WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-035. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4 Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552 Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Oprócz wersji produktu wymienionej w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”, ta aktualizacja zabezpieczeń jest przeznaczona do zastosowania do składnika Hosted Visual C++ Tools oprogramowania Microsoft Visual Studio 2005 z dodatkiem Service Pack 1 w wersji 64-bitowej.

Uwaga Tej aktualizacji zabezpieczeń nie można stosować do żadnych innych wersji oprogramowania Microsoft Visual Studio 2005 z dodatkiem Service Pack 1.

Więcej informacji

Wymagania wstępne dotyczące instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany Instalator Windows 3.1 lub nowszy. Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=5a58b56f-60b6-4412-95b9-54d056d6f9f4

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń nie zastępuje żadnych innych aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Po zainstalowaniu tej aktualizacji można ją odinstalować przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Informacje dotyczące różnych przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację można znaleźć w biuletynie zabezpieczeń MS09-035 oraz w następującej witrynie MSDN w sieci Web:

http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/aa367988(VS.85).aspxAby uzyskać więcej informacji na temat Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę MSDN w sieci Web:

http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/aa367449(VS.85).aspx

Znane problemy

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów z instalowaniem aktualizacji składnika Hosted Visual C++ Tools oprogramowania Microsoft Visual Studio 2005 z dodatkiem Service Pack 1 w wersji 64-bitowej, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  • 974654
    Pliki symboli (PDB) są usunięte z folderu systemu Windows po odinstalowaniu aktualizacji 971090 lub 973830 dla oprogramowania Visual Studio 2005 z dodatkiem Service Pack 1 (j. ang.)

  • 939043 Udostępniony plik jest wycofywany po odinstalowaniu uprzednio zainstalowanej aktualizacji jednego wydania lub jednostki SKU z komputera, na którym jest zainstalowanych więcej wydań lub jednostek SKU dowolnej wersji programu Visual Studio

  • 925336 Podczas próby zainstalowania pakietu Instalatora Windows lub pakietu poprawki Instalatora Windows w systemie Windows Server 2003 lub Windows XP wyświetlany jest komunikat o błędzie: „Błąd 1718. Plik został odrzucony przez zasady podpisów cyfrowych”

  • 973825 Komunikat o błędzie podczas próby zainstalowania dużego pakietu lub pakietu poprawek Instalatora Windows w systemie Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2: „Błąd 1718. Plik został odrzucony przez zasady podpisu cyfrowego” (j. ang.)

  • 974054 Pliki symboli (PDB) nie są zaktualizowane po zainstalowaniu aktualizacji 971090 lub 973830 dla oprogramowania Visual Studio 2005 z dodatkiem Service Pack 1 albo aktualizacji 971089 dla oprogramowania Visual Studio .NET 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (j. ang.)

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

File name

File version

File size

Date

Time

ATL80.dll

8.0.50727.4053

278,528

11-Jul-2009

19:23

atl80.IA64.pdb

2,789,376

11-Jul-2009

19:23

ia64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d05619cd.cat

7,494

11-Jul-2009

22:35

8.0.50727.4053.cat

7,505

11-Jul-2009

22:35

8.0.50727.4053.cat

7,495

11-Jul-2009

22:35

8.0.50727.4053.cat

7,495

11-Jul-2009

22:35

ia64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3c26ec2c.cat

7,486

11-Jul-2009

22:35

ia64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_76914d9d.cat

7,473

11-Jul-2009

22:35

ia64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6d7d32e.cat

7,473

11-Jul-2009

22:35

8.0.50727.4053.cat

7,516

11-Jul-2009

22:35

Atl.lib

18,594

11-Jul-2009

19:23

atl80.dll

8.0.50727.4053

278,528

11-Jul-2009

18:15

atlassem.h

1,841

11-Jul-2009

19:23

atlcom.h

172,949

11-Jul-2009

19:23

atlcomcli.h

67,956

11-Jul-2009

19:23

atldload.lib

485,762

11-Jul-2009

19:23

atlhost.h

77,740

11-Jul-2009

19:23

bardock.cpp

24,756

11-Jul-2009

20:26

dlgcore.cpp

25,963

11-Jul-2009

20:26

eafxis.lib

613,684

11-Jul-2009

20:26

eafxis.pdb

1,069,056

11-Jul-2009

20:26

eafxisd.lib

675,600

11-Jul-2009

20:26

eafxisd.pdb

880,640

11-Jul-2009

20:26

mfc80.lib

3,370,886

11-Jul-2009

20:26

mfc80d.lib

4,392,626

11-Jul-2009

20:26

mfc80u.lib

4,421,408

11-Jul-2009

20:26

mfc80ud.lib

5,716,154

11-Jul-2009

20:26

mfc80.dll

8.0.50727.4053

3,522,560

11-Jul-2009

20:31

MFC80CHS.dll

8.0.50727.4053

33,280

11-Jul-2009

20:31

MFC80CHT.dll

8.0.50727.4053

33,792

11-Jul-2009

20:31

mfc80d.dll

8.0.50727.4053

9,244,672

11-Jul-2009

20:31

MFC80DEU.dll

8.0.50727.4053

54,272

11-Jul-2009

20:31

MFC80ENU.dll

8.0.50727.4053

47,104

11-Jul-2009

20:31

MFC80ESP.dll

8.0.50727.4053

51,712

11-Jul-2009

20:31

MFC80FRA.dll

8.0.50727.4053

52,736

11-Jul-2009

20:31

MFC80ITA.dll

8.0.50727.4053

52,224

11-Jul-2009

20:31

MFC80JPN.dll

8.0.50727.4053

38,912

11-Jul-2009

20:31

MFC80KOR.dll

8.0.50727.4053

38,400

11-Jul-2009

20:31

mfc80u.dll

8.0.50727.4053

3,514,368

11-Jul-2009

20:31

mfc80ud.dll

8.0.50727.4053

9,224,192

11-Jul-2009

20:31

MFCassem.h

3,055

11-Jul-2009

20:27

mfcdload.lib

851,864

11-Jul-2009

20:26

mfcm80.dll

8.0.50727.4053

114,688

11-Jul-2009

22:32

mfcm80.lib

51,932

11-Jul-2009

20:28

mfcm80d.dll

8.0.50727.4053

258,048

11-Jul-2009

22:36

mfcm80d.lib

51,952

11-Jul-2009

20:28

mfcm80u.dll

8.0.50727.4053

114,688

11-Jul-2009

22:34

mfcm80u.lib

53,946

11-Jul-2009

20:28

mfcm80ud.dll

8.0.50727.4053

258,048

11-Jul-2009

22:38

mfcm80ud.lib

53,962

11-Jul-2009

20:28

mfcmifc80.dll

8.0.50727.4053

7,680

11-Jul-2009

22:31

mfcs80.lib

934,504

11-Jul-2009

20:26

mfcs80.pdb

2,248,704

11-Jul-2009

20:26

mfcs80d.lib

1,047,976

11-Jul-2009

20:26

mfcs80d.pdb

2,256,896

11-Jul-2009

20:26

mfcs80u.lib

693,386

11-Jul-2009

20:26

mfcs80u.pdb

2,256,896

11-Jul-2009

20:26

mfcs80ud.lib

742,336

11-Jul-2009

20:26

mfcs80ud.pdb

2,256,896

11-Jul-2009

20:26

Microsoft.VC80.ATL.manifest

467

11-Jul-2009

18:15

Microsoft.VC80.DebugMFC.manifest

2,382

11-Jul-2009

20:31

Microsoft.VC80.MFC.manifest

2,373

11-Jul-2009

20:31

Microsoft.VC80.MFCLOC.manifest

1,241

11-Jul-2009

20:31

nafxcw.lib

32,185,212

11-Jul-2009

20:26

nafxcw.pdb

2,510,848

11-Jul-2009

20:26

nafxcwd.lib

36,334,946

11-Jul-2009

20:26

nafxcwd.pdb

2,535,424

11-Jul-2009

20:26

nafxis.lib

285,398

11-Jul-2009

20:26

nafxis.pdb

135,168

11-Jul-2009

20:26

nafxisd.lib

346,256

11-Jul-2009

20:26

nafxisd.pdb

135,168

11-Jul-2009

20:26

uafxcw.lib

32,427,378

11-Jul-2009

20:26

uafxcw.pdb

2,510,848

11-Jul-2009

20:26

uafxcwd.lib

36,812,184

11-Jul-2009

20:26

uafxcwd.pdb

2,527,232

11-Jul-2009

20:26

ia64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d05619cd.manifest

2,382

11-Jul-2009

22:38

8.0.50727.4053.policy

816

11-Jul-2009

20:31

8.0.50727.4053.policy

806

11-Jul-2009

19:24

8.0.50727.4053.policy

806

11-Jul-2009

20:31

ia64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3c26ec2c.manifest

1,241

11-Jul-2009

20:31

ia64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_76914d9d.manifest

467

11-Jul-2009

19:24

ia64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6d7d32e.manifest

2,373

11-Jul-2009

22:38

8.0.50727.4053.policy

812

11-Jul-2009

20:31

mfc80.dll

8.0.50727.4053

3,522,560

11-Jul-2009

20:23

mfc80.IA64.pdb

12,980,224

11-Jul-2009

20:23

mfc80CHS.dll

8.0.50727.4053

33,280

11-Jul-2009

20:25

mfc80CHT.dll

8.0.50727.4053

33,792

11-Jul-2009

20:25

mfc80d.dll

8.0.50727.4053

9,244,672

11-Jul-2009

20:23

mfc80d.IA64.pdb

15,192,064

11-Jul-2009

20:23

mfc80DEU.dll

8.0.50727.4053

54,272

11-Jul-2009

20:25

mfc80ENU.dll

8.0.50727.4053

47,104

11-Jul-2009

20:25

mfc80ESP.dll

8.0.50727.4053

51,712

11-Jul-2009

20:25

mfc80FRA.dll

8.0.50727.4053

52,736

11-Jul-2009

20:25

mfc80ITA.dll

8.0.50727.4053

52,224

11-Jul-2009

20:25

mfc80JPN.dll

8.0.50727.4053

38,912

11-Jul-2009

20:25

mfc80KOR.dll

8.0.50727.4053

38,400

11-Jul-2009

20:25

mfc80u.dll

8.0.50727.4053

3,514,368

11-Jul-2009

20:25

mfc80u.IA64.pdb

12,963,840

11-Jul-2009

20:25

mfc80ud.dll

8.0.50727.4053

9,224,192

11-Jul-2009

20:24

mfc80ud.IA64.pdb

15,224,832

11-Jul-2009

20:24

mfcm80.dll

8.0.50727.4053

114,688

11-Jul-2009

22:24

mfcm80.IA64.pdb

3,207,168

11-Jul-2009

20:28

mfcm80d.dll

8.0.50727.4053

258,048

11-Jul-2009

22:25

mfcm80d.IA64.pdb

3,411,968

11-Jul-2009

20:27

mfcm80u.dll

8.0.50727.4053

114,688

11-Jul-2009

22:25

mfcm80u.IA64.pdb

3,166,208

11-Jul-2009

20:28

mfcm80ud.dll

8.0.50727.4053

258,048

11-Jul-2009

22:25

mfcm80ud.IA64.pdb

3,477,504

11-Jul-2009

20:28

ATL80.dll

8.0.50727.4053

278,528

11-Jul-2009

19:23

ia64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d05619cd.cat

7,494

11-Jul-2009

22:35

8.0.50727.4053.cat

7,505

11-Jul-2009

22:35

8.0.50727.4053.cat

7,495

11-Jul-2009

22:35

8.0.50727.4053.cat

7,495

11-Jul-2009

22:35

ia64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3c26ec2c.cat

7,486

11-Jul-2009

22:35

ia64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_76914d9d.cat

7,473

11-Jul-2009

22:35

ia64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6d7d32e.cat

7,473

11-Jul-2009

22:35

8.0.50727.4053.cat

7,516

11-Jul-2009

22:35

ia64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d05619cd.manifest

2,382

11-Jul-2009

22:38

8.0.50727.4053.policy

816

11-Jul-2009

20:31

8.0.50727.4053.policy

806

11-Jul-2009

19:24

8.0.50727.4053.policy

806

11-Jul-2009

20:31

ia64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3c26ec2c.manifest

1,241

11-Jul-2009

20:31

ia64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_76914d9d.manifest

467

11-Jul-2009

19:24

ia64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6d7d32e.manifest

2,373

11-Jul-2009

22:38

8.0.50727.4053.policy

812

11-Jul-2009

20:31

mfc80.dll

8.0.50727.4053

3,522,560

11-Jul-2009

20:23

mfc80CHS.dll

8.0.50727.4053

33,280

11-Jul-2009

20:25

mfc80CHT.dll

8.0.50727.4053

33,792

11-Jul-2009

20:25

mfc80d.dll

8.0.50727.4053

9,244,672

11-Jul-2009

20:23

mfc80DEU.dll

8.0.50727.4053

54,272

11-Jul-2009

20:25

mfc80ENU.dll

8.0.50727.4053

47,104

11-Jul-2009

20:25

mfc80ESP.dll

8.0.50727.4053

51,712

11-Jul-2009

20:25

mfc80FRA.dll

8.0.50727.4053

52,736

11-Jul-2009

20:25

mfc80ITA.dll

8.0.50727.4053

52,224

11-Jul-2009

20:25

mfc80JPN.dll

8.0.50727.4053

38,912

11-Jul-2009

20:25

mfc80KOR.dll

8.0.50727.4053

38,400

11-Jul-2009

20:25

mfc80u.dll

8.0.50727.4053

3,514,368

11-Jul-2009

20:25

mfc80ud.dll

8.0.50727.4053

9,224,192

11-Jul-2009

20:24

mfcm80.dll

8.0.50727.4053

114,688

11-Jul-2009

22:24

mfcm80d.dll

8.0.50727.4053

258,048

11-Jul-2009

22:25

mfcm80u.dll

8.0.50727.4053

114,688

11-Jul-2009

22:25

mfcm80ud.dll

8.0.50727.4053

258,048

11-Jul-2009

22:25

vcomp.IA64.pdb

101,376

11-Jul-2009

20:33

vcompd.IA64.pdb

183,296

11-Jul-2009

20:33

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×