Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Podsumowanie

Ta aktualizacja zabezpieczeń usuwa lukę umożliwiająca podniesienie uprawnień, która istnieje w programie Microsoft SharePoint. Aby dowiedzieć się więcej na temat luki w zabezpieczeniach, zobacz Microsoft znanych luk i zagrożeń CVE-2019-1330. Uwaga Aby można było zastosować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowana wersja programu Microsoft SharePoint Server 2019.

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zabezpieczeń zawiera ulepszenia i poprawki dotyczące następujących problemów niezwiązanych z zabezpieczeniami:

 • Przeszukiwanie zawartości, która ma wiele łączy nie powiedzie się, ponieważ liczba łączy przekracza maksymalną dozwoloną. Po wielu błędach wpisy indeksu wyszukiwania dla zawartości są usuwane nieoczekiwanie. Po zastosowaniu tej aktualizacji można ustawić maksymalną liczbę łączy do wysłania do indeksu za pomocą Contentpimaxnumlinks właściwości.

  Na przykład można uruchomić następujące polecenia programu PowerShell w powłoce zarządzania programu SharePoint 2019, aby ustawić Contentpimaxnumlinks do 10000:

  $ssa = Get-SPEnterpriseSearchServiceApplication

  $ssa.SetProperty("ContentPIMaxNumLinks", 10000)

  $ssa.Update()

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:3431951

 • Po wybraniu Wyświetl zainstalowane aktualizacje w panelu sterowania systemu Windows, zobacz ostatnio zainstalowanych aktualizacji publicznych 2019 serwera programu SharePoint na liście. Jednak numer wersji tych aktualizacji nie jest wyświetlany w kolumnie wersja .  Po zainstalowaniu tej aktualizacji jest wyświetlany numer wersji tych aktualizacji.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:3453905

 • Serwery wyszukiwania i rozproszonej pamięci podręcznej w farmie MinRole, które mają niestandardowe szablony sieci Web wyświetlają "wymagane uaktualnienie" po uruchomieniu uaktualnienia w miejscu kompilacji do kompilacji. Po zastosowaniu tej aktualizacji, serwery są wyświetlane "nie wymagane działania."

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:3577283

 • Podczas uzyskiwania dostępu do klasycznej witryny zespołu i Otwórz konsolę dewelopera przeglądarki, zobaczysz komunikat o błędzie informujący, że "CSS3111: @font-face napotkał nieznany błąd. Office365Icons. EOT. " Po zainstalowaniu tej aktualizacji nie ma błędu.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:3577325

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że tekst informacji o stanie etapu zawiera znaki specjalne, takie jak znak ampersand (&), przepływy pracy kończą się niepowodzeniem.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:3466386

 • Wprowadza zmiany, aby wyświetlić nową nazwę ery japońskiej dla próbek formatu daty w formacie daty w witrynach programu Project Web App (PWA).

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:3558399

 • Teraz można zaktualizować potencjalnego klienta i czas opóźnienia przy użyciu Linklagduration Właściwość za pośrednictwem modelu obiektów po stronie klient (CSOM). Podobnie jak inne właściwości czasu trwania (takie jak Task. Duration właściwość w Task obiektu), z wyjątkiem albo ciąg lub wartość całkowitą. Na przykład albo 1D lub 480 jest dopuszczalne, aby wskazać jeden dzień pracy.

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:3546164

 • Calendarexception. RecurrenceWeek Właściwość zwraca nieprawidłowe wartości dla wyjątków kalendarza za pośrednictwem modelu obiektów po stronie klienta (CSOM).

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:3590409

 • Gdy wartość wypracowanej wartości procentowej odchylenia harmonogramu (SVP) staje się bardzo duży, występuje warunek przepełnienia. Może to spowodować albo nieprawidłowe wartości SVP w widokach projektu programu Project Web App (PWA) lub widok może się nie powieść załadować. Wartość SVP ma teraz niższy limit "-100%" i Górna granica "100%".

  Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

  OfficeVSTS:3555212

Informacje wewnętrzne pomocy technicznej firmy Microsoft

Błąd wewnętrzny: OfficeVSTS: 3567311

Jak pobrać i zainstalować aktualizację

Metoda 1: Microsoft Update

Ta aktualizacja jest dostępna w witrynie Microsoft Update. Po włączeniu funkcji automatycznego aktualizowania ta aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu automatycznego uzyskania aktualizacji zabezpieczeń, zobacz Windows Update: FAQ.

Metoda 2: wykazu Microsoft Update

Aby uzyskać autonomiczny pakiet dla tej aktualizacji, przejdź do witryny wykazu Microsoft Update .

Metoda 3: Centrum pobierania firmy Microsoft

Autonomiczny pakiet aktualizacji można uzyskać za pośrednictwem Centrum pobierania firmy Microsoft. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji na stronie pobierania, aby zainstalować aktualizację.

Więcej informacji

Informacje dotyczące wdrażania aktualizacji zabezpieczeń

Aby uzyskać informacje na temat wdrażania o tej aktualizacji, zobacz informacje dotyczące wdrażania aktualizacji zabezpieczeń: 8 października 2019.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje wcześniej wydaną aktualizację zabezpieczeń 4475596.

Informacje o skrótach pliku

Nazwa pliku

Skrót SHA1

Skrót SHA256

sts2019-kb4484110-fullfile-x64-glb.exe

BA9E5940D5D963D59464C12FAD38B07CD4630DDB

A9FFC687B8B39E97CD4399D09B85FE8279A7A6D7682F1555EFB21F526A8E6A27

Informacje dotyczące pliku

Wersja angielska (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższej tabeli. Daty i godziny dla tych plików są wymienione w skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w czasie lokalnym wraz z bieżącym bias czasu letniego (DST). Ponadto daty i godziny mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.

Identyfikator pliku

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Czas

microsoft.office.access.services.moss.dll

microsoft.office.access.services.moss.dll

16.0.10351.20000

776336

10-Sep-19

11:30

ascalc.dll

ascalc.dll

16.0.10351.20000

1001128

10-Sep-19

11:30

microsoft.office.access.server.application.dll

microsoft.office.access.server.application.dll

16.0.10351.20000

616608

10-Sep-19

11:30

microsoft.office.access.server.dll

microsoft.office.access.server.dll

16.0.10351.20000

1418920

10-Sep-19

11:31

accsrv.layouts.root.accsrvscripts.js

accessserverscripts.js

575532

10-Sep-19

11:31

conversion.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10351.20000

16095104

10-Sep-19

11:19

ppt.conversion.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10351.20000

16095104

10-Sep-19

11:19

ppt.edit.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10351.20000

16095104

10-Sep-19

11:19

wac.office.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10351.20000

16095104

10-Sep-19

11:19

prodfeat.xml

feature.xml

616

10-Sep-19

11:37

astcmmn_js

assetcommon.js

18253

10-Sep-19

11:32

astpkrs_js

assetpickers.js

68292

10-Sep-19

11:32

sm.js

cmssitemanager.js

29279

10-Sep-19

11:32

cmssummarylinks_js

cmssummarylinks.js

6015

10-Sep-19

11:32

editmenu_js

editingmenu.js

11359

10-Sep-19

11:32

hierlist_js

hierarchicallistbox.js

30327

10-Sep-19

11:32

mediaplayer.js

mediaplayer.js

47725

10-Sep-19

11:32

ptdlg.js

pickertreedialog.js

2950

10-Sep-19

11:32

select_js

select.js

2387

10-Sep-19

11:32

slctctls_js

selectorcontrols.js

13288

10-Sep-19

11:32

serializ_js

serialize.js

3219

10-Sep-19

11:32

sp.ui.assetlibrary.ribbon.debug.js

sp.ui.assetlibrary.debug.js

13367

10-Sep-19

11:32

sp.ui.assetlibrary.js

sp.ui.assetlibrary.js

5455

10-Sep-19

11:32

sp.ui.pub.htmldesign.debug.js

sp.ui.pub.htmldesign.debug.js

38342

10-Sep-19

11:32

sp.ui.pub.htmldesign.js

sp.ui.pub.htmldesign.js

19407

10-Sep-19

11:32

sp.ui.pub.ribbon.debug.js

sp.ui.pub.ribbon.debug.js

146313

10-Sep-19

11:32

sp.ui.pub.ribbon.js

sp.ui.pub.ribbon.js

84979

10-Sep-19

11:32

sp.ui.rte.publishing.debug.js

sp.ui.rte.publishing.debug.js

98216

10-Sep-19

11:31

sp.ui.rte.publishing.js

sp.ui.rte.publishing.js

49716

10-Sep-19

11:32

sp.ui.spellcheck.debug.js

sp.ui.spellcheck.debug.js

68393

10-Sep-19

11:32

sp.ui.spellcheck.js

sp.ui.spellcheck.js

36522

10-Sep-19

11:32

splchkpg_js

spellcheckentirepage.js

6653

10-Sep-19

11:32

spelchek_js

spellchecker.js

34657

10-Sep-19

11:32

videoportal.js

videoportal.js

14742

10-Sep-19

11:32

microsoft.sharepoint.publishing.dll_isapi

microsoft.sharepoint.publishing.dll

16.0.10351.20000

5525160

10-Sep-19

11:33

sharepointpub.dll

microsoft.sharepoint.publishing.dll

16.0.10351.20000

5525160

10-Sep-19

11:33

sharepointpub_gac.dll

microsoft.sharepoint.publishing.dll

16.0.10351.20000

5525160

10-Sep-19

11:33

sppubint.dll

microsoft.sharepoint.publishing.intl.dll

16.0.10351.20000

359080

10-Sep-19

11:33

sppubint_gac.dll

microsoft.sharepoint.publishing.intl.dll

16.0.10351.20000

359080

10-Sep-19

11:33

schema.xml_pubresfeap

schema.xml

44173

10-Sep-19

11:29

asctyps.xml

assetcontenttypes.xml

2846

10-Sep-19

11:22

asctyps2.xml

assetcontenttypes2.xml

2460

10-Sep-19

11:22

asflds.xml

assetfields.xml

1366

10-Sep-19

11:22

asflds2.xml

assetfields2.xml

1045

10-Sep-19

11:22

aslibalt.xml

assetlibrarytemplate.xml

555

10-Sep-19

11:22

aslibft.xml

feature.xml

2763

10-Sep-19

11:22

aslibui.xml

provisionedui.xml

5075

10-Sep-19

11:22

aslibui2.xml

provisionedui2.xml

1708

10-Sep-19

11:22

cdsele.xml

contentdeploymentsource.xml

637

10-Sep-19

11:30

cdsfeatu.xml

feature.xml

604

10-Sep-19

11:31

docmpgcv.xml

docmpageconverter.xml

496

10-Sep-19

11:29

docxpgcv.xml

docxpageconverter.xml

496

10-Sep-19

11:30

convfeat.xml

feature.xml

766

10-Sep-19

11:29

ippagecv.xml

infopathpageconverter.xml

577

10-Sep-19

11:30

xslappcv.xml

xslapplicatorconverter.xml

575

10-Sep-19

11:29

analyticsreports.xml

analyticsreports.xml

2850

10-Sep-19

11:33

xspsset.xml

catalogsitesettings.xml

556

10-Sep-19

11:34

xspfeat.xml

feature.xml

1514

10-Sep-19

11:34

depoper.xml

deploymentoperations.xml

2415

10-Sep-19

11:31

depfeat.xml

feature.xml

788

10-Sep-19

11:31

pestset.xml

enhancedhtmlediting.xml

157

10-Sep-19

11:20

pefeat.xml

feature.xml

793

10-Sep-19

11:20

enthmft.xml

feature.xml

564

10-Sep-19

11:19

enthmset.xml

themingsitesettings.xml

1005

10-Sep-19

11:20

enctb.xml

enterprisewikicontenttypebinding.xml

559

10-Sep-19

11:36

enctb2.xml

enterprisewikicontenttypebinding2.xml

390

10-Sep-19

11:37

enfet.xml

feature.xml

1168

10-Sep-19

11:37

enct.xml

enterprisewikicontenttypes.xml

1456

10-Sep-19

11:22

enct2.xml

enterprisewikicontenttypes2.xml

1211

10-Sep-19

11:22

enlayfet.xml

feature.xml

1618

10-Sep-19

11:22

prov.xml

provisionedfiles.xml

1181

10-Sep-19

11:22

prov2.xml

provisionedfiles2.xml

1197

10-Sep-19

11:22

ewiki2.xml

feature.xml

766

10-Sep-19

11:22

htmlfeat.xml

feature.xml

11263

10-Sep-19

11:32

htmlcolm.xml

htmldesigncolumns.xml

909

10-Sep-19

11:32

htmlcol2.xml

htmldesigncolumns2.xml

543

10-Sep-19

11:32

htmlcol3.xml

htmldesigncolumns3.xml

597

10-Sep-19

11:32

htmlcont.xml

htmldesigncontenttypes.xml

2330

10-Sep-19

11:32

htmlfile.xml

htmldesignfiles.xml

657

10-Sep-19

11:32

htmlfil2.xml

htmldesignfiles2.xml

771

10-Sep-19

11:31

htmlfil3.xml

htmldesignfiles3.xml

895

10-Sep-19

11:32

htmldpui.xml

htmldesignprovisionedui.xml

669

10-Sep-19

11:32

htmldrib.xml

htmldesignribbon.xml

29320

10-Sep-19

11:32

htmldpct.xml

htmldisplaytemplatecontenttypes.xml

11361

10-Sep-19

11:32

htmldpwp.xml

htmldisplaytemplatefiles.xml

9302

10-Sep-19

11:32

htmldpwp10.xml

htmldisplaytemplatefiles10.xml

575

10-Sep-19

11:32

htmldpwp11.xml

htmldisplaytemplatefiles11.xml

1091

10-Sep-19

11:32

htmldpwp12.xml

htmldisplaytemplatefiles12.xml

401

10-Sep-19

11:32

htmldpwp13.xml

htmldisplaytemplatefiles13.xml

396

10-Sep-19

11:32

htmldpwp14.xml

htmldisplaytemplatefiles14.xml

856

10-Sep-19

11:32

htmldpwp15.xml

htmldisplaytemplatefiles15.xml

492

10-Sep-19

11:32

htmldpwp2.xml

htmldisplaytemplatefiles2.xml

830

10-Sep-19

11:32

htmldpwp3.xml

htmldisplaytemplatefiles3.xml

497

10-Sep-19

11:32

htmldpwp4.xml

htmldisplaytemplatefiles4.xml

496

10-Sep-19

11:32

htmldpwp5.xml

htmldisplaytemplatefiles5.xml

506

10-Sep-19

11:32

htmldpwp6.xml

htmldisplaytemplatefiles6.xml

412

10-Sep-19

11:32

htmldpwp7.xml

htmldisplaytemplatefiles7.xml

4003

10-Sep-19

11:31

htmldpwp8.xml

htmldisplaytemplatefiles8.xml

399

10-Sep-19

11:32

htmldpwp9.xml

htmldisplaytemplatefiles9.xml

401

10-Sep-19

11:32

htmldtcbs.xml

htmldisplaytemplatefilesoobcbs.xml

580

10-Sep-19

11:32

htmldtqb.xml

htmldisplaytemplatefilesqb.xml

598

10-Sep-19

11:32

htmldtqbref.xml

htmldisplaytemplatefilesqbref.xml

507

10-Sep-19

11:32

htmldpwp_recs.xml

htmldisplaytemplatefilesrecs.xml

418

10-Sep-19

11:32

ststngimplk.xml

sitesettingsimportlink.xml

667

10-Sep-19

11:32

altmp.xam

alternatemediaplayer.xaml

35634

10-Sep-19

11:30

mwpfeat.xml

feature.xml

940

10-Sep-19

11:30

mwpprovf.xml

provisionedfiles.xml

1457

10-Sep-19

11:30

mwpprovu.xml

provisionedui.xml

22914

10-Sep-19

11:30

mwpprovui2.xml

provisionedui2.xml

2690

10-Sep-19

11:31

pnfeat.xml

feature.xml

782

10-Sep-19

11:40

pnstset.xml

navigationsitesettings.xml

4721

10-Sep-19

11:39

plnfeat.xml

feature.xml

760

10-Sep-19

11:39

plnstset.xml

navigationsitesettings.xml

152

10-Sep-19

11:40

tpfeat.xml

feature.xml

2846

10-Sep-19

11:38

tpcls.xml

pointpublishingcolumns.xml

701

10-Sep-19

11:38

tpcts.xml

pointpublishingcontenttypes.xml

488

10-Sep-19

11:38

tptltsch.xml

schema.xml

4088

10-Sep-19

11:30

pclts.xml

schema.xml

2354

10-Sep-19

11:37

pcltf.xml

feature.xml

857

10-Sep-19

11:19

pclt.xml

productcataloglisttemplate.xml

753

10-Sep-19

11:18

pcfeat.xml

feature.xml

1699

10-Sep-19

11:42

pccol.xml

productcatalogcolumns.xml

6259

10-Sep-19

11:42

pcct.xml

productcatalogcontenttypes.xml

830

10-Sep-19

11:42

pcct2.xml

productcatalogcontenttypes2.xml

643

10-Sep-19

11:42

pcprov.xml

provisionedfiles.xml

926

10-Sep-19

11:42

pubpubpf.xml

feature.xml

551

10-Sep-19

11:29

pppptset.xml

portalsettings.xml

584

10-Sep-19

11:29

ctconvst.xml

contenttypeconvertersettings.xml

511

10-Sep-19

11:40

doclbset.xml

documentlibrarysettings.xml

524

10-Sep-19

11:40

editmenu.xml

editingmenu.xml

470

10-Sep-19

11:40

pubfeat.xml

feature.xml

2696

10-Sep-19

11:39

paglttmp.xml

pageslisttemplate.xml

516

10-Sep-19

11:39

provui.xml

provisionedui.xml

40574

10-Sep-19

11:39

provui2.xml

provisionedui2.xml

1489

10-Sep-19

11:39

provui3.xml

provisionedui3.xml

2135

10-Sep-19

11:39

pubstset.xml

publishingsitesettings.xml

6235

10-Sep-19

11:39

regext.xml

regionalsettingsextensions.xml

328

10-Sep-19

11:40

siteacmn.xml

siteactionmenucustomization.xml

646

10-Sep-19

11:38

varflagc.xml

variationsflagcontrol.xml

473

10-Sep-19

11:40

varnomin.xml

variationsnomination.xml

613

10-Sep-19

11:40

pblyfeat.xml

feature.xml

6194

10-Sep-19

11:41

pblyprovfile.xml

provisionedfiles.xml

7964

10-Sep-19

11:41

pblyprovfile2.xml

provisionedfiles2.xml

610

10-Sep-19

11:41

pblyprovfile4.xml

provisionedfiles4.xml

308

10-Sep-19

11:41

pblyprovfile5.xml

provisionedfiles5.xml

414

10-Sep-19

11:41

pblyprovfile6.xml

provisionedfiles6.xml

385

10-Sep-19

11:41

pblyprovfile7.xml

provisionedfiles7.xml

1170

10-Sep-19

11:41

pblyprovfile8.xml

provisionedfiles8.xml

507

10-Sep-19

11:41

pblyprovui.xml

provisionedui.xml

11330

10-Sep-19

11:41

xspfeatlayouts.xml

searchboundpagelayouts.xml

3671

10-Sep-19

11:41

pubmelem.xml

elements.xml

4149

10-Sep-19

11:36

pubmele2.xml

elements2.xml

592

10-Sep-19

11:36

pubmfeat.xml

feature.xml

1697

10-Sep-19

11:37

pubmprui.xml

provisionedui.xml

1548

10-Sep-19

11:36

pubmstng.xml

sitesettings.xml

670

10-Sep-19

11:36

pubprft.xml

feature.xml

758

10-Sep-19

11:32

pubrfeat.xml

feature.xml

4927

10-Sep-19

11:32

provfile.xml

provisionedfiles.xml

4739

10-Sep-19

11:32

provfl4.xml

provisionedfiles4.xml

1394

10-Sep-19

11:32

pubrcol.xml

publishingcolumns.xml

20566

10-Sep-19

11:31

pubrctt.xml

publishingcontenttypes.xml

12093

10-Sep-19

11:32

pubrctt2.xml

publishingcontenttypes2.xml

304

10-Sep-19

11:32

pubrctt3.xml

publishingcontenttypes3.xml

500

10-Sep-19

11:32

pubrcont.xml

publishingcontrols.xml

405

10-Sep-19

11:32

prsset.xml

publishingresourcessitesettings.xml

3506

10-Sep-19

11:32

upgd1.xml

upgrade1.xml

548

10-Sep-19

11:32

upgd2.xml

upgrade2.xml

486

10-Sep-19

11:32

upgd3.xml

upgrade3.xml

600

10-Sep-19

11:32

pubtfeat.xml

feature.xml

1477

10-Sep-19

11:32

rollplf.xml

feature.xml

862

10-Sep-19

11:19

rollplpf.xml

provisionedfiles.xml

14529

10-Sep-19

11:18

rollplct.xml

rolluppagecontenttype.xml

742

10-Sep-19

11:19

rollpf.xml

feature.xml

816

10-Sep-19

11:33

rollps.xml

rolluppagesettings.xml

4091

10-Sep-19

11:33

seofeatu.xml

feature.xml

1253

10-Sep-19

11:33

seoopt.xml

searchengineoptimization.xml

3578

10-Sep-19

11:33

seoopt1.xml

searchengineoptimization1.xml

2904

10-Sep-19

11:33

sppelm.xml

elements.xml

1843

10-Sep-19

11:32

sppfea.xml

feature.xml

1015

10-Sep-19

11:32

saicona.xml

consoleaction.xml

412

10-Sep-19

11:29

saifeat.xml

feature.xml

1324

10-Sep-19

11:29

sairibn.xml

ribbon.xml

2895

10-Sep-19

11:30

saisset.xml

sitesettings.xml

584

10-Sep-19

11:30

addtheme.xml

additionalthemes.xml

3819

10-Sep-19

11:34

sbwcopa.xml

colorpalette.xml

4813

10-Sep-19

11:34

sbwcona.xml

consoleaction.xml

692

10-Sep-19

11:33

sbwct.xml

contenttypes.xml

4261

10-Sep-19

11:33

sbwdesba.xml

designbuilderaction.xml

444

10-Sep-19

11:34

sbwdesea.xml

designeditoraction.xml

438

10-Sep-19

11:33

sbwdpa.xml

designpackageactions.xml

418

10-Sep-19

11:34

sbwdpr.xml

designpreviewaction.xml

447

10-Sep-19

11:34

sbwdmt.xml

disablesystemmasterpagetheming.xml

436

10-Sep-19

11:34

sbwfeat.xml

feature.xml

6499

10-Sep-19

11:33

sbwinsdes.xml

installeddesigns.xml

536

10-Sep-19

11:34

sbwmob.xml

mobilechannel.xml

1098

10-Sep-19

11:33

sbwpagela.xml

pagelayouts.xml

4119

10-Sep-19

11:33

sbwpages.xml

pages.xml

13120

10-Sep-19

11:33

pubblogwp.xml

publishingblogwebparts.xml

949

10-Sep-19

11:34

sbwqd.xml

quicklaunchdatasource.xml

685

10-Sep-19

11:34

sbwrb.xml

ribbon.xml

44107

10-Sep-19

11:33

sbwsearch.xml

search.xml

2352

10-Sep-19

11:34

sbwsc.xml

sitecolumns.xml

3579

10-Sep-19

11:34

sbwsec.xml

siteelementcontrols.xml

952

10-Sep-19

11:34

sbwss.xml

sitesettings.xml

14657

10-Sep-19

11:34

sbwcss.xml

styles.xml

625

10-Sep-19

11:34

sbwwps.xml

webparts.xml

509

10-Sep-19

11:33

sbwfsf.xml

feature.xml

708

10-Sep-19

11:30

scfeatr.xml

feature.xml

856

10-Sep-19

11:20

spelchek.xml

spellchecking.xml

1033

10-Sep-19

11:18

spelchk2.xml

spellchecking2.xml

2641

10-Sep-19

11:19

cms_tenantadmindeploymentlinksfeature_feature_xml

feature.xml

826

10-Sep-19

11:33

cms_tenantadmindeploymentlinksfeature_links_xml

links.xml

542

10-Sep-19

11:32

topicplf.xml

feature.xml

732

10-Sep-19

11:31

topicpf.xml

feature.xml

713

10-Sep-19

11:27

plnkfeat.xml

feature.xml

621

10-Sep-19

11:27

publcol.xml

publishedlinkscolumns.xml

1206

10-Sep-19

11:26

publctt.xml

publishedlinkscontenttypes.xml

948

10-Sep-19

11:26

v2vpblyfeat.xml

feature.xml

540

10-Sep-19

11:38

v2vpblyprovfil.xml

provisionedfiles.xml

1934

10-Sep-19

11:38

vwfrmlk.xml

feature.xml

794

10-Sep-19

11:38

xmlsfeat.xml

feature.xml

818

10-Sep-19

11:32

xmlsitem.xml

xmlsitemap.xml

624

10-Sep-19

11:32

microsoft.cobaltcore.dll

microsoft.cobaltcore.dll

16.0.10351.20000

3090288

10-Sep-19

11:30

microsoft.cobalt.base.dll

microsoft.cobalt.base.dll

16.0.10351.20000

883352

10-Sep-19

11:19

system.collections.immutable.dll

system.collections.immutable.dll

4.6.23123.00

200568

update_system.collections.immutable.dll

system.collections.immutable.dll

4.6.23123.00

200568

10-Sep-19

11:20

csisrv.dll

csisrv.dll

16.0.10351.20000

1298608

10-Sep-19

11:26

csisrvexe.exe

csisrvexe.exe

16.0.10351.20000

355768

10-Sep-19

11:27

onfda.dll

onfda.dll

16.0.10351.20000

2130624

10-Sep-19

11:27

columnfiltering.ascx

columnfiltering.ascx

443

11-Sep-19

01:21

docsettemplates.ascx

docsettemplates.ascx

1459

11-Sep-19

01:21

metadatanavkeyfilters.ascx

metadatanavkeyfilters.ascx

4647

11-Sep-19

01:21

metadatanavtree.ascx

metadatanavtree.ascx

2686

11-Sep-19

01:21

multilangtemplates.ascx

transmgmtlibtemplates.ascx

3287

11-Sep-19

01:21

videosettemplates.ascx

videosettemplates.ascx

1972

11-Sep-19

01:21

editdlg.htm_multilang

editdlg.htm

4796

11-Sep-19

01:21

filedlg.htm_multilang

filedlg.htm

3344

11-Sep-19

01:21

ediscoveryquerystatistics.ascx

ediscoveryquerystatistics.ascx

1357

11-Sep-19

01:21

ediscoverytemplate.ascx

ediscoverytemplate.ascx

3267

11-Sep-19

01:21

pdfirml.dll_0002

microsoft.office.irm.pdfprotectorlib.dll

16.0.10351.20000

1315432

11-Sep-19

01:21

barcodeglobalsettings.ascx

barcodeglobalsettings.ascx

1473

11-Sep-19

01:21

bargensettings.ascx

bargensettings.ascx

1523

11-Sep-19

01:21

dropoffzoneroutingform.ascx

dropoffzoneroutingform.ascx

3528

11-Sep-19

01:21

recordsribbon.ascx

recordsribbon.ascx

367

11-Sep-19

01:21

auditcustquery.ascx

auditcustomquery.ascx

11154

11-Sep-19

01:21

auditsettings.ascx

auditsettings.ascx

3594

11-Sep-19

01:21

barcodesettings.ascx

barcodesettings.ascx

1399

11-Sep-19

01:21

discoveryglobalcontrol.ascx

discoveryglobalcontrol.ascx

5175

11-Sep-19

01:21

discoveryproperties.ascx

discoveryproperties.ascx

7132

11-Sep-19

01:21

discoveryquerystatistics.ascx

discoveryquerystatistics.ascx

3788

11-Sep-19

01:21

dlptemplatepicker.ascx

dlptemplatepicker.ascx

3594

11-Sep-19

01:21

labelsettings.ascx

labelsettings.ascx

9510

11-Sep-19

01:21

retentionsettings.ascx

retentionsettings.ascx

11060

11-Sep-19

01:21

dw20.exe_0001

dw20.exe

16.0.10351.20000

2248904

10-Sep-19

11:34

dwtrig20.exe

dwtrig20.exe

16.0.10351.20000

327928

10-Sep-19

11:34

conversion.office.gfxserver.dll

gfxserver.dll

16.0.10351.20000

5279088

10-Sep-19

11:37

ppt.conversion.gfxserver.dll

gfxserver.dll

16.0.10351.20000

5279088

10-Sep-19

11:37

ppt.edit.gfxserver.dll

gfxserver.dll

16.0.10351.20000

5279088

10-Sep-19

11:37

wac.office.gfxserver.dll

gfxserver.dll

16.0.10351.20000

5279088

10-Sep-19

11:37

conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.10351.20000

12079408

10-Sep-19

11:34

ppt.conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.10351.20000

12079408

10-Sep-19

11:34

ppt.edit.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.10351.20000

12079408

10-Sep-19

11:34

wac.office.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.10351.20000

12079408

10-Sep-19

11:34

sltemp.asc

sldlibtemplates.ascx

12554

10-Sep-19

11:26

sldlib.js

sldlib.js

29295

10-Sep-19

11:24

editdlg.htm_slfeat

editdlg.htm

4796

10-Sep-19

11:22

filedlg.htm_slfeat

filedlg.htm

3344

10-Sep-19

11:22

clientx.dll

microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

16.0.10351.20000

390584

10-Sep-19

11:29

clientxr.dll.x64

microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

16.0.10351.20000

390584

10-Sep-19

11:29

as_adal_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

adal.dll

1456656

26-Aug-19

09:52

as_adal_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

adal.dll

1784544

26-Aug-19

09:51

as_azureclient_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

microsoft.analysisservices.azureclient.dll

316496

26-Aug-19

07:18

as_azureclient_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

microsoft.analysisservices.azureclient.dll

316496

26-Aug-19

09:52

as_client_db2v0801_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

db2v0801.xsl

30717

26-Aug-19

09:51

as_client_db2v0801_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

db2v0801.xsl

30717

26-Aug-19

09:51

as_client_hive_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

hive.xsl

81782

26-Aug-19

09:52

as_client_hive_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

hive.xsl

81782

26-Aug-19

09:52

as_client_msql_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msql.xsl

128792

26-Aug-19

09:52

as_client_msql_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msql.xsl

128792

26-Aug-19

09:52

as_client_orcl7_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

orcl7.xsl

95739

26-Aug-19

09:52

as_client_orcl7_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

orcl7.xsl

95739

26-Aug-19

09:52

as_client_sqlpdw_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sqlpdw.xsl

105635

26-Aug-19

09:51

as_client_sqlpdw_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sqlpdw.xsl

105635

26-Aug-19

09:51

as_client_trdtv2r41_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

trdtv2r41.xsl

105800

26-Aug-19

09:51

as_client_trdtv2r41_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

trdtv2r41.xsl

105800

26-Aug-19

09:51

as_client_xmsrv_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmsrv.dll

35081808

26-Aug-19

07:18

as_client_xmsrv_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmsrv.dll

25498704

26-Aug-19

09:52

as_clientas80_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

as80.xsl

17484

26-Aug-19

07:17

as_clientas80_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

as80.xsl

17484

26-Aug-19

07:17

as_clientas90_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

as90.xsl

20021

26-Aug-19

07:18

as_clientas90_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

as90.xsl

20021

26-Aug-19

07:18

as_clientinformix_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

informix.xsl

32145

26-Aug-19

09:51

as_clientinformix_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

informix.xsl

32145

26-Aug-19

09:51

as_clientmsjet_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msjet.xsl

30427

26-Aug-19

09:52

as_clientmsjet_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msjet.xsl

30427

26-Aug-19

09:52

as_clientmsmgdsrv_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmgdsrv.dll

7638824

26-Aug-19

07:18

as_clientmsmgdsrv_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmgdsrv.dll

9328720

26-Aug-19

07:18

as_clientsql120_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql120.xsl

135247

26-Aug-19

09:52

as_clientsql120_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql120.xsl

135247

26-Aug-19

09:52

as_clientsql2000_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql2000.xsl

35014

26-Aug-19

07:17

as_clientsql2000_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql2000.xsl

35014

26-Aug-19

07:17

as_clientsql70_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql70.xsl

33181

26-Aug-19

09:51

as_clientsql70_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql70.xsl

33181

26-Aug-19

09:51

as_clientsql90_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql90.xsl

136426

26-Aug-19

07:17

as_clientsql90_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql90.xsl

136426

26-Aug-19

07:17

as_clientsybase_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sybase.xsl

30964

26-Aug-19

09:51

as_clientsybase_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sybase.xsl

30964

26-Aug-19

09:51

as_msmdlocal_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmdlocal.dll

45813840

26-Aug-19

07:18

as_msmdlocal_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmdlocal.dll

63495968

26-Aug-19

09:51

as_msolap_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msolap.dll

7999272

26-Aug-19

07:18

as_msolap_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msolap.dll

10331936

26-Aug-19

07:17

as_msolui_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msolui.dll

292128

26-Aug-19

09:52

as_msolui_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msolui.dll

312616

26-Aug-19

09:52

as_sqldumper_exe_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sqldumper.exe

147560

26-Aug-19

09:51

as_sqldumper_exe_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sqldumper.exe

172368

26-Aug-19

09:52

as_xmlrw_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmlrw.dll

289376

26-Aug-19

07:18

as_xmlrw_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmlrw.dll

333928

26-Aug-19

09:52

as_xmlrwbin_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmlrwbin.dll

194152

26-Aug-19

09:51

as_xmlrwbin_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmlrwbin.dll

224864

26-Aug-19

09:51

conversion.office.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10351.20000

14544016

10-Sep-19

11:23

ppt.conversion.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10351.20000

14544016

10-Sep-19

11:23

ppt.edit.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10351.20000

14544016

10-Sep-19

11:23

wac.office.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10351.20000

14544016

10-Sep-19

11:23

conversion.office.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10351.20000

4583280

10-Sep-19

11:35

mso.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10351.20000

4583280

10-Sep-19

11:35

ppt.conversion.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10351.20000

4583280

10-Sep-19

11:35

ppt.edit.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10351.20000

4583280

10-Sep-19

11:35

wac.office.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10351.20000

4583280

10-Sep-19

11:35

conversion.office.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10351.20000

5637784

10-Sep-19

11:46

mso.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10351.20000

5637784

10-Sep-19

11:46

ppt.conversion.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10351.20000

5637784

10-Sep-19

11:46

ppt.edit.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10351.20000

5637784

10-Sep-19

11:46

wac.office.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10351.20000

5637784

10-Sep-19

11:46

conversion.office.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10351.20000

12569448

10-Sep-19

11:35

ppt.conversion.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10351.20000

12569448

10-Sep-19

11:35

ppt.edit.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10351.20000

12569448

10-Sep-19

11:35

wac.office.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10351.20000

12569448

10-Sep-19

11:35

conversion.office.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10351.20000

3980648

10-Sep-19

11:21

ppt.conversion.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10351.20000

3980648

10-Sep-19

11:21

ppt.edit.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10351.20000

3980648

10-Sep-19

11:21

wac.office.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10351.20000

3980648

10-Sep-19

11:21

conversion.office.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10351.20000

14538912

10-Sep-19

11:46

ppt.conversion.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10351.20000

14538912

10-Sep-19

11:46

ppt.edit.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10351.20000

14538912

10-Sep-19

11:46

wac.office.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10351.20000

14538912

10-Sep-19

11:46

microsoft.office.web.common.dll

microsoft.office.web.common.dll

16.0.10351.20000

1980056

10-Sep-19

11:32

nl7data0011.dll_osssearch

nl7data0011.dll

16.0.10351.20000

7789848

10-Sep-19

11:43

nl7data0404.dll_osssearch

nl7data0404.dll

16.0.10351.20000

2708512

10-Sep-19

11:42

nl7data0804.dll_osssearch

nl7data0804.dll

16.0.10351.20000

3599176

10-Sep-19

11:43

conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.10351.20000

3494032

10-Sep-19

11:34

ppt.conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.10351.20000

3494032

10-Sep-19

11:34

ppt.edit.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.10351.20000

3494032

10-Sep-19

11:34

wac.office.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.10351.20000

3494032

10-Sep-19

11:34

conversion.office.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10351.20000

18189464

10-Sep-19

11:35

ppt.conversion.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10351.20000

18189464

10-Sep-19

11:35

ppt.edit.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10351.20000

18189464

10-Sep-19

11:35

wac.office.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10351.20000

18189464

10-Sep-19

11:35

conversion.cultures.office.odf

office.odf

2229936

10-Sep-19

11:30

office.odf

office.odf

2229936

10-Sep-19

11:30

ppt.conversion.cultures.office.odf

office.odf

2229936

10-Sep-19

11:30

visioserver.cultures.office.odf

office.odf

2229936

10-Sep-19

11:30

wac.conversion.cultures.office.odf

office.odf

2229936

10-Sep-19

11:30

wac.powerpoint.edit.bin.cultures.office.odf

office.odf

2229936

10-Sep-19

11:30

xlsrv.ecs.culture.office.odf

office.odf

2229936

10-Sep-19

11:30

xlsrv.ecs.office.odf

office.odf

2229936

10-Sep-19

11:30

conversionhtmlutil.dll

htmlutil.dll

16.0.10351.20000

2884240

10-Sep-19

11:41

onetutil.dll

onetutil.dll

16.0.10351.20000

2893480

10-Sep-19

11:41

conversion.office.osfserver.dll

osfserver.dll

16.0.10351.20000

175760

10-Sep-19

11:41

wac.office.osfserver.dll

osfserver.dll

16.0.10351.20000

175760

10-Sep-19

11:41

conversion.office.osfsharedserver.dll

osfsharedserver.dll

16.0.10351.20000

748696

10-Sep-19

11:42

wac.office.osfsharedserver.dll

osfsharedserver.dll

16.0.10351.20000

748696

10-Sep-19

11:42

conversion.office.osfuiserver.dll

osfuiserver.dll

16.0.10351.20000

426336

10-Sep-19

11:42

wac.office.osfuiserver.dll

osfuiserver.dll

16.0.10351.20000

426336

10-Sep-19

11:42

osfserver_activities_dll.x64

microsoft.sharepoint.workflowservices.activities.dll

16.0.10351.20000

294616

10-Sep-19

11:22

osfserver_workflow_dll

microsoft.sharepoint.workflowservices.dll

16.0.10351.20000

496344

10-Sep-19

11:22

osfextap.dll

microsoft.sharepoint.officeextension.applicationpages.dll

16.0.10351.20000

25512

10-Sep-19

11:34

office_extension_manager_js

sp.officeextensionmanager.js

50862

10-Sep-19

11:28

microsoft.office.serviceinfrastructure.runtime.dll

microsoft.office.serviceinfrastructure.runtime.dll

16.0.10351.20000

1060296

10-Sep-19

11:42

ugcdot.xml

feature.xml

629

26-Aug-19

10:01

microsoft.office.server.directory.sharepoint

microsoft.office.server.directory.sharepoint.dll

16.0.10351.20000

756160

10-Sep-19

11:33

microsoft.office.server.dll

microsoft.office.server.dll

16.0.10351.20000

3050856

10-Sep-19

11:33

microsoft.office.server.dll_isapi

microsoft.office.server.dll

16.0.10351.20000

3050856

10-Sep-19

11:33

microsoft.office.server.openxml.dll

microsoft.office.server.openxml.dll

16.0.10351.20000

1666216

10-Sep-19

11:33

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

16.0.10351.20000

1752744

10-Sep-19

11:32

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll_gac

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

16.0.10351.20000

1752744

10-Sep-19

11:32

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll_gac1

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

16.0.10351.20000

1752744

10-Sep-19

11:32

mediaplayer.xap

mediaplayer.xap

42456

11-Sep-19

01:38

decompositiontree.xap

decompositiontree.xap

120543

11-Sep-19

01:38

addgal.xap

addgallery.xap

428532

11-Sep-19

01:38

wpgalim.xap

webpartgalleryimages.xap

100614

11-Sep-19

01:38

addgallery.xap_silverlight

addgallery.xap

394890

11-Sep-19

01:38

microsoft.sharepoint.client.xap

microsoft.sharepoint.client.xap

321220

11-Sep-19

01:38

dsigres.cab.x64

dsigres.cab

233369

11-Sep-19

01:38

dsigres.cab.x64_10266

dsigres.cab

233369

11-Sep-19

01:38

dsigres.cab.x64_1033

dsigres.cab

233369

11-Sep-19

01:38

dsigres.cab.x64_1087

dsigres.cab

233369

11-Sep-19

01:38

dsigctrl.cab.x64

dsigctrl.cab

482265

11-Sep-19

01:38

dsigres.cab.x86

dsigres.cab

194717

11-Sep-19

01:40

dsigres.cab.x86_10266

dsigres.cab

194717

11-Sep-19

01:40

dsigres.cab.x86_1033

dsigres.cab

194717

11-Sep-19

01:40

dsigres.cab.x86_1087

dsigres.cab

194717

11-Sep-19

01:40

dsigctrl.cab.x86

dsigctrl.cab

530379

11-Sep-19

01:40

ppt.conversion.ppserver.dll

ppserver.dll

16.0.10351.20000

12238016

10-Sep-19

11:23

ppt.edit.ppserver.dll

ppserver.dll

16.0.10351.20000

12238016

10-Sep-19

11:23

microsoft.office.server.powerpoint.dll

microsoft.office.server.powerpoint.dll

16.0.10351.20000

115896

10-Sep-19

11:41

powerpointpowershell.format.ps1xml

powerpointpowershell.format.ps1xml

14726

10-Sep-19

11:30

pjintl_1_new.dll

pjintl.dll

16.0.10351.20000

4899008

10-Sep-19

11:45

schedengine_new.exe

schedengine.exe

16.0.10351.20000

16903384

10-Sep-19

11:38

microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

16.0.10351.20000

404616

10-Sep-19

11:34

microsoft.projectserver.client.phone.dll

microsoft.projectserver.client.phone.dll

16.0.10351.20000

404616

10-Sep-19

11:46

contentdatabasecreate.sql

contentdatabasecreate.sql

8403792

10-Sep-19

11:27

microsoft.office.project.schema.dll

microsoft.office.project.schema.dll

16.0.10351.20000

6852952

10-Sep-19

11:46

microsoft.office.project.server.database.dll

microsoft.office.project.server.database.dll

16.0.10351.20000

10375312

10-Sep-19

11:46

microsoft.office.project.server.database.extension.dll

microsoft.office.project.server.database.extension.dll

16.0.10351.20000

4384104

10-Sep-19

11:46

microsoft.office.project.server.dll

microsoft.office.project.server.dll

16.0.10351.20000

9611920

10-Sep-19

11:46

microsoft.office.project.shared.dll

microsoft.office.project.shared.dll

16.0.10351.20000

1905816

10-Sep-19

11:46

sdk.microsoft.office.project.shared.dll

microsoft.office.project.shared.dll

16.0.10351.20000

1905816

10-Sep-19

11:46

microsoft.projectserver.client.dll

microsoft.projectserver.client.dll

16.0.10351.20000

403720

10-Sep-19

11:46

microsoft.projectserver.client.dll_001

microsoft.projectserver.client.dll

16.0.10351.20000

403720

10-Sep-19

11:46

microsoft.projectserver.dll

microsoft.projectserver.dll

16.0.10351.20000

895216

10-Sep-19

11:46

microsoft.projectserver.dll_001

microsoft.projectserver.dll

16.0.10351.20000

895216

10-Sep-19

11:46

microsoft.projectserver.serverproxy.dll

microsoft.projectserver.serverproxy.dll

16.0.10351.20000

1312000

10-Sep-19

11:46

ps.csom.scriptclient.debug.js

ps.debug.js

1030007

28-Aug-19

03:03

ps.csom.scriptclient.js

ps.js

623169

28-Aug-19

03:03

microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

16.0.10351.20000

1059056

10-Sep-19

11:23

microsoft.office.project.server.pwa.dll

microsoft.office.project.server.pwa.dll

16.0.10351.20000

2767104

10-Sep-19

11:22

microsoft.office.project.server.administration.dll

microsoft.office.project.server.administration.dll

16.0.10351.20000

1009808

10-Sep-19

11:34

pwa.resx

pwa.resx

824177

10-Sep-19

11:35

w...

microsoft.office.project.server.workflowactivities.dll

16.0.10351.20000

63328

10-Sep-19

11:31

microsoft.eedict_companies.de.dll

microsoft.eedict_companies.de

16.0.10351.20000

27496

10-Sep-19

11:23

microsoft.eedict_companies.dll

microsoft.eedict_companies

16.0.10351.20000

109872496

10-Sep-19

11:24

microsoft.eedict_companies.en.dll

microsoft.eedict_companies.en

16.0.10351.20000

25240

10-Sep-19

11:23

microsoft.eedict_companies.es.dll

microsoft.eedict_companies.es

16.0.10351.20000

25240

10-Sep-19

11:24

microsoft.eedict_companies.fr.dll

microsoft.eedict_companies.fr

16.0.10351.20000

33432

10-Sep-19

11:23

microsoft.eedict_companies.it.dll

microsoft.eedict_companies.it

16.0.10351.20000

55152

10-Sep-19

11:24

microsoft.eedict_companies.ja.dll

microsoft.eedict_companies.ja

16.0.10351.20000

1542296

10-Sep-19

11:23

microsoft.eedict_companies.nl.dll

microsoft.eedict_companies.nl

16.0.10351.20000

26776

10-Sep-19

11:25

microsoft.eedict_companies.no.dll

microsoft.eedict_companies.no

16.0.10351.20000

2106744

10-Sep-19

11:25

microsoft.eedict_companies.pt.dll

microsoft.eedict_companies.pt

16.0.10351.20000

26272

10-Sep-19

11:23

microsoft.eedict_companies.ru.dll

microsoft.eedict_companies.ru

16.0.10351.20000

33223312

10-Sep-19

11:26

microsoft.eedict_companies_acceptor.ar.dll

microsoft.eedict_companies_acceptor.ar

16.0.10351.20000

9896816

10-Sep-19

11:24

microsoft.stopworddictionary.dll

microsoft.stopworddictionary.dll

16.0.10351.20000

41104

10-Sep-19

11:23

microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

16.0.10351.20000

24641184

10-Sep-19

11:24

odffilt.dll.x64

odffilt.dll

16.0.10351.20000

1875152

10-Sep-19

11:35

offfiltx.dll.x64

offfiltx.dll

16.0.10351.20000

2140880

10-Sep-19

11:35

microsoft.ceres.common.utils.dllmsil

microsoft.ceres.common.utils.dll

16.0.10351.20000

331120

10-Sep-19

11:46

microsoft.ceres.contentengine.contentpush.dll

microsoft.ceres.contentengine.contentpush.dll

16.0.10351.20000

168608

10-Sep-19

11:46

microsoft.ceres.contentengine.nlpevaluators.dll

microsoft.ceres.contentengine.nlpevaluators.dll

16.0.10351.20000

260248

10-Sep-19

11:23

microsoft.ceres.contentengine.operators.mars.dll

microsoft.ceres.contentengine.operators.mars.dll

16.0.10351.20000

45720

10-Sep-19

11:30

documentformat.openxml.dllmsil2

documentformat.openxml.dll

2.6.0.4

5305360

update_documentformat.openxml.dllmsil2

documentformat.openxml.dll

2.6.0.4

5305360

26-Aug-19

06:58

system.io.packaging.dllmsil

system.io.packaging.dll

1.0.0.4

121872

update_system.io.packaging.dllmsil

system.io.packaging.dll

1.0.0.4

121872

26-Aug-19

09:54

microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pdf.dllmsil

microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pdf.dll

16.0.10351.20000

4224160

10-Sep-19

11:28

microsoft.ceres.interactionengine.processing.builtin.dll

microsoft.ceres.interactionengine.processing.builtin.dll

16.0.10351.20000

410776

10-Sep-19

11:46

microsoft.ceres.nlpbase.dictionaries.dll

microsoft.ceres.nlpbase.dictionaries.dll

16.0.10351.20000

147096

10-Sep-19

11:29

managedblingsigned.dll

managedblingsigned.dll

1862344

update_managedblingsigned.dll

managedblingsigned.dll

1862344

26-Aug-19

09:51

searchcore.clustering.indexclusteringmember.dll

microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclusteringmember.dll

16.0.10351.20000

71024

10-Sep-19

11:21

searchcore.clustering.indexclustermanager.dll

microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclustermanager.dll

16.0.10351.20000

136352

10-Sep-19

11:43

microsoft.ceres.searchcore.indexstorage.dll

microsoft.ceres.searchcore.indexstorage.dll

16.0.10351.20000

39280

10-Sep-19

11:42

microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

16.0.10351.20000

95896

10-Sep-19

11:43

microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

16.0.10351.20000

590992

10-Sep-19

11:26

microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

16.0.10351.20000

140952

10-Sep-19

11:21

ajaxtkid.js

ajaxtoolkit.debug.js

312267

26-Aug-19

07:20

ajaxtkit.js

ajaxtoolkit.js

132858

26-Aug-19

09:52

srchccd.js

search.clientcontrols.debug.js

380392

26-Aug-19

06:57

srchcc.js

search.clientcontrols.js

204087

26-Aug-19

06:57

srchuicd.js

searchui.debug.js

116371

26-Aug-19

10:04

srchuicc.js

searchui.js

50907

26-Aug-19

10:03

srchquerypipeline.dll

microsoft.office.server.search.query.dll

16.0.10351.20000

1111720

10-Sep-19

11:42

ossapp.dll

microsoft.office.server.search.applications.dll

16.0.10351.20000

462512

10-Sep-19

11:46

ossapp.dll_0001

microsoft.office.server.search.applications.dll

16.0.10351.20000

462512

10-Sep-19

11:46

clkprdct.dll

microsoft.office.server.search.clickpredict.dll

16.0.10351.20000

211112

10-Sep-19

11:46

searchom.dll

microsoft.office.server.search.dll

16.0.10351.20000

21193064

10-Sep-19

11:46

searchom.dll_0001

microsoft.office.server.search.dll

16.0.10351.20000

21193064

10-Sep-19

11:46

ossex.dll

microsoft.office.server.search.exchangeadapter.dll

16.0.10351.20000

115888

10-Sep-19

11:46

ossex.dll_0001

microsoft.office.server.search.exchangeadapter.dll

16.0.10351.20000

115888

10-Sep-19

11:46

srchomnt.dll

microsoft.office.server.search.native.dll

16.0.10351.20000

525488

10-Sep-19

11:46

searchom.dll_0003

microsoft.sharepoint.search.dll

16.0.10351.20000

3890376

10-Sep-19

11:43

searchom.dll_0005

microsoft.sharepoint.search.dll

16.0.10351.20000

3890376

10-Sep-19

11:43

srchomnt.dll_1

microsoft.sharepoint.search.native.dll

16.0.10351.20000

493768

10-Sep-19

11:43

msscpi.dll

msscpi.dll

16.0.10351.20000

640160

10-Sep-19

11:40

mssdmn.exe

mssdmn.exe

16.0.10351.20000

907952

10-Sep-19

11:41

mssearch.exe

mssearch.exe

16.0.10351.20000

572600

10-Sep-19

11:40

msslad.dll

msslad.dll

16.0.10351.20000

487080

10-Sep-19

11:41

mssph.dll

mssph.dll

16.0.10351.20000

2479480

10-Sep-19

11:40

mssrch.dll

mssrch.dll

16.0.10351.20000

3638952

10-Sep-19

11:40

query9x.dll_0001

query.dll

16.0.10351.20000

423592

10-Sep-19

11:40

tquery.dll

tquery.dll

16.0.10351.20000

1073536

10-Sep-19

11:41

noteswebservice.dll.oss.x86

noteswebservice.dll

16.0.10351.20000

1023872

10-Sep-19

11:29

item_excel.html

item_excel.html

2696

26-Aug-19

07:05

item_excel.js

item_excel.js

4014

26-Aug-19

10:14

item_powerpoint.html

item_powerpoint.html

3221

26-Aug-19

10:14

item_powerpoint.js

item_powerpoint.js

4570

26-Aug-19

07:05

item_word.html

item_word.html

2832

26-Aug-19

10:14

item_word.js

item_word.js

4160

26-Aug-19

07:03

setup.exe

setup.exe

16.0.10351.20000

2147480

10-Sep-19

11:23

svrsetup.exe

setup.exe

16.0.10351.20000

2147480

10-Sep-19

11:23

svrsetup.dll

svrsetup.dll

16.0.10351.20000

17390928

10-Sep-19

11:25

wsssetup.dll

wsssetup.dll

16.0.10351.20000

17390208

10-Sep-19

11:23

visioserver.microsoft.office.graphics.shapebuilder.dll

microsoft.office.graphics.shapebuilder.dll

16.0.10351.20000

13105856

10-Sep-19

11:40

microsoft.fileservices.v2.dll

microsoft.fileservices.v2.dll

16.0.10351.20000

990560

10-Sep-19

11:40

spdxap.dll

microsoft.sharepoint.appmonitoring.applicationpages.dll

16.0.10351.20000

74360

10-Sep-19

11:45

microsoft.sharepoint.flighting.dll

microsoft.sharepoint.flighting.dll

16.0.10351.20000

2294640

10-Sep-19

11:46

actxprjlchrd.js

activexwinprojlauncher.debug.js

2095

10-Sep-19

11:35

actxprjlchr.js

activexwinprojlauncher.js

983

10-Sep-19

11:35

bitreeview.js

bitreeview.js

12879

10-Sep-19

11:36

contentfollowing.debug.js

contentfollowing.debug.js

123898

10-Sep-19

11:35

contentfollowing.js

contentfollowing.js

54228

10-Sep-19

11:35

followedtags.debug.js

followedtags.debug.js

6347

10-Sep-19

11:35

followedtags.js

followedtags.js

2726

10-Sep-19

11:36

followingcommon.debug.js

followingcommon.debug.js

21971

10-Sep-19

11:35

followingcommon.js

followingcommon.js

9646

10-Sep-19

11:35

group.debug.js

group.debug.js

125958

10-Sep-19

11:35

group.js

group.js

75983

10-Sep-19

11:35

hashtagprofile.debug.js

hashtagprofile.debug.js

6184

10-Sep-19

11:36

hashtagprofile.js

hashtagprofile.js

3285

10-Sep-19

11:35

hierarchytreeview.js

hierarchytreeview.js

8799

10-Sep-19

11:35

htmlmenu.js

htmlmenus.js

21157

10-Sep-19

11:35

kpilro.js

kpilro.js

3182

10-Sep-19

11:35

mrudocs.debug.js

mrudocs.debug.js

9192

10-Sep-19

11:35

mrudocs.js

mrudocs.js

5862

10-Sep-19

11:36

mydocs.debug.js

mydocs.debug.js

73509

10-Sep-19

11:35

mydocs.js

mydocs.js

34453

10-Sep-19

11:35

mylinks.debug.js

mylinks.debug.js

7003

10-Sep-19

11:36

mylinks.js

mylinks.js

2629

10-Sep-19

11:35

mysiterecommendationsdebug.js

mysiterecommendations.debug.js

74489

10-Sep-19

11:35

mysiterecommendations.js

mysiterecommendations.js

41310

10-Sep-19

11:35

notificationpanel.debug.js

notificationpanel.debug.js

14102

10-Sep-19

11:36

notificationpanel.js

notificationpanel.js

7017

10-Sep-19

11:35

portal.debug.js

portal.debug.js

94804

10-Sep-19

11:35

portal.js

portal.js

52489

10-Sep-19

11:36

prbrows.debug.js

profilebrowsercontrol.debug.js

52762

10-Sep-19

11:35

prbrows.js

profilebrowsercontrol.js

28062

10-Sep-19

11:35

projectsummary.debug.js

projectsummary.debug.js

36524

10-Sep-19

11:35

projectsummary.js

projectsummary.js

13118

10-Sep-19

11:35

ratings.js

ratings.js

18205

10-Sep-19

11:35

reputation.debug.js

reputation.debug.js

5317

10-Sep-19

11:35

reputation.js

reputation.js

3428

10-Sep-19

11:35

soccom.js

socialcomment.js

23526

10-Sep-19

11:35

socdata.js

socialdata.js

14889

10-Sep-19

11:35

soctag.js

socialtag.js

9992

10-Sep-19

11:35

sprecdocsd.js

sp.recentdocs.debug.js

40634

10-Sep-19

11:35

sprecdocs.js

sp.recentdocs.js

18260

10-Sep-19

11:35

announcementtilesdebug.js

sp.ui.announcementtiles.debug.js

14781

10-Sep-19

11:35

announcementtiles.js

sp.ui.announcementtiles.js

8782

10-Sep-19

11:36

spui_cold.js

sp.ui.collabmailbox.debug.js

11768

10-Sep-19

11:36

spui_col.js

sp.ui.collabmailbox.js

7592

10-Sep-19

11:35

communities.js

sp.ui.communities.js

43973

10-Sep-19

11:35

communitiestileview.js

sp.ui.communities.tileview.js

8538

10-Sep-19

11:35

communityfeed.js

sp.ui.communityfeed.js

9997

10-Sep-19

11:35

communitymoderation.js

sp.ui.communitymoderation.js

8223

10-Sep-19

11:35

sp.ui.documentssharedbyme.debug.js

sp.ui.documentssharedbyme.debug.js

3174

10-Sep-19

11:35

sp.ui.documentssharedbyme.js

sp.ui.documentssharedbyme.js

2210

10-Sep-19

11:35

sp.ui.documentssharedwithme.debug.js

sp.ui.documentssharedwithme.debug.js

41725

10-Sep-19

11:35

sp.ui.documentssharedwithme.js

sp.ui.documentssharedwithme.js

24710

10-Sep-19

11:35

spui_listsearchbox_debug.js

sp.ui.listsearchbox.debug.js

39586

10-Sep-19

11:35

spui_listsearchbox.js

sp.ui.listsearchbox.js

20180

10-Sep-19

11:36

spui_listsearchboxbootstrap_debug.js

sp.ui.listsearchboxbootstrap.debug.js

7401

10-Sep-19

11:35

spui_listsearchboxbootstrap.js

sp.ui.listsearchboxbootstrap.js

3068

10-Sep-19

11:35

microfeeddebug.js

sp.ui.microfeed.debug.js

393708

10-Sep-19

11:35

microfeed.js

sp.ui.microfeed.js

230147

10-Sep-19

11:35

mysitecommondebug.js

sp.ui.mysitecommon.debug.js

131548

10-Sep-19

11:36

mysitecommon.js

sp.ui.mysitecommon.js

75538

10-Sep-19

11:35

mysitenavigationdebug.js

sp.ui.mysitenavigation.debug.js

2523

10-Sep-19

11:35

mysitenavigation.js

sp.ui.mysitenavigation.js

2523

10-Sep-19

11:35

mysiterecommendationsuidebug.js

sp.ui.mysiterecommendations.debug.js

14330

10-Sep-19

11:35

mysiterecommendationsui.js

sp.ui.mysiterecommendations.js

7266

10-Sep-19

11:35

peopledebug.js

sp.ui.people.debug.js

87048

10-Sep-19

11:35

peopledebug.js1

sp.ui.people.debug.js

87048

10-Sep-19

11:35

people.js

sp.ui.people.js

59577

10-Sep-19

11:35

people.js1

sp.ui.people.js

59577

10-Sep-19

11:35

spui_persond.js

sp.ui.person.debug.js

18230

10-Sep-19

11:36

spui_person.js

sp.ui.person.js

10324

10-Sep-19

11:35

spui_psd.js

sp.ui.promotedsites.debug.js

24862

10-Sep-19

11:35

spui_ps.js

sp.ui.promotedsites.js

15123

10-Sep-19

11:35

sp.ui.ratings.debug.js

sp.ui.ratings.debug.js

20220

10-Sep-19

11:35

sp.ui.ratings.js

sp.ui.ratings.js

11909

10-Sep-19

11:35

sp.ui.reputation.debug.js

sp.ui.reputation.debug.js

42482

10-Sep-19

11:35

sp.ui.reputation.js

sp.ui.reputation.js

25974

10-Sep-19

11:35

spssoc.js

sp.ui.socialribbon.js

20740

10-Sep-19

11:36

homeapi.dll_gac

microsoft.sharepoint.homeapi.dll

16.0.10351.20000

360824

10-Sep-19

11:38

homeapi.dll_isapi

microsoft.sharepoint.homeapi.dll

16.0.10351.20000

360824

10-Sep-19

11:38

portal.dll

microsoft.sharepoint.portal.dll

16.0.10351.20000

7003016

10-Sep-19

11:45

portal.dll_001

microsoft.sharepoint.portal.dll

16.0.10351.20000

7003016

10-Sep-19

11:45

antixsslibrary.dll

antixsslibrary.dll

3.0.3259.31320

26256

update_antixsslibrary.dll

antixsslibrary.dll

3.0.3259.31320

26256

26-Aug-19

06:54

stsapa.dll

microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll

16.0.10351.20000

697008

10-Sep-19

11:46

wssadmop.dll_0001

microsoft.sharepoint.administrationoperation.dll

16.0.10351.20000

1181464

10-Sep-19

11:46

anglesharp.dll

anglesharp.dll

0.9.7

1203712

update_anglesharp.dll

anglesharp.dll

0.9.7

1203712

26-Aug-19

09:52

microsoft.sharepoint.health.dll

microsoft.sharepoint.health.dll

16.0.10351.20000

144872

10-Sep-19

11:26

microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

16.0.10351.20000

659120

10-Sep-19

11:46

microsoft.owin.3.0.1.dll

microsoft.owin.dll

3.0.40213.64

101032

update_microsoft.owin.3.0.1.dll

microsoft.owin.dll

3.0.40213.64

101032

26-Aug-19

09:54

microsoft.owin.host.systemweb.3.0.1.dll

microsoft.owin.host.systemweb.dll

3.0.40213.64

133288

update_microsoft.owin.host.systemweb.3.0.1.dll

microsoft.owin.host.systemweb.dll

3.0.40213.64

133288

26-Aug-19

09:52

microsoft.sharepoint.client.dll.x64

microsoft.sharepoint.client.dll

16.0.10351.20000

862368

10-Sep-19

11:40

microsoft.sharepoint.client.dll_0001.x64

microsoft.sharepoint.client.dll

16.0.10351.20000

862368

10-Sep-19

11:40

microsoft.sharepoint.client.phone.dll

microsoft.sharepoint.client.phone.dll

16.0.10351.20000

807840

10-Sep-19

11:41

microsoft.sharepoint.client.portable.dll.x64

microsoft.sharepoint.client.portable.dll

16.0.10351.20000

823192

10-Sep-19

11:40

microsoft.sharepoint.client.portable.dll_gac.x64

microsoft.sharepoint.client.portable.dll

16.0.10351.20000

823192

10-Sep-19

11:40

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

16.0.10351.20000

749512

10-Sep-19

11:41

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll_0001

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

16.0.10351.20000

749512

10-Sep-19

11:41

microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll.x64

microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

16.0.10351.20000

806608

10-Sep-19

11:40

contextinfo.dll_0001

microsoft.sharepoint.context.dll

16.0.10351.20000

56672

10-Sep-19

11:41

splinq.dll

microsoft.sharepoint.linq.dll

16.0.10351.20000

397160

10-Sep-19

11:41

splinqvs.dll

microsoft.sharepoint.linq.dll

16.0.10351.20000

397160

10-Sep-19

11:41

microsoft.sharepoint.serverstub.dll

microsoft.sharepoint.serverstub.dll

16.0.10351.20000

2897144

10-Sep-19

11:40

newtonsoft.json.6.0.8.dll

newtonsoft.json.dll

6.0.8.18111

513536

update_newtonsoft.json.6.0.8.dll

newtonsoft.json.dll

6.0.8.18111

513536

26-Aug-19

06:53

offprsx.dll

offparser.dll

16.0.10351.20000

2194312

10-Sep-19

11:24

owin.1.0.dll

owin.dll

1.0

4608

update_owin.1.0.dll

owin.dll

1.0

4608

26-Aug-19

07:06

stslib.dll_0001

microsoft.sharepoint.library.dll

16.0.10351.20000

238256

10-Sep-19

11:24

owssvr.dll_0001

owssvr.dll

16.0.10351.20000

6908080

10-Sep-19

11:25

microsoft.sharepoint.powershell.dll_0001

microsoft.sharepoint.powershell.dll

16.0.10351.20000

1074344

10-Sep-19

11:31

microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

16.0.10351.20000

105856

10-Sep-19

11:31

psconfig.exe

psconfig.exe

16.0.10351.20000

547264

10-Sep-19

11:26

psconfigui.exe

psconfigui.exe

16.0.10351.20000

817888

10-Sep-19

11:26

core_0.rsx

core.resx

526140

10-Sep-19

11:40

stsom.dll

microsoft.sharepoint.dll

16.0.10351.20000

38545024

10-Sep-19

11:36

stsom.dll_0001

microsoft.sharepoint.dll

16.0.10351.20000

38545024

10-Sep-19

11:36

stsomdr.dll

microsoft.sharepoint.intl.dll

16.0.10351.20000

1417384

10-Sep-19

11:35

stsap.dll

microsoft.sharepoint.applicationpages.dll

16.0.10351.20000

2454784

10-Sep-19

11:31

stssoap.dll

stssoap.dll

16.0.10351.20000

785072

10-Sep-19

11:22

subsetproxy.dll_0001

microsoft.sharepoint.subsetproxy.dll

16.0.10351.20000

1148888

10-Sep-19

11:31

subsetshim.dll_0001

microsoft.sharepoint.dll

16.900.rup.rpr

2455192

10-Sep-19

11:45

system.net.http.formatting.5.2.3.dll

system.net.http.formatting.dll

5.2.30128.0

185544

update_system.net.http.formatting.5.2.3.dll

system.net.http.formatting.dll

5.2.30128.0

185544

26-Aug-19

09:52

system.web.http.5.2.3.dll

system.web.http.dll

5.2.30128.0

471240

update_system.web.http.5.2.3.dll

system.web.http.dll

5.2.30128.0

471240

26-Aug-19

09:53

applications.asx_0014

applications.aspx

3998

26-Aug-19

10:10

apps.asx_0014

apps.aspx

3974

26-Aug-19

10:10

backups.asx_0014

backups.aspx

3983

26-Aug-19

07:25

configurationwizards.asx_0014

configurationwizards.aspx

4022

26-Aug-19

07:25

default.asx_0014

default.aspx

5440

26-Aug-19

10:11

genappsettings.asx_0014

generalapplicationsettings.aspx

4041

26-Aug-19

10:10

monitoring.asx_0014

monitoring.aspx

3992

26-Aug-19

07:24

o365config.asx_0015

office365configuration.aspx

5180

26-Aug-19

10:10

security.asx_0014

security.aspx

3986

26-Aug-19

10:10

sysset.asx_0014

systemsettings.aspx

4004

26-Aug-19

10:11

upgandmig.asx_0014

upgradeandmigration.aspx

4019

26-Aug-19

10:10

dip.js

dip.js

50487

26-Aug-19

09:51

dip.js_14

dip.js

50487

26-Aug-19

09:51

accreqctl.debug.js

accessrequestscontrol.debug.js

20696

10-Sep-19

11:37

accreqctl.js

accessrequestscontrol.js

11682

10-Sep-19

11:36

accreqviewtmpl.debug.js

accessrequestsviewtemplate.debug.js

50013

10-Sep-19

11:37

accreqviewtmpl.js

accessrequestsviewtemplate.js

22931

10-Sep-19

11:36

appcatalogfieldtemplate.debug.js

appcatalogfieldtemplate.debug.js

9638

10-Sep-19

11:37

appcatalogfieldtemplate.js

appcatalogfieldtemplate.js

3693

10-Sep-19

11:36

appdeveloperdash.debug.js

appdeveloperdash.debug.js

23162

10-Sep-19

11:36

appdeveloperdash.js

appdeveloperdash.js

11550

10-Sep-19

11:37

apprequestmanagefieldtemplate.debug.js

apprequestmanagefieldtemplate.debug.js

2771

10-Sep-19

11:37

apprequestmanagefieldtemplate.js

apprequestmanagefieldtemplate.js

1474

10-Sep-19

11:36

autofill.debug.js

autofill.debug.js

20542

10-Sep-19

11:37

autofill.js

autofill.js

11560

10-Sep-19

11:36

autohostedlicensingtemplates.debug.js

autohostedlicensingtemplates.debug.js

21187

10-Sep-19

11:37

autohostedlicensingtemplates.js

autohostedlicensingtemplates.js

8987

10-Sep-19

11:36

bform.debug.js

bform.debug.js

460795

10-Sep-19

11:37

bform.js

bform.js

259447

10-Sep-19

11:37

blank.debug.js

blank.debug.js

755

10-Sep-19

11:36

blank.js

blank.js

454

10-Sep-19

11:36

callout.debug.js

callout.debug.js

92039

10-Sep-19

11:36

callout.js

callout.js

29821

10-Sep-19

11:36

choicebuttonfieldtemplate.debug.js

choicebuttonfieldtemplate.debug.js

6382

10-Sep-19

11:37

choicebuttonfieldtemplate.js

choicebuttonfieldtemplate.js

2741

10-Sep-19

11:37

clientforms.debug.js

clientforms.debug.js

155351

10-Sep-19

11:36

clientforms.js

clientforms.js

78855

10-Sep-19

11:36

clientpeoplepicker.debug.js

clientpeoplepicker.debug.js

83399

10-Sep-19

11:37

clientpeoplepicker.js

clientpeoplepicker.js

44296

10-Sep-19

11:37

clientrenderer.debug.js

clientrenderer.debug.js

30681

10-Sep-19

11:36

clientrenderer.js

clientrenderer.js

12958

10-Sep-19

11:37

clienttemplates.debug.js

clienttemplates.debug.js

397742

10-Sep-19

11:36

clienttemplates.js

clienttemplates.js

203207

10-Sep-19

11:37

commonvalidation.debug.js

commonvalidation.debug.js

6758

10-Sep-19

11:37

comval.js

commonvalidation.js

4222

10-Sep-19

11:36

core.debug.js

core.debug.js

955623

10-Sep-19

11:37

core.js_0001

core.js

506901

10-Sep-19

11:36

createsharedfolderdialog.debug.js

createsharedfolderdialog.debug.js

42912

10-Sep-19

11:37

createsharedfolderdialog.js

createsharedfolderdialog.js

18730

10-Sep-19

11:36

datepicker.debug.js

datepicker.debug.js

160256

10-Sep-19

11:37

datepick.js

datepicker.js

71406

10-Sep-19

11:37

designgallery.debug.js

designgallery.debug.js

47390

10-Sep-19

11:37

designgallery.js

designgallery.js

29173

10-Sep-19

11:36

devdash.debug.js

devdash.debug.js

89841

10-Sep-19

11:37

devdash.js

devdash.js

38402

10-Sep-19

11:36

dragdrop.debug.js

dragdrop.debug.js

237831

10-Sep-19

11:36

dragdrop.js

dragdrop.js

122516

10-Sep-19

11:37

entityeditor.debug.js

entityeditor.debug.js

73995

10-Sep-19

11:36

entityeditor.js

entityeditor.js

38997

10-Sep-19

11:36

filepreview.debug.js

filepreview.debug.js

25986

10-Sep-19

11:36

filepreview.js

filepreview.js

14044

10-Sep-19

11:36

foldhyperlink.debug.js

foldhyperlink.debug.js

3924

10-Sep-19

11:37

foldhyperlink.js

foldhyperlink.js

1861

10-Sep-19

11:37

form.debug.js

form.debug.js

241306

10-Sep-19

11:36

form.js

form.js

129250

10-Sep-19

11:37

ganttscript.debug.js

ganttscript.debug.js

9384

10-Sep-19

11:37

ganttscr.js

ganttscript.js

5098

10-Sep-19

11:37

geolocationfieldtemplate.debug.js

geolocationfieldtemplate.debug.js

40968

10-Sep-19

11:36

geolocationfieldtemplate.js

geolocationfieldtemplate.js

15411

10-Sep-19

11:36

groupboard.debug.js

groupboard.debug.js

16339

10-Sep-19

11:37

groupboard.js

groupboard.js

9548

10-Sep-19

11:36

groupeditempicker.debug.js

groupeditempicker.debug.js

21014

10-Sep-19

11:37

gip.js

groupeditempicker.js

12055

10-Sep-19

11:36

hierarchytaskslist.debug.js

hierarchytaskslist.debug.js

60796

10-Sep-19

11:37

hierarchytaskslist.js

hierarchytaskslist.js

20086

10-Sep-19

11:37

imglib.debug.js

imglib.debug.js

91322

10-Sep-19

11:37

imglib.js

imglib.js

53905

10-Sep-19

11:36

init.debug.js

init.debug.js

626534

10-Sep-19

11:21

init.js_0001

init.js

303045

10-Sep-19

11:36

inplview.debug.js

inplview.debug.js

155120

10-Sep-19

11:36

inplview.js

inplview.js

79289

10-Sep-19

11:37

jsgrid.debug.js

jsgrid.debug.js

1185607

10-Sep-19

11:36

jsgrid.gantt.debug.js

jsgrid.gantt.debug.js

110109

10-Sep-19

11:36

jsgrid.gantt.js

jsgrid.gantt.js

42304

10-Sep-19

11:37

jsgrid.js

jsgrid.js

444679

10-Sep-19

11:36

languagepickercontrol.js

languagepickercontrol.js

11516

10-Sep-19

11:36

listview.debug.js

listview.debug.js

930411

10-Sep-19

11:37

listview.js

listview.js

399997

10-Sep-19

11:37

mapviewtemplate.debug.js

mapviewtemplate.debug.js

38394

10-Sep-19

11:37

mapviewtemplate.js

mapviewtemplate.js

15542

10-Sep-19

11:37

menu.debug.js

menu.debug.js

103516

10-Sep-19

11:36

menu.js_0001

menu.js

52559

10-Sep-19

11:36

mountpt.debug.js

mountpoint.debug.js

13632

10-Sep-19

11:37

mountpt.js

mountpoint.js

6211

10-Sep-19

11:36

mquery.debug.js

mquery.debug.js

60340

10-Sep-19

11:37

mquery.js

mquery.js

22614

10-Sep-19

11:36

ms.rte.debug.js

ms.rte.debug.js

714303

10-Sep-19

11:36

ms.rte.js

ms.rte.js

401119

10-Sep-19

11:36

offline.debug.js

offline.debug.js

22145

10-Sep-19

11:37

offline.js

offline.js

11374

10-Sep-19

11:37

ows.debug.js

ows.debug.js

714258

10-Sep-19

11:37

ows.js

ows.js

376945

10-Sep-19

11:36

owsbrows.debug.js

owsbrows.debug.js

24730

10-Sep-19

11:36

owsbrows.js

owsbrows.js

13191

10-Sep-19

11:36

pickerhierarchycontrol.js

pickerhierarchycontrol.js

84676

10-Sep-19

11:38

quicklaunch.debug.js

quicklaunch.debug.js

135522

10-Sep-19

11:38

quicklaunch.js

quicklaunch.js

74048

10-Sep-19

11:38

radiobuttonwithchildren.js

radiobuttonwithchildren.js

3555

10-Sep-19

11:38

roamingapps.debug.js

roamingapps.debug.js

55031

10-Sep-19

11:38

roamingapps.js

roamingapps.js

21853

10-Sep-19

11:38

sharing.debug.js

sharing.debug.js

322361

10-Sep-19

11:37

sharing.js

sharing.js

135348

10-Sep-19

11:36

sharingmodern.debug.js

sharingmodern.debug.js

18196

10-Sep-19

11:37

sharingmodern.js

sharingmodern.js

5805

10-Sep-19

11:37

singlesignon.debug.js

singlesignon.debug.js

17059

10-Sep-19

11:36

singlesignon.js

singlesignon.js

6060

10-Sep-19

11:36

siteupgrade.debug.js

siteupgrade.debug.js

1693

10-Sep-19

11:37

siteupgrade.debug.js_14

siteupgrade.debug.js

1693

10-Sep-19

11:37

siteupgrade.js

siteupgrade.js

1119

10-Sep-19

11:37

siteupgrade.js_14

siteupgrade.js

1119

10-Sep-19

11:37

sp.accessibility.debug.js

sp.accessibility.debug.js

34811

10-Sep-19

11:36

sp.accessibility.js

sp.accessibility.js

21841

10-Sep-19

11:36

sp.core.debug.js

sp.core.debug.js

165966

10-Sep-19

11:21

sp.core.js

sp.core.js

87861

10-Sep-19

11:37

sp.datetimeutil.debug.js

sp.datetimeutil.debug.js

115552

10-Sep-19

11:37

sp.datetimeutil.js

sp.datetimeutil.js

66618

10-Sep-19

11:37

sp.debug.js

sp.debug.js

1706283

10-Sep-19

11:37

sp.exp.debug.js

sp.exp.debug.js

41182

10-Sep-19

11:37

sp.exp.js

sp.exp.js

24498

10-Sep-19

11:37

sp.init.debug.js

sp.init.debug.js

57831

10-Sep-19

11:37

sp.init.js

sp.init.js

32952

10-Sep-19

11:36

sp.js

sp.js

1044861

10-Sep-19

11:36

spmap.debug.js

sp.map.debug.js

15759

10-Sep-19

11:36

spmap.js

sp.map.js

8531

10-Sep-19

11:36

sppageinstr.debug.js

sp.pageinstrumentation.debug.js

1925

10-Sep-19

11:37

sppageinstr.js

sp.pageinstrumentation.js

1395

10-Sep-19

11:37

sp.requestexecutor.debug.js

sp.requestexecutor.debug.js

100405

10-Sep-19

11:36

sp.requestexecutor.js

sp.requestexecutor.js

63696

10-Sep-19

11:36

sp.ribbon.debug.js

sp.ribbon.debug.js

361474

10-Sep-19

11:37

sp.ribbon.js

sp.ribbon.js

222917

10-Sep-19

11:36

sp.runtime.debug.js

sp.runtime.debug.js

197022

10-Sep-19

11:21

sp.runtime.js

sp.runtime.js

115684

10-Sep-19

11:36

sp.simpleloggermobile.debug.js

sp.simpleloggermobile.debug.js

40931

10-Sep-19

11:36

sp.simpleloggermobile.js

sp.simpleloggermobile.js

20442

10-Sep-19

11:37

sp.storefront.debug.js

sp.storefront.debug.js

440500

10-Sep-19

11:37

sp.storefront.js

sp.storefront.js

296736

10-Sep-19

11:36

sp.ui.admin.debug.js

sp.ui.admin.debug.js

18904

10-Sep-19

11:37

sp.ui.admin.js

sp.ui.admin.js

11611

10-Sep-19

11:36

sp.ui.allapps.debug.js

sp.ui.allapps.debug.js

45304

10-Sep-19

11:36

sp.ui.allapps.js

sp.ui.allapps.js

27972

10-Sep-19

11:36

sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

278348

10-Sep-19

11:36

sp.ui.applicationpages.calendar.js

sp.ui.applicationpages.calendar.js

143407

10-Sep-19

11:37

sp.ui.applicationpages.debug.js

sp.ui.applicationpages.debug.js

11283

10-Sep-19

11:36

sp.ui.applicationpages.js

sp.ui.applicationpages.js

7682

10-Sep-19

11:37

sp.ui.bdcadminpages.debug.js

sp.ui.bdcadminpages.debug.js

16634

10-Sep-19

11:37

sp.ui.bdcadminpages.js

sp.ui.bdcadminpages.js

11650

10-Sep-19

11:37

spblogd.js

sp.ui.blogs.debug.js

51882

10-Sep-19

11:37

spblog.js

sp.ui.blogs.js

31202

10-Sep-19

11:36

sp.ui.combobox.debug.js

sp.ui.combobox.debug.js

100153

10-Sep-19

11:37

sp.ui.combobox.js

sp.ui.combobox.js

52056

10-Sep-19

11:37

sp.ui.controls.debug.js

sp.ui.controls.debug.js

58556

10-Sep-19

11:36

sp.ui.controls.js

sp.ui.controls.js

39727

10-Sep-19

11:37

sp.ui.dialog.debug.js

sp.ui.dialog.debug.js

75579

10-Sep-19

11:37

sp.ui.dialog.js

sp.ui.dialog.js

44112

10-Sep-19

11:36

spdiscd.js

sp.ui.discussions.debug.js

136669

10-Sep-19

11:36

spdisc.js

sp.ui.discussions.js

81745

10-Sep-19

11:36

spimgcd.js

sp.ui.imagecrop.debug.js

28399

10-Sep-19

11:36

spimgc.js

sp.ui.imagecrop.js

28399

10-Sep-19

11:36

spui_rid.js

sp.ui.relateditems.debug.js

29224

10-Sep-19

11:37

spui_ri.js

sp.ui.relateditems.js

18376

10-Sep-19

11:36

sp.ui.rte.debug.js

sp.ui.rte.debug.js

355959

10-Sep-19

11:37

sp.ui.rte.js

sp.ui.rte.js

217944

10-Sep-19

11:37

sp.ui.tileview.debug.js

sp.ui.tileview.debug.js

100921

10-Sep-19

11:36

sp.ui.tileview.js

sp.ui.tileview.js

61800

10-Sep-19

11:36

spui_tld.js

sp.ui.timeline.debug.js

488762

10-Sep-19

11:37

spui_tl.js

sp.ui.timeline.js

265916

10-Sep-19

11:37

spgantt.debug.js

spgantt.debug.js

192623

10-Sep-19

11:36

spgantt.js

spgantt.js

69725

10-Sep-19

11:36

spgridview.debug.js

spgridview.debug.js

7876

10-Sep-19

11:36

spgridvw.js

spgridview.js

4901

10-Sep-19

11:38

start.debug.js

start.debug.js

185210

10-Sep-19

11:38

start.js

start.js

101322

10-Sep-19

11:38

suitelinks.debug.js

suitelinks.debug.js

32319

10-Sep-19

11:38

suitelnk.js

suitelinks.js

13506

10-Sep-19

11:37

timecard.debug.js

timecard.debug.js

37455

10-Sep-19

11:37

timecard.js

timecard.js

21190

10-Sep-19

11:38

wpadder.debug.js

wpadder.debug.js

52865

10-Sep-19

11:38

wpadder.js

wpadder.js

33268

10-Sep-19

11:38

wpcm.debug.js

wpcm.debug.js

7521

10-Sep-19

11:38

wpcm.js

wpcm.js

3847

10-Sep-19

11:38

sigstore.dll

sigstore.dll

19888

update_sigstore.dll

sigstore.dll

19888

26-Aug-19

10:05

store.sql

store.sql

8073301

26-Aug-19

07:05

store.xml

store.xml

8915771

10-Sep-19

11:26

storeazure.xml

store_azure.xml

8915771

10-Sep-19

11:25

usagedb.sql

usagedb.sql

88742

26-Aug-19

10:12

usgdbup.sql

usgdbup.sql

88551

26-Aug-19

10:12

appassoc.asx

applicationassociations.aspx

5504

26-Aug-19

07:25

authen.asx

authentication.aspx

13965

26-Aug-19

10:01

blkftyp.asx

blockedfiletype.aspx

4282

26-Aug-19

07:25

dftcntdb.asx

defaultcontentdb.aspx

6243

26-Aug-19

10:01

healrepo.asx

healthreport.aspx

6499

26-Aug-19

07:25

incemail.asx

incomingemail.aspx

22663

26-Aug-19

10:00

irmadmin.asx

irmadmin.aspx

8804

26-Aug-19

10:01

logusage.asx

logusage.aspx

14555

26-Aug-19

10:00

metrics.asx

metrics.aspx

15403

26-Aug-19

10:00

ofadmin.asx

officialfileadmin.aspx

13839

26-Aug-19

10:01

privacy.asx

privacy.aspx

10182

26-Aug-19

10:00

slctcfaz.asx

selectcrossfirewallaccesszone.aspx

5643

26-Aug-19

10:00

svcappcn.asx

serviceapplicationconnect.aspx

5027

26-Aug-19

10:00

siteex.asx

siteandlistexport.aspx

12538

26-Aug-19

07:25

sitebaks.asx

sitebackuporexportstatus.aspx

10389

26-Aug-19

10:01

sitecbac.asx

sitecollectionbackup.aspx

10764

26-Aug-19

10:00

sitequot.asx

sitequota.aspx

24455

26-Aug-19

10:00

spscrstg.asx_0002

spsecuritysettings.aspx

7731

26-Aug-19

07:25

unatcdb.asx

unattacheddbselect.aspx

6322

26-Aug-19

10:01

user_solution.asx

usersolutions.aspx

9571

26-Aug-19

10:01

versions.asx

versions.aspx

37378

26-Aug-19

07:30

ofadmin.aspx_tenantadmin

ta_officialfileadmin.aspx

11593

26-Aug-19

09:59

owstimer.exe_0001

owstimer.exe

16.0.10351.20000

86888

10-Sep-19

11:30

microsoft.extensions.dependencyinjection.abstractions.1.0.0.dll

microsoft.extensions.dependencyinjection.abstractions.dll

1.0.0.20622

42816

update_microsoft.extensions.dependencyinjection.abstractions.1.0.0.dll

microsoft.extensions.dependencyinjection.abstractions.dll

1.0.0.20622

42816

10-Sep-19

11:23

microsoft.extensions.dependencyinjection.1.0.0.dll

microsoft.extensions.dependencyinjection.dll

1.0.0.20622

44360

update_microsoft.extensions.dependencyinjection.1.0.0.dll

microsoft.extensions.dependencyinjection.dll

1.0.0.20622

44360

10-Sep-19

11:25

microsoft.odata.core.7.0.0.dll

microsoft.odata.core.dll

7.0.0.0

1402520

update_microsoft.odata.core.7.0.0.dll

microsoft.odata.core.dll

7.0.0.0

1402520

10-Sep-19

11:24

microsoft.odata.edm.7.0.0.dll

microsoft.odata.edm.dll

7.0.0.0

787296

update_microsoft.odata.edm.7.0.0.dll

microsoft.odata.edm.dll

7.0.0.0

787296

10-Sep-19

11:24

microsoft.spatial.7.0.0.dll

microsoft.spatial.dll

7.0.0.0

142472

update_microsoft.spatial.7.0.0.dll

microsoft.spatial.dll

7.0.0.0

142472

10-Sep-19

11:23

microsoft.vroom.sharepoint.dll

microsoft.vroom.sharepoint.dll

16.0.10351.20000

631984

10-Sep-19

11:25

system.collections.immutable.1.2.0.dll

system.collections.immutable.dll

1.0.24212.01

181112

update_system.collections.immutable.1.2.0.dll

system.collections.immutable.1.2.0.dll

1.0.24212.01

181112

10-Sep-19

11:25

system.web.http.owin.5.2.3.dll

system.web.http.owin.dll

5.2.30128.0

71296

update_system.web.http.owin.5.2.3.dll

system.web.http.owin.dll

5.2.30128.0

71296

10-Sep-19

11:25

system.web.odata.6.0.0.dll

system.web.odata.dll

6.0.40914.0

786760

update_system.web.odata.6.0.0.dll

system.web.odata.dll

6.0.40914.0

786760

10-Sep-19

11:24

spwriter.exe_0001

spwriter.exe

16.0.10351.20000

58032

10-Sep-19

11:39

stswel.dll

stswel.dll

16.0.10351.20000

3685040

10-Sep-19

11:35

stswfacb.dll

microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

16.0.10351.20000

320696

10-Sep-19

11:36

stswfact.dll

microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

16.0.10351.20000

320696

10-Sep-19

11:36

sts.workflows.dll

microsoft.sharepoint.workflows.dll

16.0.10351.20000

73904

10-Sep-19

11:35

ie50up.debug.js

ie50up.debug.js

155104

10-Sep-19

11:44

ie50up.js

ie50up.js

81713

10-Sep-19

11:42

ie55up.debug.js

ie55up.debug.js

154298

10-Sep-19

11:43

ie55up.js

ie55up.js

81174

10-Sep-19

11:42

non_ie.debug.js

non_ie.debug.js

102961

10-Sep-19

11:44

non_ie.js

non_ie.js

60386

10-Sep-19

11:43

bpstd.debug.js

bpstd.debug.js

8194

10-Sep-19

11:23

bpstd.js

bpstd.js

4666

10-Sep-19

11:24

ctp.debug.js

ctp.debug.js

7940

10-Sep-19

11:23

ctp.js

ctp.js

4221

10-Sep-19

11:25

cvtp.debug.js

cvtp.debug.js

5066

10-Sep-19

11:24

cvtp.js

cvtp.js

250p

10-Sep-19

11:25

itp.debug.js

itp.debug.js

13120

10-Sep-19

11:23

itp.js

itp.js

9812

10-Sep-19

11:25

xtp.debug.js

xtp.debug.js

3605

10-Sep-19

11:23

xtp.js

xtp.js

1799

10-Sep-19

11:22

osrv_sandbox.dll

microsoft.office.server.sandbox.dll

16.0.10351.20000

769440

10-Sep-19

11:26

microsoft.office.web.sandbox.dll

microsoft.office.web.sandbox.dll

16.0.10351.20000

769232

10-Sep-19

11:27

sts_sandbox.dll

microsoft.sharepoint.sandbox.dll

16.0.10351.20000

769432

10-Sep-19

11:26

visfilt.dll.x64

visfilt.dll

16.0.10351.20000

6398632

10-Sep-19

11:27

visioserver.vutils.dll

vutils.dll

16.0.10351.20000

3239032

10-Sep-19

11:31

office365icons.eot

office365icons.eot

84528

office365icons_1.eot

office365icons.eot

84528

3-Sep-19

06:51

sts_odspnextnewux1efa61166de43c71668b949c99f0686b

listitemformdeferred.js

2257106

3-Sep-19

07:44

sts_odspnextnewuxe8f363779e230efb9d852eceace8ab24

listitemformreactcontrols.js

199526

3-Sep-19

07:44

sts_odspnextnewuxbe3313501487c79fe05e26c262deaaa9

createsite.json

43508

3-Sep-19

07:44

sts_odspnextnewux73bf67ca708ed0b9bbee05da7d4ab95b

listitemform.json

178730

3-Sep-19

07:44

odbonedrive.json

odbonedrive.json

359240

3-Sep-19

07:44

sts_odspnextnewux0caa67c96a8a488d88a0b64e58cf6219

recyclebin.json

181108

3-Sep-19

07:44

sts_odspnextnewux82ec74261e20424f9653d60d8846afce

sitehub.json

223233

3-Sep-19

07:44

sts_odspnextnewuxc2feb86763199de55a499729d395cb83

splist.json

299043

3-Sep-19

07:44

sts_odspnextnewuxc4da3cf2e6b1ad11477e32ac2c90cea6

odbdeferred.js

2440782

3-Sep-19

07:44

sts_odspnextnewux8c0380eb9a20542616b7c1feeac0f995

odbonedrive.js

678219

3-Sep-19

07:44

sts_odspnextnewux1a2b15ed274bbfbba6d5eaa8be1efc60

odbuploadmanager.js

64324

3-Sep-19

07:44

sts_odspnextnewuxee5697f761f94ca16ffd86a4ef02d1a8

recyclebindeferred.js

2822614

3-Sep-19

07:44

sts_odspnextnewuxb8931dbbdb97beb330defb6bad1ae332

sitehubdeferred.js

2414362

3-Sep-19

07:44

sts_odspnextnewux75199cdb9d900d5ff11f7782399cb17f

splistdeferred.js

2280032

3-Sep-19

07:44

sts_odspnextnewux95c14b220e8e6a345ca52833f517b678

splistreactcontrolsdeferred.js

286608

3-Sep-19

07:44

sts_odspnextnewux30484b0717864b439efabcb4caaf6538

spoapp.js

272957

3-Sep-19

07:44

sts_odspnextnewuxb680d3a8e2013810dae29dafe4d75340

spofiles.js

610823

3-Sep-19

07:44

sts_odspnextnewuxa1bba3f539805635ed1b4d1828dbd548

spouploadmanager.js

70861

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux11247c610eb2b35fec6b7d74a26c38f0

0.0.js

398344

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewuxe5f4fb44132db455bfc5684abc91d769

0.contentrollupwebpart-propertypanesettings.js

13836

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewuxf8f9524d7aede8aa27335bd307d3283c

0.developer-tools.js

482322

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux8f54e1232a604b66101d785f00e07c5d

0.image-gallery-edit-mode.js

39729

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux10b60c752308e4797414cc1592352c08

0.page-picker-component.js

135789

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewuxe567272b5c2a010aa70b17e8c313858a

0.quick-links-property-pane.js

13168

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux5b94fcc774f1d14f356a8939ad0c76cf

0.sp-filepickercontrol.js

286022

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux1a0dd8556ea12fdfdce46c1b97bf966d

0.sp-pages-panels.js

635831

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewuxf51e90850f93328c38d84d1e68d27fb3

0.sp-people-contact-card.js

13725

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux892018044204a190e9f581edcd620dae

0.sp-rte-propertypane.js

39875

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewuxe8964dd3d437ce4f33115b3bc0557c72

0.sp-webpart-base-propertypane.js

130210

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux6bcd61d2c5362c6320b3a14b80a5b5a8

0.toolbox.js

34732

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux48cae7c08b68c5b16fa6bb6d1d734fe3

0ef418ba-5d19-4ade-9db0-b339873291d0.json

12533

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux0c482d383b518aa8956558dbdc75bd48

1.debug-prompt-components.js

342352

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewuxe45badc655897ae1f90884f5a1a97ee7

1.sp-pages-comments.js

99824

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewuxb2c3d8de1fdcb7cca7c4b2044da486f5

1.sp-title-region-webpart-edit-mode.js

5423

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux62046735201d3091111f28556666e654

1.sp-webpart-base-maintenancemode.js

4830

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewuxf9441b622f01689f522ab5fb5fe73335

1.twitter-web-part-property-pane-configuration.js

4502

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux2640b3a11359099d8bdf5c5c5f8d0e69

10.sp-pages-search.js

1771191

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewuxa36a04dce9a2a71bf262086728c8fca4

12.sp-news-digest-layout-component.js

78511

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux0abc9921c94a0185a26543546fe69bf9

13.sp-command-bar.js

85479

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux5fc507cbbaf792d92d7c965bf98229fb

14.sp-pages-news.js

33108

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux0ac00e19bb36ceac5b16c783f9c57697

16.sp-pages-sitesseeall.js

10059

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux34bd612300838bb534ab17b955244e64

17.sp-pages-seeall.js

10003

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux703f83fa82314d3646b6336ccfc68c7d

18.sp-pages-firstrun.js

21481

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux7ba0584c61764c54362d49e256636a60

2.herowebpart-propertypaneconfiguration.js

20379

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux4ae937081b814e011b3a30f8781ff6a0

2.sp-list-webpart-setup.js

4226

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewuxd27a762a6f595ea2f447ab2d8ec565da

2.sp-pages-social.js

50013

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewuxe24fd72f1cbfb12913e16ac1df4cdcb5

20745d7d-8581-4a6c-bf26-68279bc123fc.json

12654

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux52b9b523aa83665cd001252b93e94ac1

2161a1c6-db61-4731-b97c-3cdb303f7cbb.json

13231

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewuxc54eccabfa9009b899cb953abfdf678f

23.sp-pages-planner.js

3542

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewuxf6dfe077c4098d2785be12a31e5473d2

24.sp-pages-mobileupsellview.js

1782

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewuxf6f7df5704468d218c5f3b26fe863bd9

243166f5-4dc3-4fe2-9df2-a7971b546a0a.json

6971

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewuxc81847f87b94153a324bd86419f281a7

25.sp-pages-app.js

1875

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewuxffbcf313abc7966e7e6a8b536675bbe5

275c0095-a77e-4f6d-a2a0-6a7626911518.json

21256

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux4324d9c2f2457e23dc7ffb0d040b05b8

28.editnavchunk.js

59095

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux1e6815f76323c00fbafeb7b4dc9cc99e

29.sp-pages-newpagedialog.js

36075

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux36bc50758605996dd2de21816e72ee1b

2ba60960-c928-4ae5-9bb2-f40c17c611b8.json

13174

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux0ebe3b2589e383ae358631657a956c04

2e57bdfd-b419-4536-8fc1-e0681be4c1a6.json

13203

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux263fefdcdce7237f0c86c5e707b0cb41

3.sp-imageeditcontrol.js

27070

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux97cf7a0b7f088024120f36c9581e9186

3.sp-pages-events.js

203036

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux8031c437dabae71b5524cf06f87980ce

31.sp-pages-pagestatusnotifier.js

2550

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewuxb86635d3446dedd3ac668ca110311406

31e9537e-f9dc-40a4-8834-0e3b7df418bc.json

14677

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux7d2dc45432f95b86fd103556238966cc

32.sp-pages-newsdigest-navbar.js

2232

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux07d34bca797f60c1a73b0d1676b500e5

39c4c1c2-63fa-41be-8cc2-f6c0b49b253d.json

12263

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux58e18b3d801d33325553bb31ac88885c

4.image-gallery-light-box.js

6463

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewuxe2421af58d3d88a988faa8ba86b4adba

4.sp-pages-sharebyemail.js

77679

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux342db9533a3215a3913c429babe7abdc

46698648-fcd5-41fc-9526-c7f7b2ace919.json

13806

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux158a628d96eef5d6058dbfae15012eca

490d7c76-1824-45b2-9de3-676421c997fa.json

15352

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewuxfb61b8977a1e1fb434df06105e16277f

5.sp-pages-navigation.js

18909

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux4986186266f727199b59946626fb8518

544dd15b-cf3c-441b-96da-004d5a8cea1d.json

13834

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewuxb907f5fcee962e6ea16d517b503603f4

6410b3b6-d440-4663-8744-378976dc041e.json

15198

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux9947ff60b8287e06021dd8602e52a729

6676088b-e28e-4a90-b9cb-d0d0303cd2eb.json

14484

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux87639a606cb4eff65fc640a791358fab

71c19a43-d08c-4178-8218-4df8554c0b0e.json

14977

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewuxa2e20ea074942a4b9cd5953a7cf70276

7f718435-ee4d-431c-bdbf-9c4ff326f46e.json

13553

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux7b48f61cb957c98d82358746f12289b0

8654b779-4886-46d4-8ffb-b5ed960ee986.json

12583

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux1496efe075e30075e96a884d8a074cd1

893a257e-9c92-49bc-8a36-2f6bb058da34.json

141746

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewuxc5a328833cf912cc5b9867a481094c28

8c88f208-6c77-4bdb-86a0-0c47b4316588.json

12200

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewuxa7df2052c2e0346723a7875f2e78139d

9.sp-pages-teamstab.js

111208

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewuxcace392aa7eeb0215447d8373ed109d9

91a50c94-865f-4f5c-8b4e-e49659e69772.json

15541

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux0682b2fe8e8e6f7cccca4db9a0c29990

9d7e898c-f1bb-473a-9ace-8b415036578b.json

13832

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux0fdddb1f7d99376230fe4d4bb49759c8

a5df8fdf-b508-4b66-98a6-d83bc2597f63.json

12061

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewuxcf9063f036a2e975629266aaa103d655

af8be689-990e-492a-81f7-ba3e4cd3ed9c.json

15409

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewuxd98a7a0da89134c14b2cda056449e632

b19b3b9e-8d13-4fec-a93c-401a091c0707.json

15301

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux79892d83bd937bf01186bd091972e9a1

b7dd04e1-19ce-4b24-9132-b60a1c2b910d.json

23126

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewuxf5e9c8e2184df5b63ca16f1319fa7960

c4bd7b2f-7b6e-4599-8485-16504575f590.json

15854

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux7e3c7f016142a2f71b28f9d75fc43958

c70391ea-0b10-4ee9-b2b4-006d3fcad0cd.json

14970

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux408dd0ffcb6b1d88eceefc32163a8518

cbe7b0a9-3504-44dd-a3a3-0e5cacd07788.json

14194

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewuxe04b7ba5c57d6efdd1b3f023a9afd70f

d1d91016-032f-456d-98a4-721247c305e8.json

12829

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewuxe0de0464927d19518f48aaff08ed2ad1

daf0b71c-6de8-4ef7-b511-faae7c388708.json

17481

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewuxa08a88a1a20d60fc6fa9f6eecf78666e

embed-webpart-base.js

47068

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux1248484f0eaf072567b2270eb74e2a1f

listview-host-assembly.js

723714

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewuxa8c9aa3afb3e1858c4883c80b87b0886

sp-application-base.js

88086

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux26dacaeae91404692b5c89ca58e6ef98

sp-bing-map-webpart-bundle.js

74178

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewuxa61f5e0f461e05cce0e0c856fdaae280

sp-blogs-webpart-bundle.js

138095

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewuxf5d396401fea052502b6aae89b8cc207

sp-canvas.js

304637

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewuxacbcfd1635aafc26d7fa34d3a4170557

sp-carousel-layout.js

74660

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux22d4383e576bd2d0767efe61a9b0177f

sp-classic-page-assembly.js

1526343

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux687ed0916c9953c4eb72b0f5cd6905e1

sp-compactcard-layout.js

26189

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux3fd286c73a51e55671b2cf05ad879fe4

sp-component-layouts.js

192659

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux6d0b88b1fc07d52bfd5ed0e7ffd2ff96

sp-component-utilities.js

106641

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewuxf9e26c8ba0232226f164fb3134158861

sp-connector-webpart.js

137981

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewuxaeab4a7dad255efb982d8cc6384a6b30

sp-contentrollup-webpart-bundle.js

225614

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux2a2fc2a92e0cb8cd022d363ea1786ae4

sp-custommessageregion-bundle.js

34510

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewuxc80a54337999c221a2752d525a9f98ac

sp-dataproviders.js

95993

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewuxd14e8603d99cfdea0f8636f109640add

sp-datetimepicker.js

105535

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux294ffd36afbed5a9fdb51794f4f3a730

sp-default-assembly.js

701574

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewuxe526f3106af18bfd9a893c145a68bea1

sp-divider-webpart-bundle.js

32150

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux6c85212e5fd53659abdaac84362ead1f

sp-documentembed-webpart-bundle.js

97121

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewuxc67750e80ee512c39aae0f51156cc4c5

sp-embed-webparts-bundle.js

43199

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux960f55d92c073ad967c1d41757c1f0a8

sp-events-webpart-bundle.js

71240

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewuxe983fe94f37bdad72135b55a29225aed

sp-forms-webpart-bundle.js

61656

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewuxf19a838e191127967cd29ae6b20ab799

sp-groupcalendar-webpart-bundle.js

133450

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewuxa591d003a7a8c3afca3c8688ad401ea0

sp-hero-webpart-bundle.js

128284

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux772296c19fc27e1b6f18d28759f2ba5b

sp-html-embed.js

40476

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux8f461cff81c07d944621f876e997777e

sp-image-gallery-webpart-bundle.js

81367

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux2d92f617d4e9cc7ec385e0e500a3d7b2

sp-image-webpart-bundle.js

105611

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux42e703f43e251f868d972f61dafd921e

sp-linkpreview-webpart-bundle.js

66341

3-Sep-19

07:44

sts_spclientnewux49b289bb50fa43774a9d4645eef75e88

sp-list-webpart-bundle.js

1029956

3-Sep-19

07:45

sts_spclientnewux6b8c7c4233559a13836ef1a691ba7023

sp-loader.js

147060

3-Sep-19

07:45

sts_spclientnewux383919f8fe3b958e524c8a635d1e2c2c

sp-loader-assembly.js

584353

3-Sep-19

07:45

sts_spclientnewuxe842d74f8bb0760b55d7f43f35d0d7a7

sp-newsfeed-webpart-bundle.js

135972

3-Sep-19

07:45

sts_spclientnewux11d2e484811a186abfb7f9a6c7275fd4

sp-newsreel-webpart-bundle.js

135964

3-Sep-19

07:45

sts_spclientnewuxe2e58fc5fb56b66cddf843e55ff5f992

sp-news-webpart-bundle.js

135786

3-Sep-19

07:45

sts_spclientnewuxc21a3246bdf5a3aa770903ed6fd493ee

sp-pages.js

492374

3-Sep-19

07:45

sts_spclientnewuxb3b4f7cd0e237860f1b8fdbe1372826e

sp-pages-assembly.js

2555719

3-Sep-19

07:45

sts_spclientnewuxb7c159038749343c1c4b0ec9f2deec4c

sp-pages-core.js

59295

3-Sep-19

07:45

sts_spclientnewuxb3342cfbf53938dec6fdf773f6adeebc

sp-people-webparts-bundle.js

166431

3-Sep-19

07:45

sts_spclientnewuxb501aed454e9ea1b719ba92103130738

sp-planner-webpart-bundle.js

3143147

3-Sep-19

07:45

sts_spclientnewuxea46ce84a74da087564f5d905acd4e56

sp-powerapps-webpart.js

24084

3-Sep-19

07:45

sts_spclientnewux22fad59d46fcfec7745b173cc20fd92d

sp-queryfilter.js

141706

3-Sep-19

07:45

sts_spclientnewuxec0d18f646f918f9cae4bd08ccdc09ab

sp-quickchart-webpart-bundle.js

255118

3-Sep-19

07:45

sts_spclientnewux0bbc1a9825e04eb5a37f62f2a09d2dbf

sp-quick-links-webpart.js

95055

3-Sep-19

07:45

sts_spclientnewux113384fd2f31fde205b8bf2f79ccdcd3

sp-siteactivity-webpart-bundle.js

194583

3-Sep-19

07:45

sts_spclientnewux2f7f2f92075f659c5926320cfab3f096

sp-sitepicker.js

44819

3-Sep-19

07:45

sts_spclientnewux6c3d8d275dd7351021418bffbebe3d8c

sp-spacer-webpart-bundle.js

44319

3-Sep-19

07:45

sts_spclientnewuxf5437647b691243399470c6a80d66804

sp-title-region-webpart.js

129204

3-Sep-19

07:45

sts_spclientnewuxb200a6283a80b8a6b4ee220419563723

sp-toolbox.js

31030

3-Sep-19

07:45

sts_spclientnewux3436740e82f30185ab432f7dbe7eed84

sp-twitter-webpart-bundle.js

44259

3-Sep-19

07:45

sts_spclientnewux084c8b925815606929921fa578f05539

sp-webpart-application-assembly.js

1521382

3-Sep-19

07:45

sts_spclientnewuxf9d542f5e7a1ffba716f8cf63efa490b

sp-webpart-base.js

106452

3-Sep-19

07:45

sts_spclientnewux1113dc0b40c4f62ba0b2c0cbbc272713

sp-webpart-shared.js

151404

3-Sep-19

07:45

sts_spclientnewuxf6f4d7aff6b346521ef692276ec4c4c6

sp-webpart-workbench.js

51898

3-Sep-19

07:45

sts_spclientnewux96fbeacb80b41e044617bbe3fade4c6c

sp-webpart-workbench-assembly.js

1915876

3-Sep-19

07:45

sts_spclientnewuxb936577a0b035ab65bc7e49bd5e6a9ab

sp-yammerembed-webpart-bundle.js

144166

3-Sep-19

07:45

sts_spclientnewux80dae808de3b5078b4efc4fb29865793

e377ea37-9047-43b9-8cdb-a761be2f8e09.json

13427

3-Sep-19

07:45

sts_spclientnewuxab7b1df6c15b0a294a30492e9ac8fae1

eb95c819-ab8f-4689-bd03-0c2d65d47b1f.json

14590

3-Sep-19

07:45

sts_spclientnewux8ef36081a346aba067e958bbb3d5a845

f6fdf4f8-4a24-437b-a127-32e66a5dd9b4.json

13425

3-Sep-19

07:45

sts_spclientnewuxcb869d957d4e64318530b63e610d75f7

f92bf067-bc19-489e-a556-7fe95f508720.json

18015

3-Sep-19

07:45

sts_spclientnewux2e8f0649b2b51d464fb6d12bb368a21f

spclientmanifests.json

842420

3-Sep-19

07:45

sts_spclientnewuxcdd2fade97e6bd1c609dafc0204d0272

office-ui-fabric-react-bundle.js

548691

3-Sep-19

07:45

sts_spclientnewuxd06b22027fae659d53ac198990a2bb9a

sp-dragzone.js

8397

3-Sep-19

07:45

sts_spclientnewuxdce4aa0e772fc2b45853242803a8efdf

sp-flex-layout.js

6517

3-Sep-19

07:45

sts_spclientnewux121e8abb46c9ff351343b680014b113b

sp-hero-layout.js

20682

3-Sep-19

07:45

sts_spclientnewuxf915d58a5d7a11c9f0074f6a6b62e431

sp-masonry-layout.js

73604

3-Sep-19

07:45

sts_spclientnewux45c199cda8c597c6b22274f4ccd6346b

tab-test-field-customizer.js

5718

3-Sep-19

07:45

cui.debug.js

cui.debug.js

657986

10-Sep-19

11:40

cui.js

cui.js

364464

10-Sep-19

11:41

xui.debug.js

xui.debug.js

45549

10-Sep-19

11:40

xui.js

xui.js

18952

10-Sep-19

11:40

wac.word.sword.dll

sword.dll

16.0.10351.20000

12806480

10-Sep-19

11:24

wdsrv.conversion.sword.dll

sword.dll

16.0.10351.20000

12806480

10-Sep-19

11:24

translationqueue.sql

translationqueue.sql

53164

10-Sep-19

11:21

ifswfe.dll

microsoft.office.infopath.server.dll

16.0.10351.20000

3183960

10-Sep-19

11:44

ifswfepriv.dll

microsoft.office.infopath.server.dll

16.0.10351.20000

3183960

10-Sep-19

11:44

offxml.dll

offxml.dll

16.0.10351.20000

427680

10-Sep-19

11:32

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną dotyczącą tej aktualizacji zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Chroń się online Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Lokalna pomoc techniczna według kraju:

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×