Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu SharePoint Server 2019:12 listopada 2019

Podsumowanie

Ta aktualizacja zabezpieczeń usuwa lukę w zabezpieczeniach, która istnieje w programie Microsoft SharePoint, jeśli osoba atakująca załaduje specjalnie spreparowany plik do programu SharePoint Server. Aby dowiedzieć się więcej na temat luki w zabezpieczeniach, zobacz następujące Klasyfikatory zabezpieczeń:

Uwaga Aby można było zastosować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowana wersja programu Microsoft SharePoint Server 2019.

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zabezpieczeń zawiera ulepszenia i poprawki dotyczące następujących problemów niezwiązanych z zabezpieczeniami:

 • Rozwiązuje problem, w którym niektóre nagłówki HTTP są nieprawidłowo sformułowane w odpowiedziach z programu SharePoint.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:3363347

 • Rozwiązuje problem, w którym elementy pamięci podręcznej publikowania brakuje danych pola strony po ponownym uruchomieniu puli aplikacji usług IIS.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:3609098

 • Koryguje wyjątek "Data poza zakresem", gdy użytkownik eksportuje, a następnie importuje zbiór witryn, gdy funkcja identyfikator dokumentu jest aktywna.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:3675204

 • Rozwiązuje problem, w którym zadanie czasomierza wersji produktu nie powiedzie się na dedykowanych serwerów wyszukiwania i rozproszonej pamięci podręcznej.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:3643874

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że składnik Web Part nie wyświetla żadnej zawartości, jeśli użytkownicy odwiedzają składnik Web Part wyszukiwania zawartości (CSWP) z przeglądarki stron Google lub ustawiają wartość logiczną Alwaysrenderonserver w zawartości składnika Web Part wyszukiwania (CSWP) na wartość true.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:3593244

 • Gdy masz aplikacji usługi Cloud Search (chmura SSA) skonfigurowane w programie SharePoint Server 2019, wyszukiwanie w kontekście listy lub biblioteki nie zwracają żadnych wyników.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:3649960

 • Rozpatrzmy następujący scenariusz:

  • Użytkownik próbuje uzyskać dostęp do zbioru witryn nazw hostów i jest monitowany o zalogowanie się.

  • Zbiór witryn nazw hostów jest usuwany, gdy sesja użytkownikajest nadal aktywna.

  W tym scenariuszu użytkownik odbiera komunikat "odmowa dostępu" na wszystkie kolejne próby dostępu do innych zbiorów witryn przy użyciu tej aplikacji sieci Web, dopóki nie rozpocznie się nowa sesja. Ten problem jest teraz rozwiązany.  Poprawkę można włączyć na serwerze, uruchamiając następujące polecenia:

  $config = Get-SPSecurityTokenServiceConfig
  $config.WindowsModeIgnoreCache = $true
  $config.Update()
  

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:3703356

 • Gdy wartość wypracowanej wartości procentowej odchylenia harmonogramu (SVP) lub procent odchylenia kosztu (CVP) staje się bardzo duży, występuje warunek przepełnienia. Powoduje to, że po stronie klienta modelu obiektów (CSOM) lub REST wywołań, które są wykonywane podczas uzyskiwania dostępu do projektu nie powiedzie się. Wartości SVP i CVP mają teraz niższy limit -100% i górny limit 100%.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:3590767

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji, można odbierać informacje o wszelkiego rodzaju typów zakończonych zadań w kolejce dla projektu, korzystając z nowej metody GetAll () z wywołania Rest.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:3600219

 • Rozpatrzmy następujący scenariusz:

  • Utwórz nowy projekt w programie Project Web App.

  • Po wyświetleniu strony szczegółów projektu harmonogramu, zadanie sumaryczne projektu jest widoczna.

W tej sytuacji nie można wpisać w polu Nazwa zadania , aby utworzyć nowe zadanie.

Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

OfficeVSTS:3600217

 • Rozpatrzmy następujący scenariusz:

  • Jako użytkownik grafiku Otwórz grafiku.

  • W przypadku przypisania, które nie ma pracy rzeczywistej, należy wprowadzić pracę rzeczywistą w danej dacie.

  • Zapisz grafiku.

  • Możesz zmienić zdanie i usunąć rzeczywistą pracę, która została wcześniej wprowadzona.

  • Wyślij grafiku lub aktualizacji stanu do zatwierdzenia.

  • Menedżer stanu zatwierdza aktualizację.

  W tym scenariuszu podczas przypisywania jest wyświetlany w programie Project Professional, ma ustawioną datę rzeczywistego rozpoczęcia, nawet jeśli usunięto pracy rzeczywistej w grafiku, a to również usunąć rzeczywistą datę rozpoczęcia. Ta poprawka poprawnie usuwa rzeczywistą datę rozpoczęcia przypisania w tej sytuacji.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:3600998

Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

Błąd wewnętrzny: OfficeVSTS: 3638163

Jak pobrać i zainstalować aktualizację

Metoda 1: Microsoft Update

Ta aktualizacja jest dostępna w witrynie Microsoft Update. Po włączeniu funkcji automatycznego aktualizowania ta aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu automatycznego uzyskania aktualizacji zabezpieczeń, zobacz Windows Update: FAQ.

Metoda 2: wykazu Microsoft Update

Aby uzyskać autonomiczny pakiet dla tej aktualizacji, przejdź do witryny wykazu Microsoft Update .

Metoda 3: Centrum pobierania firmy Microsoft

Autonomiczny pakiet aktualizacji można uzyskać za pośrednictwem Centrum pobierania firmy Microsoft. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji na stronie pobierania, aby zainstalować aktualizację.

Więcej informacji

Informacje dotyczące wdrażania aktualizacji zabezpieczeń

Aby uzyskać informacje na temat wdrażania o tej aktualizacji, zobacz informacje dotyczące wdrażania aktualizacji zabezpieczeń: 12 listopada 2019.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje wcześniej wydaną aktualizację zabezpieczeń 4484110.

Informacje o skrótach pliku

Nazwa pliku

Skrót SHA1

Skrót SHA256

sts2019-kb4484142-fullfile-x64-glb.exe

11843C160BAA63730FEF9CB6C5EEA658ECA8B5A5

43BEB5237778457CAABDD223522F06019932A20DB311658C58F0DBE9FAF49809

Informacje dotyczące pliku

Wersja angielska (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższej tabeli. Daty i godziny dla tych plików są wymienione w skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w czasie lokalnym wraz z bieżącym bias czasu letniego (DST). Ponadto daty i godziny mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.

Identyfikator pliku

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Czas

microsoft.office.access.services.moss.dll

microsoft.office.access.services.moss.dll

16.0.10352.20000

767896

15-Oct-19

06:24

ascalc.dll

ascalc.dll

16.0.10352.20000

972192

15-Oct-19

06:22

microsoft.office.access.server.application.dll

microsoft.office.access.server.application.dll

16.0.10352.20000

608888

15-Oct-19

06:22

microsoft.office.access.server.dll

microsoft.office.access.server.dll

16.0.10352.20000

1410680

15-Oct-19

06:22

accsrv.layouts.root.accsrvscripts.js

accessserverscripts.js

575532

15-Oct-19

06:25

conversion.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10352.20000

16148592

15-Oct-19

06:18

ppt.conversion.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10352.20000

16148592

15-Oct-19

06:18

ppt.edit.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10352.20000

16148592

15-Oct-19

06:18

wac.office.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10352.20000

16148592

15-Oct-19

06:18

prodfeat.xml

feature.xml

616

15-Oct-19

06:29

astcmmn_js

assetcommon.js

18253

15-Oct-19

06:23

astpkrs_js

assetpickers.js

68292

15-Oct-19

06:22

sm.js

cmssitemanager.js

29279

15-Oct-19

06:23

cmssummarylinks_js

cmssummarylinks.js

6015

15-Oct-19

06:23

editmenu_js

editingmenu.js

11359

15-Oct-19

06:23

hierlist_js

hierarchicallistbox.js

30327

15-Oct-19

06:23

mediaplayer.js

mediaplayer.js

47725

15-Oct-19

06:23

ptdlg.js

pickertreedialog.js

2950

15-Oct-19

06:23

select_js

select.js

2387

15-Oct-19

06:22

slctctls_js

selectorcontrols.js

13288

15-Oct-19

06:22

serializ_js

serialize.js

3219

15-Oct-19

06:23

sp.ui.assetlibrary.ribbon.debug.js

sp.ui.assetlibrary.debug.js

13367

15-Oct-19

06:23

sp.ui.assetlibrary.js

sp.ui.assetlibrary.js

5455

15-Oct-19

06:23

sp.ui.pub.htmldesign.debug.js

sp.ui.pub.htmldesign.debug.js

38342

15-Oct-19

06:23

sp.ui.pub.htmldesign.js

sp.ui.pub.htmldesign.js

19407

15-Oct-19

06:23

sp.ui.pub.ribbon.debug.js

sp.ui.pub.ribbon.debug.js

146313

15-Oct-19

06:23

sp.ui.pub.ribbon.js

sp.ui.pub.ribbon.js

84979

15-Oct-19

06:23

sp.ui.rte.publishing.debug.js

sp.ui.rte.publishing.debug.js

98216

15-Oct-19

06:23

sp.ui.rte.publishing.js

sp.ui.rte.publishing.js

49716

15-Oct-19

06:23

sp.ui.spellcheck.debug.js

sp.ui.spellcheck.debug.js

68393

15-Oct-19

06:23

sp.ui.spellcheck.js

sp.ui.spellcheck.js

36522

15-Oct-19

06:23

splchkpg_js

spellcheckentirepage.js

6653

15-Oct-19

06:22

spelchek_js

spellchecker.js

34657

15-Oct-19

06:23

videoportal.js

videoportal.js

14742

15-Oct-19

06:22

microsoft.sharepoint.publishing.dll_isapi

microsoft.sharepoint.publishing.dll

16.0.10352.20000

5517744

15-Oct-19

06:17

sharepointpub.dll

microsoft.sharepoint.publishing.dll

16.0.10352.20000

5517744

15-Oct-19

06:17

sharepointpub_gac.dll

microsoft.sharepoint.publishing.dll

16.0.10352.20000

5517744

15-Oct-19

06:17

sppubint.dll

microsoft.sharepoint.publishing.intl.dll

16.0.10352.20000

350848

15-Oct-19

06:18

sppubint_gac.dll

microsoft.sharepoint.publishing.intl.dll

16.0.10352.20000

350848

15-Oct-19

06:18

schema.xml_pubresfeap

schema.xml

44173

15-Oct-19

06:28

asctyps.xml

assetcontenttypes.xml

2846

15-Oct-19

06:19

asctyps2.xml

assetcontenttypes2.xml

2460

15-Oct-19

06:17

asflds.xml

assetfields.xml

1366

15-Oct-19

06:19

asflds2.xml

assetfields2.xml

1045

15-Oct-19

06:17

aslibalt.xml

assetlibrarytemplate.xml

555

15-Oct-19

06:18

aslibft.xml

feature.xml

2763

15-Oct-19

06:18

aslibui.xml

provisionedui.xml

5075

15-Oct-19

06:18

aslibui2.xml

provisionedui2.xml

1708

15-Oct-19

06:18

cdsele.xml

contentdeploymentsource.xml

637

15-Oct-19

06:27

cdsfeatu.xml

feature.xml

604

15-Oct-19

06:27

docmpgcv.xml

docmpageconverter.xml

496

15-Oct-19

06:25

docxpgcv.xml

docxpageconverter.xml

496

15-Oct-19

06:25

convfeat.xml

feature.xml

766

15-Oct-19

06:25

ippagecv.xml

infopathpageconverter.xml

577

15-Oct-19

06:26

xslappcv.xml

xslapplicatorconverter.xml

575

15-Oct-19

06:25

analyticsreports.xml

analyticsreports.xml

2850

15-Oct-19

06:28

xspsset.xml

catalogsitesettings.xml

556

15-Oct-19

06:28

xspfeat.xml

feature.xml

1514

15-Oct-19

06:28

depoper.xml

deploymentoperations.xml

2415

15-Oct-19

06:28

depfeat.xml

feature.xml

788

15-Oct-19

06:29

pestset.xml

enhancedhtmlediting.xml

157

15-Oct-19

06:23

pefeat.xml

feature.xml

793

15-Oct-19

06:23

enthmft.xml

feature.xml

564

15-Oct-19

06:26

enthmset.xml

themingsitesettings.xml

1005

15-Oct-19

06:26

enctb.xml

enterprisewikicontenttypebinding.xml

559

15-Oct-19

06:18

enctb2.xml

enterprisewikicontenttypebinding2.xml

390

15-Oct-19

06:17

enfet.xml

feature.xml

1168

15-Oct-19

06:17

enct.xml

enterprisewikicontenttypes.xml

1456

15-Oct-19

06:19

enct2.xml

enterprisewikicontenttypes2.xml

1211

15-Oct-19

06:17

enlayfet.xml

feature.xml

1618

15-Oct-19

06:17

prov.xml

provisionedfiles.xml

1181

15-Oct-19

06:17

prov2.xml

provisionedfiles2.xml

1197

15-Oct-19

06:19

ewiki2.xml

feature.xml

766

15-Oct-19

06:24

htmlfeat.xml

feature.xml

11263

15-Oct-19

06:18

htmlcolm.xml

htmldesigncolumns.xml

909

15-Oct-19

06:19

htmlcol2.xml

htmldesigncolumns2.xml

543

15-Oct-19

06:18

htmlcol3.xml

htmldesigncolumns3.xml

597

15-Oct-19

06:17

htmlcont.xml

htmldesigncontenttypes.xml

2330

15-Oct-19

06:19

htmlfile.xml

htmldesignfiles.xml

657

15-Oct-19

06:18

htmlfil2.xml

htmldesignfiles2.xml

771

15-Oct-19

06:18

htmlfil3.xml

htmldesignfiles3.xml

895

15-Oct-19

06:18

htmldpui.xml

htmldesignprovisionedui.xml

669

15-Oct-19

06:17

htmldrib.xml

htmldesignribbon.xml

29320

15-Oct-19

06:17

htmldpct.xml

htmldisplaytemplatecontenttypes.xml

11361

15-Oct-19

06:17

htmldpwp.xml

htmldisplaytemplatefiles.xml

9302

15-Oct-19

06:18

htmldpwp10.xml

htmldisplaytemplatefiles10.xml

575

15-Oct-19

06:19

htmldpwp11.xml

htmldisplaytemplatefiles11.xml

1091

15-Oct-19

06:18

htmldpwp12.xml

htmldisplaytemplatefiles12.xml

401

15-Oct-19

06:18

htmldpwp13.xml

htmldisplaytemplatefiles13.xml

396

15-Oct-19

06:17

htmldpwp14.xml

htmldisplaytemplatefiles14.xml

856

15-Oct-19

06:19

htmldpwp15.xml

htmldisplaytemplatefiles15.xml

492

15-Oct-19

06:18

htmldpwp2.xml

htmldisplaytemplatefiles2.xml

830

15-Oct-19

06:18

htmldpwp3.xml

htmldisplaytemplatefiles3.xml

497

15-Oct-19

06:18

htmldpwp4.xml

htmldisplaytemplatefiles4.xml

496

15-Oct-19

06:17

htmldpwp5.xml

htmldisplaytemplatefiles5.xml

506

15-Oct-19

06:17

htmldpwp6.xml

htmldisplaytemplatefiles6.xml

412

15-Oct-19

06:17

htmldpwp7.xml

htmldisplaytemplatefiles7.xml

4003

15-Oct-19

06:19

htmldpwp8.xml

htmldisplaytemplatefiles8.xml

399

15-Oct-19

06:18

htmldpwp9.xml

htmldisplaytemplatefiles9.xml

401

15-Oct-19

06:18

htmldtcbs.xml

htmldisplaytemplatefilesoobcbs.xml

580

15-Oct-19

06:18

htmldtqb.xml

htmldisplaytemplatefilesqb.xml

598

15-Oct-19

06:19

htmldtqbref.xml

htmldisplaytemplatefilesqbref.xml

507

15-Oct-19

06:17

htmldpwp_recs.xml

htmldisplaytemplatefilesrecs.xml

418

15-Oct-19

06:18

ststngimplk.xml

sitesettingsimportlink.xml

667

15-Oct-19

06:18

altmp.xam

alternatemediaplayer.xaml

35634

15-Oct-19

06:26

mwpfeat.xml

feature.xml

940

15-Oct-19

06:26

mwpprovf.xml

provisionedfiles.xml

1457

15-Oct-19

06:26

mwpprovu.xml

provisionedui.xml

22914

15-Oct-19

06:26

mwpprovui2.xml

provisionedui2.xml

2690

15-Oct-19

06:26

pnfeat.xml

feature.xml

782

15-Oct-19

06:24

pnstset.xml

navigationsitesettings.xml

4721

15-Oct-19

06:24

plnfeat.xml

feature.xml

760

15-Oct-19

06:28

plnstset.xml

navigationsitesettings.xml

152

15-Oct-19

06:28

tpfeat.xml

feature.xml

2846

15-Oct-19

06:21

tpcls.xml

pointpublishingcolumns.xml

701

15-Oct-19

06:21

tpcts.xml

pointpublishingcontenttypes.xml

488

15-Oct-19

06:21

tptltsch.xml

schema.xml

4088

15-Oct-19

06:20

pclts.xml

schema.xml

2354

15-Oct-19

06:23

pcltf.xml

feature.xml

857

15-Oct-19

06:17

pclt.xml

productcataloglisttemplate.xml

753

15-Oct-19

06:18

pcfeat.xml

feature.xml

1699

15-Oct-19

06:19

pccol.xml

productcatalogcolumns.xml

6259

15-Oct-19

06:19

pcct.xml

productcatalogcontenttypes.xml

830

15-Oct-19

06:17

pcct2.xml

productcatalogcontenttypes2.xml

643

15-Oct-19

06:17

pcprov.xml

provisionedfiles.xml

926

15-Oct-19

06:18

pubpubpf.xml

feature.xml

551

15-Oct-19

06:22

pppptset.xml

portalsettings.xml

584

15-Oct-19

06:22

ctconvst.xml

contenttypeconvertersettings.xml

511

15-Oct-19

06:28

doclbset.xml

documentlibrarysettings.xml

524

15-Oct-19

06:28

editmenu.xml

editingmenu.xml

470

15-Oct-19

06:28

pubfeat.xml

feature.xml

2696

15-Oct-19

06:28

paglttmp.xml

pageslisttemplate.xml

516

15-Oct-19

06:28

provui.xml

provisionedui.xml

40574

15-Oct-19

06:28

provui2.xml

provisionedui2.xml

1489

15-Oct-19

06:28

provui3.xml

provisionedui3.xml

2135

15-Oct-19

06:28

pubstset.xml

publishingsitesettings.xml

6235

15-Oct-19

06:28

regext.xml

regionalsettingsextensions.xml

328

15-Oct-19

06:28

siteacmn.xml

siteactionmenucustomization.xml

646

15-Oct-19

06:28

varflagc.xml

variationsflagcontrol.xml

473

15-Oct-19

06:28

varnomin.xml

variationsnomination.xml

613

15-Oct-19

06:28

pblyfeat.xml

feature.xml

6194

15-Oct-19

06:26

pblyprovfile.xml

provisionedfiles.xml

7964

15-Oct-19

06:25

pblyprovfile2.xml

provisionedfiles2.xml

610

15-Oct-19

06:25

pblyprovfile4.xml

provisionedfiles4.xml

308

15-Oct-19

06:25

pblyprovfile5.xml

provisionedfiles5.xml

414

15-Oct-19

06:26

pblyprovfile6.xml

provisionedfiles6.xml

385

15-Oct-19

06:25

pblyprovfile7.xml

provisionedfiles7.xml

1170

15-Oct-19

06:25

pblyprovfile8.xml

provisionedfiles8.xml

507

15-Oct-19

06:26

pblyprovui.xml

provisionedui.xml

11330

15-Oct-19

06:25

xspfeatlayouts.xml

searchboundpagelayouts.xml

3671

15-Oct-19

06:25

pubmelem.xml

elements.xml

4149

15-Oct-19

06:21

pubmele2.xml

elements2.xml

592

15-Oct-19

06:21

pubmfeat.xml

feature.xml

1697

15-Oct-19

06:21

pubmprui.xml

provisionedui.xml

1548

15-Oct-19

06:21

pubmstng.xml

sitesettings.xml

670

15-Oct-19

06:21

pubprft.xml

feature.xml

758

15-Oct-19

06:23

pubrfeat.xml

feature.xml

4927

15-Oct-19

06:25

provfile.xml

provisionedfiles.xml

4739

15-Oct-19

06:25

provfl4.xml

provisionedfiles4.xml

1394

15-Oct-19

06:25

pubrcol.xml

publishingcolumns.xml

20566

15-Oct-19

06:25

pubrctt.xml

publishingcontenttypes.xml

12093

15-Oct-19

06:25

pubrctt2.xml

publishingcontenttypes2.xml

304

15-Oct-19

06:26

pubrctt3.xml

publishingcontenttypes3.xml

500

15-Oct-19

06:25

pubrcont.xml

publishingcontrols.xml

405

15-Oct-19

06:25

prsset.xml

publishingresourcessitesettings.xml

3506

15-Oct-19

06:25

upgd1.xml

upgrade1.xml

548

15-Oct-19

06:25

upgd2.xml

upgrade2.xml

486

15-Oct-19

06:26

upgd3.xml

upgrade3.xml

600

15-Oct-19

06:25

pubtfeat.xml

feature.xml

1477

15-Oct-19

06:28

rollplf.xml

feature.xml

862

15-Oct-19

06:21

rollplpf.xml

provisionedfiles.xml

14529

15-Oct-19

06:21

rollplct.xml

rolluppagecontenttype.xml

742

15-Oct-19

06:21

rollpf.xml

feature.xml

816

15-Oct-19

06:26

rollps.xml

rolluppagesettings.xml

4091

15-Oct-19

06:26

seofeatu.xml

feature.xml

1253

15-Oct-19

06:29

seoopt.xml

searchengineoptimization.xml

3578

15-Oct-19

06:28

seoopt1.xml

searchengineoptimization1.xml

2904

15-Oct-19

06:29

sppelm.xml

elements.xml

1843

15-Oct-19

06:27

sppfea.xml

feature.xml

1015

15-Oct-19

06:27

saicona.xml

consoleaction.xml

412

15-Oct-19

06:21

saifeat.xml

feature.xml

1324

15-Oct-19

06:21

sairibn.xml

ribbon.xml

2895

15-Oct-19

06:21

saisset.xml

sitesettings.xml

584

15-Oct-19

06:21

addtheme.xml

additionalthemes.xml

3819

15-Oct-19

06:18

sbwcopa.xml

colorpalette.xml

4813

15-Oct-19

06:18

sbwcona.xml

consoleaction.xml

692

15-Oct-19

06:18

sbwct.xml

contenttypes.xml

4261

15-Oct-19

06:18

sbwdesba.xml

designbuilderaction.xml

444

15-Oct-19

06:19

sbwdesea.xml

designeditoraction.xml

438

15-Oct-19

06:17

sbwdpa.xml

designpackageactions.xml

418

15-Oct-19

06:18

sbwdpr.xml

designpreviewaction.xml

447

15-Oct-19

06:19

sbwdmt.xml

disablesystemmasterpagetheming.xml

436

15-Oct-19

06:17

sbwfeat.xml

feature.xml

6499

15-Oct-19

06:17

sbwinsdes.xml

installeddesigns.xml

536

15-Oct-19

06:18

sbwmob.xml

mobilechannel.xml

1098

15-Oct-19

06:19

sbwpagela.xml

pagelayouts.xml

4119

15-Oct-19

06:17

sbwpages.xml

pages.xml

13120

15-Oct-19

06:18

pubblogwp.xml

publishingblogwebparts.xml

949

15-Oct-19

06:19

sbwqd.xml

quicklaunchdatasource.xml

685

15-Oct-19

06:17

sbwrb.xml

ribbon.xml

44107

15-Oct-19

06:17

sbwsearch.xml

search.xml

2352

15-Oct-19

06:18

sbwsc.xml

sitecolumns.xml

3579

15-Oct-19

06:18

sbwsec.xml

siteelementcontrols.xml

952

15-Oct-19

06:18

sbwss.xml

sitesettings.xml

14657

15-Oct-19

06:19

sbwcss.xml

styles.xml

625

15-Oct-19

06:18

sbwwps.xml

webparts.xml

509

15-Oct-19

06:18

sbwfsf.xml

feature.xml

708

15-Oct-19

06:23

scfeatr.xml

feature.xml

856

15-Oct-19

06:26

spelchek.xml

spellchecking.xml

1033

15-Oct-19

06:26

spelchk2.xml

spellchecking2.xml

2641

15-Oct-19

06:26

cms_tenantadmindeploymentlinksfeature_feature_xml

feature.xml

826

15-Oct-19

06:26

cms_tenantadmindeploymentlinksfeature_links_xml

links.xml

542

15-Oct-19

06:25

topicplf.xml

feature.xml

732

15-Oct-19

06:27

topicpf.xml

feature.xml

713

15-Oct-19

06:18

plnkfeat.xml

feature.xml

621

15-Oct-19

06:26

publcol.xml

publishedlinkscolumns.xml

1206

15-Oct-19

06:26

publctt.xml

publishedlinkscontenttypes.xml

948

15-Oct-19

06:26

v2vpblyfeat.xml

feature.xml

540

15-Oct-19

06:17

v2vpblyprovfil.xml

provisionedfiles.xml

1934

15-Oct-19

06:17

vwfrmlk.xml

feature.xml

794

15-Oct-19

06:18

xmlsfeat.xml

feature.xml

818

15-Oct-19

06:18

xmlsitem.xml

xmlsitemap.xml

624

15-Oct-19

06:17

microsoft.cobaltcore.dll

microsoft.cobaltcore.dll

16.0.10352.20000

3081848

15-Oct-19

06:23

microsoft.cobalt.base.dll

microsoft.cobalt.base.dll

16.0.10352.20000

874912

15-Oct-19

06:26

system.collections.immutable.dll

system.collections.immutable.dll

4.6.23123.00

193656

update_system.collections.immutable.dll

system.collections.immutable.dll

4.6.23123.00

193656

14-Oct-19

07:34

csisrv.dll

csisrv.dll

16.0.10352.20000

1283504

15-Oct-19

06:18

csisrvexe.exe

csisrvexe.exe

16.0.10352.20000

328632

15-Oct-19

06:17

onfda.dll

onfda.dll

16.0.10352.20000

2096560

15-Oct-19

06:17

columnfiltering.ascx

columnfiltering.ascx

443

15-Oct-19

08:01

docsettemplates.ascx

docsettemplates.ascx

1459

15-Oct-19

08:01

metadatanavkeyfilters.ascx

metadatanavkeyfilters.ascx

4647

15-Oct-19

08:01

metadatanavtree.ascx

metadatanavtree.ascx

2686

15-Oct-19

08:01

multilangtemplates.ascx

transmgmtlibtemplates.ascx

3287

15-Oct-19

08:01

videosettemplates.ascx

videosettemplates.ascx

1972

15-Oct-19

08:01

editdlg.htm_multilang

editdlg.htm

4796

15-Oct-19

08:01

filedlg.htm_multilang

filedlg.htm

3344

15-Oct-19

08:01

ediscoveryquerystatistics.ascx

ediscoveryquerystatistics.ascx

1357

15-Oct-19

08:01

ediscoverytemplate.ascx

ediscoverytemplate.ascx

3267

15-Oct-19

08:01

pdfirml.dll_0002

microsoft.office.irm.pdfprotectorlib.dll

16.0.10352.20000

1308552

15-Oct-19

08:01

barcodeglobalsettings.ascx

barcodeglobalsettings.ascx

1473

15-Oct-19

08:01

bargensettings.ascx

bargensettings.ascx

1523

15-Oct-19

08:01

dropoffzoneroutingform.ascx

dropoffzoneroutingform.ascx

3528

15-Oct-19

08:01

recordsribbon.ascx

recordsribbon.ascx

367

15-Oct-19

08:01

auditcustquery.ascx

auditcustomquery.ascx

11154

15-Oct-19

08:01

auditsettings.ascx

auditsettings.ascx

3594

15-Oct-19

08:01

barcodesettings.ascx

barcodesettings.ascx

1399

15-Oct-19

08:01

discoveryglobalcontrol.ascx

discoveryglobalcontrol.ascx

5175

15-Oct-19

08:01

discoveryproperties.ascx

discoveryproperties.ascx

7132

15-Oct-19

08:01

discoveryquerystatistics.ascx

discoveryquerystatistics.ascx

3788

15-Oct-19

08:01

dlptemplatepicker.ascx

dlptemplatepicker.ascx

3594

15-Oct-19

08:01

labelsettings.ascx

labelsettings.ascx

9510

15-Oct-19

08:01

retentionsettings.ascx

retentionsettings.ascx

11060

15-Oct-19

08:01

dw20.exe_0001

dw20.exe

16.0.10352.20000

2128824

15-Oct-19

06:19

dwtrig20.exe

dwtrig20.exe

16.0.10352.20000

319144

15-Oct-19

06:17

conversion.office.gfxserver.dll

gfxserver.dll

16.0.10352.20000

5246584

15-Oct-19

06:24

ppt.conversion.gfxserver.dll

gfxserver.dll

16.0.10352.20000

5246584

15-Oct-19

06:24

ppt.edit.gfxserver.dll

gfxserver.dll

16.0.10352.20000

5246584

15-Oct-19

06:24

wac.office.gfxserver.dll

gfxserver.dll

16.0.10352.20000

5246584

15-Oct-19

06:24

conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.10352.20000

12129160

15-Oct-19

06:27

ppt.conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.10352.20000

12129160

15-Oct-19

06:27

ppt.edit.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.10352.20000

12129160

15-Oct-19

06:27

wac.office.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.10352.20000

12129160

15-Oct-19

06:27

sltemp.asc

sldlibtemplates.ascx

12554

15-Oct-19

06:25

sldlib.js

sldlib.js

29295

15-Oct-19

06:29

editdlg.htm_slfeat

editdlg.htm

4796

15-Oct-19

06:17

filedlg.htm_slfeat

filedlg.htm

3344

15-Oct-19

06:18

clientx.dll

microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

16.0.10352.20000

381888

15-Oct-19

06:29

clientxr.dll.x64

microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

16.0.10352.20000

381888

15-Oct-19

06:29

as_adal_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

adal.dll

1456656

15-Oct-19

02:39

as_adal_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

adal.dll

1784544

15-Oct-19

02:40

as_azureclient_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

microsoft.analysisservices.azureclient.dll

316496

14-Oct-19

07:57

as_azureclient_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

microsoft.analysisservices.azureclient.dll

316496

15-Oct-19

02:39

as_client_db2v0801_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

db2v0801.xsl

30717

15-Oct-19

02:39

as_client_db2v0801_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

db2v0801.xsl

30717

15-Oct-19

02:39

as_client_hive_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

hive.xsl

81782

15-Oct-19

02:40

as_client_hive_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

hive.xsl

81782

15-Oct-19

02:40

as_client_msql_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msql.xsl

128792

14-Oct-19

07:56

as_client_msql_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msql.xsl

128792

14-Oct-19

07:56

as_client_orcl7_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

orcl7.xsl

95739

15-Oct-19

02:39

as_client_orcl7_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

orcl7.xsl

95739

15-Oct-19

02:39

as_client_sqlpdw_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sqlpdw.xsl

105635

15-Oct-19

02:40

as_client_sqlpdw_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sqlpdw.xsl

105635

15-Oct-19

02:40

as_client_trdtv2r41_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

trdtv2r41.xsl

105800

15-Oct-19

02:39

as_client_trdtv2r41_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

trdtv2r41.xsl

105800

15-Oct-19

02:39

as_client_xmsrv_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmsrv.dll

35081808

14-Oct-19

07:57

as_client_xmsrv_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmsrv.dll

25498704

15-Oct-19

02:40

as_clientas80_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

as80.xsl

17484

14-Oct-19

07:57

as_clientas80_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

as80.xsl

17484

14-Oct-19

07:57

as_clientas90_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

as90.xsl

20021

14-Oct-19

07:56

as_clientas90_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

as90.xsl

20021

14-Oct-19

07:56

as_clientinformix_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

informix.xsl

32145

15-Oct-19

02:40

as_clientinformix_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

informix.xsl

32145

15-Oct-19

02:40

as_clientmsjet_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msjet.xsl

30427

15-Oct-19

02:39

as_clientmsjet_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msjet.xsl

30427

15-Oct-19

02:39

as_clientmsmgdsrv_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmgdsrv.dll

7638824

14-Oct-19

07:57

as_clientmsmgdsrv_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmgdsrv.dll

9328720

15-Oct-19

02:39

as_clientsql120_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql120.xsl

135247

15-Oct-19

02:39

as_clientsql120_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql120.xsl

135247

15-Oct-19

02:39

as_clientsql2000_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql2000.xsl

35014

14-Oct-19

07:57

as_clientsql2000_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql2000.xsl

35014

14-Oct-19

07:57

as_clientsql70_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql70.xsl

33181

15-Oct-19

02:39

as_clientsql70_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql70.xsl

33181

15-Oct-19

02:39

as_clientsql90_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql90.xsl

136426

14-Oct-19

07:57

as_clientsql90_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql90.xsl

136426

14-Oct-19

07:57

as_clientsybase_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sybase.xsl

30964

15-Oct-19

02:40

as_clientsybase_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sybase.xsl

30964

15-Oct-19

02:40

as_msmdlocal_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmdlocal.dll

45813840

14-Oct-19

07:56

as_msmdlocal_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmdlocal.dll

63495968

15-Oct-19

02:40

as_msolap_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msolap.dll

7999272

14-Oct-19

07:57

as_msolap_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msolap.dll

10331936

14-Oct-19

07:57

as_msolui_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msolui.dll

292128

15-Oct-19

02:40

as_msolui_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msolui.dll

312616

15-Oct-19

02:39

as_sqldumper_exe_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sqldumper.exe

147560

15-Oct-19

02:39

as_sqldumper_exe_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sqldumper.exe

172368

15-Oct-19

02:39

as_xmlrw_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmlrw.dll

289376

14-Oct-19

07:57

as_xmlrw_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmlrw.dll

333928

15-Oct-19

02:40

as_xmlrwbin_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmlrwbin.dll

194152

15-Oct-19

02:40

as_xmlrwbin_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmlrwbin.dll

224864

15-Oct-19

02:40

conversion.office.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10352.20000

14549104

15-Oct-19

06:22

ppt.conversion.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10352.20000

14549104

15-Oct-19

06:22

ppt.edit.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10352.20000

14549104

15-Oct-19

06:22

wac.office.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10352.20000

14549104

15-Oct-19

06:22

conversion.office.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10352.20000

4386208

15-Oct-19

06:22

mso.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10352.20000

4386208

15-Oct-19

06:22

ppt.conversion.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10352.20000

4386208

15-Oct-19

06:22

ppt.edit.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10352.20000

4386208

15-Oct-19

06:22

wac.office.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10352.20000

4386208

15-Oct-19

06:22

conversion.office.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10352.20000

5584800

15-Oct-19

06:22

mso.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10352.20000

5584800

15-Oct-19

06:22

ppt.conversion.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10352.20000

5584800

15-Oct-19

06:22

ppt.edit.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10352.20000

5584800

15-Oct-19

06:22

wac.office.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10352.20000

5584800

15-Oct-19

06:22

conversion.office.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10352.20000

12476528

15-Oct-19

06:20

ppt.conversion.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10352.20000

12476528

15-Oct-19

06:20

ppt.edit.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10352.20000

12476528

15-Oct-19

06:20

wac.office.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10352.20000

12476528

15-Oct-19

06:20

conversion.office.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10352.20000

3942520

15-Oct-19

06:27

ppt.conversion.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10352.20000

3942520

15-Oct-19

06:27

ppt.edit.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10352.20000

3942520

15-Oct-19

06:27

wac.office.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10352.20000

3942520

15-Oct-19

06:27

conversion.office.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10352.20000

14470048

15-Oct-19

06:22

ppt.conversion.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10352.20000

14470048

15-Oct-19

06:22

ppt.edit.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10352.20000

14470048

15-Oct-19

06:22

wac.office.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10352.20000

14470048

15-Oct-19

06:22

microsoft.office.web.common.dll

microsoft.office.web.common.dll

16.0.10352.20000

1973160

15-Oct-19

06:29

nl7data0011.dll_osssearch

nl7data0011.dll

16.0.10352.20000

7782880

15-Oct-19

06:24

nl7data0404.dll_osssearch

nl7data0404.dll

16.0.10352.20000

2698472

15-Oct-19

06:24

nl7data0804.dll_osssearch

nl7data0804.dll

16.0.10352.20000

3588088

15-Oct-19

06:24

conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.10352.20000

3555744

15-Oct-19

06:27

ppt.conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.10352.20000

3555744

15-Oct-19

06:27

ppt.edit.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.10352.20000

3555744

15-Oct-19

06:27

wac.office.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.10352.20000

3555744

15-Oct-19

06:27

conversion.office.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10352.20000

18199456

15-Oct-19

06:27

ppt.conversion.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10352.20000

18199456

15-Oct-19

06:27

ppt.edit.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10352.20000

18199456

15-Oct-19

06:27

wac.office.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10352.20000

18199456

15-Oct-19

06:27

conversion.cultures.office.odf

office.odf

2223240

15-Oct-19

06:27

office.odf

office.odf

2223240

15-Oct-19

06:27

ppt.conversion.cultures.office.odf

office.odf

2223240

15-Oct-19

06:27

visioserver.cultures.office.odf

office.odf

2223240

15-Oct-19

06:27

wac.conversion.cultures.office.odf

office.odf

2223240

15-Oct-19

06:27

wac.powerpoint.edit.bin.cultures.office.odf

office.odf

2223240

15-Oct-19

06:27

xlsrv.ecs.culture.office.odf

office.odf

2223240

15-Oct-19

06:27

xlsrv.ecs.office.odf

office.odf

2223240

15-Oct-19

06:27

conversionhtmlutil.dll

htmlutil.dll

16.0.10352.20000

2854808

15-Oct-19

06:26

onetutil.dll

onetutil.dll

16.0.10352.20000

2866088

15-Oct-19

06:26

conversion.office.osfserver.dll

osfserver.dll

16.0.10352.20000

164256

15-Oct-19

06:27

wac.office.osfserver.dll

osfserver.dll

16.0.10352.20000

164256

15-Oct-19

06:27

conversion.office.osfsharedserver.dll

osfsharedserver.dll

16.0.10352.20000

734112

15-Oct-19

06:27

wac.office.osfsharedserver.dll

osfsharedserver.dll

16.0.10352.20000

734112

15-Oct-19

06:27

conversion.office.osfuiserver.dll

osfuiserver.dll

16.0.10352.20000

488560

15-Oct-19

06:27

wac.office.osfuiserver.dll

osfuiserver.dll

16.0.10352.20000

488560

15-Oct-19

06:27

osfserver_activities_dll.x64

microsoft.sharepoint.workflowservices.activities.dll

16.0.10352.20000

286144

15-Oct-19

06:26

osfserver_workflow_dll

microsoft.sharepoint.workflowservices.dll

16.0.10352.20000

487872

15-Oct-19

06:27

osfextap.dll

microsoft.sharepoint.officeextension.applicationpages.dll

16.0.10352.20000

16832

15-Oct-19

06:21

office_extension_manager_js

sp.officeextensionmanager.js

50888

15-Oct-19

06:23

microsoft.office.serviceinfrastructure.runtime.dll

microsoft.office.serviceinfrastructure.runtime.dll

16.0.10352.20000

1053128

15-Oct-19

06:21

ugcdot.xml

feature.xml

629

15-Oct-19

02:29

microsoft.office.server.directory.sharepoint

microsoft.office.server.directory.sharepoint.dll

16.0.10352.20000

747456

15-Oct-19

06:23

microsoft.office.server.dll

microsoft.office.server.dll

16.0.10352.20000

3042408

15-Oct-19

06:23

microsoft.office.server.dll_isapi

microsoft.office.server.dll

16.0.10352.20000

3042408

15-Oct-19

06:23

microsoft.office.server.openxml.dll

microsoft.office.server.openxml.dll

16.0.10352.20000

1658288

15-Oct-19

06:23

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

16.0.10352.20000

1744288

15-Oct-19

06:23

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll_gac

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

16.0.10352.20000

1744288

15-Oct-19

06:23

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll_gac1

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

16.0.10352.20000

1744288

15-Oct-19

06:23

mediaplayer.xap

mediaplayer.xap

47641

15-Oct-19

08:17

decompositiontree.xap

decompositiontree.xap

117565

15-Oct-19

08:17

addgal.xap

addgallery.xap

417058

15-Oct-19

08:17

wpgalim.xap

webpartgalleryimages.xap

109746

15-Oct-19

08:17

addgallery.xap_silverlight

addgallery.xap

383433

15-Oct-19

08:17

microsoft.sharepoint.client.xap

microsoft.sharepoint.client.xap

322383

15-Oct-19

08:17

dsigres.cab.x64

dsigres.cab

231785

15-Oct-19

08:17

dsigres.cab.x64_10266

dsigres.cab

231785

15-Oct-19

08:17

dsigres.cab.x64_1033

dsigres.cab

231785

15-Oct-19

08:17

dsigres.cab.x64_1087

dsigres.cab

231785

15-Oct-19

08:17

dsigctrl.cab.x64

dsigctrl.cab

481209

15-Oct-19

08:17

dsigres.cab.x86

dsigres.cab

15-Oct-19

08:18

dsigres.cab.x86_10266

dsigres.cab

15-Oct-19

08:18

dsigres.cab.x86_1033

dsigres.cab

15-Oct-19

08:18

dsigres.cab.x86_1087

dsigres.cab

15-Oct-19

08:18

dsigctrl.cab.x86

dsigctrl.cab

15-Oct-19

08:18

ppt.conversion.ppserver.dll

ppserver.dll

16.0.10352.20000

12347304

15-Oct-19

06:25

ppt.edit.ppserver.dll

ppserver.dll

16.0.10352.20000

12347304

15-Oct-19

06:25

microsoft.office.server.powerpoint.dll

microsoft.office.server.powerpoint.dll

16.0.10352.20000

108976

15-Oct-19

06:21

powerpointpowershell.format.ps1xml

powerpointpowershell.format.ps1xml

14355

15-Oct-19

02:39

pjintl_1_new.dll

pjintl.dll

16.0.10352.20000

4898224

15-Oct-19

06:21

schedengine_new.exe

schedengine.exe

16.0.10352.20000

16438416

15-Oct-19

06:22

microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

16.0.10352.20000

396184

15-Oct-19

06:30

microsoft.projectserver.client.phone.dll

microsoft.projectserver.client.phone.dll

16.0.10352.20000

396184

15-Oct-19

06:24

contentdatabasecreate.sql

contentdatabasecreate.sql

8481396

15-Oct-19

06:27

microsoft.office.project.schema.dll

microsoft.office.project.schema.dll

16.0.10352.20000

6844528

15-Oct-19

06:30

microsoft.office.project.server.database.dll

microsoft.office.project.server.database.dll

16.0.10352.20000

10449304

15-Oct-19

06:30

microsoft.office.project.server.database.extension.dll

microsoft.office.project.server.database.extension.dll

16.0.10352.20000

4376200

15-Oct-19

06:30

microsoft.office.project.server.dll

microsoft.office.project.server.dll

16.0.10352.20000

9605024

15-Oct-19

06:30

microsoft.office.project.shared.dll

microsoft.office.project.shared.dll

16.0.10352.20000

1897376

15-Oct-19

06:30

sdk.microsoft.office.project.shared.dll

microsoft.office.project.shared.dll

16.0.10352.20000

1897376

15-Oct-19

06:30

microsoft.projectserver.client.dll

microsoft.projectserver.client.dll

16.0.10352.20000

396456

15-Oct-19

06:30

microsoft.projectserver.client.dll_001

microsoft.projectserver.client.dll

16.0.10352.20000

396456

15-Oct-19

06:30

microsoft.projectserver.dll

microsoft.projectserver.dll

16.0.10352.20000

887976

15-Oct-19

06:30

microsoft.projectserver.dll_001

microsoft.projectserver.dll

16.0.10352.20000

887976

15-Oct-19

06:30

microsoft.projectserver.serverproxy.dll

microsoft.projectserver.serverproxy.dll

16.0.10352.20000

1304528

15-Oct-19

06:30

ps.csom.scriptclient.debug.js

ps.debug.js

1030292

14-Oct-19

07:36

ps.csom.scriptclient.js

ps.js

623325

15-Oct-19

02:34

microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

16.0.10352.20000

1050584

15-Oct-19

06:23

microsoft.office.project.server.pwa.dll

microsoft.office.project.server.pwa.dll

16.0.10352.20000

2758616

15-Oct-19

06:24

microsoft.office.project.server.administration.dll

microsoft.office.project.server.administration.dll

16.0.10352.20000

1002096

15-Oct-19

06:27

pwa.library.projectdrilldownsatellite.debug.js

projectdrilldownsatellite.debug.js

152603

14-Oct-19

08:01

pwa.library.projectdrilldownsatellite.js

projectdrilldownsatellite.js

83340

15-Oct-19

02:41

pwa.resx

pwa.resx

824177

15-Oct-19

06:24

w...

microsoft.office.project.server.workflowactivities.dll

16.0.10352.20000

55200

15-Oct-19

06:27

microsoft.eedict_companies.de.dll

microsoft.eedict_companies.de

16.0.10352.20000

18840

15-Oct-19

06:24

microsoft.eedict_companies.dll

microsoft.eedict_companies

16.0.10352.20000

109863832

15-Oct-19

06:24

microsoft.eedict_companies.en.dll

microsoft.eedict_companies.en

16.0.10352.20000

17008

15-Oct-19

06:24

microsoft.eedict_companies.es.dll

microsoft.eedict_companies.es

16.0.10352.20000

16800

15-Oct-19

06:24

microsoft.eedict_companies.fr.dll

microsoft.eedict_companies.fr

16.0.10352.20000

24992

15-Oct-19

06:24

microsoft.eedict_companies.it.dll

microsoft.eedict_companies.it

16.0.10352.20000

46488

15-Oct-19

06:24

microsoft.eedict_companies.ja.dll

microsoft.eedict_companies.ja

16.0.10352.20000

1533856

15-Oct-19

06:24

microsoft.eedict_companies.nl.dll

microsoft.eedict_companies.nl

16.0.10352.20000

18336

15-Oct-19

06:24

microsoft.eedict_companies.no.dll

microsoft.eedict_companies.no

16.0.10352.20000

2098296

15-Oct-19

06:24

microsoft.eedict_companies.pt.dll

microsoft.eedict_companies.pt

16.0.10352.20000

17824

15-Oct-19

06:24

microsoft.eedict_companies.ru.dll

microsoft.eedict_companies.ru

16.0.10352.20000

33215120

15-Oct-19

06:24

microsoft.eedict_companies_acceptor.ar.dll

microsoft.eedict_companies_acceptor.ar

16.0.10352.20000

9888160

15-Oct-19

06:24

microsoft.stopworddictionary.dll

microsoft.stopworddictionary.dll

16.0.10352.20000

32880

15-Oct-19

06:24

microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

16.0.10352.20000

24632944

15-Oct-19

06:24

odffilt.dll.x64

odffilt.dll

16.0.10352.20000

1840064

15-Oct-19

06:22

offfiltx.dll.x64

offfiltx.dll

16.0.10352.20000

2115208

15-Oct-19

06:22

microsoft.ceres.common.utils.dllmsil

microsoft.ceres.common.utils.dll

16.0.10352.20000

322456

15-Oct-19

06:22

microsoft.ceres.contentengine.contentpush.dll

microsoft.ceres.contentengine.contentpush.dll

16.0.10352.20000

160368

15-Oct-19

06:25

microsoft.ceres.contentengine.nlpevaluators.dll

microsoft.ceres.contentengine.nlpevaluators.dll

16.0.10352.20000

251808

15-Oct-19

06:30

microsoft.ceres.contentengine.operators.mars.dll

microsoft.ceres.contentengine.operators.mars.dll

16.0.10352.20000

37496

15-Oct-19

06:26

documentformat.openxml.dllmsil2

documentformat.openxml.dll

2.6.0.4

5305360

update_documentformat.openxml.dllmsil2

documentformat.openxml.dll

2.6.0.4

5305360

14-Oct-19

07:33

system.io.packaging.dllmsil

system.io.packaging.dll

1.0.0.4

121872

update_system.io.packaging.dllmsil

system.io.packaging.dll

1.0.0.4

121872

15-Oct-19

02:35

microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pdf.dllmsil

microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pdf.dll

16.0.10352.20000

4215712

15-Oct-19

06:20

microsoft.ceres.interactionengine.processing.builtin.dll

microsoft.ceres.interactionengine.processing.builtin.dll

16.0.10352.20000

402848

15-Oct-19

06:20

microsoft.ceres.nlpbase.dictionaries.dll

microsoft.ceres.nlpbase.dictionaries.dll

16.0.10352.20000

138872

15-Oct-19

06:23

managedblingsigned.dll

managedblingsigned.dll

1862344

update_managedblingsigned.dll

managedblingsigned.dll

1862344

15-Oct-19

02:32

searchcore.clustering.indexclusteringmember.dll

microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclusteringmember.dll

16.0.10352.20000

62584

15-Oct-19

06:24

searchcore.clustering.indexclustermanager.dll

microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclustermanager.dll

16.0.10352.20000

128624

15-Oct-19

06:27

microsoft.ceres.searchcore.indexstorage.dll

microsoft.ceres.searchcore.indexstorage.dll

16.0.10352.20000

30856

15-Oct-19

06:27

microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

16.0.10352.20000

87456

15-Oct-19

06:29

microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

16.0.10352.20000

583072

15-Oct-19

06:27

microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

16.0.10352.20000

132728

15-Oct-19

06:28

ajaxtkid.js

ajaxtoolkit.debug.js

312267

15-Oct-19

02:50

ajaxtkit.js

ajaxtoolkit.js

132858

15-Oct-19

02:50

srchccd.js

search.clientcontrols.debug.js

380392

14-Oct-19

07:48

srchcc.js

search.clientcontrols.js

204087

14-Oct-19

07:46

srchuicd.js

searchui.debug.js

116371

15-Oct-19

02:50

srchuicc.js

searchui.js

50907

14-Oct-19

07:42

srchquerypipeline.dll

microsoft.office.server.search.query.dll

16.0.10352.20000

1103272

15-Oct-19

06:30

ossapp.dll

microsoft.office.server.search.applications.dll

16.0.10352.20000

454056

15-Oct-19

06:27

ossapp.dll_0001

microsoft.office.server.search.applications.dll

16.0.10352.20000

454056

15-Oct-19

06:27

clkprdct.dll

microsoft.office.server.search.clickpredict.dll

16.0.10352.20000

202672

15-Oct-19

06:27

searchom.dll

microsoft.office.server.search.dll

16.0.10352.20000

21184416

15-Oct-19

06:27

searchom.dll_0001

microsoft.office.server.search.dll

16.0.10352.20000

21184416

15-Oct-19

06:27

ossex.dll

microsoft.office.server.search.exchangeadapter.dll

16.0.10352.20000

107432

15-Oct-19

06:27

ossex.dll_0001

microsoft.office.server.search.exchangeadapter.dll

16.0.10352.20000

107432

15-Oct-19

06:27

srchomnt.dll

microsoft.office.server.search.native.dll

16.0.10352.20000

517544

15-Oct-19

06:27

searchom.dll_0003

microsoft.sharepoint.search.dll

16.0.10352.20000

3881912

15-Oct-19

06:26

searchom.dll_0005

microsoft.sharepoint.search.dll

16.0.10352.20000

3881912

15-Oct-19

06:26

srchomnt.dll_1

microsoft.sharepoint.search.native.dll

16.0.10352.20000

485816

15-Oct-19

06:27

msscpi.dll

msscpi.dll

16.0.10352.20000

359344

15-Oct-19

06:21

mssdmn.exe

mssdmn.exe

16.0.10352.20000

625576

15-Oct-19

06:22

mssearch.exe

mssearch.exe

16.0.10352.20000

292272

15-Oct-19

06:22

msslad.dll

msslad.dll

16.0.10352.20000

205224

15-Oct-19

06:21

mssph.dll

mssph.dll

16.0.10352.20000

2205608

15-Oct-19

06:21

mssrch.dll

mssrch.dll

16.0.10352.20000

3266472

15-Oct-19

06:22

query9x.dll_0001

query.dll

16.0.10352.20000

136320

15-Oct-19

06:22

tquery.dll

tquery.dll

16.0.10352.20000

760232

15-Oct-19

06:21

noteswebservice.dll.oss.x86

noteswebservice.dll

16.0.10352.20000

740504

15-Oct-19

06:24

item_excel.html

item_excel.html

2696

14-Oct-19

07:42

item_excel.js

item_excel.js

4014

15-Oct-19

02:49

item_powerpoint.html

item_powerpoint.html

3221

15-Oct-19

02:49

item_powerpoint.js

item_powerpoint.js

4570

14-Oct-19

07:41

item_word.html

item_word.html

2832

15-Oct-19

02:48

item_word.js

item_word.js

4160

14-Oct-19

07:41

setup.exe

setup.exe

16.0.10352.20000

1972856

15-Oct-19

06:29

svrsetup.exe

setup.exe

16.0.10352.20000

1972856

15-Oct-19

06:29

svrsetup.dll

svrsetup.dll

16.0.10352.20000

17121176

15-Oct-19

06:29

wsssetup.dll

wsssetup.dll

16.0.10352.20000

17119640

15-Oct-19

06:29

visioserver.microsoft.office.graphics.shapebuilder.dll

microsoft.office.graphics.shapebuilder.dll

16.0.10352.20000

13098416

15-Oct-19

06:29

microsoft.fileservices.v2.dll

microsoft.fileservices.v2.dll

16.0.10352.20000

981912

15-Oct-19

06:23

spdxap.dll

microsoft.sharepoint.appmonitoring.applicationpages.dll

16.0.10352.20000

65936

15-Oct-19

06:27

microsoft.sharepoint.flighting.dll

microsoft.sharepoint.flighting.dll

16.0.10352.20000

2286192

15-Oct-19

06:27

actxprjlchrd.js

activexwinprojlauncher.debug.js

2095

15-Oct-19

06:30

actxprjlchr.js

activexwinprojlauncher.js

983

15-Oct-19

06:30

bitreeview.js

bitreeview.js

12879

15-Oct-19

06:30

contentfollowing.debug.js

contentfollowing.debug.js

123898

15-Oct-19

06:30

contentfollowing.js

contentfollowing.js

54228

15-Oct-19

06:30

followedtags.debug.js

followedtags.debug.js

6347

15-Oct-19

06:30

followedtags.js

followedtags.js

2726

15-Oct-19

06:30

followingcommon.debug.js

followingcommon.debug.js

21971

15-Oct-19

06:30

followingcommon.js

followingcommon.js

9646

15-Oct-19

06:30

group.debug.js

group.debug.js

125958

15-Oct-19

06:30

group.js

group.js

75983

15-Oct-19

06:30

hashtagprofile.debug.js

hashtagprofile.debug.js

6184

15-Oct-19

06:30

hashtagprofile.js

hashtagprofile.js

3285

15-Oct-19

06:30

hierarchytreeview.js

hierarchytreeview.js

8799

15-Oct-19

06:30

htmlmenu.js

htmlmenus.js

21157

15-Oct-19

06:30

kpilro.js

kpilro.js

3182

15-Oct-19

06:30

mrudocs.debug.js

mrudocs.debug.js

9192

15-Oct-19

06:30

mrudocs.js

mrudocs.js

5862

15-Oct-19

06:30

mydocs.debug.js

mydocs.debug.js

73509

15-Oct-19

06:30

mydocs.js

mydocs.js

34453

15-Oct-19

06:30

mylinks.debug.js

mylinks.debug.js

7003

15-Oct-19

06:30

mylinks.js

mylinks.js

2629

15-Oct-19

06:30

mysiterecommendationsdebug.js

mysiterecommendations.debug.js

74489

15-Oct-19

06:30

mysiterecommendations.js

mysiterecommendations.js

41310

15-Oct-19

06:30

notificationpanel.debug.js

notificationpanel.debug.js

14102

15-Oct-19

06:30

notificationpanel.js

notificationpanel.js

7017

15-Oct-19

06:30

portal.debug.js

portal.debug.js

94804

15-Oct-19

06:30

portal.js

portal.js

52489

15-Oct-19

06:30

prbrows.debug.js

profilebrowsercontrol.debug.js

52762

15-Oct-19

06:30

prbrows.js

profilebrowsercontrol.js

28062

15-Oct-19

06:30

projectsummary.debug.js

projectsummary.debug.js

36524

15-Oct-19

06:30

projectsummary.js

projectsummary.js

13118

15-Oct-19

06:30

ratings.js

ratings.js

18205

15-Oct-19

06:30

reputation.debug.js

reputation.debug.js

5317

15-Oct-19

06:30

reputation.js

reputation.js

3428

15-Oct-19

06:30

soccom.js

socialcomment.js

23526

15-Oct-19

06:30

socdata.js

socialdata.js

14889

15-Oct-19

06:30

soctag.js

socialtag.js

9992

15-Oct-19

06:30

sprecdocsd.js

sp.recentdocs.debug.js

40634

15-Oct-19

06:30

sprecdocs.js

sp.recentdocs.js

18260

15-Oct-19

06:30

announcementtilesdebug.js

sp.ui.announcementtiles.debug.js

14781

15-Oct-19

06:30

announcementtiles.js

sp.ui.announcementtiles.js

8782

15-Oct-19

06:30

spui_cold.js

sp.ui.collabmailbox.debug.js

11768

15-Oct-19

06:30

spui_col.js

sp.ui.collabmailbox.js

7592

15-Oct-19

06:30

communities.js

sp.ui.communities.js

43973

15-Oct-19

06:30

communitiestileview.js

sp.ui.communities.tileview.js

8538

15-Oct-19

06:30

communityfeed.js

sp.ui.communityfeed.js

9997

15-Oct-19

06:30

communitymoderation.js

sp.ui.communitymoderation.js

8223

15-Oct-19

06:30

sp.ui.documentssharedbyme.debug.js

sp.ui.documentssharedbyme.debug.js

3174

15-Oct-19

06:30

sp.ui.documentssharedbyme.js

sp.ui.documentssharedbyme.js

2210

15-Oct-19

06:30

sp.ui.documentssharedwithme.debug.js

sp.ui.documentssharedwithme.debug.js

41725

15-Oct-19

06:30

sp.ui.documentssharedwithme.js

sp.ui.documentssharedwithme.js

24710

15-Oct-19

06:30

spui_listsearchbox_debug.js

sp.ui.listsearchbox.debug.js

39586

15-Oct-19

06:30

spui_listsearchbox.js

sp.ui.listsearchbox.js

20180

15-Oct-19

06:30

spui_listsearchboxbootstrap_debug.js

sp.ui.listsearchboxbootstrap.debug.js

7401

15-Oct-19

06:30

spui_listsearchboxbootstrap.js

sp.ui.listsearchboxbootstrap.js

3068

15-Oct-19

06:30

microfeeddebug.js

sp.ui.microfeed.debug.js

393708

15-Oct-19

06:30

microfeed.js

sp.ui.microfeed.js

230147

15-Oct-19

06:30

mysitecommondebug.js

sp.ui.mysitecommon.debug.js

131548

15-Oct-19

06:30

mysitecommon.js

sp.ui.mysitecommon.js

75538

15-Oct-19

06:30

mysitenavigationdebug.js

sp.ui.mysitenavigation.debug.js

2523

15-Oct-19

06:30

mysitenavigation.js

sp.ui.mysitenavigation.js

2523

15-Oct-19

06:30

mysiterecommendationsuidebug.js

sp.ui.mysiterecommendations.debug.js

14330

15-Oct-19

06:30

mysiterecommendationsui.js

sp.ui.mysiterecommendations.js

7266

15-Oct-19

06:30

peopledebug.js

sp.ui.people.debug.js

87048

15-Oct-19

06:30

peopledebug.js1

sp.ui.people.debug.js

87048

15-Oct-19

06:30

people.js

sp.ui.people.js

59577

15-Oct-19

06:30

people.js1

sp.ui.people.js

59577

15-Oct-19

06:30

spui_persond.js

sp.ui.person.debug.js

18230

15-Oct-19

06:30

spui_person.js

sp.ui.person.js

10324

15-Oct-19

06:30

spui_psd.js

sp.ui.promotedsites.debug.js

24862

15-Oct-19

06:30

spui_ps.js

sp.ui.promotedsites.js

15123

15-Oct-19

06:30

sp.ui.ratings.debug.js

sp.ui.ratings.debug.js

20220

15-Oct-19

06:30

sp.ui.ratings.js

sp.ui.ratings.js

11909

15-Oct-19

06:30

sp.ui.reputation.debug.js

sp.ui.reputation.debug.js

42482

15-Oct-19

06:30

sp.ui.reputation.js

sp.ui.reputation.js

25974

15-Oct-19

06:30

spssoc.js

sp.ui.socialribbon.js

20740

15-Oct-19

06:30

homeapi.dll_gac

microsoft.sharepoint.homeapi.dll

16.0.10352.20000

352160

15-Oct-19

06:30

homeapi.dll_isapi

microsoft.sharepoint.homeapi.dll

16.0.10352.20000

352160

15-Oct-19

06:30

portal.dll

microsoft.sharepoint.portal.dll

16.0.10352.20000

6994336

15-Oct-19

06:29

portal.dll_001

microsoft.sharepoint.portal.dll

16.0.10352.20000

6994336

15-Oct-19

06:29

antixsslibrary.dll

antixsslibrary.dll

3.0.3259.31320

26256

update_antixsslibrary.dll

antixsslibrary.dll

3.0.3259.31320

26256

14-Oct-19

07:43

stsapa.dll

microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll

16.0.10352.20000

688768

15-Oct-19

06:27

wssadmop.dll_0001

microsoft.sharepoint.administrationoperation.dll

16.0.10352.20000

1173464

15-Oct-19

06:23

anglesharp.dll

anglesharp.dll

0.9.7

1203712

update_anglesharp.dll

anglesharp.dll

0.9.7

1203712

15-Oct-19

02:43

microsoft.sharepoint.health.dll

microsoft.sharepoint.health.dll

16.0.10352.20000

136368

15-Oct-19

06:29

microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

16.0.10352.20000

651184

15-Oct-19

06:27

microsoft.owin.3.0.1.dll

microsoft.owin.dll

3.0.40213.64

101032

update_microsoft.owin.3.0.1.dll

microsoft.owin.dll

3.0.40213.64

101032

15-Oct-19

02:35

microsoft.owin.host.systemweb.3.0.1.dll

microsoft.owin.host.systemweb.dll

3.0.40213.64

133288

update_microsoft.owin.host.systemweb.3.0.1.dll

microsoft.owin.host.systemweb.dll

3.0.40213.64

133288

15-Oct-19

02:43

microsoft.sharepoint.client.dll.x64

microsoft.sharepoint.client.dll

16.0.10352.20000

853920

15-Oct-19

06:23

microsoft.sharepoint.client.dll_0001.x64

microsoft.sharepoint.client.dll

16.0.10352.20000

853920

15-Oct-19

06:23

microsoft.sharepoint.client.phone.dll

microsoft.sharepoint.client.phone.dll

16.0.10352.20000

799360

15-Oct-19

06:23

microsoft.sharepoint.client.portable.dll.x64

microsoft.sharepoint.client.portable.dll

16.0.10352.20000

815232

15-Oct-19

06:23

microsoft.sharepoint.client.portable.dll_gac.x64

microsoft.sharepoint.client.portable.dll

16.0.10352.20000

815232

15-Oct-19

06:23

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

16.0.10352.20000

740816

15-Oct-19

06:23

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll_0001

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

16.0.10352.20000

740816

15-Oct-19

06:23

microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll.x64

microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

16.0.10352.20000

798344

15-Oct-19

06:24

contextinfo.dll_0001

microsoft.sharepoint.context.dll

16.0.10352.20000

48024

15-Oct-19

06:23

splinq.dll

microsoft.sharepoint.linq.dll

16.0.10352.20000

388752

15-Oct-19

06:23

splinqvs.dll

microsoft.sharepoint.linq.dll

16.0.10352.20000

388752

15-Oct-19

06:23

microsoft.sharepoint.serverstub.dll

microsoft.sharepoint.serverstub.dll

16.0.10352.20000

2888656

15-Oct-19

06:24

newtonsoft.json.6.0.8.dll

newtonsoft.json.dll

6.0.8.18111

513536

update_newtonsoft.json.6.0.8.dll

newtonsoft.json.dll

6.0.8.18111

513536

14-Oct-19

07:32

offprsx.dll

offparser.dll

16.0.10352.20000

2138240

15-Oct-19

06:27

owin.1.0.dll

owin.dll

1.0

4608

update_owin.1.0.dll

owin.dll

1.0

4608

14-Oct-19

07:33

stslib.dll_0001

microsoft.sharepoint.library.dll

16.0.10352.20000

230320

15-Oct-19

06:24

owssvr.dll_0001

owssvr.dll

16.0.10352.20000

6900656

15-Oct-19

06:24

microsoft.sharepoint.powershell.dll_0001

microsoft.sharepoint.powershell.dll

16.0.10352.20000

1065896

15-Oct-19

06:20

microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

16.0.10352.20000

97192

15-Oct-19

06:21

psconfig.exe

psconfig.exe

16.0.10352.20000

538784

15-Oct-19

06:29

psconfigui.exe

psconfigui.exe

16.0.10352.20000

809928

15-Oct-19

06:28

core_0.rsx

core.resx

526140

15-Oct-19

06:20

stsom.dll

microsoft.sharepoint.dll

16.0.10352.20000

38539368

15-Oct-19

06:22

stsom.dll_0001

microsoft.sharepoint.dll

16.0.10352.20000

38539368

15-Oct-19

06:22

stsomdr.dll

microsoft.sharepoint.intl.dll

16.0.10352.20000

1409456

15-Oct-19

06:22

stsap.dll

microsoft.sharepoint.applicationpages.dll

16.0.10352.20000

2446504

15-Oct-19

06:22

stssoap.dll

stssoap.dll

16.0.10352.20000

776616

15-Oct-19

06:27

subsetproxy.dll_0001

microsoft.sharepoint.subsetproxy.dll

16.0.10352.20000

1140176

15-Oct-19

06:22

subsetshim.dll_0001

microsoft.sharepoint.dll

16.900.rup.rpr

2448520

15-Oct-19

06:22

system.net.http.formatting.5.2.3.dll

system.net.http.formatting.dll

5.2.30128.0

185544

update_system.net.http.formatting.5.2.3.dll

system.net.http.formatting.dll

5.2.30128.0

185544

15-Oct-19

02:27

system.web.http.5.2.3.dll

system.web.http.dll

5.2.30128.0

471240

update_system.web.http.5.2.3.dll

system.web.http.dll

5.2.30128.0

471240

15-Oct-19

02:38

applications.asx_0014

applications.aspx

3998

15-Oct-19

02:42

apps.asx_0014

apps.aspx

3974

15-Oct-19

02:42

backups.asx_0014

backups.aspx

3983

14-Oct-19

08:02

configurationwizards.asx_0014

configurationwizards.aspx

4022

14-Oct-19

08:02

default.asx_0014

default.aspx

5440

15-Oct-19

02:42

genappsettings.asx_0014

generalapplicationsettings.aspx

4041

15-Oct-19

02:42

monitoring.asx_0014

monitoring.aspx

3992

14-Oct-19

08:02

o365config.asx_0015

office365configuration.aspx

5180

15-Oct-19

02:42

security.asx_0014

security.aspx

3986

15-Oct-19

02:42

sysset.asx_0014

systemsettings.aspx

4004

15-Oct-19

02:42

upgandmig.asx_0014

upgradeandmigration.aspx

4019

15-Oct-19

02:42

dip.js

dip.js

50487

15-Oct-19

02:32

dip.js_14

dip.js

50487

15-Oct-19

02:32

accreqctl.debug.js

accessrequestscontrol.debug.js

20696

15-Oct-19

06:23

accreqctl.js

accessrequestscontrol.js

11682

15-Oct-19

06:24

accreqviewtmpl.debug.js

accessrequestsviewtemplate.debug.js

50013

15-Oct-19

06:24

accreqviewtmpl.js

accessrequestsviewtemplate.js

22931

15-Oct-19

06:23

appcatalogfieldtemplate.debug.js

appcatalogfieldtemplate.debug.js

9638

15-Oct-19

06:23

appcatalogfieldtemplate.js

appcatalogfieldtemplate.js

3693

15-Oct-19

06:23

appdeveloperdash.debug.js

appdeveloperdash.debug.js

23162

15-Oct-19

06:24

appdeveloperdash.js

appdeveloperdash.js

11550

15-Oct-19

06:23

apprequestmanagefieldtemplate.debug.js

apprequestmanagefieldtemplate.debug.js

2771

15-Oct-19

06:23

apprequestmanagefieldtemplate.js

apprequestmanagefieldtemplate.js

1474

15-Oct-19

06:23

autofill.debug.js

autofill.debug.js

20542

15-Oct-19

06:23

autofill.js

autofill.js

11560

15-Oct-19

06:24

autohostedlicensingtemplates.debug.js

autohostedlicensingtemplates.debug.js

21187

15-Oct-19

06:24

autohostedlicensingtemplates.js

autohostedlicensingtemplates.js

8987

15-Oct-19

06:23

bform.debug.js

bform.debug.js

460795

15-Oct-19

06:23

bform.js

bform.js

259447

15-Oct-19

06:23

blank.debug.js

blank.debug.js

755

15-Oct-19

06:24

blank.js

blank.js

454

15-Oct-19

06:23

callout.debug.js

callout.debug.js

92039

15-Oct-19

06:23

callout.js

callout.js

29821

15-Oct-19

06:24

choicebuttonfieldtemplate.debug.js

choicebuttonfieldtemplate.debug.js

6382

15-Oct-19

06:23

choicebuttonfieldtemplate.js

choicebuttonfieldtemplate.js

2741

15-Oct-19

06:23

clientforms.debug.js

clientforms.debug.js

155351

15-Oct-19

06:23

clientforms.js

clientforms.js

78855

15-Oct-19

06:23

clientpeoplepicker.debug.js

clientpeoplepicker.debug.js

83399

15-Oct-19

06:24

clientpeoplepicker.js

clientpeoplepicker.js

44296

15-Oct-19

06:23

clientrenderer.debug.js

clientrenderer.debug.js

30681

15-Oct-19

06:23

clientrenderer.js

clientrenderer.js

12958

15-Oct-19

06:24

clienttemplates.debug.js

clienttemplates.debug.js

397742

15-Oct-19

06:23

clienttemplates.js

clienttemplates.js

203207

15-Oct-19

06:24

commonvalidation.debug.js

commonvalidation.debug.js

6758

15-Oct-19

06:24

comval.js

commonvalidation.js

4222

15-Oct-19

06:24

core.debug.js

core.debug.js

955623

15-Oct-19

06:23

core.js_0001

core.js

506901

15-Oct-19

06:23

createsharedfolderdialog.debug.js

createsharedfolderdialog.debug.js

42912

15-Oct-19

06:23

createsharedfolderdialog.js

createsharedfolderdialog.js

18730

15-Oct-19

06:23

datepicker.debug.js

datepicker.debug.js

160256

15-Oct-19

06:24

datepick.js

datepicker.js

71406

15-Oct-19

06:24

designgallery.debug.js

designgallery.debug.js

47390

15-Oct-19

06:23

designgallery.js

designgallery.js

29173

15-Oct-19

06:23

devdash.debug.js

devdash.debug.js

89841

15-Oct-19

06:24

devdash.js

devdash.js

38402

15-Oct-19

06:23

dragdrop.debug.js

dragdrop.debug.js

237831

15-Oct-19

06:23

dragdrop.js

dragdrop.js

122516

15-Oct-19

06:23

entityeditor.debug.js

entityeditor.debug.js

73995

15-Oct-19

06:23

entityeditor.js

entityeditor.js

38997

15-Oct-19

06:24

filepreview.debug.js

filepreview.debug.js

25986

15-Oct-19

06:23

filepreview.js

filepreview.js

14044

15-Oct-19

06:23

foldhyperlink.debug.js

foldhyperlink.debug.js

3924

15-Oct-19

06:23

foldhyperlink.js

foldhyperlink.js

1861

15-Oct-19

06:24

form.debug.js

form.debug.js

241306

15-Oct-19

06:24

form.js

form.js

129250

15-Oct-19

06:24

ganttscript.debug.js

ganttscript.debug.js

9384

15-Oct-19

06:24

ganttscr.js

ganttscript.js

5098

15-Oct-19

06:23

geolocationfieldtemplate.debug.js

geolocationfieldtemplate.debug.js

40968

15-Oct-19

06:23

geolocationfieldtemplate.js

geolocationfieldtemplate.js

15411

15-Oct-19

06:23

groupboard.debug.js

groupboard.debug.js

16339

15-Oct-19

06:24

groupboard.js

groupboard.js

9548

15-Oct-19

06:23

groupeditempicker.debug.js

groupeditempicker.debug.js

21014

15-Oct-19

06:23

gip.js

groupeditempicker.js

12055

15-Oct-19

06:23

hierarchytaskslist.debug.js

hierarchytaskslist.debug.js

60796

15-Oct-19

06:23

hierarchytaskslist.js

hierarchytaskslist.js

20086

15-Oct-19

06:23

imglib.debug.js

imglib.debug.js

91322

15-Oct-19

06:23

imglib.js

imglib.js

53905

15-Oct-19

06:23

init.debug.js

init.debug.js

626534

15-Oct-19

06:24

init.js_0001

init.js

303045

15-Oct-19

06:24

inplview.debug.js

inplview.debug.js

155120

15-Oct-19

06:23

inplview.js

inplview.js

79289

15-Oct-19

06:23

jsgrid.debug.js

jsgrid.debug.js

1185607

15-Oct-19

06:24

jsgrid.gantt.debug.js

jsgrid.gantt.debug.js

110109

15-Oct-19

06:23

jsgrid.gantt.js

jsgrid.gantt.js

42304

15-Oct-19

06:23

jsgrid.js

jsgrid.js

444679

15-Oct-19

06:24

languagepickercontrol.js

languagepickercontrol.js

11516

15-Oct-19

06:23

listview.debug.js

listview.debug.js

930411

15-Oct-19

06:23

listview.js

listview.js

399997

15-Oct-19

06:23

mapviewtemplate.debug.js

mapviewtemplate.debug.js

38394

15-Oct-19

06:23

mapviewtemplate.js

mapviewtemplate.js

15542

15-Oct-19

06:23

menu.debug.js

menu.debug.js

103516

15-Oct-19

06:23

menu.js_0001

menu.js

52559

15-Oct-19

06:24

mountpt.debug.js

mountpoint.debug.js

13632

15-Oct-19

06:23

mountpt.js

mountpoint.js

6211

15-Oct-19

06:24

mquery.debug.js

mquery.debug.js

60340

15-Oct-19

06:24

mquery.js

mquery.js

22614

15-Oct-19

06:23

ms.rte.debug.js

ms.rte.debug.js

714303

15-Oct-19

06:24

ms.rte.js

ms.rte.js

401119

15-Oct-19

06:23

offline.debug.js

offline.debug.js

22145

15-Oct-19

06:23

offline.js

offline.js

11374

15-Oct-19

06:23

ows.debug.js

ows.debug.js

714258

15-Oct-19

06:23

ows.js

ows.js

376945

15-Oct-19

06:23

owsbrows.debug.js

owsbrows.debug.js

24730

15-Oct-19

06:24

owsbrows.js

owsbrows.js

13191

15-Oct-19

06:24

pickerhierarchycontrol.js

pickerhierarchycontrol.js

84676

15-Oct-19

06:24

quicklaunch.debug.js

quicklaunch.debug.js

135522

15-Oct-19

06:23

quicklaunch.js

quicklaunch.js

74048

15-Oct-19

06:23

radiobuttonwithchildren.js

radiobuttonwithchildren.js

3555

15-Oct-19

06:24

roamingapps.debug.js

roamingapps.debug.js

55031

15-Oct-19

06:23

roamingapps.js

roamingapps.js

21853

15-Oct-19

06:23

sharing.debug.js

sharing.debug.js

322361

15-Oct-19

06:23

sharing.js

sharing.js

135348

15-Oct-19

06:24

sharingmodern.debug.js

sharingmodern.debug.js

18196

15-Oct-19

06:23

sharingmodern.js

sharingmodern.js

5805

15-Oct-19

06:23

singlesignon.debug.js

singlesignon.debug.js

17059

15-Oct-19

06:24

singlesignon.js

singlesignon.js

6060

15-Oct-19

06:23

siteupgrade.debug.js

siteupgrade.debug.js

1693

15-Oct-19

06:23

siteupgrade.debug.js_14

siteupgrade.debug.js

1693

15-Oct-19

06:23

siteupgrade.js

siteupgrade.js

1119

15-Oct-19

06:23

siteupgrade.js_14

siteupgrade.js

1119

15-Oct-19

06:23

sp.accessibility.debug.js

sp.accessibility.debug.js

34811

15-Oct-19

06:23

sp.accessibility.js

sp.accessibility.js

21841

15-Oct-19

06:23

sp.core.debug.js

sp.core.debug.js

165966

15-Oct-19

06:24

sp.core.js

sp.core.js

87861

15-Oct-19

06:24

sp.datetimeutil.debug.js

sp.datetimeutil.debug.js

115552

15-Oct-19

06:23

sp.datetimeutil.js

sp.datetimeutil.js

66618

15-Oct-19

06:24

sp.debug.js

sp.debug.js

1706076

15-Oct-19

06:23

sp.exp.debug.js

sp.exp.debug.js

41182

15-Oct-19

06:23

sp.exp.js

sp.exp.js

24498

15-Oct-19

06:24

sp.init.debug.js

sp.init.debug.js

57831

15-Oct-19

06:23

sp.init.js

sp.init.js

32952

15-Oct-19

06:23

sp.js

sp.js

1044725

15-Oct-19

06:24

spmap.debug.js

sp.map.debug.js

15759

15-Oct-19

06:24

spmap.js

sp.map.js

8531

15-Oct-19

06:23

sppageinstr.debug.js

sp.pageinstrumentation.debug.js

1925

15-Oct-19

06:23

sppageinstr.js

sp.pageinstrumentation.js

1395

15-Oct-19

06:23

sp.requestexecutor.debug.js

sp.requestexecutor.debug.js

100405

15-Oct-19

06:24

sp.requestexecutor.js

sp.requestexecutor.js

63696

15-Oct-19

06:23

sp.ribbon.debug.js

sp.ribbon.debug.js

361474

15-Oct-19

06:23

sp.ribbon.js

sp.ribbon.js

222917

15-Oct-19

06:24

sp.runtime.debug.js

sp.runtime.debug.js

197022

15-Oct-19

06:23

sp.runtime.js

sp.runtime.js

115684

15-Oct-19

06:23

sp.simpleloggermobile.debug.js

sp.simpleloggermobile.debug.js

40931

15-Oct-19

06:23

sp.simpleloggermobile.js

sp.simpleloggermobile.js

20442

15-Oct-19

06:24

sp.storefront.debug.js

sp.storefront.debug.js

440500

15-Oct-19

06:23

sp.storefront.js

sp.storefront.js

296736

15-Oct-19

06:24

sp.ui.admin.debug.js

sp.ui.admin.debug.js

18904

15-Oct-19

06:24

sp.ui.admin.js

sp.ui.admin.js

11611

15-Oct-19

06:23

sp.ui.allapps.debug.js

sp.ui.allapps.debug.js

45304

15-Oct-19

06:23

sp.ui.allapps.js

sp.ui.allapps.js

27972

15-Oct-19

06:24

sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

278348

15-Oct-19

06:23

sp.ui.applicationpages.calendar.js

sp.ui.applicationpages.calendar.js

143407

15-Oct-19

06:23

sp.ui.applicationpages.debug.js

sp.ui.applicationpages.debug.js

11283

15-Oct-19

06:23

sp.ui.applicationpages.js

sp.ui.applicationpages.js

7682

15-Oct-19

06:23

sp.ui.bdcadminpages.debug.js

sp.ui.bdcadminpages.debug.js

16634

15-Oct-19

06:23

sp.ui.bdcadminpages.js

sp.ui.bdcadminpages.js

11650

15-Oct-19

06:23

spblogd.js

sp.ui.blogs.debug.js

51882

15-Oct-19

06:24

spblog.js

sp.ui.blogs.js

31202

15-Oct-19

06:24

sp.ui.combobox.debug.js

sp.ui.combobox.debug.js

100153

15-Oct-19

06:23

sp.ui.combobox.js

sp.ui.combobox.js

52056

15-Oct-19

06:24

sp.ui.controls.debug.js

sp.ui.controls.debug.js

58556

15-Oct-19

06:23

sp.ui.controls.js

sp.ui.controls.js

39727

15-Oct-19

06:24

sp.ui.dialog.debug.js

sp.ui.dialog.debug.js

75579

15-Oct-19

06:24

sp.ui.dialog.js

sp.ui.dialog.js

44112

15-Oct-19

06:24

spdiscd.js

sp.ui.discussions.debug.js

136669

15-Oct-19

06:23

spdisc.js

sp.ui.discussions.js

81745

15-Oct-19

06:23

spimgcd.js

sp.ui.imagecrop.debug.js

28399

15-Oct-19

06:23

spimgc.js

sp.ui.imagecrop.js

28399

15-Oct-19

06:23

spui_rid.js

sp.ui.relateditems.debug.js

29224

15-Oct-19

06:23

spui_ri.js

sp.ui.relateditems.js

18376

15-Oct-19

06:23

sp.ui.rte.debug.js

sp.ui.rte.debug.js

355959

15-Oct-19

06:24

sp.ui.rte.js

sp.ui.rte.js

217944

15-Oct-19

06:24

sp.ui.tileview.debug.js

sp.ui.tileview.debug.js

100921

15-Oct-19

06:24

sp.ui.tileview.js

sp.ui.tileview.js

61800

15-Oct-19

06:23

spui_tld.js

sp.ui.timeline.debug.js

488762

15-Oct-19

06:23

spui_tl.js

sp.ui.timeline.js

265916

15-Oct-19

06:23

spgantt.debug.js

spgantt.debug.js

192623

15-Oct-19

06:23

spgantt.js

spgantt.js

69725

15-Oct-19

06:23

spgridview.debug.js

spgridview.debug.js

7876

15-Oct-19

06:23

spgridvw.js

spgridview.js

4901

15-Oct-19

06:24

start.debug.js

start.debug.js

185210

15-Oct-19

06:23

start.js

start.js

101322

15-Oct-19

06:23

suitelinks.debug.js

suitelinks.debug.js

32319

15-Oct-19

06:24

suitelnk.js

suitelinks.js

13506

15-Oct-19

06:23

timecard.debug.js

timecard.debug.js

37455

15-Oct-19

06:24

timecard.js

timecard.js

21190

15-Oct-19

06:23

wpadder.debug.js

wpadder.debug.js

52865

15-Oct-19

06:23

wpadder.js

wpadder.js

33268

15-Oct-19

06:24

wpcm.debug.js

wpcm.debug.js

7521

15-Oct-19

06:23

wpcm.js

wpcm.js

3847

15-Oct-19

06:23

sigstore.dll

sigstore.dll

19888

update_sigstore.dll

sigstore.dll

19888

15-Oct-19

02:41

store.sql

store.sql

8073301

14-Oct-19

08:01

store.xml

store.xml

8915771

15-Oct-19

06:21

storeazure.xml

store_azure.xml

8915771

15-Oct-19

06:20

usagedb.sql

usagedb.sql

88742

15-Oct-19

02:46

usgdbup.sql

usgdbup.sql

88551

15-Oct-19

02:45

appassoc.asx

applicationassociations.aspx

5504

14-Oct-19

08:03

authen.asx

authentication.aspx

13965

15-Oct-19

02:35

blkftyp.asx

blockedfiletype.aspx

4282

14-Oct-19

08:02

dftcntdb.asx

defaultcontentdb.aspx

6243

15-Oct-19

02:35

healrepo.asx

healthreport.aspx

6499

14-Oct-19

08:02

incemail.asx

incomingemail.aspx

22663

15-Oct-19

02:36

irmadmin.asx

irmadmin.aspx

8804

15-Oct-19

02:35

logusage.asx

logusage.aspx

14555

15-Oct-19

02:36

metrics.asx

metrics.aspx

15403

15-Oct-19

02:35

ofadmin.asx

officialfileadmin.aspx

13839

15-Oct-19

02:35

privacy.asx

privacy.aspx

10182

15-Oct-19

02:35

slctcfaz.asx

selectcrossfirewallaccesszone.aspx

5643

15-Oct-19

02:36

svcappcn.asx

serviceapplicationconnect.aspx

5027

15-Oct-19

02:35

siteex.asx

siteandlistexport.aspx

12538

14-Oct-19

08:03

sitebaks.asx

sitebackuporexportstatus.aspx

10389

15-Oct-19

02:35

sitecbac.asx

sitecollectionbackup.aspx

10764

15-Oct-19

02:35

sitequot.asx

sitequota.aspx

24455

15-Oct-19

02:35

spscrstg.asx_0002

spsecuritysettings.aspx

7731

14-Oct-19

08:02

unatcdb.asx

unattacheddbselect.aspx

6322

15-Oct-19

02:35

user_solution.asx

usersolutions.aspx

9571

15-Oct-19

02:35

versions.asx

versions.aspx

37378

14-Oct-19

07:36

ofadmin.aspx_tenantadmin

ta_officialfileadmin.aspx

11593

15-Oct-19

02:49

owstimer.exe_0001

owstimer.exe

16.0.10352.20000

81008

15-Oct-19

06:23

microsoft.extensions.dependencyinjection.abstractions.1.0.0.dll

microsoft.extensions.dependencyinjection.abstractions.dll

1.0.0.20622

35728

update_microsoft.extensions.dependencyinjection.abstractions.1.0.0.dll

microsoft.extensions.dependencyinjection.abstractions.dll

1.0.0.20622

35728

14-Oct-19

07:58

microsoft.extensions.dependencyinjection.1.0.0.dll

microsoft.extensions.dependencyinjection.dll

1.0.0.20622

37264

update_microsoft.extensions.dependencyinjection.1.0.0.dll

microsoft.extensions.dependencyinjection.dll

1.0.0.20622

37264

15-Oct-19

02:30

microsoft.odata.core.7.0.0.dll

microsoft.odata.core.dll

7.0.0.0

1395608

update_microsoft.odata.core.7.0.0.dll

microsoft.odata.core.dll

7.0.0.0

1395608

15-Oct-19

02:30

microsoft.odata.edm.7.0.0.dll

microsoft.odata.edm.dll

7.0.0.0

780192

update_microsoft.odata.edm.7.0.0.dll

microsoft.odata.edm.dll

7.0.0.0

780192

14-Oct-19

07:59

microsoft.spatial.7.0.0.dll

microsoft.spatial.dll

7.0.0.0

135576

update_microsoft.spatial.7.0.0.dll

microsoft.spatial.dll

7.0.0.0

135576

14-Oct-19

07:58

microsoft.vroom.sharepoint.dll

microsoft.vroom.sharepoint.dll

16.0.10352.20000

623528

15-Oct-19

06:27

system.collections.immutable.1.2.0.dll

system.collections.immutable.dll

1.0.24212.01

173984

update_system.collections.immutable.1.2.0.dll

system.collections.immutable.1.2.0.dll

1.0.24212.01

173984

15-Oct-19

02:30

system.web.http.owin.5.2.3.dll

system.web.http.owin.dll

5.2.30128.0

64408

update_system.web.http.owin.5.2.3.dll

system.web.http.owin.dll

5.2.30128.0

64408

14-Oct-19

07:57

system.web.odata.6.0.0.dll

system.web.odata.dll

6.0.40914.0

779656

update_system.web.odata.6.0.0.dll

system.web.odata.dll

6.0.40914.0

779656

14-Oct-19

07:57

spwriter.exe_0001

spwriter.exe

16.0.10352.20000

51112

15-Oct-19

06:23

stswel.dll

stswel.dll

16.0.10352.20000

3669632

15-Oct-19

06:27

stswfacb.dll

microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

16.0.10352.20000

312752

15-Oct-19

06:29

stswfact.dll

microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

16.0.10352.20000

312752

15-Oct-19

06:29

sts.workflows.dll

microsoft.sharepoint.workflows.dll

16.0.10352.20000

65448

15-Oct-19

06:27

ie50up.debug.js

ie50up.debug.js

155104

15-Oct-19

06:29

ie50up.js

ie50up.js

81713

15-Oct-19

06:29

ie55up.debug.js

ie55up.debug.js

154298

15-Oct-19

06:29

ie55up.js

ie55up.js

81174

15-Oct-19

06:29

non_ie.debug.js

non_ie.debug.js

102961

15-Oct-19

06:29

non_ie.js

non_ie.js

60386

15-Oct-19

06:29

bpstd.debug.js

bpstd.debug.js

8194

15-Oct-19

06:20

bpstd.js

bpstd.js

4666

15-Oct-19

06:21

ctp.debug.js

ctp.debug.js

7940

15-Oct-19

06:20

ctp.js

ctp.js

4221

15-Oct-19

06:21

cvtp.debug.js

cvtp.debug.js

5066

15-Oct-19

06:20

cvtp.js

cvtp.js

2702

15-Oct-19

06:21

itp.debug.js

itp.debug.js

13120

15-Oct-19

06:21

itp.js

itp.js

9812

15-Oct-19

06:20

xtp.debug.js

xtp.debug.js

3605

15-Oct-19

06:20

xtp.js

xtp.js

1799

15-Oct-19

06:21

osrv_sandbox.dll

microsoft.office.server.sandbox.dll

16.0.10352.20000

761488

15-Oct-19

06:21

microsoft.office.web.sandbox.dll

microsoft.office.web.sandbox.dll

16.0.10352.20000

761272

15-Oct-19

06:21

sts_sandbox.dll

microsoft.sharepoint.sandbox.dll

16.0.10352.20000

761272

15-Oct-19

06:21

visfilt.dll.x64

visfilt.dll

16.0.10352.20000

6132648

15-Oct-19

06:30

visioserver.vutils.dll

vutils.dll

16.0.10352.20000

3139472

15-Oct-19

06:23

office365icons.eot

office365icons.eot

84528

office365icons_1.eot

office365icons.eot

84528

14-Oct-19

10:51

sts_odspnextnewux1efa61166de43c71668b949c99f0686b

listitemformdeferred.js

2257106

14-Oct-19

11:40

sts_odspnextnewuxe8f363779e230efb9d852eceace8ab24

listitemformreactcontrols.js

199526

14-Oct-19

11:40

sts_odspnextnewuxbe3313501487c79fe05e26c262deaaa9

createsite.json

43508

14-Oct-19

11:41

sts_odspnextnewux73bf67ca708ed0b9bbee05da7d4ab95b

listitemform.json

178730

14-Oct-19

11:41

odbonedrive.json

odbonedrive.json

359240

14-Oct-19

11:41

sts_odspnextnewux0caa67c96a8a488d88a0b64e58cf6219

recyclebin.json

181108

14-Oct-19

11:41

sts_odspnextnewux82ec74261e20424f9653d60d8846afce

sitehub.json

223233

14-Oct-19

11:41

sts_odspnextnewuxc2feb86763199de55a499729d395cb83

splist.json

299043

14-Oct-19

11:41

sts_odspnextnewuxc4da3cf2e6b1ad11477e32ac2c90cea6

odbdeferred.js

2440782

14-Oct-19

11:41

sts_odspnextnewux8c0380eb9a20542616b7c1feeac0f995

odbonedrive.js

678219

14-Oct-19

11:41

sts_odspnextnewux1a2b15ed274bbfbba6d5eaa8be1efc60

odbuploadmanager.js

64324

14-Oct-19

11:41

sts_odspnextnewuxee5697f761f94ca16ffd86a4ef02d1a8

recyclebindeferred.js

2822614

14-Oct-19

11:41

sts_odspnextnewuxb8931dbbdb97beb330defb6bad1ae332

sitehubdeferred.js

2414362

14-Oct-19

11:41

sts_odspnextnewux75199cdb9d900d5ff11f7782399cb17f

splistdeferred.js

2280032

14-Oct-19

11:41

sts_odspnextnewux95c14b220e8e6a345ca52833f517b678

splistreactcontrolsdeferred.js

286608

14-Oct-19

11:41

sts_odspnextnewux30484b0717864b439efabcb4caaf6538

spoapp.js

272957

14-Oct-19

11:41

sts_odspnextnewuxb680d3a8e2013810dae29dafe4d75340

spofiles.js

610823

14-Oct-19

11:41

sts_odspnextnewuxa1bba3f539805635ed1b4d1828dbd548

spouploadmanager.js

70861

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux11247c610eb2b35fec6b7d74a26c38f0

0.0.js

398344

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxe5f4fb44132db455bfc5684abc91d769

0.contentrollupwebpart-propertypanesettings.js

13836

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxf8f9524d7aede8aa27335bd307d3283c

0.developer-tools.js

482322

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux8f54e1232a604b66101d785f00e07c5d

0.image-gallery-edit-mode.js

39729

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux10b60c752308e4797414cc1592352c08

0.page-picker-component.js

135789

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxe567272b5c2a010aa70b17e8c313858a

0.quick-links-property-pane.js

13168

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux5b94fcc774f1d14f356a8939ad0c76cf

0.sp-filepickercontrol.js

286022

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux1a0dd8556ea12fdfdce46c1b97bf966d

0.sp-pages-panels.js

635831

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxf51e90850f93328c38d84d1e68d27fb3

0.sp-people-contact-card.js

13725

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux892018044204a190e9f581edcd620dae

0.sp-rte-propertypane.js

39875

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxe8964dd3d437ce4f33115b3bc0557c72

0.sp-webpart-base-propertypane.js

130210

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux6bcd61d2c5362c6320b3a14b80a5b5a8

0.toolbox.js

34732

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux48cae7c08b68c5b16fa6bb6d1d734fe3

0ef418ba-5d19-4ade-9db0-b339873291d0.json

12533

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux0c482d383b518aa8956558dbdc75bd48

1.debug-prompt-components.js

342352

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxe45badc655897ae1f90884f5a1a97ee7

1.sp-pages-comments.js

99824

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxb2c3d8de1fdcb7cca7c4b2044da486f5

1.sp-title-region-webpart-edit-mode.js

5423

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux62046735201d3091111f28556666e654

1.sp-webpart-base-maintenancemode.js

4830

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxf9441b622f01689f522ab5fb5fe73335

1.twitter-web-part-property-pane-configuration.js

4502

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux2640b3a11359099d8bdf5c5c5f8d0e69

10.sp-pages-search.js

1771191

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxa36a04dce9a2a71bf262086728c8fca4

12.sp-news-digest-layout-component.js

78511

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux0abc9921c94a0185a26543546fe69bf9

13.sp-command-bar.js

85479

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux5fc507cbbaf792d92d7c965bf98229fb

14.sp-pages-news.js

33108

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux0ac00e19bb36ceac5b16c783f9c57697

16.sp-pages-sitesseeall.js

10059

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux34bd612300838bb534ab17b955244e64

17.sp-pages-seeall.js

10003

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux703f83fa82314d3646b6336ccfc68c7d

18.sp-pages-firstrun.js

21481

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux7ba0584c61764c54362d49e256636a60

2.herowebpart-propertypaneconfiguration.js

20379

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux4ae937081b814e011b3a30f8781ff6a0

2.sp-list-webpart-setup.js

4226

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxd27a762a6f595ea2f447ab2d8ec565da

2.sp-pages-social.js

50013

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxe24fd72f1cbfb12913e16ac1df4cdcb5

20745d7d-8581-4a6c-bf26-68279bc123fc.json

12654

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux52b9b523aa83665cd001252b93e94ac1

2161a1c6-db61-4731-b97c-3cdb303f7cbb.json

13230

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxc54eccabfa9009b899cb953abfdf678f

23.sp-pages-planner.js

3542

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxf6dfe077c4098d2785be12a31e5473d2

24.sp-pages-mobileupsellview.js

1782

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxf6f7df5704468d218c5f3b26fe863bd9

243166f5-4dc3-4fe2-9df2-a7971b546a0a.json

6971

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxc81847f87b94153a324bd86419f281a7

25.sp-pages-app.js

1875

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxffbcf313abc7966e7e6a8b536675bbe5

275c0095-a77e-4f6d-a2a0-6a7626911518.json

21256

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux4324d9c2f2457e23dc7ffb0d040b05b8

28.editnavchunk.js

59095

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux1e6815f76323c00fbafeb7b4dc9cc99e

29.sp-pages-newpagedialog.js

36075

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux36bc50758605996dd2de21816e72ee1b

2ba60960-c928-4ae5-9bb2-f40c17c611b8.json

13174

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux0ebe3b2589e383ae358631657a956c04

2e57bdfd-b419-4536-8fc1-e0681be4c1a6.json

13203

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux263fefdcdce7237f0c86c5e707b0cb41

3.sp-imageeditcontrol.js

27070

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux97cf7a0b7f088024120f36c9581e9186

3.sp-pages-events.js

203036

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux8031c437dabae71b5524cf06f87980ce

31.sp-pages-pagestatusnotifier.js

2550

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxb86635d3446dedd3ac668ca110311406

31e9537e-f9dc-40a4-8834-0e3b7df418bc.json

14677

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux7d2dc45432f95b86fd103556238966cc

32.sp-pages-newsdigest-navbar.js

2232

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux07d34bca797f60c1a73b0d1676b500e5

39c4c1c2-63fa-41be-8cc2-f6c0b49b253d.json

12263

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux58e18b3d801d33325553bb31ac88885c

4.image-gallery-light-box.js

6463

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxe2421af58d3d88a988faa8ba86b4adba

4.sp-pages-sharebyemail.js

77679

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux342db9533a3215a3913c429babe7abdc

46698648-fcd5-41fc-9526-c7f7b2ace919.json

13806

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux158a628d96eef5d6058dbfae15012eca

490d7c76-1824-45b2-9de3-676421c997fa.json

15352

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxfb61b8977a1e1fb434df06105e16277f

5.sp-pages-navigation.js

18909

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux4986186266f727199b59946626fb8518

544dd15b-cf3c-441b-96da-004d5a8cea1d.json

13834

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxb907f5fcee962e6ea16d517b503603f4

6410b3b6-d440-4663-8744-378976dc041e.json

15198

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux9947ff60b8287e06021dd8602e52a729

6676088b-e28e-4a90-b9cb-d0d0303cd2eb.json

14484

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux87639a606cb4eff65fc640a791358fab

71c19a43-d08c-4178-8218-4df8554c0b0e.json

14977

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxa2e20ea074942a4b9cd5953a7cf70276

7f718435-ee4d-431c-bdbf-9c4ff326f46e.json

13553

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux7b48f61cb957c98d82358746f12289b0

8654b779-4886-46d4-8ffb-b5ed960ee986.json

12583

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux1496efe075e30075e96a884d8a074cd1

893a257e-9c92-49bc-8a36-2f6bb058da34.json

141746

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxc5a328833cf912cc5b9867a481094c28

8c88f208-6c77-4bdb-86a0-0c47b4316588.json

12200

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxa7df2052c2e0346723a7875f2e78139d

9.sp-pages-teamstab.js

111208

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxcace392aa7eeb0215447d8373ed109d9

91a50c94-865f-4f5c-8b4e-e49659e69772.json

15541

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux0682b2fe8e8e6f7cccca4db9a0c29990

9d7e898c-f1bb-473a-9ace-8b415036578b.json

13841

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux0fdddb1f7d99376230fe4d4bb49759c8

a5df8fdf-b508-4b66-98a6-d83bc2597f63.json

12061

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxcf9063f036a2e975629266aaa103d655

af8be689-990e-492a-81f7-ba3e4cd3ed9c.json

15409

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxd98a7a0da89134c14b2cda056449e632

b19b3b9e-8d13-4fec-a93c-401a091c0707.json

15301

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux79892d83bd937bf01186bd091972e9a1

b7dd04e1-19ce-4b24-9132-b60a1c2b910d.json

23126

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxf5e9c8e2184df5b63ca16f1319fa7960

c4bd7b2f-7b6e-4599-8485-16504575f590.json

15854

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux7e3c7f016142a2f71b28f9d75fc43958

c70391ea-0b10-4ee9-b2b4-006d3fcad0cd.json

14970

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux408dd0ffcb6b1d88eceefc32163a8518

cbe7b0a9-3504-44dd-a3a3-0e5cacd07788.json

14194

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxe04b7ba5c57d6efdd1b3f023a9afd70f

d1d91016-032f-456d-98a4-721247c305e8.json

12829

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxe0de0464927d19518f48aaff08ed2ad1

daf0b71c-6de8-4ef7-b511-faae7c388708.json

17481

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxa08a88a1a20d60fc6fa9f6eecf78666e

embed-webpart-base.js

47158

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux1074201167d7ccbe2841810fbf4b9ce1

i18n-utilities-bundle.js

91320

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux1248484f0eaf072567b2270eb74e2a1f

listview-host-assembly.js

723844

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxa8c9aa3afb3e1858c4883c80b87b0886

sp-application-base.js

88216

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux26dacaeae91404692b5c89ca58e6ef98

sp-bing-map-webpart-bundle.js

74178

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxa61f5e0f461e05cce0e0c856fdaae280

sp-blogs-webpart-bundle.js

138095

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxf5d396401fea052502b6aae89b8cc207

sp-canvas.js

304637

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxacbcfd1635aafc26d7fa34d3a4170557

sp-carousel-layout.js

74660

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux22d4383e576bd2d0767efe61a9b0177f

sp-classic-page-assembly.js

1526473

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux687ed0916c9953c4eb72b0f5cd6905e1

sp-compactcard-layout.js

26189

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux3fd286c73a51e55671b2cf05ad879fe4

sp-component-layouts.js

192659

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux6d0b88b1fc07d52bfd5ed0e7ffd2ff96

sp-component-utilities.js

106641

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxf9e26c8ba0232226f164fb3134158861

sp-connector-webpart.js

137981

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxaeab4a7dad255efb982d8cc6384a6b30

sp-contentrollup-webpart-bundle.js

225614

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux2a2fc2a92e0cb8cd022d363ea1786ae4

sp-custommessageregion-bundle.js

34510

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxc80a54337999c221a2752d525a9f98ac

sp-dataproviders.js

95993

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxd14e8603d99cfdea0f8636f109640add

sp-datetimepicker.js

105535

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux294ffd36afbed5a9fdb51794f4f3a730

sp-default-assembly.js

701704

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxe526f3106af18bfd9a893c145a68bea1

sp-divider-webpart-bundle.js

32150

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux6c85212e5fd53659abdaac84362ead1f

sp-documentembed-webpart-bundle.js

97121

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxc67750e80ee512c39aae0f51156cc4c5

sp-embed-webparts-bundle.js

43199

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux960f55d92c073ad967c1d41757c1f0a8

sp-events-webpart-bundle.js

71240

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxe983fe94f37bdad72135b55a29225aed

sp-forms-webpart-bundle.js

61656

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxf19a838e191127967cd29ae6b20ab799

sp-groupcalendar-webpart-bundle.js

133450

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxa591d003a7a8c3afca3c8688ad401ea0

sp-hero-webpart-bundle.js

128284

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux772296c19fc27e1b6f18d28759f2ba5b

sp-html-embed.js

40476

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux8f461cff81c07d944621f876e997777e

sp-image-gallery-webpart-bundle.js

81367

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux2d92f617d4e9cc7ec385e0e500a3d7b2

sp-image-webpart-bundle.js

105611

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux42e703f43e251f868d972f61dafd921e

sp-linkpreview-webpart-bundle.js

66341

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux49b289bb50fa43774a9d4645eef75e88

sp-list-webpart-bundle.js

1029956

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux6b8c7c4233559a13836ef1a691ba7023

sp-loader.js

147060

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux383919f8fe3b958e524c8a635d1e2c2c

sp-loader-assembly.js

584353

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxe842d74f8bb0760b55d7f43f35d0d7a7

sp-newsfeed-webpart-bundle.js

135972

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux11d2e484811a186abfb7f9a6c7275fd4

sp-newsreel-webpart-bundle.js

135964

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxe2e58fc5fb56b66cddf843e55ff5f992

sp-news-webpart-bundle.js

135786

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxc21a3246bdf5a3aa770903ed6fd493ee

sp-pages.js

492397

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxb3b4f7cd0e237860f1b8fdbe1372826e

sp-pages-assembly.js

2555872

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxb7c159038749343c1c4b0ec9f2deec4c

sp-pages-core.js

59295

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxb3342cfbf53938dec6fdf773f6adeebc

sp-people-webparts-bundle.js

166431

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxb501aed454e9ea1b719ba92103130738

sp-planner-webpart-bundle.js

3143147

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxea46ce84a74da087564f5d905acd4e56

sp-powerapps-webpart.js

24084

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux22fad59d46fcfec7745b173cc20fd92d

sp-queryfilter.js

141706

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxec0d18f646f918f9cae4bd08ccdc09ab

sp-quickchart-webpart-bundle.js

255118

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux0bbc1a9825e04eb5a37f62f2a09d2dbf

sp-quick-links-webpart.js

95055

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux113384fd2f31fde205b8bf2f79ccdcd3

sp-siteactivity-webpart-bundle.js

194583

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux2f7f2f92075f659c5926320cfab3f096

sp-sitepicker.js

44819

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux6c3d8d275dd7351021418bffbebe3d8c

sp-spacer-webpart-bundle.js

44319

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxf5437647b691243399470c6a80d66804

sp-title-region-webpart.js

129204

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxb200a6283a80b8a6b4ee220419563723

sp-toolbox.js

31030

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux3436740e82f30185ab432f7dbe7eed84

sp-twitter-webpart-bundle.js

44259

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux084c8b925815606929921fa578f05539

sp-webpart-application-assembly.js

1521512

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxf9d542f5e7a1ffba716f8cf63efa490b

sp-webpart-base.js

106452

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux1113dc0b40c4f62ba0b2c0cbbc272713

sp-webpart-shared.js

151404

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxf6f4d7aff6b346521ef692276ec4c4c6

sp-webpart-workbench.js

51898

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux96fbeacb80b41e044617bbe3fade4c6c

sp-webpart-workbench-assembly.js

1916006

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxb936577a0b035ab65bc7e49bd5e6a9ab

sp-yammerembed-webpart-bundle.js

144166

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux80dae808de3b5078b4efc4fb29865793

e377ea37-9047-43b9-8cdb-a761be2f8e09.json

13427

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxab7b1df6c15b0a294a30492e9ac8fae1

eb95c819-ab8f-4689-bd03-0c2d65d47b1f.json

14590

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux8ef36081a346aba067e958bbb3d5a845

f6fdf4f8-4a24-437b-a127-32e66a5dd9b4.json

13425

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewuxcb869d957d4e64318530b63e610d75f7

f92bf067-bc19-489e-a556-7fe95f508720.json

18015

14-Oct-19

11:41

sts_spclientnewux2e8f0649b2b51d464fb6d12bb368a21f

spclientmanifests.json

842428

14-Oct-19

11:43

sts_spclientnewuxcdd2fade97e6bd1c609dafc0204d0272

office-ui-fabric-react-bundle.js

548691

14-Oct-19

11:43

sts_spclientnewuxd06b22027fae659d53ac198990a2bb9a

sp-dragzone.js

8397

14-Oct-19

11:43

sts_spclientnewuxdce4aa0e772fc2b45853242803a8efdf

sp-flex-layout.js

6517

14-Oct-19

11:43

sts_spclientnewux121e8abb46c9ff351343b680014b113b

sp-hero-layout.js

20682

14-Oct-19

11:43

sts_spclientnewuxf915d58a5d7a11c9f0074f6a6b62e431

sp-masonry-layout.js

73604

14-Oct-19

11:43

sts_spclientnewux45c199cda8c597c6b22274f4ccd6346b

tab-test-field-customizer.js

5718

14-Oct-19

11:43

cui.debug.js

cui.debug.js

657986

15-Oct-19

06:27

cui.js

cui.js

364464

15-Oct-19

06:27

xui.debug.js

xui.debug.js

45549

15-Oct-19

06:27

xui.js

xui.js

18952

15-Oct-19

06:27

wac.word.sword.dll

sword.dll

16.0.10352.20000

12657256

15-Oct-19

06:27

wdsrv.conversion.sword.dll

sword.dll

16.0.10352.20000

12657256

15-Oct-19

06:27

translationqueue.sql

translationqueue.sql

53164

15-Oct-19

06:27

ifswfe.dll

microsoft.office.infopath.server.dll

16.0.10352.20000

3175328

15-Oct-19

06:30

ifswfepriv.dll

microsoft.office.infopath.server.dll

16.0.10352.20000

3175328

15-Oct-19

06:30

offxml.dll

offxml.dll

16.0.10352.20000

412784

15-Oct-19

06:22

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną dotyczącą tej aktualizacji zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Chroń się online Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Lokalna pomoc techniczna według kraju:

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×