Podsumowanie

Ta aktualizacja zabezpieczeń usuwa luki w zabezpieczeniach pakietu Microsoft Office, które umożliwiają zdalne wykonywanie kodu, jeśli użytkownik otworzy specjalnie spreparowany plik pakietu Office. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych luk, zobacz typowe luki w zabezpieczeniach i zagrożenia firmy Microsoft w CVE-2018-8156. Uwaga Aby można było zastosować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowana wersja dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Project Server 2013 .

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zabezpieczeń zawiera ulepszenia i poprawki dotyczące następujących problemów niezwiązanych z zabezpieczeniami:

 • Po opublikowaniu planu projektu należy przejrzeć stronę Zarządzanie zadaniami w kolejce i sprawdzić, czy zadanie ManagedModeTaskSynchronization nie powiodło się i wyświetlić szczegóły błędu podobne do następujących:

  GeneralQueueJobFailed (26000)-ManagedModeTaskSynchronization. SynchronizeTaskListInManagedModeMessage.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Office15:3636603

 • Tytuł na stronie szczegółów projektu zawiera znak "&" (handlowe ") wyświetlany jako" &amp ".

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Office15:3636667

 • Podczas próby otwarcia projektu z Centrum projektów podczas korzystania z programu Internet Explorer 11 w systemie Windows 7 jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

  Akcja niedostępna. Aby można było otworzyć projekt, musi być zainstalowany program Project Professional. Zainstaluj program Project i spróbuj ponownie.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Office15:3636668

 • Menedżerowie stanu zobacz następujący komunikat o błędzie na stronie Historia aktualizacji stanu:

  Ładowanie _error

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Office15:3636679

 • Rozpatrzmy następujący scenariusz:

  • Jako członek zespołu otwierasz grafik i wprowadzasz w pracy w ciągu dwóch kolejnych dni.

  • W pierwszym dniu ustawiana jest wartość praca rzeczywista z powrotem na zero.

  • W pierwszym dniu Użytkownik ustawił 8 godzin czasu wolnego w zadaniu administratora (na przykład wakacje).

  • Wysyłasz aktualizację statusu do zatwierdzenia.

  • Otwierasz grafik poprzedniego tygodnia.

  • Wprowadź wartości w obszarze Praca rzeczywista.

  • Wysyłasz grafik do zatwierdzenia, a Menedżer stanu zatwierdza go.

  W tym przypadku praca rzeczywista wprowadzona w drugim z dwóch dni jest przesuwana do pierwszego dnia. Praca rzeczywista nie powinna być przenoszona po zastosowaniu aktualizacji stanu do projektu.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Office15:3636691

 • Ta aktualizacja rozwiązuje funkcję zapisywania skrótów klawiaturowych w Ctrl + S na stronach szczegółów projektów dla wersji arabskiej, końcowej i portugalskiej.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Office15:3636779

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Metoda 1: Microsoft Update

Ta aktualizacja jest dostępna w witrynie Microsoft Update. Po włączeniu funkcji automatycznego aktualizowania ta aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji na temat automatycznego pobierania aktualizacji zabezpieczeń, zobacz Windows Update: często zadawane pytania.

Metoda 2: wykaz Microsoft Update

Aby uzyskać pakiet autonomiczny dla tej aktualizacji, przejdź do witryny sieci Web wykazu usługi Microsoft Update .

Metoda 3: Centrum pobierania Microsoft

Autonomiczny pakiet aktualizacji można uzyskać za pośrednictwem Centrum pobierania Microsoft. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji na stronie pobierania, aby zainstalować aktualizację.

Więcej informacji

Informacje dotyczące wdrażania aktualizacji zabezpieczeń

Aby uzyskać informacje dotyczące wdrażania tej aktualizacji, zobacz informacje dotyczące wdrażania aktualizacji zabezpieczeń: 8 maja 2018.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje wcześniej wydaną aktualizację zabezpieczeń KB 4018305.

Informacje o mieszaniu plików

Nazwa pakietu

Mieszanie pakietu SHA 1

Mieszanie pakietu SHA 2

pjsrvloc2013-kb4022130-fullfile-x64-glb.exe

8F7AF33A42072D250EE57EBA0AE4EE20DC82CC91

F8DB76AB4B1D148D97018DA8C9744A752A9A5C4D85F7CA39088E43899026DDA7

Informacje dotyczące pliku

Wersja angielskojęzyczna tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny dla tych plików są podane w formacie UTC (Coordinated Universal Time). Daty i godziny dla tych plików na komputerze lokalnym są wyświetlane w czasie lokalnym wraz z bieżącą informacją o czasie letnim (DST). Ponadto daty i godziny mogą ulec zmianie, gdy wykonujesz określone operacje na plikach.

Identyfikator pliku

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

ps16x16.png.1025

ps16x16.png

15916

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1025

ps32x32.png

31412

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1025

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.1029

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1029

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1029

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.1030

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1030

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1030

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.1031

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1031

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1031

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.1032

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1032

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1032

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.3082

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.3082

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.3082

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.1035

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1035

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1035

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.1036

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1036

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1036

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.1037

ps16x16.png

15924

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1037

ps32x32.png

31465

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1037

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.1038

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1038

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1038

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.1040

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1040

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1040

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.1041

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1041

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1041

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.1042

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1042

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1042

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.1044

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1044

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1044

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.1043

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1043

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1043

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.1045

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1045

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1045

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.1046

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1046

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1046

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.2070

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.2070

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.2070

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.1048

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1048

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1048

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.1049

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1049

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1049

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.1051

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1051

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1051

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.1060

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1060

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1060

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.1053

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1053

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1053

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.1055

ps16x16.png

15806

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1055

ps32x32.png

31477

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1055

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.1058

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1058

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1058

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.2052

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.2052

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.2052

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.1028

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1028

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1028

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1025

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4911.1000

476920

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1025

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

74432

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1025

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4911.1000

47352

12-Apr-18

03:03

deliverables.xlsx.1025

deliverables.xlsx

12126

12-Apr-18

03:03

issuesandrisks.xlsx.1025

issuesandrisks.xlsx

16796

12-Apr-18

03:03

milestonesduethismonth.xlsx.1025

milestonesduethismonth.xlsx

18486

12-Apr-18

03:03

projectslist.xlsx.1025

projectslist.xlsx

12022

12-Apr-18

03:03

rejectedprojectslist.xlsx.1025

rejectedprojectslist.xlsx

11957

12-Apr-18

03:03

resourcecapacity.xlsx.1025

resourcecapacity.xlsx

15886

12-Apr-18

03:03

timesheetactuals.xlsx.1025

timesheetactuals.xlsx

24873

12-Apr-18

03:03

topprojects.xlsx.1025

topprojects.xlsx

13406

12-Apr-18

03:03

workflowchart.xlsx.1025

workflowchart.xlsx

13742

12-Apr-18

03:03

workflowdrilldown.xlsx.1025

workflowdrilldown.xlsx

12446

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1025

prjadmin.ar-sa.resx

34360

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1025

prjadmin.ar-sa.resx

34360

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1025

pwa.ar-sa.resx

918077

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1025

pwafeatures.ar-sa.resx

158061

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.1025

pws.ar-sa.resx

37234

12-Apr-18

03:03

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1025

webtemppwa.xml

1161

12-Apr-18

03:03

project.actions4.1025

project.actions4

6033

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1029

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

408752

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1029

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

65216

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1029

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

33904

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1029

prjadmin.cs-cz.resx

31311

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1029

prjadmin.cs-cz.resx

31311

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1029

pwa.cs-cz.resx

817466

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1029

pwafeatures.cs-cz.resx

144819

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.1029

pws.cs-cz.resx

34031

12-Apr-18

03:03

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1029

webtemppwa.xml

1094

12-Apr-18

03:03

project.actions4.1029

project.actions4

5608

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1030

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

400048

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1030

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

64192

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1030

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

33928

12-Apr-18

03:03

rejectedprojectslist.xlsx.1030

rejectedprojectslist.xlsx

11951

12-Apr-18

03:03

workflowchart.xlsx.1030

workflowchart.xlsx

13734

12-Apr-18

03:03

workflowdrilldown.xlsx.1030

workflowdrilldown.xlsx

12455

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1030

pwa.da-dk.resx

798270

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1030

pwafeatures.da-dk.resx

141140

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.1030

pws.da-dk.resx

32951

12-Apr-18

03:03

project.actions4.1030

project.actions4

5597

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1031

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

397488

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1031

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

67776

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1031

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

35992

12-Apr-18

03:03

deliverables.xlsx.1031

deliverables.xlsx

12006

12-Apr-18

03:03

issuesandrisks.xlsx.1031

issuesandrisks.xlsx

16707

12-Apr-18

03:03

milestonesduethismonth.xlsx.1031

milestonesduethismonth.xlsx

18880

12-Apr-18

03:03

projectslist.xlsx.1031

projectslist.xlsx

11997

12-Apr-18

03:03

rejectedprojectslist.xlsx.1031

rejectedprojectslist.xlsx

11892

12-Apr-18

03:03

resourcecapacity.xlsx.1031

resourcecapacity.xlsx

15759

12-Apr-18

03:03

timesheetactuals.xlsx.1031

timesheetactuals.xlsx

24742

12-Apr-18

03:03

topprojects.xlsx.1031

topprojects.xlsx

13290

12-Apr-18

03:03

workflowchart.xlsx.1031

workflowchart.xlsx

13689

12-Apr-18

03:03

workflowdrilldown.xlsx.1031

workflowdrilldown.xlsx

12391

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1031

prjadmin.de-de.resx

32035

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1031

prjadmin.de-de.resx

32035

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1031

pwa.de-de.resx

844562

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1031

pwafeatures.de-de.resx

147539

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.1031

pws.de-de.resx

34208

12-Apr-18

03:03

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1031

webtemppwa.xml

1130

12-Apr-18

03:03

project.actions4.1031

project.actions4

5743

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1032

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

480944

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1032

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

87744

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1032

pwa.el-gr.resx

1082321

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1032

pwafeatures.el-gr.resx

177928

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.3082

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

404656

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.3082

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

66752

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.3082

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

34968

12-Apr-18

03:03

deliverables.xlsx.3082

deliverables.xlsx

12012

12-Apr-18

03:03

issuesandrisks.xlsx.3082

issuesandrisks.xlsx

16722

12-Apr-18

03:03

milestonesduethismonth.xlsx.3082

milestonesduethismonth.xlsx

19002

12-Apr-18

03:03

projectslist.xlsx.3082

projectslist.xlsx

12020

12-Apr-18

03:03

rejectedprojectslist.xlsx.3082

rejectedprojectslist.xlsx

11897

12-Apr-18

03:03

resourcecapacity.xlsx.3082

resourcecapacity.xlsx

15750

12-Apr-18

03:03

timesheetactuals.xlsx.3082

timesheetactuals.xlsx

24698

12-Apr-18

03:03

topprojects.xlsx.3082

topprojects.xlsx

13289

12-Apr-18

03:03

workflowchart.xlsx.3082

workflowchart.xlsx

13713

12-Apr-18

03:03

workflowdrilldown.xlsx.3082

workflowdrilldown.xlsx

12410

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.3082

prjadmin.es-es.resx

32320

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.3082

prjadmin.es-es.resx

32320

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.3082

pwa.es-es.resx

830802

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.3082

pwafeatures.es-es.resx

145513

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.3082

pws.es-es.resx

34328

12-Apr-18

03:03

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.3082

webtemppwa.xml

1093

12-Apr-18

03:03

project.actions4.3082

project.actions4

5723

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1035

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

402096

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1035

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

64704

12-Apr-18

03:03

milestonesduethismonth.xlsx.1035

milestonesduethismonth.xlsx

18806

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1035

prjadmin.fi-fi.resx

30822

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1035

prjadmin.fi-fi.resx

30822

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1035

pwa.fi-fi.resx

807919

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1035

pwafeatures.fi-fi.resx

142903

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.1035

pws.fi-fi.resx

33358

12-Apr-18

03:03

project.actions4.1035

project.actions4

5646

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1036

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

412864

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1036

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

68288

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1036

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

35464

12-Apr-18

03:03

deliverables.xlsx.1036

deliverables.xlsx

11984

12-Apr-18

03:03

issuesandrisks.xlsx.1036

issuesandrisks.xlsx

16702

12-Apr-18

03:03

milestonesduethismonth.xlsx.1036

milestonesduethismonth.xlsx

18937

12-Apr-18

03:03

projectslist.xlsx.1036

projectslist.xlsx

11985

12-Apr-18

03:03

rejectedprojectslist.xlsx.1036

rejectedprojectslist.xlsx

11896

12-Apr-18

03:03

resourcecapacity.xlsx.1036

resourcecapacity.xlsx

15776

12-Apr-18

03:03

timesheetactuals.xlsx.1036

timesheetactuals.xlsx

24739

12-Apr-18

03:03

topprojects.xlsx.1036

topprojects.xlsx

13299

12-Apr-18

03:03

workflowchart.xlsx.1036

workflowchart.xlsx

13675

12-Apr-18

03:03

workflowdrilldown.xlsx.1036

workflowdrilldown.xlsx

12387

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1036

prjadmin.fr-fr.resx

31823

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1036

prjadmin.fr-fr.resx

31823

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1036

pwa.fr-fr.resx

848713

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1036

pwafeatures.fr-fr.resx

149071

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.1036

pws.fr-fr.resx

34493

12-Apr-18

03:03

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1036

webtemppwa.xml

1095

12-Apr-18

03:03

project.actions4.1036

project.actions4

5789

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1037

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

430256

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1037

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

70336

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1037

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

36504

12-Apr-18

03:03

deliverables.xlsx.1037

deliverables.xlsx

12115

12-Apr-18

03:03

issuesandrisks.xlsx.1037

issuesandrisks.xlsx

16951

12-Apr-18

03:03

milestonesduethismonth.xlsx.1037

milestonesduethismonth.xlsx

19358

12-Apr-18

03:03

projectslist.xlsx.1037

projectslist.xlsx

12094

12-Apr-18

03:03

rejectedprojectslist.xlsx.1037

rejectedprojectslist.xlsx

12001

12-Apr-18

03:03

resourcecapacity.xlsx.1037

resourcecapacity.xlsx

15889

12-Apr-18

03:03

timesheetactuals.xlsx.1037

timesheetactuals.xlsx

24895

12-Apr-18

03:03

topprojects.xlsx.1037

topprojects.xlsx

13434

12-Apr-18

03:03

workflowchart.xlsx.1037

workflowchart.xlsx

13844

12-Apr-18

03:03

workflowdrilldown.xlsx.1037

workflowdrilldown.xlsx

12518

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1037

prjadmin.he-il.resx

33093

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1037

prjadmin.he-il.resx

33093

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1037

pwa.he-il.resx

889213

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1037

pwafeatures.he-il.resx

153924

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.1037

pws.he-il.resx

36331

12-Apr-18

03:03

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1037

webtemppwa.xml

1176

12-Apr-18

03:03

project.actions4.1037

project.actions4

5893

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1038

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

413392

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1038

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

67280

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1038

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

35480

12-Apr-18

03:03

issuesandrisks.xlsx.1038

issuesandrisks.xlsx

16844

12-Apr-18

03:03

milestonesduethismonth.xlsx.1038

milestonesduethismonth.xlsx

18768

12-Apr-18

03:03

projectslist.xlsx.1038

projectslist.xlsx

12066

12-Apr-18

03:03

workflowchart.xlsx.1038

workflowchart.xlsx

13738

12-Apr-18

03:03

workflowdrilldown.xlsx.1038

workflowdrilldown.xlsx

12466

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1038

pwa.hu-hu.resx

836814

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1038

pwafeatures.hu-hu.resx

148135

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.1038

pws.hu-hu.resx

34158

12-Apr-18

03:03

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1038

webtemppwa.xml

1148

12-Apr-18

03:03

project.actions4.1038

project.actions4

5813

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1040

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4553.1000

406208

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1040

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

65728

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1040

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

34440

12-Apr-18

03:03

deliverables.xlsx.1040

deliverables.xlsx

11981

12-Apr-18

03:03

issuesandrisks.xlsx.1040

issuesandrisks.xlsx

16626

12-Apr-18

03:03

milestonesduethismonth.xlsx.1040

milestonesduethismonth.xlsx

18883

12-Apr-18

03:03

projectslist.xlsx.1040

projectslist.xlsx

11990

12-Apr-18

03:03

rejectedprojectslist.xlsx.1040

rejectedprojectslist.xlsx

11882

12-Apr-18

03:03

resourcecapacity.xlsx.1040

resourcecapacity.xlsx

15734

12-Apr-18

03:03

timesheetactuals.xlsx.1040

timesheetactuals.xlsx

24686

12-Apr-18

03:03

topprojects.xlsx.1040

topprojects.xlsx

13277

12-Apr-18

03:03

workflowchart.xlsx.1040

workflowchart.xlsx

13690

12-Apr-18

03:03

workflowdrilldown.xlsx.1040

workflowdrilldown.xlsx

12393

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1040

prjadmin.it-it.resx

31491

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1040

prjadmin.it-it.resx

31491

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1040

pwa.it-it.resx

830501

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1040

pwafeatures.it-it.resx

146674

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.1040

pws.it-it.resx

34005

12-Apr-18

03:03

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1040

webtemppwa.xml

1106

12-Apr-18

03:03

project.actions4.1040

project.actions4

5716

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1041

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

443056

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1041

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

71872

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1041

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

38024

12-Apr-18

03:03

deliverables.xlsx.1041

deliverables.xlsx

12101

12-Apr-18

03:03

issuesandrisks.xlsx.1041

issuesandrisks.xlsx

17082

12-Apr-18

03:03

milestonesduethismonth.xlsx.1041

milestonesduethismonth.xlsx

18967

12-Apr-18

03:03

projectslist.xlsx.1041

projectslist.xlsx

12143

12-Apr-18

03:03

rejectedprojectslist.xlsx.1041

rejectedprojectslist.xlsx

12041

12-Apr-18

03:03

resourcecapacity.xlsx.1041

resourcecapacity.xlsx

15972

12-Apr-18

03:03

timesheetactuals.xlsx.1041

timesheetactuals.xlsx

24854

12-Apr-18

03:03

topprojects.xlsx.1041

topprojects.xlsx

13407

12-Apr-18

03:03

workflowchart.xlsx.1041

workflowchart.xlsx

13876

12-Apr-18

03:03

workflowdrilldown.xlsx.1041

workflowdrilldown.xlsx

12596

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1041

prjadmin.ja-jp.resx

33461

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1041

prjadmin.ja-jp.resx

33461

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1041

pwa.ja-jp.resx

885722

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1041

pwafeatures.ja-jp.resx

153764

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.1041

pws.ja-jp.resx

36693

12-Apr-18

03:03

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1041

webtemppwa.xml

1171

12-Apr-18

03:03

project.actions4.1041

project.actions4

6053

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1042

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

398000

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1042

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

66752

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1042

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

34952

12-Apr-18

03:03

deliverables.xlsx.1042

deliverables.xlsx

12070

12-Apr-18

03:03

issuesandrisks.xlsx.1042

issuesandrisks.xlsx

16872

12-Apr-18

03:03

milestonesduethismonth.xlsx.1042

milestonesduethismonth.xlsx

18798

12-Apr-18

03:03

projectslist.xlsx.1042

projectslist.xlsx

12093

12-Apr-18

03:03

rejectedprojectslist.xlsx.1042

rejectedprojectslist.xlsx

12023

12-Apr-18

03:03

resourcecapacity.xlsx.1042

resourcecapacity.xlsx

15891

12-Apr-18

03:03

timesheetactuals.xlsx.1042

timesheetactuals.xlsx

24802

12-Apr-18

03:03

topprojects.xlsx.1042

topprojects.xlsx

13376

12-Apr-18

03:03

workflowchart.xlsx.1042

workflowchart.xlsx

13807

12-Apr-18

03:03

workflowdrilldown.xlsx.1042

workflowdrilldown.xlsx

12559

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1042

prjadmin.ko-kr.resx

32096

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1042

prjadmin.ko-kr.resx

32096

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1042

pwa.ko-kr.resx

834973

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1042

pwafeatures.ko-kr.resx

146496

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.1042

pws.ko-kr.resx

34167

12-Apr-18

03:03

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1042

webtemppwa.xml

1126

12-Apr-18

03:03

project.actions4.1042

project.actions4

5732

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1044

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

400560

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1044

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

63168

12-Apr-18

03:03

issuesandrisks.xlsx.1044

issuesandrisks.xlsx

16633

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1044

pwa.nb-no.resx

791989

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1044

pwafeatures.nb-no.resx

141529

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.1044

pws.nb-no.resx

32802

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1043

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

395952

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1043

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

65728

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1043

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

34968

12-Apr-18

03:03

deliverables.xlsx.1043

deliverables.xlsx

11960

12-Apr-18

03:03

issuesandrisks.xlsx.1043

issuesandrisks.xlsx

16608

12-Apr-18

03:03

milestonesduethismonth.xlsx.1043

milestonesduethismonth.xlsx

18816

12-Apr-18

03:03

projectslist.xlsx.1043

projectslist.xlsx

11999

12-Apr-18

03:03

rejectedprojectslist.xlsx.1043

rejectedprojectslist.xlsx

11881

12-Apr-18

03:03

resourcecapacity.xlsx.1043

resourcecapacity.xlsx

15746

12-Apr-18

03:03

timesheetactuals.xlsx.1043

timesheetactuals.xlsx

24692

12-Apr-18

03:03

topprojects.xlsx.1043

topprojects.xlsx

13288

12-Apr-18

03:03

workflowchart.xlsx.1043

workflowchart.xlsx

13685

12-Apr-18

03:03

workflowdrilldown.xlsx.1043

workflowdrilldown.xlsx

12393

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1043

prjadmin.nl-nl.resx

30959

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1043

prjadmin.nl-nl.resx

30959

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1043

pwa.nl-nl.resx

820357

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1043

pwafeatures.nl-nl.resx

147117

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.1043

pws.nl-nl.resx

33802

12-Apr-18

03:03

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1043

webtemppwa.xml

1083

12-Apr-18

03:03

project.actions4.1043

project.actions4

5682

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1045

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

421552

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1045

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

67776

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1045

prjadmin.pl-pl.resx

32433

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1045

prjadmin.pl-pl.resx

32433

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1045

pwa.pl-pl.resx

833480

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1045

pwafeatures.pl-pl.resx

147824

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1046

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4553.1000

406208

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1046

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

65728

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1046

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

34456

12-Apr-18

03:03

deliverables.xlsx.1046

deliverables.xlsx

12013

12-Apr-18

03:03

issuesandrisks.xlsx.1046

issuesandrisks.xlsx

16710

12-Apr-18

03:03

milestonesduethismonth.xlsx.1046

milestonesduethismonth.xlsx

19129

12-Apr-18

03:03

projectslist.xlsx.1046

projectslist.xlsx

12020

12-Apr-18

03:03

rejectedprojectslist.xlsx.1046

rejectedprojectslist.xlsx

11923

12-Apr-18

03:03

resourcecapacity.xlsx.1046

resourcecapacity.xlsx

15754

12-Apr-18

03:03

timesheetactuals.xlsx.1046

timesheetactuals.xlsx

24737

12-Apr-18

03:03

topprojects.xlsx.1046

topprojects.xlsx

13297

12-Apr-18

03:03

workflowchart.xlsx.1046

workflowchart.xlsx

13709

12-Apr-18

03:03

workflowdrilldown.xlsx.1046

workflowdrilldown.xlsx

12436

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1046

prjadmin.pt-br.resx

31730

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1046

prjadmin.pt-br.resx

31730

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1046

pwa.pt-br.resx

825666

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1046

pwafeatures.pt-br.resx

145370

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.1046

pws.pt-br.resx

33765

12-Apr-18

03:03

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1046

webtemppwa.xml

1098

12-Apr-18

03:03

project.actions4.1046

project.actions4

5654

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.2070

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

406192

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.2070

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

66240

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.2070

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

34456

12-Apr-18

03:03

deliverables.xlsx.2070

deliverables.xlsx

12032

12-Apr-18

03:03

issuesandrisks.xlsx.2070

issuesandrisks.xlsx

16651

12-Apr-18

03:03

milestonesduethismonth.xlsx.2070

milestonesduethismonth.xlsx

18932

12-Apr-18

03:03

projectslist.xlsx.2070

projectslist.xlsx

12007

12-Apr-18

03:03

rejectedprojectslist.xlsx.2070

rejectedprojectslist.xlsx

11895

12-Apr-18

03:03

timesheetactuals.xlsx.2070

timesheetactuals.xlsx

24713

12-Apr-18

03:03

topprojects.xlsx.2070

topprojects.xlsx

13289

12-Apr-18

03:03

workflowchart.xlsx.2070

workflowchart.xlsx

13683

12-Apr-18

03:03

workflowdrilldown.xlsx.2070

workflowdrilldown.xlsx

12409

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.2070

prjadmin.pt-pt.resx

31715

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.2070

prjadmin.pt-pt.resx

31715

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.2070

pwa.pt-pt.resx

828163

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.2070

pwafeatures.pt-pt.resx

145144

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.2070

pws.pt-pt.resx

33965

12-Apr-18

03:03

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.2070

webtemppwa.xml

1096

12-Apr-18

03:03

project.actions4.2070

project.actions4

5666

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1048

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

404144

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1048

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

66240

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1048

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4445.1000

34392

12-Apr-18

03:03

deliverables.xlsx.1048

deliverables.xlsx

12048

12-Apr-18

03:03

issuesandrisks.xlsx.1048

issuesandrisks.xlsx

16702

12-Apr-18

03:03

resourcecapacity.xlsx.1048

resourcecapacity.xlsx

15755

12-Apr-18

03:03

timesheetactuals.xlsx.1048

timesheetactuals.xlsx

24718

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1048

prjadmin.ro-ro.resx

31653

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1048

prjadmin.ro-ro.resx

31653

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1048

pwa.ro-ro.resx

827805

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1048

pwafeatures.ro-ro.resx

145495

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.1048

pws.ro-ro.resx

34004

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1049

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4709.1000

483008

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1049

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

82112

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1049

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

44168

12-Apr-18

03:03

deliverables.xlsx.1049

deliverables.xlsx

12245

12-Apr-18

03:03

issuesandrisks.xlsx.1049

issuesandrisks.xlsx

17251

12-Apr-18

03:03

milestonesduethismonth.xlsx.1049

milestonesduethismonth.xlsx

19855

12-Apr-18

03:03

projectslist.xlsx.1049

projectslist.xlsx

12220

12-Apr-18

03:03

rejectedprojectslist.xlsx.1049

rejectedprojectslist.xlsx

12142

12-Apr-18

03:03

resourcecapacity.xlsx.1049

resourcecapacity.xlsx

15988

12-Apr-18

03:03

timesheetactuals.xlsx.1049

timesheetactuals.xlsx

24964

12-Apr-18

03:03

topprojects.xlsx.1049

topprojects.xlsx

13526

12-Apr-18

03:03

workflowchart.xlsx.1049

workflowchart.xlsx

13951

12-Apr-18

03:03

workflowdrilldown.xlsx.1049

workflowdrilldown.xlsx

12723

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1049

prjadmin.ru-ru.resx

37328

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1049

prjadmin.ru-ru.resx

37328

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1049

pwa.ru-ru.resx

1018260

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1049

pwafeatures.ru-ru.resx

170852

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.1049

pws.ru-ru.resx

41514

12-Apr-18

03:03

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1049

webtemppwa.xml

1270

12-Apr-18

03:03

project.actions4.1049

project.actions4

6446

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1051

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

407216

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1051

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

66240

12-Apr-18

03:03

issuesandrisks.xlsx.1051

issuesandrisks.xlsx

16836

12-Apr-18

03:03

milestonesduethismonth.xlsx.1051

milestonesduethismonth.xlsx

19452

12-Apr-18

03:03

resourcecapacity.xlsx.1051

resourcecapacity.xlsx

15797

12-Apr-18

03:03

timesheetactuals.xlsx.1051

timesheetactuals.xlsx

24800

12-Apr-18

03:03

topprojects.xlsx.1051

topprojects.xlsx

13369

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1051

prjadmin.sk-sk.resx

32201

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1051

prjadmin.sk-sk.resx

32201

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1051

pwa.sk-sk.resx

819678

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1051

pwafeatures.sk-sk.resx

144335

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.1051

pws.sk-sk.resx

34180

12-Apr-18

03:03

project.actions4.1051

project.actions4

5747

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1060

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

403632

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1060

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

65728

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1060

prjadmin.sl-si.resx

31883

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1060

prjadmin.sl-si.resx

31883

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1060

pwa.sl-si.resx

803287

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1060

pwafeatures.sl-si.resx

141815

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.1060

pws.sl-si.resx

33533

12-Apr-18

03:03

project.actions4.1060

project.actions4

5637

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1053

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

398528

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1053

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

64192

12-Apr-18

03:03

milestonesduethismonth.xlsx.1053

milestonesduethismonth.xlsx

18635

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1053

prjadmin.sv-se.resx

30809

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1053

prjadmin.sv-se.resx

30809

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1053

pwa.sv-se.resx

804649

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1053

pwafeatures.sv-se.resx

142746

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1055

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

389808

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1055

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

64192

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1055

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

33944

12-Apr-18

03:03

milestonesduethismonth.xlsx.1055

milestonesduethismonth.xlsx

18621

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1055

prjadmin.tr-tr.resx

30801

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1055

prjadmin.tr-tr.resx

30801

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1055

pwa.tr-tr.resx

806190

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1055

pwafeatures.tr-tr.resx

144241

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.1055

pws.tr-tr.resx

33222

12-Apr-18

03:03

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1055

webtemppwa.xml

1105

12-Apr-18

03:03

project.actions4.1055

project.actions4

5538

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1058

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

487600

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1058

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

80576

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1058

prjadmin.uk-ua.resx

38267

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1058

prjadmin.uk-ua.resx

38267

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1058

pwa.uk-ua.resx

1001528

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1058

pwafeatures.uk-ua.resx

170244

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.1058

pws.uk-ua.resx

41562

12-Apr-18

03:03

project.actions4.1058

project.actions4

6736

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.2052

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4553.1000

379584

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.2052

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

59584

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.2052

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

31368

12-Apr-18

03:03

deliverables.xlsx.2052

deliverables.xlsx

12106

12-Apr-18

03:03

issuesandrisks.xlsx.2052

issuesandrisks.xlsx

16864

12-Apr-18

03:03

milestonesduethismonth.xlsx.2052

milestonesduethismonth.xlsx

18722

12-Apr-18

03:03

projectslist.xlsx.2052

projectslist.xlsx

12069

12-Apr-18

03:03

rejectedprojectslist.xlsx.2052

rejectedprojectslist.xlsx

12011

12-Apr-18

03:03

resourcecapacity.xlsx.2052

resourcecapacity.xlsx

15859

12-Apr-18

03:03

timesheetactuals.xlsx.2052

timesheetactuals.xlsx

24765

12-Apr-18

03:03

topprojects.xlsx.2052

topprojects.xlsx

13356

12-Apr-18

03:03

workflowchart.xlsx.2052

workflowchart.xlsx

13796

12-Apr-18

03:03

workflowdrilldown.xlsx.2052

workflowdrilldown.xlsx

12516

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.2052

prjadmin.zh-cn.resx

29360

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.2052

prjadmin.zh-cn.resx

29360

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.2052

pwa.zh-cn.resx

752334

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.2052

pwafeatures.zh-cn.resx

136161

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.2052

pws.zh-cn.resx

31085

12-Apr-18

03:03

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.2052

webtemppwa.xml

1064

12-Apr-18

03:03

project.actions4.2052

project.actions4

5386

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1028

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

379056

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1028

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

59584

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1028

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

31368

12-Apr-18

03:03

deliverables.xlsx.1028

deliverables.xlsx

12125

12-Apr-18

03:03

issuesandrisks.xlsx.1028

issuesandrisks.xlsx

16898

12-Apr-18

03:03

milestonesduethismonth.xlsx.1028

milestonesduethismonth.xlsx

18783

12-Apr-18

03:03

projectslist.xlsx.1028

projectslist.xlsx

12118

12-Apr-18

03:03

rejectedprojectslist.xlsx.1028

rejectedprojectslist.xlsx

12011

12-Apr-18

03:03

resourcecapacity.xlsx.1028

resourcecapacity.xlsx

15856

12-Apr-18

03:03

timesheetactuals.xlsx.1028

timesheetactuals.xlsx

24800

12-Apr-18

03:03

topprojects.xlsx.1028

topprojects.xlsx

13420

12-Apr-18

03:03

workflowchart.xlsx.1028

workflowchart.xlsx

13852

12-Apr-18

03:03

workflowdrilldown.xlsx.1028

workflowdrilldown.xlsx

12525

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1028

prjadmin.zh-tw.resx

29448

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1028

prjadmin.zh-tw.resx

29448

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1028

pwa.zh-tw.resx

756518

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1028

pwafeatures.zh-tw.resx

136620

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.1028

pws.zh-tw.resx

31211

12-Apr-18

03:03

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1028

webtemppwa.xml

1055

12-Apr-18

03:03

project.actions4.1028

project.actions4

5370

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1025

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4911.1000

165600

12-Apr-18

03:03

prjmsgp.dll_1025

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

22160

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1025

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4911.1000

413432

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1029

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

173240

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1029

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

371800

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1030

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

169656

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1030

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

359560

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1031

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

191672

12-Apr-18

03:03

prjmsgp.dll_1031

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

24192

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1031

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

365720

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1032

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

189624

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1032

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

491656

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_3082

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

189624

12-Apr-18

03:03

prjmsgp.dll_3082

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

24704

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.3082

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

367256

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1035

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

166584

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1035

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

365704

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1036

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

191160

12-Apr-18

03:03

prjmsgp.dll_1036

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

23696

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1036

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4569.1504

369856

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1037

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

148664

12-Apr-18

03:03

prjmsgp.dll_1037

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

21120

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1037

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4561.1000

405696

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1038

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

181432

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1038

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

370792

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1040

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

187064

12-Apr-18

03:03

prjmsgp.dll_1040

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

22672

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1040

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

362648

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1041

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

119480

12-Apr-18

03:03

prjmsgp.dll_1041

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

19072

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1041

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

397960

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1042

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

118968

12-Apr-18

03:03

prjmsgp.dll_1042

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

19600

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1042

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

367240

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1044

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

165048

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1044

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

353416

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1043

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

177848

12-Apr-18

03:03

prjmsgp.dll_1043

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

23696

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1043

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

357512

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1045

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

194232

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1045

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

374920

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1046

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

177336

12-Apr-18

03:03

prjmsgp.dll_1046

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

22656

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1046

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

365704

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_2070

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

178360

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.2070

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

364696

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1048

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

182968

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1048

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4448.1000

361560

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1049

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

176312

12-Apr-18

03:03

prjmsgp.dll_1049

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

22656

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1049

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

466568

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1051

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

175288

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1051

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4561.1000

372928

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1060

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

177848

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1060

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

356952

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1053

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

167608

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1053

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

356488

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1055

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

160440

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1055

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

354904

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1058

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

173752

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1058

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

460376

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_2052

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

100024

12-Apr-18

03:03

prjmsgp.dll_2052

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

19072

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.2052

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

334984

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1028

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

101048

12-Apr-18

03:03

prjmsgp.dll_1028

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

19072

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1028

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

336536

12-Apr-18

03:03

pwa.library.projectserverapishim.debug.js

projectserverapishim.generated.debug.js

165284

11-Apr-18

03:54

pwa.library.projectserverapishim.js

projectserverapishim.generated.js

87190

11-Apr-18

03:54

pwa.library.sharedapi.generated.debug.js

sharedapi.generated.debug.js

32944

11-Apr-18

03:54

pwa.library.pstimelineapishim.debug.js

pstimelineapishim.generated.debug.js

2255

11-Apr-18

03:54

pwa.library.pstimelinesharedapi.debug.js

pstimelinesharedapi.generated.debug.js

3287

11-Apr-18

03:54

conversion.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

11-Apr-18

03:53

ppt.conversion.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

11-Apr-18

03:53

ppt.edit.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

11-Apr-18

03:53

saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

11-Apr-18

03:53

saext.dll_0001

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

11-Apr-18

03:53

wac.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

11-Apr-18

03:53

xlsrv.ecs.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

11-Apr-18

03:53

conversion.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

11-Apr-18

03:53

ppt.conversion.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

11-Apr-18

03:53

ppt.edit.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

11-Apr-18

03:53

wac.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

11-Apr-18

03:53

conversion.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

11-Apr-18

03:53

ppt.conversion.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

11-Apr-18

03:53

ppt.edit.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

11-Apr-18

03:53

wac.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

11-Apr-18

03:53

conversion.office.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

11-Apr-18

03:53

msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

11-Apr-18

03:53

ppt.conversion.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

11-Apr-18

03:53

ppt.edit.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

11-Apr-18

03:53

wac.office.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

11-Apr-18

03:53

conversion.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5031.1000

25819368

11-Apr-18

03:53

ppt.conversion.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5031.1000

25819368

11-Apr-18

03:53

ppt.edit.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5031.1000

25819368

11-Apr-18

03:53

wac.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5031.1000

25819368

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1026

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1027

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_2051

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1029

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1030

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1032

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1033

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_3082

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1061

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1069

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1035

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1036

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1031

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1110

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_cr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1050

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_hr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1040

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1063

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1062

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1044

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1043

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_2068

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1046

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1045

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_2070

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1048

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1049

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1051

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1060

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_sr.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_2074

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_srm.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_3098

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_7194

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1053

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1055

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_ua.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1058

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_uk.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5015.1000

10438816

11-Apr-18

03:53

ppt.conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5015.1000

10438816

11-Apr-18

03:53

ppt.edit.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5015.1000

10438816

11-Apr-18

03:53

wac.office.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5015.1000

10438816

11-Apr-18

03:53

conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5015.1000

3840720

11-Apr-18

03:53

ppt.conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5015.1000

3840720

11-Apr-18

03:53

ppt.edit.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5015.1000

3840720

11-Apr-18

03:53

wac.office.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5015.1000

3840720

11-Apr-18

03:53

conversion.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5023.1000

21671128

11-Apr-18

03:53

ppt.conversion.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5023.1000

21671128

11-Apr-18

03:53

ppt.edit.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5023.1000

21671128

11-Apr-18

03:53

wac.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5023.1000

21671128

11-Apr-18

03:53

ps16x16.png.1033

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.3098

ps16x16.png

15815

ps32x32.png.1033

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.3098

ps32x32.png

31459

pwa.images.pwagettingstarted.png

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1033

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.3098

pwagettingstarted.png

8304

addtasktotimeline.png

addtasktotimeline.png

236

12-Apr-18

03:13

pwa.images.addtasktotimeline.png

addtasktotimeline.png

236

12-Apr-18

03:13

pwa.images.timeline_branch.png

timeline_branch.png

456

12-Apr-18

03:13

conversion.cultures.office.odf

office.odf

5249728

11-Apr-18

03:53

office.odf

office.odf

5249728

11-Apr-18

03:53

office.odf.x64

office.odf

5249728

11-Apr-18

03:57

ppt.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5249728

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5249728

11-Apr-18

03:53

wac.powerpoint.edit.bin.cultures.office.odf

office.odf

5249728

11-Apr-18

03:53

xlsrv.ecs.culture.office.odf

office.odf

5249728

11-Apr-18

03:53

xlsrv.ecs.office.odf

office.odf

5249728

11-Apr-18

03:53

conversionhtmlutil.dll

htmlutil.dll

15.0.5031.1000

2624232

11-Apr-18

03:53

onetnative.dll

onetnative.dll

15.0.4919.1000

523008

11-Apr-18

03:53

xlsrv.onetnative.dll

onetnative.dll

15.0.4919.1000

523008

11-Apr-18

03:53

sp.userprofiles.debug.js

sp.userprofiles.debug.js

140997

11-Apr-18

03:53

sp.userprofiles.debug.js.x64

sp.userprofiles.debug.js

140997

11-Apr-18

03:53

sp.userprofiles.js

sp.userprofiles.js

140991

11-Apr-18

03:53

sp.userprofiles.js.x64

sp.userprofiles.js

140991

11-Apr-18

03:53

conversion.microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

11-Apr-18

03:53

microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

11-Apr-18

03:53

ppt.conversion.uls.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

11-Apr-18

03:53

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll_0001

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4745.1000

376488

11-Apr-18

03:53

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

11-Apr-18

02:37

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

11-Apr-18

02:37

pjintl.dll

pjintl.dll

15.0.4917.1000

4394768

11-Apr-18

03:54

pjintl.dll_1033

pjintl.dll

15.0.4917.1000

4394768

11-Apr-18

03:54

schedengine.exe

schedengine.exe

15.0.5031.1000

16842008

11-Apr-18

03:54

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1033

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

1157808

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1033

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

135360

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1033

pwa.en-us.resx

780551

11-Apr-18

03:53

microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

15.0.4719.1000

341176

11-Apr-18

03:53

microsoft.projectserver.client.phone.dll

microsoft.projectserver.client.phone.dll

15.0.4719.1000

341176

11-Apr-18

03:53

projectdatabasecreate.sql

projectdatabasecreate.sql

10605415

11-Apr-18

03:54

projectpostupgrade.sql

projectpostupgrade.sql

371174

11-Apr-18

03:54

projectpreupgrade.sql

projectpreupgrade.sql

6733

11-Apr-18

03:54

microsoft.office.project.schema.dll

microsoft.office.project.schema.dll

15.0.4989.1000

6387912

11-Apr-18

03:53

mspjcalcservice.exe

microsoft.office.project.server.calculation.exe

15.0.4659.1000

19176

11-Apr-18

03:54

microsoft.office.project.server.communications.dll

microsoft.office.project.server.communications.dll

15.0.4911.1000

311016

11-Apr-18

03:53

microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

15.0.4981.1000

1097424

11-Apr-18

03:54

microsoft.office.project.server.database.dll

microsoft.office.project.server.database.dll

15.0.5011.1000

11108560

11-Apr-18

03:54

microsoft.office.project.server.dll

microsoft.office.project.server.dll

15.0.5029.1000

8300240

11-Apr-18

03:53

microsoft.office.project.server.events.remote.dll

microsoft.office.project.server.events.remote.dll

15.0.4663.1000

57008

11-Apr-18

03:54

microsoft.office.project.server.extensibility.dll

microsoft.office.project.server.extensibility.dll

15.0.4663.1000

92384

11-Apr-18

03:53

microsoft.office.project.server.inproc.dll

microsoft.office.project.server.inproc.dll

15.0.4911.1000

765160

11-Apr-18

03:53

mspsqservice.exe

microsoft.office.project.server.queuing.exe

15.0.4515.1000

44240

11-Apr-18

03:54

prjsvr.stsadmcommandhandler.dll

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll

15.0.4647.1000

280752

11-Apr-18

03:54

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.dll

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.dll

15.0.4567.1000

61120

11-Apr-18

03:54

microsoft.office.project.server.upgrade.dll

microsoft.office.project.server.upgrade.dll

15.0.5011.1000

10552528

11-Apr-18

03:54

microsoft.office.project.server.wmserviceextensions.taskprovider.dll

microsoft.office.project.server.wmserviceextensions.taskprovider.dll

15.0.4673.1000

96552

11-Apr-18

03:54

microsoft.office.project.server.workflow.dll

microsoft.office.project.server.workflow.dll

15.0.4911.1000

475880

11-Apr-18

03:53

sdk.microsoft.office.project.server.workflow.dll

microsoft.office.project.server.workflow.dll

15.0.4911.1000

475880

11-Apr-18

03:53

microsoft.projectserver.client.dll

microsoft.projectserver.client.dll

15.0.4719.1000

340712

11-Apr-18

03:53

microsoft.projectserver.client.dll_001

microsoft.projectserver.client.dll

15.0.4719.1000

340712

11-Apr-18

03:53

microsoft.projectserver.dll

microsoft.projectserver.dll

15.0.4981.1000

628520

11-Apr-18

03:53

microsoft.projectserver.dll_001

microsoft.projectserver.dll

15.0.4981.1000

628520

11-Apr-18

03:53

microsoft.projectserver.serverproxy.dll

microsoft.projectserver.serverproxy.dll

15.0.4745.1000

964328

11-Apr-18

03:53

prjsvr.pscmdletreg.xml

pscmdletreg.xml

17607

11-Apr-18

03:54

ps.csom.scriptclient.debug.js

ps.debug.js

892897

11-Apr-18

03:53

ps.csom.scriptclient.js

ps.js

545886

11-Apr-18

03:53

microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

15.0.5015.1000

1019192

11-Apr-18

03:53

microsoft.office.project.server.pwa.dll

microsoft.office.project.server.pwa.dll

15.0.5029.1000

3170608

11-Apr-18

03:53

microsoft.office.project.server.administration.dll

microsoft.office.project.server.administration.dll

15.0.4815.1000

1411296

11-Apr-18

03:53

microsoft.office.project.server.administration.intl.dll

microsoft.office.project.server.administration.intl.dll

15.0.4508.1000

385200

11-Apr-18

03:53

pwa.idealist.idealist.xml

idealist.xml

23601

11-Apr-18

03:54

pwa.pwaribbon.pwaribbon.xml

pwaribbon.xml

703005

11-Apr-18

03:54

pwa.admin.addmodifyuser.aspx

addmodifyuser.aspx

139242

11-Apr-18

03:53

pwa.admin.adsyncerp.aspx

adsyncerp.aspx

4709

11-Apr-18

03:53

pwa.admin.adsyncpsgroups.aspx

adsyncpsgroups.aspx

1635

11-Apr-18

03:53

pwa.admin.changeskipworkflow.aspx

changeskipworkflow.aspx

19297

11-Apr-18

03:53

pwa.admin.enterpriseprojecttypedetails.aspx

enterpriseprojecttypedetails.aspx

36666

11-Apr-18

03:53

pwa.admin.fiscalperiod.aspx

fiscalperiod.aspx

9093

11-Apr-18

03:53

pwa.admin.sitemap.aspx

sitemap.aspx

21215

11-Apr-18

03:53

pwa.common.importsite.aspx

importsite.aspx

9808

11-Apr-18

03:53

pwa.library.projectdrilldownsatellite.debug.js

projectdrilldownsatellite.debug.js

147547

11-Apr-18

03:54

pwa.library.projectdrilldownsatellite.js

projectdrilldownsatellite.js

96457

11-Apr-18

03:54

pwa.library.resplanssat.debug.js

resourceplans.debug.js

30117

11-Apr-18

03:54

pwa.library.resplanssat.js

resourceplans.js

19492

11-Apr-18

03:54

pwa.library.customfilterdlg.debug.js

customfilterdlg.debug.js

35448

11-Apr-18

03:54

pwa.library.customfilterdlg.js

customfilterdlg.js

14761

11-Apr-18

03:54

pwa.library.pdplib.debug.js

pdplib.debug.js

89067

11-Apr-18

03:54

pwa.library.pdplib.js

pdplib.js

61446

11-Apr-18

03:54

pwa.library.pdpprojectfield.debug.js

pdpprojectfield.debug.js

16249

11-Apr-18

03:54

pwa.library.pdpprojectfield.js

pdpprojectfield.js

11499

11-Apr-18

03:54

pwa.library.projectserverscripts.core.debug.js

ps.core.debug.js

362100

11-Apr-18

03:54

pwa.library.projectserverscripts.core.js

ps.core.js

220759

11-Apr-18

03:54

pwa.library.projectserverscripts.pm.debug.js

ps.projectmanagers.debug.js

269661

11-Apr-18

03:54

pwa.library.projectserverscripts.pm.js

ps.projectmanagers.js

169411

11-Apr-18

03:54

pwa.library.projectserverscripts.rm.debug.js

ps.resourcemanagers.debug.js

81176

11-Apr-18

03:54

pwa.library.projectserverscripts.rm.js

ps.resourcemanagers.js

51364

11-Apr-18

03:54

pwa.library.projectserverscripts.tm.debug.js

ps.teammembers.debug.js

344316

11-Apr-18

03:54

pwa.library.projectserverscripts.tm.js

ps.teammembers.js

219234

11-Apr-18

03:54

pwa.library.timeline.debug.js

ps.timeline.debug.js

81064

11-Apr-18

03:54

pwa.library.timeline.js

ps.timeline.js

81064

11-Apr-18

03:54

pwa.library.shell.debug.js

shell.debug.js

87110

11-Apr-18

03:54

pwa.library.shell.js

shell.js

42452

11-Apr-18

03:54

pwa.library.taskdetails.ascx

taskdetails.ascx

24786

11-Apr-18

03:54

pwa.library.xmlgrid.debug.js

xmlgrid.debug.js

73662

11-Apr-18

03:54

pwa.library.xmlgrid.js

xmlgrid.js

40524

11-Apr-18

03:54

pwa.portfoliooptimizer.drivercomparison.aspx

comparedrivers.aspx

18906

11-Apr-18

03:54

pwa.portfoliooptimizer.optimizerspreadsheet.aspx

costconstraintanalysis.aspx

80843

11-Apr-18

03:54

pwa.library.portfolioanalysis.debug.js

portfolioanalysis.debug.js

6503

11-Apr-18

03:54

pwa.library.portfolioanalysis.js

portfolioanalysis.js

3421

11-Apr-18

03:54

pwa.portfoliooptimizer.plannerspreadsheet.aspx

resourceconstraintanalysis.aspx

67148

11-Apr-18

03:54

pwa.portfoliooptimizer.resourceconstraintreport.aspx

resourceconstraintreport.aspx

30442

11-Apr-18

03:54

pwa.resx

pwa.resx

780551

11-Apr-18

03:54

pwa.resx_0.scriptx

pwa.resx.scriptx

20472

11-Apr-18

03:54

pwa.resmgr.buildresplanteam.aspx

buildresplanteam.aspx

4160

11-Apr-18

03:54

pwa.resmgr.buildteam.aspx

buildteam.aspx

6845

11-Apr-18

03:54

pwa.rules.rulesaddmod.aspx

rulesaddmod.aspx

41097

11-Apr-18

03:54

pwa.statusing.approvalcommentdlg.aspx

approvalcommentdlg.aspx

4199

11-Apr-18

03:54

pwa.statusing.srrequest.aspx

srrequest.aspx

31932

11-Apr-18

03:54

pwa.styles.pwastyle.css

pwastyle.css

10259

11-Apr-18

03:54

pwa.timesheet.timesheethistory.aspx

timesheethistory.aspx

4742

11-Apr-18

03:54

pwa.userdelegation.addmodifydelegation.aspx

addmodifydelegation.aspx

16726

11-Apr-18

03:53

prjsvr.templatexml.fldtypes_pwalink.xml

fldtypes_pwalink.xml

776

11-Apr-18

03:54

psi.isapi.adminwsdl.aspx

adminwsdl.aspx

120095

11-Apr-18

03:53

psi.isapi.archivewsdl.aspx

archivewsdl.aspx

45596

11-Apr-18

03:53

psi.isapi.driverwsdl.aspx

driverwsdl.aspx

35143

11-Apr-18

03:53

psi.isapi.eventswsdl.aspx

eventswsdl.aspx

34807

11-Apr-18

03:53

psi.isapi.lookuptablewsdl.aspx

lookuptablewsdl.aspx

42187

11-Apr-18

03:53

psi.isapi.notificationswsdl.aspx

notificationswsdl.aspx

14538

11-Apr-18

03:53

psi.isapi.portfolioanalyseswsdl.aspx

portfolioanalyseswsdl.aspx

92996

11-Apr-18

03:53

psi.isapi.projectwsdl.aspx

projectwsdl.aspx

235013

11-Apr-18

03:53

psi.isapi.queuesystemwsdl.aspx

queuesystemwsdl.aspx

66465

11-Apr-18

03:53

psi.isapi.resourcewsdl.aspx

resourcewsdl.aspx

78160

11-Apr-18

03:53

psi.isapi.securitywsdl.aspx

securitywsdl.aspx

94070

11-Apr-18

03:53

psi.isapi.statusingwsdl.aspx

statusingwsdl.aspx

205154

11-Apr-18

03:53

psi.isapi.timesheetwsdl.aspx

timesheetwsdl.aspx

88535

11-Apr-18

03:53

psi.isapi.viewwsdl.aspx

viewwsdl.aspx

40239

11-Apr-18

03:53

psi.isapi.workflowwsdl.aspx

workflowwsdl.aspx

84415

11-Apr-18

03:53

psi.isapi.wssinteropwsdl.aspx

wssinteropwsdl.aspx

36323

11-Apr-18

03:53

workflowactivitiesdll

microsoft.office.project.server.workflowactivities.dll

15.0.4855.1000

58080

11-Apr-18

03:54

prjmsg.dll_1033

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

160440

11-Apr-18

03:53

microsoft.office.project.server.library.dll

microsoft.office.project.server.library.dll

15.0.4981.1000

1776848

11-Apr-18

03:53

sdk.microsoft.office.project.server.library.dll

microsoft.office.project.server.library.dll

15.0.4981.1000

1776848

11-Apr-18

03:53

microsoft.office.project.server.native.dll

microsoft.office.project.server.native.dll

15.0.4919.1000

443616

11-Apr-18

03:54

microsoft.office.project.shared.dll

microsoft.office.project.shared.dll

15.0.4815.1000

982248

11-Apr-18

03:53

sdk.microsoft.office.project.shared.dll

microsoft.office.project.shared.dll

15.0.4815.1000

982248

11-Apr-18

03:53

microsoft.office.project.webproj.dll

microsoft.office.project.webproj.dll

15.0.4807.1000

823520

11-Apr-18

03:54

projmanifest.man_1025

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1028

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1029

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1030

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1031

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1032

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1033

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1035

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1036

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1037

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1038

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1040

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1041

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1042

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1043

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1044

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1045

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1046

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1048

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1049

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1051

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1053

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1055

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1058

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1060

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_2052

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_2070

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_3082

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

conversion.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5023.1000

1532136

11-Apr-18

03:53

msptls.dll

msptls.dll

15.0.5023.1000

1532136

11-Apr-18

03:53

msptls.dll_0001

msptls.dll

15.0.5023.1000

1532136

11-Apr-18

03:53

ppt.conversion.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5023.1000

1532136

11-Apr-18

03:53

ppt.edit.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5023.1000

1532136

11-Apr-18

03:53

wac.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5023.1000

1532136

11-Apr-18

03:53

xlsrv.ecs.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5023.1000

1532136

11-Apr-18

03:53

conversion.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

11-Apr-18

03:53

ppt.conversion.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

11-Apr-18

03:53

ppt.edit.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

11-Apr-18

03:53

riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

11-Apr-18

03:53

riched20.dll_0001

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

11-Apr-18

03:53

wac.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

11-Apr-18

03:53

xlsrv.ecs.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

11-Apr-18

03:53

conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

10-Apr-18

03:59

msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

ppt.conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

10-Apr-18

03:59

ppt.edit.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

10-Apr-18

03:59

wac.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

10-Apr-18

03:59

conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

10-Apr-18

03:59

msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

ppt.conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

10-Apr-18

03:59

ppt.edit.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

10-Apr-18

03:59

wac.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

10-Apr-18

03:59

ms.prjsrvr.hc.cab_1025

ms.prjsrvr.hc.cab

49373

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_1029

ms.prjsrvr.hc.cab

49313

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_1030

ms.prjsrvr.hc.cab

49053

12-Apr-18

03:03

prjsvr.cmdlethelp.xml.1031

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

464276

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_1031

ms.prjsrvr.hc.cab

49437

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_1032

ms.prjsrvr.hc.cab

49929

12-Apr-18

03:03

prjsvr.cmdlethelp.xml.3082

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

458107

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_3082

ms.prjsrvr.hc.cab

49149

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_1035

ms.prjsrvr.hc.cab

49087

12-Apr-18

03:03

prjsvr.cmdlethelp.xml.1036

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

465985

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_1036

ms.prjsrvr.hc.cab

49235

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_1037

ms.prjsrvr.hc.cab

49005

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_1038

ms.prjsrvr.hc.cab

49345

12-Apr-18

03:03

prjsvr.cmdlethelp.xml.1040

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

461273

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_1040

ms.prjsrvr.hc.cab

49163

12-Apr-18

03:03

prjsvr.cmdlethelp.xml.1041

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

484233

11-Apr-18

04:03

ms.prjsrvr.hc.cab_1041

ms.prjsrvr.hc.cab

49071

11-Apr-18

04:03

prjsvr.cmdlethelp.xml.1042

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

463104

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_1042

ms.prjsrvr.hc.cab

48973

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_1044

ms.prjsrvr.hc.cab

49103

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_1043

ms.prjsrvr.hc.cab

49157

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_1045

ms.prjsrvr.hc.cab

49291

12-Apr-18

03:03

prjsvr.cmdlethelp.xml.1046

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

291547

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_1046

ms.prjsrvr.hc.cab

49097

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_2070

ms.prjsrvr.hc.cab

49157

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_1048

ms.prjsrvr.hc.cab

49249

12-Apr-18

03:03

prjsvr.cmdlethelp.xml.1049

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

506521

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_1049

ms.prjsrvr.hc.cab

49525

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_1051

ms.prjsrvr.hc.cab

49269

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_1060

ms.prjsrvr.hc.cab

49107

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_1053

ms.prjsrvr.hc.cab

49069

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_1055

ms.prjsrvr.hc.cab

49183

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_1058

ms.prjsrvr.hc.cab

49539

12-Apr-18

03:03

prjsvr.cmdlethelp.xml.2052

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

429903

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_2052

ms.prjsrvr.hc.cab

48899

12-Apr-18

03:03

prjsvr.cmdlethelp.xml.1028

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

436097

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_1028

ms.prjsrvr.hc.cab

48787

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.1025

projectsoverview.xlsx

499447

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1025

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

510009

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.1025

resourcesoverview.xlsx

306866

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.1029

projectsoverview.xlsx

481676

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1029

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492742

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.1029

resourcesoverview.xlsx

297882

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.1030

projectsoverview.xlsx

476889

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1030

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

488301

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.1030

resourcesoverview.xlsx

293261

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.1031

projectsoverview.xlsx

476979

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1031

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

491889

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.1031

resourcesoverview.xlsx

293527

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.1032

projectsoverview.xlsx

512660

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1032

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

522790

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.1032

resourcesoverview.xlsx

311750

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.3082

projectsoverview.xlsx

502751

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.3082

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

513101

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.3082

resourcesoverview.xlsx

327177

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.1035

projectsoverview.xlsx

481601

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1035

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

496970

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.1035

resourcesoverview.xlsx

297780

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.1036

projectsoverview.xlsx

477193

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1036

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

499775

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.1036

resourcesoverview.xlsx

293643

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.1037

projectsoverview.xlsx

494344

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1037

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

501757

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.1037

resourcesoverview.xlsx

302564

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.1038

projectsoverview.xlsx

485844

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1038

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

505045

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.1038

resourcesoverview.xlsx

302120

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.1040

projectsoverview.xlsx

477039

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1040

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492983

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.1040

resourcesoverview.xlsx

293431

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.1041

projectsoverview.xlsx

495420

11-Apr-18

04:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1041

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

506075

11-Apr-18

04:03

resourcesoverview.xlsx.1041

resourcesoverview.xlsx

303002

11-Apr-18

04:03

projectsoverview.xlsx.1042

projectsoverview.xlsx

482384

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1042

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

497125

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.1042

resourcesoverview.xlsx

298436

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.1044

projectsoverview.xlsx

481356

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1044

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492716

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.1044

resourcesoverview.xlsx

293304

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.1043

projectsoverview.xlsx

477025

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1043

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

493134

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.1043

resourcesoverview.xlsx

293362

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.1045

projectsoverview.xlsx

485944

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1045

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

503358

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.1045

resourcesoverview.xlsx

293711

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.1046

projectsoverview.xlsx

477233

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1046

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492196

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.1046

resourcesoverview.xlsx

293521

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.2070

projectsoverview.xlsx

481571

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.2070

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492845

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.2070

resourcesoverview.xlsx

293742

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.1048

projectsoverview.xlsx

481339

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1048

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492716

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.1048

resourcesoverview.xlsx

293488

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.1049

projectsoverview.xlsx

508616

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1049

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

518669

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.1049

resourcesoverview.xlsx

315736

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.1051

projectsoverview.xlsx

481951

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1051

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

497232

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.1051

resourcesoverview.xlsx

298148

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.1060

projectsoverview.xlsx

477128

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1060

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

493118

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.1060

resourcesoverview.xlsx

293438

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.1053

projectsoverview.xlsx

476946

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1053

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492744

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.1053

resourcesoverview.xlsx

293343

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.1055

projectsoverview.xlsx

481295

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1055

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492972

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.1055

resourcesoverview.xlsx

293594

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.1058

projectsoverview.xlsx

512730

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1058

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

531084

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.1058

resourcesoverview.xlsx

320196

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.2052

projectsoverview.xlsx

482197

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.2052

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

493283

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.2052

resourcesoverview.xlsx

294262

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.1028

projectsoverview.xlsx

482317

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1028

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

497483

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.1028

resourcesoverview.xlsx

298490

12-Apr-18

03:03

conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

11-Apr-18

03:51

mshy2_en.lex_1038

mshy3hu.lex

933579

11-Apr-18

03:51

wac.conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

11-Apr-18

03:51

conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

11-Apr-18

03:51

mshy2_en.dll_1038

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

11-Apr-18

03:51

wac.conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

11-Apr-18

03:51

pwa.pwaribbon.pwaribbon.xml_14

pwaribbon.xml

641121

11-Apr-18

03:54

pwa.library.statusapprovalssatellite.js_14

statusapprovalssatellite.js

19682

11-Apr-18

03:54

pwa.library.timesheetsatellite.js_14

timesheetsatellite.js

56379

11-Apr-18

03:54

pwa.library.pdplib.debug.js_14

pdplib.debug.js

79311

11-Apr-18

03:54

pwa.library.pdplib.js_14

pdplib.js

53413

11-Apr-18

03:54

pwa.library.projectserverscripts.debug.js_14

projectserverscripts.debug.js

414861

11-Apr-18

03:54

pwa.library.projectserverscripts.js_14

projectserverscripts.js

308959

11-Apr-18

03:54

pwa.library.pwaparts.ascx_14

pwaparts.ascx

19504

11-Apr-18

03:54

pwa.statusing.locktask.aspx_14

locktask.aspx

8056

11-Apr-18

03:54

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną dotyczącą tej aktualizacji zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Windows Update: często zadawane pytania

Rozwiązania dotyczące zabezpieczeń dla specjalistów IT: Pomoc dotycząca zabezpieczeń TechNet i rozwiązywanie problemów

Pomoc w ochronie komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Microsoft Secure

Wsparcie lokalne zgodnie z Twoim krajem: wsparcie międzynarodowe

Proponowanie funkcji lub przekazywanie opinii na temat programu SharePoint: Portal głosowy dla użytkowników programu SharePoint

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×