Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Uwaga

Po zainstalowaniu tej aktualizacji ustawienie domyślne zaufanego źródła danych i zaufanych lokalizacji zawartości w usługach programu PerformancePoint zmieni się z Ufaj wszystkim na brak zaufania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł KB 4571413.

Podsumowanie

Ta aktualizacja zabezpieczeń usuwa luki w zabezpieczeniach pakietu Microsoft Office, które umożliwiają zdalne wykonywanie kodu, jeśli użytkownik otworzy specjalnie spreparowany plik pakietu Office. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych luk, zobacz następujące Klasyfikatory zabezpieczeń:

Uwaga Aby można było zastosować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowana wersja produktu Microsoft SharePoint Server 2019.

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zabezpieczeń zawiera ulepszenia i poprawki dotyczące następujących problemów niezwiązanych z zabezpieczeniami w programie SharePoint Server 2019:

 • Ulepszono możliwości ułatwień dostępu w narzędziu uruchamianie aplikacji programu SharePoint, aby zapewnić lepszą integrację z technologiami pomocniczymi.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:4175526

 • "Identyfikator aplikacji nienadzorowanego konta usługi nie jest określony lub ma nieprawidłową wartość" reguła kondycji nie działa w topologii farmy wieloserwerowej używającej ról serwera funkcji. Ta aktualizacja rozwiązuje ten problem.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:2570096

 • Wyniki wyszukiwania w liczbie mnogiej i liczbie pojedynczej tego samego wyrazu w języku niemieckim są różne.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:4176272

 • Obrazy w pliku VSDX nie są wyświetlane, gdy plik jest otwierany w przeglądarce za pomocą usług programu Visio.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:3814929

 • Wersje dokumentów pakietu Office są przycięte, gdy jest włączona blokada zachowywania.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:4144973

 • W tym artykule opisano sposób rozwiązywania błędu występującego po wybraniu przycisku Synchronizuj w składniku Web Part klasycznej biblioteki dokumentów.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:4150033

 • W tym artykule opisano sposób rozwiązywania problemów z przeciekiem pamięci, które mogą powodować wąskie gardła i problemy z wydajnością na serwerach sieci Web frontonu (WFE), jeśli w całej farmie istnieją tysiące zbiorów witryn.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:4207652

 • Dla paska marki witryny programu SharePoint nie podano atrybutów poziomu wymaganych do uzyskania dostępu do aplikacji internetowych (ARIA).

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:4207799

 • Fokus jest przenoszony do pierwszego pola wejściowego po aktywowaniu pozycji zapraszane osoby i udostępniania w oknie dialogowym udostępnianie .

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:4213783

 • Użytkownicy, którym udzielono uprawnień do witryny programu SharePoint za pośrednictwem grupy zabezpieczeń, nie mogą ukończyć przepływu pracy programu SharePoint 2013.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:4175949

 • Użytkownicy otrzymują komunikat "odmowa dostępu" podczas ustawiania uprawnień Zarządzanie uprawnieniami użytkownika w aplikacji usługa profilu użytkownika.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:4197017

 • Użytkownicy nie mogą przeprowadzić tłumaczenia maszynowego w programie SharePoint Server 2019 z powodu następującego błędu: "aplikacja usługi wymagana do wykonania tego żądania jest niedostępna".

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:4203251; 4203650

Ta aktualizacja zabezpieczeń zawiera również ulepszenia i poprawki w programie SharePoint Server 2019. Aby włączyć te udoskonalenia i poprawki, należy zainstalować KB 4484452 razem z tą aktualizacją.

 • Ulepszono obsługę ułatwień dostępu w przycisku ikony wyszukiwania programu SharePoint, aby zapewnić lepszą integrację z technologiami pomocniczymi.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Błąd usługi OneDrive 866488

 • Ulepszono możliwości ułatwień dostępu w pasku poleceń programu SharePoint, aby zapewnić lepszą integrację z technologiami pomocniczymi.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Błąd usługi OneDrive 865295; 866609

 • Sugestie dotyczące zapytań nie są wyświetlane w aplikacji sieci Web bez domyślnej strefy.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:4201984

 • Różne aplikacje programu SharePoint Framework wyświetlają tę samą nazwę na stronie nowoczesnej zawartości witryny w witrynie wykazu aplikacji.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Błąd usługi OneDrive 873777

 • Etykietki narzędzi są niedostępne dla klawiatur różnych kontrolek wyświetlanych podczas tworzenia wpisu w wiadomościach przez użytkowników.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Błąd usługi OneDrive 864785

 • W witrynie programu SharePoint. aspx brakuje atrybutów Alt.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Błąd usługi OneDrive 866827

 • Program nie nawiguje na drugim poziomie "Group by" w widokach dokumentu.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Błąd usługi OneDrive 844819

 • Program nie otwiera pól odnośników w składnikach Web Part Modern list.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Błąd usługi OneDrive 837542

 • Program nie tworzy elementów listy na podstawie nowoczesnych witryn osobistych.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Błąd usługi OneDrive 871535

 • Na stronie nowoczesnej usługi OneDrive nie jest wyświetlana ikona folderu po zmianie widoku kafelki, jeśli serwer nie jest połączony z Internetem.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  Błąd usługi OneDrive 799738

 • Sugestie dotyczące zapytań nie są wyświetlane w aplikacji sieci Web bez domyślnej strefy.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:4201984

Ta aktualizacja zabezpieczeń zawiera ulepszenia i poprawki dotyczące następujących problemów niezwiązanych z zabezpieczeniami w programie Project Server 2019:

 • Możliwe jest teraz zaktualizowanie wartości pól niestandardowych zadania za pośrednictwem interfejsu API usługi.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:4225357

 • Edytowanie projektu w aplikacji Project Web App lub zatwierdzanie aktualizacji statusu jest zgodne z usługą obliczeniową programu Project (PCS). W określonych sytuacjach po zamknięciu projektu komputery PC ulegają awarii. Szczegóły awarii wyświetlane w dzienniku usługi Unified Logging Service (ULS) (lub w dziennikach zdarzeń systemu Windows) są podobne do następujących: "Pracownik napotkał bardzo poważne błędy i zostanie zamknięty. Kod wyjątku: 0xC0000005 (EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION)."

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:4140499

Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

Błędy wewnętrzne: OfficeVSTS: 4199297; 4206918

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Metoda 1: Microsoft Update

Ta aktualizacja jest dostępna w witrynie Microsoft Update. Po włączeniu funkcji automatycznego aktualizowania ta aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji na temat automatycznego pobierania aktualizacji zabezpieczeń, zobacz Windows Update: często zadawane pytania.

Metoda 2: wykaz Microsoft Update

Aby uzyskać pakiet autonomiczny dla tej aktualizacji, przejdź do witryny sieci Web wykazu usługi Microsoft Update .

Metoda 3: Centrum pobierania Microsoft

Pakiet aktualizacji autonomicznej można uzyskać za pośrednictwem Centrum pobierania Microsoft. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji na stronie pobierania, aby zainstalować aktualizację.

Więcej informacji

Informacje dotyczące wdrażania aktualizacji zabezpieczeń

Aby uzyskać informacje dotyczące wdrażania tej aktualizacji, zobacz informacje dotyczące wdrażania aktualizacji zabezpieczeń: 14 lipca 2020r.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje uprzednio wydaną aktualizację zabezpieczeń 4484400.

Informacje o mieszaniu plików

Nazwa pliku

Mieszanie SHA1

Skrót SHA256

sts2019-kb4484453-fullfile-x64-glb.exe

574BEB99EC68EF5F11F5A5B9C3D6CBCDDF339F08

511D2153BE0E8924767AB5FB2C8665DE591A57B30D5E23013A3F1A15E3A778FB

Informacje dotyczące pliku

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższej tabeli. Daty i godziny dla tych plików są podane w formacie UTC (Coordinated Universal Time). Daty i godziny dla tych plików na komputerze lokalnym są wyświetlane w czasie lokalnym wraz z bieżącą informacją o czasie letnim (DST). Ponadto daty i godziny mogą ulec zmianie, gdy wykonujesz określone operacje na plikach.

Identyfikator pliku

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

microsoft.office.access.services.moss.dll

microsoft.office.access.services.moss.dll

16.0.10363.12107

767896

7-Jul-20

11:27

ascalc.dll

ascalc.dll

16.0.10363.12107

972208

7-Jul-20

11:20

microsoft.office.access.server.application.dll

microsoft.office.access.server.application.dll

16.0.10363.12107

608680

7-Jul-20

11:21

microsoft.office.access.server.dll

microsoft.office.access.server.dll

16.0.10363.12107

1410488

7-Jul-20

11:22

accsrv.layouts.root.accsrvscripts.js

accessserverscripts.js

575536

7-Jul-20

11:21

conversion.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10363.12107

16148384

7-Jul-20

11:26

ppt.conversion.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10363.12107

16148384

ppt.edit.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10363.12107

16148384

wac.office.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10363.12107

16148384

prodfeat.xml

feature.xml

616

5-Jul-20

09:42

astcmmn_js

assetcommon.js

18255

7-Jul-20

11:27

astpkrs_js

assetpickers.js

68294

7-Jul-20

11:27

sm.js

cmssitemanager.js

29281

7-Jul-20

11:27

cmssummarylinks_js

cmssummarylinks.js

6017

7-Jul-20

11:27

editmenu_js

editingmenu.js

11361

7-Jul-20

11:27

hierlist_js

hierarchicallistbox.js

30329

7-Jul-20

11:27

mediaplayer.js

mediaplayer.js

47727

7-Jul-20

11:27

ptdlg.js

pickertreedialog.js

2952

7-Jul-20

11:27

select_js

select.js

2389

7-Jul-20

11:27

slctctls_js

selectorcontrols.js

13290

7-Jul-20

11:27

serializ_js

serialize.js

3221

7-Jul-20

11:27

sp.ui.assetlibrary.ribbon.debug.js

sp.ui.assetlibrary.debug.js

13367

7-Jul-20

11:27

sp.ui.assetlibrary.js

sp.ui.assetlibrary.js

5457

7-Jul-20

11:27

sp.ui.pub.htmldesign.debug.js

sp.ui.pub.htmldesign.debug.js

38342

7-Jul-20

11:27

sp.ui.pub.htmldesign.js

sp.ui.pub.htmldesign.js

19409

7-Jul-20

11:27

sp.ui.pub.ribbon.debug.js

sp.ui.pub.ribbon.debug.js

146313

7-Jul-20

11:27

sp.ui.pub.ribbon.js

sp.ui.pub.ribbon.js

84981

7-Jul-20

11:27

sp.ui.rte.publishing.debug.js

sp.ui.rte.publishing.debug.js

98216

7-Jul-20

11:27

sp.ui.rte.publishing.js

sp.ui.rte.publishing.js

49718

7-Jul-20

11:27

sp.ui.spellcheck.debug.js

sp.ui.spellcheck.debug.js

68393

7-Jul-20

11:27

sp.ui.spellcheck.js

sp.ui.spellcheck.js

36524

7-Jul-20

11:27

splchkpg_js

spellcheckentirepage.js

6655

7-Jul-20

11:27

spelchek_js

spellchecker.js

34659

7-Jul-20

11:27

videoportal.js

videoportal.js

14744

7-Jul-20

11:27

microsoft.sharepoint.publishing.dll_isapi

microsoft.sharepoint.publishing.dll

16.0.10363.12107

5408696

7-Jul-20

11:28

sharepointpub.dll

microsoft.sharepoint.publishing.dll

16.0.10363.12107

5408696

7-Jul-20

11:28

sharepointpub_gac.dll

microsoft.sharepoint.publishing.dll

16.0.10363.12107

5408696

7-Jul-20

11:28

sppubint.dll

microsoft.sharepoint.publishing.intl.dll

16.0.10363.12107

350632

7-Jul-20

11:28

sppubint_gac.dll

microsoft.sharepoint.publishing.intl.dll

16.0.10363.12107

350632

7-Jul-20

11:28

schema.xml_pubresfeap

schema.xml

44173

5-Jul-20

09:41

asctyps.xml

assetcontenttypes.xml

2846

5-Jul-20

09:40

asctyps2.xml

assetcontenttypes2.xml

2460

5-Jul-20

09:40

asflds.xml

assetfields.xml

1366

5-Jul-20

09:41

asflds2.xml

assetfields2.xml

1045

5-Jul-20

09:40

aslibalt.xml

assetlibrarytemplate.xml

555

5-Jul-20

09:40

aslibft.xml

feature.xml

2763

5-Jul-20

09:41

aslibui.xml

provisionedui.xml

5075

5-Jul-20

09:40

aslibui2.xml

provisionedui2.xml

1708

5-Jul-20

09:40

cdsele.xml

contentdeploymentsource.xml

637

5-Jul-20

09:37

cdsfeatu.xml

feature.xml

604

5-Jul-20

09:36

docmpgcv.xml

docmpageconverter.xml

496

5-Jul-20

09:38

docxpgcv.xml

docxpageconverter.xml

496

5-Jul-20

09:37

convfeat.xml

feature.xml

766

5-Jul-20

09:38

ippagecv.xml

infopathpageconverter.xml

577

5-Jul-20

09:37

xslappcv.xml

xslapplicatorconverter.xml

575

5-Jul-20

09:38

analyticsreports.xml

analyticsreports.xml

2850

5-Jul-20

09:25

xspsset.xml

catalogsitesettings.xml

556

5-Jul-20

09:22

xspfeat.xml

feature.xml

1514

5-Jul-20

09:23

depoper.xml

deploymentoperations.xml

2415

5-Jul-20

09:24

depfeat.xml

feature.xml

788

5-Jul-20

09:25

pestset.xml

enhancedhtmlediting.xml

157

5-Jul-20

09:37

pefeat.xml

feature.xml

793

5-Jul-20

09:38

enthmft.xml

feature.xml

564

5-Jul-20

09:42

enthmset.xml

themingsitesettings.xml

1005

5-Jul-20

09:42

enctb.xml

enterprisewikicontenttypebinding.xml

559

5-Jul-20

09:25

enctb2.xml

enterprisewikicontenttypebinding2.xml

390

5-Jul-20

09:24

enfet.xml

feature.xml

1168

5-Jul-20

09:23

enct.xml

enterprisewikicontenttypes.xml

1456

5-Jul-20

09:39

enct2.xml

enterprisewikicontenttypes2.xml

1211

5-Jul-20

09:39

enlayfet.xml

feature.xml

1618

5-Jul-20

09:39

prov.xml

provisionedfiles.xml

1181

5-Jul-20

09:39

prov2.xml

provisionedfiles2.xml

1197

5-Jul-20

09:39

ewiki2.xml

feature.xml

766

5-Jul-20

09:24

htmlfeat.xml

feature.xml

11263

5-Jul-20

09:23

htmlcolm.xml

htmldesigncolumns.xml

909

5-Jul-20

09:24

htmlcol2.xml

htmldesigncolumns2.xml

543

5-Jul-20

09:22

htmlcol3.xml

htmldesigncolumns3.xml

597

5-Jul-20

09:24

htmlcont.xml

htmldesigncontenttypes.xml

2330

5-Jul-20

09:24

htmlfile.xml

htmldesignfiles.xml

657

5-Jul-20

09:23

htmlfil2.xml

htmldesignfiles2.xml

771

5-Jul-20

09:22

htmlfil3.xml

htmldesignfiles3.xml

895

5-Jul-20

09:25

htmldpui.xml

htmldesignprovisionedui.xml

669

5-Jul-20

09:22

htmldrib.xml

htmldesignribbon.xml

29320

5-Jul-20

09:25

htmldpct.xml

htmldisplaytemplatecontenttypes.xml

11361

5-Jul-20

09:25

htmldpwp.xml

htmldisplaytemplatefiles.xml

9302

5-Jul-20

09:23

htmldpwp10.xml

htmldisplaytemplatefiles10.xml

575

5-Jul-20

09:23

htmldpwp11.xml

htmldisplaytemplatefiles11.xml

1091

5-Jul-20

09:24

htmldpwp12.xml

htmldisplaytemplatefiles12.xml

401

5-Jul-20

09:22

htmldpwp13.xml

htmldisplaytemplatefiles13.xml

396

5-Jul-20

09:23

htmldpwp14.xml

htmldisplaytemplatefiles14.xml

856

5-Jul-20

09:24

htmldpwp15.xml

htmldisplaytemplatefiles15.xml

492

5-Jul-20

09:25

htmldpwp2.xml

htmldisplaytemplatefiles2.xml

830

5-Jul-20

09:24

htmldpwp3.xml

htmldisplaytemplatefiles3.xml

497

5-Jul-20

09:22

htmldpwp4.xml

htmldisplaytemplatefiles4.xml

496

5-Jul-20

09:22

htmldpwp5.xml

htmldisplaytemplatefiles5.xml

506

5-Jul-20

09:25

htmldpwp6.xml

htmldisplaytemplatefiles6.xml

412

5-Jul-20

09:25

htmldpwp7.xml

htmldisplaytemplatefiles7.xml

4003

5-Jul-20

09:23

htmldpwp8.xml

htmldisplaytemplatefiles8.xml

399

5-Jul-20

09:23

htmldpwp9.xml

htmldisplaytemplatefiles9.xml

401

5-Jul-20

09:24

htmldtcbs.xml

htmldisplaytemplatefilesoobcbs.xml

580

5-Jul-20

09:22

htmldtqb.xml

htmldisplaytemplatefilesqb.xml

598

5-Jul-20

09:24

htmldtqbref.xml

htmldisplaytemplatefilesqbref.xml

507

5-Jul-20

09:23

htmldpwp_recs.xml

htmldisplaytemplatefilesrecs.xml

418

5-Jul-20

09:25

ststngimplk.xml

sitesettingsimportlink.xml

667

5-Jul-20

09:22

altmp.xam

alternatemediaplayer.xaml

35634

5-Jul-20

09:34

mwpfeat.xml

feature.xml

940

5-Jul-20

09:34

mwpprovf.xml

provisionedfiles.xml

1457

5-Jul-20

09:34

mwpprovu.xml

provisionedui.xml

22914

5-Jul-20

09:35

mwpprovui2.xml

provisionedui2.xml

2690

5-Jul-20

09:35

pnfeat.xml

feature.xml

782

5-Jul-20

09:25

pnstset.xml

navigationsitesettings.xml

4721

5-Jul-20

09:23

plnfeat.xml

feature.xml

760

5-Jul-20

09:25

plnstset.xml

navigationsitesettings.xml

152

5-Jul-20

09:25

tpfeat.xml

feature.xml

2846

5-Jul-20

09:38

tpcls.xml

pointpublishingcolumns.xml

701

5-Jul-20

09:38

tpcts.xml

pointpublishingcontenttypes.xml

488

5-Jul-20

09:38

tptltsch.xml

schema.xml

4088

5-Jul-20

09:41

pclts.xml

schema.xml

2354

5-Jul-20

09:40

pcltf.xml

feature.xml

857

5-Jul-20

09:41

pclt.xml

productcataloglisttemplate.xml

753

5-Jul-20

09:41

pcfeat.xml

feature.xml

1699

5-Jul-20

09:40

pccol.xml

productcatalogcolumns.xml

6259

5-Jul-20

09:39

pcct.xml

productcatalogcontenttypes.xml

830

5-Jul-20

09:39

pcct2.xml

productcatalogcontenttypes2.xml

643

5-Jul-20

09:39

pcprov.xml

provisionedfiles.xml

926

5-Jul-20

09:39

pubpubpf.xml

feature.xml

551

5-Jul-20

09:35

pppptset.xml

portalsettings.xml

584

5-Jul-20

09:34

ctconvst.xml

contenttypeconvertersettings.xml

511

5-Jul-20

09:23

doclbset.xml

documentlibrarysettings.xml

524

5-Jul-20

09:24

editmenu.xml

editingmenu.xml

470

5-Jul-20

09:23

pubfeat.xml

feature.xml

2696

5-Jul-20

09:25

paglttmp.xml

pageslisttemplate.xml

516

5-Jul-20

09:25

provui.xml

provisionedui.xml

40574

5-Jul-20

09:24

provui2.xml

provisionedui2.xml

1489

5-Jul-20

09:25

provui3.xml

provisionedui3.xml

2135

5-Jul-20

09:22

pubstset.xml

publishingsitesettings.xml

6235

5-Jul-20

09:24

regext.xml

regionalsettingsextensions.xml

328

5-Jul-20

09:22

siteacmn.xml

siteactionmenucustomization.xml

646

5-Jul-20

09:23

varflagc.xml

variationsflagcontrol.xml

473

5-Jul-20

09:24

varnomin.xml

variationsnomination.xml

613

5-Jul-20

09:23

pblyfeat.xml

feature.xml

6194

5-Jul-20

09:34

pblyprovfile.xml

provisionedfiles.xml

7964

5-Jul-20

09:35

pblyprovfile2.xml

provisionedfiles2.xml

610

5-Jul-20

09:35

pblyprovfile4.xml

provisionedfiles4.xml

308

5-Jul-20

09:35

pblyprovfile5.xml

provisionedfiles5.xml

414

5-Jul-20

09:34

pblyprovfile6.xml

provisionedfiles6.xml

385

5-Jul-20

09:35

pblyprovfile7.xml

provisionedfiles7.xml

1170

5-Jul-20

09:35

pblyprovfile8.xml

provisionedfiles8.xml

507

5-Jul-20

09:34

pblyprovui.xml

provisionedui.xml

11330

5-Jul-20

09:34

xspfeatlayouts.xml

searchboundpagelayouts.xml

3671

5-Jul-20

09:35

pubmelem.xml

elements.xml

4149

5-Jul-20

09:35

pubmele2.xml

elements2.xml

592

5-Jul-20

09:35

pubmfeat.xml

feature.xml

1697

5-Jul-20

09:34

pubmprui.xml

provisionedui.xml

1548

5-Jul-20

09:35

pubmstng.xml

sitesettings.xml

670

5-Jul-20

09:35

pubprft.xml

feature.xml

758

5-Jul-20

09:36

pubrfeat.xml

feature.xml

4927

5-Jul-20

09:37

provfile.xml

provisionedfiles.xml

4739

5-Jul-20

09:37

provfl4.xml

provisionedfiles4.xml

1394

5-Jul-20

09:37

pubrcol.xml

publishingcolumns.xml

20566

5-Jul-20

09:38

pubrctt.xml

publishingcontenttypes.xml

12093

5-Jul-20

09:37

pubrctt2.xml

publishingcontenttypes2.xml

304

5-Jul-20

09:38

pubrctt3.xml

publishingcontenttypes3.xml

500

5-Jul-20

09:37

pubrcont.xml

publishingcontrols.xml

405

5-Jul-20

09:38

prsset.xml

publishingresourcessitesettings.xml

3506

5-Jul-20

09:37

upgd1.xml

upgrade1.xml

548

5-Jul-20

09:37

upgd2.xml

upgrade2.xml

486

5-Jul-20

09:37

upgd3.xml

upgrade3.xml

600

5-Jul-20

09:37

pubtfeat.xml

feature.xml

1477

5-Jul-20

09:35

rollplf.xml

feature.xml

862

5-Jul-20

09:36

rollplpf.xml

provisionedfiles.xml

14529

5-Jul-20

09:37

rollplct.xml

rolluppagecontenttype.xml

742

5-Jul-20

09:35

rollpf.xml

feature.xml

816

5-Jul-20

09:41

rollps.xml

rolluppagesettings.xml

4091

5-Jul-20

09:42

seofeatu.xml

feature.xml

1253

5-Jul-20

09:25

seoopt.xml

searchengineoptimization.xml

3578

5-Jul-20

09:22

seoopt1.xml

searchengineoptimization1.xml

2904

5-Jul-20

09:23

sppelm.xml

elements.xml

1843

5-Jul-20

09:24

sppfea.xml

feature.xml

1015

5-Jul-20

09:22

saicona.xml

consoleaction.xml

412

5-Jul-20

09:34

saifeat.xml

feature.xml

1324

5-Jul-20

09:35

sairibn.xml

ribbon.xml

2895

5-Jul-20

09:34

saisset.xml

sitesettings.xml

584

5-Jul-20

09:35

addtheme.xml

additionalthemes.xml

3819

5-Jul-20

09:39

sbwcopa.xml

colorpalette.xml

4813

5-Jul-20

09:39

sbwcona.xml

consoleaction.xml

692

5-Jul-20

09:40

sbwct.xml

contenttypes.xml

4261

5-Jul-20

09:39

sbwdesba.xml

designbuilderaction.xml

444

5-Jul-20

09:39

sbwdesea.xml

designeditoraction.xml

438

5-Jul-20

09:39

sbwdpa.xml

designpackageactions.xml

418

5-Jul-20

09:39

sbwdpr.xml

designpreviewaction.xml

447

5-Jul-20

09:40

sbwdmt.xml

disablesystemmasterpagetheming.xml

436

5-Jul-20

09:39

sbwfeat.xml

feature.xml

6499

5-Jul-20

09:39

sbwinsdes.xml

installeddesigns.xml

536

5-Jul-20

09:39

sbwmob.xml

mobilechannel.xml

1098

5-Jul-20

09:39

sbwpagela.xml

pagelayouts.xml

4119

5-Jul-20

09:39

sbwpages.xml

pages.xml

13120

5-Jul-20

09:39

pubblogwp.xml

publishingblogwebparts.xml

949

5-Jul-20

09:40

sbwqd.xml

quicklaunchdatasource.xml

685

5-Jul-20

09:39

sbwrb.xml

ribbon.xml

44107

5-Jul-20

09:39

sbwsearch.xml

search.xml

2352

5-Jul-20

09:39

sbwsc.xml

sitecolumns.xml

3579

5-Jul-20

09:40

sbwsec.xml

siteelementcontrols.xml

952

5-Jul-20

09:39

sbwss.xml

sitesettings.xml

14657

5-Jul-20

09:39

sbwcss.xml

styles.xml

625

5-Jul-20

09:39

sbwwps.xml

webparts.xml

509

5-Jul-20

09:39

sbwfsf.xml

feature.xml

708

5-Jul-20

09:39

scfeatr.xml

feature.xml

856

5-Jul-20

09:40

spelchek.xml

spellchecking.xml

1033

5-Jul-20

09:41

spelchk2.xml

spellchecking2.xml

2641

5-Jul-20

09:40

cms_tenantadmindeploymentlinksfeature_feature_xml

feature.xml

826

5-Jul-20

09:22

cms_tenantadmindeploymentlinksfeature_links_xml

links.xml

542

5-Jul-20

09:23

topicplf.xml

feature.xml

732

5-Jul-20

09:41

topicpf.xml

feature.xml

713

5-Jul-20

09:39

plnkfeat.xml

feature.xml

621

5-Jul-20

09:22

publcol.xml

publishedlinkscolumns.xml

1206

5-Jul-20

09:24

publctt.xml

publishedlinkscontenttypes.xml

948

5-Jul-20

09:23

v2vpblyfeat.xml

feature.xml

540

5-Jul-20

09:22

v2vpblyprovfil.xml

provisionedfiles.xml

1934

5-Jul-20

09:24

vwfrmlk.xml

feature.xml

794

5-Jul-20

09:23

xmlsfeat.xml

feature.xml

818

5-Jul-20

09:43

xmlsitem.xml

xmlsitemap.xml

624

5-Jul-20

09:43

microsoft.cobaltcore.dll

microsoft.cobaltcore.dll

16.0.10363.12107

3081648

7-Jul-20

11:23

microsoft.cobalt.base.dll

microsoft.cobalt.base.dll

16.0.10363.12107

874928

7-Jul-20

11:28

system.collections.immutable.dll

system.collections.immutable.dll

4.6.23123.00

193456

update_system.collections.immutable.dll

system.collections.immutable.dll

4.6.23123.00

193456

5-Jul-20

09:39

csisrv.dll

csisrv.dll

16.0.10363.12107

1283496

7-Jul-20

11:28

csisrvexe.exe

csisrvexe.exe

16.0.10363.12107

328632

7-Jul-20

11:28

onfda.dll

onfda.dll

16.0.10363.12107

2096560

7-Jul-20

11:28

columnfiltering.ascx

columnfiltering.ascx

443

7-Jul-20

01:30

docsettemplates.ascx

docsettemplates.ascx

1459

7-Jul-20

01:30

metadatanavkeyfilters.ascx

metadatanavkeyfilters.ascx

4647

7-Jul-20

01:30

metadatanavtree.ascx

metadatanavtree.ascx

2686

7-Jul-20

01:30

multilangtemplates.ascx

transmgmtlibtemplates.ascx

3287

7-Jul-20

01:30

videosettemplates.ascx

videosettemplates.ascx

1972

7-Jul-20

01:30

editdlg.htm_multilang

editdlg.htm

4796

7-Jul-20

01:30

filedlg.htm_multilang

filedlg.htm

3344

7-Jul-20

01:30

ediscoveryquerystatistics.ascx

ediscoveryquerystatistics.ascx

1357

7-Jul-20

01:30

ediscoverytemplate.ascx

ediscoverytemplate.ascx

3267

7-Jul-20

01:30

pdfirml.dll_0002

microsoft.office.irm.pdfprotectorlib.dll

16.0.10363.12107

1308552

7-Jul-20

01:30

barcodeglobalsettings.ascx

barcodeglobalsettings.ascx

1473

7-Jul-20

01:30

bargensettings.ascx

bargensettings.ascx

1523

7-Jul-20

01:30

dropoffzoneroutingform.ascx

dropoffzoneroutingform.ascx

3528

7-Jul-20

01:30

recordsribbon.ascx

recordsribbon.ascx

367

7-Jul-20

01:30

microsoft.office.policy.dll

microsoft.office.policy.dll

16.0.10363.12107

2383240

7-Jul-20

01:30

microsoft.office.policy.dll_isapi

microsoft.office.policy.dll

16.0.10363.12107

2383240

7-Jul-20

01:30

microsoft.office.policy.pages.dll

microsoft.office.policy.pages.dll

16.0.10363.12107

540040

7-Jul-20

01:30

auditcustquery.ascx

auditcustomquery.ascx

11154

7-Jul-20

01:30

auditsettings.ascx

auditsettings.ascx

3594

7-Jul-20

01:30

barcodesettings.ascx

barcodesettings.ascx

1399

7-Jul-20

01:30

discoveryglobalcontrol.ascx

discoveryglobalcontrol.ascx

5175

7-Jul-20

01:30

discoveryproperties.ascx

discoveryproperties.ascx

7132

7-Jul-20

01:30

discoveryquerystatistics.ascx

discoveryquerystatistics.ascx

3788

7-Jul-20

01:30

dlptemplatepicker.ascx

dlptemplatepicker.ascx

3594

7-Jul-20

01:30

labelsettings.ascx

labelsettings.ascx

9510

7-Jul-20

01:30

retentionsettings.ascx

retentionsettings.ascx

11060

7-Jul-20

01:30

dw20.exe_0001

dw20.exe

16.0.10363.12107

2129328

7-Jul-20

11:22

dwtrig20.exe

dwtrig20.exe

16.0.10363.12107

318944

7-Jul-20

11:22

conversion.office.gfxserver.dll

gfxserver.dll

16.0.10363.12107

5274528

7-Jul-20

11:22

ppt.conversion.gfxserver.dll

gfxserver.dll

16.0.10363.12107

5274528

ppt.edit.gfxserver.dll

gfxserver.dll

16.0.10363.12107

5274528

wac.office.gfxserver.dll

gfxserver.dll

16.0.10363.12107

5274528

conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.10363.12107

12129168

7-Jul-20

11:25

ppt.conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.10363.12107

12129168

ppt.edit.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.10363.12107

12129168

wac.office.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.10363.12107

12129168

sltemp.asc

sldlibtemplates.ascx

12554

5-Jul-20

09:49

sldlib.js

sldlib.js

29295

5-Jul-20

09:37

editdlg.htm_slfeat

editdlg.htm

4796

5-Jul-20

09:31

filedlg.htm_slfeat

filedlg.htm

3344

5-Jul-20

09:31

clientx.dll

microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

16.0.10363.12107

381904

7-Jul-20

11:25

clientxr.dll.x64

microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

16.0.10363.12107

381904

7-Jul-20

11:25

microsoft.office.server.chart.dll

microsoft.office.server.chart.dll

16.0.10363.12107

603064

7-Jul-20

11:30

microsoft.office.server.chart_gac.dll

microsoft.office.server.chart.dll

16.0.10363.12107

603064

7-Jul-20

11:30

as_adal_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

adal.dll

1456656

5-Jul-20

09:50

as_adal_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

adal.dll

1784544

5-Jul-20

09:52

as_azureclient_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

microsoft.analysisservices.azureclient.dll

316496

5-Jul-20

09:52

as_azureclient_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

microsoft.analysisservices.azureclient.dll

316496

5-Jul-20

09:50

as_client_db2v0801_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

db2v0801.xsl

30717

5-Jul-20

09:50

as_client_db2v0801_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

db2v0801.xsl

30717

5-Jul-20

09:50

as_client_hive_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

hive.xsl

81782

5-Jul-20

09:51

as_client_hive_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

hive.xsl

81782

5-Jul-20

09:51

as_client_msql_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msql.xsl

128792

5-Jul-20

09:50

as_client_msql_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msql.xsl

128792

5-Jul-20

09:50

as_client_orcl7_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

orcl7.xsl

95739

5-Jul-20

09:50

as_client_orcl7_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

orcl7.xsl

95739

5-Jul-20

09:50

as_client_sqlpdw_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sqlpdw.xsl

105635

5-Jul-20

09:51

as_client_sqlpdw_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sqlpdw.xsl

105635

5-Jul-20

09:51

as_client_trdtv2r41_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

trdtv2r41.xsl

105800

5-Jul-20

09:50

as_client_trdtv2r41_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

trdtv2r41.xsl

105800

5-Jul-20

09:50

as_client_xmsrv_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmsrv.dll

35081808

5-Jul-20

09:50

as_client_xmsrv_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmsrv.dll

25498704

5-Jul-20

09:52

as_clientas80_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

as80.xsl

17484

5-Jul-20

09:50

as_clientas80_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

as80.xsl

17484

5-Jul-20

09:50

as_clientas90_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

as90.xsl

20021

5-Jul-20

09:50

as_clientas90_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

as90.xsl

20021

5-Jul-20

09:50

as_clientinformix_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

informix.xsl

32145

5-Jul-20

09:51

as_clientinformix_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

informix.xsl

32145

5-Jul-20

09:51

as_clientmsjet_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msjet.xsl

30427

5-Jul-20

09:51

as_clientmsjet_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msjet.xsl

30427

5-Jul-20

09:51

as_clientmsmgdsrv_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmgdsrv.dll

7638824

5-Jul-20

09:50

as_clientmsmgdsrv_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmgdsrv.dll

9328720

5-Jul-20

09:52

as_clientsql120_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql120.xsl

135247

5-Jul-20

09:50

as_clientsql120_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql120.xsl

135247

5-Jul-20

09:50

as_clientsql2000_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql2000.xsl

35014

5-Jul-20

09:50

as_clientsql2000_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql2000.xsl

35014

5-Jul-20

09:50

as_clientsql70_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql70.xsl

33181

5-Jul-20

09:50

as_clientsql70_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql70.xsl

33181

5-Jul-20

09:50

as_clientsql90_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql90.xsl

136426

5-Jul-20

09:50

as_clientsql90_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql90.xsl

136426

5-Jul-20

09:50

as_clientsybase_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sybase.xsl

30964

5-Jul-20

09:51

as_clientsybase_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sybase.xsl

30964

5-Jul-20

09:51

as_msmdlocal_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmdlocal.dll

45813840

5-Jul-20

09:50

as_msmdlocal_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmdlocal.dll

63495968

5-Jul-20

09:51

as_msolap_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msolap.dll

7999272

5-Jul-20

09:52

as_msolap_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msolap.dll

10331936

5-Jul-20

09:51

as_msolui_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msolui.dll

292128

5-Jul-20

09:51

as_msolui_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msolui.dll

312616

5-Jul-20

09:50

as_sqldumper_exe_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sqldumper.exe

147560

5-Jul-20

09:52

as_sqldumper_exe_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sqldumper.exe

172368

5-Jul-20

09:51

as_xmlrw_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmlrw.dll

289376

5-Jul-20

09:52

as_xmlrw_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmlrw.dll

333928

5-Jul-20

09:50

as_xmlrwbin_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmlrwbin.dll

194152

5-Jul-20

09:50

as_xmlrwbin_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmlrwbin.dll

224864

5-Jul-20

09:51

conversion.office.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10363.12107

14548904

7-Jul-20

11:30

ppt.conversion.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10363.12107

14548904

ppt.edit.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10363.12107

14548904

wac.office.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10363.12107

14548904

conversion.office.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10363.12107

4394912

7-Jul-20

11:30

mso.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10363.12107

4394912

ppt.conversion.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10363.12107

4394912

ppt.edit.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10363.12107

4394912

wac.office.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10363.12107

4394912

conversion.office.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10363.12107

5585304

7-Jul-20

11:30

mso.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10363.12107

5585304

ppt.conversion.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10363.12107

5585304

ppt.edit.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10363.12107

5585304

wac.office.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10363.12107

5585304

conversion.office.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10363.12107

12483488

7-Jul-20

11:30

ppt.conversion.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10363.12107

12483488

ppt.edit.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10363.12107

12483488

wac.office.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10363.12107

12483488

conversion.office.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10363.12107

3950488

7-Jul-20

11:25

ppt.conversion.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10363.12107

3950488

ppt.edit.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10363.12107

3950488

wac.office.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10363.12107

3950488

conversion.office.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10363.12107

14474648

7-Jul-20

11:25

ppt.conversion.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10363.12107

14474648

ppt.edit.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10363.12107

14474648

wac.office.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10363.12107

14474648

microsoft.office.web.common.dll

microsoft.office.web.common.dll

16.0.10363.12107

1973168

7-Jul-20

11:30

nl7data0011.dll_osssearch

nl7data0011.dll

16.0.10363.12107

7782880

7-Jul-20

11:30

nl7data0404.dll_osssearch

nl7data0404.dll

16.0.10363.12107

2708472

7-Jul-20

11:30

nl7data0804.dll_osssearch

nl7data0804.dll

16.0.10363.12107

3588096

7-Jul-20

11:30

conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.10363.12107

3555736

7-Jul-20

11:30

ppt.conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.10363.12107

3555736

ppt.edit.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.10363.12107

3555736

wac.office.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.10363.12107

3555736

conversion.office.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10363.12107

18202016

7-Jul-20

11:30

ppt.conversion.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10363.12107

18202016

ppt.edit.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10363.12107

18202016

wac.office.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10363.12107

18202016

microsoft.office.connectedservices.identity.dll

microsoft.office.connectedservices.identity.dll

16.0.10363.12107

62872

7-Jul-20

11:29

conversion.cultures.office.odf

office.odf

2224560

7-Jul-20

11:29

office.odf

office.odf

2224560

7-Jul-20

11:29

ppt.conversion.cultures.office.odf

office.odf

2224560

visioserver.cultures.office.odf

office.odf

2224560

7-Jul-20

11:29

wac.conversion.cultures.office.odf

office.odf

2224560

wac.powerpoint.edit.bin.cultures.office.odf

office.odf

2224560

xlsrv.ecs.culture.office.odf

office.odf

2224560

xlsrv.ecs.office.odf

office.odf

2224560

conversionhtmlutil.dll

htmlutil.dll

16.0.10363.12107

2854816

7-Jul-20

11:29

onetnative.dll

onetnative.dll

16.0.10363.12107

811960

7-Jul-20

11:29

onetnative_1.dll

onetnative.dll

16.0.10363.12107

811960

7-Jul-20

11:29

onetutil.dll

onetutil.dll

16.0.10363.12107

2866080

7-Jul-20

11:29

conversion.office.osfserver.dll

osfserver.dll

16.0.10363.12107

164264

7-Jul-20

11:25

wac.office.osfserver.dll

osfserver.dll

16.0.10363.12107

164264

conversion.office.osfsharedserver.dll

osfsharedserver.dll

16.0.10363.12107

734112

7-Jul-20

11:25

wac.office.osfsharedserver.dll

osfsharedserver.dll

16.0.10363.12107

734112

conversion.office.osfuiserver.dll

osfuiserver.dll

16.0.10363.12107

488360

7-Jul-20

11:25

wac.office.osfuiserver.dll

osfuiserver.dll

16.0.10363.12107

488360

osfserver_activities_dll.x64

microsoft.sharepoint.workflowservices.activities.dll

16.0.10363.12107

286136

7-Jul-20

11:24

osfserver_workflow_dll

microsoft.sharepoint.workflowservices.dll

16.0.10363.12107

487880

7-Jul-20

11:24

osfextap.dll

microsoft.sharepoint.officeextension.applicationpages.dll

16.0.10363.12107

16320

7-Jul-20

11:24

office_extension_manager_js

sp.officeextensionmanager.js

50999

7-Jul-20

11:25

microsoft.office.serviceinfrastructure.runtime.dll

microsoft.office.serviceinfrastructure.runtime.dll

16.0.10363.12107

1053136

7-Jul-20

11:30

osrvadml.xml

officeserveradminlinks.xml

3483

5-Jul-20

09:48

ugcdot.xml

feature.xml

629

5-Jul-20

09:49

microsoft.office.server.directory.sharepoint

microsoft.office.server.directory.sharepoint.dll

16.0.10363.12107

747472

7-Jul-20

11:25

microsoft.office.server.dll

microsoft.office.server.dll

16.0.10363.12107

3042200

7-Jul-20

11:25

microsoft.office.server.dll_isapi

microsoft.office.server.dll

16.0.10363.12107

3042200

7-Jul-20

11:25

microsoft.office.server.openxml.dll

microsoft.office.server.openxml.dll

16.0.10363.12107

1658296

7-Jul-20

11:25

microsoft.office.server.userprofiles.dll

microsoft.office.server.userprofiles.dll

16.0.10363.12107

5326784

7-Jul-20

11:25

microsoft.office.server.userprofiles.dll_isapi

microsoft.office.server.userprofiles.dll

16.0.10363.12107

5326784

7-Jul-20

11:25

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

16.0.10363.12107

1744288

7-Jul-20

11:25

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll_gac

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

16.0.10363.12107

1744288

7-Jul-20

11:25

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll_gac1

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

16.0.10363.12107

1744288

7-Jul-20

11:25

microsoft.office.server.userprofiles.proxy.dll

microsoft.office.server.userprofiles.dll

16.0.10363.12107

1465800

7-Jul-20

11:25

scriptresources.rsx

scriptresources.resx

18203

7-Jul-20

11:25

scriptforwebtaggingui.js

scriptforwebtaggingui.js

132713

5-Jul-20

09:34

sp.ui.taxonomy.js

sp.ui.taxonomy.js

46397

5-Jul-20

09:35

mediaplayer.xap

mediaplayer.xap

38368

7-Jul-20

01:54

decompositiontree.xap

decompositiontree.xap

108267

7-Jul-20

01:54

addgal.xap

addgallery.xap

407676

7-Jul-20

01:54

wpgalim.xap

webpartgalleryimages.xap

100639

7-Jul-20

01:54

addgallery.xap_silverlight

addgallery.xap

373928

7-Jul-20

01:54

microsoft.sharepoint.client.xap

microsoft.sharepoint.client.xap

312914

7-Jul-20

01:54

dsigres.cab.x64

dsigres.cab

229711

7-Jul-20

01:54

dsigres.cab.x64_10266

dsigres.cab

229711

7-Jul-20

01:54

dsigres.cab.x64_1033

dsigres.cab

229711

7-Jul-20

01:54

dsigres.cab.x64_1087

dsigres.cab

229711

7-Jul-20

01:54

dsigctrl.cab.x64

dsigctrl.cab

479611

7-Jul-20

01:54

dsigres.cab.x86

dsigres.cab

191355

7-Jul-20

01:55

dsigres.cab.x86_10266

dsigres.cab

191355

7-Jul-20

01:55

dsigres.cab.x86_1033

dsigres.cab

191355

7-Jul-20

01:55

dsigres.cab.x86_1087

dsigres.cab

191355

7-Jul-20

01:55

dsigctrl.cab.x86

dsigctrl.cab

526579

7-Jul-20

01:55

mossbi.wfe.gac.scorecards.client.dll

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll

16.0.10363.12107

2227168

7-Jul-20

11:25

mossbi.wfe.gac.scorecards.servercommon.dll

microsoft.performancepoint.scorecards.servercommon.dll

16.0.10363.12107

333824

7-Jul-20

11:25

ppt.conversion.ppserver.dll

ppserver.dll

16.0.10363.12107

12353456

7-Jul-20

11:25

ppt.edit.ppserver.dll

ppserver.dll

16.0.10363.12107

12353456

microsoft.office.server.powerpoint.dll

microsoft.office.server.powerpoint.dll

16.0.10363.12107

108976

7-Jul-20

11:30

powerpointpowershell.format.ps1xml

powerpointpowershell.format.ps1xml

14378

5-Jul-20

09:50

pjintl_1_new.dll

pjintl.dll

16.0.10363.12107

4898224

7-Jul-20

11:27

schedengine_new.exe

schedengine.exe

16.0.10363.12107

16456656

7-Jul-20

11:30

microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

16.0.10363.12107

396184

7-Jul-20

11:29

microsoft.projectserver.client.phone.dll

microsoft.projectserver.client.phone.dll

16.0.10363.12107

396192

7-Jul-20

11:25

contentdatabasecreate.sql

contentdatabasecreate.sql

8485872

7-Jul-20

11:26

microsoft.office.project.schema.dll

microsoft.office.project.schema.dll

16.0.10363.12107

6844312

7-Jul-20

11:30

microsoft.office.project.server.communications.dll

microsoft.office.project.server.communications.dll

16.0.10363.12107

371608

7-Jul-20

11:29

microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

16.0.10363.12107

761248

7-Jul-20

11:30

microsoft.office.project.server.database.dll

microsoft.office.project.server.database.dll

16.0.10363.12107

10454936

7-Jul-20

11:29

microsoft.office.project.server.database.extension.dll

microsoft.office.project.server.database.extension.dll

16.0.10363.12107

4377512

7-Jul-20

11:29

microsoft.office.project.server.dll

microsoft.office.project.server.dll

16.0.10363.12107

9607064

7-Jul-20

11:30

microsoft.office.project.server.events.remote.dll

microsoft.office.project.server.events.remote.dll

16.0.10363.12107

59304

7-Jul-20

11:29

microsoft.office.project.server.inproc.dll

microsoft.office.project.server.inproc.dll

16.0.10363.12107

802216

7-Jul-20

11:29

microsoft.office.project.server.library.dll

microsoft.office.project.server.library.dll

16.0.10363.12107

1971624

7-Jul-20

11:30

sdk.microsoft.office.project.server.library.dll

microsoft.office.project.server.library.dll

16.0.10363.12107

1971624

7-Jul-20

11:30

microsoft.office.project.server.workflow.dll

microsoft.office.project.server.workflow.dll

16.0.10363.12107

196512

7-Jul-20

11:29

sdk.microsoft.office.project.server.workflow.dll

microsoft.office.project.server.workflow.dll

16.0.10363.12107

196512

7-Jul-20

11:29

microsoft.office.project.shared.dll

microsoft.office.project.shared.dll

16.0.10363.12107

1897384

7-Jul-20

11:30

sdk.microsoft.office.project.shared.dll

microsoft.office.project.shared.dll

16.0.10363.12107

1897384

7-Jul-20

11:30

microsoft.projectserver.client.dll

microsoft.projectserver.client.dll

16.0.10363.12107

396248

7-Jul-20

11:30

microsoft.projectserver.client.dll_001

microsoft.projectserver.client.dll

16.0.10363.12107

396248

7-Jul-20

11:30

microsoft.projectserver.dll

microsoft.projectserver.dll

16.0.10363.12107

888792

7-Jul-20

11:29

microsoft.projectserver.dll_001

microsoft.projectserver.dll

16.0.10363.12107

888792

7-Jul-20

11:29

microsoft.projectserver.serverproxy.dll

microsoft.projectserver.serverproxy.dll

16.0.10363.12107

1305056

7-Jul-20

11:29

ps.csom.scriptclient.debug.js

ps.debug.js

1030292

5-Jul-20

09:35

ps.csom.scriptclient.js

ps.js

623325

5-Jul-20

09:36

microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

16.0.10363.12107

1051104

7-Jul-20

11:30

microsoft.office.project.server.pwa.dll

microsoft.office.project.server.pwa.dll

16.0.10363.12107

2758624

7-Jul-20

11:30

microsoft.office.project.server.administration.dll

microsoft.office.project.server.administration.dll

16.0.10363.12107

1002920

7-Jul-20

11:30

pwa.admin.addmodifyuser.aspx

addmodifyuser.aspx

143704

5-Jul-20

09:48

pwa.admin.editcustomfield.aspx

editcustomfield.aspx

153222

5-Jul-20

09:48

pwa.admin.editlookuptable.aspx

editlookuptable.aspx

71493

5-Jul-20

09:48

pwa.library.projectdrilldownsatellite.debug.js

projectdrilldownsatellite.debug.js

152603

5-Jul-20

09:48

pwa.library.projectdrilldownsatellite.js

projectdrilldownsatellite.js

83340

5-Jul-20

09:48

pwa.library.projectservertreepicker.debug.js

projectservertreepicker.debug.js

81985

5-Jul-20

09:35

pwa.library.projectservertreepicker.js

projectservertreepicker.js

42509

5-Jul-20

09:34

pwa.library.projectserverscripts.core.debug.js

ps.core.debug.js

373260

5-Jul-20

09:35

pwa.library.projectserverscripts.core.js

ps.core.js

228332

5-Jul-20

09:35

pwa.library.projectserverscripts.rm.debug.js

ps.resourcemanagers.debug.js

255143

5-Jul-20

09:35

pwa.library.projectserverscripts.rm.js

ps.resourcemanagers.js

155142

5-Jul-20

09:35

pwa.library.shell.debug.js

shell.debug.js

92012

5-Jul-20

09:35

pwa.library.shell.js

shell.js

45380

5-Jul-20

09:35

pwa.resx

pwa.resx

824177

7-Jul-20

11:26

pwa.timesheet.timesheethistory.aspx

timesheethistory.aspx

4300

5-Jul-20

09:49

workflowactivitiesdll

microsoft.office.project.server.workflowactivities.dll

16.0.10363.12107

55192

7-Jul-20

11:30

conversion.office.riched20.dll

riched20.dll

16.0.10363.12107

3242896

7-Jul-20

11:27

ppt.conversion.riched20.dll

riched20.dll

16.0.10363.12107

3242896

ppt.edit.riched20.dll

riched20.dll

16.0.10363.12107

3242896

wac.office.riched20.dll

riched20.dll

16.0.10363.12107

3242896

xlsrv.ecs.riched20.dll

riched20.dll

16.0.10363.12107

3242896

microsoft.eedict_companies.de.dll

microsoft.eedict_companies.de

16.0.10363.12107

18848

7-Jul-20

11:25

microsoft.eedict_companies.dll

microsoft.eedict_companies

16.0.10363.12107

109863848

7-Jul-20

11:25

microsoft.eedict_companies.en.dll

microsoft.eedict_companies.en

16.0.10363.12107

16816

7-Jul-20

11:25

microsoft.eedict_companies.es.dll

microsoft.eedict_companies.es

16.0.10363.12107

16808

7-Jul-20

11:25

microsoft.eedict_companies.fr.dll

microsoft.eedict_companies.fr

16.0.10363.12107

24992

7-Jul-20

11:25

microsoft.eedict_companies.it.dll

microsoft.eedict_companies.it

16.0.10363.12107

46504

7-Jul-20

11:25

microsoft.eedict_companies.ja.dll

microsoft.eedict_companies.ja

16.0.10363.12107

1533872

7-Jul-20

11:25

microsoft.eedict_companies.nl.dll

microsoft.eedict_companies.nl

16.0.10363.12107

18344

7-Jul-20

11:25

microsoft.eedict_companies.no.dll

microsoft.eedict_companies.no

16.0.10363.12107

2098096

7-Jul-20

11:25

microsoft.eedict_companies.pt.dll

microsoft.eedict_companies.pt

16.0.10363.12107

17840

7-Jul-20

11:25

microsoft.eedict_companies.ru.dll

microsoft.eedict_companies.ru

16.0.10363.12107

33214896

7-Jul-20

11:25

microsoft.eedict_companies_acceptor.ar.dll

microsoft.eedict_companies_acceptor.ar

16.0.10363.12107

9888160

7-Jul-20

11:25

microsoft.stopworddictionary.dll

microsoft.stopworddictionary.dll

16.0.10363.12107

32680

7-Jul-20

11:25

microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

16.0.10363.12107

24632744

7-Jul-20

11:25

odffilt.dll.x64

odffilt.dll

16.0.10363.12107

1840064

7-Jul-20

11:30

offfiltx.dll.x64

offfiltx.dll

16.0.10363.12107

2115016

7-Jul-20

11:30

microsoft.ceres.common.utils.dllmsil

microsoft.ceres.common.utils.dll

16.0.10363.12107

322472

7-Jul-20

11:25

microsoft.ceres.contentengine.contentpush.dll

microsoft.ceres.contentengine.contentpush.dll

16.0.10363.12107

160160

7-Jul-20

11:25

microsoft.ceres.contentengine.nlpevaluators.dll

microsoft.ceres.contentengine.nlpevaluators.dll

16.0.10363.12107

251808

7-Jul-20

11:25

microsoft.ceres.contentengine.operators.mars.dll

microsoft.ceres.contentengine.operators.mars.dll

16.0.10363.12107

37280

7-Jul-20

11:30

documentformat.openxml.dllmsil2

documentformat.openxml.dll

2.6.0.4

5305360

update_documentformat.openxml.dllmsil2

documentformat.openxml.dll

2.6.0.4

5305360

5-Jul-20

09:23

system.io.packaging.dllmsil

system.io.packaging.dll

1.0.0.4

121872

update_system.io.packaging.dllmsil

system.io.packaging.dll

1.0.0.4

121872

5-Jul-20

09:23

microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pdf.dllmsil

microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pdf.dll

16.0.10363.12107

4217248

7-Jul-20

11:25

microsoft.ceres.interactionengine.processing.builtin.dll

microsoft.ceres.interactionengine.processing.builtin.dll

16.0.10363.12107

402856

7-Jul-20

11:25

microsoft.ceres.nlpbase.dictionaries.dll

microsoft.ceres.nlpbase.dictionaries.dll

16.0.10363.12107

138656

7-Jul-20

11:25

managedblingsigned.dll

managedblingsigned.dll

1862344

update_managedblingsigned.dll

managedblingsigned.dll

1862344

5-Jul-20

09:42

microsoft.ceres.nlpbase.richfields.dll

microsoft.ceres.nlpbase.richfields.dll

16.0.10363.12107

97696

7-Jul-20

11:25

microsoft.sharepointsearchproviderflow.dll

microsoft.sharepointsearchproviderflow.dll

16.0.10363.3000

27064

7-Jul-20

11:26

searchcore.clustering.indexclusteringmember.dll

microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclusteringmember.dll

16.0.10363.12107

62368

7-Jul-20

11:27

searchcore.clustering.indexclustermanager.dll

microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclustermanager.dll

16.0.10363.12107

128416

7-Jul-20

11:26

microsoft.ceres.searchcore.indexstorage.dll

microsoft.ceres.searchcore.indexstorage.dll

16.0.10363.12107

30616

7-Jul-20

11:30

microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

16.0.10363.12107

87472

7-Jul-20

11:25

microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

16.0.10363.12107

583072

7-Jul-20

11:30

microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

16.0.10363.12107

132512

7-Jul-20

11:29

ajaxtkid.js

ajaxtoolkit.debug.js

312267

5-Jul-20

09:51

ajaxtkit.js

ajaxtoolkit.js

132858

5-Jul-20

09:51

srchccd.js

search.clientcontrols.debug.js

380631

5-Jul-20

09:32

srchcc.js

search.clientcontrols.js

204222

5-Jul-20

09:32

srchuicd.js

searchui.debug.js

116371

5-Jul-20

09:49

srchuicc.js

searchui.js

50907

5-Jul-20

09:49

srchquerypipeline.dll

microsoft.office.server.search.query.dll

16.0.10363.12107

1103784

7-Jul-20

11:30

ossapp.dll

microsoft.office.server.search.applications.dll

16.0.10363.12107

454056

7-Jul-20

11:25

ossapp.dll_0001

microsoft.office.server.search.applications.dll

16.0.10363.12107

454056

7-Jul-20

11:25

clkprdct.dll

microsoft.office.server.search.clickpredict.dll

16.0.10363.12107

202680

7-Jul-20

11:25

searchom.dll

microsoft.office.server.search.dll

16.0.10363.12107

21185968

7-Jul-20

11:25

searchom.dll_0001

microsoft.office.server.search.dll

16.0.10363.12107

21185968

7-Jul-20

11:25

ossex.dll

microsoft.office.server.search.exchangeadapter.dll

16.0.10363.12107

107448

7-Jul-20

11:25

ossex.dll_0001

microsoft.office.server.search.exchangeadapter.dll

16.0.10363.12107

107448

7-Jul-20

11:25

srchomnt.dll

microsoft.office.server.search.native.dll

16.0.10363.12107

517544

7-Jul-20

11:25

searchom.dll_0003

microsoft.sharepoint.search.dll

16.0.10363.12107

3881912

7-Jul-20

11:25

searchom.dll_0005

microsoft.sharepoint.search.dll

16.0.10363.12107

3881912

7-Jul-20

11:25

srchomnt.dll_1

microsoft.sharepoint.search.native.dll

16.0.10363.12107

485816

7-Jul-20

11:26

msscpi.dll

msscpi.dll

16.0.10363.12107

359344

7-Jul-20

11:30

mssdmn.exe

mssdmn.exe

16.0.10363.12107

625592

7-Jul-20

11:30

mssearch.exe

mssearch.exe

16.0.10363.12107

292272

7-Jul-20

11:30

msslad.dll

msslad.dll

16.0.10363.12107

205240

7-Jul-20

11:30

mssph.dll

mssph.dll

16.0.10363.12107

2204592

7-Jul-20

11:30

mssrch.dll

mssrch.dll

16.0.10363.12107

3266480

7-Jul-20

11:30

query9x.dll_0001

query.dll

16.0.10363.12107

136120

7-Jul-20

11:30

tquery.dll

tquery.dll

16.0.10363.12107

760232

7-Jul-20

11:30

noteswebservice.dll.oss.x86

noteswebservice.dll

16.0.10363.12107

740280

7-Jul-20

11:26

control_defaultresult.html

control_searchresults.html

31867

5-Jul-20

09:50

control_defaultresult.js

control_searchresults.js

33517

5-Jul-20

09:51

item_excel.html

item_excel.html

2696

5-Jul-20

09:37

item_excel.js

item_excel.js

4014

5-Jul-20

09:37

item_powerpoint.html

item_powerpoint.html

3221

5-Jul-20

09:37

item_powerpoint.js

item_powerpoint.js

4570

5-Jul-20

09:37

item_word.html

item_word.html

2832

5-Jul-20

09:37

item_word.js

item_word.js

4160

5-Jul-20

09:38

lstqr.apx

listqueryrules.aspx

16035

5-Jul-20

09:51

liqrs.apx

listqueryrules.aspx

19878

5-Jul-20

09:50

listqrl.apx

listqueryrules.aspx

14885

5-Jul-20

09:48

setup.exe

setup.exe

16.0.10363.12107

1972648

svrsetup.exe

setup.exe

16.0.10363.12107

1972648

7-Jul-20

11:30

svrsetup.dll

svrsetup.dll

16.0.10363.12107

17132432

7-Jul-20

11:30

wsssetup.dll

wsssetup.dll

16.0.10363.12107

17131928

7-Jul-20

11:30

visioserver.microsoft.office.graphics.shapebuilder.dll

microsoft.office.graphics.shapebuilder.dll

16.0.10363.12107

13134768

7-Jul-20

11:30

sptrns.dll

microsoft.sharepoint.translation.dll

16.0.10363.12107

1104808

7-Jul-20

11:25

microsoft.fileservices.v2.dll

microsoft.fileservices.v2.dll

16.0.10363.12107

981928

7-Jul-20

11:25

spdxap.dll

microsoft.sharepoint.appmonitoring.applicationpages.dll

16.0.10363.12107

65936

7-Jul-20

11:25

microsoft.sharepoint.flighting.dll

microsoft.sharepoint.flighting.dll

16.0.10363.12107

2285480

7-Jul-20

11:25

actxprjlchrd.js

activexwinprojlauncher.debug.js

2095

7-Jul-20

11:30

actxprjlchr.js

activexwinprojlauncher.js

985

7-Jul-20

11:29

bitreeview.js

bitreeview.js

12881

7-Jul-20

11:29

contentfollowing.debug.js

contentfollowing.debug.js

123898

7-Jul-20

11:30

contentfollowing.js

contentfollowing.js

54230

7-Jul-20

11:29

followedtags.debug.js

followedtags.debug.js

6347

7-Jul-20

11:30

followedtags.js

followedtags.js

2728

7-Jul-20

11:29

followingcommon.debug.js

followingcommon.debug.js

21971

7-Jul-20

11:29

followingcommon.js

followingcommon.js

9648

7-Jul-20

11:29

group.debug.js

group.debug.js

125958

7-Jul-20

11:29

group.js

group.js

75985

7-Jul-20

11:30

hashtagprofile.debug.js

hashtagprofile.debug.js

6184

7-Jul-20

11:29

hashtagprofile.js

hashtagprofile.js

3287

7-Jul-20

11:30

hierarchytreeview.js

hierarchytreeview.js

8801

7-Jul-20

11:30

htmlmenu.js

htmlmenus.js

21159

7-Jul-20

11:29

kpilro.js

kpilro.js

3184

7-Jul-20

11:30

mrudocs.debug.js

mrudocs.debug.js

9192

7-Jul-20

11:29

mrudocs.js

mrudocs.js

5864

7-Jul-20

11:30

mydocs.debug.js

mydocs.debug.js

73509

7-Jul-20

11:29

mydocs.js

mydocs.js

34455

7-Jul-20

11:29

mylinks.debug.js

mylinks.debug.js

7003

7-Jul-20

11:29

mylinks.js

mylinks.js

2631

7-Jul-20

11:30

mysiterecommendationsdebug.js

mysiterecommendations.debug.js

74489

7-Jul-20

11:30

mysiterecommendations.js

mysiterecommendations.js

41312

7-Jul-20

11:29

notificationpanel.debug.js

notificationpanel.debug.js

14102

7-Jul-20

11:29

notificationpanel.js

notificationpanel.js

7019

7-Jul-20

11:29

portal.debug.js

portal.debug.js

94787

7-Jul-20

11:29

portal.js

portal.js

52466

7-Jul-20

11:30

prbrows.debug.js

profilebrowsercontrol.debug.js

52762

7-Jul-20

11:29

prbrows.js

profilebrowsercontrol.js

28064

7-Jul-20

11:29

projectsummary.debug.js

projectsummary.debug.js

36524

7-Jul-20

11:29

projectsummary.js

projectsummary.js

13120

7-Jul-20

11:30

ratings.js

ratings.js

18207

7-Jul-20

11:30

reputation.debug.js

reputation.debug.js

5317

7-Jul-20

11:29

reputation.js

reputation.js

3430

7-Jul-20

11:29

soccom.js

socialcomment.js

23528

7-Jul-20

11:29

socdata.js

socialdata.js

14891

7-Jul-20

11:30

soctag.js

socialtag.js

9994

7-Jul-20

11:30

sprecdocsd.js

sp.recentdocs.debug.js

40634

7-Jul-20

11:29

sprecdocs.js

sp.recentdocs.js

18262

7-Jul-20

11:29

announcementtilesdebug.js

sp.ui.announcementtiles.debug.js

14781

7-Jul-20

11:29

announcementtiles.js

sp.ui.announcementtiles.js

8784

7-Jul-20

11:30

spui_cold.js

sp.ui.collabmailbox.debug.js

11768

7-Jul-20

11:30

spui_col.js

sp.ui.collabmailbox.js

7594

7-Jul-20

11:29

communities.js

sp.ui.communities.js

43982

7-Jul-20

11:29

communitiestileview.js

sp.ui.communities.tileview.js

8540

7-Jul-20

11:29

communityfeed.js

sp.ui.communityfeed.js

9999

7-Jul-20

11:29

communitymoderation.js

sp.ui.communitymoderation.js

8225

7-Jul-20

11:30

sp.ui.documentssharedbyme.debug.js

sp.ui.documentssharedbyme.debug.js

3174

7-Jul-20

11:30

sp.ui.documentssharedbyme.js

sp.ui.documentssharedbyme.js

2212

7-Jul-20

11:29

sp.ui.documentssharedwithme.debug.js

sp.ui.documentssharedwithme.debug.js

41725

7-Jul-20

11:29

sp.ui.documentssharedwithme.js

sp.ui.documentssharedwithme.js

24712

7-Jul-20

11:29

spui_listsearchbox_debug.js

sp.ui.listsearchbox.debug.js

39586

7-Jul-20

11:29

spui_listsearchbox.js

sp.ui.listsearchbox.js

20182

7-Jul-20

11:30

spui_listsearchboxbootstrap_debug.js

sp.ui.listsearchboxbootstrap.debug.js

7401

7-Jul-20

11:29

spui_listsearchboxbootstrap.js

sp.ui.listsearchboxbootstrap.js

3070

7-Jul-20

11:29

microfeeddebug.js

sp.ui.microfeed.debug.js

393708

7-Jul-20

11:29

microfeed.js

sp.ui.microfeed.js

230149

7-Jul-20

11:30

mysitecommondebug.js

sp.ui.mysitecommon.debug.js

131548

7-Jul-20

11:30

mysitecommon.js

sp.ui.mysitecommon.js

75540

7-Jul-20

11:29

mysitenavigationdebug.js

sp.ui.mysitenavigation.debug.js

2523

7-Jul-20

11:29

mysitenavigation.js

sp.ui.mysitenavigation.js

2523

7-Jul-20

11:29

mysiterecommendationsuidebug.js

sp.ui.mysiterecommendations.debug.js

14330

7-Jul-20

11:30

mysiterecommendationsui.js

sp.ui.mysiterecommendations.js

7268

7-Jul-20

11:29

peopledebug.js

sp.ui.people.debug.js

87048

7-Jul-20

11:29

peopledebug.js1

sp.ui.people.debug.js

87048

7-Jul-20

11:29

people.js

sp.ui.people.js

59579

7-Jul-20

11:29

people.js1

sp.ui.people.js

59579

7-Jul-20

11:29

spui_persond.js

sp.ui.person.debug.js

18230

7-Jul-20

11:30

spui_person.js

sp.ui.person.js

10326

7-Jul-20

11:29

spui_psd.js

sp.ui.promotedsites.debug.js

24862

7-Jul-20

11:30

spui_ps.js

sp.ui.promotedsites.js

15125

7-Jul-20

11:29

sp.ui.ratings.debug.js

sp.ui.ratings.debug.js

20220

7-Jul-20

11:29

sp.ui.ratings.js

sp.ui.ratings.js

11911

7-Jul-20

11:29

sp.ui.reputation.debug.js

sp.ui.reputation.debug.js

42482

7-Jul-20

11:30

sp.ui.reputation.js

sp.ui.reputation.js

25976

7-Jul-20

11:29

spssoc.js

sp.ui.socialribbon.js

20742

7-Jul-20

11:29

homeapi.dll_gac

microsoft.sharepoint.homeapi.dll

16.0.10363.12107

352176

7-Jul-20

11:29

homeapi.dll_isapi

microsoft.sharepoint.homeapi.dll

16.0.10363.12107

352176

7-Jul-20

11:29

portal.dll

microsoft.sharepoint.portal.dll

16.0.10363.12107

6994856

7-Jul-20

11:30

portal.dll_001

microsoft.sharepoint.portal.dll

16.0.10363.12107

6994856

7-Jul-20

11:30

profileext.sql

profileext.sql

1388377

5-Jul-20

09:42

profilesrp.sql

profilesrp.sql

1553927

5-Jul-20

09:42

profilesrp_c.sql

profilesrp_c.sql

150583

5-Jul-20

09:42

profilesrp_n.sql

profilesrp_n.sql

1004057

5-Jul-20

09:42

antixsslibrary.dll

antixsslibrary.dll

3.0.3259.31320

26256

update_antixsslibrary.dll

antixsslibrary.dll

3.0.3259.31320

26256

5-Jul-20

09:22

stsapa.dll

microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll

16.0.10363.12107

688552

7-Jul-20

11:30

wssadmop.dll_0001

microsoft.sharepoint.administrationoperation.dll

16.0.10363.12107

1173472

7-Jul-20

11:30

anglesharp.dll

anglesharp.dll

0.9.7

1203712

update_anglesharp.dll

anglesharp.dll

0.9.7

1203712

5-Jul-20

09:35

timezone.xml

timezone.xml

89327

5-Jul-20

09:47

siteupgrade.xml

siteupgradelinks.xml

534

5-Jul-20

09:33

siteupgrade.xml_14

siteupgradelinks.xml

534

5-Jul-20

09:33

microsoft.sharepoint.health.dll

microsoft.sharepoint.health.dll

16.0.10363.12107

136160

7-Jul-20

11:30

microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

16.0.10363.12107

655272

7-Jul-20

11:30

microsoft.owin.3.0.1.dll

microsoft.owin.dll

3.0.40213.64

101032

update_microsoft.owin.3.0.1.dll

microsoft.owin.dll

3.0.40213.64

101032

5-Jul-20

09:34

microsoft.owin.host.systemweb.3.0.1.dll

microsoft.owin.host.systemweb.dll

3.0.40213.64

133288

update_microsoft.owin.host.systemweb.3.0.1.dll

microsoft.owin.host.systemweb.dll

3.0.40213.64

133288

5-Jul-20

09:34

microsoft.sharepoint.client.dll.x64

microsoft.sharepoint.client.dll

16.0.10363.12107

853920

7-Jul-20

11:30

microsoft.sharepoint.client.dll_0001.x64

microsoft.sharepoint.client.dll

16.0.10363.12107

853920

7-Jul-20

11:30

microsoft.sharepoint.client.phone.dll

microsoft.sharepoint.client.phone.dll

16.0.10363.12107

799152

7-Jul-20

11:30

microsoft.sharepoint.client.portable.dll.x64

microsoft.sharepoint.client.portable.dll

16.0.10363.12107

815032

7-Jul-20

11:30

microsoft.sharepoint.client.portable.dll_gac.x64

microsoft.sharepoint.client.portable.dll

16.0.10363.12107

815032

7-Jul-20

11:30

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

16.0.10363.12107

740824

7-Jul-20

11:30

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll_0001

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

16.0.10363.12107

740824

7-Jul-20

11:30

microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll.x64

microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

16.0.10363.12107

798136

7-Jul-20

11:30

contextinfo.dll_0001

microsoft.sharepoint.context.dll

16.0.10363.12107

48544

7-Jul-20

11:30

splinq.dll

microsoft.sharepoint.linq.dll

16.0.10363.12107

388512

7-Jul-20

11:30

splinqvs.dll

microsoft.sharepoint.linq.dll

16.0.10363.12107

388512

7-Jul-20

11:30

renderlist.dll_0001

microsoft.sharepoint.renderlist.dll

16.0.10363.12107

22944

7-Jul-20

11:30

microsoft.sharepoint.serverstub.dll

microsoft.sharepoint.serverstub.dll

16.0.10363.12107

2888672

7-Jul-20

11:30

newtonsoft.json.6.0.8.dll

newtonsoft.json.dll

6.0.8.18111

513536

update_newtonsoft.json.6.0.8.dll

newtonsoft.json.dll

6.0.8.18111

513536

5-Jul-20

09:22

offprsx.dll

offparser.dll

16.0.10363.12107

2138552

7-Jul-20

11:30

owin.1.0.dll

owin.dll

1.0

4608

update_owin.1.0.dll

owin.dll

1.0

4608

5-Jul-20

09:35

stslib.dll_0001

microsoft.sharepoint.library.dll

16.0.10363.12107

230328

7-Jul-20

11:30

owssvr.dll_0001

owssvr.dll

16.0.10363.12107

6900656

7-Jul-20

11:30

microsoft.sharepoint.powershell.dll_0001

microsoft.sharepoint.powershell.dll

16.0.10363.12107

1065912

7-Jul-20

11:30

microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

16.0.10363.12107

97200

7-Jul-20

11:30

psconfig.exe

psconfig.exe

16.0.10363.12107

538568

7-Jul-20

11:28

psconfigui.exe

psconfigui.exe

16.0.10363.12107

809936

7-Jul-20

11:28

core_0.rsx

core.resx

526140

7-Jul-20

11:26

stsom.dll

microsoft.sharepoint.dll

16.0.10363.12107

38551960

7-Jul-20

11:25

stsom.dll_0001

microsoft.sharepoint.dll

16.0.10363.12107

38551960

7-Jul-20

11:25

stsomdr.dll

microsoft.sharepoint.intl.dll

16.0.10363.12107

1409464

7-Jul-20

11:25

stsap.dll

microsoft.sharepoint.applicationpages.dll

16.0.10363.12107

2445776

7-Jul-20

11:30

stssoap.dll

stssoap.dll

16.0.10363.12107

776616

7-Jul-20

11:26

subsetproxy.dll_0001

microsoft.sharepoint.subsetproxy.dll

16.0.10363.12107

1140704

7-Jul-20

11:26

subsetshim.dll_0001

microsoft.sharepoint.dll

16.900.rup.rpr

2449312

7-Jul-20

11:29

system.net.http.formatting.5.2.3.dll

system.net.http.formatting.dll

5.2.30128.0

185544

update_system.net.http.formatting.5.2.3.dll

system.net.http.formatting.dll

5.2.30128.0

185544

5-Jul-20

09:23

system.web.http.5.2.3.dll

system.web.http.dll

5.2.30128.0

471240

update_system.web.http.5.2.3.dll

system.web.http.dll

5.2.30128.0

471240

5-Jul-20

09:35

applications.asx_0014

applications.aspx

3998

5-Jul-20

09:37

apps.asx_0014

apps.aspx

3974

5-Jul-20

09:38

backups.asx_0014

backups.aspx

3983

5-Jul-20

09:37

configurationwizards.asx_0014

configurationwizards.aspx

4022

5-Jul-20

09:38

default.asx_0014

default.aspx

5440

5-Jul-20

09:37

genappsettings.asx_0014

generalapplicationsettings.aspx

4041

5-Jul-20

09:37

monitoring.asx_0014

monitoring.aspx

3992

5-Jul-20

09:38

o365config.asx_0015

office365configuration.aspx

5180

5-Jul-20

09:37

security.asx_0014

security.aspx

3986

5-Jul-20

09:37

sysset.asx_0014

systemsettings.aspx

4004

5-Jul-20

09:37

upgandmig.asx_0014

upgradeandmigration.aspx

4019

5-Jul-20

09:38

dip.js

dip.js

50487

5-Jul-20

09:33

dip.js_14

dip.js

50487

5-Jul-20

09:33

fldtypes.xsl

fldtypes.xsl

134876

5-Jul-20

09:41

internal.xsl

internal.xsl

11270

5-Jul-20

09:40

accreqctl.debug.js

accessrequestscontrol.debug.js

20696

7-Jul-20

11:26

accreqctl.js

accessrequestscontrol.js

11684

7-Jul-20

11:26

accreqviewtmpl.debug.js

accessrequestsviewtemplate.debug.js

50013

7-Jul-20

11:26

accreqviewtmpl.js

accessrequestsviewtemplate.js

22933

7-Jul-20

11:25

appcatalogfieldtemplate.debug.js

appcatalogfieldtemplate.debug.js

9638

7-Jul-20

11:26

appcatalogfieldtemplate.js

appcatalogfieldtemplate.js

3695

7-Jul-20

11:26

appdeveloperdash.debug.js

appdeveloperdash.debug.js

23162

7-Jul-20

11:25

appdeveloperdash.js

appdeveloperdash.js

11552

7-Jul-20

11:25

apprequestmanagefieldtemplate.debug.js

apprequestmanagefieldtemplate.debug.js

2771

7-Jul-20

11:26

apprequestmanagefieldtemplate.js

apprequestmanagefieldtemplate.js

1476

7-Jul-20

11:26

autofill.debug.js

autofill.debug.js

20542

7-Jul-20

11:26

autofill.js

autofill.js

11562

7-Jul-20

11:26

autohostedlicensingtemplates.debug.js

autohostedlicensingtemplates.debug.js

21187

7-Jul-20

11:25

autohostedlicensingtemplates.js

autohostedlicensingtemplates.js

8989

7-Jul-20

11:26

bform.debug.js

bform.debug.js

460795

7-Jul-20

11:26

bform.js

bform.js

259449

7-Jul-20

11:26

blank.debug.js

blank.debug.js

755

7-Jul-20

11:26

blank.js

blank.js

456

7-Jul-20

11:25

callout.debug.js

callout.debug.js

92058

7-Jul-20

11:25

callout.js

callout.js

29842

7-Jul-20

11:26

choicebuttonfieldtemplate.debug.js

choicebuttonfieldtemplate.debug.js

6382

7-Jul-20

11:25

choicebuttonfieldtemplate.js

choicebuttonfieldtemplate.js

2743

7-Jul-20

11:26

clientforms.debug.js

clientforms.debug.js

156030

7-Jul-20

11:26

clientforms.js

clientforms.js

79307

7-Jul-20

11:26

clientpeoplepicker.debug.js

clientpeoplepicker.debug.js

83429

7-Jul-20

11:26

clientpeoplepicker.js

clientpeoplepicker.js

44310

7-Jul-20

11:25

clientrenderer.debug.js

clientrenderer.debug.js

30681

7-Jul-20

11:26

clientrenderer.js

clientrenderer.js

12960

7-Jul-20

11:26

clienttemplates.debug.js

clienttemplates.debug.js

398011

7-Jul-20

11:26

clienttemplates.js

clienttemplates.js

203315

7-Jul-20

11:25

commonvalidation.debug.js

commonvalidation.debug.js

6758

7-Jul-20

11:26

comval.js

commonvalidation.js

4224

7-Jul-20

11:26

core.debug.js

core.debug.js

955755

7-Jul-20

11:26

core.js_0001

core.js

507035

7-Jul-20

11:26

createsharedfolderdialog.debug.js

createsharedfolderdialog.debug.js

43148

7-Jul-20

11:25

createsharedfolderdialog.js

createsharedfolderdialog.js

18922

7-Jul-20

11:26

datepicker.debug.js

datepicker.debug.js

160480

7-Jul-20

11:26

datepick.js

datepicker.js

71517

7-Jul-20

11:25

designgallery.debug.js

designgallery.debug.js

47390

7-Jul-20

11:25

designgallery.js

designgallery.js

29175

7-Jul-20

11:26

devdash.debug.js

devdash.debug.js

89841

7-Jul-20

11:26

devdash.js

devdash.js

38404

7-Jul-20

11:25

dragdrop.debug.js

dragdrop.debug.js

237831

7-Jul-20

11:26

dragdrop.js

dragdrop.js

122518

7-Jul-20

11:26

entityeditor.debug.js

entityeditor.debug.js

73995

7-Jul-20

11:26

entityeditor.js

entityeditor.js

38999

7-Jul-20

11:26

filepreview.debug.js

filepreview.debug.js

25986

7-Jul-20

11:26

filepreview.js

filepreview.js

14046

7-Jul-20

11:26

foldhyperlink.debug.js

foldhyperlink.debug.js

3924

7-Jul-20

11:26

foldhyperlink.js

foldhyperlink.js

1863

7-Jul-20

11:26

form.debug.js

form.debug.js

241306

7-Jul-20

11:26

form.js

form.js

129252

7-Jul-20

11:25

ganttscript.debug.js

ganttscript.debug.js

9384

7-Jul-20

11:25

ganttscr.js

ganttscript.js

5100

7-Jul-20

11:26

geolocationfieldtemplate.debug.js

geolocationfieldtemplate.debug.js

41051

7-Jul-20

11:26

geolocationfieldtemplate.js

geolocationfieldtemplate.js

15436

7-Jul-20

11:26

groupboard.debug.js

groupboard.debug.js

16339

7-Jul-20

11:26

groupboard.js

groupboard.js

9550

7-Jul-20

11:26

groupeditempicker.debug.js

groupeditempicker.debug.js

21014

7-Jul-20

11:26

gip.js

groupeditempicker.js

12057

7-Jul-20

11:26

hierarchytaskslist.debug.js

hierarchytaskslist.debug.js

60796

7-Jul-20

11:26

hierarchytaskslist.js

hierarchytaskslist.js

20088

7-Jul-20

11:25

imglib.debug.js

imglib.debug.js

91322

7-Jul-20

11:26

imglib.js

imglib.js

53907

7-Jul-20

11:25

init.debug.js

init.debug.js

626758

7-Jul-20

11:26

init.js_0001

init.js

303156

7-Jul-20

11:26

inplview.debug.js

inplview.debug.js

156138

7-Jul-20

11:26

inplview.js

inplview.js

79678

7-Jul-20

11:26

jsgrid.debug.js

jsgrid.debug.js

1185748

7-Jul-20

11:26

jsgrid.gantt.debug.js

jsgrid.gantt.debug.js

110109

7-Jul-20

11:25

jsgrid.gantt.js

jsgrid.gantt.js

42306

7-Jul-20

11:26

jsgrid.js

jsgrid.js

444712

7-Jul-20

11:26

languagepickercontrol.js

languagepickercontrol.js

11518

7-Jul-20

11:26

listview.debug.js

listview.debug.js

932106

7-Jul-20

11:26

listview.js

listview.js

400608

7-Jul-20

11:26

mapviewtemplate.debug.js

mapviewtemplate.debug.js

38394

7-Jul-20

11:25

mapviewtemplate.js

mapviewtemplate.js

15544

7-Jul-20

11:26

menu.debug.js

menu.debug.js

103516

7-Jul-20

11:26

menu.js_0001

menu.js

52561

7-Jul-20

11:26

suitenavstandalone.js

suitenavstandalone.js

244295

5-Jul-20

09:47

mountpt.debug.js

mountpoint.debug.js

13632

7-Jul-20

11:25

mountpt.js

mountpoint.js

6213

7-Jul-20

11:26

mquery.debug.js

mquery.debug.js

60340

7-Jul-20

11:26

mquery.js

mquery.js

22616

7-Jul-20

11:26

ms.rte.debug.js

ms.rte.debug.js

714303

7-Jul-20

11:26

ms.rte.js

ms.rte.js

401121

7-Jul-20

11:25

offline.debug.js

offline.debug.js

22154

7-Jul-20

11:26

offline.js

offline.js

11385

7-Jul-20

11:26

ows.debug.js

ows.debug.js

714306

7-Jul-20

11:25

ows.js

ows.js

376995

7-Jul-20

11:25

owsbrows.debug.js

owsbrows.debug.js

24954

7-Jul-20

11:26

owsbrows.js

owsbrows.js

13302

7-Jul-20

11:26

pickerhierarchycontrol.js

pickerhierarchycontrol.js

84678

7-Jul-20

11:26

pivotcontrol.debug.js

pivotcontrol.debug.js

18165

5-Jul-20

09:48

pivotcontrol.js

pivotcontrol.js

8592

5-Jul-20

09:47

quicklaunch.debug.js

quicklaunch.debug.js

135522

7-Jul-20

11:26

quicklaunch.js

quicklaunch.js

74050

7-Jul-20

11:26

radiobuttonwithchildren.js

radiobuttonwithchildren.js

3557

7-Jul-20

11:25

roamingapps.debug.js

roamingapps.debug.js

55031

7-Jul-20

11:26

roamingapps.js

roamingapps.js

21855

7-Jul-20

11:26

sharing.debug.js

sharing.debug.js

322361

7-Jul-20

11:26

sharing.js

sharing.js

135350

7-Jul-20

11:26

sharingmodern.debug.js

sharingmodern.debug.js

18196

7-Jul-20

11:26

sharingmodern.js

sharingmodern.js

5807

7-Jul-20

11:26

singlesignon.debug.js

singlesignon.debug.js

17059

7-Jul-20

11:25

singlesignon.js

singlesignon.js

6062

7-Jul-20

11:26

siteupgrade.debug.js

siteupgrade.debug.js

1693

7-Jul-20

11:26

siteupgrade.debug.js_14

siteupgrade.debug.js

1693

7-Jul-20

11:26

siteupgrade.js

siteupgrade.js

1121

7-Jul-20

11:26

siteupgrade.js_14

siteupgrade.js

1121

7-Jul-20

11:26

sp.accessibility.debug.js

sp.accessibility.debug.js

34811

7-Jul-20

11:25

sp.accessibility.js

sp.accessibility.js

21843

7-Jul-20

11:26

sp.core.debug.js

sp.core.debug.js

166073

7-Jul-20

11:26

sp.core.js

sp.core.js

87930

7-Jul-20

11:26

sp.datetimeutil.debug.js

sp.datetimeutil.debug.js

115552

7-Jul-20

11:26

sp.datetimeutil.js

sp.datetimeutil.js

66620

7-Jul-20

11:25

sp.debug.js

sp.debug.js

1706076

7-Jul-20

11:26

sp.exp.debug.js

sp.exp.debug.js

41182

7-Jul-20

11:25

sp.exp.js

sp.exp.js

24500

7-Jul-20

11:26

sp.init.debug.js

sp.init.debug.js

57831

7-Jul-20

11:26

sp.init.js

sp.init.js

32954

7-Jul-20

11:26

sp.js

sp.js

1044727

7-Jul-20

11:26

spmap.debug.js

sp.map.debug.js

15759

7-Jul-20

11:26

spmap.js

sp.map.js

8533

7-Jul-20

11:25

sppageinstr.debug.js

sp.pageinstrumentation.debug.js

1925

7-Jul-20

11:26

sppageinstr.js

sp.pageinstrumentation.js

1397

7-Jul-20

11:25

sp.requestexecutor.debug.js

sp.requestexecutor.debug.js

100405

7-Jul-20

11:26

sp.requestexecutor.js

sp.requestexecutor.js

63698

7-Jul-20

11:26

sp.ribbon.debug.js

sp.ribbon.debug.js

361474

7-Jul-20

11:26

sp.ribbon.js

sp.ribbon.js

222919

7-Jul-20

11:25

sp.runtime.debug.js

sp.runtime.debug.js

197022

7-Jul-20

11:26

sp.runtime.js

sp.runtime.js

115686

7-Jul-20

11:26

sp.simpleloggermobile.debug.js

sp.simpleloggermobile.debug.js

40931

7-Jul-20

11:26

sp.simpleloggermobile.js

sp.simpleloggermobile.js

20444

7-Jul-20

11:26

sp.storefront.debug.js

sp.storefront.debug.js

440500

7-Jul-20

11:25

sp.storefront.js

sp.storefront.js

296738

7-Jul-20

11:26

sp.ui.admin.debug.js

sp.ui.admin.debug.js

18904

7-Jul-20

11:26

sp.ui.admin.js

sp.ui.admin.js

11613

7-Jul-20

11:25

sp.ui.allapps.debug.js

sp.ui.allapps.debug.js

45304

7-Jul-20

11:26

sp.ui.allapps.js

sp.ui.allapps.js

27974

7-Jul-20

11:26

sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

278413

7-Jul-20

11:26

sp.ui.applicationpages.calendar.js

sp.ui.applicationpages.calendar.js

143450

7-Jul-20

11:25

sp.ui.applicationpages.debug.js

sp.ui.applicationpages.debug.js

11283

7-Jul-20

11:26

sp.ui.applicationpages.js

sp.ui.applicationpages.js

7684

7-Jul-20

11:26

sp.ui.bdcadminpages.debug.js

sp.ui.bdcadminpages.debug.js

16634

7-Jul-20

11:26

sp.ui.bdcadminpages.js

sp.ui.bdcadminpages.js

11652

7-Jul-20

11:26

spblogd.js

sp.ui.blogs.debug.js

51882

7-Jul-20

11:26

spblog.js

sp.ui.blogs.js

31204

7-Jul-20

11:25

sp.ui.combobox.debug.js

sp.ui.combobox.debug.js

100153

7-Jul-20

11:25

sp.ui.combobox.js

sp.ui.combobox.js

52058

7-Jul-20

11:26

sp.ui.controls.debug.js

sp.ui.controls.debug.js

58556

7-Jul-20

11:26

sp.ui.controls.js

sp.ui.controls.js

39729

7-Jul-20

11:26

sp.ui.dialog.debug.js

sp.ui.dialog.debug.js

75579

7-Jul-20

11:26

sp.ui.dialog.js

sp.ui.dialog.js

44114

7-Jul-20

11:26

spdiscd.js

sp.ui.discussions.debug.js

136823

7-Jul-20

11:25

spdisc.js

sp.ui.discussions.js

81825

7-Jul-20

11:26

spimgcd.js

sp.ui.imagecrop.debug.js

28399

7-Jul-20

11:26

spimgc.js

sp.ui.imagecrop.js

28399

7-Jul-20

11:26

spui_rid.js

sp.ui.relateditems.debug.js

29224

7-Jul-20

11:25

spui_ri.js

sp.ui.relateditems.js

18378

7-Jul-20

11:26

sp.ui.rte.debug.js

sp.ui.rte.debug.js

355959

7-Jul-20

11:26

sp.ui.rte.js

sp.ui.rte.js

217946

7-Jul-20

11:25

sp.ui.tileview.debug.js

sp.ui.tileview.debug.js

100921

7-Jul-20

11:26

sp.ui.tileview.js

sp.ui.tileview.js

61802

7-Jul-20

11:26

spui_tld.js

sp.ui.timeline.debug.js

488762

7-Jul-20

11:26

spui_tl.js

sp.ui.timeline.js

265918

7-Jul-20

11:26

spgantt.debug.js

spgantt.debug.js

192623

7-Jul-20

11:26

spgantt.js

spgantt.js

69727

7-Jul-20

11:26

spgridview.debug.js

spgridview.debug.js

7876

7-Jul-20

11:26

spgridvw.js

spgridview.js

4903

7-Jul-20

11:25

start.debug.js

start.debug.js

185210

7-Jul-20

11:26

start.js

start.js

101324

7-Jul-20

11:25

suitelinks.debug.js

suitelinks.debug.js

32319

7-Jul-20

11:25

suitelnk.js

suitelinks.js

13508

7-Jul-20

11:26

timecard.debug.js

timecard.debug.js

37455

7-Jul-20

11:26

timecard.js

timecard.js

21192

7-Jul-20

11:26

touchapp.js

touchapp.js

498041

5-Jul-20

09:48

wpadder.debug.js

wpadder.debug.js

52865

7-Jul-20

11:26

wpadder.js

wpadder.js

33270

7-Jul-20

11:25

wpcm.debug.js

wpcm.debug.js

7521

7-Jul-20

11:26

wpcm.js

wpcm.js

3849

7-Jul-20

11:25

main.xsl

main.xsl

6078

5-Jul-20

09:40

sigstore.dll

sigstore.dll

19888

update_sigstore.dll

sigstore.dll

19888

5-Jul-20

09:38

store.sql

store.sql

8074807

5-Jul-20

09:42

store.xml

store.xml

8917277

7-Jul-20

11:29

storeazure.xml

store_azure.xml

8917277

7-Jul-20

11:29

usagedb.sql

usagedb.sql

88742

5-Jul-20

09:42

usgdbup.sql

usgdbup.sql

88551

5-Jul-20

09:42

appassoc.asx

applicationassociations.aspx

5504

5-Jul-20

09:34

authen.asx

authentication.aspx

13965

5-Jul-20

09:32

blkftyp.asx

blockedfiletype.aspx

4282

5-Jul-20

09:34

dftcntdb.asx

defaultcontentdb.aspx

6243

5-Jul-20

09:33

healrepo.asx

healthreport.aspx

6499

5-Jul-20

09:32

incemail.asx

incomingemail.aspx

22663

5-Jul-20

09:33

irmadmin.asx

irmadmin.aspx

8804

5-Jul-20

09:32

logusage.asx

logusage.aspx

14555

5-Jul-20

09:34

metrics.asx

metrics.aspx

15403

5-Jul-20

09:32

ofadmin.asx

officialfileadmin.aspx

13839

5-Jul-20

09:33

privacy.asx

privacy.aspx

10182

5-Jul-20

09:32

slctcfaz.asx

selectcrossfirewallaccesszone.aspx

5643

5-Jul-20

09:33

svcappcn.asx

serviceapplicationconnect.aspx

5027

5-Jul-20

09:32

siteex.asx

siteandlistexport.aspx

12538

5-Jul-20

09:33

sitebaks.asx

sitebackuporexportstatus.aspx

10389

5-Jul-20

09:32

sitecbac.asx

sitecollectionbackup.aspx

10764

5-Jul-20

09:32

sitequot.asx

sitequota.aspx

24455

5-Jul-20

09:32

spscrstg.asx_0002

spsecuritysettings.aspx

7731

5-Jul-20

09:32

unatcdb.asx

unattacheddbselect.aspx

6322

5-Jul-20

09:33

user_solution.asx

usersolutions.aspx

9571

5-Jul-20

09:33

lightbox.asx

lightbox.aspx

10265

5-Jul-20

09:48

share.asx

share.aspx

47815

5-Jul-20

09:48

versions.asx

versions.aspx

37378

5-Jul-20

09:48

ofadmin.aspx_tenantadmin

ta_officialfileadmin.aspx

11593

5-Jul-20

09:50

owstimer.exe_0001

owstimer.exe

16.0.10363.12107

80800

7-Jul-20

11:30

microsoft.extensions.dependencyinjection.abstractions.1.0.0.dll

microsoft.extensions.dependencyinjection.abstractions.dll

1.0.0.20622

35736

update_microsoft.extensions.dependencyinjection.abstractions.1.0.0.dll

microsoft.extensions.dependencyinjection.abstractions.dll

1.0.0.20622

35736

5-Jul-20

09:49

microsoft.extensions.dependencyinjection.1.0.0.dll

microsoft.extensions.dependencyinjection.dll

1.0.0.20622

37272

update_microsoft.extensions.dependencyinjection.1.0.0.dll

microsoft.extensions.dependencyinjection.dll

1.0.0.20622

37272

5-Jul-20

09:49

microsoft.odata.core.7.0.0.dll

microsoft.odata.core.dll

7.0.0.0

1395616

update_microsoft.odata.core.7.0.0.dll

microsoft.odata.core.dll

7.0.0.0

1395616

5-Jul-20

09:49

microsoft.odata.edm.7.0.0.dll

microsoft.odata.edm.dll

7.0.0.0

780192

update_microsoft.odata.edm.7.0.0.dll

microsoft.odata.edm.dll

7.0.0.0

780192

5-Jul-20

09:49

microsoft.spatial.7.0.0.dll

microsoft.spatial.dll

7.0.0.0

135584

update_microsoft.spatial.7.0.0.dll

microsoft.spatial.dll

7.0.0.0

135584

5-Jul-20

09:49

microsoft.vroom.sharepoint.dll

microsoft.vroom.sharepoint.dll

16.0.10363.12107

623544

7-Jul-20

11:27

system.collections.immutable.1.2.0.dll

system.collections.immutable.dll

1.0.24212.01

174000

update_system.collections.immutable.1.2.0.dll

system.collections.immutable.1.2.0.dll

1.0.24212.01

174000

5-Jul-20

09:49

system.web.http.owin.5.2.3.dll

system.web.http.owin.dll

5.2.30128.0

64408

update_system.web.http.owin.5.2.3.dll

system.web.http.owin.dll

5.2.30128.0

64408

5-Jul-20

09:49

system.web.odata.6.0.0.dll

system.web.odata.dll

6.0.40914.0

779664

update_system.web.odata.6.0.0.dll

system.web.odata.dll

6.0.40914.0

779664

5-Jul-20

09:49

spwriter.exe_0001

spwriter.exe

16.0.10363.12107

51128

7-Jul-20

11:26

stswel.dll

stswel.dll

16.0.10363.12107

3669432

7-Jul-20

11:30

stswfacb.dll

microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

16.0.10363.12107

312768

7-Jul-20

11:27

stswfact.dll

microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

16.0.10363.12107

312768

7-Jul-20

11:27

sts.workflows.dll

microsoft.sharepoint.workflows.dll

16.0.10363.12107

65448

7-Jul-20

11:25

ie50up.debug.js

ie50up.debug.js

155104

7-Jul-20

11:26

ie50up.js

ie50up.js

81715

7-Jul-20

11:26

ie55up.debug.js

ie55up.debug.js

154298

7-Jul-20

11:25

ie55up.js

ie55up.js

81176

7-Jul-20

11:26

non_ie.debug.js

non_ie.debug.js

102961

7-Jul-20

11:25

non_ie.js

non_ie.js

60388

7-Jul-20

11:26

bpstd.debug.js

bpstd.debug.js

8194

7-Jul-20

11:26

bpstd.js

bpstd.js

4668

7-Jul-20

11:26

ctp.debug.js

ctp.debug.js

7940

7-Jul-20

11:26

ctp.js

ctp.js

4223

7-Jul-20

11:25

cvtp.debug.js

cvtp.debug.js

5066

7-Jul-20

11:26

cvtp.js

cvtp.js

2704

7-Jul-20

11:25

itp.debug.js

itp.debug.js

13120

7-Jul-20

11:26

itp.js

itp.js

9814

7-Jul-20

11:26

xtp.debug.js

xtp.debug.js

3605

7-Jul-20

11:25

xtp.js

xtp.js

1801

7-Jul-20

11:26

osrv_sandbox.dll

microsoft.office.server.sandbox.dll

16.0.10363.12107

761272

7-Jul-20

11:30

microsoft.office.web.sandbox.dll

microsoft.office.web.sandbox.dll

16.0.10363.12107

761272

7-Jul-20

11:30

sts_sandbox.dll

microsoft.sharepoint.sandbox.dll

16.0.10363.12107

761288

7-Jul-20

11:30

visfilt.dll.x64

visfilt.dll

16.0.10363.12107

6133160

7-Jul-20

11:30

vsrvwfe.dll

microsoft.office.visio.server.dll

16.0.10363.12107

2023352

7-Jul-20

11:28

vsrvvgs.dll

microsoft.office.visio.server.graphicsserver.dll

16.0.10363.12107

1299376

7-Jul-20

11:27

visioserver.vutils.dll

vutils.dll

16.0.10363.12107

3139464

7-Jul-20

11:30

office365icons.eot

office365icons.eot

84528

office365icons_1.eot

office365icons.eot

84528

6-Jul-20

10:04

sts_odspnextnewux1f1ebb360d2bde34a50cf953c975391e

createsite.js

1070913

6-Jul-20

11:03

sts_odspnextnewux1efa61166de43c71668b949c99f0686b

listitemformdeferred.js

2258167

6-Jul-20

11:03

sts_odspnextnewuxcd202787c8a8cb28e2c71ee818995ab3

listitemformexecutors.js

618565

6-Jul-20

11:03

sts_odspnextnewuxe8f363779e230efb9d852eceace8ab24

listitemformreactcontrols.js

199820

6-Jul-20

11:03

sts_odspnextnewux71d8b89e6d9d95995887b0a27dbc8f99

listitemformscenario.js

882498

6-Jul-20

11:03

sts_odspnextnewuxbe3313501487c79fe05e26c262deaaa9

createsite.json

43509

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux73bf67ca708ed0b9bbee05da7d4ab95b

listitemform.json

178731

6-Jul-20

11:05

odbonedrive.json

odbonedrive.json

359303

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux0caa67c96a8a488d88a0b64e58cf6219

recyclebin.json

181165

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux82ec74261e20424f9653d60d8846afce

sitehub.json

223234

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewuxc2feb86763199de55a499729d395cb83

splist.json

299106

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewuxc4da3cf2e6b1ad11477e32ac2c90cea6

odbdeferred.js

2441509

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux308f9878bc3bd35d6e7c02477ff10b6f

odbdeferredcontrols.js

688575

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux9e5f0d05cada29614b74c28d9065e102

odbexecutors.js

962203

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewuxc563bd732bac9201f0dcad0747118e6b

odbfiles.js

839463

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux8c0380eb9a20542616b7c1feeac0f995

odbonedrive.js

678620

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux6e3d88bd0f1447b264307d9749f011bc

odboneup.js

354486

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux4a79707daf48fcca13da03638a9e77b8

odbreactcontrols.js

591680

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux57f35b229017c79fd2db2964ca66fbca

odbsites.js

148454

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewuxdf192495e18fd01667a80b7f5657d569

odbtiles.js

261581

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux1a2b15ed274bbfbba6d5eaa8be1efc60

odbuploadmanager.js

64324

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux795d12a100cd0691f928c64b88b80240

odrestore.js

368703

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewuxb04c6bd9af89e0b8de15413f309e7ade

112x80_blankdocument.png

206

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux54576faed46c6dfea9ae9eb039a20d20

112x80_default_back.png

478

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux5283eb8f4cab57bb8fc15650a0d92f99

112x80_default_front.png

774

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux6afbec05ecfc043a474f4964397533b7

112x80_photo_front.png

580

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewuxc213e014150d89455dba0fb815be612f

112x80_photos_back.png

645

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewuxf9ae978879649d30526534752882f692

112x80_shadow.png

545

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux4c0d7498c1ef7a1534ccb3701897c981

112x80_shadow_empty.png

529

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux9ffcc6e0423cb2cf4d2279bbba952eb4

72x52_blankdocument.png

158

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux322aceb9f2715ebb19952afe869c2d0e

72x52_default_back.png

333

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux7741d42fb8239e3ac5fd1a56cabf10a4

72x52_default_front.png

534

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewuxf2d1c3d60bf986902ce0af4a3071dad9

72x52_photos_back.png

426

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewuxcace19a340d6a2d63e36484366da4af9

72x52_photos_front.png

467

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux9e87e72501f75739fab4d90fe2fbd053

72x52_shadow.png

447

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux91ea61cfe45f5a4886ea97f8b3e9df0f

72x52_shadow_empty.png

441

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux0c84be7e892dce2fb4ae731c6b9a14ee

folder-large_backplate.png

545

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewuxb362e9cb71ddd733f36d1adcd6dc7f4d

folder-large_backplate.svg

1175

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux404603879511a4af70482fd310157cdd

folder-large_flap_default.svg

1195

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux0d134d5b66025651d495eab3555b15d8

folder-large_flap_media.svg

1212

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux5c6f7a05c3d558d10d5cc95cd386eadc

folder-large_frontplate_nopreview.png

1334

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux6168c5a9d68489dba620e12ff64ba180

folder-large_frontplate_nopreview.svg

871

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux838f5a64bacc969feceaa93510aed1b4

folder-large_frontplate_thumbnail.png

1597

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux298c9d1a11a533c493ed146a2c555568

folder-large_frontplate_thumbnail.svg

871

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux9a5e4bf68c23039c663575b25f34361c

folder-small_backplate.png

459

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewuxb742d6ff581d9d0e32238529044b9953

folder-small_backplate.svg

1156

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux9ced1d81dfe4631d43ef958edc4ba5d0

folder-small_flap_default.svg

1177

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux6b6dc99cb33e983665320f56766c7a15

folder-small_flap_media.svg

1195

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux04960d6ce0ad6a1742dd535546397b7d

folder-small_frontplate_nopreview.png

1057

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux8b0b149721f293226894dec4f36a7ab7

folder-small_frontplate_nopreview.svg

773

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux86f9124932bf14a49d845a4757f76a02

folder-small_frontplate_thumbnail.png

891

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux559328626fe966ab52f042408dfe22f2

folder-small_frontplate_thumbnail.svg

770

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux928db2dc492aad740d1dd70509dd229e

lg-bg.svg

1176

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux20c4a9a1c94fd22a3e33ee82a7305fea

lg-fg.svg

1013

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux3a20f7582f17dcc933da585ad75d025c

lg-fg-media.svg

1013

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewuxf7b61e9dacc1e0386920e7c35976959e

s-ldefaultback.png

333

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux82651529693d43a777ae3f006def616d

s-ldefaultfront.png

534

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewuxc423a1a10d519af4a14833af6ed30ce6

s-lphotoback.png

426

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux97119f0acfe0408d546bafccb8724965

s-lphotosfront.png

467

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux8771c0695903e8f54bb795fb35613332

s-lthroughlgblankdocument.png

158

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewuxa1cb3cf25c598e5511ecaff055354c3c

sm-bg.svg

1129

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux95ebb686e4776792d10fa31736128156

sm-fg.svg

888

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux41493385163ad6f1a33a68c9d1eaaeb8

sm-fg-media.svg

866

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux3ef65dc44133824821784517fcf5325e

vault-lg.svg

1985

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewuxc7a3c1c96228bf1ee9da4e90a476bea4

vault-lg-open.svg

2886

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux30314ad6b431d143c7812e0e6ee061fd

vault-sm.svg

1779

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux8c09d3d1ffa7076c696c868f28ca7261

vault-sm-open.svg

2901

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux63558fb05c0db532a9cbca7fc29d683a

xxxxl-xlblankdocument.png

206

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewuxf248dcb43a7d768d9084f753cfb0d6ed

xxxxl-xldefaultback.png

478

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux80120c82b98dbc4ae60f63348f0ac154

xxxxl-xldefaultfront.png

774

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux83577380a0fa4d4f9973205858ace2dc

xxxxl-xlphotoback.png

645

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux26dcbd17f5b4b267c7bdc6eabef72c6a

xxxxl-xlphotofront.png

580

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux52a3d4a744eb827f1450e9d405752c66

folder-large_backplate.svg

2420

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewuxad6ea3e5246b46c958c2e04a479f99cd

folder-large_flap_default.svg

2365

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux7dc016ac879592ba2092550f8b12a89d

folder-large_flap_media.svg

2361

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux4f8b457703336304e1deb55d24cad97b

folder-large_frontplate_nopreview.svg

2365

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewuxaad5b2797a49bebdadde74a8c31d315f

folder-large_frontplate_thumbnail.svg

2361

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewuxf4d538c2b1a98fb4eaf08b79d265b545

folder-small_backplate.svg

2307

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewuxaa3f1f457553f8558e0f1eac32f1a024

folder-small_flap_default.svg

2228

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux28a4170101ed2c3b56c2de05294311b1

folder-small_flap_media.svg

2017

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux73a97fa9644604baf0e8c8e1a0ddfdec

folder-small_frontplate_nopreview.svg

2017

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux560fb09bbdefe4a825b09a4a5b42cc1f

folder-small_frontplate_thumbnail.svg

2228

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewuxfdd387718603b45572c38b0e683a7582

lg-bg.svg

1176

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux217c5f49b970807caa544557a4c23025

lg-fg.svg

1013

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux8c1b0581379a0695a2a49d4118c0caea

lg-fg-media.svg

1013

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux92d12eb802e7c5644df24bfa3b531c73

sm-bg.svg

1129

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux99e54461762d5614d2c71eecc45a942b

sm-fg.svg

888

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewuxfeb755d64021af10cd2cfc56915ea5d5

sm-fg-media.svg

866

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewuxee5697f761f94ca16ffd86a4ef02d1a8

recyclebindeferred.js

2823708

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux759803f73d82cd669caf6d930c79a020

recyclebinexecutors.js

668850

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux736776bec9f6c6dad2f7dda661dc3dfd

recyclebinreactcontrols.js

316473

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux14b2229aa8737494be04fb698fedbc8d

sitehub.js

373535

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewuxb8931dbbdb97beb330defb6bad1ae332

sitehubdeferred.js

2415172

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewuxbed2e8db2e84613293dad61e0584dfb2

sitehubexecutors.js

759621

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewuxafb6081087eefbfe800401ef617122bd

sitehubreactcontrolsbeforeplt.js

1435984

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux72bfe35ac1f8fee6cf37ba0be87c481a

sitehubreactcontrolsdeferred.js

40363

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewuxd4f616ce0ce5d815121f4cb904bab0b2

splist.js

837110

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux75199cdb9d900d5ff11f7782399cb17f

splistdeferred.js

2280944

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux506c878c67f39538b69ab51117ced233

splistdeferredexpress.js

1643020

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewuxdc9ebd6c43507fcad50632f22cb166c4

splistexecutors.js

386520

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux643043514490c475b8e63daa45587cfb

splistreactcontrolsbeforeplt.js

262322

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux95c14b220e8e6a345ca52833f517b678

splistreactcontrolsdeferred.js

289537

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewux30484b0717864b439efabcb4caaf6538

spoapp.js

272977

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewuxb680d3a8e2013810dae29dafe4d75340

spofiles.js

610832

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewuxceea7ee2c5681d1ddacc2916754e6b3b

spooneup.js

377558

6-Jul-20

11:05

sts_odspnextnewuxa1bba3f539805635ed1b4d1828dbd548

spouploadmanager.js

70861

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux11247c610eb2b35fec6b7d74a26c38f0

0.0.js

398458

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxe5f4fb44132db455bfc5684abc91d769

0.contentrollupwebpart-propertypanesettings.js

13836

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxf8f9524d7aede8aa27335bd307d3283c

0.developer-tools.js

482322

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux8f54e1232a604b66101d785f00e07c5d

0.image-gallery-edit-mode.js

39729

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxd03d39b7bc05077c4ac3479593f09e2c

0.live-persona-card-loader.js

106951

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux10b60c752308e4797414cc1592352c08

0.page-picker-component.js

135789

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxe567272b5c2a010aa70b17e8c313858a

0.quick-links-property-pane.js

13168

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux5b94fcc774f1d14f356a8939ad0c76cf

0.sp-filepickercontrol.js

286022

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux1a0dd8556ea12fdfdce46c1b97bf966d

0.sp-pages-panels.js

635961

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxf51e90850f93328c38d84d1e68d27fb3

0.sp-people-contact-card.js

13725

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux892018044204a190e9f581edcd620dae

0.sp-rte-propertypane.js

39875

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxe8964dd3d437ce4f33115b3bc0557c72

0.sp-webpart-base-propertypane.js

130210

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux6bcd61d2c5362c6320b3a14b80a5b5a8

0.toolbox.js

34732

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux48cae7c08b68c5b16fa6bb6d1d734fe3

0ef418ba-5d19-4ade-9db0-b339873291d0.json

12533

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux1f88042f059a10dcc631cc92435f2162

1.1.js

14524

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux0c482d383b518aa8956558dbdc75bd48

1.debug-prompt-components.js

342352

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxb2f3b0a56c9ef61cd2b5cfa27b5fc37e

1.people-property-pane.js

2745

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxe45badc655897ae1f90884f5a1a97ee7

1.sp-pages-comments.js

99849

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxb2c3d8de1fdcb7cca7c4b2044da486f5

1.sp-title-region-webpart-edit-mode.js

5423

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux62046735201d3091111f28556666e654

1.sp-webpart-base-maintenancemode.js

4830

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxf9441b622f01689f522ab5fb5fe73335

1.twitter-web-part-property-pane-configuration.js

4502

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux2640b3a11359099d8bdf5c5c5f8d0e69

10.sp-pages-search.js

1771217

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxa36a04dce9a2a71bf262086728c8fca4

12.sp-news-digest-layout-component.js

78511

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux0abc9921c94a0185a26543546fe69bf9

13.sp-command-bar.js

85479

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux5fc507cbbaf792d92d7c965bf98229fb

14.sp-pages-news.js

33108

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux0ac00e19bb36ceac5b16c783f9c57697

16.sp-pages-sitesseeall.js

10059

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux34bd612300838bb534ab17b955244e64

17.sp-pages-seeall.js

10003

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux703f83fa82314d3646b6336ccfc68c7d

18.sp-pages-firstrun.js

21481

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux7ba0584c61764c54362d49e256636a60

2.herowebpart-propertypaneconfiguration.js

20379

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux4ae937081b814e011b3a30f8781ff6a0

2.sp-list-webpart-setup.js

4226

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxd27a762a6f595ea2f447ab2d8ec565da

2.sp-pages-social.js

50013

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxe24fd72f1cbfb12913e16ac1df4cdcb5

20745d7d-8581-4a6c-bf26-68279bc123fc.json

12654

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux52b9b523aa83665cd001252b93e94ac1

2161a1c6-db61-4731-b97c-3cdb303f7cbb.json

13230

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxc54eccabfa9009b899cb953abfdf678f

23.sp-pages-planner.js

3542

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxf6dfe077c4098d2785be12a31e5473d2

24.sp-pages-mobileupsellview.js

1782

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxf6f7df5704468d218c5f3b26fe863bd9

243166f5-4dc3-4fe2-9df2-a7971b546a0a.json

6971

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxc81847f87b94153a324bd86419f281a7

25.sp-pages-app.js

1875

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxffbcf313abc7966e7e6a8b536675bbe5

275c0095-a77e-4f6d-a2a0-6a7626911518.json

21207

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux4324d9c2f2457e23dc7ffb0d040b05b8

28.editnavchunk.js

59095

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux1e6815f76323c00fbafeb7b4dc9cc99e

29.sp-pages-newpagedialog.js

36075

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux36bc50758605996dd2de21816e72ee1b

2ba60960-c928-4ae5-9bb2-f40c17c611b8.json

13174

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux0ebe3b2589e383ae358631657a956c04

2e57bdfd-b419-4536-8fc1-e0681be4c1a6.json

13203

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux263fefdcdce7237f0c86c5e707b0cb41

3.sp-imageeditcontrol.js

27070

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux97cf7a0b7f088024120f36c9581e9186

3.sp-pages-events.js

203036

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux8031c437dabae71b5524cf06f87980ce

31.sp-pages-pagestatusnotifier.js

2550

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxb86635d3446dedd3ac668ca110311406

31e9537e-f9dc-40a4-8834-0e3b7df418bc.json

14677

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux7d2dc45432f95b86fd103556238966cc

32.sp-pages-newsdigest-navbar.js

2232

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux07d34bca797f60c1a73b0d1676b500e5

39c4c1c2-63fa-41be-8cc2-f6c0b49b253d.json

12263

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux58e18b3d801d33325553bb31ac88885c

4.image-gallery-light-box.js

6463

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxe2421af58d3d88a988faa8ba86b4adba

4.sp-pages-sharebyemail.js

77679

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux342db9533a3215a3913c429babe7abdc

46698648-fcd5-41fc-9526-c7f7b2ace919.json

13806

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux158a628d96eef5d6058dbfae15012eca

490d7c76-1824-45b2-9de3-676421c997fa.json

15352

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxfc1c21929fc4bc49c3ed006279e9ffcf

5.5.js

4658

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxfb61b8977a1e1fb434df06105e16277f

5.sp-pages-navigation.js

19539

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux4986186266f727199b59946626fb8518

544dd15b-cf3c-441b-96da-004d5a8cea1d.json

13834

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxb907f5fcee962e6ea16d517b503603f4

6410b3b6-d440-4663-8744-378976dc041e.json

15198

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux9947ff60b8287e06021dd8602e52a729

6676088b-e28e-4a90-b9cb-d0d0303cd2eb.json

14484

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux87639a606cb4eff65fc640a791358fab

71c19a43-d08c-4178-8218-4df8554c0b0e.json

14978

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxa2e20ea074942a4b9cd5953a7cf70276

7f718435-ee4d-431c-bdbf-9c4ff326f46e.json

13553

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux7b48f61cb957c98d82358746f12289b0

8654b779-4886-46d4-8ffb-b5ed960ee986.json

12583

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux1496efe075e30075e96a884d8a074cd1

893a257e-9c92-49bc-8a36-2f6bb058da34.json

141748

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxc5a328833cf912cc5b9867a481094c28

8c88f208-6c77-4bdb-86a0-0c47b4316588.json

12200

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxa7df2052c2e0346723a7875f2e78139d

9.sp-pages-teamstab.js

111208

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxcace392aa7eeb0215447d8373ed109d9

91a50c94-865f-4f5c-8b4e-e49659e69772.json

15541

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux0682b2fe8e8e6f7cccca4db9a0c29990

9d7e898c-f1bb-473a-9ace-8b415036578b.json

13841

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux0fdddb1f7d99376230fe4d4bb49759c8

a5df8fdf-b508-4b66-98a6-d83bc2597f63.json

12061

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxcf9063f036a2e975629266aaa103d655

af8be689-990e-492a-81f7-ba3e4cd3ed9c.json

15397

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxd98a7a0da89134c14b2cda056449e632

b19b3b9e-8d13-4fec-a93c-401a091c0707.json

15301

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux79892d83bd937bf01186bd091972e9a1

b7dd04e1-19ce-4b24-9132-b60a1c2b910d.json

23126

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxf5e9c8e2184df5b63ca16f1319fa7960

c4bd7b2f-7b6e-4599-8485-16504575f590.json

15854

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux7e3c7f016142a2f71b28f9d75fc43958

c70391ea-0b10-4ee9-b2b4-006d3fcad0cd.json

14970

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux408dd0ffcb6b1d88eceefc32163a8518

cbe7b0a9-3504-44dd-a3a3-0e5cacd07788.json

14195

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxe04b7ba5c57d6efdd1b3f023a9afd70f

d1d91016-032f-456d-98a4-721247c305e8.json

12829

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxe0de0464927d19518f48aaff08ed2ad1

daf0b71c-6de8-4ef7-b511-faae7c388708.json

17481

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxa08a88a1a20d60fc6fa9f6eecf78666e

embed-webpart-base.js

47158

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux1248484f0eaf072567b2270eb74e2a1f

listview-host-assembly.js

724423

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxa8c9aa3afb3e1858c4883c80b87b0886

sp-application-base.js

88591

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux26dacaeae91404692b5c89ca58e6ef98

sp-bing-map-webpart-bundle.js

74178

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxa61f5e0f461e05cce0e0c856fdaae280

sp-blogs-webpart-bundle.js

138518

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxf5d396401fea052502b6aae89b8cc207

sp-canvas.js

304924

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxacbcfd1635aafc26d7fa34d3a4170557

sp-carousel-layout.js

74660

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux22d4383e576bd2d0767efe61a9b0177f

sp-classic-page-assembly.js

1527232

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux687ed0916c9953c4eb72b0f5cd6905e1

sp-compactcard-layout.js

26189

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux3fd286c73a51e55671b2cf05ad879fe4

sp-component-layouts.js

192659

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux6d0b88b1fc07d52bfd5ed0e7ffd2ff96

sp-component-utilities.js

106924

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxf9e26c8ba0232226f164fb3134158861

sp-connector-webpart.js

137981

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxaeab4a7dad255efb982d8cc6384a6b30

sp-contentrollup-webpart-bundle.js

225614

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux2a2fc2a92e0cb8cd022d363ea1786ae4

sp-custommessageregion-bundle.js

34510

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxc80a54337999c221a2752d525a9f98ac

sp-dataproviders.js

95993

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxd14e8603d99cfdea0f8636f109640add

sp-datetimepicker.js

105535

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux294ffd36afbed5a9fdb51794f4f3a730

sp-default-assembly.js

702283

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxe526f3106af18bfd9a893c145a68bea1

sp-divider-webpart-bundle.js

32150

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux6c85212e5fd53659abdaac84362ead1f

sp-documentembed-webpart-bundle.js

97121

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxc67750e80ee512c39aae0f51156cc4c5

sp-embed-webparts-bundle.js

43199

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux960f55d92c073ad967c1d41757c1f0a8

sp-events-webpart-bundle.js

71240

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxe983fe94f37bdad72135b55a29225aed

sp-forms-webpart-bundle.js

61656

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxf19a838e191127967cd29ae6b20ab799

sp-groupcalendar-webpart-bundle.js

133450

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxa591d003a7a8c3afca3c8688ad401ea0

sp-hero-webpart-bundle.js

128284

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux772296c19fc27e1b6f18d28759f2ba5b

sp-html-embed.js

40476

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux8f461cff81c07d944621f876e997777e

sp-image-gallery-webpart-bundle.js

81367

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux2d92f617d4e9cc7ec385e0e500a3d7b2

sp-image-webpart-bundle.js

105611

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux42e703f43e251f868d972f61dafd921e

sp-linkpreview-webpart-bundle.js

66341

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux49b289bb50fa43774a9d4645eef75e88

sp-list-webpart-bundle.js

1030084

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux6b8c7c4233559a13836ef1a691ba7023

sp-loader.js

147060

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux383919f8fe3b958e524c8a635d1e2c2c

sp-loader-assembly.js

584557

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxe842d74f8bb0760b55d7f43f35d0d7a7

sp-newsfeed-webpart-bundle.js

136395

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux11d2e484811a186abfb7f9a6c7275fd4

sp-newsreel-webpart-bundle.js

136387

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxe2e58fc5fb56b66cddf843e55ff5f992

sp-news-webpart-bundle.js

136209

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxc21a3246bdf5a3aa770903ed6fd493ee

sp-pages.js

492554

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxb3b4f7cd0e237860f1b8fdbe1372826e

sp-pages-assembly.js

2557278

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxb7c159038749343c1c4b0ec9f2deec4c

sp-pages-core.js

59295

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxb3342cfbf53938dec6fdf773f6adeebc

sp-people-webparts-bundle.js

163875

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxb501aed454e9ea1b719ba92103130738

sp-planner-webpart-bundle.js

3143147

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxea46ce84a74da087564f5d905acd4e56

sp-powerapps-webpart.js

24084

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux22fad59d46fcfec7745b173cc20fd92d

sp-queryfilter.js

141726

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxec0d18f646f918f9cae4bd08ccdc09ab

sp-quickchart-webpart-bundle.js

255118

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux0bbc1a9825e04eb5a37f62f2a09d2dbf

sp-quick-links-webpart.js

95055

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux113384fd2f31fde205b8bf2f79ccdcd3

sp-siteactivity-webpart-bundle.js

194689

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux2f7f2f92075f659c5926320cfab3f096

sp-sitepicker.js

44819

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux6c3d8d275dd7351021418bffbebe3d8c

sp-spacer-webpart-bundle.js

44319

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxf5437647b691243399470c6a80d66804

sp-title-region-webpart.js

129204

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxb200a6283a80b8a6b4ee220419563723

sp-toolbox.js

31030

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux3436740e82f30185ab432f7dbe7eed84

sp-twitter-webpart-bundle.js

44259

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux084c8b925815606929921fa578f05539

sp-webpart-application-assembly.js

1522271

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxf9d542f5e7a1ffba716f8cf63efa490b

sp-webpart-base.js

106452

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux1113dc0b40c4f62ba0b2c0cbbc272713

sp-webpart-shared.js

151404

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxf6f4d7aff6b346521ef692276ec4c4c6

sp-webpart-workbench.js

51898

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux96fbeacb80b41e044617bbe3fade4c6c

sp-webpart-workbench-assembly.js

1916972

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxb936577a0b035ab65bc7e49bd5e6a9ab

sp-yammerembed-webpart-bundle.js

144166

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux80dae808de3b5078b4efc4fb29865793

e377ea37-9047-43b9-8cdb-a761be2f8e09.json

13427

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxab7b1df6c15b0a294a30492e9ac8fae1

eb95c819-ab8f-4689-bd03-0c2d65d47b1f.json

14590

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux8ef36081a346aba067e958bbb3d5a845

f6fdf4f8-4a24-437b-a127-32e66a5dd9b4.json

13416

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewuxcb869d957d4e64318530b63e610d75f7

f92bf067-bc19-489e-a556-7fe95f508720.json

18015

6-Jul-20

11:05

sts_spclientnewux2e8f0649b2b51d464fb6d12bb368a21f

spclientmanifests.json

842362

6-Jul-20

11:07

sts_spclientnewuxcdd2fade97e6bd1c609dafc0204d0272

office-ui-fabric-react-bundle.js

548871

6-Jul-20

11:07

sts_spclientnewux7ffed58434bba18019f8dc25a6921a4f

sp-a11y.js

18449

6-Jul-20

11:07

sts_spclientnewuxd06b22027fae659d53ac198990a2bb9a

sp-dragzone.js

8397

6-Jul-20

11:07

sts_spclientnewuxdce4aa0e772fc2b45853242803a8efdf

sp-flex-layout.js

6517

6-Jul-20

11:07

sts_spclientnewux121e8abb46c9ff351343b680014b113b

sp-hero-layout.js

20682

6-Jul-20

11:07

sts_spclientnewuxf915d58a5d7a11c9f0074f6a6b62e431

sp-masonry-layout.js

73604

6-Jul-20

11:07

sts_spclientnewuxa9691f2e24a93a05b2f0aea66ecd2b39

sp-page-context.js

24215

6-Jul-20

11:07

sts_spclientnewux45c199cda8c597c6b22274f4ccd6346b

tab-test-field-customizer.js

5718

6-Jul-20

11:07

cui.debug.js

cui.debug.js

657986

7-Jul-20

11:28

cui.js

cui.js

364466

7-Jul-20

11:28

xui.debug.js

xui.debug.js

45549

7-Jul-20

11:28

xui.js

xui.js

18954

7-Jul-20

11:27

wac.word.sword.dll

sword.dll

16.0.10363.12107

12659096

wdsrv.conversion.sword.dll

sword.dll

16.0.10363.12107

12659096

7-Jul-20

11:30

wdsrv.dll

microsoft.office.word.server.dll

16.0.10363.12107

376232

7-Jul-20

11:25

wdsrv.isapi.dll

microsoft.office.word.server.dll

16.0.10363.12107

376232

7-Jul-20

11:25

microsoft.office.translationservices.dll

microsoft.office.translationservices.dll

16.0.10363.12107

417192

7-Jul-20

11:30

translationqueue.sql

translationqueue.sql

53164

7-Jul-20

11:30

core.js

core.js

646739

5-Jul-20

09:49

ifswfe.dll

microsoft.office.infopath.server.dll

16.0.10363.12107

3175328

7-Jul-20

11:26

ifswfepriv.dll

microsoft.office.infopath.server.dll

16.0.10363.12107

3175328

7-Jul-20

11:26

offxml.dll

offxml.dll

16.0.10363.12107

412592

7-Jul-20

11:30

4484453sts-2019 O16 x64 \\tenantrel\releases\office16\signed\serverqfepatch\x-none\16.0.10363.12107_sts-security-farmcab_none_ship_x64_x-none OfficeVSTS:2570096 OfficeVSTS:4176272 OfficeVSTS:3814929 OfficeVSTS:4144973 OfficeVSTS:4150033 OfficeVSTS:4160397 OfficeVSTS:4203251 OfficeVSTS:4203650 OfficeVSTS:4207652 OfficeVSTS:4207799 OfficeVSTS:4213783 OfficeVSTS:4214155 OfficeVSTS:4175526 OfficeVSTS:4175949 OfficeVSTS:4197017 OfficeVSTS:4201984 OfficeVSTS:4199297 OfficeVSTS:4206918 OfficeVSTS:4225357

Identyfikator pliku

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

microsoft.office.access.services.moss.dll

microsoft.office.access.services.moss.dll

16.0.10363.12107

767896

7-Jul-20

11:27

ascalc.dll

ascalc.dll

16.0.10363.12107

972208

7-Jul-20

11:20

microsoft.office.access.server.application.dll

microsoft.office.access.server.application.dll

16.0.10363.12107

608680

7-Jul-20

11:21

microsoft.office.access.server.dll

microsoft.office.access.server.dll

16.0.10363.12107

1410488

7-Jul-20

11:22

accsrv.layouts.root.accsrvscripts.js

accessserverscripts.js

575536

7-Jul-20

11:21

conversion.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10363.12107

16148384

7-Jul-20

11:26

ppt.conversion.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10363.12107

16148384

ppt.edit.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10363.12107

16148384

wac.office.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10363.12107

16148384

prodfeat.xml

feature.xml

616

5-Jul-20

09:42

astcmmn_js

assetcommon.js

18255

7-Jul-20

11:27

astpkrs_js

assetpickers.js

68294

7-Jul-20

11:27

sm.js

cmssitemanager.js

29281

7-Jul-20

11:27

cmssummarylinks_js

cmssummarylinks.js

6017

7-Jul-20

11:27

editmenu_js

editingmenu.js

11361

7-Jul-20

11:27

hierlist_js

hierarchicallistbox.js

30329

7-Jul-20

11:27

mediaplayer.js

mediaplayer.js

47727

7-Jul-20

11:27

ptdlg.js

pickertreedialog.js

2952

7-Jul-20

11:27

select_js

select.js

2389

7-Jul-20

11:27

slctctls_js

selectorcontrols.js

13290

7-Jul-20

11:27

serializ_js

serialize.js

3221

7-Jul-20

11:27

sp.ui.assetlibrary.ribbon.debug.js

sp.ui.assetlibrary.debug.js

13367

7-Jul-20

11:27

sp.ui.assetlibrary.js

sp.ui.assetlibrary.js

5457

7-Jul-20

11:27

sp.ui.pub.htmldesign.debug.js

sp.ui.pub.htmldesign.debug.js

38342

7-Jul-20

11:27

sp.ui.pub.htmldesign.js

sp.ui.pub.htmldesign.js

19409

7-Jul-20

11:27

sp.ui.pub.ribbon.debug.js

sp.ui.pub.ribbon.debug.js

146313

7-Jul-20

11:27

sp.ui.pub.ribbon.js

sp.ui.pub.ribbon.js

84981

7-Jul-20

11:27

sp.ui.rte.publishing.debug.js

sp.ui.rte.publishing.debug.js

98216

7-Jul-20

11:27

sp.ui.rte.publishing.js

sp.ui.rte.publishing.js

49718

7-Jul-20

11:27

sp.ui.spellcheck.debug.js

sp.ui.spellcheck.debug.js

68393

7-Jul-20

11:27

sp.ui.spellcheck.js

sp.ui.spellcheck.js

36524

7-Jul-20

11:27

splchkpg_js

spellcheckentirepage.js

6655

7-Jul-20

11:27

spelchek_js

spellchecker.js

34659

7-Jul-20

11:27

videoportal.js

videoportal.js

14744

7-Jul-20

11:27

microsoft.sharepoint.publishing.dll_isapi

microsoft.sharepoint.publishing.dll

16.0.10363.12107

5408696

7-Jul-20

11:28

sharepointpub.dll

microsoft.sharepoint.publishing.dll

16.0.10363.12107

5408696

7-Jul-20

11:28

sharepointpub_gac.dll

microsoft.sharepoint.publishing.dll

16.0.10363.12107

5408696

7-Jul-20

11:28

sppubint.dll

microsoft.sharepoint.publishing.intl.dll

16.0.10363.12107

350632

7-Jul-20

11:28

sppubint_gac.dll

microsoft.sharepoint.publishing.intl.dll

16.0.10363.12107

350632

7-Jul-20

11:28

schema.xml_pubresfeap

schema.xml

44173

5-Jul-20

09:41

asctyps.xml

assetcontenttypes.xml

2846

5-Jul-20

09:40

asctyps2.xml

assetcontenttypes2.xml

2460

5-Jul-20

09:40

asflds.xml

assetfields.xml

1366

5-Jul-20

09:41

asflds2.xml

assetfields2.xml

1045

5-Jul-20

09:40

aslibalt.xml

assetlibrarytemplate.xml

555

5-Jul-20

09:40

aslibft.xml

feature.xml

2763

5-Jul-20

09:41

aslibui.xml

provisionedui.xml

5075

5-Jul-20

09:40

aslibui2.xml

provisionedui2.xml

1708

5-Jul-20

09:40

cdsele.xml

contentdeploymentsource.xml

637

5-Jul-20

09:37

cdsfeatu.xml

feature.xml

604

5-Jul-20

09:36

docmpgcv.xml

docmpageconverter.xml

496

5-Jul-20

09:38

docxpgcv.xml

docxpageconverter.xml

496

5-Jul-20

09:37

convfeat.xml

feature.xml

766

5-Jul-20

09:38

ippagecv.xml

infopathpageconverter.xml

577

5-Jul-20

09:37

xslappcv.xml

xslapplicatorconverter.xml

575

5-Jul-20

09:38

analyticsreports.xml

analyticsreports.xml

2850

5-Jul-20

09:25

xspsset.xml

catalogsitesettings.xml

556

5-Jul-20

09:22

xspfeat.xml

feature.xml

1514

5-Jul-20

09:23

depoper.xml

deploymentoperations.xml

2415

5-Jul-20

09:24

depfeat.xml

feature.xml

788

5-Jul-20

09:25

pestset.xml

enhancedhtmlediting.xml

157

5-Jul-20

09:37

pefeat.xml

feature.xml

793

5-Jul-20

09:38

enthmft.xml

feature.xml

564

5-Jul-20

09:42

enthmset.xml

themingsitesettings.xml

1005

5-Jul-20

09:42

enctb.xml

enterprisewikicontenttypebinding.xml

559

5-Jul-20

09:25

enctb2.xml

enterprisewikicontenttypebinding2.xml

390

5-Jul-20

09:24

enfet.xml

feature.xml

1168

5-Jul-20

09:23

enct.xml

enterprisewikicontenttypes.xml

1456

5-Jul-20

09:39

enct2.xml

enterprisewikicontenttypes2.xml

1211

5-Jul-20

09:39

enlayfet.xml

feature.xml

1618

5-Jul-20

09:39

prov.xml

provisionedfiles.xml

1181

5-Jul-20

09:39

prov2.xml

provisionedfiles2.xml

1197

5-Jul-20

09:39

ewiki2.xml

feature.xml

766

5-Jul-20

09:24

htmlfeat.xml

feature.xml

11263

5-Jul-20

09:23

htmlcolm.xml

htmldesigncolumns.xml

909

5-Jul-20

09:24

htmlcol2.xml

htmldesigncolumns2.xml

543

5-Jul-20

09:22

htmlcol3.xml

htmldesigncolumns3.xml

597

5-Jul-20

09:24

htmlcont.xml

htmldesigncontenttypes.xml

2330

5-Jul-20

09:24

htmlfile.xml

htmldesignfiles.xml

657

5-Jul-20

09:23

htmlfil2.xml

htmldesignfiles2.xml

771

5-Jul-20

09:22

htmlfil3.xml

htmldesignfiles3.xml

895

5-Jul-20

09:25

htmldpui.xml

htmldesignprovisionedui.xml

669

5-Jul-20

09:22

htmldrib.xml

htmldesignribbon.xml

29320

5-Jul-20

09:25

htmldpct.xml

htmldisplaytemplatecontenttypes.xml

11361

5-Jul-20

09:25

htmldpwp.xml

htmldisplaytemplatefiles.xml

9302

5-Jul-20

09:23

htmldpwp10.xml

htmldisplaytemplatefiles10.xml

575

5-Jul-20

09:23

htmldpwp11.xml

htmldisplaytemplatefiles11.xml

1091

5-Jul-20

09:24

htmldpwp12.xml

htmldisplaytemplatefiles12.xml

401

5-Jul-20

09:22

htmldpwp13.xml

htmldisplaytemplatefiles13.xml

396

5-Jul-20

09:23

htmldpwp14.xml

htmldisplaytemplatefiles14.xml

856

5-Jul-20

09:24

htmldpwp15.xml

htmldisplaytemplatefiles15.xml

492

5-Jul-20

09:25

htmldpwp2.xml

htmldisplaytemplatefiles2.xml

830

5-Jul-20

09:24

htmldpwp3.xml

htmldisplaytemplatefiles3.xml

497

5-Jul-20

09:22

htmldpwp4.xml

htmldisplaytemplatefiles4.xml

496

5-Jul-20

09:22

htmldpwp5.xml

htmldisplaytemplatefiles5.xml

506

5-Jul-20

09:25

htmldpwp6.xml

htmldisplaytemplatefiles6.xml

412

5-Jul-20

09:25

htmldpwp7.xml

htmldisplaytemplatefiles7.xml

4003

5-Jul-20

09:23

htmldpwp8.xml

htmldisplaytemplatefiles8.xml

399

5-Jul-20

09:23

htmldpwp9.xml

htmldisplaytemplatefiles9.xml

401

5-Jul-20

09:24

htmldtcbs.xml

htmldisplaytemplatefilesoobcbs.xml

580

5-Jul-20

09:22

htmldtqb.xml

htmldisplaytemplatefilesqb.xml

598

5-Jul-20

09:24

htmldtqbref.xml

htmldisplaytemplatefilesqbref.xml

507

5-Jul-20

09:23

htmldpwp_recs.xml

htmldisplaytemplatefilesrecs.xml

418

5-Jul-20

09:25

ststngimplk.xml

sitesettingsimportlink.xml

667

5-Jul-20

09:22

altmp.xam

alternatemediaplayer.xaml

35634

5-Jul-20

09:34

mwpfeat.xml

feature.xml

940

5-Jul-20

09:34

mwpprovf.xml

provisionedfiles.xml

1457

5-Jul-20

09:34

mwpprovu.xml

provisionedui.xml

22914

5-Jul-20

09:35

mwpprovui2.xml

provisionedui2.xml

2690

5-Jul-20

09:35

pnfeat.xml

feature.xml

782

5-Jul-20

09:25

pnstset.xml

navigationsitesettings.xml

4721

5-Jul-20

09:23

plnfeat.xml

feature.xml

760

5-Jul-20

09:25

plnstset.xml

navigationsitesettings.xml

152

5-Jul-20

09:25

tpfeat.xml

feature.xml

2846

5-Jul-20

09:38

tpcls.xml

pointpublishingcolumns.xml

701

5-Jul-20

09:38

tpcts.xml

pointpublishingcontenttypes.xml

488

5-Jul-20

09:38

tptltsch.xml

schema.xml

4088

5-Jul-20

09:41

pclts.xml

schema.xml

2354

5-Jul-20

09:40

pcltf.xml

feature.xml

857

5-Jul-20

09:41

pclt.xml

productcataloglisttemplate.xml

753

5-Jul-20

09:41

pcfeat.xml

feature.xml

1699

5-Jul-20

09:40

pccol.xml

productcatalogcolumns.xml

6259

5-Jul-20

09:39

pcct.xml

productcatalogcontenttypes.xml

830

5-Jul-20

09:39

pcct2.xml

productcatalogcontenttypes2.xml

643

5-Jul-20

09:39

pcprov.xml

provisionedfiles.xml

926

5-Jul-20

09:39

pubpubpf.xml

feature.xml

551

5-Jul-20

09:35

pppptset.xml

portalsettings.xml

584

5-Jul-20

09:34

ctconvst.xml

contenttypeconvertersettings.xml

511

5-Jul-20

09:23

doclbset.xml

documentlibrarysettings.xml

524

5-Jul-20

09:24

editmenu.xml

editingmenu.xml

470

5-Jul-20

09:23

pubfeat.xml

feature.xml

2696

5-Jul-20

09:25

paglttmp.xml

pageslisttemplate.xml

516

5-Jul-20

09:25

provui.xml

provisionedui.xml

40574

5-Jul-20

09:24

provui2.xml

provisionedui2.xml

1489

5-Jul-20

09:25

provui3.xml

provisionedui3.xml

2135

5-Jul-20

09:22

pubstset.xml

publishingsitesettings.xml

6235

5-Jul-20

09:24

regext.xml

regionalsettingsextensions.xml

328

5-Jul-20

09:22

siteacmn.xml

siteactionmenucustomization.xml

646

5-Jul-20

09:23

varflagc.xml

variationsflagcontrol.xml

473

5-Jul-20

09:24

varnomin.xml

variationsnomination.xml

613

5-Jul-20

09:23

pblyfeat.xml

feature.xml

6194

5-Jul-20

09:34

pblyprovfile.xml

provisionedfiles.xml

7964

5-Jul-20

09:35

pblyprovfile2.xml

provisionedfiles2.xml

610

5-Jul-20

09:35

pblyprovfile4.xml

provisionedfiles4.xml

308

5-Jul-20

09:35

pblyprovfile5.xml

provisionedfiles5.xml

414

5-Jul-20

09:34

pblyprovfile6.xml

provisionedfiles6.xml

385

5-Jul-20

09:35

pblyprovfile7.xml

provisionedfiles7.xml

1170

5-Jul-20

09:35

pblyprovfile8.xml

provisionedfiles8.xml

507

5-Jul-20

09:34

pblyprovui.xml

provisionedui.xml

11330

5-Jul-20

09:34

xspfeatlayouts.xml

searchboundpagelayouts.xml

3671

5-Jul-20

09:35

pubmelem.xml

elements.xml

4149

5-Jul-20

09:35

pubmele2.xml

elements2.xml

592

5-Jul-20

09:35

pubmfeat.xml

feature.xml

1697

5-Jul-20

09:34

pubmprui.xml

provisionedui.xml

1548

5-Jul-20

09:35

pubmstng.xml

sitesettings.xml

670

5-Jul-20

09:35

pubprft.xml

feature.xml

758

5-Jul-20

09:36

pubrfeat.xml

feature.xml

4927

5-Jul-20

09:37

provfile.xml

provisionedfiles.xml

4739

5-Jul-20

09:37

provfl4.xml

provisionedfiles4.xml

1394

5-Jul-20

09:37

pubrcol.xml

publishingcolumns.xml

20566

5-Jul-20

09:38

pubrctt.xml

publishingcontenttypes.xml

12093

5-Jul-20

09:37

pubrctt2.xml

publishingcontenttypes2.xml

304

5-Jul-20

09:38

pubrctt3.xml

publishingcontenttypes3.xml

500

5-Jul-20

09:37

pubrcont.xml

publishingcontrols.xml

405

5-Jul-20

09:38

prsset.xml

publishingresourcessitesettings.xml

3506

5-Jul-20

09:37

upgd1.xml

upgrade1.xml

548

5-Jul-20

09:37

upgd2.xml

upgrade2.xml

486

5-Jul-20

09:37

upgd3.xml

upgrade3.xml

600

5-Jul-20

09:37

pubtfeat.xml

feature.xml

1477

5-Jul-20

09:35

rollplf.xml

feature.xml

862

5-Jul-20

09:36

rollplpf.xml

provisionedfiles.xml

14529

5-Jul-20

09:37

rollplct.xml

rolluppagecontenttype.xml

742

5-Jul-20

09:35

rollpf.xml

feature.xml

816

5-Jul-20

09:41

rollps.xml

rolluppagesettings.xml

4091

5-Jul-20

09:42

seofeatu.xml

feature.xml

1253

5-Jul-20

09:25

seoopt.xml

searchengineoptimization.xml

3578

5-Jul-20

09:22

seoopt1.xml

searchengineoptimization1.xml

2904

5-Jul-20

09:23

sppelm.xml

elements.xml

1843

5-Jul-20

09:24

sppfea.xml

feature.xml

1015

5-Jul-20

09:22

saicona.xml

consoleaction.xml

412

5-Jul-20

09:34

saifeat.xml

feature.xml

1324

5-Jul-20

09:35

sairibn.xml

ribbon.xml

2895

5-Jul-20

09:34

saisset.xml

sitesettings.xml

584

5-Jul-20

09:35

addtheme.xml

additionalthemes.xml

3819

5-Jul-20

09:39

sbwcopa.xml

colorpalette.xml

4813

5-Jul-20

09:39

sbwcona.xml

consoleaction.xml

692

5-Jul-20

09:40

sbwct.xml

contenttypes.xml

4261

5-Jul-20

09:39

sbwdesba.xml

designbuilderaction.xml

444

5-Jul-20

09:39

sbwdesea.xml

designeditoraction.xml

438

5-Jul-20

09:39

sbwdpa.xml

designpackageactions.xml

418

5-Jul-20

09:39

sbwdpr.xml

designpreviewaction.xml

447

5-Jul-20

09:40

sbwdmt.xml

disablesystemmasterpagetheming.xml

436

5-Jul-20

09:39

sbwfeat.xml

feature.xml

6499

5-Jul-20

09:39

sbwinsdes.xml

installeddesigns.xml

536

5-Jul-20

09:39

sbwmob.xml

mobilechannel.xml

1098

5-Jul-20

09:39

sbwpagela.xml

pagelayouts.xml

4119

5-Jul-20

09:39

sbwpages.xml

pages.xml

13120

5-Jul-20

09:39

pubblogwp.xml

publishingblogwebparts.xml

949

5-Jul-20

09:40

sbwqd.xml

quicklaunchdatasource.xml

685

5-Jul-20

09:39

sbwrb.xml

ribbon.xml

44107

5-Jul-20

09:39

sbwsearch.xml

search.xml

2352

5-Jul-20

09:39

sbwsc.xml

sitecolumns.xml

3579

5-Jul-20

09:40

sbwsec.xml

siteelementcontrols.xml

952

5-Jul-20

09:39

sbwss.xml

sitesettings.xml

14657

5-Jul-20

09:39

sbwcss.xml

styles.xml

625

5-Jul-20

09:39

sbwwps.xml

webparts.xml

509

5-Jul-20

09:39

sbwfsf.xml

feature.xml

708

5-Jul-20

09:39

scfeatr.xml

feature.xml

856

5-Jul-20

09:40

spelchek.xml

spellchecking.xml

1033

5-Jul-20

09:41

spelchk2.xml

spellchecking2.xml

2641

5-Jul-20

09:40

cms_tenantadmindeploymentlinksfeature_feature_xml

feature.xml

826

5-Jul-20

09:22

cms_tenantadmindeploymentlinksfeature_links_xml

links.xml

542

5-Jul-20

09:23

topicplf.xml

feature.xml

732

5-Jul-20

09:41

topicpf.xml

feature.xml

713

5-Jul-20

09:39

plnkfeat.xml

feature.xml

621

5-Jul-20

09:22

publcol.xml

publishedlinkscolumns.xml

1206

5-Jul-20

09:24

publctt.xml

publishedlinkscontenttypes.xml

948

5-Jul-20

09:23

v2vpblyfeat.xml

feature.xml

540

5-Jul-20

09:22

v2vpblyprovfil.xml

provisionedfiles.xml

1934

5-Jul-20

09:24

vwfrmlk.xml

feature.xml

794

5-Jul-20

09:23

xmlsfeat.xml

feature.xml

818

5-Jul-20

09:43

xmlsitem.xml

xmlsitemap.xml

624

5-Jul-20

09:43

microsoft.cobaltcore.dll

microsoft.cobaltcore.dll

16.0.10363.12107

3081648

7-Jul-20

11:23

microsoft.cobalt.base.dll

microsoft.cobalt.base.dll

16.0.10363.12107

874928

7-Jul-20

11:28

system.collections.immutable.dll

system.collections.immutable.dll

4.6.23123.00

193456

update_system.collections.immutable.dll

system.collections.immutable.dll

4.6.23123.00

193456

5-Jul-20

09:39

csisrv.dll

csisrv.dll

16.0.10363.12107

1283496

7-Jul-20

11:28

csisrvexe.exe

csisrvexe.exe

16.0.10363.12107

328632

7-Jul-20

11:28

onfda.dll

onfda.dll

16.0.10363.12107

2096560

7-Jul-20

11:28

columnfiltering.ascx

columnfiltering.ascx

443

7-Jul-20

01:30

docsettemplates.ascx

docsettemplates.ascx

1459

7-Jul-20

01:30

metadatanavkeyfilters.ascx

metadatanavkeyfilters.ascx

4647

7-Jul-20

01:30

metadatanavtree.ascx

metadatanavtree.ascx

2686

7-Jul-20

01:30

multilangtemplates.ascx

transmgmtlibtemplates.ascx

3287

7-Jul-20

01:30

videosettemplates.ascx

videosettemplates.ascx

1972

7-Jul-20

01:30

editdlg.htm_multilang

editdlg.htm

4796

7-Jul-20

01:30

filedlg.htm_multilang

filedlg.htm

3344

7-Jul-20

01:30

ediscoveryquerystatistics.ascx

ediscoveryquerystatistics.ascx

1357

7-Jul-20

01:30

ediscoverytemplate.ascx

ediscoverytemplate.ascx

3267

7-Jul-20

01:30

pdfirml.dll_0002

microsoft.office.irm.pdfprotectorlib.dll

16.0.10363.12107

1308552

7-Jul-20

01:30

barcodeglobalsettings.ascx

barcodeglobalsettings.ascx

1473

7-Jul-20

01:30

bargensettings.ascx

bargensettings.ascx

1523

7-Jul-20

01:30

dropoffzoneroutingform.ascx

dropoffzoneroutingform.ascx

3528

7-Jul-20

01:30

recordsribbon.ascx

recordsribbon.ascx

367

7-Jul-20

01:30

microsoft.office.policy.dll

microsoft.office.policy.dll

16.0.10363.12107

2383240

7-Jul-20

01:30

microsoft.office.policy.dll_isapi

microsoft.office.policy.dll

16.0.10363.12107

2383240

7-Jul-20

01:30

microsoft.office.policy.pages.dll

microsoft.office.policy.pages.dll

16.0.10363.12107

540040

7-Jul-20

01:30

auditcustquery.ascx

auditcustomquery.ascx

11154

7-Jul-20

01:30

auditsettings.ascx

auditsettings.ascx

3594

7-Jul-20

01:30

barcodesettings.ascx

barcodesettings.ascx

1399

7-Jul-20

01:30

discoveryglobalcontrol.ascx

discoveryglobalcontrol.ascx

5175

7-Jul-20

01:30

discoveryproperties.ascx

discoveryproperties.ascx

7132

7-Jul-20

01:30

discoveryquerystatistics.ascx

discoveryquerystatistics.ascx

3788

7-Jul-20

01:30

dlptemplatepicker.ascx

dlptemplatepicker.ascx

3594

7-Jul-20

01:30

labelsettings.ascx

labelsettings.ascx

9510

7-Jul-20

01:30

retentionsettings.ascx

retentionsettings.ascx

11060

7-Jul-20

01:30

dw20.exe_0001

dw20.exe

16.0.10363.12107

2129328

7-Jul-20

11:22

dwtrig20.exe

dwtrig20.exe

16.0.10363.12107

318944

7-Jul-20

11:22

conversion.office.gfxserver.dll

gfxserver.dll

16.0.10363.12107

5274528

7-Jul-20

11:22

ppt.conversion.gfxserver.dll

gfxserver.dll

16.0.10363.12107

5274528

ppt.edit.gfxserver.dll

gfxserver.dll

16.0.10363.12107

5274528

wac.office.gfxserver.dll

gfxserver.dll

16.0.10363.12107

5274528

conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.10363.12107

12129168

7-Jul-20

11:25

ppt.conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.10363.12107

12129168

ppt.edit.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.10363.12107

12129168

wac.office.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.10363.12107

12129168

sltemp.asc

sldlibtemplates.ascx

12554

5-Jul-20

09:49

sldlib.js

sldlib.js

29295

5-Jul-20

09:37

editdlg.htm_slfeat

editdlg.htm

4796

5-Jul-20

09:31

filedlg.htm_slfeat

filedlg.htm

3344

5-Jul-20

09:31

clientx.dll

microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

16.0.10363.12107

381904

7-Jul-20

11:25

clientxr.dll.x64

microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

16.0.10363.12107

381904

7-Jul-20

11:25

microsoft.office.server.chart.dll

microsoft.office.server.chart.dll

16.0.10363.12107

603064

7-Jul-20

11:30

microsoft.office.server.chart_gac.dll

microsoft.office.server.chart.dll

16.0.10363.12107

603064

7-Jul-20

11:30

as_adal_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

adal.dll

1456656

5-Jul-20

09:50

as_adal_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

adal.dll

1784544

5-Jul-20

09:52

as_azureclient_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

microsoft.analysisservices.azureclient.dll

316496

5-Jul-20

09:52

as_azureclient_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

microsoft.analysisservices.azureclient.dll

316496

5-Jul-20

09:50

as_client_db2v0801_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

db2v0801.xsl

30717

5-Jul-20

09:50

as_client_db2v0801_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

db2v0801.xsl

30717

5-Jul-20

09:50

as_client_hive_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

hive.xsl

81782

5-Jul-20

09:51

as_client_hive_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

hive.xsl

81782

5-Jul-20

09:51

as_client_msql_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msql.xsl

128792

5-Jul-20

09:50

as_client_msql_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msql.xsl

128792

5-Jul-20

09:50

as_client_orcl7_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

orcl7.xsl

95739

5-Jul-20

09:50

as_client_orcl7_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

orcl7.xsl

95739

5-Jul-20

09:50

as_client_sqlpdw_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sqlpdw.xsl

105635

5-Jul-20

09:51

as_client_sqlpdw_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sqlpdw.xsl

105635

5-Jul-20

09:51

as_client_trdtv2r41_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

trdtv2r41.xsl

105800

5-Jul-20

09:50

as_client_trdtv2r41_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

trdtv2r41.xsl

105800

5-Jul-20

09:50

as_client_xmsrv_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmsrv.dll

35081808

5-Jul-20

09:50

as_client_xmsrv_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmsrv.dll

25498704

5-Jul-20

09:52

as_clientas80_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

as80.xsl

17484

5-Jul-20

09:50

as_clientas80_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

as80.xsl

17484

5-Jul-20

09:50

as_clientas90_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

as90.xsl

20021

5-Jul-20

09:50

as_clientas90_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

as90.xsl

20021

5-Jul-20

09:50

as_clientinformix_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

informix.xsl

32145

5-Jul-20

09:51

as_clientinformix_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

informix.xsl

32145

5-Jul-20

09:51

as_clientmsjet_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msjet.xsl

30427

5-Jul-20

09:51

as_clientmsjet_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msjet.xsl

30427

5-Jul-20

09:51

as_clientmsmgdsrv_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmgdsrv.dll

7638824

5-Jul-20

09:50

as_clientmsmgdsrv_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmgdsrv.dll

9328720

5-Jul-20

09:52

as_clientsql120_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql120.xsl

135247

5-Jul-20

09:50

as_clientsql120_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql120.xsl

135247

5-Jul-20

09:50

as_clientsql2000_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql2000.xsl

35014

5-Jul-20

09:50

as_clientsql2000_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql2000.xsl

35014

5-Jul-20

09:50

as_clientsql70_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql70.xsl

33181

5-Jul-20

09:50

as_clientsql70_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql70.xsl

33181

5-Jul-20

09:50

as_clientsql90_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql90.xsl

136426

5-Jul-20

09:50

as_clientsql90_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql90.xsl

136426

5-Jul-20

09:50

as_clientsybase_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sybase.xsl

30964

5-Jul-20

09:51

as_clientsybase_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sybase.xsl

30964

5-Jul-20

09:51

as_msmdlocal_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmdlocal.dll

45813840

5-Jul-20

09:50

as_msmdlocal_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmdlocal.dll

63495968

5-Jul-20

09:51

as_msolap_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msolap.dll

7999272

5-Jul-20

09:52

as_msolap_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msolap.dll

10331936

5-Jul-20

09:51

as_msolui_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msolui.dll

292128

5-Jul-20

09:51

as_msolui_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msolui.dll

312616

5-Jul-20

09:50

as_sqldumper_exe_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sqldumper.exe

147560

5-Jul-20

09:52

as_sqldumper_exe_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sqldumper.exe

172368

5-Jul-20

09:51

as_xmlrw_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmlrw.dll

289376

5-Jul-20

09:52

as_xmlrw_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmlrw.dll

333928

5-Jul-20

09:50

as_xmlrwbin_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmlrwbin.dll

194152

5-Jul-20

09:50

as_xmlrwbin_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmlrwbin.dll

224864

5-Jul-20

09:51

conversion.office.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10363.12107

14548904

7-Jul-20

11:30

ppt.conversion.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10363.12107

14548904

ppt.edit.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10363.12107

14548904

wac.office.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10363.12107

14548904

conversion.office.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10363.12107

4394912

7-Jul-20

11:30

mso.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10363.12107

4394912

ppt.conversion.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10363.12107

4394912

ppt.edit.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10363.12107

4394912

wac.office.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10363.12107

4394912

conversion.office.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10363.12107

5585304

7-Jul-20

11:30

mso.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10363.12107

5585304

ppt.conversion.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10363.12107

5585304

ppt.edit.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10363.12107

5585304

wac.office.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10363.12107

5585304

conversion.office.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10363.12107

12483488

7-Jul-20

11:30

ppt.conversion.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10363.12107

12483488

ppt.edit.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10363.12107

12483488

wac.office.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10363.12107

12483488

conversion.office.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10363.12107

3950488

7-Jul-20

11:25

ppt.conversion.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10363.12107

3950488

ppt.edit.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10363.12107

3950488

wac.office.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10363.12107

3950488

conversion.office.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10363.12107

14474648

7-Jul-20

11:25

ppt.conversion.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10363.12107

14474648

ppt.edit.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10363.12107

14474648

wac.office.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10363.12107

14474648

microsoft.office.web.common.dll

microsoft.office.web.common.dll

16.0.10363.12107

1973168

7-Jul-20

11:30

nl7data0011.dll_osssearch

nl7data0011.dll

16.0.10363.12107

7782880

7-Jul-20

11:30

nl7data0404.dll_osssearch

nl7data0404.dll

16.0.10363.12107

2708472

7-Jul-20

11:30

nl7data0804.dll_osssearch

nl7data0804.dll

16.0.10363.12107

3588096

7-Jul-20

11:30

conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.10363.12107

3555736

7-Jul-20

11:30

ppt.conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.10363.12107

3555736

ppt.edit.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.10363.12107

3555736

wac.office.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.10363.12107

3555736

conversion.office.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10363.12107

18202016

7-Jul-20

11:30

ppt.conversion.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10363.12107

18202016

ppt.edit.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10363.12107

18202016

wac.office.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10363.12107

18202016

microsoft.office.connectedservices.identity.dll

microsoft.office.connectedservices.identity.dll

16.0.10363.12107

62872

7-Jul-20

11:29

conversion.cultures.office.odf

office.odf

2224560

7-Jul-20

11:29

office.odf

office.odf

2224560

7-Jul-20

11:29

ppt.conversion.cultures.office.odf

office.odf

2224560

visioserver.cultures.office.odf

office.odf

2224560

7-Jul-20

11:29

wac.conversion.cultures.office.odf

office.odf

2224560

wac.powerpoint.edit.bin.cultures.office.odf

office.odf

2224560

xlsrv.ecs.culture.office.odf

office.odf

2224560

xlsrv.ecs.office.odf

office.odf

2224560

conversionhtmlutil.dll

htmlutil.dll

16.0.10363.12107

2854816

7-Jul-20

11:29

onetnative.dll

onetnative.dll

16.0.10363.12107

811960

7-Jul-20

11:29

onetnative_1.dll

onetnative.dll

16.0.10363.12107

811960

7-Jul-20

11:29

onetutil.dll

onetutil.dll

16.0.10363.12107

2866080

7-Jul-20

11:29

conversion.office.osfserver.dll

osfserver.dll

16.0.10363.12107

164264

7-Jul-20

11:25

wac.office.osfserver.dll

osfserver.dll

16.0.10363.12107

164264

conversion.office.osfsharedserver.dll

osfsharedserver.dll

16.0.10363.12107

734112

7-Jul-20

11:25

wac.office.osfsharedserver.dll

osfsharedserver.dll

16.0.10363.12107

734112

conversion.office.osfuiserver.dll

osfuiserver.dll

16.0.10363.12107

488360

7-Jul-20

11:25

wac.office.osfuiserver.dll

osfuiserver.dll

16.0.10363.12107

488360

osfserver_activities_dll.x64

microsoft.sharepoint.workflowservices.activities.dll

16.0.10363.12107

286136

7-Jul-20

11:24

osfserver_workflow_dll

microsoft.sharepoint.workflowservices.dll

16.0.10363.12107

487880

7-Jul-20

11:24

osfextap.dll

microsoft.sharepoint.officeextension.applicationpages.dll

16.0.10363.12107

16320

7-Jul-20

11:24

office_extension_manager_js

sp.officeextensionmanager.js

50999

7-Jul-20

11:25

microsoft.office.serviceinfrastructure.runtime.dll

microsoft.office.serviceinfrastructure.runtime.dll

16.0.10363.12107

1053136

7-Jul-20

11:30

osrvadml.xml

officeserveradminlinks.xml

3483

5-Jul-20

09:48

ugcdot.xml

feature.xml

629

5-Jul-20

09:49

microsoft.office.server.directory.sharepoint

microsoft.office.server.directory.sharepoint.dll

16.0.10363.12107

747472

7-Jul-20

11:25

microsoft.office.server.dll

microsoft.office.server.dll

16.0.10363.12107

3042200

7-Jul-20

11:25

microsoft.office.server.dll_isapi

microsoft.office.server.dll

16.0.10363.12107

3042200

7-Jul-20

11:25

microsoft.office.server.openxml.dll

microsoft.office.server.openxml.dll

16.0.10363.12107

1658296

7-Jul-20

11:25

microsoft.office.server.userprofiles.dll

microsoft.office.server.userprofiles.dll

16.0.10363.12107

5326784

7-Jul-20

11:25

microsoft.office.server.userprofiles.dll_isapi

microsoft.office.server.userprofiles.dll

16.0.10363.12107

5326784

7-Jul-20

11:25

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

16.0.10363.12107

1744288

7-Jul-20

11:25

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll_gac

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

16.0.10363.12107

1744288

7-Jul-20

11:25

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll_gac1

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

16.0.10363.12107

1744288

7-Jul-20

11:25

microsoft.office.server.userprofiles.proxy.dll

microsoft.office.server.userprofiles.dll

16.0.10363.12107

1465800

7-Jul-20

11:25

scriptresources.rsx

scriptresources.resx

18203

7-Jul-20

11:25

scriptforwebtaggingui.js

scriptforwebtaggingui.js

132713

5-Jul-20

09:34

sp.ui.taxonomy.js

sp.ui.taxonomy.js

46397

5-Jul-20

09:35

mediaplayer.xap

mediaplayer.xap

38368

7-Jul-20

01:54

decompositiontree.xap

decompositiontree.xap

108267

7-Jul-20

01:54

addgal.xap

addgallery.xap

407676

7-Jul-20

01:54

wpgalim.xap

webpartgalleryimages.xap

100639

7-Jul-20

01:54

addgallery.xap_silverlight

addgallery.xap

373928

7-Jul-20

01:54

microsoft.sharepoint.client.xap

microsoft.sharepoint.client.xap

312914

7-Jul-20

01:54

dsigres.cab.x64

dsigres.cab

229711

7-Jul-20

01:54

dsigres.cab.x64_10266

dsigres.cab

229711

7-Jul-20

01:54

dsigres.cab.x64_1033

dsigres.cab

229711

7-Jul-20

01:54

dsigres.cab.x64_1087

dsigres.cab

229711

7-Jul-20

01:54

dsigctrl.cab.x64

dsigctrl.cab

479611

7-Jul-20

01:54

dsigres.cab.x86

dsigres.cab

191355

7-Jul-20

01:55

dsigres.cab.x86_10266

dsigres.cab

191355

7-Jul-20

01:55

dsigres.cab.x86_1033

dsigres.cab

191355

7-Jul-20

01:55

dsigres.cab.x86_1087

dsigres.cab

191355

7-Jul-20

01:55

dsigctrl.cab.x86

dsigctrl.cab

526579

7-Jul-20

01:55

mossbi.wfe.gac.scorecards.client.dll

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll

16.0.10363.12107

2227168

7-Jul-20

11:25

mossbi.wfe.gac.scorecards.servercommon.dll

microsoft.performancepoint.scorecards.servercommon.dll

16.0.10363.12107

333824

7-Jul-20

11:25

ppt.conversion.ppserver.dll

ppserver.dll

16.0.10363.12107

12353456

7-Jul-20

11:25

ppt.edit.ppserver.dll

ppserver.dll

16.0.10363.12107

12353456

microsoft.office.server.powerpoint.dll

microsoft.office.server.powerpoint.dll

16.0.10363.12107

108976

7-Jul-20

11:30

powerpointpowershell.format.ps1xml

powerpointpowershell.format.ps1xml

14378

5-Jul-20

09:50

pjintl_1_new.dll

pjintl.dll

16.0.10363.12107

4898224

7-Jul-20

11:27

schedengine_new.exe

schedengine.exe

16.0.10363.12107

16456656

7-Jul-20

11:30

microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

16.0.10363.12107

396184

7-Jul-20

11:29

microsoft.projectserver.client.phone.dll

microsoft.projectserver.client.phone.dll

16.0.10363.12107

396192

7-Jul-20

11:25

contentdatabasecreate.sql

contentdatabasecreate.sql

8485872

7-Jul-20

11:26

microsoft.office.project.schema.dll

microsoft.office.project.schema.dll

16.0.10363.12107

6844312

7-Jul-20

11:30

microsoft.office.project.server.communications.dll

microsoft.office.project.server.communications.dll

16.0.10363.12107

371608

7-Jul-20

11:29

microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

16.0.10363.12107

761248

7-Jul-20

11:30

microsoft.office.project.server.database.dll

microsoft.office.project.server.database.dll

16.0.10363.12107

10454936

7-Jul-20

11:29

microsoft.office.project.server.database.extension.dll

microsoft.office.project.server.database.extension.dll

16.0.10363.12107

4377512

7-Jul-20

11:29

microsoft.office.project.server.dll

microsoft.office.project.server.dll

16.0.10363.12107

9607064

7-Jul-20

11:30

microsoft.office.project.server.events.remote.dll

microsoft.office.project.server.events.remote.dll

16.0.10363.12107

59304

7-Jul-20

11:29

microsoft.office.project.server.inproc.dll

microsoft.office.project.server.inproc.dll

16.0.10363.12107

802216

7-Jul-20

11:29

microsoft.office.project.server.library.dll

microsoft.office.project.server.library.dll

16.0.10363.12107

1971624

7-Jul-20

11:30

sdk.microsoft.office.project.server.library.dll

microsoft.office.project.server.library.dll

16.0.10363.12107

1971624

7-Jul-20

11:30

microsoft.office.project.server.workflow.dll

microsoft.office.project.server.workflow.dll

16.0.10363.12107

196512

7-Jul-20

11:29

sdk.microsoft.office.project.server.workflow.dll

microsoft.office.project.server.workflow.dll

16.0.10363.12107

196512

7-Jul-20

11:29

microsoft.office.project.shared.dll

microsoft.office.project.shared.dll

16.0.10363.12107

1897384

7-Jul-20

11:30

sdk.microsoft.office.project.shared.dll

microsoft.office.project.shared.dll

16.0.10363.12107

1897384

7-Jul-20

11:30

microsoft.projectserver.client.dll

microsoft.projectserver.client.dll

16.0.10363.12107

396248

7-Jul-20

11:30

microsoft.projectserver.client.dll_001

microsoft.projectserver.client.dll

16.0.10363.12107

396248

7-Jul-20

11:30

microsoft.projectserver.dll

microsoft.projectserver.dll

16.0.10363.12107

888792

7-Jul-20

11:29

microsoft.projectserver.dll_001

microsoft.projectserver.dll

16.0.10363.12107

888792

7-Jul-20

11:29

microsoft.projectserver.serverproxy.dll

microsoft.projectserver.serverproxy.dll

16.0.10363.12107

1305056

7-Jul-20

11:29

ps.csom.scriptclient.debug.js

ps.debug.js

1030292

5-Jul-20

09:35

ps.csom.scriptclient.js

ps.js

623325

5-Jul-20

09:36

microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

16.0.10363.12107

1051104

7-Jul-20

11:30

microsoft.office.project.server.pwa.dll

microsoft.office.project.server.pwa.dll

16.0.10363.12107

2758624

7-Jul-20

11:30

microsoft.office.project.server.administration.dll

microsoft.office.project.server.administration.dll

16.0.10363.12107

1002920

7-Jul-20

11:30

pwa.admin.addmodifyuser.aspx

addmodifyuser.aspx

143704

5-Jul-20

09:48

pwa.admin.editcustomfield.aspx

editcustomfield.aspx

153222

5-Jul-20

09:48

pwa.admin.editlookuptable.aspx

editlookuptable.aspx

71493

5-Jul-20

09:48

pwa.library.projectdrilldownsatellite.debug.js

projectdrilldownsatellite.debug.js

152603

5-Jul-20

09:48

pwa.library.projectdrilldownsatellite.js

projectdrilldownsatellite.js

83340

5-Jul-20

09:48

pwa.library.projectservertreepicker.debug.js

projectservertreepicker.debug.js

81985

5-Jul-20

09:35

pwa.library.projectservertreepicker.js

projectservertreepicker.js

42509

5-Jul-20

09:34

pwa.library.projectserverscripts.core.debug.js

ps.core.debug.js

373260

5-Jul-20

09:35

pwa.library.projectserverscripts.core.js

ps.core.js

228332

5-Jul-20

09:35

pwa.library.projectserverscripts.rm.debug.js

ps.resourcemanagers.debug.js

255143

5-Jul-20

09:35

pwa.library.projectserverscripts.rm.js

ps.resourcemanagers.js

155142

5-Jul-20

09:35

pwa.library.shell.debug.js

shell.debug.js

92012

5-Jul-20

09:35

pwa.library.shell.js

shell.js

45380

5-Jul-20

09:35

pwa.resx

pwa.resx

824177

7-Jul-20

11:26

pwa.timesheet.timesheethistory.aspx

timesheethistory.aspx

4300

5-Jul-20

09:49

workflowactivitiesdll

microsoft.office.project.server.workflowactivities.dll

16.0.10363.12107

55192

7-Jul-20

11:30

conversion.office.riched20.dll

riched20.dll

16.0.10363.12107

3242896

7-Jul-20

11:27

ppt.conversion.riched20.dll

riched20.dll

16.0.10363.12107

3242896

ppt.edit.riched20.dll

riched20.dll

16.0.10363.12107

3242896

wac.office.riched20.dll

riched20.dll

16.0.10363.12107

3242896

xlsrv.ecs.riched20.dll

riched20.dll

16.0.10363.12107

3242896

microsoft.eedict_companies.de.dll

microsoft.eedict_companies.de

16.0.10363.12107

18848

7-Jul-20

11:25

microsoft.eedict_companies.dll

microsoft.eedict_companies

16.0.10363.12107

109863848

7-Jul-20

11:25

microsoft.eedict_companies.en.dll

microsoft.eedict_companies.en

16.0.10363.12107

16816

7-Jul-20

11:25

microsoft.eedict_companies.es.dll

microsoft.eedict_companies.es

16.0.10363.12107

16808

7-Jul-20

11:25

microsoft.eedict_companies.fr.dll

microsoft.eedict_companies.fr

16.0.10363.12107

24992

7-Jul-20

11:25

microsoft.eedict_companies.it.dll

microsoft.eedict_companies.it

16.0.10363.12107

46504

7-Jul-20

11:25

microsoft.eedict_companies.ja.dll

microsoft.eedict_companies.ja

16.0.10363.12107

1533872

7-Jul-20

11:25

microsoft.eedict_companies.nl.dll

microsoft.eedict_companies.nl

16.0.10363.12107

18344

7-Jul-20

11:25

microsoft.eedict_companies.no.dll

microsoft.eedict_companies.no

16.0.10363.12107

2098096

7-Jul-20

11:25

microsoft.eedict_companies.pt.dll

microsoft.eedict_companies.pt

16.0.10363.12107

17840

7-Jul-20

11:25

microsoft.eedict_companies.ru.dll

microsoft.eedict_companies.ru

16.0.10363.12107

33214896

7-Jul-20

11:25

microsoft.eedict_companies_acceptor.ar.dll

microsoft.eedict_companies_acceptor.ar

16.0.10363.12107

9888160

7-Jul-20

11:25

microsoft.stopworddictionary.dll

microsoft.stopworddictionary.dll

16.0.10363.12107

32680

7-Jul-20

11:25

microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

16.0.10363.12107

24632744

7-Jul-20

11:25

odffilt.dll.x64

odffilt.dll

16.0.10363.12107

1840064

7-Jul-20

11:30

offfiltx.dll.x64

offfiltx.dll

16.0.10363.12107

2115016

7-Jul-20

11:30

microsoft.ceres.common.utils.dllmsil

microsoft.ceres.common.utils.dll

16.0.10363.12107

322472

7-Jul-20

11:25

microsoft.ceres.contentengine.contentpush.dll

microsoft.ceres.contentengine.contentpush.dll

16.0.10363.12107

160160

7-Jul-20

11:25

microsoft.ceres.contentengine.nlpevaluators.dll

microsoft.ceres.contentengine.nlpevaluators.dll

16.0.10363.12107

251808

7-Jul-20

11:25

microsoft.ceres.contentengine.operators.mars.dll

microsoft.ceres.contentengine.operators.mars.dll

16.0.10363.12107

37280

7-Jul-20

11:30

documentformat.openxml.dllmsil2

documentformat.openxml.dll

2.6.0.4

5305360

update_documentformat.openxml.dllmsil2

documentformat.openxml.dll

2.6.0.4

5305360

5-Jul-20

09:23

system.io.packaging.dllmsil

system.io.packaging.dll

1.0.0.4

121872

update_system.io.packaging.dllmsil

system.io.packaging.dll

1.0.0.4

121872

5-Jul-20

09:23

microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pdf.dllmsil

microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pdf.dll

16.0.10363.12107

4217248

7-Jul-20

11:25

microsoft.ceres.interactionengine.processing.builtin.dll

microsoft.ceres.interactionengine.processing.builtin.dll

16.0.10363.12107

402856

7-Jul-20

11:25

microsoft.ceres.nlpbase.dictionaries.dll

microsoft.ceres.nlpbase.dictionaries.dll

16.0.10363.12107

138656

7-Jul-20

11:25

managedblingsigned.dll

managedblingsigned.dll

1862344

update_managedblingsigned.dll

managedblingsigned.dll

1862344

5-Jul-20

09:42

microsoft.ceres.nlpbase.richfields.dll

microsoft.ceres.nlpbase.richfields.dll

16.0.10363.12107

97696

7-Jul-20

11:25

microsoft.sharepointsearchproviderflow.dll

microsoft.sharepointsearchproviderflow.dll

16.0.10363.3000

27064

7-Jul-20

11:26

searchcore.clustering.indexclusteringmember.dll

microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclusteringmember.dll

16.0.10363.12107

62368

7-Jul-20

11:27

searchcore.clustering.indexclustermanager.dll

microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclustermanager.dll

16.0.10363.12107

128416

7-Jul-20

11:26

microsoft.ceres.searchcore.indexstorage.dll

microsoft.ceres.searchcore.indexstorage.dll

16.0.10363.12107

30616

7-Jul-20

11:30

microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

16.0.10363.12107

87472

7-Jul-20

11:25

microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

16.0.10363.12107

583072

7-Jul-20

11:30

microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

16.0.10363.12107

132512

7-Jul-20

11:29

ajaxtkid.js

ajaxtoolkit.debug.js

312267

5-Jul-20

09:51

ajaxtkit.js

ajaxtoolkit.js

132858

5-Jul-20

09:51

srchccd.js

search.clientcontrols.debug.js

380631

5-Jul-20

09:32

srchcc.js

search.clientcontrols.js

204222

5-Jul-20

09:32

srchuicd.js

searchui.debug.js

116371

5-Jul-20

09:49

srchuicc.js

searchui.js

50907

5-Jul-20

09:49

srchquerypipeline.dll

microsoft.office.server.search.query.dll

16.0.10363.12107

1103784

7-Jul-20

11:30

ossapp.dll

microsoft.office.server.search.applications.dll

16.0.10363.12107

454056

7-Jul-20

11:25

ossapp.dll_0001

microsoft.office.server.search.applications.dll

16.0.10363.12107

454056

7-Jul-20

11:25

clkprdct.dll

microsoft.office.server.search.clickpredict.dll

16.0.10363.12107

202680

7-Jul-2