Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Podsumowanie

Ta aktualizacja zabezpieczeń eliminuje lukę w zabezpieczeniach umożliwiającą wykonywanie skryptów między witrynami (XSS), jeśli program Microsoft SharePoint Server nie usuwa poprawnie specjalnie spreparowanego żądania sieci Web do serwera programu SharePoint, którego dotyczy problem. Aby dowiedzieć się więcej na temat luki, zobacz następujące Klasyfikatory zabezpieczeń:

Uwaga Aby można było zastosować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowana wersja produktu Microsoft SharePoint Server 2019.

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zabezpieczeń zawiera ulepszenia i poprawki dotyczące następujących problemów niezwiązanych z zabezpieczeniami w programie SharePoint Server 2019:

 • Użytkownicy nawigują do biblioteki dokumentów i otwierają listę łączy w oknie dostęp do zadań za pomocą funkcji mowy (SZCZĘKi) przy użyciu skrótu klawiaturowego (Alt + F7), aby wyświetlić wszystkie linki na stronie. Każdy dokument w bibliotece zawiera link menu Otwórz , aby otworzyć menu blokowania kontroli (EBC) . Oznacza to, że nie można ustalić, do którego dokumentu należy łącze. Ta aktualizacja rozwiązuje ten problem. Uwaga Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować aktualizację 4484277wraz z tą aktualizacją.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:3935876

 • Rozwiązano problem uniemożliwiający użytkownikom przełączanie typu zawartości podczas tworzenia elementów na liście.

 • Usuwa polecenie link z menu Nowy na liście niestandardowe, gdy są włączone typy zawartości.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:3902110

Uwaga Aby rozwiązać te problemy, należy zainstalować aktualizację 4484277wraz z tą aktualizacją.

 • Jeśli masz kolumnę hiperlinku jako pierwszą kolumnę w widoku, a masz bardzo długą listę nawigacji, pole edycji dla kolumny hiperłącze w obszarze szybkie edytowanie zostanie wyświetlone pod okienkiem nawigacji. Utrudnia to edytowanie lub Dodawanie wartości w polu edycji.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:3892876

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że utworzenie wzorca witryny kończy się niepowodzeniem, jeśli dla aplikacji sieci Web użyto wielu metod uwierzytelniania.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:3893680

 • Gdy korzystasz z przeglądarki Edge, w trakcie ładowania strony jest wymagane kilka razy więcej czasu podczas uzyskiwania dostępu do nowoczesnych stron. Ta aktualizacja rozwiązuje ten problem.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:3824303

 • Po edycji zbiorczej wielu zasobów czytniki zawartości ekranu, takie jak Narrator, nie wyświetlają pozycji tekstu "Alt" dla ikon przycisków wyszukiwania .

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:3864241

 • Po zaimportowaniu zaktualizowanego tezaurusa do aplikacji usługi wyszukiwania może zostać wyświetlony komunikat o błędzie "Wystąpił problem" podczas wyszukiwania z poziomu pola wyszukiwania.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:3878995

 • W przypadku korzystania z fińskiej wersji językowej daty dla blogu i elementów list nie są renderowane poprawnie. Ta aktualizacja rozwiązuje ten problem.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:3887066

 • Podczas kopiowania elementów zadeklarowanych jako rekordy za pomocą Eksploratora Windows skopiowane elementy zachowują stan deklaracji rekordu. Ta aktualizacja rozwiązuje ten problem.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:3899550

 • Rozwiązanie problemu powodującego niepowodzenie zadań rozmieszczania zawartości, jeśli biblioteka dokumentów zawiera plik z wieloma wersjami.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:3911828

Ta aktualizacja zabezpieczeń zawiera poprawki dotyczące następujących problemów niezwiązanych z zabezpieczeniami w programie Project Server 2019:

 • Po edytowaniu projektu w aplikacji Project Web App Zapisywanie projektu może zająć dużo czasu. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli istnieje wiele wartości pól niestandardowych. Powoduje to wolniejsze publikowanie, zadania ewidencjonowania i inne powiązane akcje.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:3796401

 • Edytowanie projektu w aplikacji Project Web App lub zatwierdzanie aktualizacji statusu jest zgodne z usługą obliczeniową programu Project (PCS). W określonych sytuacjach komputery nie ulegają awarii, gdy zamyka dany projekt. Szczegóły awarii są rejestrowane w dziennikach ULS (Unified rejestrowania system) i przypominają następujące: "Pracownik napotkał bardzo poważne błędy i zostanie zamknięty. Kod wyjątku: 0xC0000005 (EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION).

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:3915506

 • Rozpatrzmy następujący scenariusz:

  • Masz pole niestandardowe zasobu przedsiębiorstwa.

  • Edytowanie zasobu i przypisywanie wartości do pola.

  • Pole zasobu przedsięwzięcia zostanie usunięte.

  • Edytujesz zasób i zapisujesz zmiany.

W tym scenariuszu proces kończy się niepowodzeniem i jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie: "Wystąpił nieznany błąd"

Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

OfficeVSTS:3711970

Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

Błąd wewnętrzny: OfficeVSTS: 3774263

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Metoda 1: Microsoft Update

Ta aktualizacja jest dostępna w witrynie Microsoft Update. Po włączeniu funkcji automatycznego aktualizowania ta aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji na temat automatycznego pobierania aktualizacji zabezpieczeń, zobacz Windows Update: często zadawane pytania.

Metoda 2: wykaz Microsoft Update

Aby uzyskać pakiet autonomiczny dla tej aktualizacji, przejdź do witryny sieci Web wykazu usługi Microsoft Update .

Metoda 3: Centrum pobierania Microsoft

Pakiet aktualizacji autonomicznej można uzyskać za pośrednictwem Centrum pobierania Microsoft. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji na stronie pobierania, aby zainstalować aktualizację.

Więcej informacji

Informacje dotyczące wdrażania aktualizacji zabezpieczeń

Aby uzyskać informacje dotyczące wdrażania tej aktualizacji, zobacz informacje dotyczące wdrażania aktualizacji zabezpieczeń: 10 marca 2020r.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje uprzednio wydaną aktualizację zabezpieczeń 4484259.

Informacje o mieszaniu plików

Nazwa pliku

Mieszanie SHA1

Skrót SHA256

sts2019-kb4484271-fullfile-x64-glb.exe

1B885A816A56F1258A243D8FF3F54C59DE2F4B0D

6B509CB407B8A6948ED40718D53CAB638E3036E47F14D76B30E876CF51A4DDDE

Informacje dotyczące pliku

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższej tabeli. Daty i godziny dla tych plików są podane w formacie UTC (Coordinated Universal Time). Daty i godziny dla tych plików na komputerze lokalnym są wyświetlane w czasie lokalnym wraz z bieżącą informacją o czasie letnim (DST). Ponadto daty i godziny mogą ulec zmianie, gdy wykonujesz określone operacje na plikach.

Identyfikator pliku

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

microsoft.office.access.services.moss.dll

microsoft.office.access.services.moss.dll

16.0.10357.20002

767904

11-Feb-20

10:34

ascalc.dll

ascalc.dll

16.0.10357.20002

972200

11-Feb-20

10:32

microsoft.office.access.server.application.dll

microsoft.office.access.server.application.dll

16.0.10357.20002

608680

11-Feb-20

10:33

microsoft.office.access.server.dll

microsoft.office.access.server.dll

16.0.10357.20002

1410472

11-Feb-20

10:33

accsrv.layouts.root.accsrvscripts.js

accessserverscripts.js

575536

11-Feb-20

10:32

conversion.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10357.20002

16148592

11-Feb-20

10:32

ppt.conversion.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10357.20002

16148592

11-Feb-20

10:32

ppt.edit.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10357.20002

16148592

11-Feb-20

10:32

wac.office.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10357.20002

16148592

11-Feb-20

10:32

prodfeat.xml

feature.xml

616

11-Feb-20

05:40

astcmmn_js

assetcommon.js

18255

11-Feb-20

10:26

astpkrs_js

assetpickers.js

68294

11-Feb-20

10:27

sm.js

cmssitemanager.js

29281

11-Feb-20

10:27

cmssummarylinks_js

cmssummarylinks.js

6017

11-Feb-20

10:27

editmenu_js

editingmenu.js

11361

11-Feb-20

10:27

hierlist_js

hierarchicallistbox.js

30329

11-Feb-20

10:27

mediaplayer.js

mediaplayer.js

47727

11-Feb-20

10:27

ptdlg.js

pickertreedialog.js

2952

11-Feb-20

10:26

select_js

select.js

2389

11-Feb-20

10:26

slctctls_js

selectorcontrols.js

13290

11-Feb-20

10:27

serializ_js

serialize.js

3221

11-Feb-20

10:26

sp.ui.assetlibrary.ribbon.debug.js

sp.ui.assetlibrary.debug.js

13367

11-Feb-20

10:27

sp.ui.assetlibrary.js

sp.ui.assetlibrary.js

5457

11-Feb-20

10:27

sp.ui.pub.htmldesign.debug.js

sp.ui.pub.htmldesign.debug.js

38342

11-Feb-20

10:26

sp.ui.pub.htmldesign.js

sp.ui.pub.htmldesign.js

19409

11-Feb-20

10:26

sp.ui.pub.ribbon.debug.js

sp.ui.pub.ribbon.debug.js

146313

11-Feb-20

10:26

sp.ui.pub.ribbon.js

sp.ui.pub.ribbon.js

84981

11-Feb-20

10:26

sp.ui.rte.publishing.debug.js

sp.ui.rte.publishing.debug.js

98216

11-Feb-20

10:27

sp.ui.rte.publishing.js

sp.ui.rte.publishing.js

49718

11-Feb-20

10:27

sp.ui.spellcheck.debug.js

sp.ui.spellcheck.debug.js

68393

11-Feb-20

10:27

sp.ui.spellcheck.js

sp.ui.spellcheck.js

36524

11-Feb-20

10:27

splchkpg_js

spellcheckentirepage.js

6655

11-Feb-20

10:27

spelchek_js

spellchecker.js

34659

11-Feb-20

10:27

videoportal.js

videoportal.js

14744

11-Feb-20

10:26

microsoft.sharepoint.publishing.dll_isapi

microsoft.sharepoint.publishing.dll

16.0.10357.20002

5408888

11-Feb-20

10:26

sharepointpub.dll

microsoft.sharepoint.publishing.dll

16.0.10357.20002

5408888

11-Feb-20

10:26

sharepointpub_gac.dll

microsoft.sharepoint.publishing.dll

16.0.10357.20002

5408888

11-Feb-20

10:26

sppubint.dll

microsoft.sharepoint.publishing.intl.dll

16.0.10357.20002

350640

11-Feb-20

10:26

sppubint_gac.dll

microsoft.sharepoint.publishing.intl.dll

16.0.10357.20002

350640

11-Feb-20

10:26

schema.xml_pubresfeap

schema.xml

44173

11-Feb-20

05:52

asctyps.xml

assetcontenttypes.xml

2846

11-Feb-20

05:50

asctyps2.xml

assetcontenttypes2.xml

2460

11-Feb-20

05:50

asflds.xml

assetfields.xml

1366

11-Feb-20

05:49

asflds2.xml

assetfields2.xml

1045

11-Feb-20

05:50

aslibalt.xml

assetlibrarytemplate.xml

555

11-Feb-20

05:50

aslibft.xml

feature.xml

2763

11-Feb-20

05:50

aslibui.xml

provisionedui.xml

5075

11-Feb-20

05:50

aslibui2.xml

provisionedui2.xml

1708

11-Feb-20

05:50

cdsele.xml

contentdeploymentsource.xml

637

11-Feb-20

05:52

cdsfeatu.xml

feature.xml

604

11-Feb-20

05:53

docmpgcv.xml

docmpageconverter.xml

496

11-Feb-20

05:46

docxpgcv.xml

docxpageconverter.xml

496

11-Feb-20

05:46

convfeat.xml

feature.xml

766

11-Feb-20

05:46

ippagecv.xml

infopathpageconverter.xml

577

11-Feb-20

05:47

xslappcv.xml

xslapplicatorconverter.xml

575

11-Feb-20

05:47

analyticsreports.xml

analyticsreports.xml

2850

11-Feb-20

05:38

xspsset.xml

catalogsitesettings.xml

556

11-Feb-20

05:38

xspfeat.xml

feature.xml

1514

11-Feb-20

05:37

depoper.xml

deploymentoperations.xml

2415

11-Feb-20

05:37

depfeat.xml

feature.xml

788

11-Feb-20

05:38

pestset.xml

enhancedhtmlediting.xml

157

11-Feb-20

05:37

pefeat.xml

feature.xml

793

11-Feb-20

05:38

enthmft.xml

feature.xml

564

11-Feb-20

05:38

enthmset.xml

themingsitesettings.xml

1005

11-Feb-20

05:38

enctb.xml

enterprisewikicontenttypebinding.xml

559

11-Feb-20

05:46

enctb2.xml

enterprisewikicontenttypebinding2.xml

390

11-Feb-20

05:46

enfet.xml

feature.xml

1168

11-Feb-20

05:46

enct.xml

enterprisewikicontenttypes.xml

1456

11-Feb-20

05:45

enct2.xml

enterprisewikicontenttypes2.xml

1211

11-Feb-20

05:45

enlayfet.xml

feature.xml

1618

11-Feb-20

05:44

prov.xml

provisionedfiles.xml

1181

11-Feb-20

05:45

prov2.xml

provisionedfiles2.xml

1197

11-Feb-20

05:45

ewiki2.xml

feature.xml

766

11-Feb-20

05:48

htmlfeat.xml

feature.xml

11263

11-Feb-20

05:51

htmlcolm.xml

htmldesigncolumns.xml

909

11-Feb-20

05:51

htmlcol2.xml

htmldesigncolumns2.xml

543

11-Feb-20

05:51

htmlcol3.xml

htmldesigncolumns3.xml

597

11-Feb-20

05:51

htmlcont.xml

htmldesigncontenttypes.xml

2330

11-Feb-20

05:51

htmlfile.xml

htmldesignfiles.xml

657

11-Feb-20

05:50

htmlfil2.xml

htmldesignfiles2.xml

771

11-Feb-20

05:51

htmlfil3.xml

htmldesignfiles3.xml

895

11-Feb-20

05:50

htmldpui.xml

htmldesignprovisionedui.xml

669

11-Feb-20

05:50

htmldrib.xml

htmldesignribbon.xml

29320

11-Feb-20

05:50

htmldpct.xml

htmldisplaytemplatecontenttypes.xml

11361

11-Feb-20

05:50

htmldpwp.xml

htmldisplaytemplatefiles.xml

9302

11-Feb-20

05:51

htmldpwp10.xml

htmldisplaytemplatefiles10.xml

575

11-Feb-20

05:50

htmldpwp11.xml

htmldisplaytemplatefiles11.xml

1091

11-Feb-20

05:51

htmldpwp12.xml

htmldisplaytemplatefiles12.xml

401

11-Feb-20

05:51

htmldpwp13.xml

htmldisplaytemplatefiles13.xml

396

11-Feb-20

05:51

htmldpwp14.xml

htmldisplaytemplatefiles14.xml

856

11-Feb-20

05:51

htmldpwp15.xml

htmldisplaytemplatefiles15.xml

492

11-Feb-20

05:50

htmldpwp2.xml

htmldisplaytemplatefiles2.xml

830

11-Feb-20

05:50

htmldpwp3.xml

htmldisplaytemplatefiles3.xml

497

11-Feb-20

05:51

htmldpwp4.xml

htmldisplaytemplatefiles4.xml

496

11-Feb-20

05:50

htmldpwp5.xml

htmldisplaytemplatefiles5.xml

506

11-Feb-20

05:50

htmldpwp6.xml

htmldisplaytemplatefiles6.xml

412

11-Feb-20

05:50

htmldpwp7.xml

htmldisplaytemplatefiles7.xml

4003

11-Feb-20

05:51

htmldpwp8.xml

htmldisplaytemplatefiles8.xml

399

11-Feb-20

05:50

htmldpwp9.xml

htmldisplaytemplatefiles9.xml

401

11-Feb-20

05:51

htmldtcbs.xml

htmldisplaytemplatefilesoobcbs.xml

580

11-Feb-20

05:51

htmldtqb.xml

htmldisplaytemplatefilesqb.xml

598

11-Feb-20

05:51

htmldtqbref.xml

htmldisplaytemplatefilesqbref.xml

507

11-Feb-20

05:51

htmldpwp_recs.xml

htmldisplaytemplatefilesrecs.xml

418

11-Feb-20

05:50

ststngimplk.xml

sitesettingsimportlink.xml

667

11-Feb-20

05:50

altmp.xam

alternatemediaplayer.xaml

35634

11-Feb-20

05:49

mwpfeat.xml

feature.xml

940

11-Feb-20

05:49

mwpprovf.xml

provisionedfiles.xml

1457

11-Feb-20

05:49

mwpprovu.xml

provisionedui.xml

22914

11-Feb-20

05:49

mwpprovui2.xml

provisionedui2.xml

2690

11-Feb-20

05:49

pnfeat.xml

feature.xml

782

11-Feb-20

05:52

pnstset.xml

navigationsitesettings.xml

4721

11-Feb-20

05:51

plnfeat.xml

feature.xml

760

11-Feb-20

05:38

plnstset.xml

navigationsitesettings.xml

152

11-Feb-20

05:37

tpfeat.xml

feature.xml

2846

11-Feb-20

05:51

tpcls.xml

pointpublishingcolumns.xml

701

11-Feb-20

05:51

tpcts.xml

pointpublishingcontenttypes.xml

488

11-Feb-20

05:51

tptltsch.xml

schema.xml

4088

11-Feb-20

05:45

pclts.xml

schema.xml

2354

11-Feb-20

05:39

pcltf.xml

feature.xml

857

11-Feb-20

05:48

pclt.xml

productcataloglisttemplate.xml

753

11-Feb-20

05:48

pcfeat.xml

feature.xml

1699

11-Feb-20

05:51

pccol.xml

productcatalogcolumns.xml

6259

11-Feb-20

05:50

pcct.xml

productcatalogcontenttypes.xml

830

11-Feb-20

05:50

pcct2.xml

productcatalogcontenttypes2.xml

643

11-Feb-20

05:50

pcprov.xml

provisionedfiles.xml

926

11-Feb-20

05:51

pubpubpf.xml

feature.xml

551

11-Feb-20

05:51

pppptset.xml

portalsettings.xml

584

11-Feb-20

05:51

ctconvst.xml

contenttypeconvertersettings.xml

511

11-Feb-20

05:44

doclbset.xml

documentlibrarysettings.xml

524

11-Feb-20

05:45

editmenu.xml

editingmenu.xml

470

11-Feb-20

05:45

pubfeat.xml

feature.xml

2696

11-Feb-20

05:44

paglttmp.xml

pageslisttemplate.xml

516

11-Feb-20

05:44

provui.xml

provisionedui.xml

40574

11-Feb-20

05:45

provui2.xml

provisionedui2.xml

1489

11-Feb-20

05:45

provui3.xml

provisionedui3.xml

2135

11-Feb-20

05:45

pubstset.xml

publishingsitesettings.xml

6235

11-Feb-20

05:44

regext.xml

regionalsettingsextensions.xml

328

11-Feb-20

05:44

siteacmn.xml

siteactionmenucustomization.xml

646

11-Feb-20

05:45

varflagc.xml

variationsflagcontrol.xml

473

11-Feb-20

05:45

varnomin.xml

variationsnomination.xml

613

11-Feb-20

05:45

pblyfeat.xml

feature.xml

6194

11-Feb-20

05:37

pblyprovfile.xml

provisionedfiles.xml

7964

11-Feb-20

05:37

pblyprovfile2.xml

provisionedfiles2.xml

610

11-Feb-20

05:38

pblyprovfile4.xml

provisionedfiles4.xml

308

11-Feb-20

05:37

pblyprovfile5.xml

provisionedfiles5.xml

414

11-Feb-20

05:38

pblyprovfile6.xml

provisionedfiles6.xml

385

11-Feb-20

05:37

pblyprovfile7.xml

provisionedfiles7.xml

1170

11-Feb-20

05:38

pblyprovfile8.xml

provisionedfiles8.xml

507

11-Feb-20

05:38

pblyprovui.xml

provisionedui.xml

11330

11-Feb-20

05:38

xspfeatlayouts.xml

searchboundpagelayouts.xml

3671

11-Feb-20

05:37

pubmelem.xml

elements.xml

4149

11-Feb-20

05:45

pubmele2.xml

elements2.xml

592

11-Feb-20

05:44

pubmfeat.xml

feature.xml

1697

11-Feb-20

05:45

pubmprui.xml

provisionedui.xml

1548

11-Feb-20

05:45

pubmstng.xml

sitesettings.xml

670

11-Feb-20

05:44

pubprft.xml

feature.xml

758

11-Feb-20

05:53

pubrfeat.xml

feature.xml

4927

11-Feb-20

05:38

provfile.xml

provisionedfiles.xml

4739

11-Feb-20

05:37

provfl4.xml

provisionedfiles4.xml

1394

11-Feb-20

05:37

pubrcol.xml

publishingcolumns.xml

20566

11-Feb-20

05:38

pubrctt.xml

publishingcontenttypes.xml

12093

11-Feb-20

05:38

pubrctt2.xml

publishingcontenttypes2.xml

304

11-Feb-20

05:37

pubrctt3.xml

publishingcontenttypes3.xml

500

11-Feb-20

05:38

pubrcont.xml

publishingcontrols.xml

405

11-Feb-20

05:37

prsset.xml

publishingresourcessitesettings.xml

3506

11-Feb-20

05:38

upgd1.xml

upgrade1.xml

548

11-Feb-20

05:38

upgd2.xml

upgrade2.xml

486

11-Feb-20

05:37

upgd3.xml

upgrade3.xml

600

11-Feb-20

05:37

pubtfeat.xml

feature.xml

1477

11-Feb-20

05:44

rollplf.xml

feature.xml

862

11-Feb-20

05:45

rollplpf.xml

provisionedfiles.xml

14529

11-Feb-20

05:45

rollplct.xml

rolluppagecontenttype.xml

742

11-Feb-20

05:44

rollpf.xml

feature.xml

816

11-Feb-20

05:45

rollps.xml

rolluppagesettings.xml

4091

11-Feb-20

05:46

seofeatu.xml

feature.xml

1253

11-Feb-20

05:37

seoopt.xml

searchengineoptimization.xml

3578

11-Feb-20

05:37

seoopt1.xml

searchengineoptimization1.xml

2904

11-Feb-20

05:37

sppelm.xml

elements.xml

1843

11-Feb-20

05:44

sppfea.xml

feature.xml

1015

11-Feb-20

05:45

saicona.xml

consoleaction.xml

412

11-Feb-20

05:45

saifeat.xml

feature.xml

1324

11-Feb-20

05:44

sairibn.xml

ribbon.xml

2895

11-Feb-20

05:44

saisset.xml

sitesettings.xml

584

11-Feb-20

05:44

addtheme.xml

additionalthemes.xml

3819

11-Feb-20

05:37

sbwcopa.xml

colorpalette.xml

4813

11-Feb-20

05:38

sbwcona.xml

consoleaction.xml

692

11-Feb-20

05:38

sbwct.xml

contenttypes.xml

4261

11-Feb-20

05:37

sbwdesba.xml

designbuilderaction.xml

444

11-Feb-20

05:37

sbwdesea.xml

designeditoraction.xml

438

11-Feb-20

05:37

sbwdpa.xml

designpackageactions.xml

418

11-Feb-20

05:38

sbwdpr.xml

designpreviewaction.xml

447

11-Feb-20

05:38

sbwdmt.xml

disablesystemmasterpagetheming.xml

436

11-Feb-20

05:37

sbwfeat.xml

feature.xml

6499

11-Feb-20

05:37

sbwinsdes.xml

installeddesigns.xml

536

11-Feb-20

05:37

sbwmob.xml

mobilechannel.xml

1098

11-Feb-20

05:38

sbwpagela.xml

pagelayouts.xml

4119

11-Feb-20

05:38

sbwpages.xml

pages.xml

13120

11-Feb-20

05:37

pubblogwp.xml

publishingblogwebparts.xml

949

11-Feb-20

05:38

sbwqd.xml

quicklaunchdatasource.xml

685

11-Feb-20

05:37

sbwrb.xml

ribbon.xml

44107

11-Feb-20

05:37

sbwsearch.xml

search.xml

2352

11-Feb-20

05:38

sbwsc.xml

sitecolumns.xml

3579

11-Feb-20

05:38

sbwsec.xml

siteelementcontrols.xml

952

11-Feb-20

05:37

sbwss.xml

sitesettings.xml

14657

11-Feb-20

05:37

sbwcss.xml

styles.xml

625

11-Feb-20

05:37

sbwwps.xml

webparts.xml

509

11-Feb-20

05:37

sbwfsf.xml

feature.xml

708

11-Feb-20

05:40

scfeatr.xml

feature.xml

856

11-Feb-20

05:47

spelchek.xml

spellchecking.xml

1033

11-Feb-20

05:46

spelchk2.xml

spellchecking2.xml

2641

11-Feb-20

05:46

cms_tenantadmindeploymentlinksfeature_feature_xml

feature.xml

826

11-Feb-20

05:47

cms_tenantadmindeploymentlinksfeature_links_xml

links.xml

542

11-Feb-20

05:47

topicplf.xml

feature.xml

732

11-Feb-20

05:40

topicpf.xml

feature.xml

713

11-Feb-20

05:37

plnkfeat.xml

feature.xml

621

11-Feb-20

05:48

publcol.xml

publishedlinkscolumns.xml

1206

11-Feb-20

05:49

publctt.xml

publishedlinkscontenttypes.xml

948

11-Feb-20

05:48

v2vpblyfeat.xml

feature.xml

540

11-Feb-20

05:48

v2vpblyprovfil.xml

provisionedfiles.xml

1934

11-Feb-20

05:48

vwfrmlk.xml

feature.xml

794

11-Feb-20

05:51

xmlsfeat.xml

feature.xml

818

11-Feb-20

05:46

xmlsitem.xml

xmlsitemap.xml

624

11-Feb-20

05:45

microsoft.cobaltcore.dll

microsoft.cobaltcore.dll

16.0.10357.20002

3081632

11-Feb-20

10:27

microsoft.cobalt.base.dll

microsoft.cobalt.base.dll

16.0.10357.20002

875120

11-Feb-20

10:29

system.collections.immutable.dll

system.collections.immutable.dll

4.6.23123.00

193440

update_system.collections.immutable.dll

system.collections.immutable.dll

4.6.23123.00

193440

7-Feb-20

05:32

csisrv.dll

csisrv.dll

16.0.10357.20002

1283712

11-Feb-20

10:26

csisrvexe.exe

csisrvexe.exe

16.0.10357.20002

328840

11-Feb-20

10:26

onfda.dll

onfda.dll

16.0.10357.20002

2096568

11-Feb-20

10:26

columnfiltering.ascx

columnfiltering.ascx

443

11-Feb-20

02:12

docsettemplates.ascx

docsettemplates.ascx

1459

11-Feb-20

02:12

metadatanavkeyfilters.ascx

metadatanavkeyfilters.ascx

4647

11-Feb-20

02:12

metadatanavtree.ascx

metadatanavtree.ascx

2686

11-Feb-20

02:12

multilangtemplates.ascx

transmgmtlibtemplates.ascx

3287

11-Feb-20

02:12

videosettemplates.ascx

videosettemplates.ascx

1972

11-Feb-20

02:12

editdlg.htm_multilang

editdlg.htm

4796

11-Feb-20

02:12

filedlg.htm_multilang

filedlg.htm

3344

11-Feb-20

02:12

ediscoveryquerystatistics.ascx

ediscoveryquerystatistics.ascx

1357

11-Feb-20

02:12

ediscoverytemplate.ascx

ediscoverytemplate.ascx

3267

11-Feb-20

02:12

pdfirml.dll_0002

microsoft.office.irm.pdfprotectorlib.dll

16.0.10357.20002

1308552

11-Feb-20

02:12

barcodeglobalsettings.ascx

barcodeglobalsettings.ascx

1473

11-Feb-20

02:12

bargensettings.ascx

bargensettings.ascx

1523

11-Feb-20

02:12

dropoffzoneroutingform.ascx

dropoffzoneroutingform.ascx

3528

11-Feb-20

02:12

recordsribbon.ascx

recordsribbon.ascx

367

11-Feb-20

02:12

microsoft.office.policy.dll

microsoft.office.policy.dll

16.0.10357.20002

2383248

11-Feb-20

02:12

microsoft.office.policy.dll_isapi

microsoft.office.policy.dll

16.0.10357.20002

2383248

11-Feb-20

02:12

auditcustquery.ascx

auditcustomquery.ascx

11154

11-Feb-20

02:12

auditsettings.ascx

auditsettings.ascx

3594

11-Feb-20

02:12

barcodesettings.ascx

barcodesettings.ascx

1399

11-Feb-20

02:12

discoveryglobalcontrol.ascx

discoveryglobalcontrol.ascx

5175

11-Feb-20

02:12

discoveryproperties.ascx

discoveryproperties.ascx

7132

11-Feb-20

02:12

discoveryquerystatistics.ascx

discoveryquerystatistics.ascx

3788

11-Feb-20

02:12

dlptemplatepicker.ascx

dlptemplatepicker.ascx

3594

11-Feb-20

02:12

labelsettings.ascx

labelsettings.ascx

9510

11-Feb-20

02:12

retentionsettings.ascx

retentionsettings.ascx

11060

11-Feb-20

02:12

dw20.exe_0001

dw20.exe

16.0.10357.20002

2128824

11-Feb-20

10:36

dwtrig20.exe

dwtrig20.exe

16.0.10357.20002

318928

11-Feb-20

10:37

conversion.office.gfxserver.dll

gfxserver.dll

16.0.10357.20002

5264288

11-Feb-20

10:35

ppt.conversion.gfxserver.dll

gfxserver.dll

16.0.10357.20002

5264288

11-Feb-20

10:35

ppt.edit.gfxserver.dll

gfxserver.dll

16.0.10357.20002

5264288

11-Feb-20

10:35

wac.office.gfxserver.dll

gfxserver.dll

16.0.10357.20002

5264288

11-Feb-20

10:35

conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.10357.20002

12129160

11-Feb-20

10:37

ppt.conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.10357.20002

12129160

11-Feb-20

10:37

ppt.edit.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.10357.20002

12129160

11-Feb-20

10:37

wac.office.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.10357.20002

12129160

11-Feb-20

10:37

sltemp.asc

sldlibtemplates.ascx

12554

11-Feb-20

05:43

sldlib.js

sldlib.js

29295

11-Feb-20

05:57

editdlg.htm_slfeat

editdlg.htm

4796

11-Feb-20

05:40

filedlg.htm_slfeat

filedlg.htm

3344

11-Feb-20

05:40

clientx.dll

microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

16.0.10357.20002

381888

11-Feb-20

10:37

clientxr.dll.x64

microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

16.0.10357.20002

381888

11-Feb-20

10:37

as_adal_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

adal.dll

1456656

28-Jan-20

05:16

as_adal_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

adal.dll

1784544

28-Jan-20

05:16

as_azureclient_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

microsoft.analysisservices.azureclient.dll

316496

28-Jan-20

05:17

as_azureclient_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

microsoft.analysisservices.azureclient.dll

316496

28-Jan-20

05:16

as_client_db2v0801_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

db2v0801.xsl

30717

28-Jan-20

05:16

as_client_db2v0801_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

db2v0801.xsl

30717

28-Jan-20

05:16

as_client_hive_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

hive.xsl

81782

28-Jan-20

05:16

as_client_hive_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

hive.xsl

81782

28-Jan-20

05:16

as_client_msql_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msql.xsl

128792

28-Jan-20

05:16

as_client_msql_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msql.xsl

128792

28-Jan-20

05:16

as_client_orcl7_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

orcl7.xsl

95739

28-Jan-20

05:17

as_client_orcl7_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

orcl7.xsl

95739

28-Jan-20

05:17

as_client_sqlpdw_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sqlpdw.xsl

105635

28-Jan-20

05:16

as_client_sqlpdw_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sqlpdw.xsl

105635

28-Jan-20

05:16

as_client_trdtv2r41_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

trdtv2r41.xsl

105800

28-Jan-20

05:16

as_client_trdtv2r41_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

trdtv2r41.xsl

105800

28-Jan-20

05:16

as_client_xmsrv_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmsrv.dll

35081808

28-Jan-20

05:17

as_client_xmsrv_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmsrv.dll

25498704

28-Jan-20

05:16

as_clientas80_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

as80.xsl

17484

28-Jan-20

05:16

as_clientas80_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

as80.xsl

17484

28-Jan-20

05:16

as_clientas90_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

as90.xsl

20021

28-Jan-20

05:16

as_clientas90_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

as90.xsl

20021

28-Jan-20

05:16

as_clientinformix_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

informix.xsl

32145

28-Jan-20

05:16

as_clientinformix_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

informix.xsl

32145

28-Jan-20

05:16

as_clientmsjet_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msjet.xsl

30427

28-Jan-20

05:16

as_clientmsjet_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msjet.xsl

30427

28-Jan-20

05:16

as_clientmsmgdsrv_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmgdsrv.dll

7638824

28-Jan-20

05:16

as_clientmsmgdsrv_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmgdsrv.dll

9328720

28-Jan-20

05:16

as_clientsql120_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql120.xsl

135247

28-Jan-20

05:16

as_clientsql120_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql120.xsl

135247

28-Jan-20

05:16

as_clientsql2000_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql2000.xsl

35014

28-Jan-20

05:16

as_clientsql2000_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql2000.xsl

35014

28-Jan-20

05:16

as_clientsql70_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql70.xsl

33181

28-Jan-20

05:16

as_clientsql70_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql70.xsl

33181

28-Jan-20

05:16

as_clientsql90_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql90.xsl

136426

28-Jan-20

05:16

as_clientsql90_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql90.xsl

136426

28-Jan-20

05:16

as_clientsybase_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sybase.xsl

30964

28-Jan-20

05:16

as_clientsybase_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sybase.xsl

30964

28-Jan-20

05:16

as_msmdlocal_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmdlocal.dll

45813840

28-Jan-20

05:16

as_msmdlocal_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmdlocal.dll

63495968

28-Jan-20

05:17

as_msolap_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msolap.dll

7999272

28-Jan-20

05:17

as_msolap_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msolap.dll

10331936

28-Jan-20

05:16

as_msolui_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msolui.dll

292128

28-Jan-20

05:17

as_msolui_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msolui.dll

312616

28-Jan-20

05:16

as_sqldumper_exe_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sqldumper.exe

147560

28-Jan-20

05:16

as_sqldumper_exe_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sqldumper.exe

172368

28-Jan-20

05:16

as_xmlrw_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmlrw.dll

289376

28-Jan-20

05:17

as_xmlrw_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmlrw.dll

333928

28-Jan-20

05:16

as_xmlrwbin_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmlrwbin.dll

194152

28-Jan-20

05:16

as_xmlrwbin_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmlrwbin.dll

224864

28-Jan-20

05:17

conversion.office.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10357.20002

14549104

11-Feb-20

10:34

ppt.conversion.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10357.20002

14549104

11-Feb-20

10:34

ppt.edit.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10357.20002

14549104

11-Feb-20

10:34

wac.office.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10357.20002

14549104

11-Feb-20

10:34

conversion.office.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10357.20002

4390512

11-Feb-20

10:28

mso.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10357.20002

4390512

11-Feb-20

10:28

ppt.conversion.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10357.20002

4390512

11-Feb-20

10:28

ppt.edit.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10357.20002

4390512

11-Feb-20

10:28

wac.office.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10357.20002

4390512

11-Feb-20

10:28

conversion.office.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10357.20002

5584800

11-Feb-20

10:28

mso.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10357.20002

5584800

11-Feb-20

10:28

ppt.conversion.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10357.20002

5584800

11-Feb-20

10:28

ppt.edit.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10357.20002

5584800

11-Feb-20

10:28

wac.office.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10357.20002

5584800

11-Feb-20

10:28

conversion.office.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10357.20002

12481648

11-Feb-20

10:28

ppt.conversion.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10357.20002

12481648

11-Feb-20

10:28

ppt.edit.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10357.20002

12481648

11-Feb-20

10:28

wac.office.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10357.20002

12481648

11-Feb-20

10:28

conversion.office.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10357.20002

3942304

11-Feb-20

10:29

ppt.conversion.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10357.20002

3942304

11-Feb-20

10:29

ppt.edit.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10357.20002

3942304

11-Feb-20

10:29

wac.office.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10357.20002

3942304

11-Feb-20

10:29

conversion.office.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10357.20002

14471280

11-Feb-20

10:35

ppt.conversion.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10357.20002

14471280

11-Feb-20

10:35

ppt.edit.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10357.20002

14471280

11-Feb-20

10:35

wac.office.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10357.20002

14471280

11-Feb-20

10:35

microsoft.office.web.common.dll

microsoft.office.web.common.dll

16.0.10357.20002

1973368

11-Feb-20

10:34

nl7data0011.dll_osssearch

nl7data0011.dll

16.0.10357.20002

7783096

11-Feb-20

10:30

nl7data0404.dll_osssearch

nl7data0404.dll

16.0.10357.20002

2698232

11-Feb-20

10:30

nl7data0804.dll_osssearch

nl7data0804.dll

16.0.10357.20002

3588296

11-Feb-20

10:30

conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.10357.20002

3555744

11-Feb-20

10:35

ppt.conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.10357.20002

3555744

11-Feb-20

10:35

ppt.edit.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.10357.20002

3555744

11-Feb-20

10:35

wac.office.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.10357.20002

3555744

11-Feb-20

10:35

conversion.office.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10357.20002

18199664

11-Feb-20

10:35

ppt.conversion.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10357.20002

18199664

11-Feb-20

10:35

ppt.edit.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10357.20002

18199664

11-Feb-20

10:35

wac.office.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10357.20002

18199664

11-Feb-20

10:35

conversion.cultures.office.odf

office.odf

2223240

11-Feb-20

10:37

office.odf

office.odf

2223240

11-Feb-20

10:37

ppt.conversion.cultures.office.odf

office.odf

2223240

11-Feb-20

10:37

visioserver.cultures.office.odf

office.odf

2223240

11-Feb-20

10:37

wac.conversion.cultures.office.odf

office.odf

2223240

11-Feb-20

10:37

wac.powerpoint.edit.bin.cultures.office.odf

office.odf

2223240

11-Feb-20

10:37

xlsrv.ecs.culture.office.odf

office.odf

2223240

11-Feb-20

10:37

xlsrv.ecs.office.odf

office.odf

2223240

11-Feb-20

10:37

conversionhtmlutil.dll

htmlutil.dll

16.0.10357.20002

2855024

11-Feb-20

10:36

onetnative.dll

onetnative.dll

16.0.10357.20002

812160

11-Feb-20

10:36

onetnative_1.dll

onetnative.dll

16.0.10357.20002

812160

11-Feb-20

10:36

onetutil.dll

onetutil.dll

16.0.10357.20002

2866088

11-Feb-20

10:36

conversion.office.osfserver.dll

osfserver.dll

16.0.10357.20002

164464

11-Feb-20

10:29

wac.office.osfserver.dll

osfserver.dll

16.0.10357.20002

164464

11-Feb-20

10:29

conversion.office.osfsharedserver.dll

osfsharedserver.dll

16.0.10357.20002

734112

11-Feb-20

10:29

wac.office.osfsharedserver.dll

osfsharedserver.dll

16.0.10357.20002

734112

11-Feb-20

10:29

conversion.office.osfuiserver.dll

osfuiserver.dll

16.0.10357.20002

488560

11-Feb-20

10:30

wac.office.osfuiserver.dll

osfuiserver.dll

16.0.10357.20002

488560

11-Feb-20

10:30

osfserver_activities_dll.x64

microsoft.sharepoint.workflowservices.activities.dll

16.0.10357.20002

286144

11-Feb-20

10:34

osfserver_workflow_dll

microsoft.sharepoint.workflowservices.dll

16.0.10357.20002

487864

11-Feb-20

10:35

osfextap.dll

microsoft.sharepoint.officeextension.applicationpages.dll

16.0.10357.20002

16320

11-Feb-20

10:37

office_extension_manager_js

sp.officeextensionmanager.js

50999

11-Feb-20

10:37

microsoft.office.serviceinfrastructure.runtime.dll

microsoft.office.serviceinfrastructure.runtime.dll

16.0.10357.20002

1053128

11-Feb-20

10:37

osrvadml.xml

officeserveradminlinks.xml

3483

28-Jan-20

05:12

ugcdot.xml

feature.xml

629

28-Jan-20

05:01

microsoft.office.server.directory.sharepoint

microsoft.office.server.directory.sharepoint.dll

16.0.10357.20002

747464

11-Feb-20

10:28

microsoft.office.server.dll

microsoft.office.server.dll

16.0.10357.20002

3042200

11-Feb-20

10:28

microsoft.office.server.dll_isapi

microsoft.office.server.dll

16.0.10357.20002

3042200

11-Feb-20

10:28

microsoft.office.server.openxml.dll

microsoft.office.server.openxml.dll

16.0.10357.20002

1658496

11-Feb-20

10:28

microsoft.office.server.userprofiles.dll

microsoft.office.server.userprofiles.dll

16.0.10357.20002

5325744

11-Feb-20

10:28

microsoft.office.server.userprofiles.dll_isapi

microsoft.office.server.userprofiles.dll

16.0.10357.20002

5325744

11-Feb-20

10:28

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

16.0.10357.20002

1744296

11-Feb-20

10:28

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll_gac

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

16.0.10357.20002

1744296

11-Feb-20

10:28

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll_gac1

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

16.0.10357.20002

1744296

11-Feb-20

10:28

microsoft.office.server.userprofiles.proxy.dll

microsoft.office.server.userprofiles.dll

16.0.10357.20002

1465792

11-Feb-20

10:34

mediaplayer.xap

mediaplayer.xap

38356

11-Feb-20

02:31

decompositiontree.xap

decompositiontree.xap

108606

11-Feb-20

02:31

addgal.xap

addgallery.xap

407801

11-Feb-20

02:31

wpgalim.xap

webpartgalleryimages.xap

100639

11-Feb-20

02:31

addgallery.xap_silverlight

addgallery.xap

373887

11-Feb-20

02:31

microsoft.sharepoint.client.xap

microsoft.sharepoint.client.xap

313024

11-Feb-20

02:31

dsigres.cab.x64

dsigres.cab

229851

11-Feb-20

02:31

dsigres.cab.x64_10266

dsigres.cab

229851

11-Feb-20

02:31

dsigres.cab.x64_1033

dsigres.cab

229851

11-Feb-20

02:31

dsigres.cab.x64_1087

dsigres.cab

229851

11-Feb-20

02:31

dsigctrl.cab.x64

dsigctrl.cab

479189

11-Feb-20

02:31

dsigres.cab.x86

dsigres.cab

190921

11-Feb-20

02:32

dsigres.cab.x86_10266

dsigres.cab

190921

11-Feb-20

02:32

dsigres.cab.x86_1033

dsigres.cab

190921

11-Feb-20

02:32

dsigres.cab.x86_1087

dsigres.cab

190921

11-Feb-20

02:32

dsigctrl.cab.x86

dsigctrl.cab

526947

11-Feb-20

02:32

ppt.conversion.ppserver.dll

ppserver.dll

16.0.10357.20002

12353152

11-Feb-20

10:28

ppt.edit.ppserver.dll

ppserver.dll

16.0.10357.20002

12353152

11-Feb-20

10:28

microsoft.office.server.powerpoint.dll

microsoft.office.server.powerpoint.dll

16.0.10357.20002

108976

11-Feb-20

10:31

powerpointpowershell.format.ps1xml

powerpointpowershell.format.ps1xml

14351

7-Feb-20

05:41

pjintl_1_new.dll

pjintl.dll

16.0.10357.20002

4898224

11-Feb-20

10:36

schedengine_new.exe

schedengine.exe

16.0.10357.20002

16446920

11-Feb-20

10:29

microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

16.0.10357.20002

396400

11-Feb-20

10:34

microsoft.projectserver.client.phone.dll

microsoft.projectserver.client.phone.dll

16.0.10357.20002

396400

11-Feb-20

10:37

contentdatabasecreate.sql

contentdatabasecreate.sql

8485712

11-Feb-20

10:31

microsoft.office.project.schema.dll

microsoft.office.project.schema.dll

16.0.10357.20002

6844320

11-Feb-20

10:34

microsoft.office.project.server.database.dll

microsoft.office.project.server.database.dll

16.0.10357.20002

10452376

11-Feb-20

10:34

microsoft.office.project.server.database.extension.dll

microsoft.office.project.server.database.extension.dll

16.0.10357.20002

4376992

11-Feb-20

10:34

microsoft.office.project.server.dll

microsoft.office.project.server.dll

16.0.10357.20002

9608304

11-Feb-20

10:34

microsoft.office.project.server.library.dll

microsoft.office.project.server.library.dll

16.0.10357.20002

1972336

11-Feb-20

10:34

sdk.microsoft.office.project.server.library.dll

microsoft.office.project.server.library.dll

16.0.10357.20002

1972336

11-Feb-20

10:34

microsoft.office.project.shared.dll

microsoft.office.project.shared.dll

16.0.10357.20002

1897584

11-Feb-20

10:34

sdk.microsoft.office.project.shared.dll

microsoft.office.project.shared.dll

16.0.10357.20002

1897584

11-Feb-20

10:34

microsoft.projectserver.client.dll

microsoft.projectserver.client.dll

16.0.10357.20002

396248

11-Feb-20

10:34

microsoft.projectserver.client.dll_001

microsoft.projectserver.client.dll

16.0.10357.20002

396248

11-Feb-20

10:34

microsoft.projectserver.dll

microsoft.projectserver.dll

16.0.10357.20002

887968

11-Feb-20

10:34

microsoft.projectserver.dll_001

microsoft.projectserver.dll

16.0.10357.20002

887968

11-Feb-20

10:34

microsoft.projectserver.serverproxy.dll

microsoft.projectserver.serverproxy.dll

16.0.10357.20002

1304536

11-Feb-20

10:34

ps.csom.scriptclient.debug.js

ps.debug.js

1030292

28-Jan-20

05:01

ps.csom.scriptclient.js

ps.js

623325

28-Jan-20

05:02

microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

16.0.10357.20002

1051088

11-Feb-20

10:30

microsoft.office.project.server.pwa.dll

microsoft.office.project.server.pwa.dll

16.0.10357.20002

2758816

11-Feb-20

10:30

microsoft.office.project.server.administration.dll

microsoft.office.project.server.administration.dll

16.0.10357.20002

1002904

11-Feb-20

10:29

pwa.admin.editcustomfield.aspx

editcustomfield.aspx

153030

4-Feb-20

10:22

pwa.library.projectdrilldownsatellite.debug.js

projectdrilldownsatellite.debug.js

152603

28-Jan-20

05:22

pwa.library.projectdrilldownsatellite.js

projectdrilldownsatellite.js

83340

28-Jan-20

05:21

pwa.library.projectservertreepicker.debug.js

projectservertreepicker.debug.js

81985

4-Feb-20

10:28

pwa.library.projectservertreepicker.js

projectservertreepicker.js

42509

4-Feb-20

10:28

pwa.resx

pwa.resx

824177

11-Feb-20

10:34

workflowactivitiesdll

microsoft.office.project.server.workflowactivities.dll

16.0.10357.20002

55408

11-Feb-20

10:28

conversion.office.riched20.dll

riched20.dll

16.0.10357.20002

3243112

11-Feb-20

10:37

ppt.conversion.riched20.dll

riched20.dll

16.0.10357.20002

3243112

11-Feb-20

10:37

ppt.edit.riched20.dll

riched20.dll

16.0.10357.20002

3243112

11-Feb-20

10:37

wac.office.riched20.dll

riched20.dll

16.0.10357.20002

3243112

11-Feb-20

10:37

xlsrv.ecs.riched20.dll

riched20.dll

16.0.10357.20002

3243112

11-Feb-20

10:37

microsoft.eedict_companies.de.dll

microsoft.eedict_companies.de

16.0.10357.20002

18848

11-Feb-20

10:37

microsoft.eedict_companies.dll

microsoft.eedict_companies

16.0.10357.20002

109863840

11-Feb-20

10:37

microsoft.eedict_companies.en.dll

microsoft.eedict_companies.en

16.0.10357.20002

17008

11-Feb-20

10:37

microsoft.eedict_companies.es.dll

microsoft.eedict_companies.es

16.0.10357.20002

16800

11-Feb-20

10:37

microsoft.eedict_companies.fr.dll

microsoft.eedict_companies.fr

16.0.10357.20002

24992

11-Feb-20

10:37

microsoft.eedict_companies.it.dll

microsoft.eedict_companies.it

16.0.10357.20002

46496

11-Feb-20

10:37

microsoft.eedict_companies.ja.dll

microsoft.eedict_companies.ja

16.0.10357.20002

1533856

11-Feb-20

10:37

microsoft.eedict_companies.nl.dll

microsoft.eedict_companies.nl

16.0.10357.20002

18336

11-Feb-20

10:37

microsoft.eedict_companies.no.dll

microsoft.eedict_companies.no

16.0.10357.20002

2098080

11-Feb-20

10:37

microsoft.eedict_companies.pt.dll

microsoft.eedict_companies.pt

16.0.10357.20002

18032

11-Feb-20

10:37

microsoft.eedict_companies.ru.dll

microsoft.eedict_companies.ru

16.0.10357.20002

33214880

11-Feb-20

10:37

microsoft.eedict_companies_acceptor.ar.dll

microsoft.eedict_companies_acceptor.ar

16.0.10357.20002

9888376

11-Feb-20

10:37

microsoft.stopworddictionary.dll

microsoft.stopworddictionary.dll

16.0.10357.20002

32672

11-Feb-20

10:37

microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

16.0.10357.20002

24632944

11-Feb-20

10:37

odffilt.dll.x64

odffilt.dll

16.0.10357.20002

1840064

11-Feb-20

10:36

offfiltx.dll.x64

offfiltx.dll

16.0.10357.20002

2115008

11-Feb-20

10:36

microsoft.ceres.common.utils.dllmsil

microsoft.ceres.common.utils.dll

16.0.10357.20002

322464

11-Feb-20

10:37

microsoft.ceres.contentengine.contentpush.dll

microsoft.ceres.contentengine.contentpush.dll

16.0.10357.20002

160376

11-Feb-20

10:29

microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

16.0.10357.20002

132720

11-Feb-20

10:36

microsoft.ceres.contentengine.nlpevaluators.dll

microsoft.ceres.contentengine.nlpevaluators.dll

16.0.10357.20002

252016

11-Feb-20

10:34

microsoft.ceres.contentengine.operators.mars.dll

microsoft.ceres.contentengine.operators.mars.dll

16.0.10357.20002

37488

11-Feb-20

10:28

documentformat.openxml.dllmsil2

documentformat.openxml.dll

2.6.0.4

5305360

update_documentformat.openxml.dllmsil2

documentformat.openxml.dll

2.6.0.4

5305360

28-Jan-20

04:57

system.io.packaging.dllmsil

system.io.packaging.dll

1.0.0.4

121872

update_system.io.packaging.dllmsil

system.io.packaging.dll

1.0.0.4

121872

28-Jan-20

04:58

microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pdf.dllmsil

microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pdf.dll

16.0.10357.20002

4217248

11-Feb-20

10:31

microsoft.ceres.interactionengine.processing.builtin.dll

microsoft.ceres.interactionengine.processing.builtin.dll

16.0.10357.20002

402848

11-Feb-20

10:30

microsoft.ceres.nlpbase.dictionaries.dll

microsoft.ceres.nlpbase.dictionaries.dll

16.0.10357.20002

138656

11-Feb-20

10:28

managedblingsigned.dll

managedblingsigned.dll

1862344

update_managedblingsigned.dll

managedblingsigned.dll

1862344

28-Jan-20

05:17

microsoft.ceres.nlpbase.richfields.dll

microsoft.ceres.nlpbase.richfields.dll

16.0.10357.20002

97904

11-Feb-20

10:35

microsoft.sharepointsearchproviderflow.dll

microsoft.sharepointsearchproviderflow.dll

16.0.10357.3000

27264

11-Feb-20

10:37

searchcore.clustering.indexclusteringmember.dll

microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclusteringmember.dll

16.0.10357.20002

62608

11-Feb-20

10:35

searchcore.clustering.indexclustermanager.dll

microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclustermanager.dll

16.0.10357.20002

128416

11-Feb-20

10:31

microsoft.ceres.searchcore.indexstorage.dll

microsoft.ceres.searchcore.indexstorage.dll

16.0.10357.20002

30624

11-Feb-20

10:37

microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

16.0.10357.20002

87664

11-Feb-20

10:34

microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

16.0.10357.20002

583280

11-Feb-20

10:31

ajaxtkid.js

ajaxtoolkit.debug.js

312267

28-Jan-20

05:12

ajaxtkit.js

ajaxtoolkit.js

132858

28-Jan-20

05:12

srchccd.js

search.clientcontrols.debug.js

380631

28-Jan-20

05:11

srchcc.js

search.clientcontrols.js

204222

28-Jan-20

05:11

srchuicd.js

searchui.debug.js

116371

28-Jan-20

05:15

srchuicc.js

searchui.js

50907

28-Jan-20

05:14

srchquerypipeline.dll

microsoft.office.server.search.query.dll

16.0.10357.20002

1103488

11-Feb-20

10:29

ossapp.dll

microsoft.office.server.search.applications.dll

16.0.10357.20002

454264

11-Feb-20

10:28

ossapp.dll_0001

microsoft.office.server.search.applications.dll

16.0.10357.20002

454264

11-Feb-20

10:28

clkprdct.dll

microsoft.office.server.search.clickpredict.dll

16.0.10357.20002

202664

11-Feb-20

10:28

searchom.dll

microsoft.office.server.search.dll

16.0.10357.20002

21186160

11-Feb-20

10:29

searchom.dll_0001

microsoft.office.server.search.dll

16.0.10357.20002

21186160

11-Feb-20

10:29

ossex.dll

microsoft.office.server.search.exchangeadapter.dll

16.0.10357.20002

107440

11-Feb-20

10:29

ossex.dll_0001

microsoft.office.server.search.exchangeadapter.dll

16.0.10357.20002

107440

11-Feb-20

10:29

srchomnt.dll

microsoft.office.server.search.native.dll

16.0.10357.20002

517552

11-Feb-20

10:29

searchom.dll_0003

microsoft.sharepoint.search.dll

16.0.10357.20002

3881912

11-Feb-20

10:30

searchom.dll_0005

microsoft.sharepoint.search.dll

16.0.10357.20002

3881912

11-Feb-20

10:30

srchomnt.dll_1

microsoft.sharepoint.search.native.dll

16.0.10357.20002

485816

11-Feb-20

10:30

msscpi.dll

msscpi.dll

16.0.10357.20002

359336

11-Feb-20

10:28

mssdmn.exe

mssdmn.exe

16.0.10357.20002

625576

11-Feb-20

10:29

mssearch.exe

mssearch.exe

16.0.10357.20002

292272

11-Feb-20

10:29

msslad.dll

msslad.dll

16.0.10357.20002

205232

11-Feb-20

10:29

mssph.dll

mssph.dll

16.0.10357.20002

2204800

11-Feb-20

10:29

mssrch.dll

mssrch.dll

16.0.10357.20002

3266480

11-Feb-20

10:29

query9x.dll_0001

query.dll

16.0.10357.20002

136312

11-Feb-20

10:29

tquery.dll

tquery.dll

16.0.10357.20002

760448

11-Feb-20

10:29

noteswebservice.dll.oss.x86

noteswebservice.dll

16.0.10357.20002

740472

11-Feb-20

10:37

item_excel.html

item_excel.html

2696

28-Jan-20

05:26

item_excel.js

item_excel.js

4014

28-Jan-20

05:26

item_powerpoint.html

item_powerpoint.html

3221

28-Jan-20

05:26

item_powerpoint.js

item_powerpoint.js

4570

28-Jan-20

05:26

item_word.html

item_word.html

2832

28-Jan-20

05:26

item_word.js

item_word.js

4160

28-Jan-20

05:27

lstqr.apx

listqueryrules.aspx

16035

28-Jan-20

05:27

liqrs.apx

listqueryrules.aspx

19878

28-Jan-20

05:26

listqrl.apx

listqueryrules.aspx

14885

28-Jan-20

05:28

setup.exe

setup.exe

16.0.10357.20002

1972648

11-Feb-20

10:37

svrsetup.exe

setup.exe

16.0.10357.20002

1972648

11-Feb-20

10:37

svrsetup.dll

svrsetup.dll

16.0.10357.20002

17130384

11-Feb-20

10:37

wsssetup.dll

wsssetup.dll

16.0.10357.20002

17129872

11-Feb-20

10:37

visioserver.microsoft.office.graphics.shapebuilder.dll

microsoft.office.graphics.shapebuilder.dll

16.0.10357.20002

13124536

11-Feb-20

10:31

microsoft.fileservices.v2.dll

microsoft.fileservices.v2.dll

16.0.10357.20002

981912

11-Feb-20

10:36

spdxap.dll

microsoft.sharepoint.appmonitoring.applicationpages.dll

16.0.10357.20002

65936

11-Feb-20

10:32

microsoft.sharepoint.flighting.dll

microsoft.sharepoint.flighting.dll

16.0.10357.20002

2285472

11-Feb-20

10:34

actxprjlchrd.js

activexwinprojlauncher.debug.js

2095

11-Feb-20

10:32

actxprjlchr.js

activexwinprojlauncher.js

985

11-Feb-20

10:32

bitreeview.js

bitreeview.js

12881

11-Feb-20

10:32

contentfollowing.debug.js

contentfollowing.debug.js

123898

11-Feb-20

10:31

contentfollowing.js

contentfollowing.js

54230

11-Feb-20

10:31

followedtags.debug.js

followedtags.debug.js

6347

11-Feb-20

10:31

followedtags.js

followedtags.js

2728

11-Feb-20

10:32

followingcommon.debug.js

followingcommon.debug.js

21971

11-Feb-20

10:31

followingcommon.js

followingcommon.js

9648

11-Feb-20

10:32

group.debug.js

group.debug.js

125958

11-Feb-20

10:32

group.js

group.js

75985

11-Feb-20

10:32

hashtagprofile.debug.js

hashtagprofile.debug.js

6184

11-Feb-20

10:32

hashtagprofile.js

hashtagprofile.js

3287

11-Feb-20

10:32

hierarchytreeview.js

hierarchytreeview.js

8801

11-Feb-20

10:31

htmlmenu.js

htmlmenus.js

21159

11-Feb-20

10:32

kpilro.js

kpilro.js

3184

11-Feb-20

10:31

mrudocs.debug.js

mrudocs.debug.js

9192

11-Feb-20

10:31

mrudocs.js

mrudocs.js

5864

11-Feb-20

10:31

mydocs.debug.js

mydocs.debug.js

73509

11-Feb-20

10:32

mydocs.js

mydocs.js

34455

11-Feb-20

10:32

mylinks.debug.js

mylinks.debug.js

7003

11-Feb-20

10:32

mylinks.js

mylinks.js

2631

11-Feb-20

10:32

mysiterecommendationsdebug.js

mysiterecommendations.debug.js

74489

11-Feb-20

10:32

mysiterecommendations.js

mysiterecommendations.js

41312

11-Feb-20

10:32

notificationpanel.debug.js

notificationpanel.debug.js

14102

11-Feb-20

10:32

notificationpanel.js

notificationpanel.js

7019

11-Feb-20

10:31

portal.debug.js

portal.debug.js

94804

11-Feb-20

10:31

portal.js

portal.js

52491

11-Feb-20

10:31

prbrows.debug.js

profilebrowsercontrol.debug.js

52762

11-Feb-20

10:31

prbrows.js

profilebrowsercontrol.js

28064

11-Feb-20

10:32

projectsummary.debug.js

projectsummary.debug.js

36524

11-Feb-20

10:32

projectsummary.js

projectsummary.js

13120

11-Feb-20

10:31

ratings.js

ratings.js

18207

11-Feb-20

10:31

reputation.debug.js

reputation.debug.js

5317

11-Feb-20

10:32

reputation.js

reputation.js

3430

11-Feb-20

10:32

soccom.js

socialcomment.js

23528

11-Feb-20

10:31

socdata.js

socialdata.js

14891

11-Feb-20

10:31

soctag.js

socialtag.js

9994

11-Feb-20

10:31

sprecdocsd.js

sp.recentdocs.debug.js

40634

11-Feb-20

10:32

sprecdocs.js

sp.recentdocs.js

18262

11-Feb-20

10:32

announcementtilesdebug.js

sp.ui.announcementtiles.debug.js

14781

11-Feb-20

10:32

announcementtiles.js

sp.ui.announcementtiles.js

8784

11-Feb-20

10:32

spui_cold.js

sp.ui.collabmailbox.debug.js

11768

11-Feb-20

10:32

spui_col.js

sp.ui.collabmailbox.js

7594

11-Feb-20

10:32

communities.js

sp.ui.communities.js

43975

11-Feb-20

10:31

communitiestileview.js

sp.ui.communities.tileview.js

8540

11-Feb-20

10:31

communityfeed.js

sp.ui.communityfeed.js

9999

11-Feb-20

10:32

communitymoderation.js

sp.ui.communitymoderation.js

8225

11-Feb-20

10:31

sp.ui.documentssharedbyme.debug.js

sp.ui.documentssharedbyme.debug.js

3174

11-Feb-20

10:32

sp.ui.documentssharedbyme.js

sp.ui.documentssharedbyme.js

2212

11-Feb-20

10:32

sp.ui.documentssharedwithme.debug.js

sp.ui.documentssharedwithme.debug.js

41725

11-Feb-20

10:32

sp.ui.documentssharedwithme.js

sp.ui.documentssharedwithme.js

24712

11-Feb-20

10:32

spui_listsearchbox_debug.js

sp.ui.listsearchbox.debug.js

39586

11-Feb-20

10:31

spui_listsearchbox.js

sp.ui.listsearchbox.js

20182

11-Feb-20

10:31

spui_listsearchboxbootstrap_debug.js

sp.ui.listsearchboxbootstrap.debug.js

7401

11-Feb-20

10:31

spui_listsearchboxbootstrap.js

sp.ui.listsearchboxbootstrap.js

3070

11-Feb-20

10:32

microfeeddebug.js

sp.ui.microfeed.debug.js

393708

11-Feb-20

10:31

microfeed.js

sp.ui.microfeed.js

230149

11-Feb-20

10:31

mysitecommondebug.js

sp.ui.mysitecommon.debug.js

131548

11-Feb-20

10:32

mysitecommon.js

sp.ui.mysitecommon.js

75540

11-Feb-20

10:32

mysitenavigationdebug.js

sp.ui.mysitenavigation.debug.js

2523

11-Feb-20

10:31

mysitenavigation.js

sp.ui.mysitenavigation.js

2523

11-Feb-20

10:31

mysiterecommendationsuidebug.js

sp.ui.mysiterecommendations.debug.js

14330

11-Feb-20

10:32

mysiterecommendationsui.js

sp.ui.mysiterecommendations.js

7268

11-Feb-20

10:32

peopledebug.js

sp.ui.people.debug.js

87048

11-Feb-20

10:31

peopledebug.js1

sp.ui.people.debug.js

87048

11-Feb-20

10:31

people.js

sp.ui.people.js

59579

11-Feb-20

10:32

people.js1

sp.ui.people.js

59579

11-Feb-20

10:32

spui_persond.js

sp.ui.person.debug.js

18230

11-Feb-20

10:31

spui_person.js

sp.ui.person.js

10326

11-Feb-20

10:32

spui_psd.js

sp.ui.promotedsites.debug.js

24862

11-Feb-20

10:31

spui_ps.js

sp.ui.promotedsites.js

15125

11-Feb-20

10:32

sp.ui.ratings.debug.js

sp.ui.ratings.debug.js

20220

11-Feb-20

10:32

sp.ui.ratings.js

sp.ui.ratings.js

11911

11-Feb-20

10:32

sp.ui.reputation.debug.js

sp.ui.reputation.debug.js

42482

11-Feb-20

10:32

sp.ui.reputation.js

sp.ui.reputation.js

25976

11-Feb-20

10:32

spssoc.js

sp.ui.socialribbon.js

20742

11-Feb-20

10:31

homeapi.dll_gac

microsoft.sharepoint.homeapi.dll

16.0.10357.20002

352168

11-Feb-20

10:34

homeapi.dll_isapi

microsoft.sharepoint.homeapi.dll

16.0.10357.20002

352168

11-Feb-20

10:34

portal.dll

microsoft.sharepoint.portal.dll

16.0.10357.20002

6994544

11-Feb-20

10:30

portal.dll_001

microsoft.sharepoint.portal.dll

16.0.10357.20002

6994544

11-Feb-20

10:30

profileext.sql

profileext.sql

1388377

28-Jan-20

05:26

profilesrp.sql

profilesrp.sql

1553927

28-Jan-20

05:26

profilesrp_c.sql

profilesrp_c.sql

150583

28-Jan-20

05:26

profilesrp_n.sql

profilesrp_n.sql

1004057

28-Jan-20

05:28

antixsslibrary.dll

antixsslibrary.dll

3.0.3259.31320

26256

update_antixsslibrary.dll

antixsslibrary.dll

3.0.3259.31320

26256

28-Jan-20

04:58

stsapa.dll

microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll

16.0.10357.20002

688552

11-Feb-20

10:34

wssadmop.dll_0001

microsoft.sharepoint.administrationoperation.dll

16.0.10357.20002

1173680

11-Feb-20

10:29

anglesharp.dll

anglesharp.dll

0.9.7

1203712

update_anglesharp.dll

anglesharp.dll

0.9.7

1203712

28-Jan-20

04:57

siteupgrade.xml

siteupgradelinks.xml

534

28-Jan-20

05:04

siteupgrade.xml_14

siteupgradelinks.xml

534

28-Jan-20

05:04

microsoft.sharepoint.health.dll

microsoft.sharepoint.health.dll

16.0.10357.20002

136160

11-Feb-20

10:29

microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

16.0.10357.20002

655480

11-Feb-20

10:34

microsoft.owin.3.0.1.dll

microsoft.owin.dll

3.0.40213.64

101032

update_microsoft.owin.3.0.1.dll

microsoft.owin.dll

3.0.40213.64

101032

28-Jan-20

04:56

microsoft.owin.host.systemweb.3.0.1.dll

microsoft.owin.host.systemweb.dll

3.0.40213.64

133288

update_microsoft.owin.host.systemweb.3.0.1.dll

microsoft.owin.host.systemweb.dll

3.0.40213.64

133288

28-Jan-20

04:57

microsoft.sharepoint.client.dll.x64

microsoft.sharepoint.client.dll

16.0.10357.20002

853920

11-Feb-20

10:30

microsoft.sharepoint.client.dll_0001.x64

microsoft.sharepoint.client.dll

16.0.10357.20002

853920

11-Feb-20

10:30

microsoft.sharepoint.client.phone.dll

microsoft.sharepoint.client.phone.dll

16.0.10357.20002

799360

11-Feb-20

10:30

microsoft.sharepoint.client.portable.dll.x64

microsoft.sharepoint.client.portable.dll

16.0.10357.20002

815240

11-Feb-20

10:30

microsoft.sharepoint.client.portable.dll_gac.x64

microsoft.sharepoint.client.portable.dll

16.0.10357.20002

815240

11-Feb-20

10:30

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

16.0.10357.20002

740816

11-Feb-20

10:30

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll_0001

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

16.0.10357.20002

740816

11-Feb-20

10:30

microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll.x64

microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

16.0.10357.20002

798344

11-Feb-20

10:30

contextinfo.dll_0001

microsoft.sharepoint.context.dll

16.0.10357.20002

48032

11-Feb-20

10:30

splinq.dll

microsoft.sharepoint.linq.dll

16.0.10357.20002

388512

11-Feb-20

10:30

splinqvs.dll

microsoft.sharepoint.linq.dll

16.0.10357.20002

388512

11-Feb-20

10:30

renderlist.dll_0001

microsoft.sharepoint.renderlist.dll

16.0.10357.20002

22944

11-Feb-20

10:30

microsoft.sharepoint.serverstub.dll

microsoft.sharepoint.serverstub.dll

16.0.10357.20002

2888864

11-Feb-20

10:30

newtonsoft.json.6.0.8.dll

newtonsoft.json.dll

6.0.8.18111

513536

update_newtonsoft.json.6.0.8.dll

newtonsoft.json.dll

6.0.8.18111

513536

28-Jan-20

04:56

offprsx.dll

offparser.dll

16.0.10357.20002

2138032

11-Feb-20

10:35

owin.1.0.dll

owin.dll

1.0

4608

update_owin.1.0.dll

owin.dll

1.0

4608

28-Jan-20

04:58

stslib.dll_0001

microsoft.sharepoint.library.dll

16.0.10357.20002

230320

11-Feb-20

10:36

owssvr.dll_0001

owssvr.dll

16.0.10357.20002

6900888

11-Feb-20

10:36

microsoft.sharepoint.powershell.dll_0001

microsoft.sharepoint.powershell.dll

16.0.10357.20002

1065896

11-Feb-20

10:37

microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

16.0.10357.20002

97192

11-Feb-20

10:37

psconfig.exe

psconfig.exe

16.0.10357.20002

538568

11-Feb-20

10:37

psconfigui.exe

psconfigui.exe

16.0.10357.20002

809928

11-Feb-20

10:37

core_0.rsx

core.resx

526140

11-Feb-20

10:29

stsom.dll

microsoft.sharepoint.dll

16.0.10357.20002

38540176

11-Feb-20

10:36

stsom.dll_0001

microsoft.sharepoint.dll

16.0.10357.20002

38540176

11-Feb-20

10:36

stsomdr.dll

microsoft.sharepoint.intl.dll

16.0.10357.20002

1409664

11-Feb-20

10:36

stsap.dll

microsoft.sharepoint.applicationpages.dll

16.0.10357.20002

2446504

11-Feb-20

10:34

stssoap.dll

stssoap.dll

16.0.10357.20002

776616

11-Feb-20

10:32

subsetproxy.dll_0001

microsoft.sharepoint.subsetproxy.dll

16.0.10357.20002

1140184

11-Feb-20

10:30

subsetshim.dll_0001

microsoft.sharepoint.dll

16.900.rup.rpr

2448496

11-Feb-20

10:37

system.net.http.formatting.5.2.3.dll

system.net.http.formatting.dll

5.2.30128.0

185544

update_system.net.http.formatting.5.2.3.dll

system.net.http.formatting.dll

5.2.30128.0

185544

28-Jan-20

04:57

system.web.http.5.2.3.dll

system.web.http.dll

5.2.30128.0

471240

update_system.web.http.5.2.3.dll

system.web.http.dll

5.2.30128.0

471240

28-Jan-20

04:57

applications.asx_0014

applications.aspx

3998

28-Jan-20

05:04

apps.asx_0014

apps.aspx

3974

28-Jan-20

05:04

backups.asx_0014

backups.aspx

3983

28-Jan-20

05:04

configurationwizards.asx_0014

configurationwizards.aspx

4022

28-Jan-20

05:04

default.asx_0014

default.aspx

5440

28-Jan-20

05:04

genappsettings.asx_0014

generalapplicationsettings.aspx

4041

28-Jan-20

05:04

monitoring.asx_0014

monitoring.aspx

3992

28-Jan-20

05:04

o365config.asx_0015

office365configuration.aspx

5180

28-Jan-20

05:04

security.asx_0014

security.aspx

3986

28-Jan-20

05:04

sysset.asx_0014

systemsettings.aspx

4004

28-Jan-20

05:04

upgandmig.asx_0014

upgradeandmigration.aspx

4019

28-Jan-20

05:04

dip.js

dip.js

50487

28-Jan-20

05:28

dip.js_14

dip.js

50487

28-Jan-20

05:28

accreqctl.debug.js

accessrequestscontrol.debug.js

20696

11-Feb-20

10:34

accreqctl.js

accessrequestscontrol.js

11684

11-Feb-20

10:34

accreqviewtmpl.debug.js

accessrequestsviewtemplate.debug.js

50013

11-Feb-20

10:34

accreqviewtmpl.js

accessrequestsviewtemplate.js

22933

11-Feb-20

10:34

appcatalogfieldtemplate.debug.js

appcatalogfieldtemplate.debug.js

9638

11-Feb-20

10:34

appcatalogfieldtemplate.js

appcatalogfieldtemplate.js

3695

11-Feb-20

10:34

appdeveloperdash.debug.js

appdeveloperdash.debug.js

23162

11-Feb-20

10:34

appdeveloperdash.js

appdeveloperdash.js

11552

11-Feb-20

10:34

apprequestmanagefieldtemplate.debug.js

apprequestmanagefieldtemplate.debug.js

2771

11-Feb-20

10:34

apprequestmanagefieldtemplate.js

apprequestmanagefieldtemplate.js

1476

11-Feb-20

10:34

autofill.debug.js

autofill.debug.js

20542

11-Feb-20

10:34

autofill.js

autofill.js

11562

11-Feb-20

10:34

autohostedlicensingtemplates.debug.js

autohostedlicensingtemplates.debug.js

21187

11-Feb-20

10:34

autohostedlicensingtemplates.js

autohostedlicensingtemplates.js

8989

11-Feb-20

10:34

bform.debug.js

bform.debug.js

460795

11-Feb-20

10:34

bform.js

bform.js

259449

11-Feb-20

10:34

blank.debug.js

blank.debug.js

755

11-Feb-20

10:34

blank.js

blank.js

456

11-Feb-20

10:34

callout.debug.js

callout.debug.js

92039

11-Feb-20

10:34

callout.js

callout.js

29823

11-Feb-20

10:34

choicebuttonfieldtemplate.debug.js

choicebuttonfieldtemplate.debug.js

6382

11-Feb-20

10:34

choicebuttonfieldtemplate.js

choicebuttonfieldtemplate.js

2743

11-Feb-20

10:34

clientforms.debug.js

clientforms.debug.js

155351

11-Feb-20

10:34

clientforms.js

clientforms.js

78857

11-Feb-20

10:34

clientpeoplepicker.debug.js

clientpeoplepicker.debug.js

83399

11-Feb-20

10:34

clientpeoplepicker.js

clientpeoplepicker.js

44298

11-Feb-20

10:34

clientrenderer.debug.js

clientrenderer.debug.js

30681

11-Feb-20

10:34

clientrenderer.js

clientrenderer.js

12960

11-Feb-20

10:34

clienttemplates.debug.js

clienttemplates.debug.js

397988

11-Feb-20

10:34

clienttemplates.js

clienttemplates.js

203310

11-Feb-20

10:34

commonvalidation.debug.js

commonvalidation.debug.js

6758

11-Feb-20

10:34

comval.js

commonvalidation.js

4224

11-Feb-20

10:34

core.debug.js

core.debug.js

955623

11-Feb-20

10:34

core.js_0001

core.js

506903

11-Feb-20

10:34

createsharedfolderdialog.debug.js

createsharedfolderdialog.debug.js

42912

11-Feb-20

10:34

createsharedfolderdialog.js

createsharedfolderdialog.js

18732

11-Feb-20

10:34

datepicker.debug.js

datepicker.debug.js

160256

11-Feb-20

10:34

datepick.js

datepicker.js

71408

11-Feb-20

10:34

designgallery.debug.js

designgallery.debug.js

47390

11-Feb-20

10:34

designgallery.js

designgallery.js

29175

11-Feb-20

10:34

devdash.debug.js

devdash.debug.js

89841

11-Feb-20

10:34

devdash.js

devdash.js

38404

11-Feb-20

10:34

dragdrop.debug.js

dragdrop.debug.js

237831

11-Feb-20

10:34

dragdrop.js

dragdrop.js

122518

11-Feb-20

10:34

entityeditor.debug.js

entityeditor.debug.js

73995

11-Feb-20

10:34

entityeditor.js

entityeditor.js

38999

11-Feb-20

10:34

filepreview.debug.js

filepreview.debug.js

25986

11-Feb-20

10:34

filepreview.js

filepreview.js

14046

11-Feb-20

10:34

foldhyperlink.debug.js

foldhyperlink.debug.js

3924

11-Feb-20

10:34

foldhyperlink.js

foldhyperlink.js

1863

11-Feb-20

10:34

form.debug.js

form.debug.js

241306

11-Feb-20

10:34

form.js

form.js

129252

11-Feb-20

10:34

ganttscript.debug.js

ganttscript.debug.js

9384

11-Feb-20

10:34

ganttscr.js

ganttscript.js

5100

11-Feb-20

10:34

geolocationfieldtemplate.debug.js

geolocationfieldtemplate.debug.js

40968

11-Feb-20

10:34

geolocationfieldtemplate.js

geolocationfieldtemplate.js

15413

11-Feb-20

10:34

groupboard.debug.js

groupboard.debug.js

16339

11-Feb-20

10:34

groupboard.js

groupboard.js

9550

11-Feb-20

10:34

groupeditempicker.debug.js

groupeditempicker.debug.js

21014

11-Feb-20

10:34

gip.js

groupeditempicker.js

12057

11-Feb-20

10:34

hierarchytaskslist.debug.js

hierarchytaskslist.debug.js

60796

11-Feb-20

10:34

hierarchytaskslist.js

hierarchytaskslist.js

20088

11-Feb-20

10:34

imglib.debug.js

imglib.debug.js

91322

11-Feb-20

10:34

imglib.js

imglib.js

53907

11-Feb-20

10:34

init.debug.js

init.debug.js

626534

11-Feb-20

10:31

init.js_0001

init.js

303047

11-Feb-20

10:34

inplview.debug.js

inplview.debug.js

155120

11-Feb-20

10:34

inplview.js

inplview.js

79291

11-Feb-20

10:34

jsgrid.debug.js

jsgrid.debug.js

1185748

11-Feb-20

10:34

jsgrid.gantt.debug.js

jsgrid.gantt.debug.js

110109

11-Feb-20

10:34

jsgrid.gantt.js

jsgrid.gantt.js

42306

11-Feb-20

10:34

jsgrid.js

jsgrid.js

444712

11-Feb-20

10:34

languagepickercontrol.js

languagepickercontrol.js

11518

11-Feb-20

10:34

listview.debug.js

listview.debug.js

930669

11-Feb-20

10:34

listview.js

listview.js

400100

11-Feb-20

10:34

mapviewtemplate.debug.js

mapviewtemplate.debug.js

38394

11-Feb-20

10:34

mapviewtemplate.js

mapviewtemplate.js

15544

11-Feb-20

10:34

menu.debug.js

menu.debug.js

103516

11-Feb-20

10:34

menu.js_0001

menu.js

52561

11-Feb-20

10:34

mountpt.debug.js

mountpoint.debug.js

13632

11-Feb-20

10:34

mountpt.js

mountpoint.js

6213

11-Feb-20

10:34

mquery.debug.js

mquery.debug.js

60340

11-Feb-20

10:34

mquery.js

mquery.js

22616

11-Feb-20

10:34

ms.rte.debug.js

ms.rte.debug.js

714303

11-Feb-20

10:34

ms.rte.js

ms.rte.js

401121

11-Feb-20

10:34

offline.debug.js

offline.debug.js

22145

11-Feb-20

10:34

offline.js

offline.js

11376

11-Feb-20

10:34

ows.debug.js

ows.debug.js

714258

11-Feb-20

10:34

ows.js

ows.js

376947

11-Feb-20

10:34

owsbrows.debug.js

owsbrows.debug.js

24730

11-Feb-20

10:34

owsbrows.js

owsbrows.js

13193

11-Feb-20

10:34

pickerhierarchycontrol.js

pickerhierarchycontrol.js

84678

11-Feb-20

10:34

quicklaunch.debug.js

quicklaunch.debug.js

135522

11-Feb-20

10:34

quicklaunch.js

quicklaunch.js

74050

11-Feb-20

10:34

radiobuttonwithchildren.js

radiobuttonwithchildren.js

3557

11-Feb-20

10:34

roamingapps.debug.js

roamingapps.debug.js

55031

11-Feb-20

10:34

roamingapps.js

roamingapps.js

21855

11-Feb-20

10:34

sharing.debug.js

sharing.debug.js

322361

11-Feb-20

10:34

sharing.js

sharing.js

135350

11-Feb-20

10:34

sharingmodern.debug.js

sharingmodern.debug.js

18196

11-Feb-20

10:34

sharingmodern.js

sharingmodern.js

5807

11-Feb-20

10:34

singlesignon.debug.js

singlesignon.debug.js

17059

11-Feb-20

10:34

singlesignon.js

singlesignon.js

6062

11-Feb-20

10:34

siteupgrade.debug.js

siteupgrade.debug.js

1693

11-Feb-20

10:34

siteupgrade.debug.js_14

siteupgrade.debug.js

1693

11-Feb-20

10:34

siteupgrade.js

siteupgrade.js

1121

11-Feb-20

10:34

siteupgrade.js_14

siteupgrade.js

1121

11-Feb-20

10:34

sp.accessibility.debug.js

sp.accessibility.debug.js

34811

11-Feb-20

10:34

sp.accessibility.js

sp.accessibility.js

21843

11-Feb-20

10:34

sp.core.debug.js

sp.core.debug.js

165966

11-Feb-20

10:31

sp.core.js

sp.core.js

87863

11-Feb-20

10:34

sp.datetimeutil.debug.js

sp.datetimeutil.debug.js

115552

11-Feb-20

10:34

sp.datetimeutil.js

sp.datetimeutil.js

66620

11-Feb-20

10:34

sp.debug.js

sp.debug.js

1706076

11-Feb-20

10:34

sp.exp.debug.js

sp.exp.debug.js

41182

11-Feb-20

10:34

sp.exp.js

sp.exp.js

24500

11-Feb-20

10:34

sp.init.debug.js

sp.init.debug.js

57831

11-Feb-20

10:34

sp.init.js

sp.init.js

32954

11-Feb-20

10:34

sp.js

sp.js

1044727

11-Feb-20

10:34

spmap.debug.js

sp.map.debug.js

15759

11-Feb-20

10:34

spmap.js

sp.map.js

8533

11-Feb-20

10:34

sppageinstr.debug.js

sp.pageinstrumentation.debug.js

1925

11-Feb-20

10:34

sppageinstr.js

sp.pageinstrumentation.js

1397

11-Feb-20

10:34

sp.requestexecutor.debug.js

sp.requestexecutor.debug.js

100405

11-Feb-20

10:34

sp.requestexecutor.js

sp.requestexecutor.js

63698

11-Feb-20

10:34

sp.ribbon.debug.js

sp.ribbon.debug.js

361474

11-Feb-20

10:34

sp.ribbon.js

sp.ribbon.js

222919

11-Feb-20

10:34

sp.runtime.debug.js

sp.runtime.debug.js

197022

11-Feb-20

10:31

sp.runtime.js

sp.runtime.js

115686

11-Feb-20

10:34

sp.simpleloggermobile.debug.js

sp.simpleloggermobile.debug.js

40931

11-Feb-20

10:34

sp.simpleloggermobile.js

sp.simpleloggermobile.js

20444

11-Feb-20

10:34

sp.storefront.debug.js

sp.storefront.debug.js

440500

11-Feb-20

10:34

sp.storefront.js

sp.storefront.js

296738

11-Feb-20

10:34

sp.ui.admin.debug.js

sp.ui.admin.debug.js

18904

11-Feb-20

10:34

sp.ui.admin.js

sp.ui.admin.js

11613

11-Feb-20

10:34

sp.ui.allapps.debug.js

sp.ui.allapps.debug.js

45304

11-Feb-20

10:34

sp.ui.allapps.js

sp.ui.allapps.js

27974

11-Feb-20

10:34

sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

278413

11-Feb-20

10:34

sp.ui.applicationpages.calendar.js

sp.ui.applicationpages.calendar.js

143450

11-Feb-20

10:34

sp.ui.applicationpages.debug.js

sp.ui.applicationpages.debug.js

11283

11-Feb-20

10:34

sp.ui.applicationpages.js

sp.ui.applicationpages.js

7684

11-Feb-20

10:34

sp.ui.bdcadminpages.debug.js

sp.ui.bdcadminpages.debug.js

16634

11-Feb-20

10:34

sp.ui.bdcadminpages.js

sp.ui.bdcadminpages.js

11652

11-Feb-20

10:34

spblogd.js

sp.ui.blogs.debug.js

51882

11-Feb-20

10:34

spblog.js

sp.ui.blogs.js

31204

11-Feb-20

10:34

sp.ui.combobox.debug.js

sp.ui.combobox.debug.js

100153

11-Feb-20

10:34

sp.ui.combobox.js

sp.ui.combobox.js

52058

11-Feb-20

10:34

sp.ui.controls.debug.js

sp.ui.controls.debug.js

58556

11-Feb-20

10:34

sp.ui.controls.js

sp.ui.controls.js

39729

11-Feb-20

10:34

sp.ui.dialog.debug.js

sp.ui.dialog.debug.js

75579

11-Feb-20

10:34

sp.ui.dialog.js

sp.ui.dialog.js

44114

11-Feb-20

10:34

spdiscd.js

sp.ui.discussions.debug.js

136669

11-Feb-20

10:34

spdisc.js

sp.ui.discussions.js

81747

11-Feb-20

10:34

spimgcd.js

sp.ui.imagecrop.debug.js

28399

11-Feb-20

10:34

spimgc.js

sp.ui.imagecrop.js

28399

11-Feb-20

10:34

spui_rid.js

sp.ui.relateditems.debug.js

29224

11-Feb-20

10:34

spui_ri.js

sp.ui.relateditems.js

18378

11-Feb-20

10:34

sp.ui.rte.debug.js

sp.ui.rte.debug.js

355959

11-Feb-20

10:34

sp.ui.rte.js

sp.ui.rte.js

217946

11-Feb-20

10:34

sp.ui.tileview.debug.js

sp.ui.tileview.debug.js

100921

11-Feb-20

10:34

sp.ui.tileview.js

sp.ui.tileview.js

61802

11-Feb-20

10:34

spui_tld.js

sp.ui.timeline.debug.js

488762

11-Feb-20

10:34

spui_tl.js

sp.ui.timeline.js

265918

11-Feb-20

10:34

spgantt.debug.js

spgantt.debug.js

192623

11-Feb-20

10:34

spgantt.js

spgantt.js

69727

11-Feb-20

10:34

spgridview.debug.js

spgridview.debug.js

7876

11-Feb-20

10:34

spgridvw.js

spgridview.js

4903

11-Feb-20

10:34

start.debug.js

start.debug.js

185210

11-Feb-20

10:34

start.js

start.js

101324

11-Feb-20

10:34

suitelinks.debug.js

suitelinks.debug.js

32319

11-Feb-20

10:34

suitelnk.js

suitelinks.js

13508

11-Feb-20

10:34

timecard.debug.js

timecard.debug.js

37455

11-Feb-20

10:34

timecard.js

timecard.js

21192

11-Feb-20

10:34

wpadder.debug.js

wpadder.debug.js

52865

11-Feb-20

10:34

wpadder.js

wpadder.js

33270

11-Feb-20

10:34

wpcm.debug.js

wpcm.debug.js

7521

11-Feb-20

10:34

wpcm.js

wpcm.js

3849

11-Feb-20

10:34

sigstore.dll

sigstore.dll

19888

update_sigstore.dll

sigstore.dll

19888

28-Jan-20

05:19

store.sql

store.sql

8074680

28-Jan-20

05:25

store.xml

store.xml

8917150

11-Feb-20

10:37

storeazure.xml

store_azure.xml

8917150

11-Feb-20

10:37

usagedb.sql

usagedb.sql

88742

28-Jan-20

05:27

usgdbup.sql

usgdbup.sql

88551

28-Jan-20

05:26

appassoc.asx

applicationassociations.aspx

5504

28-Jan-20

05:21

authen.asx

authentication.aspx

13965

28-Jan-20

05:21

blkftyp.asx

blockedfiletype.aspx

4282

28-Jan-20

05:21

dftcntdb.asx

defaultcontentdb.aspx

6243

28-Jan-20

05:21

healrepo.asx

healthreport.aspx

6499

28-Jan-20

05:22

incemail.asx

incomingemail.aspx

22663

28-Jan-20

05:21

irmadmin.asx

irmadmin.aspx

8804

28-Jan-20

05:21

logusage.asx

logusage.aspx

14555

28-Jan-20

05:21

metrics.asx

metrics.aspx

15403

28-Jan-20

05:21

ofadmin.asx

officialfileadmin.aspx

13839

28-Jan-20

05:21

privacy.asx

privacy.aspx

10182

28-Jan-20

05:21

slctcfaz.asx

selectcrossfirewallaccesszone.aspx

5643

28-Jan-20

05:21

svcappcn.asx

serviceapplicationconnect.aspx

5027

28-Jan-20

05:21

siteex.asx

siteandlistexport.aspx

12538

28-Jan-20

05:21

sitebaks.asx

sitebackuporexportstatus.aspx

10389

28-Jan-20

05:21

sitecbac.asx

sitecollectionbackup.aspx

10764

28-Jan-20

05:21

sitequot.asx

sitequota.aspx

24455

28-Jan-20

05:21

spscrstg.asx_0002

spsecuritysettings.aspx

7731

28-Jan-20

05:21

unatcdb.asx

unattacheddbselect.aspx

6322

28-Jan-20

05:22

user_solution.asx

usersolutions.aspx

9571

28-Jan-20

05:21

versions.asx

versions.aspx

37378

28-Jan-20

05:00

ofadmin.aspx_tenantadmin

ta_officialfileadmin.aspx

11593

28-Jan-20

05:14

owstimer.exe_0001

owstimer.exe

16.0.10357.20002

81008

11-Feb-20

10:36

microsoft.extensions.dependencyinjection.abstractions.1.0.0.dll

microsoft.extensions.dependencyinjection.abstractions.dll

1.0.0.20622

35728

update_microsoft.extensions.dependencyinjection.abstractions.1.0.0.dll

microsoft.extensions.dependencyinjection.abstractions.dll

1.0.0.20622

35728

7-Feb-20

05:47

microsoft.extensions.dependencyinjection.1.0.0.dll

microsoft.extensions.dependencyinjection.dll

1.0.0.20622

37264

update_microsoft.extensions.dependencyinjection.1.0.0.dll

microsoft.extensions.dependencyinjection.dll

1.0.0.20622

37264

7-Feb-20

05:46

microsoft.odata.core.7.0.0.dll

microsoft.odata.core.dll

7.0.0.0

1395616

update_microsoft.odata.core.7.0.0.dll

microsoft.odata.core.dll

7.0.0.0

1395616

7-Feb-20

05:46

microsoft.odata.edm.7.0.0.dll

microsoft.odata.edm.dll

7.0.0.0

780184

update_microsoft.odata.edm.7.0.0.dll

microsoft.odata.edm.dll

7.0.0.0

780184

7-Feb-20

05:47

microsoft.spatial.7.0.0.dll

microsoft.spatial.dll

7.0.0.0

135576

update_microsoft.spatial.7.0.0.dll

microsoft.spatial.dll

7.0.0.0

135576

7-Feb-20

05:47

microsoft.vroom.sharepoint.dll

microsoft.vroom.sharepoint.dll

16.0.10357.20002

623744

11-Feb-20

10:34

system.collections.immutable.1.2.0.dll

system.collections.immutable.dll

1.0.24212.01

174200

update_system.collections.immutable.1.2.0.dll

system.collections.immutable.1.2.0.dll

1.0.24212.01

174200

7-Feb-20

05:46

system.web.http.owin.5.2.3.dll

system.web.http.owin.dll

5.2.30128.0

64408

update_system.web.http.owin.5.2.3.dll

system.web.http.owin.dll

5.2.30128.0

64408

7-Feb-20

05:46

system.web.odata.6.0.0.dll

system.web.odata.dll

6.0.40914.0

779664

update_system.web.odata.6.0.0.dll

system.web.odata.dll

6.0.40914.0

779664

7-Feb-20

05:47

spwriter.exe_0001

spwriter.exe

16.0.10357.20002

51120

11-Feb-20

10:36

stswel.dll

stswel.dll

16.0.10357.20002

3669416

11-Feb-20

10:31

stswfacb.dll

microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

16.0.10357.20002

312752

11-Feb-20

10:31

stswfact.dll

microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

16.0.10357.20002

312752

11-Feb-20

10:31

sts.workflows.dll

microsoft.sharepoint.workflows.dll

16.0.10357.20002

65656

11-Feb-20

10:28

ie50up.debug.js

ie50up.debug.js

155104

11-Feb-20

10:35

ie50up.js

ie50up.js

81715

11-Feb-20

10:35

ie55up.debug.js

ie55up.debug.js

154298

11-Feb-20

10:35

ie55up.js

ie55up.js

81176

11-Feb-20

10:35

non_ie.debug.js

non_ie.debug.js

102961

11-Feb-20

10:35

non_ie.js

non_ie.js

60388

11-Feb-20

10:35

bpstd.debug.js

bpstd.debug.js

8194

11-Feb-20

10:35

bpstd.js

bpstd.js

4668

11-Feb-20

10:35

ctp.debug.js

ctp.debug.js

7940

11-Feb-20

10:35

ctp.js

ctp.js

4223

11-Feb-20

10:35

cvtp.debug.js

cvtp.debug.js

5066

11-Feb-20

10:35

cvtp.js

cvtp.js

2704

11-Feb-20

10:35

itp.debug.js

itp.debug.js

13120

11-Feb-20

10:35

itp.js

itp.js

9814

11-Feb-20

10:35

xtp.debug.js

xtp.debug.js

3605

11-Feb-20

10:35

xtp.js

xtp.js

1801

11-Feb-20

10:35

osrv_sandbox.dll

microsoft.office.server.sandbox.dll

16.0.10357.20002

761480

11-Feb-20

10:35

microsoft.office.web.sandbox.dll

microsoft.office.web.sandbox.dll

16.0.10357.20002

761488

11-Feb-20

10:35

sts_sandbox.dll

microsoft.sharepoint.sandbox.dll

16.0.10357.20002

761272

11-Feb-20

10:35

visfilt.dll.x64

visfilt.dll

16.0.10357.20002

6132648

11-Feb-20

10:28

visioserver.vutils.dll

vutils.dll

16.0.10357.20002

3139472

11-Feb-20

10:29

office365icons.eot

office365icons.eot

84528

office365icons_1.eot

office365icons.eot

84528

28-Jan-20

03:44

sts_odspnextnewux1efa61166de43c71668b949c99f0686b

listitemformdeferred.js

2257109

28-Jan-20

04:40

sts_odspnextnewuxe8f363779e230efb9d852eceace8ab24

listitemformreactcontrols.js

199550

28-Jan-20

04:40

sts_odspnextnewux71d8b89e6d9d95995887b0a27dbc8f99

listitemformscenario.js

882056

28-Jan-20

04:40

sts_odspnextnewuxbe3313501487c79fe05e26c262deaaa9

createsite.json

43508

28-Jan-20

04:40

sts_odspnextnewux73bf67ca708ed0b9bbee05da7d4ab95b

listitemform.json

178730

28-Jan-20

04:40

odbonedrive.json

odbonedrive.json

359240

28-Jan-20

04:40

sts_odspnextnewux0caa67c96a8a488d88a0b64e58cf6219

recyclebin.json

181108

28-Jan-20

04:40

sts_odspnextnewux82ec74261e20424f9653d60d8846afce

sitehub.json

223233

28-Jan-20

04:40

sts_odspnextnewuxc2feb86763199de55a499729d395cb83

splist.json

299043

28-Jan-20

04:40

sts_odspnextnewuxc4da3cf2e6b1ad11477e32ac2c90cea6

odbdeferred.js

2440837

28-Jan-20

04:40

sts_odspnextnewux8c0380eb9a20542616b7c1feeac0f995

odbonedrive.js

678219

28-Jan-20

04:40

sts_odspnextnewux1a2b15ed274bbfbba6d5eaa8be1efc60

odbuploadmanager.js

64324

28-Jan-20

04:40

sts_odspnextnewuxee5697f761f94ca16ffd86a4ef02d1a8

recyclebindeferred.js

2822650

28-Jan-20

04:41

sts_odspnextnewuxb8931dbbdb97beb330defb6bad1ae332

sitehubdeferred.js

2414360

28-Jan-20

04:41

sts_odspnextnewuxbed2e8db2e84613293dad61e0584dfb2

sitehubexecutors.js

759243

28-Jan-20

04:41

sts_odspnextnewux75199cdb9d900d5ff11f7782399cb17f

splistdeferred.js

2280030

28-Jan-20

04:41

sts_odspnextnewux506c878c67f39538b69ab51117ced233

splistdeferredexpress.js

1642707

28-Jan-20

04:41

sts_odspnextnewux95c14b220e8e6a345ca52833f517b678

splistreactcontrolsdeferred.js

286632

28-Jan-20

04:41

sts_odspnextnewux30484b0717864b439efabcb4caaf6538

spoapp.js

272957

28-Jan-20

04:41

sts_odspnextnewuxb680d3a8e2013810dae29dafe4d75340

spofiles.js

610823

28-Jan-20

04:41

sts_odspnextnewuxa1bba3f539805635ed1b4d1828dbd548

spouploadmanager.js

70861

28-Jan-20

04:41

sts_spclientnewux11247c610eb2b35fec6b7d74a26c38f0

0.0.js

398344

28-Jan-20

04:41

sts_spclientnewuxe5f4fb44132db455bfc5684abc91d769

0.contentrollupwebpart-propertypanesettings.js

13836

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxf8f9524d7aede8aa27335bd307d3283c

0.developer-tools.js

482322

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux8f54e1232a604b66101d785f00e07c5d

0.image-gallery-edit-mode.js

39729

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux10b60c752308e4797414cc1592352c08

0.page-picker-component.js

135789

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxe567272b5c2a010aa70b17e8c313858a

0.quick-links-property-pane.js

13168

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux5b94fcc774f1d14f356a8939ad0c76cf

0.sp-filepickercontrol.js

286022

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux1a0dd8556ea12fdfdce46c1b97bf966d

0.sp-pages-panels.js

635831

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxf51e90850f93328c38d84d1e68d27fb3

0.sp-people-contact-card.js

13725

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux892018044204a190e9f581edcd620dae

0.sp-rte-propertypane.js

39875

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxe8964dd3d437ce4f33115b3bc0557c72

0.sp-webpart-base-propertypane.js

130210

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux6bcd61d2c5362c6320b3a14b80a5b5a8

0.toolbox.js

34732

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux48cae7c08b68c5b16fa6bb6d1d734fe3

0ef418ba-5d19-4ade-9db0-b339873291d0.json

12533

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux0c482d383b518aa8956558dbdc75bd48

1.debug-prompt-components.js

342352

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxe45badc655897ae1f90884f5a1a97ee7

1.sp-pages-comments.js

99824

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxb2c3d8de1fdcb7cca7c4b2044da486f5

1.sp-title-region-webpart-edit-mode.js

5423

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux62046735201d3091111f28556666e654

1.sp-webpart-base-maintenancemode.js

4830

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxf9441b622f01689f522ab5fb5fe73335

1.twitter-web-part-property-pane-configuration.js

4502

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux2640b3a11359099d8bdf5c5c5f8d0e69

10.sp-pages-search.js

1771191

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxa36a04dce9a2a71bf262086728c8fca4

12.sp-news-digest-layout-component.js

78511

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux0abc9921c94a0185a26543546fe69bf9

13.sp-command-bar.js

85479

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux5fc507cbbaf792d92d7c965bf98229fb

14.sp-pages-news.js

33108

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux0ac00e19bb36ceac5b16c783f9c57697

16.sp-pages-sitesseeall.js

10059

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux34bd612300838bb534ab17b955244e64

17.sp-pages-seeall.js

10003

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux703f83fa82314d3646b6336ccfc68c7d

18.sp-pages-firstrun.js

21481

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux7ba0584c61764c54362d49e256636a60

2.herowebpart-propertypaneconfiguration.js

20379

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux4ae937081b814e011b3a30f8781ff6a0

2.sp-list-webpart-setup.js

4226

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxd27a762a6f595ea2f447ab2d8ec565da

2.sp-pages-social.js

50013

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxe24fd72f1cbfb12913e16ac1df4cdcb5

20745d7d-8581-4a6c-bf26-68279bc123fc.json

12654

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux52b9b523aa83665cd001252b93e94ac1

2161a1c6-db61-4731-b97c-3cdb303f7cbb.json

13230

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxc54eccabfa9009b899cb953abfdf678f

23.sp-pages-planner.js

3542

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxf6dfe077c4098d2785be12a31e5473d2

24.sp-pages-mobileupsellview.js

1782

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxf6f7df5704468d218c5f3b26fe863bd9

243166f5-4dc3-4fe2-9df2-a7971b546a0a.json

6971

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxc81847f87b94153a324bd86419f281a7

25.sp-pages-app.js

1875

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxffbcf313abc7966e7e6a8b536675bbe5

275c0095-a77e-4f6d-a2a0-6a7626911518.json

21256

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux4324d9c2f2457e23dc7ffb0d040b05b8

28.editnavchunk.js

59095

28-Jan-20

04:41

sts_spclientnewux1e6815f76323c00fbafeb7b4dc9cc99e

29.sp-pages-newpagedialog.js

36075

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux36bc50758605996dd2de21816e72ee1b

2ba60960-c928-4ae5-9bb2-f40c17c611b8.json

13174

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux0ebe3b2589e383ae358631657a956c04

2e57bdfd-b419-4536-8fc1-e0681be4c1a6.json

13203

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux263fefdcdce7237f0c86c5e707b0cb41

3.sp-imageeditcontrol.js

27070

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux97cf7a0b7f088024120f36c9581e9186

3.sp-pages-events.js

203036

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux8031c437dabae71b5524cf06f87980ce

31.sp-pages-pagestatusnotifier.js

2550

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxb86635d3446dedd3ac668ca110311406

31e9537e-f9dc-40a4-8834-0e3b7df418bc.json

14677

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux7d2dc45432f95b86fd103556238966cc

32.sp-pages-newsdigest-navbar.js

2232

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux07d34bca797f60c1a73b0d1676b500e5

39c4c1c2-63fa-41be-8cc2-f6c0b49b253d.json

12263

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux58e18b3d801d33325553bb31ac88885c

4.image-gallery-light-box.js

6463

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxe2421af58d3d88a988faa8ba86b4adba

4.sp-pages-sharebyemail.js

77679

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux342db9533a3215a3913c429babe7abdc

46698648-fcd5-41fc-9526-c7f7b2ace919.json

13806

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux158a628d96eef5d6058dbfae15012eca

490d7c76-1824-45b2-9de3-676421c997fa.json

15352

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxfb61b8977a1e1fb434df06105e16277f

5.sp-pages-navigation.js

18909

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux4986186266f727199b59946626fb8518

544dd15b-cf3c-441b-96da-004d5a8cea1d.json

13834

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxb907f5fcee962e6ea16d517b503603f4

6410b3b6-d440-4663-8744-378976dc041e.json

15198

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux9947ff60b8287e06021dd8602e52a729

6676088b-e28e-4a90-b9cb-d0d0303cd2eb.json

14484

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux87639a606cb4eff65fc640a791358fab

71c19a43-d08c-4178-8218-4df8554c0b0e.json

14977

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxa2e20ea074942a4b9cd5953a7cf70276

7f718435-ee4d-431c-bdbf-9c4ff326f46e.json

13553

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux7b48f61cb957c98d82358746f12289b0

8654b779-4886-46d4-8ffb-b5ed960ee986.json

12583

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux1496efe075e30075e96a884d8a074cd1

893a257e-9c92-49bc-8a36-2f6bb058da34.json

141746

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxc5a328833cf912cc5b9867a481094c28

8c88f208-6c77-4bdb-86a0-0c47b4316588.json

12200

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxa7df2052c2e0346723a7875f2e78139d

9.sp-pages-teamstab.js

111208

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxcace392aa7eeb0215447d8373ed109d9

91a50c94-865f-4f5c-8b4e-e49659e69772.json

15541

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux0682b2fe8e8e6f7cccca4db9a0c29990

9d7e898c-f1bb-473a-9ace-8b415036578b.json

13841

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux0fdddb1f7d99376230fe4d4bb49759c8

a5df8fdf-b508-4b66-98a6-d83bc2597f63.json

12061

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxcf9063f036a2e975629266aaa103d655

af8be689-990e-492a-81f7-ba3e4cd3ed9c.json

15409

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxd98a7a0da89134c14b2cda056449e632

b19b3b9e-8d13-4fec-a93c-401a091c0707.json

15301

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux79892d83bd937bf01186bd091972e9a1

b7dd04e1-19ce-4b24-9132-b60a1c2b910d.json

23126

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxf5e9c8e2184df5b63ca16f1319fa7960

c4bd7b2f-7b6e-4599-8485-16504575f590.json

15854

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux7e3c7f016142a2f71b28f9d75fc43958

c70391ea-0b10-4ee9-b2b4-006d3fcad0cd.json

14970

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux408dd0ffcb6b1d88eceefc32163a8518

cbe7b0a9-3504-44dd-a3a3-0e5cacd07788.json

14194

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxe04b7ba5c57d6efdd1b3f023a9afd70f

d1d91016-032f-456d-98a4-721247c305e8.json

12829

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxe0de0464927d19518f48aaff08ed2ad1

daf0b71c-6de8-4ef7-b511-faae7c388708.json

17481

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxa08a88a1a20d60fc6fa9f6eecf78666e

embed-webpart-base.js

47158

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux1248484f0eaf072567b2270eb74e2a1f

listview-host-assembly.js

723844

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxa8c9aa3afb3e1858c4883c80b87b0886

sp-application-base.js

88216

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux26dacaeae91404692b5c89ca58e6ef98

sp-bing-map-webpart-bundle.js

74178

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxa61f5e0f461e05cce0e0c856fdaae280

sp-blogs-webpart-bundle.js

138095

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxf5d396401fea052502b6aae89b8cc207

sp-canvas.js

304637

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxacbcfd1635aafc26d7fa34d3a4170557

sp-carousel-layout.js

74660

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux22d4383e576bd2d0767efe61a9b0177f

sp-classic-page-assembly.js

1526473

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux687ed0916c9953c4eb72b0f5cd6905e1

sp-compactcard-layout.js

26189

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux3fd286c73a51e55671b2cf05ad879fe4

sp-component-layouts.js

192659

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux6d0b88b1fc07d52bfd5ed0e7ffd2ff96

sp-component-utilities.js

106924

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxf9e26c8ba0232226f164fb3134158861

sp-connector-webpart.js

137981

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxaeab4a7dad255efb982d8cc6384a6b30

sp-contentrollup-webpart-bundle.js

225614

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux2a2fc2a92e0cb8cd022d363ea1786ae4

sp-custommessageregion-bundle.js

34510

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxc80a54337999c221a2752d525a9f98ac

sp-dataproviders.js

95993

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxd14e8603d99cfdea0f8636f109640add

sp-datetimepicker.js

105535

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux294ffd36afbed5a9fdb51794f4f3a730

sp-default-assembly.js

701704

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxe526f3106af18bfd9a893c145a68bea1

sp-divider-webpart-bundle.js

32150

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux6c85212e5fd53659abdaac84362ead1f

sp-documentembed-webpart-bundle.js

97121

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxc67750e80ee512c39aae0f51156cc4c5

sp-embed-webparts-bundle.js

43199

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux960f55d92c073ad967c1d41757c1f0a8

sp-events-webpart-bundle.js

71240

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxe983fe94f37bdad72135b55a29225aed

sp-forms-webpart-bundle.js

61656

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxf19a838e191127967cd29ae6b20ab799

sp-groupcalendar-webpart-bundle.js

133450

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxa591d003a7a8c3afca3c8688ad401ea0

sp-hero-webpart-bundle.js

128284

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux772296c19fc27e1b6f18d28759f2ba5b

sp-html-embed.js

40476

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux8f461cff81c07d944621f876e997777e

sp-image-gallery-webpart-bundle.js

81367

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux2d92f617d4e9cc7ec385e0e500a3d7b2

sp-image-webpart-bundle.js

105611

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux42e703f43e251f868d972f61dafd921e

sp-linkpreview-webpart-bundle.js

66341

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux49b289bb50fa43774a9d4645eef75e88

sp-list-webpart-bundle.js

1029956

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux6b8c7c4233559a13836ef1a691ba7023

sp-loader.js

147060

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux383919f8fe3b958e524c8a635d1e2c2c

sp-loader-assembly.js

584353

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxe842d74f8bb0760b55d7f43f35d0d7a7

sp-newsfeed-webpart-bundle.js

135972

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewux11d2e484811a186abfb7f9a6c7275fd4

sp-newsreel-webpart-bundle.js

135964

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxe2e58fc5fb56b66cddf843e55ff5f992

sp-news-webpart-bundle.js

135786

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxc21a3246bdf5a3aa770903ed6fd493ee

sp-pages.js

492397

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxb3b4f7cd0e237860f1b8fdbe1372826e

sp-pages-assembly.js

2556075

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxb7c159038749343c1c4b0ec9f2deec4c

sp-pages-core.js

59295

7-Feb-20

03:54

sts_spclientnewuxb3342cfbf53938dec6fdf773f6adeebc

sp-people-webparts-bundle.js

166443

7-Feb-20

03:55

sts_spclientnewuxb501aed454e9ea1b719ba92103130738

sp-planner-webpart-bundle.js

3143147

28-Jan-20

04:41

sts_spclientnewuxea46ce84a74da087564f5d905acd4e56

sp-powerapps-webpart.js

24084

7-Feb-20

03:55

sts_spclientnewux22fad59d46fcfec7745b173cc20fd92d

sp-queryfilter.js

141706

7-Feb-20

03:55

sts_spclientnewuxec0d18f646f918f9cae4bd08ccdc09ab

sp-quickchart-webpart-bundle.js

255118

7-Feb-20

03:55

sts_spclientnewux0bbc1a9825e04eb5a37f62f2a09d2dbf

sp-quick-links-webpart.js

95055

7-Feb-20

03:55

sts_spclientnewux113384fd2f31fde205b8bf2f79ccdcd3

sp-siteactivity-webpart-bundle.js

194583

7-Feb-20

03:55

sts_spclientnewux2f7f2f92075f659c5926320cfab3f096

sp-sitepicker.js

44819

7-Feb-20

03:55

sts_spclientnewux6c3d8d275dd7351021418bffbebe3d8c

sp-spacer-webpart-bundle.js

44319

7-Feb-20

03:55

sts_spclientnewuxf5437647b691243399470c6a80d66804

sp-title-region-webpart.js

129204

7-Feb-20

03:55

sts_spclientnewuxb200a6283a80b8a6b4ee220419563723

sp-toolbox.js

31030

7-Feb-20

03:55

sts_spclientnewux3436740e82f30185ab432f7dbe7eed84

sp-twitter-webpart-bundle.js

44259

7-Feb-20

03:55

sts_spclientnewux084c8b925815606929921fa578f05539

sp-webpart-application-assembly.js

1521512

7-Feb-20

03:55

sts_spclientnewuxf9d542f5e7a1ffba716f8cf63efa490b

sp-webpart-base.js

106452

7-Feb-20

03:55

sts_spclientnewux1113dc0b40c4f62ba0b2c0cbbc272713

sp-webpart-shared.js

151404

7-Feb-20

03:55

sts_spclientnewuxf6f4d7aff6b346521ef692276ec4c4c6

sp-webpart-workbench.js

51898

7-Feb-20

03:55

sts_spclientnewux96fbeacb80b41e044617bbe3fade4c6c

sp-webpart-workbench-assembly.js

1915926

7-Feb-20

03:55

sts_spclientnewuxb936577a0b035ab65bc7e49bd5e6a9ab

sp-yammerembed-webpart-bundle.js

144166

7-Feb-20

03:55

sts_spclientnewux80dae808de3b5078b4efc4fb29865793

e377ea37-9047-43b9-8cdb-a761be2f8e09.json

13427

7-Feb-20

03:55

sts_spclientnewuxab7b1df6c15b0a294a30492e9ac8fae1

eb95c819-ab8f-4689-bd03-0c2d65d47b1f.json

14590

7-Feb-20

03:55

sts_spclientnewux8ef36081a346aba067e958bbb3d5a845

f6fdf4f8-4a24-437b-a127-32e66a5dd9b4.json

13425

7-Feb-20

03:55

sts_spclientnewuxcb869d957d4e64318530b63e610d75f7

f92bf067-bc19-489e-a556-7fe95f508720.json

18015

7-Feb-20

03:55

sts_spclientnewux2e8f0649b2b51d464fb6d12bb368a21f

spclientmanifests.json

842428

7-Feb-20

03:56

sts_spclientnewuxcdd2fade97e6bd1c609dafc0204d0272

office-ui-fabric-react-bundle.js

548691

28-Jan-20

04:41

sts_spclientnewux7ffed58434bba18019f8dc25a6921a4f

sp-a11y.js

18449

7-Feb-20

03:56

sts_spclientnewuxd06b22027fae659d53ac198990a2bb9a

sp-dragzone.js

8397

7-Feb-20

03:56

sts_spclientnewuxdce4aa0e772fc2b45853242803a8efdf

sp-flex-layout.js

6517

7-Feb-20

03:56

sts_spclientnewux121e8abb46c9ff351343b680014b113b

sp-hero-layout.js

20682

7-Feb-20

03:56

sts_spclientnewuxf915d58a5d7a11c9f0074f6a6b62e431

sp-masonry-layout.js

73604

7-Feb-20

03:56

sts_spclientnewux45c199cda8c597c6b22274f4ccd6346b

tab-test-field-customizer.js

5718

7-Feb-20

03:56

cui.debug.js

cui.debug.js

657986

11-Feb-20

10:37

cui.js

cui.js

364466

11-Feb-20

10:37

xui.debug.js

xui.debug.js

45549

11-Feb-20

10:37

xui.js

xui.js

18954

11-Feb-20

10:37

wac.word.sword.dll

sword.dll

16.0.10357.20002

12658072

11-Feb-20

10:29

wdsrv.conversion.sword.dll

sword.dll

16.0.10357.20002

12658072

11-Feb-20

10:29

translationqueue.sql

translationqueue.sql

53164

11-Feb-20

10:29

ifswfe.dll

microsoft.office.infopath.server.dll

16.0.10357.20002

3175328

11-Feb-20

10:36

ifswfepriv.dll

microsoft.office.infopath.server.dll

16.0.10357.20002

3175328

11-Feb-20

10:36

offxml.dll

offxml.dll

16.0.10357.20002

412576

11-Feb-20

10:29

Informacje na temat ochrony i zabezpieczeń

Chroń się w trybie online: Pomoc techniczna dotycząca zabezpieczeń systemu Windows

Dowiedz się, jak chronimy przed zagrożeniami Cyber: Microsoft Security

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×