Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Podsumowanie

Ta aktualizacja zabezpieczeń usuwa luki w zabezpieczeniach pakietu Microsoft Office, które umożliwiają zdalne wykonywanie kodu, jeśli użytkownik otworzy specjalnie spreparowany plik pakietu Office. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych luk, zobacz następujące Klasyfikatory zabezpieczeń:

Uwaga Aby można było zastosować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowana wersja produktu Microsoft SharePoint Server 2019.

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zabezpieczeń zawiera następujące ulepszenia i poprawki dotyczące programu SharePoint Server 2019:

 • Ulepszono możliwości ułatwień dostępu w narzędziu do uruchamiania aplikacji programu SharePoint w celu lepszej integracji z technologiami pomocniczymi.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:4283920

 • Przyjazne adresy URL nie są przeszukiwane przez przeszukiwania przyrostowe lub ciągłe.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:4282722

 • Naprawianie niewłaściwego formatu godziny RRRR-MM-ddTHH: mm: ssZ, gdy wartość kolumny obliczeniowej jest wyświetlana w widoku listy skonfigurowanym przez ustawienie opcji rozszerzonej dla jej ustawienia Grupuj według .

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:4216319

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że brakuje informacji o Menedżerze, gdy korzystasz z zewnętrznego Menedżera tożsamości.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:4233397

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że rola znaku marki witryny jest niepoprawna.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:4255814

 • Aplikacja do synchronizacji z usługą OneDrive obsługuje powiadamianie wypychane i przeprowadzanie ankiet w dwóch różnych mechanizmach w celu odnajdowania zmian w dokumentach, które są synchronizowane. Preferowane jest powiadomienie wypychane, ponieważ umożliwia programowi SharePoint powiadomienie o zmianach w czasie rzeczywistym w aplikacji do synchronizacji z usługą OneDrive. Eliminuje to koszt obliczeniowy skanowania w celu wprowadzenia zmian w regularnych odstępach czasu. Do powiadomienia o wypychaniu wymagane jest zarówno aplikacja do synchronizacji usługi OneDrive, jak i farma programu SharePoint, aby mieć łączność sieciową z usługami Windows Push Notification Services (WNS) w chmurze. Jeśli aplikacja do synchronizacji z usługą OneDrive nie może ustanowić relacji powiadomień wypychanych z farmą programu SharePoint i WNS, zamiast tego użyje ankiety. Sondowanie umożliwia skanowanie zmian w dokumentach w regularnych odstępach. Administratorzy farmy programu SharePoint mogą teraz kontrolować, jak często aplikacja do synchronizacji usługi OneDrive będzie skanować zmiany w aplikacji sieci Web przy użyciu mechanizmu sondowania. W celu zmodyfikowania interwału sondowania Użyj poniższych poleceń programu PowerShell na serwerze programu SharePoint: $webapp = Get-SPWebApplication <web application URL> $syncpolicy = $webapp.SyncPolicySettings $syncpolicy.BackgroundPollShortIntervalSecondsStart = <minimum polling interval in seconds> $syncpolicy.BackgroundPollShortIntervalSecondsEnd = <maximum polling interval in seconds> $syncpolicy.Update()UwagaPrzetestuj modyfikacje interwału sondowania, aby upewnić się, że środowisko produkcyjne ma dostateczną pojemność, aby obsłużyć zmiany w obciążeniu obliczeniowym. Firma Microsoft zaleca korzystanie z powiadomień wypychanych zamiast sondowania, jeśli jest to możliwe.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:4267827

Ta aktualizacja zabezpieczeń rozwiązuje również następujące problemy. Aby całkowicie rozwiązać te problemy, musisz zainstalować KB 4484471 razem z tą aktualizacją:

 • Nazwa widoku nie zmienia się podczas korzystania z funkcji Grupuj według.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS: 4270474 — Usterka usługi OneDrive 866599

 • Dodanie linku do dokumentu nie powoduje powrotu do biblioteki.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS: 4270474 — Usterka usługi OneDrive 856352

 • Kolumna osób wielokrotnego wyboru nie jest wyświetlana poprawnie w widoku nowoczesnym.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS: 4270474 — Usterka usługi OneDrive 869534

 • Wartość atrybutu Aria-labelledby jest nieprawidłowa.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS: 4270474 — Usterka usługi OneDrive 865233

 • Tytuł strony głównej nie jest wystarczająco opisowy.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS: 4270474 — Usterka usługi OneDrive 865282

 • Punkt orientacyjny transparentu nie może być zawarty w innym elemencie orientacyjnym.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS: 4270474 — Usterka usługi OneDrive 866757

 • W obszarze Tworzenie witrynybrakuje tytułu ramki .

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS: 4270474 — Usterka usługi OneDrive 866816

 • Jeśli użytkownik nawiguje do listy niestandardowej i otworzy listę linki w szczękach przy użyciu skrótu klawiaturowego Alt + F7, aby wyświetlić wszystkie linki na stronie, każdy element na liście niestandardowej zawiera link menu Otwórz , aby otworzyć menu blokowania kontroli (EBC) . W takiej sytuacji nie można ustalić, do którego elementu należy łącze.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:4283940

Ta aktualizacja zabezpieczeń zawiera poprawki dotyczące następujących problemów niezwiązanych z zabezpieczeniami w programie Project Server 2019:

 • W przypadku witryn, które mają wiele grafików lub widoków grafiku, mogą wystąpić zmiany czasu podczas tworzenia lub modyfikowania widoków grafik. Może to uniemożliwić tworzenie grafików lub otwieranie istniejących grafików.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:4220487

 • Po wykonaniu procedury łączenia zadania projektu z problemem lub ryzykiem w tabeli selektora zasobów brakuje elementów, takich jak problemy, dokumenty, zadania i elementy dostarczane.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:3984152

Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

Błędy wewnętrzne: OfficeVSTS: 4238580; 4239236; 4255053

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Metoda 1: Microsoft Update

Ta aktualizacja jest dostępna w witrynie Microsoft Update. Po włączeniu funkcji automatycznego aktualizowania ta aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji na temat automatycznego pobierania aktualizacji zabezpieczeń, zobacz Windows Update: często zadawane pytania.

Metoda 2: wykaz Microsoft Update

Aby uzyskać pakiet autonomiczny dla tej aktualizacji, przejdź do witryny sieci Web wykazu usługi Microsoft Update .

Metoda 3: Centrum pobierania Microsoft

Pakiet aktualizacji autonomicznej można uzyskać za pośrednictwem Centrum pobierania Microsoft. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji na stronie pobierania, aby zainstalować aktualizację.

Więcej informacji

Informacje dotyczące wdrażania aktualizacji zabezpieczeń

Aby uzyskać informacje dotyczące wdrażania tej aktualizacji, zobacz informacje dotyczące wdrażania aktualizacji zabezpieczeń: 11 sierpnia 2020r.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje uprzednio wydaną aktualizację zabezpieczeń 4484453.

Informacje o mieszaniu plików

Nazwa pliku

Mieszanie SHA1

Skrót SHA256

sts2019-kb4484472-fullfile-x64-glb.exe

0A01CAC6E3AB13CAA59FF45B113DA9F42CBF10A5

77D9113B321FD5396B72A0A9CFBE994F47DD56A6A4D6326348E3BD3E3D66BB3B

Informacje dotyczące pliku

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższej tabeli. Daty i godziny dla tych plików są podane w formacie UTC (Coordinated Universal Time). Daty i godziny dla tych plików na komputerze lokalnym są wyświetlane w czasie lokalnym wraz z bieżącą informacją o czasie letnim (DST). Ponadto daty i godziny mogą ulec zmianie, gdy wykonujesz określone operacje na plikach.

Identyfikator pliku

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

microsoft.office.access.services.moss.dll

microsoft.office.access.services.moss.dll

16.0.10364.20001

767896

14-Jul-20

06:18

ascalc.dll

ascalc.dll

16.0.10364.20001

972200

14-Jul-20

06:16

microsoft.office.access.server.application.dll

microsoft.office.access.server.application.dll

16.0.10364.20001

608680

14-Jul-20

06:16

microsoft.office.access.server.dll

microsoft.office.access.server.dll

16.0.10364.20001

1410488

14-Jul-20

06:16

accsrv.layouts.root.accsrvscripts.js

accessserverscripts.js

575536

14-Jul-20

06:18

conversion.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10364.20001

16148392

14-Jul-20

06:18

ppt.conversion.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10364.20001

16148392

14-Jul-20

06:18

ppt.edit.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10364.20001

16148392

14-Jul-20

06:18

wac.office.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10364.20001

16148392

14-Jul-20

06:18

prodfeat.xml

feature.xml

616

14-Jul-20

03:49

astcmmn_js

assetcommon.js

18255

14-Jul-20

06:18

astpkrs_js

assetpickers.js

68294

14-Jul-20

06:18

sm.js

cmssitemanager.js

29281

14-Jul-20

06:18

cmssummarylinks_js

cmssummarylinks.js

6017

14-Jul-20

06:18

editmenu_js

editingmenu.js

11361

14-Jul-20

06:18

hierlist_js

hierarchicallistbox.js

30329

14-Jul-20

06:18

mediaplayer.js

mediaplayer.js

47727

14-Jul-20

06:18

ptdlg.js

pickertreedialog.js

2952

14-Jul-20

06:18

select_js

select.js

2389

14-Jul-20

06:18

slctctls_js

selectorcontrols.js

13290

14-Jul-20

06:18

serializ_js

serialize.js

3221

14-Jul-20

06:18

sp.ui.assetlibrary.ribbon.debug.js

sp.ui.assetlibrary.debug.js

13367

14-Jul-20

06:18

sp.ui.assetlibrary.js

sp.ui.assetlibrary.js

5457

14-Jul-20

06:18

sp.ui.pub.htmldesign.debug.js

sp.ui.pub.htmldesign.debug.js

38342

14-Jul-20

06:18

sp.ui.pub.htmldesign.js

sp.ui.pub.htmldesign.js

19409

14-Jul-20

06:18

sp.ui.pub.ribbon.debug.js

sp.ui.pub.ribbon.debug.js

146313

14-Jul-20

06:18

sp.ui.pub.ribbon.js

sp.ui.pub.ribbon.js

84981

14-Jul-20

06:18

sp.ui.rte.publishing.debug.js

sp.ui.rte.publishing.debug.js

98216

14-Jul-20

06:18

sp.ui.rte.publishing.js

sp.ui.rte.publishing.js

49718

14-Jul-20

06:18

sp.ui.spellcheck.debug.js

sp.ui.spellcheck.debug.js

68393

14-Jul-20

06:18

sp.ui.spellcheck.js

sp.ui.spellcheck.js

36524

14-Jul-20

06:18

splchkpg_js

spellcheckentirepage.js

6655

14-Jul-20

06:18

spelchek_js

spellchecker.js

34659

14-Jul-20

06:18

videoportal.js

videoportal.js

14744

14-Jul-20

06:18

microsoft.sharepoint.publishing.dll_isapi

microsoft.sharepoint.publishing.dll

16.0.10364.20001

5409192

14-Jul-20

06:11

sharepointpub.dll

microsoft.sharepoint.publishing.dll

16.0.10364.20001

5409192

14-Jul-20

06:11

sharepointpub_gac.dll

microsoft.sharepoint.publishing.dll

16.0.10364.20001

5409192

14-Jul-20

06:11

sppubint.dll

microsoft.sharepoint.publishing.intl.dll

16.0.10364.20001

350640

14-Jul-20

06:12

sppubint_gac.dll

microsoft.sharepoint.publishing.intl.dll

16.0.10364.20001

350640

14-Jul-20

06:12

schema.xml_pubresfeap

schema.xml

44173

14-Jul-20

03:43

asctyps.xml

assetcontenttypes.xml

2846

14-Jul-20

03:49

asctyps2.xml

assetcontenttypes2.xml

2460

14-Jul-20

03:49

asflds.xml

assetfields.xml

1366

14-Jul-20

03:50

asflds2.xml

assetfields2.xml

1045

14-Jul-20

03:50

aslibalt.xml

assetlibrarytemplate.xml

555

14-Jul-20

03:50

aslibft.xml

feature.xml

2763

14-Jul-20

03:50

aslibui.xml

provisionedui.xml

5075

14-Jul-20

03:50

aslibui2.xml

provisionedui2.xml

1708

14-Jul-20

03:50

cdsele.xml

contentdeploymentsource.xml

637

14-Jul-20

03:42

cdsfeatu.xml

feature.xml

604

14-Jul-20

03:40

docmpgcv.xml

docmpageconverter.xml

496

14-Jul-20

03:49

docxpgcv.xml

docxpageconverter.xml

496

14-Jul-20

03:49

convfeat.xml

feature.xml

766

14-Jul-20

03:49

ippagecv.xml

infopathpageconverter.xml

577

14-Jul-20

03:49

xslappcv.xml

xslapplicatorconverter.xml

575

14-Jul-20

03:49

analyticsreports.xml

analyticsreports.xml

2850

14-Jul-20

03:43

xspsset.xml

catalogsitesettings.xml

556

14-Jul-20

03:43

xspfeat.xml

feature.xml

1514

14-Jul-20

03:43

depoper.xml

deploymentoperations.xml

2415

14-Jul-20

03:48

depfeat.xml

feature.xml

788

14-Jul-20

03:48

pestset.xml

enhancedhtmlediting.xml

157

14-Jul-20

03:50

pefeat.xml

feature.xml

793

14-Jul-20

03:50

enthmft.xml

feature.xml

564

14-Jul-20

03:41

enthmset.xml

themingsitesettings.xml

1005

14-Jul-20

03:42

enctb.xml

enterprisewikicontenttypebinding.xml

559

14-Jul-20

03:40

enctb2.xml

enterprisewikicontenttypebinding2.xml

390

14-Jul-20

03:42

enfet.xml

feature.xml

1168

14-Jul-20

03:40

enct.xml

enterprisewikicontenttypes.xml

1456

14-Jul-20

03:41

enct2.xml

enterprisewikicontenttypes2.xml

1211

14-Jul-20

03:42

enlayfet.xml

feature.xml

1618

14-Jul-20

03:41

prov.xml

provisionedfiles.xml

1181

14-Jul-20

03:41

prov2.xml

provisionedfiles2.xml

1197

14-Jul-20

03:41

ewiki2.xml

feature.xml

766

14-Jul-20

03:41

htmlfeat.xml

feature.xml

11263

14-Jul-20

03:47

htmlcolm.xml

htmldesigncolumns.xml

909

14-Jul-20

03:46

htmlcol2.xml

htmldesigncolumns2.xml

543

14-Jul-20

03:47

htmlcol3.xml

htmldesigncolumns3.xml

597

14-Jul-20

03:47

htmlcont.xml

htmldesigncontenttypes.xml

2330

14-Jul-20

03:47

htmlfile.xml

htmldesignfiles.xml

657

14-Jul-20

03:46

htmlfil2.xml

htmldesignfiles2.xml

771

14-Jul-20

03:47

htmlfil3.xml

htmldesignfiles3.xml

895

14-Jul-20

03:47

htmldpui.xml

htmldesignprovisionedui.xml

669

14-Jul-20

03:47

htmldrib.xml

htmldesignribbon.xml

29320

14-Jul-20

03:47

htmldpct.xml

htmldisplaytemplatecontenttypes.xml

11361

14-Jul-20

03:46

htmldpwp.xml

htmldisplaytemplatefiles.xml

9302

14-Jul-20

03:47

htmldpwp10.xml

htmldisplaytemplatefiles10.xml

575

14-Jul-20

03:47

htmldpwp11.xml

htmldisplaytemplatefiles11.xml

1091

14-Jul-20

03:46

htmldpwp12.xml

htmldisplaytemplatefiles12.xml

401

14-Jul-20

03:47

htmldpwp13.xml

htmldisplaytemplatefiles13.xml

396

14-Jul-20

03:47

htmldpwp14.xml

htmldisplaytemplatefiles14.xml

856

14-Jul-20

03:47

htmldpwp15.xml

htmldisplaytemplatefiles15.xml

492

14-Jul-20

03:46

htmldpwp2.xml

htmldisplaytemplatefiles2.xml

830

14-Jul-20

03:47

htmldpwp3.xml

htmldisplaytemplatefiles3.xml

497

14-Jul-20

03:47

htmldpwp4.xml

htmldisplaytemplatefiles4.xml

496

14-Jul-20

03:47

htmldpwp5.xml

htmldisplaytemplatefiles5.xml

506

14-Jul-20

03:47

htmldpwp6.xml

htmldisplaytemplatefiles6.xml

412

14-Jul-20

03:46

htmldpwp7.xml

htmldisplaytemplatefiles7.xml

4003

14-Jul-20

03:47

htmldpwp8.xml

htmldisplaytemplatefiles8.xml

399

14-Jul-20

03:47

htmldpwp9.xml

htmldisplaytemplatefiles9.xml

401

14-Jul-20

03:46

htmldtcbs.xml

htmldisplaytemplatefilesoobcbs.xml

580

14-Jul-20

03:47

htmldtqb.xml

htmldisplaytemplatefilesqb.xml

598

14-Jul-20

03:47

htmldtqbref.xml

htmldisplaytemplatefilesqbref.xml

507

14-Jul-20

03:46

htmldpwp_recs.xml

htmldisplaytemplatefilesrecs.xml

418

14-Jul-20

03:47

ststngimplk.xml

sitesettingsimportlink.xml

667

14-Jul-20

03:47

altmp.xam

alternatemediaplayer.xaml

35634

14-Jul-20

03:46

mwpfeat.xml

feature.xml

940

14-Jul-20

03:46

mwpprovf.xml

provisionedfiles.xml

1457

14-Jul-20

03:45

mwpprovu.xml

provisionedui.xml

22914

14-Jul-20

03:45

mwpprovui2.xml

provisionedui2.xml

2690

14-Jul-20

03:45

pnfeat.xml

feature.xml

782

14-Jul-20

03:43

pnstset.xml

navigationsitesettings.xml

4721

14-Jul-20

03:43

plnfeat.xml

feature.xml

760

14-Jul-20

03:42

plnstset.xml

navigationsitesettings.xml

152

14-Jul-20

03:42

tpfeat.xml

feature.xml

2846

14-Jul-20

03:48

tpcls.xml

pointpublishingcolumns.xml

701

14-Jul-20

03:49

tpcts.xml

pointpublishingcontenttypes.xml

488

14-Jul-20

03:48

tptltsch.xml

schema.xml

4088

14-Jul-20

03:41

pclts.xml

schema.xml

2354

14-Jul-20

03:41

pcltf.xml

feature.xml

857

14-Jul-20

03:40

pclt.xml

productcataloglisttemplate.xml

753

14-Jul-20

03:42

pcfeat.xml

feature.xml

1699

14-Jul-20

03:41

pccol.xml

productcatalogcolumns.xml

6259

14-Jul-20

03:41

pcct.xml

productcatalogcontenttypes.xml

830

14-Jul-20

03:42

pcct2.xml

productcatalogcontenttypes2.xml

643

14-Jul-20

03:42

pcprov.xml

provisionedfiles.xml

926

14-Jul-20

03:41

pubpubpf.xml

feature.xml

551

14-Jul-20

03:41

pppptset.xml

portalsettings.xml

584

14-Jul-20

03:41

ctconvst.xml

contenttypeconvertersettings.xml

511

14-Jul-20

03:47

doclbset.xml

documentlibrarysettings.xml

524

14-Jul-20

03:47

editmenu.xml

editingmenu.xml

470

14-Jul-20

03:47

pubfeat.xml

feature.xml

2696

14-Jul-20

03:46

paglttmp.xml

pageslisttemplate.xml

516

14-Jul-20

03:46

provui.xml

provisionedui.xml

40574

14-Jul-20

03:47

provui2.xml

provisionedui2.xml

1489

14-Jul-20

03:47

provui3.xml

provisionedui3.xml

2135

14-Jul-20

03:47

pubstset.xml

publishingsitesettings.xml

6235

14-Jul-20

03:46

regext.xml

regionalsettingsextensions.xml

328

14-Jul-20

03:47

siteacmn.xml

siteactionmenucustomization.xml

646

14-Jul-20

03:47

varflagc.xml

variationsflagcontrol.xml

473

14-Jul-20

03:47

varnomin.xml

variationsnomination.xml

613

14-Jul-20

03:47

pblyfeat.xml

feature.xml

6194

14-Jul-20

03:49

pblyprovfile.xml

provisionedfiles.xml

7964

14-Jul-20

03:49

pblyprovfile2.xml

provisionedfiles2.xml

610

14-Jul-20

03:49

pblyprovfile4.xml

provisionedfiles4.xml

308

14-Jul-20

03:49

pblyprovfile5.xml

provisionedfiles5.xml

414

14-Jul-20

03:49

pblyprovfile6.xml

provisionedfiles6.xml

385

14-Jul-20

03:49

pblyprovfile7.xml

provisionedfiles7.xml

1170

14-Jul-20

03:49

pblyprovfile8.xml

provisionedfiles8.xml

507

14-Jul-20

03:49

pblyprovui.xml

provisionedui.xml

11330

14-Jul-20

03:49

xspfeatlayouts.xml

searchboundpagelayouts.xml

3671

14-Jul-20

03:49

pubmelem.xml

elements.xml

4149

14-Jul-20

03:46

pubmele2.xml

elements2.xml

592

14-Jul-20

03:45

pubmfeat.xml

feature.xml

1697

14-Jul-20

03:45

pubmprui.xml

provisionedui.xml

1548

14-Jul-20

03:46

pubmstng.xml

sitesettings.xml

670

14-Jul-20

03:45

pubprft.xml

feature.xml

758

14-Jul-20

03:43

pubrfeat.xml

feature.xml

4927

14-Jul-20

03:50

provfile.xml

provisionedfiles.xml

4739

14-Jul-20

03:50

provfl4.xml

provisionedfiles4.xml

1394

14-Jul-20

03:50

pubrcol.xml

publishingcolumns.xml

20566

14-Jul-20

03:50

pubrctt.xml

publishingcontenttypes.xml

12093

14-Jul-20

03:50

pubrctt2.xml

publishingcontenttypes2.xml

304

14-Jul-20

03:50

pubrctt3.xml

publishingcontenttypes3.xml

500

14-Jul-20

03:50

pubrcont.xml

publishingcontrols.xml

405

14-Jul-20

03:50

prsset.xml

publishingresourcessitesettings.xml

3506

14-Jul-20

03:50

upgd1.xml

upgrade1.xml

548

14-Jul-20

03:50

upgd2.xml

upgrade2.xml

486

14-Jul-20

03:50

upgd3.xml

upgrade3.xml

600

14-Jul-20

03:50

pubtfeat.xml

feature.xml

1477

14-Jul-20

03:49

rollplf.xml

feature.xml

862

14-Jul-20

03:41

rollplpf.xml

provisionedfiles.xml

14529

14-Jul-20

03:42

rollplct.xml

rolluppagecontenttype.xml

742

14-Jul-20

03:42

rollpf.xml

feature.xml

816

14-Jul-20

03:50

rollps.xml

rolluppagesettings.xml

4091

14-Jul-20

03:50

seofeatu.xml

feature.xml

1253

14-Jul-20

03:42

seoopt.xml

searchengineoptimization.xml

3578

14-Jul-20

03:43

seoopt1.xml

searchengineoptimization1.xml

2904

14-Jul-20

03:43

sppelm.xml

elements.xml

1843

14-Jul-20

03:43

sppfea.xml

feature.xml

1015

14-Jul-20

03:43

saicona.xml

consoleaction.xml

412

14-Jul-20

03:50

saifeat.xml

feature.xml

1324

14-Jul-20

03:50

sairibn.xml

ribbon.xml

2895

14-Jul-20

03:50

saisset.xml

sitesettings.xml

584

14-Jul-20

03:50

addtheme.xml

additionalthemes.xml

3819

14-Jul-20

03:41

sbwcopa.xml

colorpalette.xml

4813

14-Jul-20

03:42

sbwcona.xml

consoleaction.xml

692

14-Jul-20

03:42

sbwct.xml

contenttypes.xml

4261

14-Jul-20

03:40

sbwdesba.xml

designbuilderaction.xml

444

14-Jul-20

03:41

sbwdesea.xml

designeditoraction.xml

438

14-Jul-20

03:40

sbwdpa.xml

designpackageactions.xml

418

14-Jul-20

03:40

sbwdpr.xml

designpreviewaction.xml

447

14-Jul-20

03:41

sbwdmt.xml

disablesystemmasterpagetheming.xml

436

14-Jul-20

03:42

sbwfeat.xml

feature.xml

6499

14-Jul-20

03:42

sbwinsdes.xml

installeddesigns.xml

536

14-Jul-20

03:40

sbwmob.xml

mobilechannel.xml

1098

14-Jul-20

03:41

sbwpagela.xml

pagelayouts.xml

4119

14-Jul-20

03:40

sbwpages.xml

pages.xml

13120

14-Jul-20

03:40

pubblogwp.xml

publishingblogwebparts.xml

949

14-Jul-20

03:41

sbwqd.xml

quicklaunchdatasource.xml

685

14-Jul-20

03:42

sbwrb.xml

ribbon.xml

44107

14-Jul-20

03:42

sbwsearch.xml

search.xml

2352

14-Jul-20

03:42

sbwsc.xml

sitecolumns.xml

3579

14-Jul-20

03:42

sbwsec.xml

siteelementcontrols.xml

952

14-Jul-20

03:40

sbwss.xml

sitesettings.xml

14657

14-Jul-20

03:41

sbwcss.xml

styles.xml

625

14-Jul-20

03:41

sbwwps.xml

webparts.xml

509

14-Jul-20

03:40

sbwfsf.xml

feature.xml

708

14-Jul-20

03:40

scfeatr.xml

feature.xml

856

14-Jul-20

03:49

spelchek.xml

spellchecking.xml

1033

14-Jul-20

03:49

spelchk2.xml

spellchecking2.xml

2641

14-Jul-20

03:49

cms_tenantadmindeploymentlinksfeature_feature_xml

feature.xml

826

14-Jul-20

03:42

cms_tenantadmindeploymentlinksfeature_links_xml

links.xml

542

14-Jul-20

03:40

topicplf.xml

feature.xml

732

14-Jul-20

03:48

topicpf.xml

feature.xml

713

14-Jul-20

03:40

plnkfeat.xml

feature.xml

621

14-Jul-20

03:40

publcol.xml

publishedlinkscolumns.xml

1206

14-Jul-20

03:40

publctt.xml

publishedlinkscontenttypes.xml

948

14-Jul-20

03:41

v2vpblyfeat.xml

feature.xml

540

14-Jul-20

03:47

v2vpblyprovfil.xml

provisionedfiles.xml

1934

14-Jul-20

03:47

vwfrmlk.xml

feature.xml

794

14-Jul-20

03:43

xmlsfeat.xml

feature.xml

818

14-Jul-20

03:43

xmlsitem.xml

xmlsitemap.xml

624

14-Jul-20

03:43

microsoft.cobaltcore.dll

microsoft.cobaltcore.dll

16.0.10364.20001

3081640

14-Jul-20

06:09

microsoft.cobalt.base.dll

microsoft.cobalt.base.dll

16.0.10364.20001

874912

14-Jul-20

06:17

system.collections.immutable.dll

system.collections.immutable.dll

4.6.23123.00

193440

update_system.collections.immutable.dll

system.collections.immutable.dll

4.6.23123.00

193440

9-Jul-20

01:42

csisrv.dll

csisrv.dll

16.0.10364.20001

1283496

14-Jul-20

06:15

csisrvexe.exe

csisrvexe.exe

16.0.10364.20001

328640

14-Jul-20

06:15

onfda.dll

onfda.dll

16.0.10364.20001

2096568

14-Jul-20

06:15

columnfiltering.ascx

columnfiltering.ascx

443

14-Jul-20

09:50

docsettemplates.ascx

docsettemplates.ascx

1459

14-Jul-20

09:50

metadatanavkeyfilters.ascx

metadatanavkeyfilters.ascx

4647

14-Jul-20

09:50

metadatanavtree.ascx

metadatanavtree.ascx

2686

14-Jul-20

09:50

multilangtemplates.ascx

transmgmtlibtemplates.ascx

3287

14-Jul-20

09:50

videosettemplates.ascx

videosettemplates.ascx

1972

14-Jul-20

09:50

editdlg.htm_multilang

editdlg.htm

4796

14-Jul-20

09:50

filedlg.htm_multilang

filedlg.htm

3344

14-Jul-20

09:50

docsetversions.aspx

docsetversions.aspx

18741

14-Jul-20

09:50

ediscoveryquerystatistics.ascx

ediscoveryquerystatistics.ascx

1357

14-Jul-20

09:50

ediscoverytemplate.ascx

ediscoverytemplate.ascx

3267

14-Jul-20

09:50

pdfirml.dll_0002

microsoft.office.irm.pdfprotectorlib.dll

16.0.10364.20001

1308568

14-Jul-20

09:50

barcodeglobalsettings.ascx

barcodeglobalsettings.ascx

1473

14-Jul-20

09:50

bargensettings.ascx

bargensettings.ascx

1523

14-Jul-20

09:50

dropoffzoneroutingform.ascx

dropoffzoneroutingform.ascx

3528

14-Jul-20

09:50

recordsribbon.ascx

recordsribbon.ascx

367

14-Jul-20

09:50

microsoft.office.policy.dll

microsoft.office.policy.dll

16.0.10364.20001

2383256

14-Jul-20

09:50

microsoft.office.policy.dll_isapi

microsoft.office.policy.dll

16.0.10364.20001

2383256

14-Jul-20

09:50

microsoft.office.policy.pages.dll

microsoft.office.policy.pages.dll

16.0.10364.20001

540056

14-Jul-20

09:50

auditcustquery.ascx

auditcustomquery.ascx

11154

14-Jul-20

09:50

auditsettings.ascx

auditsettings.ascx

3594

14-Jul-20

09:50

barcodesettings.ascx

barcodesettings.ascx

1399

14-Jul-20

09:50

discoveryglobalcontrol.ascx

discoveryglobalcontrol.ascx

5175

14-Jul-20

09:50

discoveryproperties.ascx

discoveryproperties.ascx

7132

14-Jul-20

09:50

discoveryquerystatistics.ascx

discoveryquerystatistics.ascx

3788

14-Jul-20

09:50

dlptemplatepicker.ascx

dlptemplatepicker.ascx

3594

14-Jul-20

09:50

labelsettings.ascx

labelsettings.ascx

9510

14-Jul-20

09:50

retentionsettings.ascx

retentionsettings.ascx

11060

14-Jul-20

09:50

dw20.exe_0001

dw20.exe

16.0.10364.20001

2129336

14-Jul-20

06:17

dwtrig20.exe

dwtrig20.exe

16.0.10364.20001

318928

14-Jul-20

06:17

conversion.office.gfxserver.dll

gfxserver.dll

16.0.10364.20001

5274544

14-Jul-20

06:18

ppt.conversion.gfxserver.dll

gfxserver.dll

16.0.10364.20001

5274544

14-Jul-20

06:18

ppt.edit.gfxserver.dll

gfxserver.dll

16.0.10364.20001

5274544

14-Jul-20

06:18

wac.office.gfxserver.dll

gfxserver.dll

16.0.10364.20001

5274544

14-Jul-20

06:18

conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.10364.20001

12129152

14-Jul-20

06:17

ppt.conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.10364.20001

12129152

14-Jul-20

06:17

ppt.edit.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.10364.20001

12129152

14-Jul-20

06:17

wac.office.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.10364.20001

12129152

14-Jul-20

06:17

sltemp.asc

sldlibtemplates.ascx

12554

14-Jul-20

03:49

sldlib.js

sldlib.js

29295

14-Jul-20

03:46

editdlg.htm_slfeat

editdlg.htm

4796

14-Jul-20

03:41

filedlg.htm_slfeat

filedlg.htm

3344

14-Jul-20

03:42

clientx.dll

microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

16.0.10364.20001

381896

14-Jul-20

06:20

clientxr.dll.x64

microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

16.0.10364.20001

381896

14-Jul-20

06:20

microsoft.office.server.chart.dll

microsoft.office.server.chart.dll

16.0.10364.20001

603056

14-Jul-20

06:13

microsoft.office.server.chart_gac.dll

microsoft.office.server.chart.dll

16.0.10364.20001

603056

14-Jul-20

06:13

as_adal_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

adal.dll

1456656

16-Jun-20

11:04

as_adal_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

adal.dll

1784544

16-Jun-20

11:04

as_azureclient_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

microsoft.analysisservices.azureclient.dll

316496

16-Jun-20

11:04

as_azureclient_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

microsoft.analysisservices.azureclient.dll

316496

16-Jun-20

11:04

as_client_db2v0801_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

db2v0801.xsl

30717

16-Jun-20

11:04

as_client_db2v0801_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

db2v0801.xsl

30717

16-Jun-20

11:04

as_client_hive_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

hive.xsl

81782

16-Jun-20

11:04

as_client_hive_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

hive.xsl

81782

16-Jun-20

11:04

as_client_msql_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msql.xsl

128792

16-Jun-20

11:04

as_client_msql_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msql.xsl

128792

16-Jun-20

11:04

as_client_orcl7_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

orcl7.xsl

95739

16-Jun-20

11:04

as_client_orcl7_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

orcl7.xsl

95739

16-Jun-20

11:04

as_client_sqlpdw_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sqlpdw.xsl

105635

16-Jun-20

11:04

as_client_sqlpdw_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sqlpdw.xsl

105635

16-Jun-20

11:04

as_client_trdtv2r41_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

trdtv2r41.xsl

105800

16-Jun-20

11:04

as_client_trdtv2r41_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

trdtv2r41.xsl

105800

16-Jun-20

11:04

as_client_xmsrv_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmsrv.dll

35081808

16-Jun-20

11:04

as_client_xmsrv_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmsrv.dll

25498704

16-Jun-20

11:04

as_clientas80_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

as80.xsl

17484

16-Jun-20

11:04

as_clientas80_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

as80.xsl

17484

16-Jun-20

11:04

as_clientas90_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

as90.xsl

20021

16-Jun-20

11:04

as_clientas90_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

as90.xsl

20021

16-Jun-20

11:04

as_clientinformix_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

informix.xsl

32145

16-Jun-20

11:04

as_clientinformix_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

informix.xsl

32145

16-Jun-20

11:04

as_clientmsjet_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msjet.xsl

30427

16-Jun-20

11:04

as_clientmsjet_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msjet.xsl

30427

16-Jun-20

11:04

as_clientmsmgdsrv_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmgdsrv.dll

7638824

16-Jun-20

11:04

as_clientmsmgdsrv_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmgdsrv.dll

9328720

16-Jun-20

11:04

as_clientsql120_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql120.xsl

135247

16-Jun-20

11:04

as_clientsql120_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql120.xsl

135247

16-Jun-20

11:04

as_clientsql2000_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql2000.xsl

35014

16-Jun-20

11:04

as_clientsql2000_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql2000.xsl

35014

16-Jun-20

11:04

as_clientsql70_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql70.xsl

33181

16-Jun-20

11:04

as_clientsql70_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql70.xsl

33181

16-Jun-20

11:04

as_clientsql90_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql90.xsl

136426

16-Jun-20

11:04

as_clientsql90_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql90.xsl

136426

16-Jun-20

11:04

as_clientsybase_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sybase.xsl

30964

16-Jun-20

11:04

as_clientsybase_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sybase.xsl

30964

16-Jun-20

11:04

as_msmdlocal_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmdlocal.dll

45813840

16-Jun-20

11:04

as_msmdlocal_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmdlocal.dll

63495968

16-Jun-20

11:04

as_msolap_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msolap.dll

7999272

16-Jun-20

11:04

as_msolap_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msolap.dll

10331936

16-Jun-20

11:04

as_msolui_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msolui.dll

292128

16-Jun-20

11:04

as_msolui_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msolui.dll

312616

16-Jun-20

11:04

as_sqldumper_exe_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sqldumper.exe

147560

16-Jun-20

11:04

as_sqldumper_exe_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sqldumper.exe

172368

16-Jun-20

11:04

as_xmlrw_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmlrw.dll

289376

16-Jun-20

11:04

as_xmlrw_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmlrw.dll

333928

16-Jun-20

11:04

as_xmlrwbin_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmlrwbin.dll

194152

16-Jun-20

11:04

as_xmlrwbin_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmlrwbin.dll

224864

16-Jun-20

11:04

conversion.office.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10364.20001

14548896

14-Jul-20

06:19

ppt.conversion.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10364.20001

14548896

14-Jul-20

06:19

ppt.edit.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10364.20001

14548896

14-Jul-20

06:19

wac.office.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10364.20001

14548896

14-Jul-20

06:19

conversion.office.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10364.20001

4394912

14-Jul-20

06:14

mso.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10364.20001

4394912

14-Jul-20

06:14

ppt.conversion.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10364.20001

4394912

14-Jul-20

06:14

ppt.edit.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10364.20001

4394912

14-Jul-20

06:14

wac.office.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10364.20001

4394912

14-Jul-20

06:14

conversion.office.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10364.20001

5584800

14-Jul-20

06:20

mso.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10364.20001

5584800

14-Jul-20

06:20

ppt.conversion.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10364.20001

5584800

14-Jul-20

06:20

ppt.edit.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10364.20001

5584800

14-Jul-20

06:20

wac.office.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10364.20001

5584800

14-Jul-20

06:20

conversion.office.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10364.20001

12483488

14-Jul-20

06:16

ppt.conversion.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10364.20001

12483488

14-Jul-20

06:16

ppt.edit.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10364.20001

12483488

14-Jul-20

06:16

wac.office.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10364.20001

12483488

14-Jul-20

06:16

conversion.office.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10364.20001

3950512

14-Jul-20

06:16

ppt.conversion.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10364.20001

3950512

14-Jul-20

06:16

ppt.edit.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10364.20001

3950512

14-Jul-20

06:16

wac.office.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10364.20001

3950512

14-Jul-20

06:16

conversion.office.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10364.20001

14474664

14-Jul-20

06:20

ppt.conversion.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10364.20001

14474664

14-Jul-20

06:20

ppt.edit.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10364.20001

14474664

14-Jul-20

06:20

wac.office.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10364.20001

14474664

14-Jul-20

06:20

microsoft.office.web.common.dll

microsoft.office.web.common.dll

16.0.10364.20001

1973152

14-Jul-20

06:17

nl7data0011.dll_osssearch

nl7data0011.dll

16.0.10364.20001

7782880

14-Jul-20

06:17

nl7data0404.dll_osssearch

nl7data0404.dll

16.0.10364.20001

2708472

14-Jul-20

06:17

nl7data0804.dll_osssearch

nl7data0804.dll

16.0.10364.20001

3588088

14-Jul-20

06:17

conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.10364.20001

3555736

14-Jul-20

06:20

ppt.conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.10364.20001

3555736

14-Jul-20

06:20

ppt.edit.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.10364.20001

3555736

14-Jul-20

06:20

wac.office.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.10364.20001

3555736

14-Jul-20

06:20

conversion.office.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10364.20001

18202016

14-Jul-20

06:20

ppt.conversion.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10364.20001

18202016

14-Jul-20

06:20

ppt.edit.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10364.20001

18202016

14-Jul-20

06:20

wac.office.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10364.20001

18202016

14-Jul-20

06:20

microsoft.office.connectedservices.identity.dll

microsoft.office.connectedservices.identity.dll

16.0.10364.20001

62896

14-Jul-20

06:18

conversion.cultures.office.odf

office.odf

2224552

14-Jul-20

06:16

office.odf

office.odf

2224552

14-Jul-20

06:16

ppt.conversion.cultures.office.odf

office.odf

2224552

14-Jul-20

06:16

visioserver.cultures.office.odf

office.odf

2224552

14-Jul-20

06:16

wac.conversion.cultures.office.odf

office.odf

2224552

14-Jul-20

06:16

wac.powerpoint.edit.bin.cultures.office.odf

office.odf

2224552

14-Jul-20

06:16

xlsrv.ecs.culture.office.odf

office.odf

2224552

14-Jul-20

06:16

xlsrv.ecs.office.odf

office.odf

2224552

14-Jul-20

06:16

htmlchkr.dll.x64

htmlchkr.dll

16.0.10364.20001

1149368

14-Jul-20

06:16

conversionhtmlutil.dll

htmlutil.dll

16.0.10364.20001

2855336

14-Jul-20

06:16

onetnative.dll

onetnative.dll

16.0.10364.20001

811944

14-Jul-20

06:16

onetnative_1.dll

onetnative.dll

16.0.10364.20001

811944

14-Jul-20

06:16

onetutil.dll

onetutil.dll

16.0.10364.20001

2866088

14-Jul-20

06:16

conversion.office.osfserver.dll

osfserver.dll

16.0.10364.20001

164256

14-Jul-20

06:14

wac.office.osfserver.dll

osfserver.dll

16.0.10364.20001

164256

14-Jul-20

06:14

conversion.office.osfsharedserver.dll

osfsharedserver.dll

16.0.10364.20001

734112

14-Jul-20

06:14

wac.office.osfsharedserver.dll

osfsharedserver.dll

16.0.10364.20001

734112

14-Jul-20

06:14

conversion.office.osfuiserver.dll

osfuiserver.dll

16.0.10364.20001

488352

14-Jul-20

06:14

wac.office.osfuiserver.dll

osfuiserver.dll

16.0.10364.20001

488352

14-Jul-20

06:14

osfserver_activities_dll.x64

microsoft.sharepoint.workflowservices.activities.dll

16.0.10364.20001

286144

14-Jul-20

06:19

osfserver_workflow_dll

microsoft.sharepoint.workflowservices.dll

16.0.10364.20001

487872

14-Jul-20

06:19

osfextap.dll

microsoft.sharepoint.officeextension.applicationpages.dll

16.0.10364.20001

16312

14-Jul-20

06:19

office_extension_manager_js

sp.officeextensionmanager.js

50999

14-Jul-20

06:17

microsoft.office.serviceinfrastructure.runtime.dll

microsoft.office.serviceinfrastructure.runtime.dll

16.0.10364.20001

1053144

14-Jul-20

06:19

osrvadml.xml

officeserveradminlinks.xml

3483

16-Jun-20

10:48

ugcdot.xml

feature.xml

629

16-Jun-20

11:05

microsoft.office.server.directory.sharepoint

microsoft.office.server.directory.sharepoint.dll

16.0.10364.20001

747464

14-Jul-20

06:20

microsoft.office.server.dll

microsoft.office.server.dll

16.0.10364.20001

3042208

14-Jul-20

06:20

microsoft.office.server.dll_isapi

microsoft.office.server.dll

16.0.10364.20001

3042208

14-Jul-20

06:20

microsoft.office.server.openxml.dll

microsoft.office.server.openxml.dll

16.0.10364.20001

1658288

14-Jul-20

06:20

microsoft.office.server.userprofiles.dll

microsoft.office.server.userprofiles.dll

16.0.10364.20001

5326784

14-Jul-20

06:20

microsoft.office.server.userprofiles.dll_isapi

microsoft.office.server.userprofiles.dll

16.0.10364.20001

5326784

14-Jul-20

06:20

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

16.0.10364.20001

1744296

14-Jul-20

06:20

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll_gac

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

16.0.10364.20001

1744296

14-Jul-20

06:20

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll_gac1

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

16.0.10364.20001

1744296

14-Jul-20

06:20

microsoft.office.server.userprofiles.proxy.dll

microsoft.office.server.userprofiles.dll

16.0.10364.20001

1465808

14-Jul-20

06:19

scriptresources.rsx

scriptresources.resx

18203

14-Jul-20

06:16

scriptforwebtaggingui.js

scriptforwebtaggingui.js

132713

16-Jun-20

10:48

sp.ui.taxonomy.js

sp.ui.taxonomy.js

46397

16-Jun-20

10:48

mediaplayer.xap

mediaplayer.xap

47489

14-Jul-20

10:07

decompositiontree.xap

decompositiontree.xap

117413

14-Jul-20

10:07

addgal.xap

addgallery.xap

416805

14-Jul-20

10:07

wpgalim.xap

webpartgalleryimages.xap

109758

14-Jul-20

10:07

addgallery.xap_silverlight

addgallery.xap

383014

14-Jul-20

10:07

microsoft.sharepoint.client.xap

microsoft.sharepoint.client.xap

322048

14-Jul-20

10:07

dsigres.cab.x64

dsigres.cab

231211

14-Jul-20

10:07

dsigres.cab.x64_10266

dsigres.cab

231211

14-Jul-20

10:07

dsigres.cab.x64_1033

dsigres.cab

231211

14-Jul-20

10:07

dsigres.cab.x64_1087

dsigres.cab

231211

14-Jul-20

10:07

dsigctrl.cab.x64

dsigctrl.cab

481425

14-Jul-20

10:07

dsigres.cab.x86

dsigres.cab

14-Jul-20

10:08

dsigres.cab.x86_10266

dsigres.cab

14-Jul-20

10:08

dsigres.cab.x86_1033

dsigres.cab

14-Jul-20

10:08

dsigres.cab.x86_1087

dsigres.cab

14-Jul-20

10:08

dsigctrl.cab.x86

dsigctrl.cab

14-Jul-20

10:08

mossbi.wfe.gac.scorecards.client.dll

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll

16.0.10364.20001

2227184

14-Jul-20

06:20

mossbi.wfe.gac.scorecards.servercommon.dll

microsoft.performancepoint.scorecards.servercommon.dll

16.0.10364.20001

333816

14-Jul-20

06:20

ppt.conversion.ppserver.dll

ppserver.dll

16.0.10364.20001

12353464

14-Jul-20

06:13

ppt.edit.ppserver.dll

ppserver.dll

16.0.10364.20001

12353464

14-Jul-20

06:13

microsoft.office.server.powerpoint.dll

microsoft.office.server.powerpoint.dll

16.0.10364.20001

108976

14-Jul-20

06:20

powerpointpowershell.format.ps1xml

powerpointpowershell.format.ps1xml

14378

29-Jun-20

11:34

pjintl_1_new.dll

pjintl.dll

16.0.10364.20001

4898224

14-Jul-20

06:18

schedengine_new.exe

schedengine.exe

16.0.10364.20001

16456648

14-Jul-20

06:18

microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

16.0.10364.20001

396200

14-Jul-20

06:20

microsoft.projectserver.client.phone.dll

microsoft.projectserver.client.phone.dll

16.0.10364.20001

396184

14-Jul-20

06:19

contentdatabasecreate.sql

contentdatabasecreate.sql

8488378

14-Jul-20

06:20

microsoft.office.project.schema.dll

microsoft.office.project.schema.dll

16.0.10364.20001

6844320

14-Jul-20

06:19

microsoft.office.project.server.communications.dll

microsoft.office.project.server.communications.dll

16.0.10364.20001

371624

14-Jul-20

06:19

microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

16.0.10364.20001

761256

14-Jul-20

06:19

microsoft.office.project.server.database.dll

microsoft.office.project.server.database.dll

16.0.10364.20001

10455448

14-Jul-20

06:19

microsoft.office.project.server.database.extension.dll

microsoft.office.project.server.database.extension.dll

16.0.10364.20001

4380056

14-Jul-20

06:19

microsoft.office.project.server.dll

microsoft.office.project.server.dll

16.0.10364.20001

9607584

14-Jul-20

06:19

microsoft.office.project.server.events.remote.dll

microsoft.office.project.server.events.remote.dll

16.0.10364.20001

59304

14-Jul-20

06:19

microsoft.office.project.server.inproc.dll

microsoft.office.project.server.inproc.dll

16.0.10364.20001

802200

14-Jul-20

06:19

microsoft.office.project.server.library.dll

microsoft.office.project.server.library.dll

16.0.10364.20001

1971608

14-Jul-20

06:19

sdk.microsoft.office.project.server.library.dll

microsoft.office.project.server.library.dll

16.0.10364.20001

1971608

14-Jul-20

06:19

microsoft.office.project.server.workflow.dll

microsoft.office.project.server.workflow.dll

16.0.10364.20001

196512

14-Jul-20

06:19

sdk.microsoft.office.project.server.workflow.dll

microsoft.office.project.server.workflow.dll

16.0.10364.20001

196512

14-Jul-20

06:19

microsoft.office.project.shared.dll

microsoft.office.project.shared.dll

16.0.10364.20001

1897376

14-Jul-20

06:19

sdk.microsoft.office.project.shared.dll

microsoft.office.project.shared.dll

16.0.10364.20001

1897376

14-Jul-20

06:19

microsoft.projectserver.client.dll

microsoft.projectserver.client.dll

16.0.10364.20001

396248

14-Jul-20

06:19

microsoft.projectserver.client.dll_001

microsoft.projectserver.client.dll

16.0.10364.20001

396248

14-Jul-20

06:19

microsoft.projectserver.dll

microsoft.projectserver.dll

16.0.10364.20001

888792

14-Jul-20

06:19

microsoft.projectserver.dll_001

microsoft.projectserver.dll

16.0.10364.20001

888792

14-Jul-20

06:19

microsoft.projectserver.serverproxy.dll

microsoft.projectserver.serverproxy.dll

16.0.10364.20001

1305056

14-Jul-20

06:19

ps.csom.scriptclient.debug.js

ps.debug.js

1030292

16-Jun-20

11:10

ps.csom.scriptclient.js

ps.js

623325

16-Jun-20

11:10

microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

16.0.10364.20001

1051096

14-Jul-20

06:20

microsoft.office.project.server.pwa.dll

microsoft.office.project.server.pwa.dll

16.0.10364.20001

2758624

14-Jul-20

06:20

microsoft.office.project.server.administration.dll

microsoft.office.project.server.administration.dll

16.0.10364.20001

1002920

14-Jul-20

06:18

pwa.admin.addmodifyuser.aspx

addmodifyuser.aspx

143704

16-Jun-20

11:06

pwa.admin.editcustomfield.aspx

editcustomfield.aspx

153222

16-Jun-20

11:06

pwa.admin.editlookuptable.aspx

editlookuptable.aspx

71493

16-Jun-20

11:06

pwa.library.projectdrilldownsatellite.debug.js

projectdrilldownsatellite.debug.js

152603

16-Jun-20

11:06

pwa.library.projectdrilldownsatellite.js

projectdrilldownsatellite.js

83340

16-Jun-20

11:06

pwa.library.projectservertreepicker.debug.js

projectservertreepicker.debug.js

81985

16-Jun-20

10:52

pwa.library.projectservertreepicker.js

projectservertreepicker.js

42509

16-Jun-20

10:53

pwa.library.projectserverscripts.core.debug.js

ps.core.debug.js

373260

16-Jun-20

10:52

pwa.library.projectserverscripts.core.js

ps.core.js

228332

16-Jun-20

10:51

pwa.library.projectserverscripts.rm.debug.js

ps.resourcemanagers.debug.js

255143

16-Jun-20

10:52

pwa.library.projectserverscripts.rm.js

ps.resourcemanagers.js

155142

16-Jun-20

10:52

pwa.library.shell.debug.js

shell.debug.js

92012

16-Jun-20

10:51

pwa.library.shell.js

shell.js

45380

16-Jun-20

10:52

pwa.resx

pwa.resx

824177

14-Jul-20

06:15

pwa.timesheet.timesheethistory.aspx

timesheethistory.aspx

4300

16-Jun-20

10:59

workflowactivitiesdll

microsoft.office.project.server.workflowactivities.dll

16.0.10364.20001

55192

14-Jul-20

06:15

conversion.office.riched20.dll

riched20.dll

16.0.10364.20001

3242904

14-Jul-20

06:20

ppt.conversion.riched20.dll

riched20.dll

16.0.10364.20001

3242904

14-Jul-20

06:20

ppt.edit.riched20.dll

riched20.dll

16.0.10364.20001

3242904

14-Jul-20

06:20

wac.office.riched20.dll

riched20.dll

16.0.10364.20001

3242904

14-Jul-20

06:20

xlsrv.ecs.riched20.dll

riched20.dll

16.0.10364.20001

3242904

14-Jul-20

06:20

microsoft.eedict_companies.de.dll

microsoft.eedict_companies.de

16.0.10364.20001

18848

14-Jul-20

06:19

microsoft.eedict_companies.dll

microsoft.eedict_companies

16.0.10364.20001

109863856

14-Jul-20

06:19

microsoft.eedict_companies.en.dll

microsoft.eedict_companies.en

16.0.10364.20001

16800

14-Jul-20

06:19

microsoft.eedict_companies.es.dll

microsoft.eedict_companies.es

16.0.10364.20001

16792

14-Jul-20

06:19

microsoft.eedict_companies.fr.dll

microsoft.eedict_companies.fr

16.0.10364.20001

24992

14-Jul-20

06:19

microsoft.eedict_companies.it.dll

microsoft.eedict_companies.it

16.0.10364.20001

46504

14-Jul-20

06:19

microsoft.eedict_companies.ja.dll

microsoft.eedict_companies.ja

16.0.10364.20001

1533856

14-Jul-20

06:19

microsoft.eedict_companies.nl.dll

microsoft.eedict_companies.nl

16.0.10364.20001

18352

14-Jul-20

06:19

microsoft.eedict_companies.no.dll

microsoft.eedict_companies.no

16.0.10364.20001

2098088

14-Jul-20

06:19

microsoft.eedict_companies.pt.dll

microsoft.eedict_companies.pt

16.0.10364.20001

17840

14-Jul-20

06:19

microsoft.eedict_companies.ru.dll

microsoft.eedict_companies.ru

16.0.10364.20001

33214880

14-Jul-20

06:19

microsoft.eedict_companies_acceptor.ar.dll

microsoft.eedict_companies_acceptor.ar

16.0.10364.20001

9888160

14-Jul-20

06:19

microsoft.stopworddictionary.dll

microsoft.stopworddictionary.dll

16.0.10364.20001

32672

14-Jul-20

06:19

microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

16.0.10364.20001

24632736

14-Jul-20

06:19

odffilt.dll.x64

odffilt.dll

16.0.10364.20001

1840072

14-Jul-20

06:17

offfiltx.dll.x64

offfiltx.dll

16.0.10364.20001

2115008

14-Jul-20

06:17

microsoft.ceres.common.utils.dllmsil

microsoft.ceres.common.utils.dll

16.0.10364.20001

322480

14-Jul-20

06:13

microsoft.ceres.contentengine.contentpush.dll

microsoft.ceres.contentengine.contentpush.dll

16.0.10364.20001

160160

14-Jul-20

06:19

microsoft.ceres.contentengine.nlpevaluators.dll

microsoft.ceres.contentengine.nlpevaluators.dll

16.0.10364.20001

251808

14-Jul-20

06:20

microsoft.ceres.contentengine.operators.mars.dll

microsoft.ceres.contentengine.operators.mars.dll

16.0.10364.20001

37280

14-Jul-20

06:17

documentformat.openxml.dllmsil2

documentformat.openxml.dll

2.6.0.4

5305360

update_documentformat.openxml.dllmsil2

documentformat.openxml.dll

2.6.0.4

5305360

16-Jun-20

10:57

system.io.packaging.dllmsil

system.io.packaging.dll

1.0.0.4

121872

update_system.io.packaging.dllmsil

system.io.packaging.dll

1.0.0.4

121872

16-Jun-20

10:56

microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pdf.dllmsil

microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pdf.dll

16.0.10364.20001

4217240

14-Jul-20

06:16

microsoft.ceres.evaluation.operators.dll

microsoft.ceres.evaluation.operators.dll

16.0.10364.20001

288160

14-Jul-20

06:20

microsoft.ceres.interactionengine.processing.builtin.dll

microsoft.ceres.interactionengine.processing.builtin.dll

16.0.10364.20001

402848

14-Jul-20

06:20

microsoft.ceres.nlpbase.dictionaries.dll

microsoft.ceres.nlpbase.dictionaries.dll

16.0.10364.20001

138656

14-Jul-20

06:17

managedblingsigned.dll

managedblingsigned.dll

1862344

update_managedblingsigned.dll

managedblingsigned.dll

1862344

16-Jun-20

10:40

microsoft.ceres.nlpbase.richfields.dll

microsoft.ceres.nlpbase.richfields.dll

16.0.10364.20001

97696

14-Jul-20

06:14

microsoft.contentpushhybridflow.dll

microsoft.contentpushhybridflow.dll

16.0.10364.3000

105912

14-Jul-20

06:18

microsoft.crawlerlfow.dll

microsoft.crawlerflow.dll

16.0.10364.3000

68024

14-Jul-20

06:17

microsoft.crawlerpropertymappingsubflow.dll

microsoft.crawlerpropertymappingsubflow.dll

16.0.10364.3000

27560

14-Jul-20

06:17

microsoft.sharepointsearchproviderflow.dll

microsoft.sharepointsearchproviderflow.dll

16.0.10364.3000

27056

14-Jul-20

06:17

searchcore.clustering.indexclusteringmember.dll

microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclusteringmember.dll

16.0.10364.20001

62376

14-Jul-20

06:20

searchcore.clustering.indexclustermanager.dll

microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclustermanager.dll

16.0.10364.20001

128416

14-Jul-20

06:20

microsoft.ceres.searchcore.indexstorage.dll

microsoft.ceres.searchcore.indexstorage.dll

16.0.10364.20001

30632

14-Jul-20

06:16

microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

16.0.10364.20001

87464

14-Jul-20

06:14

microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

16.0.10364.20001

583072

14-Jul-20

06:16

microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

16.0.10364.20001

132512

14-Jul-20

06:19

ajaxtkid.js

ajaxtoolkit.debug.js

312267

16-Jun-20

10:51

ajaxtkit.js

ajaxtoolkit.js

132858

16-Jun-20

10:49

srchccd.js

search.clientcontrols.debug.js

380631

16-Jun-20

11:04

srchcc.js

search.clientcontrols.js

204222

16-Jun-20

11:04

srchuicd.js

searchui.debug.js

116371

16-Jun-20

11:04

srchuicc.js

searchui.js

50907

16-Jun-20

11:04

srchquerypipeline.dll

microsoft.office.server.search.query.dll

16.0.10364.20001

1103792

14-Jul-20

06:18

ossapp.dll

microsoft.office.server.search.applications.dll

16.0.10364.20001

454072

14-Jul-20

06:20

ossapp.dll_0001

microsoft.office.server.search.applications.dll

16.0.10364.20001

454072

14-Jul-20

06:20

clkprdct.dll

microsoft.office.server.search.clickpredict.dll

16.0.10364.20001

202664

14-Jul-20

06:20

searchom.dll

microsoft.office.server.search.dll

16.0.10364.20001

21188016

14-Jul-20

06:20

searchom.dll_0001

microsoft.office.server.search.dll

16.0.10364.20001

21188016

14-Jul-20

06:20

ossex.dll

microsoft.office.server.search.exchangeadapter.dll

16.0.10364.20001

107432

14-Jul-20

06:20

ossex.dll_0001

microsoft.office.server.search.exchangeadapter.dll

16.0.10364.20001

107432

14-Jul-20

06:20

srchomnt.dll

microsoft.office.server.search.native.dll

16.0.10364.20001

517552

14-Jul-20

06:20

searchom.dll_0003

microsoft.sharepoint.search.dll

16.0.10364.20001

3881912

14-Jul-20

06:13

searchom.dll_0005

microsoft.sharepoint.search.dll

16.0.10364.20001

3881912

14-Jul-20

06:13

srchomnt.dll_1

microsoft.sharepoint.search.native.dll

16.0.10364.20001

485816

14-Jul-20

06:13

msscpi.dll

msscpi.dll

16.0.10364.20001

359336

14-Jul-20

06:19

mssdmn.exe

mssdmn.exe

16.0.10364.20001

625576

14-Jul-20

06:19

mssearch.exe

mssearch.exe

16.0.10364.20001

292280

14-Jul-20

06:19

msslad.dll

msslad.dll

16.0.10364.20001

205240

14-Jul-20

06:19

mssph.dll

mssph.dll

16.0.10364.20001

2204592

14-Jul-20

06:19

mssrch.dll

mssrch.dll

16.0.10364.20001

3266488

14-Jul-20

06:19

query9x.dll_0001

query.dll

16.0.10364.20001

136104

14-Jul-20

06:19

tquery.dll

tquery.dll

16.0.10364.20001

760240

14-Jul-20

06:19

noteswebservice.dll.oss.x86

noteswebservice.dll

16.0.10364.20001

740280

14-Jul-20

06:13

control_defaultresult.html

control_searchresults.html

31867

16-Jun-20

10:52

control_defaultresult.js

control_searchresults.js

33517

16-Jun-20

10:52

item_excel.html

item_excel.html

2696

16-Jun-20

11:08

item_excel.js

item_excel.js

4014

16-Jun-20

11:08

item_powerpoint.html

item_powerpoint.html

3221

16-Jun-20

11:08

item_powerpoint.js

item_powerpoint.js

4570

16-Jun-20

11:07

item_word.html

item_word.html

2832

16-Jun-20

11:07

item_word.js

item_word.js

4160

16-Jun-20

11:09

lstqr.apx

listqueryrules.aspx

16035

16-Jun-20

10:55

liqrs.apx

listqueryrules.aspx

19878

16-Jun-20

10:53

listqrl.apx

listqueryrules.aspx

14885

16-Jun-20

11:06

setup.exe

setup.exe

16.0.10364.20001

1972640

14-Jul-20

06:17

svrsetup.exe

setup.exe

16.0.10364.20001

1972640

14-Jul-20

06:17

svrsetup.dll

svrsetup.dll

16.0.10364.20001

17132440

14-Jul-20

06:17

wsssetup.dll

wsssetup.dll

16.0.10364.20001

17131920

14-Jul-20

06:17

visioserver.microsoft.office.graphics.shapebuilder.dll

microsoft.office.graphics.shapebuilder.dll

16.0.10364.20001

13134768

14-Jul-20

06:17

sptrns.dll

microsoft.sharepoint.translation.dll

16.0.10364.20001

1104800

14-Jul-20

06:13

microsoft.fileservices.v2.dll

microsoft.fileservices.v2.dll

16.0.10364.20001

981912

14-Jul-20

06:19

spdxap.dll

microsoft.sharepoint.appmonitoring.applicationpages.dll

16.0.10364.20001

65952

14-Jul-20

06:15

microsoft.sharepoint.flighting.dll

microsoft.sharepoint.flighting.dll

16.0.10364.20001

2285472

14-Jul-20

06:17

actxprjlchrd.js

activexwinprojlauncher.debug.js

2095

14-Jul-20

06:20

actxprjlchr.js

activexwinprojlauncher.js

985

14-Jul-20

06:20

bitreeview.js

bitreeview.js

12881

14-Jul-20

06:20

contentfollowing.debug.js

contentfollowing.debug.js

123898

14-Jul-20

06:20

contentfollowing.js

contentfollowing.js

54230

14-Jul-20

06:20

followedtags.debug.js

followedtags.debug.js

6347

14-Jul-20

06:20

followedtags.js

followedtags.js

2728

14-Jul-20

06:20

followingcommon.debug.js

followingcommon.debug.js

21971

14-Jul-20

06:20

followingcommon.js

followingcommon.js

9648

14-Jul-20

06:20

group.debug.js

group.debug.js

125958

14-Jul-20

06:20

group.js

group.js

75985

14-Jul-20

06:20

hashtagprofile.debug.js

hashtagprofile.debug.js

6184

14-Jul-20

06:20

hashtagprofile.js

hashtagprofile.js

3287

14-Jul-20

06:20

hierarchytreeview.js

hierarchytreeview.js

8801

14-Jul-20

06:20

htmlmenu.js

htmlmenus.js

21159

14-Jul-20

06:20

kpilro.js

kpilro.js

3184

14-Jul-20

06:20

mrudocs.debug.js

mrudocs.debug.js

9192

14-Jul-20

06:20

mrudocs.js

mrudocs.js

5864

14-Jul-20

06:20

mydocs.debug.js

mydocs.debug.js

73509

14-Jul-20

06:20

mydocs.js

mydocs.js

34455

14-Jul-20

06:20

mylinks.debug.js

mylinks.debug.js

7003

14-Jul-20

06:20

mylinks.js

mylinks.js

2631

14-Jul-20

06:20

mysiterecommendationsdebug.js

mysiterecommendations.debug.js

74489

14-Jul-20

06:20

mysiterecommendations.js

mysiterecommendations.js

41312

14-Jul-20

06:20

notificationpanel.debug.js

notificationpanel.debug.js

14102

14-Jul-20

06:20

notificationpanel.js

notificationpanel.js

7019

14-Jul-20

06:20

portal.debug.js

portal.debug.js

94804

14-Jul-20

06:20

portal.js

portal.js

52483

14-Jul-20

06:20

prbrows.debug.js

profilebrowsercontrol.debug.js

52762

14-Jul-20

06:20

prbrows.js

profilebrowsercontrol.js

28064

14-Jul-20

06:20

projectsummary.debug.js

projectsummary.debug.js

36524

14-Jul-20

06:20

projectsummary.js

projectsummary.js

13120

14-Jul-20

06:20

ratings.js

ratings.js

18207

14-Jul-20

06:20

reputation.debug.js

reputation.debug.js

5317

14-Jul-20

06:20

reputation.js

reputation.js

3430

14-Jul-20

06:20

soccom.js

socialcomment.js

23528

14-Jul-20

06:20

socdata.js

socialdata.js

14891

14-Jul-20

06:20

soctag.js

socialtag.js

9994

14-Jul-20

06:20

sprecdocsd.js

sp.recentdocs.debug.js

40634

14-Jul-20

06:20

sprecdocs.js

sp.recentdocs.js

18262

14-Jul-20

06:20

announcementtilesdebug.js

sp.ui.announcementtiles.debug.js

14781

14-Jul-20

06:20

announcementtiles.js

sp.ui.announcementtiles.js

8784

14-Jul-20

06:20

spui_cold.js

sp.ui.collabmailbox.debug.js

11768

14-Jul-20

06:20

spui_col.js

sp.ui.collabmailbox.js

7594

14-Jul-20

06:20

communities.js

sp.ui.communities.js

43982

14-Jul-20

06:20

communitiestileview.js

sp.ui.communities.tileview.js

8540

14-Jul-20

06:20

communityfeed.js

sp.ui.communityfeed.js

9999

14-Jul-20

06:20

communitymoderation.js

sp.ui.communitymoderation.js

8225

14-Jul-20

06:20

sp.ui.documentssharedbyme.debug.js

sp.ui.documentssharedbyme.debug.js

3174

14-Jul-20

06:20

sp.ui.documentssharedbyme.js

sp.ui.documentssharedbyme.js

2212

14-Jul-20

06:20

sp.ui.documentssharedwithme.debug.js

sp.ui.documentssharedwithme.debug.js

41725

14-Jul-20

06:20

sp.ui.documentssharedwithme.js

sp.ui.documentssharedwithme.js

24712

14-Jul-20

06:20

spui_listsearchbox_debug.js

sp.ui.listsearchbox.debug.js

39586

14-Jul-20

06:20

spui_listsearchbox.js

sp.ui.listsearchbox.js

20182

14-Jul-20

06:20

spui_listsearchboxbootstrap_debug.js

sp.ui.listsearchboxbootstrap.debug.js

7401

14-Jul-20

06:20

spui_listsearchboxbootstrap.js

sp.ui.listsearchboxbootstrap.js

3070

14-Jul-20

06:20

microfeeddebug.js

sp.ui.microfeed.debug.js

393708

14-Jul-20

06:20

microfeed.js

sp.ui.microfeed.js

230149

14-Jul-20

06:20

mysitecommondebug.js

sp.ui.mysitecommon.debug.js

131548

14-Jul-20

06:20

mysitecommon.js

sp.ui.mysitecommon.js

75540

14-Jul-20

06:20

mysitenavigationdebug.js

sp.ui.mysitenavigation.debug.js

2523

14-Jul-20

06:20

mysitenavigation.js

sp.ui.mysitenavigation.js

2523

14-Jul-20

06:20

mysiterecommendationsuidebug.js

sp.ui.mysiterecommendations.debug.js

14330

14-Jul-20

06:20

mysiterecommendationsui.js

sp.ui.mysiterecommendations.js

7268

14-Jul-20

06:20

peopledebug.js

sp.ui.people.debug.js

87048

14-Jul-20

06:20

peopledebug.js1

sp.ui.people.debug.js

87048

14-Jul-20

06:20

people.js

sp.ui.people.js

59579

14-Jul-20

06:20

people.js1

sp.ui.people.js

59579

14-Jul-20

06:20

spui_persond.js

sp.ui.person.debug.js

18230

14-Jul-20

06:20

spui_person.js

sp.ui.person.js

10326

14-Jul-20

06:20

spui_psd.js

sp.ui.promotedsites.debug.js

24862

14-Jul-20

06:20

spui_ps.js

sp.ui.promotedsites.js

15125

14-Jul-20

06:20

sp.ui.ratings.debug.js

sp.ui.ratings.debug.js

20220

14-Jul-20

06:20

sp.ui.ratings.js

sp.ui.ratings.js

11911

14-Jul-20

06:20

sp.ui.reputation.debug.js

sp.ui.reputation.debug.js

42482

14-Jul-20

06:20

sp.ui.reputation.js

sp.ui.reputation.js

25976

14-Jul-20

06:20

spssoc.js

sp.ui.socialribbon.js

20742

14-Jul-20

06:20

homeapi.dll_gac

microsoft.sharepoint.homeapi.dll

16.0.10364.20001

352168

14-Jul-20

06:18

homeapi.dll_isapi

microsoft.sharepoint.homeapi.dll

16.0.10364.20001

352168

14-Jul-20

06:18

portal.dll

microsoft.sharepoint.portal.dll

16.0.10364.20001

6994864

14-Jul-20

06:20

portal.dll_001

microsoft.sharepoint.portal.dll

16.0.10364.20001

6994864

14-Jul-20

06:20

profileext.sql

profileext.sql

1388377

16-Jun-20

11:10

profilesrp.sql

profilesrp.sql

1553927

16-Jun-20

11:10

profilesrp_c.sql

profilesrp_c.sql

150583

16-Jun-20

11:10

profilesrp_n.sql

profilesrp_n.sql

1004057

16-Jun-20

11:10

antixsslibrary.dll

antixsslibrary.dll

3.0.3259.31320

26256

update_antixsslibrary.dll

antixsslibrary.dll

3.0.3259.31320

26256

16-Jun-20

10:43

stsapa.dll

microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll

16.0.10364.20001

688560

14-Jul-20

06:19

wssadmop.dll_0001

microsoft.sharepoint.administrationoperation.dll

16.0.10364.20001

1173472

14-Jul-20

06:20

anglesharp.dll

anglesharp.dll

0.9.7

1203712

update_anglesharp.dll

anglesharp.dll

0.9.7

1203712

16-Jun-20

10:57

timezone.xml

timezone.xml

89327

16-Jun-20

10:50

siteupgrade.xml

siteupgradelinks.xml

534

16-Jun-20

10:48

siteupgrade.xml_14

siteupgradelinks.xml

534

16-Jun-20

10:48

microsoft.sharepoint.health.dll

microsoft.sharepoint.health.dll

16.0.10364.20001

136168

14-Jul-20

06:20

microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

16.0.10364.20001

656296

14-Jul-20

06:17

microsoft.owin.3.0.1.dll

microsoft.owin.dll

3.0.40213.64

101032

update_microsoft.owin.3.0.1.dll

microsoft.owin.dll

3.0.40213.64

101032

16-Jun-20

10:56

microsoft.owin.host.systemweb.3.0.1.dll

microsoft.owin.host.systemweb.dll

3.0.40213.64

133288

update_microsoft.owin.host.systemweb.3.0.1.dll

microsoft.owin.host.systemweb.dll

3.0.40213.64

133288

16-Jun-20

10:56

microsoft.sharepoint.client.dll.x64

microsoft.sharepoint.client.dll

16.0.10364.20001

853920

14-Jul-20

06:13

microsoft.sharepoint.client.dll_0001.x64

microsoft.sharepoint.client.dll

16.0.10364.20001

853920

14-Jul-20

06:13

microsoft.sharepoint.client.phone.dll

microsoft.sharepoint.client.phone.dll

16.0.10364.20001

798640

14-Jul-20

06:14

microsoft.sharepoint.client.portable.dll.x64

microsoft.sharepoint.client.portable.dll

16.0.10364.20001

815024

14-Jul-20

06:14

microsoft.sharepoint.client.portable.dll_gac.x64

microsoft.sharepoint.client.portable.dll

16.0.10364.20001

815024

14-Jul-20

06:14

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

16.0.10364.20001

740824

14-Jul-20

06:13

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll_0001

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

16.0.10364.20001

740824

14-Jul-20

06:13

microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll.x64

microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

16.0.10364.20001

798144

14-Jul-20

06:14

contextinfo.dll_0001

microsoft.sharepoint.context.dll

16.0.10364.20001

48552

14-Jul-20

06:14

splinq.dll

microsoft.sharepoint.linq.dll

16.0.10364.20001

388512

14-Jul-20

06:13

splinqvs.dll

microsoft.sharepoint.linq.dll

16.0.10364.20001

388512

14-Jul-20

06:13

renderlist.dll_0001

microsoft.sharepoint.renderlist.dll

16.0.10364.20001

22960

14-Jul-20

06:14

microsoft.sharepoint.serverstub.dll

microsoft.sharepoint.serverstub.dll

16.0.10364.20001

2888672

14-Jul-20

06:14

newtonsoft.json.6.0.8.dll

newtonsoft.json.dll

6.0.8.18111

513536

update_newtonsoft.json.6.0.8.dll

newtonsoft.json.dll

6.0.8.18111

513536

16-Jun-20

10:40

offprsx.dll

offparser.dll

16.0.10364.20001

2138552

14-Jul-20

06:20

owin.1.0.dll

owin.dll

1.0

4608

update_owin.1.0.dll

owin.dll

1.0

4608

16-Jun-20

10:41

stslib.dll_0001

microsoft.sharepoint.library.dll

16.0.10364.20001

230320

14-Jul-20

06:18

owssvr.dll_0001

owssvr.dll

16.0.10364.20001

6900656

14-Jul-20

06:18

microsoft.sharepoint.powershell.dll_0001

microsoft.sharepoint.powershell.dll

16.0.10364.20001

1065912

14-Jul-20

06:20

microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

16.0.10364.20001

97208

14-Jul-20

06:20

psconfig.exe

psconfig.exe

16.0.10364.20001

538568

14-Jul-20

06:19

psconfigui.exe

psconfigui.exe

16.0.10364.20001

809928

14-Jul-20

06:19

core_0.rsx

core.resx

526140

14-Jul-20

06:15

stsom.dll

microsoft.sharepoint.dll

16.0.10364.20001

38552464

14-Jul-20

06:15

stsom.dll_0001

microsoft.sharepoint.dll

16.0.10364.20001

38552464

14-Jul-20

06:15

stsomdr.dll

microsoft.sharepoint.intl.dll

16.0.10364.20001

1409464

14-Jul-20

06:15

stsap.dll

microsoft.sharepoint.applicationpages.dll

16.0.10364.20001

2445784

14-Jul-20

06:20

stssoap.dll

stssoap.dll

16.0.10364.20001

776624

14-Jul-20

06:19

subsetproxy.dll_0001

microsoft.sharepoint.subsetproxy.dll

16.0.10364.20001

1140696

14-Jul-20

06:14

subsetshim.dll_0001

microsoft.sharepoint.dll

16.900.rup.rpr

2449312

14-Jul-20

06:19

system.net.http.formatting.5.2.3.dll

system.net.http.formatting.dll

5.2.30128.0

185544

update_system.net.http.formatting.5.2.3.dll

system.net.http.formatting.dll

5.2.30128.0

185544

16-Jun-20

10:40

system.web.http.5.2.3.dll

system.web.http.dll

5.2.30128.0

471240

update_system.web.http.5.2.3.dll

system.web.http.dll

5.2.30128.0

471240

16-Jun-20

10:41

applications.asx_0014

applications.aspx

3998

16-Jun-20

11:07

apps.asx_0014

apps.aspx

3974

16-Jun-20

11:09

backups.asx_0014

backups.aspx

3983

16-Jun-20

11:08

configurationwizards.asx_0014

configurationwizards.aspx

4022

16-Jun-20

11:09

default.asx_0014

default.aspx

5440

16-Jun-20

11:08

genappsettings.asx_0014

generalapplicationsettings.aspx

4041

16-Jun-20

11:09

monitoring.asx_0014

monitoring.aspx

3992

16-Jun-20

11:07

o365config.asx_0015

office365configuration.aspx

5180

16-Jun-20

11:08

security.asx_0014

security.aspx

3986

16-Jun-20

11:09

sysset.asx_0014

systemsettings.aspx

4004

16-Jun-20

11:08

upgandmig.asx_0014

upgradeandmigration.aspx

4019

16-Jun-20

11:09

dip.js

dip.js

50487

16-Jun-20

11:05

dip.js_14

dip.js

50487

16-Jun-20

11:05

fldtypes.xsl

fldtypes.xsl

134876

16-Jun-20

11:06

internal.xsl

internal.xsl

11270

16-Jun-20

11:06

accreqctl.debug.js

accessrequestscontrol.debug.js

20696

14-Jul-20

06:20

accreqctl.js

accessrequestscontrol.js

11684

14-Jul-20

06:20

accreqviewtmpl.debug.js

accessrequestsviewtemplate.debug.js

50013

14-Jul-20

06:20

accreqviewtmpl.js

accessrequestsviewtemplate.js

22933

14-Jul-20

06:20

appcatalogfieldtemplate.debug.js

appcatalogfieldtemplate.debug.js

9638

14-Jul-20

06:20

appcatalogfieldtemplate.js

appcatalogfieldtemplate.js

3695

14-Jul-20

06:20

appdeveloperdash.debug.js

appdeveloperdash.debug.js

23162

14-Jul-20

06:20

appdeveloperdash.js

appdeveloperdash.js

11552

14-Jul-20

06:20

apprequestmanagefieldtemplate.debug.js

apprequestmanagefieldtemplate.debug.js

2771

14-Jul-20

06:20

apprequestmanagefieldtemplate.js

apprequestmanagefieldtemplate.js

1476

14-Jul-20

06:20

autofill.debug.js

autofill.debug.js

20542

14-Jul-20

06:20

autofill.js

autofill.js

11562

14-Jul-20

06:20

autohostedlicensingtemplates.debug.js

autohostedlicensingtemplates.debug.js

21187

14-Jul-20

06:20

autohostedlicensingtemplates.js

autohostedlicensingtemplates.js

8989

14-Jul-20

06:20

bform.debug.js

bform.debug.js

460795

14-Jul-20

06:20

bform.js

bform.js

259449

14-Jul-20

06:20

blank.debug.js

blank.debug.js

755

14-Jul-20

06:20

blank.js

blank.js

456

14-Jul-20

06:20

callout.debug.js

callout.debug.js

92058

14-Jul-20

06:20

callout.js

callout.js

29842

14-Jul-20

06:20

choicebuttonfieldtemplate.debug.js

choicebuttonfieldtemplate.debug.js

6382

14-Jul-20

06:20

choicebuttonfieldtemplate.js

choicebuttonfieldtemplate.js

2743

14-Jul-20

06:20

clientforms.debug.js

clientforms.debug.js

156030

14-Jul-20

06:20

clientforms.js

clientforms.js

79307

14-Jul-20

06:20

clientpeoplepicker.debug.js

clientpeoplepicker.debug.js

83429

14-Jul-20

06:20

clientpeoplepicker.js

clientpeoplepicker.js

44310

14-Jul-20

06:20

clientrenderer.debug.js

clientrenderer.debug.js

30681

14-Jul-20

06:20

clientrenderer.js

clientrenderer.js

12960

14-Jul-20

06:20

clienttemplates.debug.js

clienttemplates.debug.js

398206

14-Jul-20

06:20

clienttemplates.js

clienttemplates.js

203393

14-Jul-20

06:20

commonvalidation.debug.js

commonvalidation.debug.js

6758

14-Jul-20

06:20

comval.js

commonvalidation.js

4224

14-Jul-20

06:20

core.debug.js

core.debug.js

955755

14-Jul-20

06:20

core.js_0001

core.js

507035

14-Jul-20

06:20

createsharedfolderdialog.debug.js

createsharedfolderdialog.debug.js

43148

14-Jul-20

06:20

createsharedfolderdialog.js

createsharedfolderdialog.js

18922

14-Jul-20

06:20

datepicker.debug.js

datepicker.debug.js

160480

14-Jul-20

06:20

datepick.js

datepicker.js

71517

14-Jul-20

06:20

designgallery.debug.js

designgallery.debug.js

47390

14-Jul-20

06:20

designgallery.js

designgallery.js

29175

14-Jul-20

06:20

devdash.debug.js

devdash.debug.js

89841

14-Jul-20

06:20

devdash.js

devdash.js

38404

14-Jul-20

06:20

dragdrop.debug.js

dragdrop.debug.js

237831

14-Jul-20

06:20

dragdrop.js

dragdrop.js

122518

14-Jul-20

06:20

entityeditor.debug.js

entityeditor.debug.js

73995

14-Jul-20

06:20

entityeditor.js

entityeditor.js

38999

14-Jul-20

06:20

filepreview.debug.js

filepreview.debug.js

25986

14-Jul-20

06:20

filepreview.js

filepreview.js

14046

14-Jul-20

06:20

foldhyperlink.debug.js

foldhyperlink.debug.js

3924

14-Jul-20

06:20

foldhyperlink.js

foldhyperlink.js

1863

14-Jul-20

06:20

form.debug.js

form.debug.js

241306

14-Jul-20

06:20

form.js

form.js

129252

14-Jul-20

06:20

ganttscript.debug.js

ganttscript.debug.js

9384

14-Jul-20

06:20

ganttscr.js

ganttscript.js

5100

14-Jul-20

06:20

geolocationfieldtemplate.debug.js

geolocationfieldtemplate.debug.js

41051

14-Jul-20

06:20

geolocationfieldtemplate.js

geolocationfieldtemplate.js

15436

14-Jul-20

06:20

groupboard.debug.js

groupboard.debug.js

16339

14-Jul-20

06:20

groupboard.js

groupboard.js

9550

14-Jul-20

06:20

groupeditempicker.debug.js

groupeditempicker.debug.js

21014

14-Jul-20

06:20

gip.js

groupeditempicker.js

12057

14-Jul-20

06:20

hierarchytaskslist.debug.js

hierarchytaskslist.debug.js

60796

14-Jul-20

06:20

hierarchytaskslist.js

hierarchytaskslist.js

20088

14-Jul-20

06:20

imglib.debug.js

imglib.debug.js

91322

14-Jul-20

06:20

imglib.js

imglib.js

53907

14-Jul-20

06:20

init.debug.js

init.debug.js

626758

14-Jul-20

06:19

init.js_0001

init.js

303156

14-Jul-20

06:20

inplview.debug.js

inplview.debug.js

156138

14-Jul-20

06:20

inplview.js

inplview.js

79678

14-Jul-20

06:20

jsgrid.debug.js

jsgrid.debug.js

1185748

14-Jul-20

06:20

jsgrid.gantt.debug.js

jsgrid.gantt.debug.js

110109

14-Jul-20

06:20

jsgrid.gantt.js

jsgrid.gantt.js

42306

14-Jul-20

06:20

jsgrid.js

jsgrid.js

444712

14-Jul-20

06:20

languagepickercontrol.js

languagepickercontrol.js

11518

14-Jul-20

06:20

listview.debug.js

listview.debug.js

932313

14-Jul-20

06:20

listview.js

listview.js

400686

14-Jul-20

06:20

mapviewtemplate.debug.js

mapviewtemplate.debug.js

38394

14-Jul-20

06:20

mapviewtemplate.js

mapviewtemplate.js

15544

14-Jul-20

06:20

menu.debug.js

menu.debug.js

103516

14-Jul-20

06:20

menu.js_0001

menu.js

52561

14-Jul-20

06:20

suitenav.js

suitenav.js

205345

13-Jul-20

10:50

suitenavstandalone.js

suitenavstandalone.js

244286

13-Jul-20

10:50

mountpt.debug.js

mountpoint.debug.js

13632

14-Jul-20

06:20

mountpt.js

mountpoint.js

6213

14-Jul-20

06:20

mquery.debug.js

mquery.debug.js

60340

14-Jul-20

06:20

mquery.js

mquery.js

22616

14-Jul-20

06:20

ms.rte.debug.js

ms.rte.debug.js

714303

14-Jul-20

06:20

ms.rte.js

ms.rte.js

401121

14-Jul-20

06:20

offline.debug.js

offline.debug.js

22154

14-Jul-20

06:20

offline.js

offline.js

11385

14-Jul-20

06:20

ows.debug.js

ows.debug.js

714306

14-Jul-20

06:20

ows.js

ows.js

376995

14-Jul-20

06:20

owsbrows.debug.js

owsbrows.debug.js

24954

14-Jul-20

06:20

owsbrows.js

owsbrows.js

13302

14-Jul-20

06:20

pickerhierarchycontrol.js

pickerhierarchycontrol.js

84678

14-Jul-20

06:20

pivotcontrol.debug.js

pivotcontrol.debug.js

18165

16-Jun-20

10:52

pivotcontrol.js

pivotcontrol.js

8592

16-Jun-20

10:52

quicklaunch.debug.js

quicklaunch.debug.js

135522

14-Jul-20

06:20

quicklaunch.js

quicklaunch.js

74050

14-Jul-20

06:20

radiobuttonwithchildren.js

radiobuttonwithchildren.js

3557

14-Jul-20

06:20

roamingapps.debug.js

roamingapps.debug.js

55031

14-Jul-20

06:20

roamingapps.js

roamingapps.js

21855

14-Jul-20

06:20

sharing.debug.js

sharing.debug.js

322361

14-Jul-20

06:20

sharing.js

sharing.js

135350

14-Jul-20

06:20

sharingmodern.debug.js

sharingmodern.debug.js

18196

14-Jul-20

06:20

sharingmodern.js

sharingmodern.js

5807

14-Jul-20

06:20

singlesignon.debug.js

singlesignon.debug.js

17059

14-Jul-20

06:20

singlesignon.js

singlesignon.js

6062

14-Jul-20

06:20

siteupgrade.debug.js

siteupgrade.debug.js

1693

14-Jul-20

06:20

siteupgrade.debug.js_14

siteupgrade.debug.js

1693

14-Jul-20

06:20

siteupgrade.js

siteupgrade.js

1121

14-Jul-20

06:20

siteupgrade.js_14

siteupgrade.js

1121

14-Jul-20

06:20

sp.accessibility.debug.js

sp.accessibility.debug.js

34811

14-Jul-20

06:20

sp.accessibility.js

sp.accessibility.js

21843

14-Jul-20

06:20

sp.core.debug.js

sp.core.debug.js

166073

14-Jul-20

06:19

sp.core.js

sp.core.js

87930

14-Jul-20

06:20

sp.datetimeutil.debug.js

sp.datetimeutil.debug.js

115552

14-Jul-20

06:20

sp.datetimeutil.js

sp.datetimeutil.js

66620

14-Jul-20

06:20

sp.debug.js

sp.debug.js

1705869

14-Jul-20

06:20

sp.exp.debug.js

sp.exp.debug.js

41182

14-Jul-20

06:20

sp.exp.js

sp.exp.js

24500

14-Jul-20

06:20

sp.init.debug.js

sp.init.debug.js

57831

14-Jul-20

06:20

sp.init.js

sp.init.js

32954

14-Jul-20

06:20

sp.js

sp.js

1044591

14-Jul-20

06:20

spmap.debug.js

sp.map.debug.js

15759

14-Jul-20

06:20

spmap.js

sp.map.js

8533

14-Jul-20

06:20

sppageinstr.debug.js

sp.pageinstrumentation.debug.js

1925

14-Jul-20

06:20

sppageinstr.js

sp.pageinstrumentation.js

1397

14-Jul-20

06:20

sp.requestexecutor.debug.js

sp.requestexecutor.debug.js

100405

14-Jul-20

06:20

sp.requestexecutor.js

sp.requestexecutor.js

63698

14-Jul-20

06:20

sp.ribbon.debug.js

sp.ribbon.debug.js

361474

14-Jul-20

06:20

sp.ribbon.js

sp.ribbon.js

222919

14-Jul-20

06:20

sp.runtime.debug.js

sp.runtime.debug.js

197022

14-Jul-20

06:19

sp.runtime.js

sp.runtime.js

115686

14-Jul-20

06:20

sp.simpleloggermobile.debug.js

sp.simpleloggermobile.debug.js

40931

14-Jul-20

06:20

sp.simpleloggermobile.js

sp.simpleloggermobile.js

20444

14-Jul-20

06:20

sp.storefront.debug.js

sp.storefront.debug.js

440500

14-Jul-20

06:20

sp.storefront.js

sp.storefront.js

296738

14-Jul-20

06:20

sp.ui.admin.debug.js

sp.ui.admin.debug.js

18904

14-Jul-20

06:20

sp.ui.admin.js

sp.ui.admin.js

11613

14-Jul-20

06:20

sp.ui.allapps.debug.js

sp.ui.allapps.debug.js

45304

14-Jul-20

06:20

sp.ui.allapps.js

sp.ui.allapps.js

27974

14-Jul-20

06:20

sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

278413

14-Jul-20

06:20

sp.ui.applicationpages.calendar.js

sp.ui.applicationpages.calendar.js

143450

14-Jul-20

06:20

sp.ui.applicationpages.debug.js

sp.ui.applicationpages.debug.js

11283

14-Jul-20

06:20

sp.ui.applicationpages.js

sp.ui.applicationpages.js

7684

14-Jul-20

06:20

sp.ui.bdcadminpages.debug.js

sp.ui.bdcadminpages.debug.js

16634

14-Jul-20

06:20

sp.ui.bdcadminpages.js

sp.ui.bdcadminpages.js

11652

14-Jul-20

06:20

spblogd.js

sp.ui.blogs.debug.js

51882

14-Jul-20

06:20

spblog.js

sp.ui.blogs.js

31204

14-Jul-20

06:20

sp.ui.combobox.debug.js

sp.ui.combobox.debug.js

100153

14-Jul-20

06:20

sp.ui.combobox.js

sp.ui.combobox.js

52058

14-Jul-20

06:20

sp.ui.controls.debug.js

sp.ui.controls.debug.js

58556

14-Jul-20

06:20

sp.ui.controls.js

sp.ui.controls.js

39729

14-Jul-20

06:20

sp.ui.dialog.debug.js

sp.ui.dialog.debug.js

75579

14-Jul-20

06:20

sp.ui.dialog.js

sp.ui.dialog.js

44114

14-Jul-20

06:20

spdiscd.js

sp.ui.discussions.debug.js

136823

14-Jul-20

06:20

spdisc.js

sp.ui.discussions.js

81825

14-Jul-20

06:20

spimgcd.js

sp.ui.imagecrop.debug.js

28399

14-Jul-20

06:20

spimgc.js

sp.ui.imagecrop.js

28399

14-Jul-20

06:20

spui_rid.js

sp.ui.relateditems.debug.js

29224

14-Jul-20

06:20

spui_ri.js

sp.ui.relateditems.js

18378

14-Jul-20

06:20

sp.ui.rte.debug.js

sp.ui.rte.debug.js

355959

14-Jul-20

06:20

sp.ui.rte.js

sp.ui.rte.js

217946

14-Jul-20

06:20

sp.ui.tileview.debug.js

sp.ui.tileview.debug.js

100921

14-Jul-20

06:20

sp.ui.tileview.js

sp.ui.tileview.js

61802

14-Jul-20

06:20

spui_tld.js

sp.ui.timeline.debug.js

488762

14-Jul-20

06:20

spui_tl.js

sp.ui.timeline.js

265918

14-Jul-20

06:20

spgantt.debug.js

spgantt.debug.js

192623

14-Jul-20

06:20

spgantt.js

spgantt.js

69727

14-Jul-20

06:20

spgridview.debug.js

spgridview.debug.js

7876

14-Jul-20

06:20

spgridvw.js

spgridview.js

4903

14-Jul-20

06:20

start.debug.js

start.debug.js

185210

14-Jul-20

06:20

start.js

start.js

101324

14-Jul-20

06:20

suitelinks.debug.js

suitelinks.debug.js

32319

14-Jul-20

06:20

suitelnk.js

suitelinks.js

13508

14-Jul-20

06:20

timecard.debug.js

timecard.debug.js

37455

14-Jul-20

06:20

timecard.js

timecard.js

21192

14-Jul-20

06:20

touchapp.js

touchapp.js

498041

16-Jun-20

10:52

wpadder.debug.js

wpadder.debug.js

52865

14-Jul-20

06:20

wpadder.js

wpadder.js

33270

14-Jul-20

06:20

wpcm.debug.js

wpcm.debug.js

7521

14-Jul-20

06:20

wpcm.js

wpcm.js

3849

14-Jul-20

06:20

main.xsl

main.xsl

6078

16-Jun-20

11:06

sigstore.dll

sigstore.dll

19888

update_sigstore.dll

sigstore.dll

19888

16-Jun-20

10:43

store.sql

store.sql

8074807

16-Jun-20

11:06

store.xml

store.xml

8917277

14-Jul-20

06:18

storeazure.xml

store_azure.xml

8917277

14-Jul-20

06:18

usagedb.sql

usagedb.sql

88742

16-Jun-20

11:05

usgdbup.sql

usgdbup.sql

88551

16-Jun-20

11:06

appassoc.asx

applicationassociations.aspx

5504

16-Jun-20

10:58

authen.asx

authentication.aspx

13965

16-Jun-20

10:57

blkftyp.asx

blockedfiletype.aspx

4282

16-Jun-20

10:57

dftcntdb.asx

defaultcontentdb.aspx

6243

16-Jun-20

10:57

healrepo.asx

healthreport.aspx

6499

16-Jun-20

10:57

incemail.asx

incomingemail.aspx

22663

16-Jun-20

10:57

irmadmin.asx

irmadmin.aspx

8804

16-Jun-20

10:57

logusage.asx

logusage.aspx

14555

16-Jun-20

10:58

metrics.asx

metrics.aspx

15403

16-Jun-20

10:58

ofadmin.asx

officialfileadmin.aspx

13839

16-Jun-20

10:58

privacy.asx

privacy.aspx

10182

16-Jun-20

10:58

slctcfaz.asx

selectcrossfirewallaccesszone.aspx

5643

16-Jun-20

10:57

svcappcn.asx

serviceapplicationconnect.aspx

5027

16-Jun-20

10:57

siteex.asx

siteandlistexport.aspx

12538

16-Jun-20

10:57

sitebaks.asx

sitebackuporexportstatus.aspx

10389

16-Jun-20

10:58

sitecbac.asx

sitecollectionbackup.aspx

10764

16-Jun-20

10:57

sitequot.asx

sitequota.aspx

24455

16-Jun-20

10:57

spscrstg.asx_0002

spsecuritysettings.aspx

7731

16-Jun-20

10:58

unatcdb.asx

unattacheddbselect.aspx

6322

16-Jun-20

10:57

user_solution.asx

usersolutions.aspx

9571

16-Jun-20

10:57

lightbox.asx

lightbox.aspx

10265

16-Jun-20

10:58

share.asx

share.aspx

47815

16-Jun-20

10:57

versions.asx

versions.aspx

37378

16-Jun-20

10:57

ofadmin.aspx_tenantadmin

ta_officialfileadmin.aspx

11593

16-Jun-20

11:06

owstimer.exe_0001

owstimer.exe

16.0.10364.20001

80792

14-Jul-20

06:19

microsoft.extensions.dependencyinjection.abstractions.1.0.0.dll

microsoft.extensions.dependencyinjection.abstractions.dll

1.0.0.20622

35720

update_microsoft.extensions.dependencyinjection.abstractions.1.0.0.dll

microsoft.extensions.dependencyinjection.abstractions.dll

1.0.0.20622

35720

9-Jul-20

01:58

microsoft.extensions.dependencyinjection.1.0.0.dll

microsoft.extensions.dependencyinjection.dll

1.0.0.20622

37256

update_microsoft.extensions.dependencyinjection.1.0.0.dll

microsoft.extensions.dependencyinjection.dll

1.0.0.20622

37256

9-Jul-20

01:58

microsoft.odata.core.7.0.0.dll

microsoft.odata.core.dll

7.0.0.0

1395624

update_microsoft.odata.core.7.0.0.dll

microsoft.odata.core.dll

7.0.0.0

1395624

9-Jul-20

01:57

microsoft.odata.edm.7.0.0.dll

microsoft.odata.edm.dll

7.0.0.0

780200

update_microsoft.odata.edm.7.0.0.dll

microsoft.odata.edm.dll

7.0.0.0

780200

9-Jul-20

01:57

microsoft.spatial.7.0.0.dll

microsoft.spatial.dll

7.0.0.0

135584

update_microsoft.spatial.7.0.0.dll

microsoft.spatial.dll

7.0.0.0

135584

9-Jul-20

01:58

microsoft.vroom.sharepoint.dll

microsoft.vroom.sharepoint.dll

16.0.10364.20001

623544

14-Jul-20

06:14

system.collections.immutable.1.2.0.dll

system.collections.immutable.dll

1.0.24212.01

173984

update_system.collections.immutable.1.2.0.dll

system.collections.immutable.1.2.0.dll

1.0.24212.01

173984

9-Jul-20

01:58

system.web.http.owin.5.2.3.dll

system.web.http.owin.dll

5.2.30128.0

64416

update_system.web.http.owin.5.2.3.dll

system.web.http.owin.dll

5.2.30128.0

64416

9-Jul-20

01:58

system.web.odata.6.0.0.dll

system.web.odata.dll

6.0.40914.0

779656

update_system.web.odata.6.0.0.dll

system.web.odata.dll

6.0.40914.0

779656

9-Jul-20

01:57

spwriter.exe_0001

spwriter.exe

16.0.10364.20001

51120

14-Jul-20

06:14

stswel.dll

stswel.dll

16.0.10364.20001

3670440

14-Jul-20

06:20

stswfacb.dll

microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

16.0.10364.20001

312768

14-Jul-20

06:17

stswfact.dll

microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

16.0.10364.20001

312768

14-Jul-20

06:17

sts.workflows.dll

microsoft.sharepoint.workflows.dll

16.0.10364.20001

65448

14-Jul-20

06:19

ie50up.debug.js

ie50up.debug.js

155104

14-Jul-20

06:18

ie50up.js

ie50up.js

81715

14-Jul-20

06:18

ie55up.debug.js

ie55up.debug.js

154298

14-Jul-20

06:18

ie55up.js

ie55up.js

81176

14-Jul-20

06:18

non_ie.debug.js

non_ie.debug.js

102961

14-Jul-20

06:18

non_ie.js

non_ie.js

60388

14-Jul-20

06:18

bpstd.debug.js

bpstd.debug.js

8194

14-Jul-20

06:19

bpstd.js

bpstd.js

4668

14-Jul-20

06:19

ctp.debug.js

ctp.debug.js

7940

14-Jul-20

06:19

ctp.js

ctp.js

4223

14-Jul-20

06:19

cvtp.debug.js

cvtp.debug.js

5066

14-Jul-20

06:19

cvtp.js

cvtp.js

2704

14-Jul-20

06:19

itp.debug.js

itp.debug.js

13120

14-Jul-20

06:19

itp.js

itp.js

9814

14-Jul-20

06:19

xtp.debug.js

xtp.debug.js

3605

14-Jul-20

06:19

xtp.js

xtp.js

1801

14-Jul-20

06:19

osrv_sandbox.dll

microsoft.office.server.sandbox.dll

16.0.10364.20001

761272

14-Jul-20

06:20

microsoft.office.web.sandbox.dll

microsoft.office.web.sandbox.dll

16.0.10364.20001

761272

14-Jul-20

06:20

sts_sandbox.dll

microsoft.sharepoint.sandbox.dll

16.0.10364.20001

761280

14-Jul-20

06:20

visfilt.dll.x64

visfilt.dll

16.0.10364.20001

6133160

14-Jul-20

06:18

vsrvwfe.dll

microsoft.office.visio.server.dll

16.0.10364.20001

2023352

14-Jul-20

06:16

vsrvvgs.dll

microsoft.office.visio.server.graphicsserver.dll

16.0.10364.20001

1299376

14-Jul-20

06:16

visioserver.vutils.dll

vutils.dll

16.0.10364.20001

3139488

14-Jul-20

06:20

office365icons.eot

office365icons.eot

84528

office365icons_1.eot

office365icons.eot

84528

10-Jul-20

12:18

sts_odspnextnewux1f1ebb360d2bde34a50cf953c975391e

createsite.js

1070913

10-Jul-20

01:26

sts_odspnextnewux1efa61166de43c71668b949c99f0686b

listitemformdeferred.js

2258920

10-Jul-20

01:26

sts_odspnextnewuxcd202787c8a8cb28e2c71ee818995ab3

listitemformexecutors.js

618574

10-Jul-20

01:26

sts_odspnextnewuxe8f363779e230efb9d852eceace8ab24

listitemformreactcontrols.js

199820

10-Jul-20

01:26

sts_odspnextnewux71d8b89e6d9d95995887b0a27dbc8f99

listitemformscenario.js

882498

10-Jul-20

01:26

sts_odspnextnewuxbe3313501487c79fe05e26c262deaaa9

createsite.json

43509

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux73bf67ca708ed0b9bbee05da7d4ab95b

listitemform.json

178794

10-Jul-20

01:27

odbonedrive.json

odbonedrive.json

359372

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux0caa67c96a8a488d88a0b64e58cf6219

recyclebin.json

181228

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux82ec74261e20424f9653d60d8846afce

sitehub.json

223297

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewuxc2feb86763199de55a499729d395cb83

splist.json

299175

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewuxc4da3cf2e6b1ad11477e32ac2c90cea6

odbdeferred.js

2442276

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux308f9878bc3bd35d6e7c02477ff10b6f

odbdeferredcontrols.js

688561

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux9e5f0d05cada29614b74c28d9065e102

odbexecutors.js

962203

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewuxc563bd732bac9201f0dcad0747118e6b

odbfiles.js

839436

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux8c0380eb9a20542616b7c1feeac0f995

odbonedrive.js

678620

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux6e3d88bd0f1447b264307d9749f011bc

odboneup.js

354486

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux4a79707daf48fcca13da03638a9e77b8

odbreactcontrols.js

591666

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux57f35b229017c79fd2db2964ca66fbca

odbsites.js

148440

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewuxdf192495e18fd01667a80b7f5657d569

odbtiles.js

261581

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux1a2b15ed274bbfbba6d5eaa8be1efc60

odbuploadmanager.js

64324

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux795d12a100cd0691f928c64b88b80240

odrestore.js

368703

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewuxb04c6bd9af89e0b8de15413f309e7ade

112x80_blankdocument.png

206

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux54576faed46c6dfea9ae9eb039a20d20

112x80_default_back.png

478

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux5283eb8f4cab57bb8fc15650a0d92f99

112x80_default_front.png

774

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux6afbec05ecfc043a474f4964397533b7

112x80_photo_front.png

580

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewuxc213e014150d89455dba0fb815be612f

112x80_photos_back.png

645

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewuxf9ae978879649d30526534752882f692

112x80_shadow.png

545

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux4c0d7498c1ef7a1534ccb3701897c981

112x80_shadow_empty.png

529

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux9ffcc6e0423cb2cf4d2279bbba952eb4

72x52_blankdocument.png

158

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux322aceb9f2715ebb19952afe869c2d0e

72x52_default_back.png

333

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux7741d42fb8239e3ac5fd1a56cabf10a4

72x52_default_front.png

534

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewuxf2d1c3d60bf986902ce0af4a3071dad9

72x52_photos_back.png

426

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewuxcace19a340d6a2d63e36484366da4af9

72x52_photos_front.png

467

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux9e87e72501f75739fab4d90fe2fbd053

72x52_shadow.png

447

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux91ea61cfe45f5a4886ea97f8b3e9df0f

72x52_shadow_empty.png

441

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux0c84be7e892dce2fb4ae731c6b9a14ee

folder-large_backplate.png

545

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewuxb362e9cb71ddd733f36d1adcd6dc7f4d

folder-large_backplate.svg

1175

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux404603879511a4af70482fd310157cdd

folder-large_flap_default.svg

1195

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux0d134d5b66025651d495eab3555b15d8

folder-large_flap_media.svg

1212

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux5c6f7a05c3d558d10d5cc95cd386eadc

folder-large_frontplate_nopreview.png

1334

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux6168c5a9d68489dba620e12ff64ba180

folder-large_frontplate_nopreview.svg

871

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux838f5a64bacc969feceaa93510aed1b4

folder-large_frontplate_thumbnail.png

1597

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux298c9d1a11a533c493ed146a2c555568

folder-large_frontplate_thumbnail.svg

871

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux9a5e4bf68c23039c663575b25f34361c

folder-small_backplate.png

459

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewuxb742d6ff581d9d0e32238529044b9953

folder-small_backplate.svg

1156

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux9ced1d81dfe4631d43ef958edc4ba5d0

folder-small_flap_default.svg

1177

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux6b6dc99cb33e983665320f56766c7a15

folder-small_flap_media.svg

1195

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux04960d6ce0ad6a1742dd535546397b7d

folder-small_frontplate_nopreview.png

1057

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux8b0b149721f293226894dec4f36a7ab7

folder-small_frontplate_nopreview.svg

773

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux86f9124932bf14a49d845a4757f76a02

folder-small_frontplate_thumbnail.png

891

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux559328626fe966ab52f042408dfe22f2

folder-small_frontplate_thumbnail.svg

770

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux928db2dc492aad740d1dd70509dd229e

lg-bg.svg

1176

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux20c4a9a1c94fd22a3e33ee82a7305fea

lg-fg.svg

1013

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux3a20f7582f17dcc933da585ad75d025c

lg-fg-media.svg

1013

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewuxf7b61e9dacc1e0386920e7c35976959e

s-ldefaultback.png

333

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux82651529693d43a777ae3f006def616d

s-ldefaultfront.png

534

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewuxc423a1a10d519af4a14833af6ed30ce6

s-lphotoback.png

426

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux97119f0acfe0408d546bafccb8724965

s-lphotosfront.png

467

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux8771c0695903e8f54bb795fb35613332

s-lthroughlgblankdocument.png

158

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewuxa1cb3cf25c598e5511ecaff055354c3c

sm-bg.svg

1129

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux95ebb686e4776792d10fa31736128156

sm-fg.svg

888

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux41493385163ad6f1a33a68c9d1eaaeb8

sm-fg-media.svg

866

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux3ef65dc44133824821784517fcf5325e

vault-lg.svg

1985

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewuxc7a3c1c96228bf1ee9da4e90a476bea4

vault-lg-open.svg

2886

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux30314ad6b431d143c7812e0e6ee061fd

vault-sm.svg

1779

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux8c09d3d1ffa7076c696c868f28ca7261

vault-sm-open.svg

2901

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux63558fb05c0db532a9cbca7fc29d683a

xxxxl-xlblankdocument.png

206

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewuxf248dcb43a7d768d9084f753cfb0d6ed

xxxxl-xldefaultback.png

478

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux80120c82b98dbc4ae60f63348f0ac154

xxxxl-xldefaultfront.png

774

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux83577380a0fa4d4f9973205858ace2dc

xxxxl-xlphotoback.png

645

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux26dcbd17f5b4b267c7bdc6eabef72c6a

xxxxl-xlphotofront.png

580

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux52a3d4a744eb827f1450e9d405752c66

folder-large_backplate.svg

2420

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewuxad6ea3e5246b46c958c2e04a479f99cd

folder-large_flap_default.svg

2365

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux7dc016ac879592ba2092550f8b12a89d

folder-large_flap_media.svg

2361

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux4f8b457703336304e1deb55d24cad97b

folder-large_frontplate_nopreview.svg

2365

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewuxaad5b2797a49bebdadde74a8c31d315f

folder-large_frontplate_thumbnail.svg

2361

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewuxf4d538c2b1a98fb4eaf08b79d265b545

folder-small_backplate.svg

2307

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewuxaa3f1f457553f8558e0f1eac32f1a024

folder-small_flap_default.svg

2228

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux28a4170101ed2c3b56c2de05294311b1

folder-small_flap_media.svg

2017

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux73a97fa9644604baf0e8c8e1a0ddfdec

folder-small_frontplate_nopreview.svg

2017

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux560fb09bbdefe4a825b09a4a5b42cc1f

folder-small_frontplate_thumbnail.svg

2228

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewuxfdd387718603b45572c38b0e683a7582

lg-bg.svg

1176

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux217c5f49b970807caa544557a4c23025

lg-fg.svg

1013

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux8c1b0581379a0695a2a49d4118c0caea

lg-fg-media.svg

1013

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux92d12eb802e7c5644df24bfa3b531c73

sm-bg.svg

1129

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewux99e54461762d5614d2c71eecc45a942b

sm-fg.svg

888

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewuxfeb755d64021af10cd2cfc56915ea5d5

sm-fg-media.svg

866

10-Jul-20

01:27

sts_odspnextnewuxee5697f761f94ca16ffd86a4ef02d1a8

recyclebindeferred.js

2824461

10-Jul-20

01:28

sts_odspnextnewux759803f73d82cd669caf6d930c79a020

recyclebinexecutors.js

668859

10-Jul-20

01:28

sts_odspnextnewux736776bec9f6c6dad2f7dda661dc3dfd

recyclebinreactcontrols.js

316473

10-Jul-20

01:28

sts_odspnextnewux93b96c9ec083c1109a79bd3123411cdf

recyclebinscenario.js

516413

10-Jul-20

01:28

sts_odspnextnewux14b2229aa8737494be04fb698fedbc8d

sitehub.js

373535

10-Jul-20

01:28

sts_odspnextnewuxb8931dbbdb97beb330defb6bad1ae332

sitehubdeferred.js

2415925

10-Jul-20

01:28

sts_odspnextnewuxbed2e8db2e84613293dad61e0584dfb2

sitehubexecutors.js

759630

10-Jul-20

01:28

sts_odspnextnewuxafb6081087eefbfe800401ef617122bd

sitehubreactcontrolsbeforeplt.js

1435979

10-Jul-20

01:28

sts_odspnextnewux72bfe35ac1f8fee6cf37ba0be87c481a

sitehubreactcontrolsdeferred.js

40363

10-Jul-20

01:28

sts_odspnextnewuxd4f616ce0ce5d815121f4cb904bab0b2

splist.js

837083

10-Jul-20

01:28

sts_odspnextnewux75199cdb9d900d5ff11f7782399cb17f

splistdeferred.js

2280944

10-Jul-20

01:28

sts_odspnextnewux506c878c67f39538b69ab51117ced233

splistdeferredexpress.js

1643787

10-Jul-20

01:28

sts_odspnextnewuxdc9ebd6c43507fcad50632f22cb166c4

splistexecutors.js

386520

10-Jul-20

01:28

sts_odspnextnewux643043514490c475b8e63daa45587cfb

splistreactcontrolsbeforeplt.js

262308

10-Jul-20

01:28

sts_odspnextnewux95c14b220e8e6a345ca52833f517b678

splistreactcontrolsdeferred.js

289537

10-Jul-20

01:28

sts_odspnextnewux30484b0717864b439efabcb4caaf6538

spoapp.js

272977

10-Jul-20

01:28

sts_odspnextnewuxb680d3a8e2013810dae29dafe4d75340

spofiles.js

610832

10-Jul-20

01:28

sts_odspnextnewuxceea7ee2c5681d1ddacc2916754e6b3b

spooneup.js

377558

10-Jul-20

01:28

sts_odspnextnewuxa1bba3f539805635ed1b4d1828dbd548

spouploadmanager.js

70861

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux11247c610eb2b35fec6b7d74a26c38f0

0.0.js

398662

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxe5f4fb44132db455bfc5684abc91d769

0.contentrollupwebpart-propertypanesettings.js

13836

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxf8f9524d7aede8aa27335bd307d3283c

0.developer-tools.js

482322

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux8f54e1232a604b66101d785f00e07c5d

0.image-gallery-edit-mode.js

39729

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxd03d39b7bc05077c4ac3479593f09e2c

0.live-persona-card-loader.js

106951

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux10b60c752308e4797414cc1592352c08

0.page-picker-component.js

135789

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxe567272b5c2a010aa70b17e8c313858a

0.quick-links-property-pane.js

13168

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux5b94fcc774f1d14f356a8939ad0c76cf

0.sp-filepickercontrol.js

286022

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux1a0dd8556ea12fdfdce46c1b97bf966d

0.sp-pages-panels.js

635961

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxf51e90850f93328c38d84d1e68d27fb3

0.sp-people-contact-card.js

13725

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux892018044204a190e9f581edcd620dae

0.sp-rte-propertypane.js

39875

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxe8964dd3d437ce4f33115b3bc0557c72

0.sp-webpart-base-propertypane.js

130210

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux6bcd61d2c5362c6320b3a14b80a5b5a8

0.toolbox.js

34732

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux48cae7c08b68c5b16fa6bb6d1d734fe3

0ef418ba-5d19-4ade-9db0-b339873291d0.json

12533

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux1f88042f059a10dcc631cc92435f2162

1.1.js

14524

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux0c482d383b518aa8956558dbdc75bd48

1.debug-prompt-components.js

342352

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxb2f3b0a56c9ef61cd2b5cfa27b5fc37e

1.people-property-pane.js

2745

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxe45badc655897ae1f90884f5a1a97ee7

1.sp-pages-comments.js

99849

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxb2c3d8de1fdcb7cca7c4b2044da486f5

1.sp-title-region-webpart-edit-mode.js

5423

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux62046735201d3091111f28556666e654

1.sp-webpart-base-maintenancemode.js

4830

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxf9441b622f01689f522ab5fb5fe73335

1.twitter-web-part-property-pane-configuration.js

4502

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux41d07474eaad6a249c862dbff5fab353

10.10.js

15664

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux2640b3a11359099d8bdf5c5c5f8d0e69

10.sp-pages-search.js

1771217

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxce961279a04d1e9bccb6d8ad5f571796

11.11.js

1289

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxe55cf1ad4778c2077dbf827d2685ec68

11.sp-pages-service.js

111866

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux889e4440a3ddc053863f3696a06989bb

12.12.js

1829

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxa36a04dce9a2a71bf262086728c8fca4

12.sp-news-digest-layout-component.js

78511

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux2c83e4872ef1e9ff80fe92bd21ba887c

13.13.js

1155

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux0abc9921c94a0185a26543546fe69bf9

13.sp-command-bar.js

85479

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux02828a3e864c89d73895cd73034ff255

14.14.js

2737

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux5fc507cbbaf792d92d7c965bf98229fb

14.sp-pages-news.js

33108

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxff81272d188ed22f063786fc806b6676

15.15.js

2439

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux04433df09825dcc90ce9d666db6a231d

15.odsp-datasources.js

33247

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxfae2c3c1e5e77fdb095806d57713a906

16.16.js

1366

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux0ac00e19bb36ceac5b16c783f9c57697

16.sp-pages-sitesseeall.js

10059

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux0e37c89b1861312b41dbbb30777d87e8

17.17.js

1257

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux34bd612300838bb534ab17b955244e64

17.sp-pages-seeall.js

10003

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux7e1e2bea49fc00a6adbc89e9987c0963

18.18.js

3528

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux703f83fa82314d3646b6336ccfc68c7d

18.sp-pages-firstrun.js

21481

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux12874335eb7bbf6e4065aedb0ef64952

19.19.js

334

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux86ef580f15176e011fd40ed64997db62

2.2.js

5302

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux7ba0584c61764c54362d49e256636a60

2.herowebpart-propertypaneconfiguration.js

20379

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxd27a762a6f595ea2f447ab2d8ec565da

2.sp-pages-social.js

50013

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux959911483362095cb4dd9eb7c9975bc7

20.20.js

1810

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxe24fd72f1cbfb12913e16ac1df4cdcb5

20745d7d-8581-4a6c-bf26-68279bc123fc.json

12654

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux7e9feb247bd54a5bb28e3fc5a1539310

21.21.js

3306

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux52b9b523aa83665cd001252b93e94ac1

2161a1c6-db61-4731-b97c-3cdb303f7cbb.json

13230

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux85f0f717a8093f6e3b01469c62ed8283

22.22.js

2043

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux401fd8351c028dd61da35791e25970db

22.sp-pages-uservoice.js

11249

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux427709c4b6b83889860a7669c248e340

23.23.js

2781

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxc54eccabfa9009b899cb953abfdf678f

23.sp-pages-planner.js

3542

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux43f114275e211f71a6aa28582376f682

24.24.js

1347

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxf6dfe077c4098d2785be12a31e5473d2

24.sp-pages-mobileupsellview.js

1782

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxf6f7df5704468d218c5f3b26fe863bd9

243166f5-4dc3-4fe2-9df2-a7971b546a0a.json

6971

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux208981fead3354ada0b720ecfcf4adf3

25.25.js

1313

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxc81847f87b94153a324bd86419f281a7

25.sp-pages-app.js

1875

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxbf4a9d8327022f52c08fc0b8b827fdb6

26.26.js

927

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux2b527f5746b05cfe9634872d5e41b14a

26.sp-pages-idlesessionactivitymonitor.js

550

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxbcc2e41034699e20bab148d3e4a71ba0

27.27.js

1125

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux7025011a23bd0ff155926810c948fe5f

27.sp-pages-flow.js

62267

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxffbcf313abc7966e7e6a8b536675bbe5

275c0095-a77e-4f6d-a2a0-6a7626911518.json

21207

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux7ac3cb45c89324cbe52bbdcfc0898043

28.28.js

1685

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux4324d9c2f2457e23dc7ffb0d040b05b8

28.editnavchunk.js

59095

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux1e6815f76323c00fbafeb7b4dc9cc99e

29.sp-pages-newpagedialog.js

36075

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux36bc50758605996dd2de21816e72ee1b

2ba60960-c928-4ae5-9bb2-f40c17c611b8.json

13174

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux0ebe3b2589e383ae358631657a956c04

2e57bdfd-b419-4536-8fc1-e0681be4c1a6.json

13203

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux263fefdcdce7237f0c86c5e707b0cb41

3.sp-imageeditcontrol.js

27070

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux2af7688cb22842d334dcdee0c36a506f

3.sp-list-webpart-setup.js

4231

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux97cf7a0b7f088024120f36c9581e9186

3.sp-pages-events.js

203036

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux1ab5b1fda9a18af48cd26138d7bd6d14

30.officebrowserfeedback-floodgate.js

403227

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux8031c437dabae71b5524cf06f87980ce

31.sp-pages-pagestatusnotifier.js

2550

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxb86635d3446dedd3ac668ca110311406

31e9537e-f9dc-40a4-8834-0e3b7df418bc.json

14677

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux7d2dc45432f95b86fd103556238966cc

32.sp-pages-newsdigest-navbar.js

2232

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxd8b65b94029ca0847d8ab87fc0118557

33.oauth-token-data-source.js

9489

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux0218a2104be159dfc211ec229470e242

34.sp-pages-migrateblogdialog.js

9832

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux07d34bca797f60c1a73b0d1676b500e5

39c4c1c2-63fa-41be-8cc2-f6c0b49b253d.json

12263

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux055932804d22159a348485cfa217e4f6

4.4.js

53134

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux58e18b3d801d33325553bb31ac88885c

4.image-gallery-light-box.js

6463

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxe2421af58d3d88a988faa8ba86b4adba

4.sp-pages-sharebyemail.js

77679

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux342db9533a3215a3913c429babe7abdc

46698648-fcd5-41fc-9526-c7f7b2ace919.json

13806

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux158a628d96eef5d6058dbfae15012eca

490d7c76-1824-45b2-9de3-676421c997fa.json

15352

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxfc1c21929fc4bc49c3ed006279e9ffcf

5.5.js

7094

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxfb61b8977a1e1fb434df06105e16277f

5.sp-pages-navigation.js

19539

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux4986186266f727199b59946626fb8518

544dd15b-cf3c-441b-96da-004d5a8cea1d.json

13834

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux2ca3bbec796cba926a39b7ae922c3e53

6.6.js

1063

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux4d9926c72355629935d2adcd87c2211d

6.sp-pages-statemanager.js

50866

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxb907f5fcee962e6ea16d517b503603f4

6410b3b6-d440-4663-8744-378976dc041e.json

15198

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux9947ff60b8287e06021dd8602e52a729

6676088b-e28e-4a90-b9cb-d0d0303cd2eb.json

14484

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxe573e1c43b252eac8631cfe75d0d91db

7.7.js

1037

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux868be7c5142528b6fecf08512ca55648

7.siteheaderdeferredchunk.js

5182

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux87639a606cb4eff65fc640a791358fab

71c19a43-d08c-4178-8218-4df8554c0b0e.json

14978

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxa2e20ea074942a4b9cd5953a7cf70276

7f718435-ee4d-431c-bdbf-9c4ff326f46e.json

13553

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxc1cc208490839b3b2af5bf834aac4571

8.8.js

1108

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux02a02097d6ed870b775f256f6f0651ec

8.onepagenavigation-todoclib.js

13259

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux7b48f61cb957c98d82358746f12289b0

8654b779-4886-46d4-8ffb-b5ed960ee986.json

12583

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux1496efe075e30075e96a884d8a074cd1

893a257e-9c92-49bc-8a36-2f6bb058da34.json

141748

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxc5a328833cf912cc5b9867a481094c28

8c88f208-6c77-4bdb-86a0-0c47b4316588.json

12200

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxc1d0be5dcd5e70e48e514cd3645961f4

9.9.js

5393

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxa7df2052c2e0346723a7875f2e78139d

9.sp-pages-teamstab.js

111210

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxcace392aa7eeb0215447d8373ed109d9

91a50c94-865f-4f5c-8b4e-e49659e69772.json

15541

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux0682b2fe8e8e6f7cccca4db9a0c29990

9d7e898c-f1bb-473a-9ace-8b415036578b.json

13841

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux0fdddb1f7d99376230fe4d4bb49759c8

a5df8fdf-b508-4b66-98a6-d83bc2597f63.json

12061

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxcf9063f036a2e975629266aaa103d655

af8be689-990e-492a-81f7-ba3e4cd3ed9c.json

15397

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxd98a7a0da89134c14b2cda056449e632

b19b3b9e-8d13-4fec-a93c-401a091c0707.json

15301

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux79892d83bd937bf01186bd091972e9a1

b7dd04e1-19ce-4b24-9132-b60a1c2b910d.json

23126

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxf5e9c8e2184df5b63ca16f1319fa7960

c4bd7b2f-7b6e-4599-8485-16504575f590.json

15854

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux7e3c7f016142a2f71b28f9d75fc43958

c70391ea-0b10-4ee9-b2b4-006d3fcad0cd.json

14970

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux408dd0ffcb6b1d88eceefc32163a8518

cbe7b0a9-3504-44dd-a3a3-0e5cacd07788.json

14195

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxe04b7ba5c57d6efdd1b3f023a9afd70f

d1d91016-032f-456d-98a4-721247c305e8.json

12829

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxe0de0464927d19518f48aaff08ed2ad1

daf0b71c-6de8-4ef7-b511-faae7c388708.json

17481

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxa08a88a1a20d60fc6fa9f6eecf78666e

embed-webpart-base.js

47158

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux1248484f0eaf072567b2270eb74e2a1f

listview-host-assembly.js

724423

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxa8c9aa3afb3e1858c4883c80b87b0886

sp-application-base.js

88591

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux26dacaeae91404692b5c89ca58e6ef98

sp-bing-map-webpart-bundle.js

74178

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxa61f5e0f461e05cce0e0c856fdaae280

sp-blogs-webpart-bundle.js

138518

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxf5d396401fea052502b6aae89b8cc207

sp-canvas.js

304933

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxacbcfd1635aafc26d7fa34d3a4170557

sp-carousel-layout.js

74660

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux22d4383e576bd2d0767efe61a9b0177f

sp-classic-page-assembly.js

1527232

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux687ed0916c9953c4eb72b0f5cd6905e1

sp-compactcard-layout.js

26189

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux3fd286c73a51e55671b2cf05ad879fe4

sp-component-layouts.js

192659

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux6d0b88b1fc07d52bfd5ed0e7ffd2ff96

sp-component-utilities.js

106924

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxf9e26c8ba0232226f164fb3134158861

sp-connector-webpart.js

137981

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxaeab4a7dad255efb982d8cc6384a6b30

sp-contentrollup-webpart-bundle.js

225614

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux2a2fc2a92e0cb8cd022d363ea1786ae4

sp-custommessageregion-bundle.js

34510

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxc80a54337999c221a2752d525a9f98ac

sp-dataproviders.js

95993

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxd14e8603d99cfdea0f8636f109640add

sp-datetimepicker.js

105535

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux294ffd36afbed5a9fdb51794f4f3a730

sp-default-assembly.js

702283

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxe526f3106af18bfd9a893c145a68bea1

sp-divider-webpart-bundle.js

32150

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux6c85212e5fd53659abdaac84362ead1f

sp-documentembed-webpart-bundle.js

97121

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxc67750e80ee512c39aae0f51156cc4c5

sp-embed-webparts-bundle.js

43199

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux960f55d92c073ad967c1d41757c1f0a8

sp-events-webpart-bundle.js

71240

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxe983fe94f37bdad72135b55a29225aed

sp-forms-webpart-bundle.js

61656

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxf19a838e191127967cd29ae6b20ab799

sp-groupcalendar-webpart-bundle.js

133450

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxa591d003a7a8c3afca3c8688ad401ea0

sp-hero-webpart-bundle.js

128284

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux772296c19fc27e1b6f18d28759f2ba5b

sp-html-embed.js

40476

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux8f461cff81c07d944621f876e997777e

sp-image-gallery-webpart-bundle.js

81367

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux2d92f617d4e9cc7ec385e0e500a3d7b2

sp-image-webpart-bundle.js

105611

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux42e703f43e251f868d972f61dafd921e

sp-linkpreview-webpart-bundle.js

66341

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux49b289bb50fa43774a9d4645eef75e88

sp-list-webpart-bundle.js

1127326

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux6b8c7c4233559a13836ef1a691ba7023

sp-loader.js

147060

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux383919f8fe3b958e524c8a635d1e2c2c

sp-loader-assembly.js

584557

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxe842d74f8bb0760b55d7f43f35d0d7a7

sp-newsfeed-webpart-bundle.js

136395

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux11d2e484811a186abfb7f9a6c7275fd4

sp-newsreel-webpart-bundle.js

136387

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxe2e58fc5fb56b66cddf843e55ff5f992

sp-news-webpart-bundle.js

136209

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxc21a3246bdf5a3aa770903ed6fd493ee

sp-pages.js

492597

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxb3b4f7cd0e237860f1b8fdbe1372826e

sp-pages-assembly.js

2557330

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxb7c159038749343c1c4b0ec9f2deec4c

sp-pages-core.js

59295

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxb3342cfbf53938dec6fdf773f6adeebc

sp-people-webparts-bundle.js

163875

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxb501aed454e9ea1b719ba92103130738

sp-planner-webpart-bundle.js

3143147

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxea46ce84a74da087564f5d905acd4e56

sp-powerapps-webpart.js

24084

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux22fad59d46fcfec7745b173cc20fd92d

sp-queryfilter.js

141726

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxec0d18f646f918f9cae4bd08ccdc09ab

sp-quickchart-webpart-bundle.js

255118

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux0bbc1a9825e04eb5a37f62f2a09d2dbf

sp-quick-links-webpart.js

95055

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux113384fd2f31fde205b8bf2f79ccdcd3

sp-siteactivity-webpart-bundle.js

194707

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux2f7f2f92075f659c5926320cfab3f096

sp-sitepicker.js

44819

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux6c3d8d275dd7351021418bffbebe3d8c

sp-spacer-webpart-bundle.js

44319

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxf5437647b691243399470c6a80d66804

sp-title-region-webpart.js

129204

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxb200a6283a80b8a6b4ee220419563723

sp-toolbox.js

31030

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux3436740e82f30185ab432f7dbe7eed84

sp-twitter-webpart-bundle.js

44259

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux084c8b925815606929921fa578f05539

sp-webpart-application-assembly.js

1522271

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxf9d542f5e7a1ffba716f8cf63efa490b

sp-webpart-base.js

106452

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux1113dc0b40c4f62ba0b2c0cbbc272713

sp-webpart-shared.js

151404

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxf6f4d7aff6b346521ef692276ec4c4c6

sp-webpart-workbench.js

51898

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux96fbeacb80b41e044617bbe3fade4c6c

sp-webpart-workbench-assembly.js

1916981

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxb936577a0b035ab65bc7e49bd5e6a9ab

sp-yammerembed-webpart-bundle.js

144166

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux80dae808de3b5078b4efc4fb29865793

e377ea37-9047-43b9-8cdb-a761be2f8e09.json

13427

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxab7b1df6c15b0a294a30492e9ac8fae1

eb95c819-ab8f-4689-bd03-0c2d65d47b1f.json

14590

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux8ef36081a346aba067e958bbb3d5a845

f6fdf4f8-4a24-437b-a127-32e66a5dd9b4.json

13416

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewuxcb869d957d4e64318530b63e610d75f7

f92bf067-bc19-489e-a556-7fe95f508720.json

18015

10-Jul-20

01:28

sts_spclientnewux2e8f0649b2b51d464fb6d12bb368a21f

spclientmanifests.json

842362

10-Jul-20

01:29

sts_spclientnewuxcdd2fade97e6bd1c609dafc0204d0272

office-ui-fabric-react-bundle.js

548871

10-Jul-20

01:29

sts_spclientnewux7ffed58434bba18019f8dc25a6921a4f

sp-a11y.js

18449

10-Jul-20

01:29

sts_spclientnewuxd06b22027fae659d53ac198990a2bb9a

sp-dragzone.js

8397

10-Jul-20

01:29

sts_spclientnewuxdce4aa0e772fc2b45853242803a8efdf

sp-flex-layout.js

6517

10-Jul-20

01:29

sts_spclientnewux121e8abb46c9ff351343b680014b113b

sp-hero-layout.js

20682

10-Jul-20

01:29

sts_spclientnewuxf915d58a5d7a11c9f0074f6a6b62e431

sp-masonry-layout.js

73604

10-Jul-20

01:29

sts_spclientnewuxa9691f2e24a93a05b2f0aea66ecd2b39

sp-page-context.js

24215

10-Jul-20

01:29

sts_spclientnewux45c199cda8c597c6b22274f4ccd6346b

tab-test-field-customizer.js

5718

10-Jul-20

01:29

sts_sphomenewux47c2f9686e99961bcfa3599f0e14cb26

sharepointhome.json

40268

10-Jul-20

01:29

sts_sphomenewuxc0250aabec4b1e71150a3c5e78e664b7

searchux-main-sphome.js

1588525

10-Jul-20

01:29

sts_sphomenewuxab3efcb3b4702929d33f754cfd563158

searchux-resources.js

25528

10-Jul-20

01:29

sts_sphomenewuxc68fcb315164c60c6aace83a71fcbbe2

sharepointhome.js

1555998

10-Jul-20

01:29

sts_sphomenewux5764a9aadaf922139c9748a2b692c69f

sphome-react.js

208322

10-Jul-20

01:29

sts_sphomenewuxe5fc5d0c85aa24eb1adbac8ec1c9b954

sphome-rx.js

66245

10-Jul-20

01:29

sts_sphomenewux9e081e46518267288e7b11980f7811a4

sphome-signalr.js

129912

10-Jul-20

01:29

sts_sphomenewux4bf88d694ee8449f7f0ea170824568fb

sphome-utilities.js

121837

10-Jul-20

01:29

cui.debug.js

cui.debug.js

657986

14-Jul-20

06:15

cui.js

cui.js

364466

14-Jul-20

06:15

xui.debug.js

xui.debug.js

45549

14-Jul-20

06:15

xui.js

xui.js

18954

14-Jul-20

06:15

wac.word.sword.dll

sword.dll

16.0.10364.20001

12659608

14-Jul-20

06:19

wdsrv.conversion.sword.dll

sword.dll

16.0.10364.20001

12659608

14-Jul-20

06:19

wdsrv.dll

microsoft.office.word.server.dll

16.0.10364.20001

376224

14-Jul-20

06:17

wdsrv.isapi.dll

microsoft.office.word.server.dll

16.0.10364.20001

376224

14-Jul-20

06:17

microsoft.office.translationservices.dll

microsoft.office.translationservices.dll

16.0.10364.20001

417200

14-Jul-20

06:15

translationqueue.sql

translationqueue.sql

53164

14-Jul-20

06:15

core.js

core.js

646739

16-Jun-20

10:54

ifswfe.dll

microsoft.office.infopath.server.dll

16.0.10364.20001

3175336

14-Jul-20

06:19

ifswfepriv.dll

microsoft.office.infopath.server.dll

16.0.10364.20001

3175336

14-Jul-20

06:19

offxml.dll

offxml.dll

16.0.10364.20001

412576

14-Jul-20

06:20

Informacje na temat ochrony i zabezpieczeń

Chroń się w trybie online: Pomoc techniczna dotycząca zabezpieczeń systemu Windows

Dowiedz się, jak chronimy przed zagrożeniami Cyber: Microsoft Security

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×