Ten zbiorczy aktualizacja zabezpieczeń usuwa luki w zabezpieczeniach Microsoft Exchange Server. Aby dowiedzieć się więcej o tych lukach, zobacz następujące typowe luki w zabezpieczeniach i narażenie na nie (CVE):

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji

 • W przypadku próby ręcznego zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń przez dwukrotne kliknięcie pliku aktualizacji (msp) w celu uruchomienia go w trybie normalnym (czyli nie jako administrator) niektóre pliki nie są poprawnie aktualizowane.

  W przypadku wystąpienia tego problemu nie jest wyświetlany komunikat o błędzie ani żadne wskazanie, że aktualizacja zabezpieczeń nie została zainstalowana poprawnie. Jednak program Outlook Web Access (OWA) i Panel sterowania programu Exchange mogą przestać działać.

  Ten problem występuje na serwerach korzystających z kontroli konta użytkownika (UAC, User Account Control). Ten problem występuje, ponieważ aktualizacja zabezpieczeń nie zatrzymuje prawidłowo niektórych usług związanych z programem Exchange.

  Aby uniknąć tego problemu, wykonaj poniższe czynności, aby ręcznie zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń.

  Uwaga Ten problem nie występuje, jeśli zainstalujesz aktualizację za pośrednictwem usługi Microsoft Update.

 1. Wybierz przycisk Starti wpisz cmd.

 2. W wynikach kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz polecenia,a następnie wybierz polecenie Uruchom jako administrator.

 3. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, sprawdź, czy akcja domyślna jest akcją, którą chcesz wybrać, a następnie wybierz pozycję Kontynuuj.

 4. Wpisz pełną ścieżkę pliku msp, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń usługi programu Exchange mogą pozostać w stanie wyłączenia. Ten warunek nie oznacza, że aktualizacja nie została zainstalowana poprawnie. Ten warunek może wystąpić, jeśli skrypty kontrolki usługi występują problem podczas próby zwrócenia usług programu Exchange do zwykłego stanu.

  Aby rozwiązać ten problem, przy użyciu Menedżera usług przywróć typ uruchomienia automatyczny,a następnie ręcznie uruchom usługi programu Exchange, których dotyczy problem. Aby uniknąć tego problemu, uruchom aktualizację zabezpieczeń w wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień. Aby uzyskać więcej informacji na temat otwierania okna wiersza polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień, zobacz Uruchamianie wiersza polecenia jako administrator.

 • Po zablokowaniu plików cookie innych firm w przeglądarce internetowej może być stale wyświetlany monit o zaufanie dla określonego dodatku, nawet jeśli nadal wybierasz opcję ufania temu dodatekowi. Ten problem występuje również w trybach okna prywatności (takich jak tryb InPrivate w programie Microsoft Edge). Ten problem występuje, ponieważ ograniczenia przeglądarki uniemożliwiają nagrywanie odpowiedzi. Aby zarejestrować odpowiedź i włączyć dodatek, musisz włączyć pliki cookie innych firm dla domeny hostującym usługę OWA lub office Online Server w ustawieniach przeglądarki. Aby włączyć to ustawienie, skorzystaj z dokumentacji pomocy technicznej dla przeglądarki.

Jak pobrać i zainstalować aktualizację

Metoda 1. Microsoft Update

Ta aktualizacja jest dostępna za pośrednictwem usługi Windows Update. Po włączeniu automatycznego aktualizowania ta aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak włączyć automatyczne aktualizowanie, zobacz Windows Update: często zadawane pytania.

Metoda 2. Wykaz usługi Microsoft Update

Aby uzyskać autonomiczny pakiet dla tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej wykazu usługi Microsoft Update.

Metoda 3. Centrum pobierania Microsoft

Autonomiczny pakiet aktualizacji można pobrać za pośrednictwem Centrum pobierania Microsoft.

Więcej informacji

Informacje o wdrażaniu aktualizacji zabezpieczeń

Aby uzyskać informacje dotyczące wdrażania tej aktualizacji, zobacz informacje o wdrażaniu aktualizacji zabezpieczeń: 9 lutego 2021 r.

Informacje dotyczące wymiany aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje następujące wcześniej wydane aktualizacje:

Informacje dotyczące pliku

Informacje o skrótach plików

Zaktualizuj nazwę

Nazwa pliku

Skrót SHA1

Skrót SHA256

Exchange Server 2019 r. aktualizacja skumulowana 8

Exchange2019-KB4602269-x64-en.msp

2460F20D6042D7575EF5C0E0973417857449A6AD

E302D14CC91FD0BF7777CEEAF157B85FB07D3AACD8C8733DE5A9E5645F0520A

Exchange Server 2019 r. aktualizacja skumulowana 7

Exchange2019-KB4602269-x64-en.msp

C5AE734917CEE8A717B300401AF129B8999D7BAF

E438D4C0F8CB1195C9B4A649217E06881C3D9ECAF23A8075BFFFBEFDFFF3756A

Exchange Server 2016, aktualizacja skumulowana 19

Exchange2016-KB4602269-x64-en.msp

4CB449894A932E471963B961FA98FD9BF2F3476D

9735335B984BC0E51CADB8E24B1DE4B5136142B3F72029BAD4EBA2CFE6BF4E38

Exchange Server 2016, aktualizacja skumulowana 18

Exchange2016-KB4602269-x64-en.msp

BDF24C7893D6356A1A1C0F78268E8541BAEB2212

7E552C66CA8C9564748389AB6890147CCFFF0DA86AB58FD4C72C35EDFF951E5D

Informacje o plikach serwera Exchange

W wersji angielskiej (Stany Zjednoczone) ta aktualizacja instaluje pliki z atrybutami wymienionymi w poniższych tabelach. Daty i godziny dla tych plików są podane w uniwersalnym czasie koordynowanej (UTC). Daty i godziny dla tych plików na komputerze lokalnym są wyświetlane w czasie lokalnym razem z bieżącą zmianą czasu letniego (DST). Ponadto daty i godziny mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Czas

Platforma

Activemonitoringeventmsg.dll

15.2.792.5

71,064

2021-18-sty

16:58

x64

Activemonitoringexecutionlibrary.ps1

Nie dotyczy

29,506

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Adduserstopfrecursive.ps1

Nie dotyczy

14,969

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Ademodule.dll

15.2.792.5

106,392

2021-18-sty

16:59

x64

Airfilter.dll

15.2.792.5

42,896

2021-18-sty

16:59

x64

Ajaxcontroltoolkit.dll

15.2.792.5

92,552

2021-18-sty

16:58

x86

Antispamcommon.ps1

Nie dotyczy

13,529

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Asdat.msi

Nie dotyczy

5,087,232

2021-18-sty

17:00

Nie dotyczy

Asentirs.msi

Nie dotyczy

77,824

2021-18-sty

17:00

Nie dotyczy

Asentsig.msi

Nie dotyczy

73,728

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Bigfunnel.bondtypes.dll

15.2.792.5

45,456

2021-18-sty

16:58

x86

Bigfunnel.common.dll

15.2.792.5

66,456

2021-18-sty

16:58

x86

Bigfunnel.configuration.dll

15.2.792.5

118,168

2021-18-sty

16:58

x86

Bigfunnel.entropy.dll

15.2.792.5

44,408

2021-18-sty

16:58

x86

Bigfunnel.filter.dll

15.2.792.5

54,168

2021-18-sty

16:58

x86

Bigfunnel.indexstream.dll

15.2.792.5

68,984

2021-18-sty

16:58

x86

Bigfunnel.neuraltree.dll

Nie dotyczy

694,136

2021-18-sty

16:58

x64

Bigfunnel.neuraltreeranking.dll

15.2.792.5

19,856

2021-18-sty

16:58

x86

Bigfunnel.poi.dll

15.2.792.5

245,144

2021-18-sty

16:58

x86

Bigfunnel.postinglist.dll

15.2.792.5

189,336

2021-18-sty

16:58

x86

Bigfunnel.query.dll

15.2.792.5

101,272

2021-18-sty

16:58

x86

Bigfunnel.ranking.dll

15.2.792.5

109,432

2021-18-sty

16:58

x86

Bigfunnel.syntheticdatalib.dll

15.2.792.5

3,634,552

2021-18-sty

16:59

x86

Bigfunnel.tracing.dll

15.2.792.5

42,904

2021-18-sty

16:58

x86

Bigfunnel.wordbreakers.dll

15.2.792.5

46,456

2021-18-sty

16:59

x86

Cafe_airfilter_dll

15.2.792.5

42,896

2021-18-sty

16:59

x64

Cafe_exppw_dll

15.2.792.5

83,352

2021-18-sty

16:59

x64

Cafe_owaauth_dll

15.2.792.5

92,024

2021-18-sty

16:59

x64

Calcalculation.ps1

Nie dotyczy

42,113

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Checkdatabaseredundancy.ps1

Nie dotyczy

94,646

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Chksgfiles.dll

15.2.792.5

57,224

2021-18-sty

17:00

x64

Citsconstants.ps1

Nie dotyczy

15,805

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Citslibrary.ps1

Nie dotyczy

82,664

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Citstypes.ps1

Nie dotyczy

14,464

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Classificationengine_mce

15.2.792.5

1,693,064

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Clusmsg.dll

15.2.792.5

134,040

2021-18-sty

16:59

x64

Coconet.dll

15.2.792.5

48,024

2021-18-sty

17:00

x64

Collectovermetrics.ps1

Nie dotyczy

81,660

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Collectreplicationmetrics.ps1

Nie dotyczy

41,886

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Commonconnectfunctions.ps1

Nie dotyczy

29,931

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Complianceauditservice.exe

15.2.792.5

39,800

2021-18-sty

16:58

x86

Configureadam.ps1

Nie dotyczy

22,804

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Configurecaferesponseheaders.ps1

Nie dotyczy

20,348

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Configurecryptodefaults.ps1

Nie dotyczy

42,055

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Configurenetworkprotocolparameters.ps1

Nie dotyczy

19,786

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Configuresmbipsec.ps1

Nie dotyczy

39,844

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Configure_enterprisepartnerapplication.ps1

Nie dotyczy

22,323

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Connectfunctions.ps1

Nie dotyczy

37,125

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Connect_exchangeserver_help.xml

Nie dotyczy

30,392

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Consoleinitialize.ps1

Nie dotyczy

24,232

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Convertoabvdir.ps1

Nie dotyczy

20,093

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Converttomessagelatency.ps1

Nie dotyczy

14,572

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Convert_distributiongrouptounifiedgroup.ps1

Nie dotyczy

34,805

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Create_publicfoldermailboxesformigration.ps1

Nie dotyczy

27,952

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Cts.14.0.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

498

2021-18-sty

14:16

Nie dotyczy

Cts.14.1.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

498

2021-18-sty

14:16

Nie dotyczy

Cts.14.2.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

498

2021-18-sty

14:16

Nie dotyczy

Cts.14.3.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

498

2021-18-sty

14:16

Nie dotyczy

Cts.14.4.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

498

2021-18-sty

14:16

Nie dotyczy

Cts.15.0.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

498

2021-18-sty

14:16

Nie dotyczy

Cts.15.1.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

498

2021-18-sty

14:16

Nie dotyczy

Cts.15.2.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

498

2021-18-sty

14:16

Nie dotyczy

Cts.15.20.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

498

2021-18-sty

14:16

Nie dotyczy

Cts.8.1.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

498

2021-18-sty

14:16

Nie dotyczy

Cts.8.2.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

498

2021-18-sty

14:16

Nie dotyczy

Cts.8.3.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

498

2021-18-sty

14:16

Nie dotyczy

Cts_exsmime.dll

15.2.792.5

380,800

2021-18-sty

16:59

x64

Cts_microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.792.5

1,686,408

2021-18-sty

16:59

x86

Cts_microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

498

2021-18-sty

14:16

Nie dotyczy

Cts_policy.14.0.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.792.5

12,680

2021-18-sty

16:58

x86

Cts_policy.14.1.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.792.5

12,696

2021-18-sty

16:59

x86

Cts_policy.14.2.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.792.5

12,696

2021-18-sty

16:58

x86

Cts_policy.14.3.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.792.5

12,664

2021-18-sty

16:58

x86

Cts_policy.14.4.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.792.5

12,696

2021-18-sty

16:59

x86

Cts_policy.15.0.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.792.5

12,680

2021-18-sty

16:58

x86

Cts_policy.15.1.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.792.5

12,696

2021-18-sty

16:58

x86

Cts_policy.15.2.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.792.5

12,672

2021-18-sty

16:58

x86

Cts_policy.15.20.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.792.5

12,696

2021-18-sty

16:58

x86

Cts_policy.8.0.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.792.5

12,696

2021-18-sty

16:58

x86

Cts_policy.8.1.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.792.5

12,680

2021-18-sty

16:58

x86

Cts_policy.8.2.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.792.5

12,696

2021-18-sty

16:59

x86

Cts_policy.8.3.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.792.5

12,696

2021-18-sty

16:58

x86

Dagcommonlibrary.ps1

Nie dotyczy

60,242

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Dependentassemblygenerator.exe

15.2.792.5

22,424

2021-18-sty

16:58

x86

Diaghelper.dll

15.2.792.5

66,968

2021-18-sty

16:59

x86

Diagnosticscriptcommonlibrary.ps1

Nie dotyczy

16,334

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Disableinmemorytracing.ps1

Nie dotyczy

13,398

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Disable_antimalwarescanning.ps1

Nie dotyczy

15,225

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Disable_outsidein.ps1

Nie dotyczy

13,694

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Disklockerapi.dll

Nie dotyczy

22,424

2021-18-sty

16:58

x64

Dlmigrationmodule.psm1

Nie dotyczy

39,616

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Dsaccessperf.dll

15.2.792.5

45,976

2021-18-sty

16:58

x64

Dscperf.dll

15.2.792.5

32,664

2021-18-sty

16:59

x64

Dup_cts_microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.792.5

1,686,408

2021-18-sty

16:59

x86

Dup_ext_microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.792.5

601,464

2021-18-sty

16:58

x86

Ecpperfcounters.xml

Nie dotyczy

31,144

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Edgeextensibility_microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

501

2021-18-sty

14:21

Nie dotyczy

Edgeextensibility_policy.8.0.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.792.5

12,696

2021-18-sty

16:58

x86

Edgetransport.exe

15.2.792.5

49,552

2021-18-sty

16:59

x86

Eext.14.0.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

501

2021-18-sty

14:21

Nie dotyczy

Eext.14.1.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

501

2021-18-sty

14:21

Nie dotyczy

Eext.14.2.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

501

2021-18-sty

14:21

Nie dotyczy

Eext.14.3.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

501

2021-18-sty

14:21

Nie dotyczy

Eext.14.4.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

501

2021-18-sty

14:21

Nie dotyczy

Eext.15.0.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

501

2021-18-sty

14:21

Nie dotyczy

Eext.15.1.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

501

2021-18-sty

14:21

Nie dotyczy

Eext.15.2.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

501

2021-18-sty

14:21

Nie dotyczy

Eext.15.20.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

501

2021-18-sty

14:21

Nie dotyczy

Eext.8.1.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

501

2021-18-sty

14:21

Nie dotyczy

Eext.8.2.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

501

2021-18-sty

14:21

Nie dotyczy

Eext.8.3.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

501

2021-18-sty

14:21

Nie dotyczy

Eext_policy.14.0.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.792.5

12,664

2021-18-sty

16:58

x86

Eext_policy.14.1.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.792.5

12,696

2021-18-sty

16:58

x86

Eext_policy.14.2.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.792.5

12,680

2021-18-sty

16:58

x86

Eext_policy.14.3.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.792.5

12,696

2021-18-sty

17:00

x86

Eext_policy.14.4.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.792.5

12,680

2021-18-sty

16:58

x86

Eext_policy.15.0.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.792.5

12,672

2021-18-sty

16:59

x86

Eext_policy.15.1.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.792.5

12,696

2021-18-sty

16:59

x86

Eext_policy.15.2.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.792.5

12,696

2021-18-sty

16:58

x86

Eext_policy.15.20.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.792.5

13,208

2021-18-sty

16:58

x86

Eext_policy.8.1.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.792.5

12,680

2021-18-sty

16:58

x86

Eext_policy.8.2.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.792.5

12,664

2021-18-sty

17:00

x86

Eext_policy.8.3.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.792.5

12,696

2021-18-sty

16:58

x86

Enableinmemorytracing.ps1

Nie dotyczy

13,380

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Enable_antimalwarescanning.ps1

Nie dotyczy

17,599

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Enable_basicauthtooauthconverterhttpmodule.ps1

Nie dotyczy

18,628

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Enable_crossforestconnector.ps1

Nie dotyczy

18,638

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Enable_outlookcertificateauthentication.ps1

Nie dotyczy

22,956

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Enable_outsidein.ps1

Nie dotyczy

13,687

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Engineupdateserviceinterfaces.dll

15.2.792.5

17,808

2021-18-sty

16:59

x86

Escprint.dll

15.2.792.5

20,360

2021-18-sty

16:58

x64

Ese.dll

15.2.792.5

3,741,048

2021-18-sty

16:59

x64

Eseback2.dll

15.2.792.5

350,072

2021-18-sty

16:58

x64

Esebcli2.dll

15.2.792.5

318,344

2021-18-sty

16:58

x64

Eseperf.dll

15.2.792.5

108,936

2021-18-sty

16:58

x64

Eseutil.exe

15.2.792.5

425,352

2021-18-sty

16:58

x64

Esevss.dll

15.2.792.5

44,408

2021-18-sty

16:58

x64

Etweseproviderresources.dll

15.2.792.5

101,256

2021-18-sty

16:58

x64

Eventperf.dll

15.2.792.5

59,800

2021-18-sty

16:58

x64

Exchange.depthtwo.types.ps1xml

Nie dotyczy

40,093

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Exchange.format.ps1xml

Nie dotyczy

649,678

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Exchange.partial.types.ps1xml

Nie dotyczy

44,323

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Exchange.ps1

Nie dotyczy

20,791

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Exchange.support.format.ps1xml

Nie dotyczy

26,551

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Exchange.types.ps1xml

Nie dotyczy

365,133

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Exchangeudfcommon.dll

15.2.792.5

122,760

2021-18-sty

16:58

x86

Exchangeudfs.dll

15.2.792.5

272,792

2021-18-sty

16:58

x86

Exchmem.dll

15.2.792.5

86,400

2021-18-sty

16:58

x64

Exchsetupmsg.dll

15.2.792.5

19,320

2021-18-sty

16:59

x64

Exdbfailureitemapi.dll

Nie dotyczy

27,032

2021-18-sty

16:58

x64

Exdbmsg.dll

15.2.792.5

230,808

2021-18-sty

16:58

x64

Exeventperfplugin.dll

15.2.792.5

25,496

2021-18-sty

16:59

x64

Exmime.dll

15.2.792.5

364,952

2021-18-sty

16:58

x64

Exportedgeconfig.ps1

Nie dotyczy

27,431

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Export_mailpublicfoldersformigration.ps1

Nie dotyczy

18,598

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Export_modernpublicfolderstatistics.ps1

Nie dotyczy

29,222

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Export_outlookclassification.ps1

Nie dotyczy

14,418

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Export_publicfolderstatistics.ps1

Nie dotyczy

23,165

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Export_retentiontags.ps1

Nie dotyczy

17,084

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Exppw.dll

15.2.792.5

83,352

2021-18-sty

16:59

x64

Exprfdll.dll

15.2.792.5

26,520

2021-18-sty

16:58

x64

Exrpc32.dll

15.2.792.5

2,029,432

2021-18-sty

16:58

x64

Exrw.dll

15.2.792.5

28,048

2021-18-sty

16:59

x64

Exsetdata.dll

15.2.792.5

2,779,544

2021-18-sty

16:58

x64

Exsetup.exe

15.2.792.5

35,208

2021-18-sty

17:00

x86

Exsetupui.exe

15.2.792.5

471,928

2021-18-sty

16:58

x86

Extrace.dll

15.2.792.5

245,144

2021-18-sty

16:58

x64

Ext_microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.792.5

601,464

2021-18-sty

16:58

x86

Exwatson.dll

15.2.792.5

44,920

2021-18-sty

16:58

x64

Fastioext.dll

15.2.792.5

60,280

2021-18-sty

16:58

x64

Fil06f84122c94c91a0458cad45c22cce20

Nie dotyczy

784,630

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Fil143a7a5d4894478a85eefc89a6539fc8

Nie dotyczy

1,909,227

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Fil19f527f284a0bb584915f9994f4885c3

Nie dotyczy

648,759

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Fil1a9540363a531e7fb18ffe600cffc3ce

Nie dotyczy

358,404

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Fil220d95210c8697448312eee6628c815c

Nie dotyczy

303,656

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Fil2cf5a31e239a45fabea48687373b547c

Nie dotyczy

652,758

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Fil397f0b1f1d7bd44d6e57e496decea2ec

Nie dotyczy

784,627

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Fil3ab126057b34eee68c4fd4b127ff7aee

Nie dotyczy

784,603

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Fil41bb2e5743e3bde4ecb1e07a76c5a7a8

Nie dotyczy

149,154

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Fil51669bfbda26e56e3a43791df94c1e9c

Nie dotyczy

9,344

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Fil558cb84302edfc96e553bcfce2b85286

Nie dotyczy

85,258

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Fil55ce217251b77b97a46e914579fc4c64

Nie dotyczy

648,753

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Fil5a9e78a51a18d05bc36b5e8b822d43a8

Nie dotyczy

1,596,145

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Fil5c7d10e5f1f9ada1e877c9aa087182a9

Nie dotyczy

1,596,145

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Fil6569a92c80a1e14949e4282ae2cc699c

Nie dotyczy

1,596,145

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Fil6a01daba551306a1e55f0bf6894f4d9f

Nie dotyczy

648,729

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Fil8863143ea7cd93a5f197c9fff13686bf

Nie dotyczy

648,759

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Fil8a8c76f225c7205db1000e8864c10038

Nie dotyczy

1,596,145

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Fil8cd999415d36ba78a3ac16a080c47458

Nie dotyczy

784,633

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Fil97913e630ff02079ce9889505a517ec0

Nie dotyczy

1,596,145

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Filaa49badb2892075a28d58d06560f8da2

Nie dotyczy

785,657

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Filae28aeed23ccb4b9b80accc2d43175b5

Nie dotyczy

648,756

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Filb17f496f9d880a684b5c13f6b02d7203

Nie dotyczy

784,633

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Filb94ca32f2654692263a5be009c0fe4ca

Nie dotyczy

2,564,949

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Filbabdc4808eba0c4f18103f12ae955e5c

Nie dotyczy

342,759,876

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Filc92cf2bf29bed21bd5555163330a3d07

Nie dotyczy

652,776

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Filcc478d2a8346db20c4e2dc36f3400628

Nie dotyczy

784,633

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Fild26cd6b13cfe2ec2a16703819da6d043

Nie dotyczy

1,596,145

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Filf2719f9dc8f7b74df78ad558ad3ee8a6

Nie dotyczy

785,639

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Filfa5378dc76359a55ef20cc34f8a23fee

Nie dotyczy

1,427,187

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Filteringconfigurationcommands.ps1

Nie dotyczy

18,247

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Filteringpowershell.dll

15.2.792.5

223,112

2021-18-sty

16:59

x86

Filteringpowershell.format.ps1xml

Nie dotyczy

29,699

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Filtermodule.dll

15.2.792.5

180,088

2021-18-sty

16:59

x64

Fipexeuperfctrresource.dll

15.2.792.5

15,256

2021-18-sty

16:59

x64

Fipexeventsresource.dll

15.2.792.5

44,952

2021-18-sty

16:59

x64

Fipexperfctrresource.dll

15.2.792.5

32,664

2021-18-sty

16:59

x64

Firewallres.dll

15.2.792.5

72,600

2021-18-sty

16:59

x64

Fms.exe

15.2.792.5

1,350,008

2021-18-sty

16:59

x64

Forefrontactivedirectoryconnector.exe

15.2.792.5

110,968

2021-18-sty

17:00

x64

Fpsdiag.exe

15.2.792.5

18,840

2021-18-sty

16:59

x86

Fsccachedfilemanagedlocal.dll

15.2.792.5

822,152

2021-18-sty

16:59

x64

Fscconfigsupport.dll

15.2.792.5

56,728

2021-18-sty

16:59

x86

Fscconfigurationserver.exe

15.2.792.5

431,000

2021-18-sty

16:59

x64

Fscconfigurationserverinterfaces.dll

15.2.792.5

15,752

2021-18-sty

16:59

x86

Fsccrypto.dll

15.2.792.5

208,776

2021-18-sty

16:59

x64

Fscipcinterfaceslocal.dll

15.2.792.5

28,552

2021-18-sty

16:59

x86

Fscipclocal.dll

15.2.792.5

38,280

2021-18-sty

16:59

x86

Fscsqmuploader.exe

15.2.792.5

453,512

2021-18-sty

16:59

x64

Getucpool.ps1

Nie dotyczy

19,811

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Getvalidengines.ps1

Nie dotyczy

13,274

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Get_antispamfilteringreport.ps1

Nie dotyczy

15,833

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Get_antispamsclhistogram.ps1

Nie dotyczy

14,679

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Get_antispamtopblockedsenderdomains.ps1

Nie dotyczy

15,751

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Get_antispamtopblockedsenderips.ps1

Nie dotyczy

14,799

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Get_antispamtopblockedsenders.ps1

Nie dotyczy

15,518

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Get_antispamtoprblproviders.ps1

Nie dotyczy

14,725

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Get_antispamtoprecipients.ps1

Nie dotyczy

14,834

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Get_dleligibilitylist.ps1

Nie dotyczy

42,368

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Get_exchangeetwtrace.ps1

Nie dotyczy

28,963

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Get_publicfoldermailboxsize.ps1

Nie dotyczy

15,066

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Get_storetrace.ps1

Nie dotyczy

51,911

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Huffman_xpress.dll

15.2.792.5

32,664

2021-18-sty

16:58

x64

Importedgeconfig.ps1

Nie dotyczy

77,288

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Import_mailpublicfoldersformigration.ps1

Nie dotyczy

29,520

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Import_retentiontags.ps1

Nie dotyczy

28,858

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Inproxy.dll

15.2.792.5

85,912

2021-18-sty

16:59

x64

Installwindowscomponent.ps1

Nie dotyczy

34,539

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Install_antispamagents.ps1

Nie dotyczy

17,953

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Install_odatavirtualdirectory.ps1

Nie dotyczy

17,967

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Interop.activeds.dll.4b7767dc_2e20_4d95_861a_4629cbc0cabc

15.2.792.5

107,384

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Interop.adsiis.dll.4b7767dc_2e20_4d95_861a_4629cbc0cabc

15.2.792.5

20,344

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Interop.certenroll.dll

15.2.792.5

142,728

2021-18-sty

16:58

x86

Interop.licenseinfointerface.dll

15.2.792.5

14,208

2021-18-sty

16:59

x86

Interop.netfw.dll

15.2.792.5

34,184

2021-18-sty

16:58

x86

Interop.plalibrary.dll

15.2.792.5

72,600

2021-18-sty

16:58

x86

Interop.stdole2.dll.4b7767dc_2e20_4d95_861a_4629cbc0cabc

15.2.792.5

27,016

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Interop.taskscheduler.dll

15.2.792.5

46,456

2021-18-sty

16:58

x86

Interop.wuapilib.dll

15.2.792.5

60,800

2021-18-sty

16:59

x86

Interop.xenroll.dll

15.2.792.5

39,816

2021-18-sty

16:58

x86

Kerbauth.dll

15.2.792.5

62,840

2021-18-sty

16:58

x64

Licenseinfointerface.dll

15.2.792.5

643,480

2021-18-sty

16:59

x64

Lpversioning.xml

Nie dotyczy

20,454

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Mailboxdatabasereseedusingspares.ps1

Nie dotyczy

31,920

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Managedavailabilitycrimsonmsg.dll

15.2.792.5

138,616

2021-18-sty

16:59

x64

Managedstorediagnosticfunctions.ps1

Nie dotyczy

126,277

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Managescheduledtask.ps1

Nie dotyczy

36,380

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Manage_metacachedatabase.ps1

Nie dotyczy

51,127

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Mce.dll

15.2.792.5

1,693,064

2021-18-sty

16:58

x64

Measure_storeusagestatistics.ps1

Nie dotyczy

29,503

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Merge_publicfoldermailbox.ps1

Nie dotyczy

22,663

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Microsoft.database.isam.dll

15.2.792.5

127,864

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.dkm.proxy.dll

15.2.792.5

25,992

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.activemonitoring.activemonitoringvariantconfig.dll

15.2.792.5

68,472

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.activemonitoring.eventlog.dll

15.2.792.5

17,800

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.addressbook.service.dll

15.2.792.5

233,336

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.addressbook.service.eventlog.dll

15.2.792.5

15,752

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.airsync.airsyncmsg.dll

15.2.792.5

43,416

2021-18-sty

17:00

x64

Microsoft.exchange.airsync.comon.dll

15.2.792.5

1,776,008

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.airsync.dll1

15.2.792.5

505,208

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.airsynchandler.dll

15.2.792.5

76,152

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.anchorservice.dll

15.2.792.5

135,560

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.antispam.eventlog.dll

15.2.792.5

23,432

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.antispamupdate.eventlog.dll

15.2.792.5

15,752

2021-18-sty

16:58

x64

Microsoft.exchange.antispamupdatesvc.exe

15.2.792.5

27,008

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.approval.applications.dll

15.2.792.5

53,640

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.assistants.dll

15.2.792.5

925,080

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.assistants.eventlog.dll

15.2.792.5

25,992

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.assistants.interfaces.dll

15.2.792.5

43,416

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.audit.azureclient.dll

15.2.792.5

15,240

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.auditlogsearch.eventlog.dll

15.2.792.5

14,728

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.auditlogsearchservicelet.dll

15.2.792.5

70,552

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.auditstoragemonitorservicelet.dll

15.2.792.5

94,616

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.auditstoragemonitorservicelet.eventlog.dll

15.2.792.5

13,208

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.authadmin.eventlog.dll

15.2.792.5

15,768

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.authadminservicelet.dll

15.2.792.5

36,760

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.authservicehostservicelet.dll

15.2.792.5

15,768

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.autodiscover.configuration.dll

15.2.792.5

79,768

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.autodiscover.dll

15.2.792.5

396,184

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.autodiscover.eventlogs.dll

15.2.792.5

21,384

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.autodiscoverv2.dll

15.2.792.5

57,208

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.bandwidthmonitorservicelet.dll

15.2.792.5

14,744

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.batchservice.dll

15.2.792.5

35,712

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.cabutility.dll

15.2.792.5

276,344

2021-18-sty

16:58

x64

Microsoft.exchange.certificatedeployment.eventlog.dll

15.2.792.5

16,280

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.certificatedeploymentservicelet.dll

15.2.792.5

25,976

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.certificatenotification.eventlog.dll

15.2.792.5

13,704

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.certificatenotificationservicelet.dll

15.2.792.5

23,448

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.clients.common.dll

15.2.792.5

377,752

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.clients.eventlogs.dll

15.2.792.5

83,848

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.clients.owa.dll

15.2.792.5

2,971,008

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.clients.owa2.server.dll

15.2.792.5

5,030,280

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.clients.owa2.servervariantconfiguration.dll

15.2.792.5

893,816

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.clients.security.dll

15.2.792.5

413,576

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.clients.strings.dll

15.2.792.5

924,552

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.cluster.bandwidthmonitor.dll

15.2.792.5

31,608

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.cluster.common.dll

15.2.792.5

52,120

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.cluster.common.extensions.dll

15.2.792.5

21,912

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.cluster.diskmonitor.dll

15.2.792.5

33,656

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.cluster.replay.dll

15.2.792.5

3,515,288

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.cluster.replicaseeder.dll

15.2.792.5

108,408

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.cluster.replicavsswriter.dll

15.2.792.5

288,664

2021-18-sty

17:00

x64

Microsoft.exchange.cluster.shared.dll

15.2.792.5

625,544

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.common.agentconfig.transport.dll

15.2.792.5

86,424

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.common.componentconfig.transport.dll

15.2.792.5

1,831,304

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.common.directory.adagentservicevariantconfig.dll

15.2.792.5

31,640

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.common.directory.directoryvariantconfig.dll

15.2.792.5

466,312

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.common.directory.domtvariantconfig.dll

15.2.792.5

25,496

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.common.directory.ismemberofresolverconfig.dll

15.2.792.5

38,296

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.common.directory.tenantrelocationvariantconfig.dll

15.2.792.5

102,808

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.common.directory.topologyservicevariantconfig.dll

15.2.792.5

48,504

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.common.diskmanagement.dll

15.2.792.5

67,448

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.common.dll

15.2.792.5

172,920

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.common.encryption.variantconfig.dll

15.2.792.5

113,560

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.common.il.dll

15.2.792.5

13,704

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.common.inference.dll

15.2.792.5

130,456

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.common.optics.dll

15.2.792.5

63,864

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.common.processmanagermsg.dll

15.2.792.5

19,864

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.common.protocols.popimap.dll

15.2.792.5

15,240

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.common.search.dll

15.2.792.5

108,952

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.common.search.eventlog.dll

15.2.792.5

17,808

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.common.smtp.dll

15.2.792.5

51,608

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.common.suiteservices.suiteservicesvariantconfig.dll

15.2.792.5

36,760

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.common.transport.azure.dll

15.2.792.5

27,528

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.common.transport.monitoringconfig.dll

15.2.792.5

1,042,304

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.commonmsg.dll

15.2.792.5

29,064

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.compliance.auditlogpumper.messages.dll

15.2.792.5

13,208

2021-18-sty

17:00

x64

Microsoft.exchange.compliance.auditservice.core.dll

15.2.792.5

181,128

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.compliance.auditservice.messages.dll

15.2.792.5

30,072

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.compliance.common.dll

15.2.792.5

22,424

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.compliance.crimsonevents.dll

15.2.792.5

85,880

2021-18-sty

16:58

x64

Microsoft.exchange.compliance.dll

15.2.792.5

41,352

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.compliance.recordreview.dll

15.2.792.5

37,248

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.compliance.supervision.dll

15.2.792.5

50,568

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.compliance.taskcreator.dll

15.2.792.5

33,160

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.compliance.taskdistributioncommon.dll

15.2.792.5

1,100,152

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.compliance.taskdistributionfabric.dll

15.2.792.5

206,728

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.compliance.taskplugins.dll

15.2.792.5

210,824

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.compression.dll

15.2.792.5

17,288

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.configuration.certificateauth.dll

15.2.792.5

37,768

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.configuration.certificateauth.eventlog.dll

15.2.792.5

14,200

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.configuration.core.dll

15.2.792.5

145,816

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.configuration.core.eventlog.dll

15.2.792.5

14,216

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.configuration.delegatedauth.dll

15.2.792.5

53,128

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.configuration.delegatedauth.eventlog.dll

15.2.792.5

15,752

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.configuration.diagnosticsmodules.dll

15.2.792.5

23,432

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.configuration.diagnosticsmodules.eventlog.dll

15.2.792.5

13,184

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.configuration.failfast.dll

15.2.792.5

54,648

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.configuration.failfast.eventlog.dll

15.2.792.5

13,704

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.configuration.objectmodel.dll

15.2.792.5

1,845,632

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.configuration.objectmodel.eventlog.dll

15.2.792.5

30,104

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.configuration.redirectionmodule.dll

15.2.792.5

68,488

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.configuration.redirectionmodule.eventlog.dll

15.2.792.5

15,256

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.configuration.remotepowershellbackendcmdletproxymodule.dll

15.2.792.5

21,368

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.configuration.remotepowershellbackendcmdletproxymodule.eventlog.dll

15.2.792.5

13,184

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.connectiondatacollector.dll

15.2.792.5

25,992

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.connections.common.dll

15.2.792.5

169,864

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.connections.eas.dll

15.2.792.5

330,136

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.connections.imap.dll

15.2.792.5

173,944

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.connections.pop.dll

15.2.792.5

71,032

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.contentfilter.wrapper.exe

15.2.792.5

203,640

2021-18-sty

17:00

x64

Microsoft.exchange.context.client.dll

15.2.792.5

27,024

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.context.configuration.dll

15.2.792.5

51,608

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.context.core.dll

15.2.792.5

51,080

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.context.datamodel.dll

15.2.792.5

46,984

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.core.strings.dll

15.2.792.5

1,093,512

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.core.timezone.dll

15.2.792.5

57,224

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.data.applicationlogic.deep.dll

15.2.792.5

326,536

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.data.applicationlogic.dll

15.2.792.5

3,353,496

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.data.applicationlogic.eventlog.dll

15.2.792.5

35,720

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.data.applicationlogic.monitoring.ifx.dll

15.2.792.5

17,784

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.data.connectors.dll

15.2.792.5

165,272

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.data.consumermailboxprovisioning.dll

15.2.792.5

619,400

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.data.directory.dll

15.2.792.5

7,792,536

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.data.directory.eventlog.dll

15.2.792.5

80,264

2021-18-sty

16:58

x64

Microsoft.exchange.data.dll

15.2.792.5

1,789,336

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.data.groupmailboxaccesslayer.dll

15.2.792.5

1,626,512

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.data.ha.dll

15.2.792.5

375,160

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.data.imageanalysis.dll

15.2.792.5

105,368

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.data.mailboxfeatures.dll

15.2.792.5

15,752

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.data.mailboxloadbalance.dll

15.2.792.5

224,632

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.data.mapi.dll

15.2.792.5

186,776

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.data.metering.contracts.dll

15.2.792.5

39,808

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.data.metering.dll

15.2.792.5

119,192

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.data.msosyncxsd.dll

15.2.792.5

968,088

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.data.notification.dll

15.2.792.5

141,208

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.data.personaldataplatform.dll

15.2.792.5

769,400

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.data.providers.dll

15.2.792.5

139,656

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.data.provisioning.dll

15.2.792.5

56,696

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.data.rightsmanagement.dll

15.2.792.5

452,984

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.data.scheduledtimers.dll

15.2.792.5

32,664

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.data.storage.clientstrings.dll

15.2.792.5

256,904

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.data.storage.dll

15.2.792.5

11,815,320

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.data.storage.eventlog.dll

15.2.792.5

37,784

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.data.storageconfigurationresources.dll

15.2.792.5

655,752

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.data.storeobjects.dll

15.2.792.5

175,480

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.data.throttlingservice.client.dll

15.2.792.5

36,232

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.data.throttlingservice.client.eventlog.dll

15.2.792.5

14,232

2021-18-sty

16:58

x64

Microsoft.exchange.data.throttlingservice.eventlog.dll

15.2.792.5

14,232

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.datacenter.management.activemonitoring.recoveryservice.eventlog.dll

15.2.792.5

14,728

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.datacenterstrings.dll

15.2.792.5

72,568

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.delivery.eventlog.dll

15.2.792.5

13,208

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.diagnostics.certificatelogger.dll

15.2.792.5

22,920

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.dll

15.2.792.5

2,212,744

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.dll.deploy

15.2.792.5

2,212,744

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.diagnostics.performancelogger.dll

15.2.792.5

23,936

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.service.common.dll

15.2.792.5

546,712

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.service.eventlog.dll

15.2.792.5

215,432

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.diagnostics.service.exchangejobs.dll

15.2.792.5

194,440

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.service.exe

15.2.792.5

146,328

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.diagnostics.service.fuseboxperfcounters.dll

15.2.792.5

27,528

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.diagnosticsaggregation.eventlog.dll

15.2.792.5

13,704

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.diagnosticsaggregationservicelet.dll

15.2.792.5

49,544

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.directory.topologyservice.eventlog.dll

15.2.792.5

28,040

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.directory.topologyservice.exe

15.2.792.5

208,760

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.disklocker.events.dll

15.2.792.5

88,968

2021-18-sty

16:58

x64

Microsoft.exchange.disklocker.interop.dll

15.2.792.5

32,632

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.drumtesting.calendarmigration.dll

15.2.792.5

45,960

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.drumtesting.common.dll

15.2.792.5

18,816

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.dxstore.dll

15.2.792.5

473,480

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.dxstore.ha.events.dll

15.2.792.5

206,232

2021-18-sty

16:58

x64

Microsoft.exchange.dxstore.ha.instance.exe

15.2.792.5

36,736

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.eac.flighting.dll

15.2.792.5

131,480

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.edgecredentialsvc.exe

15.2.792.5

21,888

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.edgesync.common.dll

15.2.792.5

148,344

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.edgesync.datacenterproviders.dll

15.2.792.5

220,056

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.edgesync.eventlog.dll

15.2.792.5

23,944

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.edgesyncsvc.exe

15.2.792.5

97,688

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.ediscovery.export.dll

15.2.792.5

1,266,056

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.ediscovery.export.dll.deploy

15.2.792.5

1,266,056

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.ediscovery.exporttool.application

Nie dotyczy

16,524

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.ediscovery.exporttool.exe.deploy

15.2.792.5

87,424

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.ediscovery.exporttool.manifest

Nie dotyczy

67,459

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.ediscovery.exporttool.strings.dll.deploy

15.2.792.5

52,104

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.ediscovery.mailboxsearch.dll

15.2.792.5

292,232

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.entities.birthdaycalendar.dll

15.2.792.5

73,096

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.entities.booking.defaultservicesettings.dll

15.2.792.5

45,952

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.entities.booking.dll

15.2.792.5

218,520

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.entities.booking.management.dll

15.2.792.5

78,208

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.entities.bookings.dll

15.2.792.5

35,704

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.entities.calendaring.dll

15.2.792.5

936,344

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.entities.common.dll

15.2.792.5

336,248

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.entities.connectors.dll

15.2.792.5

52,600

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.entities.contentsubmissions.dll

15.2.792.5

32,120

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.entities.context.dll

15.2.792.5

60,792

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.entities.datamodel.dll

15.2.792.5

854,392

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.entities.fileproviders.dll

15.2.792.5

291,736

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.entities.foldersharing.dll

15.2.792.5

39,320

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.entities.holidaycalendars.dll

15.2.792.5

76,168

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.entities.insights.dll

15.2.792.5

166,776

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.entities.meetinglocation.dll

15.2.792.5

1,486,720

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.entities.meetingparticipants.dll

15.2.792.5

122,256

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.entities.meetingtimecandidates.dll

15.2.792.5

12,327,304

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.entities.onlinemeetings.dll

15.2.792.5

264,072

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.entities.people.dll

15.2.792.5

37,752

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.entities.peopleinsights.dll

15.2.792.5

186,776

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.entities.reminders.dll

15.2.792.5

64,400

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.entities.schedules.dll

15.2.792.5

83,864

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.entities.shellservice.dll

15.2.792.5

63,880

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.entities.tasks.dll

15.2.792.5

100,216

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.entities.xrm.dll

15.2.792.5

144,792

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.entityextraction.calendar.dll

15.2.792.5

270,232

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.eserepl.common.dll

15.2.792.5

15,240

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.eserepl.configuration.dll

15.2.792.5

15,760

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.eserepl.dll

15.2.792.5

130,440

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.ews.configuration.dll

15.2.792.5

254,328

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.exchangecertificate.eventlog.dll

15.2.792.5

13,200

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.exchangecertificateservicelet.dll

15.2.792.5

37,272

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.extensibility.internal.dll

15.2.792.5

640,904

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.extensibility.partner.dll

15.2.792.5

37,240

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.federateddirectory.dll

15.2.792.5

146,312

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.ffosynclogmsg.dll

15.2.792.5

13,184

2021-18-sty

16:58

x64

Microsoft.exchange.frontendhttpproxy.dll

15.2.792.5

594,808

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.frontendhttpproxy.eventlogs.dll

15.2.792.5

14,728

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.frontendtransport.monitoring.dll

15.2.792.5

30,072

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.griffin.variantconfiguration.dll

15.2.792.5

99,736

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.hathirdpartyreplication.dll

15.2.792.5

42,368

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.helpprovider.dll

15.2.792.5

40,336

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.addressfinder.dll

15.2.792.5

54,136

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.common.dll

15.2.792.5

164,248

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.diagnostics.dll

15.2.792.5

58,760

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.flighting.dll

15.2.792.5

204,152

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.passivemonitor.dll

15.2.792.5

17,800

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.proxyassistant.dll

15.2.792.5

30,592

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.routerefresher.dll

15.2.792.5

38,792

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.routeselector.dll

15.2.792.5

48,504

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.httpproxy.routing.dll

15.2.792.5

180,616

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.httpredirectmodules.dll

15.2.792.5

36,736

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.httputilities.dll

15.2.792.5

25,976

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.hygiene.data.dll

15.2.792.5

1,868,168

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.hygiene.diagnosisutil.dll

15.2.792.5

54,664

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.hygiene.eopinstantprovisioning.dll

15.2.792.5

35,704

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.idserialization.dll

15.2.792.5

35,728

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.imap4.eventlog.dll

15.2.792.5

18,304

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.imap4.eventlog.dll.fe

15.2.792.5

18,304

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.imap4.exe

15.2.792.5

263,064

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.imap4.exe.fe

15.2.792.5

263,064

2021-18-sty

17:00

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.imap4service.exe

15.2.792.5

24,984

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.imap4service.exe.fe

15.2.792.5

24,984

2021-18-sty

17:00

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.imapconfiguration.dl1

15.2.792.5

53,112

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.inference.common.dll

15.2.792.5

216,976

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.inference.hashtagsrelevance.dll

15.2.792.5

32,120

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.inference.peoplerelevance.dll

15.2.792.5

282,008

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.inference.ranking.dll

15.2.792.5

18,840

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.inference.safetylibrary.dll

15.2.792.5

83,840

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.inference.service.eventlog.dll

15.2.792.5

15,256

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.infoworker.assistantsclientresources.dll

15.2.792.5

94,088

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.infoworker.common.dll

15.2.792.5

1,840,536

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.infoworker.eventlog.dll

15.2.792.5

71,576

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.infoworker.meetingvalidator.dll

15.2.792.5

175,512

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.instantmessaging.dll

15.2.792.5

45,960

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.irm.formprotector.dll

15.2.792.5

159,640

2021-18-sty

16:58

x64

Microsoft.exchange.irm.msoprotector.dll

15.2.792.5

51,096

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.irm.ofcprotector.dll

15.2.792.5

45,976

2021-18-sty

17:00

x64

Microsoft.exchange.isam.databasemanager.dll

15.2.792.5

32,152

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.isam.esebcli.dll

15.2.792.5

100,232

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.jobqueue.eventlog.dll

15.2.792.5

13,200

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.jobqueueservicelet.dll

15.2.792.5

271,256

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.killswitch.dll

15.2.792.5

22,416

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.killswitchconfiguration.dll

15.2.792.5

33,688

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.auditing.dll

15.2.792.5

18,312

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.certificatelog.dll

15.2.792.5

15,240

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.cmdletinfralog.dll

15.2.792.5

27,528

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.easlog.dll

15.2.792.5

30,600

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.ecplog.dll

15.2.792.5

22,392

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.eventlog.dll

15.2.792.5

66,440

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.ewslog.dll

15.2.792.5

29,576

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.griffinperfcounter.dll

15.2.792.5

19,848

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.groupescalationlog.dll

15.2.792.5

20,360

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.httpproxylog.dll

15.2.792.5

19,336

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.hxservicelog.dll

15.2.792.5

34,200

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.iislog.dll

15.2.792.5

103,816

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.lameventlog.dll

15.2.792.5

31,616

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.migrationlog.dll

15.2.792.5

15,752

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.oabdownloadlog.dll

15.2.792.5

20,872

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.oauthcafelog.dll

15.2.792.5

16,248

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.outlookservicelog.dll

15.2.792.5

49,032

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.owaclientlog.dll

15.2.792.5

44,424

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.owalog.dll

15.2.792.5

38,280

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.perflog.dll

15.2.792.5

10,375,048

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.pfassistantlog.dll

15.2.792.5

29,064

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.rca.dll

15.2.792.5

21,384

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.restlog.dll

15.2.792.5

24,448

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.store.dll

15.2.792.5

15,224

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.analyzers.transportsynchealthlog.dll

15.2.792.5

21,896

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.core.dll

15.2.792.5

89,480

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.auditing.dll

15.2.792.5

20,872

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.certificatelog.dll

15.2.792.5

26,504

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.cmdletinfralog.dll

15.2.792.5

21,384

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.common.dll

15.2.792.5

28,024

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.easlog.dll

15.2.792.5

28,552

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.errordetection.dll

15.2.792.5

36,232

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.ewslog.dll

15.2.792.5

16,776

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.griffinperfcounter.dll

15.2.792.5

19,848

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.groupescalationlog.dll

15.2.792.5

15,240

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.httpproxylog.dll

15.2.792.5

17,288

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.hxservicelog.dll

15.2.792.5

19,848

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.iislog.dll

15.2.792.5

57,240

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.migrationlog.dll

15.2.792.5

17,800

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.oabdownloadlog.dll

15.2.792.5

18,808

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.oauthcafelog.dll

15.2.792.5

16,256

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.outlookservicelog.dll

15.2.792.5

17,800

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.owaclientlog.dll

15.2.792.5

15,240

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.owalog.dll

15.2.792.5

15,240

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.perflog.dll

15.2.792.5

52,608

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.pfassistantlog.dll

15.2.792.5

18,312

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.rca.dll

15.2.792.5

34,184

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.restlog.dll

15.2.792.5

17,272

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.store.dll

15.2.792.5

18,824

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.loganalyzer.extensions.transportsynchealthlog.dll

15.2.792.5

43,400

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.loguploader.dll

15.2.792.5

165,248

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.loguploaderproxy.dll

15.2.792.5

54,648

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.mailboxassistants.assistants.dll

15.2.792.5

9,056,120

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.mailboxassistants.attachmentthumbnail.dll

15.2.792.5

33,144

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.mailboxassistants.common.dll

15.2.792.5

124,280

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.mailboxassistants.crimsonevents.dll

15.2.792.5

82,840

2021-18-sty

17:00

x64

Microsoft.exchange.mailboxassistants.eventlog.dll

15.2.792.5

14,232

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.mailboxassistants.rightsmanagement.dll

15.2.792.5

30,104

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.mailboxloadbalance.dll

15.2.792.5

661,400

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.mailboxloadbalance.serverstrings.dll

15.2.792.5

63,384

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.calendarsyncprovider.dll

15.2.792.5

175,480

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.common.dll

15.2.792.5

2,791,816

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.complianceprovider.dll

15.2.792.5

53,120

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.contactsyncprovider.dll

15.2.792.5

151,928

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.dll

15.2.792.5

966,520

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.easprovider.dll

15.2.792.5

185,208

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.eventlog.dll

15.2.792.5

31,624

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.googledocprovider.dll

15.2.792.5

39,800

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.imapprovider.dll

15.2.792.5

105,848

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.mapiprovider.dll

15.2.792.5

95,096

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.popprovider.dll

15.2.792.5

43,384

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.proxyclient.dll

15.2.792.5

18,824

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.proxyservice.dll

15.2.792.5

172,928

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.pstprovider.dll

15.2.792.5

102,776

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.remoteprovider.dll

15.2.792.5

98,696

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.storageprovider.dll

15.2.792.5

188,824

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.syncprovider.dll

15.2.792.5

43,416

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.xml.dll

15.2.792.5

447,368

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.mailboxreplicationservice.xrmprovider.dll

15.2.792.5

89,976

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransport.monitoring.dll

15.2.792.5

107,896

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransport.storedriveragents.dll

15.2.792.5

374,648

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransport.storedrivercommon.dll

15.2.792.5

193,944

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransport.storedriverdelivery.dll

15.2.792.5

552,328

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransport.storedriverdelivery.eventlog.dll

15.2.792.5

16,264

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.mailboxtransport.submission.eventlog.dll

15.2.792.5

15,752

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.mailboxtransport.submission.storedriversubmission.dll

15.2.792.5

321,408

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransport.submission.storedriversubmission.eventlog.dll

15.2.792.5

17,800

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.mailboxtransport.syncdelivery.dll

15.2.792.5

45,464

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransportwatchdogservicelet.dll

15.2.792.5

18,304

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.mailboxtransportwatchdogservicelet.eventlog.dll

15.2.792.5

12,696

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.managedlexruntime.mppgruntime.dll

15.2.792.5

20,872

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.management.activedirectory.dll

15.2.792.5

415,128

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.management.classificationdefinitions.dll

15.2.792.5

1,269,656

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.management.compliancepolicy.dll

15.2.792.5

39,320

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.management.controlpanel.basics.dll

15.2.792.5

433,032

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.management.controlpanel.dll

15.2.792.5

4,563,320

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.management.controlpanel.owaoptionstrings.dll

15.2.792.5

260,984

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.management.controlpanelmsg.dll

15.2.792.5

33,672

2021-18-sty

16:58

x64

Microsoft.exchange.management.deployment.analysis.dll

15.2.792.5

94,104

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.management.deployment.dll

15.2.792.5

586,128

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.management.deployment.xml.dll

15.2.792.5

3,543,432

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.management.detailstemplates.dll

15.2.792.5

67,976

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.management.dll

15.2.792.5

16,490,376

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.management.edge.systemmanager.dll

15.2.792.5

58,760

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.management.infrastructure.asynchronoustask.dll

15.2.792.5

23,928

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.management.jitprovisioning.dll

15.2.792.5

101,768

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.management.migration.dll

15.2.792.5

543,640

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.management.mobility.dll

15.2.792.5

305,016

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.management.nativeresources.dll

15.2.792.5

273,816

2021-18-sty

17:00

x64

Microsoft.exchange.management.powershell.support.dll

15.2.792.5

418,712

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.management.provisioning.dll

15.2.792.5

275,864

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.management.psdirectinvoke.dll

15.2.792.5

70,536

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.management.rbacdefinition.dll

15.2.792.5

7,873,912

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.management.recipient.dll

15.2.792.5

1,502,072

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.management.snapin.esm.dll

15.2.792.5

71,560

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.management.systemmanager.dll

15.2.792.5

1,249,144

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.management.transport.dll

15.2.792.5

1,877,384

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.managementgui.dll

15.2.792.5

5,366,648

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.managementmsg.dll

15.2.792.5

36,216

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.mapihttpclient.dll

15.2.792.5

117,632

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.mapihttphandler.dll

15.2.792.5

209,800

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.messagesecurity.dll

15.2.792.5

79,736

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.messagesecurity.messagesecuritymsg.dll

15.2.792.5

17,288

2021-18-sty

17:00

x64

Microsoft.exchange.messagingpolicies.dlppolicyagent.dll

15.2.792.5

156,056

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.edgeagents.dll

15.2.792.5

65,912

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.eventlog.dll

15.2.792.5

30,616

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.messagingpolicies.filtering.dll

15.2.792.5

58,232

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.hygienerules.dll

15.2.792.5

29,592

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.journalagent.dll

15.2.792.5

175,504

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.redirectionagent.dll

15.2.792.5

28,536

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.retentionpolicyagent.dll

15.2.792.5

75,160

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.rmsvcagent.dll

15.2.792.5

207,256

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.rules.dll

15.2.792.5

440,712

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.supervisoryreviewagent.dll

15.2.792.5

83,352

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.transportruleagent.dll

15.2.792.5

35,224

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.unifiedpolicycommon.dll

15.2.792.5

53,144

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.messagingpolicies.unjournalagent.dll

15.2.792.5

96,664

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.migration.dll

15.2.792.5

1,110,392

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.migrationworkflowservice.eventlog.dll

15.2.792.5

14,736

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.mobiledriver.dll

15.2.792.5

135,576

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.monitoring.activemonitoring.local.components.dll

15.2.792.5

5,065,592

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.monitoring.servicecontextprovider.dll

15.2.792.5

19,848

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.mrsmlbconfiguration.dll

15.2.792.5

68,488

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.net.dll

15.2.792.5

5,086,072

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.net.rightsmanagement.dll

15.2.792.5

265,624

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.networksettings.dll

15.2.792.5

37,760

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.notifications.broker.eventlog.dll

15.2.792.5

14,216

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.notifications.broker.exe

15.2.792.5

549,768

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.oabauthmodule.dll

15.2.792.5

22,936

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.oabrequesthandler.dll

15.2.792.5

106,376

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.oauth.core.dll

15.2.792.5

291,704

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.objectstoreclient.dll

15.2.792.5

17,304

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.odata.configuration.dll

15.2.792.5

277,912

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.odata.dll

15.2.792.5

2,993,528

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.officegraph.common.dll

15.2.792.5

90,488

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.officegraph.grain.dll

15.2.792.5

101,752

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.officegraph.graincow.dll

15.2.792.5

38,296

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.officegraph.graineventbasedassistants.dll

15.2.792.5

45,432

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.officegraph.grainpropagationengine.dll

15.2.792.5

58,232

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.officegraph.graintransactionstorage.dll

15.2.792.5

147,352

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.officegraph.graintransportdeliveryagent.dll

15.2.792.5

26,520

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.officegraph.graphstore.dll

15.2.792.5

184,200

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.officegraph.permailboxkeys.dll

15.2.792.5

26,488

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.officegraph.secondarycopyquotamanagement.dll

15.2.792.5

38,272

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.officegraph.secondaryshallowcopylocation.dll

15.2.792.5

55,704

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.officegraph.security.dll

15.2.792.5

147,336

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.officegraph.semanticgraph.dll

15.2.792.5

191,896

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.officegraph.tasklogger.dll

15.2.792.5

33,672

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.partitioncache.dll

15.2.792.5

28,040

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.passivemonitoringsettings.dll

15.2.792.5

32,664

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.photogarbagecollectionservicelet.dll

15.2.792.5

15,224

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.pop3.eventlog.dll

15.2.792.5

17,288

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.pop3.eventlog.dll.fe

15.2.792.5

17,288

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.pop3.exe

15.2.792.5

106,896

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.pop3.exe.fe

15.2.792.5

106,896

2021-18-sty

17:00

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.pop3service.exe

15.2.792.5

24,952

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.pop3service.exe.fe

15.2.792.5

24,952

2021-18-sty

17:00

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.popconfiguration.dl1

15.2.792.5

42,904

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.popimap.core.dll

15.2.792.5

264,584

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.popimap.core.dll.fe

15.2.792.5

264,584

2021-18-sty

17:00

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.powersharp.dll

15.2.792.5

358,296

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.powersharp.management.dll

15.2.792.5

4,166,552

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.powershell.configuration.dll

15.2.792.5

308,624

2021-18-sty

16:58

x64

Microsoft.exchange.powershell.rbachostingtools.dll

15.2.792.5

41,336

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.protectedservicehost.exe

15.2.792.5

30,584

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.protocols.fasttransfer.dll

15.2.792.5

137,096

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.protocols.mapi.dll

15.2.792.5

441,744

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.provisioning.eventlog.dll

15.2.792.5

14,216

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.provisioningagent.dll

15.2.792.5

224,664

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.provisioningservicelet.dll

15.2.792.5

105,880

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.pst.dll

15.2.792.5

168,840

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.pst.dll.deploy

15.2.792.5

168,840

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.pswsclient.dll

15.2.792.5

259,464

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.publicfolders.dll

15.2.792.5

72,056

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.pushnotifications.crimsonevents.dll

15.2.792.5

215,960

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.pushnotifications.dll

15.2.792.5

106,904

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.pushnotifications.publishers.dll

15.2.792.5

425,880

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.pushnotifications.server.dll

15.2.792.5

70,552

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.query.analysis.dll

15.2.792.5

46,456

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.query.configuration.dll

15.2.792.5

215,416

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.query.core.dll

15.2.792.5

168,328

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.query.ranking.dll

15.2.792.5

343,448

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.query.retrieval.dll

15.2.792.5

174,456

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.query.suggestions.dll

15.2.792.5

95,128

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.realtimeanalyticspublisherservicelet.dll

15.2.792.5

127,352

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.relevance.core.dll

15.2.792.5

63,368

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.relevance.data.dll

15.2.792.5

36,744

2021-18-sty

16:58

x64

Microsoft.exchange.relevance.mailtagger.dll

15.2.792.5

17,784

2021-18-sty

16:58

x64

Microsoft.exchange.relevance.people.dll

15.2.792.5

9,666,952

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.relevance.peopleindex.dll

15.2.792.5

20,788,104

2021-18-sty

16:58

x64

Microsoft.exchange.relevance.peopleranker.dll

15.2.792.5

36,744

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.relevance.perm.dll

15.2.792.5

97,672

2021-18-sty

16:58

x64

Microsoft.exchange.relevance.sassuggest.dll

15.2.792.5

28,568

2021-18-sty

16:58

x64

Microsoft.exchange.relevance.upm.dll

15.2.792.5

72,072

2021-18-sty

16:58

x64

Microsoft.exchange.routing.client.dll

15.2.792.5

15,744

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.routing.eventlog.dll

15.2.792.5

13,192

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.routing.server.exe

15.2.792.5

59,288

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.rpc.dll

15.2.792.5

1,647,488

2021-18-sty

16:58

x64

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.dll

15.2.792.5

209,800

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.exmonhandler.dll

15.2.792.5

60,280

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.handler.dll

15.2.792.5

518,008

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.monitoring.dll

15.2.792.5

161,160

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.parser.dll

15.2.792.5

724,376

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.server.dll

15.2.792.5

243,096

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.service.eventlog.dll

15.2.792.5

20,872

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.rpcclientaccess.service.exe

15.2.792.5

35,224

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.rpchttpmodules.dll

15.2.792.5

42,376

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.rpcoverhttpautoconfig.dll

15.2.792.5

56,216

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.rpcoverhttpautoconfig.eventlog.dll

15.2.792.5

27,528

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.rules.common.dll

15.2.792.5

130,456

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.saclwatcher.eventlog.dll

15.2.792.5

14,728

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.saclwatcherservicelet.dll

15.2.792.5

20,376

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.safehtml.dll

15.2.792.5

21,384

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.sandbox.activities.dll

15.2.792.5

267,672

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.sandbox.contacts.dll

15.2.792.5

110,984

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.sandbox.core.dll

15.2.792.5

112,520

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.sandbox.services.dll

15.2.792.5

622,472

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.search.bigfunnel.dll

15.2.792.5

185,208

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.search.bigfunnel.eventlog.dll

15.2.792.5

12,184

2021-18-sty

16:58

x64

Microsoft.exchange.search.blingwrapper.dll

15.2.792.5

19,336

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.search.core.dll

15.2.792.5

211,848

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.search.ediscoveryquery.dll

15.2.792.5

17,816

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.search.engine.dll

15.2.792.5

97,664

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.search.fast.configuration.dll

15.2.792.5

16,760

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.search.fast.dll

15.2.792.5

436,600

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.search.files.dll

15.2.792.5

274,312

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.search.flighting.dll

15.2.792.5

24,952

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.search.mdb.dll

15.2.792.5

217,976

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.search.service.exe

15.2.792.5

26,520

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.security.applicationencryption.dll

15.2.792.5

221,048

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.security.dll

15.2.792.5

1,559,928

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.security.msarpsservice.exe

15.2.792.5

19,864

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.security.securitymsg.dll

15.2.792.5

28,560

2021-18-sty

16:58

x64

Microsoft.exchange.server.storage.admininterface.dll

15.2.792.5

225,144

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.server.storage.common.dll

15.2.792.5

5,151,112

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.server.storage.diagnostics.dll

15.2.792.5

214,936

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.server.storage.directoryservices.dll

15.2.792.5

115,592

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.server.storage.esebackinterop.dll

15.2.792.5

82,840

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.server.storage.eventlog.dll

15.2.792.5

80,776

2021-18-sty

16:58

x64

Microsoft.exchange.server.storage.fulltextindex.dll

15.2.792.5

66,440

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.server.storage.ha.dll

15.2.792.5

81,288

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.server.storage.lazyindexing.dll

15.2.792.5

211,848

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.server.storage.logicaldatamodel.dll

15.2.792.5

1,341,336

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.server.storage.mapidisp.dll

15.2.792.5

511,880

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.server.storage.multimailboxsearch.dll

15.2.792.5

47,496

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.server.storage.physicalaccess.dll

15.2.792.5

873,368

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.server.storage.propertydefinitions.dll

15.2.792.5

1,352,072

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.server.storage.propertytag.dll

15.2.792.5

30,584

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.server.storage.rpcproxy.dll

15.2.792.5

130,456

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.server.storage.storecommonservices.dll

15.2.792.5

1,018,744

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.server.storage.storeintegritycheck.dll

15.2.792.5

111,496

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.server.storage.workermanager.dll

15.2.792.5

34,712

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.server.storage.xpress.dll

15.2.792.5

19,352

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.servicehost.eventlog.dll

15.2.792.5

14,712

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.servicehost.exe

15.2.792.5

60,808

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.servicelets.globallocatorcache.dll

15.2.792.5

50,552

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.servicelets.globallocatorcache.eventlog.dll

15.2.792.5

14,232

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.servicelets.unifiedpolicysyncservicelet.eventlog.dll

15.2.792.5

14,216

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.services.common.dll

15.2.792.5

74,136

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.services.dll

15.2.792.5

8,481,688

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.services.eventlogs.dll

15.2.792.5

30,088

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.services.ewshandler.dll

15.2.792.5

633,720

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.services.ewsserialization.dll

15.2.792.5

1,651,064

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.services.json.dll

15.2.792.5

296,336

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.services.messaging.dll

15.2.792.5

43,416

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.services.onlinemeetings.dll

15.2.792.5

233,336

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.services.surface.dll

15.2.792.5

178,584

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.services.wcf.dll

15.2.792.5

348,568

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.setup.acquirelanguagepack.dll

15.2.792.5

56,696

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.setup.bootstrapper.common.dll

15.2.792.5

93,080

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.setup.common.dll

15.2.792.5

296,328

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.setup.commonbase.dll

15.2.792.5

35,720

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.setup.console.dll

15.2.792.5

27,016

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.setup.gui.dll

15.2.792.5

114,568

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.setup.parser.dll

15.2.792.5

53,624

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.setup.signverfwrapper.dll

15.2.792.5

75,144

2021-18-sty

16:58

x64

Microsoft.exchange.sharedcache.caches.dll

15.2.792.5

142,712

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.sharedcache.client.dll

15.2.792.5

24,960

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.sharedcache.eventlog.dll

15.2.792.5

15,256

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.sharedcache.exe

15.2.792.5

58,744

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.sharepointsignalstore.dll

15.2.792.5

27,016

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.slabmanifest.dll

15.2.792.5

46,984

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.sqm.dll

15.2.792.5

46,984

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.store.service.exe

15.2.792.5

28,024

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.store.worker.exe

15.2.792.5

26,512

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.storeobjectsservice.eventlog.dll

15.2.792.5

13,704

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.storeobjectsservice.exe

15.2.792.5

31,640

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.storeprovider.dll

15.2.792.5

1,205,144

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.structuredquery.dll

15.2.792.5

158,616

2021-18-sty

16:58

x64

Microsoft.exchange.symphonyhandler.dll

15.2.792.5

628,104

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.syncmigration.eventlog.dll

15.2.792.5

13,208

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.syncmigrationservicelet.dll

15.2.792.5

16,248

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.systemprobemsg.dll

15.2.792.5

13,208

2021-18-sty

16:58

x64

Microsoft.exchange.textprocessing.dll

15.2.792.5

221,592

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.textprocessing.eventlog.dll

15.2.792.5

13,720

2021-18-sty

16:58

x64

Microsoft.exchange.transport.agent.addressbookpolicyroutingagent.dll

15.2.792.5

29,048

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.antispam.common.dll

15.2.792.5

138,632

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.contentfilter.cominterop.dll

15.2.792.5

21,912

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.controlflow.dll

15.2.792.5

40,312

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.faultinjectionagent.dll

15.2.792.5

22,920

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.frontendproxyagent.dll

15.2.792.5

21,384

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.hygiene.dll

15.2.792.5

212,344

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.interceptoragent.dll

15.2.792.5

98,696

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.liveidauth.dll

15.2.792.5

22,920

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.malware.dll

15.2.792.5

169,336

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.malware.eventlog.dll

15.2.792.5

18,312

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.transport.agent.phishingdetection.dll

15.2.792.5

20,888

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.prioritization.dll

15.2.792.5

31,608

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.protocolanalysis.dbaccess.dll

15.2.792.5

46,968

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.search.dll

15.2.792.5

30,104

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.senderid.core.dll

15.2.792.5

53,128

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.sharedmailboxsentitemsroutingagent.dll

15.2.792.5

44,952

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.systemprobedrop.dll

15.2.792.5

18,296

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.transportfeatureoverrideagent.dll

15.2.792.5

46,472

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.transport.agent.trustedmailagents.dll

15.2.792.5

46,456

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.transport.cloudmonitor.common.dll

15.2.792.5

28,040

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.transport.common.dll

15.2.792.5

457,112

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.transport.contracts.dll

15.2.792.5

18,328

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.transport.decisionengine.dll

15.2.792.5

30,584

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.transport.dll

15.2.792.5

4,183,928

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.transport.dsapiclient.dll

15.2.792.5

182,168

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.transport.eventlog.dll

15.2.792.5

121,752

2021-18-sty

16:58

x64

Microsoft.exchange.transport.extensibility.dll

15.2.792.5

403,864

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.transport.extensibilityeventlog.dll

15.2.792.5

14,728

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.transport.flighting.dll

15.2.792.5

89,984

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.transport.logging.dll

15.2.792.5

88,984

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.transport.logging.search.dll

15.2.792.5

68,488

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.transport.loggingcommon.dll

15.2.792.5

63,360

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.transport.monitoring.dll

15.2.792.5

430,472

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.transport.net.dll

15.2.792.5

122,264

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.transport.protocols.contracts.dll

15.2.792.5

17,816

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.transport.protocols.dll

15.2.792.5

29,064

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.transport.protocols.httpsubmission.dll

15.2.792.5

60,792

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.transport.requestbroker.dll

15.2.792.5

50,040

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.transport.scheduler.contracts.dll

15.2.792.5

33,176

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.transport.scheduler.dll

15.2.792.5

113,032

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.transport.smtpshared.dll

15.2.792.5

18,312

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.transport.storage.contracts.dll

15.2.792.5

52,104

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.transport.storage.dll

15.2.792.5

675,224

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.transport.storage.management.dll

15.2.792.5

23,960

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.transport.sync.agents.dll

15.2.792.5

17,792

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.transport.sync.common.dll

15.2.792.5

487,304

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.transport.sync.common.eventlog.dll

15.2.792.5

12,696

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.transport.sync.manager.dll

15.2.792.5

306,056

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.transport.sync.manager.eventlog.dll

15.2.792.5

15,768

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.transport.sync.migrationrpc.dll

15.2.792.5

46,488

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.transport.sync.worker.dll

15.2.792.5

1,044,352

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.transport.sync.worker.eventlog.dll

15.2.792.5

15,256

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.transportlogsearch.eventlog.dll

15.2.792.5

18,824

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.transportsyncmanagersvc.exe

15.2.792.5

18,824

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.um.troubleshootingtool.shared.dll

15.2.792.5

118,680

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.um.umcommon.dll

15.2.792.5

924,568

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.um.umcore.dll

15.2.792.5

1,466,760

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.exchange.um.umvariantconfiguration.dll

15.2.792.5

32,664

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.unifiedcontent.dll

15.2.792.5

41,864

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.unifiedcontent.exchange.dll

15.2.792.5

24,984

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.unifiedpolicyfilesync.eventlog.dll

15.2.792.5

15,224

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.unifiedpolicyfilesyncservicelet.dll

15.2.792.5

83,336

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.unifiedpolicysyncservicelet.dll

15.2.792.5

50,048

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.variantconfiguration.antispam.dll

15.2.792.5

642,456

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.variantconfiguration.core.dll

15.2.792.5

186,248

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.variantconfiguration.dll

15.2.792.5

67,472

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.variantconfiguration.eventlog.dll

15.2.792.5

12,680

2021-18-sty

16:58

x64

Microsoft.exchange.variantconfiguration.excore.dll

15.2.792.5

56,720

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.variantconfiguration.globalsettings.dll

15.2.792.5

27,544

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.variantconfiguration.hygiene.dll

15.2.792.5

120,728

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.variantconfiguration.protectionservice.dll

15.2.792.5

31,616

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.variantconfiguration.threatintel.dll

15.2.792.5

57,216

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.webservices.auth.dll

15.2.792.5

35,720

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.webservices.dll

15.2.792.5

1,054,088

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.webservices.xrm.dll

15.2.792.5

67,992

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.wlmservicelet.dll

15.2.792.5

23,416

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.exchange.wopiclient.dll

15.2.792.5

77,176

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.workingset.signalapi.dll

15.2.792.5

17,288

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.workingsetabstraction.signalapiabstraction.dll

15.2.792.5

29,080

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.workloadmanagement.dll

15.2.792.5

505,240

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.workloadmanagement.eventlogs.dll

15.2.792.5

14,744

2021-18-sty

16:59

x64

Microsoft.exchange.workloadmanagement.throttling.configuration.dll

15.2.792.5

36,728

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.exchange.workloadmanagement.throttling.dll

15.2.792.5

66,440

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.fast.contextlogger.json.dll

15.2.792.5

19,336

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.filtering.dll

15.2.792.5

113,048

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.filtering.exchange.dll

15.2.792.5

57,240

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.filtering.interop.dll

15.2.792.5

15,232

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.forefront.activedirectoryconnector.dll

15.2.792.5

46,968

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.forefront.activedirectoryconnector.eventlog.dll

15.2.792.5

15,768

2021-18-sty

16:58

x64

Microsoft.forefront.filtering.common.dll

15.2.792.5

23,944

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.forefront.filtering.diagnostics.dll

15.2.792.5

22,424

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.forefront.filtering.eventpublisher.dll

15.2.792.5

34,696

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.forefront.management.powershell.format.ps1xml

Nie dotyczy

48,945

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Microsoft.forefront.management.powershell.types.ps1xml

Nie dotyczy

16,294

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Microsoft.forefront.monitoring.activemonitoring.local.components.dll

15.2.792.5

1,518,472

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.forefront.monitoring.activemonitoring.local.components.messages.dll

15.2.792.5

13,176

2021-18-sty

16:58

x64

Microsoft.forefront.monitoring.management.outsidein.dll

15.2.792.5

33,144

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.forefront.recoveryactionarbiter.contract.dll

15.2.792.5

18,312

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.forefront.reporting.common.dll

15.2.792.5

46,472

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.forefront.reporting.ondemandquery.dll

15.2.792.5

50,576

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.isam.esent.collections.dll

15.2.792.5

72,576

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.isam.esent.interop.dll

15.2.792.5

541,576

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.managementgui.dll

15.2.792.5

133,512

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.mce.interop.dll

15.2.792.5

24,456

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.office.audit.dll

15.2.792.5

124,808

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.office.client.discovery.unifiedexport.dll

15.2.792.5

593,272

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.office.common.ipcommonlogger.dll

15.2.792.5

42,392

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.office.compliance.console.core.dll

15.2.792.5

218,000

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.office.compliance.console.dll

15.2.792.5

854,936

2021-18-sty

17:00

x86

Microsoft.office.compliance.console.extensions.dll

15.2.792.5

485,760

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.office.compliance.core.dll

15.2.792.5

413,056

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.office.compliance.ingestion.dll

15.2.792.5

36,232

2021-18-sty

16:59

x86

Microsoft.office.compliancepolicy.exchange.dar.dll

15.2.792.5

84,872

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.office.compliancepolicy.platform.dll

15.2.792.5

1,782,136

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.office.datacenter.activemonitoring.management.common.dll

15.2.792.5

49,560

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.office.datacenter.activemonitoring.management.dll

15.2.792.5

27,528

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.office.datacenter.activemonitoringlocal.dll

15.2.792.5

175,000

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.office.datacenter.monitoring.activemonitoring.recovery.dll

15.2.792.5

166,296

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.office365.datainsights.uploader.dll

15.2.792.5

40,328

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.online.box.shell.dll

15.2.792.5

46,472

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.powershell.hostingtools.dll

15.2.792.5

67,992

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.powershell.hostingtools_2.dll

15.2.792.5

67,992

2021-18-sty

16:58

x86

Microsoft.tailoredexperiences.core.dll

15.2.792.5

120,216

2021-18-sty

16:59

x86

Migrateumcustomprompts.ps1

Nie dotyczy

19,150

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Modernpublicfoldertomailboxmapgenerator.ps1

Nie dotyczy

29,092

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Movemailbox.ps1

Nie dotyczy

61,148

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Movetransportdatabase.ps1

Nie dotyczy

30,630

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Move_publicfolderbranch.ps1

Nie dotyczy

17,560

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Mpgearparser.dll

15.2.792.5

99,736

2021-18-sty

16:58

x64

Msclassificationadapter.dll

15.2.792.5

248,704

2021-18-sty

16:59

x64

Msexchangecompliance.exe

15.2.792.5

78,712

2021-18-sty

16:58

x86

Msexchangedagmgmt.exe

15.2.792.5

25,496

2021-18-sty

17:00

x86

Msexchangedelivery.exe

15.2.792.5

38,808

2021-18-sty

17:00

x86

Msexchangefrontendtransport.exe

15.2.792.5

31,640

2021-18-sty

17:00

x86

Msexchangehmhost.exe

15.2.792.5

27,016

2021-18-sty

16:58

x86

Msexchangehmrecovery.exe

15.2.792.5

29,592

2021-18-sty

16:58

x86

Msexchangemailboxassistants.exe

15.2.792.5

72,600

2021-18-sty

16:58

x86

Msexchangemailboxreplication.exe

15.2.792.5

20,888

2021-18-sty

16:58

x86

Msexchangemigrationworkflow.exe

15.2.792.5

68,984

2021-18-sty

16:59

x86

Msexchangerepl.exe

15.2.792.5

71,064

2021-18-sty

16:58

x86

Msexchangesubmission.exe

15.2.792.5

123,256

2021-18-sty

16:59

x86

Msexchangethrottling.exe

15.2.792.5

39,808

2021-18-sty

16:58

x86

Msexchangetransport.exe

15.2.792.5

74,112

2021-18-sty

16:58

x86

Msexchangetransportlogsearch.exe

15.2.792.5

139,160

2021-18-sty

16:58

x86

Msexchangewatchdog.exe

15.2.792.5

55,680

2021-18-sty

16:58

x64

Mspatchlinterop.dll

15.2.792.5

53,624

2021-18-sty

16:58

x64

Nativehttpproxy.dll

15.2.792.5

91,544

2021-18-sty

17:00

x64

Navigatorparser.dll

15.2.792.5

636,792

2021-18-sty

16:59

x64

Nego2nativeinterface.dll

15.2.792.5

19,352

2021-18-sty

16:58

x64

Negotiateclientcertificatemodule.dll

15.2.792.5

30,104

2021-18-sty

16:59

x64

Newtestcasconnectivityuser.ps1

Nie dotyczy

19,792

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Newtestcasconnectivityuserhosting.ps1

Nie dotyczy

24,607

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Ntspxgen.dll

15.2.792.5

80,792

2021-18-sty

17:01

x64

Oleconverter.exe

15.2.792.5

173,944

2021-18-sty

17:00

x64

Outsideinmodule.dll

15.2.792.5

87,928

2021-18-sty

16:59

x64

Owaauth.dll

15.2.792.5

92,024

2021-18-sty

16:59

x64

Perf_common_extrace.dll

15.2.792.5

245,144

2021-18-sty

16:58

x64

Perf_exchmem.dll

15.2.792.5

86,400

2021-18-sty

16:58

x64

Pipeline2.dll

15.2.792.5

1,454,472

2021-18-sty

16:58

x64

Preparemoverequesthosting.ps1

Nie dotyczy

71,023

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Prepare_moverequest.ps1

Nie dotyczy

73,257

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Productinfo.managed.dll

15.2.792.5

27,024

2021-18-sty

16:59

x86

Proxybinclientsstringsdll

15.2.792.5

924,552

2021-18-sty

16:59

x86

Publicfoldertomailboxmapgenerator.ps1

Nie dotyczy

23,266

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Quietexe.exe

15.2.792.5

14,736

2021-18-sty

16:58

x86

Redistributeactivedatabases.ps1

Nie dotyczy

250,572

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Reinstalldefaulttransportagents.ps1

Nie dotyczy

21,643

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Remoteexchange.ps1

Nie dotyczy

23,561

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Removeuserfrompfrecursive.ps1

Nie dotyczy

14,708

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Replaceuserpermissiononpfrecursive.ps1

Nie dotyczy

15,026

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Replaceuserwithuseronpfrecursive.ps1

Nie dotyczy

15,040

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Replaycrimsonmsg.dll

15.2.792.5

1,104,760

2021-18-sty

16:58

x64

Resetattachmentfilterentry.ps1

Nie dotyczy

15,464

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Resetcasservice.ps1

Nie dotyczy

21,735

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Reset_antispamupdates.ps1

Nie dotyczy

14,129

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Restoreserveronprereqfailure.ps1

Nie dotyczy

15,145

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Resumemailboxdatabasecopy.ps1

Nie dotyczy

17,238

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Rightsmanagementwrapper.dll

15.2.792.5

86,408

2021-18-sty

17:00

x64

Rollalternateserviceaccountpassword.ps1

Nie dotyczy

55,818

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Rpcperf.dll

15.2.792.5

23,416

2021-18-sty

16:58

x64

Rpcproxyshim.dll

15.2.792.5

39,304

2021-18-sty

16:58

x64

Rulesauditmsg.dll

15.2.792.5

12,680

2021-18-sty

17:00

x64

Safehtmlnativewrapper.dll

15.2.792.5

34,688

2021-18-sty

16:58

x64

Scanenginetest.exe

15.2.792.5

956,296

2021-18-sty

16:59

x64

Scanningprocess.exe

15.2.792.5

739,192

2021-18-sty

16:59

x64

Searchdiagnosticinfo.ps1

Nie dotyczy

16,840

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Servicecontrol.ps1

Nie dotyczy

52,333

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Setmailpublicfolderexternaladdress.ps1

Nie dotyczy

20,782

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Settingsadapter.dll

15.2.792.5

116,120

2021-18-sty

16:59

x64

Setup.exe

15.2.792.5

20,360

2021-18-sty

16:58

x86

Setupui.exe

15.2.792.5

188,288

2021-18-sty

16:59

x86

Split_publicfoldermailbox.ps1

Nie dotyczy

52,193

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Startdagservermaintenance.ps1

Nie dotyczy

27,851

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Statisticsutil.dll

15.2.792.5

142,216

2021-18-sty

16:58

x64

Stopdagservermaintenance.ps1

Nie dotyczy

21,161

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Storetsconstants.ps1

Nie dotyczy

15,818

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Storetslibrary.ps1

Nie dotyczy

27,991

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Store_mapi_net_bin_perf_x64_exrpcperf.dll

15.2.792.5

28,568

2021-18-sty

16:59

x64

Sync_mailpublicfolders.ps1

Nie dotyczy

43,955

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Sync_modernmailpublicfolders.ps1

Nie dotyczy

43,977

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Textconversionmodule.dll

15.2.792.5

86,400

2021-18-sty

16:58

x64

Troubleshoot_ci.ps1

Nie dotyczy

22,715

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Troubleshoot_databaselatency.ps1

Nie dotyczy

33,421

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Troubleshoot_databasespace.ps1

Nie dotyczy

30,017

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Uninstall_antispamagents.ps1

Nie dotyczy

15,501

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Updateapppoolmanagedframeworkversion.ps1

Nie dotyczy

14,054

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Updatecas.ps1

Nie dotyczy

35,802

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Updateconfigfiles.ps1

Nie dotyczy

19,746

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Updateserver.exe

15.2.792.5

3,014,520

2021-18-sty

16:59

x64

Update_malwarefilteringserver.ps1

Nie dotyczy

18,184

2021-18-sty

16:59

Nie dotyczy

Web.config_053c31bdd6824e95b35d61b0a5e7b62d

Nie dotyczy

31,813

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Wsbexchange.exe

15.2.792.5

125,304

2021-18-sty

17:00

x64

X400prox.dll

15.2.792.5

103,320

2021-18-sty

16:59

x64

_search.lingoperators.a

15.2.792.5

34,712

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

_search.lingoperators.b

15.2.792.5

34,712

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

_search.mailboxoperators.a

15.2.792.5

290,184

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

_search.mailboxoperators.b

15.2.792.5

290,184

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

_search.operatorschema.a

15.2.792.5

485,752

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

_search.operatorschema.b

15.2.792.5

485,752

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

_search.tokenoperators.a

15.2.792.5

113,544

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

_search.tokenoperators.b

15.2.792.5

113,544

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

_search.transportoperators.a

15.2.792.5

67,992

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

_search.transportoperators.b

15.2.792.5

67,992

2021-18-sty

16:58

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Czas

Platforma

Activemonitoringeventmsg.dll

15.2.721.8

71,048

2021-18-sty

15:58

x64

Activemonitoringexecutionlibrary.ps1

Nie dotyczy

29,506

2021-18-sty

15:59

Nie dotyczy

Adduserstopfrecursive.ps1

Nie dotyczy

14,945

2021-18-sty

16:07

Nie dotyczy

Ademodule.dll

15.2.721.8

106,376

2021-18-sty

16:00

x64

Airfilter.dll

15.2.721.8

42,880

2021-18-sty

16:06

x64

Ajaxcontroltoolkit.dll

15.2.721.8

92,544

2021-18-sty

15:58

x86

Antispamcommon.ps1

Nie dotyczy

13,521

2021-18-sty

16:13

Nie dotyczy

Asdat.msi

Nie dotyczy

5,087,232

2021-18-sty

16:00

Nie dotyczy

Asentirs.msi

Nie dotyczy

77,824

2021-18-sty

15:58

Nie dotyczy

Asentsig.msi

Nie dotyczy

73,728

2021-18-sty

15:59

Nie dotyczy

Bigfunnel.bondtypes.dll

15.2.721.8

45,464

2021-18-sty

16:04

x86

Bigfunnel.common.dll

15.2.721.8

66,456

2021-18-sty

16:08

x86

Bigfunnel.configuration.dll

15.2.721.8

118,168

2021-18-sty

16:06

x86

Bigfunnel.entropy.dll

15.2.721.8

44,440

2021-18-sty

16:07

x86

Bigfunnel.filter.dll

15.2.721.8

54,136

2021-18-sty

16:03

x86

Bigfunnel.indexstream.dll

15.2.721.8

68,984

2021-18-sty

16:08

x86

Bigfunnel.neuraltree.dll

Nie dotyczy

694,152

2021-18-sty

16:06

x64

Bigfunnel.neuraltreeranking.dll

15.2.721.8

19,840

2021-18-sty

16:02

x86

Bigfunnel.poi.dll

15.2.721.8

245,112

2021-18-sty

16:06

x86

Bigfunnel.postinglist.dll

15.2.721.8

189,320

2021-18-sty

16:08

x86

Bigfunnel.query.dll

15.2.721.8

101,240

2021-18-sty

16:03

x86

Bigfunnel.ranking.dll

15.2.721.8

109,448

2021-18-sty

16:07

x86

Bigfunnel.syntheticdatalib.dll

15.2.721.8

3,634,552

2021-18-sty

16:06

x86

Bigfunnel.tracing.dll

15.2.721.8

42,880

2021-18-sty

16:08

x86

Bigfunnel.wordbreakers.dll

15.2.721.8

46,472

2021-18-sty

16:07

x86

Cafe_airfilter_dll

15.2.721.8

42,880

2021-18-sty

16:06

x64

Cafe_exppw_dll

15.2.721.8

83,336

2021-18-sty

16:02

x64

Cafe_owaauth_dll

15.2.721.8

92,040

2021-18-sty

15:58

x64

Calcalculation.ps1

Nie dotyczy

42,133

2021-18-sty

16:05

Nie dotyczy

Checkdatabaseredundancy.ps1

Nie dotyczy

94,606

2021-18-sty

15:59

Nie dotyczy

Chksgfiles.dll

15.2.721.8

57,208

2021-18-sty

16:06

x64

Citsconstants.ps1

Nie dotyczy

15,805

2021-18-sty

15:59

Nie dotyczy

Citslibrary.ps1

Nie dotyczy

82,664

2021-18-sty

15:59

Nie dotyczy

Citstypes.ps1

Nie dotyczy

14,464

2021-18-sty

16:00

Nie dotyczy

Classificationengine_mce

15.2.721.8

1,693,064

2021-18-sty

15:58

Nie dotyczy

Clusmsg.dll

15.2.721.8

134,024

2021-18-sty

16:07

x64

Coconet.dll

15.2.721.8

48,008

2021-18-sty

16:10

x64

Collectovermetrics.ps1

Nie dotyczy

81,660

2021-18-sty

15:59

Nie dotyczy

Collectreplicationmetrics.ps1

Nie dotyczy

41,870

2021-18-sty

15:59

Nie dotyczy

Commonconnectfunctions.ps1

Nie dotyczy

29,931

2021-18-sty

15:59

Nie dotyczy

Complianceauditservice.exe

15.2.721.8

39,816

2021-18-sty

16:10

x86

Configureadam.ps1

Nie dotyczy

22,780

2021-18-sty

16:07

Nie dotyczy

Configurecaferesponseheaders.ps1

Nie dotyczy

20,324

2021-18-sty

16:13

Nie dotyczy

Configurecryptodefaults.ps1

Nie dotyczy

42,079

2021-18-sty

16:03

Nie dotyczy

Configurenetworkprotocolparameters.ps1

Nie dotyczy

19,786

2021-18-sty

16:08

Nie dotyczy

Configuresmbipsec.ps1

Nie dotyczy

39,844

2021-18-sty

16:06

Nie dotyczy

Configure_enterprisepartnerapplication.ps1

Nie dotyczy

22,299

2021-18-sty

16:13

Nie dotyczy

Connectfunctions.ps1

Nie dotyczy

37,125

2021-18-sty

16:11

Nie dotyczy

Connect_exchangeserver_help.xml

Nie dotyczy

30,396

2021-18-sty

16:10

Nie dotyczy

Consoleinitialize.ps1

Nie dotyczy

24,232

2021-18-sty

16:12

Nie dotyczy

Convertoabvdir.ps1

Nie dotyczy

20,069

2021-18-sty

16:07

Nie dotyczy

Converttomessagelatency.ps1

Nie dotyczy

14,548

2021-18-sty

16:07

Nie dotyczy

Convert_distributiongrouptounifiedgroup.ps1

Nie dotyczy

34,781

2021-18-sty

16:07

Nie dotyczy

Create_publicfoldermailboxesformigration.ps1

Nie dotyczy

27,928

2021-18-sty

16:08

Nie dotyczy

Cts.14.0.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

501

2021-18-sty

12:57

Nie dotyczy

Cts.14.1.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

501

2021-18-sty

12:57

Nie dotyczy

Cts.14.2.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

501

2021-18-sty

12:57

Nie dotyczy

Cts.14.3.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

501

2021-18-sty

12:57

Nie dotyczy

Cts.14.4.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

501

2021-18-sty

12:57

Nie dotyczy

Cts.15.0.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

501

2021-18-sty

12:57

Nie dotyczy

Cts.15.1.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

501

2021-18-sty

12:57

Nie dotyczy

Cts.15.2.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

501

2021-18-sty

12:57

Nie dotyczy

Cts.15.20.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

501

2021-18-sty

12:57

Nie dotyczy

Cts.8.1.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

501

2021-18-sty

12:57

Nie dotyczy

Cts.8.2.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

501

2021-18-sty

12:57

Nie dotyczy

Cts.8.3.microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

501

2021-18-sty

12:57

Nie dotyczy

Cts_exsmime.dll

15.2.721.8

380,792

2021-18-sty

16:08

x64

Cts_microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.721.8

1,686,408

2021-18-sty

16:03

x86

Cts_microsoft.exchange.data.common.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

501

2021-18-sty

12:57

Nie dotyczy

Cts_policy.14.0.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.721.8

12,680

2021-18-sty

16:10

x86

Cts_policy.14.1.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.721.8

12,680

2021-18-sty

16:11

x86

Cts_policy.14.2.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.721.8

12,680

2021-18-sty

16:08

x86

Cts_policy.14.3.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.721.8

12,680

2021-18-sty

16:10

x86

Cts_policy.14.4.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.721.8

12,672

2021-18-sty

16:07

x86

Cts_policy.15.0.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.721.8

12,680

2021-18-sty

16:10

x86

Cts_policy.15.1.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.721.8

12,664

2021-18-sty

16:08

x86

Cts_policy.15.2.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.721.8

12,696

2021-18-sty

16:10

x86

Cts_policy.15.20.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.721.8

12,680

2021-18-sty

16:08

x86

Cts_policy.8.0.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.721.8

12,696

2021-18-sty

16:10

x86

Cts_policy.8.1.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.721.8

12,696

2021-18-sty

16:10

x86

Cts_policy.8.2.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.721.8

12,672

2021-18-sty

16:10

x86

Cts_policy.8.3.microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.721.8

12,680

2021-18-sty

16:11

x86

Dagcommonlibrary.ps1

Nie dotyczy

60,242

2021-18-sty

15:59

Nie dotyczy

Dependentassemblygenerator.exe

15.2.721.8

22,408

2021-18-sty

16:00

x86

Diaghelper.dll

15.2.721.8

66,952

2021-18-sty

15:58

x86

Diagnosticscriptcommonlibrary.ps1

Nie dotyczy

16,334

2021-18-sty

16:00

Nie dotyczy

Disableinmemorytracing.ps1

Nie dotyczy

13,378

2021-18-sty

16:07

Nie dotyczy

Disable_antimalwarescanning.ps1

Nie dotyczy

15,205

2021-18-sty

16:13

Nie dotyczy

Disable_outsidein.ps1

Nie dotyczy

13,670

2021-18-sty

16:13

Nie dotyczy

Disklockerapi.dll

Nie dotyczy

22,408

2021-18-sty

16:11

x64

Dlmigrationmodule.psm1

Nie dotyczy

39,596

2021-18-sty

16:07

Nie dotyczy

Dsaccessperf.dll

15.2.721.8

45,960

2021-18-sty

16:11

x64

Dscperf.dll

15.2.721.8

32,648

2021-18-sty

16:04

x64

Dup_cts_microsoft.exchange.data.common.dll

15.2.721.8

1,686,408

2021-18-sty

16:03

x86

Dup_ext_microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.721.8

601,464

2021-18-sty

15:58

x86

Ecpperfcounters.xml

Nie dotyczy

31,168

2021-18-sty

16:03

Nie dotyczy

Edgeextensibility_microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

2021-18-sty

12:57

Nie dotyczy

Edgeextensibility_policy.8.0.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.721.8

12,680

2021-18-sty

16:11

x86

Edgetransport.exe

15.2.721.8

49,560

2021-18-sty

16:11

x86

Eext.14.0.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

2021-18-sty

12:57

Nie dotyczy

Eext.14.1.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

2021-18-sty

12:57

Nie dotyczy

Eext.14.2.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

2021-18-sty

12:57

Nie dotyczy

Eext.14.3.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

2021-18-sty

12:57

Nie dotyczy

Eext.14.4.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

2021-18-sty

12:57

Nie dotyczy

Eext.15.0.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

2021-18-sty

12:57

Nie dotyczy

Eext.15.1.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

2021-18-sty

12:57

Nie dotyczy

Eext.15.2.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

2021-18-sty

12:57

Nie dotyczy

Eext.15.20.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

2021-18-sty

12:57

Nie dotyczy

Eext.8.1.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

2021-18-sty

12:57

Nie dotyczy

Eext.8.2.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

2021-18-sty

12:57

Nie dotyczy

Eext.8.3.microsoft.exchange.data.transport.versionpolicy.cfg

Nie dotyczy

504

2021-18-sty

12:57

Nie dotyczy

Eext_policy.14.0.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.721.8

12,680

2021-18-sty

16:11

x86

Eext_policy.14.1.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.721.8

12,680

2021-18-sty

16:11

x86

Eext_policy.14.2.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.721.8

12,664

2021-18-sty

16:11

x86

Eext_policy.14.3.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.721.8

12,680

2021-18-sty

16:06

x86

Eext_policy.14.4.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.721.8

12,680

2021-18-sty

16:11

x86

Eext_policy.15.0.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.721.8

12,680

2021-18-sty

16:11

x86

Eext_policy.15.1.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.721.8

12,680

2021-18-sty

16:11

x86

Eext_policy.15.2.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.721.8

12,664

2021-18-sty

16:10

x86

Eext_policy.15.20.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.721.8

13,208

2021-18-sty

16:11

x86

Eext_policy.8.1.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.721.8

12,664

2021-18-sty

16:11

x86

Eext_policy.8.2.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.721.8

12,680

2021-18-sty

16:11

x86

Eext_policy.8.3.microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.721.8

12,664

2021-18-sty

16:11

x86

Enableinmemorytracing.ps1

Nie dotyczy

13,380

2021-18-sty

16:07

Nie dotyczy

Enable_antimalwarescanning.ps1

Nie dotyczy

17,579

2021-18-sty

16:12

Nie dotyczy

Enable_basicauthtooauthconverterhttpmodule.ps1

Nie dotyczy

18,604

2021-18-sty

16:07

Nie dotyczy

Enable_crossforestconnector.ps1

Nie dotyczy

18,614

2021-18-sty

16:07

Nie dotyczy

Enable_outlookcertificateauthentication.ps1

Nie dotyczy

22,932

2021-18-sty

16:07

Nie dotyczy

Enable_outsidein.ps1

Nie dotyczy

13,663

2021-18-sty

16:13

Nie dotyczy

Engineupdateserviceinterfaces.dll

15.2.721.8

17,800

2021-18-sty

15:58

x86

Escprint.dll

15.2.721.8

20,376

2021-18-sty

16:10

x64

Ese.dll

15.2.721.8

3,741,560

2021-18-sty

16:11

x64

Eseback2.dll

15.2.721.8

350,072

2021-18-sty

16:10

x64

Esebcli2.dll

15.2.721.8

318,360

2021-18-sty

16:11

x64

Eseperf.dll

15.2.721.8

108,920

2021-18-sty

16:04

x64

Eseutil.exe

15.2.721.8

425,336

2021-18-sty

16:06

x64

Esevss.dll

15.2.721.8

44,416

2021-18-sty

16:11

x64

Etweseproviderresources.dll

15.2.721.8

101,256

2021-18-sty

16:11

x64

Eventperf.dll

15.2.721.8

59,800

2021-18-sty

15:59

x64

Exchange.depthtwo.types.ps1xml

Nie dotyczy

40,093

2021-18-sty

16:11

Nie dotyczy

Exchange.format.ps1xml

Nie dotyczy

649,678

2021-18-sty

16:11

Nie dotyczy

Exchange.partial.types.ps1xml

Nie dotyczy

44,323

2021-18-sty

16:11

Nie dotyczy

Exchange.ps1

Nie dotyczy

20,791

2021-18-sty

16:10

Nie dotyczy

Exchange.support.format.ps1xml

Nie dotyczy

26,535

2021-18-sty

16:11

Nie dotyczy

Exchange.types.ps1xml

Nie dotyczy

365,133

2021-18-sty

16:11

Nie dotyczy

Exchangeudfcommon.dll

15.2.721.8

122,776

2021-18-sty

16:11

x86

Exchangeudfs.dll

15.2.721.8

272,776

2021-18-sty

16:10

x86

Exchmem.dll

15.2.721.8

86,392

2021-18-sty

15:59

x64

Exchsetupmsg.dll

15.2.721.8

19,336

2021-18-sty

16:08

x64

Exdbfailureitemapi.dll

Nie dotyczy

27,016

2021-18-sty

16:10

x64

Exdbmsg.dll

15.2.721.8

230,808

2021-18-sty

16:10

x64

Exeventperfplugin.dll

15.2.721.8

25,464

2021-18-sty

16:03

x64

Exmime.dll

15.2.721.8

364,920

2021-18-sty

16:11

x64

Exportedgeconfig.ps1

Nie dotyczy

27,407

2021-18-sty

16:08

Nie dotyczy

Export_mailpublicfoldersformigration.ps1

Nie dotyczy

18,574

2021-18-sty

16:06

Nie dotyczy

Export_modernpublicfolderstatistics.ps1

Nie dotyczy

29,222

2021-18-sty

16:08

Nie dotyczy

Export_outlookclassification.ps1

Nie dotyczy

14,394

2021-18-sty

16:00

Nie dotyczy

Export_publicfolderstatistics.ps1

Nie dotyczy

23,141

2021-18-sty

16:08

Nie dotyczy

Export_retentiontags.ps1

Nie dotyczy

17,060

2021-18-sty

16:07

Nie dotyczy

Exppw.dll

15.2.721.8

83,336

2021-18-sty

16:02

x64

Exprfdll.dll

15.2.721.8

26,504

2021-18-sty

16:09

x64

Exrpc32.dll

15.2.721.8

2,029,960

2021-18-sty

15:58

x64

Exrw.dll

15.2.721.8

28,056

2021-18-sty

15:58

x64

Exsetdata.dll

15.2.721.8

2,779,528

2021-18-sty

16:10

x64

Exsetup.exe

15.2.721.8

35,192

2021-18-sty

16:11

x86

Exsetupui.exe

15.2.721.8

471,928

2021-18-sty

16:11

x86

Extrace.dll

15.2.721.8

245,128

2021-18-sty

15:58

x64

Ext_microsoft.exchange.data.transport.dll

15.2.721.8

601,464

2021-18-sty

15:58

x86

Exwatson.dll

15.2.721.8

44,928

2021-18-sty

16:02

x64

Fastioext.dll

15.2.721.8

60,312

2021-18-sty

16:10

x64

Fil06f84122c94c91a0458cad45c22cce20

Nie dotyczy

784,630

2021-18-sty

16:02

Nie dotyczy

Fil143a7a5d4894478a85eefc89a6539fc8

Nie dotyczy

1,909,227

2021-18-sty

16:02

Nie dotyczy

Fil19f527f284a0bb584915f9994f4885c3

Nie dotyczy

648,759

2021-18-sty

16:03

Nie dotyczy

Fil1a9540363a531e7fb18ffe600cffc3ce

Nie dotyczy

358,404

2021-18-sty

16:04

Nie dotyczy

Fil220d95210c8697448312eee6628c815c

Nie dotyczy

303,656

2021-18-sty

16:03

Nie dotyczy

Fil235c6fa467f8662a9bcbd6fac8df465b

Nie dotyczy

325,896

2021-18-sty

13:02

Nie dotyczy

Fil2cf5a31e239a45fabea48687373b547c

Nie dotyczy

652,758

2021-18-sty

16:04

Nie dotyczy

Fil397f0b1f1d7bd44d6e57e496decea2ec

Nie dotyczy

784,627

2021-18-sty

16:04

Nie dotyczy

Fil3ab126057b34eee68c4fd4b127ff7aee

Nie dotyczy

784,603

2021-18-sty

16:02

Nie dotyczy

Fil41bb2e5743e3bde4ecb1e07a76c5a7a8

Nie dotyczy

149,154

2021-18-sty

16:01

Nie dotyczy

Fil51669bfbda26e56e3a43791df94c1e9c

Nie dotyczy

9,344

2021-18-sty

16:06

Nie dotyczy

Fil558cb84302edfc96e553bcfce2b85286

Nie dotyczy

85,258

2021-18-sty

16:02

Nie dotyczy

Fil55ce217251b77b97a46e914579fc4c64

Nie dotyczy

648,753

2021-18-sty

16:03

Nie dotyczy

Fil5a9e78a51a18d05bc36b5e8b822d43a8

Nie dotyczy

1,596,145

2021-18-sty

16:07

Nie dotyczy

Fil5c7d10e5f1f9ada1e877c9aa087182a9

Nie dotyczy

1,596,145

2021-18-sty

16:07

Nie dotyczy

Fil6569a92c80a1e14949e4282ae2cc699c

Nie dotyczy

1,596,145

2021-18-sty

16:07

Nie dotyczy

Fil6a01daba551306a1e55f0bf6894f4d9f

Nie dotyczy

648,729

2021-18-sty

16:03

Nie dotyczy

Fil8863143ea7cd93a5f197c9fff13686bf

Nie dotyczy

648,759

2021-18-sty

16:02

Nie dotyczy

Fil8a8c76f225c7205db1000e8864c10038

Nie dotyczy

1,596,145

2021-18-sty

16:07

Nie dotyczy

Fil8cd999415d36ba78a3ac16a080c47458

Nie dotyczy

784,633

2021-18-sty

16:05

Nie dotyczy

Fil97913e630ff02079ce9889505a517ec0

Nie dotyczy

1,596,145

2021-18-sty

16:07

Nie dotyczy

Filaa49badb2892075a28d58d06560f8da2

Nie dotyczy

785,657

2021-18-sty

16:03

Nie dotyczy

Filae28aeed23ccb4b9b80accc2d43175b5

Nie dotyczy

648,756

2021-18-sty

16:01

Nie dotyczy

Filb17f496f9d880a684b5c13f6b02d7203

Nie dotyczy

784,633

2021-18-sty

16:05

Nie dotyczy

Filb4425d1d0260a18edf46afe7613ebdcf

Nie dotyczy

325,540

2021-18-sty

12:57

Nie dotyczy

Filb94ca32f2654692263a5be009c0fe4ca

Nie dotyczy

2,564,949

2021-18-sty

16:03

Nie dotyczy

Filbabdc4808eba0c4f18103f12ae955e5c

Nie dotyczy

342,771,742

2021-18-sty

16:05

Nie dotyczy

Filc92cf2bf29bed21bd5555163330a3d07

Nie dotyczy

652,776

2021-18-sty

16:04

Nie dotyczy

Filcc478d2a8346db20c4e2dc36f3400628

Nie dotyczy

784,633

2021-18-sty

16:03

Nie dotyczy

Fild26cd6b13cfe2ec2a16703819da6d043

Nie dotyczy

1,596,145

2021-18-sty

16:07

Nie dotyczy

Filf2719f9dc8f7b74df78ad558ad3ee8a6

Nie dotyczy

785,639

2021-18-sty

16:02

Nie dotyczy

Filfa5378dc76359a55ef20cc34f8a23fee

Nie dotyczy

1,427,187

2021-18-sty

16:04

Nie dotyczy

Filteringconfigurationcommands.ps1

Nie dotyczy

18,247

2021-18-sty

16:13

Nie dotyczy

Filteringpowershell.dll

15.2.721.8

223,128

2021-18-sty

16:00

x86

Filteringpowershell.format.ps1xml

Nie dotyczy

29,652

2021-18-sty

15:59

Nie dotyczy

Filtermodule.dll

15.2.721.8

180,120

2021-18-sty

16:04

x64

Fipexeuperfctrresource.dll

15.2.721.8

15,224

2021-18-sty

16:03

x64

Fipexeventsresource.dll

15.2.721.8

44,920

2021-18-sty

16:05

x64

Fipexperfctrresource.dll

15.2.721.8

32,648

2021-18-sty

16:02

x64

Firewallres.dll

15.2.721.8

72,576

2021-18-sty

16:04

x64

Fms.exe

15.2.721.8

1,350,024

2021-18-sty

15:58

x64

Forefrontactivedirectoryconnector.exe

15.2.721.8

110,976

2021-18-sty

16:04

x64

Fpsdiag.exe

15.2.721.8

18,832

2021-18-sty

16:00

x86

Fsccachedfilemanagedlocal.dll

15.2.721.8

822,168

2021-18-sty

15:59

x64

Fscconfigsupport.dll

15.2.721.8

56,712

2021-18-sty

16:00

x86

Fscconfigurationserver.exe

15.2.721.8

430,968

2021-18-sty

15:59

x64

Fscconfigurationserverinterfaces.dll

15.2.721.8

15,752

2021-18-sty

16:03

x86

Fsccrypto.dll

15.2.721.8

208,768

2021-18-sty

15:59

x64

Fscipcinterfaceslocal.dll

15.2.721.8

28,552

2021-18-sty

15:58

x86

Fscipclocal.dll

15.2.721.8

38,280

2021-18-sty

16:00

x86

Fscsqmuploader.exe

15.2.721.8

453,496

2021-18-sty

16:04

x64

Getucpool.ps1

Nie dotyczy

19,791

2021-18-sty

16:07

Nie dotyczy

Getvalidengines.ps1

Nie dotyczy

13,274

2021-18-sty

15:58

Nie dotyczy

Get_antispamfilteringreport.ps1

Nie dotyczy

15,833

2021-18-sty

16:13

Nie dotyczy

Get_antispamsclhistogram.ps1

Nie dotyczy

14,679

2021-18-sty

16:13

Nie dotyczy

Get_antispamtopblockedsenderdomains.ps1

Nie dotyczy

15,727

2021-18-sty

16:13

Nie dotyczy

Get_antispamtopblockedsenderips.ps1

Nie dotyczy

14,799

2021-18-sty

16:13

Nie dotyczy

Get_antispamtopblockedsenders.ps1

Nie dotyczy

15,522

2021-18-sty

16:12

Nie dotyczy

Get_antispamtoprblproviders.ps1

Nie dotyczy

14,729

2021-18-sty

16:13

Nie dotyczy

Get_antispamtoprecipients.ps1

Nie dotyczy

14,834

2021-18-sty

16:13

Nie dotyczy

Get_dleligibilitylist.ps1

Nie dotyczy

42,352

2021-18-sty

16:07

Nie dotyczy

Get_exchangeetwtrace.ps1

Nie dotyczy

28,963

2021-18-sty

16:13

Nie dotyczy

Get_publicfoldermailboxsize.ps1

Nie dotyczy

15,042

2021-18-sty

16:06

Nie dotyczy

Get_storetrace.ps1

Nie dotyczy

51,887

2021-18-sty

15:58

Nie dotyczy

Huffman_xpress.dll

15.2.721.8

32,648

2021-18-sty

16:11

x64

Importedgeconfig.ps1

Nie dotyczy

77,264

2021-18-sty

16:07

Nie dotyczy

Import_mailpublicfoldersformigration.ps1

Nie dotyczy

29,496

2021-18-sty

16:07

Nie dotyczy

Import_retentiontags.ps1

Nie dotyczy

28,834

2021-18-sty

16:07

Nie dotyczy

Inproxy.dll

15.2.721.8

85,896

2021-18-sty

16:09

x64

Installwindowscomponent.ps1

Nie dotyczy

34,563

2021-18-sty

16:06

Nie dotyczy

Install_antispamagents.ps1

Nie dotyczy

17,953

2021-18-sty

16:14

Nie dotyczy

Install_odatavirtualdirectory.ps1

Nie dotyczy

17,983

2021-18-sty

15:59

Nie dotyczy

Interop.activeds.dll.4b7767dc_2e20_4d95_861a_4629cbc0cabc

15.2.721.8

107,400

2021-18-sty

16:03

Nie dotyczy

Interop.adsiis.dll.4b7767dc_2e20_4d95_861a_4629cbc0cabc

15.2.721.8

20,360

2021-18-sty

16:11

Nie dotyczy

Interop.certenroll.dll

15.2.721.8

142,744

2021-18-sty

16:09

x86

Interop.licenseinfointerface.dll

15.2.721.8

14,200

2021-18-sty

15:58

x86

Interop.netfw.dll

15.2.721.8

34,184

2021-18-sty

15:59

x86

Interop.plalibrary.dll

15.2.721.8

72,584

2021-18-sty

15:59

x86

Interop.stdole2.dll.4b7767dc_2e20_4d95_861a_4629cbc0cabc

15.2.721.8

27,000

2021-18-sty

16:10

Nie dotyczy

Interop.taskscheduler.dll

15.2.721.8

46,472

2021-18-sty

15:58

x86

Interop.wuapilib.dll

15.2.721.8

60,792

2021-18-sty

16:11

x86

Interop.xenroll.dll

15.2.721.8

39,800

2021-18-sty

16:11

x86

Kerbauth.dll

15.2.721.8

62,856

2021-18-sty

16:11

x64

Licenseinfointerface.dll

15.2.721.8

643,480

2021-18-sty

16:00

x64

Lpversioning.xml

Nie dotyczy

20,430

2021-18-sty

16:00

Nie dotyczy

Mailboxdatabasereseedusingspares.ps1

Nie dotyczy

31,904

2021-18-sty

15:58

Nie dotyczy

Managedavailabilitycrimsonmsg.dll

15.2.721.8

138,632

2021-18-sty

16:02

x64

Managedstorediagnosticfunctions.ps1

Nie dotyczy

126,277

2021-18-sty

15:59

Nie dotyczy

Managescheduledtask.ps1

Nie dotyczy

36,340

2021-18-sty

15:58

Nie dotyczy

Manage_metacachedatabase.ps1

Nie dotyczy

51,103

2021-18-sty

16:13

Nie dotyczy

Mce.dll

15.2.721.8

1,693,064

2021-18-sty

15:58

x64

Measure_storeusagestatistics.ps1

Nie dotyczy

29,487

2021-18-sty

15:59

Nie dotyczy

Merge_publicfoldermailbox.ps1

Nie dotyczy

22,639

2021-18-sty

16:07

Nie dotyczy

Microsoft.database.isam.dll

15.2.721.8

127,864

2021-18-sty

16:04

x86

Microsoft.dkm.proxy.dll

15.2.721.8

25,984

2021-18-sty

15:59

x86

Microsoft.exchange.activemonitoring.activemonitoringvariantconfig.dll

15.2.721.8

68,496

2021-18-sty

15:58

x86

Microsoft.exchange.activemonitoring.eventlog.dll

15.2.721.8

17,784

2021-18-sty

16:05

x64

Microsoft.exchange.addressbook.service.dll

15.2.721.8

233,368

2021-18-sty

16:10

x86

Microsoft.exchange.addressbook.service.eventlog.dll

15.2.721.8

15,736

2021-18-sty

16:09

x64

Microsoft.exchange.airsync.airsyncmsg.dll

15.2.721.8

43,384

2021-18-sty

16:06

x64

Microsoft.exchange.airsync.comon.dll

15.2.721.8

1,776,008

2021-18-sty

15:58

x86

Microsoft.exchange.airsync.dll1

15.2.721.8

505,224

2021-18-sty

15:59

Nie dotyczy

Microsoft.exchange.airsynchandler.dll

15.2.721.8

76,168

2021-18-sty

15:59

x86

Microsoft.exchange.anchorservice.dll

15.2.721.8

135,576

2021-18-sty

16:10

x86

Microsoft.exchange.antispam.eventlog.dll

15.2.721.8

23,432

2021-18-sty

16:09

x64

Microsoft.exchange.antispamupdate.eventlog.dll

15.2.721.8

15,744

2021-18-sty

16:07

x64

Microsoft.exchange.antispamupdatesvc.exe

15.2.721.8

27,000

2021-18-sty

16:11

x86

Microsoft.exchange.approval.applications.dll

15.2.721.8

53,656

2021-18-sty

16:11

x86

Microsoft.exchange.assistants.dll

15.2.721.8

925,080

2021-18-sty

16:07

x86

Microsoft.exchange.assistants.eventlog.dll

15.2.721.8

25,976

2021-18-sty

16:09

x64

Microsoft.exchange.assistants.interfaces.dll

15.2.721.8

43,400

2021-18-sty

16:11

x86

Microsoft.exchange.audit.azureclient.dll

15.2.721.8

15,240

2021-18-sty

16:11

x86

Microsoft.exchange.auditlogsearch.eventlog.dll

15.2.721.8

14,712

2021-18-sty

16:14

x64

Microsoft.exchange.auditlogsearchservicelet.dll

15.2.721.8

70,552

2021-18-sty

16:11

x86

Microsoft.exchange.auditstoragemonitorservicelet.dll

15.2.721.8

94,592

2021-18-sty

16:06

x86

Microsoft.exchange.auditstoragemonitorservicelet.eventlog.dll

15.2.721.8

13,192

2021-18-sty

16:14

x64

Microsoft.exchange.authadmin.eventlog.dll

15.2.721.8

15,752

2021-18-sty

16:14

x64

Microsoft.exchange.authadminservicelet.dll

15.2.721.8

36,752

2021-18-sty

16:07

x86

Microsoft.exchange.authservicehostservicelet.dll

15.2.721.8

15,768

2021-18-sty

16:11

x86

Microsoft.exchange.autodiscover.configuration.dll

15.2.721.8

79,736

2021-18-sty

16:07

x86

Microsoft.exchange.autodiscover.dll

15.2.721.8

396,168

2021-18-sty

16:07

x86

Microsoft.exchange.autodiscover.eventlogs.dll

15.2.721.8

21,384

2021-18-sty

16:09

x64

Microsoft.exchange.autodiscoverv2.dll

15.2.721.8

57,224

2021-18-sty

16:07

x86

Microsoft.exchange.bandwidthmonitorservicelet.dll

15.2.721.8

14,712

2021-18-sty

16:07

x86

Microsoft.exchange.batchservice.dll

15.2.721.8

35,720

2021-18-sty

16:11

x86

Microsoft.exchange.cabutility.dll

15.2.721.8

276,376

2021-18-sty

15:58

x64

Microsoft.exchange.certificatedeployment.eventlog.dll

15.2.721.8

16,248

2021-18-sty

16:08

x64

Microsoft.exchange.certificatedeploymentservicelet.dll

15.2.721.8

26,000

2021-18-sty

16:11

x86

Microsoft.exchange.certificatenotification.eventlog.dll

15.2.721.8

13,720

2021-18-sty

16:14

x64

Microsoft.exchange.certificatenotificationservicelet.dll

15.2.721.8

23,448

2021-18-sty

16:10

x86

Microsoft.exchange.clients.common.dll

15.2.721.8

377,240

2021-18-sty

16:11

x86

Microsoft.exchange.clients.eventlogs.dll

15.2.721.8

83,832

2021-18-sty

15:58

x64

Microsoft.exchange.clients.owa.dll

15.2.721.8

2,971,032

2021-18-sty

15:58

x86

Microsoft.exchange.clients.owa2.server.dll

15.2.721.8

5,030,296

2021-18-sty

15:58

x86

Microsoft.exchange.clients.owa2.servervariantconfiguration.dll

15.2.721.8

893,848

2021-18-sty

15:59

x86

Microsoft.exchange.clients.security.dll

15.2.721.8

413,592

2021-18-sty

16:11

x86

Microsoft.exchange.clients.strings.dll

15.2.721.8

924,536

2021-18-sty

16:04

x86

Microsoft.exchange.cluster.bandwidthmonitor.dll

15.2.721.8

31,624

2021-18-sty

16:11

x86

Microsoft.exchange.cluster.common.dll

15.2.721.8

52,120

2021-18-sty

16:10

x86