Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu SharePoint Server 2019:12 lutego 2019

Podsumowanie

Ta aktualizacja zabezpieczeń usuwa luki w zabezpieczeniach pakietu Microsoft Office, która umożliwia zdalne wykonanie kodu, jeśli użytkownik otworzy specjalnie spreparowany plik pakietu Office. Aby dowiedzieć się więcej na temat tych luk w zabezpieczeniach, zobacz Microsoft znanych luk i zagrożeń CVE-2019-0594 i Microsoft znanych luk i zagrożeń CVE-2019-0604.

Uwaga Aby można było zastosować tę aktualizację zabezpieczeń, musi być zainstalowana wersja programu Microsoft SharePoint Server 2019.

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zabezpieczeń zawiera następujące ulepszenia i poprawki:

 • Po uruchomieniu kwerendy wyszukiwania zawierającej parametr zapytania SortList przy użyciu interfejsu REST, kwerenda nie powiedzie się i generuje wyjątek SearchServiceException. Może to nastąpić, ponieważ parametr SortList jest rozróżniana wielkość liter.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  2778133

 • Podczas indeksowania dokumentu do wyszukiwania, liczba unikatowych tokenów na pole jest teraz zwiększona z 10 000 do 1 000 000 przed pole dokumentu jest obcinana.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  2778059

 • Interfejs aplikacji usługi wyszukiwania jest teraz publiczny. Teraz można utworzyć niestandardową aplikację wyszukiwania, która korzysta z interfejsu aplikacji usługi wyszukiwania.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  2778123

 • Ta aktualizacja wprowadza ulepszenia umożliwiające nowej ery japońskiej w programie SharePoint Server 2019, gdy staną się dostępne.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  3452319

 • Ta aktualizacja rozwiązuje problem, który wpływa na integrację programu SharePoint z pakietem Office Online Server. Po wybraniu opcji Otwórz w programie Word Online dla dokumentu programu Word, dokument nie jest wyświetlany. Ta poprawka poprawia również tłumaczenia i lokalizacji różnych ciągów w nowoczesnych funkcji, takich jak nowoczesnych list i nowoczesnych bibliotek.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  3452386

 • Ta aktualizacja rozwiązuje łącze Pomoc na niektórych stronach administracji centralnej programu SharePoint, aby wskazać pomoc administracji centralnej zamiast pomocy użytkownika.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  3452163 3452165

 • Podczas tworzenia witryny zespołu lub klasycznej witryny zespołu w centralnej administracji programu SharePoint Server 2019 w środowisku lokalnym, opis odwołuje się do pakietu Office 365. Jest to niedokładne. Opis jest teraz dokładniejszy.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeMain:3447727

 • Ta aktualizacja dodaje możliwość zmiany typu czasu trwania zadania za pośrednictwem modelu obiektów po stronie klienta (CSOM) po utworzeniu zadania.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeMain:3450837

 • Nie można ustawić Opis wartości tabeli odnośników puste za pośrednictwem modelu obiektów po stronie klienta (CSOM).

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeMain:3450840

 • Nie można uzyskać wszystkie szczegóły łącza zależności, takie jak czas trwania opóźnienia i właściwości UID projektu za pośrednictwem modelu obiektów po stronie klienta (CSOM).

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeMain:3450851

 • Po uaktualnieniu V2V z programu SharePoint Server 2016 do serwera programu SharePoint Server 2019, bazy danych aplikacji usługi PerformancePoint i profilu użytkownika nie mają oczekiwanego poziomu zgodności.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeMain:3451180

 • Ponieważ funkcja wielodostępności jest niedostępna w programie SharePoint Server 2019 w środowisku lokalnym, ta aktualizacja usuwa opcję multi najmu na stronie administracji centralnej (irmadmin. aspx) w programie SharePoint Server 2019.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeMain:3451723

 • Buforowanie obiektów BLOB nie powiedzie się, ponieważ nowa logika zastępujący dostęp do metabazy wymaga uprawnień administratora lokalnego dla konta puli aplikacji.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeMain:3452299

Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

Ta aktualizacja rozwiązuje również OfficeMain: 3452319 OfficeMain: 3452386

Jak pobrać i zainstalować aktualizację

Metoda 1: Microsoft Update

Ta aktualizacja jest dostępna za pośrednictwem Windows Update. Po włączeniu funkcji automatycznego aktualizowania ta aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu włączania funkcji automatycznego aktualizowania, zobacz Windows Update: FAQ.

Metoda 2: wykazu Microsoft Update

Aby uzyskać autonomiczny pakiet dla tej aktualizacji, przejdź do witryny wykazu Microsoft Update .

Metoda 3: Centrum pobierania firmy Microsoft

Autonomiczny pakiet aktualizacji można uzyskać za pośrednictwem Centrum pobierania firmy Microsoft. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji na stronie pobierania, aby zainstalować aktualizację.

Więcej informacji

Informacje dotyczące wdrażania aktualizacji zabezpieczeń

Aby uzyskać informacje na temat wdrażania o tej aktualizacji, zobacz informacje dotyczące wdrażania aktualizacji zabezpieczeń: 12 lutego 2019.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje wcześniej wydaną aktualizację zabezpieczeń 4461634.

Informacje o skrótach pliku

sts2019-kb4462171-fullfile-x64-glb.exe

04E9F564916CDB2B3B0177518F363517C100A599

DCD279114CDFA42196C3A793A9F09704689A745C21DC566FFA1666A49BA3E0D1

Informacje dotyczące pliku

Wersja angielska (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższej tabeli. Daty i godziny dla tych plików są wymienione w skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w czasie lokalnym wraz z bieżącym bias czasu letniego (DST). Ponadto daty i godziny mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.

Identyfikator pliku

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Czas

ascalc.dll

ascalc.dll

16.0.10341.20000

1001096

16-Jan-19

09:43

microsoft.office.access.server.application.dll

microsoft.office.access.server.application.dll

16.0.10341.20000

616792

16-Jan-19

09:45

accsrv.layouts.root.accsrvscripts.js

accessserverscripts.js

575532

16-Jan-19

09:32

conversion.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10341.20000

16094328

16-Jan-19

09:47

ppt.conversion.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10341.20000

16094328

16-Jan-19

09:47

ppt.edit.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10341.20000

16094328

16-Jan-19

09:47

wac.office.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10341.20000

16094328

16-Jan-19

09:47

prodfeat.xml

feature.xml

616

16-Jan-19

09:33

astcmmn_js

assetcommon.js

18253

16-Jan-19

09:23

astpkrs_js

assetpickers.js

68292

16-Jan-19

09:23

sm.js

cmssitemanager.js

29279

16-Jan-19

09:24

cmssummarylinks_js

cmssummarylinks.js

6015

16-Jan-19

09:24

editmenu_js

editingmenu.js

11359

16-Jan-19

09:24

hierlist_js

hierarchicallistbox.js

30327

16-Jan-19

09:25

mediaplayer.js

mediaplayer.js

47725

16-Jan-19

09:24

ptdlg.js

pickertreedialog.js

2950

16-Jan-19

09:23

select_js

select.js

2387

16-Jan-19

09:23

slctctls_js

selectorcontrols.js

13288

16-Jan-19

09:23

serializ_js

serialize.js

3219

16-Jan-19

09:24

sp.ui.assetlibrary.ribbon.debug.js

sp.ui.assetlibrary.debug.js

13367

16-Jan-19

09:24

sp.ui.assetlibrary.js

sp.ui.assetlibrary.js

5455

16-Jan-19

09:23

sp.ui.pub.htmldesign.debug.js

sp.ui.pub.htmldesign.debug.js

38342

16-Jan-19

09:24

sp.ui.pub.htmldesign.js

sp.ui.pub.htmldesign.js

19407

16-Jan-19

09:25

sp.ui.pub.ribbon.debug.js

sp.ui.pub.ribbon.debug.js

146313

16-Jan-19

09:23

sp.ui.pub.ribbon.js

sp.ui.pub.ribbon.js

84979

16-Jan-19

09:23

sp.ui.rte.publishing.debug.js

sp.ui.rte.publishing.debug.js

98216

16-Jan-19

09:23

sp.ui.rte.publishing.js

sp.ui.rte.publishing.js

49716

16-Jan-19

09:24

sp.ui.spellcheck.debug.js

sp.ui.spellcheck.debug.js

68393

16-Jan-19

09:23

sp.ui.spellcheck.js

sp.ui.spellcheck.js

36522

16-Jan-19

09:24

splchkpg_js

spellcheckentirepage.js

6653

16-Jan-19

09:24

spelchek_js

spellchecker.js

34657

16-Jan-19

09:23

videoportal.js

videoportal.js

14742

16-Jan-19

09:24

microsoft.sharepoint.publishing.dll_isapi

microsoft.sharepoint.publishing.dll

16.0.10341.20000

5526672

16-Jan-19

09:53

sharepointpub.dll

microsoft.sharepoint.publishing.dll

16.0.10341.20000

5526672

16-Jan-19

09:53

sharepointpub_gac.dll

microsoft.sharepoint.publishing.dll

16.0.10341.20000

5526672

16-Jan-19

09:53

schema.xml_pubresfeap

schema.xml

44173

16-Jan-19

09:30

asctyps.xml

assetcontenttypes.xml

2846

16-Jan-19

09:44

asctyps2.xml

assetcontenttypes2.xml

2460

16-Jan-19

09:44

asflds.xml

assetfields.xml

1366

16-Jan-19

09:45

asflds2.xml

assetfields2.xml

1045

16-Jan-19

09:43

aslibalt.xml

assetlibrarytemplate.xml

555

16-Jan-19

09:43

aslibft.xml

feature.xml

2763

16-Jan-19

09:45

aslibui.xml

provisionedui.xml

5075

16-Jan-19

09:44

aslibui2.xml

provisionedui2.xml

1708

16-Jan-19

09:45

cdsele.xml

contentdeploymentsource.xml

637

16-Jan-19

09:53

cdsfeatu.xml

feature.xml

604

16-Jan-19

09:52

docmpgcv.xml

docmpageconverter.xml

496

16-Jan-19

09:40

docxpgcv.xml

docxpageconverter.xml

496

16-Jan-19

09:42

convfeat.xml

feature.xml

766

16-Jan-19

09:41

ippagecv.xml

infopathpageconverter.xml

577

16-Jan-19

09:41

xslappcv.xml

xslapplicatorconverter.xml

575

16-Jan-19

09:40

analyticsreports.xml

analyticsreports.xml

2850

16-Jan-19

09:33

xspsset.xml

catalogsitesettings.xml

556

16-Jan-19

09:32

xspfeat.xml

feature.xml

1514

16-Jan-19

09:32

depoper.xml

deploymentoperations.xml

2415

16-Jan-19

09:23

depfeat.xml

feature.xml

788

16-Jan-19

09:25

pestset.xml

enhancedhtmlediting.xml

157

16-Jan-19

09:52

pefeat.xml

feature.xml

793

16-Jan-19

09:52

enthmft.xml

feature.xml

564

16-Jan-19

09:24

enthmset.xml

themingsitesettings.xml

1005

16-Jan-19

09:23

enctb.xml

enterprisewikicontenttypebinding.xml

559

16-Jan-19

09:37

enctb2.xml

enterprisewikicontenttypebinding2.xml

390

16-Jan-19

09:37

enfet.xml

feature.xml

1168

16-Jan-19

09:36

enct.xml

enterprisewikicontenttypes.xml

1456

16-Jan-19

09:24

enct2.xml

enterprisewikicontenttypes2.xml

1211

16-Jan-19

09:23

enlayfet.xml

feature.xml

1618

16-Jan-19

09:24

prov.xml

provisionedfiles.xml

1181

16-Jan-19

09:23

prov2.xml

provisionedfiles2.xml

1197

16-Jan-19

09:24

ewiki2.xml

feature.xml

766

16-Jan-19

09:41

htmlfeat.xml

feature.xml

11263

16-Jan-19

09:54

htmlcolm.xml

htmldesigncolumns.xml

909

16-Jan-19

09:54

htmlcol2.xml

htmldesigncolumns2.xml

543

16-Jan-19

09:54

htmlcol3.xml

htmldesigncolumns3.xml

597

16-Jan-19

09:53

htmlcont.xml

htmldesigncontenttypes.xml

2330

16-Jan-19

09:53

htmlfile.xml

htmldesignfiles.xml

657

16-Jan-19

09:54

htmlfil2.xml

htmldesignfiles2.xml

771

16-Jan-19

09:53

htmlfil3.xml

htmldesignfiles3.xml

895

16-Jan-19

09:53

htmldpui.xml

htmldesignprovisionedui.xml

669

16-Jan-19

09:54

htmldrib.xml

htmldesignribbon.xml

29320

16-Jan-19

09:53

htmldpct.xml

htmldisplaytemplatecontenttypes.xml

11361

16-Jan-19

09:54

htmldpwp.xml

htmldisplaytemplatefiles.xml

9302

16-Jan-19

09:53

htmldpwp10.xml

htmldisplaytemplatefiles10.xml

575

16-Jan-19

09:54

htmldpwp11.xml

htmldisplaytemplatefiles11.xml

1091

16-Jan-19

09:53

htmldpwp12.xml

htmldisplaytemplatefiles12.xml

401

16-Jan-19

09:54

htmldpwp13.xml

htmldisplaytemplatefiles13.xml

396

16-Jan-19

09:54

htmldpwp14.xml

htmldisplaytemplatefiles14.xml

856

16-Jan-19

09:53

htmldpwp15.xml

htmldisplaytemplatefiles15.xml

492

16-Jan-19

09:53

htmldpwp2.xml

htmldisplaytemplatefiles2.xml

830

16-Jan-19

09:54

htmldpwp3.xml

htmldisplaytemplatefiles3.xml

497

16-Jan-19

09:53

htmldpwp4.xml

htmldisplaytemplatefiles4.xml

496

16-Jan-19

09:54

htmldpwp5.xml

htmldisplaytemplatefiles5.xml

506

16-Jan-19

09:54

htmldpwp6.xml

htmldisplaytemplatefiles6.xml

412

16-Jan-19

09:53

htmldpwp7.xml

htmldisplaytemplatefiles7.xml

4003

16-Jan-19

09:53

htmldpwp8.xml

htmldisplaytemplatefiles8.xml

399

16-Jan-19

09:53

htmldpwp9.xml

htmldisplaytemplatefiles9.xml

401

16-Jan-19

09:54

htmldtcbs.xml

htmldisplaytemplatefilesoobcbs.xml

580

16-Jan-19

09:54

htmldtqb.xml

htmldisplaytemplatefilesqb.xml

598

16-Jan-19

09:54

htmldtqbref.xml

htmldisplaytemplatefilesqbref.xml

507

16-Jan-19

09:53

htmldpwp_recs.xml

htmldisplaytemplatefilesrecs.xml

418

16-Jan-19

09:54

ststngimplk.xml

sitesettingsimportlink.xml

667

16-Jan-19

09:53

altmp.xam

alternatemediaplayer.xaml

35634

16-Jan-19

09:31

mwpfeat.xml

feature.xml

940

16-Jan-19

09:30

mwpprovf.xml

provisionedfiles.xml

1457

16-Jan-19

09:31

mwpprovu.xml

provisionedui.xml

22914

16-Jan-19

09:31

mwpprovui2.xml

provisionedui2.xml

2690

16-Jan-19

09:30

pnfeat.xml

feature.xml

782

16-Jan-19

09:42

pnstset.xml

navigationsitesettings.xml

4721

16-Jan-19

09:42

plnfeat.xml

feature.xml

760

16-Jan-19

09:42

plnstset.xml

navigationsitesettings.xml

152

16-Jan-19

09:40

tpfeat.xml

feature.xml

2846

16-Jan-19

09:30

tpcls.xml

pointpublishingcolumns.xml

701

16-Jan-19

09:31

tpcts.xml

pointpublishingcontenttypes.xml

488

16-Jan-19

09:31

tptltsch.xml

schema.xml

4088

16-Jan-19

09:24

pclts.xml

schema.xml

2354

16-Jan-19

09:34

pcltf.xml

feature.xml

857

16-Jan-19

09:50

pclt.xml

productcataloglisttemplate.xml

753

16-Jan-19

09:49

pcfeat.xml

feature.xml

1699

16-Jan-19

09:29

pccol.xml

productcatalogcolumns.xml

6259

16-Jan-19

09:29

pcct.xml

productcatalogcontenttypes.xml

830

16-Jan-19

09:29

pcct2.xml

productcatalogcontenttypes2.xml

643

16-Jan-19

09:29

pcprov.xml

provisionedfiles.xml

926

16-Jan-19

09:30

pubpubpf.xml

feature.xml

551

16-Jan-19

09:56

pppptset.xml

portalsettings.xml

584

16-Jan-19

09:56

ctconvst.xml

contenttypeconvertersettings.xml

511

16-Jan-19

09:31

doclbset.xml

documentlibrarysettings.xml

524

16-Jan-19

09:30

editmenu.xml

editingmenu.xml

470

16-Jan-19

09:31

pubfeat.xml

feature.xml

2696

16-Jan-19

09:30

paglttmp.xml

pageslisttemplate.xml

516

16-Jan-19

09:31

provui.xml

provisionedui.xml

40574

16-Jan-19

09:30

provui2.xml

provisionedui2.xml

1489

16-Jan-19

09:30

provui3.xml

provisionedui3.xml

2135

16-Jan-19

09:30

pubstset.xml

publishingsitesettings.xml

6235

16-Jan-19

09:30

regext.xml

regionalsettingsextensions.xml

328

16-Jan-19

09:31

siteacmn.xml

siteactionmenucustomization.xml

646

16-Jan-19

09:31

varflagc.xml

variationsflagcontrol.xml

473

16-Jan-19

09:31

varnomin.xml

variationsnomination.xml

613

16-Jan-19

09:31

pblyfeat.xml

feature.xml

6194

16-Jan-19

09:48

pblyprovfile.xml

provisionedfiles.xml

7964

16-Jan-19

09:49

pblyprovfile2.xml

provisionedfiles2.xml

610

16-Jan-19

09:49

pblyprovfile4.xml

provisionedfiles4.xml

308

16-Jan-19

09:48

pblyprovfile5.xml

provisionedfiles5.xml

414

16-Jan-19

09:49

pblyprovfile6.xml

provisionedfiles6.xml

385

16-Jan-19

09:48

pblyprovfile7.xml

provisionedfiles7.xml

1170

16-Jan-19

09:49

pblyprovfile8.xml

provisionedfiles8.xml

507

16-Jan-19

09:49

pblyprovui.xml

provisionedui.xml

11330

16-Jan-19

09:49

xspfeatlayouts.xml

searchboundpagelayouts.xml

3671

16-Jan-19

09:49

pubmelem.xml

elements.xml

4149

16-Jan-19

09:29

pubmele2.xml

elements2.xml

592

16-Jan-19

09:30

pubmfeat.xml

feature.xml

1697

16-Jan-19

09:30

pubmprui.xml

provisionedui.xml

1548

16-Jan-19

09:30

pubmstng.xml

sitesettings.xml

670

16-Jan-19

09:29

pubprft.xml

feature.xml

758

16-Jan-19

09:23

pubrfeat.xml

feature.xml

4927

16-Jan-19

09:48

provfile.xml

provisionedfiles.xml

4739

16-Jan-19

09:48

provfl4.xml

provisionedfiles4.xml

1394

16-Jan-19

09:48

pubrcol.xml

publishingcolumns.xml

20566

16-Jan-19

09:48

pubrctt.xml

publishingcontenttypes.xml

12093

16-Jan-19

09:47

pubrctt2.xml

publishingcontenttypes2.xml

304

16-Jan-19

09:47

pubrctt3.xml

publishingcontenttypes3.xml

500

16-Jan-19

09:48

pubrcont.xml

publishingcontrols.xml

405

16-Jan-19

09:48

prsset.xml

publishingresourcessitesettings.xml

3506

16-Jan-19

09:47

upgd1.xml

upgrade1.xml

548

16-Jan-19

09:48

upgd2.xml

upgrade2.xml

486

16-Jan-19

09:48

upgd3.xml

upgrade3.xml

600

16-Jan-19

09:48

pubtfeat.xml

feature.xml

1477

16-Jan-19

09:37

rollplf.xml

feature.xml

862

16-Jan-19

09:49

rollplpf.xml

provisionedfiles.xml

14529

16-Jan-19

09:50

rollplct.xml

rolluppagecontenttype.xml

742

16-Jan-19

09:50

rollpf.xml

feature.xml

816

16-Jan-19

09:46

rollps.xml

rolluppagesettings.xml

4091

16-Jan-19

09:44

seofeatu.xml

feature.xml

1253

16-Jan-19

09:55

seoopt.xml

searchengineoptimization.xml

3578

16-Jan-19

09:54

seoopt1.xml

searchengineoptimization1.xml

2904

16-Jan-19

09:55

sppelm.xml

elements.xml

1843

16-Jan-19

09:39

sppfea.xml

feature.xml

1015

16-Jan-19

09:40

saicona.xml

consoleaction.xml

412

16-Jan-19

09:23

saifeat.xml

feature.xml

1324

16-Jan-19

09:24

sairibn.xml

ribbon.xml

2895

16-Jan-19

09:24

saisset.xml

sitesettings.xml

584

16-Jan-19

09:24

addtheme.xml

additionalthemes.xml

3819

16-Jan-19

09:49

sbwcopa.xml

colorpalette.xml

4813

16-Jan-19

09:49

sbwcona.xml

consoleaction.xml

692

16-Jan-19

09:49

sbwct.xml

contenttypes.xml

4261

16-Jan-19

09:49

sbwdesba.xml

designbuilderaction.xml

444

16-Jan-19

09:49

sbwdesea.xml

designeditoraction.xml

438

16-Jan-19

09:48

sbwdpa.xml

designpackageactions.xml

418

16-Jan-19

09:49

sbwdpr.xml

designpreviewaction.xml

447

16-Jan-19

09:48

sbwdmt.xml

disablesystemmasterpagetheming.xml

436

16-Jan-19

09:48

sbwfeat.xml

feature.xml

6499

16-Jan-19

09:49

sbwinsdes.xml

installeddesigns.xml

536

16-Jan-19

09:48

sbwmob.xml

mobilechannel.xml

1098

16-Jan-19

09:48

sbwpagela.xml

pagelayouts.xml

4119

16-Jan-19

09:48

sbwpages.xml

pages.xml

13120

16-Jan-19

09:49

pubblogwp.xml

publishingblogwebparts.xml

949

16-Jan-19

09:48

sbwqd.xml

quicklaunchdatasource.xml

685

16-Jan-19

09:49

sbwrb.xml

ribbon.xml

44107

16-Jan-19

09:48

sbwsearch.xml

search.xml

2352

16-Jan-19

09:49

sbwsc.xml

sitecolumns.xml

3579

16-Jan-19

09:49

sbwsec.xml

siteelementcontrols.xml

952

16-Jan-19

09:49

sbwss.xml

sitesettings.xml

14657

16-Jan-19

09:49

sbwcss.xml

styles.xml

625

16-Jan-19

09:49

sbwwps.xml

webparts.xml

509

16-Jan-19

09:48

sbwfsf.xml

feature.xml

708

16-Jan-19

09:36

scfeatr.xml

feature.xml

856

16-Jan-19

09:48

spelchek.xml

spellchecking.xml

1033

16-Jan-19

09:47

spelchk2.xml

spellchecking2.xml

2641

16-Jan-19

09:47

cms_tenantadmindeploymentlinksfeature_feature_xml

feature.xml

826

16-Jan-19

09:31

cms_tenantadmindeploymentlinksfeature_links_xml

links.xml

542

16-Jan-19

09:31

topicplf.xml

feature.xml

732

16-Jan-19

09:52

topicpf.xml

feature.xml

713

16-Jan-19

09:47

plnkfeat.xml

feature.xml

621

16-Jan-19

09:37

publcol.xml

publishedlinkscolumns.xml

1206

16-Jan-19

09:36

publctt.xml

publishedlinkscontenttypes.xml

948

16-Jan-19

09:38

v2vpblyfeat.xml

feature.xml

540

16-Jan-19

09:43

v2vpblyprovfil.xml

provisionedfiles.xml

1934

16-Jan-19

09:43

vwfrmlk.xml

feature.xml

794

16-Jan-19

09:30

xmlsfeat.xml

feature.xml

818

16-Jan-19

09:53

xmlsitem.xml

xmlsitemap.xml

624

16-Jan-19

09:54

microsoft.cobaltcore.dll

microsoft.cobaltcore.dll

16.0.10341.20000

3090040

16-Jan-19

09:53

microsoft.cobalt.base.dll

microsoft.cobalt.base.dll

16.0.10341.20000

883320

16-Jan-19

09:56

csisrv.dll

csisrv.dll

16.0.10341.20000

1298784

16-Jan-19

09:47

csisrvexe.exe

csisrvexe.exe

16.0.10341.20000

355504

16-Jan-19

09:48

onfda.dll

onfda.dll

16.0.10341.20000

2130592

16-Jan-19

09:47

columnfiltering.ascx

columnfiltering.ascx

443

17-Jan-19

04:55

docsettemplates.ascx

docsettemplates.ascx

1459

17-Jan-19

04:55

metadatanavkeyfilters.ascx

metadatanavkeyfilters.ascx

4647

17-Jan-19

04:55

metadatanavtree.ascx

metadatanavtree.ascx

2686

17-Jan-19

04:55

multilangtemplates.ascx

transmgmtlibtemplates.ascx

3287

17-Jan-19

04:55

videosettemplates.ascx

videosettemplates.ascx

1972

17-Jan-19

04:55

editdlg.htm_multilang

editdlg.htm

4796

17-Jan-19

04:55

filedlg.htm_multilang

filedlg.htm

3344

17-Jan-19

04:55

ediscoveryquerystatistics.ascx

ediscoveryquerystatistics.ascx

1357

17-Jan-19

04:55

ediscoverytemplate.ascx

ediscoverytemplate.ascx

3267

17-Jan-19

04:55

barcodeglobalsettings.ascx

barcodeglobalsettings.ascx

1473

17-Jan-19

04:55

bargensettings.ascx

bargensettings.ascx

1523

17-Jan-19

04:55

dropoffzoneroutingform.ascx

dropoffzoneroutingform.ascx

3528

17-Jan-19

04:55

recordsribbon.ascx

recordsribbon.ascx

367

17-Jan-19

04:55

auditcustquery.ascx

auditcustomquery.ascx

11154

17-Jan-19

04:55

auditsettings.ascx

auditsettings.ascx

3594

17-Jan-19

04:55

barcodesettings.ascx

barcodesettings.ascx

1399

17-Jan-19

04:55

discoveryglobalcontrol.ascx

discoveryglobalcontrol.ascx

5175

17-Jan-19

04:55

discoveryproperties.ascx

discoveryproperties.ascx

7132

17-Jan-19

04:55

discoveryquerystatistics.ascx

discoveryquerystatistics.ascx

3788

17-Jan-19

04:55

dlptemplatepicker.ascx

dlptemplatepicker.ascx

3594

17-Jan-19

04:55

labelsettings.ascx

labelsettings.ascx

9510

17-Jan-19

04:55

retentionsettings.ascx

retentionsettings.ascx

11060

17-Jan-19

04:55

dw20.exe_0001

dw20.exe

16.0.10341.20000

2249080

16-Jan-19

09:23

dwtrig20.exe

dwtrig20.exe

16.0.10341.20000

327904

16-Jan-19

09:25

sltemp.asc

sldlibtemplates.ascx

12554

16-Jan-19

09:33

sldlib.js

sldlib.js

29295

16-Jan-19

09:53

editdlg.htm_slfeat

editdlg.htm

4796

16-Jan-19

09:28

filedlg.htm_slfeat

filedlg.htm

3344

16-Jan-19

09:26

clientx.dll

microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

16.0.10341.20000

390344

16-Jan-19

09:56

clientxr.dll.x64

microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

16.0.10341.20000

390344

16-Jan-19

09:56

conversion.office.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10341.20000

14543992

16-Jan-19

09:32

ppt.conversion.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10341.20000

14543992

16-Jan-19

09:32

ppt.edit.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10341.20000

14543992

16-Jan-19

09:32

wac.office.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10341.20000

14543992

16-Jan-19

09:32

conversion.office.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10341.20000

4582224

16-Jan-19

09:26

mso.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10341.20000

4582224

16-Jan-19

09:26

ppt.conversion.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10341.20000

4582224

16-Jan-19

09:26

ppt.edit.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10341.20000

4582224

16-Jan-19

09:26

wac.office.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10341.20000

4582224

16-Jan-19

09:26

conversion.office.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10341.20000

5636728

16-Jan-19

09:28

mso.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10341.20000

5636728

16-Jan-19

09:28

ppt.conversion.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10341.20000

5636728

16-Jan-19

09:28

ppt.edit.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10341.20000

5636728

16-Jan-19

09:28

wac.office.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10341.20000

5636728

16-Jan-19

09:28

conversion.office.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10341.20000

12569720

16-Jan-19

09:39

ppt.conversion.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10341.20000

12569720

16-Jan-19

09:39

ppt.edit.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10341.20000

12569720

16-Jan-19

09:39

wac.office.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10341.20000

12569720

16-Jan-19

09:39

conversion.office.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10341.20000

3972216

16-Jan-19

09:52

ppt.conversion.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10341.20000

3972216

16-Jan-19

09:52

ppt.edit.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10341.20000

3972216

16-Jan-19

09:52

wac.office.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10341.20000

3972216

16-Jan-19

09:52

conversion.office.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10341.20000

14536312

16-Jan-19

09:36

ppt.conversion.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10341.20000

14536312

16-Jan-19

09:36

ppt.edit.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10341.20000

14536312

16-Jan-19

09:36

wac.office.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10341.20000

14536312

16-Jan-19

09:36

conversion.office.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10341.20000

18188416

16-Jan-19

09:58

ppt.conversion.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10341.20000

18188416

16-Jan-19

09:58

ppt.edit.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10341.20000

18188416

16-Jan-19

09:58

wac.office.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10341.20000

18188416

16-Jan-19

09:58

conversionhtmlutil.dll

htmlutil.dll

16.0.10341.20000

2884216

16-Jan-19

09:37

onetutil.dll

onetutil.dll

16.0.10341.20000

2893656

16-Jan-19

09:37

conversion.office.osfsharedserver.dll

osfsharedserver.dll

16.0.10341.20000

748160

16-Jan-19

09:55

wac.office.osfsharedserver.dll

osfsharedserver.dll

16.0.10341.20000

748160

16-Jan-19

09:55

osfserver_activities_dll.x64

microsoft.sharepoint.workflowservices.activities.dll

16.0.10341.20000

294584

16-Jan-19

09:47

osfserver_workflow_dll

microsoft.sharepoint.workflowservices.dll

16.0.10341.20000

496312

16-Jan-19

09:46

office_extension_manager_js

sp.officeextensionmanager.js

50904

16-Jan-19

09:50

microsoft.office.serviceinfrastructure.runtime.dll

microsoft.office.serviceinfrastructure.runtime.dll

16.0.10341.20000

1060048

16-Jan-19

09:57

ugcdot.xml

feature.xml

629

16-Jan-19

09:47

microsoft.office.server.directory.sharepoint

microsoft.office.server.directory.sharepoint.dll

16.0.10341.20000

755904

16-Jan-19

09:58

microsoft.office.server.dll

microsoft.office.server.dll

16.0.10341.20000

3050304

16-Jan-19

09:57

microsoft.office.server.dll_isapi

microsoft.office.server.dll

16.0.10341.20000

3050304

16-Jan-19

09:57

microsoft.office.server.openxml.dll

microsoft.office.server.openxml.dll

16.0.10341.20000

1665168

16-Jan-19

09:57

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

16.0.10341.20000

1752920

16-Jan-19

09:58

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll_gac

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

16.0.10341.20000

1752920

16-Jan-19

09:58

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll_gac1

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

16.0.10341.20000

1752920

16-Jan-19

09:58

mediaplayer.xap

mediaplayer.xap

42433

17-Jan-19

05:09

decompositiontree.xap

decompositiontree.xap

90619

17-Jan-19

05:09

addgal.xap

addgallery.xap

428188

17-Jan-19

05:09

wpgalim.xap

webpartgalleryimages.xap

100689

17-Jan-19

05:09

addgallery.xap_silverlight

addgallery.xap

394542

17-Jan-19

05:09

microsoft.sharepoint.client.xap

microsoft.sharepoint.client.xap

321016

17-Jan-19

05:09

dsigres.cab.x64

dsigres.cab

233193

17-Jan-19

05:09

dsigres.cab.x64_10266

dsigres.cab

233193

17-Jan-19

05:09

dsigres.cab.x64_1033

dsigres.cab

233193

17-Jan-19

05:09

dsigres.cab.x64_1087

dsigres.cab

233193

17-Jan-19

05:09

dsigctrl.cab.x64

dsigctrl.cab

482261

17-Jan-19

05:09

dsigres.cab.x86

dsigres.cab

194591

17-Jan-19

05:10

dsigres.cab.x86_10266

dsigres.cab

194591

17-Jan-19

05:10

dsigres.cab.x86_1033

dsigres.cab

194591

17-Jan-19

05:10

dsigres.cab.x86_1087

dsigres.cab

194591

17-Jan-19

05:10

dsigctrl.cab.x86

dsigctrl.cab

530389

17-Jan-19

05:10

ppt.conversion.ppserver.dll

ppserver.dll

16.0.10341.20000

12235624

16-Jan-19

09:30

ppt.edit.ppserver.dll

ppserver.dll

16.0.10341.20000

12235624

16-Jan-19

09:30

powerpointpowershell.format.ps1xml

powerpointpowershell.format.ps1xml

14355

16-Jan-19

09:57

schedengine_new.exe

schedengine.exe

16.0.10341.20000

16878272

16-Jan-19

09:39

microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

16.0.10341.20000

399472

16-Jan-19

09:40

microsoft.projectserver.client.phone.dll

microsoft.projectserver.client.phone.dll

16.0.10341.20000

399480

16-Jan-19

09:32

contentdatabasecreate.sql

contentdatabasecreate.sql

8400835

16-Jan-19

09:58

microsoft.office.project.server.database.dll

microsoft.office.project.server.database.dll

16.0.10341.20000

10374264

16-Jan-19

09:33

microsoft.office.project.server.database.extension.dll

microsoft.office.project.server.database.extension.dll

16.0.10341.20000

4382840

16-Jan-19

09:32

microsoft.office.project.server.dll

microsoft.office.project.server.dll

16.0.10341.20000

9610864

16-Jan-19

09:33

microsoft.office.project.shared.dll

microsoft.office.project.shared.dll

16.0.10341.20000

1905776

16-Jan-19

09:32

sdk.microsoft.office.project.shared.dll

microsoft.office.project.shared.dll

16.0.10341.20000

1905776

16-Jan-19

09:32

microsoft.projectserver.client.dll

microsoft.projectserver.client.dll

16.0.10341.20000

399072

16-Jan-19

09:32

microsoft.projectserver.client.dll_001

microsoft.projectserver.client.dll

16.0.10341.20000

399072

16-Jan-19

09:32

microsoft.projectserver.dll

microsoft.projectserver.dll

16.0.10341.20000

889560

16-Jan-19

09:32

microsoft.projectserver.dll_001

microsoft.projectserver.dll

16.0.10341.20000

889560

16-Jan-19

09:32

microsoft.projectserver.serverproxy.dll

microsoft.projectserver.serverproxy.dll

16.0.10341.20000

1302752

16-Jan-19

09:33

ps.csom.scriptclient.debug.js

ps.debug.js

1017703

16-Jan-19

09:33

ps.csom.scriptclient.js

ps.js

616270

16-Jan-19

09:32

microsoft.office.project.server.pwa.dll

microsoft.office.project.server.pwa.dll

16.0.10341.20000

2766560

16-Jan-19

09:33

microsoft.office.project.server.administration.dll

microsoft.office.project.server.administration.dll

16.0.10341.20000

1008760

16-Jan-19

09:26

pwa.resx

pwa.resx

824177

16-Jan-19

09:28

microsoft.eedict_companies.de.dll

microsoft.eedict_companies.de

16.0.10341.20000

27256

16-Jan-19

09:53

microsoft.eedict_companies.dll

microsoft.eedict_companies

16.0.10341.20000

109872248

16-Jan-19

09:53

microsoft.eedict_companies.en.dll

microsoft.eedict_companies.en

16.0.10341.20000

25216

16-Jan-19

09:54

microsoft.eedict_companies.es.dll

microsoft.eedict_companies.es

16.0.10341.20000

25416

16-Jan-19

09:54

microsoft.eedict_companies.fr.dll

microsoft.eedict_companies.fr

16.0.10341.20000

33608

16-Jan-19

09:54

microsoft.eedict_companies.it.dll

microsoft.eedict_companies.it

16.0.10341.20000

55144

16-Jan-19

09:53

microsoft.eedict_companies.ja.dll

microsoft.eedict_companies.ja

16.0.10341.20000

1542264

16-Jan-19

09:54

microsoft.eedict_companies.nl.dll

microsoft.eedict_companies.nl

16.0.10341.20000

26744

16-Jan-19

09:53

microsoft.eedict_companies.no.dll

microsoft.eedict_companies.no

16.0.10341.20000

2106488

16-Jan-19

09:54

microsoft.eedict_companies.pt.dll

microsoft.eedict_companies.pt

16.0.10341.20000

26440

16-Jan-19

09:53

microsoft.eedict_companies.ru.dll

microsoft.eedict_companies.ru

16.0.10341.20000

33223288

16-Jan-19

09:53

microsoft.eedict_companies_acceptor.ar.dll

microsoft.eedict_companies_acceptor.ar

16.0.10341.20000

9896568

16-Jan-19

09:54

microsoft.stopworddictionary.dll

microsoft.stopworddictionary.dll

16.0.10341.20000

41080

16-Jan-19

09:54

microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

16.0.10341.20000

24641144

16-Jan-19

09:54

odffilt.dll.x64

odffilt.dll

16.0.10341.20000

1874616

16-Jan-19

09:55

offfiltx.dll.x64

offfiltx.dll

16.0.10341.20000

2140040

16-Jan-19

09:56

microsoft.ceres.common.utils.dllmsil

microsoft.ceres.common.utils.dll

16.0.10341.20000

331112

16-Jan-19

09:56

microsoft.ceres.contentengine.contentpush.dll

microsoft.ceres.contentengine.contentpush.dll

16.0.10341.20000

168568

16-Jan-19

09:32

microsoft.ceres.contentengine.operators.mars.dll

microsoft.ceres.contentengine.operators.mars.dll

16.0.10341.20000

45688

16-Jan-19

09:51

microsoft.ceres.interactionengine.processing.builtin.dll

microsoft.ceres.interactionengine.processing.builtin.dll

16.0.10341.20000

410752

16-Jan-19

09:37

searchcore.clustering.indexclusteringmember.dll

microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclusteringmember.dll

16.0.10341.20000

70776

16-Jan-19

09:56

searchcore.clustering.indexclustermanager.dll

microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclustermanager.dll

16.0.10341.20000

136312

16-Jan-19

09:35

microsoft.ceres.searchcore.indexstorage.dll

microsoft.ceres.searchcore.indexstorage.dll

16.0.10341.20000

39248

16-Jan-19

09:56

microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

16.0.10341.20000

95864

16-Jan-19

09:54

microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

16.0.10341.20000

591208

16-Jan-19

09:56

microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

16.0.10341.20000

141128

16-Jan-19

09:57

srchccd.js

search.clientcontrols.debug.js

380392

16-Jan-19

09:48

srchcc.js

search.clientcontrols.js

204087

16-Jan-19

09:48

srchuicd.js

searchui.debug.js

116371

16-Jan-19

09:29

srchuicc.js

searchui.js

50907

16-Jan-19

09:30

searchom.dll

microsoft.office.server.search.dll

16.0.10341.20000

21182592

16-Jan-19

09:28

searchom.dll_0001

microsoft.office.server.search.dll

16.0.10341.20000

21182592

16-Jan-19

09:28

srchomnt.dll_1

microsoft.sharepoint.search.native.dll

16.0.10341.20000

493744

16-Jan-19

09:58

setup.exe

setup.exe

16.0.10341.20000

1275520

16-Jan-19

09:57

svrsetup.exe

setup.exe

16.0.10341.20000

1275520

16-Jan-19

09:57

svrsetup.dll

svrsetup.dll

16.0.10341.20000

17390384

16-Jan-19

09:57

wsssetup.dll

wsssetup.dll

16.0.10341.20000

17390392

16-Jan-19

09:58

visioserver.microsoft.office.graphics.shapebuilder.dll

microsoft.office.graphics.shapebuilder.dll

16.0.10341.20000

13102240

16-Jan-19

09:55

microsoft.fileservices.v2.dll

microsoft.fileservices.v2.dll

16.0.10341.20000

990528

16-Jan-19

09:27

spdxap.dll

microsoft.sharepoint.appmonitoring.applicationpages.dll

16.0.10341.20000

74328

16-Jan-19

09:57

microsoft.sharepoint.flighting.dll

microsoft.sharepoint.flighting.dll

16.0.10341.20000

2295144

16-Jan-19

09:55

actxprjlchrd.js

activexwinprojlauncher.debug.js

2095

16-Jan-19

09:33

actxprjlchr.js

activexwinprojlauncher.js

983

16-Jan-19

09:32

bitreeview.js

bitreeview.js

12879

16-Jan-19

09:32

contentfollowing.debug.js

contentfollowing.debug.js

123898

16-Jan-19

09:33

contentfollowing.js

contentfollowing.js

54228

16-Jan-19

09:32

followedtags.debug.js

followedtags.debug.js

6347

16-Jan-19

09:32

followedtags.js

followedtags.js

2726

16-Jan-19

09:32

followingcommon.debug.js

followingcommon.debug.js

21971

16-Jan-19

09:32

followingcommon.js

followingcommon.js

9646

16-Jan-19

09:33

group.debug.js

group.debug.js

125958

16-Jan-19

09:33

group.js

group.js

75983

16-Jan-19

09:33

hashtagprofile.debug.js

hashtagprofile.debug.js

6184

16-Jan-19

09:32

hashtagprofile.js

hashtagprofile.js

3285

16-Jan-19

09:32

hierarchytreeview.js

hierarchytreeview.js

8799

16-Jan-19

09:33

htmlmenu.js

htmlmenus.js

21157

16-Jan-19

09:33

kpilro.js

kpilro.js

3182

16-Jan-19

09:32

mrudocs.debug.js

mrudocs.debug.js

9192

16-Jan-19

09:32

mrudocs.js

mrudocs.js

5862

16-Jan-19

09:33

mydocs.debug.js

mydocs.debug.js

73509

16-Jan-19

09:32

mydocs.js

mydocs.js

34453

16-Jan-19

09:33

mylinks.debug.js

mylinks.debug.js

7003

16-Jan-19

09:32

mylinks.js

mylinks.js

2629

16-Jan-19

09:33

mysiterecommendationsdebug.js

mysiterecommendations.debug.js

74467

16-Jan-19

09:32

mysiterecommendations.js

mysiterecommendations.js

41288

16-Jan-19

09:33

notificationpanel.debug.js

notificationpanel.debug.js

14102

16-Jan-19

09:32

notificationpanel.js

notificationpanel.js

7017

16-Jan-19

09:32

portal.debug.js

portal.debug.js

94804

16-Jan-19

09:33

portal.js

portal.js

52489

16-Jan-19

09:33

prbrows.debug.js

profilebrowsercontrol.debug.js

52762

16-Jan-19

09:32

prbrows.js

profilebrowsercontrol.js

28062

16-Jan-19

09:33

projectsummary.debug.js

projectsummary.debug.js

36524

16-Jan-19

09:33

projectsummary.js

projectsummary.js

13118

16-Jan-19

09:32

ratings.js

ratings.js

18205

16-Jan-19

09:32

reputation.debug.js

reputation.debug.js

5317

16-Jan-19

09:32

reputation.js

reputation.js

3428

16-Jan-19

09:33

soccom.js

socialcomment.js

23526

16-Jan-19

09:32

socdata.js

socialdata.js

14889

16-Jan-19

09:32

soctag.js

socialtag.js

9992

16-Jan-19

09:33

sprecdocsd.js

sp.recentdocs.debug.js

40634

16-Jan-19

09:33

sprecdocs.js

sp.recentdocs.js

18260

16-Jan-19

09:32

announcementtilesdebug.js

sp.ui.announcementtiles.debug.js

14781

16-Jan-19

09:32

announcementtiles.js

sp.ui.announcementtiles.js

8782

16-Jan-19

09:32

spui_cold.js

sp.ui.collabmailbox.debug.js

11768

16-Jan-19

09:33

spui_col.js

sp.ui.collabmailbox.js

7592

16-Jan-19

09:32

communities.js

sp.ui.communities.js

43973

16-Jan-19

09:33

communitiestileview.js

sp.ui.communities.tileview.js

8538

16-Jan-19

09:32

communityfeed.js

sp.ui.communityfeed.js

9997

16-Jan-19

09:32

communitymoderation.js

sp.ui.communitymoderation.js

8223

16-Jan-19

09:32

sp.ui.documentssharedbyme.debug.js

sp.ui.documentssharedbyme.debug.js

3174

16-Jan-19

09:32

sp.ui.documentssharedbyme.js

sp.ui.documentssharedbyme.js

2210

16-Jan-19

09:32

sp.ui.documentssharedwithme.debug.js

sp.ui.documentssharedwithme.debug.js

41725

16-Jan-19

09:33

sp.ui.documentssharedwithme.js

sp.ui.documentssharedwithme.js

24710

16-Jan-19

09:33

spui_listsearchbox_debug.js

sp.ui.listsearchbox.debug.js

39586

16-Jan-19

09:33

spui_listsearchbox.js

sp.ui.listsearchbox.js

20180

16-Jan-19

09:32

spui_listsearchboxbootstrap_debug.js

sp.ui.listsearchboxbootstrap.debug.js

7401

16-Jan-19

09:32

spui_listsearchboxbootstrap.js

sp.ui.listsearchboxbootstrap.js

3068

16-Jan-19

09:32

microfeeddebug.js

sp.ui.microfeed.debug.js

393708

16-Jan-19

09:33

microfeed.js

sp.ui.microfeed.js

230147

16-Jan-19

09:32

mysitecommondebug.js

sp.ui.mysitecommon.debug.js

131548

16-Jan-19

09:32

mysitecommon.js

sp.ui.mysitecommon.js

75538

16-Jan-19

09:33

mysitenavigationdebug.js

sp.ui.mysitenavigation.debug.js

2523

16-Jan-19

09:32

mysitenavigation.js

sp.ui.mysitenavigation.js

2523

16-Jan-19

09:32

mysiterecommendationsuidebug.js

sp.ui.mysiterecommendations.debug.js

14330

16-Jan-19

09:32

mysiterecommendationsui.js

sp.ui.mysiterecommendations.js

7266

16-Jan-19

09:32

peopledebug.js

sp.ui.people.debug.js

87048

16-Jan-19

09:32

peopledebug.js1

sp.ui.people.debug.js

87048

16-Jan-19

09:32

people.js

sp.ui.people.js

59577

16-Jan-19

09:33

people.js1

sp.ui.people.js

59577

16-Jan-19

09:33

spui_persond.js

sp.ui.person.debug.js

18230

16-Jan-19

09:33

spui_person.js

sp.ui.person.js

10324

16-Jan-19

09:33

spui_psd.js

sp.ui.promotedsites.debug.js

24862

16-Jan-19

09:32

spui_ps.js

sp.ui.promotedsites.js

15123

16-Jan-19

09:32

sp.ui.ratings.debug.js

sp.ui.ratings.debug.js

20220

16-Jan-19

09:32

sp.ui.ratings.js

sp.ui.ratings.js

11909

16-Jan-19

09:32

sp.ui.reputation.debug.js

sp.ui.reputation.debug.js

42482

16-Jan-19

09:32

sp.ui.reputation.js

sp.ui.reputation.js

25974

16-Jan-19

09:33

spssoc.js

sp.ui.socialribbon.js

20740

16-Jan-19

09:33

homeapi.dll_gac

microsoft.sharepoint.homeapi.dll

16.0.10341.20000

360576

16-Jan-19

09:27

homeapi.dll_isapi

microsoft.sharepoint.homeapi.dll

16.0.10341.20000

360576

16-Jan-19

09:27

portal.dll

microsoft.sharepoint.portal.dll

16.0.10341.20000

7001728

16-Jan-19

09:38

portal.dll_001

microsoft.sharepoint.portal.dll

16.0.10341.20000

7001728

16-Jan-19

09:38

stsapa.dll

microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll

16.0.10341.20000

696976

16-Jan-19

09:48

wssadmop.dll_0001

microsoft.sharepoint.administrationoperation.dll

16.0.10341.20000

1181640

16-Jan-19

09:48

microsoft.sharepoint.health.dll

microsoft.sharepoint.health.dll

16.0.10341.20000

144624

16-Jan-19

09:54

microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

16.0.10341.20000

658784

16-Jan-19

09:39

microsoft.sharepoint.client.dll.x64

microsoft.sharepoint.client.dll

16.0.10341.20000

862336

16-Jan-19

09:52

microsoft.sharepoint.client.dll_0001.x64

microsoft.sharepoint.client.dll

16.0.10341.20000

862336

16-Jan-19

09:52

microsoft.sharepoint.client.phone.dll

microsoft.sharepoint.client.phone.dll

16.0.10341.20000

807576

16-Jan-19

09:52

microsoft.sharepoint.client.portable.dll.x64

microsoft.sharepoint.client.portable.dll

16.0.10341.20000

822944

16-Jan-19

09:53

microsoft.sharepoint.client.portable.dll_gac.x64

microsoft.sharepoint.client.portable.dll

16.0.10341.20000

822944

16-Jan-19

09:53

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

16.0.10341.20000

749488

16-Jan-19

09:52

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll_0001

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

16.0.10341.20000

749488

16-Jan-19

09:52

microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll.x64

microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

16.0.10341.20000

806576

16-Jan-19

09:52

offprsx.dll

offparser.dll

16.0.10341.20000

2193040

16-Jan-19

09:33

owssvr.dll_0001

owssvr.dll

16.0.10341.20000

6903440

16-Jan-19

09:50

microsoft.sharepoint.powershell.dll_0001

microsoft.sharepoint.powershell.dll

16.0.10341.20000

1074320

16-Jan-19

09:56

microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

16.0.10341.20000

105616

16-Jan-19

09:57

psconfig.exe

psconfig.exe

16.0.10341.20000

547232

16-Jan-19

09:36

psconfigui.exe

psconfigui.exe

16.0.10341.20000

818384

16-Jan-19

09:35

stsom.dll

microsoft.sharepoint.dll

16.0.10341.20000

38533728

16-Jan-19

09:32

stsom.dll_0001

microsoft.sharepoint.dll

16.0.10341.20000

38533728

16-Jan-19

09:32

stsomdr.dll

microsoft.sharepoint.intl.dll

16.0.10341.20000

1417360

16-Jan-19

09:31

stsap.dll

microsoft.sharepoint.applicationpages.dll

16.0.10341.20000

2454752

16-Jan-19

09:27

stssoap.dll

stssoap.dll

16.0.10341.20000

784528

16-Jan-19

09:40

applications.asx_0014

applications.aspx

3954

16-Jan-19

09:42

apps.asx_0014

apps.aspx

3930

16-Jan-19

09:41

backups.asx_0014

backups.aspx

3939

16-Jan-19

09:40

configurationwizards.asx_0014

configurationwizards.aspx

3978

16-Jan-19

09:41

default.asx_0014

default.aspx

5396

16-Jan-19

09:42

genappsettings.asx_0014

generalapplicationsettings.aspx

3997

16-Jan-19

09:42

monitoring.asx_0014

monitoring.aspx

3948

16-Jan-19

09:41

o365config.asx_0015

office365configuration.aspx

5136

16-Jan-19

09:42

security.asx_0014

security.aspx

3942

16-Jan-19

09:41

sysset.asx_0014

systemsettings.aspx

3960

16-Jan-19

09:42

upgandmig.asx_0014

upgradeandmigration.aspx

3975

16-Jan-19

09:42

accreqctl.debug.js

accessrequestscontrol.debug.js

20641

16-Jan-19

09:50

accreqctl.js

accessrequestscontrol.js

11659

16-Jan-19

09:50

accreqviewtmpl.debug.js

accessrequestsviewtemplate.debug.js

50013

16-Jan-19

09:50

accreqviewtmpl.js

accessrequestsviewtemplate.js

22931

16-Jan-19

09:49

appcatalogfieldtemplate.debug.js

appcatalogfieldtemplate.debug.js

9638

16-Jan-19

09:50

appcatalogfieldtemplate.js

appcatalogfieldtemplate.js

3693

16-Jan-19

09:49

appdeveloperdash.debug.js

appdeveloperdash.debug.js

23162

16-Jan-19

09:50

appdeveloperdash.js

appdeveloperdash.js

11550

16-Jan-19

09:49

apprequestmanagefieldtemplate.debug.js

apprequestmanagefieldtemplate.debug.js

2771

16-Jan-19

09:50

apprequestmanagefieldtemplate.js

apprequestmanagefieldtemplate.js

1474

16-Jan-19

09:49

autofill.debug.js

autofill.debug.js

20542

16-Jan-19

09:50

autofill.js

autofill.js

11560

16-Jan-19

09:50

autohostedlicensingtemplates.debug.js

autohostedlicensingtemplates.debug.js

21187

16-Jan-19

09:50

autohostedlicensingtemplates.js

autohostedlicensingtemplates.js

8987

16-Jan-19

09:50

bform.debug.js

bform.debug.js

460795

16-Jan-19

09:49

bform.js

bform.js

259447

16-Jan-19

09:50

blank.debug.js

blank.debug.js

755

16-Jan-19

09:50

blank.js

blank.js

454

16-Jan-19

09:50

callout.debug.js

callout.debug.js

92039

16-Jan-19

09:50

callout.js

callout.js

29821

16-Jan-19

09:50

choicebuttonfieldtemplate.debug.js

choicebuttonfieldtemplate.debug.js

6382

16-Jan-19

09:49

choicebuttonfieldtemplate.js

choicebuttonfieldtemplate.js

2741

16-Jan-19

09:50

clientforms.debug.js

clientforms.debug.js

155351

16-Jan-19

09:50

clientforms.js

clientforms.js

78855

16-Jan-19

09:50

clientpeoplepicker.debug.js

clientpeoplepicker.debug.js

83399

16-Jan-19

09:49

clientpeoplepicker.js

clientpeoplepicker.js

44296

16-Jan-19

09:50

clientrenderer.debug.js

clientrenderer.debug.js

30681

16-Jan-19

09:49

clientrenderer.js

clientrenderer.js

12958

16-Jan-19

09:50

clienttemplates.debug.js

clienttemplates.debug.js

397742

16-Jan-19

09:50

clienttemplates.js

clienttemplates.js

203207

16-Jan-19

09:50

commonvalidation.debug.js

commonvalidation.debug.js

6758

16-Jan-19

09:50

comval.js

commonvalidation.js

4222

16-Jan-19

09:50

core.debug.js

core.debug.js

955606

16-Jan-19

09:49

core.js_0001

core.js

506884

16-Jan-19

09:50

createsharedfolderdialog.debug.js

createsharedfolderdialog.debug.js

42912

16-Jan-19

09:50

createsharedfolderdialog.js

createsharedfolderdialog.js

18730

16-Jan-19

09:50

datepicker.debug.js

datepicker.debug.js

160256

16-Jan-19

09:49

datepick.js

datepicker.js

71406

16-Jan-19

09:50

designgallery.debug.js

designgallery.debug.js

47390

16-Jan-19

09:49

designgallery.js

designgallery.js

29173

16-Jan-19

09:50

devdash.debug.js

devdash.debug.js

89841

16-Jan-19

09:50

devdash.js

devdash.js

38402

16-Jan-19

09:50

dragdrop.debug.js

dragdrop.debug.js

237831

16-Jan-19

09:49

dragdrop.js

dragdrop.js

122516

16-Jan-19

09:50

entityeditor.debug.js

entityeditor.debug.js

73995

16-Jan-19

09:50

entityeditor.js

entityeditor.js

38997

16-Jan-19

09:49

filepreview.debug.js

filepreview.debug.js

25986

16-Jan-19

09:50

filepreview.js

filepreview.js

14044

16-Jan-19

09:50

foldhyperlink.debug.js

foldhyperlink.debug.js

3924

16-Jan-19

09:50

foldhyperlink.js

foldhyperlink.js

1861

16-Jan-19

09:50

form.debug.js

form.debug.js

241306

16-Jan-19

09:50

form.js

form.js

129250

16-Jan-19

09:50

ganttscript.debug.js

ganttscript.debug.js

9384

16-Jan-19

09:49

ganttscr.js

ganttscript.js

5098

16-Jan-19

09:50

geolocationfieldtemplate.debug.js

geolocationfieldtemplate.debug.js

40968

16-Jan-19

09:50

geolocationfieldtemplate.js

geolocationfieldtemplate.js

15411

16-Jan-19

09:50

groupboard.debug.js

groupboard.debug.js

16339

16-Jan-19

09:50

groupboard.js

groupboard.js

9548

16-Jan-19

09:49

groupeditempicker.debug.js

groupeditempicker.debug.js

21014

16-Jan-19

09:49

gip.js

groupeditempicker.js

12055

16-Jan-19

09:50

hierarchytaskslist.debug.js

hierarchytaskslist.debug.js

60796

16-Jan-19

09:50

hierarchytaskslist.js

hierarchytaskslist.js

20086

16-Jan-19

09:50

imglib.debug.js

imglib.debug.js

91322

16-Jan-19

09:49

imglib.js

imglib.js

53905

16-Jan-19

09:50

init.debug.js

init.debug.js

626353

16-Jan-19

09:39

init.js_0001

init.js

302970

16-Jan-19

09:50

inplview.debug.js

inplview.debug.js

155120

16-Jan-19

09:50

inplview.js

inplview.js

79289

16-Jan-19

09:49

jsgrid.debug.js

jsgrid.debug.js

1185607

16-Jan-19

09:49

jsgrid.gantt.debug.js

jsgrid.gantt.debug.js

110109

16-Jan-19

09:50

jsgrid.gantt.js

jsgrid.gantt.js

42304

16-Jan-19

09:50

jsgrid.js

jsgrid.js

444679

16-Jan-19

09:49

languagepickercontrol.js

languagepickercontrol.js

11516

16-Jan-19

09:50

listview.debug.js

listview.debug.js

930411

16-Jan-19

09:49

listview.js

listview.js

399997

16-Jan-19

09:50

mapviewtemplate.debug.js

mapviewtemplate.debug.js

38394

16-Jan-19

09:50

mapviewtemplate.js

mapviewtemplate.js

15542

16-Jan-19

09:49

menu.debug.js

menu.debug.js

103516

16-Jan-19

09:50

menu.js_0001

menu.js

52559

16-Jan-19

09:50

mountpt.debug.js

mountpoint.debug.js

13632

16-Jan-19

09:50

mountpt.js

mountpoint.js

6211

16-Jan-19

09:50

mquery.debug.js

mquery.debug.js

60340

16-Jan-19

09:50

mquery.js

mquery.js

22614

16-Jan-19

09:49

ms.rte.debug.js

ms.rte.debug.js

714303

16-Jan-19

09:50

ms.rte.js

ms.rte.js

401119

16-Jan-19

09:50

offline.debug.js

offline.debug.js

22145

16-Jan-19

09:50

offline.js

offline.js

11374

16-Jan-19

09:49

ows.debug.js

ows.debug.js

714077

16-Jan-19

09:50

ows.js

ows.js

376870

16-Jan-19

09:50

owsbrows.debug.js

owsbrows.debug.js

24730

16-Jan-19

09:50

owsbrows.js

owsbrows.js

13191

16-Jan-19

09:49

pickerhierarchycontrol.js

pickerhierarchycontrol.js

84676

16-Jan-19

09:50

quicklaunch.debug.js

quicklaunch.debug.js

135522

16-Jan-19

09:49

quicklaunch.js

quicklaunch.js

74048

16-Jan-19

09:50

radiobuttonwithchildren.js

radiobuttonwithchildren.js

3555

16-Jan-19

09:50

roamingapps.debug.js

roamingapps.debug.js

55031

16-Jan-19

09:50

roamingapps.js

roamingapps.js

21853

16-Jan-19

09:49

sharing.debug.js

sharing.debug.js

322361

16-Jan-19

09:50

sharing.js

sharing.js

135348

16-Jan-19

09:49

sharingmodern.debug.js

sharingmodern.debug.js

18196

16-Jan-19

09:50

sharingmodern.js

sharingmodern.js

5805

16-Jan-19

09:50

singlesignon.debug.js

singlesignon.debug.js

17059

16-Jan-19

09:50

singlesignon.js

singlesignon.js

6060

16-Jan-19

09:49

siteupgrade.debug.js

siteupgrade.debug.js

1693

16-Jan-19

09:50

siteupgrade.debug.js_14

siteupgrade.debug.js

1693

16-Jan-19

09:50

siteupgrade.js

siteupgrade.js

1119

16-Jan-19

09:49

siteupgrade.js_14

siteupgrade.js

1119

16-Jan-19

09:49

sp.accessibility.debug.js

sp.accessibility.debug.js

34811

16-Jan-19

09:50

sp.accessibility.js

sp.accessibility.js

21841

16-Jan-19

09:50

sp.core.debug.js

sp.core.debug.js

165966

16-Jan-19

09:38

sp.core.js

sp.core.js

87861

16-Jan-19

09:49

sp.datetimeutil.debug.js

sp.datetimeutil.debug.js

113759

16-Jan-19

09:50

sp.datetimeutil.js

sp.datetimeutil.js

65481

16-Jan-19

09:49

sp.debug.js

sp.debug.js

1706283

16-Jan-19

09:50

sp.exp.debug.js

sp.exp.debug.js

41182

16-Jan-19

09:50

sp.exp.js

sp.exp.js

24498

16-Jan-19

09:50

sp.init.debug.js

sp.init.debug.js

57831

16-Jan-19

09:49

sp.init.js

sp.init.js

32952

16-Jan-19

09:50

sp.js

sp.js

1044861

16-Jan-19

09:50

spmap.debug.js

sp.map.debug.js

15759

16-Jan-19

09:50

spmap.js

sp.map.js

8531

16-Jan-19

09:49

sppageinstr.debug.js

sp.pageinstrumentation.debug.js

1925

16-Jan-19

09:50

sppageinstr.js

sp.pageinstrumentation.js

1395

16-Jan-19

09:49

sp.requestexecutor.debug.js

sp.requestexecutor.debug.js

100405

16-Jan-19

09:49

sp.requestexecutor.js

sp.requestexecutor.js

63696

16-Jan-19

09:50

sp.ribbon.debug.js

sp.ribbon.debug.js

361474

16-Jan-19

09:50

sp.ribbon.js

sp.ribbon.js

222917

16-Jan-19

09:49

sp.runtime.debug.js

sp.runtime.debug.js

197022

16-Jan-19

09:38

sp.runtime.js

sp.runtime.js

115684

16-Jan-19

09:50

sp.simpleloggermobile.debug.js

sp.simpleloggermobile.debug.js

40931

16-Jan-19

09:50

sp.simpleloggermobile.js

sp.simpleloggermobile.js

20442

16-Jan-19

09:50

sp.storefront.debug.js

sp.storefront.debug.js

440500

16-Jan-19

09:50

sp.storefront.js

sp.storefront.js

296736

16-Jan-19

09:50

sp.ui.admin.debug.js

sp.ui.admin.debug.js

18904

16-Jan-19

09:50

sp.ui.admin.js

sp.ui.admin.js

11611

16-Jan-19

09:50

sp.ui.allapps.debug.js

sp.ui.allapps.debug.js

45304

16-Jan-19

09:50

sp.ui.allapps.js

sp.ui.allapps.js

27972

16-Jan-19

09:50

sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

278348

16-Jan-19

09:50

sp.ui.applicationpages.calendar.js

sp.ui.applicationpages.calendar.js

143407

16-Jan-19

09:50

sp.ui.applicationpages.debug.js

sp.ui.applicationpages.debug.js

11283

16-Jan-19

09:49

sp.ui.applicationpages.js

sp.ui.applicationpages.js

7682

16-Jan-19

09:50

sp.ui.bdcadminpages.debug.js

sp.ui.bdcadminpages.debug.js

16634

16-Jan-19

09:50

sp.ui.bdcadminpages.js

sp.ui.bdcadminpages.js

11650

16-Jan-19

09:50

spblogd.js

sp.ui.blogs.debug.js

51882

16-Jan-19

09:50

spblog.js

sp.ui.blogs.js

31202

16-Jan-19

09:50

sp.ui.combobox.debug.js

sp.ui.combobox.debug.js

100153

16-Jan-19

09:49

sp.ui.combobox.js

sp.ui.combobox.js

52056

16-Jan-19

09:49

sp.ui.controls.debug.js

sp.ui.controls.debug.js

58556

16-Jan-19

09:50

sp.ui.controls.js

sp.ui.controls.js

39727

16-Jan-19

09:50

sp.ui.dialog.debug.js

sp.ui.dialog.debug.js

75579

16-Jan-19

09:49

sp.ui.dialog.js

sp.ui.dialog.js

44112

16-Jan-19

09:49

spdiscd.js

sp.ui.discussions.debug.js

136669

16-Jan-19

09:50

spdisc.js

sp.ui.discussions.js

81745

16-Jan-19

09:50

spimgcd.js

sp.ui.imagecrop.debug.js

28399

16-Jan-19

09:50

spimgc.js

sp.ui.imagecrop.js

28399

16-Jan-19

09:50

spui_rid.js

sp.ui.relateditems.debug.js

29224

16-Jan-19

09:49

spui_ri.js

sp.ui.relateditems.js

18376

16-Jan-19

09:50

sp.ui.rte.debug.js

sp.ui.rte.debug.js

355959

16-Jan-19

09:49

sp.ui.rte.js

sp.ui.rte.js

217944

16-Jan-19

09:50

sp.ui.tileview.debug.js

sp.ui.tileview.debug.js

100921

16-Jan-19

09:50

sp.ui.tileview.js

sp.ui.tileview.js

61800

16-Jan-19

09:50

spui_tld.js

sp.ui.timeline.debug.js

488181

16-Jan-19

09:50

spui_tl.js

sp.ui.timeline.js

265637

16-Jan-19

09:49

spgantt.debug.js

spgantt.debug.js

192623

16-Jan-19

09:50

spgantt.js

spgantt.js

69725

16-Jan-19

09:50

spgridview.debug.js

spgridview.debug.js

7876

16-Jan-19

09:50

spgridvw.js

spgridview.js

4901

16-Jan-19

09:49

start.debug.js

start.debug.js

185210

16-Jan-19

09:50

start.js

start.js

101322

16-Jan-19

09:50

suitelinks.debug.js

suitelinks.debug.js

32319

16-Jan-19

09:49

suitelnk.js

suitelinks.js

13506

16-Jan-19

09:50

timecard.debug.js

timecard.debug.js

37455

16-Jan-19

09:50

timecard.js

timecard.js

21190

16-Jan-19

09:50

wpadder.debug.js

wpadder.debug.js

52865

16-Jan-19

09:50

wpadder.js

wpadder.js

33268

16-Jan-19

09:50

wpcm.debug.js

wpcm.debug.js

7521

16-Jan-19

09:50

wpcm.js

wpcm.js

3847

16-Jan-19

09:49

store.xml

store.xml

8913339

16-Jan-19

09:47

storeazure.xml

store_azure.xml

8913339

16-Jan-19

09:48

appassoc.asx

applicationassociations.aspx

5504

16-Jan-19

09:56

authen.asx

authentication.aspx

13965

16-Jan-19

09:56

blkftyp.asx

blockedfiletype.aspx

4282

16-Jan-19

09:56

dftcntdb.asx

defaultcontentdb.aspx

6243

16-Jan-19

09:57

healrepo.asx

healthreport.aspx

6499

16-Jan-19

09:57

incemail.asx

incomingemail.aspx

22663

16-Jan-19

09:57

irmadmin.asx

irmadmin.aspx

8804

16-Jan-19

09:57

logusage.asx

logusage.aspx

14555

16-Jan-19

09:56

metrics.asx

metrics.aspx

15403

16-Jan-19

09:57

ofadmin.asx

officialfileadmin.aspx

13839

16-Jan-19

09:56

privacy.asx

privacy.aspx

10182

16-Jan-19

09:57

slctcfaz.asx

selectcrossfirewallaccesszone.aspx

5643

16-Jan-19

09:56

svcappcn.asx

serviceapplicationconnect.aspx

5027

16-Jan-19

09:56

siteex.asx

siteandlistexport.aspx

12538

16-Jan-19

09:57

sitebaks.asx

sitebackuporexportstatus.aspx

10389

16-Jan-19

09:56

sitecbac.asx

sitecollectionbackup.aspx

10764

16-Jan-19

09:57

sitequot.asx

sitequota.aspx

24455

16-Jan-19

09:56

spscrstg.asx_0002

spsecuritysettings.aspx

7731

16-Jan-19

09:57

unatcdb.asx

unattacheddbselect.aspx

6322

16-Jan-19

09:57

user_solution.asx

usersolutions.aspx

9571

16-Jan-19

09:56

versions.asx

versions.aspx

37378

16-Jan-19

09:57

ofadmin.aspx_tenantadmin

ta_officialfileadmin.aspx

11593

16-Jan-19

09:39

microsoft.vroom.sharepoint.dll

microsoft.vroom.sharepoint.dll

16.0.10341.20000

631952

16-Jan-19

09:56

stswel.dll

stswel.dll

16.0.10341.20000

3681632

16-Jan-19

09:51

stswfacb.dll

microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

16.0.10341.20000

320672

16-Jan-19

09:42

stswfact.dll

microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

16.0.10341.20000

320672

16-Jan-19

09:42

sts.workflows.dll

microsoft.sharepoint.workflows.dll

16.0.10341.20000

73872

16-Jan-19

09:54

ie50up.debug.js

ie50up.debug.js

155104

16-Jan-19

09:52

ie50up.js

ie50up.js

81713

16-Jan-19

09:52

ie55up.debug.js

ie55up.debug.js

154298

16-Jan-19

09:52

ie55up.js

ie55up.js

81174

16-Jan-19

09:52

non_ie.debug.js

non_ie.debug.js

102961

16-Jan-19

09:52

non_ie.js

non_ie.js

60386

16-Jan-19

09:52

bpstd.debug.js

bpstd.debug.js

8194

16-Jan-19

09:48

bpstd.js

bpstd.js

4666

16-Jan-19

09:48

ctp.debug.js

ctp.debug.js

7940

16-Jan-19

09:48

ctp.js

ctp.js

4221

16-Jan-19

09:47

cvtp.debug.js

cvtp.debug.js

5066

16-Jan-19

09:48

cvtp.js

cvtp.js

250p

16-Jan-19

09:48

itp.debug.js

itp.debug.js

13120

16-Jan-19

09:47

itp.js

itp.js

9812

16-Jan-19

09:48

xtp.debug.js

xtp.debug.js

3605

16-Jan-19

09:48

xtp.js

xtp.js

1799

16-Jan-19

09:47

osrv_sandbox.dll

microsoft.office.server.sandbox.dll

16.0.10341.20000

769416

16-Jan-19

09:31

microsoft.office.web.sandbox.dll

microsoft.office.web.sandbox.dll

16.0.10341.20000

769200

16-Jan-19

09:31

sts_sandbox.dll

microsoft.sharepoint.sandbox.dll

16.0.10341.20000

769408

16-Jan-19

09:30

visfilt.dll.x64

visfilt.dll

16.0.10341.20000

6398088

16-Jan-19

09:49

visioserver.vutils.dll

vutils.dll

16.0.10341.20000

3238488

16-Jan-19

09:57

sts_odspnextnewux1efa61166de43c71668b949c99f0686b

listitemformdeferred.js

2257106

17-Jan-19

02:50

sts_odspnextnewuxbe3313501487c79fe05e26c262deaaa9

createsite.json

43508

17-Jan-19

02:50

sts_odspnextnewux73bf67ca708ed0b9bbee05da7d4ab95b

listitemform.json

178730

17-Jan-19

02:50

odbonedrive.json

odbonedrive.json

359240

17-Jan-19

02:50

sts_odspnextnewux0caa67c96a8a488d88a0b64e58cf6219

recyclebin.json

181108

17-Jan-19

02:50

sts_odspnextnewux82ec74261e20424f9653d60d8846afce

sitehub.json

223233

17-Jan-19

02:50

sts_odspnextnewuxc2feb86763199de55a499729d395cb83

splist.json

299043

17-Jan-19

02:50

sts_odspnextnewux8c0380eb9a20542616b7c1feeac0f995

odbonedrive.js

678219

17-Jan-19

02:50

sts_odspnextnewuxee5697f761f94ca16ffd86a4ef02d1a8

recyclebindeferred.js

2822614

17-Jan-19

02:50

sts_odspnextnewuxb8931dbbdb97beb330defb6bad1ae332

sitehubdeferred.js

2414362

17-Jan-19

02:50

sts_odspnextnewux75199cdb9d900d5ff11f7782399cb17f

splistdeferred.js

2280032

17-Jan-19

02:50

sts_odspnextnewux30484b0717864b439efabcb4caaf6538

spoapp.js

272957

17-Jan-19

02:50

sts_odspnextnewuxb680d3a8e2013810dae29dafe4d75340

spofiles.js

610823

17-Jan-19

02:50

cui.debug.js

cui.debug.js

657986

16-Jan-19

09:55

cui.js

cui.js

364464

16-Jan-19

09:54

xui.debug.js

xui.debug.js

45549

16-Jan-19

09:54

xui.js

xui.js

18952

16-Jan-19

09:55

wac.word.sword.dll

sword.dll

16.0.10341.20000

12803176

16-Jan-19

09:58

wdsrv.conversion.sword.dll

sword.dll

16.0.10341.20000

12803176

16-Jan-19

09:58

translationqueue.sql

translationqueue.sql

53164

16-Jan-19

09:54

ifswfe.dll

microsoft.office.infopath.server.dll

16.0.10341.20000

3183728

16-Jan-19

09:30

ifswfepriv.dll

microsoft.office.infopath.server.dll

16.0.10341.20000

3183728

16-Jan-19

09:30

offxml.dll

offxml.dll

16.0.10341.20000

427648

16-Jan-19

09:51

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną dotyczącą tej aktualizacji zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Chroń się online Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Lokalna pomoc techniczna według kraju:

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×