll

15.2.529.8

13 184

01-Jan-2020

11:21

x64

Microsoft.exchange.frontendhttpproxy.dll

15.2.529.8

594 296

01-Jan-2020

11:23

x86

Microsoft.exchange.frontendhttpproxy.eventlogs.dll

15.2.529.8

14 712

01-Jan-2020

11:19

x64

Microsoft.exchange.frontendtransport.monitoring.dll

15.2.529.8

30 072

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.griffin.variantconfiguration.dll

15.2.529.8

99 704

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.hathirdpartyreplication.dll

15.2.529.8

42 360

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.helpprovider.dll

15.2.529.8

40 320

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.addressfinder.dll

15.2.529.8

54 136

01-Jan-2020

11:23

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.common.dll

15.2.529.8

164 224

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.diagnostics.dll

15.2.529.8

58 952

01-Jan-2020

11:23

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.flighting.dll

15.2.529.8

204 160

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.passivemonitor.dll

15.2.529.8

17 784

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.proxyassistant.dll

15.2.529.8

30 800

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.routerefresher.dll

15.2.529.8

38 784

01-Jan-2020

11:23

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.routeselector.dll

15.2.529.8

48 504

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.routing.dll

15.2.529.8

180 608

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.httpredirectmodules.dll

15.2.529.8

36 736

01-Jan-2020

11:23

x86

Microsoft.exchange.httputilities.dll

15.2.529.8

25 976

01-Jan-2020

11:23

x86

Microsoft.exchange.hygiene.data.dll

15.2.529.8

1 868 152

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.hygiene.diagnosisutil.dll

15.2.529.8

54 864

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.hygiene.eopinstantprovisioning.dll

15.2.529.8

35 912

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.idserialization.dll

15.2.529.8

35 920

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.imap4.eventlog.dll

15.2.529.8

18 296

01-Jan-2020

11:21

x64

Microsoft.exchange.imap4.eventlog.dll.fe

15.2.529.8

18 296

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.imap4.exe

15.2.529.8

263 040

01-Jan-2020

11:23

x86

Microsoft.exchange.imap4.exe.fe

15.2.529.8

263 040

01-Jan-2020

11:23

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.imap4service.exe

15.2.529.8

25 160

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.imap4service.exe.fe

15.2.529.8

25 160

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.imapconfiguration.dl1

15.2.529.8

53 328

01-Jan-2020

11:19

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.inference.common.dll

15.2.529.8

217 160

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.inference.hashtagsrelevance.dll

15.2.529.8

32 128

01-Jan-2020

11:22

x64

Microsoft.exchange.inference.peoplerelevance.dll

15.2.529.8

282 192

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.inference.ranking.dll

15.2.529.8

19 016

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.inference.safetylibrary.dll

15.2.529.8

83 832

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.inference.service.eventlog.dll

15.2.529.8

15 232

01-Jan-2020

11:23

x64

Microsoft.exchange.infoworker.assistantsclientresources.dll

15.2.529.8

94 072

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.infoworker.common.dll

15.2.529.8

1 840 000

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.infoworker.eventlog.dll

15.2.529.8

71 544

01-Jan-2020

11:23

x64

Microsoft.exchange.infoworker.meetingvalidator.dll

15.2.529.8

175 488

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.instantmessaging.dll

15.2.529.8

45 944

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.irm.formprotector.dll

15.2.529.8

159 608

01-Jan-2020

11:22

x64

Microsoft.exchange.irm.msoprotector.dll

15.2.529.8

51 072

01-Jan-2020

11:22

x64

Microsoft.exchange.irm.ofcprotector.dll

15.2.529.8

46 160

01-Jan-2020

11:22

x64

Microsoft.exchange.isam.databasemanager.dll

15.2.529.8

32 336

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.isam.esebcli.dll

15.2.529.8

100 224

01-Jan-2020

11:21

x64

Microsoft.exchange.jobqueue.eventlog.dll

15.2.529.8

13 176

01-Jan-2020

11:20

x64

Microsoft.exchange.jobqueueservicelet.dll

15.2.529.8

271 440

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.killswitch.dll

15.2.529.8

22 392

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.killswitchconfiguration.dll

15.2.529.8

33 664

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.auditing.dll

15.2.529.8

18 296

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.certificatelog.dll

15.2.529.8

15 440

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.cmdletinfralog.dll

15.2.529.8

27 520

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.easlog.dll

15.2.529.8

30 584

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.ecplog.dll

15.2.529.8

22 392

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.eventlog.dll

15.2.529.8

66 432

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.ewslog.dll

15.2.529.8

29 568

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.griffinperfcounter.dll

15.2.529.8

19 840

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.groupescalationlog.dll

15.2.529.8

20 344

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.httpproxylog.dll

15.2.529.8

19 320

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.hxservicelog.dll

15.2.529.8

34 176

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.iislog.dll

15.2.529.8

103 808

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.lameventlog.dll

15.2.529.8

31 616

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.migrationlog.dll

15.2.529.8

15 736

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.oabdownloadlog.dll

15.2.529.8

20 856

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.oauthcafelog.dll

15.2.529.8

16 248

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.outlookservicelog.dll

15.2.529.8

49 016

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.owaclientlog.dll

15.2.529.8

44 408

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.owalog.dll

15.2.529.8

38 264

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.perflog.dll

15.2.529.8

10 375 248

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.pfassistantlog.dll

15.2.529.8

29 048

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.rca.dll

15.2.529.8

21 584

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.restlog.dll

15.2.529.8

24 440

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.store.dll

15.2.529.8

15 224

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.transportsynchealthlog.dll

15.2.529.8

21 880

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.core.dll

15.2.529.8

89 472

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.auditing.dll

15.2.529.8

20 856

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.certificatelog.dll

15.2.529.8

26 488

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.cmdletinfralog.dll

15.2.529.8

21 584

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.common.dll

15.2.529.8

28 024

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.easlog.dll

15.2.529.8

28 536

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.errordetection.dll

15.2.529.8

36 216

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.ewslog.dll

15.2.529.8

17 000

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.griffinperfcounter.dll

15.2.529.8

19 832

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.groupescalationlog.dll

15.2.529.8

15 224

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.httpproxylog.dll

15.2.529.8

17 488

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.hxservicelog.dll

15.2.529.8

20 048

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.iislog.dll

15.2.529.8

57 208

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.migrationlog.dll

15.2.529.8

17 992

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.oabdownloadlog.dll

15.2.529.8

18 808

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.oauthcafelog.dll

15.2.529.8

16 256

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.outlookservicelog.dll

15.2.529.8

17 792

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.owaclientlog.dll

15.2.529.8

15 440

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.owalog.dll

15.2.529.8

15 440

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.perflog.dll

15.2.529.8

52 816

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.pfassistantlog.dll

15.2.529.8

18 296

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.rca.dll

15.2.529.8

34 168

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.restlog.dll

15.2.529.8

17 280

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.store.dll

15.2.529.8

19 016

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.transportsynchealthlog.dll

15.2.529.8

43 384

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.loguploader.dll

15.2.529.8

165 448

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.loguploaderproxy.dll

15.2.529.8

54 864

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.mailboxassistants.assistants.dll

15.2.529.8

9 055 608

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.mailboxassistants.attachmentthumbnail.dll

15.2.529.8

33 144

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.mailboxassistants.common.dll

15.2.529.8

124 288

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.mailboxassistants.crimsonevents.dll

15.2.529.8

82 808

01-Jan-2020

11:21

x64

Microsoft.exchange.mailboxassistants.eventlog.dll

15.2.529.8

14 416

01-Jan-2020

11:20

x64

Microsoft.exchange.mailboxassistants.rightsmanagement.dll

15.2.529.8

30 072

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.mailboxloadbalance.dll

15.2.529.8

661 376

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.mailboxloadbalance.serverstrings.dll

15.2.529.8

63 360

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.calendarsyncprovider.dll

15.2.529.8

175 480

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.common.dll

15.2.529.8

2 791 808

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.complianceprovider.dll

15.2.529.8

53 112

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.contactsyncprovider.dll

15.2.529.8

151 928

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.dll

15.2.529.8

966 520

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.easprovider.dll

15.2.529.8

185 424

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.eventlog.dll

15.2.529.8

31 616

01-Jan-2020

11:23

x64

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.googledocprovider.dll

15.2.529.8

39 800

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.imapprovider.dll

15.2.529.8

105 848

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.mapiprovider.dll

15.2.529.8

95 312

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.popprovider.dll

15.2.529.8

43 392

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.proxyclient.dll

15.2.529.8

18 808

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.proxyservice.dll

15.2.529.8

172 928

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.pstprovider.dll

15.2.529.8

102 992

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.remoteprovider.dll

15.2.529.8

98 920

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.storageprovider.dll

15.2.529.8

188 800

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.syncprovider.dll

15.2.529.8

43 384

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.xml.dll

15.2.529.8

447 352

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.xrmprovider.dll

15.2.529.8

90 184

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransport.monitoring.dll

15.2.529.8

107 904

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransport.storedriveragents.dll

15.2.529.8

374 656

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransport.storedrivercommon.dll

15.2.529.8

193 920

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransport.storedriverdelivery.dll

15.2.529.8

552 312

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransport.storedriverdelivery.eventlog.dll

15.2.529.8

16 248

01-Jan-2020

11:22

x64

Microsoft.exchange.mailboxtransport.submission.eventlog.dll

15.2.529.8

15 736

01-Jan-2020

11:22

x64

Microsoft.exchange.mailboxtransport.submission.storedriversubmission.dll

15.2.529.8

321 400

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransport.submission.storedriversubmission.eventlog.dll

15.2.529.8

18 000

01-Jan-2020

11:23

x64

Microsoft.exchange.mailboxtransport.syncdelivery.dll

15.2.529.8

45 440

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransportwatchdogservicelet.dll

15.2.529.8

18 296

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransportwatchdogservicelet.eventlog.dll

15.2.529.8

12 672

01-Jan-2020

11:19

x64

Microsoft.exchange.managedlexruntime.mppgruntime.dll

15.2.529.8

21 072

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.management.activedirectory.dll

15.2.529.8

415 096

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.management.classificationdefinitions.dll

15.2.529.8

1 269 840

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.management.compliancepolicy.dll

15.2.529.8

39 288

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.management.controlpanel.basics.dll

15.2.529.8

433 232

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.management.controlpanel.dll

15.2.529.8

4 563 320

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.management.controlpanel.owaoptionstrings.dll

15.2.529.8

261 192

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.management.controlpanelmsg.dll

15.2.529.8

33 664

01-Jan-2020

11:21

x64

Microsoft.exchange.management.deployment.analysis.dll

15.2.529.8

94 080

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.management.deployment.dll

15.2.529.8

586 104

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.management.deployment.xml.dll

15.2.529.8

3 537 488

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.management.detailstemplates.dll

15.2.529.8

67 960

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.management.dll

15.2.529.8

16 485 752

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.management.edge.systemmanager.dll

15.2.529.8

58 744

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.management.infrastructure.asynchronoustask.dll

15.2.529.8

23 928

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.management.jitprovisioning.dll

15.2.529.8

101 760

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.management.migration.dll

15.2.529.8

543 608

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.management.mobility.dll

15.2.529.8

305 016

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.management.nativeresources.dll

15.2.529.8

273 992

01-Jan-2020

11:21

x64

Microsoft.exchange.management.powershell.support.dll

15.2.529.8

418 920

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.management.provisioning.dll

15.2.529.8

275 832

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.management.psdirectinvoke.dll

15.2.529.8

70 520

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.management.rbacdefinition.dll

15.2.529.8

7 873 104

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.management.recipient.dll

15.2.529.8

1 501 560

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.management.snapin.esm.dll

15.2.529.8

71 544

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.management.systemmanager.dll

15.2.529.8

1 238 904

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.management.transport.dll

15.2.529.8

1 877 584

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.managementgui.dll

15.2.529.8

5 366 856

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.managementmsg.dll

15.2.529.8

36 216

01-Jan-2020

11:22

x64

Microsoft.exchange.mapihttpclient.dll

15.2.529.8

117 624

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.mapihttphandler.dll

15.2.529.8

207 952

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.messagesecurity.dll

15.2.529.8

79 944

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.messagesecurity.messagesecuritymsg.dll

15.2.529.8

17 272

01-Jan-2020

11:21

x64

Microsoft.exchange.messagingpolicies.dlppolicyagent.dll

15.2.529.8

156 232

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.edgeagents.dll

15.2.529.8

65 912

01-Jan-2020

11:23

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.eventlog.dll

15.2.529.8

30 584

01-Jan-2020

11:20

x64

Microsoft.exchange.messagingpolicies.filtering.dll

15.2.529.8

58 448

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.hygienerules.dll

15.2.529.8

29 768

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.journalagent.dll

15.2.529.8

175 696

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.redirectionagent.dll

15.2.529.8

28 544

01-Jan-2020

11:23

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.retentionpolicyagent.dll

15.2.529.8

75 128

01-Jan-2020

11:23

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.rmsvcagent.dll

15.2.529.8

207 232

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.rules.dll

15.2.529.8

440 192

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.supervisoryreviewagent.dll

15.2.529.8

83 328

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.transportruleagent.dll

15.2.529.8

35 200

01-Jan-2020

11:23

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.unifiedpolicycommon.dll

15.2.529.8

53 112

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.unjournalagent.dll

15.2.529.8

96 632

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.migration.dll

15.2.529.8

1 110 120

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.migrationworkflowservice.eventlog.dll

15.2.529.8

14 720

01-Jan-2020

11:19

x64

Microsoft.exchange.mobiledriver.dll

15.2.529.8

135 752

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.monitoring.activemonitoring.local.components.dll

15.2.529.8

5 065 592

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.monitoring.servicecontextprovider.dll

15.2.529.8

20 048

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.mrsmlbconfiguration.dll

15.2.529.8

68 480

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.net.dll

15.2.529.8

5 086 080

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.net.rightsmanagement.dll

15.2.529.8

265 592

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.networksettings.dll

15.2.529.8

37 752

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.notifications.broker.eventlog.dll

15.2.529.8

14 208

01-Jan-2020

11:23

x64

Microsoft.exchange.notifications.broker.exe

15.2.529.8

549 760

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.oabauthmodule.dll

15.2.529.8

22 912

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.oabrequesthandler.dll

15.2.529.8

106 368

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.oauth.core.dll

15.2.529.8

291 920

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.objectstoreclient.dll

15.2.529.8

17 280

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.odata.configuration.dll

15.2.529.8

277 888

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.odata.dll

15.2.529.8

2 993 528

01-Jan-2020

11:23

x86

Microsoft.exchange.officegraph.common.dll

15.2.529.8

90 496

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.officegraph.grain.dll

15.2.529.8

101 752

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.officegraph.graincow.dll

15.2.529.8

38 264

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.officegraph.graineventbasedassistants.dll

15.2.529.8

45 432

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.officegraph.grainpropagationengine.dll

15.2.529.8

58 240

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.officegraph.graintransactionstorage.dll

15.2.529.8

147 536

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.officegraph.graintransportdeliveryagent.dll

15.2.529.8

26 496

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.officegraph.graphstore.dll

15.2.529.8

184 192

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.officegraph.permailboxkeys.dll

15.2.529.8

26 496

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.officegraph.secondarycopyquotamanagement.dll

15.2.529.8

38 272

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.officegraph.secondaryshallowcopylocation.dll

15.2.529.8

55 680

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.officegraph.security.dll

15.2.529.8

147 536

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.officegraph.semanticgraph.dll

15.2.529.8

191 872

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.officegraph.tasklogger.dll

15.2.529.8

33 664

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.partitioncache.dll

15.2.529.8

28 032

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.passivemonitoringsettings.dll

15.2.529.8

32 640

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.photogarbagecollectionservicelet.dll

15.2.529.8

15 224

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.pop3.eventlog.dll

15.2.529.8

17 280

01-Jan-2020

11:22

x64

Microsoft.exchange.pop3.eventlog.dll.fe

15.2.529.8

17 280

01-Jan-2020

11:22

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.pop3.exe

15.2.529.8

106 872

01-Jan-2020

11:23

x86

Microsoft.exchange.pop3.exe.fe

15.2.529.8

106 872

01-Jan-2020

11:23

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.pop3service.exe

15.2.529.8

25 160

01-Jan-2020

11:23

x86

Microsoft.exchange.pop3service.exe.fe

15.2.529.8

25 160

01-Jan-2020

11:23

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.popconfiguration.dl1

15.2.529.8

42 880

01-Jan-2020

11:19

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.popimap.core.dll

15.2.529.8

264 568

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.popimap.core.dll.fe

15.2.529.8

264 568

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.powersharp.dll

15.2.529.8

358 264

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.powersharp.management.dll

15.2.529.8

4 164 992

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.powershell.configuration.dll

15.2.529.8

308 600

01-Jan-2020

11:22

x64

Microsoft.exchange.powershell.rbachostingtools.dll

15.2.529.8

41 568

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.protectedservicehost.exe

15.2.529.8

30 584

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.protocols.fasttransfer.dll

15.2.529.8

137 088

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.protocols.mapi.dll

15.2.529.8

441 928

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.provisioning.eventlog.dll

15.2.529.8

14 432

01-Jan-2020

11:22

x64

Microsoft.exchange.provisioningagent.dll

15.2.529.8

224 848

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.provisioningservicelet.dll

15.2.529.8

106 064

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.pst.dll

15.2.529.8

169 040

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.pst.dll.deploy

15.2.529.8

169 040

01-Jan-2020

11:19

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.pswsclient.dll

15.2.529.8

259 664

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.publicfolders.dll

15.2.529.8

72 056

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.pushnotifications.crimsonevents.dll

15.2.529.8

215 928

01-Jan-2020

11:21

x64

Microsoft.exchange.pushnotifications.dll

15.2.529.8

106 872

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.pushnotifications.publishers.dll

15.2.529.8

425 848

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.pushnotifications.server.dll

15.2.529.8

70 528

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.query.analysis.dll

15.2.529.8

46 672

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.query.configuration.dll

15.2.529.8

215 936

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.query.core.dll

15.2.529.8

168 312

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.query.ranking.dll

15.2.529.8

343 424

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.query.retrieval.dll

15.2.529.8

174 456

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.query.suggestions.dll

15.2.529.8

95 312

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.realtimeanalyticspublisherservicelet.dll

15.2.529.8

127 560

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.relevance.core.dll

15.2.529.8

63 568

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.relevance.data.dll

15.2.529.8

36 936

01-Jan-2020

11:22

x64

Microsoft.exchange.relevance.mailtagger.dll

15.2.529.8

17 992

01-Jan-2020

11:22

x64

Microsoft.exchange.relevance.people.dll

15.2.529.8

9 666 944

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.relevance.peopleindex.dll

15.2.529.8

20 788 088

01-Jan-2020

11:22

x64

Microsoft.exchange.relevance.peopleranker.dll

15.2.529.8

36 728

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.relevance.perm.dll

15.2.529.8

97 872

01-Jan-2020

11:22

x64

Microsoft.exchange.relevance.sassuggest.dll

15.2.529.8

28 536

01-Jan-2020

11:22

x64

Microsoft.exchange.relevance.upm.dll

15.2.529.8

72 264

01-Jan-2020

11:22

x64

Microsoft.exchange.routing.client.dll

15.2.529.8

15 736

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.routing.eventlog.dll

15.2.529.8

13 176

01-Jan-2020

11:22

x64

Microsoft.exchange.routing.server.exe

15.2.529.8

59 472

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.rpc.dll

15.2.529.8

1 647 200

01-Jan-2020

11:21

x64

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.dll

15.2.529.8

207 232

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.exmonhandler.dll

15.2.529.8

60 512

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.handler.dll

15.2.529.8

518 016

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.monitoring.dll

15.2.529.8

161 144

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.parser.dll

15.2.529.8

724 344

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.server.dll

15.2.529.8

234 872

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.service.eventlog.dll

15.2.529.8

21 064

01-Jan-2020

11:23

x64

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.service.exe

15.2.529.8

35 408

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.rpchttpmodules.dll

15.2.529.8

42 568

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.rpcoverhttpautoconfig.dll

15.2.529.8

56 184

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.rpcoverhttpautoconfig.eventlog.dll

15.2.529.8

27 512

01-Jan-2020

11:19

x64

Microsoft.exchange.rules.common.dll

15.2.529.8

130 432

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.saclwatcher.eventlog.dll

15.2.529.8

14 712

01-Jan-2020

11:23

x64

Microsoft.exchange.saclwatcherservicelet.dll

15.2.529.8

20 560

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.safehtml.dll

15.2.529.8

21 368

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.sandbox.activities.dll

15.2.529.8

267 648

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.sandbox.contacts.dll

15.2.529.8

110 968

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.sandbox.core.dll

15.2.529.8

112 720

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.sandbox.services.dll

15.2.529.8

622 672

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.search.bigfunnel.dll

15.2.529.8

185 440

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.search.bigfunnel.eventlog.dll

15.2.529.8

12 152

01-Jan-2020

11:21

x64

Microsoft.exchange.search.blingwrapper.dll

15.2.529.8

19 536

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.search.core.dll

15.2.529.8

212 040

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.search.ediscoveryquery.dll

15.2.529.8

17 992

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.search.engine.dll

15.2.529.8

97 872

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.search.fast.configuration.dll

15.2.529.8

16 976

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.search.fast.dll

15.2.529.8

436 608

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.search.files.dll

15.2.529.8

274 304

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.search.flighting.dll

15.2.529.8

24 952

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.search.mdb.dll

15.2.529.8

217 976

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.search.service.exe

15.2.529.8

26 496

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.security.applicationencryption.dll

15.2.529.8

221 056

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.security.dll

15.2.529.8

1 558 632

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.security.msarpsservice.exe

15.2.529.8

19 832

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.security.securitymsg.dll

15.2.529.8

28 544

01-Jan-2020

11:22

x64

Microsoft.exchange.server.storage.admininterface.dll

15.2.529.8

225 376

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.server.storage.common.dll

15.2.529.8

5 150 288

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.server.storage.diagnostics.dll

15.2.529.8

214 912

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.server.storage.directoryservices.dll

15.2.529.8

115 576

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.server.storage.esebackinterop.dll

15.2.529.8

83 024

01-Jan-2020

11:22

x64

Microsoft.exchange.server.storage.eventlog.dll

15.2.529.8

80 760

01-Jan-2020

11:22

x64

Microsoft.exchange.server.storage.fulltextindex.dll

15.2.529.8

66 432

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.server.storage.ha.dll

15.2.529.8

81 488

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.server.storage.lazyindexing.dll

15.2.529.8

212 040

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.server.storage.logicaldatamodel.dll

15.2.529.8

1 340 800

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.server.storage.mapidisp.dll

15.2.529.8

511 872

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.server.storage.multimailboxsearch.dll

15.2.529.8

47 688

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.server.storage.physicalaccess.dll

15.2.529.8

873 544

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.server.storage.propertydefinitions.dll

15.2.529.8

1 352 056

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.server.storage.propertytag.dll

15.2.529.8

30 584

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.server.storage.rpcproxy.dll

15.2.529.8

130 424

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.server.storage.storecommonservices.dll

15.2.529.8

1 018 752

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.server.storage.storeintegritycheck.dll

15.2.529.8

111 480

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.server.storage.workermanager.dll

15.2.529.8

34 680

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.server.storage.xpress.dll

15.2.529.8

19 320

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.servicehost.eventlog.dll

15.2.529.8

14 944

01-Jan-2020

11:23

x64

Microsoft.exchange.servicehost.exe

15.2.529.8

60 792

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.servicelets.globallocatorcache.dll

15.2.529.8

50 768

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.servicelets.globallocatorcache.eventlog.dll

15.2.529.8

14 208

01-Jan-2020

11:20

x64

Microsoft.exchange.servicelets.unifiedpolicysyncservicelet.eventlog.dll

15.2.529.8

14 208

01-Jan-2020

11:19

x64

Microsoft.exchange.services.common.dll

15.2.529.8

74 104

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.services.dll

15.2.529.8

8 494 152

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.services.eventlogs.dll

15.2.529.8

30 072

01-Jan-2020

11:23

x64

Microsoft.exchange.services.ewshandler.dll

15.2.529.8

633 728

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.services.ewsserialization.dll

15.2.529.8

1 651 280

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.services.json.dll

15.2.529.8

296 520

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.services.messaging.dll

15.2.529.8

43 384

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.services.onlinemeetings.dll

15.2.529.8

233 336

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.services.surface.dll

15.2.529.8

178 552

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.services.wcf.dll

15.2.529.8

348 536

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.setup.acquirelanguagepack.dll

15.2.529.8

56 696

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.setup.bootstrapper.common.dll

15.2.529.8

93 056

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.setup.common.dll

15.2.529.8

296 312

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.setup.commonbase.dll

15.2.529.8

35 704

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.setup.console.dll

15.2.529.8

27 216

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.setup.gui.dll

15.2.529.8

114 784

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.setup.parser.dll

15.2.529.8

53 624

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.setup.signverfwrapper.dll

15.2.529.8

75 128

01-Jan-2020

11:22

x64

Microsoft.exchange.sharedcache.caches.dll

15.2.529.8

142 720

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.sharedcache.client.dll

15.2.529.8

24 960

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.sharedcache.eventlog.dll

15.2.529.8

15 232

01-Jan-2020

11:23

x64

Microsoft.exchange.sharedcache.exe

15.2.529.8

58 744

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.sharepointsignalstore.dll

15.2.529.8

27 000

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.slabmanifest.dll

15.2.529.8

47 184

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.sqm.dll

15.2.529.8

46 968

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.store.service.exe

15.2.529.8

28 232

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.store.worker.exe

15.2.529.8

26 488

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.storeobjectsservice.eventlog.dll

15.2.529.8

13 904

01-Jan-2020

11:22

x64

Microsoft.exchange.storeobjectsservice.exe

15.2.529.8

31 608

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.storeprovider.dll

15.2.529.8

1 205 112

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.structuredquery.dll

15.2.529.8

158 800

01-Jan-2020

11:22

x64

Microsoft.exchange.symphonyhandler.dll

15.2.529.8

628 096

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.syncmigration.eventlog.dll

15.2.529.8

13 176

01-Jan-2020

11:22

x64

Microsoft.exchange.syncmigrationservicelet.dll

15.2.529.8

16 248

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.systemprobemsg.dll

15.2.529.8

13 392

01-Jan-2020

11:20

x64

Microsoft.exchange.textprocessing.dll

15.2.529.8

221 776

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.textprocessing.eventlog.dll

15.2.529.8

13 696

01-Jan-2020

11:21

x64

Microsoft.exchange.transport.agent.addressbookpolicyroutingagent.dll

15.2.529.8

29 256

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.antispam.common.dll

15.2.529.8

138 624

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.contentfilter.cominterop.dll

15.2.529.8

21 888

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.controlflow.dll

15.2.529.8

40 320

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.faultinjectionagent.dll

15.2.529.8

22 904

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.frontendproxyagent.dll

15.2.529.8

21 376

01-Jan-2020

11:23

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.hygiene.dll

15.2.529.8

212 344

01-Jan-2020

11:23

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.interceptoragent.dll

15.2.529.8

98 680

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.liveidauth.dll

15.2.529.8

22 912

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.malware.dll

15.2.529.8

169 344

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.malware.eventlog.dll

15.2.529.8

18 304

01-Jan-2020

11:19

x64

Microsoft.exchange.transport.agent.phishingdetection.dll

15.2.529.8

21 064

01-Jan-2020

11:24

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.prioritization.dll

15.2.529.8

31 824

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.protocolanalysis.dbaccess.dll

15.2.529.8

47 176

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.search.dll

15.2.529.8

30 072

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.senderid.core.dll

15.2.529.8

53 120

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.sharedmailboxsentitemsroutingagent.dll

15.2.529.8

44 928

01-Jan-2020

11:23

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.systemprobedrop.dll

15.2.529.8

18 504

01-Jan-2020

11:23

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.transportfeatureoverrideagent.dll

15.2.529.8

46 456

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.trustedmailagents.dll

15.2.529.8

46 664

01-Jan-2020

11:23

x86

Microsoft.exchange.transport.cloudmonitor.common.dll

15.2.529.8

28 024

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.transport.common.dll

15.2.529.8

457 088

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.transport.contracts.dll

15.2.529.8

18 504

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.transport.decisionengine.dll

15.2.529.8

30 584

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.transport.dll

15.2.529.8

4 183 928

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.transport.dsapiclient.dll

15.2.529.8

182 144

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.transport.eventlog.dll

15.2.529.8

121 728

01-Jan-2020

11:21

x64

Microsoft.exchange.transport.extensibility.dll

15.2.529.8

404 040

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.transport.extensibilityeventlog.dll

15.2.529.8

14 712

01-Jan-2020

11:20

x64

Microsoft.exchange.transport.flighting.dll

15.2.529.8

90 192

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.transport.logging.dll

15.2.529.8

89 160

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.transport.logging.search.dll

15.2.529.8

68 472

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.transport.loggingcommon.dll

15.2.529.8

63 360

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.transport.monitoring.dll

15.2.529.8

430 664

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.transport.net.dll

15.2.529.8

122 232

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.transport.protocols.contracts.dll

15.2.529.8

17 992

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.transport.protocols.dll

15.2.529.8

29 056

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.transport.protocols.httpsubmission.dll

15.2.529.8

60 792

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.transport.requestbroker.dll

15.2.529.8

50 256

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.transport.scheduler.contracts.dll

15.2.529.8

33 144

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.transport.scheduler.dll

15.2.529.8

113 016

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.transport.smtpshared.dll

15.2.529.8

18 304

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.transport.storage.contracts.dll

15.2.529.8

52 088

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.transport.storage.dll

15.2.529.8

675 400

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.transport.storage.management.dll

15.2.529.8

23 936

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.transport.sync.agents.dll

15.2.529.8

17 792

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.transport.sync.common.dll

15.2.529.8

487 288

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.transport.sync.common.eventlog.dll

15.2.529.8

12 672

01-Jan-2020

11:20

x64

Microsoft.exchange.transport.sync.manager.dll

15.2.529.8

306 256

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.transport.sync.manager.eventlog.dll

15.2.529.8

15 744

01-Jan-2020

11:20

x64

Microsoft.exchange.transport.sync.migrationrpc.dll

15.2.529.8

46 456

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.transport.sync.worker.dll

15.2.529.8

1 044 560

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.transport.sync.worker.eventlog.dll

15.2.529.8

15 432

01-Jan-2020

11:20

x64

Microsoft.exchange.transportlogsearch.eventlog.dll

15.2.529.8

18 808

01-Jan-2020

11:19

x64

Microsoft.exchange.transportsyncmanagersvc.exe

15.2.529.8

19 024

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.um.troubleshootingtool.shared.dll

15.2.529.8

118 856

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.um.umcommon.dll

15.2.529.8

924 536

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.um.umcore.dll

15.2.529.8

1 466 744

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.um.umvariantconfiguration.dll

15.2.529.8

32 640

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.unifiedcontent.dll

15.2.529.8

41 848

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.unifiedcontent.exchange.dll

15.2.529.8

25 168

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.unifiedpolicyfilesync.eventlog.dll

15.2.529.8

15 224

01-Jan-2020

11:20

x64

Microsoft.exchange.unifiedpolicyfilesyncservicelet.dll

15.2.529.8

83 320

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.unifiedpolicysyncservicelet.dll

15.2.529.8

50 040

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.variantconfiguration.antispam.dll

15.2.529.8

642 432

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.variantconfiguration.core.dll

15.2.529.8

186 232

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.variantconfiguration.dll

15.2.529.8

67 456

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.variantconfiguration.eventlog.dll

15.2.529.8

12 872

01-Jan-2020

11:19

x64

Microsoft.exchange.variantconfiguration.excore.dll

15.2.529.8

56 696

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.variantconfiguration.globalsettings.dll

15.2.529.8

27 512

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.variantconfiguration.hygiene.dll

15.2.529.8

120 912

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.variantconfiguration.protectionservice.dll

15.2.529.8

31 608

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.variantconfiguration.threatintel.dll

15.2.529.8

57 208

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.webservices.auth.dll

15.2.529.8

35 920

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.webservices.dll

15.2.529.8

1 054 288

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.exchange.webservices.xrm.dll

15.2.529.8

68 176

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.wlmservicelet.dll

15.2.529.8

23 632

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.wopiclient.dll

15.2.529.8

77 392

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.exchange.workingset.signalapi.dll

15.2.529.8

17 272

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.workingsetabstraction.signalapiabstraction.dll

15.2.529.8

29 048

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.workloadmanagement.dll

15.2.529.8

505 424

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.exchange.workloadmanagement.eventlogs.dll

15.2.529.8

14 928

01-Jan-2020

11:22

x64

Microsoft.exchange.workloadmanagement.throttling.configuration.dll

15.2.529.8

36 736

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.exchange.workloadmanagement.throttling.dll

15.2.529.8

66 432

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.fast.contextlogger.json.dll

15.2.529.8

19 536

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.filtering.dll

15.2.529.8

113 224

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.filtering.exchange.dll

15.2.529.8

57 208

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.filtering.interop.dll

15.2.529.8

15 432

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.forefront.activedirectoryconnector.dll

15.2.529.8

47 176

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.forefront.activedirectoryconnector.eventlog.dll

15.2.529.8

15 952

01-Jan-2020

11:21

x64

Microsoft.forefront.filtering.common.dll

15.2.529.8

23 936

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.forefront.filtering.diagnostics.dll

15.2.529.8

22 608

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.forefront.filtering.eventpublisher.dll

15.2.529.8

34 680

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.forefront.management.powershell.format.ps1xml

Nie dotyczy

48 898

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Microsoft.forefront.management.powershell.types.ps1xml

Nie dotyczy

16 274

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Microsoft.forefront.monitoring.activemonitoring.local.components.dll

15.2.529.8

1 518 456

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.forefront.monitoring.activemonitoring.local.components.messages.dll

15.2.529.8

13 176

01-Jan-2020

11:21

x64

Microsoft.forefront.monitoring.management.outsidein.dll

15.2.529.8

33 360

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.forefront.recoveryactionarbiter.contract.dll

15.2.529.8

18 296

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.forefront.reporting.common.dll

15.2.529.8

46 456

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.forefront.reporting.ondemandquery.dll

15.2.529.8

50 560

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.isam.esent.collections.dll

15.2.529.8

72 568

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.isam.esent.interop.dll

15.2.529.8

541 560

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.managementgui.dll

15.2.529.8

133 712

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.mce.interop.dll

15.2.529.8

24 440

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.office.audit.dll

15.2.529.8

125 008

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.office.client.discovery.unifiedexport.dll

15.2.529.8

593 280

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.office.common.ipcommonlogger.dll

15.2.529.8

42 368

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.office.compliance.console.core.dll

15.2.529.8

217 976

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.office.compliance.console.dll

15.2.529.8

854 904

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.office.compliance.console.extensions.dll

15.2.529.8

485 968

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.office.compliance.core.dll

15.2.529.8

413 056

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.office.compliance.ingestion.dll

15.2.529.8

36 224

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.office.compliancepolicy.exchange.dar.dll

15.2.529.8

84 856

01-Jan-2020

11:22

x86

Microsoft.office.compliancepolicy.platform.dll

15.2.529.8

1 782 136

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.office.datacenter.activemonitoring.management.common.dll

15.2.529.8

49 536

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.office.datacenter.activemonitoring.management.dll

15.2.529.8

27 720

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.office.datacenter.activemonitoringlocal.dll

15.2.529.8

174 968

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.office.datacenter.monitoring.activemonitoring.recovery.dll

15.2.529.8

166 472

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.office365.datainsights.uploader.dll

15.2.529.8

40 528

01-Jan-2020

11:19

x86

Microsoft.online.box.shell.dll

15.2.529.8

46 456

01-Jan-2020

11:20

x86

Microsoft.powershell.hostingtools.dll

15.2.529.8

68 176

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.powershell.hostingtools_2.dll

15.2.529.8

68 176

01-Jan-2020

11:21

x86

Microsoft.tailoredexperiences.core.dll

15.2.529.8

120 184

01-Jan-2020

11:22

x86

Migrateumcustomprompts.ps1

Nie dotyczy

19 106

01-Jan-2020

11:20

Nie dotyczy

Modernpublicfoldertomailboxmapgenerator.ps1

Nie dotyczy

29 348

01-Jan-2020

11:20

Nie dotyczy

Movemailbox.ps1

Nie dotyczy

61 116

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Movetransportdatabase.ps1

Nie dotyczy

30 586

01-Jan-2020

11:20

Nie dotyczy

Move_publicfolderbranch.ps1

Nie dotyczy

17 520

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Mpgearparser.dll

15.2.529.8

99 912

01-Jan-2020

11:21

x64

Msclassificationadapter.dll

15.2.529.8

248 912

01-Jan-2020

11:21

x64

Msexchangecompliance.exe

15.2.529.8

78 712

01-Jan-2020

11:21

x86

Msexchangedagmgmt.exe

15.2.529.8

25 672

01-Jan-2020

11:22

x86

Msexchangedelivery.exe

15.2.529.8

38 992

01-Jan-2020

11:22

x86

Msexchangefrontendtransport.exe

15.2.529.8

31 824

01-Jan-2020

11:22

x86

Msexchangehmhost.exe

15.2.529.8

27 208

01-Jan-2020

11:21

x86

Msexchangehmrecovery.exe

15.2.529.8

29 792

01-Jan-2020

11:21

x86

Msexchangemailboxassistants.exe

15.2.529.8

72 568

01-Jan-2020

11:22

x86

Msexchangemailboxreplication.exe

15.2.529.8

21 064

01-Jan-2020

11:22

x86

Msexchangemigrationworkflow.exe

15.2.529.8

68 992

01-Jan-2020

11:22

x86

Msexchangerepl.exe

15.2.529.8

71 272

01-Jan-2020

11:21

x86

Msexchangesubmission.exe

15.2.529.8

123 256

01-Jan-2020

11:22

x86

Msexchangethrottling.exe

15.2.529.8

39 808

01-Jan-2020

11:22

x86

Msexchangetransport.exe

15.2.529.8

74 104

01-Jan-2020

11:22

x86

Msexchangetransportlogsearch.exe

15.2.529.8

139 344

01-Jan-2020

11:22

x86

Msexchangewatchdog.exe

15.2.529.8

55 672

01-Jan-2020

11:22

x64

Mspatchlinterop.dll

15.2.529.8

53 624

01-Jan-2020

11:21

x64

Nativehttpproxy.dll

15.2.529.8

91 520

01-Jan-2020

11:23

x64

Navigatorparser.dll

15.2.529.8

636 792

01-Jan-2020

11:21

x64

Nego2nativeinterface.dll

15.2.529.8

19 320

01-Jan-2020

11:20

x64

Negotiateclientcertificatemodule.dll

15.2.529.8

30 080

01-Jan-2020

11:23

x64

Newtestcasconnectivityuser.ps1

Nie dotyczy

19 748

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Newtestcasconnectivityuserhosting.ps1

Nie dotyczy

24 567

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Ntspxgen.dll

15.2.529.8

80 768

01-Jan-2020

11:23

x64

Oleconverter.exe

15.2.529.8

173 944

01-Jan-2020

11:22

x64

Outsideinmodule.dll

15.2.529.8

87 936

01-Jan-2020

11:21

x64

Owaauth.dll

15.2.529.8

92 024

01-Jan-2020

11:20

x64

Perf_common_extrace.dll

15.2.529.8

245 112

01-Jan-2020

11:20

x64

Perf_exchmem.dll

15.2.529.8

86 608

01-Jan-2020

11:21

x64

Pipeline2.dll

15.2.529.8

1 454 456

01-Jan-2020

11:21

x64

Preparemoverequesthosting.ps1

Nie dotyczy

70 983

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Prepare_moverequest.ps1

Nie dotyczy

73 213

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Productinfo.managed.dll

15.2.529.8

27 008

01-Jan-2020

11:21

x86

Proxybinclientsstringsdll

15.2.529.8

924 544

01-Jan-2020

11:21

x86

Publicfoldertomailboxmapgenerator.ps1

Nie dotyczy

23 226

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Quietexe.exe

15.2.529.8

14 928

01-Jan-2020

11:22

x86

Redistributeactivedatabases.ps1

Nie dotyczy

250 532

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Reinstalldefaulttransportagents.ps1

Nie dotyczy

21 643

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Remoteexchange.ps1

Nie dotyczy

23 857

01-Jan-2020

11:22

Nie dotyczy

Removeuserfrompfrecursive.ps1

Nie dotyczy

14 664

01-Jan-2020

11:20

Nie dotyczy

Replaceuserpermissiononpfrecursive.ps1

Nie dotyczy

14 986

01-Jan-2020

11:20

Nie dotyczy

Replaceuserwithuseronpfrecursive.ps1

Nie dotyczy

14 996

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Replaycrimsonmsg.dll

15.2.529.8

1 104 976

01-Jan-2020

11:20

x64

Resetattachmentfilterentry.ps1

Nie dotyczy

15 464

01-Jan-2020

11:20

Nie dotyczy

Resetcasservice.ps1

Nie dotyczy

21 691

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Reset_antispamupdates.ps1

Nie dotyczy

14 085

01-Jan-2020

11:20

Nie dotyczy

Restoreserveronprereqfailure.ps1

Nie dotyczy

15 125

01-Jan-2020

11:22

Nie dotyczy

Resumemailboxdatabasecopy.ps1

Nie dotyczy

17 194

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Rightsmanagementwrapper.dll

15.2.529.8

86 392

01-Jan-2020

11:21

x64

Rollalternateserviceaccountpassword.ps1

Nie dotyczy

56 074

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Rpcperf.dll

15.2.529.8

23 416

01-Jan-2020

11:22

x64

Rpcproxyshim.dll

15.2.529.8

39 288

01-Jan-2020

11:23

x64

Rulesauditmsg.dll

15.2.529.8

12 672

01-Jan-2020

11:22

x64

Safehtmlnativewrapper.dll

15.2.529.8

34 920

01-Jan-2020

11:22

x64

Scanenginetest.exe

15.2.529.8

956 288

01-Jan-2020

11:22

x64

Scanningprocess.exe

15.2.529.8

739 192

01-Jan-2020

11:21

x64

Searchdiagnosticinfo.ps1

Nie dotyczy

16 796

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Servicecontrol.ps1

Nie dotyczy

52 313

01-Jan-2020

11:22

Nie dotyczy

Setmailpublicfolderexternaladdress.ps1

Nie dotyczy

21 074

01-Jan-2020

11:20

Nie dotyczy

Settingsadapter.dll

15.2.529.8

116 088

01-Jan-2020

11:20

x64

Setup.exe

15.2.529.8

20 344

01-Jan-2020

11:21

x86

Setupui.exe

15.2.529.8

188 280

01-Jan-2020

11:22

x86

Split_publicfoldermailbox.ps1

Nie dotyczy

52 173

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Startdagservermaintenance.ps1

Nie dotyczy

27 835

01-Jan-2020

11:20

Nie dotyczy

Statisticsutil.dll

15.2.529.8

142 200

01-Jan-2020

11:21

x64

Stopdagservermaintenance.ps1

Nie dotyczy

21 117

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Storetsconstants.ps1

Nie dotyczy

16 110

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Storetslibrary.ps1

Nie dotyczy

27 991

01-Jan-2020

11:20

Nie dotyczy

Store_mapi_net_bin_perf_x64_exrpcperf.dll

15.2.529.8

28 536

01-Jan-2020

11:20

x64

Sync_mailpublicfolders.ps1

Nie dotyczy

43 911

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Sync_modernmailpublicfolders.ps1

Nie dotyczy

43 961

01-Jan-2020

11:20

Nie dotyczy

Textconversionmodule.dll

15.2.529.8

86 392

01-Jan-2020

11:21

x64

Troubleshoot_ci.ps1

Nie dotyczy

22 715

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Troubleshoot_databaselatency.ps1

Nie dotyczy

33 421

01-Jan-2020

11:20

Nie dotyczy

Troubleshoot_databasespace.ps1

Nie dotyczy

30 321

01-Jan-2020

11:20

Nie dotyczy

Uninstall_antispamagents.ps1

Nie dotyczy

15 461

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Updateapppoolmanagedframeworkversion.ps1

Nie dotyczy

14 014

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Updatecas.ps1

Nie dotyczy

35 786

01-Jan-2020

11:22

Nie dotyczy

Updateconfigfiles.ps1

Nie dotyczy

19 726

01-Jan-2020

11:22

Nie dotyczy

Updateserver.exe

15.2.529.8

3 014 736

01-Jan-2020

11:22

x64

Update_malwarefilteringserver.ps1

Nie dotyczy

18 144

01-Jan-2020

11:21

Nie dotyczy

Web.config_053c31bdd6824e95b35d61b0a5e7b62d

Nie dotyczy

31 813

01-Jan-2020

11:20

Nie dotyczy

Wsbexchange.exe

15.2.529.8

125 304

01-Jan-2020

11:22

x64

X400prox.dll

15.2.529.8

103 288

01-Jan-2020

11:20

x64

_search.lingoperators.a

15.2.529.8

34 680

01-Jan-2020

11:19

Nie dotyczy

_search.lingoperators.b

15.2.529.8

34 680

01-Jan-2020

11:19

Nie dotyczy

_search.mailboxoperators.a

15.2.529.8

290 168

01-Jan-2020

11:19

Nie dotyczy

_search.mailboxoperators.b

15.2.529.8

290 168

01-Jan-2020

11:19

Nie dotyczy

_search.operatorschema.a

15.2.529.8

485 960

01-Jan-2020

11:20

Nie dotyczy

_search.operatorschema.b

15.2.529.8

485 960

01-Jan-2020

11:20

Nie dotyczy

_search.tokenoperators.a

15.2.529.8

113 536

01-Jan-2020

11:20

Nie dotyczy

_search.tokenoperators.b

15.2.529.8

113 536

01-Jan-2020

11:20

Nie dotyczy

_search.transportoperators.a

15.2.529.8

68 192

01-Jan-2020

11:20

Nie dotyczy

_search.transportoperators.b

15.2.529.8

68 192

01-Jan-2020

11:20

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Activemonitoringeventmsg.dll

15.2.464.10

71 248

01-Jan-2020

10:48

x64

Activemonitoringexecutionlibrary.ps1

Nie dotyczy

29 802

01-Jan-2020

10:51

Nie dotyczy

Adduserstopfrecursive.ps1

Nie dotyczy

14 925

01-Jan-2020

10:50

Nie dotyczy

Ademodule.dll

15.2.464.10

106 360

01-Jan-2020

10:48

x64

Airfilter.dll

15.2.464.10

42 872

01-Jan-2020

10:51

x64

Ajaxcontroltoolkit.dll

15.2.464.10

92 536

01-Jan-2020

10:47

x86

Antispamcommon.ps1

Nie dotyczy

13 489

01-Jan-2020

10:50

Nie dotyczy

Asdat.msi

Nie dotyczy

5 087 232

01-Jan-2020

10:51

Nie dotyczy

Asentirs.msi

Nie dotyczy

77 824

01-Jan-2020

10:51

Nie dotyczy

Asentsig.msi

Nie dotyczy

73 728

01-Jan-2020

10:51

Nie dotyczy

Bigfunnel.bondtypes.dll

15.2.464.10

45 432

01-Jan-2020

10:48

x86

Bigfunnel.common.dll

15.2.464.10

66 640

01-Jan-2020

10:48

x86

Bigfunnel.configuration.dll

15.2.464.10

118 144

01-Jan-2020

10:48

x86

Bigfunnel.entropy.dll

15.2.464.10

44 624

01-Jan-2020

10:49

x86

Bigfunnel.filter.dll

15.2.464.10

54 144

01-Jan-2020

10:50

x86

Bigfunnel.indexstream.dll

15.2.464.10

68 984

01-Jan-2020

10:49

x86

Bigfunnel.neuraltree.dll

Nie dotyczy

694 144

01-Jan-2020

10:48

x64

Bigfunnel.neuraltreeranking.dll

15.2.464.10

20 048

01-Jan-2020

10:49

x86

Bigfunnel.poi.dll

15.2.464.10

245 112

01-Jan-2020

10:48

x86

Bigfunnel.postinglist.dll

15.2.464.10

189 312

01-Jan-2020

10:48

x86

Bigfunnel.query.dll

15.2.464.10

101 248

01-Jan-2020

10:49

x86

Bigfunnel.ranking.dll

15.2.464.10

109 640

01-Jan-2020

10:49

x86

Bigfunnel.syntheticdatalib.dll

15.2.464.10

3 634 552

01-Jan-2020

10:50

x86

Bigfunnel.tracing.dll

15.2.464.10

42 880

01-Jan-2020

10:48

x86

Bigfunnel.wordbreakers.dll

15.2.464.10

46 672

01-Jan-2020

10:48

x86

Cafe_airfilter_dll

15.2.464.10

42 872

01-Jan-2020

10:51

x64

Cafe_exppw_dll

15.2.464.10

83 536

01-Jan-2020

10:48

x64

Cafe_owaauth_dll

15.2.464.10

92 024

01-Jan-2020

10:47

x64

Calcalculation.ps1

Nie dotyczy

42 393

01-Jan-2020

10:51

Nie dotyczy

Checkdatabaseredundancy.ps1

Nie dotyczy

94 902

01-Jan-2020

10:51

Nie dotyczy

Chksgfiles.dll

15.2.464.10

57 216

01-Jan-2020

10:51

x64

Citsconstants.ps1

Nie dotyczy

15 801

01-Jan-2020

10:51

Nie dotyczy

Citslibrary.ps1

Nie dotyczy

82 660

01-Jan-2020

10:51

Nie dotyczy

Citstypes.ps1

Nie dotyczy

14 760

01-Jan-2020

10:51

Nie dotyczy

Classificationengine_mce

15.2.464.10

1 693 776

01-Jan-2020

10:50

Nie dotyczy

Clusmsg.dll

15.2.464.10

134 016

01-Jan-2020

10:50

x64

Coconet.dll

15.2.464.10

47 992

01-Jan-2020

10:49

x64

Collectovermetrics.ps1

Nie dotyczy

81 940

01-Jan-2020

10:50

Nie dotyczy

Collectreplicationmetrics.ps1

Nie dotyczy

42 162

01-Jan-2020

10:51

Nie dotyczy

Commonconnectfunctions.ps1

Nie dotyczy

29 931

01-Jan-2020

10:49

Nie dotyczy

Complianceauditservice.exe

15.2.464.11

39 800

01-Jan-2020

10:51

x86

Configureadam.ps1

Nie dotyczy

23 060

01-Jan-2020

10:50

Nie dotyczy

Configurecaferesponseheaders.ps1

Nie dotyczy

20 604

01-Jan-2020

10:49

Nie dotyczy

Configurecryptodefaults.ps1

Nie dotyczy

42 035

01-Jan-2020

10:51

Nie dotyczy

Configurenetworkprotocolparameters.ps1

Nie dotyczy

20 106

01-Jan-2020

10:49

Nie dotyczy

Configuresmbipsec.ps1

Nie dotyczy

39 824

01-Jan-2020

10:49

Nie dotyczy

Configure_enterprisepartnerapplication.ps1

Nie dotyczy

22 279

01-Jan-2020

10:50

Nie dotyczy

Connectfunctions.ps1

Nie dotyczy

37 417

01-Jan-2020

10:50

Nie dotyczy

Connect_exchangeserver_help.xml

Nie dotyczy

29 596

01-Jan-2020

10:50

Nie dotyczy

Consoleinitialize.ps1

Nie dotyczy

24 524

01-Jan-2020

10:49

Nie dotyczy

Convertoabvdir.ps1

Nie dotyczy

20 349

01-Jan-2020

10:50

Nie dotyczy

Converttomessagelatency.ps1

Nie dotyczy

14 528

01-Jan-2020

10:50

Nie dotyczy

Convert_distributiongrouptounifiedgroup.ps1

Nie dotyczy

35 057

01-Jan-2020

10:49

Nie dotyczy

Create_publicfoldermailboxesformigration.ps1

Nie dotyczy

28 204

01-Jan-2020

10:50

Nie dotyczy

Cts.14.0.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

01-Jan-2020

09:15

Nie dotyczy

Cts.14.1.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

01-Jan-2020

09:15

Nie dotyczy

Cts.14.2.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

01-Jan-2020

09:15

Nie dotyczy

Cts.14.3.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

01-Jan-2020

09:15

Nie dotyczy

Cts.14.4.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

01-Jan-2020

09:15

Nie dotyczy

Cts.15.0.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

01-Jan-2020

09:15

Nie dotyczy

Cts.15.1.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

01-Jan-2020

09:15

Nie dotyczy

Cts.15.2.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

01-Jan-2020

09:15

Nie dotyczy

Cts.15.20.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

01-Jan-2020

09:15

Nie dotyczy

Cts.8.1.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

01-Jan-2020

09:15

Nie dotyczy

Cts.8.2.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

01-Jan-2020

09:15

Nie dotyczy

Cts.8.3.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

01-Jan-2020

09:15

Nie dotyczy

Cts_exsmime.dll

15.2.464.10

380 800

01-Jan-2020

10:49

x64

Cts_microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.464.10

1 686 400

01-Jan-2020

10:49

x86

Cts_microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

01-Jan-2020

09:15

Nie dotyczy

Cts_policy.14.0.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.464.10

12 672

01-Jan-2020

10:50

x86

Cts_policy.14.1.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.464.10

12 880

01-Jan-2020

10:50

x86

Cts_policy.14.2.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.464.10

12 880

01-Jan-2020

10:49

x86

Cts_policy.14.3.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.464.10

12 672

01-Jan-2020

10:50

x86

Cts_policy.14.4.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.464.10

12 904

01-Jan-2020

10:50

x86

Cts_policy.15.0.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.464.10

12 664

01-Jan-2020

10:50

x86

Cts_policy.15.1.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.464.10

12 904

01-Jan-2020

10:49

x86

Cts_policy.15.2.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.464.10

12 880

01-Jan-2020

10:50

x86

Cts_policy.15.20.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.464.10

12 872

01-Jan-2020

10:49

x86

Cts_policy.8.0.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.464.10

12 880

01-Jan-2020

10:50

x86

Cts_policy.8.1.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.464.10

12 880

01-Jan-2020

10:50

x86

Cts_policy.8.2.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.464.10

12 880

01-Jan-2020

10:50

x86

Cts_policy.8.3.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.464.10

12 872

01-Jan-2020

10:50

x86

Dagcommonlibrary.ps1

Nie dotyczy

60 226

01-Jan-2020

10:51

Nie dotyczy

Dependentassemblygenerator.exe

15.2.464.10

22 600

01-Jan-2020

10:51

x86

Diaghelper.dll

15.2.464.10

66 944

01-Jan-2020

10:51

x86

Diagnosticscriptcommonlibrary.ps1

Nie dotyczy

16 638

01-Jan-2020

10:48

Nie dotyczy

Disableinmemorytracing.ps1

Nie dotyczy

13 658

01-Jan-2020

10:49

Nie dotyczy

Disable_antimalwarescanning.ps1

Nie dotyczy

15 189

01-Jan-2020

10:50

Nie dotyczy

Disable_outsidein.ps1

Nie dotyczy

13 650

01-Jan-2020

10:49

Nie dotyczy

Disklockerapi.dll

Nie dotyczy

22 392

01-Jan-2020

10:51

x64

Dlmigrationmodule.psm1

Nie dotyczy

39 576

01-Jan-2020

10:50

Nie dotyczy

Dsaccessperf.dll

15.2.464.10

46 160

01-Jan-2020

10:47

x64

Dscperf.dll

15.2.464.10

32 848

01-Jan-2020

10:52

x64

Dup_cts_microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.464.10

1 686 400

01-Jan-2020

10:49

x86

Dup_ext_microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.464.10

601 464

01-Jan-2020

10:47

x86

Ecpperfcounters.xml

Nie dotyczy

30 344

01-Jan-2020

10:52

Nie dotyczy

Edgeextensibility_microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

507

01-Jan-2020

09:15

Nie dotyczy

Edgeextensibility_policy.8.0.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.464.10

12 880

01-Jan-2020

10:51

x86

Edgetransport.exe

15.2.464.10

49 528

01-Jan-2020

10:51

x86

Eext.14.0.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

507

01-Jan-2020

09:15

Nie dotyczy

Eext.14.1.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

507

01-Jan-2020

09:15

Nie dotyczy

Eext.14.2.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

507

01-Jan-2020

09:15

Nie dotyczy

Eext.14.3.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

507

01-Jan-2020

09:15

Nie dotyczy

Eext.14.4.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

507

01-Jan-2020

09:15

Nie dotyczy

Eext.15.0.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

507

01-Jan-2020

09:15

Nie dotyczy

Eext.15.1.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

507

01-Jan-2020

09:15

Nie dotyczy

Eext.15.2.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

507

01-Jan-2020

09:15

Nie dotyczy

Eext.15.20.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

507

01-Jan-2020

09:15

Nie dotyczy

Eext.8.1.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

507

01-Jan-2020

09:15

Nie dotyczy

Eext.8.2.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

507

01-Jan-2020

09:15

Nie dotyczy

Eext.8.3.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

507

01-Jan-2020

09:15

Nie dotyczy

Eext_policy.14.0.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.464.10

12 672

01-Jan-2020

10:50

x86

Eext_policy.14.1.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.464.10

12 872

01-Jan-2020

10:51

x86

Eext_policy.14.2.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.464.10

12 672

01-Jan-2020

10:51

x86

Eext_policy.14.3.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.464.10

12 664

01-Jan-2020

10:51

x86

Eext_policy.14.4.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.464.10

12 664

01-Jan-2020

10:51

x86

Eext_policy.15.0.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.464.10

12 872

01-Jan-2020

10:51

x86

Eext_policy.15.1.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.464.10

12 872

01-Jan-2020

10:51

x86

Eext_policy.15.2.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.464.10

12 664

01-Jan-2020

10:50

x86

Eext_policy.15.20.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.464.10

13 176

01-Jan-2020

10:51

x86

Eext_policy.8.1.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.464.10

12 672

01-Jan-2020

10:49

x86

Eext_policy.8.2.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.464.10

12 872

01-Jan-2020

10:51

x86

Eext_policy.8.3.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.464.10

12 664

01-Jan-2020

10:51

x86

Enableinmemorytracing.ps1

Nie dotyczy

13 660

01-Jan-2020

10:50

Nie dotyczy

Enable_antimalwarescanning.ps1

Nie dotyczy

17 859

01-Jan-2020

10:50

Nie dotyczy

Enable_basicauthtooauthconverterhttpmodule.ps1

Nie dotyczy

18 588

01-Jan-2020

10:49

Nie dotyczy

Enable_crossforestconnector.ps1

Nie dotyczy

18 930

01-Jan-2020

10:50

Nie dotyczy

Enable_outlookcertificateauthentication.ps1

Nie dotyczy

22 912

01-Jan-2020

10:50

Nie dotyczy

Enable_outsidein.ps1

Nie dotyczy

13 643

01-Jan-2020

10:50

Nie dotyczy

Engineupdateserviceinterfaces.dll

15.2.464.10

17 792

01-Jan-2020

10:51

x86

Escprint.dll

15.2.464.10

20 352

01-Jan-2020

10:51

x64

Ese.dll

15.2.464.10

3 741 776

01-Jan-2020

10:51

x64

Eseback2.dll

15.2.464.10

350 072

01-Jan-2020

10:49

x64

Esebcli2.dll

15.2.464.10

318 536

01-Jan-2020

10:51

x64

Eseperf.dll

15.2.464.10

108 920

01-Jan-2020

10:52

x64

Eseutil.exe

15.2.464.10

425 336

01-Jan-2020

10:51

x64

Esevss.dll

15.2.464.10

44 416

01-Jan-2020

10:51

x64

Etweseproviderresources.dll

15.2.464.10

101 448

01-Jan-2020

10:50

x64

Eventperf.dll

15.2.464.10

59 768

01-Jan-2020

10:50

x64

Exchange.depthtwo.types.ps1xml

Nie dotyczy

40 417

01-Jan-2020

10:50

Nie dotyczy

Exchange.format.ps1xml

Nie dotyczy

649 998

01-Jan-2020

10:49

Nie dotyczy

Exchange.partial.types.ps1xml

Nie dotyczy

44 319

01-Jan-2020

10:49

Nie dotyczy

Exchange.ps1

Nie dotyczy

20 791

01-Jan-2020

10:49

Nie dotyczy

Exchange.support.format.ps1xml

Nie dotyczy

26 535

01-Jan-2020

10:51

Nie dotyczy

Exchange.types.ps1xml

Nie dotyczy

365 457

01-Jan-2020

10:49

Nie dotyczy

Exchangeudfcommon.dll

15.2.464.10

122 744

01-Jan-2020

10:50

x86

Exchangeudfs.dll

15.2.464.10

272 760

01-Jan-2020

10:51

x86

Exchmem.dll

15.2.464.10

86 600

01-Jan-2020

10:47

x64

Exchsetupmsg.dll

15.2.464.10

19 320

01-Jan-2020

10:50

x64

Exdbfailureitemapi.dll

Nie dotyczy

27 000

01-Jan-2020

10:51

x64

Exdbmsg.dll

15.2.464.10

230 784

01-Jan-2020

10:49

x64

Exeventperfplugin.dll

15.2.464.10

25 464

01-Jan-2020

10:52

x64

Exmime.dll

15.2.464.10

364 920

01-Jan-2020

10:51

x64

Exportedgeconfig.ps1

Nie dotyczy

27 387

01-Jan-2020

10:50

Nie dotyczy

Export_mailpublicfoldersformigration.ps1

Nie dotyczy

18 894

01-Jan-2020

10:50

Nie dotyczy

Export_modernpublicfolderstatistics.ps1

Nie dotyczy

29 150

01-Jan-2020

10:50

Nie dotyczy

Export_outlookclassification.ps1

Nie dotyczy

14 682

01-Jan-2020

10:49

Nie dotyczy

Export_publicfolderstatistics.ps1

Nie dotyczy

23 421

01-Jan-2020

10:50

Nie dotyczy

Export_retentiontags.ps1

Nie dotyczy

17 336

01-Jan-2020

10:49

Nie dotyczy

Exppw.dll

15.2.464.10

83 536

01-Jan-2020

10:48

x64

Exprfdll.dll

15.2.464.10

26 488

01-Jan-2020

10:52

x64

Exrpc32.dll

15.2.464.10

2 029 440

01-Jan-2020

10:49

x64

Exrw.dll

15.2.464.10

28 032

01-Jan-2020

10:48

x64

Exsetdata.dll

15.2.464.10

2 779 728

01-Jan-2020

10:51

x64

Exsetup.exe

15.2.464.11

35 200

01-Jan-2020

10:51

x86

Exsetupui.exe

15.2.464.11

472 136

01-Jan-2020

10:51

x86

Extrace.dll

15.2.464.10

245 112

01-Jan-2020

10:47

x64

Ext_microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.464.10

601 464

01-Jan-2020

10:47

x86

Exwatson.dll

15.2.464.10

44 920

01-Jan-2020

10:47

x64

Fastioext.dll

15.2.464.10

60 288

01-Jan-2020

10:51

x64

Fil06f84122c94c91a0458cad45c22cce20

Nie dotyczy

784 632

01-Jan-2020

10:52

Nie dotyczy

Fil143a7a5d4894478a85eefc89a6539fc8

Nie dotyczy

1 909 119

01-Jan-2020

10:52

Nie dotyczy

Fil19f527f284a0bb584915f9994f4885c3

Nie dotyczy

648 794

01-Jan-2020

10:52

Nie dotyczy

Fil1a9540363a531e7fb18ffe600cffc3ce

Nie dotyczy

358 405

01-Jan-2020

10:51

Nie dotyczy

Fil220d95210c8697448312eee6628c815c

Nie dotyczy

303 657

01-Jan-2020

10:51

Nie dotyczy

Fil2cf5a31e239a45fabea48687373b547c

Nie dotyczy

652 626

01-Jan-2020

10:52

Nie dotyczy

Fil397f0b1f1d7bd44d6e57e496decea2ec

Nie dotyczy

784 629

01-Jan-2020

10:52

Nie dotyczy

Fil3ab126057b34eee68c4fd4b127ff7aee

Nie dotyczy

784 605

01-Jan-2020

10:52

Nie dotyczy

Fil41bb2e5743e3bde4ecb1e07a76c5a7a8

Nie dotyczy

149 154

01-Jan-2020

10:51

Nie dotyczy

Fil51669bfbda26e56e3a43791df94c1e9c

Nie dotyczy

9 345

01-Jan-2020

10:52

Nie dotyczy

Fil558cb84302edfc96e553bcfce2b85286

Nie dotyczy

85 259

01-Jan-2020

10:52

Nie dotyczy

Fil55ce217251b77b97a46e914579fc4c64

Nie dotyczy

648 788

01-Jan-2020

10:51

Nie dotyczy

Fil5a9e78a51a18d05bc36b5e8b822d43a8

Nie dotyczy

1 596 145

01-Jan-2020

10:47

Nie dotyczy

Fil5c7d10e5f1f9ada1e877c9aa087182a9

Nie dotyczy

1 596 145

01-Jan-2020

10:47

Nie dotyczy

Fil6569a92c80a1e14949e4282ae2cc699c

Nie dotyczy

1 596 145

01-Jan-2020

10:47

Nie dotyczy

Fil6a01daba551306a1e55f0bf6894f4d9f

Nie dotyczy

648 764

01-Jan-2020

10:51

Nie dotyczy

Fil8863143ea7cd93a5f197c9fff13686bf

Nie dotyczy

648 794

01-Jan-2020

10:52

Nie dotyczy

Fil8a8c76f225c7205db1000e8864c10038

Nie dotyczy

1 596 145

01-Jan-2020

10:47

Nie dotyczy

Fil8cd999415d36ba78a3ac16a080c47458

Nie dotyczy

784 635

01-Jan-2020

10:51

Nie dotyczy

Fil97913e630ff02079ce9889505a517ec0

Nie dotyczy

1 596 145

01-Jan-2020

10:47

Nie dotyczy

Filaa49badb2892075a28d58d06560f8da2

Nie dotyczy

785 659

01-Jan-2020

10:51

Nie dotyczy

Filae28aeed23ccb4b9b80accc2d43175b5

Nie dotyczy

648 791

01-Jan-2020

10:51

Nie dotyczy

Filb17f496f9d880a684b5c13f6b02d7203

Nie dotyczy

784 635

01-Jan-2020

10:52

Nie dotyczy

Filb94ca32f2654692263a5be009c0fe4ca

Nie dotyczy

2 564 949

01-Jan-2020

10:51

Nie dotyczy

Filbabdc4808eba0c4f18103f12ae955e5c

Nie dotyczy

342 710 221

01-Jan-2020

10:51

Nie dotyczy

Filc92cf2bf29bed21bd5555163330a3d07

Nie dotyczy

652 644

01-Jan-2020

10:52

Nie dotyczy

Filcc478d2a8346db20c4e2dc36f3400628

Nie dotyczy

784 635

01-Jan-2020

10:51

Nie dotyczy

Fild26cd6b13cfe2ec2a16703819da6d043

Nie dotyczy

1 596 145

01-Jan-2020

10:47

Nie dotyczy

Filf2719f9dc8f7b74df78ad558ad3ee8a6

Nie dotyczy

785 641

01-Jan-2020

10:51

Nie dotyczy

Filfa5378dc76359a55ef20cc34f8a23fee

Nie dotyczy

1 427 187

01-Jan-2020

10:51

Nie dotyczy

Filteringconfigurationcommands.ps1

Nie dotyczy

18 231

01-Jan-2020

10:49

Nie dotyczy

Filteringpowershell.dll

15.2.464.10

223 104

01-Jan-2020

10:51

x86

Filteringpowershell.format.ps1xml

Nie dotyczy

29 652

01-Jan-2020

10:51

Nie dotyczy

Filtermodule.dll

15.2.464.10

180 304

01-Jan-2020

10:48

x64

Fipexeuperfctrresource.dll

15.2.464.10

15 224

01-Jan-2020

10:51

x64

Fipexeventsresource.dll

15.2.464.10

45 136

01-Jan-2020

10:51

x64

Fipexperfctrresource.dll

15.2.464.10

32 632

01-Jan-2020

10:51

x64

Firewallres.dll

15.2.464.10

72 576

01-Jan-2020

10:49

x64

Fms.exe

15.2.464.10

1 350 216

01-Jan-2020

10:51

x64

Forefrontactivedirectoryconnector.exe

15.2.464.10

111 184

01-Jan-2020

10:51

x64

Fpsdiag.exe

15.2.464.10

19 024

01-Jan-2020

10:51

x86

Fsccachedfilemanagedlocal.dll

15.2.464.10

822 136

01-Jan-2020

10:51

x64

Fscconfigsupport.dll

15.2.464.10

56 912

01-Jan-2020

10:51

x86

Fscconfigurationserver.exe

15.2.464.10

431 208

01-Jan-2020

10:51

x64

Fscconfigurationserverinterfaces.dll

15.2.464.10

15 744

01-Jan-2020

10:51

x86

Fsccrypto.dll

15.2.464.10

208 760

01-Jan-2020

10:51

x64

Fscipcinterfaceslocal.dll

15.2.464.10

28 536

01-Jan-2020

10:51

x86

Fscipclocal.dll

15.2.464.10

38 480

01-Jan-2020

10:50

x86

Fscsqmuploader.exe

15.2.464.10

453 504

01-Jan-2020

10:51

x64

Getucpool.ps1

Nie dotyczy

19 767

01-Jan-2020

10:49

Nie dotyczy

Getvalidengines.ps1

Nie dotyczy

13 566

01-Jan-2020

10:51

Nie dotyczy

Get_antispamfilteringreport.ps1

Nie dotyczy

15 793

01-Jan-2020

10:49

Nie dotyczy

Get_antispamsclhistogram.ps1

Nie dotyczy

14 639

01-Jan-2020

10:49

Nie dotyczy

Get_antispamtopblockedsenderdomains.ps1

Nie dotyczy

15 711

01-Jan-2020

10:50

Nie dotyczy

Get_antispamtopblockedsenderips.ps1

Nie dotyczy

14 759

01-Jan-2020

10:50

Nie dotyczy

Get_antispamtopblockedsenders.ps1

Nie dotyczy

15 482

01-Jan-2020

10:50

Nie dotyczy

Get_antispamtoprblproviders.ps1

Nie dotyczy

14 689

01-Jan-2020

10:50

Nie dotyczy

Get_antispamtoprecipients.ps1

Nie dotyczy

14 794

01-Jan-2020

10:49

Nie dotyczy

Get_dleligibilitylist.ps1

Nie dotyczy

42 332

01-Jan-2020

10:50

Nie dotyczy

Get_exchangeetwtrace.ps1

Nie dotyczy

29 251

01-Jan-2020

10:50

Nie dotyczy

Get_publicfoldermailboxsize.ps1

Nie dotyczy

15 322

01-Jan-2020

10:50

Nie dotyczy

Get_storetrace.ps1

Nie dotyczy

51 871

01-Jan-2020

10:51

Nie dotyczy

Huffman_xpress.dll

15.2.464.10

32 640

01-Jan-2020

10:48

x64

Importedgeconfig.ps1

Nie dotyczy

77 240

01-Jan-2020

10:50

Nie dotyczy

Import_mailpublicfoldersformigration.ps1

Nie dotyczy

29 812

01-Jan-2020

10:49

Nie dotyczy

Import_retentiontags.ps1

Nie dotyczy

29 114

01-Jan-2020

10:50

Nie dotyczy

Inproxy.dll

15.2.464.10

85 888

01-Jan-2020

10:52

x64

Installwindowscomponent.ps1

Nie dotyczy

34 519

01-Jan-2020

10:51

Nie dotyczy

Install_antispamagents.ps1

Nie dotyczy

17 913

01-Jan-2020

10:49

Nie dotyczy

Install_odatavirtualdirectory.ps1

Nie dotyczy

18 259

01-Jan-2020

10:51

Nie dotyczy

Interop.activeds.dll.4b7767dc_2e20_4d95_861a_4629cbc0cabc

15.2.464.10

107 392

01-Jan-2020

10:47

Nie dotyczy

Interop.adsiis.dll.4b7767dc_2e20_4d95_861a_4629cbc0cabc

15.2.464.10

20 352

01-Jan-2020

10:51

Nie dotyczy

Interop.certenroll.dll

15.2.464.10

142 920

01-Jan-2020

10:47

x86

Interop.licenseinfointerface.dll

15.2.464.10

14 416

01-Jan-2020

10:51

x86

Interop.netfw.dll

15.2.464.10

34 384

01-Jan-2020

10:47

x86

Interop.plalibrary.dll

15.2.464.10

72 576

01-Jan-2020

10:47

x86

Interop.stdole2.dll.4b7767dc_2e20_4d95_861a_4629cbc0cabc

15.2.464.10

27 216

01-Jan-2020

10:51

Nie dotyczy

Interop.taskscheduler.dll

15.2.464.10

46 696

01-Jan-2020

10:47

x86

Interop.wuapilib.dll

15.2.464.10

61 008

01-Jan-2020

10:51

x86

Interop.xenroll.dll

15.2.464.10

39 808

01-Jan-2020

10:51

x86

Kerbauth.dll

15.2.464.10

63 056

01-Jan-2020

10:51

x64

Licenseinfointerface.dll

15.2.464.10

643 448

01-Jan-2020

10:51

x64

Lpversioning.xml

Nie dotyczy

19 954

01-Jan-2020

10:51

Nie dotyczy

Mailboxdatabasereseedusingspares.ps1

Nie dotyczy

31 904

01-Jan-2020

10:51

Nie dotyczy

Managedavailabilitycrimsonmsg.dll

15.2.464.10

138 824

01-Jan-2020

10:49

x64

Managedstorediagnosticfunctions.ps1

Nie dotyczy

126 533

01-Jan-2020

10:51

Nie dotyczy

Managescheduledtask.ps1

Nie dotyczy

36 632

01-Jan-2020

10:51

Nie dotyczy

Manage_metacachedatabase.ps1

Nie dotyczy

51 298

01-Jan-2020

10:49

Nie dotyczy

Mce.dll

15.2.464.10

1 693 776

01-Jan-2020

10:50

x64

Measure_storeusagestatistics.ps1

Nie dotyczy

29 779

01-Jan-2020

10:51

Nie dotyczy

Merge_publicfoldermailbox.ps1

Nie dotyczy

22 915

01-Jan-2020

10:49

Nie dotyczy

Microsoft.database.isam.dll

15.2.464.10

128 080

01-Jan-2020

10:50

x86

Microsoft.dkm.proxy.dll

15.2.464.10

25 984

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.activemonitoring.activemonitoringvariantconfig.dll

15.2.464.10

68 688

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.activemonitoring.eventlog.dll

15.2.464.10

17 792

01-Jan-2020

10:49

x64

Microsoft.exchange.addressbook.service.dll

15.2.464.11

233 544

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.addressbook.service.eventlog.dll

15.2.464.10

15 736

01-Jan-2020

10:51

x64

Microsoft.exchange.airsync.airsyncmsg.dll

15.2.464.10

43 384

01-Jan-2020

10:51

x64

Microsoft.exchange.airsync.comon.dll

15.2.464.10

1 776 000

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.airsync.dll1

15.2.464.11

505 216

01-Jan-2020

10:47

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.airsynchandler.dll

15.2.464.11

76 152

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.anchorservice.dll

15.2.464.10

135 544

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.antispam.eventlog.dll

15.2.464.10

23 416

01-Jan-2020

10:50

x64

Microsoft.exchange.antispamupdate.eventlog.dll

15.2.464.10

15 952

01-Jan-2020

10:50

x64

Microsoft.exchange.antispamupdatesvc.exe

15.2.464.10

27 008

01-Jan-2020

10:50

x86

Microsoft.exchange.approval.applications.dll

15.2.464.10

53 624

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.assistants.dll

15.2.464.10

925 264

01-Jan-2020

10:49

x86

Microsoft.exchange.assistants.eventlog.dll

15.2.464.10

26 192

01-Jan-2020

10:50

x64

Microsoft.exchange.assistants.interfaces.dll

15.2.464.10

43 392

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.audit.azureclient.dll

15.2.464.11

15 440

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.auditlogsearch.eventlog.dll

15.2.464.10

14 712

01-Jan-2020

10:51

x64

Microsoft.exchange.auditlogsearchservicelet.dll

15.2.464.11

70 520

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.auditstoragemonitorservicelet.dll

15.2.464.11

94 584

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.auditstoragemonitorservicelet.eventlog.dll

15.2.464.10

13 384

01-Jan-2020

10:51

x64

Microsoft.exchange.authadmin.eventlog.dll

15.2.464.10

15 944

01-Jan-2020

10:51

x64

Microsoft.exchange.authadminservicelet.dll

15.2.464.11

36 728

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.authservicehostservicelet.dll

15.2.464.10

15 944

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.autodiscover.configuration.dll

15.2.464.10

79 736

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.autodiscover.dll

15.2.464.10

396 152

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.autodiscover.eventlogs.dll

15.2.464.10

21 368

01-Jan-2020

10:50

x64

Microsoft.exchange.autodiscoverv2.dll

15.2.464.10

57 216

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.bandwidthmonitorservicelet.dll

15.2.464.10

14 720

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.batchservice.dll

15.2.464.10

35 912

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.cabutility.dll

15.2.464.10

276 344

01-Jan-2020

10:48

x64

Microsoft.exchange.certificatedeployment.eventlog.dll

15.2.464.10

16 248

01-Jan-2020

10:51

x64

Microsoft.exchange.certificatedeploymentservicelet.dll

15.2.464.11

26 192

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.certificatenotification.eventlog.dll

15.2.464.10

13 688

01-Jan-2020

10:51

x64

Microsoft.exchange.certificatenotificationservicelet.dll

15.2.464.11

23 424

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.clients.common.dll

15.2.464.10

376 904

01-Jan-2020

10:49

x86

Microsoft.exchange.clients.eventlogs.dll

15.2.464.10

83 840

01-Jan-2020

10:49

x64

Microsoft.exchange.clients.owa.dll

15.2.464.11

2 971 008

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.clients.owa2.server.dll

15.2.464.11

5 029 760

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.clients.owa2.servervariantconfiguration.dll

15.2.464.10

893 816

01-Jan-2020

10:49

x86

Microsoft.exchange.clients.security.dll

15.2.464.11

413 560

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.clients.strings.dll

15.2.464.10

924 536

01-Jan-2020

10:49

x86

Microsoft.exchange.cluster.bandwidthmonitor.dll

15.2.464.10

31 608

01-Jan-2020

10:50

x86

Microsoft.exchange.cluster.common.dll

15.2.464.10

52 296

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.cluster.common.extensions.dll

15.2.464.10

21 880

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.cluster.diskmonitor.dll

15.2.464.10

33 664

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.cluster.replay.dll

15.2.464.10

3 515 264

01-Jan-2020

10:50

x86

Microsoft.exchange.cluster.replicaseeder.dll

15.2.464.10

108 408

01-Jan-2020

10:51

x64

Microsoft.exchange.cluster.replicavsswriter.dll

15.2.464.10

288 872

01-Jan-2020

10:50

x64

Microsoft.exchange.cluster.shared.dll

15.2.464.10

625 536

01-Jan-2020

10:49

x86

Microsoft.exchange.common.agentconfig.transport.dll

15.2.464.10

86 400

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.common.componentconfig.transport.dll

15.2.464.10

1 830 272

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.common.directory.adagentservicevariantconfig.dll

15.2.464.10

31 608

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.common.directory.directoryvariantconfig.dll

15.2.464.10

465 784

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.common.directory.domtvariantconfig.dll

15.2.464.10

25 472

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.common.directory.ismemberofresolverconfig.dll

15.2.464.10

38 272

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.common.directory.tenantrelocationvariantconfig.dll

15.2.464.10

102 784

01-Jan-2020

10:49

x86

Microsoft.exchange.common.directory.topologyservicevariantconfig.dll

15.2.464.10

48 512

01-Jan-2020

10:49

x86

Microsoft.exchange.common.diskmanagement.dll

15.2.464.10

67 448

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.common.dll

15.2.464.10

173 136

01-Jan-2020

10:49

x86

Microsoft.exchange.common.encryption.variantconfig.dll

15.2.464.10

113 536

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.common.il.dll

15.2.464.10

13 904

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.common.inference.dll

15.2.464.10

130 632

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.common.optics.dll

15.2.464.10

63 864

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.common.processmanagermsg.dll

15.2.464.10

20 048

01-Jan-2020

10:50

x64

Microsoft.exchange.common.protocols.popimap.dll

15.2.464.10

15 440

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.common.search.dll

15.2.464.10

108 920

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.common.search.eventlog.dll

15.2.464.10

17 792

01-Jan-2020

10:51

x64

Microsoft.exchange.common.smtp.dll

15.2.464.10

51 584

01-Jan-2020

10:49

x86

Microsoft.exchange.common.suiteservices.suiteservicesvariantconfig.dll

15.2.464.10

36 936

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.common.transport.azure.dll

15.2.464.10

27 720

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.common.transport.monitoringconfig.dll

15.2.464.10

1 042 504

01-Jan-2020

10:50

x86

Microsoft.exchange.commonmsg.dll

15.2.464.10

29 256

01-Jan-2020

10:49

x64

Microsoft.exchange.compliance.auditlogpumper.messages.dll

15.2.464.10

13 176

01-Jan-2020

10:51

x64

Microsoft.exchange.compliance.auditservice.core.dll

15.2.464.11

181 120

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.compliance.auditservice.messages.dll

15.2.464.10

30 080

01-Jan-2020

10:51

x64

Microsoft.exchange.compliance.common.dll

15.2.464.10

22 600

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.compliance.crimsonevents.dll

15.2.464.10

85 888

01-Jan-2020

10:47

x64

Microsoft.exchange.compliance.dll

15.2.464.10

41 336

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.compliance.recordreview.dll

15.2.464.10

37 248

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.compliance.supervision.dll

15.2.464.10

50 552

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.compliance.taskcreator.dll

15.2.464.10

33 152

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.compliance.taskdistributioncommon.dll

15.2.464.10

1 100 672

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.compliance.taskdistributionfabric.dll

15.2.464.10

206 720

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.compliance.taskplugins.dll

15.2.464.10

211 016

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.compression.dll

15.2.464.10

17 280

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.configuration.certificateauth.dll

15.2.464.10

37 752

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.configuration.certificateauth.eventlog.dll

15.2.464.10

14 416

01-Jan-2020

10:50

x64

Microsoft.exchange.configuration.core.dll

15.2.464.10

145 784

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.configuration.core.eventlog.dll

15.2.464.10

14 200

01-Jan-2020

10:49

x64

Microsoft.exchange.configuration.delegatedauth.dll

15.2.464.10

53 352

01-Jan-2020

10:50

x86

Microsoft.exchange.configuration.delegatedauth.eventlog.dll

15.2.464.10

15 736

01-Jan-2020

10:51

x64

Microsoft.exchange.configuration.diagnosticsmodules.dll

15.2.464.10

23 416

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.configuration.diagnosticsmodules.eventlog.dll

15.2.464.10

13 184

01-Jan-2020

10:50

x64

Microsoft.exchange.configuration.failfast.dll

15.2.464.10

54 656

01-Jan-2020

10:50

x86

Microsoft.exchange.configuration.failfast.eventlog.dll

15.2.464.10

13 904

01-Jan-2020

10:51

x64

Microsoft.exchange.configuration.objectmodel.dll

15.2.464.10

1 845 832

01-Jan-2020

10:49

x86

Microsoft.exchange.configuration.objectmodel.eventlog.dll

15.2.464.10

30 280

01-Jan-2020

10:50

x64

Microsoft.exchange.configuration.redirectionmodule.dll

15.2.464.10

68 472

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.configuration.redirectionmodule.eventlog.dll

15.2.464.10

15 440

01-Jan-2020

10:51

x64

Microsoft.exchange.configuration.remotepowershellbackendcmdletproxymodule.dll

15.2.464.10

21 368

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.configuration.remotepowershellbackendcmdletproxymodule.eventlog.dll

15.2.464.10

13 176

01-Jan-2020

10:49

x64

Microsoft.exchange.connectiondatacollector.dll

15.2.464.10

25 976

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.connections.common.dll

15.2.464.10

170 064

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.connections.eas.dll

15.2.464.10

330 112

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.connections.imap.dll

15.2.464.10

173 944

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.connections.pop.dll

15.2.464.10

71 040

01-Jan-2020

10:49

x86

Microsoft.exchange.contentfilter.wrapper.exe

15.2.464.10

203 640

01-Jan-2020

10:51

x64

Microsoft.exchange.context.client.dll

15.2.464.10

27 208

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.context.configuration.dll

15.2.464.10

51 792

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.context.core.dll

15.2.464.10

51 072

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.context.datamodel.dll

15.2.464.10

46 968

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.core.strings.dll

15.2.464.10

1 093 504

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.core.timezone.dll

15.2.464.10

57 208

01-Jan-2020

10:49

x86

Microsoft.exchange.data.applicationlogic.deep.dll

15.2.464.10

326 528

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.data.applicationlogic.dll

15.2.464.10

3 353 160

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.data.applicationlogic.eventlog.dll

15.2.464.10

35 712

01-Jan-2020

10:49

x64

Microsoft.exchange.data.applicationlogic.monitoring.ifx.dll

15.2.464.10

17 784

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.data.connectors.dll

15.2.464.10

165 240

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.data.consumermailboxprovisioning.dll

15.2.464.10

619 384

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.data.directory.dll

15.2.464.10

7 787 592

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.data.directory.eventlog.dll

15.2.464.10

80 248

01-Jan-2020

10:50

x64

Microsoft.exchange.data.dll

15.2.464.10

1 789 304

01-Jan-2020

10:49

x86

Microsoft.exchange.data.groupmailboxaccesslayer.dll

15.2.464.10

1 626 496

01-Jan-2020

10:49

x86

Microsoft.exchange.data.ha.dll

15.2.464.10

375 168

01-Jan-2020

10:49

x86

Microsoft.exchange.data.imageanalysis.dll

15.2.464.10

105 856

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.data.mailboxfeatures.dll

15.2.464.10

15 944

01-Jan-2020

10:50

x86

Microsoft.exchange.data.mailboxloadbalance.dll

15.2.464.10

224 848

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.data.mapi.dll

15.2.464.10

186 752

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.data.metering.contracts.dll

15.2.464.10

39 808

01-Jan-2020

10:49

x86

Microsoft.exchange.data.metering.dll

15.2.464.10

119 376

01-Jan-2020

10:49

x86

Microsoft.exchange.data.msosyncxsd.dll

15.2.464.10

968 064

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.data.notification.dll

15.2.464.10

141 184

01-Jan-2020

10:49

x86

Microsoft.exchange.data.personaldataplatform.dll

15.2.464.10

769 608

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.data.providers.dll

15.2.464.10

139 856

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.data.provisioning.dll

15.2.464.10

56 704

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.data.rightsmanagement.dll

15.2.464.10

452 992

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.data.scheduledtimers.dll

15.2.464.10

32 872

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.data.storage.clientstrings.dll

15.2.464.10

256 888

01-Jan-2020

10:49

x86

Microsoft.exchange.data.storage.dll

15.2.464.10

11 808 848

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.data.storage.eventlog.dll

15.2.464.10

37 760

01-Jan-2020

10:51

x64

Microsoft.exchange.data.storageconfigurationresources.dll

15.2.464.10

655 736

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.data.storeobjects.dll

15.2.464.10

175 696

01-Jan-2020

10:49

x86

Microsoft.exchange.data.throttlingservice.client.dll

15.2.464.10

36 216

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.data.throttlingservice.client.eventlog.dll

15.2.464.10

14 440

01-Jan-2020

10:50

x64

Microsoft.exchange.data.throttlingservice.eventlog.dll

15.2.464.10

14 200

01-Jan-2020

10:50

x64

Microsoft.exchange.datacenter.management.activemonitoring.recoveryservice.eventlog.dll

15.2.464.10

14 712

01-Jan-2020

10:47

x64

Microsoft.exchange.datacenterstrings.dll

15.2.464.11

72 784

01-Jan-2020

10:49

x86

Microsoft.exchange.delivery.eventlog.dll

15.2.464.10

13 176

01-Jan-2020

10:51

x64

Microsoft.exchange.diagnostics.certificatelogger.dll

15.2.464.10

23 120

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.dll

15.2.464.10

2 212 944

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.performancelogger.dll

15.2.464.10

23 928

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.service.common.dll

15.2.464.10

546 888

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.service.eventlog.dll

15.2.464.10

215 416

01-Jan-2020

10:50

x64

Microsoft.exchange.diagnostics.service.exchangejobs.dll

15.2.464.10

194 424

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.service.exe

15.2.464.10

146 512

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.service.fuseboxperfcounters.dll

15.2.464.10

27 520

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.diagnosticsaggregation.eventlog.dll

15.2.464.10

13 688

01-Jan-2020

10:51

x64

Microsoft.exchange.diagnosticsaggregationservicelet.dll

15.2.464.10

49 536

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.directory.topologyservice.eventlog.dll

15.2.464.10

28 264

01-Jan-2020

10:50

x64

Microsoft.exchange.directory.topologyservice.exe

15.2.464.10

208 760

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.disklocker.events.dll

15.2.464.10

89 168

01-Jan-2020

10:51

x64

Microsoft.exchange.disklocker.interop.dll

15.2.464.10

32 640

01-Jan-2020

10:50

x86

Microsoft.exchange.drumtesting.calendarmigration.dll

15.2.464.10

45 944

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.drumtesting.common.dll

15.2.464.10

18 816

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.dxstore.dll

15.2.464.10

473 680

01-Jan-2020

10:49

x86

Microsoft.exchange.dxstore.ha.events.dll

15.2.464.10

206 200

01-Jan-2020

10:51

x64

Microsoft.exchange.dxstore.ha.instance.exe

15.2.464.10

36 736

01-Jan-2020

10:50

x86

Microsoft.exchange.eac.flighting.dll

15.2.464.10

131 664

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.edgecredentialsvc.exe

15.2.464.10

21 880

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.edgesync.common.dll

15.2.464.10

148 344

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.edgesync.datacenterproviders.dll

15.2.464.10

220 024

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.edgesync.eventlog.dll

15.2.464.10

23 928

01-Jan-2020

10:50

x64

Microsoft.exchange.edgesyncsvc.exe

15.2.464.10

97 872

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.ediscovery.export.dll

15.2.464.11

1 266 040

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.ediscovery.export.dll.deploy

15.2.464.11

1 266 040

01-Jan-2020

10:48

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.ediscovery.exporttool.application

Nie dotyczy

16 323

01-Jan-2020

10:51

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.ediscovery.exporttool.exe.deploy

15.2.464.11

87 632

01-Jan-2020

10:51

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.ediscovery.exporttool.manifest

Nie dotyczy

66 586

01-Jan-2020

10:51

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.ediscovery.exporttool.strings.dll.deploy

15.2.464.11

52 088

01-Jan-2020

10:51

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.ediscovery.mailboxsearch.dll

15.2.464.11

292 216

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.entities.birthdaycalendar.dll

15.2.464.10

73 288

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.entities.booking.defaultservicesettings.dll

15.2.464.10

46 152

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.entities.booking.dll

15.2.464.10

218 728

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.entities.booking.management.dll

15.2.464.10

78 208

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.entities.bookings.dll

15.2.464.10

35 704

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.entities.calendaring.dll

15.2.464.10

936 320

01-Jan-2020

10:50

x86

Microsoft.exchange.entities.common.dll

15.2.464.10

336 456

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.entities.connectors.dll

15.2.464.10

52 608

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.entities.contentsubmissions.dll

15.2.464.10

32 128

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.entities.context.dll

15.2.464.10

61 008

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.entities.datamodel.dll

15.2.464.10

854 088

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.entities.fileproviders.dll

15.2.464.10

291 920

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.entities.foldersharing.dll

15.2.464.10

39 496

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.entities.holidaycalendars.dll

15.2.464.10

76 360

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.entities.insights.dll

15.2.464.10

166 784

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.entities.meetinglocation.dll

15.2.464.10

1 486 720

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.entities.meetingparticipants.dll

15.2.464.10

122 232

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.entities.meetingtimecandidates.dll

15.2.464.10

12 327 296

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.entities.onlinemeetings.dll

15.2.464.10

264 264

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.entities.people.dll

15.2.464.10

37 760

01-Jan-2020

10:49

x86

Microsoft.exchange.entities.peopleinsights.dll

15.2.464.10

186 952

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.entities.reminders.dll

15.2.464.10

64 384

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.entities.schedules.dll

15.2.464.10

84 048

01-Jan-2020

10:50

x86

Microsoft.exchange.entities.shellservice.dll

15.2.464.10

64 072

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.entities.tasks.dll

15.2.464.10

100 216

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.entities.xrm.dll

15.2.464.10

144 968

01-Jan-2020

10:49

x86

Microsoft.exchange.entityextraction.calendar.dll

15.2.464.10

270 416

01-Jan-2020

10:49

x86

Microsoft.exchange.eserepl.common.dll

15.2.464.10

15 232

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.eserepl.configuration.dll

15.2.464.10

15 744

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.eserepl.dll

15.2.464.10

130 424

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.ews.configuration.dll

15.2.464.10

254 544

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.exchangecertificate.eventlog.dll

15.2.464.10

13 184

01-Jan-2020

10:49

x64

Microsoft.exchange.exchangecertificateservicelet.dll

15.2.464.11

37 448

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.extensibility.internal.dll

15.2.464.10

640 384

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.extensibility.partner.dll

15.2.464.10

37 480

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.federateddirectory.dll

15.2.464.11

146 504

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.ffosynclogmsg.dll

15.2.464.10

13 176

01-Jan-2020

10:48

x64

Microsoft.exchange.frontendhttpproxy.dll

15.2.464.11

594 512

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.frontendhttpproxy.eventlogs.dll

15.2.464.10

14 720

01-Jan-2020

10:50

x64

Microsoft.exchange.frontendtransport.monitoring.dll

15.2.464.11

30 080

01-Jan-2020

10:50

x86

Microsoft.exchange.griffin.variantconfiguration.dll

15.2.464.10

99 712

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.hathirdpartyreplication.dll

15.2.464.10

42 360

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.helpprovider.dll

15.2.464.10

40 312

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.addressfinder.dll

15.2.464.10

54 344

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.common.dll

15.2.464.10

164 224

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.diagnostics.dll

15.2.464.10

58 960

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.flighting.dll

15.2.464.10

204 368

01-Jan-2020

10:49

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.passivemonitor.dll

15.2.464.10

18 000

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.proxyassistant.dll

15.2.464.10

30 592

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.routerefresher.dll

15.2.464.10

38 784

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.routeselector.dll

15.2.464.10

48 512

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.routing.dll

15.2.464.10

180 608

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.httpredirectmodules.dll

15.2.464.11

36 936

01-Jan-2020

10:50

x86

Microsoft.exchange.httputilities.dll

15.2.464.10

25 984

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.hygiene.data.dll

15.2.464.10

1 868 152

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.hygiene.diagnosisutil.dll

15.2.464.10

54 864

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.hygiene.eopinstantprovisioning.dll

15.2.464.11

35 704

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.idserialization.dll

15.2.464.10

35 944

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.imap4.eventlog.dll

15.2.464.10

18 512

01-Jan-2020

10:49

x64

Microsoft.exchange.imap4.eventlog.dll.fe

15.2.464.10

18 512

01-Jan-2020

10:49

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.imap4.exe

15.2.464.10

263 032

01-Jan-2020

10:50

x86

Microsoft.exchange.imap4.exe.fe

15.2.464.10

263 032

01-Jan-2020

10:50

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.imap4service.exe

15.2.464.10

24 952

01-Jan-2020

10:49

x86

Microsoft.exchange.imap4service.exe.fe

15.2.464.10

24 952

01-Jan-2020

10:49

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.imapconfiguration.dl1

15.2.464.10

53 112

01-Jan-2020

10:47

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.inference.common.dll

15.2.464.10

217 160

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.inference.hashtagsrelevance.dll

15.2.464.10

32 120

01-Jan-2020

10:49

x64

Microsoft.exchange.inference.peoplerelevance.dll

15.2.464.10

281 984

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.inference.ranking.dll

15.2.464.10

19 048

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.inference.safetylibrary.dll

15.2.464.10

83 840

01-Jan-2020

10:50

x86

Microsoft.exchange.inference.service.eventlog.dll

15.2.464.10

15 224

01-Jan-2020

10:50

x64

Microsoft.exchange.infoworker.assistantsclientresources.dll

15.2.464.10

94 072

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.infoworker.common.dll

15.2.464.10

1 839 992

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.infoworker.eventlog.dll

15.2.464.10

71 544

01-Jan-2020

10:51

x64

Microsoft.exchange.infoworker.meetingvalidator.dll

15.2.464.10

175 696

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.instantmessaging.dll

15.2.464.10

46 152

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.irm.formprotector.dll

15.2.464.10

159 608

01-Jan-2020

10:49

x64

Microsoft.exchange.irm.msoprotector.dll

15.2.464.10

51 072

01-Jan-2020

10:51

x64

Microsoft.exchange.irm.ofcprotector.dll

15.2.464.10

46 160

01-Jan-2020

10:51

x64

Microsoft.exchange.isam.databasemanager.dll

15.2.464.10

32 128

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.isam.esebcli.dll

15.2.464.10

100 456

01-Jan-2020

10:51

x64

Microsoft.exchange.jobqueue.eventlog.dll

15.2.464.10

13 384

01-Jan-2020

10:51

x64

Microsoft.exchange.jobqueueservicelet.dll

15.2.464.11

271 440

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.killswitch.dll

15.2.464.10

22 600

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.killswitchconfiguration.dll

15.2.464.10

33 664

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.auditing.dll

15.2.464.10

18 296

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.certificatelog.dll

15.2.464.10

15 432

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.cmdletinfralog.dll

15.2.464.10

27 512

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.easlog.dll

15.2.464.10

30 592

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.ecplog.dll

15.2.464.10

22 600

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.eventlog.dll

15.2.464.10

66 640

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.ewslog.dll

15.2.464.10

29 560

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.griffinperfcounter.dll

15.2.464.10

20 048

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.groupescalationlog.dll

15.2.464.10

20 560

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.httpproxylog.dll

15.2.464.10

19 536

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.hxservicelog.dll

15.2.464.10

34 384

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.iislog.dll

15.2.464.10

104 016

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.lameventlog.dll

15.2.464.10

31 824

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.migrationlog.dll

15.2.464.10

15 952

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.oabdownloadlog.dll

15.2.464.10

21 072

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.oauthcafelog.dll

15.2.464.10

16 256

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.outlookservicelog.dll

15.2.464.10

49 232

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.owaclientlog.dll

15.2.464.10

44 616

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.owalog.dll

15.2.464.10

38 272

01-Jan-2020

10:50

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.perflog.dll

15.2.464.10

10 375 032

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.pfassistantlog.dll

15.2.464.10

29 256

01-Jan-2020

10:49

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.rca.dll

15.2.464.10

21 368

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.restlog.dll

15.2.464.10

24 440

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.store.dll

15.2.464.10

15 432

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.transportsynchealthlog.dll

15.2.464.10

22 088

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.core.dll

15.2.464.10

89 464

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.auditing.dll

15.2.464.10

20 856

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.certificatelog.dll

15.2.464.10

26 488

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.cmdletinfralog.dll

15.2.464.10

21 376

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.common.dll

15.2.464.10

28 240

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.easlog.dll

15.2.464.10

28 536

01-Jan-2020

10:50

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.errordetection.dll

15.2.464.10

36 216

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.ewslog.dll

15.2.464.10

16 768

01-Jan-2020

10:50

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.griffinperfcounter.dll

15.2.464.10

19 832

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.groupescalationlog.dll

15.2.464.10

15 224

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.httpproxylog.dll

15.2.464.10

17 280

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.hxservicelog.dll

15.2.464.10

19 832

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.iislog.dll

15.2.464.10

57 208

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.migrationlog.dll

15.2.464.10

17 784

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.oabdownloadlog.dll

15.2.464.10

18 808

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.oauthcafelog.dll

15.2.464.10

16 464

01-Jan-2020

10:50

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.outlookservicelog.dll

15.2.464.10

17 784

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.owaclientlog.dll

15.2.464.10

15 232

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.owalog.dll

15.2.464.10

15 224

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.perflog.dll

15.2.464.10

52 816

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.pfassistantlog.dll

15.2.464.10

18 296

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.rca.dll

15.2.464.10

34 384

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.restlog.dll

15.2.464.10

17 280

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.store.dll

15.2.464.10

18 808

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.transportsynchealthlog.dll

15.2.464.10

43 392

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.loguploader.dll

15.2.464.10

165 248

01-Jan-2020

10:50

x86

Microsoft.exchange.loguploaderproxy.dll

15.2.464.10

54 864

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.mailboxassistants.assistants.dll

15.2.464.11

9 055 816

01-Jan-2020

10:50

x86

Microsoft.exchange.mailboxassistants.attachmentthumbnail.dll

15.2.464.10

33 152

01-Jan-2020

10:49

x86

Microsoft.exchange.mailboxassistants.common.dll

15.2.464.10

124 288

01-Jan-2020

10:50

x86

Microsoft.exchange.mailboxassistants.crimsonevents.dll

15.2.464.10

82 808

01-Jan-2020

10:50

x64

Microsoft.exchange.mailboxassistants.eventlog.dll

15.2.464.10

14 208

01-Jan-2020

10:50

x64

Microsoft.exchange.mailboxassistants.rightsmanagement.dll

15.2.464.10

30 080

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.mailboxloadbalance.dll

15.2.464.11

661 600

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.mailboxloadbalance.serverstrings.dll

15.2.464.10

63 352

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.calendarsyncprovider.dll

15.2.464.10

175 488

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.common.dll

15.2.464.10

2 791 800

01-Jan-2020

10:49

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.complianceprovider.dll

15.2.464.11

53 120

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.contactsyncprovider.dll

15.2.464.10

151 936

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.dll

15.2.464.11

966 520

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.easprovider.dll

15.2.464.10

185 448

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.eventlog.dll

15.2.464.10

31 848

01-Jan-2020

10:50

x64

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.googledocprovider.dll

15.2.464.10

40 008

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.imapprovider.dll

15.2.464.10

106 056

01-Jan-2020

10:50

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.mapiprovider.dll

15.2.464.10

95 096

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.popprovider.dll

15.2.464.10

43 624

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.proxyclient.dll

15.2.464.10

19 024

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.proxyservice.dll

15.2.464.11

172 928

01-Jan-2020

10:49

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.pstprovider.dll

15.2.464.11

102 776

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.remoteprovider.dll

15.2.464.10

98 888

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.storageprovider.dll

15.2.464.10

188 800

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.syncprovider.dll

15.2.464.10

43 384

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.xml.dll

15.2.464.10

447 360

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.xrmprovider.dll

15.2.464.10

90 192

01-Jan-2020

10:49

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransport.monitoring.dll

15.2.464.11

107 896

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransport.storedriveragents.dll

15.2.464.10

374 648

01-Jan-2020

10:49

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransport.storedrivercommon.dll

15.2.464.10

193 920

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransport.storedriverdelivery.dll

15.2.464.10

552 312

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransport.storedriverdelivery.eventlog.dll

15.2.464.10

16 248

01-Jan-2020

10:50

x64

Microsoft.exchange.mailboxtransport.submission.eventlog.dll

15.2.464.10

15 744

01-Jan-2020

10:51

x64

Microsoft.exchange.mailboxtransport.submission.storedriversubmission.dll

15.2.464.10

321 400

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransport.submission.storedriversubmission.eventlog.dll

15.2.464.10

18 000

01-Jan-2020

10:50

x64

Microsoft.exchange.mailboxtransport.syncdelivery.dll

15.2.464.10

45 432

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransportwatchdogservicelet.dll

15.2.464.10

18 512

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransportwatchdogservicelet.eventlog.dll

15.2.464.10

12 664

01-Jan-2020

10:51

x64

Microsoft.exchange.managedlexruntime.mppgruntime.dll

15.2.464.10

21 096

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.management.activedirectory.dll

15.2.464.10

415 096

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.management.classificationdefinitions.dll

15.2.464.10

1 269 840

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.management.compliancepolicy.dll

15.2.464.10

39 296

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.management.controlpanel.basics.dll

15.2.464.10

433 232

01-Jan-2020

10:50

x86

Microsoft.exchange.management.controlpanel.dll

15.2.464.11

4 563 328

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.management.controlpanel.owaoptionstrings.dll

15.2.464.10

260 992

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.management.controlpanelmsg.dll

15.2.464.10

33 664

01-Jan-2020

10:48

x64

Microsoft.exchange.management.deployment.analysis.dll

15.2.464.10

94 312

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.management.deployment.dll

15.2.464.10

586 104

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.management.deployment.xml.dll

15.2.464.10

3 537 512

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.management.detailstemplates.dll

15.2.464.11

68 176

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.management.dll

15.2.464.11

16 483 704

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.management.edge.systemmanager.dll

15.2.464.11

58 752

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.management.infrastructure.asynchronoustask.dll

15.2.464.11

23 936

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.management.jitprovisioning.dll

15.2.464.10

101 752

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.management.migration.dll

15.2.464.11

543 616

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.management.mobility.dll

15.2.464.11

305 248

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.management.nativeresources.dll

15.2.464.10

273 784

01-Jan-2020

10:50

x64

Microsoft.exchange.management.powershell.support.dll

15.2.464.11

418 896

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.management.provisioning.dll

15.2.464.11

275 840

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.management.psdirectinvoke.dll

15.2.464.11

70 520

01-Jan-2020

10:49

x86

Microsoft.exchange.management.rbacdefinition.dll

15.2.464.10

7 873 096

01-Jan-2020

10:50

x86

Microsoft.exchange.management.recipient.dll

15.2.464.11

1 501 560

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.management.snapin.esm.dll

15.2.464.11

71 552

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.management.systemmanager.dll

15.2.464.11

1 238 904

01-Jan-2020

10:49

x86

Microsoft.exchange.management.transport.dll

15.2.464.11

1 877 064

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.managementgui.dll

15.2.464.10

5 366 864

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.managementmsg.dll

15.2.464.10

36 216

01-Jan-2020

10:51

x64

Microsoft.exchange.mapihttpclient.dll

15.2.464.10

117 624

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.mapihttphandler.dll

15.2.464.11

207 736

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.messagesecurity.dll

15.2.464.10

79 736

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.messagesecurity.messagesecuritymsg.dll

15.2.464.10

17 488

01-Jan-2020

10:50

x64

Microsoft.exchange.messagingpolicies.dlppolicyagent.dll

15.2.464.10

156 264

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.edgeagents.dll

15.2.464.10

65 920

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.eventlog.dll

15.2.464.10

30 584

01-Jan-2020

10:51

x64

Microsoft.exchange.messagingpolicies.filtering.dll

15.2.464.10

58 232

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.hygienerules.dll

15.2.464.10

29 568

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.journalagent.dll

15.2.464.10

175 696

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.redirectionagent.dll

15.2.464.10

28 544

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.retentionpolicyagent.dll

15.2.464.10

75 128

01-Jan-2020

10:48

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.rmsvcagent.dll

15.2.464.10

207 224

01-Jan-2020

10:51

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.rules.dll

15.2.464.10

440 192

01-Jan-2020

10:50

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.supervisoryreviewagent.dll

15.2.464.10

83 320

01-Jan-2020

10:50

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.transportruleagent.dll

15.2.464.10

35 200

01-Jan-2020

10:52

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.unifiedpolicycommon.dll

15.2.464.10

53 120

01-Jan-2020

10:47

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.unjournalagent.dll

15.2.464.10

96 640

01-Jan-2020

10:50

x86

Microsoft.exchange.migration.dll

15.2.464.10

1 109 880

01-Jan-2020

10:49

x86

Microsoft.exchange.migrationworkflowservice.eventlog.dll

15.2.464.10

14 712

01-Jan-2020

10:50

x64

Microsoft.exchange.mobiledriver.dll

15.2.464.10